Voor het laatst bijgewerkt op 07 april Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor het laatst bijgewerkt op 07 april 2015. Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014."

Transcriptie

1 Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Document Cloud Voor het laatst bijgewerkt op 07 april Volledige vervanging van de versie van 18 juni Termen met hoofdletters in deze Aanvullende voorwaarden voor Document Cloud ('Aanvullende voorwaarden') worden gedefineerd zoals aangegeven in de Algmene gebruiksvoorwaarden van Adobe ('Voorwaarden') of deze Aanvullende voorwaarden. 1. Definities. 1.1 'FormsCentral Solution' betekent een website of een ander aanbod dat voor een klant wordt ontwikkeld waarvoor (a) FormsCentral wordt gebruikt; (b) dat materiële functionaliteit toevoegt aan FormsCentral en (c) dat niet met de Services concurreert. 1.2 'Informatie' betekent persoonlijk identificeerbare informatie. 1.3 'Deelnemer' betekent een derde partij die met de Services werkt als resultaat van de relatie of band tussen deze partij en u. 2. Gebruik van de Services. 2.1 Licentie. Onderhevig aan uw naleving van deze Aanvullende voorwaarden hebt u toegang tot en mag u de Services gebruiken. 2.2 Gebruik namens anderen. U kunt een FormsCentral Solution ontwikkelen en onderhouden die u aan Deelnemers aanbiedt op voorwaarde dat (a) u als enige verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid voor nietopenbare vertificatiegegevens die verband houden met het gebruik van de Services of een FormsCental Solution door u of uw klant; (b) u als enige verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van voldoende licenties voor de Services om uw FormsCentral Solution te ondersteunen en (c) u het klantondersteuningsteam direct op de hoogte stelt van mogelijk misbruik van de accounts of verificatiegegevens van uzelf of uw klant of beveiligingsproblemen met betrekking tot de Services. Ter verduidelijking, als een van uw FormsCentral Solutions het recht bevat dat uw klant toestaat meerdere personen gebruik te laten maken van die FormsCentral Solution, dient u voldoende licenties aan te vragen voor al die gebruikers. 3. Duur en beëindiging. 3.1 Deze Aanvullende voorwaarden blijven van kracht totdat deze door u of door Adobe worden beëindigd, zoals beschreven in de Voorwaarden. Naast de redenen aangegeven in de Voorwaarden, kan Adobe deze Aanvullende voorwaarden beëindigen als uw Services-account door onbevoegde derden wordt gebruikt. 3.2 Naast de artikelen die worden genoemd in Sectie 10.4 van de Algemene voorwaarden, blijven de volgende secties van deze Aanvullende voorwaarden van kracht bij het vervallen of de beëindiging van deze Voorwaarden: 1, 3.2, 4 en Informatie van deelnemers. 4.1 Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatie van deelnemers. Net zoals het geval is tussen Adobe en u, bent u als enige verantwoordelijk voor alle Informatie van Deelnemers die wordt gebruikt en verstrekt in verband met de Services, en Adobe accepteert dienaangaande geen verantwoordelijkheid. U zult zich houden aan alle wetten en regels inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op Informatie van deelnemers. U dient goedkeuring van Deelnemers te vragen en onderhouden voor uw toegang tot, gebruik van of

2 openbaarmaking van Informatie van deelnemers. U dient van Deelnemers toestemming te verkrijgen op basis waarvan Adobe de Services kan leveren. U dient Adobe te beschermen tegen en vrijwaren van enige claim, rechtszaak of gerechtelijke actie gericht tegen Adobe, door een Deelnemer, in verband met handelingen of nalatigheden met betrekking tot de Informatie van deelnemers. 4.2 Gevoelige informatie van deelnemers. Naast uw verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in sectie 4.1 (Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatie van deelnemers), erkent en accepteert u specifiek dat: (a) u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) van 1998, inclusief het niet verzamelen van informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar zonder eerst toestemming aan de ouders te vragen. (b) u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van de Health Insurance Portability and Accountability Act ( HIPAA ) en de wet Health Information Technology for Economic and Clinical Health ("HITECH"). Adobe treedt niet namens u op als een Zakelijke Partner, zoals gedefinieerd in HIPAA, als de Services aan u geleverd wordt; (c) u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van wetten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op gevoelige informatie, inclusief maar niet beperkt tot burgerservicenummers, creditcardnummers, rijbewijsnummers en bankrekeninggegevens, die wordt verkregen of gebruikt in verband met het gebruik van de Services door u en door Deelnemers s aan Deelnemers. s met betrekking tot de Services worden in het algemeen door u aan Deelnemers gestuurd en niet door Adobe. Ook als bepaalde Deelnemers ervoor hebben gekozen geen communicatie van Adobe te ontvangen, kunnen deze Deelnemers dus bepaalde s met betrekking tot de Service ontvangen die door u zijn verstuurd. Bovendien kan Adobe indien van toepassing s naar Deelnemers verzenden in uw naam, als uw agent, op uw verzoek en namens u. U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke s en de inhoud ervan. 5. Servicespecifieke voorwaarden. De voorwaarden in deze sectie 5 zijn alleen van toepassing op specifieke aanbiedingen die in deze sectie 5 aangegeven worden. In het geval een verschil tussen de voorwaarden van deze sectie 5 en andere voorwaarden van deze Aanvullende voorwaarden, gelden de voorwaarden van deze sectie 5, maar alleen voor zover het nodig is om het geschil op te lossen. 5.1 Document Cloud Web Services. Deze sectie 5.1 (Document Cloud Web Services) is alleen op u van toepassing als u een ontwikkelaar bent die toegang heeft tot de pre-release versies van de Document Cloud API s, die van tijd tot tijd door Adobe aan u beschikbaar worden gesteld in verband met Document Cloud ( Web Services ) Licentie voor Web Services. Onderhevig aan de voorwaarden van deze Aanvullende voorwaarden, geeft Adobe u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om (a) de documentatie te bekijken die Adobe beschikbaar stelt op de Web Services pagina ("Documentatie van Web Services") en (b) de Web Services op te roepen en te gebruiken in overeenstemming met de Documentatie van Web Services en de voorwaarden van deze Aanvullende Voorwaarden. Adobe mag de in deze sectie verstrekte licentie (Licentie voor Web Services) op elk gewenst moment, naar goeddunken van uitsluitend Adobe wijzigen Uw verklaringen en garanties met betrekking tot het gebruik van de Web Services en de Documentatie van de Web Services. Naast uw overige verklaringen en garanties, die zijn beschreven in deze Aanvullende voorwaarden, verklaart en garandeert u het volgende: (a) Op uw websitetoepassing van waaruit de Web Services opgeroepen worden ("Uw Toepassing") zal groot "Powered by Document Cloud" ("Mededeling") komen te staan. De namen Adobe en "Document Cloud" ( Handelsmerken ) zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe en u gaat ermee akkoord dat uw gebruik van het Handelsmerk u geen recht, aanspraak of belang verleent ten aanzien van het Handelsmerk en u pretendeert dat ook niet. U zult de Kennisgeving weergeven in overeenstemming met de richtlijnen voor handelsmerken van Adobe, die

3 zich momenteel bevinden op Als Adobe redelijkerwijs gelooft dat u zich niet hebt gehouden aan de richtlijnen voor handelsmerken van Adobe, behoudt Adobe zich het recht voor te eisen dat u uw gebruik van de Kennisgeving direct zodanig wijzigt dat u in overeenstemming bent met deze 5.1.2(a), of dat u dergelijk gebruik beëindigt; (b) U geeft een privacybeleid weer in de voettekst van elke webpagina van Uw toepassing, met informatie over hoe u gegevens en Informatie verzamelt van iedereen die uw Toepassing ("Bezoekers") gebruikt, verzamelt, opslaat en openbaar maakt, inclusief indien van toepassing de kennisgeving dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen leveren, informatie direct van Bezoekers kunnen verzamelen en cookies in browsers van Bezoekers kunnen plaatsen of herkennen; (c) U zult niet proberen uw identiteit te verbergen of u valselijk voor te doen wanneer u toestemming van Adobe vraagt om de Web Services of de Documentatie van de Web Services te gebruiken; (d) U zult van Bezoekers vereisen dat ze een Adobe-ID account maken voordat ze Uw toepassing gebruiken; (e) U zult geen inhoud van Bezoekers namens Bezoekers in uw Document Cloud-account opslaan; en (f) U zult de Web Services of de Documentatie van Web Services niet verkopen, verleasen of in sublicentie verstrekken of er toegang toe krijgen om te verdienen aan het gebruik of de levering van de Web Services of de Documentatie van de Web Services, hetzij voor direct commercieel voordeel, monetaire winst of anderszins, tenzij u vooraf expliciete schriftelijke toestemming van Adobe krijgt op de manier die is uiteengezet in sectie (Commerciële ontwikkelaarstoepassingen) Commerciële ontwikkelaarstoepassingen. U kunt bij Adobe toestemming vragen voor vrijstelling van sectie 5.1.2(f) door contact met Adobe op te nemen via Geef een gedetailleerde beschrijving van Uw toepassingen en het gewenste gebruik van de Web Services en Documentatie van Web Services. Adobe beoordeelt verzoeken en kan naar eigen inzicht in afzonderlijke gevallen schriftelijk vrijstelling verlenen van sectie 5.1.2(f). Als Adobe u een vrijstelling van sectiel 5.1.2(f) verleent, kan dit gebeuren op voorwaarde dat u zich houdt aan nadere vereisten die door Adobe worden uiteengezet. 5.2 Groepsaanbiedingen. Deze sectie 5.2 (Groepsaanbiedingen) is alleen op u van toepassing als u op de Services geabonneerd bent namens een derde partij of als een derde partij namens u een abonnement heeft ("Groepsaanbieding") Informatie van derden. Als u een abonnement op de Service hebt namens een derde partij, stelt en garanteert u dat u alle rechten en toestemmingen hebt die nodig zijn om informatie van die derde partijen aan Adobe te verstrekken en dat u Adobe beschermt tegen, schadeloos stelt van en vrijwaart van vorderingen, rechtzaken of geschillen die door een derde partij tegen Adobe worden aangespannen Groepsgebruik. Als u namens een derde partij een abonnement hebt op de Services, weet u dat content opgeslagen als deel van het Servicesaccount van de derde partij niet verwijderd mag worden als het abonnement op de Services wordt beëindigd. Het is uw iegen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de derde partij content verwijderd dat van u is van het Servicesaccount van de derde partij. 5.3 Promotioneel gebruik van Services. Deze sectie 5.3 (Promotioneel gebruik van Service) is alleen op u van toepassing als Adobe u speciale toegangsrechten tot de Services heeft verleend, in de context van een speciaal programma ( Promotioneel programma ). Uw recht de Services te gebruiken in het kader van een Promotioneel programma wordt direct beëindigd als de beperkte tijdsperiode verstrijkt die wordt vermeld in dat Promotioneel programma. Daarnaast behoudt Adobe zich het recht Promotionele programma's of uw gebruik van Services volgens een Promotioneel programma te beëindigen of op te schorten. Uw rechten en de rechten van Deelnemers op toegang tot content opgeslagen op uw account en verwerkt door Services volgens een Promotioneel programma kan per direct beëindigd worden na beëindiging van het Promotionele programma.

4 5.4 Send & Track. Wanneer u een bestand verzendt met Adobe Send & Track, wordt het automatisch geüpload naar de server van Adobe. Adobe informeert uw Deelnemers wanneer het bestand gereed is om te worden gebruikt of gedownload. Uw ontvangers kunnen toegang tot het bestand krijgen of het bestand downloaden door te klikken op een koppeling in de die Adobe naar uw ontvangers verzendt. Adobe mag informatie verzamelen met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van een Adobe Send & Track-bestand door een ontvanger en Adobe mag die informatie met u delen. U bent er als enige verantwoordelijk voor het informeren van Deelnemers dat informatie kan worden verzameld en gedeeld. 5.5 Adobe FormsCentral. Als onderdeel van de Services kan Adobe de Informatie die u en/of Deelnemers aan Adobe verstrekt hebt, naar derde betalingsaanbieders, zoals PayPal Inc., sturen voor de betaling van producten en/of diensten. 5.6 Adobe Document Cloud Services. Adobe scant content die u beschikbaar stelt aan Services om de Services aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld om het doorzoeken van de volledige tekst van uw content mogelijk te maken). Als onderdeel van de Services verzamelt Adobe ook informatie over hoe u met content omgaat en voegt dit samen met vergelijkbare gedragsgegevens van andere gebruikers ("Gezamenlijke gedragsgegevens"). Gezamelijke gedragsgegevens is niet verbonden aan Informatie en kan niet naar u of uw content teruggeleid worden. Adobe gebruikt Gezamenlijke Gedragsgegevens voor het aanbieden en verbeteren van Services en andere producten en diensten van Adobe. Door uw content aan de Services beschikbaar te stellen, stemt u ermee in dat Adobe uw content scant en Gezamenlijke gedragsgegevens verzamelt, verwerkt en gerbuikt voor het leveren en verbeteren van de Services en andere producten en diensten van Adobe. 6. Adobe elektronische handtekeningservices. De Adobe elektronische handtekeningservice stelt bevoegde gebruikers in staat Elektronische documenten te versturen, ondertekenen, traceren en beheren. Als uw licentie voor de Services de elektronische handtekeningservice omvat, dan zijn de voorwaarden van deze Sectie 6 ook van toepassing. 6.1 Definities die van toepassing zijn op Elektronische handtekeningservice "Audit Log" betekent bepaalde informatie opgeslagen door Adobe met betrekking tot de werkstroom van handtekeningen van een bepaald Elektronisch document verwerkt met behulp van de elektronisch handtekeningservice. De audit log kan de datum en het tijdstip bevatten dat een Elektronisch document is aangemaakt, verstuurd, ondertekend, afgewezen of anderszins aangepast of een geografische locatie van een Eindgebruiker zoals vastgesteld door browser of apparaat "Klantgegevens" betekent gegevens of informatie die niet door Adobe zijn verstrekt, die u of Eindgebruikers importeren in de elektronische handtekeningservice of via uw elektronische handtekeningserviceaccount versturen "Elektronisch document" betekent een document geüpload op de elektronische handtekeningservice "Elektronische handtekening" betekent het vermogen van de elektronische handtekeningservice een elektronisch geluid, symbool of proces te bevatten gekoppeld aan of logisch in verband te brengen met een Elektronisch document en uitgevoerd of geadopteerd door een persoon met de intentie het Elektronisch document te ondertekenen "Eindgebruiker" betekent een persoon of bedrijf die actie ontvangt, accepteert, ondertekent, goedkeurt, overdraagt of delegeert aan een derde partij met betrekking tot Elektronische documenten via uw elektronische handtekeningserviceaccount "Rapport" betekent een grafische of numerieke weergave van Klantgegevens die bedrijfseigen design en 'look en feel' van Adobe bevat dat gegenereerd is door de elektronische handtekeningservice, inclusief Audit Logs.

5 6.1.7 "Transactie" betekent elke keer dat een Elektronisch document of een collectie van gerelateerde Elektronische documenten wordt verstuurd naar een Eindgebruiker via de elektronische handtekeningservice. Elke 100 pagina's of 10 MB is een Transactie. 6.2 Voorwaarden van Elektronische handtekeningservice. Onderhevig aan uw naleving van alle geldende voorwaarden en de betaling van de kosten, geeft Adobe u, gedurende de licentieduur, een nietterugbetaalbare, nietexclusieve en wereldwijde licentie voor: (a) toegang tot de elektronische handtekeningservice via de geldende interfaces; en (b) gebruik en verspreiding van Rapporten intern binnen uw bedrijf, alleen voor uw gebruik van de elektronische handtekeningservice voor uw interne activiteiten. Als u per gebruiker betaalt, mag u twee keer zoveel Transacties versturen als het gemiddelde aantal Transacties dat verstuurd wordt via de elektronische handtekeningservice per gebruiker, per maand ("Gebruikbeperkingen"). 6.3 Klantgebruik en toestemming. U mag de elektronische handtekeningservice alleen voor uw eigen zakelijk doeleinden gebruiken en u mag uw wachtwoord niet aan een derde verstrekken. U stemt ermee in dat uw gebruik van de elektronische handtekeningservices valt onder de wet, het beleid en de richtlijnen van individuele landen, regio's en industrieën en dat u ervoor zorgt dat u zich aan deze wetten, beleidslijnen en richtlijnen houdt. U stemt ermee in dat u onafhankelijk juridisch advies inwint om de levensvatbaarheid van elektronische handtekeningen voor uw organisatie te bepalen. 6.4 Licentieverlening van klant. U verleent Adobe en zijn zakelijke partners, gedurende Licentieduur, een nietexclusieve, wereldwijde licentie vrij van royalty's voor het gebruik, versturen, sublicenceren, indexeren, opslaan en tonen van klantgegevens, alleen voor zover nodig is voor het leveren van de elektronische handtekeningservice en Rapporten aan u en voor het bekrachtigen van de rechten van Adobe volgens deze Aanvullende voorwaarden. U verleent Adobe en zijn zakelijke partners een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie vrij van loyalty's voor het gebruik, kopiëren, versturen, publiceren, tonen, verspreiden en samenvoegen (inclusief combinatie met vergelijkbare gegevens van andere klanten van Adobe of van zijn Partners) van anonieme informatie verkregen van Klantgegevens, zoals internetbrowser, schermresolutie en type mobiele apparaat. Dergelijke anonieme gegevens omvatten geen persoonsgegevens van u of een Eindgebruiker of gegevens verkregen uit de content van een Elektronisch document. 6.5 Assistentie bij overgang. Als u de Aanvullende voorwaarden naleeft, zal Adobe commercieel redelijke inspanningen doen om u te helpen bij de overdracht van Klantgevens vanuit de elektronische handtekeningservice. De overdracht moet binnen 30 dagen na de beëindiging of het vervallen van uw licentie voor de elektronische handtekeningservice voltooid worden. Aan het einde van deze overgangsperiode van 30 dagen behoudt Adobe zich het recht voor Klantgegevens, persoonsgegevens of uw gebruik van de elektronische handtekeningservice te verwijderen. Onderhevig van de verplichting van Adobe u van Assistentie bij overgang te voorzien, zoals beschreven in deze paragraaf, zal uw licentie voor de elektronische handtekeningservice direct worden beëindigd na beëindiging of vervallen van deze Aanvullende voorwaarden. 6.6 Voorwaarden van eindgebruiker. Het gebruik van de elektronische handtekeningservice is op voorwaarde van het accepteren van de gebruiksvoorwaarden door de Eindgebruiker bij gebruik van deze service, inclusief de Voorwaarden voor Bekendmaking en Toestemming van de Klant op dit moment te vinden op 6.7 Opslag en bewaren van klantgegevens. Adobe bewaart Klantgegevens op voorwaarde dat de grootte van die opslag niet onredelijk is, naar goeddunken van Adobe. Klantgegevens kunnen echter verwijderd worden als u niet de verschuldigde kosten betaalt, als u Adobe daar opdracht toe geeft, als u de kosten niet betaalt of als door de wet vereist. In het geval Adobe Klantgegevens verwijdert in overeenkomst met Sectie 6.7 (Opslag en bewaren van klantgegevens), zal Adobe commercieel redelijke inspanningen verrichten u te helpen bij het overdragen van Klantgegevens vanuit de elektronische handtekeningservice. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het naleven van alle geldende wetten en richtlijnen op het gebied van het bewaren van documenten, inclusief de verplichting derde partijen op de hoogte te stellen van het bewaren of verwijderen van documenten.

6 6.8 Klantbeveiliging. U bent verantwoordelijk voor het configureren en gebruik van de beveiligingsfuncties van de elektronische handtekeningservice om aan uw verplichtingen ten aanzien van Eindgebruikers te voldoen volgens de geldende wetten op het gebied van privacy, beveiliging en gegevensbescherming. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van Elektronische documenten die naar Eindgebruikers via verstuurd zijn vanuit de elektronische handtekeningservice, gedownload zijn vanuit de elektronische handtekeningservice of overgebracht zijn naar een niet-adobesysteem via een integratiefunctie van een derde partij van de elektronische handtekeningservice. U bent verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit onbevoegde toegang tot uw account of tot Klantgegevens als u praktijken ten aanzien van wachtwoordsamenstelling, -beheer en -bescherming voor uw account niet in acht neemt. 6.9 Beveiliging van Adobe. Adobe zal commercieel redelijke administratieve, fysieke en technische bescherming gebruiken om de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens te beschermen. Het verzamelen en gebruik van informatie door Adobe in verband met de elektronische handtekeningservice valt onder het Adobe Privacybeleid (adobe.com/privacy/policy.html) Gegevensbeveilingsnormen van de betaalkaartindustie ("PCI DSS"). Bij het versturen van Accountgegevens (inclusief Kaarthoudergegevens, Kaartverificatiecode of -waarde) mag u de faxhandtekening niet gebruiken. Zelfs als de gegevens gecodeerd zijn, verbiedt PCI DSS het opslaan van Gevoelige Authenticatiegegevens, inclusief Kaartverificatiecode of -waarde, na autorisatie. Termen met hoofdletters in deze Sectie worden gedefinieerd in de PCI DSS. 7. Gebruik in onderwijs en op scholen. Als u een leraar, school of onderwijsinstelling bent, stemt u ermee in dat (a) u, en niet Adobe, als enige verantwoordelijk bent voor naleving van Children's Online Privacy Protecten Act ("COPPA"), inclusief het niet verzamelen van informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar zonder toestemming van de ouder; (b) het verzamelen van studentinformatie door u met de Services alleen geschiedt voor het gebruik door en voor de school en (c) dat u ouders op de hoogte brengt van het verzamelen, gebruik en openbaarmakingspraktijken van Adobe die vermeld worden in deze Aanvullende voorwaarden en in het Online Privacybeleid van Adobe (of de website van een opvolger ervan) in het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van uw school. Document Cloud_Additional_TOU-nl_NL _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Californië , VS Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland.

Document Cloud (inclusief Adobe Sign) Aanvullende Gebruiksvoorwaarden. Laatst bijgewerkt 16 juni 2016. Volledige vervanging van de voorgaande versie.

Document Cloud (inclusief Adobe Sign) Aanvullende Gebruiksvoorwaarden. Laatst bijgewerkt 16 juni 2016. Volledige vervanging van de voorgaande versie. Document Cloud (inclusief Adobe Sign) Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Laatst bijgewerkt 16 juni 2016. Volledige vervanging van de voorgaande versie. Voorwaarden met een hoofdletter in deze Document Cloud

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 18 juni 2014. Volledige vervanging van de versie van 2 mei 2013.

Laatst bijgewerkt op 18 juni 2014. Volledige vervanging van de versie van 2 mei 2013. Aanvullende gebruiksvoorwaarden van Acrobat.com Laatst bijgewerkt op 18 juni 2014. Volledige vervanging van de versie van 2 mei 2013. ADOBE ONLINE SERVICES, BESCHIKBAAR GESTELD OP ACROBAT.COM AANVULLENDE

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("het addendum")

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (het addendum) ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("het addendum") BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: Om toegang te krijgen en / of gebruik maken van deze Cloud

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOORAF Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen jou, (aspirant) lid, en Dayfuture. Deze zijn van wanneer je gebruik maakt of wenst te maken van al onze

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY SOLUTION LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES VOOR MICROSOFT OFFICE 365 ( het ADDENDUM )

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY SOLUTION LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES VOOR MICROSOFT OFFICE 365 ( het ADDENDUM ) ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY SOLUTION LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES VOOR MICROSOFT OFFICE 365 ( het ADDENDUM ) BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN: Teneinde toegang te krijgen tot en/of

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Online privacyverklaring

Online privacyverklaring Online privacyverklaring Custom House Financial (UK) Limited Western Union Business Solutions (UK) Limited Ingangsdatum: 1 november 2014 In Nederland worden diensten geleverd door Custom House Financial

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van Facturis zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacy Beleid mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacybeleid 01-01-2014 mlocal Products & Services B.V. ( mlocal of wij ) hecht er waarde aan uw online privacy te respecteren en erkent

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN Inhoud 1. Doel... 3 2. Welke persoonlijke gegevens ADM verzamelt... 3 3. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens gebruikt... 4 4. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens beschermt...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van VraagHugo zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

BUITENPLAATS MOBIEL. Privacybeleid

BUITENPLAATS MOBIEL. Privacybeleid BUITENPLAATS MOBIEL Privacybeleid Deze Applicatie verzamelt enkele Persoonsgegevens van de Gebruikers. In dit document wordt uiteengezet welke gegevens, voor welke doeleinden en op welke manier ermee wordt

Nadere informatie

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Proposall met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MyDubsmashes

Algemene voorwaarden MyDubsmashes Algemene voorwaarden MyDubsmashes Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden Wanneer je MyDubsmashes gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om:

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om: Smart FMS API Voorwaarden API dienstverlening en licentie Over Smart FMS Smart FMS B.V. (hierna: Smart FMS ) ontwikkelt en levert softwareoplossingen ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Kijk

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Privacy en cookie policy Dit is de privacy en cookie policy van Linked2Work B.V. Linked2Work is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Verwerkte

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Privacy-policy Horizon

Privacy-policy Horizon Privacy-policy Horizon In deze Privacy-policy beschrijven we hoe wij bepaalde gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen en welke mogelijkheden je hebt met betrekking jou gegevens. Onze Privacy-policy

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie om te begrijpen hoe Travelex uw persoonlijke informatie beheert. Wanneer u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Onze missie is om professionals overal ter wereld zichzelf beter te laten profileren zodat ze productiever en succesvoller kunnen worden.

Onze missie is om professionals overal ter wereld zichzelf beter te laten profileren zodat ze productiever en succesvoller kunnen worden. Uw privacy Bij Profileermij volgen we de basisfilosofie dat leden op de eerste plaats komen. Bij al onze beslissingen gaan we uit van deze waarde, inclusief de manier waarop we uw persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven AMERICAN EXPRESS Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven De site voor kaartaccepterende bedrijven wordt ter beschikking gesteld door AMERICAN EXPRESS Payment Services Limited (hierna AMERICAN

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Honda MaRIS Pay & Go. Privacy- en cookiesbeleid

Honda MaRIS Pay & Go. Privacy- en cookiesbeleid Honda MaRIS Pay & Go Privacy- en cookiesbeleid Honda erkent het belang van eerlijk en verantwoord gebruik van uw persoonsgegevens. Dit Privacy- en cookiesbeleid ( Beleid ) is van toepassing op de websitewww.techinfo.honda-eu.com

Nadere informatie

Ons Privacybeleid. Laatst gewijzigd: 12 december Een samenvatting van wijzigingen vindt u onder aan dit Privacybeleid.

Ons Privacybeleid. Laatst gewijzigd: 12 december Een samenvatting van wijzigingen vindt u onder aan dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid Laatst gewijzigd: 12 december 2014. Een samenvatting van wijzigingen vindt u onder aan dit Privacybeleid. Het doel van dit Privacybeleid is om een overzicht te geven van hoe privacy in

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Dit is een overeenkomst tussen u en SeniorTrust, waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in

Nadere informatie

Privacybeleid. Privacybeleid

Privacybeleid. Privacybeleid Privacybeleid Virtual Vaults vindt het belangrijk dat de privacy van zijn gebruikers wordt beschermd. Virtual Vaults voldoet aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie. 1. Persoonlijke gegevens Voor

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 03 november 2010 voor huidige gebruikers, en voor nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben.

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 03 november 2010 voor huidige gebruikers, en voor nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben. Gebruikersovereenkomst Inleiding Welkom bij Olumpo. Door gebruik te maken van de diensten op de websites van Olumpo (Olumpo.be en andere verwante websites waarop deze overeenkomt wordt weergegeven), gaat

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. Op deze pagina:

PRIVACYBELEID. Op deze pagina: PRIVACYBELEID Hartelijk dank voor uw bezoek aan BaxTalent, een hulpmiddel voor het online sollicitatieproces van Baxter. Voordat u BaxTalent gebruikt dient u dit privacybeleid geheel te lezen. Als dit

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden Dit zijn Gebruikersvoorwaarden van The Piq B.V. (hierna: The Piq ) app en website, gevestigd aan de Retiefstraat 39 3, 1092 VW te Amsterdam ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie over hoe Travelex uw persoonlijke gegevens beheert. Op het moment dat u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie