Dutch Delta Games EEN WERELD TE WINNEN. Olympische spelen 2028 in nederland De Urbanisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch Delta Games EEN WERELD TE WINNEN. Olympische spelen 2028 in nederland De Urbanisten"

Transcriptie

1 Dutch Delta Games EEN WERELD TE WINNEN Olympische spel 2028 in nederland De Urbanist

2 EEn gouden kans voor de nederlandse delta Olympische droom Doepel Strijkers Architects Doepel Strijkers Architects In 2021 maakt IOC bekd waar Olympische Spel 2028 zull plaatsvinn. Nerland wil zich kwalificer. Op spel staat niets meer of minr dan vervulling e droom. De droom om grootste meest prestigieuze internationale sportevemt naar Nerland te hal. Door Nerlandse ltagebied als troefkaart in te zett bij Olympische bid aan IOC, kunn we ervoor zorg dat ze droom werkelijkheid wordt.

3 InlEIdIng dutch lta Games duurzame OplOssinG holland 2028 urbanist Wanneer wij Olympische Paralympische Spel naar Nerland will hal, dan moet we voor onze ambitieuze plann winn. Cruciaal is dat Nerland zich onrscheidt. Dat we inspi rer e aanbod waar niet alle Nerland, maar gehele Olympische Familie wel bij vaart. Het ie Dutch Delta Games heeft alles om Nerlandse kandidatuur te lat sprankel. Het is e krachtig concept dat ouds her geworteld is in gehele sam leving én dat internatio naal overtuigt. Bovdi spreekt nieuwe innovatieve concept zeer tot verbeel ding. Zo gooit Nerland hoge og om tot gastland verkoz te worn voor Spel Er won wijd meer ms in st dan daarbuit. Veel ze st bevinn zich in laaggeleg ltagebi. Delta s bestaan bij gratie water. Met e voortdur toame bevolking is e belangrijkste opgav voor msheid om oplossing te vinn voor schaarse ruimte leefbaarheid te garan r in gebi waar water overhand heeft. Duurzame innovaties zijn nodig om in e verste lijkte kwaliteit lev te bewak te bewar. Het is dus e unieke kans om Olym pische Para lympische Spel te lat plaatsvinn in veiligste lta : in Ner landse Deltaropool. Met Dutch Delta Games zorg we ervoor dat Olympics bijdra g aan ont wikkeling om lev in Deltagebi beter toekomst bestdiger te mak. Wereldwijd. De Olympische Spel in Holland in Het is beste be kroning Nerlandse strijd water. E strijd die internationaal bekdheid respect giet. Door lta te gebruik als ctraal thema kunn we wijd aandacht vestig op belang lev in water. Rotterdam D Haag ligg ctraal in Deltaropool, in laagst geleg lta West-Europa. Bei st zijn internationaal sterke merk drag bij aan bewijs vorming krachtige merk Holland. Met 113 km 2 water is Rotterdam grootste kosmopolitische stad in laagste geleg el Hollandse lta. Deze uitgave laat zi wat dit betekt voor, voor Nerland, Deltaropool Rotterdam-D Haag, stad Stads havs. Zo winn we voor ons!

4 Water is voor msheid vitaal belang. Alle al voor verbouw gewass is wijd ongeveer 7000 kubieke kiloer zoet water per jaar nodig. Voorspoed springar strijd tég water. Of zett alles op alles om mét water te lev. Water daagt msheid uit, er valt e te winn. shutterstock Gemete n haag Delta s drag kiem economische voorspoed in zich. Circa 60% wijd geïnvesteer kapitaal bevindt zich in die regio s. Delta s appeller aan strijd, aan lev water, verbinding, ergie, aan lev aan groei. Water biedt plezier ont spanning brgt sportiviteit. Tegelijkertijd is grootste uit daging 21e eeuw om water daar te brg waar niet gemist kan worn. Circa e miljard ms ontber voldo schoon drinkwater. Zo n 2,6 miljard ms beschikk niet over fatsolijke toiletvoorziing. Vele anr lever juist e Wereld Water InspIratIon Water is bron lev. Het staat symbool voor vruchtbaarheid. In talloze myth legn begint lev door toedo water. Van ou Griek tot German. Van Eg yptische mythologie tot klassieke Chinez. Langs water zijn eerste beschaving gevormd, anre zijn erdoor verzwolg. Het mselijk lichaam bestaat voor 65% uit water, aar is er voor 71% mee bekt. Water staat ctraal in Delta gebi rijgt l, lann st aane. Die regio s sprek internationaal tot verbeelding. Ze trekk aan zijn vaak vruchtbaar dicht bevolkt. Ongeveer helft bevolking leeft in e ltagebied.

5 Watersnood Waterschaarste zijn grote uitdaging die om InnoVatIeVe oplossing Vrag. ons land kan daarin WereldWIjd e cruciale rol spel. shutterstock shutterstock Met e drijvd Olympisch dorp lat we zi hoe we duurzaam in e lta kunn lev. Nadi is multi- functioneel inzetbaar, in Nerland of elrs in. marije t kate doepel strijkers architects

6 NerlaNd Lev water bij Nerlanrs Water is voor zit msheid vitaal belang. in g. Met waterknis Alle al voor onze verbouw gewass is waterinnovaties staan7000 wij kubieke internationaal wijd ongeveer kiloer mol voor techno logische én ecologische zoet water per jaar nodig. vooruitgang. springar WaterhIstorIe Voorspoed InnoVatIe mee. Talloze strijd tég Nerlandse water. Of zett alles op onrneming hebb alles om mét voor water zich wet te lev. te Water daagt winn innovaties msheid op uit, gebied er valt e bijvoorbeeld te winn. beheersing, hoogwater kustverdigingconcept, landwinning, clean tech smart water technologies. Nu exporteert Ner landse watersector jaar lijks voor zo n 6,5 miljard euro. En dat aanel kan sterk toem. WaterInInspIratIon ma holland shutterstock De Nieuwe Delta s drag Waterweg. kiem De economische Delta werk. Maasvlakte voorspoed in Zandmotor. 2. zich. Circa 60% Drijv wijd kass. Buitdijks geïnvesteer bouw. kapitaal bevindt Nerland blinkt zich uit inin die regio s. Delta s waterknis appeller innovatie. aan strijd,hebb Bovdi aan lev we water, verbinding, bewijsvoering in huis dat ergie, aan innovatie lev in lta s aan groei. Water uitstekd kunn biedt sam plezier gaan ont spanning e krachtige brgt verbetering sportiviteit. Tegelijkertijd eco logische is condities. grootste uit Zo is bijvoorbeeld daging 21e steur eeuw weer terug om water in daar Maas, te brg terwijl er waar buit niet Nerland gemistge kan rivierstelsel worn. Circa e is miljard te vinn waar ms ontber ms omwille voldo schoon water drinkwater. veiligheid Zo n 2,6 zo miljard heeft ms ingegrep. beschikk Dat spreekt niet overinternationaal fatsolijke tot toiletvoorziing. verbeelding. EnVele bedrijfslev anr lever profiteert juist e Wereld nerland God Water created is bron the world, but the lev. Dutch Het created staat symbool Holland. Dit voorengelse vruchtbaarheid. gezeg isiner niet talloze voor myth niets. Nerland legn heeft beginte rijke levwater historie. door toedo De helft water. Euro Van pese ou polroppervlak Griek tot ligt German. in Nerland. Van Lev Eg yptische water zit mythologie ons in g. tot klassieke Het vorm Chinez. ons po litieke Langs klimaat, water zijn polrmol eerste bescha trokving Nerland daarmee gevormd, internationaal anre zijn erdoor aandacht. verzwolg. DeHet gracht mselijk lichaam Amsterdam bestaat voor Lein 65% trekk uit water, toerist aar over is er voor hele 71%. mee De bekt. Friese mer Water staat lat ctraal hart in zeilers Delta gebi sneller klopp. rijgt Het l, Grevelingmeer lann is st grootste aane. Die helrste regio s zoutwatermeer sprek internationaal West Europa. tot verbeelding. De strakke lijn Ze trekk polrlandschapp aan zijn vaak sprek vruchtbaar wijd dicht bevolkt. tot Ongeveer verbeelding. helft De mols Kinrdijk bevolking staan leeftopin e ltagebied. erfgoedlijst UNESCO.

7 god created the World, But the dutch created holland. slimme InnoVatIeVe oplossing op WatergeBIed gaan Wereld over. rotterdam Image Bank consortium puma rotterdam Image Bank In zomer 2010 zijn lta werk volledig afgerond. Daarmee is Nerland beschermd teg water zoals Deltawet uit 1957 dat voorschrijft. Het besluit tot ze wet, gaf e orme impuls aan Nerlandse water sector. Als we Spel binnhal concept Dutch Delta Games, zal impact voor bedrijfslev minsts zo groot zijn. sz marc heeman doepel strijkers architects

8 NerlaNd ltaropool Topteam Lev Water: waternerland zit bij Nerlanrs is hèt voorbeeld in e g. veilige Metdicht onzestelijke waterknis economische lta waterinnovaties e groot staan hav wij internationaal industrieel mol voor complex, waarin techno logische combinatie én ecologische won werk vooruitgang. optimaal is. De regio Delft-RotterdamDrechtst fungeert als etalage WaterhIstorIe VeelzIjdIge lta Voorsprong InnoVatIe mee.kabinet Talloze heeft Nerlandse Het daarom onrneming watersector hebb Koos voor wet te Oord als zich boegbeeld winn innovaties aangewez als e op neg gebiedtopsector. bijvoorbeeld hoogwaterbeheersing, kustverdigingconcept, landwinning, clean tech smart water technologies. Nu exporteert Ner landse watersector jaar lijks voor zo n 6,5 miljard euro. En dat aanel kan sterk toem. marije shutterstock t kate Waterweg. De De Nieuwe helft Ner Deltawerk. Maasvlakte landse BNP wordt verdid 2. Zandmotor. Drijv in Nerlandse Delta kass. Onze Buitdijks gebied. bouw. Nerland uit in hav is déblinkt toegangs waterknis innovatie. poort tot Europa Bovdi staat op hebb vier we plaats bewijsvoering in in huis havst dat innovatie lev in lta s. De Deltaropool uitstekd kunn sam zorgt voor economische gaan e krachtige voorspoed. Maar econo verbetering eco mische activiteit ont logische condities. Zo is wikkel zich kom bijvoorbeeld steur weer cnia ook in anre teruging. in Maas, terwijl richt Onrzoek er buit ge lat zinerland dat Water rivierstelsel is te vinn Clean Tech sector waar nationaal ms omwille inter sterk waterveiligheid onrscheind zijn zo heeft ingegrep. Dat kom jar kunn spreekt internationaal uit groei tot belangrijke tot verbeelding. economische pijlersen in bedrijfslev profiteert regio. nerland ltaropool ma In holland lta economy God is created theworld, Het e laagstbut the Dutch created Holland. geleg ltagebi Dit Engelse gezeg is er Europa: Deltaropool. niet vooromvat niets. Nerland De regio Randstad, heeftst e rijke water D als Delft, historie. De helft Haag, Lein, Rotterdam Euro pese polroppervlak Utrecht reikt tot ligt in Nerland. Lev Dordrecht, Gorinchem water zit nationaal ons in Zeeland. Inter g. Het vorm ons po gezi staat Rotterdam litieke klimaat, bekd als grote belang polrmol trok rijke ltastad Nerland hav. daarmee Niet voorinternationaal niets zal aandacht. DeWater gracht Nerlands ctrum Rotterdam Amsterdam Lein in worn trekk toerist waar over gevestigd. D Haag, hele. De Friese kustverdiging perfect mer lat duin, hart samgaat zeilers sneller strand, sport klopp. toerisme, Het Grevelingmeer is bouwt haar positie als grootste helrste World Legal Capital verr zoutwatermeer laat West uit. Het Westland arme voedsel Europa. lijn zi datde COstrakke 2 productie binn hand polrlandschapp bereik is, slimme, sprek wijd tot duurzame concept verbeelding. De mols in Kinrdijk glastuinbouw. staandelft op is spil knis erfgoedlijst kun op gebied UNESCO. watermanagemt lta technologie. Dordrecht zet zich op kaart als Maritime Valley. De Deltaropool is veiligste regio.

9 ltaropool Is VeIlIgste lta Van Wereld. In gebied Wordt helft Van nerlandse Bruto nationaal product VerdId. De Olympische Spel in lta vestig wijd aandacht op belang lev in water. Het biedt Nerland e unieke kans om te lat zi wat wij do op gebied onr meer ecologie, CO 2 -reductie, duurzaam producer in kass, kust verdiging innovatieve bouw- vervoersconcept. gemete n haag marc heeman urbanist doepel strijkers architects hans oostrum Fotografie mvrdv

10 Topteam De Olympische Water: ambities Nerland is Nerland hèt voorbeeld sluit e naadloos veilige dicht aan stelijke op ontwikke economische ling lta in Rotterdam e groot D hav Haag gev industrieel daaraan complex, e krachtige waarin impuls. combinatie won werk optimaal is. De regio Delft- Rotterdam- Drechtst fungeert als etalage ltaropool rotterdam ltaropool rotterdam Voorsprong knooppunt VeelzIjdIge lta capitallta De In helft regio Rotterdam Nerlandse D Haag BNP kom wordt alle verdid grote in Europese Nerlandse vaar, spoor Deltagebied. snelweg Onze bij elkaar. Qua hav infrastructuur is dé toegangspoort Deltaropoolregio tot Europa onrgaat staat kom op twintig vier tot plaats rtig jaar havst verre verbete in ring.. Ook Rotterdamse De Deltaropool stadsctrum voor ontwikkelt economische door, zorgt voorspoed. duurzame Maar Rotterdam Ctral activiteit District ont als economischwikkel eye catcher. zich Het Ctraal kom cnia Station staat ook in anre steigers richt krijgt ing. Onrzoek grootste lat dak zi zonnepanel dat Water Europa. Clean In Tech 26 minut sector inter reiz nationaal ms nu sterk onrscheind Schiphol naar Rotterdam. zijn Ook kom in Rotterdam jar Zuid kunn staan uit belang groei rijke tot project belangrijke op economische rol. Zoals pijlers Stadionpark Hart in regio. Zuid. Het Hieraan kabinet ge koppeld heeft daarom zijn diverse watersector project Koos grote Oord maatschappe als boegbeeld lijke aangewez sociaal economische als e reletie. neg topsector. marije marc heeman t kate lta World economy port World city Het Stad is waar e architectuur, laagst geleg water, sport ltagebi talt Europa: ruimte krijg. Deltaropool. Brugghoofd, regio kosmopolitisch, omvat Randstad, De e duilijke st als intiteit Delft, D Haag, cultuur, Lein, zonr Rotterdam poppkast. Met Utrecht ambitie reikt om tot meest Dordrecht, duurzame havstad Gorinchem Zeeland. te zijn Inter blijv. nationaal Maar gezi liefst er staat Rotterdam bekd totale oppervlak als grote bestaat belangrijke uit water. ltastad De Nieuwe hav. Niet Maas voor is e niets belangrijke zal Nerlands inti teitsdrager, Water ctrum in Erasmusbrug Rotterdam als worn hdaags gevestigd. icoon. Rotterdam D Haag, ligt waar in kustverdiging ctrum perfect samgaat laagst geleg regio duin, strand, West Europa. sport toerisme, bouwt Toegangs haar poort positie tot Europa, als World Legal veiligste Capital hav verr uit. én lta Het Westland. laat zi Onrnemd dat CO 2 arme op klimaat voedsel gebied, productie waar binn onr handbereik is, hav slimme, profi teert, meer als duurzame dé ergiehav concept in. glastuinbouw. Rotterdam Delft is initia is spil tiefrijk in knis relaties kun anre op Deltast gebied via Connecting watermanagemt Delta Cities, waarin lta samwerking technologie. Dordrecht knis uit zet wisseling zich op plaatsvindt kaart als Maritime st Valley. als Shanghai, De Delta ropool Lonn, New is York veiligste Ho Chi regio Minh City. Dit netwerk. fungeert tevs als e brugghoofd voor Nerlandse bedrijv die in ze regio s zak will do.

11 maasstad Is niet Voor niets BI jnaam Van rotterdam: Water zit In g Van stad. De organisatie Olympische Paralympische Spel is uniek spreekt tot verbeelding. Het is e geweldige kans voor Nerland. De positieve effect zull merkbaar zijn blijv in aanloop naar, tijns tot ver na Spel. Op tal terrein: natuurlijk in sportief opzicht, maar bijvoorbeeld ook sociaalmaatschappelijk, cultureel economisch. De Olympics zijn blijvd waar. jan r ploeg shutterstock urbanist marije t kate claire droppert

12 dutch lta games Het concept Dutch Delta Games sluit naadloos aan bij alles waarin Nerland groot is geworn. Lev in water zit in DNA Nerlandse samleving. knooppunt drijvd BouW Na Spel kunn Hieraan gekoppeld zijn huiz worn diverseverscheept project naar plaats in groteanre maatschappe lijke wellicht zelfs sociaal economische but worn voor latere reletie. edities Olympics. Ook kunn ze elrs in Nerland worn herge bruikt, voor diverse doel einn. Drijvd bouw slim herbestemm draagt zo bij aan e remtsverbetering Dutch Delta Games. Door Nerlandse lta te gebruik als ctraal thema voor Olympisch bid, kunn we wijd aandacht vestig op belang lev in water. E thema dat ook kom cnia internationaal hoog op agda staat. marc heeman Rotterdam In regio probeert Rotterdam haar stadsontwikkeling D Haag kom alle grote haar ligging aanspoor Europese vaar, water zo goed mogelijkqua te snelweg bij elkaar. butt. Het gebied richt infrastructuur onrgaat zich bij herontwikkeling Deltaropoolregio opnieuw rivier. Inno kom op twintig tot rtig vatief drijvd bouw jaar verre verbete ring. staan Het isstads dé Ook ctraal. Rotterdamse proeftuin Nerland ctrum ontwikkelt door, op drijvd gebied duurzame Rotter bouw. Demonstraties dam Ctral District alsop dit vinn bijvoor eye gebied catcher. Het Ctraal beeld plaats Aqua Station staatin inrdm steigers Docks, waar lev, krijgt bedrijfs grootste onrwijs knis dak zonnepanel instelling Europa. In 26samwerk. minut Relatief evoudig kan in reiz ms nu stadshavsgebied e Schiphol naar Rotterdam. drijvd Olympisch Dorp Ook in Rotterdam Zuid staan gerea liseerd worn, à op la belang rijke project Drijvd dat rol. Zoals Paviljo Stadion in 2010 park geopd Hart is. Zuid. rotterdam rotterdam StadSHaVeNS SameNVattiNg Olympische ambitiesals Nerland De Olympics funger vliegwiel voor sluit naadloos aan op ontwikkeling innovatieve, duurzame waterbouwproject. in Rotterdam D Haag gev daaraan e krachtige impuls. De Dutch Delta Games kunn eraan bijdrag dat lev in ltagebi duurzamer veiliger wordt. Wereld wijd. Tegelijkertijd verschaft concept Nerland unieke mogelijkheid om onze innovatieve oplossing op gebied water ltatechnologie internationaal onr aandacht te brg. Dk daarbij onr meer aan vernieuw bouw, vervoers kustverdigingsconcept, CO2 neutrale productie clean tech technologies. Duurzame technologische oplossing in e laagst geleg regio s Europa: we kunn ton wanneer Olympics in Nerlands lta zull plaats vinn. Met concept Dutch Delta Games kunn we voor ons winn. Het blauw lta oranje Holland zull dé kleur zijn in 2028! rotterdam stadshavs rotterdam lta capital VersnellIng World port World city FloatIng olympics Stad waar architectuur, De kom cnia water, sport talt voltrekt zich e a ruimte krijg. Brugg morfose in Rijnmond hoofd, kosmopolitisch, gebied. Talloze initiatiev e onr duilijke om meerintiteit bereik cultuur, zonr poppkast. baarheid, klimaat, Metregionale ambitie om meest economie duurzame socialehavstad structur te blijv. te zijn verbeter vinnmaar liefst er De sowieso al plaats. totale oppervlak bestaat Olympische Spel gev uit De Nieuwe aan water. dit proces e belang Maas e belangrijke rijke is richtinggev inti teitsdrager, impuls. Bijvoorbeeld aan Erasmusbrug als hdaags één icoon. Rotterdam ligt in ha grootste, duurzame ctrum vernieuw gebieds laagst geleg regio ontwikkeling Europa: West Europa. Stadshavs Rotterdam. Toegangs poort tot Europa, In Stads havs ont veiligste hav wikkelt Rotterdam e én lta. hoogwaardig vestigings Onrnemd op klimaat klimaat voor maritieme gebied, waar onr distverling, voor meer hav profiteert, innovatieve maakbedrijv als dé ergiehav voor knisinstitut,. Rotterdam is zoals the Netherlands initia Watertiefrijk Cter. in Derelaties Olym anre Deltast pische Spel versnellvia Connecting dit proces. Delta Cities, waarin samwerking knisuitwisseling plaatsvindt st als Shanghai, Lonn, New York Ho Chi Minh City. Dit netwerk fungeert tevs als e brugghoofd voor Nerlandse bedrijv die in ze regio s zak will do.

13 drijvd BouW BIedt unieke kans Voor nerland. BedrIjV, onr W I js knisinstelling slaan In stads havs rotterdam hann Ine. De Stadshavs zull proeftuin zijn voor drijvd bouw in Nerland in. We will innover duurzame, drijv sportcomplex. Dit sluit naadloos aan bij Rotterdamse ambities om tot 2040 zo n klimaatbestdige woning te bouw, waar ca op water. carel hees carel hees doepel strijkers architects doepel strijkers architects doepel strijkers architects

14 De Olympics funger als vliegwiel voor innovatieve, duurzame waterbouwproject. SameNVattiNg dutch lta games StadSHaVeNS rotterdam drijvd BouW Rotterdam probeert haar stadsontwikkeling haar ligging aan water zo goed mogelijk te butt. Het gebied richt zich bij herontwikkeling opnieuw op rivier. Innovatief drijvd bouw staan ctraal. Het is dé proeftuin Nerland op gebied drijvd bouw. Demonstraties op dit gebied vinn bijvoorbeeld plaats in RDM Aqua Docks, waar bedrijfs lev, onrwijs knisinstelling samwerk. Relatief evoudig kan in stadshavsgebied e drijvd Olympisch Dorp gerea liseerd worn, à la Drijvd Paviljo dat in 2010 geopd is. Na Spel kunn huiz verscheept worn naar anre plaats in wellicht zelfs but worn voor latere edities Olympics. Ook kunn ze elrs in Nerland worn hergebruikt, voor diverse doeleinn. Drijvd bouw slim herbestemm draagt zo bij aan e remtsverbetering Dutch Delta Games. Doepel Strijkers Architects Het concept Dutch Delta Games sluit naadloos aan bij alles waarin Nerland groot is geworn. Lev in water zit in DNA Nerlandse samleving. Door Nerlandse lta te gebruik als ctraal thema voor Olympisch bid, kunn we wijd aandacht vestig op belang lev in water. E thema dat ook kom cnia internationaal hoog op agda staat. De Dutch Delta Games kunn eraan bijdrag dat lev in ltagebi duurzamer veiliger wordt. Wereldwijd. Tegelijkertijd verschaft concept Nerland unieke mogelijkheid om onze innovatieve oplossing op gebied water ltatechnologie internationaal onr aandacht te brg. Dk daarbij onr meer aan vernieuw bouw, vervoers kustverdigings concept, CO 2 neutrale productie clean tech technologies. Duurzame technologische oplossing in e laagst geleg regio s Europa: we kunn ton wanneer Olympics in Nerlands lta zull plaatsvinn. Met concept Dutch Delta Games kunn we voor ons winn. Het blauw lta oranje Holland zull dé kleur zijn in 2028! FloatIng olympics Doepel Strijkers Architects

15 Ontwikkeld in opdracht Gemete Rotterdam in samwerking Gemete D Haag september 2011 Tekst eindredactie: Lee Communicatie / Vormgeving: Proforma visual intity i.s.m. Theo Ruys / Beeldmateriaal; Gemete Rotterdam, tzij anrs vermeld

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Leisure als placemaker

Leisure als placemaker Leisure als placemaker Ervaringen uit de praktijk Academische werkplaats Amsterdam 16 november 2012 Jan Oosterman Inhoud Leisure als placemaker Olympische Spelen Floriade Almere Mijn stelling Leisure (sport,

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Een open haven in een natuurlijke delta

Een open haven in een natuurlijke delta Een open haven in een natuurlijke delta Het Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam gaan een bijzondere samenwerking aan in de Nederlandse delta waar de Rijn, Schelde en Maas uitkomen. Deze rivieren

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges Clean Tech Delta Innovative solutions to climate and energy challenges De New Green Deal voor innovatie en schone technologie in de regio Rotterdam-Delft Clean Tech Delta gezamenlijk innovatie en schone

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

Walsmolen 13 Waddinxveen. Eengezinswoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw

Walsmolen 13 Waddinxveen. Eengezinswoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Walsmol 13 Waddinxve Egezinswoning Nieuwbouw Het beste van bestaand nieuw d Zuidkade Papiermol Watermol Gouwe Watermol Graanmol Paltrokm Papiermol ol Windmol Molring 13 Walsmol Walsmol Houtzaa Poldermol

Nadere informatie

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot AQUA DOCK Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot een toenemende creativiteit om de leefbaarheid

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

BRUGGE - STAD, HAVEN EN KUSTLANDSCHAP. Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be

BRUGGE - STAD, HAVEN EN KUSTLANDSCHAP. Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be BRUGGE - STAD, HAVEN EN KUSTLANDSCHAP Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be Congres Brugge, havenstad in Europa 21 mei 2015 Prof. Han Meyer, TU-Delft AFSTAND TUSSEN STAD EN HAVEN Brugge Rotterdam

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Deskundig doelmatig dichtbij

Deskundig doelmatig dichtbij Deskundig doelmatig dichtbij Stichting Pamm: laboratoria voor pathologie medische microbiologie Distverler in diagnostiek sa r ui H ts e ig er Ov uw ro is hu is hu ke n dv zie is m ru nt Ce ek Zi oe k

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy

Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy Biopark Terneuzen Duurzame havens Bio Base Europe Innovation & Training for the bio-based economy Terneuzen Diepgang 12,50 meter Oppervlakte circa 2100 ha Ports of Vlissingen and Terneuzen Vlissingen Diepgang

Nadere informatie

Scheveningen Inno-port

Scheveningen Inno-port Scheveningen Inno-port smart, sportive and sustainable innovations The Hague Camera- en videosysteem voor analyse van training De Zeil Coach Cockpit combineert videobeelden van de zeiler met gegevens over

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Automotive Energy Innovators

Automotive Energy Innovators Automotive Energy Innovators Inhoudsopgave Inhoudsopgave DEOdrive... 4 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)... 5 Specificaties DEOdrive DEOdrive DEOdrive... 6 4 4 4 Hoe Fuel werkt Fuel Fuel Cell het? Cell

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT Waterhub Waterbus en haar opdrachtgevers willen de komende jaren meer forenzen, toeristen, bewoners en bezoekers over water vervoeren. Het netwerk voor openbaar

Nadere informatie

Rotterdam World Food Center. Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens

Rotterdam World Food Center. Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens Rotterdam World Food Center Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens Rotterdam World Food Center Stadshavens Rotterdam Merwe- Vierhavens Stadshavens Rotterdam ontwikkelt zich tot een gebied met een hoogwaardig

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak 26-03-2015 Toespraak van de staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het Groentecongres op 26 maart 2015 in het World Trade Centrum in Rotterdam.

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Introductie: het maritieme cluster

Introductie: het maritieme cluster Themabijeenkomst Topsector Water Drechtstedendinsdag, 3 oktober 2013, 17:00-18:00 - inleiding Bert van de Burgt - inleiding Hans Tanis - Hans Huis in t Veld, boegbeeld topsector Water Introductie: het

Nadere informatie

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS We zijn 21 jaar onderweg! Nog steeds kan het beter, slimmer, anders. Vandaar ook geen retrospectief maar een korte update van het nu en wat ons morgen gaat brengen.

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Stedebouw: De veranderende opgave

Stedebouw: De veranderende opgave Stedebouw: De veranderende opgave Han Meyer 31 aug 2010 Samenleving Technologie Klimaat en landschap De veranderende opgave Veranderend grondgebruik: verdichten of verder verdunnen Nieuwe openbare ruimte

Nadere informatie

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Geachte aanwezigen, Nederland heeft een al sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Het is bijna niet voor te stellen

Het is bijna niet voor te stellen - Adverttie - DE KRACHT VAN HAARLEMMERMEER IN 160 JAAR VAN WATERVLAKTE NAAR SBRBANE COMMNITY gemete Haarlemmermeer komt positief uit de bus in onderzoek naar Beste Gemet dat jaarlijks gehoud onder alle

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA

Economische impuls voor Noord-Nederland. Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA Economische impuls voor Noord-Nederland Kees Terwisscha van Scheltinga, projectteam recreatie & toerisme DNA De Nieuwe Afsluitdijk Samen met: - Rijkswaterstaat - Ministerie I&M - maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen Je moet maar geluk hebb, achtti jaar lang. Geluk je taln hebt pass bij onrwijs. Want dan vergaat stilzitn, je goed goed: lang kunn kunn luisr, iets hebb met woorn, goed kunn analyser, structurer. Leesbare

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 22 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom 5. Financiering 6. Conclusies

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao Demokwekerij Westland Het tuinbouw innovatiecentrum Seminar Curaçao Even voorstellen: Peet van Adrichem Techneut / Kweker Directeur Demokwekerij Westland Programma: 1.Tuinbouw Nederland / Westland 2.Bedrijf

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Proeftuin Rijswijk experimenteren en innoveren in Rijswijk

Proeftuin Rijswijk experimenteren en innoveren in Rijswijk Proeftuin experimenteren en innoveren in Door Mark Storm, D66 is een doorsnee gemeente. Heel gewoon. Dat klinkt misschien onaardig, maar wat ik bedoel is dat we eigenlijk alles hebben. Klein en dorps maar

Nadere informatie

Samen bomen planten!

Samen bomen planten! Samen bomen planten! vergroenen Elk jaar worden er 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Dit proces willen we omkeren. Via onze projecten in Nederland en in het buitenland hebben we al

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie <

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie < www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagda 2015-2018 Voor e aantrekkelijk, gezond bereikbaar Rotterdam > e discussiotitie < In afgelop jar is hard gewerkt om luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeter door

Nadere informatie

Excursie. Rotterdam WOENSDAG 26 SEPTEMBER. Sociëteit Bouwen en Wonen Midden-Holland

Excursie. Rotterdam WOENSDAG 26 SEPTEMBER. Sociëteit Bouwen en Wonen Midden-Holland Excursie Rotterdam WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012 Sociëteit Bouwen en Wonen Midden-Holland Programma: 08:15h Ontvangst Goudse Schouwburg 09:15h Vertrek naar Rotterdam Centrum 10:00h Presentatie Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Nieuwbouw: APOLLO en MINERVA Amsterdam Deze tweelinggebouwen tegenover het Hilton Hotel voldoen aan de huidige architectonische, comfort en tehnische eisen. Inclusief automatisch parkeergarages. BVO: 12.312

Nadere informatie

TE KOOP Bouwgrond nieuwbouw Cornelisland Ridderkerk

TE KOOP Bouwgrond nieuwbouw Cornelisland Ridderkerk TE KOOP Bouwgrond nieuwbouw Cornelisland Ridderkerk VANAF 2.500 M 2 TURN-KEY BEDRIJFSPAND OP EEN TOP-ZICHTLOCATIE OP DE KOP VAN HET NIEUWE BEDRIJVENTERREIN CORNELISLAND TE RIDDERKERK OMSCHRIJVING Op de

Nadere informatie

14,5 miljoen buitenlandse bezoekers in 2020! Bezoeken ze de kust? Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

14,5 miljoen buitenlandse bezoekers in 2020! Bezoeken ze de kust? Conrad van Tiggelen Directeur Marketing 14,5 miljoen buitenlandse bezoekers in 2020! Bezoeken ze de kust? Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Zandvoort, 12 november 2014 Toekomstperspectief 2025 2025 16 miljoen bezoekers 12.4 miljard 80.000

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

Functieprofiel Coördinerend Financial Engineer Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Coördinerend Financial Engineer Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Coördinerend Financial Engineer Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Coördinerend Financial Engineer Samenvatting De ondernemende Provincie Zuid Holland is actief in het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Kansen in de deltatechnologie

Kansen in de deltatechnologie Kansen in de deltatechnologie 23 april 2013 Kennisconferentie Deltaprogramma Missie Topsector Water 1.Nederland binnen de top 3 landen op het gebied van water innovatie 2.Verdubbelde toegevoegde waarde

Nadere informatie

INNOVATIEKRACHT PLAATWEG 15, SPIJKENISSE

INNOVATIEKRACHT PLAATWEG 15, SPIJKENISSE INNOVATIEKRACHT PLAATWEG 15, SPIJKENISSE INNOVATIEKRACHT Innovatiekracht is een unieke en groene congreslocatie onder de rook van Rotterdam. Een innovatieve en buitengewoon inspirerende thuisplaats voor

Nadere informatie

Bedrijfsleven steeds duurzamer. Online Media:

Bedrijfsleven steeds duurzamer. Online Media: Page 1 Online Media: Duurzaam Ondernemen: http://www.duurzaam-ondernemen.nl/opening-circular-expo-op-schiphol-trade-park/ Schiphol Trade Park: http://www.schipholtradepark.nl/nieuws/opening-circular-expo-op-schiphol-trade-park/

Nadere informatie

presentatie Investeren in Vernieuwing chronologisch mediaoverzicht 5-7 juli 2016

presentatie Investeren in Vernieuwing chronologisch mediaoverzicht 5-7 juli 2016 presentatie Investeren in Vernieuwing chronologisch mediaoverzicht 5-7 juli 2016 Bestuurs- en Concernondersteuning, Nils van Dam Rijksoverheid.nl, 5 juli 2016 1 AD Den Haag, 6 juli 2016 2 ANP, 6 april

Nadere informatie

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst Smart City Rotterdam Een visie op een slimme toekomst Opdracht Deze studie is verricht in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Contactpersonen voor de begeleiding van deze

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen

Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen Samen voorop lopen in energiezuinig verwarmen www.inventum.com ENERGY INNOVATION FIRST Veilig en vertrouwd. Het is een belofte die wij al meer dan 100 jaar waarmaken. Die belofte begint bij de bevlogenheid

Nadere informatie

Co-creating Urban Sustainable Mobility!

Co-creating Urban Sustainable Mobility! Co-creating Urban Sustainable Mobility! Haagse Hogeschool Delft 26 november 2014 Jan-Kees Verrest Senior Adviseur Verkeer en Vervoer Gemeente Delft 1 Co-creatie Wat is co-creatie? Visie van Prahalad en

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Innovatiethema s. Pagina! 1 van! 5

Innovatiethema s. Pagina! 1 van! 5 Innovatiethema s MIT 2016 Pagina 1 van 5 Innovatiethema s MIT 2016 Innovatieve MKB-ers kunnen subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Daarin zijn de volgende instrumenten

Nadere informatie

Stadshavens Rotterdam: van woestijn naar goudmijn

Stadshavens Rotterdam: van woestijn naar goudmijn Stadshavens Rotterdam: van woestijn naar goudmijn s.s. Rotterdam 7 juni 2012 www.twitter.com/janrotmans Stadshavens Rotterdam = 1600 ha van Rotterdam in transformatie = proeftuin voor vernieuwing van stad

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het watergebied is de oorsprong, de ziel van Rotterdam. Het is een toegangspoort naar de wereld

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028 Olympische Spelen in Nederland Olympisch Plan 2028 Doel vandaag Twee ambitieuze plannen voor Nederland Ambitieus olympisch plan 2028 (2016 Nederland op olympisch niveau) Ambitieus agenda voor verbetering

Nadere informatie

Cramer geeft startsein voor superduurzame Zuidplaspolder

Cramer geeft startsein voor superduurzame Zuidplaspolder Cramer geeft startsein voor superduurzame Zuidplaspolder Minister Cramer heeft 3 juni het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder tot een icoon van duurzaamheid. In de brandweerkazerne

Nadere informatie

Onderwerp. raad Energie Made in [Arnhem] 14-5. EMiA. Arnhem toonaangevend in energie. Themasessie raad 14 mei 2012 Marc de Kroon, sr.

Onderwerp. raad Energie Made in [Arnhem] 14-5. EMiA. Arnhem toonaangevend in energie. Themasessie raad 14 mei 2012 Marc de Kroon, sr. EMiA Arnhem toonaangevend in energie Themasessie raad 14 mei 2012 Marc de Kroon, sr. adviseur EZ Het begin van Energie Made in [Arnhem] UN Millennium doelen: Duurzame samenleving Duurzaam inkopen CO2 reductie

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Schouwen Duiveland en Tholen. Bruinisse, 20 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Schouwen Duiveland en Tholen. Bruinisse, 20 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Schouwen Duiveland en Tholen Bruinisse, 20 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom (onderwijs

Nadere informatie