Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen"

Transcriptie

1 Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

2 Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen? 15 Sociale Wijkteams Wijchen 18 Het keukentafelgesprek 20 Passend onderwijs voor de jeugd 22 colofon Dit boekje is uitgegeven door de gemeente Wijchen. Oplage: exemplaren Uitgegeven: januari 2015 Redactie: gemeente Wijchen Foto s: gemeente Wijchen Vormgeving en druk: Drukkerij De Kleijn Wijchen Het Persoonsgebonden Budget (PGB) 24 Veelgestelde vragen 26 Trefwoordenregister 29 Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. De informatie is gebaseerd op de situatie zoals die in december 2014 bij de gemeente bekend was. De gemeente Wijchen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Ook kunnen aan de inhoud van dit boekje geen rechten worden ontleend. Tot slot: de familie Van Wiechen en Wilma van het Sociaal Wijkteam bestaan niet echt. Het gaat hier om gefingeerde personen. Elke mogelijke gelijkenis met bestaande personen berust op toeval. 3

3 Even voorstellen.. Ik heet Henk van Wiechen, 76 jaar jong. Soms merk je dat de jaren gaan tellen. Gelukkig helpen onze kleinkinderen ons met de boodschappen. Mijn vrouw Trudy krijgt helaas steeds meer last van haar geheugen. De dokter denkt aan beginnende dementie. Dat is voor ons moeilijk en verdrietig. Gelukkig krijgen we, via het Sociaal Wijkteam, professioneel advies en ondersteuning. Mijn naam is Martin van Wiechen. Ik ben 47 jaar en werk bij het beste reclamebureau van Gelderland. Getrouwd met Suus en vader van Bas, Marieke en Bennie, de benjamin van ons gezin. U ziet mij hier op de foto met Bennie (5). Hij heeft het - na wat startproblemen - prima naar zijn zin op school. Als jongste telg wordt hij natuurlijk behoorlijk verwend. Zelf is hij het daar niet mee eens trouwens, omdat hij altijd het eerste naar bed moet. Sinds twee jaar wonen wij in het schitterende buitengebied in een prachtig dijkhuisje aan de Maas. Ik ben Trudy. Onze zoon Martin is opgegroeid in dit huis waar we altijd gewoond hebben. Hij heeft geen broers of zusters. Vroeger was het hebben van maar één kind heel bijzonder, hoor. Hoe oud ik ben? Dat vraag je niet aan een dame. Nou vooruit dan: toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zat ik net op de kleuterschool. Dus reken maar uit. Wij zijn Bas (18) en Marieke (15) Van Wiechen. Natuurlijk helpen wij opa en oma met de weekboodschappen. Ik - Marieke dus - heb ADHD en het onderwijs dat ik volg is gelukkig precies op mijn situatie afgestemd. Sinds kort heeft mijn broer Bas zijn rijbewijs. Met de auto van ons pap rijden we dan naar de supermarkt. Dat noem je volgens mij mantelzorg. Als moeder van een gezin van drie kinderen heb ik - Suus van Wiechen (44) - best een druk leventje. Wegens een burn-out ben ik zelfs even uit de running geweest. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter, mede dankzij hulp van mijn vriendin. Naast moeder, ben ik vrijwilliger op school en werk ik elke zaterdag in een tuincentrum. Ook help ik eenzame ouderen door regelmatig bij hen op bezoek te gaan. Dat is erg leuk. 4 5

4 voorwoord Wist u dat veel zorgtaken in 2015 van het rijk naar de gemeente zijn overgegaan? Om u hierover zo goed mogelijk te informeren hebben wij in Wijchen de campagne Hier staan we voor ontwikkeld. Dit handige bewaarboekje maakt daar onderdeel van uit. U maakt onder andere kennis met de familie Van Wiechen. Wij lezen over de ervaringen van opa Henk, oma Trudy, Suus en Martin én hun kinderen Bas, Marieke en kleine Bennie. Zij maken gebruik van de veranderde zorg in hun woonplaats Wijchen. Onze kernboodschap is: als u een probleem heeft op het gebied van welzijn en zorg, kijk dan eerst of iemand in uw omgeving kan helpen. Lukt dat echt niet? Dan is er voor u professionele hulp. Want in Wijchen laten we niemand in de kou staan. Hier staan we voor! Wijchen is een gemeente waar mensen oog voor elkaar hebben en samen dingen ondernemen. Waar familie, buurtgenoten en vrienden elkaar een handje helpen. Alle veranderingen hebben ook invloed op mensen die geen zorg nodig hebben. Bent u zo iemand? Misschien kunt u dan mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of bij klusjes in huis. Of misschien kent u iemand die eenzaam is. Een luisterend oor doet vaak al wonderen. Bewaar dit boekje goed zodat u het altijd kunt raadplegen. En kijk ook eens op of Daar leest u de meest actuele informatie. Tot slot: als u snel iets wilt opzoeken in dit boekje, raadpleeg dan het trefwoordenregister achterin. Wij wensen u veel leesplezier! Rob Engels wethouder welzijn en zorg Als u er zelf niet uitkomt, kan het Sociaal Wijkteam u advies geven. Samen met een medewerker van het team voert u eerst een keukentafelgesprek. Hoe zo n gesprek verloopt leest u verder in dit boekje. Maar ook adresgegevens, tips en adviezen over welzijn en zorg staan erin vermeld. 6 7

5 Hoe is de zorg veranderd? Op 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de zorg voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Andere zorgtaken gaan juist van de gemeente naar de zorgverzekeraars. Sommige taken blijven bij de rijksoverheid. De kernboodschap bij die nieuwe zorg is dat altijd eerst gekeken wordt naar wat mensen zelf nog kunnen doen. Of hoe zij hun sociale netwerk optimaal kunnen inzetten. Wat heeft die verandering in zorg voor gevolgen voor de familie Van Wiechen? U leest hun ervaringen in dit boekje. Hoe zit het met de Wmo? De gemeenten in Nederland zijn al enkele jaren verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierin staat dat de gemeente zorgt voor ondersteuning bij het zelfstandig thuis blijven wonen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft in 2015 in de gemeente Wijchen hetzelfde. In 2015 is de Wmo verder uitgebreid met meer taken om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het gaat dan om hulp aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze nieuwe taken zijn onder andere: dagbesteding en vervoer (woon)begeleiding kortdurend verblijf beschermd wonen door GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) jeugd-ggz maatregelen kinderbescherming jeugdreclassering Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting van Veilig Thuis Gelderland-Zuid: het nieuwe advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (zie ook pagina 10). Hoe zit het met de eigen bijdrage? Voor de meeste Wmo- en AWBZ-voorzieningen betaalt u nu al een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Of dit in 2015 ook zo blijft hangt van uw situatie af. Krijgt u thuis verpleging of verzorging? Dan betaalt u waarschijnlijk geen eigen bijdrage meer. Verpleging en verzorging wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Krijgt u begeleiding of heeft u een Wmo-voorziening? Dan betaalt u in 2015 wel een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage gaat wel veranderen door afschaffing van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG). In 2014 kreeg u namelijk nog 33% korting op uw eigen bijdrage. Vanaf 2015 vervalt deze korting voor alle bijdragen. Hierdoor betaalt u meer aan eigen bijdrage. Het CAK heeft u hierover al geïnformeerd. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kijkt u op de website van het CAK: Hoe zit het met de Jeugdwet? Daarnaast is de gemeente met ingang van 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Voorheen regelden het rijk, de provincie en de zorgverzekeraars dit. Bij de nieuwe gemeentelijke taken gaat het om: opvoedondersteuning dagbesteding en begeleiding 8 9

6 Hoe zit het met lopende indicaties? In 2015 is er sprake van een overgangsjaar waarin bestaande indicaties voor zorg nog geldig zijn. Of er voor u iets verandert hangt af van uw indicatie. Als uw indicatie gedurende heel 2015 of langer loopt, dan behoudt u maximaal het hele jaar uw zorg. Al deze indicaties verlopen uiteindelijk op 1 januari In de loop van 2015 neemt het Sociaal Wijkteam dan contact met u op om uw situatie opnieuw te bekijken. Als uw indicatie vóór het eind van 2015 afloopt dan behoudt u uw zorg tot maximaal het moment dat uw indictie afloopt en neemt het Sociaal Wijkteam eerder contact met u op. Hoe zit het met huidige zorgaanbieders? De gemeente Wijchen heeft voor 2015 veel bekende en vertrouwde zorgorganisaties opnieuw gecontracteerd. Dit betekent dat in heel veel situaties de zorg geleverd blijft worden door de vertrouwde zorgaanbieder. Mocht dat toch veranderen dan bent u hierover geïnformeerd door uw begeleider, hulpverlener of zorgaanbieder. Hoe zit het met huiselijk geweld? Heel moeilijke onderwerpen zijn huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Wijchen kan 24-uurs spoedhulp bieden aan volwassenen en kinderen die thuis te maken krijgen met mishandeling binnen het gezin. Samen met andere gemeenten in de regio Nijmegen is het Veilig Thuis Gelderland-Zuid opgericht. Mensen die hulp zoeken voor zichzelf of anderen (bij constatering of verdenking van huiselijk geweld) kunnen het gratis telefoonnummer bellen. Op vindt u meer informatie over huiselijk geweld en kunt u een melding doen wanneer u zich zorgen maakt. Schroom dus niet een melding te doen. Slachtoffers zullen u dankbaar zijn. Hoe zit het met beschermd wonen (GGZ)? De gemeenten zorgen vanaf 2015 dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen, beschermd kunnen wonen. Mensen met een indicatie voor beschermd wonen behouden de komende vijf jaar hun recht daarop, tenzij hun indicatie eerder afloopt. In dat geval wordt opnieuw beoordeeld of beschermd wonen nodig blijft. In de regio Nijmegen is de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor het organiseren van het beschermd wonen. Hoe zit het met de zorgverzekeraars? Verpleging en persoonlijke verzorging thuis (dus niet in een zorginstelling) worden per 2015 door uw zorgverzekeraar geregeld. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat u geen indicatie meer krijgt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zoals u dat misschien gewend bent. De wijkverpleegkundige zal samen met u vaststellen hoe vaak en hoeveel zorg u nodig hebt. Voor meer informatie over verpleging en verzorging in 2015 kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zonder hulp van anderen zijn op te lossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat volwassenen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! 10 11

7 Hoe zit het met huishoudelijke hulp? In de landelijke media hoort u veel over bezuinigingen op de hulp in de huishouding. Heeft u nu huishoudelijke hulp? Weet dan dat de gemeenteraad van Wijchen heeft besloten hier in 2015 niét op te bezuinigen. in vijf stappen naar hulp en zorg Hoe zit het met de rijksoverheid? De rijksoverheid is vanaf 2015 alleen nog verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die in een zorginstelling verblijven of thuis intensieve verpleging krijgen. Dit wordt geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze nieuwe wet vervangt de oude AWBZ, die dus verdwijnt. Verder heeft het rijk een landelijke campagne over de veranderingen in de zorg bedacht. U vindt hier alle informatie over via Wilt u weten wie vanaf 2015 voor uw zorg verantwoordelijk is? Kijkt u dan op Geen indicatiestelling maar zorg op maat! De manier waarop u toegang krijgt tot ondersteuning of zorg is veranderd. Voorheen ontvingen u of uw kind een indicatie voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg. Op basis van deze indicatie ontving u hulp. Maar iedere situatie is anders, dus die manier werkte niet altijd goed. Omdat de gemeente veel dichter bij u als inwoner staat kunt u advies, ondersteuning, mantelzorg of professionele hulp op maat krijgen. Dat kan via de volgende vijf stappen. Stap 1 > Kijk altijd eerst wat u zelf kunt regelen Vaak kunt u zelf al heel veel regelen om uw problemen aan te pakken. Eventueel met hulp van de mensen om u heen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden of buren. De oplossing is misschien dichterbij dan u denkt. Komt u daar niet zelf uit, neemt u dan contact op met uw Sociaal Wijkteam via Henk De laatste jaren heb ik serieuze rugklachten. De groentetuin gaat nog nét, maar spitten of zwaar tillen van boodschappen is lastig. De huisarts kan weinig voor mij doen, dus ben ik aangewezen op hulp van anderen. Gelukkig helpen mijn kleinkinderen Bas en Marieke ons heel goed. Nu mijn vrouw meer hulp nodig heeft dan vroeger, moet ik zorgen dat ik niet te zwaar belast word. Sinds vorig jaar hebben wij gelukkig hulp in de huishouding. Ik ben erg blij dat in 2015 die huishoudelijke hulp in de gemeente Wijchen gewoon blijft bestaan. Stap 2 > Waar kunt u terecht voor hulp? Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Wellicht is uw vraag eenvoudig te beantwoorden en kunnen zij u snel op weg helpen. Maar wanneer dit nodig is kan een medewerker van het Sociaal Wijkteam met u in gesprek gaan om te kijken wat u nodig heeft. Dat heet een keukentafelgesprek. Stap 3 > Keukentafelgesprek Een medewerker van het Sociaal Wijkteam gaat tijdens dit gesprek met u praten over een passende oplossing voor uw situatie. Als het echt nodig is dan blijven professionele ondersteuning en zorg mogelijk. Daarnaast kunt u uw vragen nog steeds stellen aan de vertrouwde gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld aan uw huisarts, aan de school of op het consultatiebureau. Uw huis-, jeugd- of kinderarts kan nog steeds direct doorverwijzen naar jeugdhulp. Dat verandert dus niet

8 Stap 4 > u maakt een plan Samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam maakt u één plan. Hierin staat welke oplossingen mogelijk zijn en welke hulpmiddelen of zorg u daarbij nodig heeft. Er wordt altijd één plan voor het hele gezin opgesteld. Dat is wel zo verstandig. Stap 5 > u gaat aan de slag U gaat samen met de mensen om u heen en - waar nodig - met hulpverleners aan de slag. Als u te maken heeft met meerdere organisaties zorgt één persoon ervoor dat zij goed samenwerken. Alle Sociale Wijkteams zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur via Een sturen kan natuurlijk ook via Wat kunt u zelf oplossen? Vaak is een oplossing dichterbij dan u denkt. Eventueel met een beetje hulp van familie of vrienden. Of met een duwtje in de juiste richting. Er zijn in Wijchen al veel voorzieningen waar u zelf terechtkunt. Misschien bent u daarmee geholpen. Als u die mogelijkheden nog niet kent, helpt het Sociaal Wijkteam u graag verder. Eén telefoontje of mailtje is al genoeg. Langskomen kan natuurlijk óók. Hoe zit het met uw eigen kracht? Vaak kunt u zelf een oplossing voor uw probleem vinden. Maar soms lukt dat even niet. Misschien omdat u niet precies weet waar het probleem zit. Of omdat u niet weet welke oplossingen er voorhanden zijn. In dat geval kan de EigenKrachtWijzer uitkomst bieden. Dit is een digitale vragenlijst die op basis van uw situatie suggesties geeft voor mogelijke oplossingen. Kunt u zelf niet met een computer overweg? Vraag dan een familielid of kennis u even te helpen. Of zoek contact met uw Sociaal Wijkteam. Vul de EigenKrachtWijzer in via Wilma (sociaal wijkteam) Tijdens het eerste keukentafelgesprek, met Henk en Trudy, hebben we een aantal punten op papier gezet op een handige afsprakenkaart. Dan weten we altijd wat we besproken hebben en ontstaan er geen misverstanden. Het mooie is dat je samen een plan maakt. Zo hebben wij het erover gehad wat er moet gebeuren als Trudy s reuma te erg wordt. Of wanneer haar geheugen te veel achteruit zou gaan. Dat gesprek was voor hen best confronterend. Zij willen samen zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis blijven wonen. Wat zij erg fijn vinden is dat ik in principe altijd hun vaste contactpersoon ben. Voor mij is dat trouwens ook fijn want dan bouw je een betere band met elkaar op. Hoe zit het met activiteiten in Wijchen? Bent u op zoek naar een bepaalde organisatie of activiteit in Wijchen? MEER Welzijn Wijchen heeft hiervoor een zogeheten sociale kaart ontwikkeld met praktische informatie. Deze kunt u vinden op Hoe zit het met zelfstandig wonen? Mensen willen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. U kunt hier zelf al veel aan doen door tijdig verbeteringen in uw huis aan te brengen. Er komt misschien een moment dat u moeite krijgt met bijvoorbeeld traplopen of met het handmatig uitdraaien van het zonnescherm. Daar kunt u nu al op inspelen. Het fijne daarvan is dat u van verbeteringen in huis nu al kunt profiteren. Uw huis wordt er namelijk véél comfortabeler en veiliger op en u voorkomt dat u al vroeg extra zorg nodig heeft. Kijkt u voor meer informatie op Of neem contact op met een woonadviseur van MEER Welzijn Wijchen via telefoonnummer

9 Hoe zit het met Sensoor? Soms heeft u misschien geen hulp nodig, maar gewoon iemand die even naar uw verhaal luistert. Geen professionele zorgverlener, maar iemand die betrokken is, met u meedenkt en de tijd voor u neemt. Dan is Sensoor er voor u. Sensoor is een 24-uurs anonieme hulplijn die altijd een luisterend oor biedt. Hoe zit het met het mantelzorgcompliment? Daarnaast blijft bij de gemeente Wijchen het mantelzorgcompliment bestaan. Dit is een financiële tegemoetkoming van 150,-. In de loop van 2015 wordt duidelijk hoe mantelzorgers hiervoor aangemeld kunnen worden. Kijkt u hiervoor op Telefonische hulp: Online hulp: Hoe zit het met mantelzorg? De gemeente zorgt in 2015 voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. In de zorg doen mantelzorgers belangrijk werk voor hun naasten. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken. Zo kan het ontlasten van de mantelzorger onderdeel zijn van de ondersteuning die op basis van een keukentafelgesprek wordt toegekend. Trudy Bas Ik kan steeds minder goed dingen onthouden. Ook heb ik reumatische klachten. Ik wil echt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met mijn man in ons fijne huis. Een keer per week komt onze huishoudelijke hulp. Dat blijft gelukkig ook in 2015 zo. Gisteren hebben we zo n keukentafelgesprek gevoerd met een aardige dame. Of was het nou vorige week? Dat weet ik niet meer. Of Henk bij dat gesprek aanwezig was? Weet ik ook niet meer precies. Ik geloof het wel hoor. Ziet u, dat bedoel ik nou, begin ik alweer aan mijzelf te twijfelen! Mijn zus Marieke zei dat wij eigenlijk een soort mantelzorgers zijn voor opa en oma. Dat klinkt best wel vet. Wij brengen elke week hun boodschappen omdat opa haast niet meer kan tillen. En oma heeft reuma dus dat schiet ook niet op. Gelukkig heb ik pas mijn rijbewijs gehaald. Ik mag zelfs mijn vaders auto lenen want daarvoor moest ik altijd met mijn scooter. Nooit verwacht dat pa ja zou zeggen, want hij laat bijna niemand in zijn auto rijden. Trouwens, mijn opa en oma hebben een heel oude buurvrouw die slecht ter been is. Als zij dat zou vragen, willen we best voor haar ook de boodschappen doen. No problem! 16 17

10 Sociale Wijkteams Wijchen Vanaf 2015 zijn de Sociale Wijkteams dé toegangspoort voor ondersteuning en zorg. Een Sociaal Wijkteam is een team van zorgprofessionals dat samen met u zoekt naar praktische oplossingen voor uw problemen op het gebied van welzijn en zorg. U kunt daarbij denken aan vragen over onder andere beperkingen, eenzaamheid, zelfstandig wonen of opvoeding. Het team bestaat onder meer uit een wijkverpleegkundige, een opbouwwerker, een maatschappelijk werker, een WMO-consulent van Vraagwijzer en een MEE-consulent. Zij voeren met u altijd eerst een keukentafelgesprek. Er zijn drie Sociale Wijkteams in de gemeente Wijchen actief. Sociaal Wijkteam Noord voor de wijken in Wijchen ten noorden van de spoorlijn lnloop: Het Noorderlicht, Roerdompstraat 76 in Wijchen maandag van 9.30 tot uur dinsdag van tot uur woensdag van 9.30 tot uur vrijdag van 9.30 tot uur Inloop: Meander Woonzorg, Passedwarsstraat 69B in Wijchen elke eerste maandag van de maand van 9.00 tot uur Sociaal Wijkteam Zuid voor de wijken in Wijchen ten zuiden van de spoorlijn + Alverna Inloop: t Mozaïek, Oosterweg 179 in Wijchen dinsdag van 9.00 tot uur dinsdag van tot uur vrijdag van 9.00 tot uur Sociaal Wijkteam Buitengebied voor de dorpskernen Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik Inloop Balgoij: t Ballegooijke, Boomsestraat 2b, donderdag van tot uur lnloop Batenburg: De Hostert, Grootestraat 9, maandag van tot uur Inloop Bergharen: De Zandloper, Weem 1, vrijdag van 9.00 tot uur Inlooppunt Hernen/Leur: De Mijlpaal, Tunnelpad 3, dinsdag van 9.00 tot uur Inlooppunt Niftrik: De Waaijershof, Dorpsstraat 12, donderdag van tot uur Martin Onze zoon Bennie heeft driftbuien en slaapproblemen. Via de schoolarts is hij vorig jaar bij een psycholoog terechtgekomen. Hij heeft een indicatie tot Die jeugdzorg wordt tegenwoordig via de gemeente geregeld. Vandaar dat wij als ouders door het Sociaal Wijkteam zijn uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Gewoon bij ons thuis dus. Om te kijken hoe het gaat met Bennie. En hoe wij als ouders met de situatie om kunnen gaan. Onze contactpersoon vroeg ook naar onze gezinssituatie. En of die professionele zorg voor Bennie nog steeds nodig was. Het is mogelijk dat de inlooptijden gedurende 2015 wijzigen, bijvoorbeeld tijdens vakanties of feestdagen. Kijkt u voor de meest actuele tijden op Alle Sociale Wijkteams zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur via Een sturen kan natuurlijk ook via 18 19

11 het keukentafelgesprek Waarom zo'n gesprek? Het doel van dit gesprek is om eerst helder te krijgen welke stappen u samen met mensen uit uw eigen omgeving kunt zetten om uw problemen aan te pakken. Tijdens dit gesprek kunnen alle onderwerpen aan bod komen. De medewerker van het Sociaal Wijkteam stelt altijd vragen op meerdere gebieden. Niet alleen over zorg, maar ook bijvoorbeeld over gezondheid, eenzaamheid of eventuele schulden. Samen maakt u een plan waarin staat wat u zelf regelt en waarbij u écht professionele ondersteuning nodig heeft. Die afspraken schrijft u op een afsprakenkaart. Hoe gaat het verder? Samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam maakt u een plan. Hierin staat wat u zelf regelt en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het plan is dan de basis voor een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning. De gemeente neemt het voorstel in principe helemaal over. U ontvangt dan later een formele beschikking voor zorg. Het kan best zijn dat specialistische hulp of hulpmiddelen waar u nu al gebruik van maakt, na het keukentafelgesprek gewoon voor u behouden blijven. Dat hangt helemaal van uw situatie af. Waar voert u het gesprek? Het gesprek vindt bij voorkeur bij u thuis plaats. Als het ware aan de keukentafel. Maar het kan ook ergens anders zijn. U mag dat zelf bepalen. Hoe bereidt u zich voor? U kunt alvast nadenken over wat u zelf kunt regelen om uw problemen aan te pakken. Om u daarbij te helpen, kunt u gebruikmaken van de EigenKrachtWijzer. Dit is een vragenlijst die u op internet kunt invullen, waarna u adviezen en tips op maat krijgt. U kunt de EigenKrachtWijzer vinden op Mag u iemand meenemen? Ja, dat mag. U kunt altijd iemand uitnodigen om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek. Het is misschien verstandig om iemand uit uw eigen omgeving uit te nodigen. Dit kan een familielid, kennis of mantelzorger zijn. Of een ervaringsdeskundige zoals bijvoorbeeld een ouderenadviseur van de KBO. Heeft u niemand die bij het gesprek aanwezig kan zijn en heeft u die behoefte toch? Dan zorgt het Sociaal Wijkteam voor een onafhankelijke persoon die u kan ondersteunen tijdens het gesprek. Suus Langzaamaan veranderde door een burn-out mijn leven. Ik raakte snel in de war en was niet bepaald gezellig meer voor mijn directe omgeving. Alles was mij te veel. Zelfs naar het dorp gaan om boodschappen te doen. Ik had echt nergens zin in. Mijn drukke leventje was even compleet tot stilstand gekomen. Een vriendin van mij had het in de gaten en overtuigde mij ervan dat ik hulp nodig had. Zij heeft mij het telefoonnummer van het Sociaal Wijkteam gegeven en net zo lang gewacht totdat ik het lef had om te bellen. Er volgde snel een keukentafelgesprek. Heel veel dingen bleek ik zelf op te kunnen lossen. Maar voor de finishing touch heb ik professionele hulp gezocht. Nu gaat het weer goed. Mijn vriendin ben ik nog steeds dankbaar

12 passend onderwijs voor de jeugd Hoe zit het met passend onderwijs? Elk kind in de gemeente Wijchen heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. Dat geldt dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het idee achter passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Want zo worden zij het beste voorbereid op een reguliere vervolgopleiding en worden zij gestimuleerd actief mee te doen in onze samenleving. Tegenwoordig gaan we uit van wat kinderen wél kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Nauwkeurig wordt gekeken naar welke ondersteuning een leerling nodig heeft zodat hij of zij zo goed mogelijk mee kan doen. Is een leerling bijvoorbeeld druk? Wat heeft hij of zij dan nodig om het druk zijn te verminderen? En hoe kan er Marieke Op de basisschool maar ook op de Havo waar ik nu zit heb ik altijd een rugzakje gehad. Ik heb gehoord dat door veranderingen in de zorg die rugzakjes verdwijnen. Het maakt mij niet zoveel uit hoe het allemaal heet. Ik ben blij dat ik nog steeds onderwijs kan krijgen op een normale middelbare school in Wijchen, ondanks mijn ADHD. Hoef ik lekker niet zo ver te fietsen. En mijn vrienden en vriendinnen wonen in de buurt! in de klas goed mee worden omgegaan? Dat is waar passend onderwijs in de kern om draait. Om alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, maken scholen afspraken met elkaar over de juiste ondersteuning. Hoe zit het met het rugzakje? Vanaf dit schooljaar bestaat de Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) niet meer. Iedere school krijgt een basisbudget waarmee het de ondersteuning van leerlingen regelt. Daarnaast kan de school gebruikmaken van extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband van de scholen in de regio. Hoe zit het met speciaal onderwijs? Leerlingen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis) onderwijs. Wel wordt regelmatig gekeken naar hun ontwikkeling. Of zij misschien met wat ondersteuning kunnen terugkeren naar het reguliere onderwijs. Daarnaast wisselen het speciaal en regulier onderwijs onderling meer kennis en deskundigheid uit. Hierin spelen speciale professionele begeleiders een belangrijke rol. Zij ondersteunen individuele of groepjes leerlingen op hun reguliere school en helpen docenten beter in te spelen op specifieke behoeften. Hoe zit het met onderwijs en Sociale Wijkteams? De Sociale Wijkteams zorgen samen met het onderwijs voor een goede afstemming tussen ondersteuning op school en jeugdzorg thuis. Ook wanneer uw kind naar school gaat in een andere gemeente. Zo neemt een school in Nijmegen voor een Wijchense leerling contact op met het Sociaal Wijkteam in Wijchen. Meer weten over passend onderwijs? De school van uw kind kan u meer vertellen over hoe de school dit regelt. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Kijk voor basisonderwijs op Voor voortgezet onderwijs kunt u kijken op

13 Het persoonsgebonden Budget (pgb) Het blijft mogelijk om zorg in te kopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wel worden er strengere voorwaarden verbonden aan het gebruik van een PGB. Aanvragers van een PGB moeten straks een plan maken waarin staat hoe de kwaliteit van de ingekochte zorg gegarandeerd wordt. Ook worden de PGB s vanaf 2015 rechtstreeks aan de zorgverlener betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om goede zorg in 2015 te garanderen heeft de gemeente met vele vertrouwde zorgaanbieders contracten afgesloten. Wanneer u denkt dat de beschikbare zorg toch niet passend is voor uw situatie, is het mogelijk om zelf uw zorg in te kopen met gebruik van een Persoonsgebonden Budget. Hier zijn dan wel voorwaarden aan verbonden. Trekkingsrecht Om fraude met PGB s tegen te gaan is landelijk het trekkingsrecht ingevoerd. Dit betekent dat een PGB niet meer rechtstreeks op de bankrekening van de cliënt wordt overgemaakt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert voortaan het PGB en betaalt facturen rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor betalingen kunt u gebruikmaken van de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hier kunt u tevens zien hoeveel budget u nog heeft. Kijkt u voor meer informatie over de Sociale Verzekeringbank op Kijkt u ook eens naar de website van de belangenvereniging voor PGB s Per Saldo via Wanneer u gebruik wilt maken van een PGB voor de inkoop van zorg schrijft u een plan. Daarin motiveert u waarom de zorg die u wilt inkopen geschikter is dan de reeds aangeboden zorg. Het blijft mogelijk om onder bepaalde voorwaarden uw PGB te gebruiken voor ondersteuning door mensen in uw sociale netwerk. Het moet dan wel gaan om zéér intensieve hulp. Hulp die niet in redelijkheid van uw omgeving verwacht mag worden. Bovendien dient u te motiveren waarom de in te kopen zorg van goede kwaliteit is

14 veelgestelde vragen In het laatste hoofdstuk gaan we graag in op vragen die vaak gesteld worden. Bepalen ambtenaren welke zorg u nodig heeft? Nee, de toegang tot zorg wordt in Wijchen geregeld door de Sociale Wijkteams. De medewerkers in deze teams zijn ervaren deskundigen van zorginstellingen, zoals wijkverpleegkundigen of maatschappelijk werkers. Zij zijn dus niet in dienst van de gemeente. In principe zal de gemeente ook altijd het advies van de medewerker van het Sociaal Wijkteam volgen bij de inzet van professionele ondersteuning. Zijn mensen in uw omgeving verplicht u te helpen? Nee, de mensen om u heen zijn nooit verplicht om te helpen. Natuurlijk wordt bij het keukentafelgesprek eerst gekeken naar wat u zelf nog kunt met de hulp van uw familie en bekenden. Maar als het echt nodig is dan blijft professionele zorg en ondersteuning mogelijk. Bovendien wordt in het keukentafelgesprek ook gekeken of er sprake is van overbelasting van de mantelzorger. In dat geval kan ondersteuning van de mantelzorger worden geboden. Kunt u nog steeds terecht bij uw zorgconsulent van vraagwijzer? Voorlopig blijft Vraagwijzer van de gemeente Wijchen gewoon bestaan. Als u al een bestaande Wmo-voorziening heeft, kunt u nog steeds bij Vraagwijzer terecht. Mocht daar echter aanleiding voor zijn, dan kan Vraagwijzer u doorverwijzen naar het Sociaal Wijkteam. Bijvoorbeeld als uw zorgvraag groter wordt. Dan kan het Sociaal Wijkteam met een bredere blik naar uw situatie kijken. Hoe zit het met de bescherming van persoonsgegevens? Uw privacy wordt ook binnen de Sociale Wijkteams goed beschermd. Uw dossier is alleen toegankelijk voor de medewerker waar u direct contact mee heeft. Zij zorgen dat er in uw dossier alleen gegevens staan die relevant zijn om uw situatie te behandelen. vervangt het Sociaal Wijkteam uw huisarts? Nee, huis-, kinder- en jeugdartsen blijven vertrouwenspersonen. Zij blijven vanuit hun deskundigheid altijd een aanspreekpunt voor uw vragen. Zij kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar jeugdhulp. Bovendien betrekt het Sociaal Wijkteam huisartsen altijd bij een eventueele doorverwijzing naar de jeugd-ggz. Wat als u een conflict heeft met het Sociaal Wijkteam? Het kan voorkomen dat u het - om welke reden dan ook - niet kunt vinden met uw contactpersoon van het Sociaal Wijkteam. In dat geval kunt u vragen om een andere medewerker. Het is immers van belang dat u zich prettig voelt tijdens een keukentafelgesprek. HoE kunt u BEZWAAr MAKEN TEGEN aangeboden zorg? Wanneer u het na het keukentafelgesprek niet eens bent met de aangeboden zorgoplossingen dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. U doet dat door een brief te sturen naar het college van Wijchen, postbus 9000, 6600 HA in Wijchen, ter attentie van de afdeling BMO. Vermeld in uw brief tegen welk besluit u bezwaar maakt én waarom u het niet eens bent met het besluit. Voorzie uw brief ook van uw adresgegevens, telefoonnummer en datum. Ook moet u uw bezwaarschrift ondertekenen. Belangrijk aspect is dat uw bezwaar beoordeeld wordt door een onafhankelijke commissie. In het uiterste geval kunt u in beroep gaan bij de rechter

15 Zitten er ook vrijwilligers in het Sociaal Wijkteam? Ja, de gastheren of gastvrouwen van de teams zijn vrijwilligers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld de toeleiding naar zorg heeft u altijd te maken met een professionele zorgverlener. Alle medewerkers in een Sociaal Wijkteam die een keukentafelgesprek met u voeren, zijn zorgprofessionals. Zij hebben ervaring in het voeren van dergelijke gesprekken. Kan uw indicatie eerder aflopen door een keukentafelgesprek? Nee, dat is niet mogelijk. De looptijd van uw indicatie verandert formeel gezien niet door het voeren van een keukentafelgesprek. Indien u dit wenst kunt u dus uw huidige zorg behouden voor de resterende duur van uw indicatie. Wie bepaalt of u nog zorg krijgt? De gemeente geeft geen indicaties meer af. Wanneer u nu een indicatie heeft, neemt het Sociaal Wijkteam contact met u op voor een keukentafelgesprek. Dan wordt uw situatie opnieuw besproken. Wel geeft de gemeente beschikkingen af aan de hand van het gemaakte plan en de aanvraag. Kunt u nog steeds gebruikmaken van persoonsgebonden Budget (pgb)? Ja, het gebruik van een PGB blijft mogelijk, maar er worden wel voorwaarden aan gesteld. Aanvragers van een PGB moeten kunnen aantonen dat de zorg die wordt ingekocht van goede kwaliteit is. Trefwoordenregister A B C E H Afsprakenkaart 20 Activiteiten in Wijchen 15 AWBZ 9, 12 Beschermd wonen (GGZ) 11 Bescherming van persoonsgegevens 27 Bezwaar indienen 27 CAK 9 Campagne Hier staan we voor 6 Conflict met Sociaal Wijkteam 27 Eigen bijdrage 9 Eigen kracht 15 EigenKrachtWijzer.nl 15, 20 Huidige zorgaanbieders 10 Huisarts 13, 27 Huiselijk geweld 10 Huishoudelijke hulp

16 I J Indicatiestelling 13 Inlooppunten Sociale Wijkteams 18, 19 Jeugdarts 13, 27 Jeugdwet 8 Jeugdzorg 8 S T Sensoor 16 Sociale Wijkteams 18 Sociale Verzekeringsbank 25 Speciaal onderwijs 23 Toegangspoort zorg 18 Trekkingsrecht 25 K L M Keukentafelgesprek 13, 20 Kindermishandeling 9, 10 Lopende indicaties 10 Mantelzorg 16 Mantelzorgcompliment 17 v W Veilig Thuis Gelderland-Zuid 10 Veelgestelde vragen 26 Vraagwijzer 26 Wet Langdurige Zorg 12 Wmo 8 WTCG 9 o p Onderwijs 22, 23 Openingstijden Sociale Wijkteams 18, 19 Passend onderwijs 22 PGB s 24, 28 Privacy 27 Z Zelfstandig wonen 15 Zorgaanbieders 10 Zorgconsulent Vraagwijzer 26 Zorgtaken 7 Zorgverzekeraars 11 r Rijksoverheid 12 Rugzakje

17 Uitgave gemeente Wijchen januari 2015 oplage voor hulp en advies gaat u naar de Sociale Wijkteams

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 2 De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Meer weten over... Zorg Jeugdhulp Werk

Meer weten over... Zorg Jeugdhulp Werk Meer weten over... Zorg Jeugdhulp Werk Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet Participatiewet 2 Meer weten over zorg jeugdhulp werk 3 Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO?

INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO? JEUGDHULP EN WMO 2015 INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO? 4. ZELF UW ZORG OF HULP REGELEN MET HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten oktober 2014 Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten Inhoud In dit bewaarnummer over de nieuwe wetten staan de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie