( , Te laat of niet op komen dagen! 4. Starttijden 5. Kleding d) Definitie Pantalons & bermuda s e) Shirts voor dames f) Shirts voor heren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(06-45151819, Te laat of niet op komen dagen! 4. Starttijden 5. Kleding d) Definitie Pantalons & bermuda s e) Shirts voor dames f) Shirts voor heren"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT De commissie merkt hierbij op dat zij zich het recht voorbehoudt wijzigingen in reglement en programma aan te brengen; ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen in data en tijden worden bekendgemaakt op het mededelingenbord en op de verenigingswebsite. 1. Regels van het golf a) De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel, zoals goedgekeurd door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, Schotland en de United States Golf Association in de vertaling en uitgave verzorgd door de Nederlandse Golf Federatie. b) In geval van een geschil over de betekenis van een Regel is de Engelse tekst bepalend. 2. Plaatselijke regels a) Voor de aanvang van iedere wedstrijd maakt de commissie bekend welke plaatselijke regels van toepassing zijn, zo al niet reeds op de kaart vermeld. Tevens heeft de commissie in het wedstrijdreglement de nadere condities vastgelegd, waaronder de wedstrijd zal worden gespeeld. b) De wedstrijdcondities zijn ondergeschikt aan de Regels van het Golfspel. 3. Inschrijving (t.b.v. de wekelijkse wedstrijden/gezelligheidswedstrijden) a) De inschrijving staat alleen open voor leden van de Golfvereniging Golfhorst, m.u.v. het Lentetoernooi. b) Zij dienen in het bezit te zijn van het GVB. c) Voor de zaterdagwedstrijden is bepaald dat niet leden kennis kunnen maken met door de vereniging georganiseerde activiteiten door mondeling inschrijven/uitnodiging en indeling in de laatste flights onder begeleiding van bij voorkeur iemand van de Wedstrijd Commissie. Met een maximum van 5 keer. d) Voor de seniorendag is bepaald dat ook niet leden hieraan kunnen deelnemen. Opgave hiervoor via de balie danwel aanmelden bij de wedstrijdleiding volgens de gestelde criteria. Inschrijfgeld bedraagt 4. e) Voor gezelligheidstoernooien, die gespeeld worden op de grote baan, is minimaal baanpermissie verplicht. f) NB: inschrijven verplicht u tot deelname! g) Zes dagen voorafgaande aan de wedstrijd wordt deze geopend voor inschrijving. U kunt zich inschrijven via het touch-screen in het clubhuis of via het internet op de E- Golf4U. U krijgt toegang tot de E-Golf4U via vervolgens klikken op inloggen. h) De sluitingsdatum voor inschrijving van de wedstrijd is 2 dagen voorafgaand aan de dag waarop de wedstrijd gespeeld wordt. i) Indien u voor een wedstrijd verhinderd bent en de wedstrijd is nog niet gesloten voor inschrijving, dient u zich via het touchscreen in het clubhuis of via het internet uit te schrijven. j) De startlijst wordt gepubliceerd op het E-Golf4U en is tevens altijd ter inzage op de wedstrijdtafel op de dag van de wedstrijd. k) De wedstrijdcommissie c.q. wedstrijdleiding heeft het recht om een wedstrijd te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn of indien er andere zwaarwegende omstandigheden zijn zoals bijv. extreme weercondities. l) Nadat de wedstrijd is gesloten voor inschrijving, is afzeggen alleen op grond van buitengewone omstandigheden aanvaardbaar en dient u zich direct telefonisch te wenden tot de dienstdoende wedstrijdleiding. Zie E-Golf4U voor dienstdoende

2 wedstrijdleider bij betreffende wedstrijd. Deze heeft het recht u te belasten met het zelf zoeken van een vervanger. U kunt zich niet door middel van een bericht afmelden. m) Bij geen gehoor niet inspreken op persoonlijke voic van wedstrijdleider, maar bellen naar de wedstrijdtelefoon ( , bij geen gehoor kunt u deze wel inspreken) of dienstdoende wedstrijdleiding (telefoon zie E-Golf4U bij de desbetreffende wedstrijd).. n) Te laat of niet op komen dagen! Indien u bij aanvang van een wedstrijd waarvoor u zich hebt ingeschreven, of heeft laten inschrijven, te laat of niet aanwezig bent, heeft de commissie het recht om u van deelname uit te sluiten voor maximaal drie door de commissie aan te wijzen wedstrijden. Met dien verstande dat deze sanctie ingaat bij de volgende 3 wedstrijden op de betreffende dagen. U kunt dus op de betreffende dag wel deelnemen aan de wedstrijd. Komt u op dinsdag te laat, geld de sanctie voor 3 wedstrijden op de dinsdag. Tegen de opgelegde schorsing kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij de wedstrijdcommissie. Bij herhaling van overtredingen kan de wedstrijdcommissie in overleg met het bestuur zwaardere straffen opleggen. 4. Starttijden a) De starttijden in de wedstrijdkalender zijn de speeltijden. Controleer altijd uw starttijd. b) Deelnemers dienen zich uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden aan de wedstrijdtafel. Voor spelers in de laatste flight geld hiervoor 30 min. c) Bij een wedstrijd met shotgunstart dient men zich uiterlijk 30 minuten vóór de starttijd aan de wedstrijdtafel te melden. d) Voor alle wedstrijden geld dat men 10 minuten voor de starttijd op de desbetreffende Teebox aanwezig moet zijn. 5. Kleding a) U dient in gepaste kleding deel te nemen. b) Korte broek is niet toegestaan. Bermuda s zijn toegestaan. c) Geen hemden of topjes met smalle schouderbandjes als bovenkleding. d) Definitie Pantalons & bermuda s i. Onder pantalon wordt ook verstaan een geklede jeans-pantalon ii. iii. Bermuda s behoren een lengte te hebben tot net boven de knie. Geen short. Voor heren is onder een bermuda het dragen van sokken tot boven de enkel verplicht. e) Shirts voor dames i. Shirt met kraagje, met of zonder mouwen ii. T-shirt met ronde hals en mouwen. f) Shirts voor heren i. Poloshirt met kraagje en mouwen ii. Shirt. Geen T-shirt. iii. Shirts worden gedragen in de broek. 6. Spel Langzaam spel (regel 6-7): a) De speler in een wedstrijd wordt geacht bij zijn bal aangekomen binnen 30 seconden zijn volgende slag te slaan. b) Een driebal mag maximaal 12 minuten over een hole doen d.w.z. maximaal 2 uur over 9 holes en maximaal 4 uur over 18 holes. c) Bij bal zoeken, eerst doorlaten dan zoeken. d) Sla een provisionele bal indien u vermoedt dat uw eerste bal verloren kan zijn. e) Laat de achterop komende partij door indien u meer dan 1 hole afstand verliest. f) Geen verpakkingen, sigarettenpeuken, kapotte tees in de baan, rough of op de tee laten liggen.

3 g) Bunkers aanharken, ook andermans voetindrukken. h) Pitchmarks herstellen, ook die van anderen. i) De golftas bij de green opstellen in de richting van de volgende tee. Nooit vóór de green!. j) Stablefordwedstrijd: Wanneer u op de hole geen stablefordpunten meer kan scoren NEEMT U DE BAL OP! k) Wedstrijden tegen par. Wanneer men op de hole geen +1 of 0 meer kan maken NEEMT U DE BAL OP. Regel 6-7: Langzaam spel is dan van toepassing. 7. Slecht weer a) Bij onverantwoorde weersomstandigheden (mist/onweer etc.) kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd niet te laten doorgaan. b) Indien de wedstrijdleiding besluit een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan geïnformeerd. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag. c) Reeds afgemaakte rondes tellen wel mee voor de handicapverrekening bij Q- wedstrijden. d) Iedere speler draagt ZELF de verantwoording om al dan niet de baan te verlaten, bij gestaakte wedstrijden, maar ook bij niet-gestaakte wedstrijden. 8. Buggy s a) Het gebruik van buggy s tijdens een wedstrijd is alleen met toestemming van de wedstrijdleiding toegestaan. b) Overtreding van artikel 8a leidt tot diskwalificatie. 9. Scores a) De score dient binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole door de speler èn zijn marker te worden ingebracht in het touchscreen in het clubhuis en vervolgens dient de scorekaart bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. b) Op de kaart moet eveneens de naam, handicap en de score van de marker zijn vermeld. c) Bij inlevering later dan 10 minuten kan de kaart als NR (no return) worden beschouwd. d) Bij qualifyingwedstrijden (dus ook bij strokeplay) zijn de spelers verplicht hun stablefordpunten te noteren. e) Een niet correct ingevulde kaart leidt tot diskwalificatie van de speler. 10. Gelijk eindigen in een wedstrijd a) De wedstrijdleiding maakt bij gelijk eindigen gebruik van onderstaand artikel 10b en 10c. b) Bij de reguliere stablefordwedstrijden geldt de countdown methode d.w.z. laatste 9, laatste 6, laatste 3, laatste hole, dan nog gelijk, wint degene die de laagste exacthandicap heeft. c) Bij de strokeplay- en matchplay kampioenschappen gelden de regels zoals beschreven in het aanvullend wedstrijdreglement. d) Voor de laatste 9 worden altijd de holes 10 t/m 18 gebruikt ook indien men niet gestart is op hole Inschrijfgeld a) Iedere deelnemer betaalt 2 Euro inschrijfgeld voor wedstrijd op de reguliere wedstrijddagen (dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag). b) Een gastdeelnemer betaalt 2 Euro extra boven op het normale inschrijfgeld. 12. Gast speler a) Gastspelers kunnen zich inschrijven voor een wedstrijd op een van de volgende wedstrijddagen; woensdag en zaterdag.

4 13. Prijsuitreiking a) Deelnemers aan wedstrijden behoren in principe aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. b) Deelnemers komen voor prijzen in aanmerking nadat zij tenminste 3 keer aan een qualifyingwedstrijd hebben deelgenomen. c) Met uitzondering van de wekelijkse wedstrijden wordt van de ontvangers van prijzen verwacht dat zij opgefrist en correct gekleed hun prijs in ontvangst nemen. Bij toernooien is een dankwoord van de eersteprijswinnaar gebruikelijk. d) Aan prijswinnaars die niet verschijnen, komt geen prijs toe. Zij worden wel als prijswinnaar bij de uitslag vermeld. 14. Telefoons in de baan a) Het is verboden in de baan telefoons te gebruiken, tenzij men hiervoor toestemming heeft verkregen van de wedstrijdleiding. b) Bij overtreding van artikel 14a volgt diskwalificatie. c) Uitgezonderd hiervan is de dienstdoende wedstrijdleiding bij het niet aanwezig zijn van een marshal voor calamiteiten en andere dringende zaken. 15. Etiquette en hoffelijkheid. a) Iedere speler wordt geacht de etiquette in acht te nemen, in het bijzonder zich hoffelijk op de baan te gedragen en met de nodige zorg voor de baan het golfspel te spelen. b) Tevens wordt de naleving van de etiquette verwacht van, en ten aanzien van, al degenen die zich op de Golfhorst bevinden. c) Bij ernstige inbreuk op de hoffelijkheid of fatsoensnormen tijdens een wedstrijd, kan de wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie van de deelnemer en/of uitsluiting van deelname aan een of meer wedstrijden. d) Als men zich niet houd aan de op de baan gelden kledingnormen, zoals vermeld in artikel 5, kan men geweigerd worden aan een wedstrijd deel te nemen. WEDSTRIJDVORMEN BIJ GEZELLIGHEIDSWEDSTRIJDEN NB: Deelname staat open voor alle leden tot handicap 54. De wedstrijden worden gespeeld met maximaal handicap 36 of nader door organisatie vast te stellen max. handicap. Texas scramble (superbal) Er wordt gepeeld in teams van 3 of 4 personen. Het gaat om het teamresultaat. Ieder teamlid slaat af op de tee. Ter beoordeling van het team wordt bepaald welke bal het beste ligt. Binnen één stoklengte (niet dichter bij de hole) van de beste bal plaatsen de andere teamleden hun bal en alle spelers spelen vervolgens verder. Na slag twee wordt weer de beste bal bepaald en herhaalt zich de bovenstaande handelwijze. Men gaat hiermee door totdat op de green de beste bal gekozen is. Binnen 15 cm vanaf dit punt (niet dichter bij de hole) moet worden bijgeplaatst en van de eerste bal die wordt uitgeholed noteert men de score. Van ieder teamlid dient bij een tweebal minimaal 7 keer de afslag als beste bal te worden gekozen, driebal minimaal 5 keer en bij een vierbal minimaal vier keer. (Markeren op de scorekaart wiens afslag per hole is gekozen als beste bal, aangeven met een sterretje *) Verder zijn alle normale golfregels van toepassing. Er wordt een gemiddelde playing-handicap berekend per team. Bijvoorbeeld: hcp 34, 28 en 22 is totaal 84, het gemiddelde is 28

5 Stel het team eindigt met een totaal aantal slagen van 78. Dit geeft een netto score van 78-28=50 Winnaar is het team met de laagste netto score. Bij gelijk eindigen geldt artikel 10. Texas scramble Er wordt gespeeld in teams van 2 personen. Het teamresultaat telt dan ook en niet het individuele resultaat. Ieder teamlid slaat af op de tee. Ter beoordeling van het team wordt bepaald welke bal het beste ligt. Binnen één stoklengte (niet dichter bij de hole) van de beste bal plaatsen de andere teamleden hun bal en alle spelers spelen vervolgens verder. Na slag twee wordt weer de beste bal bepaald en herhaalt zich de bovenstaande handelwijze. Men gaat hiermee door totdat op de green de beste bal gekozen is. Binnen 15 cm vanaf dit punt (niet dichter bij de hole) moet worden bijgeplaatst en van de eerste bal die wordt uitgeholed noteert men de score. Van ieder teamlid dient bij een driebal minimaal 5 keer de afslag als beste bal te worden gekozen en bij een vierbal minimaal vier keer. (Markeren op de scorekaart wiens afslag per hole is gekozen als beste bal, aangeven met een sterretje *) Verder zijn alle normale golfregels van toepassing. Er wordt een gemiddelde playing-handicap berekend per team. Bijvoorbeeld: hcp 34 en 22 is totaal 56, het gemiddelde is 28 Stel het team eindigt met een totaal aantal slagen van 78. Dit geeft een netto score van 78-28=50 Winnaar is het team met de laagste netto score. Bij gelijk eindigen geldt artikel 10. Betterbal stableford Twee spelers vormen samen een team. Elke speler speelt zijn eigen bal. Bij elke hole wordt de beste stablefordscore van het team genoteerd. Spelers die meer dan 2 slagen boven hun netto par spelen, kunnen niet meer scoren en dienen dus hun bal op te nemen. Pro-vossenjacht (dassenjacht) Dit is een spelvorm tegen par. De par wordt echter vastgesteld door een van de pro s die de score op een hole hebben gespeeld. Zij noteren de door hen vastgestelde par op het bord in het clubhuis zodat de deelnemers op basis hiervan de door hen behaalde stablefordpunten kunnen uitrekenen. D.w.z. alle holes uitspelen als bij strokeplay (max. 10 slagen) Tegen par Tegen par is een wedstrijdvorm waarbij u op elke hole tegen uw eigen par (dit is uw netto score) speelt. Wanneer u op een hole één of meer slagen onder uw par speelt, noteert u als score een plus. Speelt u uw par, dan noteert u een nul. Speelt u boven uw par, dan wordt een min genoteerd. In dit geval wordt de hole niet uitgespeeld, maar de bal onmiddellijk opgenomen. Na 18 holes verrekent u alle plussen en minnen.

6 Maandbeker Dit is een competitiewedstrijd die bestaat uit meerdere wedstrijden. De spelvorm is stableford Deze wedstrijd wordt normaal gespeeld op de eerste zaterdag van de maand in de periode van 1 april tot 1 november. De stableford score van alle wedstrijden worden bij elkaar opgeteld en dan gaat de slechtste score er nog van af. De winnaar is diegene met dan de meeste stableford punten. De wedstrijd wordt gespeeld in twee handicap categorieen. Een deelnemer met een handicap hoger dan 36 zal toch van handicap 36 starten. AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT stroke-/matchplaykampioenschappen 1) Inschrijven voor het strokeplaykampioenschap kan alleen geschieden vóór een nader vast te stellen datum via het touchscreen in het clubgebouw of via de E-Golf4U van de vereniging. Volgorde van inschrijving wordt in E-golf4U bepaald. Hiervoor wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 2) Inschrijven voor het matchplaykampioenschap kan alleen geschieden vóór een nader vast te stellen datum via het touchscreen in het clubgebouw of via de E-Golf4U van de vereniging. Volgorde van inschrijving wordt in E-golf4U bepaald. Hiervoor wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 3) Er zijn twee verschillende strokeplaykampioenschappen: a) Strokeplaykampioenschap waar iedereen aan mee kan doen. b) Strokeplaykampioenschap waar alleen deelnemers ouder dan 50 jaar aan mee mogen doen. 4) Er zijn twee verschillende matchplaykampioenschappen: a) Matchplaykampioenschap waar iedereen aan mee kan doen. b) Matchplaykampioenschap waar alleen deelnemers ouder dan 50 jaar aan mee mogen doen. 5) Een deelnemer kan NIET aan beide strokeplay- of matchplaykampioenschappen mee doen. 6) De deelnemer aan het strokeplaykampioenschap wordt geacht voor alle data waarop de wedstrijden wordt gespeeld beschikbaar te zijn. 7) De deelnemer aan het matchplaykampioenschap wordt geacht voor alle data waarop de wedstrijden wordt gespeeld beschikbaar te zijn. 8) Een deelnemer kan zichzelf bij verhindering via het touchscreen of de website uitschrijven totdat de inschrijving gesloten is. Eventuele reserves worden dan op de juiste volgorde automatisch doorgeschoven. Latere afmelding zal moeten geschieden telefonisch bij de dienstdoende wedstrijdleiding die vermeld is op de website. Is de inschrijving gesloten en de wedstrijd is ingedeeld dan kan men deze indeling direct terugzien op de website. 9) Zonder geldig bericht van afmelding en het niet verschijnen aan de start van de strokeplay- of matchplaywedstrijd, betekent uitsluiting van dezelfde wedstrijd voor komend jaar. 10) Elke deelnemer behoort zich tenminste 30 minuten vóór de starttijd bij de wedstrijdleiding te melden. 11) De deelnemer aan het strokeplaykampioenschap speelt zijn of haar wedstrijd op een door de organisatie vast te stellen tijdstip en dag. Indien de deelnemer, klaar om te spelen, binnen vijf minuten na de starttijd op de startplaats aankomt en er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te leggen, zoals bepaald in Regel 33.7 dan is de straf voor het niet op tijd starten twee slagen op de eerste te spelen hole. De straf voor meer dan vijf minuten te laat komen is diskwalificatie.

7 12) De deelnemer aan het matchplaykampioenschap speelt zijn of haar wedstrijd op een door de organisatie vast te stellen tijdstip en dag. Indien de deelnemer, klaar om te spelen, binnen vijf minuten na de starttijd op de startplaats aankomt - en er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te leggen, zoals bepaald in Regel 33.7 dan is de straf voor het niet op tijd starten verlies van de eerste hole. De straf voor meer dan vijf minuten te laat komen is diskwalificatie. 13) Het gebruik van buggies is niet toegestaand, alleen met actieve handicart. Overtreding leidt tot diskwalificatie. 14) Het gebruik van een caddy is toegestaan. 15) Het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons is niet toegestaan. Er kan dispensatie bij de wedstrijdleiding worden aangevraagd. 16) De deelnemer is verplicht bij strokeplay zijn eigen score samen met zijn marker, binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde in te brengen in het touchscreen in het clubhuis en vervolgens de scorekaart in te leveren bij de wedstrijdleiding. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd. 17) Afzegging van een matchplaywedstrijd zonder geldige reden, is uitsluiting van deelname voor het volgende jaar. (Afzegging i.v.m. vakantie is geen geldige reden). De wedstrijdleiding beslist hierover. 18) Voor deelname aan de stroke- en matchplaykampioenschappen is een EGA Handicap (36 of lager) vereist. 19) Er wordt voor de stroke- en matchplaykampioenschappen géén handicapverrekening toegepast. 20) Scorekaarten van de matchplaywedstrijden moeten na afloop na ondertekening door de speler en zijn marker in de brievenbus wedstrijdleiding van de vereniging worden gedeponeerd. 21) De wedstrijden voor het matchplaykampioenschap dienen op de Golfhorst te worden gespeeld. 22) In geval van gelijke uitkomst na 18 holes bij het matchplaykampioenschap dient er op hole 1 verder gespeeld te worden, dan hole 2 enz. tot zgn. sudden death. 23) In geval van gelijke uitkomst na 54 holes (of 36 holes voor de senioren) bij het strokeplaykampioenschap dient er een play-off gespeeld te worden op de holes: 1, 2 en 18. De winnaar is de speler of speelster met de laagste score over deze play-off holes. Is er na deze holes nog geen winnaar volgt er sudden death over dezelfde holes (1, 2 en 18) totdat er een winnaar is. America, 27 februari 2012 De wedstrijdcommissie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst

WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst WEDSTRIJDREGLEMENT Golfvereniging Golfhorst De Wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement aan te brengen. Deze worden een week voor ingang ervan bekendgemaakt op de verenigingswebsite

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB.

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB. Deelnemen De wedstrijden die door de Commissie georganiseerd worden kennen een onderscheidenlijk karakter. Er zijn qualifying wedstrijden (met een Q* status) en wedstrijden welke niet-qualifying zijn.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind Volgens Regel 33-1 van de Golfregels is het de taak van de wedstrijdcommissie om het wedstrijdreglement vast te stellen. De commissie is niet bevoegd daarbij een

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB)

Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB) Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB) Inleiding De Wedstrijdcommissie (WeCo) stelt het programma en de voorwaarden voor deelname vast. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014 Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014 1. Algemeen 1.1. De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van het wedstrijdprogramma, alsmede voor het organiseren

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent 1. Regels van het Golfspel De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA. 2. Plaatselijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2017

Wedstrijdreglement 2017 Wedstrijdreglement 2017 1. Algemeen 1.1 De wedstrijdcommissie van de Golfclub Echt-Susteren is de commissie die ressorteert en functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Golfclub Echt-

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Zwolle

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Zwolle Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Zwolle Art. 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A) en de Local Rules

Nadere informatie

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar.

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar. Wedstrijdvormen Strokeplay De Strokeplayregels van de Golf Regels zijn van toepassing op drie spelvormen: 1. Strokeplay 2. Stableford 3. Tegen Par. Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden,

Nadere informatie

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome Spelvormen 1. Matchplay - Single De meest elementaire wedstrijdvorm van het golfspel, waarbij twee spelers tegen elkaar spelen. Het verschil in handicap wordt verrekend. De speler met de hoogte playing

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF 1-1-2016 Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd op Golfclub Heelsum 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. van. golfvereniging eyckenduyn

Wedstrijdreglement. van. golfvereniging eyckenduyn Gemaakt door de WECO van golfvereniging eyckenduyn Inhoudsopgave. Bladzijde 1 ALGEMEEN... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 VERANTWOORDELIJKHEID... 5 1.3 INSCHRIJVEN... 6 1.4 HANDICAP... 6 1.5 AFMELDEN... 7 1.6

Nadere informatie

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011 ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY Tornooireglement Uitgave januari 2011 1. Algemene principes De Antwerp Senior Golf Trophy, ASGT, is een jaarlijks tornooi tussen de senioren van Cleydael Golf & Country Club,

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2016

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2016 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2016 02-01-2016 Inhoud Algemeen... 3 Wedstrijdvormen... 4 Jaarcompetitie wedstrijden... 5 1. Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 6 2. Stableford

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2014

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2014 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2014 24-02- 2014 Inhoud Wedstrijdvormen... 3 1. Jaarcompetitie wedstrijden... 4 Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 5 Stableford jaarcompetitie...

Nadere informatie

Spelvormen. A. Strokeplay-wedstrijden. A1: Strokeplay

Spelvormen. A. Strokeplay-wedstrijden. A1: Strokeplay Spelvormen In onderstaand overzicht van de diverse spelvormen, zoals die op Het Wedde (kunnen) worden gespeeld, wordt onderscheid gemaakt tussen: A. Strokeplay-wedstrijden B. Matchplay-wedstrijden C. Bijzondere

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015 1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijden onder de naam Achterhoeks Open. Het is de

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen 1. Wat is een Qualifying Score?... 2 2.Wat is een No Return?... 2 3. Wat is een Qualifying

Nadere informatie

Alle spelvormen op een rij

Alle spelvormen op een rij Spelvormen wordt veelal stableford of strokeplay gespeeld. Er zijn echter talloze spelvormen mogelijk, enkele voorbeelden zijn: foursome, fourballs, (beide wedstrijdvormen zien we ook tijdens de RyderCup)

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2016.

Wedstrijdreglement 2016. Wedstrijdreglement 2016. I. DEELNEMERS: - De competities die door AGS worden ingericht, zijn toegankelijk voor alle leden van AGS. De wedstrijden op 18-holes terreinen zijn toegankelijk voor alle leden

Nadere informatie

1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open.

1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open. WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2016 1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open. De wedstrijd

Nadere informatie

TGH TOUR REGLEMENT 2016

TGH TOUR REGLEMENT 2016 TGH TOUR REGLEMENT 2016 Onderstaande regels zijn van toepassing voor alle ST8TS TGH wedstrijden 2016. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wedstrijdleiding De Wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. De tekst uit dit document mag zonder toestemming niet ten eigen bate worden gebruikt.

WEDSTRIJDREGLEMENT. De tekst uit dit document mag zonder toestemming niet ten eigen bate worden gebruikt. De tekst uit dit document mag zonder toestemming niet ten eigen bate worden gebruikt. 1 Algemene bepalingen Voor deelname aan de wedstrijden zijn de onderstaande bepalingen van toepassing. 1.1 De wedstrijdleiding

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BIJLAGE A SPELVORMEN & EGOLF4U INSTELLINGEN GOLFCLUB TOXANDRIA 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BIJLAGE A SPELVORMEN & EGOLF4U INSTELLINGEN GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT BIJLAGE A SPELVORMEN & EGOLF4U INSTELLINGEN GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 INHOUDSOPGAVE: 1! Algemeen... 3! 2! Spelvormen... 4! 2.1! Algemeen... 4! 2.2! Officiële wedstrijdvormen voor individuele

Nadere informatie

2. DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

2. DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN WeDSTrIJDreGLeMeNT 1. ALGEMEEN 1.1 Wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen de Regels en Etiquette. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR Touropzet De LoyalTee Tour is er voor iedereen die kennis wil maken met golfwedstrijden en met andere golfers. De spelvorm tijdens de dagwedstrijden is 18 holes individueel

Nadere informatie

Golf Maasduinen Wedstrijdreglement cnf. Regel 33

Golf Maasduinen Wedstrijdreglement cnf. Regel 33 Versie 0.6; 21 december 2016 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de Wedstrijdcommissie (hierna te noemen de WeCo) in samenspraak met de Handicap en Regel Commissie op grond van Regel 33 van de Rules

Nadere informatie

Baanreglement Golfpark De Turfvaert

Baanreglement Golfpark De Turfvaert Baanreglement Golfpark De Turfvaert 1. Voordat u de golfbaan wilt gaan bespelen, verzoeken wij u zich te melden bij de receptie voor het verkrijgen van een startbewijs en (indien van toepassing) een betalingskenmerk

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2015

Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2015 Wedstrijdreglement Nederlandse Golf Federatie 2015 Onderstaande regels zijn (volgens Regel 33-1) van toepassing voor alle Nederlandse Golf Federatie (NGF) evenementen in 2015. 1. Wedstrijdcommissie De

Nadere informatie

FLANDERS NIPPON GOLF & BUSINESS CLUB HASSELT

FLANDERS NIPPON GOLF & BUSINESS CLUB HASSELT FLANDERS NIPPON GOLF & BUSINESS CLUB HASSELT WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Iedere speler op de golfbaan wordt geacht de regels te kennen en zich naar te schikken. 2. Inschrijvingen 2a. Inschrijvingen voor de wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Waarden en Normen Het wedstrijdreglement van Golf Puyenbroeck is gebaseerd op de waarden en de normen die garanderen dat de ontdekking en de beleving van de golfsport

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 INHOUDSOPGAVE: 1 Algemeen... 4 1.1 Wedstrijdreglement... 4 1.2 Voorrang in de baan... 4 2 De commissie en de wedstrijdleiding... 5 2.1 De Wedstrijdassistent...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Oosterhoutse Golf Club

Wedstrijdreglement Oosterhoutse Golf Club Wedstrijdreglement Oosterhoutse Golf Club Artikel 1. De toepasselijke regels 1.1 Op alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de Oosterhoutse Golf Club, zijn dit wedstrijdreglement en de hierna volgende

Nadere informatie

Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014

Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014 Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014 Aanvullend reglement specifieke wedstrijden Onderstaand aanvullingen en/of afwijkingen ten aanzien van specifieke wedstrijden. Algemene regel

Nadere informatie

Hole 3. Edda Huzid. HL 6 mei 2014

Hole 3. Edda Huzid. HL 6 mei 2014 Hole 3 1 Hole 7 2 Matchplay één speler tegen één ander per hole tegenstander hole winnen, verliezen of halveren mag match, hole of volgende slag geven eens gegeven blijft gegeven twijfel claimen straf:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR Touropzet De LoyalTee Tour is er voor iedereen die mee wil doen of kennis wil maken met golfwedstrijden en met andere golfers. De spelvorm tijdens de dagwedstrijden is

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2016/2017

JAARPROGRAMMA 2016/2017 JAARPROGRAMMA 2016/2017 INHOUDSOPGAVE 1 WEDSTRIJDPROGRAMMA Maandwedstrijden.... Competities..... NGF competitie. Puntentelling van de te spelen wedstrijden... Clubkampioenschap Matchplay 2 ENKELE WEDSTRIJDVORMEN..

Nadere informatie

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE EGA Handicap Systeem 2007 Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE per 1 januari 2007 NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE Nederlandse Golf Federatie Telefoon 030 242 63 70 Fax 030 242 63 80 Bezoekadres Burg. Verderlaan

Nadere informatie

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE Golfweek UITNODIGING & INFORMATIE & 2015 SPORTIEF Culinair genieten In de week van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september kunt u deelnemen aan de wedstrijden voor het goede doel tijdens onze

Nadere informatie

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina GOLFVERENIGING PRINS HENDRIK Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina maar hoe werkt dat? Handleiding voor In- en uitschrijven wedstrijden (Qualifying) kaart invoeren Uw profiel bekijken/aanpassen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement cfr. Regel 33

Wedstrijdreglement cfr. Regel 33 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie van ANWB Golf op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie. Het wedstrijdreglement

Nadere informatie

Pitch en Putt Bond Nederland. Wedstrijdreglement

Pitch en Putt Bond Nederland. Wedstrijdreglement Inleiding Wedstrijdreglement Pitch en Putt Bond Nederland wedstrijdreglement is opgesteld om aanvulling te geven op de Pitch en Putt regels en om Wedstrijdreglement Dit duidelijkheid met reglement te is

Nadere informatie

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Baanreglement Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 1.3 Artikel 2 Openingstijden 2.1. 2.2 Artikel 3 Toegang golfbaan 3.1 3.2. 3.3

Baanreglement Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 1.3 Artikel 2 Openingstijden 2.1. 2.2 Artikel 3 Toegang golfbaan 3.1 3.2. 3.3 Baanreglement Artikel 1 Algemeen 1.1. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen. 1.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 1.3.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Waarden en Normen Het wedstrijdreglement van Golf Puyenbroeck is gebaseerd op de waarden en de normen die garanderen dat de ontdekking en de beleving van de golfsport

Nadere informatie

REGLEMENT VVG KIDS TROFEE 2015

REGLEMENT VVG KIDS TROFEE 2015 REGLEMENT VVG KIDS TROFEE 2015 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De VVG Kids Trofee 2015 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren tussen 2002 en 2008: - lid van een club aangesloten bij de VVG - in regel met

Nadere informatie

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Klik vervolgens op de knop Vereniging Klik op de button: Inloggen E-Golf4U 1 Hier vult u uw persoonscode in welke U kunt vinden op uw NGF pasje

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

NGF-Vademecum (2001) voor wedstrijden INHOUD

NGF-Vademecum (2001) voor wedstrijden INHOUD INHOUD NGF-Vademecum (2001) voor wedstrijden STROKEPLAY pagina I ALGEMEEN 3 II - OFFICIELE WEDSTRIJDVORMEN VOOR INDIVIDUELE SPELERS (Qualifying) A - Individueel strokeplay B - Individueel Stableford C

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor spelers Beste golfer, Heeft u plezier in het golfspel en lijkt het u leuk om ook eens op andere banen te spelen? Kunt u een team vormen onder

Nadere informatie

1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3. 2 Financiën... 6. 3 Wedstrijdkalender...

1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3. 2 Financiën... 6. 3 Wedstrijdkalender... Inhoudsopgave 1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3 2 Financiën... 6 3 Wedstrijdkalender...7 4 Qualifying Condities... 8 4.1 Qualifying Condities en

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

Regelwedstrijd 19 april De situaties, de oplossing, de uitleg

Regelwedstrijd 19 april De situaties, de oplossing, de uitleg Regelwedstrijd 19 april 2014 De situaties, de oplossing, de uitleg Situatie 1 Op de tee van hole 1 De eerste bal van de speler is niet goed geraakt. Hij ligt zichtbaar in de heideplanten voor de tee, en

Nadere informatie

REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011

REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011 REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De US Kids VVG Tour 2011 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren tussen 1998 en 2004: - lid van een club aangesloten bij de VVG - in regel

Nadere informatie

5-STAPPENPLAN: Van kennismaking tot het behalen van uw golfvaardigheidsbewijs (GVB)

5-STAPPENPLAN: Van kennismaking tot het behalen van uw golfvaardigheidsbewijs (GVB) Via initiaties (in groep vanaf 8 personen) of instappakketten (individueel voor 95 voor 7,5u les gespreid over 5 weken) Vrijblijvend een balletje komen slaan o 5 toegang driving range (DR) en putting green

Nadere informatie

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zijn 18 holes gereserveerd tot uiterlijk uur voor respectievelijk de Damesochtend en de Herenochtend.

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zijn 18 holes gereserveerd tot uiterlijk uur voor respectievelijk de Damesochtend en de Herenochtend. Uitgangspunten voor het spelen in de baan Speelrechten Voorrang in de baan Spelers dienen in de baan voorrang te verlenen aan: wedstrijden georganiseerd door de Wedstrijdcommissie en Jeugdcommissie; NGF-competitiewedstrijden;

Nadere informatie

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

Regelavond Golf Wouwse Plantage 7 maart 2012. Agenda van deze avond

Regelavond Golf Wouwse Plantage 7 maart 2012. Agenda van deze avond Regelavond Golf Wouwse Plantage 7 maart 2012 Agenda van deze avond 1. Welkom 2. Regelwijzigingen 2012 3. Het CBA, de vervanger van de CSA 4. Regels, veel gemaakte regelfouten en rulings 5. "Ernie" gaat

Nadere informatie

REGLEMENT VVG KIDS TOUR 2014

REGLEMENT VVG KIDS TOUR 2014 REGLEMENT VVG KIDS TOUR 2014 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De VVG Kids Tour 2014 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren tussen 2001 en 2007: - lid van een club aangesloten bij de VVG - in regel met de

Nadere informatie

Rinkven Charter. Waarden van Rinkven

Rinkven Charter. Waarden van Rinkven Rinkven Charter Waarden van Rinkven In dit charter wensen we stil te staan bij de waarden die wij in onze club willen hanteren. Het spreekt voor zich dat de leden en hun beleving van de golfsport hierbij

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM SAMENVATTING VAN EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM De belangrijkste etiquette en regels Halen en behouden van een handicap Editie 2012-2015 INLEIDING Deze NGF-uitgave is de eerste die alle belangrijke golf-

Nadere informatie

VOORWOORD De Interclubkampioenschappen van België voor Mid-amateurs worden gespeeld volgens de formule Match Play zonder handicap:

VOORWOORD De Interclubkampioenschappen van België voor Mid-amateurs worden gespeeld volgens de formule Match Play zonder handicap: SRIMA INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 2017 VOOR MID-AMATEURS 7, 8 en 14 oktober 2017 * SPECIFIEK REGLEMENT * De algemene Reglementen van Interclubkampioenschappen van België 2017 en van de Federale wedstrijden

Nadere informatie

Handleiding Egolf4U zuil

Handleiding Egolf4U zuil Handleiding Egolf4U zuil Hoe werkt de zuil? De zuil is een zogenaamde touch screen. Dat betekent dat er geen toetsenboord is, maar dat u de keuzes op het scherm maakt door met uw vinger de juiste knoppen

Nadere informatie

Samenvatting regelavond 2016

Samenvatting regelavond 2016 Samenvatting regelavond 2016 Nieuws van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) De European Golf Association (EGA) heeft besloten dat, in navolging van de vrouwen, de leeftijdsgrens van senior mannen per 01

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

1912 Royal Belgian Golf Federation

1912 Royal Belgian Golf Federation Beknopte gids van de Golfregels Deze gids richt zich op de meest voorkomende regelsituaties en probeert die Regels op eenvoudige wijze uit te leggen. Deze gids dient niet als vervanging van de Golfregels,

Nadere informatie

Einde Seizoen Toernooi

Einde Seizoen Toernooi Organiseert: Te houden op: zaterdag 14 Juni 2014 Einde Seizoen Toernooi Sporthal de Fazant te Hellevoetsluis I n h o u d s o p g a v e Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorwoord Routebeschrijving

Nadere informatie

Voorbereiding competitie 2014

Voorbereiding competitie 2014 Voorbereiding competitie 2014 Inleiding matchplay Spel van speler(s) tegen speler(s) Tegenstanders Regels: je mag een regelovertreding van de tegenstander door de vingers zien Het is echter niet toegestaan

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

PROGRAMMA PARTEETIME 2014 3 september tot en met 7 september MARBELLA, SPANJE

PROGRAMMA PARTEETIME 2014 3 september tot en met 7 september MARBELLA, SPANJE PROGRAMMA PARTEETIME 2014 3 september tot en met 7 september MARBELLA, SPANJE 1 Beste Parteetimeleden Het is bijna zo ver. Over enkele dagen staan we als PTT weer met z n allen 4 dagen in de 27ᵒ + te zweten

Nadere informatie

Golf Uitleg Overzicht Dia

Golf Uitleg Overzicht Dia Golf Basis Golf Uitleg Overzicht Dia o Dia 3: Het doel van Golf & par o Dia 4: Golf course plattegrond & telling o Dia 5: Golf telling bepalen o Dia 6: Handicap & Amateur golf score voorbeeld 1 o Dia 7:

Nadere informatie

Samenvatting Golfregels, Etiquette en Handicapsysteem

Samenvatting Golfregels, Etiquette en Handicapsysteem Samenvatting Golfregels, Etiquette en Handicapsysteem Voorwoord Deze samenvatting is bedoeld als voorbereiding op het theoretische gedeelte van het GVB Examen. Tijdens het praktijkexamen wordt tevens van

Nadere informatie

Handicapping Rinkven - Specials

Handicapping Rinkven - Specials ping Rinkven - Specials Reflectie Specifiek voor onze Rinkven wedstrijden zijn volgende specials opgenomen. Verder rekening houdend met een aantal EGA (European Golf Association) en Federatie reglementeringen

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

OPEN ANTWERPEN. Reglementen en voorschriften

OPEN ANTWERPEN. Reglementen en voorschriften OPEN ANTWERPEN Reglementen en voorschriften 1. Algemeen... 3 2. Toernooi informatie... 3 3. Deelname gerechtigheid... 3 4. Inschrijving... 3 5. Toernooien... 4 6. Loting... 4 7. Registratie kaart... 5

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

Het wedstrijdreglement is van toepassing. Nijmegen, juni Organisatie en officials NSK Teams 2016

Het wedstrijdreglement is van toepassing. Nijmegen, juni Organisatie en officials NSK Teams 2016 Wedstrijdreglement NSK Teams 2016 Inleiding Het wedstrijdreglement van het NSK Teams 2016 is een verzameling spelregels en richtlijnen om dit kampioenschap technisch en organisatorisch in goede banen te

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Inleggeld 3.50 tenzij anders vermeld.

Wedstrijdreglement. Inleggeld 3.50 tenzij anders vermeld. Wedstrijdprogramma 2016-2017 Inleggeld 3.50 tenzij anders vermeld. Starttijden Van 9.00 tot 10.00 uur en van 12.00 tot 13.30 uur, tenzij anders vermeld. De ochtendstart vervalt als er minder dan 30 aanmeldingen

Nadere informatie