Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam"

Transcriptie

1 Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Datum: juni 2015 Opdrachtgever: Gemeente Alphen-Chaam Opgesteld door: Pieter Migchels - pagina 1 (26) -

2 Inhoudsopgave 1. 2 Definities... 3 Inleiding Opties breedbandtechnieken Algemeen Koperkabel ADSL / VDSL Coax Mobiel 4G/5G Draadloos point-point straalverbinding Satelliet / schotel Glasvezel Duurzaam en toekomstbestendig Inventarisatie huidige situatie Uitgesloten adressen Uitgangspunten Drie scenario s Kernen, buitengebied en bedrijventerreinen Wit buitengebied en bedrijventerreinen Wit buitengebied, bedrijventerreinen (kernen voorbereid) Investeringsvoordelen Graven op eigen terrein Minder diep leggen van kabels Woningen die niet meedoen voorbereiden tot erfgrens Nieuwe technologie Fibre Strike Multi Tube Aanleg in drukriool Aanbevelingen Bijlage 1, Overzichtstekening Gebiedsindeling Vlekkenplan wit-grijs-zwart (koper-coax-glas) Bijlage 2, Adressenlijst Bijlage 3, Indicatie gemeentelijke kosten (leges, degeneratie en beheer) pagina 2 (26) -

3 1. Definities BIS EFX Grijs gebied Kern NGA PoP Tuin(lengte) VE Vraagbundeling Wit gebied Zwart gebied Basis InfraStructuur Eindhoven Fiber Exchange (EFX). De EFX Gebied waar zowel koperkabel van KPN als coax kabel van Ziggo ligt maar geen glasvezelkabel. Bebouwde kom grens. Next Generation Access netwerk. De Europese Commissie geeft de volgende definitie voor NGA: NGA-netwerken zijn vaste toegangsnetwerken die volledig of gedeeltelijk uit optische elementen bestaan en die breedbandtoegangdiensten kunnen leveren met betere kenmerken (zoals een hogere verwerkingscapaciteit) dan de diensten die via bestaande netwerken met koperen telefoonlijnen worden geleverd. (HFC-netwerk (coax kabel) en glasvezel voldoen aan deze criteria). Point of Presence, ook wel wijkcentrale genoemd. Dit is een knooppunt waar de glasvezelverbindingen in een wijk samenkomen en waar de apparatuur van de operator staat opgesteld en gekoppeld wordt op de glasvezels. Afstand tussen de gevel en openbare weg. Verblijfseenheid volgens definitie BAG. Op basis van gedefinieerde propositie wordt campagne gevoerd. In deze campagne worden bindende contracten gesloten met de eindgebruikers die op het netwerk worden aangesloten. Het contracteren van deze eindgebruikers heeft een bindend, maar voorwaardelijk karakter. Een wit gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van alleen het kopernetwerk van KPN. Dus geen coax netwerk en/of glasvezelnetwerk. Gebied waar glasvezel fijnmazig is aangelegd. - pagina 3 (26) -

4 2 Inleiding Gemeente Alphen Chaam heeft zich ten doel gesteld om in de gehele gemeente een open en toekomstvast breedbandnetwerk aan te leggen. Zowel in de kernen, het buitengebied als op de bedrijventerreinen. Momenteel zit de gemeente in de onderzoeksfase op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Al dan niet gefaseerd. Gemeente Alphen Chaam bestaat uit de kernen Alphen, Chaam en Galder-Strijbeek. De buurtschappen Ulvenhout AC en Bavel AC kennen geen kern en zijn als zodanig meegenomen onder de noemer buitengebied. BreedbandNu is als onafhankelijk bureau gevraagd om de gemeente hierbij te adviseren en te ondersteunen. BreedbandNu hanteert daarbij op hoofdlijn 4 fases: Fase 1. Inzicht in de opties breedbandtechnieken. Inzicht in de kosten voor aanleg glasvezel in de zogenaamde witte gebieden en op de bedrijventerreinen. Inzicht in de kosten voor aanleg in de gehele gemeente Alphen Chaam (alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebied). Differentiatie per kern, bedrijventerreinen en buitengebied. Fase 2 Marktconsultatie. Omdat nu nog niet bekend is welke rol de gemeente gaat vervullen dient uitsluitsel te komen of andere partijen voornemens zijn een breedband netwerk aan te gaan leggen. Opstellen Pakket van Eisen. Bindende offerte uitvraag voor laag 1 (passieve netwerk), 2 (actieve netwerk/belichting) en 3 (providers). Offerte uitvraag voor de backbone koppeling. Bepalen demarcatie en propositie. Financiering. Organisatiemodel. Fase 3 Vraagbundeling. Inrichten klankbordgroep. Samenstellen ambassadeurs. Inrichten campagne. Definitieve investering, exploitatie en financiering. Go / No go. Fase 4 Realisatie. Projectorganisatie formeren. Opdrachtverstrekking laag 1, 2 en 3. Dit rapport beschrijft de resultaten van fase 1. - pagina 4 (26) -

5 3 Opties breedbandtechnieken 3.1 Algemeen Er zijn diverse technieken/infrastructuren waarover internet kan worden geleverd: 1. Koperkabel: ADSL / VDSL 2. Coax 3. Mobiel 4G/5G 4. Draadloos point-point 5. Satelliet / schotel 6. Glasvezel 3.2 Koperkabel ADSL / VDSL Asymmetrische verbindingen. Upload snelheid is een fractie (vaak 10%) van de download snelheid. De afstand van de woning tot de centrale is sterk bepalend voor de beschikbare bandbreedte. Deze neemt sterk af naar mate men verder van de centrale woont. 3.3 Coax Coax is aan asymmetrische verbinding. Upload snelheid is een fractie (vaak 10%) van de download snelheid. Download snelheid kan via technieken (docsis 3, 4) worden opgevoerd maar de upload snelheid blijft achter. Gebruikers zijn aangesloten op dezelfde kabel. Men deelt de kabel met de buren, waardoor op drukke momenten de beschikbare bandbreedte fors terug kan vallen. Geen open netwerk. 3.4 Mobiel 4G/5G Betalende dienst: men betaalt voor dataverbruik. Asymmetrisch verbindingen. Shared medium: snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit kennen beperkingen. Onderliggende infrastructuur van de (te plaatsen) antennes is een glasvezelnetwerk. Gevoelig voor atmosferische ruis. Beschikbare bandbreedte afhankelijk van de afstand tot de antenne. Geen open netwerk. 3.5 Draadloos point-point straalverbinding Asymmetrisch. Gevoelig voor atmosferische storingen. Alleen mogelijk bij Line of sight (natuurlijke barrières) Relatief duur. - pagina 5 (26) -

6 3.6 Satelliet / schotel Asymmetrisch. Gevoelig voor atmosferische storingen. Niet volledig open. Door de grote afstand tot de satelliet zijn er vertragingen in de verbinding (VoIP, ping / gaming). Relatief duur. 3.7 Glasvezel Oneindige bandbreedte Symmetrisch, upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Storingsongevoelig, geen invloed van atmosferische ruis, bliksem. Performance gegarandeerd, ongeacht gelijktijdig gebruik en afstand: o Iedere aansluiting heeft een eigen vezelpaar van de wijkcentrale tot in de woning. o Onafhankelijk van de afstand tussen de woning en wijkcentrale. Open netwerk, betekent keuzevrijheid: elke (lokale) provider kan onder dezelfde condities diensten aanbieden. Toekomstvast, een infrastructuur die mee kan groeien met de trendverwachtingen en is voorbereid op de ontwikkelingen die komen. Bij een glasvezelaansluiting verandert er in de meeste woningen niets. De providers migreren de huidige situatie geruisloos naar de nieuwe situatie. 3.8 Duurzaam en toekomstbestendig Gezien de toenemende capaciteitsbehoefte in met name de zorg, het onderwijs, (precisie) landbouw maar ook t.b.v. maatschappelijke diensten is niet alleen voor de bewoners in de kernen maar ook (of juist ook in) het buitengebied en de bedrijven op het platteland een glasvezelaansluiting onontbeerlijk. De belangrijkste criteria hiervoor zijn capaciteit, symmetrie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Deze zijn met een glasvezelaansluiting het best geborgd. Deze conclusie wordt met diverse rapporten en studies van ondermeer TU Eindhoven, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen ondersteund. Breedband middels glasvezel is dan ook het uitgangspunt voor de verdere (financiële) uitwerking. - pagina 6 (26) -

7 4 Inventarisatie huidige situatie Als eerste stap is de gemeente in kaart gebracht. Dat wil zeggen er is onderzoek gedaan welke verblijfseenheden zich binnen de kern, bebouwde kom grens bevinden, welke op de bedrijventerreinen en welke verblijfseenheden in het buitengebied gelegen zijn. Uitgangspunt zijn de door de gemeente verstrekte BAG gegevens en de resultaten vanuit KLIC. Ook is door een netwerkengineer door het gebied gereden om een beeld te vormen van de lokale situatie. Vervolgens is onderzocht welke verblijfseenheden in categorie wit, grijs en zwart gebied vallen. Hieronder het resultaat van het onderzoek. De gegevens zullen elektronisch op adresniveau beschikbaar worden gesteld. Tabel 1: Overzicht verblijfseenheden i.r.t. gebied (% zijn afrondingen). - pagina 7 (26) -

8 5 Uitgesloten adressen Er zijn adressen met een postcode-huisnummer combinatie. In de berekeningen zijn uiteindelijk adressen meegenomen als een verblijfseenheid. Het aantal adressen dat niet is meegenomen bedraagt = 349 stuks. Van deze 349 adressen bevinden zich 227 adressen op de verschillende vakantieparken en 105 adressen betreffen gemalen/trafostations e.d.. De vakantieparken zijn als 1 aansluiting per park meegenomen, totaal 17 stuks. - pagina 8 (26) -

9 6 Uitgangspunten Op basis van de inventarisatie is een pre-engineering gemaakt van waaruit een raming van de kosten volgt. Hierbij zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: De pre-engineering is gebaseerd op bestaande en in de markt toegepaste richtlijnen en technieken. Bedragen zijn exclusief BTW. GBKN door gemeente verstrekt. Exclusief leveren en monteren van het modem. Exclusief grondverbetering en werken in vervuilde grond. Er is geen rekening gehouden met de koppeling op de backbone. Exclusief aankoop PoP gronden. Exclusief vraagbundeling Een aantal scenario s zijn doorgerekend waarbij het aantal deelnemers in zowel kern, buitengebied als op de bedrijventerreinen varieert. Gemeentelijke kosten Leges, degeneratie en beheer De gemeente kent geen lengteafhankelijke legescomponent. Indien voor de degeneratie en beheerkosten wordt uitgegaan van de VNG richtlijnen worden deze geraamd op 15,- per verblijfseenheid in de kernen. Voor het buitengebied zijn de degeneratie en beheerkosten per woning fors lager omdat daar voornamelijk in berm wordt gegraven. Voor de woningen in het buitengebied zijn deze kosten in de calculaties op 0,- gesteld. Bijlage 3 geeft inzage in de geraamde gemeentelijke kosten. Zelfwerkzaamheid In de overzichten is een investeringsvoordeel opgenomen indien zelfwerkzaamheid wordt toegepast. Dit houdt in dat de geul op eigen terrein wordt gegraven door de bewoners. Cityring Naast de netwerken in de kernen, het buitengebied en op de bedrijventerreinen is ook een cityring geprojecteerd om de PoP s onderling te koppelen. Vakantieparken Bij de pre-engineering en calculaties is uitgegaan dat de vakantieparken, campings e.d. één aansluiting krijgen. Op het moment dat op het betreffende terrein meerdere aansluitingen dienen te worden gerealiseerd (permanente bewoning, wens van de eigenaar etc.) zal dit verder moeten worden uitgewerkt. - pagina 9 (26) -

10 7 Drie scenario s Er zijn drie scenario s uitgewerkt Scenario 1: Scenario 2: Scenario 3: aansluiten gehele gemeente (kernen, buitengebied, bedrijventerreinen, cityring). aansluiten witte buitengebied + bedrijventerreinen. aansluiten witte buitengebied + bedrijventerreinen en voorbereid op toekomstige ontsluiting van de drie kernen Alphen, Chaam en Galder en buurtschap Strijbeek. Het verschil tussen scenario 2 en 3 betreft de city ring. In scenario 3 is deze dusdanig geprojecteerd dat de kernen eenvoudig kunnen integreren. 7.1 Kernen, buitengebied en bedrijventerreinen Scenario 1 betreft de uitwerking indien glasvezel wordt aangelegd in de gehele gemeente. Zowel de kernen, buitengebied als de bedrijventerreinen. In dit scenario is een onderverdeling gemaakt wat de totale investering bedraagt en een aantal varianten in deelnamepercentages. Tabel 2 geeft een overzicht waarbij: VE = Verblijfseenheid bis = Basisinfrastructuur tuin =afstand van de gevel tot openbare weg Tabel 2: Overzicht per kern, aantal verblijfseenheden en lengten. - pagina 10 (26) -

11 Tabel 3: Totale investering kern, buitengebied, bedrijventerreinen, city ring. - pagina 11 (26) -

12 Tabel 4: Investering kern, buitengebied, bedrijventerreinen, city ring bij variërende deelnamepercentages. Indien verblijfseenheden geen abonnement afnemen is uitgegaan van aanleg tot erfgrens zodat deze op een later moment alsnog eenvoudig zijn aan te sluiten. - pagina 12 (26) -

13 7.2 Wit buitengebied en bedrijventerreinen Scenario 2 betreft de uitwerking indien glasvezel wordt aangelegd in het witte buitengebied en op de beide bedrijventerreinen. In dit scenario is eveneens een onderverdeling gemaakt wat de totale investering bedraagt en een aantal varianten bij verschillende deelnamepercentages. Tabel 5: Overzicht verblijfseenheden en lengtes witte gebied, bedrijventerreinen. Tabel 6: Totale investering witte gebied, beide bedrijventerreinen en city ring. - pagina 13 (26) -

14 Tabel 7: Investering witte gebied, bedrijventerreinen en city ring bij variërende deelnamepercentages. Indien verblijfseenheden geen abonnement afnemen is uitgegaan van aanleg tot erfgrens zodat deze op een later moment alsnog eenvoudig zijn aan te sluiten. - pagina 14 (26) -

15 7.3 Wit buitengebied, bedrijventerreinen (kernen voorbereid) Scenario 3 betreft de uitwerking indien glasvezel wordt aangelegd in het witte buitengebied en op de bedrijventerreinen. De city ring is in dit scenario zo geprojecteerd dat de drie kernen Alphen, Chaam en Galder en buurtschap Strijbeek op een later moment eenvoudig kunnen integreren. In dit scenario is eveneens een onderverdeling gemaakt wat de totale investering bedraagt en een aantal varianten bij verschillende deelnamepercentages. Tabel 8: Overzicht verblijfseenheden en lengtes witte gebied, bedrijventerreinen. Tabel 9: Totale investering witte gebied, beide bedrijventerreinen en city ring. - pagina 15 (26) -

16 Tabel 10: Investering witte gebied, bedrijventerreinen en city ring bij variërende deelnamepercentages. Indien verblijfseenheden geen abonnement afnemen is uitgegaan van aanleg tot erfgrens zodat deze op een later moment alsnog eenvoudig zijn aan te sluiten. - pagina 16 (26) -

17 8 Investeringsvoordelen Mogelijke investeringsvoordelen zijn te behalen door: 1. Zelfwerkzaamheid (graven op eigen terrein) 2. Minder diep leggen van kabels 3. Woningen die niet meedoen voorbereiden tot erfgrens 8.1 Graven op eigen terrein Indien bewoners zelf de geul graven van de woning (voordeur) tot openbare weg zijn kosten te besparen. In tabel 10 is een overzicht per scenario weergegeven uitgaande van 100% deelname (alle verblijfseenheden worden aangesloten). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat graven op eigen terrein extra coördinatie vergt. Met name de coördinatie in de kernen is qua omvang en plantechnisch omslachtig. Tabel 11: Investeringsvoordeel bij zelfwerkzaamheid op eigen terrein o.b.v. 100% deelname (alle verblijfseenheden aangesloten). - pagina 17 (26) -

18 8.2 Minder diep leggen van kabels Indien de standaardgeuldiepte van 60 cm wordt verlaten en in plaats daarvan 45 cm wordt aangehouden zijn financiële voordelen te behalen. Dit zou voor met name de kernen (bebouwde kom) een goed alternatief zijn. In het buitengebied waar de kabels veelal in de berm (dus zonder harde bestrating) liggen moet dit aspect wel in overweging worden meegenomen. Aanleg op 30 cm levert nog meer financieel voordeel op en is met name voor de kernen interessant. Om de eerder genoemde reden is 30 cm diepe aanleg in het buitengebied niet aan te bevelen. Tabel 11: Investeringsvoordeel indien het netwerk wordt aangelegd o.b.v. 45 cm geuldiepte i.p.v. 60 cm. - pagina 18 (26) -

19 8.3 Woningen die niet meedoen voorbereiden tot erfgrens Indien verblijfseenheden niet meedoen / geen abonnement afnemen worden deze voorbereid tot de erfgrens. Hierdoor wordt voordeel behaald omdat niet op het privéterrein hoeft te worden gegraven en de aansluiting in de woning niet hoeft te worden gerealiseerd. Voordeel per verblijfseenheid (VE) scenario 1 (aanleg gehele gemeente) Kern 193,- / VE Buitengebied 430,- / VE Bedrijventerrein 369,- / VE Vakantieparken 445,- / VE Gemiddeld totaal 273,- / VE Voordeel per verblijfseenheid (VE) scenario 2 (aanleg witte gebieden en bedrijventerreinen) Buitengebied 444,- / VE Bedrijventerrein 377,- / VE Vakantieparken 470,- / VE Gemiddeld totaal 441,- / VE Voordeel per verblijfseenheid (VE) scenario 3 (aanleg witte gebieden en bedrijventerreinen, met de cityring langs de 3 kernen) Buitengebied 444,- / VE Bedrijventerrein 377,- / VE Vakantieparken 470,- / VE Gemiddeld totaal 441,- / VE - pagina 19 (26) -

20 9 Nieuwe technologie 9.1 Fibre Strike De Twentsche Kabel Fabriek (TKF) heeft een nieuwe techniek van aanleg ontwikkeld: FibreStrike. Door de opdrachtgever is gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om deze techniek ook in Alphen Chaam toe te passen. De techniek wordt momenteel door een aannemer in samenwerking met TKF en Reggefiber in een pilot beproefd. De voordelen welke door de fabrikant worden opgegeven: Op elke diepte te installeren (30cm 60cm). Geschikt voor elk type vezel. Kortstondig openliggen van de sleuf. Slechts enkele componenten. Overal toepasbaar (woningen, bedrijven, laagbouw, hoogbouw). Minimale opleiding vereist, arbeidsvriendelijk. Flexibel Herstelwerkzaamheden Na-aansluitingen Onderlinge verbindingen Inbreidingen Kosten besparend (minder materialen, kortere doorlooptijden). Co2 reducerend door minder plastic in de grond. Combinatie met zelfwerkzaamheid op eigen terrein. Hoewel de pilot nog niet is afgerond geeft de fabrikant aan dat met deze techniek / methodiek van aanleg, besparingen zijn te realiseren tot 15,- per woning. Voor de totale gemeente Alphen Chaam betekent dit een besparing van ,- op de totale investering. Met name in het buitengebied kunnen volgens de fabrikant grote voordelen worden behaald indien FiberStrike wordt toegepast in combinatie met het inploegen van de kabels. Dit is echter in Nederland nog niet in de praktijk beproefd - pagina 20 (26) -

21 9.2 Multi Tube Multi tube is geen nieuwe technologie maar wordt voornamelijk toegepast op bedrijventerreinen. Bij deze technologie worden lege buisjes aangelegd. Het voordeel zit m niet zo zeer in het financiële aspect maar veel meer in het functionele: o Makkelijk uitbreidingen aan te brengen. o Variabele vezel aantallen per buis/aansluiting. o Onderlinge verbindingen zijn mogelijk (meerdere vestigingen met dark fiber). o Redundancy eenvoudig te realiseren. Bij de uiteindelijke uitrol is het verstandig deze technologie op bedrijventerreinen in overweging te nemen. 9.3 Aanleg in drukriool Firma Jelcer heeft een techniek ontwikkeld om aanleg van glasvezel in drukriool mogelijk te maken. Omdat in de gemeente Alphen-Chaam ca. 95% van de woningen is voorzien van drukriool is het raadzaam deze techniek in een volgende fase verder te onderzoeken. Hierbij dienen dan niet alleen de technische en financiële aspecten, maar zeer zeker ook de (financieel) operationele en juridische aspecten, te worden meegenomen. Immers wordt bij aanleg in drukriool een infrastructuur in een infrastructuur aangebracht waarbij het eigendom en beheer bij verschillende partijen ligt. - pagina 21 (26) -

22 10 Aanbevelingen Op basis van dit rapport en ervaringen uit de praktijk strekt het tot de aanbeveling om de volgende punten op te volgen : 1. Verder reduceren van kosten door: a. Verblijfseenheden die geen abonnement afnemen voorbereiden tot erfgrens. b. Afhankelijk van de resultaten uit de pilot toepassen van nieuwe technologie. Hierbij is het wel aan te bevelen breder in de markt te kijken of er mogelijk andere vergelijkbare concepten zijn. c. Zelfwerkzaamheid toestaan / stimuleren in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. In de kernen is dit gelet op de coördinatie die dit vergt niet aan te bevelen. d. Minder diep leggen in de kern maar slechts minder beperkt diep in het buitengebied. 2. Op de bedrijventerreinen is het aan te bevelen om de zogenaamde multitube oplossing toe te passen. Van buiten (buitengebieden en bedrijven terreinen) naar binnen (kernen) aanpak. 3. Begin met vraagbundeling in het witte gebied en op de bedrijventerreinen. Indien later ook de kernen voldoende draagvlak hebben (of door marktpartijen worden aangelegd) kunnen deze op een later moment worden gekoppeld. De kernen dragen weliswaar bij om de gemiddelde kosten per aansluiting naar beneden te krijgen. Echter de kosten / inspanningen die geleverd moeten worden om de gewenste deelnamepercentages te krijgen zijn relatief groot. Waarbij uit praktijk blijkt dat met de huidige aanbiedingen van marktpartijen het steeds lastiger is om mensen in het grijze gebied te overtuigen over te stappen naar glasvezel. Zeker als daar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Door eerst in het buitengebied en op bedrijventerreinen te beginnen raakt het grijze gebied geïnteresseerd. 4. Aanleg van de city ring dusdanig dat de kernen in de toekomst eenvoudig kunnen aansluiten zodat uiteindelijk één integraal netwerk ontstaat (voorkeur scenario 3 boven scenario 2). Door één integraal netwerk zijn diensten ( consumenten, zakelijk en maatschappelijk) uniform in de gemeente aan te bieden. 5. Als er besluit is genomen welk scenario / demarcatie de voorkeur heeft, is de volgende stap om fase 2 uit hoofdstuk 1 te volgen. Deze bewezen aanpak zorgt ervoor dat bij marktpartijen een bindende offerte wordt aangevraagd voor laag 1, 2 en 3. Parallel hieraan wordt het financieringsplan uitgewerkt. Beide zijn nodig als basis om te komen tot de propositie waarmee de vraagbundeling wordt ingezet. 6. In het vervolgtraject is het aan te bevelen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van aanleg in drukriool. 7. Het is raadzaam om met de firma Mabib in contact te treden. Mabib heeft onlangs haar plannen ontvouwd om in de gehele provincie Noord Brabant, daar waar geen coax en/of glasvezel ligt, een glasvezelnetwerk aan te leggen. Het bovenliggende doel om te komen tot aanleg van glasvezel in de haarvaten van de gemeente Alphen-Chaam lijkt daarmee ook de doelstelling van Mabib te zijn. Gelet op de ambities van zowel Glasnet Alphen-Chaam en Mabib is het mogelijk dat beide initiatieven bij elkaar komen en gezamenlijk voor de uiteindelijke realisatie tot in de haarvaten zullen zorgen. 8. In de verdere uitwerking / besluitvorming (met name onder hierboven genoemd punt 7) zal ook moeten worden meegenomen of voor een carrier owned of customer owned netwerk wordt gekozen. - pagina 22 (26) -

23 11 Bijlage 1, Overzichtstekening 11.1 Gebiedsindeling - pagina 23 (26) -

24 11.2 Vlekkenplan wit-grijs-zwart (koper-coax-glas) - pagina 24 (26) -

25 12 Bijlage 2, Adressenlijst (deze wordt digitaal verstrekt en bevat per adres of deze in wit, grijs of zwart gebied valt) - pagina 25 (26) -

26 13 Bijlage 3, Indicatie gemeentelijke kosten (leges, degeneratie en beheer) - pagina 26 (26) -

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied Snel internet in buitengebied 9 November 2015 26 oktober 2015 Kader Witte gebieden (gebieden zonder NGA) Dit zijn gebieden die binnen nu en 3 jaar downloadsnelheden van minder dan 30 Mbit/s houden (dus

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht

Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht Bijeenkomst raadsleden Breedband Utrecht ir.ing. Reg Brennenraedts MBA Dialogic 12 september 2016 1 2 3 Breedband heeft een maatschappelijke en economische meerwaarde Bijdrage aan een goed vestigingsklimaat

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Opbouw passieve laag per distributiepunt

Opbouw passieve laag per distributiepunt Opbouw passieve laag per distributiepunt Algemeen Dit document beschrijft de opzet van de passieve laag op basis van een standaard DistributiePunt (DP) met WDM. De gemiddelde lengtes die hierin zijn opgenomen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen

Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1 Vragen en antwoorden glasvezel in Olterterp, It Sùd, Selmien- West en Kortehemmen 1. Aanleg 1.1 Komt de kabel ook door privé terrein te liggen? Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kabel grotendeels in

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen Breedband in buitengebied Gemeente Tholen 1 INLEIDING In de gemeente Tholen leeft de wens om snel internet in buitengebieden te realiseren. Hierover wordt reeds geruime tijd gesproken en ook de Provincie

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk

Breedband Land van Cuijk Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Presentatie raadscommissie Strategische visie Land van Cuijk Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten. Voor

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Breedband tot in de haarvaten van onze Gemeente? Evert Blansjaar

Breedband tot in de haarvaten van onze Gemeente? Evert Blansjaar Breedband tot in de haarvaten van onze Gemeente? Evert Blansjaar Wie zijn wij? Waarom een nieuw net? Wat wordt er allemaal mogelijk? Hoe komt het net er? Waarom een coöperatie? Wanneer is het er? Wie zijn

Nadere informatie

Notitie Breedband: stap 0

Notitie Breedband: stap 0 Notitie Breedband: stap 0 Op 20 mei 2014 heeft de raad een amendement aangenomen om de verschillende mogelijkheden voor breedband verbindingen in overweging te nemen. De raad wil graag dat alle bestaande

Nadere informatie

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform 1 2 3 Animatie 4 Naadloos, overal en onbeperkt Waarom? Is het technologisch haalbaar?

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Inhoud. Deel I : Introductie. Deel II : Ervaring gemeente Eersel. Deel III : Ervaring gemeente Best

Inhoud. Deel I : Introductie. Deel II : Ervaring gemeente Eersel. Deel III : Ervaring gemeente Best Glasvezel? Inhoud Deel I : Introductie Deel II : Ervaring gemeente Eersel Deel III : Ervaring gemeente Best Wat is glasvezel? Glasvezel is een breedband-verbinding....over een nieuwe lijn. ADSL/VDSL (telefoonlijn)

Nadere informatie

Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar

Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar Telecommunicatie deskundige Help FttH coöperaties Adviseer gemeenten en provincies FttH in Afrika (o.a. in Zimbabwe, Ghana, Der al Salaam,

Nadere informatie

Glasvezel Schaapsloop

Glasvezel Schaapsloop Glasvezel Schaapsloop Informatiebijeenkomst 31 maart 2014 Programma Welkom Peter Smits voorzitter VICV Egbert Buiter wethouder gemeente Valkenswaard Project Glasvezel Schaapsloop Oscar Vinck Wequip Ervaringen

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum 23 oktober 2013 1. Opening Agenda 2. Behandeling en goedkeuring stukken RVO: 1. Notulen jaarvergadering 10 april 2013 2. In- en uitgaande post 3. Financieel verslag

Nadere informatie

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt

GLASVEZEL EN NAIT AANS. Visiedocument Oldambt Verbindt GLASVEZEL EN NAIT AANS Visiedocument Oldambt Verbindt Stichting Oldambt Verbindt Oktober 2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING CONSEQUENTIES VOORWOORD 3 4 5 1 INLEIDING 6 1.1 AANLEIDING & DOEL VAN DIT DOCUMENT

Nadere informatie

Een introductie van een totaalconcept voor aanleg en exploitatie van customer owned glasvezelnetwerken

Een introductie van een totaalconcept voor aanleg en exploitatie van customer owned glasvezelnetwerken Een introductie van een totaalconcept voor aanleg en exploitatie van customer owned glasvezelnetwerken INTRODUCTIE Wat is fiberforus Fiberforus is een vereniging die een totaalconcept voor customer owned

Nadere informatie

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden (ook in het buitengebied) Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen 19 maart 2012 Bert Nijboer Algemeen Directeur 1 17 Visie, ambitie en strategie Visie De visie

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van Breedbandvoorzieningen.

Nadere informatie

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe

6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser 6e nieuwsbrief juli 2016 Breedband Noord Veluwe De Stichting Breedband Noord Veluwe is al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten Voor bedrijven, instellingen en consumenten

Nadere informatie

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen

Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen Glasvezelaanleg alleen in het buitengebied van de Brabantse Kempen 2 Agenda 1. Welkom 2. Het pilotplan 3. Waarom glasvezel? 4. Waarom alleen het buitengebied? 5. Een coöperatieve aanpak 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

Almere Fiber Pilot take off voor de verglazing van de stad Gerard Jansen

Almere Fiber Pilot take off voor de verglazing van de stad Gerard Jansen take off voor de verglazing van de stad Gerard Jansen 4 oktober 2004 Agenda De I-visie van Almere Almere Kennisstad Breedband en de stad Almere Fiber Pilot Almere Fiber City De I-visie Informatiesamenleving

Nadere informatie

Presentatie Breedband Dorpsbelangen De Friese Meren/De Fryske Marren 27 oktober 2014 Huub van Ettekoven

Presentatie Breedband Dorpsbelangen De Friese Meren/De Fryske Marren 27 oktober 2014 Huub van Ettekoven Presentatie Breedband Dorpsbelangen De Friese Meren/De Fryske Marren 27 oktober 2014 Huub van Ettekoven Om maar meteen met de deur. De huidige Bandbreedte & Beschikbaarheid internet is voldoende. De Bevolking

Nadere informatie

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS

COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS COÖPERATIEF ORGANISEREN GLASVEZELAANLEG DE MULTISTAKEHOLDER BREEDBANDCOÖPERATIE REALISATIE GEMEENTELIJKE GLASVEZELNETWERKEN OP COÖPERATIEVE BASIS JOHAN MEIJERHOF Coöperatief organiseren in het publiek-private

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK RECREATIEMARKT IN BEWEGING HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK NIET ALLEEN NU MAAR OOK DE KOMENDE JAREN WWW.HERTZINGER.NL KIES VOOR EEN OPLOSSING DIE WERKT! INTERNET

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Innovatief Aanleggen

Innovatief Aanleggen Innovatief Aanleggen 1 18 Glasvezel: Het netwerk van de toekomst 2 18 Over Reggefiber Opgericht in 2005 Bouwt en exploiteert glasvezelnetwerken in Nederland (FttH) Sinds 19 december 2008 joint venture

Nadere informatie

Met genoegen presenteren wij u onze aanbieding betreffende uw glasvezelaansluiting.

Met genoegen presenteren wij u onze aanbieding betreffende uw glasvezelaansluiting. Smart Glasnet BV Frontstraat 1 Postbus 591 5400 AN Uden Tel: +31 (0) 413 750 460 Email: info@smartconnectnetworks.nl Web: http://www.smartconnectnetworks.nl Aan: Uden, Betreft: Overeenkomst Glasvezelverbinding.

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

Glasvezel buitenaf. S0ch0ng Breedband Veluwe Noord. Informa0eavond Ambassadeurs 8 maart 2016

Glasvezel buitenaf. S0ch0ng Breedband Veluwe Noord. Informa0eavond Ambassadeurs 8 maart 2016 Glasvezel buitenaf S0ch0ng Breedband Veluwe Noord Informa0eavond Ambassadeurs 8 maart 2016 Inhoud 1. Achtergronden & doelstellingen 2. Waarom glasvezel? 3. S0ch0ng Breedband Veluwe Noord 4. Aanbod 5. Benadering

Nadere informatie

Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG )

Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Annex Model Locatieovereenkomst [Gemeente] bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Tussen Reggefiber Operator B.V. en [OPERATOR] betreffende aansluitgebied

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk

Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk Voor de aanleg en exploitatie van een FttH netwerk zijn verschillende businessmodellen mogelijk. Daarnaast zijn de benodigde investeringen en exploitatie kosten afhankelijk

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl Onderwerpen ParkNed Veranderingen Omzet & verwachtingen Innovaties & acties Vragen ParkNed Missie De missie van ParkNed BV is om alle bedrijven, organisaties en instellingen in Waalwijk de mogelijkheid

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

Welkom. Op de informatieavond over glasvezel en de vraagbundeling. Alexander Wisse, vrijwilliger Soest op glasvezel

Welkom. Op de informatieavond over glasvezel en de vraagbundeling. Alexander Wisse, vrijwilliger Soest op glasvezel Welkom Op de informatieavond over glasvezel en de vraagbundeling Alexander Wisse, vrijwilliger Soest op glasvezel 12 oktober 2011 Programma 19:45 20:20 (presentatie) Wat is glasvezel? Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter NGA-breedband voor buitengebied hoe sneller hoe beter INHOUD VAN DEZE PRESENTATIE iets over noodzaak, techniek en marktwerking pilot breedband Regio Achterhoek plan Provincie Gelderland Publiek - Private

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM Buitengebied verdient ook breedband 1 Weet u nog? Er gebeurde een hoop: stormachtige innovatie en concurrentie 1ste reguliere Nederlandse televisie Kabeltelevisie GSM netwerk Satelliet-TV in Nederland

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Vraagbundeling Buitengebied

Vraagbundeling Buitengebied Vraagbundeling Buitengebied Dinkelland, Oldenzaal en Borne Informatieavond Ambassadeurs 18 november 2015 Welkom! Inhoud 1. Wat weten jullie over glasvezel? 2. Achtergronden & doelstellingen 3. Propositie

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie