VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en zelf iets schrijven. Veel succes ermee. Inhoudsopgave Openingsgebeden... 3 Gebeden bij de gaven... 5 Dankgebeden... 7 Gebeden rond de communie Slotgebeden

2 2

3 Openingsgebeden Openingsgebed 1 Heer onze God, niemand heeft U ooit van aangezicht tot aangezicht gezien. Gij zijt naar de wereld gekomen, Gij zijt op uw mensen toegekomen, in de persoon van die man uit Nazareth die wij Jezus noemen. Omdat Gij zo met ons begaan zijn, willen wij U danken. Wij bidden U: kom bij ons aanwezig in het leven van elke dag, kom aanwezig hier en nu bij ons, wij vragen het U door Jezus Christus onze Heer. Openingsgebed 2 Heer onze God, leer ons leven, elke dag opnieuw. Leer ons de dingen die we elke dag voor ogen krijgen met een nieuw hart zien. Een hart dat in alle momenten van het leven, die waarop we lachen, en die waarop we huilen, in staat is om te ontdekken dat Gij met ons begaan zijt. Kom nu ook hier bij ons aanwezig met uw Geest, nu wij even willen stilstaan bij dat leven, nu wij even willen stilstaan bij U. 3

4 Wij vragen het U door Christus onze Heer. Openingsgebed 3 God onze Vader, Gij zijt een God van goedheid en van vrede, Gij hebt met ons het beste voor, Gij zijt met ons begaan. Kom hier in ons midden, blijf bij ons nu wij willen stilvallen en willen zien dat het leven meer is dan datgene wat voelbaar, tastbaar en zichtbaar is. Kom bij ons, wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 4

5 Gebeden bij de gaven Gebed bij de gaven 1 Heer, onze God zoveel dingen om ons heen zijn tastbare tekens van uw goedheid voor de mens. In het bijzonder willen wij U vandaag danken, voor de mensen om ons heen, mensen die met ons begaan zijn en die voor ons zorgen, wiens vriendschap we hebben mogen ervaren. Kom bij ons in brood en wijn, maak dat ze ons kracht geven om er steeds meer voor elkaar te zijn. Door Christus onze Heer. Gebed bij de gaven 2 Goede God, Gij brengt ons hier samen als één grote familie, vrienden van dichtbij, maar ook van veraf, mensen die we kennen, mensen van wie we houden, allemaal samen rond uw tafel. Gij schenkt ons dit brood en deze wijn, laat ze voor ons tot teken zijn van Jezus Uw Zoon, 5

6 en ons kracht geven om uw en onze vriendschap uit te dragen over de hele wereld. Nu reeds en voor altijd. Gebed bij de gaven 3 Heilige Vader, zegen dit brood en deze wijn en prent ons in het hart dat wij elkaar moeten liefhebben, dat hebt Gij ons getoond, in Jezus uw enige Zoon, die zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden, alleen al omdat hij zei dat mensen elkaar moesten liefhebben. Help ons te bouwen aan die nieuwe wereld hier en nu en voor altijd. 6

7 Dankgebeden Dankgebed 1 (10) Pr.: Pr.: Wij danken U, God: alle leven komt uit uw hand; Gij hebt het ons gegeven en ziet ons graag altijd gelukkig. Daarom hebt Gij Jezus uit de dood gered; als eerste van ons allen hebt Gij Hem het nieuwe leven geschonken. Zo hebt Gij ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, zonder pijn en zonder tranen. Zo hebt Gij ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe: Ja, God, Gij zijt heilig en Gij zijt goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft ons verteld hoe Gij ons roept over de dood tot eeuwig leven en geluk bij U. Hij wees ons ook de weg daarheen: een weg van liefde, heel zijn leven lang. 7

8 Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. CC.: Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om Mij te gedenken. 8

9 Pr.: Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar Gij hebt Hem nieuw leven gegeven. Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons. Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. Vader, Gij hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer, zo maakt Gij ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat Gij van ons verwacht. Denk, Heer, aan paus NN, aan onze bisschop NN, en aan alle andere bisschoppen. Vervul het hart van uw gelovigen met de vreugde om het paasfeest; 9

10 laat hen blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, met de Heilige Jan Bosco en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn. A.: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Dankgebed 2 God, wij zijn hier samen om dank te zeggen. Wij danken U voor de mooie wereld, voor de vriendschap tussen de mensen, voor de zon en de maan, voor de bloemen en de dieren, voor het land waar wij wonen, voor de vele mensen rondom ons, voor dit mooie feest. Wij danken U, God, 10

11 omdat Gij dicht bij de mensen wilt zijn. Jezus heeft ons verteld dat Gij van de mensen houdt. Zieken heeft Hij genezen. Mensen die fout waren gaf Hij nieuwe kansen. Ook kinderen liet Hij bij zich komen en Hij heeft hen gezegend. Als wij U vieren, Heer, staan wij niet alleen. Samen met heel veel mensen op deze wereld willen wij U danken en zeggen wij samen: Heilig... Ja, Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Gij zijt dichter bij ons dan wij durven dromen, nu wij samenkomen rond deze tafel om het Brood te breken en de Beker te delen met elkaar. Zend Uw Geest over brood en wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij tijdens de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 11

12 Neem en eet hiervan, gij allen want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijddurende verbond dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Om aan Jezus te denken zijn wij hier samen Vader. Wij denken blij en dankbaar aan wat Hij zegde en deed. Hij is gestorven maar Gij hebt Hem nieuw leven gegeven. Hij leeft nu bij U maar toch is Hij dicht bij ons. Ooit keert Hij terug; dan zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorgoed voorbij. Vader, Gij nodigt ons uit aan Jezus tafel. Maak ons sterk 12

13 dat wij meer en meer gaan doen, wat Gij van ons verwacht. Vader, wij bidden U voor onze paus NN, voor onze bisschop NN en voor vele anderen die willen leven zoals Jezus. Dat zij vrede en vreugde brengen aan alle mensen. Vader, wij bidden U voor alle mensen die gestorven zijn. Breng ons allen eenmaal thuis bij U. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, God Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in de eeuwigheid. Dankgebed 3 Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen, Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal, Gij die onuitsprekelijk en machtig met de mensen wilt zijn. Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, 13

14 ons gevormd naar uw beeld. Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd, opdat wij uw mensen zouden zijn, en Gij onze God. Wij danken u, God, voor alles wat Gij hebt gedaan aan uw volk, aan wie Gij uw naam hebt gegeven, uw verbond, waarachtig en trouw. Telkens opnieuw hebt Gij geroepen uit duisternis en slavernij. De zondige mens hebt Gij niet vergeten of verlaten, barmhartige Heer, genadige God. Daarom willen we U bezingen met deze woorden: Heilig.. Geprezen zij uw Naam die Gij geopenbaard hebt in Jezus uw Zoon, God met ons, teken van uw liefde. Omwille van uw gerechtigheid is Hij de weg gegaan van iedere mens opdat wij zouden delen in zijn vreugde heeft Hij het lot gedeeld met de armen, werd Hij brood, voor ons gebroken, een beker die overvloeit. 14

15 Die op de avond voor zijn lijden en dood brood in zijn handen heeft genomen, die zijn ogen heeft opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, en U gezegend heeft, die toen het brood gebroken heeft met de woorden: Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor allen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Telkens als gij deze beker drinkt zult gij het doen tot mijn gedachtenis. Daarom, Heer God, verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt, daarom bezingen wij zijn verrijzenis en wij noemen Hem hoog boven alle namen Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. En wij belijden, Heer God, dat wij telkens opnieuw in Zijn naam bijeen gebracht worden opdat wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan. 15

16 En wij bidden U: Zend uw heilige Geest, roep ons tot leven en maak ons vrij. Laat die gezindheid in ons heersen die was in Hem, Jezus uw Zoon opdat wij op Hem mogen gelijken in leven en in sterven. Dit vragen wij U door Hem en met Hem en in Hem die ons naar U is voorgegaan en die met U leeft in de eenheid van de Geest, nu en altijd. 16

17 Gebeden rond de communie Rond de communie 1 Onze Vader Omat wij als mensen niet altijd de woorden vinden, om tot God te bidden heeft Jezus zelf aan ons een gebed geleerd: het Onze Vader. Laten wij samen het Onze Vader bidden, zoals Jezus het ons geleerd heeft. Vredewens Geef ons uw vrede, God, en laat ons uitgroeien tot gelukkige mensen. Geef uw vrede aan al wie nog onrustig is, omdat alles nog niet zo klaar en helder is omdat wij uw vrede nodig hebben, elke dag opnieuw, voor mensen hier en ginder. Geven wij elkaar een teken van Gods vrede. Broodbreking Een mens die breekt en deelt, doet anders dan de meeste mensen doen. Want mensen houden vaak alles voor zichzelf. Jezus heeft het ons voorgedaan, hij heeft gegeven wat hij had. Zo kunnen ook wij weggeven wat we hebben. Onze talenten 17

18 ter beschikking stellen... doen wat we kunnen. Dan komt God echt in ons midden. Rond de communie 2 Onze Vader Jezus is gestorven maar zijn vrienden kwamen, zoals wij nu, opnieuw bij elkaar. Als we brood breken en uit de beker drinken zoals zijn leerlingen hebben gedaan, dan weten we heel zeker: Hij is in ons midden. Dan herinneren wij ons ook hoe Hij mensen leerde bidden, met heel eenvoudige woorden: Onze Vader... Vredeswens Het moeten niet de grote dingen zijn die de wereld veranderen, het mag ook een klein, vaak onooglijk gebaar zijn. Men hoeft niet te weten wat het allemaal betekent, als het maar voelbaar is voor wie het bedoeld is. Het moet niet groot zijn, het mag teder, een klein gebaar, als wij beginnen om hier en nu elkaar oprecht de vrede te wensen, dan zal er ooit en alleen God weet wanneer vrede zijn op aarde. Broodbreking Brood en wijn, beelden uit het dagelijks leven, van vreugde en pijn, van samen zijn en zich verloren voelen, van alles proberen en niet slagen. 18

19 Brood en wijn een uitnodiging om zin te geven aan de dingen die ons omringen, om een stukje uit onszelf te gaan en te doen wat Jezus heeft gedaan: breken en delen. Rond de communie 3 Onze Vader Een nieuwe wereld groeit door onze kleine inzet, als mensen de handen in elkaar slaan en samen werken als vrienden, als broers en zussen, als mensen die elkaar graag zien en aanvaarden als kinderen van één en dezelfde Vader, onze Vader. Vredewens God zegt tegen ons: Vrede wens ik je, niet om die voor jezelf te houden, maar om ze door te geven aan alle mensen die je liefhebt. Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld, vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien, omdat ze weten dat Ik hen graag zie. 19

20 Broodbreking Toen Jezus de laatste maal met zijn leerlingen aan tafel was heeft Hij brood genomen en gebroken, heeft Hij de beker met wijn gevuld en rondgegeven. Hij deed dat omdat Hij een droom had voor de wereld. Ook wij kunnen samen dromen met Hem, door te breken en te delen... 20

21 Slotgebeden Slotgebed 1 Goede God, niemand is te klein of te groot, niemand is te zwak of te sterk, niemand is te gek of te normaal, om het goede te ontdekken in het mooie en in elkaar. Laat ons opnieuw op weg gaan om voor elkaar vrienden te zijn, om mensen op te nemen in onze kring, zodat wij kunnen zorgen dat Gij aanwezig zijt. Slotgebed 2 Heer van alle leven, op het einde van deze viering willen wij U danken, om de stilte en de rust, om de woorden die wij hoorden, om de gebaren en symbolen die spraken van meer. Meer tussen hemel en aarde dan alleen maar lucht en wolken. Geef ons de moed om af en toe opnieuw stil te vallen, en tijd te nemen om naar boven te kijken. Om iets op te vangen van U, die altijd bij ons zijt. 21

22 Slotgebed 3 Wij dromen van een wereld, God, waar mensen kunnen leven zonder angst of vrees, waar klein en groot gelukkig zijn. Een wereld die minder hard is en berekend, meer open en doorzichtig, minder bevangen en gespannen, meer belangeloos en spontaan. Geef ons een stuk je van uw kracht God, om te bouwen aan die droom en die wereld, hier tussen ons en op de plek waar wij wonen. 22

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Tekst 1. Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan!

Tekst 1. Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan! Tekst 1 Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan! Geen uren en geen dagen, genoeg om te verstaan : het hoort ook bij het leven om steeds

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie