VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF BURENHULP 1 MAART: INSTALLATIE PASTOOR OUWENS PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF BURENHULP 1 MAART: INSTALLATIE PASTOOR OUWENS PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER"

Transcriptie

1 Jaargang 22 Nummer 5 februari, maart 2015 Hoofdpunten in deze uitgave: VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF BURENHULP 1 MAART: INSTALLATIE PASTOOR OUWENS PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER 1

2 De Goede Herderparochie Petrus-Emmauskerk Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) Rekeningnummer t.n.v. Parochiebestuur Petrus-Emmaus NL54 RABO NL55 INGB Kerkdiensten In de kerk van de parochie: zaterdag u. en zondag u. In Zorgcentrum Heelwijk: do uur Parochiecentrum Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur maandag uur Tijdens openingsuren van het parochiecentrum is een van de leden van het gastteam in het parochiecentrum aanwezig. Buiten openingsuren is alleen voor zeer dringende gevallen, zoals een uitvaart, ziekenzalving of - zegening, het noodnummer Uitgave volgende editie De volgende editie komt uit vóór het weekeinde van 28 maart Kopij in te leveren uiterlijk zaterdag 14 maart 2015 per naar petrusemmausparochie.nl De redactie stelt het zeer op prijs foto's of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zo veel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten. 2 Pastoraal team F. Ouwens, pastoor Kerkstraat 4, 5476 KC Vorstenbosch Telefoon: (0413) D. van Dijk, pastoor in solidum Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen Telefoon: (073) G. Verbakel, pastoor in solidum Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland Telefoon: (073) A. Bergsma, pastoraal werkster Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) Doop en huwelijk Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. De gastvrouw of gastheer geeft het verzoek door aan de dienstdoende priester of diaken. Ziekenpastoraat Wie ziek is of een zieke kent, en meeleven van de parochie op prijs stelt, kan bellen naar het gastteam. Hetzelfde geldt voor wie thuis de communie, de ziekenzalving of zegening wil ontvangen. Administratie W. van Nistelrooij (ma., wo. en do.- ochtend): petrusemmausparochie.nl

3 VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF Met het grote feest van Carnaval staan we op de drempel van een periode waarin we als mens mogen werken aan onszelf en onze relaties. Even mogen we de luchtigheid en het relatieve van het leven centraal stellen om daarna werk te gaan maken van ons staan in het leven vanuit geloof. De symbolische veertig dagen geven ons een flinke tijd om te kijken naar en te werken aan de kwaliteit van ons leven en geloven. In deze periode werken we aan onze relaties met God, elkaar en onszelf en zoeken we naar Gods bedoeling met ons leven om daar vervolgens ook op in te gaan. Door het aloude bidden, geven en vasten bekijken we onze eigen houding opnieuw en werken aan verbetering waar dat kan. Deze tijd vraagt om extra aandacht voor deze dingen door ruimte te maken voor stilte en inkeer en te zien waar we in ons leven nog iets kunnen winnen door te geven. Tijd aan God besteed in een persoonlijk gesprek met Hem vinden wij vaak verloren tijd want je kunt beter iets doen dan je handen vouwen maar het één kan het ander 3 heel vruchtbaar maken omdat we in ons gebed soms ineens kunnen verstaan hoe het anders kan en dat geeft lucht en licht. In het kijken naar de ander kun je ook zien hoe goed het jou gaat en dat delen soms meer voldoening geeft dan zelf maar bij blijven stapelen en menen dat je pas echt gelukkig zult zijn als je weer iets nieuws aan je bezit toegevoegd hebt. En in het vasten kun je ervaren hoe sterk je kunt worden van bewust kiezen en niet toegeven aan iedere impuls en gril die je op voelt komen waardoor je pas echt controle over je leven krijgt. Er is in veertig dagen een wereld te winnen en dat door te werken aan jezelf in je relaties met God, elkaar en jezelf. Veertig dagen lijkt dan een hele tijd maar zoals de tijd tegenwoordig vooral lijkt te vliegen zo zal ook deze tijd vlug voorbij zijn. Maken we er voor onszelf het beste van en komen we er rijker uit omdat we ervaren hoe je opknapt van werken aan jezelf vanuit geloof in dat leven dat ons met Pasen wordt beloofd! Een hele goede Veertigdagentijd toegewenst! Pastoor Fr. Ouwens

4 PELGRIMEREN IN TWENTE? GOOD GOAN! In 2015 organiseert de landelijke Vastenaktie weer een pelgrimstocht ter bezinning en om geld in te zamelen voor het centrale Vastenaktieproject van SETIK in Sri Lanka. De Pelgrimstocht Vastenaktie viert zijn eerste lustrum. Meer dan 200 pelgrims namen in voorgaande jaren één of meerdere keren deel. De Pelgrimstocht wordt dit jaar gehouden van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 maart. Drie dagen wordt er gewandeld in het afwisselende en inspirerende Twents landschap, iedere dag tussen 20 en 25 km. De tochten zijn bezinnend van aard, de routes voeren langs traditionele religieuze pleisterplaatsen waar rust- en gebedsmomenten worden gehouden en waar gegeten en gedronken kan worden. De pelgrimage heeft ook een concreet en materieel doel: inzamelen van geld ten behoeve van de jongeren in Sri Lanka. Deelnemers worden opgeroepen iedere kilometer door familie, vrienden en kennissen te laten verzilveren. De pelgrimage wordt u door Vastenaktie aangeboden in een vast arrangement van vier overnachtingen van woensdag 18 tot en met zondag 22 maart, met daarin inbegrepen alle maaltijden en lunchpakketten. De kosten van het arrangement bedragen 260,- voor de verblijfskosten en alle maaltijden. 4 Het is ook mogelijk om een deel of delen van de tocht mee te maken. Als dag-pelgrim kunt u zich ook, zonder aanmelding vooraf, aansluiten bij de pelgrimage. U loopt dan mee en zorgt zelf voor uw vervoer en eten en drinken onderweg. Vastenaktie vraagt een bijdrage van 10,- per dag om de onkosten te bestrijden. Wie vanuit de Goede Herder Parochie een dag wil pelgrimeren kan zich aansluiten bij de tocht van vrijdag 20 maart. De wandeling voert dan van Denekamp naar Zenderen langs het Stift (klooster) in Weerselo, het openluchttheater in Hertme en het Karmelietenklooster in Zenderen. Wilt u samen opwandelen met parochianen uit eigen en andere kernen van onze nieuwe parochie, meldt u zich dan aan bij de pastoraal werkster, Annemie Bergsma. Er kan dan gezamenlijk vervoer naar Twente geregeld worden en de kosten hiervan gedeeld, naast de bijdrage van 10,- die Vastenaktie vraagt voor deze dag en het sponsorbedrag.

5 BURENHULP De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk gaat ook alle buurtverenigingen van Heesch uitnodigen en degene die iets willen gaan betekenen voor de buurt in het kader van dit onderwerp. Het onderwerp heet met een deftig woord: "participatie". Wij zeggen gewoon "burenhulp". Al vele malen hebben we kunnen vernemen dat op het gebied van langdurige zorg met ingang van 1 januari 2015 veel gaat veranderen. In het kort komt het erop neer dat het Rijk de ZORG overdraagt aan de gemeenten met minder geld. Er kan dus minder hulp geboden worden. De vraag is dan: "Hoe lossen we dat op?" Onze gedachten gaan terug naar vroeger. Naar de tijd dat er nog geen voorzieningen waren zoals nu het geval is. Toen was het gewoon dat buren elkaar hielpen. Ze kenden elkaar goed. Wisten wanneer het goed met hen ging maar ook wanneer er problemen waren. Wanneer er hulp geboden moest worden. We nodigen u uit voor deze bijeenkomst met de buurtverenigingen op dinsdag 3 maart Aanvang uur in De Pas. Het is dus erg belangrijk aanwezig te zijn. Een goede buur is beter dan een verre vriend! Bestuur Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch 5

6 CARNAVALSMIS KRULLENDONK 2015 Op zaterdagochtend 14 februari zal voor de 11 e keer een carnavalsmis worden gehouden in de Petrus- Emmauskerk in Heesch. Gelegenheidskoor De Kromme Stèrtjes zal enkele mooie liederen laten horen. Ook Hofkapel De Dors(t)vlegels en Dweilorkest Nie Te Geleuve hebben er al zin in. Zoals elk jaar zal ook dit jaar weer een Bekende Krullendonker de overweging voor zijn of haar rekening nemen. Met hier en daar een vleugje humor zullen de teksten en lezingen van deze viering verbonden worden aan carnaval. Verder wordt meegewerkt aan de viering door Prins Porcus XLIV, Jeugdprins Porcellus XXXVIII en hun beide adjudanten. Ook zullen heel hun gevolg en Stichting Carnavalsviering Heesch aanwezig zijn. Natuurlijk zijn alle Krullendonkers en andere geïnteresseerden van harte welkom deze ochtend! Laat je verrassen door een gezellige en inspirerende viering die anders is dan anders! De carnavalsmis begint om 9.30 uur, maar al vanaf 9.00 uur zal Dweilorkest Nie Te Geleuve iedereen bij de ingang van de kerk alvast in hogere sferen proberen te brengen. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of ranja! Kom op Valentijnsdag in een Carnavaleske outfit naar de carnavalsmis, want Liefde is samen carnaval vieren! OVERLEDEN Marietje van Uden - Duffhues Echtgenote van Maricus van Uden 26 juli januari 2015 Nico Smits 6 maart januari 2015 Francis van Rosmalen - Snoeren Echtgenote van Wil van Rosmalen 21 augustus januari 2015 Bosstraat 80 jaar Zoggelsestraat 82 jaar Kuipershof 71 jaar 6

7 INSTALLATIE PASTOOR OUWENS Op zondag 1 maart aanstaande zal om uur in Heesch een eucharistieviering zijn met de installatie van pastor F. Ouwens tot pastoor van de nieuwe parochie De Goede Herder en met de presentatie van de leden van het pastoraal team. De hoofdcelebrant van deze oprichtingsviering is vicaris-generaal R. van den Hout. Na afloop van de oprichtingsviering zal in de dagkerk gelegenheid geboden worden om kennis te maken met de nieuwe pastoor en de overige leden van het pastoraal team, te weten de pastores G. Verbakel, D. van Dijk en A. Bergsma. Voor de Heesche kerk betekent dit dat op deze zondag de reguliere viering om uur zal komen te vervallen. Pastoraal team van de parochie De Goede Herder V.l.n.r.: pastor D. van Dijk, pastoor F. Ouwens, pastor A. Bergsma en pastor G. Verbakel 7

8 VASTENAKTIE februari 5 april Sri Lanka Stichting Hulp Wadduwa De Vastentijd, de veertig dagen tussen Carnaval en Pasen, is van oudsher de tijd van vasten en onthouding, van een stapje terug, een tandje minder. Vastenaktie roept ons op een stukje van onze welvaart te delen met mensen wereldwijd die het in het leven minder hebben getroffen dan wij. Het land waarvoor actie wordt gevoerd is Sri Lanka. In onze nieuwe fusieparochie hebben we dit jaar gekozen voor een eigen vastenproject, dit op initiatief van de kerk van Vinkel. Twee dorpelingen, Ad van Lokven en Geert Hanegraaf, zijn na een vakantie, 21 jaar geleden, begonnen met kleinschalige hulp aan de inwoners van Wadduwa, een plaatsje 80 km ten zuiden van Colombo. Na de tsunami van 2004 kwam deze hulp in een stroomversnelling en werd de Stichting Hulp Wadduwa(SHW) opgericht. Sindsdien wordt hulp geboden aan een weeshuis, een bejaardenhuis, scholen en hulp voor scholieren bij het volgen van een vervolgopleiding. In 2011 heeft de MOV van Vinkel meegewerkt om een computerlokaal voor het Central College in Wadduwa in te richten, hiervoor zijn in Vinkel toen ook de opbrengsten van Vastenaktie 2011 gebruikt. Met het geld dat tijdens de Vastentijd door de zes kerken van 8

9 onze nieuwe parochie wordt ingezameld gaan we een bijdrage leveren aan de renovatie van het bejaardenhuis Sint Anna. Naast een grondige verbetering van de sanitaire voorzieningen is ook een renovatie van de eetzaal en de slaapzalen heel hard nodig. In overleg met de directrice van het bejaardenhuis is er door Ad en Geert een programma opgesteld voor deze aanpassingen voor een totaal bedrag van Na de verbouwing kan het bejaardenhuis, waar 28 alleenstaande bejaarden worden opgevangen, er weer vele jaren tegen. Overigens ondersteunen Ad en Geert dit huis ook nog maandelijks met meel, suiker en huishoudelijke artikelen. Het zou mooi zijn als onze nieuwe parochie dit project mede zou kunnen financieren door de opbrengsten van Vastenaktie voor dit doel te besteden. In de vastentijd zal Geert Hanegraaf in een viering iets over het project komen vertellen. Het is nog niet bekend wanneer, u kunt dit lezen bij de mededelingen in de Bernhezer. Achter in de kerk staat gedurende de vasten een grote collectebus. In deze bus kunt u uw bijdrage voor de Stichting Hulp Wadduwa deponeren. De vastenzakjes zitten in het parochieblad en liggen ook achter in de kerk. Vastendoosjes De vastendoosjes, die worden verspreid onder de 1 e communicanten, liggen ook achter in de kerk. De communicanten kunnen deze doosjes inleveren op Witte Donderdag aan het begin van de Pesach maaltijd. De doosjes kunnen ook worden ingeleverd in de paasviering tijdens de collecte. Opbrengst collectes In onze parochie is de opbrengst van de Adventsactie 150,45. Hiervoor onze hartelijke dank. 9

10 GA MEE NAAR THE PASSION IN ENSCHEDE! Enschede vormt op donderdag 2 april aanstaande het decor van The Passion. De vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van deze universiteitsstad. The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. De KRO neemt vanaf 2015 de plek in van omroep RKK. Het is dit jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaats vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als een feniks uit de as herrezen. Niettemin staat deze gebeurtenis nog in het geheugen van de inwoners gegrift. Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in The Passion centraal staat, is ook een verhaal over verdriet, lijden en hoop. Enschede is van oudsher een industriestad die is uitgegroeid naar een ambitieuze stad die zich continue ontwikkelt op het gebied van cultuur, techniek, onderwijs en innovatie. De Parochie Sint Petrus uit Uden, VNB en het Bisdom van s- Hertogenbosch bieden u een busreis aan voor 17,50 per persoon. Deelname aan deze reis is met name bedoeld voor hen, voor wie de liturgische viering van Witte Donderdag in de kerk niet vanzelfsprekend is. Om hen in het 10

11 Paasmysterie mee te nemen is bedacht dat dit evenement een mooie en eigentijdse manier is om nader kennis te maken met en deel te nemen aan het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. U hoeft dus niet (katholiek-)gelovig te zijn om met deze busreis mee te gaan. Welke artiesten een rol gaan spelen in The Passion 2015 wordt later bekendgemaakt. Wie vanuit De Goede Herder Parochie mee wil reizen, kan zich ná individuele opgave bij de VNB ( / melden bij de pastoraal werkster, Annemie Bergsma,. Zij brengt u dan in contact met deelnemers uit de verschillende kernen. Het programma is als volgt: om uur begint de viering in St. Petruskerk in Uden, om uur vertrekt vanaf het kerkplein en om uur bent u daar weer terug. Het is noodzakelijk dat u goed ter been bent. Dit houdt in dat u meerdere uren achter elkaar kunt stil staan en lange afstanden kunt lopen. Kinderen en jongeren onder de zestien jaar dienen onder begeleiding van een volwassene (maximaal vijf per volwassene) aan deze reis deel te nemen. - Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening Momenteel hebben ruim huishoudens financiële problemen. Misschien wel uw buurman of een familielid. Schaamte of onmacht verhindert mensen erover te praten. helpt u de signalen te herkennen en hoe u kunt helpen. Dat is beslist niet door geld te geven. Maar goede tijdige hulp voorkomt escalatie van de problemen en een persoonlijk drama. Begin met de postcodecheck en u ziet direct hoe hoog het risico op schulden is in uw eigen buurt. is een website van SchuldHulpMaatje en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor meer informatie: Frans Schmit (uit Heesch) Ambassadeur SchuldHulpMaatje 11

12 GEVORMDEN Op 17 januari 2015 diende in de kerk van Heesch bisschop Rob Mutsaerts het Heilig Vormsel toe aan Suze van den Akker, Jana van den Broek, Saar van Gogh, Brenda Hagen, Indy van der Heijden, Floor van den Hoogen, Bram van den Hurk, Janneke van der Leest, Anouk Maas, Kyra Meijers, Fleur Neelen, Romee Nooijen, Esmée van Orsouw, Isa Putters, Camiel Rebergen, Beaudine Remmits, Koen Saras, Jasper School, Lucas Thijssen, Valerie Ullenbroeck, Elise van de Ven, Maaike van de Wetering en Jaap van de Wijgert. Het pastores van De Goede Herder Parochie willen alle gevormden van harte feliciteren met deze mooie mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe voor hun verdere toekomst. Allen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding op dit bijzondere gebeuren worden hiervoor natuurlijk heel hartelijk bedankt. Met naam wil ik graag de vrijwilligers noemen van de werkgroep Vormsel, te weten Rianne van den Broek, Gemma den Brok, Wilke van Nuland en Leonie Reinders. Hun inzet was bijzonder groots en de samenwerking altijd prettig. Annemie Bergsma, pastoraal werkster 12

13 Hallo, ik ben Esmée en ik heb op zaterdag 17 januari jl. tijdens de vormselviering mijn vormsel gedaan. Het begon allemaal in juli, toen hebben alle vormelingen zich ingeschreven. Na de zomervakantie zijn we twee zaterdagen bij elkaar gekomen om in groepjes opdrachten en spelletjes te doen in onze mappen. Dat was heel erg gezellig. Op 29 oktober zijn we op excursie geweest naar het klooster in Megen, de Franciscanen. Dit was heel erg gezellig, leuk en leerzaam. We hadden ook een wereldmaaltijd voor stichting PEP. Dit was een hele gezellige avond. Er waren toen twee avonden waar we dingen konden doen, het eerste avondje kregen we uitleg over de verschillende functies in de kerk. De tweede avond was er een quiz, dat was heel erg gezellig en natuurlijk ook heel erg spannend en leerzaam. Ook gingen we het vormsel nog een keertje oefenen dat deden we de dag voor het vormsel, en toen kregen we ook te horen wat we moesten doen tijdens de viering. En toen was het tijd voor het vormsel. Eerst gingen we allemaal alleen op de foto. Daarna begon de viering met hulpbisschop Mutsaerts. Het was heel erg gezellig met het familiekoor erbij. Aan het einde kregen we allemaal het boek Jezus kan niet voetballen dat heeft hulpbisschop Mutsaerts zelf geschreven. En we kregen een oorkonde. Het was een leuk avontuur om mee te maken! 13

14 PASSIECONCERT VOCAAL ENSEMBLE OSS Mozarts meest aangrijpende compositie, het Requiem, wordt op zondag 22 maart uitgevoerd in de Heilig Hartkerk door het Vocaal Ensemble Oss. Het Requiem van Mozart is het laatste en welhaast bekendste werk van deze veel te jong gestorven componist. Het Requiem heeft zich ontwikkeld tot één van de meest geliefde en gewaardeerde werken uit Mozarts gehele oeuvre. Het Vocaal Ensemble Oss, gecompleteerd met 4 professionele solisten, en ondersteund door het Nederlands Begeleidingsorkest, is er trots op dat ze dit jaar in de passietijd dit prachtige concert mag uitvoeren. Naast het Requiem staan Mozart s Vesperae solennes de confessore ook op het programma. Het Vocaal Ensemble Oss is een hoog niveau amateurkoor, bestaande uit circa 45 sopranen, alten, tenoren en bassen, onder leiding van dirigent Mario Veldpape. Mario zong bijna 20 jaar als 1 e bas in het Groot Omroepkoor, als dirigent brengt hij het Vocaal Ensemble Oss op een kwalitatief zeer hoog niveau, dat door deze uitvoering weer bewezen wordt. Dit prachtige concert vindt plaats op zondag 22 maart in de Heilig Hartkerk aan de Kromstraat in Oss. Het concert begint om uur (kerk open uur). De kaartjes kosten 22,50 per stuk in de voorverkoop, via de website of bij Derijks boekhandel aan de Walstraat in Oss. Aan de kassa van de kerk kosten de kaartjes 25,-. VIERINGEN ZORGCENTRUM HEELWIJK Alle vieringen zijn op donderdag en beginnen om uur Datum Viering Voorganger 12 febr. Eucharistieviering D. van Dijk 19 febr. Eucharistieviering D. van Dijk 26 febr. Woord- en communieviering A. Bergsma 5 maart Eucharistieviering D. van Dijk 12 maart Eucharistieviering D. van Dijk 19 maart Eucharistieviering D. van Dijk 26 maart Eucharistieviering D. van Dijk 14

15 Redactie: Theo Cuppen, Jan Oomen en Johan Verdiesen VIERINGEN IN DE PETRUS-EMMAUSKERK Zesde zondag door het jaar 14 febr Carnavalsviering F. Ouwens Carnavalskoor 14 febr Eucharistieviering D. v. Dijk P.-E. Cantorij 15 febr Eucharistieviering X. v.d. Spank Caeciliakoor Aswoensdag 18 febr Woordviering W.v. Herwijnen Dameskoor 1e zondag van de paastijd 21 febr Eucharistieviering D. v. Dijk Dameskoor 22 febr Eucharistieviering X.v.d. Spank Caeciliakoor 2e zondag van de paastijd 28 febr Woord- en communieviering A. Bergsma P.-E. Cantorij 1 mrt Eucharistieviering R. v.d. Hout Caeciliakoor In deze dienst wordt pastoor F. Ouwens geïnstalleerd 3e zondag van de paastijd 7 mrt Eucharistieviering D. v. Dijk Samenzang 8 mrt Eucharistieviering W.Pulles Afrika-Engakoor 4e zondag van de paastijd 14 mrt Eucharistieviering D. v. Dijk P.-E. Cantorij 15 mrt Eucharistieviering W. Pulles Caeciliakoor 5e zondag van de paastijd 21 mrt Eucharistieviering D. v. Dijk Gregoriaans koor 22 mrt Eucharistieviering W. Pulles Samenzang U wordt uitgenodigd voor een kopje koffie of thee na de carnavalsmis op zaterdag 14 februari en na de vieringen van uur op 15 februari, 1 (11.00 u.) en 15 maart. 15

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS

Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013 Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS 1 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) 451215 www.petrusemmausparochie.nl

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013 Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon:

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017

Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017 Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017 Thema: Martha en Maria, twee wijzen van geloven 2 Orgelspel: OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Aansteken kaarsen Beginlied: 280: 1,

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. februari 2015 (jrg. 15 nr. 3)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. februari 2015 (jrg. 15 nr. 3) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum februari 2015 (jrg. 15 nr. 3) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 7 mei, juni, juli 2014

Jaargang 21 Nummer 7 mei, juni, juli 2014 Jaargang 21 Nummer 7 mei, juni, juli 2014 Hoofdpunten in deze uitgave: PINKSTEREN: VRIJ ZIJN EN MOED HEBBEN ALGEMEEN PAROCHIE OVERLEG VORMSEL 2014-2015 FIETSTOCHT MET EEN MISSIE 1 Petrus-Emmausparochie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN 1 CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN VOORWOORD Bagage voor onderweg Als christenen zijn we mensen van de weg. Om onderweg te kunnen zijn heb je bagage nodig. Op onze religieuze weg

Nadere informatie

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer /

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer / Naam koor: Omschrijving taak /functie: Frequentie van repeteren: Wat is de dag en tijdstip van de repetitie: Doel van het koor: Willibrord koor zoekt: Alten, sopranen, bassen en tenoren. 1 avond per week

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld September 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Jarigen komende week. Agenda. Paasontbijt. 25 maart Goede vrijdag, iedereen vrij. 28 maart Tweede Paasdag, iedereen vrij

Jarigen komende week. Agenda. Paasontbijt. 25 maart Goede vrijdag, iedereen vrij. 28 maart Tweede Paasdag, iedereen vrij 25 maart Goede vrijdag, iedereen vrij Vrijdag 18 maart 2016, 1 ste jaargang Nummer 27, week 12 28 maart Tweede Paasdag, iedereen vrij Jarigen komende week 20 mrt Tatev Davtyan APEN 25 mrt Daan van den

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Regio breed? Omarm het! Ziekenzalving Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof te Anna Paulowna waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Nadere informatie

Jaargang 19 Nummer 3 december 2011, januari 2012. Hoofdpunten in deze uitgave CHRISTUS ONS LICHT, ONS LEVEN STILSTAAND WATER STINKT DE NIEUWE PAROCHIE

Jaargang 19 Nummer 3 december 2011, januari 2012. Hoofdpunten in deze uitgave CHRISTUS ONS LICHT, ONS LEVEN STILSTAAND WATER STINKT DE NIEUWE PAROCHIE Jaargang 19 Nummer 3 december 2011, januari 2012 Hoofdpunten in deze uitgave CHRISTUS ONS LICHT, ONS LEVEN STILSTAAND WATER STINKT DE NIEUWE PAROCHIE 1 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL

VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL 2017-2018 1 2 VOOR DE KINDEREN Dag groep achter, Alweer lang geleden, waarschijnlijk toen je nog een baby tje was, kwam je voor het eerst in de kerk. Je bent daar toen gedoopt.

Nadere informatie

Groepen 1 en 2 Tijdschriften groepen 2 De groepen 2 zijn ook deze week nog op zoek naar verschillende tijdschriften. Alvast bedankt!

Groepen 1 en 2 Tijdschriften groepen 2 De groepen 2 zijn ook deze week nog op zoek naar verschillende tijdschriften. Alvast bedankt! Informatieblad Schooljaar 2015-2016 Maandag 21 september, nr.4 Agenda van 21 t/m 27 september 2015 ma 21 sept di 22 sept woe 23 sept do 24 sept vrij 25 sept 15.45 uur Bouwvergadering 11.30 uur Bouwviering

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp Uitnodiging voor het Start-weekend Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015 Samen delen in overvloed Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp -Welkom- Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Kid flit Rosmalen. Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen. Kan het even wat minder? Parochie Heilige Maria MAANDKALENDER.

Kid flit Rosmalen. Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen. Kan het even wat minder? Parochie Heilige Maria MAANDKALENDER. Kid flit Rosmalen Parochie Heilige Maria Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen Carnaval staat voor de deur! Een nieuwe periode begint: met de start van de vastentijd op Aswoensdag richten we onze blik

Nadere informatie

ZOMERSCHOOL. Zomeractiviteiten in Enkhuizen juli-augustus 2016. Iedereen in Enkhuizen van harte welkom! Raad van Kerken

ZOMERSCHOOL. Zomeractiviteiten in Enkhuizen juli-augustus 2016. Iedereen in Enkhuizen van harte welkom! Raad van Kerken ZOMERSCHOOL Raad van Kerken Zomeractiviteiten in Enkhuizen juli-augustus 2016 Iedereen in Enkhuizen van harte welkom! Inleiding Vaak liggen in de zomer de activiteiten van de kerk stil. Alleen de kerkdiensten

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Informatiebrochure Katholiek Worden

Informatiebrochure Katholiek Worden Parochie Sint Christoffel Informatiebrochure Katholiek Worden St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders NIEUWSBRIEF VOOR JONGEREN EN JONGE GEZINNEN NIEUWSBRIEF Voor jongeren en jonge gezinnen Veertigdagentijd en Pasen 2016 VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN Wekelijkse

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 23 Jaargang 9 13-02-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 23 Jaargang 9 13-02-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 23 Jaargang 9 13-02-2015 Agenda Donderdag 19 februari Groep 5 en 6 gaan om 9.15 naar de Voorveghter Donderdag 19 februari Grote schoolavond groep 3 en 4, aanvang 19:00 Maandag 23

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Een zalig nieuw jaar en een gezegend 2015

Een zalig nieuw jaar en een gezegend 2015 Een zalig nieuw jaar en een gezegend 2015 Weer een nieuw jaar Mag ik mij even voorstellen Pastor Loozekoot zal assisteren in onze parochies Pastor Loozekoot Verandering van taken binnen het pastorale team

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie