Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen"

Transcriptie

1 Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

2 Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen? 15 Sociale Wijkteams Wijchen 18 Het keukentafelgesprek 20 Passend onderwijs voor de jeugd 22 colofon Dit boekje is uitgegeven door de gemeente Wijchen. Oplage: exemplaren Uitgegeven: januari 2015 Redactie: gemeente Wijchen Foto s: gemeente Wijchen Vormgeving en druk: Drukkerij De Kleijn Wijchen Het Persoonsgebonden Budget (PGB) 24 Veelgestelde vragen 26 Trefwoordenregister 29 Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. De informatie is gebaseerd op de situatie zoals die in december 2014 bij de gemeente bekend was. De gemeente Wijchen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Ook kunnen aan de inhoud van dit boekje geen rechten worden ontleend. Tot slot: de familie Van Wiechen en Wilma van het Sociaal Wijkteam bestaan niet echt. Het gaat hier om gefingeerde personen. Elke mogelijke gelijkenis met bestaande personen berust op toeval. 3

3 Even voorstellen.. Ik heet Henk van Wiechen, 76 jaar jong. Soms merk je dat de jaren gaan tellen. Gelukkig helpen onze kleinkinderen ons met de boodschappen. Mijn vrouw Trudy krijgt helaas steeds meer last van haar geheugen. De dokter denkt aan beginnende dementie. Dat is voor ons moeilijk en verdrietig. Gelukkig krijgen we, via het Sociaal Wijkteam, professioneel advies en ondersteuning. Mijn naam is Martin van Wiechen. Ik ben 47 jaar en werk bij het beste reclamebureau van Gelderland. Getrouwd met Suus en vader van Bas, Marieke en Bennie, de benjamin van ons gezin. U ziet mij hier op de foto met Bennie (5). Hij heeft het - na wat startproblemen - prima naar zijn zin op school. Als jongste telg wordt hij natuurlijk behoorlijk verwend. Zelf is hij het daar niet mee eens trouwens, omdat hij altijd het eerste naar bed moet. Sinds twee jaar wonen wij in het schitterende buitengebied in een prachtig dijkhuisje aan de Maas. Ik ben Trudy. Onze zoon Martin is opgegroeid in dit huis waar we altijd gewoond hebben. Hij heeft geen broers of zusters. Vroeger was het hebben van maar één kind heel bijzonder, hoor. Hoe oud ik ben? Dat vraag je niet aan een dame. Nou vooruit dan: toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zat ik net op de kleuterschool. Dus reken maar uit. Wij zijn Bas (18) en Marieke (15) Van Wiechen. Natuurlijk helpen wij opa en oma met de weekboodschappen. Ik - Marieke dus - heb ADHD en het onderwijs dat ik volg is gelukkig precies op mijn situatie afgestemd. Sinds kort heeft mijn broer Bas zijn rijbewijs. Met de auto van ons pap rijden we dan naar de supermarkt. Dat noem je volgens mij mantelzorg. Als moeder van een gezin van drie kinderen heb ik - Suus van Wiechen (44) - best een druk leventje. Wegens een burn-out ben ik zelfs even uit de running geweest. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter, mede dankzij hulp van mijn vriendin. Naast moeder, ben ik vrijwilliger op school en werk ik elke zaterdag in een tuincentrum. Ook help ik eenzame ouderen door regelmatig bij hen op bezoek te gaan. Dat is erg leuk. 4 5

4 voorwoord Wist u dat veel zorgtaken in 2015 van het rijk naar de gemeente zijn overgegaan? Om u hierover zo goed mogelijk te informeren hebben wij in Wijchen de campagne Hier staan we voor ontwikkeld. Dit handige bewaarboekje maakt daar onderdeel van uit. U maakt onder andere kennis met de familie Van Wiechen. Wij lezen over de ervaringen van opa Henk, oma Trudy, Suus en Martin én hun kinderen Bas, Marieke en kleine Bennie. Zij maken gebruik van de veranderde zorg in hun woonplaats Wijchen. Onze kernboodschap is: als u een probleem heeft op het gebied van welzijn en zorg, kijk dan eerst of iemand in uw omgeving kan helpen. Lukt dat echt niet? Dan is er voor u professionele hulp. Want in Wijchen laten we niemand in de kou staan. Hier staan we voor! Wijchen is een gemeente waar mensen oog voor elkaar hebben en samen dingen ondernemen. Waar familie, buurtgenoten en vrienden elkaar een handje helpen. Alle veranderingen hebben ook invloed op mensen die geen zorg nodig hebben. Bent u zo iemand? Misschien kunt u dan mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of bij klusjes in huis. Of misschien kent u iemand die eenzaam is. Een luisterend oor doet vaak al wonderen. Bewaar dit boekje goed zodat u het altijd kunt raadplegen. En kijk ook eens op of Daar leest u de meest actuele informatie. Tot slot: als u snel iets wilt opzoeken in dit boekje, raadpleeg dan het trefwoordenregister achterin. Wij wensen u veel leesplezier! Rob Engels wethouder welzijn en zorg Als u er zelf niet uitkomt, kan het Sociaal Wijkteam u advies geven. Samen met een medewerker van het team voert u eerst een keukentafelgesprek. Hoe zo n gesprek verloopt leest u verder in dit boekje. Maar ook adresgegevens, tips en adviezen over welzijn en zorg staan erin vermeld. 6 7

5 Hoe is de zorg veranderd? Op 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de zorg voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Andere zorgtaken gaan juist van de gemeente naar de zorgverzekeraars. Sommige taken blijven bij de rijksoverheid. De kernboodschap bij die nieuwe zorg is dat altijd eerst gekeken wordt naar wat mensen zelf nog kunnen doen. Of hoe zij hun sociale netwerk optimaal kunnen inzetten. Wat heeft die verandering in zorg voor gevolgen voor de familie Van Wiechen? U leest hun ervaringen in dit boekje. Hoe zit het met de Wmo? De gemeenten in Nederland zijn al enkele jaren verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierin staat dat de gemeente zorgt voor ondersteuning bij het zelfstandig thuis blijven wonen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft in 2015 in de gemeente Wijchen hetzelfde. In 2015 is de Wmo verder uitgebreid met meer taken om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het gaat dan om hulp aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze nieuwe taken zijn onder andere: dagbesteding en vervoer (woon)begeleiding kortdurend verblijf beschermd wonen door GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) jeugd-ggz maatregelen kinderbescherming jeugdreclassering Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting van Veilig Thuis Gelderland-Zuid: het nieuwe advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (zie ook pagina 10). Hoe zit het met de eigen bijdrage? Voor de meeste Wmo- en AWBZ-voorzieningen betaalt u nu al een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Of dit in 2015 ook zo blijft hangt van uw situatie af. Krijgt u thuis verpleging of verzorging? Dan betaalt u waarschijnlijk geen eigen bijdrage meer. Verpleging en verzorging wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Krijgt u begeleiding of heeft u een Wmo-voorziening? Dan betaalt u in 2015 wel een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage gaat wel veranderen door afschaffing van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG). In 2014 kreeg u namelijk nog 33% korting op uw eigen bijdrage. Vanaf 2015 vervalt deze korting voor alle bijdragen. Hierdoor betaalt u meer aan eigen bijdrage. Het CAK heeft u hierover al geïnformeerd. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kijkt u op de website van het CAK: Hoe zit het met de Jeugdwet? Daarnaast is de gemeente met ingang van 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Voorheen regelden het rijk, de provincie en de zorgverzekeraars dit. Bij de nieuwe gemeentelijke taken gaat het om: opvoedondersteuning dagbesteding en begeleiding 8 9

6 Hoe zit het met lopende indicaties? In 2015 is er sprake van een overgangsjaar waarin bestaande indicaties voor zorg nog geldig zijn. Of er voor u iets verandert hangt af van uw indicatie. Als uw indicatie gedurende heel 2015 of langer loopt, dan behoudt u maximaal het hele jaar uw zorg. Al deze indicaties verlopen uiteindelijk op 1 januari In de loop van 2015 neemt het Sociaal Wijkteam dan contact met u op om uw situatie opnieuw te bekijken. Als uw indicatie vóór het eind van 2015 afloopt dan behoudt u uw zorg tot maximaal het moment dat uw indictie afloopt en neemt het Sociaal Wijkteam eerder contact met u op. Hoe zit het met huidige zorgaanbieders? De gemeente Wijchen heeft voor 2015 veel bekende en vertrouwde zorgorganisaties opnieuw gecontracteerd. Dit betekent dat in heel veel situaties de zorg geleverd blijft worden door de vertrouwde zorgaanbieder. Mocht dat toch veranderen dan bent u hierover geïnformeerd door uw begeleider, hulpverlener of zorgaanbieder. Hoe zit het met huiselijk geweld? Heel moeilijke onderwerpen zijn huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Wijchen kan 24-uurs spoedhulp bieden aan volwassenen en kinderen die thuis te maken krijgen met mishandeling binnen het gezin. Samen met andere gemeenten in de regio Nijmegen is het Veilig Thuis Gelderland-Zuid opgericht. Mensen die hulp zoeken voor zichzelf of anderen (bij constatering of verdenking van huiselijk geweld) kunnen het gratis telefoonnummer bellen. Op vindt u meer informatie over huiselijk geweld en kunt u een melding doen wanneer u zich zorgen maakt. Schroom dus niet een melding te doen. Slachtoffers zullen u dankbaar zijn. Hoe zit het met beschermd wonen (GGZ)? De gemeenten zorgen vanaf 2015 dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet zelfstandig kunnen wonen, beschermd kunnen wonen. Mensen met een indicatie voor beschermd wonen behouden de komende vijf jaar hun recht daarop, tenzij hun indicatie eerder afloopt. In dat geval wordt opnieuw beoordeeld of beschermd wonen nodig blijft. In de regio Nijmegen is de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor het organiseren van het beschermd wonen. Hoe zit het met de zorgverzekeraars? Verpleging en persoonlijke verzorging thuis (dus niet in een zorginstelling) worden per 2015 door uw zorgverzekeraar geregeld. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat u geen indicatie meer krijgt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zoals u dat misschien gewend bent. De wijkverpleegkundige zal samen met u vaststellen hoe vaak en hoeveel zorg u nodig hebt. Voor meer informatie over verpleging en verzorging in 2015 kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zonder hulp van anderen zijn op te lossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat volwassenen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! 10 11

7 Hoe zit het met huishoudelijke hulp? In de landelijke media hoort u veel over bezuinigingen op de hulp in de huishouding. Heeft u nu huishoudelijke hulp? Weet dan dat de gemeenteraad van Wijchen heeft besloten hier in 2015 niét op te bezuinigen. in vijf stappen naar hulp en zorg Hoe zit het met de rijksoverheid? De rijksoverheid is vanaf 2015 alleen nog verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die in een zorginstelling verblijven of thuis intensieve verpleging krijgen. Dit wordt geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze nieuwe wet vervangt de oude AWBZ, die dus verdwijnt. Verder heeft het rijk een landelijke campagne over de veranderingen in de zorg bedacht. U vindt hier alle informatie over via Wilt u weten wie vanaf 2015 voor uw zorg verantwoordelijk is? Kijkt u dan op Geen indicatiestelling maar zorg op maat! De manier waarop u toegang krijgt tot ondersteuning of zorg is veranderd. Voorheen ontvingen u of uw kind een indicatie voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg. Op basis van deze indicatie ontving u hulp. Maar iedere situatie is anders, dus die manier werkte niet altijd goed. Omdat de gemeente veel dichter bij u als inwoner staat kunt u advies, ondersteuning, mantelzorg of professionele hulp op maat krijgen. Dat kan via de volgende vijf stappen. Stap 1 > Kijk altijd eerst wat u zelf kunt regelen Vaak kunt u zelf al heel veel regelen om uw problemen aan te pakken. Eventueel met hulp van de mensen om u heen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden of buren. De oplossing is misschien dichterbij dan u denkt. Komt u daar niet zelf uit, neemt u dan contact op met uw Sociaal Wijkteam via Henk De laatste jaren heb ik serieuze rugklachten. De groentetuin gaat nog nét, maar spitten of zwaar tillen van boodschappen is lastig. De huisarts kan weinig voor mij doen, dus ben ik aangewezen op hulp van anderen. Gelukkig helpen mijn kleinkinderen Bas en Marieke ons heel goed. Nu mijn vrouw meer hulp nodig heeft dan vroeger, moet ik zorgen dat ik niet te zwaar belast word. Sinds vorig jaar hebben wij gelukkig hulp in de huishouding. Ik ben erg blij dat in 2015 die huishoudelijke hulp in de gemeente Wijchen gewoon blijft bestaan. Stap 2 > Waar kunt u terecht voor hulp? Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Wellicht is uw vraag eenvoudig te beantwoorden en kunnen zij u snel op weg helpen. Maar wanneer dit nodig is kan een medewerker van het Sociaal Wijkteam met u in gesprek gaan om te kijken wat u nodig heeft. Dat heet een keukentafelgesprek. Stap 3 > Keukentafelgesprek Een medewerker van het Sociaal Wijkteam gaat tijdens dit gesprek met u praten over een passende oplossing voor uw situatie. Als het echt nodig is dan blijven professionele ondersteuning en zorg mogelijk. Daarnaast kunt u uw vragen nog steeds stellen aan de vertrouwde gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld aan uw huisarts, aan de school of op het consultatiebureau. Uw huis-, jeugd- of kinderarts kan nog steeds direct doorverwijzen naar jeugdhulp. Dat verandert dus niet

8 Stap 4 > u maakt een plan Samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam maakt u één plan. Hierin staat welke oplossingen mogelijk zijn en welke hulpmiddelen of zorg u daarbij nodig heeft. Er wordt altijd één plan voor het hele gezin opgesteld. Dat is wel zo verstandig. Stap 5 > u gaat aan de slag U gaat samen met de mensen om u heen en - waar nodig - met hulpverleners aan de slag. Als u te maken heeft met meerdere organisaties zorgt één persoon ervoor dat zij goed samenwerken. Alle Sociale Wijkteams zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur via Een sturen kan natuurlijk ook via Wat kunt u zelf oplossen? Vaak is een oplossing dichterbij dan u denkt. Eventueel met een beetje hulp van familie of vrienden. Of met een duwtje in de juiste richting. Er zijn in Wijchen al veel voorzieningen waar u zelf terechtkunt. Misschien bent u daarmee geholpen. Als u die mogelijkheden nog niet kent, helpt het Sociaal Wijkteam u graag verder. Eén telefoontje of mailtje is al genoeg. Langskomen kan natuurlijk óók. Hoe zit het met uw eigen kracht? Vaak kunt u zelf een oplossing voor uw probleem vinden. Maar soms lukt dat even niet. Misschien omdat u niet precies weet waar het probleem zit. Of omdat u niet weet welke oplossingen er voorhanden zijn. In dat geval kan de EigenKrachtWijzer uitkomst bieden. Dit is een digitale vragenlijst die op basis van uw situatie suggesties geeft voor mogelijke oplossingen. Kunt u zelf niet met een computer overweg? Vraag dan een familielid of kennis u even te helpen. Of zoek contact met uw Sociaal Wijkteam. Vul de EigenKrachtWijzer in via Wilma (sociaal wijkteam) Tijdens het eerste keukentafelgesprek, met Henk en Trudy, hebben we een aantal punten op papier gezet op een handige afsprakenkaart. Dan weten we altijd wat we besproken hebben en ontstaan er geen misverstanden. Het mooie is dat je samen een plan maakt. Zo hebben wij het erover gehad wat er moet gebeuren als Trudy s reuma te erg wordt. Of wanneer haar geheugen te veel achteruit zou gaan. Dat gesprek was voor hen best confronterend. Zij willen samen zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis blijven wonen. Wat zij erg fijn vinden is dat ik in principe altijd hun vaste contactpersoon ben. Voor mij is dat trouwens ook fijn want dan bouw je een betere band met elkaar op. Hoe zit het met activiteiten in Wijchen? Bent u op zoek naar een bepaalde organisatie of activiteit in Wijchen? MEER Welzijn Wijchen heeft hiervoor een zogeheten sociale kaart ontwikkeld met praktische informatie. Deze kunt u vinden op Hoe zit het met zelfstandig wonen? Mensen willen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. U kunt hier zelf al veel aan doen door tijdig verbeteringen in uw huis aan te brengen. Er komt misschien een moment dat u moeite krijgt met bijvoorbeeld traplopen of met het handmatig uitdraaien van het zonnescherm. Daar kunt u nu al op inspelen. Het fijne daarvan is dat u van verbeteringen in huis nu al kunt profiteren. Uw huis wordt er namelijk véél comfortabeler en veiliger op en u voorkomt dat u al vroeg extra zorg nodig heeft. Kijkt u voor meer informatie op Of neem contact op met een woonadviseur van MEER Welzijn Wijchen via telefoonnummer

9 Hoe zit het met Sensoor? Soms heeft u misschien geen hulp nodig, maar gewoon iemand die even naar uw verhaal luistert. Geen professionele zorgverlener, maar iemand die betrokken is, met u meedenkt en de tijd voor u neemt. Dan is Sensoor er voor u. Sensoor is een 24-uurs anonieme hulplijn die altijd een luisterend oor biedt. Hoe zit het met het mantelzorgcompliment? Daarnaast blijft bij de gemeente Wijchen het mantelzorgcompliment bestaan. Dit is een financiële tegemoetkoming van 150,-. In de loop van 2015 wordt duidelijk hoe mantelzorgers hiervoor aangemeld kunnen worden. Kijkt u hiervoor op Telefonische hulp: Online hulp: Hoe zit het met mantelzorg? De gemeente zorgt in 2015 voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. In de zorg doen mantelzorgers belangrijk werk voor hun naasten. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken. Zo kan het ontlasten van de mantelzorger onderdeel zijn van de ondersteuning die op basis van een keukentafelgesprek wordt toegekend. Trudy Bas Ik kan steeds minder goed dingen onthouden. Ook heb ik reumatische klachten. Ik wil echt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met mijn man in ons fijne huis. Een keer per week komt onze huishoudelijke hulp. Dat blijft gelukkig ook in 2015 zo. Gisteren hebben we zo n keukentafelgesprek gevoerd met een aardige dame. Of was het nou vorige week? Dat weet ik niet meer. Of Henk bij dat gesprek aanwezig was? Weet ik ook niet meer precies. Ik geloof het wel hoor. Ziet u, dat bedoel ik nou, begin ik alweer aan mijzelf te twijfelen! Mijn zus Marieke zei dat wij eigenlijk een soort mantelzorgers zijn voor opa en oma. Dat klinkt best wel vet. Wij brengen elke week hun boodschappen omdat opa haast niet meer kan tillen. En oma heeft reuma dus dat schiet ook niet op. Gelukkig heb ik pas mijn rijbewijs gehaald. Ik mag zelfs mijn vaders auto lenen want daarvoor moest ik altijd met mijn scooter. Nooit verwacht dat pa ja zou zeggen, want hij laat bijna niemand in zijn auto rijden. Trouwens, mijn opa en oma hebben een heel oude buurvrouw die slecht ter been is. Als zij dat zou vragen, willen we best voor haar ook de boodschappen doen. No problem! 16 17

10 Sociale Wijkteams Wijchen Vanaf 2015 zijn de Sociale Wijkteams dé toegangspoort voor ondersteuning en zorg. Een Sociaal Wijkteam is een team van zorgprofessionals dat samen met u zoekt naar praktische oplossingen voor uw problemen op het gebied van welzijn en zorg. U kunt daarbij denken aan vragen over onder andere beperkingen, eenzaamheid, zelfstandig wonen of opvoeding. Het team bestaat onder meer uit een wijkverpleegkundige, een opbouwwerker, een maatschappelijk werker, een WMO-consulent van Vraagwijzer en een MEE-consulent. Zij voeren met u altijd eerst een keukentafelgesprek. Er zijn drie Sociale Wijkteams in de gemeente Wijchen actief. Sociaal Wijkteam Noord voor de wijken in Wijchen ten noorden van de spoorlijn lnloop: Het Noorderlicht, Roerdompstraat 76 in Wijchen maandag van 9.30 tot uur dinsdag van tot uur woensdag van 9.30 tot uur vrijdag van 9.30 tot uur Inloop: Meander Woonzorg, Passedwarsstraat 69B in Wijchen elke eerste maandag van de maand van 9.00 tot uur Sociaal Wijkteam Zuid voor de wijken in Wijchen ten zuiden van de spoorlijn + Alverna Inloop: t Mozaïek, Oosterweg 179 in Wijchen dinsdag van 9.00 tot uur dinsdag van tot uur vrijdag van 9.00 tot uur Sociaal Wijkteam Buitengebied voor de dorpskernen Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik Inloop Balgoij: t Ballegooijke, Boomsestraat 2b, donderdag van tot uur lnloop Batenburg: De Hostert, Grootestraat 9, maandag van tot uur Inloop Bergharen: De Zandloper, Weem 1, vrijdag van 9.00 tot uur Inlooppunt Hernen/Leur: De Mijlpaal, Tunnelpad 3, dinsdag van 9.00 tot uur Inlooppunt Niftrik: De Waaijershof, Dorpsstraat 12, donderdag van tot uur Martin Onze zoon Bennie heeft driftbuien en slaapproblemen. Via de schoolarts is hij vorig jaar bij een psycholoog terechtgekomen. Hij heeft een indicatie tot Die jeugdzorg wordt tegenwoordig via de gemeente geregeld. Vandaar dat wij als ouders door het Sociaal Wijkteam zijn uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Gewoon bij ons thuis dus. Om te kijken hoe het gaat met Bennie. En hoe wij als ouders met de situatie om kunnen gaan. Onze contactpersoon vroeg ook naar onze gezinssituatie. En of die professionele zorg voor Bennie nog steeds nodig was. Het is mogelijk dat de inlooptijden gedurende 2015 wijzigen, bijvoorbeeld tijdens vakanties of feestdagen. Kijkt u voor de meest actuele tijden op Alle Sociale Wijkteams zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur via Een sturen kan natuurlijk ook via 18 19

11 het keukentafelgesprek Waarom zo'n gesprek? Het doel van dit gesprek is om eerst helder te krijgen welke stappen u samen met mensen uit uw eigen omgeving kunt zetten om uw problemen aan te pakken. Tijdens dit gesprek kunnen alle onderwerpen aan bod komen. De medewerker van het Sociaal Wijkteam stelt altijd vragen op meerdere gebieden. Niet alleen over zorg, maar ook bijvoorbeeld over gezondheid, eenzaamheid of eventuele schulden. Samen maakt u een plan waarin staat wat u zelf regelt en waarbij u écht professionele ondersteuning nodig heeft. Die afspraken schrijft u op een afsprakenkaart. Hoe gaat het verder? Samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam maakt u een plan. Hierin staat wat u zelf regelt en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het plan is dan de basis voor een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning. De gemeente neemt het voorstel in principe helemaal over. U ontvangt dan later een formele beschikking voor zorg. Het kan best zijn dat specialistische hulp of hulpmiddelen waar u nu al gebruik van maakt, na het keukentafelgesprek gewoon voor u behouden blijven. Dat hangt helemaal van uw situatie af. Waar voert u het gesprek? Het gesprek vindt bij voorkeur bij u thuis plaats. Als het ware aan de keukentafel. Maar het kan ook ergens anders zijn. U mag dat zelf bepalen. Hoe bereidt u zich voor? U kunt alvast nadenken over wat u zelf kunt regelen om uw problemen aan te pakken. Om u daarbij te helpen, kunt u gebruikmaken van de EigenKrachtWijzer. Dit is een vragenlijst die u op internet kunt invullen, waarna u adviezen en tips op maat krijgt. U kunt de EigenKrachtWijzer vinden op Mag u iemand meenemen? Ja, dat mag. U kunt altijd iemand uitnodigen om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek. Het is misschien verstandig om iemand uit uw eigen omgeving uit te nodigen. Dit kan een familielid, kennis of mantelzorger zijn. Of een ervaringsdeskundige zoals bijvoorbeeld een ouderenadviseur van de KBO. Heeft u niemand die bij het gesprek aanwezig kan zijn en heeft u die behoefte toch? Dan zorgt het Sociaal Wijkteam voor een onafhankelijke persoon die u kan ondersteunen tijdens het gesprek. Suus Langzaamaan veranderde door een burn-out mijn leven. Ik raakte snel in de war en was niet bepaald gezellig meer voor mijn directe omgeving. Alles was mij te veel. Zelfs naar het dorp gaan om boodschappen te doen. Ik had echt nergens zin in. Mijn drukke leventje was even compleet tot stilstand gekomen. Een vriendin van mij had het in de gaten en overtuigde mij ervan dat ik hulp nodig had. Zij heeft mij het telefoonnummer van het Sociaal Wijkteam gegeven en net zo lang gewacht totdat ik het lef had om te bellen. Er volgde snel een keukentafelgesprek. Heel veel dingen bleek ik zelf op te kunnen lossen. Maar voor de finishing touch heb ik professionele hulp gezocht. Nu gaat het weer goed. Mijn vriendin ben ik nog steeds dankbaar

12 passend onderwijs voor de jeugd Hoe zit het met passend onderwijs? Elk kind in de gemeente Wijchen heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. Dat geldt dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het idee achter passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Want zo worden zij het beste voorbereid op een reguliere vervolgopleiding en worden zij gestimuleerd actief mee te doen in onze samenleving. Tegenwoordig gaan we uit van wat kinderen wél kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Nauwkeurig wordt gekeken naar welke ondersteuning een leerling nodig heeft zodat hij of zij zo goed mogelijk mee kan doen. Is een leerling bijvoorbeeld druk? Wat heeft hij of zij dan nodig om het druk zijn te verminderen? En hoe kan er Marieke Op de basisschool maar ook op de Havo waar ik nu zit heb ik altijd een rugzakje gehad. Ik heb gehoord dat door veranderingen in de zorg die rugzakjes verdwijnen. Het maakt mij niet zoveel uit hoe het allemaal heet. Ik ben blij dat ik nog steeds onderwijs kan krijgen op een normale middelbare school in Wijchen, ondanks mijn ADHD. Hoef ik lekker niet zo ver te fietsen. En mijn vrienden en vriendinnen wonen in de buurt! in de klas goed mee worden omgegaan? Dat is waar passend onderwijs in de kern om draait. Om alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, maken scholen afspraken met elkaar over de juiste ondersteuning. Hoe zit het met het rugzakje? Vanaf dit schooljaar bestaat de Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) niet meer. Iedere school krijgt een basisbudget waarmee het de ondersteuning van leerlingen regelt. Daarnaast kan de school gebruikmaken van extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband van de scholen in de regio. Hoe zit het met speciaal onderwijs? Leerlingen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis) onderwijs. Wel wordt regelmatig gekeken naar hun ontwikkeling. Of zij misschien met wat ondersteuning kunnen terugkeren naar het reguliere onderwijs. Daarnaast wisselen het speciaal en regulier onderwijs onderling meer kennis en deskundigheid uit. Hierin spelen speciale professionele begeleiders een belangrijke rol. Zij ondersteunen individuele of groepjes leerlingen op hun reguliere school en helpen docenten beter in te spelen op specifieke behoeften. Hoe zit het met onderwijs en Sociale Wijkteams? De Sociale Wijkteams zorgen samen met het onderwijs voor een goede afstemming tussen ondersteuning op school en jeugdzorg thuis. Ook wanneer uw kind naar school gaat in een andere gemeente. Zo neemt een school in Nijmegen voor een Wijchense leerling contact op met het Sociaal Wijkteam in Wijchen. Meer weten over passend onderwijs? De school van uw kind kan u meer vertellen over hoe de school dit regelt. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Kijk voor basisonderwijs op Voor voortgezet onderwijs kunt u kijken op

13 Het persoonsgebonden Budget (pgb) Het blijft mogelijk om zorg in te kopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wel worden er strengere voorwaarden verbonden aan het gebruik van een PGB. Aanvragers van een PGB moeten straks een plan maken waarin staat hoe de kwaliteit van de ingekochte zorg gegarandeerd wordt. Ook worden de PGB s vanaf 2015 rechtstreeks aan de zorgverlener betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om goede zorg in 2015 te garanderen heeft de gemeente met vele vertrouwde zorgaanbieders contracten afgesloten. Wanneer u denkt dat de beschikbare zorg toch niet passend is voor uw situatie, is het mogelijk om zelf uw zorg in te kopen met gebruik van een Persoonsgebonden Budget. Hier zijn dan wel voorwaarden aan verbonden. Trekkingsrecht Om fraude met PGB s tegen te gaan is landelijk het trekkingsrecht ingevoerd. Dit betekent dat een PGB niet meer rechtstreeks op de bankrekening van de cliënt wordt overgemaakt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert voortaan het PGB en betaalt facturen rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor betalingen kunt u gebruikmaken van de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hier kunt u tevens zien hoeveel budget u nog heeft. Kijkt u voor meer informatie over de Sociale Verzekeringbank op Kijkt u ook eens naar de website van de belangenvereniging voor PGB s Per Saldo via Wanneer u gebruik wilt maken van een PGB voor de inkoop van zorg schrijft u een plan. Daarin motiveert u waarom de zorg die u wilt inkopen geschikter is dan de reeds aangeboden zorg. Het blijft mogelijk om onder bepaalde voorwaarden uw PGB te gebruiken voor ondersteuning door mensen in uw sociale netwerk. Het moet dan wel gaan om zéér intensieve hulp. Hulp die niet in redelijkheid van uw omgeving verwacht mag worden. Bovendien dient u te motiveren waarom de in te kopen zorg van goede kwaliteit is

14 veelgestelde vragen In het laatste hoofdstuk gaan we graag in op vragen die vaak gesteld worden. Bepalen ambtenaren welke zorg u nodig heeft? Nee, de toegang tot zorg wordt in Wijchen geregeld door de Sociale Wijkteams. De medewerkers in deze teams zijn ervaren deskundigen van zorginstellingen, zoals wijkverpleegkundigen of maatschappelijk werkers. Zij zijn dus niet in dienst van de gemeente. In principe zal de gemeente ook altijd het advies van de medewerker van het Sociaal Wijkteam volgen bij de inzet van professionele ondersteuning. Zijn mensen in uw omgeving verplicht u te helpen? Nee, de mensen om u heen zijn nooit verplicht om te helpen. Natuurlijk wordt bij het keukentafelgesprek eerst gekeken naar wat u zelf nog kunt met de hulp van uw familie en bekenden. Maar als het echt nodig is dan blijft professionele zorg en ondersteuning mogelijk. Bovendien wordt in het keukentafelgesprek ook gekeken of er sprake is van overbelasting van de mantelzorger. In dat geval kan ondersteuning van de mantelzorger worden geboden. Kunt u nog steeds terecht bij uw zorgconsulent van vraagwijzer? Voorlopig blijft Vraagwijzer van de gemeente Wijchen gewoon bestaan. Als u al een bestaande Wmo-voorziening heeft, kunt u nog steeds bij Vraagwijzer terecht. Mocht daar echter aanleiding voor zijn, dan kan Vraagwijzer u doorverwijzen naar het Sociaal Wijkteam. Bijvoorbeeld als uw zorgvraag groter wordt. Dan kan het Sociaal Wijkteam met een bredere blik naar uw situatie kijken. Hoe zit het met de bescherming van persoonsgegevens? Uw privacy wordt ook binnen de Sociale Wijkteams goed beschermd. Uw dossier is alleen toegankelijk voor de medewerker waar u direct contact mee heeft. Zij zorgen dat er in uw dossier alleen gegevens staan die relevant zijn om uw situatie te behandelen. vervangt het Sociaal Wijkteam uw huisarts? Nee, huis-, kinder- en jeugdartsen blijven vertrouwenspersonen. Zij blijven vanuit hun deskundigheid altijd een aanspreekpunt voor uw vragen. Zij kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar jeugdhulp. Bovendien betrekt het Sociaal Wijkteam huisartsen altijd bij een eventueele doorverwijzing naar de jeugd-ggz. Wat als u een conflict heeft met het Sociaal Wijkteam? Het kan voorkomen dat u het - om welke reden dan ook - niet kunt vinden met uw contactpersoon van het Sociaal Wijkteam. In dat geval kunt u vragen om een andere medewerker. Het is immers van belang dat u zich prettig voelt tijdens een keukentafelgesprek. HoE kunt u BEZWAAr MAKEN TEGEN aangeboden zorg? Wanneer u het na het keukentafelgesprek niet eens bent met de aangeboden zorgoplossingen dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. U doet dat door een brief te sturen naar het college van Wijchen, postbus 9000, 6600 HA in Wijchen, ter attentie van de afdeling BMO. Vermeld in uw brief tegen welk besluit u bezwaar maakt én waarom u het niet eens bent met het besluit. Voorzie uw brief ook van uw adresgegevens, telefoonnummer en datum. Ook moet u uw bezwaarschrift ondertekenen. Belangrijk aspect is dat uw bezwaar beoordeeld wordt door een onafhankelijke commissie. In het uiterste geval kunt u in beroep gaan bij de rechter

15 Zitten er ook vrijwilligers in het Sociaal Wijkteam? Ja, de gastheren of gastvrouwen van de teams zijn vrijwilligers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld de toeleiding naar zorg heeft u altijd te maken met een professionele zorgverlener. Alle medewerkers in een Sociaal Wijkteam die een keukentafelgesprek met u voeren, zijn zorgprofessionals. Zij hebben ervaring in het voeren van dergelijke gesprekken. Kan uw indicatie eerder aflopen door een keukentafelgesprek? Nee, dat is niet mogelijk. De looptijd van uw indicatie verandert formeel gezien niet door het voeren van een keukentafelgesprek. Indien u dit wenst kunt u dus uw huidige zorg behouden voor de resterende duur van uw indicatie. Wie bepaalt of u nog zorg krijgt? De gemeente geeft geen indicaties meer af. Wanneer u nu een indicatie heeft, neemt het Sociaal Wijkteam contact met u op voor een keukentafelgesprek. Dan wordt uw situatie opnieuw besproken. Wel geeft de gemeente beschikkingen af aan de hand van het gemaakte plan en de aanvraag. Kunt u nog steeds gebruikmaken van persoonsgebonden Budget (pgb)? Ja, het gebruik van een PGB blijft mogelijk, maar er worden wel voorwaarden aan gesteld. Aanvragers van een PGB moeten kunnen aantonen dat de zorg die wordt ingekocht van goede kwaliteit is. Trefwoordenregister A B C E H Afsprakenkaart 20 Activiteiten in Wijchen 15 AWBZ 9, 12 Beschermd wonen (GGZ) 11 Bescherming van persoonsgegevens 27 Bezwaar indienen 27 CAK 9 Campagne Hier staan we voor 6 Conflict met Sociaal Wijkteam 27 Eigen bijdrage 9 Eigen kracht 15 EigenKrachtWijzer.nl 15, 20 Huidige zorgaanbieders 10 Huisarts 13, 27 Huiselijk geweld 10 Huishoudelijke hulp

16 I J Indicatiestelling 13 Inlooppunten Sociale Wijkteams 18, 19 Jeugdarts 13, 27 Jeugdwet 8 Jeugdzorg 8 S T Sensoor 16 Sociale Wijkteams 18 Sociale Verzekeringsbank 25 Speciaal onderwijs 23 Toegangspoort zorg 18 Trekkingsrecht 25 K L M Keukentafelgesprek 13, 20 Kindermishandeling 9, 10 Lopende indicaties 10 Mantelzorg 16 Mantelzorgcompliment 17 v W Veilig Thuis Gelderland-Zuid 10 Veelgestelde vragen 26 Vraagwijzer 26 Wet Langdurige Zorg 12 Wmo 8 WTCG 9 o p Onderwijs 22, 23 Openingstijden Sociale Wijkteams 18, 19 Passend onderwijs 22 PGB s 24, 28 Privacy 27 Z Zelfstandig wonen 15 Zorgaanbieders 10 Zorgconsulent Vraagwijzer 26 Zorgtaken 7 Zorgverzekeraars 11 r Rijksoverheid 12 Rugzakje

17 Uitgave gemeente Wijchen januari 2015 oplage voor hulp en advies gaat u naar de Sociale Wijkteams

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Vragen 8 Palliatieve behandelingen 12 Wat kunt u zelf doen? 15 Aanvullende of alternatieve behandelingen

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie