Voor het laatst bijgewerkt op 07 april Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor het laatst bijgewerkt op 07 april 2015. Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014."

Transcriptie

1 Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Document Cloud Voor het laatst bijgewerkt op 07 april Volledige vervanging van de versie van 18 juni Termen met hoofdletters in deze Aanvullende voorwaarden voor Document Cloud ('Aanvullende voorwaarden') worden gedefineerd zoals aangegeven in de Algmene gebruiksvoorwaarden van Adobe ('Voorwaarden') of deze Aanvullende voorwaarden. 1. Definities. 1.1 'FormsCentral Solution' betekent een website of een ander aanbod dat voor een klant wordt ontwikkeld waarvoor (a) FormsCentral wordt gebruikt; (b) dat materiële functionaliteit toevoegt aan FormsCentral en (c) dat niet met de Services concurreert. 1.2 'Informatie' betekent persoonlijk identificeerbare informatie. 1.3 'Deelnemer' betekent een derde partij die met de Services werkt als resultaat van de relatie of band tussen deze partij en u. 2. Gebruik van de Services. 2.1 Licentie. Onderhevig aan uw naleving van deze Aanvullende voorwaarden hebt u toegang tot en mag u de Services gebruiken. 2.2 Gebruik namens anderen. U kunt een FormsCentral Solution ontwikkelen en onderhouden die u aan Deelnemers aanbiedt op voorwaarde dat (a) u als enige verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid voor nietopenbare vertificatiegegevens die verband houden met het gebruik van de Services of een FormsCental Solution door u of uw klant; (b) u als enige verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van voldoende licenties voor de Services om uw FormsCentral Solution te ondersteunen en (c) u het klantondersteuningsteam direct op de hoogte stelt van mogelijk misbruik van de accounts of verificatiegegevens van uzelf of uw klant of beveiligingsproblemen met betrekking tot de Services. Ter verduidelijking, als een van uw FormsCentral Solutions het recht bevat dat uw klant toestaat meerdere personen gebruik te laten maken van die FormsCentral Solution, dient u voldoende licenties aan te vragen voor al die gebruikers. 3. Duur en beëindiging. 3.1 Deze Aanvullende voorwaarden blijven van kracht totdat deze door u of door Adobe worden beëindigd, zoals beschreven in de Voorwaarden. Naast de redenen aangegeven in de Voorwaarden, kan Adobe deze Aanvullende voorwaarden beëindigen als uw Services-account door onbevoegde derden wordt gebruikt. 3.2 Naast de artikelen die worden genoemd in Sectie 10.4 van de Algemene voorwaarden, blijven de volgende secties van deze Aanvullende voorwaarden van kracht bij het vervallen of de beëindiging van deze Voorwaarden: 1, 3.2, 4 en Informatie van deelnemers. 4.1 Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatie van deelnemers. Net zoals het geval is tussen Adobe en u, bent u als enige verantwoordelijk voor alle Informatie van Deelnemers die wordt gebruikt en verstrekt in verband met de Services, en Adobe accepteert dienaangaande geen verantwoordelijkheid. U zult zich houden aan alle wetten en regels inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op Informatie van deelnemers. U dient goedkeuring van Deelnemers te vragen en onderhouden voor uw toegang tot, gebruik van of

2 openbaarmaking van Informatie van deelnemers. U dient van Deelnemers toestemming te verkrijgen op basis waarvan Adobe de Services kan leveren. U dient Adobe te beschermen tegen en vrijwaren van enige claim, rechtszaak of gerechtelijke actie gericht tegen Adobe, door een Deelnemer, in verband met handelingen of nalatigheden met betrekking tot de Informatie van deelnemers. 4.2 Gevoelige informatie van deelnemers. Naast uw verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in sectie 4.1 (Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatie van deelnemers), erkent en accepteert u specifiek dat: (a) u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) van 1998, inclusief het niet verzamelen van informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar zonder eerst toestemming aan de ouders te vragen. (b) u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van de Health Insurance Portability and Accountability Act ( HIPAA ) en de wet Health Information Technology for Economic and Clinical Health ("HITECH"). Adobe treedt niet namens u op als een Zakelijke Partner, zoals gedefinieerd in HIPAA, als de Services aan u geleverd wordt; (c) u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van wetten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op gevoelige informatie, inclusief maar niet beperkt tot burgerservicenummers, creditcardnummers, rijbewijsnummers en bankrekeninggegevens, die wordt verkregen of gebruikt in verband met het gebruik van de Services door u en door Deelnemers s aan Deelnemers. s met betrekking tot de Services worden in het algemeen door u aan Deelnemers gestuurd en niet door Adobe. Ook als bepaalde Deelnemers ervoor hebben gekozen geen communicatie van Adobe te ontvangen, kunnen deze Deelnemers dus bepaalde s met betrekking tot de Service ontvangen die door u zijn verstuurd. Bovendien kan Adobe indien van toepassing s naar Deelnemers verzenden in uw naam, als uw agent, op uw verzoek en namens u. U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke s en de inhoud ervan. 5. Servicespecifieke voorwaarden. De voorwaarden in deze sectie 5 zijn alleen van toepassing op specifieke aanbiedingen die in deze sectie 5 aangegeven worden. In het geval een verschil tussen de voorwaarden van deze sectie 5 en andere voorwaarden van deze Aanvullende voorwaarden, gelden de voorwaarden van deze sectie 5, maar alleen voor zover het nodig is om het geschil op te lossen. 5.1 Document Cloud Web Services. Deze sectie 5.1 (Document Cloud Web Services) is alleen op u van toepassing als u een ontwikkelaar bent die toegang heeft tot de pre-release versies van de Document Cloud API s, die van tijd tot tijd door Adobe aan u beschikbaar worden gesteld in verband met Document Cloud ( Web Services ) Licentie voor Web Services. Onderhevig aan de voorwaarden van deze Aanvullende voorwaarden, geeft Adobe u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om (a) de documentatie te bekijken die Adobe beschikbaar stelt op de Web Services pagina ("Documentatie van Web Services") en (b) de Web Services op te roepen en te gebruiken in overeenstemming met de Documentatie van Web Services en de voorwaarden van deze Aanvullende Voorwaarden. Adobe mag de in deze sectie verstrekte licentie (Licentie voor Web Services) op elk gewenst moment, naar goeddunken van uitsluitend Adobe wijzigen Uw verklaringen en garanties met betrekking tot het gebruik van de Web Services en de Documentatie van de Web Services. Naast uw overige verklaringen en garanties, die zijn beschreven in deze Aanvullende voorwaarden, verklaart en garandeert u het volgende: (a) Op uw websitetoepassing van waaruit de Web Services opgeroepen worden ("Uw Toepassing") zal groot "Powered by Document Cloud" ("Mededeling") komen te staan. De namen Adobe en "Document Cloud" ( Handelsmerken ) zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe en u gaat ermee akkoord dat uw gebruik van het Handelsmerk u geen recht, aanspraak of belang verleent ten aanzien van het Handelsmerk en u pretendeert dat ook niet. U zult de Kennisgeving weergeven in overeenstemming met de richtlijnen voor handelsmerken van Adobe, die

3 zich momenteel bevinden op Als Adobe redelijkerwijs gelooft dat u zich niet hebt gehouden aan de richtlijnen voor handelsmerken van Adobe, behoudt Adobe zich het recht voor te eisen dat u uw gebruik van de Kennisgeving direct zodanig wijzigt dat u in overeenstemming bent met deze 5.1.2(a), of dat u dergelijk gebruik beëindigt; (b) U geeft een privacybeleid weer in de voettekst van elke webpagina van Uw toepassing, met informatie over hoe u gegevens en Informatie verzamelt van iedereen die uw Toepassing ("Bezoekers") gebruikt, verzamelt, opslaat en openbaar maakt, inclusief indien van toepassing de kennisgeving dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen leveren, informatie direct van Bezoekers kunnen verzamelen en cookies in browsers van Bezoekers kunnen plaatsen of herkennen; (c) U zult niet proberen uw identiteit te verbergen of u valselijk voor te doen wanneer u toestemming van Adobe vraagt om de Web Services of de Documentatie van de Web Services te gebruiken; (d) U zult van Bezoekers vereisen dat ze een Adobe-ID account maken voordat ze Uw toepassing gebruiken; (e) U zult geen inhoud van Bezoekers namens Bezoekers in uw Document Cloud-account opslaan; en (f) U zult de Web Services of de Documentatie van Web Services niet verkopen, verleasen of in sublicentie verstrekken of er toegang toe krijgen om te verdienen aan het gebruik of de levering van de Web Services of de Documentatie van de Web Services, hetzij voor direct commercieel voordeel, monetaire winst of anderszins, tenzij u vooraf expliciete schriftelijke toestemming van Adobe krijgt op de manier die is uiteengezet in sectie (Commerciële ontwikkelaarstoepassingen) Commerciële ontwikkelaarstoepassingen. U kunt bij Adobe toestemming vragen voor vrijstelling van sectie 5.1.2(f) door contact met Adobe op te nemen via Geef een gedetailleerde beschrijving van Uw toepassingen en het gewenste gebruik van de Web Services en Documentatie van Web Services. Adobe beoordeelt verzoeken en kan naar eigen inzicht in afzonderlijke gevallen schriftelijk vrijstelling verlenen van sectie 5.1.2(f). Als Adobe u een vrijstelling van sectiel 5.1.2(f) verleent, kan dit gebeuren op voorwaarde dat u zich houdt aan nadere vereisten die door Adobe worden uiteengezet. 5.2 Groepsaanbiedingen. Deze sectie 5.2 (Groepsaanbiedingen) is alleen op u van toepassing als u op de Services geabonneerd bent namens een derde partij of als een derde partij namens u een abonnement heeft ("Groepsaanbieding") Informatie van derden. Als u een abonnement op de Service hebt namens een derde partij, stelt en garanteert u dat u alle rechten en toestemmingen hebt die nodig zijn om informatie van die derde partijen aan Adobe te verstrekken en dat u Adobe beschermt tegen, schadeloos stelt van en vrijwaart van vorderingen, rechtzaken of geschillen die door een derde partij tegen Adobe worden aangespannen Groepsgebruik. Als u namens een derde partij een abonnement hebt op de Services, weet u dat content opgeslagen als deel van het Servicesaccount van de derde partij niet verwijderd mag worden als het abonnement op de Services wordt beëindigd. Het is uw iegen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de derde partij content verwijderd dat van u is van het Servicesaccount van de derde partij. 5.3 Promotioneel gebruik van Services. Deze sectie 5.3 (Promotioneel gebruik van Service) is alleen op u van toepassing als Adobe u speciale toegangsrechten tot de Services heeft verleend, in de context van een speciaal programma ( Promotioneel programma ). Uw recht de Services te gebruiken in het kader van een Promotioneel programma wordt direct beëindigd als de beperkte tijdsperiode verstrijkt die wordt vermeld in dat Promotioneel programma. Daarnaast behoudt Adobe zich het recht Promotionele programma's of uw gebruik van Services volgens een Promotioneel programma te beëindigen of op te schorten. Uw rechten en de rechten van Deelnemers op toegang tot content opgeslagen op uw account en verwerkt door Services volgens een Promotioneel programma kan per direct beëindigd worden na beëindiging van het Promotionele programma.

4 5.4 Send & Track. Wanneer u een bestand verzendt met Adobe Send & Track, wordt het automatisch geüpload naar de server van Adobe. Adobe informeert uw Deelnemers wanneer het bestand gereed is om te worden gebruikt of gedownload. Uw ontvangers kunnen toegang tot het bestand krijgen of het bestand downloaden door te klikken op een koppeling in de die Adobe naar uw ontvangers verzendt. Adobe mag informatie verzamelen met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van een Adobe Send & Track-bestand door een ontvanger en Adobe mag die informatie met u delen. U bent er als enige verantwoordelijk voor het informeren van Deelnemers dat informatie kan worden verzameld en gedeeld. 5.5 Adobe FormsCentral. Als onderdeel van de Services kan Adobe de Informatie die u en/of Deelnemers aan Adobe verstrekt hebt, naar derde betalingsaanbieders, zoals PayPal Inc., sturen voor de betaling van producten en/of diensten. 5.6 Adobe Document Cloud Services. Adobe scant content die u beschikbaar stelt aan Services om de Services aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld om het doorzoeken van de volledige tekst van uw content mogelijk te maken). Als onderdeel van de Services verzamelt Adobe ook informatie over hoe u met content omgaat en voegt dit samen met vergelijkbare gedragsgegevens van andere gebruikers ("Gezamenlijke gedragsgegevens"). Gezamelijke gedragsgegevens is niet verbonden aan Informatie en kan niet naar u of uw content teruggeleid worden. Adobe gebruikt Gezamenlijke Gedragsgegevens voor het aanbieden en verbeteren van Services en andere producten en diensten van Adobe. Door uw content aan de Services beschikbaar te stellen, stemt u ermee in dat Adobe uw content scant en Gezamenlijke gedragsgegevens verzamelt, verwerkt en gerbuikt voor het leveren en verbeteren van de Services en andere producten en diensten van Adobe. 6. Adobe elektronische handtekeningservices. De Adobe elektronische handtekeningservice stelt bevoegde gebruikers in staat Elektronische documenten te versturen, ondertekenen, traceren en beheren. Als uw licentie voor de Services de elektronische handtekeningservice omvat, dan zijn de voorwaarden van deze Sectie 6 ook van toepassing. 6.1 Definities die van toepassing zijn op Elektronische handtekeningservice "Audit Log" betekent bepaalde informatie opgeslagen door Adobe met betrekking tot de werkstroom van handtekeningen van een bepaald Elektronisch document verwerkt met behulp van de elektronisch handtekeningservice. De audit log kan de datum en het tijdstip bevatten dat een Elektronisch document is aangemaakt, verstuurd, ondertekend, afgewezen of anderszins aangepast of een geografische locatie van een Eindgebruiker zoals vastgesteld door browser of apparaat "Klantgegevens" betekent gegevens of informatie die niet door Adobe zijn verstrekt, die u of Eindgebruikers importeren in de elektronische handtekeningservice of via uw elektronische handtekeningserviceaccount versturen "Elektronisch document" betekent een document geüpload op de elektronische handtekeningservice "Elektronische handtekening" betekent het vermogen van de elektronische handtekeningservice een elektronisch geluid, symbool of proces te bevatten gekoppeld aan of logisch in verband te brengen met een Elektronisch document en uitgevoerd of geadopteerd door een persoon met de intentie het Elektronisch document te ondertekenen "Eindgebruiker" betekent een persoon of bedrijf die actie ontvangt, accepteert, ondertekent, goedkeurt, overdraagt of delegeert aan een derde partij met betrekking tot Elektronische documenten via uw elektronische handtekeningserviceaccount "Rapport" betekent een grafische of numerieke weergave van Klantgegevens die bedrijfseigen design en 'look en feel' van Adobe bevat dat gegenereerd is door de elektronische handtekeningservice, inclusief Audit Logs.

5 6.1.7 "Transactie" betekent elke keer dat een Elektronisch document of een collectie van gerelateerde Elektronische documenten wordt verstuurd naar een Eindgebruiker via de elektronische handtekeningservice. Elke 100 pagina's of 10 MB is een Transactie. 6.2 Voorwaarden van Elektronische handtekeningservice. Onderhevig aan uw naleving van alle geldende voorwaarden en de betaling van de kosten, geeft Adobe u, gedurende de licentieduur, een nietterugbetaalbare, nietexclusieve en wereldwijde licentie voor: (a) toegang tot de elektronische handtekeningservice via de geldende interfaces; en (b) gebruik en verspreiding van Rapporten intern binnen uw bedrijf, alleen voor uw gebruik van de elektronische handtekeningservice voor uw interne activiteiten. Als u per gebruiker betaalt, mag u twee keer zoveel Transacties versturen als het gemiddelde aantal Transacties dat verstuurd wordt via de elektronische handtekeningservice per gebruiker, per maand ("Gebruikbeperkingen"). 6.3 Klantgebruik en toestemming. U mag de elektronische handtekeningservice alleen voor uw eigen zakelijk doeleinden gebruiken en u mag uw wachtwoord niet aan een derde verstrekken. U stemt ermee in dat uw gebruik van de elektronische handtekeningservices valt onder de wet, het beleid en de richtlijnen van individuele landen, regio's en industrieën en dat u ervoor zorgt dat u zich aan deze wetten, beleidslijnen en richtlijnen houdt. U stemt ermee in dat u onafhankelijk juridisch advies inwint om de levensvatbaarheid van elektronische handtekeningen voor uw organisatie te bepalen. 6.4 Licentieverlening van klant. U verleent Adobe en zijn zakelijke partners, gedurende Licentieduur, een nietexclusieve, wereldwijde licentie vrij van royalty's voor het gebruik, versturen, sublicenceren, indexeren, opslaan en tonen van klantgegevens, alleen voor zover nodig is voor het leveren van de elektronische handtekeningservice en Rapporten aan u en voor het bekrachtigen van de rechten van Adobe volgens deze Aanvullende voorwaarden. U verleent Adobe en zijn zakelijke partners een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie vrij van loyalty's voor het gebruik, kopiëren, versturen, publiceren, tonen, verspreiden en samenvoegen (inclusief combinatie met vergelijkbare gegevens van andere klanten van Adobe of van zijn Partners) van anonieme informatie verkregen van Klantgegevens, zoals internetbrowser, schermresolutie en type mobiele apparaat. Dergelijke anonieme gegevens omvatten geen persoonsgegevens van u of een Eindgebruiker of gegevens verkregen uit de content van een Elektronisch document. 6.5 Assistentie bij overgang. Als u de Aanvullende voorwaarden naleeft, zal Adobe commercieel redelijke inspanningen doen om u te helpen bij de overdracht van Klantgevens vanuit de elektronische handtekeningservice. De overdracht moet binnen 30 dagen na de beëindiging of het vervallen van uw licentie voor de elektronische handtekeningservice voltooid worden. Aan het einde van deze overgangsperiode van 30 dagen behoudt Adobe zich het recht voor Klantgegevens, persoonsgegevens of uw gebruik van de elektronische handtekeningservice te verwijderen. Onderhevig van de verplichting van Adobe u van Assistentie bij overgang te voorzien, zoals beschreven in deze paragraaf, zal uw licentie voor de elektronische handtekeningservice direct worden beëindigd na beëindiging of vervallen van deze Aanvullende voorwaarden. 6.6 Voorwaarden van eindgebruiker. Het gebruik van de elektronische handtekeningservice is op voorwaarde van het accepteren van de gebruiksvoorwaarden door de Eindgebruiker bij gebruik van deze service, inclusief de Voorwaarden voor Bekendmaking en Toestemming van de Klant op dit moment te vinden op 6.7 Opslag en bewaren van klantgegevens. Adobe bewaart Klantgegevens op voorwaarde dat de grootte van die opslag niet onredelijk is, naar goeddunken van Adobe. Klantgegevens kunnen echter verwijderd worden als u niet de verschuldigde kosten betaalt, als u Adobe daar opdracht toe geeft, als u de kosten niet betaalt of als door de wet vereist. In het geval Adobe Klantgegevens verwijdert in overeenkomst met Sectie 6.7 (Opslag en bewaren van klantgegevens), zal Adobe commercieel redelijke inspanningen verrichten u te helpen bij het overdragen van Klantgegevens vanuit de elektronische handtekeningservice. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het naleven van alle geldende wetten en richtlijnen op het gebied van het bewaren van documenten, inclusief de verplichting derde partijen op de hoogte te stellen van het bewaren of verwijderen van documenten.

6 6.8 Klantbeveiliging. U bent verantwoordelijk voor het configureren en gebruik van de beveiligingsfuncties van de elektronische handtekeningservice om aan uw verplichtingen ten aanzien van Eindgebruikers te voldoen volgens de geldende wetten op het gebied van privacy, beveiliging en gegevensbescherming. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van Elektronische documenten die naar Eindgebruikers via verstuurd zijn vanuit de elektronische handtekeningservice, gedownload zijn vanuit de elektronische handtekeningservice of overgebracht zijn naar een niet-adobesysteem via een integratiefunctie van een derde partij van de elektronische handtekeningservice. U bent verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit onbevoegde toegang tot uw account of tot Klantgegevens als u praktijken ten aanzien van wachtwoordsamenstelling, -beheer en -bescherming voor uw account niet in acht neemt. 6.9 Beveiliging van Adobe. Adobe zal commercieel redelijke administratieve, fysieke en technische bescherming gebruiken om de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens te beschermen. Het verzamelen en gebruik van informatie door Adobe in verband met de elektronische handtekeningservice valt onder het Adobe Privacybeleid (adobe.com/privacy/policy.html) Gegevensbeveilingsnormen van de betaalkaartindustie ("PCI DSS"). Bij het versturen van Accountgegevens (inclusief Kaarthoudergegevens, Kaartverificatiecode of -waarde) mag u de faxhandtekening niet gebruiken. Zelfs als de gegevens gecodeerd zijn, verbiedt PCI DSS het opslaan van Gevoelige Authenticatiegegevens, inclusief Kaartverificatiecode of -waarde, na autorisatie. Termen met hoofdletters in deze Sectie worden gedefinieerd in de PCI DSS. 7. Gebruik in onderwijs en op scholen. Als u een leraar, school of onderwijsinstelling bent, stemt u ermee in dat (a) u, en niet Adobe, als enige verantwoordelijk bent voor naleving van Children's Online Privacy Protecten Act ("COPPA"), inclusief het niet verzamelen van informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar zonder toestemming van de ouder; (b) het verzamelen van studentinformatie door u met de Services alleen geschiedt voor het gebruik door en voor de school en (c) dat u ouders op de hoogte brengt van het verzamelen, gebruik en openbaarmakingspraktijken van Adobe die vermeld worden in deze Aanvullende voorwaarden en in het Online Privacybeleid van Adobe (of de website van een opvolger ervan) in het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van uw school. Document Cloud_Additional_TOU-nl_NL _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Californië , VS Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland.

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie