Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,"

Transcriptie

1 ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003 is het Netwerk opgericht en nu zijn we alweer 10 jaar verder. Het Netwerk heeft grote stappen gemaakt in de kwaliteit van de palliatieve zorg en maakt nog steeds grote stappen: momenteel lopen er vier universitaire studenten in het Netwerk rond met diverse onderzoeksvragen. Het project Informare wordt op dit moment geïmplementeerd bij diverse Netwerkpartners. De multidisciplinaire themabijeenkomsten lopen zo goed dat er in het najaar een ander concept wordt gebruikt om zo nog meer mensen deel te kunnen laten nemen. Het Netwerk maakt zich klaar voor nog eens 10 jaar!! De redactie wenst u een hele fijne zomer toe. Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek Het doel van het netwerk is het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende voorzieningen, zodat kwaliteit, kwantiteit én toegankelijkheid van de Palliatieve Zorg (PZ) geoptimaliseerd worden voor de cliënt, diens omgeving en professionals. Voor vragen en informatie over het netwerk en/of deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Els Knapen, de coördinator van het Netwerk: E: W: Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en ontwikkelingen: schrijf u in voor de digitale Nieuwsbrief:

2 Nieuwsbrief Nieuws Informare In 2012 heeft het Netwerk Palliatieve Zorg een subsidie toegekend gekregen van ZonMW voor het implementeren van het goede voorbeeld Informare. Uit internationaal onderzoek bleek dat informatieverstrekking in de palliatieve fase niet optimaal is. Het Netwerk heeft met Informare een mogelijk passend middel gevonden om de informatievoorziening voor zorgvragers te optimaliseren en de samenwerking in de eerste lijn te versterken. Goede informatie is medebepalend voor de kwaliteit van de palliatieve zorg. Informare is een informatieklapper voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De wijkverpleegkundigen van Orbis Thuiszorg ( met de Informare. De werkgroep heeft in overleg bepaald welke folders, brochures en website in de Informare worden geplaatst. De Informare wordt digitaal en op papier geïmplementeerd bij zowel oncologische cliënten als cliënten met chronisch hartfalen en COPD. Tijdens de pilot zal de Informare worden ingezet in een aantal wijken van Orbis Thuiszorg, in een huisartsenpraktijk en een verpleegafdeling in Orbis Medisch Centrum. De pilot loopt tot 1 november. De website zal in de zomer worden gelanceerd, in de volgende nieuwsbrief zal hier verder op worden ingegaan. AGENDA : Congres Palliatieve zorgverlening te Ede voor verpleegkundigen en overige zorgprofessionals Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Dementie Landelijke Congres Palliatieve Zorg en Psychiatrie Beide congressen vinden plaats in Lunteren : Klinische les door Monuta in Kerkrade: zie artikel in deze Nieuwsbrief : Provinciale Internationale Dag van de Palliatieve Zorg in Congrescentrum Oolderhof te Herten: meer dan 10 verschillende workshops en presentaties van goede voorbeelden van palliatieve zorg : Multidisciplinaire Themabijeenkomst Netwerk Westelijke Mijnstreek in Geleen: thema: Euthanasie versus palliatieve sedatie Jubileumcongres Dwalen door het Land van Rouw in Amersfoort. 2

3 Kennismaking met één van de Netwerkpartners, dit keer met het nieuwe Hospice Mariaveld van Orbis Thuis Maandag 29 april zijn de deuren open gegaan van het nieuwe hospice Mariaveld Susteren voor cliënten en hun naasten. De afgelopen periode is het klooster, waarin het hospice gevestigd is, geheel verbouwd, en aangepast aan de eisen die aan een high care hospice anno 2013 gesteld worden. Het hospice in Susteren is het tweede hospice van Orbis en biedt ruimte aan acht cliënten die palliatieve zorg nodig hebben en ervoor kiezen om in een hospice te verblijven. Het hospice Mariaveld bevindt zich op een unieke locatie midden in een woonwijk en is niet direct verbonden aan een zorginstelling. Een team bestaande uit geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden gaat, ondersteund door een team enthousiaste vrijwilligers, palliatieve zorg bieden aan cliënten waarbij geen genezing meer mogelijk is in hun laatste levensfase. De zorg omvat niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische, sociale en spirituele zorg. De wens van de cliënt staat centraal en is leidend gedurende het verblijf in het hospice. Om opgenomen te worden in het hospice is een ZZP 10 nodig. Het benodigde ZZP 10 kan aangevraagd worden door de behandelend specialist of huisarts. De medische begeleiding in het hospice wordt gedaan door de specialist ouderengeneeskunde. Het hospice staat open voor alle geloofsovertuigingen. Er is een mooie stilteruimte aanwezig waar de cliënt en diens naaste zich kunnen terugtrekken. Iedere cliënt heeft een eigen kamer voorzien van douche, toilet, keukentje, relaxfauteuil, hooglaagbed en tafeltje met stoelen. Ook is op ieder kamer TV en telefoon aanwezig en is er de mogelijkheid om draadloos internet te gebruiken. Tevens is er in hospice Mariaveld Susteren een wellnessruimte aanwezig waar complementaire therapie kan worden toegepast zoals aromatherapie, massage, geluids- en lichttherapie. Er is een grote gezamenlijke woonkamer met keukenunit waar de cliënt en diens naasten gebruik van kunnen maken. De maaltijden worden zoveel mogelijk door het team bereid, en aangepast aan de wensen van de cliënt. Indien een naaste bij de cliënt wil logeren, dan is hier op de kamer van de client een mogelijkheid voor. Huiselijkheid en warmte zijn kernwoorden in het nieuwe hospice Mariaveld Susteren. Het moet een omgeving zijn waarin de cliënt en zijn naasten zich thuis voelen. Indien u aanvullende informatie wenst kunt u onze website bezoeken: hospicemariaveld/ 3

4 Schenking Troostkoffers door Monuta Uitvaartorganisatie Monuta heeft 7 februari troostkoffers geschonken aan het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek: 1 troostkoffer is geschikt voor jonge kinderen en 1 koffer is geschikt voor pubers. Deze koffers kunnen kinderen ondersteuning bieden bij het afscheid nemen en de verwerking van een dierbare. Iedere koffer is gevuld met hulpmiddelen, zoals boekjes en speelgoed, die helpen om afscheid nemen bespreekbaar te maken en zo een plaats te geven. Alles wat in de koffer zit is afgestemd op de basisschoolleeftijd of voor de jongeren op het voortgezet onderwijs. De heer Peter van Eert, relatiebeheerder bij Monuta reikte de troostkoffers uit aan de mevrouw Els Knapen, coördinator van het Netwerk. De troostkoffer voor jonge kinderen. Het netwerk stelt de troostkoffers beschikbaar voor de partners in het Netwerk. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen via: Extra Klinische les Monuta Monuta verzorgt een klinisch les in Kerkrade. De eerste klinische les op 10 oktober was zo snel vol dat in overleg met Monuta een tweede les wordt georganiseerd en wel op 23 oktober 2013 van tot uur. Het programma ziet er als volgt uit: * Klinische les laatste verzorging : Wat mag, wat kan, wat kan niet meer Wat zegt de wet hierover Verschil tussen wenselijke en noodzakelijke zorg Ontwikkelingen Troostkoffer voor adolescenten. * Rituelen en symbolen in het kader van afscheid nemen/rouw * Andere culturen/andere gebruiken * Taalgebruik * En wat kun jij betekenen voor zowel de overledene als nabestaanden * Rondleiding in het Crematorium, van aula waar de diensten worden gehouden tot in de ovenruimte. Aanmelden kan via het volgende mailadres: In de mail graag aangeven: naam, voornaam (i.v.m. certificaat), waar werkzaam, functie en het inschrijfnummer V&V indien van toepassing. De klinische les staat voor 2 accreditatie punten. 4

5 Vivantes geeft ouderen zelf de regie over hun leven Ouderenzorg hoort in de wijk, bij de mensen Ook als beperkingen het dagelijks leven hinderen, moeten ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Thuis, en als dat niet meer gaat in een aangepaste woning met zorg en belangrijke diensten direct bij de hand. Baas zijn in eigen huis. Zelf je beslissingen nemen. En vooral genieten. Waar de oude dag voor bedoeld is. Met deze fi losofi e op het netvlies brengt Vivantes zorg en welzijn naar de mensen toe. In de wijken; aan huis, in wijksteunpunten en in zorgwoningen. Steeds vanuit een persoonlijke benadering. De medewerkers van Vivantes luisteren naar wat mensen willen, kunnen en nodig hebben en stemmen daar de zorg op af. Maatwerk heet dat. De Wijkzorg bestaat uit drie onderdelen. Thuiszorg, oftewel zorg aan huis. Wijksteunpunten inclusief dagverzorging. En zorg in zorgwoningen. Dit alles onder leiding van drie managers Patty Dieteren, Nico Salden en Ann Stouten die als een hecht team samenwerken. Vanaf het eerste moment dat iemand thuiszorg heeft, blijven we de cliënt door alle fases heen begeleiden en volgen. De wijkverpleegkundige heeft hierin een spilfunctie. Op het moment dat extra zorg nodig is, kunnen we dat snel regelen. Dát is de kracht van deze ketenaanpak, stelt Nico Salden. Meer dan zorg alleen Bij Vivantes draait het echter om meer dan alleen zorg. Ouderen moeten zelf de regie over hun leven kunnen voeren en zich prettig voelen in de wijk waarin ze wonen. Ook met een beperking, zegt manager zorgwoningen Ann Stouten. Om de eenzaamheid buiten de deur te houden en mantelzorgers te ontlasten, hebben gemeenten in de Westelijke Mijnstreek speciale wijksteunpunten opgezet. Inwoners kunnen hier terecht voor een zinvolle dagbesteding, hulp bij de dagelijkse verzorging, de uitleen van medische hulpmiddelen en een warme maaltijd. Maar ook voor informatie en advies, bijvoorbeeld rond WMO-aanvragen, aanvullende zorg, maatschappelijk werk of professionele begeleiding rond dementie. Daarnaast hebben de steunpunten een belangrijke sociale functie. Het zijn plekken waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en in hun eigen tempo kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten. Samenwerking In Geleen, Beek, Elsloo, Spaubeek en Puth werkt Vivantes op deze manier nauw samen met de gemeenten, Partners in Welzijn (PIW), maatschappelijk werk, stichting Daelzicht, MEE, de Katholieke Bond van Ouderen, het Rode Kruis en de Zonnebloem. Een zesde steunpunt in Munstergeleen is in oprichting. Nu gemeenten op lokaal niveau zelf de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten uitvoeren, zal het aantal wijksteunpunten de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht Nico Salden, de manager dagbesteding die naast de wijksteunpunten ook de inzet van ruim 500 vrijwilligers van Vivantes coördineert. Als de zorg thuis te complex wordt, maar een opname in het verpleeghuis nog niet nodig is, kan een aangepaste zorgwoning uitkomst bieden. De huur betaal je dan aan de woningcorporatie, de zorg en diensten koop je in bij Vivantes. Mana- ger Ann Stouten: Bewoners van de zorgwoningen zoals in La Famille in Elsloo bieden we nu de keuze uit diverse basisdiensten. Denk aan maaltijden, het schoonmaken van de woning, het wassen en strijken van kleding en ondersteuning bij de dagbesteding. Met voorzieningen als deze brengt Vivantes haar moderne visie op ouderenzorg de komende jaren in de praktijk. Ook als het leven door beperkingen gehinderd wordt, hebben senioren en hun mantelzorgers het volste recht om waardig oud te worden. Dat kan alleen als ze de baas blijven over hun eigen leven. Producten & Diensten Binnen de Wijkzorg worden naast thuiszorg en zorg in zorgwoningen de volgende producten en diensten geboden: aanvraag indicatie, advies-instructie-voorlichting, dagbesteding, dagverzorging, maaltijdvoorziening, ServicePlusabonnement, sociale alarmering, uitleen verpleegartikelen, wijksteunpunten. Het volledige aanbod van Vivantes vindt u op Meer informatie Bij de klantadviseurs van Vivantes kunt u terecht voor informatie en advies over de producten en diensten maar ook voor hulp bij het aanvragen van indicaties. U kunt hen bereiken op werkdagen tussen 8.30 en uur via tel Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen naar: 5

6 Voorlichting palliatieve zorg in de moskee van Sittard door Manon Beckers-Houx In het verleden is contact geweest met het bestuur van het Platform Allochtonen Zorgvragers. Omdat het Hospice Daniken vol lag, heeft het bestuur het Hospice virtueel bekeken door middel van een power point presentatie. Vele vragen werden gesteld, waarop het idee ontstond om een voorlichting te gaan geven in een moskee. Via de klankbordgroeplid Naima Chaouay kwamen we terecht bij haar man, de heer Saadane, voorzitter van de moskee in Sittard. Er vond een voorgesprek plaats in de moskee met de heer Saadane, de heer Knols, voorzitter van ons netwerk, mevrouw Knapen, netwerkcoördinator, en ondergetekende. De voorlichting zou worden gegeven na het vrijdagse avondgebed. In november vond de voorlichting plaats in de moskee van Sittard. We werden hartelijk welkom geheten met thee en zoetigheden. Er waren ongeveer 35 mannnen aanwezig. Er werd zeer aandachtig geluisterd naar de heer Knols en veel vragen werden gesteld. De heer Saadane vertaalde als het nodig was. Er onstond gaande weg een levendige discussie. Een aantal knelpunten kwamen naar voren die wij beloofden te bespreken in het netwerk. Een van de knelpunten was dat in het ziekenhuis de overledene niet onder stromend water, volgens islamitische opvattingen, kon worden gewassen, het water moet meteen kunnen wegstromen. Nu is er een soort brancard gemaakt boven het bad waardoor dit wel kan. Van beide zijden werd deze avond als zeer positief en instructief ervaren. Wat wellicht opvalt is dat de dames ontbraken, terwijl zij toch de taak hebben om te zorgen voor de zieken. Er is ons toegezegd, door de heer Saadane, dat wij ook voor de dames ook een voorlichting mogen verzorgen. De contacten hiervoor zijn reeds gelegd. De klankbordgroep, bestaande uit zorgvragers, heeft nog plaats voor mensen die geinteresseerd zijn in palliatieve zorg en mee willen denken om deze zorg kwalitatief goed te waarborgen binnen de Westelijke Mijnstreek en de samenwerking tussen de zorgaanbieders verder te versterken. U kunt zich melden bij : Manon Beckers-Houx, voorzitter, Tel Ook De Brug, een organisatie die vrijwilligers inzet als maatje, ter ontlasting van mantelzorg of in de terminale fase, thuis of in het hospice, wil graag in contact komen met nieuwe vrijwilligers, ook met een islamitische achtergrond. Natuurlijk zijn ook hulpvragers met een islamitische (of andere) achtergrond welkom. Vrijwilligers zullen de gebruikelijke opleiding en begeleiding ontvangen, maar graag willen we samen met het netwerk en platform kijken hoe we in de toekomst kunnen inspelen op de aandachtspunten van deze doelgroep. Dit om zo beter tegemoet te kunnen komen aan specifieke wensen van vrijwilliger en natuurlijk ook hulpvrager. Voor meer informatie zie of

7 HET TRANSMURAAL PALLIATIEF ADVIESTEAM (TPA) Het is voor intra en extramurale zorgverleners mogelijk om, niet urgente adviesvragen omtrent problemen in de palliatieve fase, digitaal aan te melden. Dit kan 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week. Het aanmeldingsformulier is te benaderen via De adviesvrager wordt de eerst- volgende werkdag gebeld door de dienstdoende arts consulent palliatieve zorg of door de verpleegkundige consulent palliatieve zorg. Natuurlijk kunt u ook telefonisch advies vragen: voor extramurale zorgverleners en voor intramurale zorgverleners. LEERGANGEN PALLIATIEVE ZORG Vanaf november 2011 is de Hogeschool Zuyd gestart met twee nieuwe leergangen op het gebied van de palliatieve zorg. Deze leergangen zijn tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg in de provincie Limburg. Het doel is het hanteren van één uniform opleidingsaanbod voor alle netwerken in onze provincie. Leergang Palliatieve Zorg niveau 2/3 Doelgroep: helpenden, verzorgenden (IG) en SPW begeleiders (niveau 2 of 3); kortom alle zorgprofessionals die werken in instellingen, hospices of in de thuiszorg waar palliatieve patiënten verzorgd worden. Niveau: MBO Startdatum: Najaar 2013: Duur: 10 middagen. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Belasting: 10 dagen Investering: 540,00 Lesplaats: Heerlen Leergang Interdisciplinaire Palliatieve Zorg Doelgroep: verpleegkundigen (niveau 4/5), praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, creatief therapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkenden, geestelijke verzorgers en andere professionals; kortom alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor palliatieve patiënten in zorginstellingen, hospices of in de eerste lijn. Niveau: HBO Startdatum: Najaar 2013: Duur: 10 hele dagen. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Belasting: 20 dagen Investering: 1800,00 Lesplaats: Heerlen 7

8 Multidisciplinaire Themabijeenkomst voorjaar 2013: door Pauline Vleugels Donderdag 16 mei was het weer tijd voor de eerst themabijeenkomst van dit jaar. Deze keer was er gekozen voor het onderwerp Palliatieve Zorg bij dementie, een onderwerp dat momenteel ook landelijk veel aandacht krijgt en verdiend. Binnen 2 dagen hadden we alweer het maximum aantal inschrijvingen, het bewijs dat deze scholingen voldoen aan een grote behoefte. Nadat men de pretoets had ingevuld werd de spits afgebeten door drs. Chantal de Weerd-Spaetgens, klinisch geriater OMC en consulent Transmuraal Palliatief Adviesteam met een lezing over het profiel van een dementerende cliënt. In de hele zorgverlening is het belangrijk om te blijven kijken naar de individuele behoeften van de dementerende en zijn systeem. Hierna nam drs. Dre Knols het woord, hij is voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en specialist ouderengeneeskunde. Hij kan putten uit een zeer ruime ervaring in de palliatieve zorg. Zijn lezing had dan ook de titel Dementie is palliatieve zorg. Vervolgens vertelde coördinator Ketenzorg Dementie en Ouderenzorg Westelijke Mijnstreek, Henk Derks, ons meer over Coördinatie van zorg bij dementie. Vanuit Hulp bij dementie worden casemanagers ingezet bij dementerenden in de thuissituatie. De casemanagers zijn gekoppeld aan huisartsenpraktijken en volgen de cliënt. Tot slot vertelde casemanager Grietje Quanjel een aangrijpend verhaal uit de praktijk. Het zou mooi zijn als het op deze manier voor meer cliënten mogelijk zou zijn om zo intensief begeleid te worden in de laatste fase, zowel intra- als extramuraal. Het was weer een interessante en inspirerende avond en we kijken al weer uit naar de volgende multidisciplinaire themabijeenkomst in het najaar. In het najaar organiseert het Netwerk weer een themabijeenkomst: 28 november met als thema: Euthanasie versus palliatieve sedatie. Via de website en de mail zal de uitnodiging verspreid worden. U kunt zich inschrijven via de website: (Na)scholing/MultidisciplinaireThemabijeenkomsten.aspx Aan te bevelen boeken en websites: Digitaal dagboek voor patiënten: Parlandi is een digitaal platform waarop mensen op een veilige manier hun verhaal kwijt kunnen. Het is bedoeld om het contact tussen patiënt en vrienden en familie tijdens het ziekteproces in stand te houden. Via de website kunnen patiënten gratis een afgeschermd digitaal dagboek bijhouden dat ze kunnen delen met geselecteerde volgers. Campagne Dementie en dan: De campagneweek, loopt van 20 tot en met 29 september 2013 is multimediaal van opzet en betreft onderzoek, zorg en kwaliteit van leven. Het doel van deze campagne is te belichten wat nog wel allemaal kan als iemand dementie heeft. Aan het begin en einde van de week wordt een documentaire uitgezonden over dementie: een tweeluik dat gaat over vier mensen met dementie. Patiëntenversie COPD-richtlijn: Het Longfonds heeft een klappertje voor patiënten ontwikkeld over de richtlijn palliatieve zorg bij COPD. Dit klappertje kan mensen helpen met ernstig COPD en hun gezin om onderwerpen als reanimatie, benauwdheid en de wensen en verwachtingen in de laatste levensfase bespreekbaar te maken met zorgverleners. Brochure Mantelzorg in de palliatieve fase: zorgvragers/2012-brochure-mantelzorg-in-de-palliatieve-fase-ikz.pdf Sinds dit jaar is de brochure Mantelzorg in de palliatieve fase beschikbaar om de zorg voor mantelzorgers onder de aandacht te brengen van hulpverleners. 8

9 Kort nieuws: Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek De in zakformaat uitgevoerde landelijke samenvattingskaart slecht-nieuwsgesprek is gebaseerd op de Handreiking slecht-nieuwsgesprek uit 2012 van het Integraal Kankercentrum Nederland. De kaart is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die beroepsmatig betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of nazorg van slecht-nieuwsgesprekken. De tien stappen van de samenvattingskaart bieden een beknopt stappenplan om de kwaliteit van slecht-nieuwsgesprekken te verbeteren. De kaart is te downloaden op: folder_samenvattingskaart_2012_slechtnieuwsgesprek_plano.pdf Tevens is de kaart kosteloos te bestellen via het IKNL: Signalement: Moet alles wat kan? ZonMW heeft in het signalement Moet alles wat kan? een verkenning uitgevoerd hoe voorkomen kan worden dat patiënten in de laatste fase van hun leven te lang en/of onnodig behandeld worden. De ZonMW verkenning schetst veel mogelijke oorzaken waarom patiënten soms te lang behandeld worden. Met dit signalement wil ZonMW bijdragen aan een meer heldere besluitvorming en een betere afweging van het belang van de patiënt aan het begin en einde van het leven. De verkenning bundelt een groot aantal initiatieven en onderzoeksresultaten en doet concrete aanbevelingen voor vervolgstappen. Meer lezen: Colofon Uitgave: Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek, p/a Postbus 5, 6130 AA Sittard, T Redactie: Bert Bus (Vivantes), Meindert Pelkmans (Orbis Thuiszorg), Els Knapen (coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek) Productie/druk: Orbis Medisch en Zorgconcern Sittard/Xerox Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve (terminale) zorg bieden: Hospice Daniken, Hospice Mariaveld, de huisartsen in de regio, Orbis Medisch Centrum, Orbis Thuis, Orbis Thuiszorg, Toon Hermans Huis Sittard, Transmuraal Palliatief Adviesteam, Thuishulpcentrale De Brug, Vivantes Zorggroep en vertegenwoordiging van de zorgvragers. Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door MCC Omnes.

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Activiteitenplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Activiteitenplan Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek September 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Organisatiestructuur Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek pag. 4 3. Activiteitenplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein Winter 2013 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst partners Netwerk Palliatieve

Nadere informatie

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen. De Hazelaar Hospice De Hazelaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen. In een huiselijke sfeer wordt de cliënt ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te brengen. Hospice De

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek

Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Westelijke Mijnstreek ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Najaar 2012 Voorwoord Een tijd van bezinning is aangebroken: terugkijkend naar

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis Terminale Zorg Wanneer u en uw naasten deze folder onder ogen krijgen, heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en uw levensverwachting beperkt is. De behandeling

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum

Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum Palliatieve Zorg Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Begeleiding tijdens de laatste levensfase Als u weet dat u niet meer beter kunt worden

Nadere informatie

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013 Wegwijzer Hospice Sint-Annaland, oktober 2013 Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 3 Waarom een Hospice in de Schutse?... 4 Voor wie is het Hospice bestemd?... 5 Wat biedt het Hospice?... 5 Betrokkenheid

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg &

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Pallia>eve zorg Noord- Limburg Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Een sterk vangnet ook voor mensen met demen0e en diens naasten! Marian Kessels & Lise-e Dickhoff-

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2014 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein. Zomer 2014 De partners van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU)

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Afdeling 3.37 interne geneeskunde Locatie Veldhoven Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding U bent of wordt opgenomen op de unit voor palliatieve

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Carinova Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wat is palliatieve zorg? Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven doormaken,

Nadere informatie

Comfort, privacy en persoonlijke zorg

Comfort, privacy en persoonlijke zorg Hospice Comfort, privacy en persoonlijke zorg De hospices van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een warme, huiselijke en comfortabele woonomgeving U kunt vertrouwen op een gespecialiseerd zorgteam Uw wensen

Nadere informatie

I N H O U D A G E N D A. Huisarts Tjeu Klaassen Oirsbeek Dementerenden hebben prikkels nodig om te blijven genieten

I N H O U D A G E N D A. Huisarts Tjeu Klaassen Oirsbeek Dementerenden hebben prikkels nodig om te blijven genieten 3e jaargang nummer 1 maart 2012 Redactiesecretariaat: marlouwolters@mcc-omnes.nl I N H O U D Video-begeleiding mantelzorgers Stap in de wereld van de Casemanager/ Stand van zaken casemanagement Mantelzorgbeleid

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Palliatieve zorg. in de regio. Midden- en Zuid-Kennemerland. leven tijdens de ziekte en rond het sterven.

Palliatieve zorg. in de regio. Midden- en Zuid-Kennemerland. leven tijdens de ziekte en rond het sterven. Midden- en Zuid-Kennemerland Palliatieve zorg in de regio Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u een beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Palliatieve zorg. in de regio. Amstelland en Meerlanden. leven tijdens de ziekte en rond het sterven.

Palliatieve zorg. in de regio. Amstelland en Meerlanden. leven tijdens de ziekte en rond het sterven. Amstelland en Meerlanden Palliatieve zorg in de regio Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u een beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland

Activiteitenplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Activiteitenplan 2014 Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland Ireen Proot, netwerkcoördinator Maastricht, september 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding pag. 3 II. Organisatiestructuur Netwerk PZ Heuvelland pag.

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Hospicevoorzieningen in de regio Eemland

Hospicevoorzieningen in de regio Eemland Hospicevoorzieningen in de regio Eemland Hospicevoorzieningen in de regio Eemland Deze folder biedt een overzicht van de hospice voorzieningen in de regio Eemland. De meeste mensen met een beperkte levensverwachting

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Ketenzorg Dementie in de Westelijke Mijnstreek Henk Derks, coördinator ketenzorg dementie en ouderenzorg

Ketenzorg Dementie in de Westelijke Mijnstreek Henk Derks, coördinator ketenzorg dementie en ouderenzorg Ketenzorg Dementie in de Westelijke Mijnstreek Henk Derks, coördinator ketenzorg dementie en ouderenzorg Netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek 16 mei 2013 Bunderhof, Geleen Wat ging vooraf? Veel.

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Scholingen Najaar 2015

Scholingen Najaar 2015 Scholingen Najaar 2015 verpleegkundigen en verzorgenden Expertisecentrum Palliatieve Zorg Basiscursus Palliatieve Zorg verpleegkundigen De basistraining Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen besteedt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Hospice Jasmijn. Als thuis sterven niet meer mogelijk is

Hospice Jasmijn. Als thuis sterven niet meer mogelijk is Hospice Jasmijn Als thuis sterven niet meer mogelijk is Zorggroep Noordwest-Veluwe In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

40 verzorgingshuisappartementen 20 verpleeghuisplaatsen (waarbij psychogeriatrie en somatiek) dagbehandeling dagverzorging kortdurende opname

40 verzorgingshuisappartementen 20 verpleeghuisplaatsen (waarbij psychogeriatrie en somatiek) dagbehandeling dagverzorging kortdurende opname Naam instelling: Zorgcentrum De Stilen Adres: Longway 2 8881 CN West-Terschelling tel. nr. 0562-446400 website: www.znb.nl Signatuur neutraal Behandelmogelijkheden Zorgcentrum de Stilen biedt een combinatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Zorgvuldig handelen rond het levenseinde

Zorgvuldig handelen rond het levenseinde Zorgvuldig handelen rond het levenseinde Zo uniek als mensen Moeilijke beslissingen rond de laatste levensfase Met deze folder willen wij u informeren over het levenseindebeleid van Vivantes Zorggroep.

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN WAT VINDT U BELANGRIJK? SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN LEVEN OP EEN MANIER DIE BIJ U PAST Wat heeft u nodig om te kunnen leven op een manier die bij u past? Om u te leren kennen, gaan we met

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase Hospice de Regenboog Zorg in de laatste levensfase Even voorstellen Hospice De Regenboog is onderdeel van Stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase

ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase ALS GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS Zorggids voor de laatste levensfase In deze zorggids vindt u informatie over het zorgaanbod voor de laatste levensfase in de regio Noord Limburg Wanneer de arts u vertelt

Nadere informatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie Wanneer genezing niet meer mogelijk is Palliatieve zorg en consultatie Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip Huntington Expertisecentrum Atlant Nooit meer tussen wal en schip De Zorgketen Samen werken aan balans Huntington Expertisecentrum Atlant Heeft u ergens hulp bij nodig? Wilt u graag zo lang mogelijk thuis

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

De partners van het Netwerk wensen u warme feestdagen. en een gezond 2017! Nieuws uit het Netwerk: Nieuws uit het Land:

De partners van het Netwerk wensen u warme feestdagen. en een gezond 2017! Nieuws uit het Netwerk: Nieuws uit het Land: ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek* *Gemeenten Beek, Schinnen, Nieuws uit het Netwerk: Een dag uit het leven van. Tweede lichting Trainers STEM Klankbordgroepleden geven

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

Nu is van u. blijveken. Vivent Hof van Hintham

Nu is van u. blijveken. Vivent Hof van Hintham Nu is van u. Betr ok blijveken in de n wijk ww w.viv ent.n l Vivent Hof van Hintham Vivent Hof van Hintham Vivent Hof van Hintham bestaat uit elf woningen aan het water Het IJzeren Kind in de dorpse wijk

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Evaluatie themabijeenkomst Kleur bekennen d.d. 22 maart 2011 bij Raffy te Breda

Evaluatie themabijeenkomst Kleur bekennen d.d. 22 maart 2011 bij Raffy te Breda Evaluatie themabijeenkomst Kleur bekennen d.d. maart 0 bij Raffy te Breda Aantal aanwezige personen: 8 personen Aantal ingevulde formulieren: 7 (3 verpleegkundigen; 3 huisartsen; ergotherapeut/therapeut;

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Specialist in ouderenzorg. Vanaf de eerste hulpvraag bij het huishouden tot specialistische zorg in één van onze locaties

Specialist in ouderenzorg. Vanaf de eerste hulpvraag bij het huishouden tot specialistische zorg in één van onze locaties Specialist in ouderenzorg Vanaf de eerste hulpvraag bij het huishouden tot specialistische zorg in één van onze locaties Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Zorggroep Noordwest-Veluwe is

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie