Drieluik. Jaargang 22 nummer 9 12 september tot en met 9 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drieluik. Jaargang 22 nummer 9 12 september tot en met 9 oktober 2015"

Transcriptie

1 Jaargang 22 nummer 9 12 september tot en met 9 oktober 2015 Drieluik Informatie- en contactblad van de geloofsgemeenschappen rond de kerken van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Paulus te Raalte en de Heilige Marcellinus te Broekland. Versiering Heilige Kuisverheffing Paus Franciscus op het balkon van de Sint Pieter in Vaticaanstad. Dat was dit jaar het thema van de Stöppelhaeneversiering in de basiliek van de Heilige Kruisverheffing. Met aan weerszijden panelen met afbeeldingen van een kerk en een moskee. Daarmee haken de versierders in op het beleid van de huidige paus om verbondenheid en eenheid te stimuleren in de wereld. Ook in de contacten met andere religies. Het is wel heel bijzonder dat de mensen van de Medine-moskee in Raalte, die dit jaar voor het eerst meededen aan de Stöppelhaeneversiering, toen ze de kunst kwamen afkijken bij de ervaren zadenplakkers van de Kruisverheffing dit thema zagen met ook de moskee in beeld. Verbondenheid en eenheid, wie zaait zal oogsten! Heilige Kruisverheffing Vanaf pagina 5 Heilige Paulus Vanaf pagina 8 Heilige Marcellinus Vanaf pagina 11 De Gerarduskalender is er weer Vredesduiven in de Pauluskerk Vredesviering Inspiration op 19 september

2 PASTORAAL TEAM Parochie van de geloofsgemeenschappen van Broekland, Haarle, Heeten, Holten, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte. Kerkstraat 8, 8102 EA, Raalte secretariaat (Inge Stegeman) telefoon , Voor contact met een van onze 3 geloofsgemeenschappen zie elders in dit nummer. J.P.M. (Jan) Verweij, pastoor Profiel: Liturgie Zwolsestraat AC Raalte telefoon of (pastorie Kruisverheffing) ; H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker Profiel: Diaconie Molenbelterweg JA Holten telefoon A.C.M.M. (Astrid ) van Engeland, pastoraal werker Profiel: Gemeenschapsopbouw Molenweg RC Haarle telefoon niet bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag. J.B.M. (Joke) van Steenoven, pastoraal werker Profiel: Catechese Kerkstraat EA Raalte telefoon In geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar op nummer Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Bezoek van een pastor Als u een gesprek wilt rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, dan kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Gedachten van Een hart onder de riem Een van de steeds diep ingrijpende gebeurtenissen in het leven van pastores is de bediening van het sacrament van de zieken aan hen die op sterven liggen. De betrokkenheid van de mensen rondom het ziekbed, de gebaren en de woorden van afscheid, de woordeloze tranen in veel gevallen. En na de zalving het samen te communie gaan. Als de zieke slaapt, zetten we het doosje met de hosties op zijn hartplek en delen van daaruit het Heilig Brood. En iedereen begrijpt dat zo het verbond van God met de mensen een bijzondere invulling krijgt. Op zulke momenten vormen mensen samen een krachtige eenheid in de Heilige Geest. Het zijn gebaren vol hartelijkheid. Dat is ook wel ooit anders. Soms gaan mensen te communie met veel nonchalance, kauwgum kauwend, lachend en giechelend, dat ik wel denk: was maar blijven zitten. Er steekt, zou je zeggen, geen hart in het gebaar, dat zij stellen. Religie kan niet zonder vormen, maar zeker niet zonder hart. Soms ben ik wel jaloers op verre volken en de intimiteit, waarmee zij hun godsdienst beleven. Foto s van mensen die zich wassen in de heilige rivier, de Ganges. Of kinderen, die wierookstokjes branden in een Shintotempel. Overal tref je diepdoorleefde gebaren en rituelen en overal komen gebaren voor die versleten zijn en zonder hart of betekenis. Ter voorbereiding op de uitvaart van een vader/opa kwam de vraag naar voren: Gaan we wel of niet te communie?. We moeten er wel achterstaan. We doen het niet zomaar. Soms zijn we losgeraakt van onze rituelen en handelingen. Een kus zo maar uit beleefdheid voelt koud aan. We moeten het wel met ons hart doen. Pastoor Jan Verweij Liturgische kalender Feesten van de Heiligen die wij de komende weken vieren en gedenken en de zondagen door het jaar September Zondag 13 Vierentwintigste zondag door het jaar Maandag 14 Kruisverheffing Dinsdag 15 Onze Lieve Vrouw van Smarten Woensdag 16 de Heiligen Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren Zondag 20 Vijfentwintigste zondag door het jaar Maandag 21 Heilige Matteüs, apostel en evangelist Woensdag 23 Heilige Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio) Zondag 27 Zesentwintigste zondag door het jaar Dinsdag 29 de Heiligen Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen Woensdag 30 Heilige Hiëronymus, priester en kerkleraar Oktober Donderdag 1 Heilige Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares Vrijdag 2 Heilige Engelbewaarders Zondag 4 Zevenentwintigste zondag door het jaar Woensdag 7 Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans Pagina 2 Drieluik - nr. 9

3 Algemeen Bestuurswijzigingen in het parochiebestuur Op 1 januari 2016 zijn we alweer zes jaar onderweg als Parochie Heilig Kruis. Achterom kijkend is het een hectische periode geweest met vele ontwikkelingen, die over het algemeen goed zijn verlopen dankzij de inzet van medewerkers en vele vrijwilligers op de negen locaties. Zowel voor als achter de schermen is er heel veel werk verzet. Niet alles is goed gegaan, maar fouten maken is een consequentie van werken. Zolang we van onze fouten leren en bereid zijn naar elkaar te luisteren, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De afgelopen zes jaar heb ik deel uit mogen maken van het bestuur; de eerste twee jaar met het aandachtsgebied personele zaken en de laatste vier jaren als vicevoorzitter. Ik heb het ervaren als een boeiende, maar soms ook zware taak. Reeds enige tijd laat mijn gezondheid te wensen over hetgeen te maken heeft met een veelheid van taken. Aangezien gezondheid een groot goed is, ben ik genoodzaakt ingrijpende besluiten te nemen. Het doet mij pijn u mee te delen dat ik met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden als vicevoorzitter van bet bestuur van de Parochie Heilig Kruis heb neergelegd. Graag had ik mijn tweede termijn afgemaakt. Binnen het bestuur zijn volgens het rooster per 1 januari 2016 twee bestuursleden aftredend, te weten de heer Henk Holtmaat, secretaris en de heer Herman van der Sligte. We zijn blij dat onze secretaris te kennen heeft gegeven zich voor de volgende periode herkiesbaar te stellen. We gaan naarstig op zoek naar vervanging voor de heer Herman van der Sligte alsmede naar een vicevoorzitter. Ik bedank de medebestuursleden voor de goede en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren; het was fijn deel uit te mogen uitmaken van dit bestuur. Tevens dank ik u allen voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens u alle goeds en bovenal Gods Zegen. Marion Wolters-Nollen Naschrift van het bestuur Wij hebben kennis genomen van het drastische besluit dat mevrouw Marion Wolters heeft moeten nemen. Hoewel wij het betreuren dat een kundig bestuurder en fijne collega ons gaat verlaten, kunnen wij volledig begrip opbrengen voor haar besluit: een goede gezondheid is immers een uitermate kostbaar bezit. Wij hopen dan ook dat met het wegvallen van de druk en verantwoordelijkheid, die haar bestuurstaak met zich meebracht, haar gezondheid spoedig zal herstellen. Wij zijn mevrouw Wolters bijzonder erkentelijk voor de bekwame wijze waarop zij zich steeds met grote inzet van haar taken binnen het bestuur van onze parochie heeft gekweten: zij was een bekwaam bestuurder en een innemende collega. Wij wensen haar Gods zegen en het allerbeste voor de toekomst. Bestuur Parochie Heilig Kruis Pelgrimsreis 2015 Het is inmiddels traditie geworden om vanuit onze parochie om het jaar een bijbelse reis te maken. In 2011 gingen we met maar liefst 3 groepen van 40 parochianen naar Israël. In 2013 gingen we Paulus achterna door Griekenland en dit jaar bezoeken we het Rijke Roomse Leven in Italië. Van 15 tot en met 26 september zullen we met 40 parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie een rondreis gaan maken door Toscane, Rome en Assisi. De reis start in Toscane, de wieg van de Renaissance. We zullen daar een bezoek brengen aan onder andere Florence en Siena. Daarna reizen we door naar het centrum van onze kerk: Rome. In deze eeuwige stad bezichtigen we onder meer het Forum Romanum, het Colosseum, de catacomben, het Vaticaans Museum, de Sixtijnse kapel en verschillende basilieken, waaronder uiteraard de Sint Pieter. Op zondag zullen we de eucharistie bijwonen in de Kerk der Friezen en na afloop gezellig koffie drinken met alle aanwezige Nederlanders. Helaas zullen we niet de zegen van onze paus Franciscus ontvangen, aangezien hij niet aanwezig is als wij in Rome zijn. Ook treden we nog even in de voetsporen van de apostel Paulus door in een viering in Sint Paulus buiten de Muren stil te staan bij de reis van Paulus naar Rome. Tot slot treden we in het voetspoor van Franciscus van Assisi. Vanuit Rome rijden we door het Rietidal waar nog altijd enkele kluizenarijen uit de tijd van Franciscus te zien zijn om vervolgens door te reizen naar de middeleeuwse stad Assisi waar de heilige Franciscus geboren en getogen is. Daar bezoeken we onder andere de beroemde basiliek San Francesco met de prachtige fresco s die het leven van Franciscus uitbeelden. De reis zal worden afgesloten met een bijzondere wandeling door de omgeving van Assisi. We wandelen naar de kluizenarij van Careceri, waar Franciscus zich regelmatig terugtrok om er te mediteren, te vasten en zich verbonden te voelen met de natuur. Ook komen we tijdens deze wandeling bij het klooster van San Damiano, waar de Heilige Clara de Orde van de Clarissen stichtte. Deze laatste dag van de reis zal worden afgesloten in de basiliek Santa Maria degli Angeli in Assisi, de meest heilige plaats van de Franciscanen, aangezien Franciscus op de plek waar nu deze kerk staat, zijn roeping ontving om afstand te doen van de wereld en te gaan leven te midden van de armen. Het is ook op deze plaats dat de Heilige Franciscus gestorven is. Van harte hoop ik dat deze reis door Italië ons mag verbinden met elkaar en een verrijking mag zijn voor ons geloof. Dat het vele dat we zullen zien en ervaren ons mag inspireren om in vertrouwen en vol nieuwe inspiratie verder te gaan op onze eigen en persoonlijke levensweg, waarop de Eeuwige met ons mee zal blijven gaan door alles heen. Pastor Astrid van Engeland Drieluik - nr. 9 Pagina 3

4 Warm lopen voor je geloof De wandeling op zondag 4 oktober 2015 heeft als thema: Warm lopen voor je geloof in.? Geloof je in de ander?, in het goede?, in God?, in de toekomst? of in..? Wat raakt je het meest? Iets om tijdens de wandeling samen met anderen over na te denken. We verzamelen ons om uur bij de Pauluszaal, vanwaar we carpoolen naar het startpunt van de wandeling. De tocht is ongeveer 7 kilometer. Voor koffie of thee wordt gezorgd. Werkgroep De Wandeling Seniorenpastoraat Het seniorenpastoraat van de parochie Heilig Kruis heeft in samenwerking met de KBO Raalte een themamiddag georganiseerd waarbij alle senioren welkom zijn. Deze middag wordt gehouden op dinsdag 6 oktober, locatie Swaenewoerd, aanvang uur - zaal open uur. Marie José Dusseldorp zal onze gastspreekster zijn. Zij is pastor in het Huis van Bewaring in Zwolle en zal ons vertellen over het leven van gedetineerden en de rol van pastor daarin. Wat kan geloof betekenen in zo n situatie? Iedereen heeft zo zijn/haar eigen gedachten over het gevangeniswezen, daders, schuld, slachtoffers. Wellicht zijn er mensen die met deze thematiek te maken hebben of hebben gehad. Hoe ga je daarna verder met je leven? Het zijn vragen die Marie José graag samen met de aanwezigen wil bespreken. U bent allen van harte welkom. Toegang is gratis Seniorenpastoraat Heilig Kruis Ontmoetingsdag Ziekenapostolaat Het Ziekenapostolaat Raalte organiseert dit jaar voor de 61e keer de ontmoetingsdagen (voorheen ziekentriduüm). Net als vorig jaar houden we één dag in het voorjaar en één dag in het najaar. De dag in het najaar zal gehouden worden op woensdag 14 oktober in de Leeren Lampe te Raalte. Deze dag staat in het teken van vieren, bezinnen, ontspannen en ontmoeten. Het thema is De tijd als geschenk. De dag wordt geopend met een eucharistieviering. Tussentijds is er ruimte voor bijpraten en ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Aan deelname zijn voor de parochianen van de beide Raalter geloofsgemeenschappen geen kosten verbonden. De kosten worden gedragen door de opbrengst van de verjaardagsactie van het Ziekenapostolaat. Van de parochianen uit Broekland en Heino wordt een bijdrage gevraagd van 15,00 per persoon per dag. Degenen die in het voorjaar 2015 hebben deelgenomen krijgen persoonlijk bericht. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 30 september bij mevrouw J. Bisschop, telefoon Tevens kunt u bij haar terecht voor nadere informatie. Na opgave ontvangt u van ons het programma van deze dag. Ziekenapostolaat Raalte Bericht van pater Boksebeld uit Haiti Beste parochianen van de Kruisverheffing en de Pauluskerk, als u dit leest ben ik al weer enkele weken terug in Haiti. Graag wil ik langs deze weg allen bedanken die hebben bijgedragen aan de deurcollectes in de basiliek van de Kruisverheffing en de Pauluskerk. Het was vakantietijd, de kerken waren minder druk bezocht, maar ik ben niet met lege handen teruggegaan, dank zij enkele gulle gevers en een mooie gift uit het vakantiefonds voor missionarissen uit de gemeente Raalte. Alle goede en anonieme gevers heel hartelijk dank en op een gebedje van mijn kant mag u zeker rekenen. Ook beveel ik mij aan in uw gebed, want hier werken is niet altijd gemakkelijk en vraagt enorm veel geduld. Neem de verkiezingen van 9 augustus voor eerste en tweede kamer: een opkomst van 18% (in Port au Prince, de hoofdstad, nog geen 10%), in 45% van de kiesbureaus min of meer ernstige incidenten, 7000 procesverbalen die niet op de eindbestemming zijn aangekomen, 16 kandidaten die uitgesloten zijn voor de tweede ronde en gevangenisstraf en geldboete riskeren omdat ze de verkiezingen verstoord hebben, een voorlopige uitslag die van alle kanten betwist wordt. De kiescommissie heeft de definitieve uitslag uitgesteld tot 8 september. Dat grapje heeft US$ gekost! Gelukkig heeft de tropische storm Erika Haiti gespaard. Er zijn geen doden gevallen en de materiële schade is beperkt gebleven. Zelden waren er zoveel voorzorgsmaatregelen genomen: opvangcentra, evacuaties en burgerbewaking. Een nieuwe storm Fred is op weg, maar die is nog ver weg, hopelijk loopt die ook met een sisser af. Europa heeft een vluchtelingenprobleem, maar Haiti ook. Al meer dan Dominicaanse Haïtianen zijn vrijwillig of gedwongen naar Haiti gekomen nu de Dominicaanse Republiek besloten heeft dat iedereen die daar sinds 1929 woont een verblijfsvergunning moet hebben. Ze hebben ruim een jaar de tijd gehad om dat te regelen, maar duizenden hebben dat niet gedaan en riskeren nu het land uitgezet te worden. Haiti kan al die mensen onmogelijk opvangen. Nu al vormen zich op verschillende plaatsen langs de grens tentenkampen zoals we dat ook gehad hebben in de parken van Port au Prince na de hevige aardbeving van 12 januari september begint het nieuwe schooljaar. Veel mensen klagen steen en been. Ze zien geen mogelijkheid hun kinderen naar school te sturen. Dank zij uw hulp heb ik meerdere ouders kunnen helpen met het betalen van schoolgeld, uniformen en schoolgerei, maar je kunt ze onmogelijk allemaal helpen. Pas geleden nog kwam een moeder bij me omdat haar zoon van 29 was doodgeschoten. Ze had een rekening van de begrafenisondernemer bij zich van gourdes, ruim 1.000,00. Ik heb haar teleur moeten stellen. Mensen die je helpt zijn ontzettend dankbaar en dat geeft voldoening. Ik help alleen ouders van kinderen in het basisonderwijs. Nu hebben de vakbonden van onderwijzers voor 7 september een grote manifestatie aangekondigd als de achterstallige salarissen en beloofde benoemingsbrieven niet voor die tijd worden uitgevoerd. Een gift is van harte welkom op rekening NL88 INGB ten name van Stichting Don Bosco Hoevelaken met vermelding Wims Missie Haiti. Pater Wim Boksebeld sdb Pagina 4 Drieluik - nr. 9

5 Geloofsgemeenschap Heilige Kruisverheffing Kerkstraat 8, 8102 EA - Secretariaat telefoon Secretariaat Jolande Profijt Maandag, woensdag en donderdag uur Secretaris Vacant Penningmeester Jan Krosman de Spinde 71, 8102 LB Raalte telefoon Kerk Rabo : NL35 RABO Koster Jo Hulzebosch Winterkoninkje 1, 8103 BN Raalte telefoon Administratie kerktelefoon Marien Overmars, Verheydenstraat 6, 8101 BK Raalte telefoon Kerktelefoon Rabo : NL49 RABO Administratie Actie Kerkbalans Ria Maatman Koekoek 2, 8103 CE Raalte telefoon Kerkbalans Rabo : NL38 RABO Gemeenschapscentrum Kerkstraat 13 telefoon Beheer: Ines van Schooten telefoon Bezorging Drieluik Gerard Hofstede telefoon Geboren 2 juli 2015 THIJS WILHELMUS HENDRIKS zoon van Mark en Miranda Hendriks-Kuttschreuter Pleegsterdijk 28a 24 juli 2015 NOUD JASON zoon van Oscar en Carolien Kruitbos-Timmer Arendshorst 85 Huwelijk Op vrijdag 18 september gaan Robbert Bouma en Sabrina Elders trouwen om uur met medewerking van het dameskoor en pastoor Verweij gaat voor. Op vrijdag 2 oktober treden Marc Lobbert en Nicôle Trip in het huwelijk, om uur met medewerking van een eigen koor en pastoor Verweij gaat voor. In memoriam Op 5 juli 2015 is in de leeftijd van 91 jaar overleden MINY KOTTERMAN. Het leven geleefd dat stond boven de rouwadvertentie van Miny. In Raalte kenden velen Miny Kotterman. Ze was de enige dochter van Gerrit Kotterman en Frederica Wolfkamp. Veel is ze thuis geweest. Velen kenden haar, omdat ze oppaste op de huishoudschool, dat de meisjes niet de straat op gingen. Miny heeft jarenlang voor haar moeder gezorgd en toen die op de Hartkamp was ging ze er dagelijks naar toe. Ze kon in haar bewoordingen soms scherp zijn, waardoor ze de één mocht en de ander niet zo. Zwart-wit denken noemen we dat. Jarenlang in zij lid geweest van het seniorenkoor, daar voelde zij zich thuis. Fijn dat zij tijdens de uitvaart gezongen hebben. Miny had de gewoonte, om bij vele plekken, net tegen sluitingstijd te komen. Ik heb het zo druk gehad zei ze dan. De laatste tijd heeft zij het moeilijk gehad. Haar wens om op Angeli Custodes te komen is in vervulling gegaan en zij is daar overleden. Op 7 juli 2015 is overleden FIEN RUITER-HERBRINK in de leeftijd van 91 jaar. Ze is als vierde in een gezin met 8 kinderen geboren op 9 juni 1924 te Dalmsholte. Na de geboorte van het jongste kind overleed haar moeder. Door economische omstandigheden is ze al op jonge leeftijd aan het werk gegaan en ging ze in betrekking bij diverse gezinnen. Het was een leven van hard werken, maar het gaf haar voldoening en dat heeft ze tot op hoge leeftijd gedaan. Toen ze 24 jaar was leerde ze Antoon Ruiter kennen en op 29 maart 1951 zijn ze getrouwd. Ondanks dat ze kort na het huwelijk ernstig ziek is geweest, kwamen er snel twee kinderen. Nadat Antoon een ernstig ongeval had gehad en weer moest leren lopen, zijn ze verhuisd naar de Blekstraat en daar zijn nog eens drie kinderen geboren. Later hebben ze nog aan de Wilgensingel en op Schouwenhage gewoond. In 1996 overleed Antoon, maar Fien heeft haar leven weer een goede invulling kunnen geven. De laatste jaren woonde ze op Swaenewoerd en daar voelde ze zich thuis en kon ze genieten van alles om haar heen. Haar gezondheid ging geleidelijk achteruit, maar zoals ze zelf vaak zei: het is niet anders. Op 14 augustus is WIM ABEN in de leeftijd van 66 jaar overleden. Wim is geboren in Haarle, hij was van jongs af aan een bezige bij. Het werken met hout was zijn lust en zijn leven. In 1964 is Wim begonnen met werken bij meubelmakerij Bijlsma. In1973 trouwde hij met Trees Wieferink, samen kregen zij drie dochters. Trots was Wim Drieluik - nr. 9 Pagina 5

6 op zijn gezin, hij was een lieve, zorgzame man, vader en opa. Hij was er altijd, stond voor iedereen klaar en niets was hem te veel. Als het op zijn werk aankwam, was hij enorm secuur en perfectionistisch. Hij was een man van weinig woorden en goudeerlijk, zijn bescheidenheid, oprechtheid en grote gevoel voor verantwoordelijkheid sierden hem enorm. Op 35-jarige leeftijd werd bij Wim reuma geconstateerd. Naast hard werken was hij een echte levensgenieter en had een groot gevoel voor humor, tot het laatste moment toe. Een dieptepunt in zijn leven vormde voor hem dat hij vorig jaar maart werd getroffen door een hartinfarct. In de periode die volgde, leek de gezondheid van hem met hele kleine stappen vooruit te gaan. Dit bleek spijtig van korte duur. Eind vorig jaar werd hij plotseling geconfronteerd met een opeenstapeling van gezondheidsproblemen. Wim knokte tot het einde maar heeft uiteindelijk het gevecht verloren en is in het bijzijn van zijn vrouw rustig ingeslapen. Op 15 augustus 2015 is ANNIE SPIJKERMAN-ALFERINK in de leeftijd van 95 jaar overleden. Ze is geboren in Nieuw Heeten op 26 maart 1920 en kwam uit een gezin van twee broers en drie zussen. Na de lagere school ging ze 12 jaar in de kost bij café Lierink in Haarle, waar ze een goede hulp was in de huishouding en voor de gasten. Hier ontmoette ze in 1937 haar Herman. Direct na de oorlog, in 1947, trouwden ze bij Vree-Egberts in Nieuw Heeten. Na lang kinderloos te zijn geweest, kwamen er toch nog vier kinderen waar ze heel zorgzaam voor was. De volksbuurt in Deventer was voor haar een hele mooie periode, waar ze nog steeds vrienden en kennissen had. Hierna volgden vele verhuizingen, waarbij ze uiteindelijk in Raalte ook wel weer haar plek vond. Annie was een bescheiden vrouw, die zichzelf niet op de voorgrond zette. Ze hield van gezelligheid en was trots op haar zeven kleinkinderen, altijd belangstellend en meelevend en in 2012 beleefde ze nog samen met Herman hun 65-jarig huwelijksfeest. Ze overleed op Swaenewoerd in bijzijn van haar kinderen. Op 22 augustus 2015 is HENK NIEUWKAMP onverwacht overleden in de leeftijd van 82 jaar. Hij was de op een na oudste uit een gezin van 8 kinderen. Na de MULO volgde hij de HBS in Deventer. Zijn oog viel op overbuurmeisje Antje. Als Antje langsfietste, pakte hij zijn bugel en speelde een bekend melodietje om haar aandacht te trekken. Na zijn diensttijd was Henk onderwijzer aan de Aloysiusschool in Raalte. Hij trouwde met Antje en samen kregen ze vier kinderen. Henk gaf ook les als AVO leerkracht op de Huishoudschool. Omdat muziek zijn passie was studeerde hij aan het conservatorium schoolmuziek en ging daarin aan het werk. Zijn vrije tijd besteedde Henk aan de fanfare Sint Caecilia. Hij speelde daar eerst bugel en later, tot zijn 80ste, bastuba. Daarbij gaf hij muziekles aan leerlingen van de fanfare. Naast de muziek was Henk graag bezig in de tuin, ging met Antje fietsen en hield van kamperen. Hij was een lieve man, trotse vader en een echte opa. Henk was bescheiden en hield van eenvoud. Hij bleef bij de tijd, was meer bezig met het heden dan het verleden. Hij zat vol energie tot de laatste dagen. Plotseling is hij overleden. Na zoveel jaren lief, is leed onvermijdelijk. In de vroege ochtend van 24 augustus overleed na een kort ziekbed ZUSTER GERARDIA DOING. Reeds op 15-jarige leeftijd deed zij haar intrede in de Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg. Na haar noviciaat volgde zij in Den Haag de opleiding tot onderwijzeres. Vele jaren heeft zij in het onderwijs gewerkt, aanvankelijk in Nederland en vanaf 1966 in het toenmalige Rhodesië. Vanwege grote politieke spanningen moest zij in 1977 het land verlaten. Na een pastorale opleiding te hebben gevolgd in Rome, werd zij in Suriname geplaatst. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor met name kinderen, medezusters én voor pastorale taken. Ook uit Suriname moest zij vanwege oorlogsomstandigheden vertrekken. Vanaf 1993 woonde zij weer in Nederland en de laatste vijftien jaar in Angeli Custodes te Raalte. Zolang zij kon heeft zij hand- en spandiensten verleend aan de communiteit. Daarnaast genoot ze van de tuin, de vieringen in de kapel en contacten met familie en medezusters. Zuster Gerardia was een goedlachse zuster met een grote verbondenheid met de Congregatie. Nu heeft zij haar doel bereikt; we hopen en vertrouwen erop dat zij bij God de Vader is en dat zij onze voorspreekster zal zijn. Algemeen Gerarduskalender Ook dit jaar zijn er weer Gerarduskalenders. Deze scheurkalender is voor of na de diensten bij de dienstdoende koster te koop en ook tijdens openingstijden van het secretariaat kan men er een aanschaffen. Kosten: 6,75. Jo Hulzebosch Collectes juni 323,72 29 juni - 5 juli 191, juli 276, juli 267, juli 255,67 27 juli - 2 augustus 245, augustus 296, augustus 333, augustus 271,47 Kaarsengeld 2.378,20 Priesterstudenten 538,33 Pagina 6 Drieluik - nr. 9

7 Vieringen en Intenties september za. 12 sept uur Biechtgelegenheid uur Eucharistieviering met seniorenkoor zo. 13 sept uur Eucharistieviering met gemengd koor ma. 14 sept uur Eucharistieviering op Swaenewoerd di. 15 sept uur Eucharistieviering wo. 16 sept uur Eucharistieviering do. 17 sept uur Eucharistieviering vr. 18 sept uur Huwelijk van Robbert Bouma en Sabrina Elders met dameskoor september za. 19 sept uur Oecumenische Vredesdienst in samenwerking met de Raad van Kerken en het dameskoor Voorganger pastor J. van Steenoven zo. 20 sept uur Eucharistieviering met herenkoor ma. 21 sept uur Eucharistieviering op Swaenewoerd di. 22 sept uur Eucharistieviering wo. 23 sept uur Eucharistieviering do. 24 sept uur Eucharistieviering september za. 26 sept uur Eucharistieviering met klein koor Voorganger pastor H. Brummelhuis zo. 27 sept uur Eucharistieviering met gemengd koor ma. 28 sept uur Eucharistieviering in kapel Swaenewoerd di. 29 sept uur Eucharistieviering wo. 30 sept uur Eucharistieviering met seniorenkoor uur Rozenkransgebed in kapel Swaenewoerd do. 1 okt uur Eucharistieviering vr. 2 okt uur Huwelijk van Marc Lobbert en Nicôle Trip met eigen koor 3-4 oktober za. 3 okt uur Biechtgelegenheid uur Eucharistieviering zonder koor zo. 4 okt uur Eucharistieviering met herenkoor uur Kevelaerslof met het gemengd koor en koor uit Wijhe Voorganger pastoor P. Daggenvoorde ma. 5 okt uur Eucharistieviering op Swaenewoerd di. 6 okt uur Eucharistieviering wo. 7 okt uur Eucharistieviering met seniorenkoor do. 8 okt uur Eucharistieviering Zaterdag 12 september Jaargedachtenis Herman Strijkveen, Bets Strijkveen- Dollenkamp, Herman en Cato Slootman-Aarnink, Naomi Koerhuis, overleden ouders en familie Kemper-Assink, Theo Trip, Gé de Wit. Zondag 13 september Jaargedachtenis Frank Wiefferink, Ada Schurink-Mulder, Gerard Horenberg, Hein Groote Schaarsberg, Henk Fakkert namens buren Korenstraat, Hennie Reinders, Herman Smit, Jan Mulder, Jo Herbrink, Naomi Koerhuis, overleden familie Herder-Ruiter en Tonnie Bosch, overleden familie Pronk, overleden familie Westenenk-Giesen, Riek Broeks-Wijnberg, Zus Groen-Sanders, Fien Ruiter-Herbrink, Antoon Kemper en overleden familie, Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie, Hein Wissink, Wim Aben, Henk Nieuwkamp, overleden familie Westenenk-Giesen, Anton Kemper, Gerrit Jansman. Maandag 14 september Jaargedachtenis Johan Smit, Gerrit Joxhorst, Annie Spijkerman-Alferink. Dinsdag 15 september Voor een verjaardag, Bertus en Jan de Haan, Herman en Marie König-Haarman, Jaap Blauen, Wim van t Erve, Marinus de Haan. Woensdag 16 september Diny Nijhuis-Jannink, Herman en Diene ten Hove-Jansen Holleboom, overleden ouders Overmars-ten Hove, Harrie en Gait Marsman. Donderdag 17 september Miny Kotterman. Vrijdag 18 september Jaargedachtenis Femy Olminkhof-Hodes, Herman Heuven. Zaterdag 19 september Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 90ste verjaardag en voor Gerrit Joxhorst, Herman en Cato Slootman-Aarnink, Mina van der Vegt-Ruiter en echtgenoot. Zondag 20 september Bernard van de Vondervoort, Gerrit Haverkamp en overleden familie, Hein Groote Schaarsberg, Henk Fakkert, Hennie Reinders, Herman Smit, Ine van t Erve-Veldkamp, Maria Cornelia Hulzebosch-Meijer, overleden familie Herder-Ruiter en Tonnie Bosch, overleden familie Pronk, overleden familie Roesink-van Vilsteren, overleden ouders Kloosterman-van de Linde, overleden ouders Oldenhof-Overkempe, Riek Broeks- Wijnberg, Fien Ruiter-Herbrink, Antoon Reimink, Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, Johan Marsman en overleden familie Marsman-Schrijver, Wim Aben, Henk Nieuwkamp, Gerrit Jansman. Maandag 21 september Gerrit Joxhorst, Paul van der Weegh, Annie Spijkerman- Alferink. Dinsdag 22 september Jaargedachtenis Johannes Reins, Bertus en Jan de Haan, Herman en Marie König-Haarman, Jaap Blauen, Wim van t Erve. Drieluik - nr. 9 Pagina 7

8 Woensdag 23 september Herman en Diene ten Hove-Jansen Holleboom. Donderdag 24 september Wim Rouweler, Miny Kotterman. Zaterdag 26 september Bep Greve-Donjacour, Herman en Cato Slootman-Aarnink, Antoon Kemper en overleden familie. Zondag 27 september Jaargedachtenis Henny Loomans-van Hugte, Jaargedachtenis Willy Kemper, Henk Fakkert namens buren Korenstraat, Herman Smit, Jan Mulder, overleden familie Herder-Ruiter en Tonnie Bosch, overleden familie Pronk, overleden ouders Walraven-Lubbers, Marinus Lammertink, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 80e verjaardag, Harrie Marsman, Antoon Reimink, Hein en Miene Wiefferink- Reins en Riekie en Frank, Wim Aben, Henk Nieuwkamp, Anton Kemper, Gerrit Jansman. Maandag 28 september Gerrit Joxhorst, Annie Spijkerman-Alferink. Dinsdag 29 september Bertus en Jan de Haan, Herman en Marie König-Haarman, Jaap Blauen. Woensdag 30 september Hedwig Jorink, Herman en Diene ten Hove-Jansen Holleboom, Herman en Minie Wippert-Marsman, overleden familie Marsman-Veldkamp. Donderdag 1 oktober Jaargedachtenis Annechien Wieferink, Anton van der Vegt, overleden ouders Solen-Boosveld. Vrijdag 2 oktober André Derksen. Zaterdag 3 oktober Herman en Cato Slootman-Aarnink, Jo en Marie Roescher- Spikker, Mina van der Vegt-Ruiter en echtgenoot, overleden ouders Marissink-Velderman, Gé de Wit. Zondag 4 oktober Frank Groten, Gerrit Hondeveld, Hanny en overleden ouders Dijkstra-Bosma, Henk Fakkert, Herman Smit, Ine van t Erve- Veldkamp, Jacobus Johannes Hulzebosch, Marietje van Straaten-Hauptmeijer, Martin van der Vegt, overleden familie Herder-Ruiter en Tonnie Bosch, overleden familie Pronk, overleden ouders Derksen-van Dartel, overleden ouders Van der Vegt, overleden ouders Van Straaten-Mekers, overleden ouders Wieferink-Kievitsbosch, Riek van der Vegtvan Breen, Theo Nijkamp, overleden ouders Ter Haar-ten Hove, overleden familie Maatman-van Leusen, Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, Wim Aben, Henk Nieuwkamp, overleden familie Westenenk-Giesen, Gerrit Jansman. Maandag 5 oktober Gerrit Joxhorst, Annie Spijkerman-Alferink. Dinsdag 6 oktober Antoon en Anne Veltmaat-Bruggeman, Bertus en Jan de Haan, Hein en Riek Bloo-Temmink, Herman en Marie König- Haarman, Jaap Blauen, Jan Kemper en overleden broers en zussen Temmink. Woensdag 7 oktober Jaargedachtenis vader Reimert, Bertha Buijs en overleden familie, Herman en Diene ten Hove-Jansen Holleboom. Donderdag 8 oktober Betsy Hekking-Veldkamp Vrijdag 9 oktober Gerrit van Rossum. Geloofsgemeenschap Heilige Paulus Westdorplaan 122, 8101 BJ - Secretariaat telefoon , Secretariaat Dinsdag uur Vrijdag uur Secretaris Hans Starink De Deel 50, 8102 KT Raalte telefoon Penningmeester Herman Jonkman Het Erf 52, 8102 KD Raalte telefoon Pauluskerk: NL70 RABO Administratie Actie Kerkbalans Werkgroep Actie Kerkbalans Paulusgemeenschap aktie Kerkbalans Paulus: NL34 RABO Reservering Pauluszaal Mariet Hazelhekke, Bergmolenstraat 80, 8101 BT Raalte telefoon telefoon Pauluszaal Bezorging Drieluik Secretariaat Inlichtingen of klachten kerktelefoon Henny Weustink telefoon Geboren LIZE RINY STEFANIE dochter van Stefan Opstal en Joyce Ruiter Van der Wijckstraat 55 Pagina 8 Drieluik - nr. 9

9 Gedoopt LYNN CHRISTY VELTMAAT Rozemarijn 7 Algemeen De toekomst van de Pauluskerk Moeder Teresa: Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos. Mahatma Gandhi: Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist. Nelson Mandela: Een gevolg van een voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is. Martin Luther King: I have a dream. Malala: We beseffen pas hoe belangrijk onze stem is wanneer ons het zwijgen wordt opgelegd. Hierboven staan de namen van de 5 mensen die dit jaar het middelpunt waren van de prachtige Stöppelhaeneversiering in onze Pauluskerk, een versiering waaraan vele uren is gewerkt. Het zijn de namen van 5 mensen die zich inzetten of ingezet hebben voor het vredesideaal. Ook onze Pauluskerk draagt die vredeswens uit en wil daarom gehoord worden in haar bijdrage om te komen tot een samengaan met de geloofsgemeenschap van de Heilige Kruisverheffing. Zoals in het vorige Drieluik al aangekondigd hebben 2 mensen zich bereid verklaard om namens onze geloofsgemeenschap zitting te nemen in de projectgroep ter voorbereiding van het samengaan. Het zijn mevrouw Mariëlle Oldenbeuving en de heer Hendrik Jan Bonte. Beiden zetten zich nu al in voor activiteiten die locatieoverstijgend en zeer waardevol zijn voor de gehele parochie Heilig Kruis. Het eerste verkennende gesprek met de voorzitter van de projectgroep, de heer Gerard ten Have, is inmiddels gevoerd en geeft vertrouwen voor de toekomst. Wij ondersteunen hen van harte en hopen op een vredevol vervolgtraject. Locatieraad en pastoraatsgroep Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Het was weer een indrukwekkend Stöppelhaenefeest. Op een geweldige wijze heeft onze Pauluskerk weer laten zien waarin het groots is en wat samenwerking betekent. De keuze van het thema Vredesduiven werd door de vele bewonderaars enorm gewaardeerd. Het ontwerp was wederom van kunstenaar Anton Bouwhuis. Enthousiaste reacties over de prachtige afbeelding, waaraan door vele vrijwilligers enthousiast en vol overgave wekenlang is gewerkt, een mooie viering in de kerk, die prachtig versierd was met zeer passende bloemstukken, kortom een waar Pauluswerk. Een goed team bestaat uit mensen die ongevraagd met elkaar samenwerken. De locatieraad en pastoraatsgroep wil eenieder die aan dit zo geslaagde oogstfeest heeft bijgedragen van harte bedanken. Het was echt super. Hans Starink Drieluik - nr. 9 Vredesduiven in de Pauluskerk Wat een prachtige Stöppelhaeneversiering in de Pauluskerk en wat een geweldig thema: Vredesduiven. Met deze tekst verwoorden wij het beste de reacties van de vele honderden bezoekers, die in de Pauluskerk kwamen kijken naar onze Stöppelhaeneversiering. Wij werden er soms bijna beduusd van als we hoorden hoe men over onze versiering dacht en wat men ervan vond. In één woord geweldig. Graag geven wij hierbij een aantal citaten van teksten, die door bezoekers zijn opgetekend in onze gastenboeken: Prachtig, wereldomvattend, veel zorg en tijd aan besteed, geweldig! Bezoekers. Geweldig mooi. Sfeervolle kerk. Daar voel je je thuis. Groetjes, bezoekers uit Roosendaal. Wat moet het fantastisch zijn om hier een viering te mogen meemaken. Bezoekers uit Nootdorp. In één woord geweldig. Alle complimenten voor alle vrijwilligers, die zoiets moois kunnen maken. Leida. Met zeer veel bewondering naar uw kunstwerk gekeken. Oogstkoningin, hofdames en Sallandse boer. Alie Geerts. En zo zouden wij nog wel een pagina met mooie citaten kunnen vullen. Maar dat gaan wij niet doen, dat neemt niet weg dat wij als werkgroep heel gelukkig zijn met al die mooie reacties. En dan nu de oplossing van de prijsvraag: hoeveel zwarte bonen zaten er in de pot. Aantal inzendingen 376, geweldig, en ze kwamen uit Raalte en verre omtrek: uit Eindhoven, Rotterdam, Zaandam, De Bilt, Nieuwerkerk aan de IJssel, Oisterwijk, Emmen enzovoort. Het juiste aantal bonen in de pot was 970. Juiste aantal ingevuld: geen! Maar 2 personen waren er het dichtst bij en wel met 975 bonen. Hieruit zijn de eerste en de tweede prijs getrokken: eerste prijs Ria Rijke, Laurier 34, Raalte en tweede prijs Yolanthe, Pijlkruid 22, Zwolle. De derde prijs met het aantal van 963 bonen ging naar Ellen Overmars, Sparrenplein 1, Raalte. De prijsjes worden bij de winnaars thuisbezorgd. Alle deelnemers heel hartelijk dank. Ook alle andere bezoekers, die niet geteld hebben, willen wij bij deze heel hartelijk danken Pagina 9

10 voor hun bezoek aan de Stöppelhaeneversiering in onze Pauluskerk en dan met name ook voor de zeer veel lovende reacties. Bedankt allemaal. De versiering blijft op veler verzoek voorlopig achter in de kerk aan de muur hangen. Werkgroep Stöppelhaeneversiering Pauluskerk. De rozenkrans Op dinsdag 1 september zijn we weer begonnen met de rozenkrans te bidden. Het bidden van de rozenkrans kan ons helpen op momenten waarop we geen woorden vinden voor ons gebed. Maar juist door steeds dezelfde formule uit te spreken kunnen onze gedachten zich biddend richten. Zo brengen we alles wat we met ons meedragen, onze zorgen en onze pijn, maar ook onze vreugde, onder de aandacht van de Heer en de Moeder Gods. Wij nodigen u van harte uit met ons mee te bidden. Elke dinsdagavond om uur in de Pauluskerk. Koffie koffie koffie... Op zaterdag 19 september, na de gebedsviering van uur, wordt er weer koffie en thee geschonken. Achter in de kerk kunt u terecht om even na te praten. We stellen het erg op prijs als ook u onze Max Havelaar-koffie komt proeven! Een goede start van de Vredesweek, die op deze dag begint. Van harte welkom. Marie-José ter Heerdt Pastoraatsgroep Eten bij de Paulus Eten is een dagelijks terugkerende bezigheid. Leuk is het om af en toe uit eten te gaan. Dat kan in de wintermaanden bij de Pauluskerk. Samen aan tafel, leuke gesprekken en lekker eten; een goede combinatie. U hoeft zich alleen maar aan te melden! Op vrijdag 2 oktober en op vrijdag 30 oktober kunt u mee eten. Graag op tijd aanmelden. Dat kan tot uur op woensdag 30 september of op woensdag 28 oktober ook tot uur bij telefoon of Zo rond uur drinken we eerst een glaasje en dan gaan we aan tafel. Bijdrage 4,00, kinderen 1,00. Werkgroep Eten bij de Paulus Collectes juni 218, juli 170, juli 77,70 19 juli 73,90 25 juli 56, augustus 114,60 8 augustus 78, augustus 92, augustus 115,81 Kaarsengeld 350,79 Vieringen en Intenties september za. 12 sept uur Communieviering met herenkoor Pelgrimsviering voor de reis naar Rome Voorganger pastor A. van Engeland zo. 13 sept uur Communieviering met dameskoor Werkgroep ma. 14 sept uur Eucharistieviering di 15 sept uur Rozenkransgebed vr. 18 sept uur Eucharistieviering september za. 19 sept uur Gebedsviering met In Between Voorganger Werkgroep zo. 20 sept uur Eucharistieviering met gemengd koor ma. 21 sept uur Eucharistieviering di. 22 sept uur Rozenkransgebed vr. 25 sept uur Eucharistieviering september za. 26 sept uur Eucharistieviering met dameskoor Voorganger pastor B. Wolters zo. 27 sept uur Communieviering met herenkoor Voorganger Werkgroep ma. 28 sept uur Eucharistieviering di. 29 sept uur Rozenkransgebed vr. 2 okt uur Eucharistieviering 3-4 oktober za. 3 okt uur Presentatieviering ter voorbereiding op het Heilig Vormsel zo. 4 okt uur Communieviering met gemengd koor Voorganger Werkgroep ma. 5 okt uur Eucharistieviering di. 6 okt uur Rozenkransgebed vr. 9 okt uur Eucharistieviering Zaterdag 12 september Uit dankbaarheid, Dinie Schrijver-Venneman, overleden ouders Tijs-ten Have, overleden ouders Endeman-Holtmaat, Antoon en Marie Slootman-Duteweerd, familie Hoogeslag- Nijkamp, familie Nijkamp-Marissink, Mariet Schoorlemmer, Miny Kieftenbeld, Jan ter Heerdt, Jan Blokvoort. Zondag 13 september Antoon Tijs, Gerard Veldkamp, Gait en Marie Marsman- Wallink en overleden familie, Jans en Diene Herder-Wiggers, overleden familie Nijkamp-Marissink, Jan en Mariet Overmars-Booijink, Gerard Renneberg, Hein Mensink, Herman Boksebeld. Maandag 14 september Na Klumper-Olderboer, Gerrit Kruiper. Vrijdag 18 september Gerard en Nel Haarman, Toos van der Weegh-Lokate, Fien Geurts-Jongma. Pagina 10 Drieluik - nr. 9

11 Zaterdag 19 september Overleden ouders Endeman-Holtmaat, Antoon en Marie Slootman-Duteweerd, Antoon Tijs, Gerard Mölder, Willem Mollink, Piet van der Linden. Zondag 20 september Dien Schoorlemmer-Hunneman, Gait en Marie Marsman- Wallink en overleden familie, overleden ouders Tijs-ten Have, Tonnie Booijink-Reimert, Willemina Vastenavond-Nijmeijer, Herman Boksebeld, Klaas Ypma, Mariet Tielbeke-Groot Koerkamp, Jan Harleman. Maandag 21 september Na Klumper-Oldeboer, ouders Marsman-Horenberg. Dinsdag 22 september Jaargedachtenis Bernadet Hagen, Marianne Smudde. Vrijdag 25 september Toos van der Weegh-Lokate, Gerard en Nel Haarman, Ben en Henri Voorhorst, Gerard Schoorlemmer. Zaterdag 26 september Dinie Schrijver-Venneman, Theo Klein Overmeen, overleden ouders Tijs-ten Have, overleden ouders Endeman-Holtmaat, Antoon en Marie Slootman-Duteweerd, Bernadet Hagen. Zondag 27 september Jaargedachtenis Marietje Pronk-Temmink, Gerard Veldkamp, Gait en Marie Marsman-Wallink en overleden familie, Jans en Diene Herder-Wiggers, Antoon Tijs, Willie Veltien, Herman Boksebeld. Maandag 28 september Na Klumper-Olderboer. Vrijdag 2 oktober Toos van der Weegh-Lokate, Johannes Maatman, Ans Koggel-Hollegien, Gerard en Nel Haarman. Zaterdag 3 oktober Harm Schrijver, Riet Brinkhof-Leeneman, overleden ouders Endeman-Holtmaat, Antoon en Marie Slootman-Duteweerd, Antoon Tijs, Joost van Honschoten, Trees Holtkuile, overleden familie Schoorlemmer-Opgenoort, Geert Veldkamp, Jan ten Zijthof. Zondag 4 oktober Antoon en Trees Temmink (namens de buren), Gait en Marie Marsman-Wallink en overleden familie, overleden ouders Tijs-ten Have, overleden ouders Koerhuis-van Oldeniel, Riet Swartjes-Zandbelt, Dien Schoorlemmer-Hunneman, Jan en Mariet Overmars-Booijink, Herman Boksebeld, Mariet Tielbeke-Groot Koerkamp, Theresia Fiet-Hurenkamp. Maandag 5 oktober Na Klumper-Oldeboer. Vrijdag 9 oktober Gerard en Nel Haarman, Toos van der Weegh-Lokate. Geloofsgemeenschap Heilige Marcellinus Van Dongenstraat 10, 8107 AG - Secretariaat telefoon , Secretariaat Gerda van den Enk en Tonnie Kloosterman Donderdag uur Secretaris Els Ruiter Horstweg 6a, 8107 AB Broekland telefoon Koster Gerard Korterik Reuveldsweg 5a, 8107 AC Broekland telefoon Inlichtingen of klachten kerktelefoon Secretariaat bij geen gehoor telefoon Penningmeester Christien Koopman Van Dongenstraat 21, 8107 AE Broekland telefoon Rekeningnummer NL59 RABO In memoriam Op 12 augustus overleed op 93-jarige leeftijd HEIN KOOPMAN, echtgenoot van Mine Koopman-Marsman. Hein Koopman, wie kent deze markante Broeklander niet? De man met zijn kaarsrechte postuur, fier en recht, gekroond met een witvlammende haardos, meestal afgedekt met een blauw alpinopetje. Als oudste boerenzoon uit de Stobbenbroek zag hij het boerenleven niet zitten, hij wilde spiekeren. Als geleerd timmerman en wagenmaker was Hein uit het goede hout gesneden voor het betere timmerwerk. Zijn eerste loon was één gulden per week. In 1948 trouwde Hein met Mine Marsman en trok aanvankelijk bij zijn schoonouders in. Uit het huwelijk werden zeven kinderen geboren. In 1963 bouwde hij zijn eigen woning aan de Van Dongenstraat. Hij was er erg trots op. Voor velen heeft Hein klusjes gedaan. Vooral voor de kerk, kwamen zijn talenten goed van pas. Dit is nog steeds te zien in de prachtige stoelen, koorbanken en het grote kruis. Na het 65-jarig huwelijksfeest, wat groots gevierd is in 2013, ging zijn gezondheid en ook de gezondheid van zijn vrouw Mine achteruit. Schuilenburg werd hun woonplek en na een gewenningsperiode voelden zij zich daar echt thuis. Vlak voor zijn overlijden liet Hein weten dat het goed zo was... en kon hij in vrede sterven. Drieluik - nr. 9 Pagina 11

12 Op 25 augustus is HEIN NEULEN op 78-jarige leeftijd in Toledo-Cebu op de Filipijnen overleden. Het ouderlijk huis van Hein stond aan de Elshofweg in Broekland. Hendrikus Johannes Neulen werd in april 1968 als broeder van de karmelietenorde uitgezonden naar Escalante, alwaar hij ontwikkelingswerk verrichtte. Hein was een sober mens, geen grote prater maar iemand die zichzelf wegcijferde in zijn werk voor de arme Filipino s. In 1985 trad hij uit de orde en huwde hij met Moring Domingo. Samen hebben zij een zoon geadopteerd die nu 22 jaar oud is. In een eigen bedrijf zorgde hij voor plaatselijke werkgelegenheid. Zijn gezondheid ging de laatste tijd sterk achteruit. Op maandag 31 augustus is hij begraven in zijn woonplaats op de Filipijnen. In de Marcellinuskerk hebben wij samen met zijn familieleden Hein herdacht. Hij rust in vrede. Algemeen Kinderkoor de Vrolijke Noot De repetities van het kinderkoor op de dinsdagmiddagen zijn weer begonnen. Dit jaar doen 15 kinderen hun best om de vrolijke noot in de kerk te laten horen. Hé, da s nou jammer dat het koor de terugval van 27 naar 15 kinderen maakt. Marcellinus weet echter zeker dat deze 15 kinderen echte kanjers zijn die hun beste beentje gaan voorzetten of moet je zeggen: het achterste van hun tong laten zien. Mocht je toch nog mee willen doen, kom dan gerust eens naar een repetitie op dinsdagmiddag. Doopvoorbereiding Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u contact opnemen met Mireille Groot Koerkamp, van Dongenstraat 33, telefoon , Themaviering Inspiration Het weekend van september staat in het teken van Vredeszondag. Op zaterdagavond 19 september zingt het koor Inspiration de eucharistieviering op dit thema. Voorganger is onze oud-pastoor Herman Brummelhuis. Aanvang uur. Gezinsviering 3 oktober Op zaterdag 3 oktober is jong en oud welkom in de gezinsviering met het koor de Vrolijke Noot. Voorganger is pastor Astrid van Engeland. Eerste Heilige Communie Gezien het geringe aantal leerlingen in groep 4 heeft de Werkgroep EHC besloten om in dit schooljaar geen Eerste Heilige Communieviering te houden. We slaan dus een jaartje over en hopen in 2017 op een mooi aantal communicantjes. Vormselviering De vormseldatum is vastgesteld op zaterdag 5 maart Vormheer is Mgr. Ted Hoogenboom. De pastorale begeleiding wordt verzorgd door pastor Joke van Steenoven en de dames Corry Hondshorst en Angela Hoppen van de pastoraatsgroep catechese. Collectes juni 85,55 29 juni - 6 juli 25, juli 115, juli 78, juli 64,95 27 juli - 4 augustus 42, augustus 92, augustus 67, augustus 80,35 Extra collecte 687,99 Kaarsengeld 191,05 Vieringen en Intenties september zo. 13 sep uur Eucharistieviering (Ziekenzondag) met gemengd koor do. 17 sep uur Eucharistieviering september za. 19 sep uur Eucharistieviering - themaviering vredes zondag met Inspiration Voorganger pastor H. Brummelhuis zo. 20 sep. Geen viering do. 24 sep uur Eucharistieviering september zo. 27 sep uur Communieviering met gemengd koor Voorganger pastor H. Bloo do 1 okt. Geen viering 3-4 oktober za. 3 okt uur Gezinsviering met de Vrolijke Noot Voorganger pastor A. van Engeland zo. 4 okt. Geen viering do. 8 okt uur Eucharistieviering Zondag 13 september Eerste jaargedachtenis Hein Slinkman, overleden ouders Bouwhuis-Hunneman en Antoon, Jan Veltien, Jo Oosterlaar, overleden ouders Nijboer-Kleine Schaars en dochter Joke, overleden ouders Bongertman-Kievitsbosch, Nell Breukel- Christiaans,Teun Schotman en overleden familie, Antoon Booijink, Hein Koopman, Wim Kommerkamp, Theo, Frank en overleden familie Schuurman Freriks. Zaterdag 19 september Uit dankbaarheid, genezing van een zieke, jaargedachtenis Minie Kloosterman, Jan Booijink en overleden familie, overleden familie Boksebeld, Gerard Grolleman, overleden ouders Temmink-Spekschate, overleden ouders Slinkman-Dollenkamp, Hein Blom, Nell Breukel-Christiaans, Gerhard Koerhuis en overleden familie, overleden dochter, Hein Koopman. Zondag 27 september Jaargedachtenis overleden ouders Herder-Bosch, overleden ouders Jansen-Kleine Schaars, overleden ouders Kloosterman-Klein Swormink, Nell Breukel-Christiaans, Hein Koopman, Jan Roddeman, Wim Kommerkamp. Pagina 12 Drieluik - nr. 9

13 Zaterdag 3 oktober Jaargedachtenis Bernard Hunneman, Hein Booijink en overleden familie, Hein Koolhof, Nell Breukel-Christiaans, Hein Koopman. Kerk en Regio Vredeswandeling - Walk of Peace Vredesorganisatie PAX, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland organiseren op zondag 20 september, in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken, deze wandeling. De Walk of Peace voert door het centrum van Den Haag en is ruim zes kilometer lang. Het startpunt is bij station Den Haag Hollands Spoor. Het eindpunt bij restaurant Gember aan de Stadhouderslaan, waar hapjes en drankjes klaar staan. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kun je meedoen aan activiteiten om zelf bij te dragen aan vrede. Er is een gevarieerd programma samengesteld met lokale muziek, momenten van stilte en ruimte voor gesprek. De wandeling voert onder andere langs de Aksa Moskee, het Joods Kindermonument, de Parkstraatkerk, de tuin van Paleis Noordeinde (Festival Peace in the Park) en het Vredespaleis. Er zijn korte toespraken van Freek Landmeter (vredesbeweging PAX) en Hielke Wolters (Wereldraad van Kerken) en het Mamaverhalenkoor zal aan het einde van de wandeling optreden, samen met de rappers van het Stagehuis uit de Schilderswijk. Het zou mooi zijn als er ook mensen uit onze regio meelopen. Meer informatie: Theaterstuk Franciscus spreekt komt naar Den Bosch De Franciscaanse Beweging presenteert op 2 oktober om uur in samenwerking met de Minderbroeders Kapucijnen in Den Bosch de voorstelling Franciscus Spreekt. Geert Fierens, in de rol van Franciscus, speelde deze voorstelling al ruim 50 keer in België en trok daarmee meer dan 6000 bezoekers. Samen met zijn toneelgroep Roeach hebben ze al drie tournees achter de rug en komen nu naar Nederland om het levensverhaal van Franciscus op moderne en toegankelijke wijze te vertolken. De tachtig minuten durende voorstelling vindt plaats in de kapel van de Minderbroeders Kapucijnen in Den Bosch. Na afloop is er tegen vrijwillige vergoeding een hapje en een drankje. Kaartjes zijn te bestellen via de webshop van de Franciscaanse Beweging op of op de avond zelf aan de deur. Wil je zeker zijn van een plekje, reserveer dan online. Voor meer informatie kun je mailen naar of bellen naar Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel Op zondag 18 oktober 2015 zal in Overdinkel voor de 103de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Om uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park, aansluitend om uur plechtige eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt. Om uur is het sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen en uur telefoon De Poppenvrouw Ze is er niet meer, de poppenvrouw. Haar naam heb ik nooit geweten maar nu hoorde ik dat ze Marijke van Harten heette. Iedereen in het dorp kende haar. Ik woonde nog maar net in Raalte, toen ik haar voor het eerst in het bushokje langs de grote weg zag zitten. Ze telde auto s wist men mij te vertellen: bij vijf witte auto s kon ze weer naar huis, naar het psychiatrisch ziekenhuis vlakbij het kruispunt. Later woonde ze in het dorp. Ze zat vaak in het bushokje bij de oude bibliotheek aan de Westdorplaan of op een van de bankjes bij het hertenpark. Ze leek wel een groot verdwaald kind zoals ze daar dan zat, met haar buggy vol poppen, een haarband in het grijze halflange haar en haar witte sokjes. Ik vroeg me wel eens af of ze altijd al zo geweest was, maar als ik er iemand naar vroeg kreeg ik heel verschillende antwoorden. Verhalen waren er genoeg Iemand die het kon weten vertelde me dat ik de verhalen die in het dorp verteld werden niet moest geloven. Ze was niet katholiek, maar zat op zondagochtend vooraan in de kerk. Dag, dominee, zei ze soms, wanneer de pastoor, misdienaars en acolieten in processie voor haar langs liepen. Als lector van dienst liep ik vaak mee in die rij. Steevast had ze een pop op schoot. Ze liet de pop dansen en springen en wees soms op de pastoor. Met een vinger voor haar mond gaf ze aan dat de pop stil moest zijn en goed moet luisteren. Dan legde ze de pop weer in de buggy en pakte een bal. Drie keer opgooien en drie keer stuiten op de vloer. Soms stond ze op en liep tussen de banken door naar achteren. Een paar passen voorwaarts, dan een wiegelpas. Weer een paar passen voorwaarts en weer een wiegelpas. Na een paar keer keer draaide ze zich om en liep op dezelfde manier terug naar haar plaats. Op een kwade dag brak de poppenvrouw haar heup. Ze genas, kreeg een rollator en kon toen vanuit de woonvorm zelfstandig weer naar buiten. Ze zat dan vaak op het bankje, dat speciaal voor haar tegen de muur van het gebouw was geplaatst. Naar de kerk kwam ze voortaan in een rolstoel of met haar rollator vergezeld door haar vrijwilliger Doortje Sibelt. Eén voorval zal me altijd bijblijven. Het Byzantijns mannenkoor uit Enschede luisterde de mis op en ik was lector van dienst. Tijdens het slotlied liepen we in processie naar de sacristie en onderweg kreeg de poppenvrouw, zoals altijd, een hand van de dominee. Nadat de koster de bel had geluid, ten teken dat de mis was afgelopen, bleef iedereen zitten. Ik schoof naast Doortje in de bank en het Byzantijns mannenkoor zette in voor een miniconcert. Ik moet naar huis! De poppenvrouw draaide zich met een ruk om naar Doortje. Die maakte een sussende beweging met haar handen en ging Drieluik - nr. 9 Pagina 13

14 rustig naast haar op de voorste rij zitten. Ik moet naar huis. De bel is gegaan klonk nu harder door de basiliek. Het is bijna twaalf uur, ik moet nú naar huis! dramde ze. Ze ging staan en pakte haar rollator. Samen liepen Doortje en de poppenvrouw de kerk uit. Het koor zong en de mensen luisterden alsof er niets was gebeurd. Niemand had opgekeken en ik vroeg me op dat moment af of de poppenvrouw in Raalte werd geaccepteerd zoals ze was of dat ze werd genegeerd. Ik kwam er niet uit en besloot maar verder naar het concert te gaan luisteren. Met een harde klap viel de zware kerkdeur in het slot. Agnes Eisses Ik val maar gelijk met de deur in huis.. Onze taal is vol woorden over deuren. Je komt steeds voor nieuwe deuren te staan. We zeggen: dat doet de deur dicht terwijl sommigen de deur juist wijd openzetten. We lopen bij iemand de deur plat of vallen met de deur in huis. Als we iets niet vertrouwen, wijzen we iemand de deur of gooien de deur voor iemands neus dicht. Wat we ook wel doen, is een stok achter de deur houden. En open deuren intrappen doen we allemaal wel eens. Sommige dingen behandelen we echter liever achter gesloten deuren. Bellen we ergens aan, dan hoor je: hij is net de deur uit. Hij is daar en daarheen. Nou da s ook niet naast de deur. En is iemand ernstig ziek, dan zal hij de deur wel niet meer uitkomen, vrezen we. Een deur is eigenlijk een merkwaardig ding. Het brengt scheiding aan en verbindt tegelijk. Het verspert de toegang maar is tegelijk een opening naar veiligheid en beslotenheid. Voor iemands deur staan roept dan ook dubbele gevoelens op: hoop en vrees tegelijk. Ben je welkom, word je binnengelaten? Of blijft die dicht en word je aan de deur afgescheept. Jezus heeft eens gezegd: Ik ben de deur van de schapen. Als iemand door mij binnengaat zal hij in- en uitgaan en weide vinden.bij Jezus met andere woorden hoef je er niet bang voor te zijn dat zijn deur op slot zit. Je wordt niet aan de deur afgescheept. Je mag, als je ervoor kiest, binnenkomen en ook weer weggaan. Het is hetzelfde als je ouders of goede vrienden tegen je zeggen onze deur staat altijd voor je open. Het betekent dat je bij die mensen, je ouders, je vrienden altijd terecht kunt. Wat er ook is gebeurd, wat je ook hebt gedaan, wat je ook is overkomen je bent welkom, je mag thuis komen, je bent veilig, je mag er tot jezelf komen, op adem komen, weer opleven. Om daarna weer getroost, gesterkt, herpakt, uitgerust, met herwonnen levenskracht, nieuwe energie naar buiten te gaan en je leven verder te leven. Ik hoop dat u familie en vrienden hebt die altijd de deur voor u open hebben staan. Ik wijs u ook graag op de kerkdeuren van onze geloofsgemeenschappen. U bent van harte uitgenodigd ze te openen en de kerkruimte binnen te treden. Hopelijk voelt u zich er welkom. Hopelijk kunt u er op adem komen en nieuwe bezieling opdoen. Pastor Harry Bloo Vrede Even staat de tijd stil. Een hevig verlangen naar een vreedzame en geweldloze wereld speelt me nu parten. Wanneer ik kijk voorbij de horizon van dit leven dan zie ik voltooiing, harmonie en tijdloosheid eens gaat het door me heen De zon, de maan en de sterren;de schepping hunkert naar die andere wereld, die verborgen blijft en toch beetje bij beetje zichtbaar wordt. Harmonie gonst het door me. Vrede. Sybrand Veeger Najaarsconcert Soli Deo Gloria Op zaterdag 10 oktober geeft oratoriumkoor Soli Deo Gloria een najaarsconcert in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal. Op het programma staan de volgende werken: Magnificat, Antonio Vivaldi, Wer nun den lieben Gott lässt walten, Felix Mendelssohn Bartholdy, Stabat Mater, Karl Jenkins. Medewerking wordt verleend door: Irene Hoogveld sopraan, Christina Plein alt, Projectorkest Twente, Roel Praas piano. Algehele leiding: Jan Kruisselbrink. Aanvang concert uur - kerk open uur. Toegangskaarten 17,50 - in de voorverkoop 15,00) en jongeren 12,50. Kaartreservering bij de ingang van de kerk zijn ook kaarten te koop. Voor meer informatie De redactie van Drieluik feliciteert Veldhuis Media met het behalen van de titel Raalter Onderneming van het Jaar in de categorie Midden- en Kleinbedrijf. Pagina 14 Drieluik - nr. 9

15 Nieuws uit Rome Paus vraagt parochies om te helpen bij de opvang van vluchtelingen Paus Franciscus vraagt parochies om te helpen bij de opvang van de tienduizenden vluchtelingen die deze weken naar Europa komen. Ik roep alle parochies, geloofsgemeenschappen en kloosters op om elk één vluchtelingengezin op te nemen, zei de paus na zijn zondagse preek. Geconfronteerd met de tragedie van de tienduizenden vluchtelingen die op de vlucht slaan voor oorlog en honger, sprak paus Franciscus, vraagt het evangelie ons om hen concrete hoop te geven. Om het goede voorbeeld te geven bieden de twee parochies in Vaticaanstad onderdak aan twee vluchtelingenfamilies, zei de paus. De families kunnen binnen enkele dagen terecht in Vaticaanstad. De oproep van Franciscus werd door het publiek op het Sint-Pietersplein met gejuich ontvangen. Paus spreekt niet het laatste woord Ook wie gescheiden en hertrouwd is, hoort bij de kerk. Dat zei paus Franciscus tijdens de audiëntie van 5 augustus. De paus wijdt zijn toespraken tijdens de audiënties in deze tijd aan het thema gezin dat tijdens de synode in oktober centraal zal staan. Rond die synode zal zeker de vraag aan de orde komen of de communie mag worden geweigerd aan hertrouwde gescheiden gelovigen. Hierover deed de paus trouwens geen uitspraak. Wel zei hij dat er in dit soort gevallen geen eenvoudige oplossing is. Voorop moet staan dat de kinderen uit deze gezinnen een christelijke opvoeding moeten kunnen krijgen. Door hun ouders uit de kerk te verwijderen, gaat dat natuurlijk niet. Daarom riep de paus op deze gezinnen te aanvaarden en hen te bemoedigen, opdat zij hun lidmaatschap aan Christus en aan de Kerk opleven en ontwikkelen, met gebed, door het luisteren naar het Woord van God, het deelnemen aan de liturgie, met christelijk onderwijs aan kinderen, met naastenliefde en dienstbaarheid aan armen, door het werken aan rechtvaardigheid en vrede. Daarmee heeft hij niet het laatste woord gesproken over de kwestie - dat zou vreemd zijn omdat hij juist discussie hierover tijdens de synode wil bevorderen. Maar hij heeft wel duidelijk gemaakt dat hij het pastorale aspect en het belang van een christelijke opvoeding van kinderen van hertrouwde gescheidenen ik weet ook niet hoe je dat beter formuleert voorop stelt. In dezelfde zin liet kardinaal Cottier, emeritus pauselijk theoloog zich uit, in een interview met het Italiaanse blad Civitá Cattolica. Ook hij vindt dat je niet alle gescheiden katholieken over een kam kunt scheren: de man die willens en wetens zijn vrouw bedriegt en haar verlaat, bevindt zich in een heel andere situatie dan de vrouw die in de steek gelaten is. Als beiden een tweede huwelijk aangaan, kun je ze niet op dezelfde manier behandelen. Dat is een heel andere benadering dan in de petitie die inmiddels door ruim vierhonderdduizend katholieken over de hele wereld, onder wie hulpbisschop Mutsaerts van s-hertogenbosch, is ondertekend. De petitie klaagt over de decennialange seksuele revolutie, die verspreid wordt door een monsterverbond van machtige organisaties, politieke machten en massamedia die hardnekkig het idee van het gezin als de basiseenheid van de samenleving ondermijnen. De gelovigen zijn erdoor in verwarring gebracht en het enige wat ze nog kan redden is het woord van de Paus. De ondertekenaars smeken de paus dan ook om verheldering te brengen in de groeiende verwarring onder de gelovigen. Kardinaal Cottier denkt daar anders over: mensen zijn weg-gegroeid van een levenslang committent in het huwelijk en zien daar zelfs tegenop en hij vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling. Maar, zo zegt hij: helaas is het huidige antwoord van de Kerk inadequaat en gelijkt meer op een formaliteit dan op een levend onderwijs naar beter. Gelovigen zijn niet in verwarring door linkse propaganda. Ze zijn heel goed in staat om zelf na te denken en te zoeken naar antwoorden. Die moet de kerk dan wel geven. Daarover wil de paus dat de bisschoppen tijdens de synode gaan discussiëren en daarom spreekt hij vooralsnog niet zelf het laatste woord, hoe wanhopig ook een aantal gelovigen daarom smeken. De tijd dat de paus de kerkelijke leer zonder meer in de hoofden van de gelovigen kon hameren, is voorbij. Heilig Jaar van Barmhartigheid Paus Franciscus lijkt een voorschot te nemen op het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat op 8 december begint. In maart van dit jaar kondigde hij, tot verrassing van iedereen, dit buitengewoon Heilig Jaar aan. Doorgaans wordt een Heilig Jaar slechts eenmaal in de 25 jaar afgekondigd; het laatste was in 2000.Vandaag publiceerde de paus een brief waarin hij onder meer bekend maakte dat iedereen die tijdens het Heilig Jaar een bedevaart maakt naar een kathedraal of een andere kerk waar een Heilige Deur is geopend, een aflaat zal ontvangen. De paus voegde hier nog twee opmerkelijke maatregelen aan toe, die op het eerste gezicht vooral van juridische aard zijn. Zo zal iedereen die betrokken is geweest bij een abortus vergiffenis kunnen ontvangen van een priester. Eigenlijk kan zo n zware zonde alleen worden vergeven met toestemming van een bisschop, maar Franciscus verruimt nu deze mogelijkheid: Ik heb zo veel vrouwen ontmoet, die in hun hart het litteken dragen van deze hartverscheurende en pijnlijke beslissing. Wat is gebeurd, is ten diepste onrechtvaardig, maar zo schrijft de paus: De vergevingsgezindheid van God kan niet ontzegd worden aan iemand die berouw heeft. Een tweede maatregel betreft het biechten bij priesters van de Pius X-broederschap. De leden van de broederschap zijn feitelijk uit de rooms-katholieke kerk gezet en hun priesters zijn kerkrechtelijk gesproken geschorst. Franciscus schrijft dat hij erop vertrouwt dat de breuk in de nabije toekomst geheeld zal kunnen worden. Daarom zal iedereen die bij een priester van de broederschap te biecht gaat en vergeving ontvangt, ook in de ogen van de rooms-katholieke kerk werkelijk vergeving voor zijn of haar zonden hebben ontvangen. De brief bevat geen veranderingen van kerkelijke standpunten over abortus en over de Pius X-broederschap. Wel verlaagt hij de drempel voor gelovigen om vergiffenis te ontvangen. Met zijn brief neemt hij juridische belemmeringen weg - overigens alleen voor de duur van het Heilig Jaar. Maar de kern van zijn boodschap is dat kerkrechtelijke overwegingen niet in de plaats mogen komen van barmhartigheid. Drieluik - nr. 9 Pagina 15

16 Franciscus van Assisi en de wolf van Gubbio Franciscus werd geboren in het plaatsje Assisi in Italië. Zijn vader was een rijke lakenkoopman. Hij kreeg een goede opvoeding en hij was een vriendelijke en vrolijke jongen die ook veel van dieren hield. Er zijn veel verhalen over Franciscus die het opneemt voor de dieren. Dit is één van die verhalen. De mensen van het stadje Gubbio waren heel bang voor een boze wolf die niet alleen dieren maar ook mensen aanviel. Franciscus, de grote dierenvriend is in de stad en gaat op zoek naar de wolf. Hij komt hem tegen in het bos. Met opengesperde muil komt de wolf op Franciscus af. Deze loopt naar hem toe, maakt een kruis over hem en roept: Kom eens hier, broeder wolf. Iedereen is bang voor jou. Ik wil dat het vrede wordt tussen jou en de mensen. Je mag ze niet langer kwaad doen. En zij zullen niet langer hun honden op jou afsturen. De wolf loopt op Franciscus af, buigt zijn kop en is zo mak als een lammetje. Dan gaat hij mooi zitten en geeft hem een poot, alsof hij wil zeggen: Ik beloof dat ik van nu af aan niemand meer kwaad doe. Franciscus neemt de wolf mee naar de stad. Nu durft iedereen, ook de kinderen, het plein op te gaan, waar Franciscus met de wolf naast hem, op hen wacht. Luister, zegt hij Broeder Wolf hier heeft beloofd vrede te sluiten met jullie. Maar dan moeten jullie beloven dat jullie hem elke dag zoveel eten en drinken geven als hij nodig heeft. Dat beloven de mensen. En weer geeft de wolf Franciscus een poot. Het is vrede! Iedereen staat verwonderd over de kracht van de liefde die Franciscus verbindt met alle mensen en dieren. Op 4 oktober 1226 overleed Franciscus van Assisi, jaarlijks denken we op deze dag wat extra aan de dieren. We zien jullie graag op zondag 4 oktober om uur weer terug voor de volgende Kinderkerkviering! Werkgroep Kinderkerk Doopvoorbereiding Opgave voor het dopen voor de Raalter locaties bij Ellen Willems-Damman, Markeweg 20, telefoon Voor Broekland bij Mireille Groot Koerkamp, telefoon of Seniorenpastoraat Wenst u vervoer om een weekendviering in de Paulus of Kruisverheffing mee te beleven, wilt u thuis de Heilige Communie ontvangen of wilt u bezoek? Laat het dan weten, neem contact op met een van de locatiesecretariaten of met mevrouw Mieke Zunnebeld, telefoon Gebedsavonden Elke maandag van tot uur, Brinkerhoek-Dahliastraat 40. Info mevrouw Besten, telefoon Breigroep Filipijnen Op woensdag 7 oktober kunt u uw breiwerk weer inleveren. U bent van harte welkom om uur bij Anny Koerhuis, Nieuwstraat 22 telefoonnummer Parkinson Café Deventer Woensdag 16 september is er een extra bijeenkomst. Deze is alleen bedoeld voor partners en/ of mantelzorgers van Parkinson(isme) patiënten en wordt begeleid door psycholoog Ad Nouws. Het onderwerp is dan: Wat doet Parkinson met je relatie? Woensdag 14 oktober gaan we onze eigen ervaringen, met betrekking tot Parkinson(isme), met elkaar uitwisselen. Zorggroep Solis, locatie PW Janssen, Hermelijn 2, Deventer-Colmschate uur tot uur, toegang gratis, aanmelden niet nodig. Inlichtingen Annie Overmars-Groen, telefoon Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel Op zondag 18 oktober 2015 zal in Overdinkel voor de 103de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen en uur telefoon , Colofon Redactie Drieluik: Benny Koerhuis Ria Blokvoort Els Ruiter Technische verzorging en lay-out: Veldhuis Media Inleveren kopij en intenties: Het volgende Drieluik verschijnt op 9 oktober. Aanleveren kopij voor de periode van 10 oktober tot en met 13 november kan tot uiterlijk vrijdag 25 september, uur, bij de secretariaten van de locaties. Pagina 16 Nationale gebedsdag voor het ongeboren leven. Op 22 september wordt op het plein voor het gebouw van de Tweede Kamer een gebedsdag gehouden, waarbij ook geprotesteerd zal worden tegen het plan van onze regering om voor vrouwen die in verwachting zijn een nieuwe test in te voeren, (NIPT) waardoor vroegtijdig het Down syndroom kan worden vastgesteld. Door bisschop De Jong wordt aan de leden van de Tweede Kamer een petitie aangeboden om tegen de invoering van deze test te protesteren. Verdere informatie bij familie G.N. Prins, telefoon

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Agenda. Vrijburg Start gebedsestafette, zie verder in deze kleine Onder Ons. Woord- en communieviering met diaken. Vrijburg Piet Looman

Agenda. Vrijburg Start gebedsestafette, zie verder in deze kleine Onder Ons. Woord- en communieviering met diaken. Vrijburg Piet Looman BOSKOOP 49 E JAARGANG WEEK 37-38 21 SEPT. T/M 4 OKT..2015 Agenda Maandag 21 september Woensdag 23 september Zondag 27 september Maandag 28 september Zaterdag 3 oktober 19.00 uur; viering in de kapel Vrijburg

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Informatiefolder Geloofsgemeenschap van de Heilige Kruisverheffing

Informatiefolder Geloofsgemeenschap van de Heilige Kruisverheffing Informatiefolder Geloofsgemeenschap van de Heilige Kruisverheffing Kerkstraat 8 8102 AE Raalte www.parochieheiligkruis.nl Pastoraal team Parochie Heilig Kruis Mobiel bereikbaar (24 uur per dag) 06-53964140

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Rooster BECO Seizoen

Rooster BECO Seizoen Maandag (BINGO) 19.00 uur tot ± 21.00 uur 1. Hans Westendorp (HFD) 2. Edith Lokate (HFD) Data Bingo 2011 2012 5 sep 19 sep 3 okt 17 okt 31 okt 14 nov 28 nov 19 dec 9 jan 23 jan 13 feb 27 feb 12 mrt 26

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang Nieuwsbrief nr.3 november 2017

Nieuwsbrief jaargang Nieuwsbrief nr.3 november 2017 Nieuwsbrief jaargang 2017-2018 Nieuwsbrief nr.3 november 2017 Belangrijke data (zie ook de kalender op de website) Woensdag 1 november: Studiedag leerkrachten groep 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) Dinsdag

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940 van Dijk sinds 1940 uitvaartverzorging voor de vechtstreek Voorbeelden Dankbetuiging Dankbetuigingen Met deze brochure willen wij u informeren over de mogelijkheden om een dankbetuiging te versturen. Het

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Aanhefteksten. voor rouwbrieven

Aanhefteksten. voor rouwbrieven Aanhefteksten voor rouwbrieven Aanhefteksten- Algemeen alg1 alg2 alg3 alg4 alg5 alg6 alg7 alg8 alg9 Heden overleed zacht en kalm Heden is van ons Tot ons aller droefheid is van ons Wij geven u kennis dat

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen.

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen. KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. LOURDESBEDEVAART Van 14 t/m 21 oktober 2017 (herfstvakantie) gaat mgr. De Korte met het Bisdom van 's-hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Vanuit onze parochie

Nadere informatie