: Bedrijfsoprichting en het operationeel maken van de bedrijfsvoering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Bedrijfsoprichting en het operationeel maken van de bedrijfsvoering."

Transcriptie

1 Datum : 17 september 2013 Naam T.a.v. de. Adres Plaats en zip code Land Betreft: : Bedrijfsoprichting en het operationeel maken van de bedrijfsvoering. Geachte Guus Geluk, Aansluitend uw verzoek, doen wij u geheel vrijblijvend een offerte toekomen, voor het verrichten van onderstaande diensten. Wij beschikken over een team van deskundige, welke zorgdraagt om uw opdracht naar behoren en tevredenheid te realiseren. Onze onderneming onderscheid zich onder andere, omdat wij een totaalpakket hebben, om u bij te staat vanaf oprichting van uw ondernemingsstructuur tot en met het ondersteunen tijdens de bedrijfsfase, met software en platforms. A) Advies Vennootschapsstructuur bedrijfsoprichting juridisch advies fiscale advisering handelsnaam bescherming contracten en voorwaarden B) bedrijfsoprichting Aanvragen en oprichten onderneming directie kantoorservice bankaccounts betalingsplatforms administratie Organisatiestructuur Your Special Business Solution.ltd Phone : (0) Tower Business Centre, 2 nd floor Fax : (0) Towerstreet Business : Swatar BKR MALTA (EU) www : YSBS.eu Pagina 1 van 14

2 C) accountant boekhouding belastingaangifte belastingteruggave personeelsadministratie Internationale D) vergunningen vergunningen aanvragen Businessplan audits E) marketing affiliate: apps banners spel en marketing ontwikkeling F) Platforms / software affiliate loterijen automatisering hosting Uit een eerste inventarisatie, is gebleken dat, Malta een voor u passende locatie is om u te vestigen. Deze offerte is gebaseerd, op de eerste inventarisatie. Aansluitend de eerste inventarisatie, hebben wij in overleg met u het navolgende pakket samengesteld, te weten: 1) Advies Met u wordt een intake gehouden. Tijdens deze intake wordt persoonlijke en zakelijke informatie geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie wordt u een advies gegeven welke bedrijfsmatige configuratie het best bij u past. Hierbij wordt mede gekeken naar de, aandelen verdeling, directievoering, land van vestiging, en overige relevante afwegingen. De besluitvorming welke voortkomt uit de intake, wordt gebruikt bij het afhandelen van de bedrijfsoprichting en het aanvragen van de vergunning. Pagina 2 van 14

3 2) Bedrijfsoprichting Per onderneming, zijn een diversen werkzaamheden benodigd, om te komen tot de oprichting van een succesvolle vennootschapsstructuur, te weten: Het bij u en eventuele mede aandeelhouders opvragen van persoonlijke gegevens en documenten, zoals, kopie paspoort, uittreksel geboorte akte, gegevens gemeentelijk administratie, bewijs van goed gedrag, financieel gegevens bank. Formulier (LGA / ) persoonlijke verklaring, etc.; Het vaststellen en reserveren van de bedrijfsnaam; Het opstellen van de oprichtingsakte; Het opstellen van de statuten; Het opstellen van de aandelenregister; Het vaststellen van domicilie van de onderneming; Het aanvragen en inschrijven van de onderneming; Het aanvragen van een bankaccount; Het door u storten maatschappelijk kapitaal. Opgericht zal worden een Holding, waaraan gekoppeld een werkmaatschappij. De aandelen van de werkmaatschappij zijn 100% van de Holding. De directie van de Werkmaatschappij, geschied door de Holding. 2A) Operationele diensten Tijdens de intake, zijn een aantal zaken aan de orde geweest welke betrekking hebben op uw bedrijfsvoering. Van belang is dat, besluitvorming inzake onderstaande diensten, definities zijn besloten, voor de afronding van de bedrijfsoprichting, wij adviseren u de navolgende diensten, te weten: Het verzorgen van een fiduciair aandeelhouderschap; Het verzorgen van een nomina director; Het verzorgen van een compliance officer, welke de contacten onderhoud tussen de manager van de onderneming en de gaming autoriteiten; Domicilie huisvesting; Ingeval een gaming bedrijfsvoering, moet het bestuur van de onderneming, en de Key Officiele moeten gezamenlijk zorgen, dat de vennootschap voldoet aan: Companies Act, 1995; Data Protection Act, 2001; Electronic Commerce Act, 2001; Pagina 3 van 14

4 Elektronische Communicatie verordening Act, 1997; Wet Inkomstenbelasting 1948; Inkomen Belasting Management Act, 1994; Loterijen en andere spellen Act, 2001 (volgens Gaming Regulations Remote); Voorkomen van witwassen Act, De kosten voor bovenstaande oprichtingsdiensten, zijn per jaar. 3) Bedrijfsactivering Om met de onderneming te kunnen werken, zijn een aantal handelingen benodigd, te weten: Het aanvragen en inschrijven omzetbelasting; Het aanvragen van restitutie; Aanvragen spelers bankaccount. 4) Vergunning Om te kunnen starten met uw bedrijfsactiviteiten is een vergunning benodigd. Om een vergunning te krijgen van de autoriteiten, moet aan een omvangrijk en complexiteit van informatie en gegevens worden overlegd. De informatie gaat over, bedrijfsstructuur, software, witwasbeveiliging tot en met automatisering en hosting. Tevens vindt controle plaats of daadwerkelijk wordt voldaan, aan het aangeleverd plan. Alle protocollen, controlesystemen, etc. dienen te voldoen aan de Maltese Gaming wetgeving en regelgeving. Het verzorgen en aanvragen van de de benodigde documenten, welke worden vereist door de Lotteries en Gaming Authority ; Het opstellen van een financiële prognose en haalbaarheidsprognose, over een periode van 3 jaar, gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten en doelstelling; Het opgeven van de bedrijfsstructuur en samentelling (formulier LGA/51/2004-3) Het opstellen van het personeelsbeleid en verantwoordelijkheden; Het opstellen van de spelers voorwaarden; Het opstellen van het beheerproces; Het verzorgen van overeenkomsten, met betrekking tot de automatisering en hosting. Het vastleggen van procedures, protocollen en beleid voor: Systeemtoegang; Informatiebeheer; Ramp herstelbeleid; Wijzigingen beheerproces; Beveiliging; Pagina 4 van 14

5 Financiële stroming; Wijzigen procedures, protocollen, gegevens, etc, na het verlenen van de vergunning. Het verzorgen en opstellen diagrammen en instellingen van: Het netwerk infrastructuur; Applicatiearchitectuur; Systeemarchitectuur; Technische instellingen computer; Geïnstalleerde apparatuur; Gegeven data center, in Malta (buiten Malta is duurder in de vergunning en omvangrijker in de procedure); Het uiteenzetten van: De goed werking van spellers software; De wijze van bescherming van de spelers; De preventie ten aanzien van het wit-wassen van geld. Het verzorgen en opstellen van specificaties en controlesysteem van: Financiële transacties; Betaling prijzen; Betalingen; Boekhouding; Veiligheid. Het controleren van het functioneren van de games en financiële transacties ; Het toepassen van ISO is informatietechnologie, -Code of Practice voor informatiebeveiliging; Het opstellen van een Businessplan; Het aanvragen (formulier LGA/51/2004-2) van de loterij vergunning en het indienen van alle benodigde bescheiden; Het Aanvraag controle aan de Lotteries and Gaming Authority ; Indien nodig, het verrichten van bijstand en beantwoorden van vragen, tijdens de systeemcontrole door de Lotteries and Gaming Authority ; Na het afgeven van de vergunning, het voorbereiden van de go-live formaliteiten en het verzegelen van de apparatuur en verslag van de sluiting; Indien nodig, het afhandelen van correspondentie en vragen van de Lotteries and Gaming Authority ; Het afhandelen van opmerkingen tijdens de controle, binnen 60 dagen; Het verzorgen en bijwonen van een compliance audit na 8 maanden van het verstrekken van de vergunning. Het afhandelen van vragen en opmerkingen, binnen 4 maanden. Pagina 5 van 14

6 De controle en audit zal door Lotteries and Gaming Authority, worden uitgevoerd op basis van ISO gap-analyse. Wij hebben gerekend op de betaling van de licentie aanvraagkosten, behandelingskosten en de standaard auditkosten. 4A) Vergunning type Onderhavige offerte is gebaseerd op een Malta type 3 loterij. Dit betekend een loterij met weinig risico s. Het betreft een vaste prijs met een vastlegde hoeveelheid deelnemers. Pas wanneer de hoeveelheid deelnemers zijn behaalt, vindt de trekking plaats. Een andere optie is dat de prijs afhankelijk is van het aantal spelers. In beide gevallen is sprake van een zeer beperkt risico. Voor dit loterij type vergunning, is het minimaal uit te geven / gestort aandelenkapitaal ,--. 5) Software Ten behoeven van uw bedrijfsvoering, wordt ter beschikking gesteld, gaming software. Door de Lotteries and Gaming Authority, worden eisen gesteld aan de software. Dit betekend dat voor het indienen van de vergunningsaanvraag, de gegevens over het software bekend moet zijn. De certificering van de software, moet aan de Lotteries and Gaming Authority, worden voorgelegd en door hun zijn goedgekeurd. De certificering moet minimaal bevatten: De naam van de eigenaar, van de software; De naam van de organisatie, die de test verreist door de autoriteiten; Alle bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het proces en hun referenties; De processen, regels en de parameters van het spel; De serverprotocollen, communicatieprotocollen en andere specificaties die deel van de gaming systeem architectuur uitmaken; Omschrijving van de modules, welke van invloed zijn op de processen; Regels en parameters van het spel als de broncode wordt gewijzigd; Gedetailleerde omschrijving van de instellingen en functionaliteit. Andere eisen die worden gesteld aan de software, zijn dat: De trekking van het winnende lot, moet volledig willenkeurig plaatsvinden. Er moet spraken zijn van een onberispelijke lot trekking. Indien gebruik wordt gemaakt van een radon numerieke generator, dan dient de criteria voor willenkeur te geschieden volgens Schneier; De uitkomst van elk spel, moet onafhankelijk van de CPU, geheugen schijf en/of andere onderdelen tot stand komen; Pagina 6 van 14

7 Het spel en/of uitkomst mag niet worden beïnvloedt door de effectieve bandbreedte, bit snelheid fout of andere kenmerken. De software bewaard de navolgende informatie, te weten: De identiteit van de speler; De tijdsduur dat de speler zich bezig bevindt op de website. De software sjablone / templates wordt aangepast aan uw wensen. Zo kunt desgewenst kleur en opbouw van de presentatie pagina s, zelf bepalen. U ontvang een bij de software, een licentie voor 8 loterijen. Dit betekend dat u 8 loterij projecten tegelijk kunt uitvoeren. Aansluiten op bovenstaande eisen, beschikt de software over de volgende mogelijkheden, te weten: - Elke speler heeft een account, waarop de speler bijvoorbeeld een geld bedrag kan storten, om mee te spelen. Ook kunnen kleine prijzen hierop worden uitbetaald. Een speler kan hierop een maximaal bedrag van 500,-- op storten. Gewone geld kan door de speler worden overgeheveld naar het spelers account met een maximum, van 500,--. Het spelers account kan dus nimmer meer dan positief 500,-- bedragen, en nimmer minder dan 0,--; - Met de software licentie kunnen 8 betalingssystemen worden geplaatst. Bijvoorbeeld PayPal, Mastercard, etc; - Met de software licentie kunnen 8 verschillende talen worden opgenomen; - De software houdt bij, hoeveel loten er zijn verkocht. Op basis van die informatie, kan de speler de looptijd van de loterij zien; - Per project of in het algemeen, kan een nieuwsbrief worden aangemaakt en de spellers worden geïnformeerd.; - De spelers hebben de mogelijkheid om zelf een lotnummer te bepalen, indien deze nog vrij is. - Ingegeven moet worden de spel informatie, zoals de hoeveelheid te verkopen loten, geprognotiseerde looptijd, bedrag per lot, korte omschrijving van het project, lange omschrijving van het project; - Spelers zullen na het koppen van het lot een bevestig ontvangen van de bestelling. Het lotnummer wordt tevens in de spelers account geplaatst. Opgenomen worden online teksten en/of symbolen, ten behoeven van: De operator details; Bevoegdheden & Verordening; Algemene voorwaarde voor de spelers; Regels en regulering van de spelen; Pagina 7 van 14

8 Spelers registratie proces; Regels voor slapende en inactieve accounts; Eventuele bonus voorwaarden; Stortingen en uitbetalingen; Klachten; Zelf bescherming; Talen weergaven, met een maximum van 8 talen; Spelers registratie proces; Data beschermingsverklaring; Rapportage ten aanzien van witwassen; Verwijzing affiliate programma. Veder zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht: Het schrijven van teksten voor een 8 tal projecten. Zodat u kunt starten met 8 projecten; Het laten omzetten van de teksten in 8 talen. Deze kosten zijn niet opgenomen in punt 9, voor de vertaal kosten verwijzen wij naar punt 9.2.e; Het implanteren van een 8 tal payment systems / gateways. U kunt de software altijd uitbreiden met een licentie voor meer dan 8 payment systems / gateways. Wij adviseren bijvoorbeeld te starten met de volgende betalingssystemen, sofortbanking, I-banq, Neteller, Click2pay, Skrill / Moneybrooker, Instantbank en/of Multysafepay. De overeenkomsten met de Merchant banken, behoren ook tot de vergunning bescheiden. Wij vragen voor u de overeenkomsten aan. U kunt de software licentie voor 8 talen, altijd uitbreiden met aanvullende module voor meer talen. Wij adviseren u te starten met de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Chinees, Frans, Arabisch, Japans en Russisch. 6) Automatisering / Hosting Ook de automatisering staat direct in verbinding met het verkrijgen van de vergunning. Ook hier moet de besluitvorming over de automatisering, afgehandeld zijn voor dat de vergunning kan worden aangevraagd. De automatisering dient aan de volgende eisen te voldoen, te weten: 1 e klas hardware equipment; Hardware architectuur; Hardware specificatie registratie; Pagina 8 van 14

9 Hardware en software implementatie wijzigingsprotocol; Voldoende internet bandbreedte; Hoogwaardige bandbreedteverbinding; Automatische back-up en re-store mogelijkheid ; Storage Solution; Optimale thermische klimaat omgeving; UPS voorziening met voldoende back-up vermogen; Data statistieken. Gegevens dedicated server: Bewerker Dual Core Opteron 2214HE Geheugen (RAM) 4 GB DDR2 Harde schijf (HDD) 1 x 250 Gb SATA Besturingssysteem Windows Server 2003 SE Ethernet (LAN) 100 Mb/s Software SQL Server 2000 Apache http Server w/php5 Dedicated IP Ja Data verwerking per maand 1000 Gb 7) Marketing Passend bij het budget wordt zo een optimaal en effectief marketingplan geïntegreerd. Marketing is te onderscheiden in diversen vormen. Bijvoorbeeld analoge marketing past niet bij de gaming industrie. Gekozen zal dus moeten worden voor de digitale wereld. Hierbij te denken aan internet en gebruik van de zogenaamde smart applicaties. 7a) Affiliate programma Een Affiliate systeem maakt gebruik van affiliate. Deze affiliate plaatsen op hun eigen website een banner. Een geïnteresseerde potentiele koper, kan vervolgens op de banner drukken, waarna deze uiteindelijk komt op uw website. Wanneer de potentiele koper een koop doet, dan wordt de affiliate beloond met een percentage van de verkoop. Zie voor de percentages punt Om de affiliate te laten kiezen voor uw website, is een doordacht motivatie systeem ontwikkeld. Dit motivatiesysteem staat uit beloningen per maand, kwartaal en jaarbasis. Hieraan is gekoppeld dat een affiliate nieuwe affiliate aantrekt. De provisie van die nieuwe affiliate komt dan boven die van eerste affiliate. Echter is die provisie voor de eerste affiliate, virtueel. Pagina 9 van 14

10 De prestatie van de affiliate is, dat zij hun website bekostigen en onderhouden. Doch het allerbelangrijkste is dat de affiliate geld wil verdienen en zorgdraagt voor een hoger ranking in de zoekmachine, zoals bijvoorbeeld Google. Door de koppeling van alle affiliate stijgt vervolgens weer uw website in ranking op de zoekmachine. Ook kan de affiliate een app. plaatsen, welke geïnteresseerde kunnen plaatsen op hun smart toepassing. Een smart toepassing is bijvoorbeeld een iphone, Ipod, Mac, Ipad, etc. Apps zijn kleine programmaatjes die je op je smart toepassing kunt installeren. Deze kunnen een leuk geluidje maken, spel zijn, of informatie geven, etc. 7b) Banners en Apps Ten behoeven van uw activiteiten worden er: 4 banners vervaardig, welke de affiliate op zijn website kan plaatsen; 4 apps vervaardig. De apps worden aangeboden bij een 4 tal apps stores. 7c) Internet Uw website zal bij de 4 bekende zoek machines worden aangemeld. Uw website zal met een SEO programma wekelijks worden gepromoot. Ook zullen hiervoor links worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Wekelijk zal een redactioneel stuk in diverse blog programma s worden geplaatst. Ten behoeven van uw activiteiten, zal een account worden geopende op Facebook en Twitter. Tevens zal een kleine advertising programma worden gestart. 8) Honorarium oprichting 1 Advies 2 Bedrijfsoprichting 2A Operationele diensten 3 Bedrijfsactivering 4 Vergunning 5 Software 6 Automatisering en hosting 7 Marketing 7a Affiliate intergratie 7b Banners en apps 7c Internet Pagina 10 van 14

11 Voor bovenstaande werkzaamheden, zijnde punt 1 t/m 7 rekenen wij een honorarium van ,--. Voor het eerste jaar. Op basis van bovenstaand is uw onderneming geheel bedrijfsvaardig, en gereed om te starten met uw gamingsactiviteiten. Zegge: honderdvijfentwintig duizend euro Aanbieding: Voor de eerste 12 maanden, mag u ,-- aftrekken van het honorarium als genoemd in punt 10. Echter het minimumbedrag blijft wel van toepassing. Dus het betreft de eerste ,-- boven het bedrag van ,--. ( ) zegge: Honderd duizend euro ( ) zegge: Honderd vijfentwintig duizend euro 9) Honorarium bedrijfsjaar Na elk bedrijfsjaar is het volgende honorarium van toepassing, het opgeven bedrag betreft het honorarium voor een geheel jaar. Een jaar betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december. Voor het eerste bedrijfsjaar is van toepassing het moment van start tot en met 31 december. 9.a Operationele diensten, als omschreven in punt 2A 9.b Licentie software, voor 8 loterijen, tegelijkertijd 9.c Automatisering en hosting klasse 3 loterij Het honorarium voor voornoemde punt 9.a t/m 9.c is 20% van de omzet van de loterij. Hiermee wordt bedoeld de inkomsten welke voortkomen uit de verkoop van de loten. Aan het honorarium is een minimumbedrag is ,-- per jaar van toepassing. (20%) zegge: twintig procent ( ) zegge: honderd vijfentwintig duizend euro 9. 1 Affiliate programma Het affiliate programma werkt per verkocht lot. Het is het gebruikelijk de navolgende staffel aan te houden, voor de gaming branche. Vergoeding percentage per maand Hoeveelheid loten Percentage van het verkochten lot 1 tot 10 10% 11 tot 25 12% 26 en meer 15% Maandelijkse motivatie prijs: Te rekenen op ca. 12 stuks prijzen van ca. 500,-- kwartaal motivatie prijs: te rekenen op ca. 4 stuks prijzen van ca ,-- Jaar motivatieprijs: te rekenen op ca ,-- Pagina 11 van 14

12 (10%) zegge: tien procent (12%) zegge: twaalf procent (15%) zegge: vijftien procent Voor het eerste jaar wordt bovenstaand percentage met 2 (twee) procent verhoogd, zodat meer affiliate geïnteresseerd zijn, de banner naar uw website te plaatsen. Onder eerste jaar wordt verstaan (12 maanden na dat de website van start is gegaan). Aanvullend op de vergoeding van de affiliate, berekenen wij de kosten door van 1,-- per verkocht lot, voor de administratiekosten, met een minimum van ,-- per jaar. ( 1) zegge: één euro ( ) zegge: twaalf duizend euro 9.2) Regie werkzaamheden (tijdens operationeel bedrijf) Een aantal werkzaamheden zijn naar redelijkheid niet in te berekenen, deze werkzaamheden kunnen worden beïnvloed door uw eigen inspanningen, vragen of aanvullende wensen. Ook kunnen de werkzaamheden, sterk worden beïnvloed door derde. Het is verstandig bij elke project calculatie, rekening te houden met de kosten voor: 9.2.a Management: projectcalculatie, controle, loterij afhandeling, etc. 135, b Secretariaat: Typewerk, telefonische kontakten, etc. 65, c Boekhouding: Het invoeren van de administratie, etc. 95, d Accountant: betalingsopdrachten, jaarstukken, fiscale afhandelingen, etc. 175, e Vertaaldiensten, de kosten zijn over het algemeen tussen de 0,08 en 0,10 cent per woord, een en ander afhankelijk van de complexheid en taal. De in 9.2.a t/m 9.2.d genoemde bedragen, zijn per uur. In overleg met u kunnen wij ook spelen ontwikkelen. 10) Tijsprognose operationeel maken Bij de realisatie van uw opdracht zal zo snel als mogelijk worden gewerkt. Echter hebben wij nie, definitief de revalidatietijd vaststellen. De verwerkingstijd van derde kan fluctueren, wij hebben daar geen invloed op. Wel zullen wij altijd proberen contact te houden met de desbetreffende instanties, om uw aanvraag zo snel te laten afhandelen. Fase bedrijfsoprichting: Documenten opvragen ca. 6 weken, na ontvangst indienen van de onderneming ca. 2 weken, afhandelen overheid, ca. 1 week. Totaal 9 weken. Pagina 12 van 14

13 Fase vergunning: Completeren bescheiden, ca. 2 weken. Keuring controle 6 weken. Systeem controle, toetsing documenten ca. 16 weken. Na systeemcontrole ca. 2 weken tot verkrijgen vergunning. Totaal 26 weken. De software en marketing fase lopen parallel aan fase bedrijfsoprichting en vergunning. Het totale proces, tot dat het geheel operationeel is, duurt ca. 40 weken. Een en ander is sterk afhankelijk van de behandelingstijd bij de Lotteries and Gaming Authority. Ook is de behandelingstijd afhankelijk van de juistheid van de aangeleverde persoonlijke gegevens. 11) Advies bepalen inkoop / verkoop Om de inkoopsprijs van het project vast te stellen, is ons advies alle kosten op te nemen welke betrekking hebben op het project, en vervolgens deze kosten met een factor te vermenigvuldigen, waarna de verkoopprijs is verkregen. Ook dient te worden meegerekend de gaming belasting. Deze belasting betreft de omzet, minus provisie, bonus, vergoedingen voor betalingsverwerkingen, etc voor het project. Vervolgens wordt over het verschil (Verkoop minus kosten) 5% kansspelbelasting geheven. De maximale gaming kansspelbelasting is thans ,--. Ons advies is om in elk project mee te rekenen de vaste laste, zoals huisvesting, boekhouder, affiliate server, automatisering, kosten platforms, etc. 12) Demarcatie Met betrekking tot het vorengenoemde zijn wij uitgegaan van het volgende: De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar. Na het vijfde jaar wordt de overeenkomst telkens, automatisch met een jaar verlengd, mits deze tijdig is opgezegd. Genoemde bedragen zijn alle exclusief de omzetbelasting; De honorering van punt 9.2 is onderhevig aan indexering; Niet is gerekend op setup kosten, eventuele inschrijfkosten en abonnementskosten van betalingssystemen; Niet gerekend op het verrichten van extra audits, welke achteraf worden geëist door de Lotteries and Gaming Authority ; Eventuele extra kosten, welke voortkomen, uit het eventueel verkeerd en/of onjuist aanleveren, van gevraagde bescheiden en /of informatie. Indien de vergunningsaanvraag wordt afgewezen om persoonlijke reden, dan kost een nieuwe aanvraag 2.330,--; De jaarlijkse licentiekosten voor Lotteries and Gaming Authority, zijn niet opgenomen. De huidige kosten zijn per jaar. Pagina 13 van 14

14 13) Voorwaarden Op onze werkzaamheden zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing, Deze voorwaarden zijn bij deze offerte bijgevoegd, en zijn gepubliceerd op internet onder Voor de betalingen aan te houden: Betaling punt 8, 100% bij opdracht Betaling Punt 9, naar rato omzet, per maand Betaling Punt 9.1 naar rato verkoop, per maand Betaling Punt 9.2 naar rato werkzaamheden, per maand Betalingstermijn, binnen 14 dagen Bovengenoemde met inachtneming, van het minimum bedragen, als genoemd in deze offerte. 14) Afsluiting / opdracht Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en indien u akkoord kunt gaan met deze offerte verzoeken wij u deze voor akkoord te retourneren, waarna deze zal gelden als opdrachtbevestiging. Wij verzoeken u voor opdracht elke bladzijde te paraferen en het laatste blad te voorzien van uw handtekening. In afwachting van uw reactie, verblijven wij, hoogachtend, Your Special Business Solutions.ltd Voor akkoord: naam R. Bakker [ ] Bijlage: Betalings- en leveringsvoorwaarden Pagina 14 van 14

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie