Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam"

Transcriptie

1 Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Datum: juni 2015 Opdrachtgever: Gemeente Alphen-Chaam Opgesteld door: Pieter Migchels - pagina 1 (26) -

2 Inhoudsopgave 1. 2 Definities... 3 Inleiding Opties breedbandtechnieken Algemeen Koperkabel ADSL / VDSL Coax Mobiel 4G/5G Draadloos point-point straalverbinding Satelliet / schotel Glasvezel Duurzaam en toekomstbestendig Inventarisatie huidige situatie Uitgesloten adressen Uitgangspunten Drie scenario s Kernen, buitengebied en bedrijventerreinen Wit buitengebied en bedrijventerreinen Wit buitengebied, bedrijventerreinen (kernen voorbereid) Investeringsvoordelen Graven op eigen terrein Minder diep leggen van kabels Woningen die niet meedoen voorbereiden tot erfgrens Nieuwe technologie Fibre Strike Multi Tube Aanleg in drukriool Aanbevelingen Bijlage 1, Overzichtstekening Gebiedsindeling Vlekkenplan wit-grijs-zwart (koper-coax-glas) Bijlage 2, Adressenlijst Bijlage 3, Indicatie gemeentelijke kosten (leges, degeneratie en beheer) pagina 2 (26) -

3 1. Definities BIS EFX Grijs gebied Kern NGA PoP Tuin(lengte) VE Vraagbundeling Wit gebied Zwart gebied Basis InfraStructuur Eindhoven Fiber Exchange (EFX). De EFX Gebied waar zowel koperkabel van KPN als coax kabel van Ziggo ligt maar geen glasvezelkabel. Bebouwde kom grens. Next Generation Access netwerk. De Europese Commissie geeft de volgende definitie voor NGA: NGA-netwerken zijn vaste toegangsnetwerken die volledig of gedeeltelijk uit optische elementen bestaan en die breedbandtoegangdiensten kunnen leveren met betere kenmerken (zoals een hogere verwerkingscapaciteit) dan de diensten die via bestaande netwerken met koperen telefoonlijnen worden geleverd. (HFC-netwerk (coax kabel) en glasvezel voldoen aan deze criteria). Point of Presence, ook wel wijkcentrale genoemd. Dit is een knooppunt waar de glasvezelverbindingen in een wijk samenkomen en waar de apparatuur van de operator staat opgesteld en gekoppeld wordt op de glasvezels. Afstand tussen de gevel en openbare weg. Verblijfseenheid volgens definitie BAG. Op basis van gedefinieerde propositie wordt campagne gevoerd. In deze campagne worden bindende contracten gesloten met de eindgebruikers die op het netwerk worden aangesloten. Het contracteren van deze eindgebruikers heeft een bindend, maar voorwaardelijk karakter. Een wit gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van alleen het kopernetwerk van KPN. Dus geen coax netwerk en/of glasvezelnetwerk. Gebied waar glasvezel fijnmazig is aangelegd. - pagina 3 (26) -

4 2 Inleiding Gemeente Alphen Chaam heeft zich ten doel gesteld om in de gehele gemeente een open en toekomstvast breedbandnetwerk aan te leggen. Zowel in de kernen, het buitengebied als op de bedrijventerreinen. Momenteel zit de gemeente in de onderzoeksfase op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Al dan niet gefaseerd. Gemeente Alphen Chaam bestaat uit de kernen Alphen, Chaam en Galder-Strijbeek. De buurtschappen Ulvenhout AC en Bavel AC kennen geen kern en zijn als zodanig meegenomen onder de noemer buitengebied. BreedbandNu is als onafhankelijk bureau gevraagd om de gemeente hierbij te adviseren en te ondersteunen. BreedbandNu hanteert daarbij op hoofdlijn 4 fases: Fase 1. Inzicht in de opties breedbandtechnieken. Inzicht in de kosten voor aanleg glasvezel in de zogenaamde witte gebieden en op de bedrijventerreinen. Inzicht in de kosten voor aanleg in de gehele gemeente Alphen Chaam (alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebied). Differentiatie per kern, bedrijventerreinen en buitengebied. Fase 2 Marktconsultatie. Omdat nu nog niet bekend is welke rol de gemeente gaat vervullen dient uitsluitsel te komen of andere partijen voornemens zijn een breedband netwerk aan te gaan leggen. Opstellen Pakket van Eisen. Bindende offerte uitvraag voor laag 1 (passieve netwerk), 2 (actieve netwerk/belichting) en 3 (providers). Offerte uitvraag voor de backbone koppeling. Bepalen demarcatie en propositie. Financiering. Organisatiemodel. Fase 3 Vraagbundeling. Inrichten klankbordgroep. Samenstellen ambassadeurs. Inrichten campagne. Definitieve investering, exploitatie en financiering. Go / No go. Fase 4 Realisatie. Projectorganisatie formeren. Opdrachtverstrekking laag 1, 2 en 3. Dit rapport beschrijft de resultaten van fase 1. - pagina 4 (26) -

5 3 Opties breedbandtechnieken 3.1 Algemeen Er zijn diverse technieken/infrastructuren waarover internet kan worden geleverd: 1. Koperkabel: ADSL / VDSL 2. Coax 3. Mobiel 4G/5G 4. Draadloos point-point 5. Satelliet / schotel 6. Glasvezel 3.2 Koperkabel ADSL / VDSL Asymmetrische verbindingen. Upload snelheid is een fractie (vaak 10%) van de download snelheid. De afstand van de woning tot de centrale is sterk bepalend voor de beschikbare bandbreedte. Deze neemt sterk af naar mate men verder van de centrale woont. 3.3 Coax Coax is aan asymmetrische verbinding. Upload snelheid is een fractie (vaak 10%) van de download snelheid. Download snelheid kan via technieken (docsis 3, 4) worden opgevoerd maar de upload snelheid blijft achter. Gebruikers zijn aangesloten op dezelfde kabel. Men deelt de kabel met de buren, waardoor op drukke momenten de beschikbare bandbreedte fors terug kan vallen. Geen open netwerk. 3.4 Mobiel 4G/5G Betalende dienst: men betaalt voor dataverbruik. Asymmetrisch verbindingen. Shared medium: snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit kennen beperkingen. Onderliggende infrastructuur van de (te plaatsen) antennes is een glasvezelnetwerk. Gevoelig voor atmosferische ruis. Beschikbare bandbreedte afhankelijk van de afstand tot de antenne. Geen open netwerk. 3.5 Draadloos point-point straalverbinding Asymmetrisch. Gevoelig voor atmosferische storingen. Alleen mogelijk bij Line of sight (natuurlijke barrières) Relatief duur. - pagina 5 (26) -

6 3.6 Satelliet / schotel Asymmetrisch. Gevoelig voor atmosferische storingen. Niet volledig open. Door de grote afstand tot de satelliet zijn er vertragingen in de verbinding (VoIP, ping / gaming). Relatief duur. 3.7 Glasvezel Oneindige bandbreedte Symmetrisch, upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Storingsongevoelig, geen invloed van atmosferische ruis, bliksem. Performance gegarandeerd, ongeacht gelijktijdig gebruik en afstand: o Iedere aansluiting heeft een eigen vezelpaar van de wijkcentrale tot in de woning. o Onafhankelijk van de afstand tussen de woning en wijkcentrale. Open netwerk, betekent keuzevrijheid: elke (lokale) provider kan onder dezelfde condities diensten aanbieden. Toekomstvast, een infrastructuur die mee kan groeien met de trendverwachtingen en is voorbereid op de ontwikkelingen die komen. Bij een glasvezelaansluiting verandert er in de meeste woningen niets. De providers migreren de huidige situatie geruisloos naar de nieuwe situatie. 3.8 Duurzaam en toekomstbestendig Gezien de toenemende capaciteitsbehoefte in met name de zorg, het onderwijs, (precisie) landbouw maar ook t.b.v. maatschappelijke diensten is niet alleen voor de bewoners in de kernen maar ook (of juist ook in) het buitengebied en de bedrijven op het platteland een glasvezelaansluiting onontbeerlijk. De belangrijkste criteria hiervoor zijn capaciteit, symmetrie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Deze zijn met een glasvezelaansluiting het best geborgd. Deze conclusie wordt met diverse rapporten en studies van ondermeer TU Eindhoven, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen ondersteund. Breedband middels glasvezel is dan ook het uitgangspunt voor de verdere (financiële) uitwerking. - pagina 6 (26) -

7 4 Inventarisatie huidige situatie Als eerste stap is de gemeente in kaart gebracht. Dat wil zeggen er is onderzoek gedaan welke verblijfseenheden zich binnen de kern, bebouwde kom grens bevinden, welke op de bedrijventerreinen en welke verblijfseenheden in het buitengebied gelegen zijn. Uitgangspunt zijn de door de gemeente verstrekte BAG gegevens en de resultaten vanuit KLIC. Ook is door een netwerkengineer door het gebied gereden om een beeld te vormen van de lokale situatie. Vervolgens is onderzocht welke verblijfseenheden in categorie wit, grijs en zwart gebied vallen. Hieronder het resultaat van het onderzoek. De gegevens zullen elektronisch op adresniveau beschikbaar worden gesteld. Tabel 1: Overzicht verblijfseenheden i.r.t. gebied (% zijn afrondingen). - pagina 7 (26) -

8 5 Uitgesloten adressen Er zijn adressen met een postcode-huisnummer combinatie. In de berekeningen zijn uiteindelijk adressen meegenomen als een verblijfseenheid. Het aantal adressen dat niet is meegenomen bedraagt = 349 stuks. Van deze 349 adressen bevinden zich 227 adressen op de verschillende vakantieparken en 105 adressen betreffen gemalen/trafostations e.d.. De vakantieparken zijn als 1 aansluiting per park meegenomen, totaal 17 stuks. - pagina 8 (26) -

9 6 Uitgangspunten Op basis van de inventarisatie is een pre-engineering gemaakt van waaruit een raming van de kosten volgt. Hierbij zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: De pre-engineering is gebaseerd op bestaande en in de markt toegepaste richtlijnen en technieken. Bedragen zijn exclusief BTW. GBKN door gemeente verstrekt. Exclusief leveren en monteren van het modem. Exclusief grondverbetering en werken in vervuilde grond. Er is geen rekening gehouden met de koppeling op de backbone. Exclusief aankoop PoP gronden. Exclusief vraagbundeling Een aantal scenario s zijn doorgerekend waarbij het aantal deelnemers in zowel kern, buitengebied als op de bedrijventerreinen varieert. Gemeentelijke kosten Leges, degeneratie en beheer De gemeente kent geen lengteafhankelijke legescomponent. Indien voor de degeneratie en beheerkosten wordt uitgegaan van de VNG richtlijnen worden deze geraamd op 15,- per verblijfseenheid in de kernen. Voor het buitengebied zijn de degeneratie en beheerkosten per woning fors lager omdat daar voornamelijk in berm wordt gegraven. Voor de woningen in het buitengebied zijn deze kosten in de calculaties op 0,- gesteld. Bijlage 3 geeft inzage in de geraamde gemeentelijke kosten. Zelfwerkzaamheid In de overzichten is een investeringsvoordeel opgenomen indien zelfwerkzaamheid wordt toegepast. Dit houdt in dat de geul op eigen terrein wordt gegraven door de bewoners. Cityring Naast de netwerken in de kernen, het buitengebied en op de bedrijventerreinen is ook een cityring geprojecteerd om de PoP s onderling te koppelen. Vakantieparken Bij de pre-engineering en calculaties is uitgegaan dat de vakantieparken, campings e.d. één aansluiting krijgen. Op het moment dat op het betreffende terrein meerdere aansluitingen dienen te worden gerealiseerd (permanente bewoning, wens van de eigenaar etc.) zal dit verder moeten worden uitgewerkt. - pagina 9 (26) -

10 7 Drie scenario s Er zijn drie scenario s uitgewerkt Scenario 1: Scenario 2: Scenario 3: aansluiten gehele gemeente (kernen, buitengebied, bedrijventerreinen, cityring). aansluiten witte buitengebied + bedrijventerreinen. aansluiten witte buitengebied + bedrijventerreinen en voorbereid op toekomstige ontsluiting van de drie kernen Alphen, Chaam en Galder en buurtschap Strijbeek. Het verschil tussen scenario 2 en 3 betreft de city ring. In scenario 3 is deze dusdanig geprojecteerd dat de kernen eenvoudig kunnen integreren. 7.1 Kernen, buitengebied en bedrijventerreinen Scenario 1 betreft de uitwerking indien glasvezel wordt aangelegd in de gehele gemeente. Zowel de kernen, buitengebied als de bedrijventerreinen. In dit scenario is een onderverdeling gemaakt wat de totale investering bedraagt en een aantal varianten in deelnamepercentages. Tabel 2 geeft een overzicht waarbij: VE = Verblijfseenheid bis = Basisinfrastructuur tuin =afstand van de gevel tot openbare weg Tabel 2: Overzicht per kern, aantal verblijfseenheden en lengten. - pagina 10 (26) -

11 Tabel 3: Totale investering kern, buitengebied, bedrijventerreinen, city ring. - pagina 11 (26) -

12 Tabel 4: Investering kern, buitengebied, bedrijventerreinen, city ring bij variërende deelnamepercentages. Indien verblijfseenheden geen abonnement afnemen is uitgegaan van aanleg tot erfgrens zodat deze op een later moment alsnog eenvoudig zijn aan te sluiten. - pagina 12 (26) -

13 7.2 Wit buitengebied en bedrijventerreinen Scenario 2 betreft de uitwerking indien glasvezel wordt aangelegd in het witte buitengebied en op de beide bedrijventerreinen. In dit scenario is eveneens een onderverdeling gemaakt wat de totale investering bedraagt en een aantal varianten bij verschillende deelnamepercentages. Tabel 5: Overzicht verblijfseenheden en lengtes witte gebied, bedrijventerreinen. Tabel 6: Totale investering witte gebied, beide bedrijventerreinen en city ring. - pagina 13 (26) -

14 Tabel 7: Investering witte gebied, bedrijventerreinen en city ring bij variërende deelnamepercentages. Indien verblijfseenheden geen abonnement afnemen is uitgegaan van aanleg tot erfgrens zodat deze op een later moment alsnog eenvoudig zijn aan te sluiten. - pagina 14 (26) -

15 7.3 Wit buitengebied, bedrijventerreinen (kernen voorbereid) Scenario 3 betreft de uitwerking indien glasvezel wordt aangelegd in het witte buitengebied en op de bedrijventerreinen. De city ring is in dit scenario zo geprojecteerd dat de drie kernen Alphen, Chaam en Galder en buurtschap Strijbeek op een later moment eenvoudig kunnen integreren. In dit scenario is eveneens een onderverdeling gemaakt wat de totale investering bedraagt en een aantal varianten bij verschillende deelnamepercentages. Tabel 8: Overzicht verblijfseenheden en lengtes witte gebied, bedrijventerreinen. Tabel 9: Totale investering witte gebied, beide bedrijventerreinen en city ring. - pagina 15 (26) -

16 Tabel 10: Investering witte gebied, bedrijventerreinen en city ring bij variërende deelnamepercentages. Indien verblijfseenheden geen abonnement afnemen is uitgegaan van aanleg tot erfgrens zodat deze op een later moment alsnog eenvoudig zijn aan te sluiten. - pagina 16 (26) -

17 8 Investeringsvoordelen Mogelijke investeringsvoordelen zijn te behalen door: 1. Zelfwerkzaamheid (graven op eigen terrein) 2. Minder diep leggen van kabels 3. Woningen die niet meedoen voorbereiden tot erfgrens 8.1 Graven op eigen terrein Indien bewoners zelf de geul graven van de woning (voordeur) tot openbare weg zijn kosten te besparen. In tabel 10 is een overzicht per scenario weergegeven uitgaande van 100% deelname (alle verblijfseenheden worden aangesloten). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat graven op eigen terrein extra coördinatie vergt. Met name de coördinatie in de kernen is qua omvang en plantechnisch omslachtig. Tabel 11: Investeringsvoordeel bij zelfwerkzaamheid op eigen terrein o.b.v. 100% deelname (alle verblijfseenheden aangesloten). - pagina 17 (26) -

18 8.2 Minder diep leggen van kabels Indien de standaardgeuldiepte van 60 cm wordt verlaten en in plaats daarvan 45 cm wordt aangehouden zijn financiële voordelen te behalen. Dit zou voor met name de kernen (bebouwde kom) een goed alternatief zijn. In het buitengebied waar de kabels veelal in de berm (dus zonder harde bestrating) liggen moet dit aspect wel in overweging worden meegenomen. Aanleg op 30 cm levert nog meer financieel voordeel op en is met name voor de kernen interessant. Om de eerder genoemde reden is 30 cm diepe aanleg in het buitengebied niet aan te bevelen. Tabel 11: Investeringsvoordeel indien het netwerk wordt aangelegd o.b.v. 45 cm geuldiepte i.p.v. 60 cm. - pagina 18 (26) -

19 8.3 Woningen die niet meedoen voorbereiden tot erfgrens Indien verblijfseenheden niet meedoen / geen abonnement afnemen worden deze voorbereid tot de erfgrens. Hierdoor wordt voordeel behaald omdat niet op het privéterrein hoeft te worden gegraven en de aansluiting in de woning niet hoeft te worden gerealiseerd. Voordeel per verblijfseenheid (VE) scenario 1 (aanleg gehele gemeente) Kern 193,- / VE Buitengebied 430,- / VE Bedrijventerrein 369,- / VE Vakantieparken 445,- / VE Gemiddeld totaal 273,- / VE Voordeel per verblijfseenheid (VE) scenario 2 (aanleg witte gebieden en bedrijventerreinen) Buitengebied 444,- / VE Bedrijventerrein 377,- / VE Vakantieparken 470,- / VE Gemiddeld totaal 441,- / VE Voordeel per verblijfseenheid (VE) scenario 3 (aanleg witte gebieden en bedrijventerreinen, met de cityring langs de 3 kernen) Buitengebied 444,- / VE Bedrijventerrein 377,- / VE Vakantieparken 470,- / VE Gemiddeld totaal 441,- / VE - pagina 19 (26) -

20 9 Nieuwe technologie 9.1 Fibre Strike De Twentsche Kabel Fabriek (TKF) heeft een nieuwe techniek van aanleg ontwikkeld: FibreStrike. Door de opdrachtgever is gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om deze techniek ook in Alphen Chaam toe te passen. De techniek wordt momenteel door een aannemer in samenwerking met TKF en Reggefiber in een pilot beproefd. De voordelen welke door de fabrikant worden opgegeven: Op elke diepte te installeren (30cm 60cm). Geschikt voor elk type vezel. Kortstondig openliggen van de sleuf. Slechts enkele componenten. Overal toepasbaar (woningen, bedrijven, laagbouw, hoogbouw). Minimale opleiding vereist, arbeidsvriendelijk. Flexibel Herstelwerkzaamheden Na-aansluitingen Onderlinge verbindingen Inbreidingen Kosten besparend (minder materialen, kortere doorlooptijden). Co2 reducerend door minder plastic in de grond. Combinatie met zelfwerkzaamheid op eigen terrein. Hoewel de pilot nog niet is afgerond geeft de fabrikant aan dat met deze techniek / methodiek van aanleg, besparingen zijn te realiseren tot 15,- per woning. Voor de totale gemeente Alphen Chaam betekent dit een besparing van ,- op de totale investering. Met name in het buitengebied kunnen volgens de fabrikant grote voordelen worden behaald indien FiberStrike wordt toegepast in combinatie met het inploegen van de kabels. Dit is echter in Nederland nog niet in de praktijk beproefd - pagina 20 (26) -

21 9.2 Multi Tube Multi tube is geen nieuwe technologie maar wordt voornamelijk toegepast op bedrijventerreinen. Bij deze technologie worden lege buisjes aangelegd. Het voordeel zit m niet zo zeer in het financiële aspect maar veel meer in het functionele: o Makkelijk uitbreidingen aan te brengen. o Variabele vezel aantallen per buis/aansluiting. o Onderlinge verbindingen zijn mogelijk (meerdere vestigingen met dark fiber). o Redundancy eenvoudig te realiseren. Bij de uiteindelijke uitrol is het verstandig deze technologie op bedrijventerreinen in overweging te nemen. 9.3 Aanleg in drukriool Firma Jelcer heeft een techniek ontwikkeld om aanleg van glasvezel in drukriool mogelijk te maken. Omdat in de gemeente Alphen-Chaam ca. 95% van de woningen is voorzien van drukriool is het raadzaam deze techniek in een volgende fase verder te onderzoeken. Hierbij dienen dan niet alleen de technische en financiële aspecten, maar zeer zeker ook de (financieel) operationele en juridische aspecten, te worden meegenomen. Immers wordt bij aanleg in drukriool een infrastructuur in een infrastructuur aangebracht waarbij het eigendom en beheer bij verschillende partijen ligt. - pagina 21 (26) -

22 10 Aanbevelingen Op basis van dit rapport en ervaringen uit de praktijk strekt het tot de aanbeveling om de volgende punten op te volgen : 1. Verder reduceren van kosten door: a. Verblijfseenheden die geen abonnement afnemen voorbereiden tot erfgrens. b. Afhankelijk van de resultaten uit de pilot toepassen van nieuwe technologie. Hierbij is het wel aan te bevelen breder in de markt te kijken of er mogelijk andere vergelijkbare concepten zijn. c. Zelfwerkzaamheid toestaan / stimuleren in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. In de kernen is dit gelet op de coördinatie die dit vergt niet aan te bevelen. d. Minder diep leggen in de kern maar slechts minder beperkt diep in het buitengebied. 2. Op de bedrijventerreinen is het aan te bevelen om de zogenaamde multitube oplossing toe te passen. Van buiten (buitengebieden en bedrijven terreinen) naar binnen (kernen) aanpak. 3. Begin met vraagbundeling in het witte gebied en op de bedrijventerreinen. Indien later ook de kernen voldoende draagvlak hebben (of door marktpartijen worden aangelegd) kunnen deze op een later moment worden gekoppeld. De kernen dragen weliswaar bij om de gemiddelde kosten per aansluiting naar beneden te krijgen. Echter de kosten / inspanningen die geleverd moeten worden om de gewenste deelnamepercentages te krijgen zijn relatief groot. Waarbij uit praktijk blijkt dat met de huidige aanbiedingen van marktpartijen het steeds lastiger is om mensen in het grijze gebied te overtuigen over te stappen naar glasvezel. Zeker als daar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Door eerst in het buitengebied en op bedrijventerreinen te beginnen raakt het grijze gebied geïnteresseerd. 4. Aanleg van de city ring dusdanig dat de kernen in de toekomst eenvoudig kunnen aansluiten zodat uiteindelijk één integraal netwerk ontstaat (voorkeur scenario 3 boven scenario 2). Door één integraal netwerk zijn diensten ( consumenten, zakelijk en maatschappelijk) uniform in de gemeente aan te bieden. 5. Als er besluit is genomen welk scenario / demarcatie de voorkeur heeft, is de volgende stap om fase 2 uit hoofdstuk 1 te volgen. Deze bewezen aanpak zorgt ervoor dat bij marktpartijen een bindende offerte wordt aangevraagd voor laag 1, 2 en 3. Parallel hieraan wordt het financieringsplan uitgewerkt. Beide zijn nodig als basis om te komen tot de propositie waarmee de vraagbundeling wordt ingezet. 6. In het vervolgtraject is het aan te bevelen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van aanleg in drukriool. 7. Het is raadzaam om met de firma Mabib in contact te treden. Mabib heeft onlangs haar plannen ontvouwd om in de gehele provincie Noord Brabant, daar waar geen coax en/of glasvezel ligt, een glasvezelnetwerk aan te leggen. Het bovenliggende doel om te komen tot aanleg van glasvezel in de haarvaten van de gemeente Alphen-Chaam lijkt daarmee ook de doelstelling van Mabib te zijn. Gelet op de ambities van zowel Glasnet Alphen-Chaam en Mabib is het mogelijk dat beide initiatieven bij elkaar komen en gezamenlijk voor de uiteindelijke realisatie tot in de haarvaten zullen zorgen. 8. In de verdere uitwerking / besluitvorming (met name onder hierboven genoemd punt 7) zal ook moeten worden meegenomen of voor een carrier owned of customer owned netwerk wordt gekozen. - pagina 22 (26) -

23 11 Bijlage 1, Overzichtstekening 11.1 Gebiedsindeling - pagina 23 (26) -

24 11.2 Vlekkenplan wit-grijs-zwart (koper-coax-glas) - pagina 24 (26) -

25 12 Bijlage 2, Adressenlijst (deze wordt digitaal verstrekt en bevat per adres of deze in wit, grijs of zwart gebied valt) - pagina 25 (26) -

26 13 Bijlage 3, Indicatie gemeentelijke kosten (leges, degeneratie en beheer) - pagina 26 (26) -

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Visiedocument Regio Rivierenland In samenwerking met ICTRecht Auteursrecht en disclaimer Dit werk is uitgebracht onder de CC BY-SA 4.0 licentie. ICTRecht

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof

Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed. Bronnen van baten. Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Bronnen van baten Amsterdam, augustus 2007 In opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed Bronnen van baten Joost Poort Robert Breugelmans Floks Laverman Bert Hof Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie