De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA"

Transcriptie

1

2

3 De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA Oplage 350 ex 42e jaargang Nummer 1 Januari 2013 Voorzitter Bert Schoenmaker Robert Kochstraat GA Krommenie Tel: Secretaris Dirk Klomp Ampèrestraat TJ Wormerveer Penningmeester Aldert van der Schoor G. Gershwinstraat NX Zaandijk Tel: e Penningmeester en Ledenadministratie Angelique Kroon tel: Aspiranten Commissie Carla Jansen Kamillestraat RS Krommenie Tel: PPC (Pers Promotie Commissie) Martin Dees Redactie De Brug Gerda de Beer Robert Kochstraat GA Krommenie Tel: Copyrights Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

4 2

5 Voorwoord Afscheid nemen en een nieuwe start Om direct maar met de deur in huis te vallen... Het bovenstaande zinnetje heeft een dubbele betekenis voor mij. Allereerst wens ik u een nieuw jaar met veel gezondheid en geluk toe. Voor de vereniging is dit de start van het 141ste levensjaar van de vereniging. Een jaar waar we weer overgaan tot de orde van de dag met de "gewone" activiteiten. Ik heb dit jaar de eerste wedstrijd van mijn dochter al weer bijgewoond. Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik op de jaarvergadering van 14 februari voor het laatst de voorzittershamer ter hand neem. Voor de zomervakantie werd het voor mij duidelijk dat er door een verandering van werkzaamheden en verhuizing van de werklocatie (naar midden Nederland) op de doordeweekse dagen weinig tijd overblijft om als vrijwilliger in een leidende en uitvoerende taak bezig te zijn. Het laatste half jaar heb ik volbracht dankzij de medewerking van mijn vrouw Gerda als mijn steun en toeverlaat, maar dat is voor mij geen basis om het bestuurlijk werk voort te kunnen zetten. In overleg met mijn gezin heb ik daarom aan het einde van het afgelopen jaar mijn beslissing aan het bestuur meegedeeld. Met een dubbel gevoel want verstandelijk gezien is dit een goed besluit maar gevoelsmatig zal ik het gaan missen. In de loop der jaren heb ik veel verschillende, goede contacten opgebouwd, met de andere bestuursleden, de leiding, vrijwilligers binnen en buiten de vereniging, bij het rayon en natuurlijk ook met u. Op papier, per telefoon, via mail en persoonlijk tijdens de publieke activiteiten (zeker tijdens alle activiteiten van het afgelopen jaar heb ik heel veel leden ontmoet). Maar het dubbele gevoel heeft ook betrekking op het feit dat ik het vervelend vind de andere bestuursleden met meer werk op te zadelen. Er is namelijk nog geen vervanging gevonden. Met hen heb ik dan ook afgesproken dat ik beschikbaar blijf voor hand- en spandiensten. Maar ik hoop van harte dat er nu iemand zich aanmeldt die een rol wil spelen in ons bestuur. Voor informatie kunt u met mij of de overige bestuursleden contact opnemen. Ik kan het u aanbevelen want ik kijk terug op een goede periode (al zal ik het moeten schrijven van deze voorwoorden niet heel erg missen...). Voor mij is dit dus een afscheid, maar ik hoop voor één van u een nieuwe start bij een geweldige vereniging. Iedereen bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen en tot ziens, hier of daar in welke hoedanigheid dan ook. Bert Schoenmaker Voorzitter LH 3

6 Contributie De contributie dient een kwartaal vooruit te worden betaald en bedraagt per kwartaal: Categorie Contributie per kwartaal Jeugd t/m 17 jaar 20,20 Volwassenen 30,20 Volwassenen trimgym+volleybal 32,25 Jeugd rhönrad 37,05 Volwassenen rhönrad 56,45 Ouder en kindgym 24,15 Freerunnen 27,00 Inschrijfgeld 10,00 Betalingsvoorwaarden van de contributie, betalen per machtiging: Afhankelijk van de door u gekozen betalingsperiode (per kwartaal of per jaar) zal het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Dit gebeurt op de 1e werkdag van de maanden: januari, april, juli en oktober. Ingeval u het niet eens bent met de afschrijving, dient u contact op te nemen met de 2 e penningmeester en binnen 30 dagen contact op te nemen met uw bank- of girokantoor en dan wordt het bedrag op uw rekening teruggestort. Neemt u dan ook even contact op met de ledenadministratie. * Alleen de eerste keer zal het bedrag wegens het eenmalige inschrijfgeld en afhankelijk van de startdatum van het lidmaatschap afwijkend zijn en mogelijk op andere datum geïncasseerd worden. Niet genoten lessen: Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie niet aan u terugbetaald. Lidmaatschap opzeggen: Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, dan kan dit alleen schriftelijk bij de 2 e penningmeester, Angelique Kroon, Plutostraat 41, 1562 XG, Krommenie, of per op het adres Dit geldt ook indien u deelneemt aan de lessen ouder en kindgym. Dit lidmaatschap eindigt niet automatisch, maar kan wél tussentijds beëindigd worden. Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd. Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de 2 e Angelique Kroon, penningmeester Donateur worden? U kunt Lycurgus-Hygiëa ook een warm hart toedragen door donateur te worden. Bij donatie vanaf 25,-- per jaar ontvangt u gratis ons clubblad De Brug. Wilt u een keer een andere les bijwonen meldt u dit dan even bij de ledenadministratie: Angelique Kroon tel:

7 Jaarlijkse algemene ledenvergadering g.v. Lycurgus-Hygiëa donderdag 14 februari 2013 Hierbij nodigen wij u uit op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdag 14 februari 2013 in De Palmboom Snuiverstraat 63A te Krommenie. De aanvang is uur. AGENDA 1. Opening 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 februari 2012 (Deze zijn gepubliceerd in De Brug, 41e jaargang, nummer 2, april 2012) 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen 5. Algemeen jaarverslag Secretaris - Penningmeester - Kascommissie 6. Bestuursbeleid 7. Aankondiging herziening statuten 8. Huldigingen Pauze 9. Contributie en inschrijfgeld 10. Werkprogramma Benoemingen Technische commissie A. Bindt I. Boer M. de Haan C. Hooijboer P. van Ingen K. Koolstra D. Kroone B. Looijen N. Mensink E. Oostra A. Schoenmaker J. Schoenmaker F. Schwering B. Stegenga L. Stullich A. de Waart Y. Hos J. Kroon B. Loete R. Tendick L. van der Velden Aspirantencommissie C. Jansen F. Boon F. Zigterman Materiaalcommissie Vacant M. Dees Kascommissie G. Looijen J. Keppel J. Zomer (reserve, komend jaar niet beschikbaar) Oud-papiercommissie C. Jansen P.P.C. M. Dees G. de Beer M. Kroone 12. Bestuursverkiezing: A. van der Schoor 1 e penningmeester aftredend / herkiesbaar C. Jansen Commissaris Aspirantencommissie aftredend / herkiesbaar B. Schoenmaker 1 e voorzitter aftredend Vacant 1 e Voorzitter, 2 e Voorzitter, 2 e Secretaris, Commissaris Materiaalcommissie Tegenkandidaten en kandidaten voor de vacatures kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. 13. Rondvraag 14. Sluiting Bij binnenkomst ontvangt u een lot waarmee u kans maakt op één van de leuke prijzen. Ook ouders van jeugdleden / aspiranten zijn van harte welkom. 5

8 Jaarverslag van het secretariaat over 2012 Het is een bewogen jaar geweest. 140 jaar gymnastiek in Krommenie hebben we uitbundig gevierd. Daarnaast liepen de andere zaken natuurlijk ook gewoon door. Hieronder een kort overzicht van het afgelopen jaar. In memoriam In het jaar 2012 zijn ons helaas 4 bijzondere leden ontvallen. Zij hebben veel betekend voor onze vereniging en zullen gemist worden. Mevrouw R. de Boer - Wouda (erelid) De heer J.S. Pot (lid van verdienste) Mevrouw A. Sluijs-Bak (lid van verdienste) De heer G. J. Scholtens (lid van verdienste) Algemene ledenvergadering over het jaar 2011 In de algemene ledenvergadering is een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Alle artikelen zijn herzien en aangepast aan de huidige tijd met oog voor traditie en geschiedenis van de vereniging. De heren Van Eck en Van Ingen hebben hiervoor veel en goed werk geleverd en werden, nadat het reglement unaniem was aangenomen, in de bloemen gezet. Een andere grote verandering was de aanpassing van de contributies en contributiestructuur. Dit was noodzakelijk om onze vereniging financieel gezond te houden. Voor het jubileumjaar is er een jubileumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie zal het hele jaar door acties en activiteiten organiseren rond het jubileum. Gideon van Poppel legde zijn taken als commissaris van de materiaalcommissie neer. De Tromptrofee werd uitgereikt aan José Schoenmaker voor haar inzet voor de vereniging naast het lesgeven. Het bestuur In dit overvolle jubileumjaar heeft het bestuur weer hard moeten werken. Bert Schoenmaker, Dirk Klomp, Aldert van der Schoor en Angelique Kroon hebben samen met Carla Jansen en Martin Dees de vereniging organisatorisch draaiende gehouden. De ondersteuning van Marina Looijen was daarbij weer zeer waardevol. Voor een goede basis voor de toekomst is het echter zeer noodzakelijk dat er meer mensen zijn die willen helpen de vereniging te leiden. De leiding Anneke Bindt De dames van de maandagochtend zijn nog steeds zeer tevreden over haar Zij is daarnaast is ook nog steeds trainster bij onze collegavereniging Jahn in Westzaan. Ingeborg Boer Zij is gestart met het geven van de ouder- en kindgym op woensdagochtend, nadat José daar is gestopt. Mirjam de Haan De Zumbalessen zijn nog steeds energiek. Doordat ze geregeld naar Duitsland gaat, wordt een aantal lessen overgenomen door Bianca Corrie Hooijboer De naam van haar lessen is veranderd in Dance Fitness Sensation. Het zijn afwisselende lessen waarin hard gewerkt wordt aan conditie en spierkracht. Piet van Ingen De nestor van het gezelschap geeft nog steeds fanatiek en met veel enthousiasme de herengroepen zware en gezellige conditietrainingen met een afsluitend spelletje volleybal. Kaspar Koolstra Kaspar geeft een deel van de rhönradlessen en is voor het rhönrad ook actief binnen de bond. Danielle Kroone Danielle heeft de lessen van Karin overgenomen op de zaterdagochtend en geeft nu lessen aan kleuters en recreatiemeiden. Boy Looijen Naast zijn lessen rhönrad en turnen is Boy nog steeds vaak op pad voor het geven van shows. Hij is dit jaar verhuisd en met Laura heeft hij het show en acrobatiekbedrijf Acrobatic Wheel Sensation opgericht. Nick Mensink Deze afgestudeerde ALO'er woont in Wormer en geeft afwisselend met Frank lessen freerunning. Na een succesvolle cursus freerunning aan het einde van seizoen , is deze tak van sport opgenomen in het regulier lesaanbod. Deze lessen geven ze ook bij onze collegavereniging Kwiek in Wormer. 6

9 Erna Oostra Erna vierde dit jaar haar 25-jarig jubileum als gymnastiektrainster. Naast allerlei lessen turnen en conditiegym, assisteert ze nu ook bij de rhönraduren. Karin Popping Zij is helaas gestopt bij onze vereniging omdat ze naar Amersfoort is verhuisd. Aan het einde van het seizoen moesten de kleuters en meiden van zaterdagochtend afscheid van haar nemen. Anke Schoenmaker Zij geeft met veel enthousiasme training aan haar meiden. Doordat ze woensdagavond voor haar studie interieur architectuur op de Kunstacademie in Den Haag moet zijn, worden de lessen van de turndames waargenomen door José. José Schoenmaker Begin dit jaar heeft José haar studie fysiotherapie afgerond is ze verhuisd. Gelukkig voor onze vereniging is ze in Krommenie gebleven en kon ze haar lessen van de wedstrijdgroepen van de meisjes en de recreatiejongens voortzetten. Daar is ook nog een kleuteruur bij gekomen. Verder valt ze bij veel verschillende lessen in, zodat veel van onze leden geen trainingen hoeven te missen bij afwezigheid van hun vaste trainer. Frank Schwering Deze afgestudeerde ALO'er woont in Wormer en geeft afwisselend met Nick lessen freerunning. Na een succesvolle cursus freerunning aan het einde van seizoen , is deze tak van sport opgenomen in het regulier lesaanbod. Deze lessen geven ze ook bij onze collegavereniging Kwiek in Wormer. Bianca Stegenga Zij is de vaste vervangster van Mirjam geworden bij de Zumba lessen. Bianca is zelf een enthousiast lid van de vereniging en is ook bij de lessen van Erna te vinden. Laura Stullich Zij is meervoudig wereldkampioene rhönradturnen en is na het behalen van haar BSc. in Tourism Management dit jaar verhuisd naar Amsterdam. Ze geeft rhönradlessen binnen onze vereniging en met Boy heeft zij het show en acrobatiekbedrijf Acrobatic Wheel Sensation opgericht. Anita de Waart Anita geeft enthousiast haar lessen voor damestrimgym en ontspanningsgym voor dames en heren. De assistentleiding Yvette Hos, Beaudine Loete en Rowin Tendick ondersteunen de leiding bij de lessen. Jennifer Kroon en Leon van der Velden zijn begonnen met de opleiding verenigingsleider en mogen komend jaar zelfstandig lesgeven. Vrijwilligers Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. Voor wedstrijden zijn de juryleden onmisbaar. Ook voor de organisatie van wedstrijden, het sjouwen met toestellen en het beschikbaar stellen van vervoer van toestellen tussen zalen, de organisatie rond de grote clubactie, de inzameling van oud papier en noem maar op. Alle mensen die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen, worden hierbij nogmaals enorm bedankt. Ledenadministratie Leeftijdsgroepen totaal man vrouw Jeugd t/m 6 jaar Jeugd 350 Jeugd 7 t/m 18 jaar % Volwassenen 19 t/m 49 jaar Volwassenen 253 Senioren vanaf 50 jaar % Totaal Het totaal aantal leden is gestegen met 3% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat de verhouding man/vrouw is veranderd sinds vorig jaar. Op dit moment is 25% van de leden man terwijl dat een jaar geleden nog 21% was. Ook de verhouding jeugd/volwassenen is verschoven waardoor er 2% meer jeugd lid is van de vereniging dan vorig jaar. PPC De PPC, met Martin Dees als commissaris, heeft een druk jaar achter de rug. Clubblad De Brug Michelle Kroone heeft het afgelopen jaar weer een aantal mooie Bruggen samengesteld. Ondanks een enorme hoeveelheid nieuws en kopij die te laat wordt aangeleverd, ziet het er altijd weer prima verzorgd uit. 7

10 De kranten Er was weer veel te melden en het is Gerda de Beer weer goed gelukt aantrekkelijke stukjes in de kranten gepubliceerd te krijgen. De website Met het jubileumjaar moesten er ook weer wat aanpassingen aan de site worden gedaan, zodat ook de jubileumactiviteiten een prominente plaats kregen. Veel werk is er gaan zitten in het bijhouden van alle activiteiten, uitslagen en nieuwtjes. Aspirantencommissie Deze commissie is een stabiele factor binnen de vereniging. De presentjes en bloemen, het Sinterklaasfeest en de verzorging tijdens alle activiteiten was weer uitstekend. Onder voorzitterschap van Carla Jansen weet zij met Frederika Boon en Fanny Zigterman de kleine en belangrijke zaken binnen de vereniging goed verzorgd te laten verlopen. Jubileumcommissie In het jubileumjaar had de vereniging een jubileumcommissie die heel veel activiteiten heeft georganiseerd. De commissie bestond uit Monique Bout, Hetty Berendrecht, Gerda de Beer, Fanny Zigterman en Carla Jansen. Samen hebben deze dames veel werk verzet om het 140-jarig jubileum groots te kunnen vieren. Materiaal Dit jaar zijn er geen grote uitgaven gedaan voor materiaal. Hier en daar moest wat materiaal vervangen of gerepareerd worden. Een aantal rhönraderen is opnieuw gecoat en wat turnmateriaal is gerepareerd door Gerrit Looijen. Bij wedstrijden, de braderie en de uitvoering was er weer een sterke toestelcommissie aanwezig voor het vervoer en verplaatsen van toestellen. Iedereen die de materiaalcommissie hierbij heeft geholpen, wordt hierbij nogmaals hartelijk bedankt. Door het ontbreken van een materiaalcommissaris, zijn we niet in staat een goed materiaaloverzicht en -beleid te krijgen, dus reparaties en vervangingen komen meestal als verrassing. Van de Dekamarkt hebben we 500 gekregen die we komend jaar zullen besteden aan een plankoline. Oud papier Helaas waren op het moment van schrijven de opbrengsten van het oud papier nog niet bekend. Tromptrofee De Tromptrofee is dit jaar gegaan naar José Schoenmaker vanwege haar tomeloze inzet voor de vereniging naast de lessen die ze geeft. Ze zet zich in bij de organisatie van wedstrijden en andere activiteiten, houdt zich bezig met juryleden en doet dit al jaren lang. Jubilarissen In dit jubileumjaar konden we twee jubilarissen een bondsspeldje en een bos bloemen aanbieden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Dat waren de heer J.M.M. van Amersfoort en mevrouw T. de Groen-Vredenburg. Activiteiten Dit jaar zijn er in totaal 1025 Grote Clubloten verkocht. Helaas weer wat minder dan vorig jaar, maar dat ligt zeker niet aan de verkopers die zich enorm hebben ingezet. De leden die 24 of meer loten hebben verkocht zijn Nick Glandorf, Tycho Janssen, Eva Kuipers, Tanisha Groothuis, Celine van Houten, Iza van Wijngaarden. Topverkoopster met 34 loten was Elise Balk. 19 februari werd een sportfair gehouden in het Trias Sportcentrum in Krommenie. Ruim 20 verenigingen, waaronder Lycurgus-Hygiëa, waren aanwezig om de mensen te laten zien wat er allemaal voor sport in de buurt is. De turnhal was voor de helft gevuld met toestellen en er waren veel vrijwilligers aanwezig om demonstraties te geven en het publiek de sporten zelf uit te laten proberen. Op 15 september begon onze vereniging met een bewolkte lucht de braderie op te bouwen. Later in de ochtend kwam gelukkig het zonnetje erbij en werden de braderiebezoekers getrakteerd op een gezellige dag vol demonstraties. Vlak voor pakjesavond kwam Sint Nicolaas samen met 2 zwarte Pieten langs bij ouder en kindgym en bij de kleuters. Er werden liedjes gezongen, geleerde dingen getoond en voor alle kinderen was er ook nog een cadeautje. Zaterdagmiddag 22 december ging een groep leden naar het Univé Gymgala in Almere. Daar werd het publiek vermaakt met veel verschillende turnshows. De opening werd onder andere verzorgd door Laura en Boy. 8

11 Jubileumactiviteiten Wie jarig is, trakteert. Ons jubileumjaar begon met taartjes voor alle leden en een extra bloemetje voor de leiding. Kleding, tassen en mokken met het jubileumlogo zijn het hele jaar beschikbaar geweest en vonden gretig aftrek. Om iedereen de kans te geven niet alleen de vereniging, maar ook zichzelf of anderen in de bloemen te zetten, werd een bloembollenverkoopactie gehouden. Voor de kleuters en ouder en kindgym was er een kleurplaatactie. Een extra set turnlessen voor recreatieleden werd in Krommenie georganiseerd. 20 mei was er een sponsorloop op de atletiekbaan van atletiekvereniging Lycurgus. De wedstrijdleden zijn op 10 juni naar de Ookmeerhal gegaan. Dit is een goed ingerichte trainingshal met veel verende vloeren, tumblingmatten, vanggordels en nog veel meer. De leden hebben hier weer nieuwe kunsten kunnen oefenen. 23 juni gingen de recreatieleden naar de turnhal van het Kennemer Sportcentrum (CIOS) in Haarlem. Ook dit is een goed uitgeruste turnhal met grote trampolines en schuimbakken waar het niet zeer doet als je van een toestel valt. 7 juli was de dag van de fietspuzzeltocht. Jaarlijks wordt door de aspirantencommissie een fietstocht georganiseerd, maar dit jaar nam de jubileumcommissie de taak een keertje over en maakte er een puzzeltocht van en richtte een kleine tentoonstelling in bij De Pelikaan. 8 september werd een speeldag voor de jeugd georganiseerd voor de jongste leden rond de gymzaal van De Hoeksteen. In en rond de zaal waren veel spelletjes en klimmaterialen opgezet. Mede door het geweldige weer, was dit een groot succes. 6 oktober was er een boottocht door het Guisveld. Hoewel het er s morgens dreigend uitzag, verliep de dag droog en redelijk zonnig. De vaargasten konden genieten van de verhalen van de gids, zich vergapen aan de natuur en zich uitleven op het trilveen. Weer een week later, op 13 oktober, was Suzanne Harmes in Krommenie om de wedstrijdleden les te geven. Met haar tips en adviezen konden onze leden weer nieuwe dingen leren. Het was een zeer geslaagde training. 3 november konden de leden naar de Bounzhal. Deze hal, gevuld met trampolines tot de muren aan toe, geeft de mogelijkheid allerlei wilde sprongen uit te voeren. Moe maar voldaan konden de 90 leden zonder blessures na afloop weer naar huis. 10 november werd er een tentoonstelling over 140 jaar Lycurgus-Hygiëa gehouden in De Palmboom. De archieven waren opengetrokken en allerlei museummateriaal was te bewonderen. Het was behoorlijk druk en iedereen was zeer lovend over de materialen en foto s die te zien waren. 10 november werd ook een high tea in De Palmboom gegeven. De leden konden genieten van al het heerlijks dat geboden werd en even lekker bijkletsen. 24 november was het sluitstuk van het jubileumjaar: de grote uitvoering met demonstraties van alle turngroepen. Met zo n 300 deelnemers, ongeveer 800 mensen in het publiek en nog een grote groep vrijwilligers achter de schermen was de sporthal van het Trias Sportcentrum afgeladen vol. De show, getiteld LH on Broadway, was een enorm spektakel dat zeer in de smaak viel bij het publiek. Een schitterende afsluiting van een fantastisch jubileumjaar. Wedstrijden De volledige uitslagen van de wedstrijden zijn gepubliceerd in het clubblad De Brug en op de website Hieronder volgt dus alleen een kort overzicht van alle prestaties. Wedstrijdturnen 21 en 22 januari werd de tweede ronde van de competitie seizoen gehouden, zowel voor de heren als voor de dames. Eerste plaatsen waren er voor Stacey Bakker, Guido Carruci, Robin Schaap en Kai Tendick. 24 en 25 maart werd de derde ronde van de competitie gehouden. In deze derde ronde waren er gouden medailles voor Rowin Tendick, Marit Bruijns, Stephanie Kroon en Yvette Hos. Na deze wedstrijd werden ook de rayonkampioenen bekend gemaakt. Zij hebben de meeste punten verzameld gedurende de drie competitiewedstrijden. De winnaars van het seizoen zijn Joris Cotterink, Kai Tendick, Guido Carucci, Bjarne Bego, Robin Schaap, Leon van der Velden en Dirk Klomp. Zaterdag 21 april werden de onderlinge wedstrijden gehouden. Na een lange dag, waarbij alle turners en turnsters hun oefeningen hebben laten zien, zijn de volgende mensen uitgeroepen tot clubkamioen: Charlotte Kramer, Marij Troostheide, Selma Ibrahimi, Denise van der Horst, Milou Wels, Ilse Smit, Anouk Vloon, Sidney de Graaff, Alysha Ruis, Lotus van Rijn, Lisa Kuipers, Denise Duin, Milena Berkhout, Iza van Wijgaarden, Caya Sam Amende, Lieke Schoenmaker, Beaudine Bos, Rebecca van Erkelens, Stephanie Kroon, Kiara ten Broek, Julia 9

12 Kracht, Nadia Lensen, Zico van Ingen, David Popping, Nick Glandorf, Nick van den Berg, Joris Cotterink, Bjarne Bego, Leon van der Velden en Dirk Klomp. Anouk Vloon en Sidney de Graaff zorgden voor een unieke situatie. Door beiden evenveel punten te scoren, wonnen zij allebei de Cees Woud Trofee, de wisselprijs voor de beste recreatieturnster of -turner. Lieke Schoenmaker won de Van Ingen Trofee voor beste selectieturnster en Dirk Klomp won deze trofee bij de turners. 30 juni was de laatste wedstrijd met het springfestijn in Monnickendam. Onze vereniging was weer zeer succesvol bij deze groepswedstrijden. Van de 29 sprongrondes waaraan de 8 teams hebben meegedaan, werden er 16 gewonnen. In de pauze tussen de wedstrijd en de prijsuitreiking verzorgden de dames van Lycurgus-Hygiëa een erg leuke demonstratie. 17 en 18 november werd het seizoen geopend voor de selectiemeiden en -dames. De eerste ronde van de competitie leverde eerste plaatsen op voor Iza van Wijngaarden, Milena Berkhout, Marij Troostheide, Caya Sam Amende en Kiara ten Broek. Pas op 9 december mochten de selectiejongens en -heren aan hun wedstrijdseizoen beginnen met de eerste competitiewedstrijd. In de turnhal van het Trias Sportcentrum behaalden Martijn Jakobs en Rowin Tendick een eerste plaats. Rhönradturnen 21 januari werden de districtkampioenschappen gehouden in Den Helder die ook meteen golden als plaatsingswedstrijd voor het NK in maart. Eerste plaatsen werden gescoord door Lara Verbree, Sheng Fu Koene, Sandy Rollenberg, Kim van der Kuij, Kaspar Koolstra en Mariël Dekker. 10 maart werd het NK rhönrad gehouden in Purmerend. Een grote delegatie van Lycurgus- Hygiëa was daar ook aanwezig. Soesja Charmant en Boy Looijen zijn daar Nederlands Kampioen geworden. Zaterdag 21 april werden de onderlinge wedstrijden gehouden. Eerste prijzen gingen naar Rianne Boer, Stephanie Kroon, Nova Bout, Sandy Rollenberg, Kim van der Kuij en Soesja Charmant. Van 30 maart tot 1 april werden er twee World Cup wedstrijden gehouden in Baar en Ramstein. In het landenteam van Nederland deden Boy Looijen en Mariël Dekker van onze vereniging mee. 9 juni werden de Open Helderse kamioenschappen gehouden. Deze wedstrijd werd door de meesten aangegrepen om een moeilijkere oefening te doen. Rachelle Krijgsman ging naar huis met een gouden plak. 3 november werd de eerste wedstrijd van het seizoen gehouden. Dit waren de clubteamwedstrijden in Purmerend. Het team dat uitkwam in niveau 3 won daar een eerste prijs. Volleybal 1 maart werd het voorjaarsvolleybaltoernooi gespeeld. Na spannende wedstrijden, leuke momenten en heftige rally s werd het team van Ton Klos, Niek Meijnen, Chris Homborg, Carmen Louiszoon, Jan Catsburg en Erna Oostra de winnaar van het toernooi. 25 oktober ging men weer de strijd met elkaar aan in het najaarsvolleybaltoernooi. Vijf teams, tot de tanden gewapend waren tot het uiterste gemotiveerd de titel binnen te slepen. Na een enerverend toernooi zegevierde het team van Wim te Nuijl, Ron Overgaauw, Chris Homborg, Erna Oostra, Gré Suurt en wisselend een 6e invité. 10

13 Dekamarkt actie DekaMarkt heeft drie instellingen in Krommenie blij gemaakt. Of eigenlijk, de klanten van de supermarkt aan de J.H. Dunantstraat. Want zij konden vanaf 13 november al winkelend een goed doel steunen. Bij speciale actieproducten werden dukaten verstrekt. De supermarktmanager zei: "Die dukaten konden ze geven aan een van de drie locale doelen die waren geselecteerd omdat ze een concreet plan hadden om de buurt nog beter te maken." Het goede doel waar de meeste dukaten naartoe gingen was zwembad De Crommenije, zij kregen duizend euro. De scouting werd tweede bij de Dekamarktklanten. Goede doel nummer drie waren wij! Namens het bestuur ontving Angelique Kroon samen met José Schoenmaker, die de wens aangevraagd had, een donatie van 500 euro. Dit geld wordt in de aanschaf van een plankoline gestoken. Zumba les (tijdelijk) verplaatst De dames van de Zumba zullen van januari tot maart 2013 van een andere zaal gebruik maken omdat de gemeentezaal helaas voor deze periode door een andere vereniging gebruikt wordt. Gelukkig kunnen zij uitwijken naar de grote zaal in wijkcentrum De Palmboom aan de Snuiverstraat. Tijd en dag is hetzelfde gebleven. Houdt u van bewegen op muziek, leert u af en toe graag iets nieuws aan en heeft u ook zin om een keer te kijken of deze gezellige (zeggen de dames) les iets voor u is? U bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen, en meedoen mag natuurlijk ook! 11

14 De eerste seizoenswedstrijd van de jongens/herencompetitie Op zondag 9 december was het Trias Sportcentrum gevuld met jonge en iets oudere turners. Nadat de meisjes- en damesselectie al eerder waren begonnen aan de competitie was het die dag de beurt aan de jongens/heren. Met een grote afvaardiging van 15 turners was LH vertegenwoordigd op de verschillende niveaus. Het was wel spannend want de bond had voor dit seizoen nieuwe eisen opgesteld en een andere wijze van beoordeling vastgesteld. Het was even wennen dat bij sommige onderdelen hierdoor het puntentotaal laag leek uit te vallen, maar de LH-ers hoefden niet bang te zijn. Wel 10 deelnemers kregen een medaille omgehangen, een prima start voor de verdere competitie! We feliciteren met goud: Martijn Jakobs en Rowin Tendick. Het zilver was voor: Boy Looijen en Delano Jak. De bronzen medaille ging naar: Kai Tendick, Leon van der Velden, Dirk Klomp, Tom Hillebrink en Guido Carucci. Een vierde plek met medaille was voor: Branco van Houten 12

15

16

17 Uitslagen 1 e competitiewedstrijd jongens/heren Sprong Voltige Ringen Vloer Rek Brug D E Tot D E Tot D E Tot D E Tot D E Tot D E Tot Score Plaats Benjamin niveau 11 Instap niveau 11 Joris Cotterink 10,00 7,70 17,70 10,00 5,20 `15,20 10,00 7,90 17,90 10,00 7,40 17,40 10,00 7,70 17,70 10,00 7,50 17,50 103,40 4 Tom Hillebrink 10,00 7,00 17,00 10,00 6,10 16,10 10,00 6,80 16,80 10,00 7,30 17,30 10,00 8,30 18,30 10,00 8,15 18,15 103,65 3 Tycho Janssen 10,00 6,60 16,60 10,00 4,70 14,70 10,00 7,30 17,30 10,00 6,80 16,80 10,00 8,00 18,00 10,00 6,95 16,95 100,35 6 Pupil niveau 11 Delano Jak 10,00 6,80 16,80 10,00 6,00 16,00 10,00 6,00 16,00 10,00 8,10 18,10 10,00 7,30 17,30 10,00 6,20 16,20 103,00 2 Nick Glandorf 10,00 6,50 16,50 10,00 6,00 16,00 10,00 6,00 16,00 10,00 8,10 18,10 10,00 7,30 17,30 10,00 6,20 16,20 100,10 7 Instap niveau 10 Guido Carucci 8,00 7,90 15,90 6,50 7,70 14,20 6,25 5,70 11,95 9,00 8,50 17,50 8,50 7,90 16,40 6,00 6,40 12,40 88,35 3 Pupil niveau 10 Bjarne Bego 8,00 7,30 15,30 6,00 0,50 6,50 5,25 3,20 8,45 3,50 6,60 10,10 6,50 7,00 13,50 4,50 6,60 11,10 64,95 10 Branco van Houten 8,00 8,30 16,30 7,00 1,50 8,50 8,00 5,40 13,40 5,00 7,40 12,40 7,00 6,80 13,80 6,50 7,30 13,80 78,20 4 Jeugd en Junior niveau 10 Robin Schaap 3,00 7,60 10,60 0,60 4,40 5,00 1,10 6,90 8,00 2,20 7,00 9,20 2,30 6,40 8,70 1,60 5,80 7,40 48,90 4 Martijn Jakobs 3,00 7,10 10,10 0,60 4,40 5,00 1,70 7,50 9,20 2,70 6,90 9,60 2,10 7,80 9,90 1,60 7,30 8,90 52,70 1 Kai Tendick 3,00 7,10 10,10 1,20 5,40 6,60 1,80 6,30 8,10 2,70 7,60 10,30 2,30 6,30 8,60 1,60 5,90 7,50 51,20 3 Jeugd en Junior niveau 9 Rowin Tendick 3,00 8,40 11,40 1,20 7,70 8,90 1,90 7,40 9,30 2,80 7,40 10,20 1,80 7,80 9,60 2,40 9,00 11,40 60,80 1 Junior 1 en 2 niveau 8 Leon v.d. Velden 3,00 8,10 11,10 2,10 6,80 8,90 2,00 7,90 9,90 2,90 8,50 11,40 2,00 7,00 9,00 2,50 7,50 10,00 60,30 3 Junior en Senior 2 niveau 6 Boy Looijen 3,00 8,40 11,40 3,10 6,30 9,40 2,10 8,00 10,10 3,30 8,50 11,80 2,90 7,20 10,10 3,10 6,30 9,40 62,20 2 Dirk Klomp 3,00 7,70 10,70 2,70 7,00 9,70 2,00 6,40 8,40 3,00 7,60 10,60 2,20 5,90 8,10 2,60 7,50 10,10 57,

18 Werner van Eck wordt verrast bij de Wilde horde Werner van Eck werd op donderdagavond tijdens het trainen bij Piet van Ingen door de voorzitter Bert Schoenmaker verrast met de felicitaties en een bos bloemen. Werner, oud-voorzitter en ere-lid van onze vereniging, is namelijk 80 jaar geworden. Een bijzonder feit daarbij is, wat hij vertelde tijdens de tentoonstelling, dat hij ook al bijna 75 jaar lid is van LH. Een bijzonder lid dus van onze vereniging die het zeker verdient om in de bloemetjes gezet te worden. Daar was de hele groep het roerend mee eens, om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag, namelijk lekker gymmen! 14

19 Univé Gymgala LH-LEDEN BRACHTEN EEN BEZOEK AAN HET UNIVE GYMGALA Op zaterdagmiddag 22 december vertrok een groep van 35 LH-leden (met aanhang) naar de topsporthal in Almere om te gaan genieten van het jaarlijks Univé Gymgala. Het was een gekrioel van turners en turnstertjes die vooraf op het beweegplein mee konden doen aan allerlei (turn)activiteiten. Of er kon een mooie outfit uitgezocht worden bij een verkooppunt van turnkleding. Maar om half twee ging de zaal open en vulde de zaal zich met 3000 enthousiaste turnliefhebbers. Allereerst werd het publiek getrakteerd op een geweldige opening waar ook Boy en Laura aan mee deden. Daarna volgden optredens met een gevarieerd aanbod van sport en entertainment, voor ieder wat wils en van absoluut wereldniveau. Er waren Olympische medaillewinnaars, Nederlandse toppers en internationale artiesten. Het was een fantastische voorstelling waar alle atleten en artiesten zich van hun beste kant hebben laten zien en waar een uitzinnig publiek liet horen en zien dat zij super trots zijn op alle toppers. Wij hebben genoten van al deze deelnemers! Epke Zonderland (NED) Epke zonderland, ook wel bekend als 'The Flying Dutchman'. Hij turnde tijdens de Olympische Spelen in Londen de meest spectaculaire oefening ooit. De geweldige combinatie van de Cassina-Kovacs-Kolman zorgde voor veel spanning en sensatie in Londen én Nederland! Rea Lenders (NED) Rea Lenders behoort al jaren bij de internationale top van het trampoline springen. De tienvoudige Nederlands kampioene behaalde tijdens de Olympische Spelen van 2004 in Athene een 8ste plaats in de finale. Deze zomer sprong Rea voor de tweede keer in haar leven tijdens een Olympische Spelen. Céline van Gerner (NED) Naast Epke Zonderland schreef ook Céline van Gerner turngeschiedenis in London. Tijdens de Olympische Spelen behaalde zij een schitterende 12e plaats tijdens de allround finale. Hiermee is Céline Nederlands beste allround turnster ooit! 15

20 Wyomi Masela (NED) Jeffrey Wammes (NED) Yuri van Gelder (NED) Catalina Ponor (ROM) Deze legende behaalde een zilveren medaille op vloer en een vierde plaats op balk tijdens de Olympische spelen in Londen. In Athene 2004 behaalde zij zelfs drie gouden Olympische medailles. Nationale selectie ritmische gymnastiek (Wit-Rusland) Deze topgymnastes zijn reeds jaren een zeer gewaardeerde groep met hun uiterst elegante optredens. Tijdens de Olympische Spelen in Londen behaalden deze gymnasten een zilveren medaille. Eerder dit jaar werden zij met hun oefening met hoepel en lint Europees kampioen. Duo Viro (HON) Afrikaanse acrobaten (ETH) Een groep van een tiental acrobaten uit Ethiopië brengen ons enkele heel spectaculaire acts. DDF Crew (BEL) De DDF Crew, de Belgische winnaars van Holland Got Talent 2012 zijn er bij op het Univé Gym Gala dit jaar! Is het dit jaar niet gelukt of ben je het misschien vergeten en wil je volgend jaar mee? Stuur nu alvast een berichtje naar en je krijgt in september een mail met de vraag of je mee wilt. Want vol = vol en dit moet je een keer gezien hebben! 16

21 17

22 Jubilaris Hans van Amersfoort Onverwacht verscheen de voorzitter op het herenuur van Piet van Ingen met bloemen en een speldje. Geen van de aanwezige heren had het vermoeden voor wie hij kwam, dus het kwam als een verrassing voor de heer Hans van Amersfoort dat hij al 25 jaar lid is van onze vereniging. Hij vertelde toentertijd lid te zijn geworden op medisch advies en het zo gezellig vond dat hij nooit meer is weggegaan, op de foto s wordt hij ook gefeliciteerd door de trainer Piet en zijn mede sporters. 18

23 Waarom is onze vereniging lid van de KNGU? Een greep uit de KNGU-dienstverlening voor de clubs: Ontwikkeling van het Sportaanbod ten behoeve van verenigingen en hun (potentiele) sporters Ontwikkeling van producten, diensten en oefenstoflijnen Organisatie van activiteiten en wedstrijden in 14 disciplines Ontwikkelen en aanbieden (met korting) van opleidingen en bijscholingen gericht op de ontwikkeling van technisch kader Gratis opleiden van jurykader Online platform voor bestuurders (in ontwikkeling) inclusief 10 exemplaren van de glossy Gymsport (4x per jaar) Organiseren van (voornamelijk gratis) themabijeenkomsten, verenigingsondersteuning en advies voor (bestuurlijk) kader Gratis basisondersteuning bij het opzetten van een eigen accommodatie Gratis ondersteuning clubs bij de implementatie van het programma veilig sportklimaat Gratis technische ondersteuning bij sportpromotie Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen) WA- en ongevallenverzekering voor de leden Aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur Financiële ondersteuning bij aanschaf van gymnastiektoestellen en materialen In samenwerking met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) advisering rondom sociale wetgeving, fiscus en arbeidscontracten alsmede rechtspositie en ARBO-wetgeving (RI&E) De digitale ledeninformatie van de KNGU Alle clubs leveren hun gegevens/ledenadministratie aan bij de bond. Degenen die de digitale bondsstaatinformatie niet tijdig of onvolledig hebben uitgewisseld, worden geconfronteerd met consequenties zoals het opleggen van een administratieve aanslag en het in rekening brengen van administratiekosten. Daarnaast worden maatregelen genomen zoals het beperken van rechten van leden. In praktische zin betekent dit dat de leden niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden, dat de clubondersteuning wordt opgeschort en dat de trainers niet op reguliere wijze kunnen deelnemen aan opleidingen en bijscholingen. 19

24 Ledenopgave en verzekering Naast de hierboven vermelde gevolgen zijn de leden ook niet verzekerd. De verzekeringsmaatschappij wil deze gegevens (soms) tussentijds controleren maar zeker bij calamiteiten zijn juiste en volledige ledengegevens noodzakelijk. Het toegekende lidmaatschapsnummer wordt gebruikt en in het schadedossier toegevoegd. Indien blijkt dat de leden niet correct of niet tijdig zijn uitgewisseld, loopt het clublid het risico dat deze niet verzekerd is. Veelal is het individuele lid daarvan niet op de hoogte en zal deze zich wenden tot het clubbestuur om deze aansprakelijk te stellen voor de schade die voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn. De vereniging dient dus uiterst zorgvuldig om te gaan met een correcte, volledige en tijdige digitale registratie en uitwisseling van alle gevraagde ledengegevens. Nieuw leden- en contributiebeleid In het KNGU Strategisch plan is opgenomen het gefaseerd invoeren van een nieuw leden- en contributiebeleid dat op belangrijke punten voortvloeit uit in 2012 van clubs vernomen wensen. Het nieuwe beleid is gebaseerd op een driehoek van onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen. Dit zijn leden- en contributiebeleid, aantonen meerwaarde KNGU en handhavings- en controlebeleid. Dit laatste punt heeft met name tot doel toe te zien op een volledige ledenopgave vanuit al de aangesloten clubs. Het terugdringen van de zogenaamde grijze ledenproblematiek zal daarbij met ingang van 2013 sterk worden aangescherpt. 20

25 De grote clubactie Tussen alle drukke bezigheden van de jubileum activiteiten door, was er natuurlijk ook dit jaar weer de Grote Clubactie. Er zijn weer heel veel kinderen die langs de deuren zijn geweest om loten te verkopen en heel veel volwassenen die ons een warm hart toedragen. Elk jaar zijn wij dan ook weer verheugd te kunnen melden dat er heel veel loten verkocht zijn. Zo ook dit jaar. Maar liefst 1025 loten zijn er door de leden gekocht en/of verkocht langs de deuren. Wij als vereniging zijn hier ieder jaar erg blij mee. Helaas zijn het minder loten dan vorig jaar. Ruim 125 loten minder, en vorig jaar was al minder dan het jaar ervoor. Wij denken dat de crisis (ja, u hoort het overal) en de vele overige activiteiten, mede de oorzaak hiervan zijn. Wij blijven echter positief en alles wat er binnenkomt bij de vereniging is meegenomen. Alle kleine beetjes helpen. Verder gaan wij er altijd van uit dat het volgend jaar weer beter zal zijn. Ook dit jaar heeft Judith de Wit de weer alles voor ons verzorgd. Waar zijn wij toch als vereniging zonder deze fantastische vrijwilligers. Judith weer heel hartelijk dank voor al je inspanningen. Nu vragen veel kinderen zich af waar het geld van de opbrengst voor bestemd is. Het geld wordt uitgegeven aan het vernieuwen van het materiaal. Alle toestellen en matjes etc. die in de les gebruikt worden moeten ook onderhouden worden. Elke keer als er iets stuk gaat moeten wij ervoor zorgen dat het weer gemaakt wordt, zodat jullie ermee kunnen turnen. Het materiaal is heel erg duur en vandaar dat wij erg blij zijn met de opbrengst van de Grote Clubactie. Dus hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer wij voor de vereniging kunnen doen. Als u nog niet gekeken heeft of u iets gewonnen heeft. Kijk dan snel op de bijgaande uitslagenlijst. Je weet maar nooit. Als u een leuke prijs gewonnen heeft laat het ons dan even weten. Altijd leuk om te horen. De leden die 24 of meer loten hebben verkocht ontvangen van de vereniging een cadeaubon. Verder ontvangt het lid dat de meeste loten heeft verkocht een cadeaubon met dubbele waarde. Dit jaar was dat ELISE BALK met 34 loten, Elise van harte gefeliciteerd en bedankt voor je enorme inzet. Er zijn natuurlijk veel meer kinderen die veel loten hebben verkocht. Hieronder de namen van de kinderen die door ons in het zonnetje zijn gezet. Zij hebben dan 24 loten of meer verkocht. Nick Glandorf, Tycho Janssen, Eva Kuipers, Tanisha Groothuis, Celine van Houten, Iza van Wijngaarden Nogmaals allemaal heel hartelijk dank. Namens het bestuur Angelique Kroon 21

26 22

27 23

28 24

29 25

30 Turntraining van bekende topturn(st)ers SportstarZ is HET nationale Gymnastics Camp ter bevordering van de turnkwaliteiten. Dit gebeurt op een professionele manier en is daarmee uniek in de Nederlandse turnwereld. Wil jij het allerbeste uit jezelf halen? Kom dan naar het Gymnastics Summer Camp van SportstarZ. Inschrijving Summer 2013 is geopend! Het turnprogramma staat onder leiding van KNGU gediplomeerde turntrainers die samen met topturn(st)ers de SportstarZ-crew vormen. Bij SportstarZ krijg je dus training van de kampioenen, en zeg nu zelf, wat is er nu leuker om persoonlijke training te krijgen van je voorbeelden. Schrijf nu in en profiteer van 25 euro vroegboekkorting 26

31 Algemene mededelingen Agenda voor het lopende seizoen 10 februari 2 e competitie wedstrijd heren 14 februari Jaarvergadering in de Palmboom 9 maart NK Rhönrad 16 maart 3 e competitie wedstrijd dames 17 maart 3 e competitie wedstrijd heren 29 juni Springfestijn juli WK Rhönrad Vakantierooster t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 27 april t/m 5 mei Meivakantie 9 mei Hemelvaart 6 juli t/m 25 augustus Zomervakantie Voor wat betreft de zaterdaglessen: De eerste zaterdagen van bovenstaande vakanties wordt er wel lesgegeven. Voor meer informatie kunt u even overleggen met de leiding. Samenstellen clubblad Ons clubblad is van alle leden en voor alle leden. Iedere bijdrage of suggestie wordt zeer op prijs gesteld. Stuur uw reactie op deze nieuwe uitgave naar de redactie. Samen kunnen we er een mooi blad van maken. Verschijningsdatum volgende Brug: Mei 2013 September 2013 December 2013 Deadline kopij: eind april begin september begin december Oud papier ophaaldata januari 23 februari 30 maart 27 april 25 mei 29 juni juli vervalt 31 augustus 28 september 26 oktober 30 november 28 december De oud-papiercontainer staat bij de voormalige school op de Fortuinlaan en is geopend van uur tot uur. Zet alstublieft geen oud papier neer bij de container buiten deze tijden. Gelieve geen plastic tussen het oud papier te laten zitten. Voor meer informatie C. Jansen tel.nr Aanleveren kopij Lever de kopijtekst bij voorkeur aan via in een Word-bestand. Getypt of met de hand geschreven is ook mogelijk. Denk ook eens aan illustraties, foto s, tekeningen, logo s, vignetten e.d. Vermeld achterop (voorzichtig) de naam van de fotograaf, illustrator of personen op de foto, gebeurtenis en de datum. Digitale foto s kunnen natuurlijk ook per verstuurd worden. Hoe wilt u de Brug ontvangen? Sinds vorig jaar is ons clubblad de Brug ook op onze website (www.lh-krommenie.nl) te lezen. Als u liever het clubblad digitaal leest, dan kunt u ons dat via ons adres laten weten. U krijgt de Brug dan per toegestuurd. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om de Brug in uw brievenbus te vinden. Druk: Drukkerijgroep Papyrus het Watermerk Wormerveer (Odion) 27

32 Te koop/aangeboden "te koop aangeboden clubkleding gympakje, maat S. Ongeveer maat 116 t/m 128. In goede staat. 1 seizoen gedragen. Meer info: Kledingvoorschriften Bij wedstrijden, uitvoeringen en demonstraties is het voor alle leden van de toestelturn-uren verplicht om het officiële Lycurgus-Hygiëa tenue te dragen. Recreatiemeisjes: Donkerblauw turnpak met lichtblauwe strepen (met of zonder hoge hals). Te koop bij Sport en Vrije Tijd, Krommenie. Recreatiejongens: Marineblauwe broek, te koop bij Sport en Vrije Tijd (Hummel). Het witte T-shirt met blauwe opdruk met Lycurgus-Hygiëa achterop. Te koop bij Sport en Vrije Tijd, Krommenie. Selectiemeisjes: Het donkerblauwe velourspakje met contrasterende stoffen. Tijdens de demonstraties en warming-up voor de wedstrijden mag het fietsbroekje gedragen worden (turnen) tijdens de wedstrijden niet. Voor rhönrad geldt dit niet. Selectiejongens: Het donkerblauw singlet met contrasterende stoffen en het donkerblauw broekje. Een lange witte broek is een optie maar is niet verplicht. Voor de nieuwe selectiekleding gelden de volgende wasvoorschriften: Wassen op de hand in lauw water met fijn wasmiddel. Niet laten inweken! Niet in de droger! Trainingspakken Alle LH leden mogen een trainingspak aanschaffen. Het beste is om dit via een grote bestelling te doen. 1 à 2 x per jaar worden er nieuwe trainingspakken besteld. Via de leiding opgeven a.u.b. In en om de zaal Wij delen u mede dat het de ouders van jeugdleden of anderen die niet lid zijn van Lycurgus-Hygiëa niet is toegestaan om tijdens de lessen aanwezig te zijn. Dit houdt in dat het ook niet is toegestaan om in de kleedkamers of op een andere plaats in het gebouw aanwezig te zijn. Indien uw kind bij ons gymt, dan is het wel toegestaan om de eerste 5 minuten van de les bij te wonen en 5 minuten voor het einde van de les weer aanwezig te zijn. 28

33 Adverteerders Zoals u wellicht al is opgevallen is onze adverteerder: Totally Hair & Beauty (binnenzijde voorblad) niet meer te vinden aan de Weverstraat. U kunt hen vinden op de Provincialeweg 10, 1561KK, te Krommenie Graag tot ziens. Een volgende wijziging betreft de praktijk voor voedings- en bewegingsadvies Chapeau. Zij hebben een nieuw telefoonnummer gekregen: En slagerij de Jong heeft een nieuwe eigenaar gekregen, de naam is nu: slagerij Sijt Buis. Noordertextiel heet nu: Noorder Kledingreparatie en Stomerij In dit nummer willen we onze adverteerders nog een keer bij u onder de aandacht brengen. Zij steunen ons, steunt u hen! Cafetaria Lunchroom Rosarium Praktijk voor Klassieke Homeopathie Tijdschriftenhandel S. Foekens Slagerij J.D. Donker Chinees/Kantonees specialiteitenrestaurant Kang Wah Warme bakker J. Brakenhoff V.B.K. Verwarmingsbedrijf Sport en Vrije Tijd Slagerij Sijt Buis Audio/Video en TV speciaalzaak BOON Fietsenwinkel Bos & Olgers Kapsalon Hair Creations Slagerij Veenboer Koman-Bouwbedrijf B.V. Financiële adviseurs Assudes en Dietz De echte bakker Piet Kerssens Stuba Boekdrukkerij en Offsetdrukkerij Petra Engineering Tuinonderhoud en vormgeving De Rode Zonnehoed Chapeau Gewichtsconsulent Krommenie Reisbureau Apollo Totally Hair en Beauty Igor Dierenvoeding Noorder Kledingreparatie en Stomerij Dirk Heijne muziekinstrumenten Bouwbedrijf Jacco Popping Timmerbedrijf Gideon van Poppel Bloemenstudio Lia Beku doe het zelf Vergeet u ook de sponsoractie van Reisbureau Apollo niet? Naast een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangen wij als vereniging een extra sponsorbijdrage van 5 per persoon, voor iedere boeking bij Reisburo Apollo te Wormer of Krommenie. U moet bij de reservering zelf aangeven dat de afgesproken bijdrage ten goede komt aan LYCURGUS-HYGIËA. De bijdrage is niet beperkt tot leden en/of donateurs, maar geldt ook voor familieleden. Reisbureau Apollo heeft als voorwaarde gesteld dat de reservering minimaal een bedrag van 450 per persoon betreft, inclusief eventuele taxen en toeslagen. De bijdrage geldt niet voor de aanschaf van vliegtickets, maar wel indien daar accommodatie en/of autohuur wordt bijgeboekt, en daarmee de al eerder genoemde 450 per persoon wordt gehaald. U bent daarbij verzekerd van een onafhankelijk (Reisburo Apollo maakt geen deel uit van een touroperator) goed en deskundig advies van de ervaren medewerkers die al vele jaren deel uitmaken van de teams. 29

34 Lesrooster van g.v. Lycurgus-Hygiëa Trias College aan de Saendelverlaan Maandag rhönradturnen (beginners) rhönradturnen rhönradturnen (gevorderden) Donderdag rhönradturnen selectie Sportzaal de Evenaar, locatie Jupiterstraat maandag freerunnen Dinsdag meisjesselectie toestelturnen meisjes selectie toestelturnen heren toestelturnen Woensdag jongens selectie toestelturnen meisjes selectie toestelturnen dames toestelturnen Donderdag jongens 6 t/m 8 jaar jongens 9 t/m 11 jaar jongens 12 t/m 15 jaar heren selectie toestelturnen Zaterdag kleuters meisjes selectie Sportzaal van de Hoeksteen, locatie Braillestraat Maandag ontspanningsgym (m/v) dames trimgym dames trimgym Dinsdag meisjes 10 en 11 jaar keep-fit dames keep-fit dames 40+ Donderdag meisjes 6 en 7 jaar meisjes 8 en 9 jaar meisjes 8 en 9 jaar herentrim met volleybal heren trimgym Vrijdag meisjes 10 en 11 jaar meisjes 12 t/m 15 jaar Zaterdag kleuters meisjes 6 en 7 jaar meisjes 6 en 7 jaar meisjes 8 en 9 jaar Sportzaal aan de Komarowlaan Maandag dance fitness sensation workout Donderdag zumba (t/m maart in de Palmboon) Buurthuis De Pelikaan Maandag dames trimgym dames 50+ Sportzaal aan de Blijdschapstraat, Assendelft Woensdag ouder en kindgym ouder en kindgym Vrijdag ouder en kindgym ouder en kindgym 30

35

36

De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA

De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA Oplage 400 ex 40e jaargang Nummer 3 september 2011 Voorzitter Bert Schoenmaker Robert Kochstraat 1 1561 GA Krommenie Tel: 075-6287108 Email: voorzitter@lh-krommenie.nl

Nadere informatie

B E D. a ë i. g u. L m. g G y m n a sti e k v e r e n i g i n 26 N

B E D. a ë i. g u. L m. g G y m n a sti e k v e r e n i g i n 26 N G U R B E D a ë i g G y m n a sti e k v e r e n i g i n ht Opgeric g u c y L be m e ov 26 N r s u g 2 87 1 r -H y De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA Oplage 400 ex 40e jaargang Nummer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

De Brug. Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA. Oplage 350 ex 41e jaargang Nummer 2 April 2012

De Brug. Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA. Oplage 350 ex 41e jaargang Nummer 2 April 2012 De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA Oplage 350 ex 41e jaargang Nummer 2 April 2012 Voorzitter Bert Schoenmaker Robert Kochstraat 1 1561 GA Krommenie Tel: 075-6287108 Email: voorzitter@lh-krommenie.nl

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA

De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA Oplage 350 ex 41e jaargang Nummer 5 December 2012 Voorzitter Bert Schoenmaker Robert Kochstraat 1 1561 GA Krommenie Tel: 075-6287108 Email: voorzitter@lh-krommenie.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2016

NIEUWSBRIEF augustus 2016 NIEUWSBRIEF augustus 2016 1.Begin van het nieuwe seizoen We zitten nog midden in de schoolvakanties maar we kijken toch al vooruit naar de start van het nieuwe sportseizoen. Vanaf het nieuwe seizoen gaan

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2016

NIEUWSBRIEF januari 2016 NIEUWSBRIEF januari 2016 1. 2016 Allereerst willen wij alle leden en hun familie een sportief jaar toewensen. Let op, in deze nieuwsbrief staat bij punt 5 informatie over de lessen in en rondom de carnavalsweek.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 2 Jaargang 2012-2013 Hallo Jeugdleden en ouders, INFORMATIE Voor de jeugd in Noord-Holland is er een nieuwe site gemaakt: www.nhjb.tk (Noord Holland Jeugd Bowlen). Op deze site staan alle uitslagen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94

D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94 D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94 Schoonhoven. Tel. 0182-384408 DOS nieuwsflitsen is een uitgave van DOSgymnastiekvereniging in Schoonhoven. Verschijnt 4x per jaar OPGERICHT OP 20 AUGUSTUS 1920 - GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016!

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Woordje van de voorzitter Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik vraag in dit stukje graag uw aandacht voor de wedstrijden

Nadere informatie

Olympia s Nieuwsflits

Olympia s Nieuwsflits Olympia s Nieuwsflits juli 2017 nummer 72 www.olympiakapelle.nl olympiakapelle@zeelandnet.nl ZOMERVAKANTIE De laatste lesweek is van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli 2017. Daarna mogen alle leden

Nadere informatie

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN!

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN! NIEUWSBRIEF december 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. De leden die met ingang van het nieuwe kwartaal zijn uitgeschreven krijgen deze voor de laatste keer. Mocht uw zoon/dochter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF februari /maart 2016

NIEUWSBRIEF februari /maart 2016 NIEUWSBRIEF februari /maart 2016 1. LEDENVERGADERING Op onze jaarlijkse ledenvergadering hebben wij verantwoording over het afgelopen jaar afgelegd en onze plannen voor volgend jaar besproken. Helaas was

Nadere informatie

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Je kunt bij turnen de kleren aandoen zoals een T shirt met een broekje een turnpakje of een dun T shirtje zonder mauwen met een dunne lange broek.

Je kunt bij turnen de kleren aandoen zoals een T shirt met een broekje een turnpakje of een dun T shirtje zonder mauwen met een dunne lange broek. Ik doe mijn spreekbeurt over turnen. Turnen is voor meisjes en jongens. De meisjes hebben veel verschillende toestellen sprong, brug, balk en vloer zijn voor de wedstrijden van de selectie`s en verder

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 21 november 2012 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met mededelingen over ouder-kind toernooi, stedenontmoeting, NJTL, NK, en andere uitslagen. NJTL We doen dit seizoen mee met 1

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 december 2013

NIEUWSBRIEF 4 december 2013 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Naam :.. Voornamen :...m/v Geboortedatum :.. Adres :.. Postcode :.. Telefoonnr. : Mobielnr. :.... E-mail :.. (Post-) bankrekening :.. Ten name van :... Is lid / komt op de wachtlijst*

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. Beste allen, Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. 18 oktober: het Grote Gymfeest november: lotenverkoop

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Voorzitter: Vacant Penningmeester: Saske Klerks Secretaris: Hilde Goedegebuure

Voorzitter: Vacant Penningmeester: Saske Klerks Secretaris: Hilde Goedegebuure GVNieuws Contact: secretarisgvnunspeet@gmail.com Website: www.gymverenigingnunspeet.nl Jaargang 1 - Nummer 5 - mei 2017 Bestuur seizoen 2016-2017 Voorzitter: Vacant Penningmeester: Saske Klerks penningmeestergvn@gmail.com

Nadere informatie

Leidraad voor freerunning

Leidraad voor freerunning Leidraad voor freerunning versie februari 2015 Voorwoord Welkom bij Gymnastiekvereniging D.G.V!! Bij D.G.V. kun je naast freerunning recreatie turnen, selectie turnen, sportfit en kleutergymnastiek beoefenen.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl Gymnia Waalwijk Nieuwsbrief www.gymnia.nl Inhoud Vanuit de redactie en kalender 1 Vanuit het bestuur 2 Actueel 3 Fotopagina 6 Kletspraatjes 7 Lesrooster 8 Vanuit de redactie: Het jaar zit er al bijna weer

Nadere informatie

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen 1 Voorwoord Wij heten u van harte welkom bij de afdeling gymnastiek van DIO- Ugchelen. U bent geïnteresseerd in gymnastiek en heeft misschien al een proefles

Nadere informatie

Nieuwsbrief turnvereniging Return

Nieuwsbrief turnvereniging Return Onderwerpen: Terugblik activiteiten en wedstrijden Nieuwe trainingsjacks Warmerdam Jongensuur op maandag vervallen Overleg verenigingen Duin- en Bollenstreek Ledenvergadering 2013 Komende activiteiten

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

René Smaal update augustus 2016:

René Smaal update augustus 2016: René Smaal update augustus 2016: Bekijk nu de planning tot eind 2016 op www.renesmaal.nl/nieuws René Smaal Karate heeft nieuwe sporttassen besteld van natuurlijk Adidas. In september kunnen de kinderen

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Na het officiële gedeelte is er tijd voor een drankje en een verrassingsactiviteit van de Activiteitencommissie.

Na het officiële gedeelte is er tijd voor een drankje en een verrassingsactiviteit van de Activiteitencommissie. 18 april 2014 nr. 19 In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de activiteiten van de afgelopen periode en we blikken vooruit. Zo leest u een verslag van de Jeugddag, een uitnodiging voor de ALV en nieuws

Nadere informatie

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl.

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl. Welkom bij svdio Leuk dat je lid bent van svdio! Door middel van deze folder willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

SV DUO is nog steeds dringend op zoek naar een secretaris en een voorzitter! (dit mag ook een combifunctie zijn)

SV DUO is nog steeds dringend op zoek naar een secretaris en een voorzitter! (dit mag ook een combifunctie zijn) Beste leden, Bijgaand treffen jullie weer een nieuwsbrief aan. Veel leesplezier gewenst! SV DUO is nog steeds dringend op zoek naar een secretaris en een voorzitter! (dit mag ook een combifunctie zijn)

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 24 juni 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 24 juni 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Sloop gymzaal Maurik

Sloop gymzaal Maurik Sloop gymzaal Maurik Op 1 april 2012 zal de gymzaal aan de Esdoornstraat gesloopt zijn. Stichting Woningbeheer Betuwe ontwikkelt een Kulturhus met sportvoorzieningen. Donderdag 9 februari 2012 hebben wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

Sponsorplan TurnGroep Noord

Sponsorplan TurnGroep Noord Sponsorplan Sponsorplan TurnGroep Noord Noord-Nederland heeft topturnsters op trots op te zijn! TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2015. Woordje van de voorzitter. www.vkwgym.nl

Nieuwsbrief. November 2015. Woordje van de voorzitter. www.vkwgym.nl Woordje van de voorzitter Zeven november zijn we begonnen met de Clubkampioenschappen in onze nieuwe zaal in de Groene Borg. Het was erg fijn dat we niet meer met materiaal naar de Börkerkoel hoefden te

Nadere informatie

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF Leer een handstand van Mike Krabbenborg DE GESCHIEDENIS VAN RAP EN SNEL Rap en Snel is opgericht in 1928. Er zaten toen nog maar 35 jongens en heren bij de vereniging, geen meisjes

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015 de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Nummer Vaste rubrieken:

Nummer Vaste rubrieken: September 2016 Rond de 15e van de maand komt de VVZ nieuwsbrief uit. Nummer 12 2016 Volg VVZ ook op social media! DE SITE IS ONLINE! In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u nog over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Sportschool Venendaal. Lente Info. 29 april t/m 5 mei 2013

Sportschool Venendaal. Lente Info. 29 april t/m 5 mei 2013 Lente Info 29 april t/m 5 mei 2013 IN GOEDE CONDITIE VOOR DE ZOMER: AQUA & SLANK FIT CURSUS QUICK FIT CURSUS HATHA YOGA SPINNING AQUA-ROBICS FITNESS ZONNEBANK MASSAGE BODY SHAPE VOOR VROUWEN HEREN CONDITIE

Nadere informatie

Nieuwsbrief W.I.K. Rheden November Tijd om nog even alles op een rijtje te zetten in een WIK nieuwsbrief.

Nieuwsbrief W.I.K. Rheden November Tijd om nog even alles op een rijtje te zetten in een WIK nieuwsbrief. Nieuwsbrief W.I.K. Rheden November 2014. Beste Wikkers, Nog een paar weken te gaan en dan hebben we al weer 2015! Tijd om nog even alles op een rijtje te zetten in een WIK nieuwsbrief. In de vorige nieuwsbrief

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September Woordje van de voorzitter.

Nieuwsbrief. September Woordje van de voorzitter. Woordje van de voorzitter Een nieuw seizoen is altijd even wennen, maar dit jaar was het extra spannend met zoveel vernieuwing. Alle lessen in de nieuwe zaal, nieuwe lessen en nieuwe lestijden. Wat is

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ARS bestaat 75 jaar. Hoi Ars vrienden.

Gymnastiekvereniging ARS bestaat 75 jaar. Hoi Ars vrienden. Hoi Ars vrienden Nog een paar maanden en dan bestaat jouw gymnastiek vereniging 75 jaar. Het jubileum comité heeft verschillende activiteiten op de planning staan voor dat jaar, en de eerste is al in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Mei 2016

Nieuwsbrief 3 Mei 2016 Nieuwsbrief 3 Mei 2016 Recreatieve Wedstrijden 2016 Sparta heeft dit jaar een van de drie Recreatieve Wedstrijden mogen organiseren. Voor het bestuur en alle vrijwilligers nieuw, maar een mooie uitdaging.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl

Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl Gymnastiekvereniging S.S.S. & D.I.N.D.U.A. Sint Maartensbrug Sint Maarten Opgericht 15 mei 1925 www.sss-dindua.nl Informatieboekje 2011-2012 VOORWOORD Beste sportvrienden, Hierbij ontvangt u de 86 e jaargang

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding aan in een gezellige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 2, oktober 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, De eerste weken van het seizoen zijn voorbij gevlogen. Er is volop getraind. Er zijn nieuwe mijlpalen bereikt. Wedstrijddag 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Woordje van de voorzitter. Kijklessen 1 en 2 april goed bezocht...

Nieuwsbrief. April Woordje van de voorzitter. Kijklessen 1 en 2 april goed bezocht... Woordje van de voorzitter Het voorjaar is nu echt begonnen. Geniet u er ook zo van? Als bestuur zijn wij druk bezig met de voorbereidingen om volgend seizoen in de MFA te kunnen sporten. We hebben straks

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2016

NIEUWSBRIEF oktober 2016 NIEUWSBRIEF oktober 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht uw zoon/dochter niet meer sporten dan bent u wellicht vergeten om hem/haar uit te schrijven. Neem dan s.v.p. zo spoedig

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijke data: Talenten kleure n kinderen mei kleuterfeest voor KDV, PSZ en de groepen 1&2. 23 mei schoolreisje groep 3 t/m 6

NIEUWSBRIEF. Belangrijke data: Talenten kleure n kinderen mei kleuterfeest voor KDV, PSZ en de groepen 1&2. 23 mei schoolreisje groep 3 t/m 6 NIEUWSBRIEF Talenten kleure n kinderen... Belangrijke data: 23 mei kleuterfeest voor KDV, PSZ en de groepen 1&2 23 mei schoolreisje groep 3 t/m 6 25 mei Hemelvaartsdag alle kinderen zijn vrij 26 mei alle

Nadere informatie

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking.

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking. Onze werking Onze club zet zich jaarlijks in om binnen de gymnastiek en dans verschillende disciplines aan te bieden. Dit gebeurt op recrea-, selectie- en wedstijdniveau. Een gymnast/danser die de vaardigheden

Nadere informatie

Jaaroverzicht AFC Volleybal

Jaaroverzicht AFC Volleybal Jaaroverzicht AFC Volleybal 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Bestuur... 3 Vrijwilligers in onze club... 3 Ledenontwikkeling... 4 Financieel Jaarverslag 2016/2017... 4 Uit de technische commissie...

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 november 2014

NIEUWSBRIEF 2 november 2014 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

De Brug. Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA. Oplage 300 ex - 42e jaargang Nummer 3 - september 2015

De Brug. Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA. Oplage 300 ex - 42e jaargang Nummer 3 - september 2015 De Brug Clubblad van GYMNASTIEKVERENIGING LYCURGUS-HYGIËA Oplage 300 ex - 42e jaargang Nummer 3 - september 2015 Voorzitter Angelique Kroon Tel: 075-6572810 Email: voorzitter@lh-gymnastiek.nl Vice-voorzitter

Nadere informatie

TurnAround DIGITAAL. Vitale vereniging. Tumbling workshop. Oktober 2013

TurnAround DIGITAAL. Vitale vereniging. Tumbling workshop. Oktober 2013 TurnAround DIGITAAL Oktober 2013 Vitale vereniging Dit voorjaar is de nieuwe sportnota van de gemeente Arnhem gepresenteerd. In deze nota formuleerd de gemeente haar sportbeleid voor de komende jaren.

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 1, sept 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Na een lange vakantie staan we weer te popelen om te gaan beginnen aan een nieuw bowlingseizoen. We hopen dat jullie een leuke vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie