Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN"

Transcriptie

1 Jaargang 20 Nummer 5 februari, maart 2013 Hoofdpunten in deze uitgave: VASTEN: BEWUST LEVEN EERSTE COMMUNIE VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1

2 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) Rekeningnummers t.n.v. Parochiebestuur Petrus-Emmaus Rabobank: ING: Kerkdiensten In de kerk van de parochie: zaterdag uur en zondag u. In Zorgcentrum Heelwijk: do uur Parochiecentrum Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur maandag uur Tijdens openingsuren van het parochiecentrum is een van de leden van het gastteam in het parochiecentrum aanwezig. Buiten openingsuren is alleen voor zeer dringende gevallen, zoals een uitvaart, ziekenzalving of -zegening, het noodnummer Pastoraal team De pastoorsfunctie is vacant. A. Bergsma, pastoraal werkster Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) Doop en huwelijk Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. De gastvrouw of 2 gastheer geeft het verzoek door aan de dienstdoende priester of diaken. Ziekenpastoraat Wie ziek is of een zieke kent, en meeleven van de parochie op prijs stelt, kan bellen naar de pastoraal werkster. Hetzelfde geldt voor wie thuis de communie, de ziekenzalving of -zegening wil ontvangen. Administratie W. van Nistelrooij (ma., wo. en do.- ochtend): petrusemmausparochie.nl De Nieuwe Parochie In 2009 heeft het Bisdom een reorganisatieplan gelanceerd. Meerdere parochies zullen in de toekomst samenwerken. De Petrus- Emmaus Parochie gaat een samenwerkingsverband aan met de parochies van Geffen, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Uitgave volgende editie De volgende editie komt uit vóór het weekeinde van 23 maart Kopij in te leveren uiterlijk zaterdag 9 maart 2013 per naar petrusemmausparochie.nl of bij J.Verdiesen, Beemdstr.6, tel De redactie stelt het zeer op prijs foto's of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zo veel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten..

3 VASTEN: BEWUST LEVEN Wie op internet de zoekterm bewust leven intypt, wordt overstelpt met hints. Vaak gaan de sites over spiritualiteit, maar net zo goed over bewust eten of bankieren. De meeste verhalen gaan over hoe je je leven kunt leiden zoals jij dat wil. De gerichtheid is vaak het hier en nu waarin eigen verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes een belangrijke rol speelt. We willen met bewust leven graag alles, en dan ook echt alles, bijhouden, meemaken en gedaan hebben. Het leven willen uitknijpen als een citroen, heeft dat misschien iets te maken met het feit dat de mens zonder God moet afzien van de onsterfelijkheid van haar ziel? Als na de dood het grote niets volgt, dan concentreren mensen zich steeds meer op het hier en nu. Maar als wij als christenen na de dood toch iets verwachten van Gods heerlijkheid, betekent dat natuurlijk niet dat we het hier en nu afzweren en met de handen over elkaar afwachten tot het moment daar is. In de Bijbel lezen we dat Jezus wist dat Hij zou sterven. Maar Hij leefde er niet naar. We zien hem van stad naar stad en van dorp naar dorp gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Tegelijkertijd trok Hij zich terug in de stilte om te bidden. Petrus probeert Jezus er van te weerhouden om naar Jeruzalem te gaan, maar Hij laat zich niet door hem afleiden: Dit is de weg die Ik gaan moet. Overal waar Jezus komt, verandert het leven van mensen drastisch. Niemand blijft onbewogen. We kunnen ons voorstellen dat het Hem soms overweldigt. In een scène uit de rockopera Jesus Christ Superstar over de laatste weken van Jezus komen de zieken uit de holen van de woestijn en omsingelen Hem tot Hij uitroept: Het zijn er teveel!. Dan trekt Hij zich terug in de stilte om te bidden. Jezus trok zich telkens terug toen Hij in zijn tijd op aarde het erg druk had. Wij blijven vandaag de dag maar doorhollen; het leven zou anders misschien saai kunnen worden. Bewust leven in de christelijke zin van het woord, wordt zichtbaar in het leven van Jezus zelf. Hij laat zich het eten en drinken goed smaken. Maar Hij ontzag zichzelf niet. Hij steekt telkens de handen uit de mouwen, zijn blik op zijn doel gericht. En steeds zijn er die pauzes, waarin Hij met God spreekt en nadenkt over waar Hij mee bezig is. Vol goede moed is Hij vaak, maar soms ook vertwijfeld, zoals in de Hof van Olijven: Mijn Vader, als het 3

4 mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan. De beker staat symbool voor de unieke inhoud van ons leven. Ieder mens heeft een levensbeker te drinken. De vraag is of wij die kunnen aanvaarden of niet. Toen op Aswoensdag het askruisje op ons voorhoofd gezet werd, hoorden we Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. We gedenken in onze kerk niet alleen de gestorvenen, maar vooral ook onze eigen dood. Jezus is zich bewust van zijn dood en beleeft daardoor zijn leven des te intenser. De stilte wekt het besef van eindigheid in het verlangen en richt die op God. De stilte beschermt ook het verlangen. Zij behoedt het voor te vurige gretigheid om het maximale uit het leven te halen en verdedigt het tegen depressiviteit als het leven niet geleid kan worden zoals jij dat wil. In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. Dit is bij uitstek een gelegenheid om ons te bezinnen op ons christen-zijn in de wereld van vandaag: ontdek wat u drijft in uw leven en waarop u uw vertrouwen stelt. Trek u na de drukte van alle dag eens terug in stilte: hoe is het gesteld met uw geestelijke conditie? Ervaar de komende tijd eens als een uitnodiging om terug te keren naar uw hart. U leeft er intenser van, minder krampachtig en minder verstrooid. Dat we zo, bevrijd van zorg en angst, op staan tot het ware leven in Christus, het Paasleven! Annemie Bergsma pastoraal werkster OVERLEDEN Tien van Haaren Echtgenoot van Siena van Haaren - Broeksteeg 9 februari januari 2013 Dr. S.v.Zwanenberglaan 89 jaar 4

5 EERSTE COMMUNIE Tijdens de presentatieviering van zondag 13 januari jongstleden hebben de eerste communicanten hun doeboek ik vier met Jezus gekregen. Hiermee kunnen zij de komende maanden aan de slag. Het gaat nu dus echt van start voor de kinderen en hun ouders. Mocht u niet bij de viering aanwezig zijn geweest, dan kunt u alsnog het doeboek ophalen tijdens de openingstijden van ons parochiecentrum. Voorbereiding Eerste Communie De eerste kindermiddag is al achter de rug. Er is ontzettend hard gewerkt door iedereen, niet alleen in de kerk tijdens deze kindermiddag, maar ook daaraan vooraf thuis. Het doeboek staat ondertussen al behoorlijk vol. Er zijn verschillende verhalen verteld over Jezus, bijvoorbeeld over zijn doop en zijn ontmoeting met de blinde Bartimeüs. Daarover zijn kleine opdrachtjes gemaakt samen met de eerste communicanten. Ook is er geluisterd naar het verhaal van een Samaritaan, die een echte redder in nood bleek te zijn. Door te helpen werd hij de naaste van de man die overvallen was. Anderen liepen deze gewonde langs de weg voorbij, deze barmhartige Samaritaan dus niet. Maar er staat de komende weken nog veel meer op het programma. Op woensdag 2 maart is de tweede kindermiddag, dan luisteren we naar twee wonderverhalen uit de bijbel en staan we stil bij de laatste dagen van Jezus en bij de eucharistieviering van de eerste communicanten. We sluiten deze middag gezamenlijk af in de dagkerk met het maken van een brooddeegfiguurtje. De kinderen laten daarin zien wat zij graag met anderen zouden willen delen, of misschien zelfs al doen. Op woensdag 13 maart is de derde kindermiddag om het doeboek compleet te maken: we kijken naar de opbouw van een viering en wat er op het altaar komt te staan als we samen de eucharistie vieren. Op woensdag 20 maart wordt er de film De Prins van Egypte gekeken. Het verhaal beschrijft hoe 5

6 de Israëlieten door God worden verlost van de slavernij in Egypte en door Mozes naar het Beloofde land worden geleid. Op donderdag 28 maart komen de eerste communicanten voor de Pesachmaaltijd naar de dagkerk. Jezus vierde op de avond voor zijn dood het Joodse paasfeest, ook wel Pesach genoemd, waarmee de uittocht uit Egypte wordt herdacht. Daarna hebben we het op met de kinderen over het christelijke Paasfeest, dat als het ware over dit Joodse feest is heen gelegd. Om uur kunnen de kinderen aanwezig zijn in de viering van Witte Donderdag in de kerk. Er is dus nog genoeg te doen! Wij wensen alle eerste communicanten nog een fijne voorbereidingstijd toe. Dus tot ziens! Werkgroep Eerste Communie, Jolanda van Oort, Ilse v Toor, Fiona van Gaal, Rianne Maas, Leonie Reinder (contactpersoon ) pastor Annemie Bergsma en Anita Govers Voske wil gaan schaatsen. Help jij haar op weg naar het ijs? 6

7 HET VORMSEL Ik, Aafke Vollebergh, heb mijn vormsel gedaan. We hebben daar met alle vormelingen veel voorbereiding voor gedaan. Dat was interessant en leuk. Over de voorbereidingen ga ik een klein stukje vertellen. We hebben 2 zaterdagen met een vormselmap gewerkt. Daarmee gingen we leren waar het vormsel nou eigenlijk voor diende. En we hebben een avond gehad met een quiz, met groepjes. Het was leuk om snel alle antwoorden te vinden. Daarnaast zijn we ook naar het klooster in Megen geweest. Een monnik vertelde daar over zijn leven in het klooster. Dat was heel interessant. De vrijdag voor het Vormsel hebben we een repetitie gehad. We gingen oefenen om de voorbede te lezen, de kaarsen aan te steken en nog veel meer. Dat was wel handig want zo wist je al hoe het allemaal ging. Er waren twee missen, om 17.00u en om 19.00u. Ik heb mijn vormsel gedaan bij de mis om 19.00u. Maar omdat ik bij het familiekoor zing, ben ik bij alle twee de vieringen geweest. En tussendoor kregen we soep en broodjes! Het leuke was dat bisschop Hurkmans ons vormde. Dat was speciaal want hij is de echte bisschop. Bij de mis moest ik een voorbede doen. Maar er waren ook nog andere dingen die andere kinderen moesten doen. Zoals de collecte, de kaarsen, de Bijbel enz. Toen ging het vormsel beginnen! Als eerst hadden we de Hernieuwing van de doopsbelijdenis. De bisschop stelde vragen die wij moesten beantwoorden. Daarop volgde de zalving met chrisma. We moesten omstebeurt naar voren komen met onze ouders. Daar maakte de bisschop een kruisje met chrisma op je voorhoofd. Na de mis gingen we allemaal naar huis. Een feestje om te vieren dat we nu echt bij de kerk hoorden. Aafke Vollebergh 7

8 VASTENBRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN Pasen valt vroeg in dit jaar. Maar in het Jaar van het Geloof, dat de paus heeft afgekondigd om het begin van het Tweede Vaticaans Concilie te herdenken, staat Pasen in het midden. Dat komt goed uit, want de viering van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus kan zo de deur van het geloof zijn die ons toegang geeft tot het leven met God. De deur van het geloof : dat is het beeld, dat de paus gebruikt als titel voor zijn afkondiging van het Jaar van het Geloof. Dat beeld wordt in de Handelingen van de Apostelen gebruikt voor de toestroom van gelovigen na de prediking van Paulus en Barnabas. Het is een beeld dat wij ook kunnen gebruiken om over ons zelf te spreken. Geloof klinkt als een soort terugkerend refrein in de verschillende verhalen uit de Schrift over Pasen. Telkens wordt verteld over de leerlingen die tot geloof in de verrezen Heer komen. In de liturgie van Pasen wordt dat proces dat de leerlingen doormaken op indringende wijze een proces dat ook wij (kunnen) doormaken en wel wanneer wij in de Paaswake onze doopbeloften vernieuwen. In de paaswake worden wij gevraagd of wij geloven in God en we antwoorden met ja. Die vorm van vraag en antwoord maakt duidelijk dat geloven een antwoord is. Een antwoord op God die zich te kennen geeft, die zich aanbiedt, die onze instemming en toestemming vraagt om deel te worden van ons leven, om deel te nemen aan zijn leven. In de paaswake worden wij gevraagd of we in God geloven. Geloven in iemand is niet zozeer een kwestie van weten, maar een kwestie van vertrouwen, van toevertrouwen. En dat geldt ook voor God of beter nog geldt voor God bij uitstek. Daarom begint de hernieuwing van de doopbeloften ook met de vraag of we ons af willen keren van het kwaad en toekeren naar God, een echo van de lezing uit de brief aan de Romeinen eerder in de paaswake, waarin Paulus uitlegt dat gedoopt worden een proces van sterven aan het oude leven en verrijzen tot een nieuw leven is. Maar zoals we in ons dagelijkse leven wel willen weten wie we kunnen vertrouwen, zo ook in ons geloof. Vandaar dat de priester bij 8

9 de hernieuwing van de doopbeloften niet eenvoudigweg vraagt of we in God geloven, maar drie keer vraagt of we geloven in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. En vandaar ook dat in de drie vragen telkens iets van Gods werkzaamheid en zorgzaamheid aangegeven wordt. Bij God de Vader wordt de schepping genoemd, bij God de Zoon, de menswording omwille van ons en ons heil, bij God de Heilige Geest zijn werkzame aanwezigheid in ieder van ons en in de Kerk. De hernieuwing van onze doopbeloften in de paaswake krijgt in onze tijd en in onze samenleving een apart accent. Geloven is niet meer vanzelfsprekend zoals dat in vorige periodes wel was en in andere samenlevingen nog wel is. Geloven in God Vader-Zoon- Heilige Geest is weliswaar nooit vanzelfsprekend geweest. Al in de evangelies is een refrein te horen van verbazing en verzet, een verzet dat uitloopt op de veroordeling en dood. Maar wij hebben een aparte gevoeligheid voor die niet-vanzelfsprekendheid van onze geloof. En hoe vreemd dat misschien ook klinkt: dat kan ons ook helpen om in onze tijd en in onze omstandigheden onze identiteit als Christenen en ons geloof te verhelderen. Wij geloven in God Vader, Schepper van hemel en aarde. Daarmee belijden wij dat onze werkelijkheid, dat wijzelf een gave zijn. Dat maakt ook gevoelig voor die zaken in ons leven die we krijgen zoals genegenheid, vriendschap, liefde. Zaken die in onze economisch ingestelde samenleving niet altijd voorop staan, maar in ons geloof wel. Dankbaarheid als levenshouding hoort bij het koninkrijk van God. Wij geloven in God de Zoon, die omwille van ons en ons heil mens geworden is. Daarmee belijden wij dat we gemankeerde en beschadigde mensen zijn en ten diepste hulp nodig hebben. Elke Witte Donderdag lezen we het verhaal van de voetwassing. In dat verhaal verzet Petrus zich en dat verzet is precies een verzet tegen geholpen te worden. Het is zijn eer te na, het is onze eer te na hulp te vragen, afhankelijk te zijn. Maar Jezus zegt zeer beslist dat, wanneer Petrus volhardt in zijn verzet, hij niet bij hem hoort (Joh 13,2-10). Geholpen willen worden als levenshouding is een absolute voorwaarde voor het koninkrijk van God. Wij geloven in God de Heilige Geest, die in ons woont. Daarmee belijden wij dat wij christenen zijn. Zoals Jezus door de zalving met de Heilige Geest bij zijn doop geopenbaard wordt als de Gezalfde, de Christus, zo zijn wij door onze doop gezalfden, christenen, tempels van de Heilige Geest. Die zalving geeft ons allen waardigheid en 9

10 verantwoordelijk. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen die in ons Abba Vader bidt (Gal 4,6) het gebed dat Jezus bad en zijn leerlingen leerde (Lc 10,21-22;11,1-4). Door de Heilige Geest zijn wij in de Zoon kinderen van de Vader, worden wij uitgenodigd vertrouwelijk om te gaan met onze God. Wij zijn geen vreemdelingen meer, maar huisgenoten. Vertrouwelijkheid is de sfeer die hoort bij het koninkrijk van onze God. En misschien is dit wel het meest kenmerkende van ons geloof: dat wij door de menswording van de Zoon en de inwoning van de Heilige Geest bij God horen en God bij ons. De verrezen Heer bezoekt op Paasavond de angstige en opgesloten leerlingen. De apostel Thomas is daar niet bij. Als hij de enthousiaste verhalen van de andere leerlingen hoort, reageert hij afwijzend. Hij kan pas geloven als hij de tekenen van het lijden in de verrezen Heer kan zien. Wanneer Jezus een week later weer bij zijn leerlingen komt, is Thomas wel aanwezig en ziet hij die tekenen. Hij belijdt dan zijn geloof: mijn Heer en mijn God. Die andere leerlingen hebben Thomas niet buiten gesloten omdat hij vragen had en Thomas is niet weggebleven omdat hij twijfels had. Zo kon hij binnen die gemeenschap groeien in geloof. Wij hopen dat ook onze geloofsgemeenschap de uitnodigende omgeving mag zijn waarin mensen kunnen groeien in geloof. Wij hopen dat deze vasten ons allen toe leidt naar de poort van het geloof en dat wij allen in de hernieuwing van onze doopbeloften die vertrouwelijke omgang mogen vinden met God Vader-Zoon-Heilige Geest die ons verdiept en verbindt. Utrecht, 4 februari 2013 De Nederlandse bisschoppen 10

11 ZONDAG 3 MAART: AFRIKA-ENGAKOOR met extra collecte voor de stichting PEP-projecten Het Afrika-Engakoor met leden uit Nistelrode en omgeving, waaronder uit Heesch, komt op zondag 3 maart weer naar onze kerk. Dit speciale koor zal in de woord- en communieviering van uur de zang verzorgen met liederen uit diverse Afrikaanse landen en uit het Enga-gebied in Papua Nieuw Guinea. Het Afrika-Engakoor is op 8 september 1997 opgericht als gelegenheidskoor dat twee missionarissen uit Nistelrode bij hun gezamenlijke thuiskomst wilde verrassen door liederen uit hun werkgebieden te zingen: voor pater Toon van Kessel uit Zambia in Afrika en voor zuster Henrilena van der Laar uit het Enga-gebied in Papua Nieuw Guinea. Het enthousias-me bij de toehoorders en de zangers was zo groot, dat men besloot door te gaan. Er zijn inmiddels vijfentachtig, meest Nederlandse, leden in de leeftijd van 17 tot 87 jaar. Ze komen uit verschillende plaatsen in N.O. Brabant, met name uit Nistelrode en omgeving. Het repertoire is uitgebreid met liederen uit andere landen in Afrika. In kleurige Afrikaanse kledij gestoken, treedt dit koor ongeveer vijfentwintig keer per jaar op, zowel in Brabant als daarbuiten. Het wordt begeleid door een percussiegroep en de dirigent op accordeon. Een aantal liederen wordt a-capella gezongen. Inmiddels heeft het koor bijna driehonderdvijfendertig optredens verzorgd en daarmee geld ingezameld voor Dichtbij -projecten. Na afloop van de viering zal er achter in de kerk CD s van het koor worden verkocht. De opbrengst hiervan gaat volledig naar deze projecten. Voor de extra collecte tijdens de viering heeft het koor gekozen voor een project van de stichting PEP-projecten: de kinderen in Homocea (Roemenië) die moeten opgroeien in een kansarme omgeving. Het is deze zondag precies twaalfeneenhalf jaar geleden dat de voorganger, pastor Annemie Bergsma, van bisschop Hurkmans de kerkelijke zending ontving om als pastoraal werkster in zijn pastorale zorg voor het geheel te delen. Na afloop van bovengenoemde viering kunt u in de dagkerk de pastor persoonlijk feliciteren met dit jubileum. 11

12 Vastenaktie februari 31 maart Honduras Helpt u deze Migranten aan een toekomst? De Vastentijd, de veertig dagen tussen Carnaval en Pasen, is van oudsher de tijd van vasten en onthouding, van een stapje terug, een tandje minder. Vastenaktie roept ons op een stukje van onze welvaart te delen met mensen wereldwijd die het in het leven minder hebben getroffen dan wij. Met de opbrengst van de campagne worden wereldwijd meer dan honderd ontwikkelingsprojecten gesteund. In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Vanuit Honduras ontvluchten jaarlijks tienduizenden mensen de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun Beloofde Land, op zoek naar een betere toekomst en een menswaardig bestaan voor zichzelf en hun gezin. Hun American dream blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie 12

13 te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd. Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan. De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God. Achter in de kerk staat gedurende de vasten een grote collectebus. In deze bus kunt u uw bijdrage voor de migranten uit Honduras deponeren. De vastenzakjes zitten in het parochieblad en liggen ook achter in de kerk. Overmaken mag natuurlijk ook. Het gironummer van Vastenaktie is: giro 5850 ten name van Vastenaktie. Vastendoosjes De vastendoosjes die zijn verspreid onder de 1 e communicanten en die ook achter in de kerk liggen, kunnen worden ingeleverd tijdens de viering op paaszaterdag. Opbrengst collecten De Adventsactie van de Nederlandse Bisschoppen heeft in onze parochie 142,80 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank. 13

14 BISSCHOPPELIJKE VASTENAKTIE Drie dagen wandelen, bezinnen en solidair zijn U wandelt graag en daarnaast staat u van tijd tot tijd stil bij hetgeen het leven u te bieden heeft. Ook vindt u het belangrijk betrokken te zijn bij het wel en wee van anderen en speciaal bij dat van mensen die het minder hebben. Als u zich herkent in bovenstaand profiel, dan is de Pelgrimstocht Vastenaktie 2013 vast iets voor u. Drie dagen lang wandelen door het heuvellandschap van Zuid- Limburg, samen met anderen en met de nodige momenten van bezinning. En daarnaast kunt u, als u dat wilt, geld inzamelen voor het Vastenaktie-project in Honduras, tegen armoede in de sloppenwijken en voor hulp bij terugkeer van uit de USA teruggestuurde migranten en hun gezinnen. De Pelgrimswandeling Vastenaktie vindt plaats van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 maart 2013 in en rondom het Zuid-Limburgse Simpelveld. Iedere dag is het vertrek om uur s morgens en hopen de pelgrims vóór uur s avonds weer binnen te zijn. In de avonduren is gezorgd voor een programma met informatie en ontspanning. Deelneemsters en deelnemers kunnen drie dagen meelopen, maar er ook voor kiezen één of twee dagen mee te wandelen. Verdere informatie, over de tocht en over eventuele overnachtingsmogelijkheden, vindt u op Op die webpagina kunt u, bij aanmelding, een poster aanmaken waarmee u sponsors kunt benaderen met het verzoek voor een kleinere of grotere bijdrage. Ook zonder aanmelding bent u welkom om één, twee of drie dagen mee te lopen, u dient dan op de betreffende dag(en) zelf om uur s morgens bij Damiaan Simpelveld, Pater Damiaanstraat 38 in Simpelveld te zijn. 14 U kunt desgewenst ook telefonisch meer informatie opvragen bij Guus Prevoo, of of bij Vastenaktie, (dinsdag tot en met vrijdag).

15 ICONENEXPEDITIE IN HET JAAR VAN HET GELOOF Lezing over deze eeuwenoude voorstellingen op woensdag 27 februari Naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van het Tweede Vaticaans Concilie worden er in de Veertigdagentijd in de zes kerken van de toekomstige Nieuwe Parochie iconen tentoongesteld rond de zogeheten Christusmysteries. In het kader van het Jaar van het Geloof zijn deze twaalf iconen bedoeld om op een beeldende wijze te inspireren tot (hernieuwde) kennismaking met het christelijk geloof en tot geloofsverdieping. Iconen zijn niet in de eerste plaats kunstuitingen, maar schilderingen die uitnodigen tot gebed. Iconen zijn vensters naar de hemel. Zij wekken geloof, brengen de kijker bij Christus die het centrum is van het geloof en bevestigen door hun schoonheid de toeschouwer in zijn of haar gelovig zijn. Ieder van de zes kerken toont telkens twee iconen die voor en na een viering in de kerk van dichtbij te bekijken zijn. De twaalf iconen beschrijven in compositie en kleur de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van Christus. Er zijn drie iconen rondom zijn geboorte, drie over zijn openbare leven, drie rondom zijn lijden en sterven en drie iconen over zijn opstanding uit de dood en de gebeurtenissen daarna. Het binnentreden van God in de wereld wordt op de iconen zichtbaar door de diepteschaduwen die ontstaan door de lichtbron die achter de icoon verscholen is: het goddelijk licht dat de wereld verlicht. De kleuren hebben een bijzondere betekenis: rood staat voor het goddelijke en blauw voor het menselijke; groen is de kleur van het leven en wit van zuiverheid. De iconen zijn geschilderd door Geert Hüsstege uit Haaren (NB). Voor de iconen heeft hij tekeningen gemaakt die gebaseerd zijn op traditionele afbeeldingen van de meester-iconenschilder Rublev (ca ). Van zaterdag 2 maart tot en met zondag 17 maart worden de iconen twee aan twee tentoongesteld in de kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. Op woensdag 27 februari zal de schilder Geert Hüsstege, die al ruim twintig jaar werkzaam is op het gebied van iconen, om uur in Heesch een lezing verzorgen over zijn werk dat deze avond compleet tentoongesteld zal zijn in de dagkerk. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden vooraf is niet nodig. De toegang is gratis. Voor meer informatie: (0412) of 15

16 PUBLIEKSMIDDAG MET DEBAT HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE: PROFETISCH EN VISIONAIR, OOK IN 2013? Over de geschiedenis, de teksten en de interpretatie van het Tweede Vaticaans Concilie ( ) is veel geschreven. Het bijzondere aan het boek Visioenen van het Tweede Vaticaans Concilie is dat de visioenen van de deelnemers aan dat Concilie centraal staan. Zijn dat visioenen waarvoor mensen anno nog steeds warm lopen? Zeven visioenen worden vooreerst geplaatst in de context voorafgaand aan het concilie en belicht vanuit de conciliedocumenten. Vervolgens worden ze getoetst op hun kracht voor de actuele situatie en de toekomst van de kerk, met als leidraad de oproep die meermaals in de pastorale constitutie Gaudium et Spes weerklinkt en in andere concilieteksten opduikt: Luisteren naar de tekenen van de tijd. De kerk moest in 1962 ingaan op de vragen van de tijd, zij moet dat ook in 2012 en in De Publieksmiddag is op zaterdag 2 maart van tot uur in de Abdij van Berne in Heeswijk. Inleiders zijn Erik Borgman, Ton van Eijk en Petra Versnel-Mergaerts. Eric Borgman is hoogleraar systematische theologie in Tilburg; Ton van Eijk is priester van bisdom Rotterdam en was voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland; Petra Versnel-Mergaerts is liturgiewetenschapper en uitgever van Uitgeverij Abdij van Berne. 16

17 Franciscaanse Beweging Van der Does de Willeboissingel CA s-hertogenbosch Tel: Web: Wandeling vanuit Eindhoven met de Franciscaanse Beweging De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 23 maart 2013 (10.30 uur uur) vanuit Eindhoven een wandeling van ongeveer 12 kilometer. Na een korte inleiding op het thema ( Eenvoud ) lopen de wandelaars vanuit de stad langs de Dommel naar de Genneper Parken, een aantrekkelijk groen gebied niet ver van het centrum. Om uur zijn de deelnemers welkom in de Groene Zaal, Klooster Mariënhage, Tramstraat 41, 5611 CN Eindhoven. (Links van de Paterskerk ingang naar Groene Zaal.) Dit is ook ok het eindpunt van de wandeling. Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema Eenvoud, tevens jaarthema van de Franciscaanse Beweging. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de FB. Ontvangst: uur, afsluiting: rond uur. Kosten, ter plekke te voldoen: 5,- (voor FB-leden 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen. Koffie en thee bij aankomst en na de wandeling ook soep! Aanmelding en meer informatie: via de mail: of telefonisch: Naast het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen, studie- en bezinningsdagen en reizen, en naast de uitgave van boeken en tijdschriften, organiseert de Franciscaanse Beweging ook wandelingen. Met haar wandelprogramma speelt ze in op de belangstelling van mensen om in deze tijd samen op pad te gaan, zoals Franciscus dat eeuwen geleden ook al deed. Deze wandelingen bieden naast ontspanning en ontmoeting ook momenten van stilte en bezinning. Aan het begin, aan het slot en tijdens de wandeling kan men gebruikmaken van teksten om zich te verdiepen en met elkaar in gesprek te raken over een bepaald thema. 17

18 De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. VIERINGEN ZORGCENTRUM HEELWIJK Alle vieringen zijn op donderdag en beginnen om uur m.u.v.26 maart Datum Viering Voorganger 21 febr. Eucharistieviering D. van Dijk 28 febr. Woord- en communieviering A. Bergsma 7 maart Eucharistieviering D. van Dijk 14 maart Eucharistieviering D. van Dijk 21 maart Eucharistieviering D. van Dijk VIERINGEN IN DE PETRUS-EMMAUSPAROCHIE 2e zondag van de paastijd 23 febr Eucharistieviering D. v. Dijk Familiekoor Vervolgviering vormsel 24 febr Eucharistieviering W. Pulles P.-E. Cantorij 3e zondag van de paastijd 2 mrt Woord- en communieviering A. Bergsma Dameskoor 3 mrt Woord- en communieviering A. Bergsma Afrika-Engakoor 4e zondag van de paastijd 9 mrt Eucharistieviering D. v. Dijk Caeciliakoor 10 mrt Eucharistieviering W. Pulles P.-E. Cantorij 15 mrt K.B.O.-viering 18

19 5e zondag van de paastijd 16 mrt Eucharistieviering D. v. Dijk Gregoriaans koor 17 mrt Eucharistieviering W.Pulles Caeciliakoor U wordt uitgenodigd voor een kopje koffie of thee na de vieringen van uur op 3 en 17 maart. Op het lokale tv-station kunt u de volgende vieringen meevieren: 24 februari, 3, 10 en 17 maart. Redactie: Theo Cuppen, Jan Oomen en Johan Verdiesen 19

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Historische benadering: 4 lessen De Primitieve Kerk: De kenmerken van de eerste christenen. Het Apostolisch Concilie (begrip, aanvaarding).

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Solidariteit zonder omwegen (Vrienden zonder grenzen) Werkdocument lesimpulsen Onderbouw

Solidariteit zonder omwegen (Vrienden zonder grenzen) Werkdocument lesimpulsen Onderbouw Solidariteit zonder omwegen (Vrienden zonder grenzen) Werkdocument lesimpulsen Onderbouw Lesimpuls 1 Materiaal: affiche Bespreken van de affiche aan de hand van frames of omkadering Wat zie je op de affiche?

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V 1. Veertigdagentijd Datum: Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS

Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013. Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS Jaargang 20 Nummer 4 januari, februari 2013 Hoofdpunten in deze uitgave: WELBESTEDE TIJD KERKBALANS CARNAVALSMIS 1 Petrus-Emmaus Parochie Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch Telefoon: (0412) 451215 www.petrusemmausparochie.nl

Nadere informatie

Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering Een parel in Gods hand

Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering Een parel in Gods hand Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering Een parel in Gods hand Woensdag 20 september 2017 om 14u in kapel Sint Vincentius Maandag 25 september 2017 om 14u in kapel Sint Eloisabeth Kruisteken (Mr.

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie