Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS"

Transcriptie

1 Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013 Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS 1

2 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) Rekeningnummers t.n.v. Parochiebestuur Petrus-Emmaus Rabobank: ING: Kerkdiensten In de kerk van de parochie: zaterdag uur en zondag u. In Zorgcentrum Heelwijk: do uur Parochiecentrum Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur maandag uur Tijdens openingsuren van het parochiecentrum is een van de leden van het gastteam in het parochiecentrum aanwezig. Buiten openingsuren is alleen voor zeer dringende gevallen, zoals een uitvaart, ziekenzalving of -zegening, het noodnummer Pastoraal team De pastoorsfunctie is vacant. A. Bergsma, pastoraal werkster Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) Doop en huwelijk Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. De gastvrouw of 2 gastheer geeft het verzoek door aan de dienstdoende priester of diaken. Ziekenpastoraat Wie ziek is of een zieke kent, en meeleven van de parochie op prijs stelt, kan bellen naar de pastoraal werkster. Hetzelfde geldt voor wie thuis de communie, de ziekenzalving of -zegening wil ontvangen. Administratie W. van Nistelrooij (ma., wo. en do.- ochtend): petrusemmausparochie.nl De Nieuwe Parochie In 2009 heeft het Bisdom een reorganisatieplan gelanceerd. Meerdere parochies zullen in de toekomst samenwerken. De Petrus- Emmaus Parochie gaat een samenwerkingsverband aan met de parochies van Geffen, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Uitgave volgende editie De volgende editie komt uit vóór het weekeinde van 23 febr Kopij in te leveren uiterlijk zaterdag 9 febr per naar petrusemmausparochie.nl of bij J.Verdiesen, Beemdstr.6, tel De redactie stelt het zeer op prijs foto's of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zo veel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten..

3 WELBESTEDE TIJD We staan aan het begin van een Nieuw Jaar. Welke goede voornemens en plannen heeft u voor uzelf gemaakt? Hoe gaat u in 2013 uw tijd besteden? We spreken van welbestede tijd wanneer we genoeg te doen hebben en wanneer we iets doen wat zinvol is. Tijd is voor ons welbesteed wanneer we goede gesprekken voeren, wanneer we werk hebben dat we plezierig vinden, wanneer we slagen in ons leven en ervan genieten. Hedendaagse gelukzoekers spreken over flow, het leven moet stromen, dan voelen we ons goed. Maar wanneer stroomt het leven eigenlijk? 'Flow is ook de naam van een tijdschrift voor vrouwen die graag meer tijd voor zichzelf willen, die opzoek zijn naar authenticiteit en rust, die het leven net anders willen aanpakken en nuchtere en praktische oplossingen zoeken voor dat overvolle bestaan. Het gaat daarbij voornamelijk om het genieten. Gij zult genieten kan in onze tijd worden aangeduid als het elfde gebod. Maar wat moet je met al dat genieten als opdrachten uitblijven, je werkloos wordt, als je de huur of de hypotheek niet meer kunt betalen? Mooi in tijden van welvaart en voorspoed, maar als het tegenzit en er van zo n overvol bestaan geen sprake is? Dan is er geen loopbaancoach om het beste uit jezelf te halen of coaching om de juiste keuzes te maken die bij jou als mens passen, en dus per definitie leiden tot succes en geluk. In de Bijbel vinden we een andere opvatting van welbestede tijd. Jezus begint Zijn verkondiging met de woorden: De tijd is rijp en het koninkrijk 3 van God is ophanden. (Marcus 1, 15). Tijd is welbesteed wanneer God er Zelf in is. Wanneer God in ons heerst, zijn we bevrijd van tijdsdruk, dan is onze tijd welbesteed. Hij is vol van God. We worden niet bepaald door mensen of afspraken (of door commerciële druk van moderne lifestyle bladen met glimmende omslagen), maar leven in overeenstemming met God en ook met ons eigen wezen. We zijn helemaal vrij, helemaal onszelf. Onszelf bekent hier niet los van God, naaste of wereld, maar hoe God als schepper ieder van ons in oorsprong heeft bedoeld. Met het koninkrijk van God wordt aangegeven dat wij leven in volledige overeenstemming met God en ook met ons eigen wezen. We worden daarbij niet bepaald door anderen. We laten ons niet onder tijdsdruk zetten. De tijd is ons geschonken, door God geschonken. Voor theoloog en filosoof Augustinus heeft welbestede tijd te maken met het feit dat wij in de tijd eeuwigheid ervaren. Dat is een andere flow dan in bovengenoemd tijdschrift

4 en ook een ander geluk dan Happinez ons verkondigd: we worden door iemand of iets zo gefascineerd dat we onszelf en de tijd vergeten. Geen go with the flow waarin we ons conformeren aan hetgeen anderen doen of wat glossy lifestyle magazines ons voorhouden. In de tijd eeuwigheid ervaren is dat we in ons leven besef hebben van iets wat duurzaam, bestendig is, iets wat niet weer uiteenvalt. Het gaat dan om wat waardevol is buiten hetgeen ik presteer of wanneer anderen mij nodig hebben. Dat is ook de angst die wij in onze huidige samenleving hebben voor het oud-worden. We zouden meer onder ogen moeten zien wat ons leven werkelijk draagt en ons een welbesteed leven schenkt: in overeenstemming leven met God en ook met ons eigen wezen. Dat ons leven, ook in 2013, rijk mag zijn aan goede ontmoetingen, dat alles wat we doen betekenisvol is en ook voor anderen nuttig en zegenrijk. U allen een zalig Nieuw Jaar toegewenst! Annemie Bergsma pastoraal werkster Kerken Bernheze bedanken gevers Kerstpakkettenactie Een groot aantal inwoners van de gemeente Bernheze hebben dit jaar weer met het afgeven van hun kerstpakket bij een van de kerken concreet hun solidariteit betuigd aan hen die het in onze naaste omgeving niet zo breed hebben. De pakketten zijn rond de kerstdagen rondgebracht in de kern waar ze door de plaatselijke katholieke of protestantse kerk ontvangen zijn. De gevers van deze dozen of tassen vol heerlijkheden willen wij namens hen die moeten rondkomen van het sociaal minimum, heel hartelijk bedanken. Deze vorm van solidariteit geeft uitdrukking aan de zorg en verantwoordelijkheid die wij voor elkaar in Bernheze hebben. Als kerken van Bernheze willen we graag aan het begin van het nieuwe jaar laten blijken dankbaar te zijn voor al in onze gemeente getoonde solidariteit, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Solidariteit is een sleutelwoord in de Bijbelse boodschap. In dit handelen tussen mensen zien wij Gods aanwezigheid tastbaar werkelijkheid worden. Solidariteit betekent dat we in onze naaste omgeving en ook op onze wereld betrokken zijn, door wie we zijn, door wat we zeggen en door wat we doen. Mogen we in 2013 weer met alle mensen van goede wil in onze gemeente (samen)werken aan deze onderlinge solidariteit. Annemie Bergsma, pastoraal werkster 4

5 Kerkbalans van 15 tot 29 januari Beste Parochianen, Als parochie stellen we graag de diensten van de parochie beschikbaar aan alle parochianen. Geloven is gratis, maar. deelname aan de kerkgemeenschap niet. Wanneer u beroep doet op de parochie, wil de parochie daar positief op kunnen reageren. U heeft te kennen gegeven met de parochie verbonden te willen zijn. We vragen daarom uw medewerking. Alle activiteiten binnen onze kerkgemeenschap ondersteunen we met geld waar nodig. Voor 2013 zijn de totale kosten begroot op ruim euro. Dat lijkt misschien erg veel, maar dat geld is ècht nodig om alles draaiende te kunnen houden: Om samen kerk te kunnen zijn! Onze vrijwilligers verzetten veel werk voor onze parochie. Voor die werkzaamheden hoeft de parochie niet te betalen. De parochie biedt hen daarvoor graag een warme plek voor hun werkzaamheden inclusief een stukje gastvrijheid in de vorm van koffie en thee. Toch maken we elk jaar kosten. Veel kosten. Er gaat heel wat geld om in onze parochie! Het grootste deel van die kosten zijn de salariskosten. Daarbij gaat het om het salaris van de pastoraal werkster, de kosten voor de assistenties door pastores en we hebben voor een aantal taken medewerkers. Daarnaast vraagt het kerkgebouw onderhoud en verwarming. De kosten stijgen elk jaar geleidelijk verder ook al zijn we uiterst zuinig. De inkomsten van de parochie komen voor het grootste deel uit de vrijwillige bijdragen van onze parochianen. Daarnaast betaalt u voor enkele diensten van de parochie. Denk daarbij aan een Eerste Communie of een 5

6 uitvaart. De inkomsten dalen geleidelijk omdat parochianen overlijden en er weinig nieuwe parochianen bijkomen. We willen onze kerk graag in stand houden. Ook in de aanstaande fusie. De opbrengst van de actie Kerkbalans is daarom cruciaal! We doen een klemmend beroep op u om uw bijdrage te verhogen (als het mogelijk is). De parochie kent geen vast lidmaatschapsbedrag. We hopen dat u bijdraagt naar gelang uw draagkracht. We rekenen we op een bijdrage van u. Kerkbalans: van harte aanbevolen! Namens het kerkbestuur Jos van der Wielen Penningmeester Petrus-Emmaus Parochie Uw bijdragen aan onze parochie komen in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. LICHTPUNT: HULPDIENST VANUIT DE KERKEN VAN BERNHEZE De diaconie vanuit de kerken van Bernheze (rooms-katholiek en protestant) wil voor alle inwoners uit alle kernen, ongeacht hun geloofsovertuiging of kerkelijke binding een aanspreekpunt zijn voor momenten (en wellicht tijden) dat echte hulp nodig is. Deze hulpdienst van de diaconie draagt de naam Lichtpunt. Dit omdat mensen voor elkaar een lichtpunt kunnen zijn 6

7 wanneer het donker is. Lichtpunt werkt vanuit het woord van Jezus: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Mattheüs 25,40). Jezus zei dit nadat hij de zeven werken van barmhartigheid had benoemd. Ondanks alle goede voorzieningen in onze samenleving zijn er nog steeds mensen die nog niet de juiste hulp ontvangen. Wij willen hen niet in de kou laten staan. Naast de sociale dienst, het maatschappelijk werk en de reeds bestaande hulporganisaties zoals thuiszorg, mantelzorg en ouderenzorg wil de hulpdienst Lichtpunt mensen helpen zelf hun weg te zoeken, opdat het hen beter gaat. Krijgt u uw financiën niet op orde? Weet u niet hoe de eindjes aan elkaar te knopen? U zoekt een weg om er uit te komen. Voelt u zich een vreemdeling in Nederland en zoekt u hulp om de taal beter te leren spreken of om verder thuis te raken in ons land? U hebt een dierbare verloren, uw baan verloren of u bent getroffen door een ernstige ziekte. U wilt er over praten, u kunt er niet over praten, en toch moet u verder. U zoekt een mens die een stukje van de weg met u meegaat. U voelt zich alleen of eenzaam. U bent niet goed ter been of ziek. U zoekt hulp bij het leggen van contacten. Wij helpen u graag bij uw hulpvraag. U kunt contact opnemen met ons. Parochie Heeswijk-Dinther-Loosbroek / Protestante Gemeente Dinther Pastoor Joost Jansen, telefoon / Pastorale Eenheid Heilige Lambertus Nistelrode / Vorstenbosch Pastoor Frits Ouwens, telefoon (0413) / Parochie Petrus Emmaus Heesch Pastor Annemie Bergsma, Telefoon (0412) / 7

8 SAMENWERKEN IN EN ROND DE KERK Rond het hoogfeest van Kerstmis is er in onze kerk weer heel veel werk verricht door vrijwilligers. Graag wil ik iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken, ook namens de pastores Pulles en Nuijens. Voor dit feest van Jezus geboorte is de kerk schoongemaakt, al het koper gepoetst en het altaarlinnen vervangen, de kerststal opgebouwd, en bloemstukken en kerstbomen ter versiering aangebracht. Het zag er allemaal prachtig uit! Dat gold natuurlijk ook voor de liturgische bloemschikking op het altaar tijdens de vier adventszondagen. Niet alleen de aankleding van de kerk, maar ook in de viering van de liturgie zijn vele parochianen actief geweest, bijvoorbeeld als koster of collectant, als voorganger, misdienaar, lector of communieuitreiker, als zanger, dirigent of organist. Met het inplannen van deze taken zijn ook mensen druk geweest; vaak geen gemakkelijke klus om aan ieders wensen te voldoen. Vanuit de diaconie hebben we naasten weer blij kunnen maken met een kerstpakket die door parochianen ter beschikking zijn gesteld. Enkele vrijwilligers binnen de catechese hebben het kerststalbezoek vanuit de scholen opnieuw mogelijk gemaakt. Al overheerste tijdens Kerst de vreugde over de geboorte van de Verlosser, we zijn als parochie natuurlijk ook blij met onze kerkgangers, al loopt het aantal ieder jaar toch iets terug. Het was fijn om weer met zovelen in de kerk te zijn. Dank ook aan alle gevers, die met hun geldelijke bijdrage onze kerk een warm blijven toedragen, zodat binnen de parochie het vieren (de liturgie), het leren (de catechese) en het dienen (de diaconie) ook mogelijk blijft. We hopen daarom met de actie Kerkbalans, dit jaar van zondag 13 januari tot zondag 27 januari, weer op ieders steun te mogen rekenen. Met bewogen, enthousiaste vrijwilligers en gulle gevers kunnen we de uitdaging van een nieuw jaar in onze parochie 8

9 weer aangaan. De parochie van de toekomst is er één waarin we samen de schouders er onder zetten, plaatselijk in Heesch én als Nieuwe Parochie. Dat een ieder de kracht mag krijgen om met zijn of haar werk in de kerk door te gaan en ook anderen hiervoor te enthousiasmeren. Nieuwe vrijwilligers* (m/v) blijven van harte welkom! Dat we ons allen in ons werk voor de kerk gedragen en geleid weten door de Eeuwige. Annemie Bergsma pastoraal werkster * Als onze parochie zal samengaan met andere parochies is het goed om in Heesch een kwalitatief goed en voltallig pastoraatsgroep te hebben. Daarom zoeken we ook naar vrijwilligers die het een uitdaging vinden om een dergelijk proces mede vorm te geven. Het gaat om parochianen die ook overdag tijd hebben voor vrijwilligerswerk. 9

10 Samenwerken als kerken: de Nieuwe Parochie (12) Het bisdom s-hertogenbosch heeft een zogeheten gereedschapskist ontwikkeld om de vorming van nieuwe parochies praktisch te ondersteunen. Het gaat om een uitgebreid document dat teksten, checklisten en werkbladen bevat over de pastorale en bestuurlijke kanten van de nieuwe parochie. Deze gereedschapskist is te downloaden vanaf de website van het bisdom: In het parochieblad zullen delen uit dit omvangrijke document worden gepubliceerd. Hieronder het gedeelte over het pastoraal team. Het pastoraal team bestaat uit degenen die door de bisschop als priester, diaken of pastoraal werker voor de nieuwe parochie zijn aangesteld. Samen dragen zij zorg voor planning en uitvoering van het pastoraat in de nieuwe parochie. Een van de priesters is aangesteld 10 als pastoor; hij is de teamleider. De pastoor-teamleider heeft de pastorale eindverantwoordelijkheid in de nieuwe parochie en is als zodanig voorzitter van het pastoraal team en het parochiebestuur. Hij zorgt voor de taakverdeling in het team en heeft zelf de liturgie in zijn portefeuille. De pastoor zal met name zichtbaar en werkzaam zijn rond de parochiekerk. De teamleider kan taken delegeren maar blijft te allen tijde eindverantwoordelijke. De bisschop streeft naar een team bestaande uit ten minste drie personen. Het team wordt geacht in een grote mate van collegialiteit te werken, de gedragscode in acht te nemen en te allen tijde de eenheid naar buiten te bewaken terwijl er naar binnen een grote ruimte en vrijheid moet zijn om elkaar aan te spreken. Taakverdeling en praktische uitvoering worden binnen het pastoraal team in goed overleg geregeld. [ ] De teamleden zullen ieder een taak moeten hebben die voor de hele parochie geldt. Het beleidsplan groeien in geloof, geloven in groei zal uitgangspunt zijn van het beleid in de parochie waar de teamleden voor benoemd zijn. Ieder door de bisschop vastgesteld speerpunt moet daarbij binnen het team door een teamlid worden behartigd.

11 RONDLEIDING DOOR DE KERK Jaarlijks doet in onze Petrus- Emmaus Parochie een groot aantal kinderen uit groep 4 hun Eerste Communie. De voorbereiding hiervoor valt al vele jaren buiten het lesprogramma van de Heesche rooms-katholieke basisscholen. Een vast onderdeel van de eerste communie voorbereiding is een rondleiding door ons kerkgebouw en het parochiecentrum. Dit kijken in de kerk bleef tot enkele jaren geleden daardoor beperkt tot de jongens en meisjes die hun Eerste Communie in onze parochie deden. Vanaf 2006 geven we als parochie gehoor aan het verzoek van bovengenoemde scholen om alle kinderen van groep 4 in de gelegenheid te stellen een christelijk gebedshuis van binnen te bekijken. Dit kijken in de kerk willen wij op onze beurt niet beperken tot de jongens en meisjes uit groep 4 die in Heesch naar een rooms-katholieke school gaan. Daarom bieden wij ook kinderen die openbaar basisonderwijs volgen en/of buiten Heesch naar school gaan, bijvoorbeeld in Oss of Uden, een rondleiding aan op: woensdag 6 februari om uur. Er wordt dan aan de kinderen uitgelegd wat er zoal in een roomskatholieke kerk gebeurt. Ook mogen er vragen gesteld worden aan de mensen die in onze geloofsgemeenschap werken, zoals de pastor en de koster. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur. De kinderen worden rondgeleid door zes verschillende ruimtes van het kerkgebouw en het parochiecentrum. (Groot)ouders, (oudere) broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn daarbij ook van harte welkom. U kunt uw zoon of dochter voor deze rondleiding, die dus buiten schooltijd zal plaatsvinden, opgeven bij Geertje van der Stappen. Haar telefoonnummer is (0412) Een tje sturen kan natuurlijk ook. Het adres is 11

12 CARNAVALSMIS KRULLENDONK 2013 Op zaterdagochtend 9 februari zal voor de 9 e keer een carnavalsmis worden gehouden in de Petrus-Emmauskerk in Heesch. Gelegenheidskoor De Kromme Stèrtjes zal enkele mooie en vrolijke liedjes laten horen. Ook Hofkapel De Dors(t)vlegels en de Blue Band hebben er al zin in. Pastor Pulles zal deze viering weer voorgaan. Zoals elk jaar zal ook dit jaar weer een BK (Bekende Krullendonker) de overweging voor zijn/haar rekening nemen. Met hier en daar een vleugje humor zullen de teksten en lezingen van deze viering verbonden worden aan carnaval. Verder wordt meegewerkt aan de viering door Prins Porcus XLII, Jeugdprins Porcellus XXXVI en hun beide adjudanten. Ook zullen heel hun gevolg en Stichting Carnavalsviering Heesch aanwezig zijn. Natuurlijk zijn alle Krullendonkers en andere geïnteresseerden van harte welkom deze ochtend! Laat je verrassen door een gezellige en inspirerende viering die anders is dan anders! De eucharistieviering begint om 9.30 uur, maar al vanaf 9.00 uur zal de Blue Band iedereen bij de ingang van de kerk alvast in hogere sferen proberen te brengen. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of ranja! Natuurlijk verwachten we iedereen in zijn/haar mooiste carnavalsoutfit. Graag tot zaterdag 9 februari! 12

13 TARIEVEN PETRUS-EMMAUS PAROCHIE Hierbij de tarieven, welke vanaf 1 januari 2013 gelden voor onze parochie Misstipendia Huwelijksviering Jubileumviering m.u.v. jubilea van 50, 60 jarig huwelijk; vrije gift Uitvaart en avondwake Uitvaart, avondwake en begeleiding naar crematorium 450 Uitvaart zonder avondwake Avondwake Begeleiding naar crematorium DVD maken kinderen t/m basisschool geldt een aangepast tarief voor de uitvaart, avondwake en begeleiding naar crematorium) Doopviering Eerste Communieviering Vormselviering Bij genoemde tarieven van Doop, Eerste Communieviering en Vormselviering wordt ervan uitgegaan dat minimaal 25 wordt bijgedragen aan Aktie Kerkbalans, anders is het tarief 55,00 SINTERKLAAS EN DE KERK Op het eerste gezicht hebben Sinterklaas en de kerk niet zoveel met elkaar te maken. Echter dit jaar werden wij als parochie op 6 december aangenaam verrast met een gulle gift van maar liefst Wij willen de Sint daarvoor nogmaals hartelijk danken. Penningmeester Petrus-Emmaus Parochie 13

14 VASTENAKTIE februari 31 maart Honduras; Helpt u deze Migranten aan een toekomst? De Vastentijd, de veertig dagen tussen Carnaval en Pasen, is van oudsher de tijd van vasten en onthouding, van een stapje terug, een tandje minder. Vastenaktie roept ons op een stukje van onze welvaart te delen met mensen wereldwijd die het in het leven minder hebben getroffen dan wij. Met de opbrengst van de campagne worden wereldwijd meer dan honderd ontwikkelingsprojecten gesteund. In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Vanuit Honduras ontvluchten jaarlijks tienduizenden mensen de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun Beloofde Land, op zoek naar een betere toekomst en een menswaardig bestaan voor zichzelf en hun gezin. Hun American dream blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd. Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan. 14

15 De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God. Achter in de kerk staat gedurende de vasten een grote collectebus. In deze bus kunt u uw bijdrage voor de migranten uit Honduras deponeren. Ook de Vastenaktiezakjes vindt u achter in de kerk. Overmaken mag natuurlijk ook. Het gironummer van Vastenaktie is: giro 5850 ten name van Vastenaktie. Vastendoosjes De vastendoosjes die zijn verspreid onder de eerste communicanten en die ook achter in de kerk liggen, kunnen worden ingeleverd tijdens de viering op paaszaterdag. Opbrengst collecten Op dinsdag 18 december hebben wij in onze parochie kunnen genieten van een kerstconcert verzorgd door het Afrika-Engakoor uit Nistelrode. Tijdens dit concert is een collecte gehouden voor de stichting Adinkra. De stichting Adinkra heeft tot doel het geven van hulp op sociaal, financieel en technisch gebied aan geselecteerde klinieken, gemeenschappen en scholen in Ghana, met name in de Volta Region. De opbrengst van de collecte was 1.560,09. Hartelijk dank hiervoor. 15

16 DE PELGRIMSTOCHT 2013 Wij, Ellen en Karin, hebben twee jaar geleden deelgenomen aan de Pelgrimstocht. De pelgrimstocht is een vierdaagse wandeling in de vastentijd. De deelnemers wandelen gemiddeld 20 km per dag door Zuid-Limburg. Het doel is geld bijeen te brengen voor het Vastenaktie project. Dit jaar wordt gelopen voor de toekomst van migranten uit Honduras zoals in bovenstaand artikel is te lezen. Wij willen ons hiervoor inzetten door middel van het koken van een maaltijd voor iedereen die hier zin in heeft. U moet dan denken aan ongeveer 25,00 per persoon. U kunt ons natuurlijk ook gewoon sponsoren, dit kan via de site van de vastenaktie: Als u belangstelling heeft voor de maaltijd dan graag reageren op of Alvast heel hartelijk bedankt! Ellen Neelen en Karin Ceelen OVERLEDEN Tonia Zegers - van Hoek Echtgenote van Bert Zegers ( ) 21 juni december 2012 Bertha van der Heijden - van de Wetering Echtgenote van Jas van der Heijden ( ) 5 december december 2012 Jan van Uden Echtgenoot van Fien van Uden - van de Ven ( ) 23 december december 2012 Hoogstraat 91 jaar Zorgcentrum De Heegt (Geffen) 96 jaar Achterstraat 82 jaar 16

17 Franciscaanse Beweging Van der Does de Willeboissingel CA s-hertogenbosch Tel: Web: Studie- en bezinningsmiddag over eenvoud bij Franciscaanse Beweging De Franciscaanse Beweging organiseert op zaterdag 26 januari ( uur) een studie- en bezinningsmiddag over het jaarthema van 2013: eenvoud. Locatie is het Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch. Tijdens de middag zijn korte lezingen en workshops te volgen over Franciscus en eenvoud. *Inloop: vanaf uur. *Kosten (ter plekke te voldoen): 20,-. *Aanmelding via of telefonisch. Eenvoudig is de eerste van de vier kernwaarden van de Franciscaanse Beweging. In 2013 staat eenvoud centraal, daarna is elk jaar een van de overige kernwaarden aan de beurt: betrokkenheid, kwetsbaarheid en vredelievendheid. In de teksten van Franciscus van Assisi lezen we over eenvoudig leven. De vraag is: welke betekenis had eenvoud in de tijd van Franciscus en welke betekenis heeft het vandaag? Eenvoud is een belangrijk thema in onze tijd. Misschien is het zelfs wel het antwoord op de vele crises die wij nu kennen. In alle hectiek en chaos zijn we op zoek naar wat de essentie is van het leven. Tijdens de studie- en bezinnings-middag op 26 januari zullen taalkundige Arthur van Essen en Hans Sevenhoven, kenner van de franciscaanse spiritualiteit, een inleiding geven. Daarna zijn er drie workshops te volgen: een workshop over het verhaal van broeder Johannes de Doper (Hubert Bisschops ofs auteur van Franciscus van Assisi: mysticus en mystagoog ), een workshop over franciscaanse verhalen over eenvoud (Hans Sevenhoven) en een workshop over het opnieuw ontdekken van de schoonheid van eenvoudige, met aandacht gezongen muziek (Jan Duindam, musicus). 17

18 Verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit bij Franciscaanse Beweging Eerste blok: Spiritualiteit en geschiedenis De Franciscaanse Beweging biedt iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele erfgoed van Franciscus en Clara een verdiepende cursus aan. De gehele cursus duurt tweeëneenhalf jaar (januari 2013 juni 2015) en bestaat uit vijf blokken van vijf zaterdagmiddagen. Deze blokken zijn afzonderlijk te volgen. Het eerste blok heeft als thema spiritualiteit en geschiedenis. De eerste cursusdag is zaterdag 19 januari. Elke cursusdag duurt van uur en vindt plaats in het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch. Overige cursusdagen zijn: 23 februari, 16 maart, 20 april en 25 mei. Aanmelding geschiedt per blok, bij de Franciscaanse Beweging (telefoon: , Kosten: 100,- (voor leden: 75,-). De verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit is breed opgezet. Doel is om mensen de gelegenheid te bieden hun kennis van franciscaanse bronnen en geschriften te verdiepen en te vergroten. Verschillende docenten en sprekers verzorgen de afzonderlijke onderdelen. Het tweede blok van de cursus, in het najaar van 2013, is gewijd aan de geschriften van Franciscus en Clara. In het derde blok, voorjaar 2014, komen behalve een aantal geschriften ook vroegfranciscaanse bronnen aan de orde. In het vierde blok (najaar 2014) staan getuigenissen over Franciscus en Clara centraal. Het vijfde en laatste blok, in het voorjaar van 2015, staat in het teken van franciscaanse spiritualiteit in kunst en cultuur. De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. 18

19 Meerdaagse- en dagbedevaarten naar Beauraing, België In vieren we de 80ste verjaardag van de verschijningen. N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. De bedevaart van 27 t/m 30 april 2013 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Westerhoven. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof en persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, stille aanbidding, ontspanningsavonden met optredens, tentoonstelling, DVD waarin een zienster zelf vertelt over de verschijningen, kruisweg, boeteviering, Mariawake met handoplegging, Mariaal museum, winkelen, bezoeken van graven van vier zieners, toeristische route. De vieringen op 28 april zijn m.m.v. MarieChristien. Na de vieringen is een feestelijk show van MarieChristien. Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. Reissom voor de meerdaagse bedevaart is 265,- (gewone zitplaats bus). Bij de reissom zijn inbegrepen de heenen terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het Rode Kruis te betalen. De dagbedevaart op zondag heeft de opstapplaatsen Alverna, Nijmegen, Helmond, Asten, Eersel, en grensovergang Bergeijk. De vieringen op 28 april, H. Mis, Mariahulde, lof en krijgt u de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, zijn m.m.v. een koor uit Mill en MarieChristien. Vertrek uit Beauraing om uur. De reissom is 30,- p.p. (incl. drankje op de heenweg) 19 Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met

20 het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. Dat men hier op bedevaart kome. Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, , website Opgave tot zes weken voor de bedevaart. VIERINGEN ZORGCENTRUM HEELWIJK Alle vieringen zijn op donderdag en beginnen om uur. Datum Viering Voorganger 17 jan. Eucharistieviering D. van Dijk 24 jan. Eucharistieviering D. van Dijk 31 jan. Woord- en communieviering A. Bergsma 7 febr. Eucharistieviering D. van Dijk 14 febr. Eucharistieviering D. van Dijk 21 febr. Eucharistieviering D. van Dijk VIERINGEN IN DE PETRUS-EMMAUSPAROCHIE 2e zondag door het jaar 19 jan Vormselviering Vormheer+A. Bergsma Familiekoor 19 jan Vormselviering Vormheer+A. Bergsma Familiekoor 20 jan Eucharistieviering W. Pulles Caeciliakoor 3e zondag door het jaar 26 jan Eucharistieviering D. v. Dijk Samenzang 27 jan Eerste Communie W.Pulles P.-E. Cantorij 4e zondag door het jaar 2 febr Woord- en communieviering A. Bergsma Caeciliakoor 3 febr Woord- en communieviering A. Bergsma P.-E. Cantorij 20

21 Redactie: Theo Cuppen, Jan Oomen en Johan Verdiesen 5e zondag door het jaar 9 febr Carnavalsmis W.Pulles Carnavalskoor 9 febr Eucharistieviering D. v. Dijk Dameskoor 10 febr Eucharistieviering W.Pulles P.-E. Cantorij Aswoensdag 13 febr Eucharistieviering W.Pulles Dameskoor 1e zondag van de paastijd 16 febr Eucharistieviering D. v. Dijk Samenzang 17 febr Eucharistieviering W.Pulles Caeciliakoor U wordt uitgenodigd voor een kopje koffie of thee na de vieringen van uur op 20 januari, 3 en 17 februari. Op het lokale tv-station kunt u de volgende vieringen meevieren: 20 en 27 januari, 3 en 17 februari. 21

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Jaargang 19 Nummer 3 december 2011, januari 2012. Hoofdpunten in deze uitgave CHRISTUS ONS LICHT, ONS LEVEN STILSTAAND WATER STINKT DE NIEUWE PAROCHIE

Jaargang 19 Nummer 3 december 2011, januari 2012. Hoofdpunten in deze uitgave CHRISTUS ONS LICHT, ONS LEVEN STILSTAAND WATER STINKT DE NIEUWE PAROCHIE Jaargang 19 Nummer 3 december 2011, januari 2012 Hoofdpunten in deze uitgave CHRISTUS ONS LICHT, ONS LEVEN STILSTAAND WATER STINKT DE NIEUWE PAROCHIE 1 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Nadere informatie

Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013 Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon:

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF BURENHULP 1 MAART: INSTALLATIE PASTOOR OUWENS PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER

VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF BURENHULP 1 MAART: INSTALLATIE PASTOOR OUWENS PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER Jaargang 22 Nummer 5 februari, maart 2015 Hoofdpunten in deze uitgave: VEERTIG DAGEN WERKEN AAN JEZELF BURENHULP 1 MAART: INSTALLATIE PASTOOR OUWENS PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER 1 De Goede Herderparochie

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 7 mei, juni, juli 2014

Jaargang 21 Nummer 7 mei, juni, juli 2014 Jaargang 21 Nummer 7 mei, juni, juli 2014 Hoofdpunten in deze uitgave: PINKSTEREN: VRIJ ZIJN EN MOED HEBBEN ALGEMEEN PAROCHIE OVERLEG VORMSEL 2014-2015 FIETSTOCHT MET EEN MISSIE 1 Petrus-Emmausparochie

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk inspireert Mijn kerk inspireert De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans Welke inspiratie

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen In de wereld, maar niet van de wereld Broeders en zusters, de Kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Immers, Jezus Christus zit aan de rechterhand

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 5 februari, maart, april 2014

Jaargang 21 Nummer 5 februari, maart, april 2014 Jaargang 21 Nummer 5 februari, maart, april 2014 Hoofdpunten in deze uitgave: TUSSEN ANGST EN VERTROUWEN VASTENAKTIE ALGEMEEN PAROCHIE OVERLEG VORMELINGEN 1 Petrus-Emmausparochie Kerkstraat 2, 5384 KB

Nadere informatie

UITVAARTBELEID SINT ANNA

UITVAARTBELEID SINT ANNA UITVAARTBELEID SINT ANNA Aanleiding en doelstelling Vanuit goed onderling overleg tussen de besturen van Sint Anna, de zusters van Julie Postel en de O.L. Vrouwe parochie van Boxmeer, zijn concrete afspraken

Nadere informatie

CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016. Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit.

CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016. Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit. CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016 SALES GEMONDSEWEG 41 5481 XW SCHIJNDEL www.oblaten.osfs.nl SALESIANUM Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST OPZET VAN DE AVOND 19.30 Opening met gebed 19.35 Welkom door Mariet van Goch vicevoorzitter bestuur 19.40 Presentatie beleidsplan 20.15 Korte pauze met koffie DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen EUROPESE KATHOLIEKE FOYER Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen ten dienste van het internationale publiek in Brussel Hoornstraat 51 1040 Brussel : 02/230.39.38 Fax : 02/230.05.56

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan. Het Manteltje No 12, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 23 dec t/m

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2014 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN 1 CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN VOORWOORD Bagage voor onderweg Als christenen zijn we mensen van de weg. Om onderweg te kunnen zijn heb je bagage nodig. Op onze religieuze weg

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD JANUARI 2015

PAROCHIEBLAD JANUARI 2015 PAROCHIEBLAD JANUARI 2015 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381 Pastor G. Bles, 045 5714078 Pastoraal werker Eline Claassens, tel. 06 25364185 Gastvrouw aanwezig di.-vr.

Nadere informatie

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes Jaarkalender 2015 JANUARI donderdag 1 januari Feest van de Heilige Moeder Gods 10u00: Plechtige Hoogmis De basiliek wordt gesloten om

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

t Preaksteulke 29 augustus 2015 46 e jaargang nr.12 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum

t Preaksteulke 29 augustus 2015 46 e jaargang nr.12 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum t Preaksteulke 29 augustus 2015 46 e jaargang nr.12 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve

Nadere informatie

Samen op weg naar Lourdes

Samen op weg naar Lourdes Samen op weg naar Lourdes Concept programma BisdomBedevaart Lourdes 2014 Definitief vastgesteld na 11 februari Verschil tussen Bus / TGV / Vliegtuig DAG OCHTEND MIDDAG AVOND Za 26 april Reisdag TGV Zo

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 waarin Marleen Kruijt wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en waarin het ambt wordt neergelegd door: Roelien

Nadere informatie

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs.

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Lemborgher Jaargang 21 Nummer 13 15 mei 2014 Bruiloft juffrouw Fieny en Frans We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Vrijdag 16

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kerstmis R.-K. Parochie H. Willibrordus Sint Willebrord Kerstmis 2012

Nieuwsbrief Kerstmis R.-K. Parochie H. Willibrordus Sint Willebrord Kerstmis 2012 Nieuwsbrief Kerstmis R.-K. Parochie H. Willibrordus Sint Willebrord Kerstmis 2012 Kerstgedachte van pastoor drs. F.M. Verheije Kerstmis. Licht in de nacht, in de donkerste tijd van het jaar. Warmte terwijl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015 Onderweg met Franciscus We gaan iets nieuws beginnen... Deze folder gaat over iets nieuws. In het komend seizoen bieden we een aantal activiteiten

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EERSTE COMMUNIE 2016 BLIJF DIT DOEN. Parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp

PROGRAMMABOEKJE EERSTE COMMUNIE 2016 BLIJF DIT DOEN. Parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp PROGRAMMABOEKJE EERSTE COMMUNIE 2016 BLIJF DIT DOEN Parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp INLEIDING Op zondag 29 mei 2016 zijn de 1e Communievieringen in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper aan

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does GEMEENTEBRIEF 6 september 2015 nr. 1714 DE GOEDE REEDE 12 de zondag van de zomer Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Marion van Steenbeek Diaken Leo van Berkel Organist Guus Fennema

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de

Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de GGebed Heer, leer ons bidden! Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de leerlingen aan Jezus, nadat ze een tijd met Hem op weg waren gegaan. Ze waren tot de ontdekking gekomen dat Jezus

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 17-12 november 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 17-12 november 2015 Nieuwsbrief jaargang 10 - nummer 17-12 november 2015 Thema s Trefwoord Week 47 Thema: Kleding Kleding: je hebt er iets mee of niet. De officier Naäman heeft er duidelijk iets mee. Hij is een belangrijk

Nadere informatie