PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015 Consumptieprijsindex van januari 2015 Inflatie januari 2015 bedraagt -0,65% Eerste cijfer volgens de nieuwe jaarlijkse actualisering Consumptieprijsindex van januari 2015 o De inflatie daalt in januari van -0,38% naar -0,65%. o De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,13 punt of 0,13%. o De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van -0,01% naar 0,01%. o De inflatie voor energie bedraagt -12,04% en bereikt hiermee haar laagste niveau sinds oktober 2009 toen deze -17,27% bedroeg. o De kerninflatie (zonder energie en verse voeding) bedraagt 1,14% in januari. o De index daalt in januari voornamelijk door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, huisbrandolie en aardgas. Elektriciteit, groenten, riolering en afvalwaterzuivering, geneeskundige prestaties en kleding hadden daarentegen een verhogend effect op het indexcijfer. Jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex o o o o Actualisering consumptieprijsindex op basis van een unaniem advies van de Indexcommissie, goedgekeurd door de Minister van Economie. Naast de klassieke prijsopnames door enquêteurs en centrale prijsopnames, wordt nu voor het eerst gebruik gemaakt van scannerdata van supermarkten bij de indexberekening. De indexkorf wordt licht aangepast. Een aantal minder actuele producten zijn geschrapt uit de korf en een aantal nieuwe worden toegevoegd. De korf bestaat vanaf 2015 uit 623 getuigen tegenover 611 in Alle gewichten zijn geactualiseerd om zo het huidige uitgavenpatroon van de consumenten te weerspiegelen.

2 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Index (2013 = 100) 2/11 Consumptieprijsindex van januari 2015 De consumptieprijsindex van de maand januari 2015 bedraagt 99,85 punten. De index daalt deze maand met 0,13 punt. De inflatie daalt van -0,38% naar -0,65%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,21 punt en bedraagt 100,61 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van -0,01% naar 0,01%. De indexdaling van deze maand kan vooral toegeschreven worden aan prijsdalingen voor motorbrandstoffen, huisbrandolie en aardgas. Deze prijsdalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstijgingen voor elektriciteit, groenten, riolering en afvalwaterzuivering, geneeskundige prestaties en kleding. De consumptieprijsindex is in januari 2015 gedaald met 0,13 punt of 0,13% en bedraagt nu 99,85 punten tegenover 99,98 punten in december (2013 = 100). 103 Indexevolutie Consumptieprijsindex Gezondheidsindex De gezondheidsindex stijgt in januari met 0,21 punt tot 100,61 punten tegenover 100,40 punten in december. Het rekenkundige gemiddelde van de laatste vier maanden bedraagt in januari 100,39 punten tegenover 100,26 punten in december. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.

3 De producten met het grootste verlagend effect tegenover vorige maand waren motorbrandstoffen, huisbrandolie en aardgas. De producten met het grootste verhogend effect in januari waren elektriciteit, groenten, riolering en afvalwaterzuivering, geneeskundige prestaties en kleding. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn: 3/11 stijgend: elektriciteit groenten (incl. aardappelen) riolering en afvalwaterzuivering geneeskundige prestaties kleding invloed: +0,110 punt +0,070 punt +0,060 punt +0,030 punt +0,030 punt dalend: motorbrandstoffen huisbrandolie aardgas invloed: -0,350 punt -0,075 punt -0,055 punt Motorbrandstoffen werden 9,0% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Huisbrandolie daalde deze maand gemiddeld met 4,3% in prijs. Aardgas werd deze maand gemiddeld 2,9% goedkoper. Elektriciteit werd 4,0% duurder ten opzichte van vorige maand, voornamelijk door een stijging van de distributienettarieven. Groenten (incl. aardappelen) werden deze maand gemiddeld 4,8% duurder. De prijzen voor sla, tomaten en paprika s stegen sterk. Spruitjes, witloof en broccoli werden daarentegen goedkoper. De bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering werd deze maand 10,4% duurder. Geneeskundige diensten werden 11,0% duurder door aanpassingen van het remgeld. Kleding werd gemiddeld 0,6% duurder ten opzichte van vorige maand. Bij de interpretatie van dit cijfer moet men er rekening mee houden dat het effect van de solden telkens wordt gespreid over een periode van zes maanden. De stijging wil dan ook voornamelijk zeggen dat de gemeten kortingen gemiddeld lager waren dan tijdens de solden van juli De inflatie bedraagt nu -0,65% tegenover -0,38% vorige maand en -0,11% in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt deze maand en bedraagt nu 0,01% tegenover -0,01% in november en december. De inflatie voor energieproducten blijft negatief en daalt verder naar -12,04% tegenover -9,19% vorige maand en -6,43% in november. De inflatie zonder energieproducten stijgt in januari tot 0,85% tegenover 0,81% vorige maand en 0,74% in november. De inflatie voor voeding blijft negatief, maar stijgt naar -0,72% ten opzichte van -0,76% vorige maand en -0,88% in november. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,14% in januari, tegenover 1,06% in december en 1,01% in november. De negatieve inflatie van -0,65% kan dus voornamelijk verklaard worden door de negatieve inflatie voor zowel energie (-12,04%) als voeding (-0,72%) De dienstensector en de huur daarentegen laten een inflatie optekenen van 1,85% en 1,38%. De negatieve inflatie voor de voeding is te wijten aan de negatieve inflatie voor fruit (-6,84%) en groenten (-5,32%). Binnen de groep groenten zijn aardappelen 22,4% goedkoper dan in januari vorig jaar. Hoewel de prijzen voor elektriciteit en aardgas de voorbije maanden globaal genomen gestegen zijn, blijven ze ruim goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 7,64% goedkoper dan een jaar geleden, elektriciteit 7,26%. Huisbrandolie is (afgevlakt 12-maands voortschrijdend gemiddelde) 11,8% goedkoper. Motorbrandstoffen zijn 11,2% goedkoper dan vorig jaar in januari.

4 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Inflatie (%) 4/11 Inflatie 6% 5% 4.49% 4% 3% 1.82% 2% 2.19% 3.53% 2.84% 1% 1.11% 0% -1% -0.05% 0.26% 0.01% -0.65% -2% Consumptieprijsindex (CPI) Gezondheidsindex Jaargemiddelde CPI 2013 = 100 Oktober 2014 November 2014 December 2014 Januari 2015 Consumptieprijsindex 100,22 100,09 99,98 99,85 Inflatie 0,09% -0,11% -0,38% -0,65% Gezondheidsindex 100,28 100,28 100,40 100,61 Afgevlakte index 100,23 100,19 100,26 100,39

5 5/11 Wat houdt de actualisering van de consumptieprijsindex van januari 2015 in? Vanaf dit jaar wordt de consumptieprijsindex (CPI) jaarlijks in januari geactualiseerd. Voor de consumptieprijsindex van deze maand wordt voor het eerst gemaakt van supermarkt-scannerdata. Verder wordt de indexkorf aangepast: een aantal minder actuele producten verdwijnen uit de korf en een aantal nieuwe worden toegevoegd. Tenslotte zijn de gewichten geactualiseerd. Verandert het basisjaar of referentiejaar nu ook? Bij de laatste indexhervorming in januari 2014, werd van een index met vast basisjaar overgeschakeld op een kettingindex. Het referentiejaar is nog steeds 2013 = 100, dat geldt ook voor de volgende jaren. De jaarlijkse actualiseringen vergen dus geen aanpassing van het gekozen referentiejaar. Is een jaarlijkse actualisering nodig? De jaarlijkse actualiseringen moeten ervoor zorgen dat het indexcijfer representatief blijft doorheen de tijd en de gemeten inflatie niet vertekend wordt, naarmate de index veroudert. Dit kan onder andere door het actueel houden van de productenkorf, het aanpassen van berekeningsmethoden, het integreren van nieuwe prijzenbronnen en het representatief houden van het winkelstaal. Wat is de rol van de Indexcommissie hierbij? De Indexcommissie is een paritair samengestelde commissie, bestaande uit academici en werknemers- en werkgeversorganisaties. De commissie wordt ondersteund door statistici van de Algemene Directie Statistiek. Deze commissie geeft aan de Minister van Economie advies over alle vraagstukken rond de consumptieprijsindex en geeft ook maandelijks advies over het door de berekende indexcijfer. De Indexcommissie heeft over deze actualisering op 16 januari 2015 een unaniem advies afgeleverd aan de Minister van Economie. De Minister heeft dan ook volledig ingestemd met het advies. Vervolgens gaat de administratie over tot de berekening volgens de nieuw vastgelegde modaliteiten. Wat zijn scannerdata of kassascangegevens? Met scannerdata worden de kassascangegevens van supermarkten bedoeld, geaggregeerd tot op productniveau. Het zijn dus niet de individuele kassatickets per klant. Momenteel ontvangt de administratie wekelijks van de drie grootste supermarktketens (Carrefour, Colruyt en Delhaize) deze geaggregeerde verkoopgegevens op productniveau, dus per streepjescode. In een later stadium zal getracht worden om ook scannerdata binnen te halen van andere ketens.

6 6/11 Voor welke productgroepen worden scannerdata gebruikt? Scannerdata worden gefaseerd geïntegreerd in de CPI. In een eerste fase worden scannerdata geïmplementeerd in januari 2015 voor een negental productgroepen. Het betreft de productgroepen rijst, meel en andere granen, andere bakkerijproducten, deegwaren, volle melk, magere en halfvolle melk, kaas, eieren en suiker, samen goed voor 3% van het gewicht in de indexkorf. Vanaf 2016 worden deze groepen uitgebreid naar de overige voedingsproducten en vervolgens ook naar andere producten die courant in supermarktketens aangekocht worden. Wat zijn de voordelen van het gebruik van scannerdata? De nauwkeurigheid van de CPI wordt verbeterd, aangezien met scannerdata op productniveau, dus per streepjescode, informatie beschikbaar is over het aantal verkochte eenheden en omzet. Aldus kan per product voor elke maand een gemiddelde prijs berekend worden. Dit gebeurt door per streepjescode de omzet te delen door het aantal verkochte eenheden. Het is dus niet langer nodig om het prijsindexcijfer voor een productgroep te baseren op een beperkt aantal producten waarvan een inschatting dient te worden gemaakt naar representativiteit ervan voor de gehele groep. De nieuwe werkwijze leidt tot een indexcijfer dat nauwer aansluit bij het werkelijke consumptiegedrag. Voor de overige supermarktketens en kleinhandelaars waarvan momenteel nog geen scannerdata worden ontvangen, blijven gedeeltelijk klassieke prijswaarnemingen in de winkels noodzakelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van de totale prijsevolutie in België. Vorig jaar volgde men voor de 9 productgroepen in kwestie in totaal 28 producten; deze producten moesten bovendien voldoen aan een relatief strikte definitie. Voor deze 9 productgroepen volgt men daarentegen vanaf januari 2015 maandelijks alle producten die een representatieve verkoop halen, waardoor de representativiteit voor die groepen merkelijk verhoogd is. Een eenvoudig voorbeeld : in de groep meel en andere granen, volgde men tot eind vorig jaar slechts de prijsevolutie voor één product (weliswaar voor verschillende merken en verschillende verkooppunten), namelijk de niet-zelfrijzende patisseriebloem in een verpakking van 1 kg. Vanaf januari 2015 volgt men de prijsevolutie van alle bloem, die een representatief verkoopcijfer haalt. Hetgeen betekent dat, naast de prijsevolutie voor de patisseriebloem, ook de prijsevolutie van zelfrijzend bakmeel, meel voor het thuisbakken van brood, paneermeel, sesamzaad, pompoenzaad, lijnzaad, opgemeten wordt en verrekend wordt onder de deelindex voor meel en andere granen. En dit in verschillende verpakkingen (500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, ). Het is duidelijk dat dit de representativiteit van het prijsindexcijfer voor deze groep sterk ten goede komt.

7 7/11 Wordt de CPI bij het gebruik van scannerdata beïnvloed door wijzigend aankoopgedrag? Het prijsindexcijfer op basis van scannerdata zal, net zoals voorheen, steeds de prijsevolutie van een identiek product (bv. een blikje limonade van 33 cl van merk A in supermarkt X) in een bepaalde maand ten opzichte van de prijs in de voorafgaande maand bevatten. Steeds worden zowel eerste-prijs-producten, producten van het huismerk en merkproducten in de index gevolgd, voor zover ze een representatieve verkoop halen in de beschouwde periode. Het is echter een misvatting dat door het gebruik van scannerdata bij een toenemend verbruik van bijvoorbeeld goedkopere producten ten koste van duurdere producten, de index zou dalen of in het omgekeerde geval zou stijgen. De wijzigingen in consumptiegedrag zullen de gemeten prijsevolutie niet beïnvloeden. Op productniveau (niveau van de streepjescodes ) wordt immers geen rekening gehouden met verkochte volumes of omzetcijfers bij de aggregatie van de verschillende producten tot een indexcijfer voor een productgroep. Het aggregaat is dus een ongewogen meetkundig gemiddelde. Wat is het nut van omzetcijfers op productniveau? Daar op het laagst geaggregeerd niveau de verschillende prijsevoluties van de producten met een ongewogen meetkundig gemiddelde geaggregeerd worden, worden op dat niveau geen omzetcijfers gebruikt. Omzetcijfers worden wel gebruikt om binnen iedere supermarktketen relevante producten te selecteren, om de indices van verschillende productgroepen binnen eenzelfde supermarktketen met elkaar te combineren (bv. combinatie van de prijsevolutie voor geraspte kaas, gouda, brie, camembert, tot één index voor kazen in supermarktketen X) en om de indexcijfers van de verschillende supermarktketens en kleinhandelaars te combineren. Steeds blijven deze gewichten echter stabiel gedurende het hele jaar. Aangezien er wordt gewerkt met een kettingindex (waarbij december van het voorgaande jaar als referentieperiode geldt voor het volledige volgende jaar) kan op jaarlijkse basis een evaluatie worden gemaakt van deze gewichten. Dit heeft als voordeel dat de CPI actueel blijft en steeds dicht aansluit bij het consumptiegedrag. Anderzijds zorgt het stabiel houden van de gewichten tijdens het jaar ervoor dat steeds de zuivere prijsevolutie wordt gemeten. Op die manier heeft wijzigend aankoopgedrag geen rechtstreekse impact op de inflatiemeting. Waarom gebruikt men een meetkundig gemiddelde in plaats van een rekenkundig gemiddelde? Het meetkundig gemiddelde of de Jevons index formule wordt gebruikt voor het aggregeren van de elementaire prijsindices, daar het om een aggregatie binnen heterogene productgroepen gaat. Dus groepen die samengesteld zijn uit producten die niet identiek zijn op het vlak van verpakking (binnen dezelfde groep verpakkingen per liter, kilogram, stuk, bak, ) of op vlak van prijsniveau (binnen dezelfde groep eerste prijsproducten, huismerken, A- merken). Het meetkundig gemiddelde zorgt ervoor dat - in tegenstelling met het rekenkundig gemiddelde - eenzelfde procentuele prijsstijging voor een goedkoop of een duur product een identieke indexevolutie laat optekenen. Bij het rekenkundig gemiddelde (of de Dutot index formule) daarentegen zou eenzelfde procentuele prijsverhoging

8 voor een duur product zwaarder doorwegen dan voor een goedkoop product. Bovendien zou bij een rekenkundig gemiddelde, zelfs in geval van een identieke procentuele prijswijziging van een fles melk van 1 l en een verpakking van 6 flessen, de prijsevolutie voor de verpakking van 6 flessen zwaarder doorwegen dan de prijsevolutie voor de enkele fles, hetgeen onlogisch zou zijn, gezien de prijsevolutie van beide verpakkingen identiek is. 8/11 Hoe gebeurt de berekening concreet? Voor elke streepjescode (dus op niveau van elk product), wordt een relatieve prijs of een prijsevolutie berekend Deze relatieve prijzen worden geaggregeerd via een ongewogen meetkundig gemiddelde. Telkens worden tussen twee maanden dezelfde streepjescodes rechtstreeks met elkaar vergeleken. Ze worden nooit onderling gemengd. Een vereenvoudigd voorbeeld voor volle melk wordt weergegeven in volgende tabel. Het betreft slechts een voorbeeld met fictieve prijzen om de berekeningswijze te illustreren. Prijs 12/14 Prijs 01/15 Prijs 01/15 Prijs 02/15 Prijs 02/15 Prijs 03/15 Merk A 1 l Merk B 1 l Merk C 1 l Merk A 50 cl Merk B 50 cl Merk C 50 cl Merk D 25 cl Merk B 10 g (cups) Ind 12/14 Ind 01/15 Ind 01/15 Ind 02/15 Ind 02/15 Ind 03/15 Merk A 1 l Merk B 1 l Merk C 1 l Merk A 50 cl Merk B 50 cl Merk C 50 cl Merk D 25 cl Merk B 10 g (cups) Meetkundig gemiddelde Ketting (12/2014=100)

9 9/11 Welke wijzigingen worden aan de indexkorf aangebracht? Een aantal minder actuele producten verdwijnen uit de indexkorf en enkele nieuwe komen er bij. Hierdoor sluit de indexkorf beter aan bij het huidige consumptiegedrag. Hij bestaat vanaf 2015 uit 623 getuigen tegenover 611 in COICOP Benaming Nieuwe getuigen Breiwol Kinderpark Kinderstoel Elektrische fiets Hoofdtelefoon Wifi repeater Playmobil Boetseerklei Puzzel Inenting tegen hondsdolheid (hond) Implantatie van elektronische chip (hond) Huur bowlingbaan Lidgeld sportclub Handbagage (koffer) Toilettas Identiteitskaart Rijbewijs Plaatsen rouwadvertentie Geschrapte getuigen Stof voor jurk MP3/MP4 speler Wifi modem/router Huur springkasteel Afdrukken digitale foto's (fotograaf) Fotokopie Hierbij moet wel opgemerkt worden dat door het overstappen op scannerdata voor 9 productgroepen, het getal van 623 getuigen een sterke onderschatting is van de reëel gevolgde producten. Immers werden de klassieke prijsopnames voor in totaal 28 getuigen, verdeeld over 9 productgroepen, nu gedeeltelijk vervangen door scannerdata, waardoor het aantal gevolgde producten voor die 9 groepen is veel groter dan 28 geworden.

10 10/11 Op welke basis wordt beslist getuigen toe te voegen of te schrappen? Het toevoegen of schrappen van getuigen gebeurt uiteraard niet willekeurig. Er zijn verschillende redenen: vervanging op basis van aankoopgedrag van de consument: voorbeeld voor de groep van 'stoffen en wol' werd stof voor jurk vervangen door breiwol omdat dit weer helemaal in is; uitbreiding op basis van het relatief belang van de productgroep waarin het product zich bevindt: indien relatief weinig getuigen voor een hoog gewicht in de korf zitten, kunnen getuigen toegevoegd worden: dat is bijvoorbeeld het geval voor de groep speelgoed waar we van 4 naar 8 getuigen gaan (idem voor groep 'dierenartsen' waar we uitbreiden van 2 naar 4 getuigen); sommige producten zijn achterhaald door de technologische evolutie: MP3/4-spelers zijn niet meer representatief omdat nu vooral muziek beluisterd wordt via de smartphone (die al geruime tijd in de index zit); sommige getuigen zijn gewoonweg meer representatiever voor een productgroep; voorbeeld : voor de groep 'sportieve en recreatieve evenementen' werd de huur van een springkasteel geschrapt, maar twee extra getuigen werden toegevoegd; naast zwembadtoegang, tennisabonnement en fitnessabonnement, die voor die groep al in de korf zaten, wordt nu ook de prijsevolutie voor de huur van een bowlingbaan en het lidgeld voor een sportclub gevolgd; er zijn ook groepen met een zeer laag gewicht, waarvoor er tot nu toe geen getuige was, voorbeeld de groep 'andere uitrusting voor ontvangst van geluid': voor deze groep werd voor de volledigheid van de productkorf de hoofdtelefoon als getuige is toegevoegd. Waarom wordt het wegingsschema vernieuwd? Het wegingsschema is net als in 2014 opgesteld volgens de nieuwe Europese ECOICOP-nomenclatuur. Deze Europese Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) is een classificatie die bestaat uit 12 hoofdgroepen. Het is nog steeds gebaseerd op het huishoudbudgetonderzoek van 2012, maar de gewichten werden geactualiseerd naar 2014 om zo de actuele prijsevolutie correct te meten. Hoe gebeurt de opmaak van het wegingsschema concreet? Om tot het wegingsschema 2015 te komen, worden in het wegingsschema van 2014 de nieuwe getuigen en eventuele nieuwe groepen ingepast en de geschrapte verwijderd. Vermits met een kettingindex gewerkt wordt, waarbij de prijzen van de 12 maanden van het lopende jaar telkens vergeleken worden met december van het voorgaande jaar, moet het wegingsschema jaarlijks aangepast worden aan de hand van de prijsevolutie tussen het jaar waarin de waarden uitgedrukt zijn, naar hetzelfde jaar als de referentiemaand. Deze procedure staat in de vakliteratuur beschreven als de 'price update' van de gewichten.

11 11/11 De price update van de gewichten komt er concreet op neer dat de waarden van het wegingsschema, gebaseerd op de uitgaven van de gezinnen in 2012, aan de hand van de indexevolutie van elke groep geactualiseerd worden naar 2014, gezien december 2014 de nieuwe referentiemaand is. Voor elke groep wordt zijn oorspronkelijk gewicht genomen (refererend naar 2012) en wordt dat vermenigvuldigd met de index van december 2014 en gedeeld door de globale index van december Behalve voor energie (uitgezonderd huisbrandolie, waar een afvlakking voorzien is), vliegtuigtickets en verse groenten, vers fruit en verse vis (dat zijn groepen met een seizoenpatroon) waar in plaats van de indices van december 2012 en december 2014 de jaargemiddelden van 2012 en 2014 genomen worden. Hierdoor wordt vertekening bij de price-update ten gevolge van mogelijk sterke maand-tot-maand-schommelingen vermeden. Na deze bewerking volgt tenslotte een herschaling om het totale gewicht opnieuw tot 1000 te herleiden. De bijlage bij dit persbericht bevat het wegingsschema voor 2015, samen met de gewichten die in 2014 gebruikt werden. Net zoals vorig jaar wordt het wegingsschema gepubliceerd tot op het laagste groepsniveau. Bijkomende inlichtingen Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Stephan Moens: 02/ Bronvermelding Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium. Aanvullende cijfergegevens Tabellen met gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden:

PERSBERICHT Brussel, 30 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 30 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 30 januari 2017 Consumptieprijsindex van januari 2017 Inflatie stijgt naar 2,65% Jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex Consumptieprijsindex van januari 2017 o De inflatie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2015 Inflatie bedraagt in december 1,50% Consumptieprijsindex van december 2015 o De inflatie daalt in december van 1,52% naar 1,50%. o De gemiddelde inflatie van 2015

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2016 01/2007 05/2007 09/2007 01/2008 05/2008 09/2008 01/2009 05/2009 09/2009 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 januari 2016

PERSBERICHT Brussel, 28 januari 2016 PERSBERICHT Brussel, 28 januari 2016 Consumptieprijsindex van januari 2016 Inflatie stijgt naar 1,74% Jaarlijkse actualisering van de indexkorf en uitbreiding scannerdata Consumptieprijsindex van januari

Nadere informatie

Consumptieprijsindex en inflatie in september 2012

Consumptieprijsindex en inflatie in september 2012 Consumptieprijsindex en inflatie in september 2012 1. Consumptieprijsindex Brussel, 27 september 2012 De consumptieprijsindex stijgt in september 2012 met 0,21 punt ten opzichte van vorige maand en bedraagt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in november 1,7% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 september 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - augustus 2017 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in augustus 2,0% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

METHODOLOGISCHE NOTA Brussel, 30 januari 2014

METHODOLOGISCHE NOTA Brussel, 30 januari 2014 METHODOLOGISCHE NOTA Brussel, 30 januari 2014 De nieuwe consumptieprijsindex een betere inflatiemeter Op 30 januari 2014 wordt door de FOD Economie voor het eerst de nieuwe consumptieprijsindex (CPI) gepubliceerd.

Nadere informatie

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Groen reageert tevreden op het feit dat vakbonden en werkgevers gisteren tot een akkoord kwamen over de ontslagregeling en de aanvullende pensioenen.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens in 2016 Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning; 15%

Nadere informatie

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Willemstad, April 2017 Consumentenprijzen Curaçao: februari 2017 Prijzen 0,6 procent hoger dan in de maand januari 2017; Inflatie per februari 2017 is 0,2 procent

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 Vastgoedprijsindex 2de kwartaal 2016 o Volgens voorlopige cijfers bedraagt de geschatte jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen 2,4% in het tweede kwartaal 2016

Nadere informatie

Ter herinnering: De vorige indexhervorming gebeurde acht jaar geleden. Het huidige indexcijfer bestaat dus sinds 1998 en heeft als basisjaar 1996.

Ter herinnering: De vorige indexhervorming gebeurde acht jaar geleden. Het huidige indexcijfer bestaat dus sinds 1998 en heeft als basisjaar 1996. (1-2006) Indexhervorming Ter herinnering: De vorige indexhervorming gebeurde acht jaar geleden. Het huidige indexcijfer bestaat dus sinds 1998 en heeft als basisjaar 1996. De Dienst voor het Indexcijfer

Nadere informatie

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Willemstad, mei 2017 Consumentenprijzen Curaçao: maart 2017 Prijzen 0,2 procent lager dan in de maand februari 2017; Inflatie per maart 2017 is 0,4 procent Het consumentenprijsindexcijfer

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

Maarten Boghaert Economisch adviseur 29/1/16. De index toegelicht

Maarten Boghaert Economisch adviseur 29/1/16. De index toegelicht Maarten Boghaert Economisch adviseur 29/1/16 Inhoudstafel De index toegelicht 1. Inleiding... 3 2. De index: basisprincipes... 4 2.1. Wat meet de index?... 4 2.2. Soorten indices... 5 2.3. Wie is bevoegd?...

Nadere informatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie Paper Bijdrage aan en impact op de inflatie Jan Walschots Februari 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. De CBS methode om bijdragen te berekenen 3 3. De Eurostat methode om impacts

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

Prijzen stabiel vergeleken met november; inflatie 2015 is -0,5 procent

Prijzen stabiel vergeleken met november; inflatie 2015 is -0,5 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Inlichtingen: (+599 9) 461 1031 fax 461 1696 Adres: Fort Amsterdam z/n E-mail: info@cbs.cw Website: www.cbs.cw Persbericht Willemstad, 10 februari 2016 Consumentenprijzen

Nadere informatie

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Als je in de examenklas van het vmbo zit, woon je waarschijnlijk nog thuis.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2015

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2015 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2015 Residentiële vastgoedprijsindex 4e kwartaal 2014 o De Belgische residentiële vastgoedprijsindex steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 1,0% ten opzichte van het vorige

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 Vastgoedprijsindex 1ste kwartaal 2017 Volgens voorlopige cijfers bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 5,4% in het eerste kwartaal van 2017 tegenover

Nadere informatie

CPI = 122,5 Wat zegt dit? Hoe bereken je dit? Categorieën Aandeel Prijsstijging Optelling. Voeding 40% 10% Kleding 35% -5% Overig 0 CPI 102,25

CPI = 122,5 Wat zegt dit? Hoe bereken je dit? Categorieën Aandeel Prijsstijging Optelling. Voeding 40% 10% Kleding 35% -5% Overig 0 CPI 102,25 CPI = 122,5 Wat zegt dit? Hoe bereken je dit? Categorieën Aandeel Prijsstijging Optelling Voeding 40% 10% Kleding 35% -5% Overig 0 CPI 102,25 ConsumentenPrijsIndexcijfer Consumenten Prijsindexcijfer in

Nadere informatie

CPI Statistisch Bulletin, december 2016

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Willemstad, februari 2017 Consumentenprijzen Curaçao december 2016 Prijzen 0,2 procent hoger vergeleken met november;inflatie 2016 is 0,0 procent H et consumentenprijsindexcijfer

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Samenvatting. Indexsprong informatie onder voorbehoud. 4 mei 2015

CIRCULAIRE. Samenvatting. Indexsprong informatie onder voorbehoud. 4 mei 2015 . Marie-Noëlle Vanderhoven Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 22 F +32 2 515 08 65 mnv@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2015/006bis/MNV-ama Indexsprong informatie onder voorbehoud

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-027 5 april 2007 9.30 uur Inflatie hoger door duurdere kleding De inflatie is in maart 2007 uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-014 10 februari 2005 9.30 uur Inflatie in januari hoger door energieprijzen De Nederlandse inflatie is in januari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999 Persbericht PB99-200 6 augustus 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juli 1999 In juli zijn de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld niet veranderd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren wel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-121 5 augustus 2004 9.30 uur Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen Centraal Bureau voor de Statistiek Economie, Bedrijven en NR Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen Postbus 24500 2490 HA Den Haag De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Achtergrond van de basisverlegging CPI 2014

Achtergrond van de basisverlegging CPI 2014 Achtergrond van de basisverlegging CPI 2014 Jaarlijkse basisverlegging CPI De Consumentenprijsindex (CPI) geeft de prijsontwikkeling van een pakket van goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft

Nadere informatie

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei (groeifactoren) terugrekenen in de tijd (met groeifactoren) nominaal,

Nadere informatie

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Persbericht PB14-046 7 augustus 2014 9.30 uur CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Inflatie in juli onveranderd laag op 0,9 procent Huren weer fors omhoog Inflatie eurozone gedaald De inflatie in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-056 9 augustus 2007 9.30 uur Inflatie daalt, huurstijging historisch laag De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-072 6 november 2008 9.30 uur Inflatie weer onder 3 procent Inflatie lager door sterkste daling benzineprijs in dertig jaar Ook inflatie eurozone flink

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-016 5 februari 2004 9.30 uur Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Inlichtingen: (+599) Fax: (+599) Adres: Kaya Gobernador Debrot 41 Website:

Inlichtingen: (+599) Fax: (+599) Adres: Kaya Gobernador Debrot 41   Website: Centraal Bureau voor de Statistiek Inlichtingen: (+99) 077 8676 - Fax: (+99) 077 806 Adres: Kaya Gobernador Debrot E-mail: cbs.bon@telbonet.an Website: www.cbs.an Persbericht Kralendijk, 0 maart 00 Consumentenprijzen

Nadere informatie

CBS: inflatie stijgt licht

CBS: inflatie stijgt licht Persbericht PB14-042 10 juli 2014 9.30 uur CBS: inflatie stijgt licht Inflatie in juni 0,9 procent Kleding, vakanties en vliegtickets verhogen inflatie Verschil met eurozone kleiner De inflatie in juni

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-060 10 maart 2000 10.30 uur Inflatie stabiel ondanks dure energie De inflatie is in februari 2000 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is gelijk aan de uitkomst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - juli 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in juli 1,8% ten pzichte van 1,5%

Nadere informatie

Werken met indexen: T Ing. J. Kok

Werken met indexen: T Ing. J. Kok Werken met indexen: algemeen T1020 1 Werken met indexen: algemeen Ing. J. Kok 1. Inleiding T1020 3 2. Wat zijn indexcijfers T1020 3 3. Soorten indexcijfers T1020 3 3.1. Enkelvoudige indexcijfers T1020

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2017

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2017 PERSBERICHT Brussel, 13 ktber 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - september 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in september, net zals in augustus,

Nadere informatie

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-071 30 maart 2001 9.30 uur Afzetprijzen industrie gestegen Na drie maanden van prijsdalingen zijn de prijzen van Nederlandse industrieproducten in februari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-017 8 maart 2007 9.30 uur Inflatie in februari iets hoger De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari.

Nadere informatie

DE BELG EN ZIJN CHOCOLADE

DE BELG EN ZIJN CHOCOLADE DE BELG EN ZIJN CHOCOLADE April 2010 Stichting van openbaar nut Paapsemlaan 20 1070 Brussel OVERNAMES TOEGELATEN MITS VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER EN BRONVERMELDING. De Belg en zijn chocolade

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017

PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017 PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - juni 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in juni 1,5% ten pzichte van 1,9% in

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw)

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 30 juni 2005 De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Mevr. drs. S.C. Elfering Centraal Bureau

Nadere informatie

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-026 8 april 2010 9.30 uur Dure benzine verhoogt inflatie Inflatie in maart omhoog door prijsstijging benzine Groenteprijzen stijgen door strenge winter

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-179 4 augustus 2000 10.30 uur Inflatie in juli 2,8 procent CBS-Persdienst Postbus 4000 2270 JM Voorburg tel. (070) 337 58 16 fax (070) 337 59 71 E-mail:

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-165 9 september 2003 9.30 uur Inflatie in juli 2,1 procent De inflatie in Nederland is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - mei 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in mei 1,9% ten pzichte van 2,7% in april.

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot. op de prijzen en de uitvoer. van bepaalde landbouwproducten. september 2015

Impact van de Russische boycot. op de prijzen en de uitvoer. van bepaalde landbouwproducten. september 2015 Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten september 2015 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

CBS: Inflatie daalt licht

CBS: Inflatie daalt licht Persbericht PB14-077 4 december 2014 9.30 uur CBS: Inflatie daalt licht Inflatie in november 1 procent Benzine goedkoper Inflatie in Nederland gelijk aan die in de eurozone De inflatie is in november gedaald

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Achtergrond van de basisverlegging CPI 2010

Achtergrond van de basisverlegging CPI 2010 Achtergrond van de basisverlegging CPI 2010 Jaarlijkse basisverlegging CPI De Consumentenprijsindex (CPI) meet de prijsontwikkeling van het pakket van goederen en diensten dat de gemiddelde consument afneemt.

Nadere informatie

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeiden in 2014 verder door terwijl de totale voedingsbestedingen voor het eerst sinds jaren daalden. Ruim negen op de tien

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 november 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 november 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 nvember 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - ktber 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in ktber 1,8% ten pzichte van 2,0%

Nadere informatie

DE BROODPRIJS. November Stichting van openbaar nut REPRODUCTIE TOEGELATEN MITS VOORAFGAAND AKKOORD VAN DE UITGEVER EN BRONVERMELDING.

DE BROODPRIJS. November Stichting van openbaar nut REPRODUCTIE TOEGELATEN MITS VOORAFGAAND AKKOORD VAN DE UITGEVER EN BRONVERMELDING. DE BROODPRIJS November 2010 Stichting van openbaar nut REPRODUCTIE TOEGELATEN MITS VOORAFGAAND AKKOORD VAN DE UITGEVER EN BRONVERMELDING. Broodprijs In september 2010 vestigde het OIVO de aandacht op het

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-146 6 juli 2001 9.30 uur Inflatie in juni gedaald In juni is de inflatie gedaald tot 4,5 procent. Vorige maand bedroeg de inflatie nog 4,9 procent. De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-095 5 oktober 2006 9.30 uur Inflatie flink lager door goedkopere brandstof De inflatie is in september 2006 afgenomen tot 1,1 procent. In augustus lagen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Achtergrond van de jaarlijkse basisverlegging

Centraal Bureau voor de Statistiek. Achtergrond van de jaarlijkse basisverlegging Achtergrond van de jaarlijkse basisverlegging Jaarlijkse basisverlegging CPI De Consumentenprijsindex (CPI) meet de prijsontwikkeling van het pakket van goederen en diensten dat de consument gemiddeld

Nadere informatie

Geld Wat is de index?

Geld Wat is de index? Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Geld Wat is de index? Het leven wordt steeds duurder. Een brood kost vandaag meer dan vorig jaar. Het index-cijfer is gestegen, is dan

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 juli 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 juli 2014 1/7 PERSBERICHT Brussel, 23 juli 2014 Minder vleesconsumptie in België maar aanzienlijk meer uitvoer Vleesconsumptie daalt in België. De productie van de vleessector blijft echter hoog dankzij de uitvoer.

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex

Nadere informatie

CPI Statistisch Bulletin, januari 2017

CPI Statistisch Bulletin, januari 2017 CPI Statistisch Bulletin, januari 2017 Willemstad, Maart 2017 Consumentenprijzen Curaçao: januari 2017 Prijzen 0,5 procent hoger dan in de maand december 2016; Inflatie 0,0 procent Het consumentenprijsindexcijfer

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de Index

Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemers, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen.

Nadere informatie

Onderzoeksvraag 8 Hoe houdt de overheid de koopkracht van de gezinnen op peil?

Onderzoeksvraag 8 Hoe houdt de overheid de koopkracht van de gezinnen op peil? Onderzoeksvraag 8 Hoe houdt de overheid de koopkracht van de gezinnen op peil? Deze onderzoeksvraag is geen verplicht leerstofonderdeel en staat dus niet in het leerplan. Dit is een extra onderzoeksvraag

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen 08 Bestedingspakket et gepensioneerden erden meest in prijs gestegen Karlijn Bakker Publicatiedatum CBS-website: 17 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De biobestedingen groeien stevig door in 2015

De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biomarkt deed het vorig jaar uitstekend. De bestedingen van biologische producten groeiden in 2015 met 18%. De groei was het sterkst in Brussel. Het totaal

Nadere informatie

Rol van de groentespeciaalzaak

Rol van de groentespeciaalzaak Rol van de groentespeciaalzaak Analyse van de huishoudelijke aankoop van groenten en fruit bij de groentespeciaalzaak PT 2010-20 Maart 2010 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie