Aanhefteksten. voor rouwbrieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanhefteksten. voor rouwbrieven"

Transcriptie

1 Aanhefteksten voor rouwbrieven

2 Aanhefteksten- Algemeen alg1 alg2 alg3 alg4 alg5 alg6 alg7 alg8 alg9 Heden overleed zacht en kalm Heden is van ons Tot ons aller droefheid is van ons Wij geven u kennis dat rustig is ingeslapen Tot ons groot verdriet is van ons In alle rust is van ons Na intens te hebben geleefd is van ons Heden is overleden Heden is zacht en kalm ingeslapen alg10 Heden ging tot onze grote droefheid van ons heen alg11 Rustig en vredig ging op (dag en maand) 20.. van ons heen alg12 Na een welbesteed leven is rustig van ons alg13 Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van alg14 Na een lang, actief en opgewekt leven is overleden alg15 Wij hebben geen woorden om te zeggen wat er in ons omgaat nu wij u moeten kennis geven dat uit ons midden is weggenomen alg16 Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van alg17 Diep bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van alg18 Bedroefd geven wij u kennis dat, na een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor allen die hem/haar dierbaar waren, van ons is

3 alg19 Diep bedroefd, maar ook dankbaar dat hij/zij zolang in ons midden heeft mogen zijn, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is alg20 Bedroefd omdat wij afscheid moesten nemen, maar dankbaar voor alle zorg en toewijding voor zijn/haar gezin, geven wij u kennis dat van ons is alg22 Met diepe droefheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is alg23 Bedroefd om het afscheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is alg24 Met diepe droefheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat op..-jarige leeftijd in volle vrede van ons is alg26 Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle warmte en hartelijkheid waarmee hij/zij ons heeft omringd, geven wij u kennis dat van ons is alg27 Diep bedroefd om de grote leegte die hij/zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waarmee hij/zij ons heeft omringd, geven wij u kennis dat van ons is alg28 Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u met droefheid kennis dat is overleden alg29 Dankbaar dat hij/zij nu zijn/haar rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat van ons is alg31 Met gevoelens van weemoed, maar ook met grote dankbaarheid in ons hart voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is alg32 Diep bedroefd geven wij u kennis dat, na een welbesteed en veelbewogen leven, van ons is

4 alg36 Na jaren met veel liefde en zorg te zijn omringd is... geven wij u kennis dat is overleden/van ons is alg38 Bedroefd geven wij u kennis dat, na een leven vol inzet, liefde en zorg voor ons allen, van ons is alg41 Heden ging van ons heen onze unieke, positieve, vrolijke en dappere alg42 Mijn lieve man, onze vader en opa uit duizenden heeft ons moeten verlaten. Hij was er altijd voor iedereen. alg43 Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Ondanks zijn/haar intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen, is heden van ons alg44 Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve vader/moeder heeft ons te vroeg verlaten alg45 Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen alg46 Na een bloemrijk leven, dat werd gekarakteriseerd door wijsheid, opgewektheid en een buitengewone, blijvende en oprechte belangstelling voor eenieder die zijn/haar levenspad kruiste, is op..-jarige leeftijd overleden alg47 Dankbaar voor de liefde die hij/zij ons tot in de laatste ogenblikken schonk, nemen we bedroefd afscheid Aanhefteksten- Algemeen - onverwacht algo1 Toch nog onverwacht overleed in volle vrede algo2 Heden is geheel onverwacht van ons

5 algo3 Na een welbesteed leven is toch nog onverwacht van ons algo4 Geheel onverwacht is heden van ons algo5 Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht uit ons midden weggenomen algo6 Met droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is algo7 Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het onverwacht heengaan van algo8 Nog volop genietend van het leven is plotseling van ons algo9 Veel te vroeg hebben wij, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van algo10 Met intens verdriet geven wij u kennis dat plotseling van ons is algo11 Dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend geven wij u met droefheid kennis dat geheel onverwacht is overleden algo15 Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is algo16 Na een leven van hard werken en oprechte zorg voor allen die hem/haar werden toevertrouwd is toch nog onverwacht van ons algo18 Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend heeft, geven wij u kennis dat onverwacht uit ons midden is weggenomen

6 Aanhefteksten- Algemeen - ziekte algz1 Met droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondig/ langdurig (geduldig gedragen) lijden van ons is algz2 Na een kortstondig/langdurig ziekbed is van ons algz3 Na een geduldig gedragen lijden is heden van ons algz5 Heden is na een kortstondig/langdurig ziekbed zacht en kalm van ons algz6 Na een kortstondige/langdurige ziekte is heden zacht en kalm van ons algz7 Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons algz8 Na een kortstondige/langdurige ziekte is van ons algz9 Met verdriet geven wij u kennis dat na een kortstondige/langdurige ziekte van ons is algz10 Na een moeilijke laatste periode is rustig ingeslapen algz12 Met verdriet, maar dankbaar dat hij/zij ondanks alle pijn tot het einde zichzelf kon blijven, geven wij u kennis dat is overleden algz13 Na een dapper/geduldig gedragen lijden is toch nog onverwacht van ons algz15 Tot het laatst toe zorgend en aan ons denkend is moegestreden (na een geduldig gedragen lijden) van ons algz16 Moegestreden heeft hij/zij dit leven verlaten en de rust gevonden waarnaar hij/zij zo verlangde. Omringd door hen die hem/haar lief waren is van ons algz17 Dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is

7 algz18 Bedroefd om het verlies, maar ook dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u kennis dat na een kortstondige/langdurige ziekte van ons is algz19 Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar voor al die fijne en gelukkige jaren die wij met elkaar hebben beleefd, geven wij u kennis dat, na een langdurige strijd, moegestreden is ingeslapen algz20 Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven (een lange lijdensweg is bespaard), geven wij u kennis van het overlijden van algz22 Bedroefd, maar met bewondering voor de wijze waarop hij zijn/zij haar slopende ziekte heeft ondergaan, geven wij u kennis dat van ons is /weggenomen algz24 Ze/Hij was moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig is.. - omringd door haar/zijn dierbaren - heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen haar als vrouw, moeder/hem als man, vader en mens heel erg missen. algz25 Wij zijn er naartoe gegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op is overleden algz26 Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in zijn/haar strijd tegen zijn/haar ziekte. Groot was zijn/haar liefde voor zijn/haar dierbaren. Nu is hij/zij in alle rust van ons algz27 Na een strijdlustig en moedig dragen van zijn/haar ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan hijzelf/zijzelf. Ondanks deze strijd is hij/zij vredig, in het bijzijn van zijn/haar familie en vrienden, overleden algz28 Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen

8 algz29 Diep ontroerd door de moed, de kracht en het vertrouwen waarmee hij/zij tot het laatste toe heeft geleefd en intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat is overleden Aanhefteksten- Geloof kr1 kr3 kr5 kr6 kr7 kr8 kr10 kr11 kr12 kr13 kr14 kr15 kr17 kr18 kr19 Heden nam God tot Zich Heden nam de Heere uit ons midden weg Heden nam de Heere tot Zich, Zijn kind Heden overleed in de volle overtuiging des geloofs Heden is door zijn/haar Heer en Heiland thuisgehaald Heden ging naar zijn/haar Heer en Heiland De Heere heeft uit dit leven tot Zich genomen In de Hope des Eeuwigen Levens ging van ons heen Heden nam de Heere op in Zijn Heerlijkheid Heden behaagde het de Heere tot Zich te roepen In rustig geloofsvertrouwen is door de Heere thuisgehaald Na een rijk gezegend leven is door God tot Zich geroepen/genomen Heden is door God op Zijn tijd thuisgehaald, Zijn kind Na een arbeidzaam leven, genietend van Gods schepping, is van ons Heden nam de Heere van onze zijde weg, in de Hope des Eeuwigen Levens

9 kr21 kr22 kr23 kr24 kr25 kr26 kr27 kr28 kr29 In het vertrouwen dat God hem/haar op Zijn tijd rust gegeven heeft, is van ons Weg uit de schaduw van de eenzaamheid heeft de Heere tot Zich geroepen, Zijn kind Na een leven van hard werken en oprechte zorg voor hen die hem/haar dierbaar werden toevertrouwd, is door God tot Zich geroepen/genomen Dankbaar voor alles wat wij van hem/haar hebben ontvangen geven wij u kennis dat door zijn/haar Heer en Heiland is thuisgehaald Diep bedroefd geven wij u kennis dat, na een welbesteed en veelbewogen leven, vertrouwend op Gods genade van ons is Vol vertrouwen en wetende dat God hem/haar ook op het stormachtige laatste deel van zijn/haar leven zou dragen en thuisbrengen, geven wij u kennis dat van ons is Dankbaar dat hij/zij zolang in ons midden heeft mogen zijn geven wij u kennis dat door God tot Zich is genomen/geroepen Dankbaar voor alles wat God ons in hem/haar heeft geschonken geven wij u kennis dat Hij op Zijn tijd tot Zich heeft geroepen/genomen, Zijn kind Op Gods tijd werd uit ons midden weggenomen Aanhefteksten- Geloof - ziekte krz2 krz3 Na een moedige strijd gaf zich over aan de liefde van Christus Na een kortstondige/langdurige ziekte is door God tot Zich genomen

10 krz4 krz5 krz6 krz7 krz8 krz9 Op Zijn dag nam God uit ons midden weg, Zijn moegestreden kind In volle zekerheid des geloofs is na een kortstondige/langdurige ziekte van ons Na een moedige en jarenlange strijd zonder klagen, is door de Heere tot Zich genomen Welgeborgen in de hoede van zijn/haar Heiland, is na een langdurig, doch moedig gedragen lijden van ons Welgeborgen in de hoede van zijn/haar Heiland ging na een kortstondige/langdurige ziekte van ons heen In vast vertrouwen op zijn/haar Heiland is na een langdurig, doch moedig gedragen lijden van ons krz10 Heden is na een kortstondige/langdurige ziekte, in de Hope des Eeuwigen Levens, van ons krz11 Na een geduldig gedragen lijden is tot onze diepe droefheid door de Heere uit ons midden weggenomen krz12 Na een langdurig geduldig/moedig gedragen lijden is door de Heere tot Zich genomen krz13 Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij nu verlost is van het lijden en wetende dat hij/zij de strijd gestreden heeft in het vaste geloof dat Jezus leeft, geven wij u kennis dat van ons is Aanhefteksten- Geloof - onverwacht kro1 Voor ons (toch nog) onverwacht is door God in Zijn Heerlijkheid opgenomen

11 kro2 kro4 kro5 kro6 kro7 kro8 kro9 Tot onze diepe droefheid nam God, voor ons geheel onverwacht, tot Zich Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht, is door God tot Zich genomen Heden is door God, nadat wij opnieuw hoop hadden gekregen, voor ons toch nog onverwacht tot Zich genomen De Heere heeft tot Zich genomen, voor ons geheel onverwacht Na een arbeidzaam leven en genietend van Gods Schepping, heeft Hij voor ons geheel onverwacht tot Zich genomen Voor ons onverwacht heeft de Heere in Zijn Heerlijkheid opgenomen In het vertrouwen dat God hem/haar op Zijn tijd rust gegeven heeft, geven wij u kennis dat voor ons onverwacht is Aanhefteksten- Geloof - katholiek krk1 krk2 Na een leven in diep geloof is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons Zacht en kalm overleed, na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk krk3 Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, zacht en kalm van ons is krk4 krk5 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat voorzien van het H. Sacrament der Zieken zacht en kalm van ons is Met droefheid geven wij u kennis dat na een geduldig gedragen lijden, in volle overgave aan Gods Wil, van ons is

12 krk6 krk8 krk9 Tot onze droefheid is, na een moedig en gelovig gedragen lijden, tijdig gesterkt door het H. Sacrament der Zieken uit ons midden Na een intens leven vol belangstelling voor iedereen is, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, uit ons midden Heel verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat, voorzien van de ziekenzalving, is overleden Aanhefteksten- Ongeval ato1 ato2 ato3 ato4 ato5 Diep bedroefd geven wij u kennis dat na een noodlottig ongeval van ons is Met verslagenheid geven wij u kennis dat aan de gevolgen van een noodlottig ongeval is overleden Door een tragisch ongeval is plotseling uit ons midden weggerukt Na.. dagen van onzekerheid geven wij u kennis dat toch nog aan de gevolgen van een ongeval is overleden In de kracht van zijn/haar leven is plotseling, door een noodlottig ongeval, uit ons midden weggerukt

4. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht overleden...

4. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht overleden... Wim Hilhorst 1. Tot ons groot verdriet is plotseling van ons heengegaan... 2. Intens bedroefd geven wij kennis van het overlijden van... 3. Tot onze diepe droefheid is, geheel onverwacht... 4. Tot onze

Nadere informatie

Teksten algemeen. Zo maar uit ons leven... In liefde gedenken wij... Mijn liefste is gestorven. In alle rust is overleden mijn/onze.

Teksten algemeen. Zo maar uit ons leven... In liefde gedenken wij... Mijn liefste is gestorven. In alle rust is overleden mijn/onze. Teksten algemeen Zo maar uit ons leven... In liefde gedenken wij... Mijn liefste is gestorven. In alle rust is overleden mijn/onze. Strijdbaar tot het einde overleed... Heden verloren wij onze geliefde...

Nadere informatie

Voorbeelden teksten rouwdrukwerk

Voorbeelden teksten rouwdrukwerk Voorbeelden teksten rouwdrukwerk Aanhef: In vol vertrouwen, omringd door hen die haar/hem liefhadden, heeft zij/hij het H. Sacrament der Zieken ontvangen en is heel rustig en vredig van ons heengegaan,

Nadere informatie

STEEHOUWER U I T V A A R T Z O R G

STEEHOUWER U I T V A A R T Z O R G Tekstregels Rouwcirculaire - Algemeen 01 Heden overleed 02 Thuis is overleden 03 [ Naam ] is dood. 04 Zo maar uit ons leven... 05 In liefde gedenken wij... 06 Mijn liefste is gestorven. 07 Vandaag is rustig

Nadere informatie

VOORBEELDTEKST ROUWKAART

VOORBEELDTEKST ROUWKAART Het meest persoonlijk is natuurlijk zelf een tekst voor de rouwkaart te maken. Omdat dit niet voor iedereen is weggelegd, volgen hier enkele voorbeelden. Met deze voorbeelden kan men aan de slag om toch

Nadere informatie

De aanhef van de rouwkaart of advertentie.

De aanhef van de rouwkaart of advertentie. De aanhef van de rouwkaart of advertentie. Het meest persoonlijk is natuurlijk zelf een tekst voor de rouwkaart te maken. Omdat dit niet voor iedereen is weggelegd, volgen hier enkele voorbeelden. Met

Nadere informatie

Voorbeeldteksten rouwkaart

Voorbeeldteksten rouwkaart Voorbeeldteksten rouwkaart Met droefheid Met grote droefheid Bedroefd Verslagen Verdrietig Hiermede 1.... geven wij u kennis dat van ons is heengegaan / is overleden 2.... geven wij u kennis dat toch nog

Nadere informatie

Rouwcirculaire. 1. Indeling rouwcirculaire. 2. Algemene voorbeeldteksten. 3. Kerkelijke voorbeeldteksten. 4. Toevoegingen

Rouwcirculaire. 1. Indeling rouwcirculaire. 2. Algemene voorbeeldteksten. 3. Kerkelijke voorbeeldteksten. 4. Toevoegingen Rouwcirculaire 1. Indeling rouwcirculaire 2. Algemene voorbeeldteksten 3. Kerkelijke voorbeeldteksten 4. Toevoegingen 5. Aanduiding plechtigheid / dienst 6. Onderscheidingen 7. Adviezen bij het opstellen

Nadere informatie

Plotseling overlijden

Plotseling overlijden Rouwteksten Plotseling overlijden Met grote verslagenheid moeten wij u het plotselinge overlijden meedelen Geschokt geven wij u kennis van het plotseling overlijden van Totaal onverwacht is van ons heengegaan

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Voorbeeld tekst rouwkaarten

Voorbeeld tekst rouwkaarten Voorbeeld tekst rouwkaarten T 010 418 23 33 (dag en nacht) uitvaartzorg@hess.nl www.hess.nl Inhoud kopregels rouwkaart algemeen... 4-5 kopregels rouwkaart algemeen + christelijk... 6-8 Inleiding toespraak

Nadere informatie

Inspiratie document Inhoudsopgave

Inspiratie document Inhoudsopgave Inspiratie document Inhoudsopgave Pagina 1. Opmaakprofielen 02 2. Het bijzondere tekstregeltje boven een kaart 05 3. Teksten algemeen 09 4. Dankbaar... 13 5. Verdrietig... 15 6. Bedroefd... 17 7. Teksten

Nadere informatie

STEEHOUWER U I T V A A R T Z O R G

STEEHOUWER U I T V A A R T Z O R G Tekstregels Dankbetuiging VOORBEELD -1- Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van betuigen wij u onze hartelijke dank. VOORBEELD -2- Wij danken u hartelijk voor uw medeleven

Nadere informatie

Van Hove begrafenissen. Briefhoofding

Van Hove begrafenissen. Briefhoofding Briefhoofding briefhoofding - verzen Ik ben moe na de lange reis. Al wat ik vraag, is een rustige slaap en dromen over hen die ik liefhad. - 1 - Wij willen u rust geven al is vol droefheid ons hart je

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

VOORBEELDEN TEKSTEN VOOR ROUWBRIEVEN

VOORBEELDEN TEKSTEN VOOR ROUWBRIEVEN VOORBEELDEN TEKSTEN VOOR ROUWBRIEVEN "Huys van Herinnering" Oostdorperweg 151 2242 NJ Wassenaar Telefoonnummer: 070-5146100 info@omen-uitvaartzorg.nl www.omen-uitvaartzorg.nl Het bijzondere tekstregeltje

Nadere informatie

Teksten dankbetuigingen

Teksten dankbetuigingen Teksten dankbetuigingen Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen,

Nadere informatie

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

VOORBEELDTEKST DANKBETUIGING

VOORBEELDTEKST DANKBETUIGING DANKBETUIGINGEN Rondom het overlijden en tijdens de uitvaart heeft u misschien niet iedereen kunnen bedanken voor hun medeleven. Dat kunt u alsnog doen met een dankbetuiging. Enkele weken na de uitvaart

Nadere informatie

Naam Namen. Naam Namen

Naam Namen. Naam Namen Wij hebben mogen ervaren dat velen met ons meeleefden na het overlijden van De vele schriftelijke en persoonlijke reacties waren voor ons een grote steun en troost, onze hartelijke dank hiervoor. Uw medeleven

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

Dank voor de goede zorgen

Dank voor de goede zorgen Dank voor de goede zorgen Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum... Wij willen het personeel/medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum bedanken voor de liefdevolle

Nadere informatie

Collectie. leeft voor persoonlijke innovatie. Boek

Collectie. leeft voor persoonlijke innovatie. Boek Collectie leeft voor persoonlijke innovatie Boek Inhoudsopgave Productlijn Selectie Collecties Opmaakprofielen Lettertypes Teksten Aanhefteksten Meest voorkomend Geloof Na periode van ziekte Onverwacht

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Lettertypes. Collectie. Opmaakprofielen. Pagina 50. Pagina 4. Meersorgh Productlijn. Meersorgh. Pagina 8. Meersorgh Selectie

Inhoudsopgave. Lettertypes. Collectie. Opmaakprofielen. Pagina 50. Pagina 4. Meersorgh Productlijn. Meersorgh. Pagina 8. Meersorgh Selectie Rouwdrukwerk 2 Inhoudsopgave Productlijn Pagina 4 Lettertypes Pagina 50 Selectie Collectie Opmaakprofielen Pagina 8 Pagina 14 Pagina 42 Aanhefteksten Meest voorkomend Geloof Na periode van ziekte Onverwacht

Nadere informatie

Alkmaar Akersloot Bergen Egmond Schagen Obdam Langedijk Niedorp Winkel Heerhugowaard eo

Alkmaar Akersloot Bergen Egmond Schagen Obdam Langedijk Niedorp Winkel Heerhugowaard eo Alkmaar Akersloot Bergen Egmond Schagen Obdam Langedijk Niedorp Winkel Heerhugowaard eo De warme belangstelling en de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze dierbare broer, zwager en oom

Nadere informatie

Dankbetuigingen. Janna Brandsma - Hendriksen. Janna Brandsma - Hendriksen. Jan Brandsma. Jan Brandsma. Jan Brandsma. Jan Brandsma DANKBETUIGING

Dankbetuigingen. Janna Brandsma - Hendriksen. Janna Brandsma - Hendriksen. Jan Brandsma. Jan Brandsma. Jan Brandsma. Jan Brandsma DANKBETUIGING De leegte blijft, Advertenties DANKBETUIGING en De leegte blijft, Kaartjes maar de grote belangstelling en het medeleven welke wij van zo velen mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Bedankkaartjes. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Bedankkaartjes. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Bedankkaartjes Voorbeelden van teksten bedankkaartjes Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Bedankkaartjes Het

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

Voorbeelden. van teksten voor een DANKBETUIGING

Voorbeelden. van teksten voor een DANKBETUIGING Voorbeelden van teksten voor een DANKBETUIGING LBV UITVAARTGROEP Geachte Familie, Meestal worden er tussen 4 en 6 weken na het overlijden dankbetuigingskaartjes verstuurd. We hebben een aantal teksten

Nadere informatie

TAALGEBRUIK IN ROUWCIRCULAIRES

TAALGEBRUIK IN ROUWCIRCULAIRES TAALGEBRUIK IN ROUWCIRCULAIRES TAALKUNDIG FOUT Allereerst drie voorbeelden van de meest voorkomende verschrijvingen: Na een moeitevol leven nam God tot zich mijn lieve man Noot: Het is hier niet duidelijk

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Voorbeelden teksten voor rouwbrieven Brochure voor het opstellen van rouwbrieven, advertenties en kennisgevingen. Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292

Nadere informatie

Orde van de dankdienst HARM SCHURING

Orde van de dankdienst HARM SCHURING Orde van de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van HARM SCHURING Geboren: 22 september 1924 Overleden: 1 maart 2017 op dinsdag 7 maart 2017 in de Hervormde kerk te Sellingen. Aanvang 13.30 uur Voorganger:

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940 van Dijk sinds 1940 uitvaartverzorging voor de vechtstreek Voorbeelden Dankbetuiging Dankbetuigingen Met deze brochure willen wij u informeren over de mogelijkheden om een dankbetuiging te versturen. Het

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan

Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan LIED: Haguruka KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid en van belofte dat

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afscheid nemen betekent loslaten. We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal mensen. We zullen straks hun namen noemen, één

Nadere informatie

Hieronder volgt een serie openingsgebeden die door de voorganger worden gebeden. Zoek gerust een passend gebed uit.

Hieronder volgt een serie openingsgebeden die door de voorganger worden gebeden. Zoek gerust een passend gebed uit. Uitvaart Openingsgebed Hieronder volgt een serie openingsgebeden die door de voorganger worden gebeden. Zoek gerust een passend gebed uit. Algemeen 1. God, verslagen en vol van verdriet richten wij ons

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

Teksten om op rouwkaartjes te ze en na overlijden kind

Teksten om op rouwkaartjes te ze en na overlijden kind Teksten om op rouwkaartjes te ze en na overlijden kind Informa e voor rouwkaart / adverten es Ook wat rouwbrieven betre geldt: eigen keuzes maken de rouwkaart persoonlijker. Natuurlijk is het heel moeilijk

Nadere informatie

Dat zuster N. gelukkig mag zijn nu zij onze Schepper en Vader ontmoet van aangezicht tot aangezicht. Laten wij bidden.

Dat zuster N. gelukkig mag zijn nu zij onze Schepper en Vader ontmoet van aangezicht tot aangezicht. Laten wij bidden. Beste familieleden. Jullie kunnen de onderstaande teksten gebruiken om een eigen inbreng in de uitvaart te doen. Bespreek steeds vooraf met de voorganger (v/m) welke teksten jullie hebben gekozen of aangepast

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief zijn. 2. Welkomswoord.

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN 28. Onthoud uw eeuwig licht niet, God, aan deze mens. Hier is ons het lichaam nog gelaten, van haar/hem die wij hebben liefgehad, van wie wij de kracht hebben gekend,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Verlies, verdriet en rouw

Verlies, verdriet en rouw Verlies, verdriet en rouw Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0233 Inleiding Iemand die u dierbaar was, waar uw zorg naar uitging, is overleden. Het wegvallen van de overledene brengt wellicht

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

1 Zijn handen hebben voor ons gewerkt Zijn hart heeft voor ons geklopt Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

1 Zijn handen hebben voor ons gewerkt Zijn hart heeft voor ons geklopt Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht 1 Zijn handen hebben voor ons gewerkt Zijn hart heeft voor ons geklopt Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht 2 Zijn leven was zorgen voor hen die hij liefhad Wij zullen altijd met liefde en warmte

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

1. Heer, leven volgens uw wil is een moeilijke opdracht. Heer, ontferm U over ons.

1. Heer, leven volgens uw wil is een moeilijke opdracht. Heer, ontferm U over ons. Beste familieleden. Jullie kunnen de onderstaande teksten gebruiken om een eigen inbreng in de uitvaart te doen. Bespreek steeds vooraf met de voorganger (v/m) welke teksten jullie hebben gekozen of aangepast

Nadere informatie

Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om Voorganger: Ds. Hoekam. Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen!

Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om Voorganger: Ds. Hoekam. Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen! Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om 17.00. Voorganger: Ds. Hoekam Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen! - Welkom en afkondigingen - Zingen: JDH 150 Welk een vriend

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Rouwteksten. Voor rouwkaart en/of familiebericht

Rouwteksten. Voor rouwkaart en/of familiebericht Rouwteksten Voor rouwkaart en/of familiebericht AANHEFZINNEN Dag lieve Dag lieve. Voor altijd in ons hart In alle stilte heb ik afscheid genomen van. Heden overleed zacht en kalm, onze lieve. De liefde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Gemeenschappelijke Ziekenzalving Gemeenschappelijke Ziekenzalving h.-hartziekenhuis Lier Welkom Pr.: Lieve mensen, van harte welkom in naam van onze hele ploeg! Ik wil ze graag aan u voorstellen In ons leven hebben wij dikwijls ervaren

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Liturgie 22 januari Avondmaal

Liturgie 22 januari Avondmaal Liturgie 22 januari 2017 Avondmaal Votum en Groet Zingen Hemelhoog 209 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot

Nadere informatie

C.S. Lewis. Verdriet, dood en geloof. Franeker: Van Wijnen, 2001.

C.S. Lewis. Verdriet, dood en geloof. Franeker: Van Wijnen, 2001. Niemand heeft mij ooit verteld, dat verdriet hetzelfde gevoel geeft als angst. Ik ben niet bang, maar de gewaarwording is dezelfde als bij bang zijn. Hetzelfde nerveuze gevoel in de maag, dezelfde rusteloosheid.

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur maandag 10 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur maandag 10 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur maandag 10 april 2017 Sterk en dapper Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons en volbracht zijn

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 58 Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen

Nadere informatie

Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering Een parel in Gods hand

Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering Een parel in Gods hand Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering Een parel in Gods hand Woensdag 20 september 2017 om 14u in kapel Sint Vincentius Maandag 25 september 2017 om 14u in kapel Sint Eloisabeth Kruisteken (Mr.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Mijmeren rond Maria Lichtmis

Mijmeren rond Maria Lichtmis CD s Mijmeren rond Maria Lichtmis Inleiding: Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, vierden we het feest van Maria Lichtmis, ofwel de Opdracht van de Heer in de tempel. We herdenken dan dat Maria en

Nadere informatie

Ziekenzalving: Ik zal u rust en verlichting schenken.

Ziekenzalving: Ik zal u rust en verlichting schenken. Ziekenzalving: Ik zal u rust en verlichting schenken. Intredelied: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren Strofe 1 en 2 Begroeting: In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Van harte welkom

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum.

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum. Mededelingen Zingen: Gezang 21: 1 en 4 Votum Groet Zingen: Opwekking 672 Micha-zondag Thema: De knop om. Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Immers de meest uiteenlopende omstandigheden en gebeurtenissen die in een mensen leven voorkomen, kom je tegen in de psalmen.

Immers de meest uiteenlopende omstandigheden en gebeurtenissen die in een mensen leven voorkomen, kom je tegen in de psalmen. Psalm 121. Thema: Mijn hulp is van de Heere. Zussen en broers,lieve mensen, door de eeuwen heen is het boek van de psalmen een erg geliefd en mogelijk wel het meest gelezen Bijbelboek..voor heel veel gelovigen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Stramien voor een nooddoop

Stramien voor een nooddoop Stramien voor een nooddoop Beste ouder(s), Jullie hebben gevraagd om jullie kindje nu te dopen. Het wordt een nooddoop jullie kindje is in nood. Haar/zijn leventje is bedreigd, de toekomst is onzeker.

Nadere informatie

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Welkom bij Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Breng ons samen Sela U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Orde van dienst voor Witte Donderdag

Orde van dienst voor Witte Donderdag Orde van dienst voor Witte Donderdag Vredevorstkerk, 24 maart 2016 Aanvang: 14.30 uur Voorganger: drs. Greet Bijl Organist: Aad Zandbergen Ouderling: Dieke Fekkes Sikma Diaken: Mariëtte Lubbers Geluid:

Nadere informatie

Rouwteksten. Niet alles is voorbij. Je blijft bij ons, door wie je was en wat je zei en wat je voor ons hebt betekend.

Rouwteksten. Niet alles is voorbij. Je blijft bij ons, door wie je was en wat je zei en wat je voor ons hebt betekend. 1. 2. Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn. Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven. 3. 4. Als straks de zon toch weer zal schijnen, en hoog boven aan de hemel staat, dan weet

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Gedichten voor op een grafsteen Eijgelaar Natuursteen

Gedichten voor op een grafsteen Eijgelaar Natuursteen Gedichten voor op een grafsteen Eijgelaar Natuursteen Hieronder vindt u voorbeelden van gedichten voor op een grafsteen. Wij werken het gewenste gedicht eerst als voorbeeld voor u uit in een ontwerp van

Nadere informatie

Groet Welkom in dit huis van ontmoeting en gebed.

Groet Welkom in dit huis van ontmoeting en gebed. Protestantse gemeente te Markelo, Martinuskerk Witte Donderdag, 3 april 07 Viering heilig avondmaal Organist: Henk Langenkamp Ouderling: Henk Bolink Voorganger: Marten Dijkstra Orgelspel Welkom Zingen:

Nadere informatie