Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY USA DIR Ver. A

2 Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van dit product mag deze publicatie kopiëren vanaf de door Welch Allyn geleverde media en intern verspreiden ter ondersteuning van het beoogde gebruik van dit product, zoals beschreven in deze publicatie. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welch Allyn deze handleiding geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, te vertalen, te reproduceren of te kopiëren. Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor letsel of voor onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van het product dat voortvloeit uit een verzuim het product te gebruiken in overeenstemming met de voorschriften, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of verklaringen inzake het bedoelde gebruik in deze handleiding. Kopiëren van deze uitgave zonder toestemming kan niet alleen inbreuk maken op de auteursrechten, maar kan Welch Allyn ook belemmeren in het bieden van nauwkeurige en up-to-date informatie aan zowel gebruikers als operators. Welch Allyn, CardioPerfect Workstation en SpiroPerfect zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. Op de software in dit product rust Copyright 2011 van Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Ingevolge deze wetgeving is de licentiehouder gerechtigd om het exemplaar van de software te gebruiken dat op de oorspronkelijke distributiedrager wordt verstrekt. Het is verboden om de software te kopiëren, te decompileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse-engineering of op een andere manier in een voor personen leesbare vorm om te zetten. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle wijzigingen zullen voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de productie van medische apparatuur. Verantwoordelijkheid van de gebruiker Dit product is ontworpen om te presteren, zoals in deze gebruikershandleiding en overige bijgevoegde documentatie is beschreven. Monteer, gebruik, onderhoud en repareer het product, zoals in de instructies is beschreven. Gebruik nooit een defect product. Gebroken onderdelen of onderdelen die (deels) versleten zijn, ontbreken of incompleet zijn, vervormd zijn of verontreinigd zijn, moeten onmiddellijk worden vervangen. Als reparatie of vervanging nodig is, raden we aan dit te laten doen bij het dichtstbijzijnde door ons aanbevolen service center. De gebruiker van dit product is volledig verantwoordelijk voor welk defect dan ook dat is veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik, slecht onderhoud, onjuiste reparatie, schade en/of aanpassing door iemand anders dan Welch Allyn Cardio Control BV of hun geautoriseerde servicepersoneel. DIR Ver. A 2/42

3 Garantie, Service en Reserveonderdelen Garantiebepalingen Alle reparaties aan producten onder garantie dienen door Welch Allyn uitgevoerd of goedgekeurd te worden. Bij reparaties door onbevoegden vervalt de garantie. Bovendien dienen alle productreparaties, al dan niet onder garantie, uitsluitend door Welch Allyn gecertificeerd service personeel te worden uitgevoerd. Assistentie en onderdelen Als het product niet naar behoren functioneert of als er assistentie, service of reserveonderdelen nodig zijn kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Welch Allyn Technisch Support Centrum. Voor Nederland kunt u bellen met: Verenigde Staten Canada Latijns-Amerika (+1) Zuid-Afrika (+27) Europees callcenter (+353) Australië (+61) Verenigd Koninkrijk (+44) Singapore (+65) Frankrijk (+33) Japan (+81) Duitsland Nederland (+49) (+31) China Zweden (+86) (+46) Voordat u contact opneemt met Welch Allyn is het raadzaam om te proberen om het probleem te reproduceren en om alle accessoires te controleren zodat u zeker weet dat deze het probleem niet veroorzaken. Indien u belt houdt dan de volgende informatie paraat: Productnaam en modelnummer en een complete beschrijving van het probleem. Het serienummer van uw product (indien van toepassing) De complete naam, het adres en telefoonnummer van uw bedrijf, u zelf of waar het gekocht is. Voor reparaties die buiten de garantie vallen of voor het bestellen van reserveonderdelen: een ordernummer (of credit kaartnummer). Voor het bestellen van onderdelen: het nummer (of de nummers) van de benodigde reserveonderdelen of onderdelen die vervangen dienen te worden. Reparaties Als uw product gerepareerd moet worden, al dan niet onder garantie,kunt u het dichtstbijzijnde Welch Allyn Technische Support Centrum bellen. Een vertegenwoordiger zal u assisteren met het vinden van het probleem en zal zijn uiterste best doen om het probleem op te lossen via de telefoon, om zo mogelijk onnodige terugzending te vermijden. Als retourzending niet vermeden kan worden, zal de vertegenwoordiger alle benodigde informatie verzamelen en een Return Material Authorization (RMA) nummer en het juiste retour adres doorgeven. Voordat iets retour gestuurd wordt dient u over een Return Material Authorization (RMA) nummer te beschikken. DIR Ver. A 3/42

4 Inpakinstructies Als u producten voor service terugstuurt worden de volgende inpakinstructies aanbevolen: Verwijder slangen, kabels, sensoren, stroomkabels, en accessoires (indien van toepassing) vóór het inpakken, tenzij u vermoedt dat deze verband hebben met het probleem. Indien mogelijk gebruik het originele verpakkingsmateriaal Sluit een paklijst en het Welch Allyn Return Material Authorization (RMA) nummer bij. Het wordt aanbevolen om alle goederen te verzekeren. Claims bij verlies of beschadiging van het product moeten geïnitieerd worden door de verzender. DIR Ver. A 4/42

5 Inhoud 1. AAN DE SLAG Het Event ECG Systeem-venster De Event ECG Systeemrecorder EEN MINI HOLTER EVEN ECG-TEST OPNEMEN Over het opnemen van een test Een retrospectieve test opnemen Een event test opnemen Opnamen teruglezen EEN EVENT ECG SYSTEEM-TEST BEKIJKEN Een Event ECG Systeem-test bekijken Informatie over een test bekijken Testinstellingen bekijken EEN TEST INTERPRETEREN Een interpretatie bewerken en bevestigen EEN TEST AFDRUKKEN Over het afdrukken van een test DE RECORDER ONDERHOUDEN Over het onderhouden van de recorder MINI HOLTER EVENT SYSTEEM AANPASSEN Instellingen Event ECG Systeem tabblad Algemeen Instellingen Event ECG Systeem tabblad Hookup Instellingen Event ECG Systeem tabblad Afdrukken Kaartoverzicht MINI HOLTER EVENT ECG SYSTEEM INSTALLEREN De kaartlezer Welch Allyn Mini Holter Event ECG Systeem configureren HeartCard MemoryCards formatteren PROBLEEMOPLOSSING DIR Ver. A 5/42

6 BIJLAGE: HET GEBRUIK VAN DE EVENT ECG SYSTEEMRECORDER (PATIENT INSTRUCTIES) 1. Retrospectieve test 2. Een-kanaals eventtest 3. Twee-kanaals eventtest DIR Ver. A 6/42

7 Welkom Welkom bij Mini Holter Event ECG Systeem, de veelzijdige module van het Welch Allyn CardioPerfect Werkstation, waarmee u ambulante ECG s kunt opnemen en analyseren. Met het Event ECG Systeem kunnen patiënten weken of zelfs langer worden gecontroleerd. Dit betekent dat u op de ECG-curven wisselende of niet-frequente symptonen kunt opmerken, die vaak niet ontdekt worden door de conventionele Holtersystemen. Bedoeld gebruik Mini Holter Event ECG-controle wordt gebruikt om symptomatische voorvallen gerelateerd aan ritme, hartslag, geleiding and Ischemie te ontdekken. Het kan een handig gereedschap zijn voor patiënten met pijn op de borst, neurologische symptomen of kortademigheid of om te controleren hoe patiënten reageren op de behandeling van cardiologische kwalen. Indicaties De klinische indicaties van mini Holter Elektrocardiografie zijn onder andere: beoordeling van symptomen die te wijten kunnen zijn aan aritmieën inschatting van het risico voor patiënten met of zonder symptomen van aritmie beoordeling van de efficiëntie van anti-aritmietherapie ontdekken van myocardiale ischemie Contra-indicaties Er zijn geen contra-indicaties bekend voor de opname van mini Holter Event ECG s. Bedieningskennis Om dit apparaat te kunnen gebruiken is gedegen Holterkennis nodig om een goede identificatie te kunnen geven van sinus- en versnellingsritmes, abnormale ritmes, supraventriculaire aritmieën, artefacte of ST-segment veranderingen en storingen aan pacemakers. Bovendien vereist het werken met dit apparaat een goede kennis van computers en meer specifiek van Windows-software. DIR Ver. A 7/42

8 1. Aan de slag 1.1 Het Event ECG Systeem-venster Deze sectie leidt u door de verschillende delen van Event ECG Systeem-software. Werkbalk Zoekveld Menubalk Titelbalk Werkruimte Statusbalk Titelbalk De titelbalk toont de naam van het programma. De titelbalk bevat van links naar rechts drie knoppen waarmee u het venster respectievelijk kunt verkleinen, vergroten, sluiten. Menubalk Elk menu in de menubalk bevat een aantal die u kunt uitvoeren. Soms zijn menu s grijs gekleurd. Dit betekent dat u op dat moment geen toegang hebt tot die functie, of omdat deze niet beschikbaar is, of omdat u niet gemachtigd bent hiervoor. Werkbalk De werkbalk bevat knoppen die u gemakkelijk toegang geven tot de meest gebruikte taken. Zoekveld Het zoekveld bevat een zoek- en weergavefunctie, waarmee u gemakkelijk patiënten en testen kunt terughalen. In het zoekveld kunt u een patiënt zoeken, zien welke testen voor die patiënt zijn opgenomen, en zien welk soort testen is opgenomen. U kunt ook zoekpatronen aanmaken, een makkelijke manier om informatie te vinden die u vaak nodig hebt. DIR Ver. A 8/42

9 Werkruimte De werkruimte toont de test en de testopnamen. Hier maakt u de eigenlijke opnamen en interpreteert en bekijkt u tests. In de werkruimte kunt u de test in verschillende formaten bekijken. Deze formaten, die ook weergaven genoemd worden, worden allemaal getoond op een apart tabblad in de Welch Allyn CardioPerfect werkruimte. De volgende tabbladen zijn beschikbaar: Recordings, Overview en Details. Statusbalk De statusbalk toont belangrijke informatie over de patiënt en de test die momenteel geselecteerd zijn, zoals naam en nummer van de patiënt en datum en tijd van opname van de test. 1.2 De Event ECG Systeemrecorder Deze paragraaf beschrijft de Event ECG-recorder. 1. MemoryCard 2. Slot voor MemoryCard 3. Waarschuwingspieper 4. Display 5. Opname-indicator 6. Patiëntenkabelconnectie 7. Opnameknop 8. Patiëntenkabels 9. Borstelektroden 10. Polselektroden DIR Ver. A 9/42

10 11. Batterijcompartiment 12. Knop Klokinstellingen 13. Knop Pieperinstellingen 14. Instructielabel * 15. Label batterijcompartiment * De symbolen betekenen het volgende: Waarschuwing, raadpleeg de bijgeleverde documentatie Defibrillator proef type BF elektrocardiograaf DIR Ver. A 10/42

11 2. Een mini Holter Even ECG-test opnemen 2.1 Over het opnemen van een test Met Welch Allyn Mini Holter Event ECG Systeem kunt u gemakkelijk ambulante ECG s opnemen. U kunt kiezen uit twee testmodi, te weten retrospectief of event. In beide modules kunt u een één-kanaals- of een twee-kanaals-ecg opnemen. Een mini Holter Event ECG test bestaat uit een aantal ECG-opnamen, die door de patiënt gemaakt zijn. De opnamen worden bewaard op de MemoryCard. Om een test te starten, plaatst u deze kaart in de kaartlezer die is verbonden met uw computer. U kunt een nieuwe test aanmaken en de recorder gereed maken voor gebruik. nadat u de MemoryCard in de recorder heeft gedaan, sluit u de recorder aan op de patiënt, behalve als u een event test met één kanaal opneemt. In dat geval draagt de patiënt de recorder bij zich en verbindt hij de elektroden als hij een opname wil maken. Als een patiënt terugkomt, neemt u de MemoryCard uit de recorder en stopt u de kaart weer in de kaartlezer. Zo kunt u de bewaarde metingen teruglezen. MemoryCard Een MemoryCard is een verwijderbare kaart die wordt gebruikt om ECG-opnames te bewaren. De MemoryCard is leverbaar in twee verschillende opslagcapaciteiten: 90 en 180 minuten. Als een patiënt lange opnameseries nodig heeft, kan hij meerdere kaarten meekrijgen. Retrospectieve modus U kunt de retrospectieve modus gebruiken als: de patiënt frequente symptomen heeft u het begin van een event wilt opnemen U kunt de patiënt van een paar dagen tot een paar weken controleren. U kunt het aantal opnamen voor en na activering naar eigen wens aanpassen. De enige beperking die u hebt, is de opslagcapaciteit van de MemoryCard die u gebruikt. In de retrospectieve test draagt de patiënt de recorder voor een bepaalde periode bij zich. De recorder is aangesloten op de patiënt met speciale duurzame elektroden. Het apparaat neemt voortdurend een ECG in het geheugen op totdat de patiënt een onregelmatigheid in zijn hartslag voelt en ervoor kiest een echte opname te maken. Als een patiënt de recorder met een druk op de knop activeert, wordt de ECG voor en na de activering opgeslagen. DIR Ver. A 11/42

12 Een of twee retrospectieve tests De retrospectieve modus wordt meestal gebruikt om een twee-kanaals-ecg te maken, om zo een beter onderscheid te kunnen maken tussen cardiaal ritme en geleiding. De recorder kan echter ook een één-kanaals opname maken. Hiermee hebt u twee maal zoveel opnametijd en gebruikt u slechts twee elektroden. Opnamen op specifieke tijden In de retrospectieve modus kunt u Event ECG Systeem instellen om overdag en s nachts automatische opnamen te maken. Event modus U gebruikt de event modus als: de patiënt niet-frequente en onregelmatige symptomen heeft u het begin van een event niet hoeft op te nemen Met een event test kunnen patiënten meerdere weken of maanden worden gecontroleerd. Event tests kunnen worden opgenomen met één of twee kanalen. U kunt het aantal opnamen voor en na activering naar eigen wens aanpassen. De enige beperking die u hebt, is de opslagcapaciteit van de MemoryCard die u gebruikt. Eén-kanaals event test Tijdens een één-kanaals event test draagt de patiënt de recorder gedurende de testperiode bij zich. Als hij een onregelmatigheid in zijn hartslag voelt, verbindt hij de elektroden met zijn polsen en activeert hij de recorder. Nadat de opname is gemaakt, verwijdert hij de elektroden en ruimt hij de recorder op. Twee-kanaals event test Tijdens een twee-kanaals event test is de recorder voortdurend aangesloten op de patiënt. Tijdens de gehele testperiode zijn de elektroden op de borst van de patiënt aanwezig. Als de patiënt een onregelmatigheid voelt, activeert hij de recorder en wordt de ECG opgenomen. 2.2 Een retrospectieve test opnemen Om een test in de retrospectieve modus op te nemen, volgt u de volgende globale stappen. Op de volgende pagina s worden stap 2, 3, 4, 6 en 7 gedetailleerd uitgelegd. 1. Kies een MemoryCard met een geschikte capaciteit en plaats deze in de kaartlezer die met uw computer is verbonden. 2. Selecteer een patiënt of maak een nieuwe aan. 3. Start een nieuwe test. Waarschuwing: als de symptomen van een patiënt een lange serie opnamen DIR Ver. A 12/42

13 vereist, kunt u hem meerdere MemoryCards meegeven. U moet de testinstellingen dan wel op elke kaart zetten, zodat u dezelfde test meer dan eens moet aanmaken, telkens met een nieuwe kaart in de kaartlezer. 4. Prepareer de recorder voordat u deze aansluit op de patiënt. 5. Plaats de MemoryCard in de recorder (let op het pijltje). Druk de kaart volledig in de recorder. 6. Sluit de recorder aan op de patiënt. 7. Start de recorder. 8. De patiënt draagt de recorder voor een bepaalde tijd bij zich. Om er zeker van te zijn dat de recorder goed opneemt, geeft u de patiënt instructies mee (zie de bijlage: u kunt een kopie maken). 9. Als de patiënt terugkomt, plaatst u de MemoryCard in de kaartlezer en leest u op de opnamen uit. Een nieuwe retrospectieve test aanmaken Voordat u de retrospectieve test kunt opnemen, moet u eerst een nieuwe test aanmaken. De testinstellingen worden op de MemoryCard, die in de kaartlezer zit, bewaard. Belangrijk: als de symptomen van een patiënt een lange serie opnamen vereist, kunt u hem meerdere MemoryCards meegeven. U moet de testinstellingen dan wel op elke kaart zetten, zodat u dezelfde test meer dan eens moet aanmaken. Om een nieuwe retrospectieve test aan te maken: 1. Wijs in het menu Bestand op Nieuw en klik op Recollect. Het dialoogvenster New Recollect Test verschijnt. 2. Kies de aanvragend arts en het specialisme. Klik op Volgende. Het tabblad Opname verschijnt. DIR Ver. A 13/42

14 3. Selecteer Retrospectieve Mode als opnamemodus. 4. Kies het aantal kanalen dat u wilt gebruiken. 5. Stel de opnametijden in. Het veld Possible recordings geeft aan hoeveel opnamen er op de MemoryCard passen. 6. Op het tabblad Times kunt u de opnametijden instellen als u wilt dat de recorder automatische opnamen maakt. 7. Op het tabblad Times kunt u de functie Power Save activeren, zodat de batterij langer meegaat. 8. Klik op OK. De testinstellingen worden bewaard op de MemoryCard. Tip om een nieuwe test aan te maken: Als u de instellingen ook wilt gebruiken voor een andere test, kunt u deze opslaan op uw computer. U kunt opgeslagen instellingen gebruiken door de gewenste te kiezen uit de keuzelijst Scheme. Opnametijden instellen Als u een retrospectieve ECG-test aanmaakt, moet u de ECG-opnametijden instellen. U doet dit in het dialoogvenster New Recollect Test. 1. In het veld Record duration vult u de totale tijd in van de ECG die wordt bewaard als de patiënt een opname maakt. U kunt de tijd op twee manieren invullen: het aantal seconden of het aantal minuten. Voorbeeld: De totale opnametijd is één minuut: Als de waarden wilt invullen in Typ seconden 60 minuten 1:00 DIR Ver. A 14/42

15 2. In het veld Pre-Trigger Time vult u de tijd in van de ECG die wordt bewaard voordat de patiënt de opnameknop indrukt. U kunt hiervoor ook de schuifbalk gebruiken. Belangrijk: de totale tijdsduur voor en na een druk op de opnameknop is altijd gelijk aan de totale opnametijd. Als u de pre-trigger tijd hebt ingesteld, wordt de post-trigger tijd automatisch berekend. Tijd voor automatische opnamen instellen Belangrijk: zorg ervoor dat de ECG-duur en de automatische opnamen de MemoryCard niet vroegtijdig vol maken, tenzij u alleen automatische opnamen wilt maken. Als de ECGduur (1-kanaals) bijvoorbeeld op 3 minuten staat ingesteld en er 15 automatische opnamen per dag zijn gepland, is een MemoryCard van 90 minuten binnen 48 uur vol. Kies dan een MemoryCard met meer geheugen of een kortere ECG-duur. 1. Klik op het tabblad Times in het dialoogvenster New Recollect Test. 2. Klik in het selectievakje Timed Recording Mode. 3. U kunt de tijden op twee manieren instellen: door de specifieke tijd in te voeren of een opnamecyclus te kiezen. Om een specifieke tijd in te voeren: 1. Vul in het veld Tijd een tijd in (uu:mm). 2. Klik op de knop Insert time>> om de tijd in te voeren. 3. Herhaal deze stappen voor iedere opname die u wilt plannen. Om een cyclus in te stellen: 1. In het veld Iedere vul je de tijd in (uu:mm). 2. In het veld Starting at voer je de tijd in waarop de opnamecyclus moet beginnnen. DIR Ver. A 15/42

16 3. Klik op de knop Set>> om de cyclus in te voeren. 4. De recorder piept als er een automatische opname wordt gemaakt. Als u de piep niet wilt laten horen, klikt u in het selectievakje Mute bleep. Power Save activeren U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de opnamelus en de weergavefuncties uit te schakelen als de patiënt slaapt. 1. Klik in het dialoogvenster New Recollect Test op het tabblad Times. 2. Klik in het selectievakje Power Safe Mode. 3. Voer in wanneer de recorder uitmoet schakelen en wanneer de recorder weer aan moet gaan. Testinstellingen opslaan Als u de testinstellingen hebt aangemaakt, kunt u deze bewaren. De instellingen worden opgeslagen op uw computer, zodat u ze ook voor een andere test kunt gebruiken. Om de testinstellingen op te slaan: 1. Klik in het dialoogvenster New Recollect Test op de knop Save as... Het dialoogvenster Save Scheme wordt weergegeven. 2. Typ de naam van de instellingen in. 3. Klik op OK. De recorder voorbereiden Voordat u de MemoryCard met de instellingen in de recorder kunt plaatsen, moet u de recorder eerst voorbereiden. plaats een nieuwe set batterijen in de recorder sluit de patiëntkabel aan controleer of de recorder de correcte tijd en datum aangeeft pas zonodig het geluidsniveau aan Batterijen plaatsen 1. Verwijder de MemoryCard (indien aanwezig). 2. Houd de recorder ondersteboven. Verwijder het batterijklepje door de vingeruitsparing in te drukken en het klepje weg te schuiven. 3. Plaats twee AA/Mn1500 Alkaline batterijen (Duracell of Procell). Let erop dat de polen van de batterijen goed plaatst. 4. Plaats het batterijklepje terug totdat u een klik hoort. DIR Ver. A 16/42

17 De patiëntkabel aansluiten 1. Selecteer de juiste borstkabel en het halskoord. De kabel die u kiest moet overeenkomen met het aantal kanalen dat u hebt geselecteerd. 2. Lijn de markeringen op de kabelgrip en de recorder uit en druk de plug stevig in de recorderholter tot deze op zijn plaats klikt. Als de plug moeilijk in te steken is, roteer de plug dan voorzichtig terwijl u hem op zijn plaats duwt. De plug kan niet worden verwijderd door aan de kabel te trekken, maar alleen door het metalen sleufje terug te trekken. Op die manier kan de patiënt de kabel niet per ongeluk verwijderen. Belangrijk: Sluit geen ander type kabel aan op de recorder. Sluit de kabelelektroden niet aan op een ander apparaat. Datum en tijd controleren De recorder heeft een ingebouwde klok en kalender die worden gebruikt om de datum en tijd op te slaan op de MemoryCard als er een opname wordt gemaakt. Zorg dus dat de tijd en datum correct zijn. 1. Verwijder de MemoryCard (indien aanwezig). 2. Druk de opnameknop kort in en controleer de tijd. Het display schakelt na een paar seconden automatisch uit. 3. Pas, indien nodig, de tijd of datum aan. Datum en tijd aanpassen U kunt de datum en tijd op twee manieren aanpassen: door de klokknop te gebruiken die in het batterijcompartiment zit. door de juiste datum en tijd op te slaan op de MemoryCard. U gebruikt hiervoor de Event ECG Systeem-software. Om de tijd en datum aan te passen met de klokknop 1. Verwijder de MemoryCard (indien aanwezig). 2. Houd de recorder ondersteboven. 3. Verwijder het batterijklepje door de vingeruitsparing in te drukken en het klepje weg te schuiven. De klokknop is de driehoekige knop naast de batterijen. 4. Druk op de opnameknop. De tijd wordt weergegeven. 5. Druk op de klokknop om naar de parameter te gaan die u wilt wijzigen: Om de te wijzigen minuten uren dag Druk keer op de klokknop één twee drie DIR Ver. A 17/42

18 maand jaar vier vijf 6. Verander de waarde van de parameter door op de opnameknop te drukken. 7. Herhaal dit voor alle parameters die u wilt aanpassen. Tips: Belangrijk: als u de minuten eerst aanpast, kunt u alleen de uren direct erna aanpassen, niet de datum. Als u ook de datum wilt aanpassen, moet u alle stappen nogmaals herhalen. 8. Druk op de klokknop (herhaaldelijk) totdat de tijd opnieuw wordt weergegeven. De wijzigingen worden bewaard. 9. Plaats de batterijklep terug. De parameter seconden wordt automatisch op nul gezet als de tijd is aangepast. De recorder schakelt uit als er meer dan tien seconden niets gebeurt, terwijl de knop is ingedrukt. Om de tijd en datum met de software aan te passen: 1. Plaats de MemoryCard in de kaartlezer. 2. Klik in het menu Gereedschap op Set Recorder Date/Time. Het dialoogvenster Configure the Recollect recording device verschijnt. 3. Steek een lege memorycard in de lezer. Klik op Volgende. 4. Selecteer een datum en tijd in de nabije toekomst. Klik op Volgende. 5. Steek de kaart in de recorder. Klik op Volgende. 6. Start de recorder op de ingestelde tijd. De recorder laat nu de juiste tijd zien. 7. Klik op OK. DIR Ver. A 18/42

19 Het geluidsniveau aanpassen De recorder heeft een pieper die aangeeft dat er een opname wordt gemaakt. De pieper werkt alleen in de retrospectieve modus. Als een opname door de patiënt wordt gestart, hoort u een lange piep. Als de recorder wordt uitgeschakeld door een fout (bijvoorbeeld als de batterij bijna op is), dan hoort u een serie korte piepjes. De pieper kan worden ingesteld op vier niveaus. Niveau 0 betekent Uit, niveau 1 tot en met 3 staan voor verschillende soorten geluid. Om het geluidsniveau aan te passen: 1. Verwijder de MemoryCard. 2. Houd de recorder ondersteboven. 3. Verwijder het batterijklepje door de vingeruitsparing in te drukken en het klepje weg te schuiven. Het knopje om het geluid in te stellen is de ovale knop naast de batterijen. 4. Druk op de opnameknop. 5. Druk eenmaal op de geluidsknop. De display toont het huidige geluidsniveau. 6. Druk herhaaldelijk op de opnameknop totdat het juiste niveau wordt weergegeven. Elke keer als u de opnameknop indrukt, geeft de recorder een piepje in het nieuwe geluidsniveau (behalve op niveau 0). 7. Druk op de geluidsknop. De tijd wordt weergegeven. 8. Plaats het batterijklepje terug. Belangrijk: de recorder schakelt uit als er meer dan tien seconden niets gebeurt, terwijl de knop is ingedrukt. De recorder aansluiten op de patiënt In de retrospectieve test draagt de patiënt de recorder gedurende een bepaalde periode voortdurend bij zich. U moet daarom de recorder aansluiten op de patiënt. Om de recorder aan te sluiten op de patiënt: 1. Stop de recorder in de draagtas. De opnameknop moet zichtbaar zijn door de opening in de tas. Belangrijk: druk niet op de opnameknop als u de recorder in de tas stopt. 2. Als u een twee-kanaalskabel gebruikt, doe dan het koord om de hals van de patiënt om de kabelverbinding te ondersteunen. Dit voorkomt signaalzwakte die kan worden veroorzaakt doordat de kabels uit de elektroden worden getrokken. 3. Bereid de huid van de patiënt voor. Controleer of de huid goed schoon en droog is, zodat de elektroden gedurende lange tijd goed blijven zitten zonder te irriteren. 4. Plaats de elektroden en sluit de connectoren aan op de posities die zijn aangegeven in de illustraties. Belangrijk: gebruik Medicotest VLC-00-S elektroden (en andere soft-gel types). Deze elektroden geven een goed resultaat, zeker als de patiënt actief is. DIR Ver. A 19/42

20 Eén kanaal: Twee kanalen: 5. Plaats het halskoord in het gleufje van de kabelverbinding om de kabel te ondersteunen. U hoeft dan geen plakband te gebruiken. 6. U kunt de recorder starten. De recorder starten Tijdens een retrospectieve test draagt de patiënt de recorder continu bij zich. Daarom moet u de recorder aansluiten op de patiënt. U moet de recorder starten, zodat er een continue lus van ECG s wordt opgenomen. Om de recorder te starten: 1. Druk kort op de opnameknop. De recorder test automatisch de kwaliteit van de verbinding met de patiënt. Als de verbinding goed is: De recorder toont... het patiëntsymbool (continu) het hartslagsymbool (knippert bij elke hartslag) U moet... verder met stap 2. Als de verbinding slecht is: De recorder toont... het patiëntsymbool (knipperend) U moet... de verbindingsproblemen verhelpen. Om problemen met de verbinding te verhelpen: Controleer de: plug verbindingen elektroden huidvoorbereiding Als het patiëntsymbool stopt met knipperen, is het probleem verholpen. Belangrijk: de recorder toont het symbool kanaal 2 bevindt. als de fout zich op DIR Ver. A 20/42

21 2. Druk nogmaals kort op de opnameknop om de kwaliteitstest af te ronden en de retrospectieve controle te starten. De recorder toont de volgende symbolen: hartslagsymbool of lussymbool (retrospectieve test met 1 of 2 kanalen) aantal beschikbare opnamen 2.3 Een event test opnemen Om een test in de event modus op te nemen, kunt u de stappen van een retrospectieve test volgen. Volg de instructies op pagina 12 en verder. In plaats van Retrospectieve mode selecteert u Event mode. 2.4 Opnamen teruglezen Als de patiënt terugkomt met de recorder, moet u de opnamen teruglezen van de MemoryCard en naar de computer overzetten. Als u de opnamen hebt overgezet naar de computer, kunt u ze bekijken met het Mini Holter Event ECG Systeem. Om opnamen terug te lezen: 1. Verwijder de MemoryCard uit de recorder en stop de kaart in de kaartlezer. 2. Selecteer de patiënt die de opnamen heeft gemaakt. 3. Klik in de testlijst op de test waarbij de opnamen horen. Event ECG Systeem toont dat de test in voortgang is. 4. Klik op Actie > Retrieve data. Het dialoogvenster Retrieve test from MemoryCard verschijnt. 5. Als u de opnamen eerst wilt zien voordat u ze overzet naar de computer, klikt u op de knop Preview. 6. Klik op de knop Retrieve om de opnamen over te zetten naar de computer. Belangrijk: DIR Ver. A 21/42

22 Als u op Annuleer klikt, blijven de opnamen op de MemoryCard staan. Als u op Wissen klikt, worden de opnamen (en niet de testinstellingen) gewist van de kaart. De opnamen zijn niet overgezet naar de computer. 7. Nu kunt u de opnamen bekijken. DIR Ver. A 22/42

23 3. Een Event ECG Systeem-test bekijken 3.1 Een Event ECG Systeem-test bekijken Om een Event ECG Systeem-test te bekijken: 1. Selecteer een patiënt. De test die bij deze patiënt horen, worden weergegeven in de testlijst. 2. Selecteer de Event ECG Systeem-test die u wilt bekijken. Event ECG Systeemtests worden weergegeven met. Event ECG Systeem wordt automatisch gestart en de opnamen worden getoond op het tabblad Recordings in de werkruimte. betekent dat de opname gemaakt is door de patiënt betekent dat de opname automatisch is gemaakt Impedantie en DC Offset geven informatie over de kwaliteit van de verbinding met de patiënt 3. U kunt alle opnamen bekijken of slechts een enkele. Om alle opnamen tegelijkertijd te bekijken: Klik in de werkruimte op het tabblad Overview. Om één opname te bekijken: 1. Selecteer de opname die u wilt bekijken. 2. Klik op het tabblad Details. De opname wordt gedetailleerd weergegeven. DIR Ver. A 23/42

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan

nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag

Nadere informatie

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc.

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Pocket RCT Aan de slag met pocket RCT Lees dit eerst! Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Attentie:

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie