Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)"

Transcriptie

1 Cluster Horeca Toerisme en Voeding Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Zorg en welzijn Kwalificatiedossier Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening Kwalificatie(s) Helpende Zorg en Welzijn Medewerker sport en recreatie Niveau 2 Leerweg(en) BOL, BBL Cohort Wet studiefinanciering Van toepassing voor BOL Nominale studieduur (SBU) 3200 uur Ingangsdatum Expiratiedatum Team Dienstverlening Datum opgesteld Datum vastgesteld Versie 1 1.

2 Inhoud... 1 Voorwoord Opleiding Dienstverlening... 4 omschrijving van het beroep... 4 Arbeidsmarkt perspectief wat kan je na de opleiding gaan doen? Kwalificatie en kwalificatiedossier Kerntaken en werkprocessen Keuzedelen Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap Beroeps specifieke eisen taal Beroepspraktijkvorming Studiebelasting Voortgang Regels voor de voortgang Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande de voortgang baseert: Examenprogrammering Wanneer mag je aan het examen deelnemen? Het proces van examinering Examenplan: de examenonderdelen Beroepsspecifieke eisen Voorwaardelijk voor examinering Keuzedelen Vaste configuratie Keuzedeel keuze configuratie Keuzeconfiguratie Profiel Facilitaire dienstverlening Keuze configuratie Profiel Helpende zorg en welzijn Keuze configuratie Profiel Sport en recreatie Bijlage 1: Onderwijsprogramma Bijlage 2: Invulling keuzedelen

3 Voorwoord Beste student, Welkom bij het van Scalda. Om je goed wegwijs te maken hebben we drie documenten voor je samengesteld waar je alles kan vinden over onze school en jouw opleiding: De informatiegids met algemene informatie over het leerjaar en de schoolregels; Het algemeen deel van de onderwijs- en examenregeling (OER) met informatie over de rechten en plichten t.a.v. examinering; Het specifieke deel onderwijs- en examenregeling (OER)met specifieke eisen die gelden t.a.v. jouw opleiding. De betreffende documenten zijn allen te vinden op of op In dit deel, het specifieke OER, staat de informatie over de opleiding die jij gaat volgen. Het is dan ook verstandig om regelmatig deze handleiding te raad plegen zodat je weet hoe je opleiding is opgebouwd en wordt getoetst en geëxamineerd. Wij wensen je veel succes met je opleiding. Met vriendelijke groeten, Dhr. J. de Houck Directeur College voor Toerisme Mevr. F. Schiewold Teamleider 3.

4 1.Opleiding Dienstverlening omschrijving van het beroep De werkzaamheden die de dienstverlener verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen afhankelijk van het type organisatie zeer verschillend zijn. De beroepsbeoefenaar is werkzaam in bedrijven en organisaties die diensten verlenen aan individuele klanten of aan groep klanten, dit kunnen zowel interne als externe klanten zijn. Te denken is aan facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen en sportaccommodaties. De doelgroep waarmee de beroepsbeoefenaar te maken heeft is erg divers en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie. De dienstverlener heeft een ondersteunende, dienstverlenende en servicegerichte houding. Hij houdt rekening met en speelt in op de behoefte en verwachtingen van de klanten. Hij toont een sociale en open houding en is alert en integer. Hij werkt volgens richtlijnen en procedures. Arbeidsmarkt perspectief wat kan je na de opleiding gaan doen? De praktijk is erg belangrijk tijdens je opleiding. Meestal ga je daarom een stage lopen bij een bedrijf of organisatie. Als jij deze opleiding gaat doen, dan heb je volgens het SBB ruim voldoende tot goede kansen op een stageplek. De gegevens over de arbeidsmarkt zijn niet zo rooskleurig het is daarom verstandig om een vervolg opleiding op niveau 3 te volgen. Bron: Nationale beroepengids 2016 Een Facilitair medewerker, Helpende zorg en welzijn, Medewerkere sport en recreatie volgt een twee jarig opleidingsprogramma, Vooropleiding: Leerweg Studielast Studieduur VMBO Basis BOL & BBL Jaar VMBO Kader BOL &BBL Jaar Het programma is onderverdeeld in 8 onderwijs periodes. Gedurende de opleiding ontwikkel je je volgens de onderstaande ontwikkellijn Niveau 2 Basis De student is in staat om afzonderlijke activiteiten binnen een werkproces zelfstandig uit te voeren. Gevorderd De student is in staat om alle werkzaamheden binnen een werkproces zelfstandig en in samenhang uit te voeren. Competent De student is in staat om de kerntaak zelfstandig uit te voeren en onderliggende werkprocessen op elkaar af te stemmen. Op het moment dat je zover door ontwikkelt bent dat je competent bent, ben je toe aan het afnemen van het examen. De fases basis en gevorderd komen terug in de ontwikkelingsgerichte voortgangstoetsing. 4.

5 1.1 Kwalificatie en kwalificatiedossier Een kwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen wanneer je gediplomeerd de opleiding verlaat en op de arbeidsmarkt start. De kwalificaties staan beschreven in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier kan je vinden op Elke kwalificatie bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Basisdeel Het basisdeel bevat twee onderdelen: De algemene basis. Dit is het generieke onderdeel. Hierin staan de eisen voor taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of je nu fietsenmaker of kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk. Het gaat hier om de vakken Nederlands, rekenen, leer en loopbaan burgerschap en evt Engels. De beroepsgerichte basis. Dit is het beroepsspecifieke onderdeel. Hierin staat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in het kwalificatiedossier opgenomen - beroepen. Profieldeel Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen. Keuzedeel Het keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je opleiding. Deze drie delen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering. Meer informatie vind je op 5.

6 1.2 Kerntaken en werkprocessen Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak hoort een aantal werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat beschreven over welke vakkennis en vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven resultaat te komen en welk gedrag daarbij nodig is (waar je goed in moet zijn op dit vak uit te kunnen oefenen). De opleiding is opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen. Basisdeel 6.

7 1.3 Keuzedelen Voor een niveau 2 opleiding dient er 480 uur besteed te worden aan keuzedelen. Keuzedelen kunnen zowel in de school als in de BPV plaatsvinden. Het keuzedeel aanbod is nog volop in ontwikkeling. In de opleiding van HTV wordt gewerkt met een vaste configuratie aan keuzedelen. Dit betekent dat er een pakket voor je is samengesteld en je voor een onderdeel zelf kan kiezen. Voor het cohort is Engels in de beroepscontext een vast keuzedeel. Je kunt een keuze maken bij de keuze voor het profiel Facilitair voor Ondernemend gedrag, Duurzaamheid in het beroep. Voor het profiel Helpende zorg en welzijn kun je kiezen tussen Doorstroom niveau 3 of Ondernemend gedrag. Voor het profiel Sport en recreatie kun je kiezen tussen duurzaamheid in het beroep of Ondernemend gedrag. De te kiezen keuzedelen en de wijze waarop voor de keuzedelen ingeschreven kan worden wordt tijdig kenbaar gemaakt. 1.4 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap Het bereiken niveaus voor Nederlands en rekenen op niveau 2 en 3 is 2F. Loopbaan en burgerschap bestaat uit de onderdelen loopbaan, politiek-juridische dimensie, economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. 1.5 Beroeps specifieke eisen taal De opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening heeft geen beroepsspecifieke eisen voor moderne vreemde taal. De opleiding Helpende Zorg en Welzijn heeft geen beroepsspecifieke eisen voor moderne vreemde taal. De opleiding Medewerker sport en recreatie heeft specifieke eisen voor moderne vreemde taal. Duits is de aangeboden 2 e moderne vreemde taal. Examenmix beroepsgerichte taalexamens B1-K1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Lezen Luisteren Spreken Schrijven Gesprekken En 2 e MV T W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar W3 Treedt op als aanspreekpunt W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit W5 Assisteert bij voorraadbeheer W6 Draagt bij aan een veilige situatie W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding W9 Evalueert de werkzaamheden Profiel Medewerker sport en recreatie Kerntaak 1 W1 Assisteert bij de uitvoering van A2 A2 A2 activiteiten W2 Begeleid gasten / deelnemers A2 A2 W3 Houdt toezicht EN 2 e MV T EN 2 e MV T EN 2 e MV T EN 2 e MV T 7.

8 1.6 Beroepspraktijkvorming Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Alle kerntaken en werkprocessen worden in de BPV geoefend. Je werkt zo veel mogelijk mee in het bedrijf, instelling of organisatie. Deze werkzaamheden worden bij aanvang van de BPVperiode vastgelegd in een persoonlijk planning. Tijdens de BPV maak je de BPVopdrachten en werk je aan leerdoelen. De BPV opdrachten worden beoordeeld door de BPV begeleider/ praktijkopleider en de BPV-docent. Tijdens de BPV hou je het aantal BPV-uren bij en registreer je in OnStage. Urenrapportages in OnStage worden vergezeld van een urenverantwoording dat ondertekend en goedgekeurd wordt door de BPV-begeleider van je bedrijf en wordt terug opgeload in onstage. Voor de BPV wordt een praktijkovereenkomst (POK) opgemaakt tussen de student, het leerbedrijf en de school. Dit is een wettelijke verplichting. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de betrokken partijen opgenomen zoals de BPV-uren, de BPVperiode, de kwalificatie(delen) en de begeleiding. Binnen twee weken na aanvang van de BPV moet de praktijkovereenkomst door alle partijen ingevuld en ondertekend zijn en 1 exemplaar ingeleverd zijn bij de administratie (STAD). De school kan alleen een POK opstellen wanneer het leerbedrijf erkend is door de SBB. Tijdens de BPV (beroepspraktijkvorming /stage) maak je kennis met de verschillende werkveld. Je werkt mee in een bedrijf/instelling en leert kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Begeleiding in de BPV zal worden gedaan door een BPV docent ( meestal je SLB-er) en door de mensen in de praktijk. Examinering zal vanaf periode 4 ook gaan plaats vinden in de BPV. Uitleg over de BPV en de examens zal gebeuren in de lessen BPV-voorbereiding. Verder krijg je ook nog een BPV gids met verdere uitleg over de inhoud. Het leren van en in de beroepspraktijk zal dus een prominente rol krijgen in de opleiding. Beroepsopleidende leerweg (BOL) e jaar 5 dagen school 5 dagen school 2 dagen BPV (ma en di) 3 dagen school 2 e jaar 2 dagen BPV (do en vrij) 3 dagen school 2 dagen BPV (do en vrij) 3 dagen school 2 dagen BPV (do en vrij) 3 dagen school 2 dagen BPV (ma en di) 3 dagen school 2 dagen BPV (do en vrij) 3 dagen school BPV-plaatsen (BOL) Zorg en Welzijn Een BPV-plaats wordt, in samenwerking met jouw als student, door school gezocht. Hiervoor werken we voor de instellingen in de zorg nauw samen met Fluenz / coördinatiepunt. In principe kan een student ook zelf een BPV-plaats aandragen. Dit kan alleen na overleg met de BPV-coördinator van jou opleiding, omdat we met een groot aantal instellingen de afspraak gemaakt hebben dat de BPV-plaatsen alleen via school lopen. Wel moet een bedrijf instelling erkend zijn voor jouw opleiding. 8.

9 BPV-plaatsen; Sport en Recreatie In de toeristische en recreatieve sector werk je wanneer anderen vrijetijd hebben. Houdt er dus rekening mee dat je ook BPV kunt lopen in weekenden en vakanties. Het is belangrijk dat je zoals hier boven omschreven goede afspraken maakt. In Je BPV gids wordt dit verder uitgelegd. Je zoekt in overleg met de BPV van jou opleiding een erkend leerbedrijf. Hier ga je solliciteren en maak je vervolg afspraken. In de vervolg afspraken leg je de aanvullende afspraken vast. Dit gaat o.a over vervoer, verblijf en evt. verdiensten. OP je BPV plaats is altijd een praktijkbegeleider, deze begeleid je proces en beoordeeld de opdrachten die je in de BPV moet doen. Tijdens je BPV periode krijg je vanuit school begeleiding van je BPV docent, deze komt je ook bezoeken. Zowel de praktijkbegeleider als de bpv docent volgen je voortgang en geven feedback. BPV-plaatsen (BBL) Een student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een werkgever waar in het kader van de opleiding de BPV gevolgd kan worden. Wel moet een bedrijf instelling erkend zijn voor jouw opleiding. Zie BPV Gids voor uitzonderingen en uitwerking van de BPV. 1.8 Studiebelasting In een twee jarig Bol (voltijd) traject bedraagt de studiebelastingen 2000 uur. In bijlage 1 is een overzicht van de studiebelasting per onderwijs peridode ogenomen 9.

10 2. Voortgang 2.1 Regels voor de voortgang Je voortgang wordt gemonitord in en in het selfservice portaal. Je voortgang wordt gemeten met een studiepunten kaart. Dit wordt met je besproken door je SLB-er. We willen voorkomen dat je teveel gaat achterlopen op je opleiding en bouwt daarom op het einde van een bepaalde onderwijsperiode een moment in waarop het docententeam bespreekt of de behaalde resultaten in combinatie met de geleverde inspanningen toereikend zijn. Van deze voortgangsbespreking ontvang je een brief waarin advies over je studie voortgang wordt gegeven. Indien nodig volgt een studievoortgangsgesprek. Het studievoortgangsgesprek is een formeel gesprek waarbij vanuit de opleiding op basis van de behaalde resultaten en geleverde inspanningen advies gegeven wordt voor het volgen van een andere opleiding of een opleiding op een ander niveau. Ook kan het gesprek leiden tot mogelijk aanvullende afspraken voor continuering op de opleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een studie contract. Indien je het niet eens bent met het voorgestelde studieadvies of de inhoud van het studiecontract kun je binnen 7 werkdagen een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider van de opleiding waarin je uitlegt waarom je het er niet mee eens bent. Er volgt dan een gesprek met de teamleider. Als je alsnog de opleiding wilt continueren, behoudt de opleiding het recht om alsnog een aanvullend studie contract op te stellen of om het reeds opgestelde studiecontract te handhaven. Indien de afspraken van het aanvullende studiecontract binnen een redelijk gestelde termijn, van de volgende onderwijsperiode, niet worden nagekomen of onvoldoende resultaat opleveren, kan de school besluiten tot beëindiging van de opleiding. Van dit voornemen word je schriftelijk in kennis gesteld per aangetekende brief. Ook hier kun je bezwaar tegen maken door middel van een schriftelijke brief binnen vijf werkdagen na dagtekening te sturen. Je kunt je laten bijstaan door een raadsman. De opleiding dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van de brief met voornemen een besluit te nemen en door middel van een schriftelijke motivering van het besluit je te informeren. Je kunt dan binnen 5 werkdagen na dagtekening nog beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor algemene schoolzaken. (bijlage 3 van de klachtenregeling). De school mag je tijdens deze procedure van verwijdering de toegang tot de onderwijsinstelling ontzeggen. 2.2 Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande de voortgang baseert: De voortgang van je studie is afhankelijk van drie elementen: Voortgangstoetsting, toetsen en opdrachten waar je studiepunten voor krijgt Houding op school Examen resultaten, examens die mee tellen voor het behalen van je diploma Per studiejaar zijn 60 studiepunten te behalen. Studiepunten dienen om de studievoortgang te kunnen bepalen en de student van een passend studieadvies/prognose te kunnen voorzien. De studiepunten worden verdeeld over de verschillende onderwijsperiode. In de studiepuntenkaartstaat de verdeling per onderwijsperiode. Per onderwijseenheid is er een studiewijzer die precies omschrijft wat er wordt behandeld en wat er voor nodig is om een studiepunt te behalen. Studiepunten 10.

11 kunnen per punt worden toegekend maar ook meerdere tegelijkertijd voor een onderwijsperiode. Schematische overzicht voortgang De Studiepuntenkaart en de studiewijzers vindt je op 11.

12 Voortgangsrapportage aan de hand van studiepunten Totaal te 100% 60 Consequentie behalen groen % positief studieadvies vervolgt opleiding doorstromen hoger niveau Oranje 84-70% bespreken vervolgt opleiding reparatie-traject opnieuw starten betreffende leerjaar studievertraging/individueel traject vervolgt opleiding op lager niveau negatief studieadvies *** rood minder dan 41 en lager negatief 70% studieadvies *** *** Negatief studieadvies: advies opleiding verlaten, Te weinig perspectief op het succesvol afsluiten van de opleiding Examens De examens die je moet behalen zijn opgenomen in dit specifieke oer. In het examenplan zie je precies welk examen wanneer en waar wordt afgenomen. 12.

13 3. Examenprogrammering Examenonderdelen Beroepsgerichte examenonderdelen (kerntaken) Generieke taal- en rekenvaardigheden Beslisregels Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn afgerond. Compensatie is niet mogelijk. Nederlands lezen en luisteren 2F: centraal examen Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F: instellingsexamen. Loopbaan en burgerschap Beroepspraktijkvorming Wettelijke vereisten Branche vereisten Beroeps specifieke taal eisen Keuzedelen Reken 2F: centraal examen Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma 1 Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan alle onderdelen voldaan hebben om de inspanningsverplichting aan te tonen. De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf betrokken is. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van de keuzedelen die deel uit maken van de keuzedeelverplichting moet er een examenresultaat aanwezig zijn. Het resultaat mag onvoldoende zijn. 1 De wetgeving omtrent Nederlands en rekenen is voortdurend in ontwikkeling. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de eisen Nederlands en rekenen worden tijdig kenbaar gemaakt. 13.

14 3.2 Wanneer mag je aan het examen deelnemen? Per examen onderdeel staat aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen. Er zijn alleen voor het examen basiskerntaak 1 (B1-K1) aanvullende voorwaarden. Om hier aan te mogen deelnemen moet je 85% van de studiepunten hebben behaald uit leerjaar 1. In het examenplan staat om schreven hoe de norm wordt toegepast. 3.3 Het proces van examinering De studenten krijgen aan het begin van de opleiding het Oer uitgelegd. Elke studiejaar start met informatie over de te behalen leerdoelen en de afsluiting van de leerdoelen. Dit maakt onderdeel uit van de lessen studieloopbaanbegeleiding. In de betreffende vakken die in relatie staan tot te examinering eenheden wordt tekst en uitleg gegeven over de examens. Voorafgaand aan het examen Nederlands, rekenen en Engels ontvangen de studenten een uitnodiging via het examen bureau op hun schoolmail. 14.

15 3.4 Examenplan: de examenonderdelen Nederlands Toets Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2 Duur examen Plaats afname Resultaat + weging (1 decimaal) Centraal Examen Luisteren en 90 Examencentrum 2F 6 8 Lezen minuten Cijfer 1x Instellingsexamen Schrijven 2 F 1 8 School Cijfer 1x Instellingsexamen Spreken 2 F 7 8 School Cijfer 1x Cijfer 1x Instellingsexamen Gesprekken School 2F 8 8 Cijfer 1x voeren Eindresultaat (geheel cijfer) Cijfer Rekenen Toets Code SREK2F--- Examenvorm Vaardigheid Niveau Kans 1 Kans 2 Getallen, Verhoudingen 7 8 Centraal examen Meten en 2F Meetkunde,Verba nden Duur examen 120 minuten Plaats afname Examencentrum Eindresultaat (geheel cijfer) Cijfer 15.

16 Code Dimensies Bewijsstuk Plaats Resultaat Eindresultaat afname Loopbaan Portfolio 8 Schoolinstelling VD/NV Voldaan / Niet Politiek-juridische dimensie Portfolio 4 Schoolinstelling VD/NV voldaan. Economische dimensie Portfolio 4 Schoolinstelling VD/NV Om in Sociaal-maatschappelijke dimensie Portfolio 4 Schoolinstelling VD/NV aanmerking te Vitale dimensie Portfolio, praktijkbeoordeling sport 4 Schoolinstelling VD/NV komen voor het diploma moet aan de inspanningsverpli chting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 16.

17 Beroepsspecifieke eisen Basisdeel Kerntaak 1 voert dienstverlenende werkzaamheden uit B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af B1-K1-W2 B1-K1-W3 B1-K1-W4 B1-K1-W5 B1-K1-W6 Maakt ruimtes gebruiksklaar Treedt op als aanspreekpunt Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit Assisteert bij voorraadbeheer Draagt bij aan een veilige situatie B1- K1-W7 Voert eenvoudige onderhoudsen herstelwerkzaamheden uit B1- K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding B1- K1-W 9 Evalueert de werkzaamheden Weging Soort toetsing Uitvoering 1 Proeve BPV Indien er werkprocessen zijn die door specifieke omstandigheden zijn die niet in de BPV kunnen worden geëxamineerd worden deze in simulatie omgeving op school afgenomen 1e moment 2 e moment Beoordeling Voldoende / onvoldoende/goed Voorwaardelijk voor examinering. Om aan het examen basisdeel kerntaak 1(B1-K1) te mogen deelnemen, moet je aan de volgende voorwaardelijke eisen hebben voldaan: Je moet 52 (85%) van de studiepunten uit leerjaar 1 hebben behaald om deel te mogen nemen aan het examen. 17.

18 Profiel Facilitaire dienstverlening Kerntaak 1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit P1-k1-w1 Assisteert bij beheer van gebouwen P1-k1-w2 Voert logistieke werkzaamheden uit P1-k1-w3 Voert catering werkzaamheden uit Profiel Helpende zorg en welzijn Kerntaak 1 Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en wel zijn P1-k1-w1 Ondersteunt bij wonen en huishouden P1-k1-w2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL P1-k1-w3 Assisteert bij de uitvoering van sociale recreatieve activiteiten Weging Soort toetsing Uitvoering 1 Proeve BPV Indien er werkprocessen zijn die door specifieke omstandighede n zijn die niet in de BPV kunnen worden geëxamineerd worden deze in simulatie omgeving op school afgenomen Weging Soort toetsing Uitvoering 1 Proeve BPV Indien er werkprocessen zijn die door specifieke omstandighede n zijn die niet in de BPV kunnen worden geëxamineerd worden deze in simulatie omgeving op school afgenomen 1e moment 2 e moment Beoordeling O/V/G 1e moment 2 e moment Beoordeling 7 8 O/V/G 18.

19 Profiel Medewerker sport en recreatie Kerntaak 1 Assisteert bij activiteiten en evenementen P1-k1-w1 Assisteert bij de uitvoering van activiteiten P1-k1-w2 Begeleide gasten / deelnemers P1-k1-w3 Houdt toezicht Weging Soort toetsing Uitvoering 1 Proeve BPV Indien er werkprocessen zijn die door specifieke omstandighede n zijn die niet in de BPV kunnen worden geëxamineerd worden deze in simulatie omgeving op school afgenomen 1e moment 2 e moment Beoordeling 7 8 Voldoende / onvoldoende/goed Beroepspraktijkvorming Bijzonderheden Minimaal uren BPV zijn voldaan: 780 uur 1 BPV instrument Prove to move Bpv 8 8 Voldoende/ onvoldoende/goed 19.

20 Keuzedelen Vaste configuratie Examenmix Keuzedeel Engels in de beroepscontext A2 K0034 Weging Soort toetsing Uitvoering 1e moment 2 e moment Beoordeling D1-K1: Het toepassen van Engels in de beroepscontext A2 Luisteren 1 Proeve School 4 5 Cijfer Lezen 1 Proeve School 5 6 Cijfer Spreken 1 Proeve School 6 7 Cijfer Gesprekken voeren 1 Proeve School 6 7 Cijfer Schrijven 1 Proeve School 7 8 Cijfer 20.

21 Keuzedeel keuze configuratie Keuzeconfiguratie Profiel Facilitaire dienstverlening Profiel facilitaire dienstverlening wordt in principe combinatie aangeboden met het profiel Helpende zorg en welzijn of het profiel Sport en recreatie. Er worden geen specifieke keuzedelen aangeboden voor dit profiel. De student maakt uit het aanbod van het profiel Helpende zorg en welzijn of het profiel Sport en recreatie zijn keuze. Keuze configuratie Profiel Helpende zorg en welzijn Examenmix Keuzedeel Doorstroom niveau 3 K0207 Weging Soort toetsing Uitvoering 1e moment 2 e moment Beoordeling D1-K1: Voorbereiden op doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn W1 Oriënteren op beroepen niveau 3 Zorg en Welzijn 1 BPV 8 8 Voldoende / onvoldoende/goed W2 Voert een opdracht uit 1 BPV 8 8 Voldoende / onvoldoende/goed 21.

22 Examenmix Keuzedeel Ondernemend gedrag K0072 Weging Soort toetsing Uitvoering 1e moment 2 e moment Beoordeling D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving 1.1 Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden 1.2 Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie 1.3 Neemt initiatieven in en voor zijn werk 1 BPV 8 8 O/V/G Keuze configuratie Profiel Sport en recreatie Examenmix Keuzedeel Ondernemend gedrag K0072 Weging Soort toetsing Uitvoering 1e moment 2 e moment Beoordeling D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving 1.1 Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden 1.2 Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie 1.3 Neemt initiatieven in en voor zijn werk 1 Proeve BPV 8 8 O/V/G 22.

23 Examenmix Keuzedeel Duurzaamheid (B) K0029 Weging Soort toetsing Uitvoering 1e moment 2 e moment Beoordeling D1: Duurzaamheid in het beroep B D1-K1: Formuleert persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. D1-K1-W1 Onderzoekt eigen gedrag 1 Proeve BPV 8 8 O/V/G D1-K1-W2 Benoemt verbetermogelijkheden van gedrag D1-K2: Doet een onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf D1-K2-W1 Onderzoekt duurzaamheid in 1 Proeve BPV 8 8 O/V/G het bedrijf D1-K2-W2 Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf 23.

24 Bijlage 1: Onderwijsprogramma Onderwijsprogramma 1e jaar I II III IV V Weken les Jaar 1 Animatie /creativiteit Basis Facilitair 3 3 BPV voorlichting /MWB / oriëntatie Branche verkenning 2 2 Burgerschap Dienstverlening 2 2 Communicatie Dienstverlening EHBO / zorg in de basis 2 2 Engels Dienstverlening Formatieve toetsing 16 Hygiëne 1 Introductie dienstverlening 16 Nederlands Dienstverlening Profiel Facilitair 4 4 Project dag Dienstverlening 32 Rots en Water Dienstverlening 2 2 Rekenen Dienstverlening Studie loopbaan begeleiding Sport Dienstverlening 2 2 Voeding Wet en regelgeving/budgettering 1 1 Totale lesuren per week Totaal begeleide lesuren Totaal begeleide klokuren 735 *wijziging voorbehouden 24.

25 Bijlage 2: Invulling keuzedelen Keuzedeel Engels I II III IV Weken les BOT leerjaar BOT leerjaar BPV ZELF.ST totaal aantal uren per week TOTAAL SBU 240 Keuzedeel Doorstroom N3/ Ondernemend gedrag Duurzaamheid in het beroep I II III IV Weken les Jaar 2 BOT BPV ZELF.ST totaal aantal uren per week TOTAAL SBU

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Cluster Horeca Toerisme en Voeding College voor Brood en banket Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Horeca en bakkerij (Crebonr. 79120) Kwalificatiedossier Brood en banket

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Cluster Horeca Toerisme en Voeding College voor Hotelmanagement en Gastronomie Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Horeca & Bakkerij, crebo 79120 Kwalificatiedossier Bediening

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer)

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Cluster Horeca Toerisme en Voeding College voor Hotelmanagement en Gastronomie Specifiek deel onderwijs- en examenregeling(oer) Opleidingsdomein Horeca & Bakkerij, crebo 79120 Kwalificatiedossier Ondernemer

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling College voor Techniek en Design College voor Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Informatie en communicatietechnologie 79050 Kwalificatiedossier ICT support 23090 Kwalificatie(s)

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Informatie en communicatietechnologie 79050 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 6. Media en vormgeving 79040 Kwalificatiedossier Mediavormgeving 23095 Kwalificatie(s) Mediavormgever 25201 Niveau(s) 4 Leerweg(en) BOL Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 2550 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : Samenwerkingsorganisatie Beroep en Bedrijfsleven Sectorkamer zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 Kwalificatiedossier Industriële processen 23129 Kwalificatie(s) Procesoperator B 25338 Niveau(s) 3 Leerweg(en)

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461 Examenplan : Vakbekwaam medewerker voeding en technologie Crebocode: 25461 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 24-4-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260 Examenplan entree: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Crebocode: 25260 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/BBL Niveau 1 Datum opgesteld

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Dienstverlening

Kwalificatiedossier Dienstverlening Kwalificatiedossier Dienstverlening Naam Profiel MBO niveau Wettelijke beroepsvereisten Typering van de kwalificaties (EQF niveau) P1 Medewerker Facilitaire dienstverlening 2 nee basisberoepsopleiding

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert bloem, groen en styling Crebocode: 25445 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 24-4-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Bedrijfsleider dierverzorging Crebocode: 25539 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433 Examenplan : Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25433 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakbekwaam medewerker dierverzorging Crebocode: 25541 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 8-05- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen 79060 Kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen 23109 Kwalificatie(s) Eerste bedrijfsautotechnicus 25245

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende zorg en welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v4

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker sport en recreatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker sport en recreatie Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Dienstverlening Dienstverlening Medewerker sport en recreatie Medewerker sport en recreatie Uitstroom : Medewerker sport en recreatie Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Helpende Zorg en Welzijn Voorschakeltraject Crebonummer : 25498 Niveau :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker Secretariaat en Receptie Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Medewerker steriele medische hulpmiddelen Crebonummer : 25053 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier : Ondersteunende Administratieve Beroepen Crebonummer : 23068 Opleiding : Medewerker (financiële) Administratie Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 Kwalificatiedossier Procestechniek 23121 Kwalificatie(s) Operator C 25303 Niveau(s) 4 Leerweg(en) BOL /

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Medewerker facilitaire dienstverlening KWALIFICATIECREBO : 25499 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT Support Crebonummer : 23090 Opleiding : Medewerker Beheer ICT Crebonummer : 25191 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT- Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden 1 EXAMENPLAN 2016 Opleiding: Medewerker secretariaat en receptie Niveau: 2 Opleidingsduur: 1, 1,5 of 2 jaar (instroom in aug/sep 2016 of jan/feb 2017) Crebocode: 25150 Leerweg: BOL Cohort: 2016-2018 (aug/sep)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker facilitaire

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker facilitaire Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Dienstverlening Dienstverlening Medewerker facilitaire Medewerker facilitaire dienstverlening dienstverlening Uitstroom : Medewerker facilitaire

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030 Kwalificatiedossier Analisten 23030 Kwalificatie(s) Allround laborant 25044 Chemisch-fysisch

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Opleiding : Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Keuken Crebonummer : 23085 Opleiding : Kok Crebonummer : 25180 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 Kwalificatiedossier Service- en onderhoudstechniek 23122 Technicus service en onderhoud elektrotechniek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleiding : Vestigingsmanager Groothandel Crebonummer : 25137 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Veiligheid en Vakmanschap Crebonummer dossier : 23187 Crebonummer opleiding : 25491 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Opleiding : Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 25477 Niveau

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Opleiding : Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 25477 Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Bouw en Infra Kwalificatiedossier : Schilderen Crebonummer : 23024 Opleiding : Schilder Crebonummer : 25030 Niveau : mbo-niveau 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Crebonummer : 23187 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2016 Status:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Doktersassistent Crebonummer : 23180 Opleiding : Doktersassistent Crebonummer : 25473 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleiding : Assistent Manager Internationale Handel Crebonummer : 25133 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Tandartsassistent Crebonummer : 23186 Opleiding : Tandartsassistent Crebonummer : 25490 Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Business Kwalificatiedossier : Verkoop Crebonummer : 23080 Opleiding : Verkoper Crebonummer : 25167 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling voor het gemeenschappelijke basisdeel

Onderwijs- en examenregeling voor het gemeenschappelijke basisdeel Onderwijs- en examenregeling voor het gemeenschappelijke basisdeel School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 23181 Duur basisdeel: : leerjaar 1 Opleiding :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Welzijn & Artiest Kwalificatiedossier : Sociaal Werk Crebonummer : 23185 Opleiding : Sociaal-cultureel werker Crebonummer : 25488 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Autoschadehersteller Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625226B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

MBO: DIENSTVERLENING NIVEAU 2

MBO: DIENSTVERLENING NIVEAU 2 EXAMENEISEN DIENSTVERLENING, VANAF COHORT 2016 Profiel Uitstroom Niveau Crebo Rekenen Nederlands Engels MVT 2 LB GE LU LE SC SP GE LU LE SC SP P1 Medewerker facilitaire dienstverlening 2 25499 2F 2F A2

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie