't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Huys te Hoecke Kleinschalige woningen"

Transcriptie

1 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2

2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 'T HUYS TE HOECKE VISIE EN UITGANGSPUNTEN HUISVESTING WOON- EN ZORGAANBOD DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS PRIVACY ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE LEVENSBOEK MEDEWERKERS MEDISCHE, PARAMEDISCHE BEHANDELING GEESTELIJKE VERZORGING KLEDING EN WAS DIENSTVERLENING LEVENSEINDE ONTRUIMING/OPLEVERING APPARTEMENT BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

3 1 Welkom Als nieuwe bewoner van één van de woningen van 't Huys te Hoecke heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. Wij zullen er alles aan doen, om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken en u daar waar nodig te ondersteunen bij het wonen in één van de woningen op deze locatie. Uiteraard realiseren wij ons dat niet iedere cliënt even goed in staat zal zijn deze folder te lezen en de inhoud te begrijpen. Maar omdat onze visie is dat de cliënt centraal staat, richten wij ons ook in deze folder tot de cliënt en wordt de u-vorm gehanteerd. 2 't Huys te Hoecke Locatie 't Huys te Hoecke is ontstaan door de volgende geschiedenis; In 1421 vond de grote overstroming, die de historie is ingegaan als de Sint Elizabethvloed in de nacht van 18 op 19 november plaats als gevolg van een hevige noordwesterstorm en een slecht dijkbeheer. Het aanzien van het eiland en de gehele omgeving kregen een grondige wijziging als gevolg hiervan. Op de hoek van dit ingepolderde deel van de Hoeksche Waard, nu op het noordoostelijke deel, ontstond een plaats die allengs de naam Puttershoek verkreeg. Het oude gebouw staat op de plaats die reeds in de grijze oudheid Hoecke werk genoemd. Een naam waarin al deze gegevens besloten liggen is t Huys te Hoecke. (bestudeert en uitgewerkt door de heer Tiggelman, oud bestuurslid, in mei 1974) 't Huys te Hoecke bestaat uit drie gebouwen. Aan het Zomerplein zijn twee gebouwen, met elkaar verbonden door loopbruggen, met drie tot vier woonlagen. Hier kunnen cliënten verblijven met een indicatie voor lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) en langdurige zorg somatiek. Tevens zijn er appartementen voor kortdurende opname (KDO) en op de begane grond aparte ruimten voor dagopvang/-verzorging en dagbehandeling. 2

4 Het andere gebouw heeft meerdere adressen en bevat twee woonlagen met op de begane grond 5 groepswoningen en op de 1e etage 4 groepswoningen voor cliënten met een vorm van dementie (kleinschalig wonen). Verdeeld over de bovenste etages van alle gebouwen bevinden zich appartementen welke verhuurd worden door HW Wonen. Voor elke woonvorm is een aparte folder beschikbaar. Deze folder is voor cliënten (die we bewoners noemen) die in één van de groepswoningen van t Huys te Hoecke gaan wonen, en hun mantelzorgers. 3 Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk is dan is verblijf in een zorginstelling noodzakelijk. Zorgwaard wil er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving. De visie die hierbij gehanteerd wordt is: Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner (waar nodig ondersteund door zijn vertegenwoordiger) heeft hierbij de regie over de inrichting van zijn dagelijkse leven. De protestants-christelijke levensopvatting van Zorgwaard loopt daar als een rode draad doorheen. De zorg en dienstverlening zijn gebaseerd op een diep besef van medemenselijkheid en gelijkwaardigheid. Zie voor uitwerking van deze visie de folder Kleinschalig wonen. 4 Huisvesting In elke woning kunnen 6 bewoners met een psychogeriatrische indicatie wonen. Inhuizing in welke woning wordt bepaald door de zorg- en dienstbemiddelaar, in overleg met de zorgmanager. 3

5 De woning beschikt over een eigen entree, een huiskamer en een keuken, 6 zitslaapkamers en meerdere badkamers met toilet. Tevens is er een ruimte voor de wasmachine, droger, koelkast/diepvries en een berging. U krijgt een eigen kamer toegewezen en u maakt gezamenlijk gebruik van de aanwezige badkamers met toilet. De zitslaapkamer is volledig gestoffeerd. In verband met de werkomstandigheden van de medewerkers worden bed en linnenkast door de organisatie verstrekt. De overige inrichting van de zitslaapkamer mag door u en uw familie zelf worden uitgevoerd. Wel moet voor zodanige verlichting worden gezorgd dat u, indien nodig, goed geholpen kan worden. Verdere informatie over de huisvesting vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 5 Woon- en zorgaanbod Bij het woon- en zorgaanbod gaan we zoveel mogelijk uit van de vraag die u als bewoner heeft. Het uitgangspunt is dat u zelf de regie heeft over uw eigen leven. Het is uitdrukkelijk de bedoeling uw familie/relaties te betrekken bij het wonen en de zorg. Afspraken rondom zorg, behandeling en dienstverlening worden met u gemaakt, op basis van uw indicatie en uw persoonlijke situatie en vastgelegd in het cliëntdossier. Dagelijkse gang van zaken We proberen in de woning in een huiselijke sfeer te wonen en te werken, we voeren een zelfstandig huishouden en bepalen gezamenlijk met u en de andere bewoners de dagelijkse gang van zaken. Zorgwaard heeft hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld; wat dit in de praktijk betekent, leggen we in deze folder aan u uit. Religieuze levensopvatting Bij inzorgname wordt gevraagd naar uw religieuze levensopvatting en de daarbij behorende gewoontes, o.a. kerkbezoek. U wordt in de gelegenheid gesteld deze gewoontes uit te voeren, hierover worden bij inzorgname afspraken gemaakt (o.a. over de rol van uw familie hierbij) 4

6 en deze afspraken worden regelmatig besproken. Er wordt iedere week in de kerkzaal van het hoofdgebouw aan het Zomerplein 15/17 een weeksluiting gehouden en maandelijks een zondagse kerkdienst. Voor de begeleiding naar deze diensten wordt uw familie gevraagd of er worden vrijwilligers ingezet. Persoonlijke verzorging Bij inzorgname worden afspraken gemaakt over specifieke wensen met betrekking tot (persoonlijke-) verzorging. De persoonlijke verzorging wordt in overleg met u en uw mantelzorger gegeven. Dit wordt regelmatig besproken en zijn naar eigen wens bij te stellen. Aan 't Huys te Hoecke is een pedicure verbonden. De normale voetverzorging hoort bij de standaardvoorzieningen van bewoners wonend in een groepswoning. Ook is er een tandarts verbonden aan deze locatie. Voor tandartsbezoek en pedicure worden individuele afspraken gemaakt. Huisdieren Zoals overal waar mensen samenwonen, moeten ook hier afspraken worden gemaakt over huisdieren. Als u op uw eigen kamer een huisdier houdt en dit huisdier geen overlast bezorgd aan de andere bewoners zal dit geen probleem zijn. Bij huisdieren die rondlopen (kat en hond) zal overleg met de medewerkers van betreffende groepswoning noodzakelijk zijn. De verantwoordelijkheid en kosten voor de dierenarts, het verzorgen (uitlaten hond, schoonmaken kattenbak, vogelkooi enz.) en voeden zijn voor uzelf. Wanneer de medebewoners en medewerkers dit wensen en er geen medische bezwaren zijn bestaat ook de mogelijkheid tot het gezamenlijk houden van huisdieren in of rondom de groepswoning. De woongroep en het team zijn zelf verantwoordelijk voor de hygiëne, verzorging en het lichamelijk welzijn van het huisdier; 5

7 Huishouding Omdat er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd zijn er dagelijks terugkerende huishoudelijke activiteiten die u thuis wellicht ook gewend was te doen; hieraan kunt u deelnemen. De woongroep is zelf verantwoordelijk voor het eigen huishouden. In onderling overleg worden afspraken over de dagindeling hierbij gemaakt. Iedere week wordt, in onderling overleg, het menu voor die week opgesteld. Hierbij worden de regels van gezonde voeding gehanteerd. De boodschappen worden, indien mogelijk, samen met u gedaan. Er wordt dagelijks gezamenlijk gekookt. Ook de familie en vrijwilligers mogen en kunnen hierbij helpen. Er worden dagelijks huishoudelijke activiteiten uitgevoerd, zo mogelijk samen met u. Het is wenselijk dat uw familie bij huishoudelijke taken helpt, en het stoffen en stofzuigen van de eigen zitslaapkamer voor hun rekening neemt. Eten en drinken De groep is verantwoordelijk voor de maaltijden, koffie, thee en overige dranken. Indien u alcoholische drank wilt gebruiken moet u deze wel zelf (laten) kopen. De familie is welkom om koffie en thee mee te drinken. Er wordt vanuit gegaan dat de familie zelf koffie en/of thee zet, uiteraard met het aanwezige koffiezetapparaat in de keuken. Gezien het budget dat beschikbaar is voor het dagelijks huishouden is een financiële bijdrage in de kosten voor koffie en thee zeer gewenst. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd s morgens samen te ontbijten (kan ook in ochtendjas), en gezamenlijk koffie te drinken. Ook het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd is een belangrijk moment van de dag. De medewerker eet mee. Indien het voor u wenselijk is kan ook een familielid/relatie, tegen betaling, mee-eten. Indien het voor u wenselijk is kan ook een familielid/relatie, tegen betaling, mee-eten. Wel graag van te voren doorgeven wanneer uw familielid wenst mee te eten, dit met het oog op de boodschappen. Voor de broodmaaltijd is dit 3,50 en voor de warme maaltijd 5,- De prijs van een drankje buiten 6

8 de maaltijden om is 1,-. Uw familie kan dit bij de medewerker die dienst heeft betalen. 6 De rol van de familie/bezoekers Wij kennen geen bezoektijden of bezoekregels; iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door u, als bewoner, bepaald. Indien gewenst zal de medewerker van de woongroep hierover een advies kunnen geven of uw medewerking vragen bij activiteiten. Tijdens bezoek wordt geadviseerd om gebruik maken van uw eigen zitslaapkamer, vooral bij meerdere bezoekers. Uiteraard is het bezoek ook welkom in de huiskamer, u dient hierbij wel rekening te houden met de andere bewoners. Als u meegaat met uw bezoek dit graag doorgeven aan de medewerker van de woongroep. 7 Privacy We gaan ervan uit dat uw kamer uw eigen, privéruimte is waarin u, tenzij u iemand van de verzorging nodig heeft, niet gestoord wordt. U kunt hier uiteraard ook uw eigen gasten ontvangen. Wel gaan we ervan uit dat u, als bewoner, rekening houdt met de andere bewoners. 8 Activiteiten, ontspanning en recreatie In 't Huys te Hoecke zijn tal van mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, zowel sociaal-culturele, als die op religieus gebied, vinden plaats in de activiteitenruimte/kerkzaal, het restaurant of in de huiskamers. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de activiteiten. Zij begeleiden de cliënten zonodig naar, tijdens, en terug van de activiteiten. Er is een activiteitenbegeleider verbonden aan de woningen. Zij organiseert activiteiten afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Deze activiteiten vinden plaats in de huiskamer in uw woning of in de activiteitenruimte op de 1e etage. Er zijn in de 7

9 woning tevens (luister-)boeken en spelletjes, er is een krant, een radio, televisie en dvd/videospeler. Maar ook creatieve bezigheden behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard kan uw familie hierbij betrokken worden. Ook vinden er in het hoofdgebouw activiteiten plaats waar u, passend binnen uw mogelijkheden, welkom bent. Restaurant/Grand café Bij de hoofdingang is het restaurant /grand café gevestigd. Hier kunt u, samen met uw bezoek koffie, thee en uw maaltijd gebruiken. Er is een loungeruimte met televisie. Ook is er een ruim terras, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor activiteiten waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Bezoek aan het restaurant is alleen mogelijk als u begeleid wordt door uw bezoeker(s). Culturele activiteiten De activiteitenbegeleiders van het team Welzijn organiseren ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in de activiteitenruimte/kerkzaal, of het restaurant. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van muziekensembles, samen zingen bijeenkomsten, theater, video en diapresentaties, bingo en andere spelactiviteiten. Ook worden er modeshows en (onder)kleding-, schoenen- en meubelverkoop georganiseerd. Daarnaast worden er rondom feest- en hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd. Aan deze activiteiten kunt u alleen deelnemen als u zelf voor begeleiding kunt zorgen, in sommige gevallen wordt voor begeleiding door vrijwilligers gezorgd. Activiteiten buiten de deur Ook buiten de deur worden tal van activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, familiebezoekjes, rondritten, de dierentuin, etc. Indien er kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd van te voren met 8

10 uw familie besproken. Ook voor hulp bij begeleiding tijdens dit uitstapje. Binnentuin De kleinschalige groepswoningen hebben een gezamenlijke, beschutte, binnentuin op de begane grond en een dakterras op de eerste etage. Bewoners en hun familie kunnen hier desgewenst gebruik van maken. 9 Levensboek Vooraf aan uw verhuizing naar 't Huys te Hoecke heeft u een intakegesprek met de zorg- en dienstbemiddelaar van Zorgwaard. Tijdens dit gesprek ontvangt u het levensboek Reis door de tijd. We vragen van u, of u, samen met uw familie/relaties in dit boek uw levensverhaal wilt vertellen. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat u daar de eerste periode nog niet aan toe bent, we vragen wel om dit binnen enkele weken bij één van de medewerkers in te leveren. Het levensboek beschrijft uw persoonlijke levensloop. De bedoeling van dit levensboek is om de teamleden van de woning inzicht te geven in uw persoonlijke levenservaringen, die belangrijk zijn om te weten, omdat wij u goed willen leren kennen. Dit levensboek is, naast het cliëntdossier, belangrijk voor een goede ondersteuning, begeleiding en zorgverlening. 10 Medewerkers De kleinschalige groepswoningen zijn in twee woonlagen verdeeld. Elke woonlaag heeft een zorgmanager en een team van medewerkers, EVV'ers, woonzorgbegeleiders en woonbegeleiders. De woonzorgbegeleider is een verzorgende van niveau 3. Woonzorgbegeleiders niveau 3 werken in wisselende diensten, waardoor er gedurende 24 uur een gediplomeerde verzorgende aanwezig is. Het personeel werkt niet in uniform. Dit om de huiselijkheid te bevorderen, bij werkzaamheden waarbij hygiëne voorop staat, kan gebruik worden gemaakt van een wegwerpschort. 9

11 Eerst verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) De EVV er is een vaste medewerker van de woning. Zij zal bij of kort na de inzorgname met u een gesprek hebben. Als zij bij die datum niet aanwezig kan zijn zal zij een apart gesprek houden. Ook zal zij uiterlijk na 3 maanden een evaluatiegesprek houden over de inzorgname; over hoe het gaat en of er vragen, opmerkingen of wensen zijn. Daarna zal zij regelmatig, in elk geval 1 keer per 4 maanden, met u spreken. Dan zal het dossier en het zorgbehandelplan doorgenomen worden. U kunt ook altijd zelf een afspraak met haar maken. 11 Medische, paramedische behandeling De medische en paramedische zorg wordt in uw woning of in de oefenruimte (fysiotherapie) in het hoofdgebouw (als dit niet in de eigen woning kan plaatsvinden) aan het Zomerplein 15/17 geleverd. Ook hierbij wordt gewerkt met een vast team van behandelaars. De bewoner, de EVV er en de behandelaar bepalen gezamenlijk het tijdstip van de dag wanneer deze behandeling wordt geleverd. Ook al ligt vanuit de visie de nadruk op wonen en welzijn, er moet een balans zijn tussen wonen, welzijn, zorg en behandeling. 12 Geestelijke verzorging In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn. Daarom is er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder Geestelijke verzorging. Ook is er een aparte folder over de activiteiten die door de geestelijke verzorging in t Huys te Hoecke worden georganiseerd. Eenvoudige vieringen Voor de groepswoningen in t Huys te Hoecke zijn er wekelijks in de kerkzaal eenvoudige vieringen met herkenbare liederen, een gesprek en een Bijbelverhaal. 10

12 Deze vieringen voorzien in een grote behoefte aan geestelijke begeleiding. Kerkvrijwilligers hebben bij deze diensten een grote rol. 13 Kleding en was Het bedlinnen, handdoeken en washandjes worden door de organisatie verstrekt. De was wordt in de woning gedaan. Dit geldt ook voor het opvouwen en strijken hiervan. Voor de bewonerswas wordt een vergoeding per maand gerekend. De familie kan uiteraard uw was ook zelf thuis doen. Informatie hierover vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 14 Dienstverlening De winkel Het winkeltje is voor iedereen toegankelijk. U kunt uw boodschappen contant betalen. Er zijn levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en cadeautjes verkrijgbaar. Het winkeltje is gevestigd in het hoofdgebouw aan het Zomerplein op de begane grond in de gang naast de balie van het restaurant. De openingstijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot uur en op dinsdag en donderdag van tot uur. Afwijkende tijden zijn bekend bij de receptie. Huren restauratieve faciliteiten De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten de recreatieruimte/kerkzaal te huren. Dit kan alleen als er geen geplande activiteiten voor andere cliënten plaatsvinden. Een ruimte is geschikt voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea). Naast de verhuur van ruimten verzorgt de keuken ook uw diner, broodmaaltijd, warm of koud buffet. Kapsalon In de kapsalon op de begane grond van het hoofdgebouw kunt u terecht voor wassen, knippen, watergolven, permanent, haarversteviging etc. De openingstijden van de kapsalon staan bij de kapsalon vermeld. Ook de receptie is hiervan op de hoogte. Een 11

13 telefoonnummer voor reserveringen vindt u bij de kapsalon. Uw familie dient hiervoor zelf de afspraken te maken. Eigen televisie en telefoon en internet In elke zitslaapkamer is een aansluiting voor telefoon, televisie en internet. De kosten van gebruik zijn voor eigen rekening, evenals de aanschaf van de benodigde apparatuur. Uw familie dient zelf de aansluiting te regelen. Post Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd, worden afgegeven bij de medewerkers. Binnen komende post wordt bij uw woning bezorgd. 15 Levenseinde Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover vindt u in de folder Beleid rondom levenseinde. 16 Ontruiming/oplevering appartement Het appartement dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7 dagen is gebeurd, zal Zorgwaard het appartement ontruimen en de daarin aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed overleg zal verlopen. 17 Bereikbaarheid en parkeren Iedere woning heeft een eigen adres, mailadres en telefoonnummer, dit ontvangt u bij inzorgname. Als de medewerker op de woning bezig 12

14 is dan wordt u binnen openingstijden van de receptie doorgeschakeld naar de receptie van 't Huys te Hoecke. Het is niet de bedoeling dat uw familie/bezoekers dit nummer gebruiken om u te spreken te krijgen. Bereikbaarheid (ook in noodgevallen) 't Huys te Hoecke is gedurende dag en nacht te bereiken. Van uur een receptioniste aanwezig, zij zal zonodig binnenkomende telefoontjes doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een medewerker van de zorg. Contactgegevens Zorgwaard, locatie 't Huys te Hoecke Zomerplein SE Puttershoek Telefoon: website: Parkeren Er is voldoende parkeergelegenheid bij 't Huys te Hoecke. Er zijn vaste plaatsen voor bewoners die een auto bezitten en een aantal invalide parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan om met een auto (ook niet om meubels etc. te lossen en te laden) op het Zomerplein te komen. 13

15 Persoonlijke informatie Naam cliënt: Woning: Kamernummer: Zorgmanager: EVV er: Specialist ouderengeneeskunde: Fysiotherapeut: Ergotherapeut: Logopedist: Diëtiste: Maatschappelijk werker: Psycholoog: Activiteitenbegeleider: Geestelijk verzorger: 14

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Dementie; ook onder allochtone ouderen. Richtlijnen voor bereikbaarheid van allochtone doelgroepen voor zorg- en welzijnsinstellingen

Dementie; ook onder allochtone ouderen. Richtlijnen voor bereikbaarheid van allochtone doelgroepen voor zorg- en welzijnsinstellingen Dementie; ook onder allochtone ouderen Richtlijnen voor bereikbaarheid van allochtone doelgroepen voor zorg- en welzijnsinstellingen Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie COLOFON AKTA & Vilans, 2010 Deze vragenlijst kwam mede tot stand dankzij

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie