COMITE DE CONTROLE DE VELECTRICITE ET DU GAZ CONTROLECOMITE VOOR DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS C.C.E.G.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMITE DE CONTROLE DE VELECTRICITE ET DU GAZ CONTROLECOMITE VOOR DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS C.C.E.G."

Transcriptie

1 COMITE DE CONTROLE DE VELECTRICITE ET DU GAZ CONTROLECOMITE VOOR DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS C.C.E.G. HERALLOCATIE VAN DE VASTE AANSCHAFKOSTEN VAN HET AARDGAS (PARAMETER F) EN AANPASSING VAN δn MAATREGELEN VANAF 1 OKTOBER 1998 rue de la Pépinière 20, bte Bruxelles - Boomkwekerijstraat 20, bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ februari 1999 Aanbeveling C.C.(g) 99/14 P(g) 98/73 G.N- 99/2 HERALLOCATIE VAN DE VASTE AANSCHAFKOSTEN VAN HET AARDGAS (PARAMETER F) EN AANPASSING VAN δn MAATREGELEN VANAF 1 OKTOBER 1998 INLEIDING 1.Aanpassing van de definities van de parameter F, van de "G" en van de "ingangsprijs O."' De parameter F groepeert de totale vaste kosten verbonden aan de totale aardgasinvoer, verminderd met de bijdragen van de elektriciteitssector. De voorgestelde aanpassing beoogt de allocatie van de kosten in de F meer af te stemmen op de causaliteit van deze kosten, hetgeen een grotere coherentie met de methode van kostenallocatie "W' verzekert. Tot op heden voorzag de parameter F geen specifieke toewijzing van de onregelmatigheidslasten, zelfs Indien zij geïdentificeerd worden in de leverings- of dienstenovereenkomsten. Het nieuwe Slochteren-contract voorziet evenwel een

2 onderscheld tussen de vaste basislasten en de onregelmatigheidslasten, en dit voor belangrijke bedragen. Het Controlecomité stelt voor om, in afwachting van een meer gedetailleerd onderzoek m.b.t. de vaste kosten 'I onregelmatigheid", enkel rekening te houden met het Slochteren-contract. De kosten voor de "regelmatige" aanvoer worden, na aftrek van de bijdrage van (E elektriciteitssector, verdeeld over het totale invoervolume van aardgas (GJ) verminderd met de verkoop -buiten G' (GJ)2 en 70 % van de verkoop Bijzondere Schijf (B. S.) (GJ). De berekening van de bijdragen van GdL³ en de Bijzondere schijf blijft ongewijzigd. De resterende kosten worden verdeeld op basis van volgende verdeelsleutel: de Industrie 7,2 % en de Openbare Distributie Iga 92,8 %. Deze cijfers werden bekomen op basis van de gemiddelde totale stockagebehoeften van de verkopen Openbare Distributie Iga van 1991 tot en met Dezelfde methodologie wordt eveneens gebruikt voor de kostenallocatie δ n, De marges "buiten G' ter beschikking van het Controlecomité stemmen van de bruto marges verwezenlijkt op deze markt. Dit percentage is het resultaat van de gemiddelde marge welke ter beschikking kon gesteld worden aan het Controlecomité gedurende de laatste 9 Par. Zoals in het verleden zullen deze marges toegewezen worden aan het Hulpfonds en het saldo aan de volumes in de G-markt, d.w.z. aan de OD iga, voor 92,8 % en 7,2 % aan het saldo van de verkopen binnen de G-markt, d.i. toegewezen op dezelfde basis als de lasten voor piekleveringscapaciteit. 2. Berekening van δn De laatste aanpassing van de "δn" werd beslist op 17 december Het betrof een transitoire maatregel geldig van tot (document C. C. (g) 97/5 7). De Commissie "Aardgas" onderzocht de verwachte evolutie van de waarde van "δ n,' voor de jaren 1998 en De berekeningen gebeurden op basis van de Mc Kinseymethode. Voor het burgerlijkjaar 1998 kwam men aldus tot een δ n van 34,54 BEF/GJ en voor het jaar 1999 een δn van 34,18 BEF/GJ. Voor het gasjaar oktober 1997 t/m september 1998 werd 33,60 BEF/GJ bekomen en voor het gasjaar oktober 1998 t/m september 1999 wordt, rekening houdend

3 met een indexatie van 1 %, 33,94 BEF/GJ bekomen Het Controlecomité stelt voor om, in afwachting van verder onderzoek, volgende drie wijzigingen aan te brengen aan de berekening van δn. 1. de verzekeringskosten i.v.m. de dekking van de klimatologische risico's uit te sluiten; 2. de verzekeringskosten i.v.m. de dekking van de T 0. P.-risico'.s, uit te sluiten ("take or pay'); 3. de geamputeerde UVM-afschrijvingswaarde te beperken tot 1,80 BEF/G.J. Rekening houdend met bovenstaande elementen is volgende formule van δn vanaf 1 oktober 1998 van kracht.: 25,737 x RDZ/RDZo BEF/GJ Rekening houdend met de RDZ van oktober 1998 bedraagt δn aldus 32,30 BEF/GJ AANBEVELING In de Aanbeveling Bepaling van de 'G'-waarde en de prijzen "ingang Distrigas " Bijzondere Schijf en afzet "buiten G' (C.C.(g) 94/5 1) van 9 november 1994 worden de hiernavolgende wijzigingen aangebracht: 1. G = P 1 + FTR + FFI, waarbij: de definitie voor PI ongewijzigd blijft; volgende definitie voor FTR (F regelmatig transport) geldt: FTR is de ratio tussen 1. de totale vaste kosten verbonden aan de totale aardgasinvoer, verminderd met de bijdrage van de elektriciteitssector en de kosten verbonden aan de 2de en 3de schijf Slochteren. 2. de totale aardgasinvoer verminderd met de verkoop -buiten G' en verminderd met 70 % van de verkoop binnen de bijzondere schijf of FTR =

4 Σ (Totale vaste kosten verbonden ad. tot. invoer) - (vaste kosten 2de en 3de schijf Slochteren) - (Bijdrage el.sector) Totale invoer van aardgas (GJ) - verkoop "buiten W' (GJ) - 0,7 verkoop B.S. volgende definitie voor FFI (F flexibiliteit Industrie) geldt: FFI is de ratio tussen 1. 7,2 % van de kosten verbonden aan de onderschrijving van de 2de en 3de schijf van Slochteren, verminderd met de bijdrage van GdL binnen de G en van de Bijzondere Schijf 2. de totale aardgasinvoer verminderd met de verkoop -buiten W, van de verkoop binnen de Bijzondere Schijf, de verkopen 0D IGA en GdL binnen G Of FF1 = {(Vaste kosten 2de & 3de schijf Slochteren) - (Bijdragen GdL, binnen G en B.S.) x 0?072 Totale aardgasinvoer (GJ) - verkoop "buiten G" (GJ) - verkoop B.S. - verkoop 0D iga - verkoop GdL binnen G de bijdragen van de verkopen GdL binnen G en B.S. aan de kosten voor 11 onregelmatige" aanvoer worden als volgt gedefinieerd in BEF/GJ: FFI GdL = Vaste kosten 2de en 3de schijf Slochteren) Totale invoer van aardgas (GJ) - verkoop "buiten G" (GJ) - 0,7 verkoop B.S. FFI 8-s. = 0,3 FFI GdL 2. Ingangsprijs Openbare Distributie= G + FD + δn waarbij FD = FFOD - FF I waarbij FFOD (F flexibiliteit Openbare Distributie) als volgt wordt gedefinieerd:

5 FFOD = {(Vaste kost. 2de & 3de schijf Slocht.) - (Bijdragen GdL binnen G en Bijdrage B.S.)} x 0,928 verkopen 0D IGA De parameter IGA, het indexcijfer gasaankoop, dat de evolutie weergeeft van de prijs waartegen de Openbare Distributie het gas aankoopt, wordt als volgt gewijzigd: IGA = G+FD+δn G O + δn. 3. Ingangsprijs GdL (onveranderd) P 1 +F waarbij : F = Totale vaste kosten verbonden aan de totale invoer - Bijdragen elek. sector Totale invoer - verkopen buiten G - 0,7 verkopen B.S. 4. Ingangsprijs "Bijzondere Schijf" (onveranderd) : PI + 0,3 F 5. Marges buiten G. De marges buiten G ter beschikking van het Controlecomité stemmen overeen met 70 % van de bruto marges verwezenlijkt op deze markt (elektrische centrales uitgezonderd). Dit Percentage is het resultaat van de gemiddelde marge welke ter beschikking kon gesteld worden aan het Controlecomité gedurende de laatste 9 Par. Zoals in het verleden zullen deze marges toegewezen worden aart het Hulpfonds en bet saldo aan de volumes in de Gemarkt, d.w.z. aan de OD IGA voor 92,8 % en 7,2 % aan het saldo van de verkopen binnen de Gemarkt, d.i. toegewezen op dezelfde basis als de lasten voor piekleveringscapacitciteit. 6.δn

6 Vanaf 1 oktober 1998 wordt δn als volgt aangepast 25,737 X RDZ/ RD7o BEF/GJ, waarbij RDZ O = 1, Voetnoten (1) Opgenomen in de aanbevelingen van 20 april 1983 (C.(g) 1348) en van 9 november 1994 (C.(g) 94/51). (2) Verkopen aan de elektriciteitssector inbegrepen. (3) Verkoop aan liet Groothertogdom Luxemburg binnen G (4)Cfr. Aanbeveling van 20 april C.C.(g) 1348 met bijlage C.C.(g) 1349 (De aardgas voor de Openbare Distributie vanaf 1 oktober 1982, artikel VIII) De ingangsprijs Openbare Distributie is de verkoopprijs van Distrigas aan de Openbare Distributie. Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar Copyright VITO 24/02/1999 Ontwerp EMIS.

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de Index

Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemers, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020

Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 Verklaring naar aanleiding van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu (opgesteld in overeenstemming met artikel

Nadere informatie

1. METHODOLOGIE. 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers. in de nationale rekeningen 3. 1.1.1 Inleiding

1. METHODOLOGIE. 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers. in de nationale rekeningen 3. 1.1.1 Inleiding Integrale versie 1. METHODOLOGIE 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers in de nationale rekeningen 1.1.1 Inleiding De werkgelegenheidsstatistieken die in de nationale rekeningen zijn vervat,

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

PRODUCTIVITEIT. Laatst gewijzigd op 19 januari 2006

PRODUCTIVITEIT. Laatst gewijzigd op 19 januari 2006 PRODUCTIVITEIT Laatst gewijzigd op 19 januari 2006 1 Indicatoromschrijving 1.1 Naam 1.2 Definitie 1.3 Meeteenheid 1.4 Plaatsing in het DPSIR kader 1.5 Referentie 2 Beleidsrelevantie 2.1 Functie, betekenis

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Het Break-even punt. begroting, het financieel plan of zelfs de resultaatanalyse) de volgende vragen moeten stellen :

Het Break-even punt. begroting, het financieel plan of zelfs de resultaatanalyse) de volgende vragen moeten stellen : Het Break-even punt CLAUDE JANSSENS Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Accountant, Bedrijfseconomist 1. INLEIDING Bij de prognose van een industriële of commerciële activiteit is de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie