Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014"

Transcriptie

1 Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Groen reageert tevreden op het feit dat vakbonden en werkgevers gisteren tot een akkoord kwamen over de ontslagregeling en de aanvullende pensioenen. Maar door de manipulaties van de regering kost de nieuwe index alle Belgen gedurende een jaar 2% loon of pensioen, aldus federaal parlementslid Wouter De Vriendt. De regering Di Rupo heeft de evolutie van de index dermate ontwricht dat het onderhandelen over de werkelijke prijsstijging die België kende eigenlijk niet meer kan met deze consumptie-index. Groen stelt volgende belangrijke problemen vast 1. Indexmanipulaties regering Di Rupo lopen op tot 2% van het brutoloon, gedurende een jaar. 2. Weging indexkorf weerspiegelt niet langer reële gezinsuitgaven Voor Groen is de index een cruciaal instrument voor het behoud van de koopkracht van de mensen. De indexkorf is geen politiek instrument om zo hoog of laag mogelijk te houden, maar moet op een neutrale manier de reële prijzen en consumptie van de mensen weerspiegelen. Als de prijs van een volle winkelkar in de supermarkt stijgt, moeten de lonen en uitkeringen stijgen. Niet meer of minder. Dat is niet alleen rechtvaardig, het houdt ook de binnenlandse consumptie op peil. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Belgische economie niet ineen geklapt is door de economische crisis. Groen wil dat de instrumentalisering van de index voor eigen belangen stopt. Het afgelopen jaar hebben methodologische ingrepen van Di Rupo I de index kunstmatig laag gehouden. De regering moet: 1. Indexmanipulaties terugdraaien 2. Weging indexkorf aanpassen aan reëel uitgavenpatroon. Index herwaarderen om lonen te versterken. 3. Niet de lonen maar de hoge loonlasten aanpakken. 1. Indexmanipulaties van de regering Di Rupo De laatste indexering gebeurde in september In de afgelopen 16 maanden werd geen index van de lonen doorgevoerd. Sindsdien zijn de prijzen blijven stijgen maar wordt dit niet meer correct weerspiegeld door de index. Door de ingrepen stegen de prijzen 0.5 tot 1% meer dan de index. De index werd het afgelopen jaar door de regering kunstmatig gemanipuleerd met als enige doel om de lonen minder te laten stijgen. Maatregel Impact op de index Impact van de spreiding van de kosten van huisbrandolie

2 01/ / / / / / / / / / / / /2014 Impact van de niet-spreiding van gas en elektriciteit Impact van de vergelijking van solden met standaardprijzen Impact van het niet-spreiden van telecompacks over de tijd à 0.62 Totaal Bronnen: FOD Economie, VBO, Agoria, eigen berekeningen à Wanneer de prijsstijgingen correcter waren doorgerekend zou de index in januari 2014 ongeveer de spilindex van 122,01 overschrijden. Waardoor de lonen en pensioenen op dit moment met 2% zouden aangepast worden aan de toenemende levenskost. Door de drievoudige manipulatie onderwaardeert de index de stijgende levenskost, en moeten Belgen tot in 2015 wachten op de volgende aanpassing van hun loon of uitkering. Met andere woorden: de regeringsmaatregelen zullen de mensen in % van hun inkomen kosten. Figuur: de impact van de verschillende ingrepen van regering van traditionele partijen op de index 122,50 122,00 121,50 121,00 120,50 120,00 119,50 119,00 Officiële gezondheidsindex Effect door gas en elektriciteit niet te spreiden Effect door solden met standaardprijzen te vergelijken Effect door telecompacks niet spreiden over de tijd A. Manipulatie I: energieprijzen 2 Voor de simulatie van de impact van het spreiden van de prijzen van de getuigen gas en elektriciteit hebben we op een eenvoudige manier de gezondheidsindex opnieuw berekend. We hebben bij deze nieuwe berekening niets anders gedaan dat de maandprijzen van de getuigen van gas en elektriciteit te vervangen door de gemiddelde prijs van deze getuigen tijdens de 12 meest recente maanden. Sommeren van alle gewogen getuigen levert op een eenvoudige manier de fictieve gezondheidsindex op in het geval ook de prijs van gas en elektriciteit was gewogen. 3 4 https://vbo-feb.be/nieuwsbrieven/impact-2013/impact-newsletter /?id= ?vWebsessionID=340286&vUserID=

3 Impact van het toepassen van de methode op huisbrandolie: Impact van het niet toepassen van de methode op gas en elektriciteit: (eigen berekening) Om schommelingen op de energiemarkt beter op te vangen werd beslist om over te stappen op de gemiddelde prijs berekend op een jaar. Zo wordt vermeden dat de index ontploft als energie in de winter duurder wordt, en weer implodeert als de prijs in de zomer zakt. Een gemiddelde prijs over het jaar vlakt dergelijke seizoenseffecten uit. De regering plande deze nieuwe berekening toe te passen op de prijzen voor huisbrandolie, gas en elektriciteit. Voor huisbrandolie werd deze methode toegepast in Maar voor gas en elektriciteit werd deze aanpassing op de lange baan geschoven, toen de prijzen onverwacht begonnen te dalen. Die daling wilde de regering bewust niet afvlakken. We doen een poging om de impact van het niet-doorvoeren van de geplande nieuwe methode voor gas en elektriciteit te ramen. Hieronder vind je het resultaat van de simulatie van wat de index was geweest in het geval ook de prijs van elektriciteit en gas was berekend volgend de methode van een gemiddelde over 12 maanden. In dat geval lag de index in 2013 systematisch hoger. Het verschil schommelde tussen 0.04 en 0.26 indexpunten, en lag gemiddeld op 0.18 indexpunten. Met andere woorden, door het niet-uitvoeren van de geplande maatregel heeft de regering de index nogmaals gedrukt met 0.18 indexpunten. Figuur: Simulatie van de gezondheidsindex in 2013, mochten ook de prijzen van gas en elektriciteit door middel van een jaargemiddelde berekend zijn 121,40 121,20 121,00 120,80 120,60 120,40 120,20 120,00 01/ / / / / / / / / / / /2013 Index Index met spreiden gas en elektriciteitsprijs B. Manipulatie II: de solden Impact van de methode: indexpunten

4 De integratie van de solden in de index is een tweede treffend voorbeeld. Er werd beslist om vanaf 2013 de soldenprijs van een aantal producten op te nemen in de index. Dat is op zich zeker verdedigbaar, want de meeste consumenten kopen heel wat producten in de solden. Het probleem is evenwel dat enkel de soldenprijzen van 2013 in de indexberekening werden opgenomen, niet deze van De regering vergelijkt dus de soldenprijs van januari 2013 met de gewone standaardprijs van januari 2012, waardoor een kunstmatige indexdaling en dus een indexsprong werd gecreëerd. Het gevolg is een effectieve daling van de koopkracht. C. Manipulatie III: Telecom Impact van de methode: (bron: VBO) tot (bron: Agoria)7 De telecommarkt van 2014 is niet meer dezelfde als die in Op de markt van vandaag kopen consumenten minder afzonderlijke abonnementen voor telefonie, internet en televisie, en meer packs die de prijs in globo goedkoper maken. De nieuwe index houdt hier rekening mee, wat een verdedigbare zaak is. Wel wordt de aanpassing, die in realiteit over een periode van een aantal jaar gebeurde, nu geconcentreerd op één maand in de berekening. Hierdoor krijgt de index opnieuw een neerwaartse duw, en opnieuw zorgt die schok voor een daling van de koopkracht van mensen. 2. Indexkorf niet langer representatief voor uitgaven gezinnen In het advies van de Indexcommissie geeft men toe dat de korf geleidelijk aan representativiteit verloor (blz.8). De indexcommissie heeft een aantal goede ingrepen voorgesteld om dit deels te verhelpen. Belangrijkste ingreep is de kettingindex, die toelaat om jaarlijks en dus niet meer om de 8 jaar- de gewichten van producten in de indexkorf aan te passen aan het werkelijk consumptiepatroon van mensen. De index zal dus beter weergeven wat de werkelijke kostprijs van het leven van mensen is. Maar de geplande aanpassingen zijn onvoldoende ingrijpend om rekening te houden met het werkelijke uitgavenpatroon van de Belgen. Dat was bij de vorige ingreep, op basis van het budgetonderzoek van 2004, ook reeds het geval. De wegingsfactoren die toen, en voor de hele periode , gebruikt werden weerspiegelden niet het werkelijke belang van getuigen in het uitgavenpatroon van Belgen. De huisvestingkost wordt fel ondergewaardeerd. Mensen spenderen volgens het Huishoudbudgetonderzoek van 2012 gemiddeld 29% van hun budget aan huisvesting (energie, huur, hypotheek), maar in de indexkorf worden deze uitgaven slechts voor 19% meegeteld. De weging van de kost voor het wonen op 19% is op maat van de hoogste inkomens, die effectief ongeveer een vijfde van hun inkomen aan wonen besteden. De overige 90% besteedt gevoelig méér aan wonen, het laagste inkomenskwartiel zelfs 39%, maar dat wordt door de index niet opgevangen. 7 https://vbo-feb.be/nieuwsbrieven/impact-2013/impact-newsletter /?id=1638 miljard_euro art 4

5 Aandeel van de kost huisvesting Inkomen hoger dan kwartiel 75 Inkomen tussen kwartiel 50 en kwartiel 75 Inkomen tussen kwartiel 25 en kwartiel 50 Inkomen lager dan kwartiel 25 Totaal Bron: huishoudbudgetonderzoek 2012 Groen vraagt dat de gewichten in de indexkorf zich baseren op het Huishoudbudgetonderzoek van Voor Groen is dit een cruciale aanbeveling om van de index een correcte weerspiegeling te maken van de reële gezinsuitgaven. Het effect zal in beide richtingen spelen: op dit moment worden de woonkosten ondergewaardeerd, maar de voedingskosten overgewaardeerd. Opnieuw, het is niet de bedoeling om de index op te poken of te onderdrukken, ons streefdoel is een neutrale, correcte afspiegeling van de prijzen en het consumptiegedrag. Tabel: overzicht van het gebruikte gewicht van getuigen in de gezondheidsindex, en het werkelijke aandeel in de uitgaven van mensen tijdens deze periode Aandeel in consumptie (HBO) Weging in index TOTALE CONSUMPTIE VOEDING (zonder alcohol en tabak) KLEDING, SCHOEISEL WOONADRES OF TWEEDE WONING MEUBELEN, HUISHOUDTOESTELLEN GEZONDHEID VERVOER EN COMMUNICATIE (zonder diesel en benzine) CULTUUR, ONTSPANNING, ONDERWIJS ANDERE GOEDEREN EN DIENSTEN Noot: de totale consumptie bedraagt geen 100% omdat een aantal producten (zoals brandstof, alcohol en tabak) niet opgenomen zijn in de gezondheidsindex. 5

Alles wat je moet weten over de Index

Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemers, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015 Consumptieprijsindex van januari 2015 Inflatie januari 2015 bedraagt -0,65% Eerste cijfer volgens de nieuwe jaarlijkse actualisering Consumptieprijsindex van januari

Nadere informatie

ABVVvoorstellen. voor meer. koopkracht en rechtvaardiger belastingen

ABVVvoorstellen. voor meer. koopkracht en rechtvaardiger belastingen ABVVvoorstellen voor meer koopkracht en rechtvaardiger belastingen 1 INHOUDSTAFEL ABVV-voorstellen voor meer koopkracht en rechtvaardiger belastingen...3 Voor meer koopkracht en voor rechtvaardiger belastingen...5

Nadere informatie

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET Studie uitgevoerd op vraag van de ACLVB / CGSLB November 2011 Stichting van openbaar nut Paapsemlaan 20 1070 Brussel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Ken de index op je duimpje

Ken de index op je duimpje Ken de index op je duimpje 1 2 KEN DE INDEX OP JE DUIMPJE 3 4 Inhoudstafel Inleiding...7 Terminologie...9 Het indexcijfer van de consumptieprijzen...12 Waarom een indexcijfer van de consumptieprijzen?...12

Nadere informatie

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen J. Langohr (*) Inleiding Zoals om de acht jaar het geval is, wordt de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarop de gezondheidsindex gebaseerd

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

CARREFOUR TREFPUNT ECONOMIE DE L ECONOMIE. Energieprijs en energiearmoede. Le SEC 95 Une exploration de la comptabilité nationale.

CARREFOUR TREFPUNT ECONOMIE DE L ECONOMIE. Energieprijs en energiearmoede. Le SEC 95 Une exploration de la comptabilité nationale. A LA UNE IN DE KIJKER Energieprijs en energiearmoede EGALEMENT DANS CE NUMÉRO CARREFOUR DE L ECONOMIE TREFPUNT ECONOMIE OOK IN DIT NUMMER Le SEC 95 Une exploration de la comptabilité nationale Studie export

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Energieprijzen en koopkracht: hoe de

Energieprijzen en koopkracht: hoe de ITINERA INSTITUTE ANALYSE Energieprijzen en koopkracht: hoe de regering Di Rupo selectief communiceert over de verkeerde onderwerpen 2012/25 27 12 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Abstract In vergelijking

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM 2 INLEIDING Met dit document publiceert het INR voor

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen ECONOMISCHE BEGROTING Instituut voor de Nationale Rekeningen Economische vooruitzichten 2008 Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Kunstlaan 47-49 B-1000 Brussel Tel.: (02)507.73.11

Nadere informatie

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk #GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 14% van de respondenten plaatst de pensioenen in de top 3 van prioritair aan te pakken problemen.

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de kinderbijslagen: een must voor al wie het ernstig neemt met armoedebestrijding

Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de kinderbijslagen: een must voor al wie het ernstig neemt met armoedebestrijding Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de kinderbijslagen: een must voor al wie het ernstig neemt met armoedebestrijding Bea Cantillon Wim Van Lancker Tim Goedemé Gerlinde Verbist Lina Salanauskaite Veerle

Nadere informatie

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme 6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme Tom De Meester tomdemeester@telenet.be 27 juni 2008 Eerste argument. Een btw-verlaging is politiek niet

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

EXPRESSO ACTIES GAAN VERDER! KOOPKRACHT DE REGERING ZAL NAAR ONS MOETEN LUISTEREN! INTERPROFESSIONEEL AKKOORD DEBAT ARBEIDERS - BEDIENDEN

EXPRESSO ACTIES GAAN VERDER! KOOPKRACHT DE REGERING ZAL NAAR ONS MOETEN LUISTEREN! INTERPROFESSIONEEL AKKOORD DEBAT ARBEIDERS - BEDIENDEN EXPRESSO KOOPKRACHT SEPTEMBER 2008 ACTIES GAAN VERDER! DE REGERING ZAL NAAR ONS MOETEN LUISTEREN! INTERPROFESSIONEEL AKKOORD DEBAT ARBEIDERS - BEDIENDEN EDITO EEN JAAR VAN ACTIES Zaterdag, 15 december

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2010-2015

Economische vooruitzichten 2010-2015 Economische vooruitzichten 2010-2015 Mei 2010 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant onderzoek uit op economisch, sociaal-economisch

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Analyse van de prijzen: derde kwartaalverslag 2009 van het Instituut voor de nationale rekeningen Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter

Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter Er is geen excuus Vlaamse gezinnen verdienen beter persconferentie sp.a dinsdag 25 november 2014 1 Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter. De Vlaamse factuurregering maakt duidelijke keuzes.

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie