WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE GOLFVERENIGING DE DRENTSCHE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE GOLFVERENIGING DE DRENTSCHE"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE GOLFVERENIGING DE DRENTSCHE 1.0. Algemeen 1.1. Basis regels Wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de geldende Rules of Golf zoals laatstelijk vastgelegd door de R & A Rules Limited. Daarnaast zijn de plaatselijke regels en de tijdelijke plaatselijke regels van kracht Hoffelijkheid De deelnemer dient zich te onthouden van elke uiting, die door de wedstrijdcommissie als onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige of herhaaldelijke overtreding van de etiquette kan de wedstrijdcommissie de speler diskwalificeren volgens Regel Wedstrijdleiding De wedstrijdcommissie is de commissie die belast is met de leiding van de wedstrijd en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering hiervan. De wedstrijdcommissie kan de wedstrijdleiding delegeren aan een of meer wedstrijdleiders Wedstrijdreglement Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of namens de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden en wordt bekend verondersteld bij iedereen die daarvoor inschrijft. Het reglement is gepubliceerd op de website van de vereniging 1.5. Inschrijfgeld De wedstrijdcommissie bepaalt het inschrijfgeld, de wedstrijdvorm en neemt alle noodzakelijke beslissingen Marshal De wedstrijdleiding kan als marshal toezien op goede doorstroming en een vlot verloop van de wedstrijd. Tevens wordt gelet op het herstellen van pitchmarks, het terugleggen van plaggen en het aanharken van de bunkers Kleding Algemeen: Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen. Dames worden geacht tijdens wedstrijden een lange of korte broek, rok of bermuda te dragen. Daarbij een blouse, poloshirt of T-shirt met tenminste korte mouwen. Heren worden geacht tijdens wedstrijden een lange broek te dragen of een bermuda. Voorts een overhemd of poloshirt met tenminste korte mouwen. De spelers dienen zich aan de geldende kledingvoorschriften te houden. De wedstrijdleiding is bevoegd spelers die hieraan niet voldoen van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten Caddies De speler mag worden bijgestaan door een caddie, maar hij mag maar één caddie tegelijkertijd hebben. Overtreding leidt tot de straf gesteld onder regel 6-4 van de Golfregels Handicarts Handicarts zijn toegestaan, mits de speler/ster in het bezit is van een geldig door de Stichting Handicart uitgegeven handicart bewijs. Elke andere vorm van gemotoriseerd vervoer is niet toegestaan Spelen onder bijzondere omstandigheden Indien de DG&CC het gebruik van trolleys niet toestaat, worden spelers die deze regel overtreden gediskwalificeerd, behoudens spelers die een ontheffing hebben Indien gespeeld wordt op wintergreens dient te worden uitgeholed. Wanneer door de wedstrijdleiding beslist wordt dat uitholen tot binnen 1 putterlengte is toegestaan wordt Wedstrijdcommissie De Drentsche Pagina 1 van

2 hieronder verstaan een standaard putter onder bijtelling van 1 slag. Deelnemers met langere putters dienen vooraf de standaard lengte aan te merken op hun shaft Indien plaatsen is toegestaan volgens mededeling van de commissie en/of een bijzondere aanduiding op het publicatiebord, wordt hieronder verstaan de toestemming om op het kort gemaaide gedeelte van de baan de bal op te pakken, schoon te maken en deze te plaatsen binnen een afstand van maximaal 15 cm, maar niet dichter bij de hole. De speler mag zijn bal eenmaal plaatsen en nadat de bal op deze wijze is geplaatst is hij in het spel Wedstrijden bij Seniorenochtend, Damesochtend en Herenmiddag Alle wedstrijden worden Qualifying gespeeld als er sprake is van Qualifying condities en. de spelvorm het toelaat. 2. Deelname 2.1. Deelname aan wedstrijden staat open voor leden van de Golfvereniging De Drentsche die over de Amateurstatus beschikken Onder het stellen van nadere voorwaarden kan de wedstrijdleiding van het hiervoor bepaalde afwijken Voor qualifying wedstrijden dient een speler in het bezit te zijn van een handicap Voor deelname De wedstrijdcommissie kan nadere eisen stellen m.b.t. de maximale hoogte van de handicap aan een wedstrijd. Deze eisen zullen staan vermeld op Proware bij de betreffende wedstrijd Voor seniorenwedstrijden geldt als minimumleeftijd voor deelname 50 jaar, zowel voor dames als voor heren, per 1 januari van het jaar waarin men die leeftijd bereikt Leden van De Drentsche met hun home-course elders kunnen aan alle wedstrijden deelnemen. 3. Inschrijving 3.1. Uiterlijk drie weken voor de wedstrijddag is inschrijving via de website van de vereniging of via de kiosk in het clubhuis mogelijk De wedstrijdleiding bepaalt van welke tee er wordt gespeeld Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt een deelnemer automatisch als reserve op de lijst geplaatst. In volgorde van inschrijving op de reservelijst vindt invulling van de opengevallen plaatsen op de inschrijflijst plaats Bij inschrijving kan een voorkeur worden opgegeven voor een vroege of een late starttijd. Aan deze opgave kan geen recht worden ontleend De wedstrijdleider heeft het recht tot de start van de wedstrijd (reserve)spelers toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen of als er ruimte is in de beschikbare starttijd. 4. Sluiting inschrijving 4.1. De inschrijving (en de mogelijkheid uit te schrijven) sluit vier dagen voor de wedstrijddag om uur, tenzij de wedstrijdleiding anders bepaalt De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te annuleren bij onvoldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers aan een wedstrijd bedraagt 12, tenzij anders vermeld op de aankondiging. 5. Afmelding na sluiting inschrijving 5.1. Na sluiting van de inschrijving en de mogelijkheid tot uitschrijving blijft het inschrijfgeld verschuldigd bij afmelding, ongeacht de reden van afzegging. De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om in voorkomende gevallen hier van af te wijken. Wedstrijdcommissie De Drentsche Pagina 2 van

3 6. Wedstrijdindeling 6.1. De wedstrijdleiding bepaalt de indeling en starttijd van de deelnemers De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid te allen tijde de indeling van de wedstrijd te wijzigen. 7. Startlijst, starttijd 7.1. De startlijst voor een wedstrijd wordt minimaal drie dagen voor de wedstrijddag via de website van de vereniging gepubliceerd Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de speler die zich heeft ingeschreven, alsook van de speler die zich op de reservelijst heeft ingeschreven, om zich van zijn (eventuele) starttijd te vergewissen De speler dient zich er tevens zelf van te vergewissen of de wedstrijd doorgang vindt. 8. Melding op de wedstrijddag 8.1. De speler dient zich uiterlijk 30 minuten ( bij een shotgunstart 45 minuten) voor zijn starttijd bij de wedstrijdleiding te melden voor de betaling van het inschrijfgeld, het in ontvangst nemen van de scorekaart en het controleren van de daarop vermelde Exact Handicap De speler is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde handicap. Spelen met een te hoge handicap betekent diskwalificatie als deze te hoge handicap extra slagen oplevert De speler dient zich uiterlijk 5 minuten voor zijn starttijd te melden op de door de wedstrijdleiding aangegeven tee De speler die zich niet meldt (no-show) is inschrijfgeld en administratiekosten ( 5,00) verschuldigd. Nadat de betrokkene door de wedstrijdcommissie is gehoord en er naar het oordeel van de wedstrijdcommissie geen sprake is van bijzondere omstandigheden, die afmelding rechtvaardigen, ontvangt de betrokkene een waarschuwing. Bij een volgende noshow, waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden die afmelding rechtvaardigen, wordt de betrokkene voor de eerstvolgende gelijksoortige wedstrijd geschorst. De wedstrijdcommissie bepaalt welke wedstrijden zij als gelijksoortige wedstrijden aanmerkt. 9. Scorekaarten 9.1. Speler en marker moeten voor de 1 ste afslag van een wedstrijd de scorekaarten uitwisselen. Dit op straffe van diskwalificatie De speler draagt zelf de zorg voor het correct en volledig invullen van de scorekaart en verwerking via de kiosk en dient deze, binnen 20 minuten na het verlaten van de laatste green, voorzien van handtekening van speler en marker, bij de wedstrijdleiding in te leveren. Na inlevering kunnen geen wijzigingen betreffende de score meer plaatsvinden Onvolledig ingevulde, niet-ondertekende of te laat ingeleverde scorekaarten kunnen door de wedstrijdleiding terzijde worden gelegd en beschouwd als No Return. 10. Onderbreking / Afgelasting wedstrijd De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken, te onderbreken of af te gelasten indien de weersomstandigheden en/of de baangesteldheid hiertoe aanleiding geven, dan wel op grond van andere bijzondere omstandigheden. 11. Onderbreken van het spel De volgende signalen met de misthoorn worden gebruikt: 1 lang aangehouden toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden; 3 opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld); 2 korte tonen herhaald: het spel hervatten. Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (noot regel 6-8b), tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen zoals bepaald in Regel Wedstrijdcommissie De Drentsche Pagina 3 van

4 12. Gelijk eindigen Indien in wedstrijden door meerdere spelers een gelijke score wordt behaald gelden de volgende regels: Bij Stablefordwedstrijden met handicapverrekening wint de speler met de beste Stableford score op de laatste 9 gespeelde holes, dus hole 10 tot en met 18. Indien deze gelijk is, wint de speler met de beste score op de laatst gespeelde 6, 3 holes, resp. de laatste hole. Brengt dit geen beslissing, dan bepaalt het lot. Bij Strokeplaywedstrijden met handicapverrekening zonder play off wint de speler met de beste netto score op de laatste 9 gespeelde holes, dus hole 10 tot en met 18. Indien deze gelijk is, wint de speler met de beste score op de laatst gespeelde 6, 3 holes, resp. de laatste hole. Brengt dit geen beslissing, dan bepaalt het lot. Indien van hole 1 en van hole 10 wordt gestart worden als beslissende holes aangemerkt de laatste 9 holes van de vastgestelde ronde, dit zijn de holes 10 tot en met 18. Indien via een shotgun wordt gestart wint de speler met de beste score op de laatste 9 holes, dit is hole 10 tot en met 18. Indien dit ook gelijk is, wint de speler met de beste score op de laatste 6, 3 holes, resp. de laatste hole zoals aangegeven op de uitslagenlijst. Brengt dit geen beslissing, dan bepaalt het lot. Bij de Strokeplay-clubkampioenschappen wordt, indien nodig, voor de bepaling van de eerste plaats een sudden-death-play-off gespeeld, op Rood 9 (dan wel een andere door de wedstrijdleiding aan te wijzen hole). Deze hole wordt net zo vaak gespeeld tot de beslissing is gevallen. Als de wedstrijd wordt gespeeld op de PAR 3 baan dan wordt hole 1 gespeeld. Als dit geen beslissing geeft wordt vervolgens hole 9 gespeeld en zo nodig weer hole 1 en 9 etc, net zo vaak tot de beslissing is gevallen Matchplay Matchplaywedstrijden, welke na de voorgeschreven ronde in een gelijke stand eindigen en een directe beslissing vereisen, worden beslist door een sudden-death play-off. De play-off dient direct na het spelen van de laatste hole gespeeld te worden. De play-off is een verlenging van de vastgestelde ronde. 13. Prijsuitreiking De wedstrijduitslag wordt zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste spelers bekend gemaakt en gevolgd door de prijsuitreiking. Deelnemers hebben de gelegenheid om zich voor de prijsuitreiking om te kleden De prijsuitreiking is een wezenlijk onderdeel van de wedstrijd. Is de speler tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig, dan kan hij geen aanspraak maken op een gewonnen prijs. Ook niet als hij zich heeft afgemeld bij de wedstrijdleiding. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing bij uitreiking van de jaarprijzen De uitslag van de wedstrijden wordt in het clubhuis bekend gemaakt en op de website van de vereniging Bokalen en trofeeën blijven eigendom van de vereniging en dienen in het clubhuis te blijven, tenzij door de wedstrijdcommissie anders wordt bepaald. 14. Gedragscode Onverminderd het bepaalde in 1.2 heeft bij onsportief gedrag, het zich niet houden aan de algemeen gebruikelijke fatsoensregels, de etiquette of de leefregels van de vereniging (zie baanreglement in Vademecum), dan wel het voortijdig afbreken van een wedstrijd zonder een gegronde reden (bijvoorbeeld als reden slecht weer of slecht spel), de wedstrijdleiding de bevoegdheid de speler te diskwalificeren en of uit te sluiten voor de eerstvolgende gelijksoortige wedstrijd. De wedstrijdcommissie bepaalt welke wedstrijden zij als gelijksoortige wedstrijden aanmerkt. In voorkomend geval kan de wedstrijdcommissie het gedrag van de speler aan het Bestuur voorleggen. Wedstrijdcommissie De Drentsche Pagina 4 van

5 15. Mobiele telefoons en afstandsmetingapparatuur Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens wedstrijden in de baan is verboden, voor zover het elke vorm van communicatie betreft, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Voor wedstrijdleiders geldt dit verbod niet. Overtreding kan leiden tot diskwalificatie Het gebruik van apparaten uitsluitend voor het verkrijgen van afstandsinformatie op de golfbaan is toegestaan. 16. Neary en Longest drive Neary Om voor de prijs voor de Neary in aanmerking te komen moet de bal zijn afgeslagen vanaf de tee (alleen de eerste slag telt) en tot stilstand zijn gekomen op de green of in de hole. Winnaar is degene van wie de bal in de hole ligt of het dichtst bij de hole Longest drive - Om voor een prijs voor de Longest drive in aanmerking te komen moet de bal zijn afgeslagen vanaf de tee (alleen de eerste slag telt) en tot stilstand zijn gekomen op de fairway van de betreffende hole. Winnaar is degene, van wie de bal het verste van de afslagplaats tot stilstand is gekomen. Er is een aparte prijs voor dames en voor heren. 17. Temporegels en straf voor te langzaam spelen Een speler krijgt 45 seconden de tijd om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt is te spelen Voor iedere wedstrijd zal voor een driebal als richtlijn een speeltijd gelden van twee uur en tien minuten per 9 holes Na het uitspelen van de hole dienen de spelers de green onmiddellijk te verlaten Een flight die haar plaats op de baan niet kan behouden en meer dan een hole afstand verliest op de daarvoor lopende flight en oponthoud veroorzaakt dient uit eigen beweging en duidelijk zichtbaar de achteropkomende flight uit te nodigen haar voorbij te gaan Doorlaten door de voorgaande flight moet altijd worden geaccepteerd In een Stableford wedstrijd dient de speler die op een hole niet meer kan scoren de bal op te pakken en een streep bij die hole te noteren. Afwijking van deze regel, bijvoorbeeld blijkende uit een op de scorekaart genoteerd (te hoog) aantal strokes, ook door de marker ingevuld, kan, indien dit door de wedstrijdleiding voor die wedstrijd is vastgesteld, tot diskwalificatie leiden Een speler die onnodig oponthoud veroorzaakt of langzaam speelt als bedoeld in Regel 6-7, dan wel de hiervoor genoemde regels overtreedt, wordt bestraft conform Regel Bijzondere situaties In bijzondere situaties en in alle gevallen, waarin het wedstrijdreglement en de Golfregels niet voorzien beslist de wedstrijdcommissie bindend. 19. Beroep Van een beslissing van de wedstrijdcommissie tot uitsluiting van een deelnemer voor meer dan de betreffende wedstrijd staat voor de deelnemer beroep open bij het Bestuur binnen één week na oplegging van de straf. Het Bestuur kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht. 20. Slotbepalingen De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om van de in de wedstrijdkalender vermelde evenementen en data af te wijken Dit reglement treedt in werking op 15 juni Het gewijzigde reglement wordt uiterlijk één week voor inwerkingtreding gepubliceerd op de website van de vereniging. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d Wedstrijdcommissie De Drentsche Pagina 5 van

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB.

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB. Deelnemen De wedstrijden die door de Commissie georganiseerd worden kennen een onderscheidenlijk karakter. Er zijn qualifying wedstrijden (met een Q* status) en wedstrijden welke niet-qualifying zijn.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Vereniging golfclub t Zelle

Wedstrijdreglement Vereniging golfclub t Zelle Wedstrijdreglement Vereniging golfclub t Zelle 1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden, die door of namens een daartoe door het bestuur van de Vereniging bevoegde commissie of persoon

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd Juli 2016 1. Algemeen 1.1. De Wedstrijdcommissie (WeCo) is verantwoordelijk voor het samenstellen van het wedstrijdprogramma, alsmede voor het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster

Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster Artikel 1: Toepasselijkheid Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014 Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014 1. Algemeen 1.1. De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van het wedstrijdprogramma, alsmede voor het organiseren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2014

Wedstrijdreglement 2014 Wedstrijdreglement 2014 ALGEMEEN Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en volgens de (tijdelijke) Plaatselijke Regels

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Wedstrijdcommissie. 3. Deelname. 4. Inschrijven. Wedstrijd Reglement Golfclub de Compagnie

1. Algemeen. 2. Wedstrijdcommissie. 3. Deelname. 4. Inschrijven. Wedstrijd Reglement Golfclub de Compagnie Wedstrijd Reglement Golfclub de Compagnie 1. Algemeen Wedstrijden van Golfclub de Compagnie worden gespeeld volgens de "Rules of Golf, vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St Andrews, de Local

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Dorhout Mees

Wedstrijdreglement Golfclub Dorhout Mees Wedstrijdreglement Golfclub Dorhout Mees De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor, het reglement aan te passen. 1. Algemeen 1. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement van De Texelse Golfclub

Algemeen Wedstrijdreglement van De Texelse Golfclub Algemeen Wedstrijdreglement van De Texelse Golfclub - 2019 Algemeen Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle golfwedstrijden die worden georganiseerd onder auspiciën van de wedstrijdcommissie van

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie.

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. 1) Algemeen: De Kieviten Golf Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. a. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door commissies van Kieviten Golf,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud

Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud 1/7 Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud Algemeen Artikel 1 1. Het wedstrijdreglement wordt opgesteld door de wedstrijdcommissie en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 1 2. Het wedstrijdreglement

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF 1-1-2016 Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd op Golfclub Heelsum 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN GOLFCLUB DE GULBERGEN

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN GOLFCLUB DE GULBERGEN ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN GOLFCLUB DE GULBERGEN Alle deelnemers aan wedstrijden op onze banen worden geacht het algemeen wedstrijdreglement te kennen en daarna te handelen. 1. Algemeen Dit algemene

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt. Vs

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt. Vs Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt. Vs 07-12-2017 1. Algemeen 1.1. Er wordt gespeeld volgens de meest recente Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB)

Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB) Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB) Inleiding De Wedstrijdcommissie (WeCo) stelt het programma en de voorwaarden voor deelname vast. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens

Nadere informatie

Wedstrijdreglement VG Crimpenerhout 2018

Wedstrijdreglement VG Crimpenerhout 2018 Wedstrijdreglement VG Crimpenerhout 2018 Onderstaande regels zijn (volgens Regel 33-1) van toepassing op deelname van golfers alsmede hun begeleiders aan alle wedstrijden georganiseerd door Vereniging

Nadere informatie

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT Het wedstrijdreglement Volgens Regel 33-1 van de Golfregels is het de taak van de Wedstrijdcommissie om het wedstrijdreglement vast te stellen voor een wedstrijd. De commissie is niet bevoegd daarbij een

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Flevoland

Wedstrijdreglement Golfclub Flevoland Wedstrijdreglement Golfclub Flevoland 1. Spelregels Er wordt gespeeld volgens de "Rules of Golf", zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en de USGA, hierna genoemd de "Golfregels".

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Zwolle

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Zwolle Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Zwolle Art. 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A) en de Local Rules

Nadere informatie

Wedstrijd Reglement Golfclub Dorhout Mees

Wedstrijd Reglement Golfclub Dorhout Mees Wedstrijd Reglement Golfclub Dorhout Mees De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor, het reglement aan te passen. 1. Algemeen 1. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Race to Portugal 2019

Wedstrijdreglement Race to Portugal 2019 Wedstrijdreglement Race to Portugal 2019 Algemeen 1. Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Ltd. en de USGA, hierna genoemd de Regels. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

QL GLENMORANGIE CHAMPIONS TROPHY

QL GLENMORANGIE CHAMPIONS TROPHY Toernooireglement QL Glenmorangie Champions Trophy Kampioenschap voor strokeplay-clubkampioenen 1. Toernooi formaat a. Het Kampioenschap wordt gespeeld over 18 holes. De spelvorm is bruto strokeplay. Er

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Strokeplay wedstrijd

Wedstrijdreglement Strokeplay wedstrijd Wedstrijdreglement Strokeplay wedstrijd Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissies van ANWB Golf en Golfkring Het Rijk op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit

Nadere informatie

Competitie- en wedstrijdreglement Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie

Competitie- en wedstrijdreglement Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie Competitie- en wedstrijdreglement Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie Onderstaande regels zijn van toepassing voor alle wedstrijden van de Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie (ZOJC). 1. Organisatie De

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT conform REGEL 33 VERENIGING GOLFPARK CRIMPENERHOUT

WEDSTRIJDREGLEMENT conform REGEL 33 VERENIGING GOLFPARK CRIMPENERHOUT WEDSTRIJDREGLEMENT conform REGEL 33 VERENIGING GOLFPARK CRIMPENERHOUT Artikel 1: Toepasselijkheid Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van de wedstrijdcommissie georganiseerde

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

ZOJC Uitgebreid Reglement

ZOJC Uitgebreid Reglement Competitie- en wedstrijdreglement Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie 2010 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op de organisatie en alle wedstrijden van de Zeeuwse Onderlinge Jeugd Competitie (ZOJC)

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement

Algemeen Wedstrijdreglement Algemeen Gegevens over de baanbezetting vindt u in de (wedstrijd)kalender. Deze kalender bevat een overzicht van alle wedstrijden van alle commissies. Tevens zijn de kalenders van de dames-, heren- en

Nadere informatie

Clubkampioenschappen De Drentsche

Clubkampioenschappen De Drentsche Clubkampioenschappen De Drentsche 1. Algemeen Bij de Clubkampioenschappen is het Wedstrijdreglement van de Golfvereniging De Drentsche, zoals gepubliceerd op de Verenigingssite, van toepassing. Eventuele

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud 1/9 Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud Algemeen 1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van toepassing voor de Clubkampioenschappen van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Etiquette en gedragsregels. Artikel 3: Aankondiging en inschrijving

Wedstrijdreglement. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Etiquette en gedragsregels. Artikel 3: Aankondiging en inschrijving Wedstrijdreglement Artikel 1: Toepasselijkheid Het wedstrijdreglement, baanreglement en bijlage(n) zijn van toepassing op alle door of onder auspiciën van de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein

Wedstrijdreglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein Wedstrijdreglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein Vastgesteld door het bestuur en in werking getreden op 1 juni 2018 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Organisatie, wedstrijdleiding, beslissingen... 2 3

Nadere informatie

Bijlage 1 Matching-of-scorecards... 9

Bijlage 1 Matching-of-scorecards... 9 Wedstrijdreglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein Per 1 september 2019 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 1 2 Organisatie, wedstrijdleiding, beslissingen... 2 3 Categorieën wedstrijden, deelname en indeling...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs 06-07-2018. 1. Algemeen 1.1. Er wordt gespeeld volgens de meest recente Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind Volgens Regel 33-1 van de Golfregels is het de taak van de wedstrijdcommissie om het wedstrijdreglement vast te stellen. De commissie is niet bevoegd daarbij een

Nadere informatie

speel- en wedstrijdreglement

speel- en wedstrijdreglement speel- en wedstrijdreglement Algemeen Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de commissies georganiseerde wedstrijden. Iedereen die deelneemt aan deze wedstrijden wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2017

Wedstrijdreglement 2017 Wedstrijdreglement 2017 1. Algemeen 1.1 De wedstrijdcommissie van de Golfclub Echt-Susteren is de commissie die ressorteert en functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Golfclub Echt-

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB BLEIJENBEEK Versie Augustus 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB BLEIJENBEEK Versie Augustus 2016 1. Algemeen 1.1 De bepalingen van dit reglement gelden voor alle wedstrijden vermeld in de wedstrijdkalender. Van deze bepalingen kan uitsluitend worden afgeweken als de wedstrijdcommissie dat beslist.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2018 e.v.

Wedstrijdreglement 2018 e.v. Wedstrijdreglement 2018 e.v. 1. Algemeen 1.1 De wedstrijdcommissie van de Golfclub Echt-Susteren is de commissie die ressorteert en functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Golfclub

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015 1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijden onder de naam Achterhoeks Open. Het is de

Nadere informatie

(06-45151819, Te laat of niet op komen dagen! 4. Starttijden 5. Kleding d) Definitie Pantalons & bermuda s e) Shirts voor dames f) Shirts voor heren

(06-45151819, Te laat of niet op komen dagen! 4. Starttijden 5. Kleding d) Definitie Pantalons & bermuda s e) Shirts voor dames f) Shirts voor heren WEDSTRIJDREGLEMENT De commissie merkt hierbij op dat zij zich het recht voorbehoudt wijzigingen in reglement en programma aan te brengen; ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats

Nadere informatie

TGH TOUR REGLEMENT 2016

TGH TOUR REGLEMENT 2016 TGH TOUR REGLEMENT 2016 Onderstaande regels zijn van toepassing voor alle ST8TS TGH wedstrijden 2016. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wedstrijdleiding De Wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2017

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2017 Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2017 Onderstaande regels zijn (volgens Regel 33-1) van toepassing op deelname van golfers alsmede hun begeleiders aan alle Nederlandse Golf Federatie (NGF)

Nadere informatie

1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open.

1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open. WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2016 1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open. De wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst

WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst De Wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement aan te brengen. Deze worden een week voor ingang ervan bekend gemaakt op de verenigingswebsite

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst

WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst De Wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement aan te brengen. Deze worden een week voor ingang ervan bekendgemaakt op de verenigingswebsite

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent 1. Regels van het Golfspel De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA. 2. Plaatselijke

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub de Koepel.

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub de Koepel. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub de Koepel. Versie 2019 1. De wedstrijdcommissie van golfclub De Koepel is de "commissie" zoals omschreven in de golfregels en belast met de leiding van de wedstrijden.

Nadere informatie

2. DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

2. DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN WeDSTrIJDreGLeMeNT 1. ALGEMEEN 1.1 Wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen de Regels en Etiquette. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te

Nadere informatie

6. WEDSTRIJDREGLEMENT 2016

6. WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 6. WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 1. Algemeen 1.1 Wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen de Regels en Etiquette. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte

Nadere informatie

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011 ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY Tornooireglement Uitgave januari 2011 1. Algemene principes De Antwerp Senior Golf Trophy, ASGT, is een jaarlijks tornooi tussen de senioren van Cleydael Golf & Country Club,

Nadere informatie

Inhoud.1 Algemeen Wedstrijdreglement: 1. Algemeen 2

Inhoud.1 Algemeen Wedstrijdreglement: 1. Algemeen 2 WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 Inhoud.1 Algemeen Wedstrijdreglement: 1. Algemeen 2 2. Wedstrijdseizoen 2 3.Inschrijving.. 2 4.Inschrijfgeld 2 5.Afzeggingen 2 6. Niet verschijnen. 2 7. Oefenen.3 8. Starten 3 9.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs 06-01-2019. 1. Algemeen 1.1. Er wordt gespeeld volgens de meest recente Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

Nadere informatie

Daar waar gesproken wordt over speler/deelnemer/hij is ook bedoeld speelster/deelneemster/zij.

Daar waar gesproken wordt over speler/deelnemer/hij is ook bedoeld speelster/deelneemster/zij. Wedstrijdreglement 1. Wedstrijdcommissie De Wedstrijdcommissie en/of wedstrijdleiding, (verder benoemt als Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

Toernooireglement Noordwijkse Jeugd Open 2018

Toernooireglement Noordwijkse Jeugd Open 2018 1. Toernooi formaat Het Noordwijkse Jeugd Open (NJO) wordt gespeeld over 54 holes, waarbij deelnemers 18 holes per dag spelen. De spelvorm is bruto strokeplay. Het NJO maakt bij de uitslag onderscheid

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 2: Taken en Verantwoordelijkheden Wedstrijdcommissie

Wedstrijdreglement. Artikel 2: Taken en Verantwoordelijkheden Wedstrijdcommissie Wedstrijdreglement Artikel 1: Begrippen en Leeswijzer 1. In dit wedstrijdreglement worden de volgende begrippen gehanteerd: het bestuur: het bestuur van de vereniging de vereniging: Golfclub Ooghduyne

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2014

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2014 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2014 24-02- 2014 Inhoud Wedstrijdvormen... 3 1. Jaarcompetitie wedstrijden... 4 Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 5 Stableford jaarcompetitie...

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

Wedstrijdvormen. Spelvormen volgens de NGF 2018

Wedstrijdvormen. Spelvormen volgens de NGF 2018 Wedstrijdvormen Spelvormen volgens de NGF 2018 1. Strokeplay Onafhankelijk van het aantal slagen aftrek is een strokeplaywedstrijd een QW, dit houdt in dat alle scores (na omrekening in Stablefordpunten)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2015

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2015 Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2015 Onderstaande regels zijn (volgens Regel 33-1) van toepassing voor alle Nederlandse Golf Federatie (NGF) evenementen in 2015. 1. Wedstrijdcommissie De

Nadere informatie

VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY. April 2017

VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY. April 2017 VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY April 2017 Wat is Matchplay In Strokeplay speel je met medespelers tegen de baan. Je gaat hier uit van het aantal strokes - het totaal aantal slagen - dat je nodig hebt om door

Nadere informatie

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN WEDSTRIJDVORMEN 1. STROKEPLAY a. Algemeen b. Individueel Strokeplay (Qualifying) c. Individueel Stableford (Qualifying) d. Individueel tegen Par (Qualifying). 2. OFFICIELE WEDSTRIJDVORMEN VOOR TWEE OF

Nadere informatie

NOORDWIJKSE GOLFCLUB WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFWEEK

NOORDWIJKSE GOLFCLUB WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFWEEK NOORDWIJKSE GOLFCLUB WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFWEEK Algemeen: Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgelegd door de R&A Rules Limited en de Local Rules, zoals deze van kracht

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Woensdagavond Opstap 7.

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Woensdagavond Opstap 7. INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Woensdagavond Opstap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje Bokaal 9 Strokeplay Clubkampioenschap 10 Mixed Paren Wedstrijd 11

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2014

Wedstrijdreglement 2014 Wedstrijdreglement 2014 1. Algemeen 1.1 De wedstrijdcommissie van de Golfclub Echt-Susteren is de commissie die ressorteert en functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Golfclub Echt-

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018.

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Versie: d.d.31-3-2018 Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Wedstrijddefinitie: De competitie wordt in teamverband gespeeld in de wedstrijdvormen Matchplay Fourball BetterBall (FBBB) en Single Matchplay.

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2016

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2016 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2016 02-01-2016 Inhoud Algemeen... 3 Wedstrijdvormen... 4 Jaarcompetitie wedstrijden... 5 1. Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 6 2. Stableford

Nadere informatie

Golf Maasduinen Wedstrijdreglement cnf. Regel 33

Golf Maasduinen Wedstrijdreglement cnf. Regel 33 Versie 0.6; 21 december 2016 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de Wedstrijdcommissie (hierna te noemen de WeCo) in samenspraak met de Handicap en Regel Commissie op grond van Regel 33 van de Rules

Nadere informatie

LoyalTee Winter Tour

LoyalTee Winter Tour Opzet: 14 wedstrijden tijdens de wintermaanden, elke wedstrijd plaatst de dagwinnaar van elke categorie zich voor de finale in maart bij BurgGolf. Data: Datum zaterdag 19 oktober 2013 zaterdag 26 oktober

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2017

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2017 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2017 Ingaande 01-02-2017 Inhoud Algemeen.... 4 Wedstrijdvormen... 5 Jaarcompetitie wedstrijden... 6 1. Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 7 2.

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2018

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2018 Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2018 Onderstaande regels zijn (volgens Regel 33-1) van toepassing op deelname van golfers alsmede hun begeleiders aan alle Nederlandse Golf Federatie (NGF)

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 INHOUDSOPGAVE: 1 Algemeen... 4 1.1 Wedstrijdreglement... 4 1.2 Voorrang in de baan... 4 2 De commissie en de wedstrijdleiding... 5 2.1 De Wedstrijdassistent...

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement 2015

Algemeen Wedstrijdreglement 2015 Lochemse Golf- en Countryclub De Graafschap Algemeen Wedstrijdreglement 2015 Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle golfwedstrijden die worden georganiseerd door golfvereniging Lochemse Golf-

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Heren Senioren

Wedstrijdreglement Heren Senioren Golfclub Veldzijde Wedstrijdreglement Heren Senioren Wedstrijdreglement Heren Senioren versie 3.6. November 2017 Introductie De Heren Seniorencommissie van Golfclub Veldzijde (GCV) organiseert evenementen

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2016 INHOUDSOPGAVE: 1 Algemeen... 4 1.1 Wedstrijdreglement... 4 1.2 De Marshal... 4 1.3 Aanvullende Reglementen... 4 1.4 Kleuren Tee s... 4 1.5 De Wedstrijdassistent...

Nadere informatie

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar.

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar. Wedstrijdvormen Strokeplay De Strokeplayregels van de Golf Regels zijn van toepassing op drie spelvormen: 1. Strokeplay 2. Stableford 3. Tegen Par. Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden,

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Heren Senioren

Wedstrijdreglement Heren Senioren Golfclub Veldzijde Wedstrijdreglement Heren Senioren Wedstrijdreglement Heren Senioren versie 3.9 februari 2019 Introductie De Heren Seniorencommissie van Golfclub Veldzijde (GCV) organiseert evenementen

Nadere informatie

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 Artikel I. ALGEMEEN Sectie 1.01 Algemeen. a) De Commissie is: verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, verantwoordelijk

Nadere informatie

DRAAIBOEK WEDSTRIJDEN INLEIDING

DRAAIBOEK WEDSTRIJDEN INLEIDING DRAAIBOEK WEDSTRIJDEN 2019. INLEIDING Alle wedstrijden die georganiseerd worden door de wedstrijdcommissie hebben een door deze commissie aangewezen wedstrijdleiding. De eerstgenoemde op de lijst is de

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2018

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2018 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2018 Ingaande 01-01-2018 Inhoud Algemeen.... 4 Wedstrijdvormen... 5 Jaarcompetitie wedstrijden... 6 1. Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 7 2.

Nadere informatie

Alle dames die lid zijn van Golfclub Kleiburg en tenminste in het bezit zijn van Clubhandicap 54 (GVB)

Alle dames die lid zijn van Golfclub Kleiburg en tenminste in het bezit zijn van Clubhandicap 54 (GVB) DAMESDAG 2017 DAMESDAG Evenals vele andere golfclubs kent Kleiburg een damesdag, die wekelijks op dinsdag onder auspiciën van de damesdagcommissie wordt georganiseerd. Het doel van de damesdag is: contact

Nadere informatie

Pitch en Putt Bond Nederland Wedstrijdreglement

Pitch en Putt Bond Nederland Wedstrijdreglement Pitch en Putt Bond Nederland Wedstrijdreglement Wedstrijdreglement Inleiding Dit wedstrijdreglement is opgesteld om aanvulling te geven op de Pitch en Putt regels en om duidelijkheid te bieden voor en

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2019.

Wedstrijdreglement 2019. Wedstrijdreglement 2019. I. DEELNEMERS. - De competities die door AGS worden ingericht, zijn toegankelijk voor alle leden van AGS. De wedstrijden op 18-holes terreinen zijn toegankelijk voor alle leden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. van. golfvereniging eyckenduyn

Wedstrijdreglement. van. golfvereniging eyckenduyn van golfvereniging eyckenduyn Gemaakt door de WECO. 19 nov. 2012 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave. Bladzijde 1. ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 1.2 VERANTWOORDELIJKHEID... 5 1.3 INSCHRIJVEN.... 6 1.4 HANDICAP....

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Wat is een Qualifying Score?... 3 2.Wat is een No Return?... 3 3. Wat is

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2016.

Wedstrijdreglement 2016. Wedstrijdreglement 2016. I. DEELNEMERS: - De competities die door AGS worden ingericht, zijn toegankelijk voor alle leden van AGS. De wedstrijden op 18-holes terreinen zijn toegankelijk voor alle leden

Nadere informatie

Spelvormen Pagina 1 / 10

Spelvormen Pagina 1 / 10 INHOUDSOPGAVE: 10 spelvormen WEDSTRIJDREGLEMENT TOXANDRIA 2017 SPELVORMEN ARTIKEL 10 10.1 algemeen... 2 10.2 spelvormen specifiek... 3-2.1 officiële wedstrijdvormen voor individuele spelers... 3-2.1.1

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR Touropzet De LoyalTee Tour is er voor iedereen die kennis wil maken met golfwedstrijden en met andere golfers. De spelvorm tijdens de dagwedstrijden is 18 holes individueel

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN THEO DEN TEX EN ROBERT HAGE. Golfbaan Rijk van Nunspeet, 22 oktober 2016

WEDSTRIJDEN THEO DEN TEX EN ROBERT HAGE. Golfbaan Rijk van Nunspeet, 22 oktober 2016 WEDSTRIJDEN THEO DEN TEX EN ROBERT HAGE Golfbaan Rijk van Nunspeet, 22 oktober 2016 INHOUD 1. De Wedstrijdcommissie 2. Wedstrijdreglement 3. Checklist wedstrijdleider 4. Organisatie wedstrijd 5. Langzaam

Nadere informatie