Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)"

Transcriptie

1 Cluster Horeca Toerisme en Voeding College voor Hotelmanagement en Gastronomie Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Horeca & Bakkerij, crebo Kwalificatiedossier Ondernemer Horeca / Bakkerij Kwalificatie(s) Manager / Ondernemer Horeca, crebo Niveau 4 Leerweg(en) BOL Cohort 2016 Wet studiefinanciering Ja Nominale studieduur (SBU) 6400 Ingangsdatum Expiratiedatum Team Hotelmanagement & Gastronomie Datum opgesteld Datum vastgesteld Versie V1.0 1.

2 Inhoud 1.Opleiding Manger / Ondernemer Horeca... 4 omschrijving van het beroep... 4 Arbeidsmarkt perspectief wat kan je na de opleiding gaan doen?... 4 Er is voldoende vraag naar deskundige Manager horeca ondernemers. De Manager horeca ondernemer kan ook doorgroeien door verder te leren, ervaring op te doen en daardoor door te groeien naar een groter bedrijf of een functie met meer verantwoordelijkheden. Denk aan de Hogere Hotelschool Kwalificatie en kwalificatiedossier Kerntaken en werkprocessen Keuzedelen Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap Beroeps specifieke eisen taal Beroepspraktijkvorming Studiebelasting Voortgang Regels voor de voortgang Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande de voortgang baseert: Examenprogrammering Wanneer mag je aan het examen deelnemen? Het proces van examinering Examenplan: de examenonderdelen Keuzedelen HOM Vaste configuratie leerjaar Vaste configuratie leerjaar Keuze leerjaar 3: Duits / Duurzaamheid Keuze leerjaar 4: Doorstroom HBO / Internationale BPV Bijlage 1: Onderwijsprogramma Bijlage 2: Invulling keuzedelen

3 Voorwoord Beste student, Welkom bij het College voor Hotelmanagement en Gastronomie van Scalda. Om je goed wegwijs te maken hebben we drie documenten voor je samengesteld waar je alles kan vinden over onze school en jouw opleiding: De informatiegids met algemene informatie over het leerjaar en de schoolregels; Het algemeen deel van de onderwijs- en examenregeling (OER) met informatie over de rechten en plichten t.a.v. examinering; Het specifieke deel onderwijs- en examenregeling (OER)met specifieke eisen die gelden t.a.v. jouw opleiding. De betreffende documenten zijn allen te vinden op of op In dit deel, het specifieke OER, staat de informatie over de opleiding die jij gaat volgen. Het is dan ook verstandig om regelmatig deze handleiding te raad plegen zodat je weet hoe je opleiding is opgebouwd en wordt getoetst en geëxamineerd. Wij wensen je veel succes met je opleiding. Met vriendelijke groeten, Dhr. J. de Houck Directeur College voor Toerisme Dhr. M. Schrier Teamleider College voor Hotelmanagement en Gastronomie 3.

4 1.Opleiding Manger / Ondernemer Horeca omschrijving van het beroep De Manager horeca ondernemer is werkzaam als ondernemer of manager in de horeca. Vaak werkt de Manager horeca ondernemer bij een hotel of restaurant. De gasten staan voor de Manager horeca ondernemer op de eerste plaats. Zij moeten het naar de zin hebben en hun verblijf als positief ervaren. Taken De Manager horeca ondernemer krijgt te maken bij alles wat er komt kijken bij het managen van een horecabedrijf. Zo houdt de Manager horeca ondernemer zich bezig met de inkoop, financiën, marketing en het personeelsbeleid. De Manager horeca ondernemer geeft ook leiding aan de medewerkers en motiveert en begeleidt het team. Het is per organisatie en functie afhankelijk hoe breed het takenpakket is. Sommige Manager horeca ondernemer zijn ondernemer en zijn daardoor verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Anderen maken deel uit van een managementteam en hebben daardoor vaak en kleiner takenpakket. De gast staat op één Voor de Manager horeca ondernemer is de belangrijkste taak het tevreden stellen en houden van de gasten. Tevreden gasten en een goede kwaliteit zijn het belangrijkste. De Manager horeca ondernemer stelt alles in het werk om dit doel te bereiken. De Manager horeca ondernemer moet daarnaast beschikken over een brede kennis van diverse vakgebieden zoals marketing, financiën en sales en daarmee veelzijdig zijn. Arbeidsmarkt perspectief wat kan je na de opleiding gaan doen? Er is voldoende vraag naar deskundige Manager horeca ondernemers. De Manager horeca ondernemer kan ook doorgroeien door verder te leren, ervaring op te doen en daardoor door te groeien naar een groter bedrijf of een functie met meer verantwoordelijkheden. Denk aan de Hogere Hotelschool. Een Manager Ondernemer Horeca volgt een 4 jarig opleidingsprogramma, Vooropleiding: Leerweg Studielast Studieduur VMBO_T BOL jaar HAVO BOL jaar Het programma is onderverdeeld in 16 onderwijs periodes. Gedurende de opleiding ontwikkel je je volgens de onderstaande ontwikkellijn Niveau 4 Basis De student is in staat om afzonderlijke activiteiten binnen een werkproces zelfstandig uit te voeren. Gevorderd De student is in staat om alle werkzaamheden binnen een werkproces zelfstandig en in samenhang uit te voeren. Competent De student is in staat om de kerntaak zelfstandig uit te voeren en onderliggende werkprocessen op elkaar af te stemmen. Op het moment dat je zover door ontwikkelt bent dat je competent bent, ben je toe aan het afnemen van het examen. De fases basis en gevorderd komen terug in de ontwikkelingsgerichte voortgangs. 4.

5 1.1 Kwalificatie en kwalificatiedossier Een kwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen wanneer je gediplomeerd de opleiding verlaat en op de arbeidsmarkt start. De kwalificaties staan beschreven in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier kan je vinden op Elke kwalificatie bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Basisdeel Het basisdeel bevat twee onderdelen: De algemene basis. Dit is het generieke onderdeel. Hierin staan de eisen voor taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of je nu fietsenmaker of kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk. Het gaat hier om de vakken Nederlands, rekenen, leer en loopbaan burgerschap en evt Engels. De beroepsgerichte basis. Dit is het beroepsspecifieke onderdeel. Hierin staat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in het kwalificatiedossier opgenomen - beroepen. Profieldeel Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen. Keuzedeel Het keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je opleiding. Deze drie delen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering. Meer informatie vind je op 5.

6 1.2 Kerntaken en werkprocessen Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak hoort een aantal werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat beschreven over welke vakkennis en vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven resultaat te komen en welk gedrag daarbij nodig is (waar je goed in moet zijn op dit vak uit te kunnen oefenen). De opleiding Manager / Ondernemer Horeca is opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen. Basisdeel Profieldeel 6.

7 1.3 Keuzedelen Voor een niveau 2 opleiding dient er 960 uur besteed te worden aan keuzedelen. Keuzedelen kunnen zowel in de school als in de BPV plaatsvinden. Het keuzedeel aanbod is nog volop in ontwikkeling. De te kiezen keuzedelen en de wijze waarop voor de keuzedelen ingeschreven kan worden wordt tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij deze onderwijs- en examenregeling. In de opleiding van HTV wordt gewerkt met een vaste configuratie aan keuzedelen. Dit betekend dat er een pakket voor je is samengesteld en je voor een onderdeel zelf kan kiezen. 1.4 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap Het bereiken niveaus voor Nederlands en rekenen op niveau 2 en 3 is 2F. Loopbaan en burgerschap bestaat uit de onderdelen loopbaan, politiek-juridische dimensie, economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. 1.5 Beroeps specifieke eisen taal ENG: Luisteren, lezen, spreken en gesprekken voeren alle B1 en schrijven A2 Duits Luisteren, lezen, spreken Alle B1en gesprekken voeren en schrijven A2 1.6 Beroepspraktijkvorming Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Alle kerntaken en werkprocessen worden in de BPV geoefend. Je werkt zo veel mogelijk mee in het bedrijf. Deze werkzaamheden worden bij aanvang van de BPV-periode vastgelegd in een persoonlijk planning. Tijdens de BPV maak je de BPV-opdrachten en werk je aan leerdoelen. De BPV opdrachten worden beoordeeld door de BPV begeleider/ praktijkopleider en de BPV-docent. De opdrachten verwerk je in de digitale omgeving. Tijdens de BPV hou je het aantal BPV-uren bij en registreer je in OnStage. Urenrapportages in OnStage worden vergezeld van een urenverantwoording dat ondertekend en goedgekeurd wordt door de BPV-begeleider van je bedrijf en wordt terug geüpload in onstage. In de eerste drie leerjaren van je opleiding loop je stage in één van de Netwerk Hotels Zeeland. Afhankelijk van de regio waar je woonachtig bent, word je geplaatst in één van de bedrijven die bij dit netwerk zijn aangesloten. Met al deze bedrijven zijn vaste afspraken gemaakt over de inhoud van de stages, de begeleiding op de werkvloer, stageen of reiskostenvergoeding, etc. In het laatste leerjaar van je opleiding moet je twee onderwijsperiodes stage lopen in een horecabedrijf naar keuze. Bij voorkeur in het buitenland, maar dat mag ook in Nederland. In overleg met de BPV-coördinator van je opleiding ga je op zoek naar een geschikt stagebedrijf. Je kunt bij het zoeken naar een stagebedrijf gebruik maken van de contacten van school, maar je kunt ook zelf bedrijven benaderen. Als je een bedrijf gevonden hebt, leg je dit voor aan de BPV-coördinator. Deze toetst het bedrijf op het volgende: Heeft het bedrijf een erkenning als leerbedrijf voor jouw opleiding bij SBB Heeft het bedrijf voldoende mogelijkheden om jou als stagiair goed te begeleiden. Wanneer je in het buitenland stage gaat lopen, wordt dat altijd overlegd met je ouders / verzorgers. 7.

8 Jaar Geen stage Geen stage Blokstage of> in P4 Blokstage 2 Geen stage Geen stage Blokstage 3 Geen stage Geen stage Blokstage Blokstage 3 Geen stage Geen stage Blokstage Blokstage De studenten worden ontwikkelingsgericht beoordeeld op basis en gevorderd. 1.8 Studiebelasting In een vier jarig Bol (voltijd) traject bedraagt de studiebelasting 6400 uur. In bijlage 1 is een overzicht van de studiebelasting per onderwijs peridode ogenomen 2. Voortgang 2.1 Regels voor de voortgang Je voortgang wordt gemonitord in en in het selfservice portaal. Je voortgang wordt gemeten met een studiepunten kaart. Dit wordt met je besproken door je traject begeleider. We willen voorkomen dat je teveel gaat achterlopen op je opleiding en bouwt daarom op het einde van een bepaalde studieperiode een moment in waarop het docententeam bespreekt of de behaalde resultaten in combinatie met de geleverde inspanningen toereikend zijn. Van deze voortgangsbespreking ontvang je een brief waarin advies over je studie voortgang wordt gegeven. Indien nodig volgt een studievoortgangsgesprek. Het studievoortgangsgesprek is een formeel gesprek waarbij vanuit de opleiding op basis van de behaalde resultaten en geleverde inspanningen advies gegeven wordt voor het volgen van een andere opleiding of een opleiding op een ander niveau. Ook kan het gesprek leiden tot mogelijk aanvullende afspraken voor continuering op de opleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een studie contract. Indien je het niet eens bent met het voorgestelde studieadvies of de inhoud van het studiecontract kun je binnen 7 werkdagen een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider van de opleiding waarin je uitlegt waarom je het er niet mee eens bent. Er volgt dan een gesprek met de teamleider. Als je alsnog de opleiding wilt continueren, behoudt de opleiding het recht om alsnog een aanvullend studie contract op te stellen of om het reeds opgestelde studiecontract te handhaven. Indien de afspraken van het aanvullende studiecontract binnen een redelijk gestelde termijn niet worden nagekomen of onvoldoende resultaat opleveren, kan de school besluiten tot beëindiging van de opleiding. Van dit voornemen word je schriftelijk in kennis gesteld per aangetekende brief. Ook hier kun je bezwaar tegen maken door middel van een schriftelijke brief binnen vijf werkdagen na dagtekening te sturen. Je kunt je laten bijstaan door een raadsman. De opleiding dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van de brief met voornemen een besluit te nemen en door middel van een schriftelijke motivering van het besluit je te informeren. Je kunt dan binnen 5 werkdagen na dagtekening nog beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor algemene schoolzaken. (bijlage 3 van de klachtenregeling). De school mag je tijdens deze procedure van verwijdering de toegang tot de onderwijsinstelling ontzeggen. 8.

9 2.2 Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande de voortgang baseert: Per studiejaar zijn 60 studiepunten te behalen. Studiepunten dienen om de studievoortgang te kunnen bepalen en de student van een passend studieadvies/prognose te kunnen voorzien. De studiepunten worden verdeeld over de verschillende onderwijseenheden. In de studiepuntenkaartstaat de verdeling per onderwijsperiode. Per onderwijseenheid is er een studiewijzer die precies omschrijft wat er wordt behandeld en wat er voor nodig is om een studiepunt te behalen. Studiepunten kunnen per punt worden toegekend maar ook meerdere tegelijkertijd voor een onderwijseenheid. 9.

10 De studiepuntenkaart en de studiewijzers vindt je op Voortgangsrapportage aan de hand van studiepunten Totaal te behalen 100% 60 Consequentie groen % positief studieadvies vervolgt opleiding doorstromen hoger niveau Oranje 84-70% bespreken vervolgt opleiding rood minder dan 70% 41 en lager negatief studieadvies *** reparatie-traject opnieuw starten betreffende leerjaar studievertraging/individueel traject vervolgt opleiding op lager niveau negatief studieadvies *** *** Negatief studieadvies: advies opleiding verlaten, Te weinig perspectief op het succesvol afsluiten van de opleiding 10.

11 3. Examenprogrammering Examenonderdelen Beroepsgerichte examenonderdelen (kerntaken) Generieke taal- en rekenvaardigheden Beslisregels Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn afgerond. Compensatie is niet mogelijk. Nederlands lezen en luisteren 2F of 3F: centraal examen Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F of 3f: instellingsexamen. Reken 3F: centraal examen Loopbaan en burgerschap Beroepspraktijkvorming Wettelijke vereisten Branche vereisten Beroeps specifieke taal eisen Keuzedelen De eisen 2f zijn voor de opleidingen op niveau2 en 3. De eisen 3F zijn voor alle niveau 4 opleidingen. Engels is alleen een eis voor de niveau 4 opleidingen. Engels spreken, gesprekken voeren en schrijven A2: instellingsexamen. Nederlands en Engels ten minste 5 6 (in willekeurige volgorde) Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma 1 Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan alle onderdelen voldaan hebben om de inspanningsverplichting aan te tonen. De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf betrokken is. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van de keuzedelen die deel uit maken van de keuzedeelverplichting moet er een examenresultaat aanwezig zijn. Het resultaat mag onvoldoende zijn. 1 De wetgeving omtrent Nederlands en rekenen is voortdurend in ontwikkeling. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de eisen Nederlands en rekenen worden tijdig kenbaar gemaakt. 11.

12 3.2 Wanneer mag je aan het examen deelnemen? Per examen onderdeel staat aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen. Er zijn alleen voor het examen basiskerntaak 1 (B1-K1) aanvullende voorwaarden. Om hier aan te mogen deelnemen moet je in het derde schooljaar 85% van de studiepunten hebben behaald. In het examenplan staat omschreven hoe de norm wordt toegepast. 3.3 Het proces van examinering De studenten krijgen aan het begin van de opleiding het Oer uitgelegd. Elke studiejaar start met informatie over de te behalen leerdoelen en de afsluiting van de leerdoelen. Dit maakt onderdeel uit van de lessen trajectbegeleiding. In de betreffende vakken die in relatie staan tot te examinering eenheden wordt tekst en uitleg gegeven over de examens. Tijdens je opleiding neem je deel aan de op basis en gevorderd niveau. Tijdens deze toetsmomenten wordt de examensituatie zoveel mogelijk nagebootst, om je goed voor te bereiden. Voorafgaand aan het examen ontvangen de studenten een uitnodiging via het examen bureau op hun schoolmail. 12.

13 3.4 Examenplan: de examenonderdelen Generieke eisen Nederlands Toets Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2 Duur examen Plaats afname Resultaat + weging (1 decimaal) Centraal Examen Luisteren en lezen 3F minuten Examencentrum Cijfer 1x Instellingsexamen Schrijven 3F School Cijfer 1x Instellingsexamen Spreken 3F School Cijfer 1x Cijfer 1x Instellingsexamen Gesprekken School 3F Cijfer 1x voeren Eindresultaat (geheel cijfer) Cijfer Toets Code SREK2F--- Rekenen Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2 Getallen, Verhoudingen Centraal examen Meten en 3F Meetkunde, Verbanden Duur examen 120 minuten Plaats afname Examencentrum Eindresultaat (geheel cijfer) Cijfer Engels HOM Examenmix Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment COE Luisteren B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer COE Lezen B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Spreken A2 1 Proeve School 4 5 Cijfer Gesprekken voeren A2 1 Proeve School 2 3 Cijfer Schrijven A2 1 Proeve School 3 4 Cijfer 13.

14 Loopbaan en burgerschap HOM Code Dimensies Bewijsstuk Plaats Resultaat Eindresultaat afname Loopbaan Portfolio 16 Schoolinstelling VD/NV Voldaan / Niet Politiek-juridische dimensie Portfolio 4 Schoolinstelling VD/NV voldaan. Economische dimensie Portfolio 4 Schoolinstelling VD/NV Om in Sociaal-maatschappelijke dimensie Portfolio 4 Schoolinstelling VD/NV aanmerking te Vitale dimensie Portfolio 6 Schoolinstelling VD/NV komen voor het diploma moet aan de inspanningsverp lichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 14.

15 Beroeps specifieke eisen Engels HOM Examenmix Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment Luisteren A2 1 Proeve School 2 n.v.t. Cijfer Lezen A2 1 Proeve School 3 n.v.t. Cijfer Luisteren B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Lezen B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Spreken B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Gesprekken voeren B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Schrijven B1/ B2 1 Proeve School Cijfer De student moet om te kunnen diplomeren minimaal 3 vaardigheden op B1 hebben afgesloten Voor het Keuzedeel B1/ B2 Moeten minimaal 3 eisen van het niveau B1 / B2 zijn behaald Duits HOM Examenmix Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment Luisteren A2 1 Proeve School 2 n.v.t. Cijfer Lezen A2 1 Proeve School 3 n.v.t. Cijfer Spreken 1 Proeve School 4 n.v.t. Cijfer Gesprekken voeren 1 Proeve School 2 n.v.t. Cijfer Schrijven 1 Proeve School 3 n.v.t. Cijfer Luisteren B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Lezen B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Spreken B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Gesprekken voeren B1/B2/C1 1 Proeve School Cijfer Schrijven B1/ B2 1 Proeve School Cijfer De student moet om te kunnen diplomeren minimaal 3 vaardigheden op B1 hebben afgesloten Voor het Keuzedeel B1/ B2 Moeten minimaal 3 eisen van het niveau B1 / B2 zijn behaald 15.

16 Beroepsgerichte examens HOM per kerntaak Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten B1-K1: Onderneemt B1-K1-W1 Ontwikkelt een ondernemingsplan B1-K1-W2 Treft voorbereidingen voor het starten van een onderneming B1-K1-W3 Implementeert het ondernemingsplan B1-K1-W4 Maakt marktanalyse B1-K1-W5 Voert commerciële activiteiten uit B1-K1-W6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs B1-K1-W7 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid Voorwaardelijk voor examinering (85%) Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment 1 Proeve School O/V/G 16.

17 Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten B1-K2: Geeft leiding en voert beheerstaken uit Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment B1-K2-W1 Maakt een operationeel plan 1 Proeve School O/V/G B1-K2-W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden B1-K2-W3 Begroot financiën B1-K2-W4 Bewaakt financiën B1-K2-W5 Stuurt medewerkers aan B1-K2-W6 Voert intern formele gesprekken Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten P2-K1 Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven P2-K1-W1 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het horecabedrijf P2-K1-W2 Werkt mee in de bediening P2-K1-W3 P2-K1-W4 P2-K1-W5 Werkt mee in de keuken Voert afrondende werkzaamheden uit in het horecabedrijf Creëert en bewaakt sfeer Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment 1 Proeve BPV 8 8 O/V/G 17.

18 Examenmix beroepsgerichte exameninstrumenten P2-K2 Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven P2-K2-W1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen en arrangementen P2-K2-W2 Checkt de gast in P2-K2-W3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf P2-K2-W4 Bewaakt de veiligheid P2-K2-W5 Checkt de gast uit P2-K2-W6 Maakt night audit rapportages van de omzet P2-K2-W7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment 1.0 Proeve BPV O/V/G 18.

19 BPV voldaan HOM Alle kerntaken die in de BPV worden geëxamineerd zijn behaald: P2-K1 Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven P2-K2 Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven Indien geen buitenlandstage een voldoende voor het stageverslag van onderwijsperiode 15 en 16 Indien wel een buitenlandstage een voldoende voor het keuzedeel Internationaal II: werken in het buitenland 90% van de BPV uren uitgevoerd 19.

20 Keuzedelen HOM Vaste configuratie leerjaar 1 Examenmix Keuzedeel Digitale vaardigheden gevorderd K0023 Weging Soort Uitvoering 1e moment 2e moment D1-K1: Verzamelt informatie, gegevens en content 1 Proeve School 4 4 O/V/G D1-K1- W1 Wint digitale informatie in D1-K2: Produceert informatie/content 1 Proeve School 4 4 O/V/G D1-K2-W1 Maakt een weergave van informatie D1-k2-W2 Stelt content samen D1-K2-W3 Deelt informatie/content D1-K3: Beheert informatie/content 1 Proeve School 4 4 O/V/G D1-K3-W1 Organiseert het beheer D1-K3-W2 Deelt informatie in D1-K3-W3 Bewaakt bewaaromstandigheden 20.

21 Vaste configuratie leerjaar 2 Examenmix Keuzedeel Wijnkennis 2 K0188 Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment D1-K1: Geeft wijnadvies 1 Proeve School 8 8 O/V/G D1-K1-W1 Beoordeelt wijnen D1-K1-W2 Werkt mee aan de samenstelling van het wijn assortiment D1-K1-W3 Adviseert de gast Keuze leerjaar 3: Duits / Duurzaamheid Examenmix Keuzedeel DUITS in de beroepscontext B1 K0026 Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment Luisteren 1 Proeve School O/V/G Lezen 1 Proeve School O/V/G Spreken 1 Proeve School O/V/G Gesprekken voeren 1 Proeve School O/V/G Schrijven 1 Proeve School O/V/G Voor het behalen van Duits B1 moet je minimaal 3 van de 5 vaardigheden op B1 met een voldoende hebben afgesloten 21.

22 Examenmix Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep D K0031 Weging Soort Uitvoering 1e moment 2e moment D1-K1: Formuleert persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. D1-K1- W1 Onderzoekt eigen gedrag D1-K2: Doet een onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf D1-K2-W1 Onderzoekt duurzaamheid in het bedrijf D1-k2-W2 Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf D1-K2-W3 Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf D1-K3: Doet een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep. D1-K3-W1 Onderzoekt mogelijkheden van duurzaamheidsverbeteringen in zijn beroep D1-K3-W2 Presenteert duurzaamheidsverbeteringsvoorstellen D1-K4: Berekent de opbrengst van een duurzaamheidsverbetering in het beroep. D1-K3-W1 Onderzoekt mogelijkheden van duurzaamheidsverbeteringen in zijn beroep D1-K3-W2 Presenteert duurzaamheidsverbeteringsvoorstellen 1 Proeve School O/V/G 22.

23 Keuze leerjaar 4: Doorstroom HBO / Internationale BPV Examenmix keuzedeel (480 uur) Internationaal II: werken in het buitenland K0202 D1-K1: Werkt in het buitenland 1.1 Oriënteert zich op werkzaamheden in het buitenland 1.2 Volgt een inwerkprogramma in het buitenland 1.3 Bereidt werkzaamheden in het buitenland voor 1.4 Voert werkzaamheden uit in het buitenland 1.5 Sluit werkzaamheden af in het buitenland Weging Soort Uitvoering 1e moment 2 e moment 1 School O/V/G 1 BPV O/V/G 1 School O/V/G 1 BPV O/V/G 1 School/ BPV O/V/G Examenmix Keuzedeel Voorbereiding HBO K00125 Weging Soort Uitvoering 1e moment 2e moment D1-K1: Treft voorbereidingen voor het volgen van een hbo-opleiding 1 Proeve School O/V/G D1-K1- W1 Oriënteert zich op hbo-opleidingen en -beroepen D1-K1-W2 Zoekt, selecteert en analyseert informatie t.b.v. een (studie)opdracht. D1-K1-W3 Werkt samen in projectgroepen D1-K1-W4 Reflecteert op gedrag en resultaten 23.

24 Bijlage 1: Onderwijsprogramma Onderwijsprogramma 1e jaar I II III IV V Weken les Jaar 1 Bedrijfseconomie Burgerschap Communicatie Horeca Keuzedeel ICT Duits Engels Introductie Horeca 15 Vitaal werknemersschap Loopbaan oriëntatie Marketing Nederlands Praktijk koken Praktijk serveren Recht 2 Vaktheorie bediening Vaktheorie koken Warenkennis Totale lesuren per week Totaal begeleide lesuren Totaal begeleide klokuren 793 Onderwijsprogramma 2e jaar I II III IV T D Weken les Jaar 2 BPV begeleiding 1 Bedrijfsadministratie 1 1 Bedrijfseconomie Duits Engels Frontoffice Hotelconcepts / hotelres Vitaal werknemersschap Marketing Nederlands 1 Personeelsmang. & Recht Praktijk F&B Rekenen 1 Vaktheorie bediening Keuzedelen Totale lesuren per week Totaal begeleide leskuren Totaal begeleide klokuren 733 Onderwijsprogramma 3e jaar I II III IV TD Weken les Jaar 3 BPV begeleiding op school 27 Excursie 40 Bedrijfseconomie 1 Computer boekhouden 1 1 Communicatie Horeca Keuzedeel ICT Duits Engels Marketing Nederlands Ondernemingsplan Projecten Rekenen Revenu Management Keuzedeel Wijn 2 27 Totale lesuren per week Totaal begeleide leskuren Totaal begeleide klokuren 804 Onderwijsprogramma 4e jaar I II III IV TD Weken les Jaar 4 Communicatie Horeca 27 Duist 40 Engels 1 Loopbaan & oriëntatie 1 1 Nederlands Ondernemingsplan Ondernemingsplan Zelfst.W Ondernemingsplan Financiën Reveneu Management Nederlands Totale lesuren per week Totaal begeleide leskuren Totaal begeleide klokuren

25 Bijlage 2: Invulling keuzedelen Keuzedeel 1e jaar I II III IV Weken les Jaar 1 BOT BPV ZELF.ST totaal aantal uren per week Totaal begeleide lesuren TOTAAL SBU 250 Keuzedeel 2e jaar I II III IV Weken les Jaar 2 BOT BPV ZELF.ST totaal aantal uren per week Totaal begeleide leskuren TOTAAL SBU 243 Keuzedeel 3e jaar I II III IV Weken les Jaar 3 BOT BPV ZELF.ST totaal aantal uren per week Totaal begeleide leskuren TOTAAL SBU 243 Keuzedeel 4e jaar I II III IV Weken les Jaar 4 BOT BPV ZELF.ST totaal aantal uren per week Totaal begeleide leskuren TOTAAL SBU

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Cluster Horeca Toerisme en Voeding College voor Brood en banket Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Horeca en bakkerij (Crebonr. 79120) Kwalificatiedossier Brood en banket

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Cluster Horeca Toerisme en Voeding Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Zorg en welzijn 79140 Kwalificatiedossier Dienstverlening 23189 Medewerker facilitaire dienstverlening

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling College voor Techniek en Design College voor Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Informatie en communicatietechnologie 79050 Kwalificatiedossier ICT support 23090 Kwalificatie(s)

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Informatie en communicatietechnologie 79050 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Media en vormgeving 79040 Kwalificatiedossier Mediavormgeving 23095 Kwalificatie(s) Mediavormgever 25201 Niveau(s) 4 Leerweg(en) BOL Cohort

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Manager/ondernemer horeca Uitstroom : Manager/ ondernemer

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen 79060 Kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen 23109 Kwalificatie(s) Eerste bedrijfsautotechnicus 25245

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden 1 EXAMENPLAN 2016 Opleiding: Medewerker secretariaat en receptie Niveau: 2 Opleidingsduur: 1, 1,5 of 2 jaar (instroom in aug/sep 2016 of jan/feb 2017) Crebocode: 25150 Leerweg: BOL Cohort: 2016-2018 (aug/sep)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca Meewerkend horeca ondernemer ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 Kwalificatiedossier Industriële processen 23129 Kwalificatie(s) Procesoperator B 25338 Niveau(s) 3 Leerweg(en)

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 Kwalificatiedossier Procestechniek 23121 Kwalificatie(s) Operator C 25303 Niveau(s) 4 Leerweg(en) BOL /

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 Kwalificatiedossier Service- en onderhoudstechniek 23122 Technicus service en onderhoud elektrotechniek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Keuken Crebonummer : 23085 Opleiding : Kok Crebonummer : 25180 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016-2017

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Restaurateur (Manager/ondernemer Horeca) Niveau 4 Opleidingsduur jaar Crebocode: 90303 Dossiercode: 179 Dossierjaar: 01 Leerweg:

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Technisch Specialist Personenauto's Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25249 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2020 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT Support Crebonummer : 23090 Opleiding : Medewerker Beheer ICT Crebonummer : 25191 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Carrosseriebouwer Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: - Werkprocessen 625224B1K1P1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT- Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 2550 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5)

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1.1. Beroepsgerichte examens Examenoverzicht Naam : AV specialist niveau : 4 sduur: 1 jaar Crebocode: 95702 Leerweg (BOL/BBL): BOL Cohort: 2014 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca Beroepsgerichte s Kerntaak 1 Onderneemt Code 90303V01 Examenvorm: Proeve van bekwaamheid, presentatie, mondeling en marktonderzoek Lissabon Relatie kerntaak

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Examenjaar: 2016-2017 Crebocode: 95749 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2014 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Banketbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 95748 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2012-2015

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 95749 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2013-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer café-bar (Restaurateur Bediening)

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer café-bar (Restaurateur Bediening) Beroepsgerichte s Examen: Manager/ondernemer Café Bar KT 1 Onderneemt Code: EFRESBKT1 Examenvorm: Proeve van bekwaamheid en Panelgesprek Toelichting: Examen: Manager/Ondernemer Café Bar KT2 Geeft Leiding

Nadere informatie

Servicedocument. beoordelaar. ExamenplanInstructie. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar. Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar

Servicedocument. beoordelaar. ExamenplanInstructie. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar. Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar Servicedocument ExamenplanInstructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar Niveau : 4 Crebonr. : 90301 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier : Juridisch-administratieve beroepen Crebonummer : 23066 Opleiding : Juridisch-administratief dienstverlener Crebonummer

Nadere informatie

Crebocode: 90303 Dossiercode: 22179 Dossierjaar: 2014_2015 Leerweg: BOL

Crebocode: 90303 Dossiercode: 22179 Dossierjaar: 2014_2015 Leerweg: BOL Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Team hotelmanagement (Manager ondernemer Horeca) Crebocode: 90303 Dossiercode: 22179 Dossierjaar: 2014_2015 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Grafische Vormgeving niveau 4 3 jarig Crebocode: 90413 Dossiercode: 22086 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: T & V Team:

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam kwalificatiedossier: Management retail Naam kwalificatie: Manager retail Niveau: 4 Crebonummer: 25502 Instroomjaar (cohort): 2016-2017 Diplomeringsjaar: 2018-2019 Hoe ziet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Examenplan. Crebocode: Niveau opleiding 1.

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2012-2016

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 91080 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Apothekersassistent Crebonummer : 23178 Opleiding : Apothekersassistent Crebonummer : 25471 Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein. Afbouw, hout en onderhoud 7900 Kwalificatiedossier Onderhoud- en verbouwbedrijf 300 Kwalificatie(s) Servicemedewerker gebouwen (Medewerker

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Interactieve Media Vormgeving niveau 4 4 jarig Crebocode: 90414 Dossiercode: 22086 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2019 Sector:

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 1. Bouw en infra 79000 Kwalificatiedossier Middenkader bouw en infra 23053 Kwalificatie(s) Middenkaderfunctionaris Bouw Middenkaderfunctionaris

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. School voor brood en banketbakken. Kwalificatiedossier : Brood en Banket Crebo-nummer : 23082

Onderwijs- en examenregeling. School voor brood en banketbakken. Kwalificatiedossier : Brood en Banket Crebo-nummer : 23082 Onderwijs- en examenregeling School voor brood en banketbakken Kwalificatiedossier : Brood en Banket Crebo-nummer : 23082 Opleiding : Zelfstandig werkend bakker (uitstroomrichting: Banket) (onderdeel van

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: SB Code Examen examenvorm

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

1. Examenplan Artiest Muziek

1. Examenplan Artiest Muziek 1. Examenplan Artiest Muziek Examenoverzicht opleiding: Naam opleiding : Artiest Muziek niveau : 4 Opleidingsduur : 3 jaar Addendum Crebocode: 90038 Dossiercode: 22201 Dossierjaar: 2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Coordinator Beveiliging Niveau: 3 Opleidingsduur: 2 jaar; 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90550 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Examenplan Frontoffice Hoofd Informatie 1 juni 2014 1.Overzicht

Examenplan Frontoffice Hoofd Informatie 1 juni 2014 1.Overzicht Examenplan Frontoffice Hoofd Informatie 1 juni 2014 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Frontoffice Hoofd Informatie Niveau opleiding: niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode:

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030 Kwalificatiedossier Analisten 23030 Kwalificatie(s) Allround laborant 25044 Chemisch-fysisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Eerste Autotechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25244 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2019 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Veiligheid en Vakmanschap Crebonummer dossier : 23187 Crebonummer opleiding : 25491 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker (financiële) Administratie Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleiding : Commercieel medewerker Crebonummer : 25134 Niveau : 3 Leerweg : bol Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Sociaal Werk Crebonummer : 23185 Opleiding : Sociaal-cultureel werker Crebonummer : 25488 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV)

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties (LMWI) Niveau : 4 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94292 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr. : 94161 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 3 jarig en maatwerktraject

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: International Hospitality Studies Fast Track (Manager ondernemer Horeca) Crebocode: 90303 Dossiercode: 22179 Dossierjaar: 2013_2014

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kok Niveau 2 Opleidingsduur 2 jaar Crebocode: 90760 Dossiercode: 22177 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2014 Sector:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: BOL

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: BOL 1 Opleiding: Podium en evenemententechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25203 Leerweg: BOL Cohort: 2016 2019 Sector: T&V Team: PAV 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verspaner Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94340 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team: Metaal

Nadere informatie

LISANNE KIEST HORECA - KEUKEN

LISANNE KIEST HORECA - KEUKEN LISANNE KIEST HORECA - KEUKEN IS HET JOUW DROOM OM ELKE DAG HEERLIJKE GERECHTEN TE BEREIDEN VAN MOOIE, VERSE PRODUCTEN? KUN JE GOED WERKEN OP ONREGELMATIGE TIJDEN? WEET JIJ JE COLLEGA S IN DE KEUKEN TE

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Dienstverlening

Kwalificatiedossier Dienstverlening Kwalificatiedossier Dienstverlening Naam Profiel MBO niveau Wettelijke beroepsvereisten Typering van de kwalificaties (EQF niveau) P1 Medewerker Facilitaire dienstverlening 2 nee basisberoepsopleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Leidinggevende Leisure & Hospitality Crebonummer : 25351 KBB : SBB, sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie