Secretariaat wijkraad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretariaat wijkraad: secretariaat@wijkraadzuidoostenschede.nl"

Transcriptie

1 Colofon Jaargang 5, uitgave nummer 5, oktober Uitgave wijkkrant Zuid Oost Enschede: Stichting wijkraad Zuid-Oost in samenwerking met de speeltuinen Zuider en t Hoogeland. Deze krant verschijnt elke twee maanden. Uitgave: elke even maand rond de 15e van de maand. Inleverdatum kopy: elke oneven maand voor de 15e van die maand. Bezorgklachten (tijdens kantooruren): Redactie: Redacteur: Lies Schole, Cornelis Speelmanstraat 55, 7535 ZB Enschede, mail: Fotografie: Helmut Brune Samenstelling en eindcontrole: Paul Bilman Secretariaat wijkraad: Drukwerk: Ipskamp Drukkers B.V. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze wijkkrant. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 1

2 Compleet lespakket vanaf: e 1299,- Onze losse lesprijs is: e 37,50 per vol uur (60 minuten) / Telefoon: of dereen weet t, niemand vergeet t Iedereen weet t, niemand vergeet t Vishandel Lammers Vishandel Brinkstraat Lammers AV Enschede Tel.: Brinkstraat AV Enschede Tel.:

3 Redactioneel Een zomer om niet snel te vergeten! Het behoorlijk slechte weer echter heeft veel vrijwilligers er niet van weerhouden om tal van activiteiten op touw te zetten, waarbij met name de kinderen centraal stonden. Ook het Multi-culti buffet, het Rijksmuseum en de speeltuinen droegen een flink steentje bij om de schoolvakantieperiode voor groot en klein tot een plezierig doorkomen te maken. Het verslag van een aantal activiteiten treft u in deze krant aan. Wederom hebben een aantal nieuwe adverteerders de wijkkrant Zuid Oost uitgezocht om hun bedrijf te promoten. Van harte welkom heten wij deze keer: Camathé pedicure, Imaging Produkt Services vof en de éénmalige advertentie van Apestaartje. Zie van deze laatste ook de bijzondere reportage in onze wijkkrant. Op het moment dat wij dit artikel maken kunnen we het ons nog niet voorstellen, maar echt: de zomer is voorbij want Sinterklaas komt weer in Nederland en natuurlijk ook in Zuid Oost. Griezelen maar ook een beetje feest natuurlijk! Hij maakt weer een tocht door het Hogeland, het Varvik en een deel van het Wooldrik, dus wees op je hoede! Het kan voorkomen dat u geen of soms geen wijkkrant bezorgd krijgt. Meld het ons, dan weten we welke bezorger we kunnen aanspreken. U kunt natuurlijk ook altijd een wijkkrant afhalen bij de voorraadadressen in onze wijk. Zie het overzicht verderop in deze krant. Tot gauw maar weer! Niets onthult meer over iemands karakter dan zijn tijdverdrijf en vertier. 3

4 Verkorte weergave wijkraadvergadering September 2011 Kunstgrasveld Spartastraat: Er vindt een wijk raadpleging plaats in het kader van de BIA i.v.m. het plan om een kunstgrasveld aan te leggen op het speelterrein aan de Spartastraat. De wijk raadpleging dient plaats te vinden omdat dit plan euro gaat bedragen. Een aantal BIA-leden en bewoners (12) zijn voor het plan en 2 bewoners tegen. Dit betekent dat de BIA-leden goedkeuring krijgen om het kunstgrasveld aan te laten leggen. Kinderwijkraad Zuid Oost: De voorzitter zal contact opnemen met de coördinator buitensingelgebied om de voorbereiding te starten voor de instelling van een kinderwijkraad Zuid Oost. Diekmanterrein: Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe inrichting van dit terrein. De verwachting is dat het eind november qua grondwerken gereed is. Nieuwbouw MST: Er is een start gemaakt met een derde ingang voor de parkeergarage aan het Van Heeksplein. Vanuit de parkeergarage komt er een rechtstreekse verbinding naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Schoonspuiten woningen Kuipersdijk: Een bedrijf heeft zonder vooraankondiging woningen schoongespoten aan de Kuipersdijk. Hierbij heeft het bedrijf water en stroom gebruikt van bewoners, bij enkele bewoners zelfs zonder te vragen. De bewoners willen graag weten hoe het zit met de vergoeding van de kosten. De wijkraad en Alifa gaan dit in kaart brengen en bespreken met de woningbouwvereniging. Inbraken in onze wijk: Er wordt gemeld dat er in onze wijk vaak diefstal wordt gepleegd. De politie is ingeschakeld. Als bewoners zaken zien die niet door de beugel kunnen (zoals inbraak) kan 112 gebeld worden. Bij de wijkagent zal nog nagevraagd worden wat er met de aangiftes gedaan wordt, omdat gebleken is dat er vaak geen terugkoppeling door de wijkagent plaats vindt. 4

5 Klachten hangjongeren Van Deinselaan/Spartastraat: De opbouwwerker van Alifa zal de bewoners van adviezen voorzien in deze. Wijziging bestemming pand Gronausestraat 216 (Borent): Van de gemeente zijn stukken ontvangen voor advies om tot wijziging te komen van de bestemming op het pand Gronausestraat 216 (BORENT). De bestemming Garagebedrijven wordt in het voorstel uitgebreid met Verhuur van machines, materieel en materiaal. De wijkraad heeft op een gesprek gehad met de gemeentelijke jurist die deze zaak behandelt. Er is tot overeenstemming gekomen en de wijziging van bestemming houdt het volgende in: 1 Alle bedrijfsvoertuigen worden geparkeerd op eigen terrein. Het pand grenzende aan de Zuid Esmarkerrondweg en het recent gekochte terrein gelegen aan de Hofstedeweg, dat voorheen bij de Volvogarage behoorde, worden uitgebreid met: Verhuur van machines, materieel en materiaal. Zo heeft de omgeving, die geruime tijd overlast heeft gehad van geparkeerde Borent voertuigen, geen in beslag genomen parkeerplaatsen meer met Borent auto s. Ook zal een voorziening getroffen worden, zodat huurders hun voertuig kwijt kunnen op deze terreinen, als het bedrijf gesloten is. 2 Alle voertuigbewegingen van Borent voertuigen lopen via de Hofstedeweg-Zuid Esmarkerrondweg naar de Gronausestraat, zodat bewoners van de Hofstedeweg niet meer gewekt worden tussen 7 en 8 uur door Borent voertuigen met materieel, die over de verkeersdrempels een rammelend geluid veroorzaken. Het is bovendien veiliger voor de scholieren die veel van de Hofstedeweg gebruik maken (vastgestelde scholieren route). Stelt ne aander nooit ne vroag A j t bescheed (antwoord) nich wetn wilt 5

6 Volgende wijkschouw in Zuid Oost De volgende wijkschouw in Zuid Oost vindt plaats op maandag 7 november aanstaande, aanvang uur. De start is vanaf Servicecentrum Oost aan de Gronausestraat. De schouw vindt plaats in de onderstaande wijken: Wijk 16: Gronausestraat, Zuid Esmarkerrondweg, Keppelerdijk, na de woningen van de Leuriks in één lijn naar de Gronausestraat. Wijk 94: Lijn van de Mensinkweg naar het zuidelijk puntje van de Wooldrikshoekweg naar de Stenversweg, Zuid Esmarkerrondweg, vandaar in een rechte lijn naar de Brinkstraat tot aan de kruising met de RW 35, Brinkstraat. Bij de bebouwde kom in één lijn naar de Estafettestraat, Heutinkstraat, bij de Heutinkstraat in een lijn naar de Mensinkweg. Bewoners zijn bij deze uitgenodigd aan de schouw deel te nemen, die per fiets zal worden afgelegd. Voorraadadressen wijkkranten In onze wijk liggen er op een aantal plekken wijkkranten op voorraad om af te halen. Dit zijn: Dr. Bonfrere aan de Madioenstraat Dierenkliniek hoek Brinkstraat/singel Kapper Timmers Padangstraat Stadsdeel Oost Gronausestraat De Roef Pastoor Geertmanstraat Apotheek Baurichter Heutinkstraat Apotheek Centrum Beltstraat Speeltuin Zuider Kuipersdijk Speeltuin t Hoogeland Molukkenstraat Heeft u een keer een wijkkrant gemist, dan kunt u hier altijd nog een wijkkrant ophalen. Mocht u er nog een afhaaladres bij u in de wijk bij willen, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie. Wij zullen dan bekijken of we dit kunnen regelen. 6

7 Wijkbudgetten weer een stapje dichterbij In navolging op de berichtgeving in de vorige wijkkrant aangaande de wijkbudgetten, is er weer een stap gemaakt. Het bestuur van de wijkraad heeft unaniem besloten om een coördinerende rol te gaan innemen met betrekking tot de wijkbudgetten. Aan het eind van 2011 zullen diverse potjes worden samengevoegd tot een wijkbudget. De BIA zal dan onder andere niet meer bestaan. Het wijkbudget biedt u de mogelijkheid om te allen tijde een idee in te dienen om uw leefomgeving te verbeteren. Het voordeel is dat uw wijk elk jaar de beschikking heeft over een budget, dit in tegenstelling tot de huidige situatie. Het grootste verschil is dat u de ideeën niet meer bij de gemeente indient, maar dat u als inwoner(s) zelf gaat bepalen en toetsen of deze ideeën gerealiseerd moeten worden. Deze unieke kans om de wijkbewoners aan het roer te zetten wordt omarmd door de wijkraad en daarom zal de wijkraad participeren in het traject. Na intensief overleg heeft de wijkraad besloten om de gehele besluitvorming over de besteding van de gelden zoveel mogelijk door u als burger te laten bepalen. De wijkraad zal alleen een adviserende en coördinerende rol gaan innemen, anders gezegd: de wijkraad zal alleen het proces inrichten en bewaken. Het moment is dan ook aangebroken om u als wijkbewoner te gaan betrekken bij de wijkbudgetten. De wijkraad organiseert daarom op 27 oktober een bijeenkomst om u voor te lichten over het wijkbudget en welke rol u daarbij kan spelen. Graag nodigen wij u dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij verzoeken u zich aan te melden bij het secretariaat, Via het secretariaat krijgt u dan de locatie door waar de bijeenkomst zal plaatsvinden. Het succes van uw wijkbudget hangt af van u als wijkbewoner. Wij hopen u dan ook te mogen begroeten op de bijeenkomst. Laurens Wassen,voorzitter wijkraad Zuid Oost Enschede Ook adverteren in deze wijkkrant? Neem dan contact op met Lies Schole, bij voorkeur per mail: of bel naar (053) of , graag na uur. 7

8 advertorial 8

9 Eerste flora- en faunaflat in Enschede komt in Zuid Oost Zoals u in eerdere wijkkranten heeft kunnen lezen, is er een plan geopperd om een flora- en faunaflat te realiseren in het Wooldrikspark. Voor Enschede een nieuw project en mogelijk ook voor heel Overijssel. Eerst even wat meer informatie over wat een flora- en faunaflat inhoudt en hoe dit flat eruit gaat zien: De flora- en faunaflat krijgt de vorm van een piramide. Vier schuin oplopende vlakken hebben elk een afmeting van 1.20 m vanaf de grond schuin toelopend naar boven. De flat bestaat uit een kern van beton met daaromheen een schil van metselwerk, waarin verschillende openingen worden aangebracht. In deze openingen kunnen insecten nestelen en overwinteren. Hier is uiteraard rekening gehouden met de bij, die door insecticiden en mijten enorm in aantal is teruggelopen. De bij is belangrijk omdat hij zorgt voor de bevruchting van veel plantensoorten, o.a. ook van groente en fruit. Het buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in zogeheten kasteelmetselstenen, waardoor de flat een aanzien krijgt van een natuurlijk bouwwerk in het bos. De betonnen kern in de binnenzijde is door de constante luchtvochtigheid en gelijkmatige temperatuur geschikt als winterverblijf voor meerdere diersoorten. Door het gebruik van kalkvrije metselspecie wordt de flat ook aantrekkelijk voor muurplanten. Op de bovenkant van een faunaflat komt een dak waaronder vogels kunnen nestelen. Hier kan ook de huiszwaluw een nest bouwen. Op het dak van de flat wordt vegetatie aangebracht, wat weer een nestplek voor kleine insecten wordt. De insecten trekken weer vogels aan. Op deze wijze zal de flora- en faunaflat een nestel- en overwinterplek worden voor insecten, vogels, vlinders en al het andere wat om ons heen vliegt, krioelt, kruipt en fladdert. Om de kosten van de uitvoering zo laag mogelijk te houden, is ervoor gekozen zoveel als mogelijk gebruik te maken van hergebruikte materialen. Het project zal uitgevoerd worden door leerlingen van het SSB, een opleidingsbedrijf (leer-werkproject) van de bouw. 9

10 Zoals eerder gemeld komt dit flat in het Wooldrikspark te staan. Om de dieren een kans te geven zich in een rustige omgeving te nestelen, is ervoor gekozen dit flat achter in bosschage te plaatsen waar het niet opvalt en niet toegankelijk is voor bezoekers van het park. Bekend is inmiddels dat ons stedelijk gebied zo dicht wordt gebouwd dat er nog maar weinig ruimte voor dieren overblijft. Als blijkt dat de flora- en faunaflat zich inderdaad zo ontwikkelt als wordt gehoopt, is het niet uitgesloten dat er op meerdere plekken in Enschede dit soort onderkomens voor flora- en fauna worden gebouwd. Begin september 2011 heeft de betrokken gemeente ambtenaar laten weten dat de parkcommissie akkoord gaat met plaatsing van het flora- en faunaflat in het park. Dit unieke project wordt bekostigd uit de BIA gelden van Hogeland Zuid. Namens de initiatiefnemer in deze, Lies Schole, portefeuille groen en milieu wijkraad Zuid Oost Enschede Groen en milieu Milieu: Ondanks de toezegging van de regiomanager van de gemeente Enschede, dat er alles aan gedaan wordt om de vuilstort rond de container van het Goed aan de JJ van Deinselaan onder controle te krijgen, is er tot op heden nog geen verandering zichtbaar. De vuilnisbelt is nog even hoog als het afgelopen jaar. De indruk bestaat dat, als de gemeente al actie heeft ondernomen, dit tot geen verbetering heeft geleid. Overigens wordt de ruimte rond de glascontainer op de hoek Madioenstraat/Riouwstraat ook als afvalpunt gebruikt en wordt de berg afval ook daar steeds groter. De voorzitter van de wijkraad gaat de wethouder en de gemeenteraad hierover aanschrijven. Wateroverlast Hendrik Smeltweg: De put aan de Hendrik Smeltweg nabij nummer 33 kan bij veel regen het water niet meer afvoeren. Met de wijkschouw zal dit worden meegenomen. 10

11 Groen: Stand van zaken flora en faunaflat: Zie elders in deze krant voor de volledige informatie hierover. Beheersplan "Jij maakt de buurt : Met betrekking tot het beheer van openbare ruimtes in de woonwijk, ligt er bij de gemeente het plan: Jij maakt de buurt. Via dit project krijgen de bewoners de gelegenheid, met ondersteuning van de gemeente, te zorgen voor hun eigen groen-onderhoud ten aanzien van openbaar groen. Een beheersplan voor Zuid Oost wordt opgemaakt. Thuis in gezelligheid voor o.a.: biljarten, darten, projectiescherm,verjaardagsfeest, personeelsfeest, chique bruiloft, uitgebreide catering. TEVENS SLIJTERIJ Brinkstraat AR Enschede

12 Maaibeleid in Zuid Oost: De voorzitter van de wijkraad vraagt hoe het maaibeleid van de gemeente inzake de grasvelden eruit ziet. Er wordt nu zeer onregelmatig gemaaid. De gemeente zal hierop terugkomen. Kunstgrasveld Celsiusstraat: Het kunstgrasveld aan de Celsiusstraat wordt alle dagen intensief gebruikt door de kinderen. Het is een schot in de roos. De gemeente heeft haar toezegging, om een dam aan te brengen bij een verhoging naast het kunstgrasveld, nog niet gestand gedaan. Bij harde regen spoelt zand van deze verhoging op het kunstgrasveld. Dat is handig! Eén van onze adverteerders was buitengewoon verbaasd dat zijn interview, dat wij als redacie bij hem hadden opgenomen en uitgewerkt, was overgenomen in één van de andere wijkkranten in Enschede. Wij als redactie zijn hier van geschrokken: wij zijn hier niet over geïnformeerd en naar de betrokken adverteerder toe is dit uiteraard niet correct. Een groot compliment natuurlijk dat we nu ook al worden gekopieerd, echter, dat is toch echt niet de bedoeling. We hebben daarom nu toch een restrictie opgenomen dat het niet toegestaan is ongevraagd artikelen uit onze wijkkrant te gebruiken als paginavulling voor andere wijkkranten. Inmiddels hebben wij van een andere redactie het verzoek gekregen een artikel uit onze wijkkrant te mogen overnemen in hun wijkkrant. In overleg met ons zijn er natuurlijk mogelijkheden. Het is maar even dat u het weet! 12

13 Gebied Zuid Oost De redactie krijgt regelmatig de vraag (met name ook van adverteerders) wat precies het gebied Zuid Oost inhoudt. Dat is nogal wat, we hebben 7700 wijkkrantbezorgadressen, een heel omvangrijke wijk. We zullen de omranding van de wijk weergeven. Alle straten die links binnen deze ring liggen, vallen onder Zuid Oost. Start Gronausestraat vanaf Servicecentrum Oost de stad in. Boulevard Ledeboerstraat Mooienhof Vervolg Boulevard Linksaf Haaksbergerstraat tot aan Zuiderval Zuiderval tot en met Rijksweg 35 Rijksweg 35 tot en met Zuid Esmarkerrondweg Zuid Esmarkerrondweg tot aan Keppelerdijk Keppelerdijk Zuid Esmarkerrondweg tot aan Servicecentrum Oost Ongeveer 25 vrijwilligers zorgen ervoor dat de wijkkrant in dit gebied tijdig bij iedereen in de brievenbus komt! Beelden Kiekenloerepad weer vernield. Het is waarschijnlijk bij iedereen bekend in de wijk: het Kiekenloerepad in de wijk Hogeland. De route bestaat uit beelden gemaakt door de kinderen van de Alfonsus-, Drakensteyn- en Willem Wilminkschool. Deze beelden zijn onder begeleiding van kunstenares Ine Hutten gemaakt. Gelukkig zijn heel veel wijkbewoners positief over de beelden en de route. Toch denkt niet iedereen hier zo over. Het afgelopen jaar hebben er meerdere vernielingen plaatsgevonden. De hond, tomaat en de poes zijn vernield. Al deze beelden zijn voor de zomervakantie weer gerestaureerd. Maar helaas... Vorige week kwamen we tot de ontdekking dat de poes weer kapot is gemaakt. Heel erg spijtig voor de kinderen die juist zo trots zijn op hun eigen kunstwerk. Vermoedelijk gaat het om jonge wijkbewoners die zich vervelen. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie want we willen dat dit stopt! De dader(s) moet(en) bekend worden. Wij zetten ons daar 100% voor in. Wij willen u ook vragen om alert te zijn en vernielingen te melden bij de politie en gemeente. We hopen zo de vernielers te kunnen (aan)pakken. 13

14 Stand van zaken Wijkverkeersplan Zuid-Oost Stand van zaken Wijkverkeersplan Zuid-Oost Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2007 besloten het Wijkverkeersplan Zuid-Oost als uitgangspunt te hanteren voor verbetering en herinrichting van de infrastructuur in de twee wijken Hogeland (buiten de singel) en Wooldrik. Door uitvoering van de voorgestelde maatregelen wordt een belangrijke impuls gegeven aan het verbeteren van de leefbaarheid van het gebied. Doordat de wijken Varvik-Diekman, Hogeland (buiten de singels) en Wooldrik niet gebouwd zijn op het huidige aanbod aan verkeer, zijn er verschillende verkeersknelpunten ontstaan. Om hier iets aan te doen is de wijkraad met het voorstel gekomen om een wijkverkeersplan op te stellen voor de wijken Varvik-Diekman, Hogeland (buiten de singel) en Wooldrik. Een werkgroep bestaande uit de bewoners, belanghebbenden en de wijkraad hebben in 2006 zelf het wijkverkeersplan opgesteld en zijn daarbij ondersteund door een adviesbureau. Het wijkverkeersplan is gepresenteerd aan de bewoners van de beide wijken en bewoners hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren. Vanuit het wijkverkeersplan zijn inmiddels de volgende straten aangepast: Waar werkzaamheden Welke verkeersmaatregel in wijkverkeersplan Tegelerweg Drempel kruising Van der Waalslaan/Tegelerweg Drempel kruising Lorentzlaan/Tegelerweg Wooldrikshoekweg Drempel kruising Hofstedeweg/Wooldrikshoekweg Drempel kruising Celsiusstraat/Wooldrikshoekweg Drempel kruising Tegelerweg/Wooldrikshoekweg Nieuw Guineastraat Drempel kruising Meester Cornelisstraat/ Nieuw Guineastraat Benkoelenstraat Drempel kruising Benkoelenstraat/Meester Cornelisstraat Drempel kruising Benkoelenstraat/Halmaherastraat Uitrit Benkoelenstraat op de Van Deinselaan Lammertsweg Drempel kruising Lammertsweg/ Reamurstraat Zuid Esmarkerrondweg Drempel kruising Z.Esmarkerrondweg/Celciusstraat Drempel kruising Z.Esmarkerrondweg/Lammertsweg J.J. Van Deinselaan Drempel kruising van Deinselaan/Estafettestraat Drempel kruising van Deinselaan/Spartastraat Drempel kruising van Deinselaan/ Atletenstraat Madioenstraat Aanwijzen als 30 km zone Drempel als poort nabij H. Smeltweg Drempel kruising Madioenstraat/Tegalstraat Brinkstraat Aanwijzen als 30 km zone 14 Uitrit Brinkstraat op de Singel Drempel kruising Brinkstraat/Preangerstraat Tegelerweg Drempel kruising Tegelerweg/Rechterlaan

15 Drempel kruising van Deinselaan/Spartastraat Drempel kruising van Deinselaan/ Atletenstraat Madioenstraat Aanwijzen als 30 km zone Drempel als poort nabij H. Smeltweg Drempel kruising Madioenstraat/Tegalstraat Brinkstraat Aanwijzen als 30 km zone Uitrit Brinkstraat op de Singel Drempel kruising Brinkstraat/Preangerstraat Tegelerweg Drempel kruising Tegelerweg/Rechterlaan Opheffen eenrichtingsverkeer Pastoor Geertmanstraat Herinrichting straat waaronder oversteek+drempel Van Heutzplein Herinrichting, waarbij geen draagvlak bleek te bestaan voor extra parkeerruimte Keppelerdijk Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer Kruispunt Gronausestraat- Aparte strook voor afslaand verkeer. Singels Henri Viottastraat Drempel kruising H. Viottastraat/J.J vd Hulststraat Kamerlingh Onneslaan Drempel kruising K. Onneslaan/Van der Waalslaan Schultenhofstraat Drempel kruising S. Hofstraat/B. Zweerstraat Fietspad Zuid Bestaande paden verhard Esmarkerrondweg - Heutinkstraat Knippen Schukkinkweg Blijkt geen draagvlak voor te bestaan, planvorming gestopt Van Diemenstraat Aanpassingen voor tijdelijke inrichting met schuin parkeren en eenrichtingsverkeer De straten die vanaf 2012 en verder worden aangepast (in willekeurige volgorde): Celsiusstraat Drempel kruising Celsiusstraat/ Schoolbosweg Drempel kruising Van Diemenstraat/Atletenstraat Van Diemenstraat Eventueel herinrichting straat Cheribonstraat 1 uitrit bij aansluiting Van Deinselaan Malangstraat 1 uitrit bij aansluiting Van Deinselaan Riouwstraat 1 uitrit bij aansluiting Van Deinselaan De meeste verkeersmaatregelen zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd samen met de aanpak van de riolering of andere onderhoudswerkzaamheden in de straten. Naast de bovenstaande genoemde maatregelen wordt in deze straten, indien in het wijkverkeersplan aangegeven, ook gekeken naar de mogelijkheden om extra parkeergelegenheden te creëren. 15

16 Geslaagd Multiculti Buffet bij POWER centrum- oost Een Powercentrum is een centrum dat zich richt op maatschappelijke activering door middel van verbinding met de bewoners en organisaties in de wijk. Steeds meer mensen in Enschede maken gebruik van de mogelijkheden van een Powercentrum; inmiddels is er in elk stadsdeel een activeringscentrum gevestigd. Voor bewoners van Enschede Oost en een deel van het centrum is er een Powercentrum aan de Perikweg 9. Om meer bekendheid te geven aan dit centrum werd er op woensdag 20 juli een Multiculti Power Buffet georganiseerd onder de titel: Power kookt voor de wijk. Via een oproep werden wijkbewoners en vertegenwoordigers van diverse wijkinstanties uitgenodigd voor het Multiculti Power Buffet. Dankzij de verschillende nationaliteiten van de medewerkers werd het een buffet met een internationaal tintje. Tijdens het buffet kon men verschillende warme en koude gerechten proeven en informatie krijgen over de culinaire hoogstandjes die door de medewerkers zelf waren bereid. Naast het doel om meer bekendheid te geven aan het Powercentrum, was het gezamenlijk bedenken en uitvoeren van het buffet een goede manier om aan teambuilding te doen. In de maanden ervoor werd de planning gemaakt, de weken daarna werden de plannen uitgevoerd. Op de dag van de opening steeg de spanning. Hebben we wel genoeg gekookt, blijft het droog, komen de gasten wel? De regen kwam met bakken uit de lucht, maar in de namiddag scheen de zon volop en kon coach Colette Koenhorst met een gerust hart het buffet openen voor de De jacht wordt pas een sport Als de dieren terug kunnen schieten 16

17 binnenstromende bezoekers. Na een persoonlijke toespraak van Arta Hajdari, één van de kunst-activeerders, roemde wethouder Myra Koomen de medewerkers van het Powercentrum om dit goede initiatief voor de wijk. Eten verbindt altijd, wie houdt er nu niet van lekker eten! De bezoekers waren het roerend met de wethouder eens en schuifelden langs de mooi opgemaakte tafels met onder andere Dominicaanse en Turkse hapjes, Hollandse soep en Indische rijsttafel. Het buffet was aangekleed met kleurige vlaggen en een presentatie van een Multicultischilderswand, waarop schilderijen van de deelnemende wijkbewoners geëxposeerd werden. Het muziek-optreden had geen elektrische versterking nodig; de zangstem van Marcel Medendorp (en gitaar) en fluittonen van Evelien Ebber (dwarsfluit) zorgden voor een passende, bijna Bourgondische sfeer bij het eten. Met circa 100 bezoekers mag het Multiculti Power Buffet als een geslaagde activiteit gezien worden en is het doel bereikt: het onder de aandacht brengen van dit Powercentrum. Het Power centrum-oost blijft zich steeds verder ontwikkelen. Zo zijn er wekelijks inloopactiviteiten zoals schilderen & tekenen en bijvoorbeeld een praatgroep Nederlandse taal. Voor andere activiteiten zoals wandelen & fietsen of bloemschikken moet u zich van te voren opgeven. Een aantal nieuwe activiteiten die dit jaar te verwachten zijn: een workshop boventoon-zingen, Mandala s tekenen en budget koken. Kijk voor een compleet overzicht van alle activiteiten op onze website: www. centrumpower.nl/oost of bel: Langskomen kan altijd. Het centrum is op werkdagen open van 9.00 tot uur. Power verwelkomt u graag! 17

18 Zorg van Livio Voor iedereen in Enschede is onze thuiszorg dichtbij! Wijkverpleegkundige hulp Nachtzorg Persoonlijke verzorging Acute zorg Medisch Technische Verpleging Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Ergotherapie thuis Diverse andere thuiszorg-vormen Of kom wonen in één van onze woon- en zorgcentra of verpleeghuizen. Iedereen is welkom om mee te doen met de activiteiten in de woon- en zorgcentra! Zorg nodig? Bel ons direct en we regelen het! Meer informatie? Bel (lokaal tarief) of kijk op onze website 18

19 Er is weer van alles te beleven op de Zuiderspeeltuin! Woensdag 21 december bijvoorbeeld, dan kunnen alle kinderen van de basisschool gratis een kerstbakje maken. De biljarters van de Zuiderspeeltuin spelen mee in de Andre Kors competitie. Word ook lid van onze biljartclub, we spelen elke dinsdag- en donderdagmiddag. Houdt u van een potje kaarten (bijvoorbeeld kruisjassen of klaverjassen) kom dan eens langs op de maandagavond. Vanaf uur bent u van harte welkom. Deelnamekosten zijn 1 euro per avond. Wij kaarten uitsluitend voor de gezelligheid, dus prijzen winnen, nee, dat zit er niet in! Computerles? Ook daarvoor moet u bij de Zuiderspeeltuin zijn: elke dinsdag- en vrijdagmorgen is er les, van 9.30 tot uur en van tot uur. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer: (vraag naar Roelof Boer). De kosten bedragen 3 euro per uur. Imaging Product Services vof Nieuw in Enschede! Pasfoto s direct klaar! Uiteraard geschikt voor officiële documenten zoals Paspoort of Rijbewijs. Klaar terwijl U wacht! Prijs: 7.95 per stuk met gratis leuke sleutelhanger 2 de set Pasfoto of Portrait opname 3.95 Voldoende gratis parkeer gelegenheid! IPS Digital Foto Printshop! Het drukken van bijvoorbeeld uw vakantie foto s kunnen we eenvoudig en snel te realiseren. Wij gebruiken hoogwaardige apparatuur en foto materialen 10 x 15 cm 0.13 per stuk 13 x 18 cm 0.17 per stuk 19

20 20

21 Handtekeningen voor de burgemeester Het begin van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons. Vele kinderen fietsen dan ook dagelijks door onze wijk op weg naar school. Zo ook Charissa en Esmee, zij wonen in de Molukkenstraat. Op hun route naar en van school moeten zij dagelijks de kruising Hogelandsingel/Brinkstraat/Molukkenstraat oversteken. Op deze kruising gebeuren regelmatig ongelukken en niet zelden ernstig en zelfs kort geleden met dodelijke afloop. Charissa is onlangs nog getuige geweest van een ongeluk met zeer ernstig letsel. Voor haar was de maat vol, ze wil dit niet nog eens meemaken. Charissa en Esmee hebben daarom besloten om een handtekeningenactie te organiseren in de wijk om zo aandacht te vragen om de veiligheid van de kruising te verbeteren. Zij verwachten enkele honderden handtekeningen op te halen. Daarnaast hebben ze een brief geschreven die ze gezamenlijk met de handtekeningen willen aanbieden aan de burgemeester. De wijkraad Zuid Oost steunt de actie van de beide meisjes en roept u op om de actie ook te steunen. U kunt dit doen door een reactie te sturen aan: met de tekst: Ik steun de actie van Charissa en Esmee. Wij hopen dat de burgemeester tijd wil vrijmaken in zijn druk bezette agenda om aandacht te schenken aan deze actie. Wij wachten zijn reactie met belangstelling af. Laurens Wassen, wijkraad Zuid Oost Enschede Kuipersdijk CC Enschede M E I 21

22 Een breed maatschappelijke instelling presenteert zich: Project thuisadministratie Het project thuisadministratie ondersteunt mensen bij het voeren van hun (financiële) administratie. Deze dienst wordt geboden door Alifa Welzijn Ouderen en Humanitas. Alifa richt zich hierbij m.n. op de groep ouderen en Humanitas op de groep tussen 18 en 65 jaar. Voor beide organisaties geldt dat de ondersteuning gedaan wordt door vrijwilligers die op huisbezoek komen. Het project Thuisadministratie bestaat reeds sinds Er komen steeds meer mensen die moeite hebben met het op orde brengen en houden van hun administratie. Soms is het lastig om een officieel poststuk te onderscheiden van reclame of (bank) afrekeningen te begrijpen. De vrijwilliger helpt hierbij. Bij Humanitas heeft de ondersteuning altijd een tijdelijk karakter. Deze ondersteuning is gericht op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de klant, zodat deze de administratie na ongeveer een jaar ondersteuning weer zelfstandig kan doen. De ondersteuning omvat onder andere het ordenen en bijhouden van de administratie, invullen van formulieren zoals zorg- of huurtoeslag, (bijzondere) bijstand en kinderbijslag, indienen van aanvragen bij de schuldhulpverlening en/of het opstellen van een budgetplan. 22

23 De klanten van Alifa Welzijn Ouderen worden over het algemeen blijvend geholpen. Bij de ouderen gaat het meestal om het ordenen en bijhouden van de adminstratie en het invullen van formulieren. Alifa Welzijn Ouderen en Humanitas trekken samen op in dit project. Voor beide organisaties geldt dat zij op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers om aan de hulpvraag te kunnen blijven voldoen. De vrijwilligers wordt scholing aangeboden. Voor vrijwilligers van Welzijn Ouderen geldt dat zij 55 jaar of ouder moeten zijn. Wilt u meer weten of heeft u belangstelling, neem dan contact op met: Humanitas, Ghislaine Vreede Alifa Welzijn Ouderen, Wil Varwijk of Dian van Beest Nieuws van Quatremain Deux aan de Borneostraat Wij, een aantal mannen die graag een boompje kruisjassen, zoeken mannen en vrouwen die het kruisjassen ook een leuk gezelschapsspel vinden. Wij kaarten elke maandagmiddag van twee tot vijf uur in de recreatieruimte van de Quatremain Deux aan de Borneostraat. Meer informatie? Bel even met: Peter Damhuis tel. (053) Lambert Geerdink tel. (053) Wim Smit tel. (053) Herman Egberink tel. (053)

24 Uitgelicht: onze adverteerder Vredehof Dit keer heeft de redacteur geen interview afgenomen, maar presenteert het bedrijf zich op haar eigen wijze. Vredehof Uitvaartverzorging Alles kan en alles moet kunnen... Mensen verwachten steeds meer van een uitvaartonderneming. Er zijn steeds minder vaststaande rituelen en gebruiken. Creativiteit, meedenken, inlevingsvermogen en uiteindelijk de familie laten beslissen wat het beste past bij de uitvaart van hun dierbare. Dat is in toenemende mate de rol van uitvaartleider. Alles kan en alles moet kunnen bij een uitvaart is een veelgehoorde kreet. Dat is natuurlijk ook zo, toch houdt Vredehof ook vast aan tradities en decorum: een uitvaart regelen in kostuum, voorlopen bij de plechtigheid in slipjas, een kist vervoeren met vlaggetjes op de auto. Niet omdat het altijd zo gedaan is, maar omdat het een plechtigheid tot een plechtigheid maakt, gebaseerd op respect voor de dood en piëteit. Als voorbeeld van een heel persoonlijk afscheid informeren wij u graag over de mogelijkheden van de FC Twente Uitvaart. Voor FC Twente fans is het nu mogelijk om op een geheel passende manier afscheid te nemen. Een mooie samenwerking van Vredehof met FC Twente en de supportersverenigingen! Het productenpakket: Samen met de supportersverenigingen heeft Vredehof de wensen van de fans in beeld gebracht en een fraai productenpakket samengesteld. Mensen kunnen bijvoorbeeld 24

25 kiezen uit een fraaie rode of zwarte FC Twente kist, uiteraard met clublogo, FC Twente rouwkaarten en bidprentjes/dankkaartjes, condoleanceregister en een rouwauto met FC Twente vlaggetjes en grafsteen en urn met logo. Nabestaanden kunnen per familie kiezen voor een gesigneerde bal en een gesigneerd FC Twenteshirt. Tevens kan gebruik gemaakt worden van de spelersbus (indien beschikbaar), erehaag vlaggen, ballonnen en artikelen uit de fanshop. Op de website van Vredehof zijn deze producten eenvoudig en overzichtelijk te bekijken ( -> FC Twente Uitvaart). Vredehof Uitvaartverzorging heeft de exclusieve rechten ten behoeve van haar producten en/of diensten de naam en het logo van FC Twente 65 BV te gebruiken. Via Vredehof is het voor iedereen mogelijk om gebruik te kunnen maken van deze producten. Daarnaast heeft Vredehof een unieke samenwerking met veel Twentse ondernemers waar u met de Nu voor Later Card van Vredehof terecht kunt voor een interessant voordeel. Met de Nu voor Later Card ontneemt u uw directe familie veel onnodige toekomstige zorgen. Zij zijn volledig op de hoogte van uw wensen ten aanzien van uw eigen uitvaart. Bovendien profiteert u van interessante kortingen die van pas komen na het overlijden, zoals korting op de uitvaart, professionele sprekers, muziek en natuursteen. Maar ook tijdens het leven geniet u al van interessante kortingen en privileges. Denk hierbij aan unieke voordelen bij o.a. restaurants, theaters, galeries en musea. Op de website vindt u alle voordelen vermeld. Mocht u nadere informatie wensen over deze specifieke producten of wilt u meer informatie over Vredehof en haar dienstverlening? Neemt u gerust contact op, de medewerkers van Vredehof zijn u graag van dienst! Vredehof Uitvaartverzorging Tel

26 Uitreiking geschenkbon enquête wijkraad Zuid Oost In de wijkkrant van april jongstleden was een enquête-formulier opgenomen. Middels dit enquête-formulier is onderzocht met welke instellingen, die werkzaam zijn in de wijk, bewoners contact opnemen en hoe dit contact tot stand komt. Diverse ingevulde formulieren zijn ingezonden. Aan mevrouw Wilma van Leeuwen uit de Benkoelenstraat, die het formulier ook had ingeleverd, overhandigde de vice voorzitter van de wijkraad, de heer Ben Witbreuk, een geschenkbon. Deze bon werd beschikbaar gesteld door de woningcorporaties, onder dankzegging voor de invulling van de enquête. De instellingen (wijkbeheer gemeente, stadsdeelmanagement, politie/wijkagent, woningbouwcorporaties De Woonplaats, Domijn en Ons Huis, Welzijn Alifa, Maatschappelijk werk SMD, wijkraad Zuid Oost en overige instellingen) hebben middels de aangeleverde gegevens een inzicht gekregen op welke wijze de bewoners de contacten leggen met instellingen in de wijk. Bij deze tevens dank aan alle overige bewoners die ook de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. 26

27 Helmut Brune, onze fotograaf voor de wijkkrant Heeft u als lezer van deze krant een artikel voor de wijkkrant en wilt u hier een foto bij, dan kunt u contact opnemen met Helmut, bij voorkeur per mail: Bellen kan ook op nummer Zuid Oost, 10 oktober 1943 Deze gedenkwaardige dag begon zo mooi: lichte vorst in de nacht, een stralende zon in de morgen. Ondanks dat het midden in de oorlog was, lokte het mooie weer veel inwoners van Enschede naar buiten. De voetbalvelden hadden geen gebrek aan bezoekers. Vanaf oktober 1942 waren naast de Engelse Royal Air Force ook de Amerikanen betrokken bij de luchtoorlog. Zij opereerden vanaf hun bases in Engeland. In tegenstelling tot de Engelsen voerden de Amerikanen hun bombardementsvluchten bij voorkeur overdag uit. De risico s waren groot. Ondanks de voor die tijd al goede navigatiesystemen ging er ook nog wel eens wat mis. Enschede heeft daarvan het trieste bewijs moeten ondervinden. Op tijd en volgens plan verlieten de gevechtsformaties op 10 oktober 1943 om uur Engeland met de opdracht in een rechte lijn naar Munster te vliegen. De Duitse tegenaanval was hevig en er werden veel vliegtuigen neergehaald. Er ontstond 27

28 verwarring omdat het leidende toestel van de gevechtsformaties werd getroffen door een Duitse jager. Eén divisie besloot koers te zetten richting Rheine. Rheine werd gemist en in een nieuwe poging Rheine aan te vallen richten de vliegers hun vizier op fabriekscomplexen nabij een station in de veronderstelling dat dit Rheine was. 166 brisantbommen en 500 ponders lieten 14 vliegende forten vanaf 8 kilometer hoogte vallen op... Enschede! Zuid Oost werd enorm getroffen op deze zonnige middag: 191 percelen werden verwoest, 32 percelen en 8 fabrieken zwaar beschadigd en ruim 2000 percelen kregen lichte schade. Vele doden en gewonden zijn er toen in Zuid Oost gevallen. Wij hebben informatie opgediept van huizen in Zuid Oost die getroffen zijn door de bombardementen en soms alleen nog een diepe krater achterlieten. Dat zijn (straatnaam met daarachter de huisnummers): Ambonstraat nrs. 37 t/m 43, Bandoengstraat nrs. 69 t/m 77, Bataviastraat nrs. 2 t/m 8, Batjanstraat nrs. 63 t/m 73, Boeroestraat nrs. 15 t/m 21, Brinkstraat nrs. 70 t/m 76, 82 t/m 90, 190 t/m 194, 285 t/m 291 en nr. 385, Buitenzorgplein nrs. 23 en 24, Daalweg nrs. 24 t/m 30 en 54, Van Diemenstraat nrs. 83 t/m 87, Floresstraat nrs. 30 t/m 36, Hoogstraat nrs. 12, 12a, 46 t/m 64, 74, 76, 110 t/m 118 en 113, Javastraat nrs. 98 t/m 106, Menadostraat 2, Niasstraat nrs. 3 en 5, Padangstraat nrs. 38 en 40, Palembangstraat nrs. 25, 27, 27a, 27b, 28, 30, 44, 46, Perikweg nrs. 1 en 3, Preangerstraat nrs. 23 t/m 29, 32, 34 en 38 t/m 44, Van Riebeekstraat nrs. 34 t/m 38a, Rietmolenstraat 42, 44 en achter nr. 47, Soendastraat nrs. 33, 35, 38 en 44 t/m 48, Spelbergsweg nrs. 23, 38 t/m 44, 50 en een houten loods, Tegalstraat nrs. 15 en 17. Gedenkwaardige plekken, die velen niets zullen zeggen. Zonder dat je het weet, woon je nu mogelijk op een zeer bijzondere plek in onze wijk Zuid Oost en denk je misschien heel kort even aan 10 oktober 1943, half vier s middags, een dag die zo zonnig begon. Inleverdatum kopy wijkkrant december 2011: Uiterlijk 15 november

29 CamathÉ Pedicure Hogelandsingel GD Enschede Ingang Makassarstraat Mobiel: Aantekening Reuma & Diabetes KRP geregistreerd KRP Nummer Aangesloten bij Brancheorganisatie Wilt u een afspraak maken, bel dan

30 30

31 Activiteiten in Trefpunt Zelfzorg Oktober en November Trefpunt Zelfzorg is een uniek project, waarbij Welzijnswerk en Gezondheidszorg de handen ineen slaan om een betere kwaliteit van zorg te creëren. Dat houdt in dat er voorlichtingen, cursussen en/of groepsbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Nieuwsgierig? Kom eens langs aan de Wethouder Beverstraat 185, te Enschede (derde verdieping). We zijn ook te volgen op hyves: en Twitter: ONTMOETING (EX)BORSTKANKERPATIËNTEN Ontmoet anderen die net als u ervaringen willen delen. U kunt elkaar steunen in het verwerken van ervaringen of helpen in de zoektocht naar informatie, dit onder begeleiding van ervaringsdeskundigen van Borstkanker Vereniging Nederland. Oktober is de maand van de borstkanker. Voor deze speciale gelegenheid hebben we op 10 oktober een voorlichting over de behandeling na lymfedrainage. Deze voorlichting zal verzorgd worden door een fysiotherapeut van Fysio Twente. Deelname is kosteloos Maandag 10 oktober 2011 van Maandag 14 november 2011 van NIEUWSUURTJE Onder het genot van een lekker bakje koffie praten we over wat er in de wereld gebeurt, bij u in de wijk of mogelijk zijn er onderwerpen die u zelf wilt aandragen. Vrijblijvend binnenlopen op Donderdag 20 oktober 2011 van 10:00 11:30 uur IN BEWEGING Samen met u trekken we erop uit voor een stevige wandeling op maat. De frisse lucht en de veranderende natuur maken dat u zich op een relaxte manier kunt inspannen. Deelname is kosteloos Donderdag 27 oktober 2011 van 10:00 12:00 uur 31

32 SAMEN WERKEN AAN EEN GEZOND GEWICHT Get back your joy of life! Dat is het motto van Praktijk voor Geluk. Mensen die door hun overgewicht plezier in hun leven zijn kwijtgeraakt en niet meer de motivatie kunnen opbrengen om hun vernieuwde levenswijze voort te zetten, willen wij een steuntje in de rug bieden. Daarom geeft Praktijk voor Geluk een voorproefje van wat zij allemaal voor u kunnen betekenen op het gebied van gezond afvallen. Deelname is kosteloos Donderdag 24 november 2011 van

33 Bomenfietsroute door o.a. Oost/Zuid Oost Op donderdag 21 juli 2011 nam een flink aantal belangstellenden deel aan de nieuwe bomenfietsroute in o.a. Oost/Zuid Oost. Vanwege de grootte van de groep is er een deel gestart met de route die door west Enschede leidde en de andere helft is gestart met de route door Oost/Zuid Oost. Deze laatste groep ging onder de kundige leiding van mevrouw Bekkering van de Milieuraad op pad. Het was voor ons als redactie beschamend te ervaren hoe vreselijk weinig wij op de hoogte waren van de sieraden die onze wijk Zuid Oost ons op bomengebied te bieden heeft. Eeuwenoude bomen, bijzondere rassen op plekken in de wijk waar je jarenlang gedachteloos langs fietst, prachtige lanen, nooit opgemerkt en stillevens die je betoveren. Deze zeer interessante route is, na telefonische afspraak, in boekvorm verkrijgbaar bij de familie Bekkering, telefoon Ook kan men beide fietsroutes vinden op de website van de Natuur- en Milieuraad Enschede ( Wederom kunnen wij niet anders melden dan dat de schatten van Zuid Oost dicht bij huis liggen en voor iedereen bereikbaar zijn. Wat zijn we toch rijk in onze wijk! 33

34 Nieuws uit het Binnensingelgebied Terrein Hardick en Seckel in ontwikkeling. Nu de reconstructie van de Kuipersdijk tot aan de Singel vrijwel geheel gereed is er moeten nog een aantal bomen worden geplant komt het Hardick en Seckel terrein meer in de aandacht te staan. In de afgelopen tijd zijn de randen van dit terrein aan de Bleekweg, de Getfertweg en de Sumatrastraat ingezaaid met gras. Deze stroken grond zijn bestemd voor woningbouw, maar omdat de vraag naar nieuwbouw op dit moment erg gering is, zijn deze plannen enkele jaren uitgesteld. De wijkraad vond het echter niet wenselijk, dat deze grond braak blijft liggen, omdat er in dit deel van t Getfert al meerdere percelen wachten op een invulling. Om de leefbaarheid te verbeteren is voorgesteld op tijdelijke basis een kinderspeelplaats en een hondenrenveld in te richten. In een gezamenlijke actie van aanwonenden is een groot gedeelte opgeruimd en ontdaan van afval. De gemeente heeft hierna de grond geëgaliseerd en ook schoon speelzand aangebracht. Binnenkort is de grasmat voldoende ontwikkeld en kunnen de hekwerken worden geplaatst. Er is ook een speeltoestel toegezegd, dat elders overcompleet is. De buurt heeft zich bereid verklaard om dit klim- en klauterrek opnieuw in de verf te zetten. Een prijzenswaardig initiatief! Ook het binnenterrein met de bestemming kleinschalig bedrijventerrein, krijgt al een beetje vorm. Een bedrijfshal is al in gebruik genomen, twee andere worden op dit moment gebouwd en zijn er op een perceel grondwerkzaamheden ter voorbereiding verricht. Een deel van het gebied is tijdelijk in gebruik als grond- en materiaalopslag voor de vernieuwing van de Kuipersdijk buiten de singel. Dat geeft met alle regen de laatste tijd flink wat modder op de weg. Jammer, maar niet te vermijden. Het geplande appartementencomplex aan de Sumatrastraat laat nog even op zich wachten; er is bezwaar ingediend bij de gemeente. Het oude bedrijfsgebouw aan de Getfertweg is kort geleden van eigenaar veranderd. Het blijft dus nog wel een poos staan. Marcel Meijer Coördinator Binnensingel 34

35 Actuele verkeerszaken in onze wijk Wijkverkeersplan in de wacht: Al enkele jaren probeert de wijkraad voor de wijken Hogeland Noord en Getfert/ Perik een samenhangend verkeersplan, in samenspraak met de bewoners, te (laten) ontwikkelen. Dat plan dient ervoor te zorgen dat alle verkeersbewegingen in deze wijken soepel en veilig kunnen verlopen. In 2006 is er een goedbezochte bijeenkomst geweest, waarbij tien knelpunten zijn benoemd. Enkele daarvan zijn (deels) aangepakt en over andere wordt nog nagedacht. Al met al is het een weinig bevredigende gang van zaken. Inmiddels is er gestart met de bouw van het nieuwe ziekenhuis aan de rand van onze wijk. Daardoor zal er een nieuwe situatie ontstaan, ook wat betreft het verkeer. De derde ingang in de Van Heek parkeergarage is ter hand genomen, in een later stadium is een nieuwe ingang voor auto s aan de kop van de Kuipersdijk voorzien. De gemeente is het afgelopen driekwart jaar gestart om de verkeersstromen langs het centrum in kaart te brengen. Omdat het verkeer van en naar het ziekenhuis een grote invloed zal hebben op een deel van ons gebied, moeten wij ditmaal wachten totdat de gemeenteraad besloten heeft hoe het centrumverkeer in goede banen te leiden. Zoals het er nu voor staat gebeurt dat in november Pas daarna kan de uitslag daarvan meegenomen worden in het voorbereidende onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Getfert/Perik en Hogeland Noord. Pilot bedrijfsbussen in onze wijk: In de wijkkrant van juni 2011 en op de website van de wijkraad is een oproep geplaatst voor bewoners met betrekking tot de overlast van bedrijfsbussen in de woonstraten. Er zijn reacties binnengekomen en er zijn nu gebieden aangewezen die kunnen fungeren om in de pilot te worden opgenomen. Verdere afspraken worden afgewacht. Reconstructie Kuipersdijk: Aan de Kuipersdijk vindt nu buiten de singel een reconstructie plaats. Vanaf de JJ van Deinselaan/Weth. Beversstraat tot aan de singel is de weg afgesloten. Fietsers en bromfietsers maken nu gebruik van de parallelweg richting singel. Het blijkt dat brommers en scooters hier veel te hard rijden. De voorzitter van de wijkraad zal dit met de wijkagent opnemen. 35

36 Bebording JJ van Deinselaan: Nogmaals wordt gevraagd het 30 km bord op de JJ van Deinselaan, 10 meter vanaf de Brinkstraat, te verplaatsen. Uit veiligheidsoverwegingen zou het bord geplaatst moeten worden bij de Olympialaan. Door de gemeente is al aangegeven dat het bord niet zo maar verplaatst kan worden. Statistieken wijzen namelijk uit dat er in dit deel van de straat weinig ongelukken plaatsvinden. Nagegaan zal worden of het voorstel opnieuw ingediend kan worden. Aan de JJ van Deinselaan staan bij het Diekmanterrein gele verwijzingsborden. De pijlen op de borden zijn echter verdwenen en de gemeente wordt verzocht dit te herstellen. Snelheid Hogelandsingel: Bewoners van de Hogelandsingel hebben aangegeven dat daar veel de hard wordt gereden. De gemeente zal de politie vragen een snelheidscontrole te houden. 30 km zone Zuid Esmarkerrondweg: Er komen zowel mondeling als schriftelijk klachten binnen over de te hoge snelheid op de Zuid Esmarkerrondweg (30 km zonegebied). In de eerstvolgende wijkraadvergadering zal de politie/gemeente verzocht worden de snelheden in kaart te brengen en afhankelijk van het resultaat controle in te stellen of de weg aan te passen. De veldtocht was in Enschede! Eind september doken de leerlingen van Brede School Hogeland en Het Wooldrik samen met Rijksmuseum Twenthe, KCO en Concordia een week lang in de wereld van kunst en cultuur. Het thema van deze veldtocht was landschap, want zowel de wijk Hogeland als Rijksmuseum Twenthe hebben daar een nauwe band mee: de wijk is direct verbonden met de Twentse ommelanden en het museum bezit een grote collectie geschilderde landschappen. Onlangs heeft het museum daar nog een bijzonder schilderij aan toegevoegd: Boomachtig landschap met rustende herder van de beroemde Engelse schilder Thomas Gainsborough. Dit schilderij zal dan ook centraal staan tijdens de lessen kunstbeschouwing die de leerkrachten krijgen. Of de veldtocht, het kunst&cultuur project van de provincie, een groot succes was weten we bij het drukken van de wijkkrant helaas nog niet. Oordeel zelf! U kunt alle verhalen, foto s, filmpjes en reacties van de kinderen op de website www. degevondenvoorwerpen.nl lezen en bekijken of kom de tentoonstelling Schep-je- 36

37 Tandprothetische praktijk/tandtechnisch laboratorium H. SCHURINK-VAN LIER Daendelsstraat 24, 7535 CG Enschede telefoon: (053) Bezorgservice voor al uw gezondheidsproducten tel Kapsalon Ineke biedt de modernste technieken op het gebied van pruiken, haar en haarwerk. Ook kunnen wij u al een haarwerk leveren binnen uw budget van uw zorgverzekeraar. Huisbezoek Vindt u het vervelend om bij ons in de zaak over uw haarwerk van gedachten te wisselen of bent u niet in de gelegenheid zelf te komen, dan komen wij graag bij u aan huis of in het ziekenhuis met onze collectie haarwerken. Kapsalon Ineke Wesselernering JC Enschede Tel: proefpassen Natuurlijk kunt u alle modellen proefpassen, zowel bij ons als bij u op locatie. Op basis van het proefpassen en uw voorkeuren kunt u daarna, geheel vrijblijvend, specifieke kleurmodellen, modellen op lengte of in bepaalde stijlen op zicht laten komen. Samen zoeken we naar het haarwerk dat bij u past. Voor alle Zorgverzekeraars is kapsalon Ineke SEMH gecertificeerd. Wij als kapsalon Ineke zijn bij de zorgverzekeraars geselecteerd als erkend bedrijf. Wij verzorgen daarom niet alleen uw haarwerk, maar ook de financiële afwikkeling regelen we desgewenst voor u. Bel of kom langs voor een vrijblijvende afspraak bij ons. Contactpersonen: Regio Twente, Helen Zonnenberg Regio Berkelland, Reni Scholte van Mast

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015 Wijkschouw Spaansland Op 19 mei 2015 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Spaansland (gebied 13e). Start- en eindpunt van de wandeling was Sportclub Enschede. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014)

Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014) Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014) Hoofdgebruikers van het toekomstige hart van de wijk, LUMEN : 1 OBS De Lipper WereldWijs Onderwijs Openbare basisschool De Lipper Bothofstraat

Nadere informatie

Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2012.

Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2012. Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2012. Aanwezig waren de dames en heren: Bilman, Bruggeman, Epema, Van Es (bezoeker), Freij, Habing, De Jong (bezoeker), Kuipers, Leus, Meijer,

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 10 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen In de periode van 11 juni tot en met 19 juni. Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni repareert

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar februari 2009. Evaluatie weekmarkt aan Het Dirk IV-plein te Hoornaar Aan de Gemeenteraad van Giessenlanden is toegezegd dat een evaluatie zou

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BOUWDORP MAYERSLOOT-WEST 11 t/m 15 augustus Per kind één formulier helemaal invullen

INSCHRIJFFORMULIER BOUWDORP MAYERSLOOT-WEST 11 t/m 15 augustus Per kind één formulier helemaal invullen INSCHRIJFFORMULIER BOUWDORP MAYERSLOOT-WEST 11 t/m 15 augustus 2014 Per kind één formulier helemaal invullen Naam :... Adres :... Postcode + Woonplaats :... Telefoonnummer :... E-mailadres :. Geboortedatum

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

De Volle Aandacht. Welkom

De Volle Aandacht. Welkom De Volle Aandacht Welkom Van harte welkom in De Volle Aandacht. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan.

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan. Nieuwsbrief J A A R G A N G 3 N R. 1 H E T E R E N ; 2 9-0 1-2 0 1 4 I N H O U D : V I S I E B I J E E N K O M S T I N T E R N E V R I J - W I L L I G E R T E A M S E N N A- M E N P R I J S V E R H O-

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Notulen vergadering donderdag 2 oktober 2014

Notulen vergadering donderdag 2 oktober 2014 Notulen vergadering donderdag 2 oktober 2014 Aanwezig: Henk Frich (voorzitter), Ben Meijer-Hof, (notulen), Gerard Krichjunger (Alifa) Koos Hartgring (penningmeester), Bennie Visschedijk (wijkagent) Willem

Nadere informatie

Wijkschouw: t Wooldrik Datum: 24 juni 2014

Wijkschouw: t Wooldrik Datum: 24 juni 2014 Wijkschouw t Wooldrik Op 24 juni 2014 werd een wijkschouw gehouden in het gebied t Wooldrik (gebied 11). Start- en eindpunt van de wandeling was VV Vogido aan de Tegelerweg. Naast een aantal bewoners onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Beste buurtbewoners. Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin een aantal nieuwe onderwerpen waarmee wij het komend jaar gaan starten of al van start zijn gegaan. Als voorzitter

Nadere informatie

Zideris Wageningen. Generaal Foulkesweg 15. - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens

Zideris Wageningen. Generaal Foulkesweg 15. - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg 15 - Beschrijving - Huisregels - Contactgegevens Welkom bij Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg! Wat fijn dat je belangstelling hebt of komt wonen op de Generaal

Nadere informatie

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten.

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. 3e jaargang, nr. 1 Verkeersbulletin Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. De samenstelling van de werkgroep Verkeer is

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Wooldrik binnen singel

Wooldrik binnen singel Wooldrik binnen singel Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 a. T.h.v. containers p-plek niet doen smalle opstelstrook. b. Oversteek Heutinkstraat/Hogeland, buitenste wegdeel arceren/afkruisen. a. De parkeerplaatsen

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis )

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Informatieboekje BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Welkom bij onze buiten BSO Met Juf Buiten In september 2014 is onze BSO Bij Juf Thuis gestart met een buiten BSO Met Juf Buiten. Na een

Nadere informatie

3 juni Agenda. Nieuw schooljaar. Exova. 14 sept. t/m 16 sept. Groep 8 schoolkamp. 14 sept. Informatie- avond en jaarvergadering OR

3 juni Agenda. Nieuw schooljaar. Exova. 14 sept. t/m 16 sept. Groep 8 schoolkamp. 14 sept. Informatie- avond en jaarvergadering OR 3 juni 2016 Agenda 14 sept. t/m 16 sept. Groep 8 schoolkamp 14 sept. Informatie- avond en jaarvergadering OR Nieuw schooljaar De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. Wat is het leuk om alle leerlingen

Nadere informatie

DE HELIOSCOOP. Laatste schooldag tot uur, daarna VAKANTIE!!!!!

DE HELIOSCOOP. Laatste schooldag tot uur, daarna VAKANTIE!!!!! Basisschool De Heliotroop Beemdgrasstraat 12 1313 CM Almere Tel.: 036-7670460 directie@heliotroop.asg-almere.nl www.heliotroop.asg-almere.nl DE HELIOSCOOP Jaargang 5 Nummer 13 13 juli 2016 Belangrijke

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals:

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals: Correspondentieadres wedstrijd secretariaat Commissie Versiering & Verlichting Postbus 16 8100 AA Raalte versiering@stoppelhaene.nl www.stoppelhaene.nl Alle inwoners van Raalte die het Stöppelhaene feest

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Welkom! Afspraken en regels. Jaarkalender. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Welkom! Afspraken en regels. Jaarkalender. In dit nummer: 29 augustus 2017 Nieuwsbrief Welkom! Graag heet ik alle leerlingen en ouders weer van harte welkom op school! We zijn alweer een week bezig en iedereen is inmiddels al een beetje gewend aan de nieuwe juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Wijkschouw: Hogeland-Zuid 1 Datum: 30 september 2014

Wijkschouw: Hogeland-Zuid 1 Datum: 30 september 2014 Wijkschouw Hogeland-Zuid 1 Op 30 september 2014 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Hogeland Zuid 1 (gebied 12a). Start- en eindpunt van de wandeling was wijkcentrum De Roef aan de Pastoor Geertmanstraat.

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg

MEMO. Pagina 1 van 7. Memo 26 januari 2017, stadsdeelcommissie Centrum 7 feb 2017 knip Spelbergsweg MEMO Datum : 26 januari 2017 Aan : Stadsdeelcommissie Centrum 7 februari 2017 Van Onderwerp : Wethouder verkeer - Hans van Agteren : diagonale afsluiting Spelbergsweg ( de knip ) / consultatie wijkraad

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Aanspreekbaar. nieuwsbrief. Jaargang 8, nr februari In dit nummer: Belangrijk

Aanspreekbaar. nieuwsbrief. Jaargang 8, nr februari In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 23 10 februari 2016 In dit nummer: Oudertevredenheids onderzoek Facultatieve gesprekken bovenbouw Bibliotheek Schaaktoernooi Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Bovenbouwnieuws

Nadere informatie

Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2009.

Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2009. Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2009. Aanwezig waren de dames en heren: Arp, Bats, Bilman, Blanken, Brinks, Van Cleef, Epema, Jasink, Klasens, Kuipers, Loeverink, Maartens

Nadere informatie

TIP voor alle ouders! Lees de Informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda!

TIP voor alle ouders! Lees de Informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda! TIP voor alle ouders! Lees de Informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda! Agenda November: 1 november ADV juf Ellie van der Water 2 november Gastles

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Wijkschouw: Sportcomplexen Datum: 23 juni 2015

Wijkschouw: Sportcomplexen Datum: 23 juni 2015 Wijkschouw Sportcomplexen Op 23 juni 2015 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Sportcomplexen (gebied 13). Start- en eindpunt van de wandeling was VV Zuid Eschmarke. Naast een aantal bewoners waren

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Handleiding voor de bezorger

Handleiding voor de bezorger Handleiding voor de bezorger Welkom als bezorger bij Verspreidingsburo Armada! Verspreidingsburo Armada is een grote regionale verspreider. Ons hoofdkantoor is sinds 1975 gevestigd in Wezep.Vanuit het

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Schouw verslag THEMA 2013 (dagschouw) d.d. 26-11-2013 Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Privaatgroen Bestratingsonderhoud Verkeersveiligheid Parkeerverbod openbare weg Goed. In sommige

Nadere informatie

Geef Ruimte Laat ons spelen

Geef Ruimte Laat ons spelen Geef Ruimte Laat ons spelen 2 Inhoudsopgave inleiding...4 hoe werkt collecteren...5 materialen om te collecteren...5 financiële afwikkeling...5 praktische tips...6 tot slot...7 3 Inleiding Wat geweldig

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Vesting? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Leefplezier & Zingeving Vivium Naarderheem

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Vesting? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Leefplezier & Zingeving Vivium Naarderheem Leefplezier & Zingeving Vivium Naarderheem Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 17 0 Editie 2 Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Vesting? Vivium helpt u verder Een vereniging verbindt!

Nadere informatie

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom De Wegwijzer nr. 7 Maart 2012 Verkeerskrant van basisschool De Klimboom Voorwoord Beste kinderen en ouders, De afgelopen weken heeft onze verkeerswerkgroep weer gewerkt aan deze Wegwijzer. Een verkeerswerkgroep?,

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek TUNNISKE Telekids Green Kids op bezoek Beste ouders en verzorgers, Jaargang 12 nummer 41 18-02-2014 We hebben inmiddels al van veel ouders complimenten ontvangen over de nieuwe website www.antschot.nl.

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

Buren. Leven doe je samen. Woonburg

Buren. Leven doe je samen. Woonburg Buren Leven doe je samen Woonburg 2 Buren Leven doe je samen Een goede band met uw buren is erg belangrijk. Dat zorgt voor een prettige leefomgeving. Houd uw buren dan ook te vriend door rekening met hen

Nadere informatie

2017 nr. 99. Veldpraot. Hier had uw advertentie kunnen staan. Vraag naar de mogelijkheden.

2017 nr. 99. Veldpraot. Hier had uw advertentie kunnen staan. Vraag naar de mogelijkheden. 2017 nr. 99 Veldpraot Hier had uw advertentie kunnen staan. Vraag naar de mogelijkheden wijkraadantoniusveld@gmail.com 11 Bestuur Stichting Wijkraad Antoniusveld Voorzitter Wim Thielen Wilhelmina Sangersstraat

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van ZieZaZo. De verbouwing op de benedenverdieping is klaar! Het kinderdagverblijf zit weer op de begaande grond en wat is het mooi!!

Nadere informatie

Aanwezig is mevr. Annemarie Bakker. Ze is woonachtig in de Getfertweg en wil uit belangstelling een wijkraadsvergadering bijwonen.

Aanwezig is mevr. Annemarie Bakker. Ze is woonachtig in de Getfertweg en wil uit belangstelling een wijkraadsvergadering bijwonen. Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 4 juli 2011. Aanwezig waren de dames en heren: Bakker (bezoeker), Bilman, Bruinsma, Epema, Freij, Gering, Habing, Jasink, De Jong (bezoeker), Kuipers,

Nadere informatie

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Op 8 januari 2007 gaat de eerste schep in de grond. Dan wordt begonnen

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven CURSUSAANBOD Voorjaar2012 Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven Cursusaanbod in Zeelst Gezondheidscentrum de Bolzen start dit jaar met het geven van cursussen, workshops en lezingen. De

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten Milieubende Een aantal weken geleden heeft groep 7 u gevraagd om, in het kader van het milieu, een dagje geen vlees te eten en de recepten in te leveren. Met dit plan om mee te werken aan een beter milieu

Nadere informatie

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 Inleiding Projectleider Ronald Roos opent de avond. Hij stelt de collega s van deze avond voor: Zanne Schors (adviseur stedelijke ontwikkeling),

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK juli/augustus 2017 (16)

NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK juli/augustus 2017 (16) NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK juli/augustus 2017 (16) Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, bij wonen, bij dagbesteding of bij werken. En ook bij het invullen van de vrije tijd. Deze

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft.

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. 1 Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. Precies de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw operatie in het ziekenhuis (of een andere medische behandeling) is achter

Nadere informatie

We leren met en van elkaar! Agenda: Ik speel, ik deel en ik werk, samen staan we sterk!

We leren met en van elkaar! Agenda: Ik speel, ik deel en ik werk, samen staan we sterk! Schooljaar 2014-2015 Nr. 02 Het schooljaar is begonnen! Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar de eerste schoolweek zit er schooljaar al weer op. 2010-2011 Best een spannende week met veel nieuwe

Nadere informatie

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Zwolle, 5 april 2017 Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Op dit moment zijn wij druk bezig met de organisatie van Bevrijdingsfestival

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Datum Activiteit Voor wie? Tijd Plaats Vrijdag 11 februari Oud papier wordt gehaald Iedereen (Henriët Snippe) Dinsdag 14 Oudervereniging

Datum Activiteit Voor wie? Tijd Plaats Vrijdag 11 februari Oud papier wordt gehaald Iedereen (Henriët Snippe) Dinsdag 14 Oudervereniging Zwarte Dijkje 31, 7914 PB Noordscheschut 0528-341496 www.hetblokland.nl hetblokland@primenius.nl Agenda Jaargang 35 - Nummer 21-9 februari 2017 Datum Activiteit Voor wie? Tijd Plaats Vrijdag 11 februari

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie