Schoolgids RSG Ter Apel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids RSG Ter Apel

2 CONTACTGEGEVENS Oude Weg LB Ter Apel Banknummer: IBAN: NL51ABNA BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen (ISK) Ter Apelervenen MC Ter Apel

3 VOORWOORD Geachte ouder(s), verzorger(s), De schoolgids 2014 / 2015 is digitaal beschikbaar. Gegevens van onze school worden openbaar gemaakt via Schoolvenster (www.schoolvo.nl) Dit is een initiatief van de sectororganisatie VO-raad. In deze schoolgids zult u hopelijk alle informatie vinden die u nodig hebt. Mocht uw vraag niet beantwoord worden, aarzel niet en neem contact met ons op. Dat kan telefonisch ( ) of per of via de website Ook via het ouderbulletin dat - behalve in de zomervakantie- elke even maand verschijnt, zullen we u op de hoogte houden. Namens het voltallige team wens ik alle leerlingen een heel fijn, succesvol en zeker ook een leerzaam schooljaar toe. Jan de Wit, Rector RSG Ter Apel 3

4 INHOUD CONTACTGEGEVENS... 2 VOORWOORD... 3 INHOUD... 4 LESTIJDEN... 5 VAKANTIES... 5 CONTACTEN MET DE SCHOOL... 6 HOOFDDOELSTELLING... 7 KWALITEITSZORG EN KWALITEIT VAN DE SCHOOL... 7 EXAMENRESULTATEN 2014 EN OPBRENGSTENKAART OPBRENGSTENOORDEEL 2014 (GEBASEERD OP RESULTATEN VAN 2011, 2012 EN 2013)... 8 LESSENTABELLEN ZORG OP DE RSG ONDERWIJSTIJD RECHTEN EN PLICHTEN KLACHTENREGELING PERSOONSREGISTRATIE VEILIGHEIDSBELEID EEN VERTROUWELIJK GESPREK FINANCIELE ZAKEN BIJLAGEN

5 LESTIJDEN 1e en 2e klassen overige klassen 1 e bel uur 1 e bel 8.10 uur 1 e uur e uur e uur e uur e uur Pauze Pauze e uur e uur e uur e uur Pauze Pauze e uur e uur e uur e uur e uur e uur VAKANTIES Herfstvakantie maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober 2014 Studiedag personeel donderdag 27 november 2014 Kerstvakantie maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Rosenmontag maandag 16 februari 2015 Voorjaarsvakantie maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari 2015 Goede Vrijdag & Pasen vrijdag 3 t/m woensdag 8 april 2015 Koningsdag maandag 27 april 2015 Meivakantie vrijdag 1 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 t/m vrijdag 15 mei e Pinksterdag maandag 25 mei 2015 Zomervakantie maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

6 CONTACTEN MET DE SCHOOL ALGEMEEN Op onze school heeft elke klas een mentor. Deze mentor geeft aan de betreffende groep les en treedt daarnaast op als vraagbaak, gesprekspartner en probleemoplosser. De mentor zal proberen met de klas als geheel contacten te onderhouden, maar ook met individuele leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Mentoren volgen het studieverloop van hun mentorleerlingen intensief en nemen in overleg met de teamleider hierover contact op met de leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) met vragen over de voortgang of het welzijn van hun kind, worden gevraagd contact op te nemen met de mentor. DE SCHOOLLEIDING De schoolleiding bestaat uit de rector, hoofd bedrijfsvoering, vier teamleiders en de teamleider ISK. De schoolleiding houdt zich bezig met de algehele leiding van de school, zaken als onderwijskundige en financiële aansturing, personeelszaken en gebouwbeheer. De school heeft vier onderwijs teams en een locatie ISK. De teamleider draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van zijn afdeling. Hij voert gesprekken met de leraren in zijn team om tot een optimale afstemming van het onderwijs te komen. In sommige gevallen zal de teamleider zich ook bemoeien met leerlingzaken. Het gaat dan vaak om incidenten van ernstiger aard. DE LEERLINGENOPVANG De medewerkers van de leerlingenopvang nemen de lopende leerlingzaken voor hun rekening. Leerlingen die zich moeten melden, melden zich bij de leerlingenopvang. Ook kleine incidenten die op school plaatsvinden worden door de medewerkers van de leerlingenopvang opgepakt. Mocht u gedurende de schooldag informatie over uw kind willen doorgeven, dan kunt u via de school contact opnemen met de leerlingenopvang. DE SCHOOLDECAAN De schooldecaan organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om informatie te verstrekken over richtingkeuze, vakkenpakket, vervolgstudie en beroep. U kunt via de school contact met de decaan opnemen om een afspraak te maken. De decaan helpt leerlingen en hun ouders graag bij het maken van keuzes op dit terrein. 6

7 HOOFDDOELSTELLING Hoofddoelstelling van de RSG Ter Apel is het invullen van onze regiofunctie: we willen zoveel mogelijk leerlingen uit onze regio uitstekend voortgezet openbaar onderwijs aanbieden. Met uitstekend bedoelen we onderwijs dat in een veilige leeromgeving plaatsvindt: leerlingen moeten zich thuis voelen bij ons. Dat proberen we te bereiken door duidelijkheid en structuur aan te bieden zodat leerlingen (maar ook hun ouders!) weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook weten wat ze van ons kunnen verwachten. Het is eigentijds onderwijs dat rekening probeert te houden met verschillen tussen leerlingen (en hun behoeftes) en dat alle leerlingen uitdaagt om hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Dit alles geldt ook voor onze zogenaamde zorgleerlingen. Leerlingen met leer en/of gedragsproblemen proberen we met extra begeleiding tot optimale ontplooiing te laten komen. We zijn van mening dat we door deze werkwijze onze leerlingen de kennis en vaardigheden kunnen laten verwerven die ze nodig hebben in hun toekomst als sociale en mondige burgers. KWALITEITSZORG EN KWALITEIT VAN DE SCHOOL Onder het kopje Hoofddoelstelling hierboven kunt u lezen wat we verstaan onder een goede school. Daar horen natuurlijk kernbegrippen bij als veiligheid, goede resultaten, plezier, (buitenschoolse) activiteiten, enz. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk deze belangrijke zaken duidelijk te meten en via cijfers of statistieken weer te geven. Via het afnemen van allerlei enquêtes bij ouders op ouderavonden, via een kwaliteitsavond voor ouders en via enquêtes onder leerlingen en gesprekken met de leerlingenpanels, proberen we toch deze zaken in kaart te brengen. Samen met de peilingen die onder de leraren plaatsvinden, krijgen we van onze kwaliteit een aardig beeld. De komende jaren zullen we over steeds meer gegevens beschikken en deze publiceren in de schoolgids. Nu worden de resultaten van de enquêtes via het ouderbulletin gepubliceerd. EEXAMENRESULTATEN 2014 EN 2013 In onderstaand schema zijn de totale examenresultaten van 2014 en 2013 vermeld. Percentage geslaagden BB 97 % 100 % KB 100 % 97 % Mavo 95 % 100 % Havo 93 % 96 % Vwo 100 % 94 % 7

8 OPBRENGSTENKAART

9 9

10 LESSENTABELLEN Lessentabel onderbouw Onderbouw klas 1 Onderbouw klas 2 vwo+ v/h h/m m/k k/b bb lwoo vwo+ v/h h/m m/k k/b bb lwoo ne fi 1 1 en fa du la 2 2** gs * * * * ak * * * * ec * * 2 * * lmm wi re na/sk1 * * * sc 2 2** bi * * * lmn pso zorg pso techn. pso 1 1 groen pso 1 1 econom. de lo tn 2 2 bvm mu m-uur stp 1 1 totaal * onderdeel leergebieden ** keuzevakken m-uur = mentor-uur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde) Stp = steunpuntuur (tijdens dit uur krijgen leerlingen extra ondersteuning bij de basisvakken In klas 2 wordt het resultaat van het vak filosofie (fi) opgenomen binnen het vak Nederlands. 10

11 Uitleg Leergebieden VMBO Voor leerlingen kan het leggen van verbanden tussen de diverse vakken een groot probleem zijn. Daarnaast worden door de leerlingen onderwerpen die bij meerdere vakken aan de orde komen vaak niet gezien als hetzelfde. Zeker de groep leerlingen met een beperkt leervermogen ondervindt hiervan hinder. Het is voor deze groep dan een goede zaak om vakken samen als clusters of leergebieden aan te bieden. De leergebieden, overeenkomstig het programma van de herziene onderbouw, worden binnen het lwooprogramma als zodanig aangeboden. We onderscheiden de leergebieden: Talen: een combinatie van Nederlands en Engels en eventueel Duits, gelet op het grensgebied. Mens en Natuur (lmn): een combinatie van biologie, verzorging, natuur- en scheikunde. Hierbij kan ook het vak techniek een rol spelen, maar dit vak wordt als PSO-vak aangeboden. Mens en Maatschappij (lmm): een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Creatieve vorming: een combinatie van tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie. Naast deze leergebieden zullen de vakken lichamelijke opvoeding en wiskunde los worden aangeboden. Van het vak wiskunde verwachten we dat het sterke koppelingen maakt met de boven genoemde leergebieden. 11

12 Lessentabel bovenbouw vwo en havo H3 H4 H5 V3 V3+ V4 V5 V6 v k v k v k v k v k Ne 3 4 3, fi 1 Fa Du En La 2* gs ,5 3 3 ak wi 3,5 3,5 3,5 wa 3 3, wb wc 3 3, na 2,5 3,5 4 2,5 2, ,5 sk 2, ,5 2, bi sc 2* ec ma anw 2 ckv 1 1 mu 0,5 0,5 te hv 1 1 lo m-uur STP MWT totaal , , ,5 Verklaring: H V v k STP MWT = havo = vwo = verplichte vakken = keuzevakken = steunpuntuur = modulewerktijd * = keuzevak La of sc 12

13 Lessentabel bovenbouw vmbo BBL KBL MAVO zorg en welzijn techniek breed zorg en welzijn techniek breed klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 klas 3 klas 4 ne 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 4 fa 3 *** 4 * du 3 *** 4 * en 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3 3,5 3,5 4 bi 2,5 4 2,5 4 2 *** 4 * gs 2 4 * ak 2 4 * wi * 4* 3 4 3,5 4 * re 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 nask1 2,5 4 2,5 4 3 *** 4 * nask2 2 4 * ec 2 *** 4 * ckv ml ml 2 3 3,5 3 * 3,5 * lo bg ne+ 1 ** en+ 1 ** wi+ 1 ** m-uur totaal 32, ,5 30,5 32, ,5 32,5 30, ,5-32,5 Verklaring: bbl = basisberoepsgerichte leerweg kbl = kaderberoepsgerichte leerweg bg = beroepsgerichte vak (zorg en welzijn of techniek breed) m-uur = mentor-uur (tijdens dit uur komen specifieke/persoonlijke zaken aan de orde) * = keuzevakken (in MAVO 4: vier kiezen) ** = MAVO+ vakken *** = keuzevak in MAVO 3. Drie kiezen. Combinatie Du, Fa en Nask1 is niet mogelijk 13

14 ZORG OP DE RSG Leerlingen die extra zorg nodig hebben op de RSG worden door de mentor, de docent, teamleider, de schoolmaatschappelijk werker of de orthopedagoog aangemeld bij het interne zorgteam. In het zorgteam hebben de zorgcoördinator, de remedial teachers en de pre-ambulante begeleider van het samenwerkingsverband zitting. De teamleiders nemen op verzoek deel aan het zorgteam. Het team vergadert zes keer per schooljaar. Het externe zorgteam wordt gevormd door de preventie-unit Groningen. In deze unit vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de RSG en een aantal externe instellingen: GGZ-jeugd, de GGD, een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar van de gemeente Vlagtwedde en de jeugdagent. Vanuit de preventie-unit wordt advies gegeven aan de school. Het externe zorgteam komt zes keer per jaar bijeen. De school beschikt over een zorgplan waarin de zorgstructuur van de RSG beschreven staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. ONDERWIJSTIJD Het realiseren van de wettelijk verplichte onderwijstijd in een schooljaar is een belangrijke indicator in het kader van de onderwijskwaliteit van een school voor voortgezet onderwijs. De RSG hecht er aan om per leerjaar zowel kwantitatief als kwalitatief haar gerealiseerde onderwijstijd op niveau te hebben. Door onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte van een leraar, kan het voor de school een moeilijke opgave zijn om alle lessen zonder onderbreking doorgang te laten vinden. Om de voortgang van de lessen zo goed mogelijk te waarborgen heeft de school een invalsysteem ontwikkeld. Hierbij nemen collega docenten en/of onderwijsassistenten d.m.v. studiewijzers en/of lesbrieven lessen over van afwezige docenten. Lesuitval hopen we hiermee tot een minimum te beperken. Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal wettelijk verplichte aantal klokuren aan lessen per leerjaar en vervolgens het aantal zoals dat in het schooljaar is gerealiseerd. Leerjaar Wettelijke norm in klokuren Cijfers RSG in klokuren BBL, KBL, MAVO HAVO, VWO HAVO VWO VWO

15 RECHTEN EN PLICHTEN De leerlingen, en indien deze minderjarig zijn hun ouders, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst, die door hun schriftelijke aanmelding en formele toelating met het schoolbestuur is gesloten. De leerlingen houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag en doelstelling van de school, zoals vermeld in het Schoolplan (beleidsgedeelte). De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd, en gegeven, in een passende sfeer. De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Evenzo hebben zij het recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school. De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere personen in de school. Ook dienen zij zorgvuldig om te gaan met alle goederen van elkaar, van alle andere personen in de school en alle andere goederen in de school. KLACHTENREGELING Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms gaat het wel eens mis en hebben we te maken met meningsverschillen of botsingen. We beschouwen iedereen (leerlingen, ouders, medewerkers) als volwaardige gesprekspartners en dus proberen we in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien bij de directiesecretaresse, mevr. Wever. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon , fax U kunt ook de website raadplegen of een sturen naar PERSOONSREGISTRATIE De school ordent uitsluitend systematisch de persoonsgegevens die vrijgesteld zijn van meldingsplicht. U kunt als u dat wilt via de directeur inzage in de eigengegevens krijgen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van kracht. Gebruik beeldmateriaal Tijdens lessen worden soms opnames of foto s gemaakt van de docent. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt door de docent en degene die de opnames maakt. Bijvoorbeeld om andere collega s een bepaalde lesmethodiek te laten zien. Bij lichamelijke opvoeding worden opnames gemaakt om bewegingen bij bepaalde oefeningen of sporten te kunnen analyseren. Voor opnames die gemaakt worden om te gebruiken voor werving of publiciteit wordt vooraf toestemming gevraagd. 15

16 VEILIGHEIDSBELEID Het veiligheidsbeleid is beschreven in het Veiligheidsplan van de school. U kunt dit veiligheidsplan opvragen bij de school via Dit veiligheidsplan is opgesteld om de veiligheid op school te waarborgen. Het gaat over de fysieke en sociale veiligheid op school. Bij fysieke veiligheid kunt u denken aan het installeren van een brandalarm of het voorkomen van losliggende traptreden. Sociale veiligheid gaat onder andere over het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. In het veiligheidsplan beschrijft de school welke afspraken zijn gemaakt om de veiligheid op school te garanderen. U kunt in het plan ook nalezen wie de vertrouwenspersonen zijn op school, hoe de klachtenprocedure is geregeld en waar u de onafhankelijke klachtencommissie vindt. Elke middelbare school is verplicht om een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie te hebben. Het veiligheidsplan zelf zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden. EEN VERTROUWELIJK GESPREK Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen bij ons op school. Mocht dat niet het geval zijn dan is het wenselijk om daarover te praten om naar verbetering te zoeken. De mentor speelt daar vaak een centrale rol in. Toch kan het voorkomen dat een leerling de voorkeur geeft aan iemand anders op school of juist iemand buiten school om hierover mee te praten. Voor zeer serieuze problemen waar leerlingen de steun nodig hebben van een deskundige, hebben we vertrouwenspersonen in en buiten de school. Alle vertrouwenspersonen, zowel binnen als buiten de school, hebben geheimhoudingsplicht. De volgende personen zijn vertrouwenspersoon: Intern: Vacature; Mevrouw C.C.S. Teepen, Vaart z.z. 167, 7833 AH Nieuw Amsterdam, Extern: De heer J. Wibbens, De Gang 1A, 9531 JK Borger, , internet: 16

17 FINANCIELE ZAKEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Verschillende extra activiteiten worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, de gemeente of het schoolbestuur. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren, vraagt de school een vrijwillige bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). Sinds de invoering van de Wet Voortgezet Onderwijs sluit de school ieder schooljaar schriftelijk met de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst om deze ouderbijdrage te mogen innen. Het aangaan van deze overeenkomst geschiedt op vrijwillige basis. Het is echter wel zo, dat een leerling alléén aan de in deze overeenkomst genoemde activiteiten kan deelnemen als de ouder(s)/ verzorger(s) hiervoor hebben betaald. Wanneer er wordt gekozen om een deel van de kosten niet te betalen zal, wanneer er toch gebruik gemaakt wordt van genoemde activiteiten of deelgenomen wordt aan een excursie, in de loop van het schooljaar steeds een nota worden gezonden. Neemt een leerling niet deel aan de activiteiten, dan zal hij/zij een alternatief programma volgen. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 62,50. De vrijwillige ouderbijdrage betreft bijdragen voor: a. Activiteiten en evenementen: 22,50 - Sportevenementen (sportdagen ed) - Festiviteiten en feestdagen (oa kerstviering) - Cultuur en projecten (toneel/dansvoorstellingen, - Veilig internet/cyberpesten, Veilig uitgaan, Veilig verkeer, ed) - Gebruik van internet en laptops b. Excursies per leerjaar 30,00 c. Overige: 10,00 - Gebruik van een schoollocker/bagagekluis - Leerlingenpas (incl. 10 afdrukken) voor kopieerapparaten en printers (kosten per kopie bedragen 0,05 ; Overige schoolkosten per leerjaar: Brugklassen 1: - excursie VWO+ klas: P.M.,- (op vrijwillige basis; wordt later geïnd) - Borg boeken en kluissleutel: 100,- Leerjaar 2: Geen verdere schoolkosten Leerjaar 3: - Werkweek buitenland: 327,50 huidige 2 e klas (is voor gespaard) 355,00 huidige brugklassers) Voor de klassen 3 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: - Bijdrage aan gebruik en verbruik materialen; gebruik werkkleding; 30,00 gebruik veiligheidskleding; 17

18 Leerjaar 4: - Meerdaagse excursie Rome 525,00 (vwo+, La; op vrijwillige basis; wordt later geïnd (eens per twee jaar) - Grafische rekenmachine 110,00 (VH) - Vakexcursies P.M. (wordt later geïnd) Voor de klassen 4 kader en basis, de beroepsgerichte vakken: - Bijdrage aan gebruik en verbruik materialen; gebruik werkkleding; 30,00 gebruik veiligheidskleding; Leerjaar 5: - Meerdaagse excursie 140,00 (H; op vrijwillige basis; wordt apart geïnd) - Meerdaagse excursie 200,00 (V; op vrijwillige basis; wordt apart geïnd) - Vakexcursies P.M. (wordt later geïnd) Leerjaar 6: - Vakexcursies P.M. (wordt later geïnd) Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen consequenties voor de inschrijving van uw zoon/dochter. Een modelovereenkomst ouderbijdrage is op website opgenomen. BOEKEN, LEER- EN HULPMIDDELEN Met ingang van het schooljaar zijn de leermiddelen (schoolboeken en veel lesmaterialen) voor uw kind gratis. Leermiddelen worden door het eigen boekenfonds van de RSG aangeschaft en aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Het betreft: leerboeken; werkboeken; projectboeken en tabellenboeken; examentrainingen en examenbundels; eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd s en dvd s (als het voor dat leerjaar nodig is); licentiekosten van digitaal leermateriaal. 18

19 Voor het gebruik van de gratis lesmaterialen wordt een gebruikersovereenkomst aangegaan. Schade aan de in bruikleen gegeven boeken komt voor rekening van de bruikleennemer. Er kan een borgsom gestort worden voor schade. In de gevraagde borg van 100,- is een bedrag van 10,- begrepen als borg voor een te verstrekken kluissleutel. Indien borg is gestort geldt deze voor de gehele schoolloopbaan. De maximale borgsom is bij twee of meer schoolgaande kinderen 200,-. De RSG vergoedt over de borgsom rente. Voor het schooljaar bedraagt deze 2%. Een model bruikleenovereenkomst schoolboeken is opgenomen op de website. Expliciet wordt vermeld: het betalen van de borg is geen voorwaarde voor verstrekking van het boekenpakket. OVERIGE LESMATERIALEN Sommige lesmaterialen worden niet gratis beschikbaar gesteld. Dat betreft bijvoorbeeld materiaal voor meerdere schooljaren of voor algemeen gebruik. Door het ministerie zijn als voorbeelden gegeven: atlas; woordenboek; laptop; rekenmachine; sportkleding; gereedschap; schrift en multomap; pennen en dergelijke. OVERIGE KOSTEN De overige zelf aan te schaffen leermiddelen blijven dus beperkt tot: Een goede passer, geo-driehoek en de kosten van een rekenmachine. Vanaf de eerste klas geldt bij voorkeur de Texas Instruments TI30X II. Deze kost ongeveer 25,00. Vanaf het vierde leerjaar is in de havo- en vwo-klassen het gebruik van een grafische rekenmachine TI84-plus verplicht. Deze kost ongeveer 120,00. Voor lichamelijke opvoeding zijn een sportbroekje, sportshirt en aparte schoenen voor zaal en veld noodzakelijk. WERKWEEK/MEERDAAGSE EXCURSIES In het derde leerjaar wordt er een werkweek naar het buitenland georganiseerd. De derdejaars leerlingen kunnen een keuze maken uit een aantal reisbestemmingen. Een activiteit als de werkweek vinden we van groot belang, omdat ontwikkeling van leerlingen ook buiten het leslokaal dient plaats te vinden. 19

20 Mocht een leerling onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de werkweek, dan wordt een alternatief programma met vergelijkbare doelstellingen aangeboden. Voor doublanten bestaat de mogelijkheid voor de tweede keer deel te nemen aan de werkweek. De schoolleiding beoordeelt verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om hun zoon/dochter niet te laten deelnemen aan de werkweek. Deze verzoeken kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op medische of religieuze gronden. Mocht aan het verzoek gebaseerd zijn op financiële argumenten, wordt gewezen op toeslagen of tegemoetkomingen van de rijksoverheid ofwel regelingen van Gemeentelijke afdelingen Sociale Zaken. Indien men bewijsbaar een beroep heeft gedaan op deze regelingen, is met de rector overleg mogelijk over gespreide betaling. Reductie wordt in principe niet verleend. Vanaf de eerste klas is het mogelijk te sparen voor de werkweek. In de eerste klas kunnen twee termijnen gespaard worden, in de tweede klas weer twee termijnen en in de derde klas het laatste termijn. Het spaarbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Mocht een leerling tussentijds de school verlaten, dan wordt het tot op dat moment gespaarde bedrag volledig teruggestort. Voor de in de bovenbouw van havo en vwo georganiseerde meerdaagse excursies wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage gevraagd. TEGEMOETKOMING IN DE STUDIEKOSTEN/KINDGEBONDEN BUDGET/VERZEKERING Kindgebonden budget. U ontvangt vanzelf bericht als u volgens de gegevens van de IB-groep recht heeft op een kindgebonden budget. Mocht u geen bericht hebben ontvangen terwijl u hier wel recht op heeft, dan kunt u het kindgebonden budget zelf aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt de toeslag regelen op de website De kinderbijslag blijft gewoon bestaan naast het kindgebonden budget. Stichting Leergeld. Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 die uit gezinnen met weinig financiële middelen komen. Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de hulp van stichting Leergeld wanneer zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Zij moeten dan aantonen dat hun inkomen beneden 120 procent van het bijstandsniveau ligt. Komt u hiervoor in aanmerking, dan kunt u via de website zelf een vergoeding voor de schoolkosten aanvragen. Verzekering Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Alle leerlingen zijn verzekerd tijdens hun verblijf op school en bij alles wat we in schoolverband organiseren. 20

21 BIJLAGEN MODELLEN: Overeenkomst ouderbijdrage Bruikleenovereenkomst schoolboeken OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE Inleiding en Toelichting Verschillende activiteiten worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, de gemeente of het schoolbestuur. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren vraagt de school jaarlijks een geldelijke bijdrage van de ouders. Sinds de invoering van de Wet Voortgezet Onderwijs sluit de school ieder schooljaar schriftelijk met de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst om deze ouderbijdrage te mogen innen. Het aangaan van de overeenkomst geschiedt op vrijwillige basis. Het is echter wel zo, dat een leerling alléén aan de in deze overeenkomst genoemde activiteiten kan deelnemen als de ouder(s) (wettelijke vertegenwoordiger) hiervoor hebben betaald, tenzij men voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komt. DE ONDERGETEKENDE: Naam ouder/verzorger Dhr/mevr... Adres ouder/verzorger Straat... Pc... Plaats... Namens de leerling Naam... Klas... Verklaart als volgt aan de ouderbijdrage voor het komende schooljaar te willen bijdragen: Activiteiten en evenementen 22,50 Sportevenementen sportdagen, schaatsevenement Festiviteiten feestdagen o.a. kerstviering Cultuur, -projecten o.a. Grunniger Weke, Toneel-/Dansvoorstelling, Veilig internet/(cyber)pesten, Genotmiddelen, Veilig uitgaan Eendaagse excursies 30,00 Overig Gebruik kluisje schooljaar ,00 Gebruik kopieer/printapparatuur ,50 Wanneer ervoor wordt gekozen om een deel van de kosten niet te betalen zal, wanneer er toch gebruik gemaakt wordt van genoemde activiteiten of deelgenomen wordt aan een excursie in de loop van het schooljaar steeds een nota worden gezonden. Akkoord voor deelname en betaling ten bedrage van. (maximaal 62,50) Plaats: Datum: Handtekening Reductie- en kwijtscheldingsregeling De rector kan aan de ouder/verzorgers reductie of kwijtschelding verlenen op de ouderbijdrage indien - met succes een beroep is gedaan op de toeslagenregeling Kindgebonden budget ; - een beroep is gedaan op de tegemoetkomingsregeling van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Waarbij de reductie of kwijtschelding 5,- voor elke 100,- toeslag zal bedragen. 21

22 BRUIKLEENOVEREENKOMST SCHOOLBOEKEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. Regionale Scholengemeenschap Ter Apel (RSG Ter Apel) Hierna te noemen "bruikleengever" en 2. Naam ouder/verzorger Dhr/mevr... Adres ouder/verzorger Straat... Pc... Plaats... Namens de leerling Naam... Klas... Hierna te noemen "bruikleennemer" Ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen: "partijen" NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 1. Bruikleengever wenst leerlingen in het voortgezet onderwijs schoolboeken gratis ter beschikking te stellen; 2. Ter uitvoering van hetgeen gesteld onder 1. wensen partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en bepalingen te regelen. EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 Definities 1. "Schoolboeken": de in de bijlage, gevoegd bij het boekenpakket, vermelde boeken; 2. "Overeenkomst": de onderhavige overeenkomst; 3. "Duur van de Overeenkomst": periode waarin bruikleengever de schoolboeken ter beschikking stelt van de bruikleennemer; 4. "Borgsom" : bedrag dat wordt gevraagd als garantstelling voor de schoolboeken die eigendom blijven van RSG Ter Apel. Artikel 2 1. Bruikleengever geeft aan bruikleennemer de schoolboeken voor de duur van de overeenkomst in bruikleen. Deze duur wordt bepaald zoals onderstaand in b. en c. is aangegeven. a. De bijlage zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 kan per schooljaar verschillen. Deze bijlage wordt eveneens door partijen getekend. b. De bruikleenovereenkomst begint zodra de leerling aan de RSG Ter Apel staat ingeschreven. c. De einddatum van de bruikleenovereenkomst valt samen met de datum van uitschrijven van de leerling van de RSG Ter Apel. 2. Bruikleennemer verklaart bij het ondertekenen van de bijlage, gevoegd bij het boekenpakket, dat hij de in de bijlage genoemde schoolboeken in goede staat van onderhoud van bruikleengever in ontvangst heeft genomen. 3. Bruikleennemer zal in het gebruik van de schoolboeken de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. 4. Bruikleennemer is aansprakelijk voor alle schade aan de schoolboeken die ontstaat zolang hij deze onder zich heeft. 5. De bruikleennemer zal de schoolboeken op eerste verzoek van bruikleengever binnen twee weken na genoemd verzoek afleveren aan de bruikleengever met inachtneming van het hierna bepaalde. Artikel 3 1. De bruikleennemer verplicht zich om: a. zorgvuldig om te gaan met de schoolboeken; b. de schoolboeken te kaften; c. de schoolboeken niet met stift, pen, potlood of anderszins van enige opmerkingen te voorzien; d. de schoolboeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming. 22

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Personeel Aan het eind van dit schooljaar hebben we in verband met pensionering afscheid genomen van: Mevr. N. van de Wege, dyslexiecoördinator Dhr. J. van der Wielen, docent wiskunde/rekenen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Regionale scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs

SCHOOLGIDS Regionale scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs SCHOOLGIDS 2016-2017 Regionale scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Inhoud Voorwoord 3 De RSG Ter Apel 4 Visie 4 Hoofddoelstelling 5 Kwaliteitszorg en kwaliteit van de school 5 Leerlingenzorg op

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016 Brochure boeken en financiële zaken Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave... 1 1. De gratis boeken en leermiddelen... 2 1.1 Algemene informatie... 2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...

Nadere informatie

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ]

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ] De Regeling Lesmaterialen van [ het/de ] [ naam school ] Juni 2010, actualisatie april 2014 De Regeling Lesmaterialen van de scholen van de Alliantie V.O. 1. Inleiding In dit document wordt een globale

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh SALLAND LARIKS Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014 CS Vincent van Gogh Administratie Salland 2a, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw Salland (vmbo) Salland 4, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

Kiezen in het VMBO/MAVO!!

Kiezen in het VMBO/MAVO!! Kiezen in het VMBO/MAVO!! Waarom nú, na 1 1/2 jaar al kiezen? 1. Uw kind moet de juiste leerweg volgen/kiezen!! 2. Binnen de leerweg moet de leerling een sector kiezen. Dit hoeft bij ons niet nu, maar

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Klassen en docenten 2015-2016. Mw. E. Moret & Mw. B. Groeneveld. Mw. C. Meerkerk & Mw. J. van Beek. Dhr. A. Verloop & Dhr. H.

Klassen en docenten 2015-2016. Mw. E. Moret & Mw. B. Groeneveld. Mw. C. Meerkerk & Mw. J. van Beek. Dhr. A. Verloop & Dhr. H. Nieuwsbrief Cluster IV juli 2015 Als team van de cluster 4 & rebound vinden we het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gebeurtenissen en ontwikkelingen bij cluster 4. Zaken die alleen uw kind aangaan,

Nadere informatie

Algemeen Reglement Gratis Schoolboeken(2013-2014)

Algemeen Reglement Gratis Schoolboeken(2013-2014) Algemeen Reglement Gratis Schoolboeken(2013-2014) 1. Inleiding: Het ARGS regelt de rechten en de plichten van de leerling, diens wettige vertegenwoordiger en (de rechtspersoon) 2College met betrekking

Nadere informatie

Overeenkomst. m.b.t. de bruikleen van. Lesmaterialen

Overeenkomst. m.b.t. de bruikleen van. Lesmaterialen Bijlage 4a (15-B635) Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen Juni 2010, actualisatie mei 2015 Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen Bruikleenovereenkomst tussen de Stichting Alliantie

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014 REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Vaststelling CvB: mei 2014 Instemming oudergeleding MR: mei 2014 Ingangsdatum: 1 juni 2014 1 INHOUDSOPGAVE I Inleiding 3 II Algemene bepalingen 4 1. Begrippen III Vrijwillige

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS NAAR HARTENLUST. Schoolgids

SCHOOLGIDS NAAR HARTENLUST. Schoolgids SCHOOLGIDS NAAR HARTENLUST Schoolgids 1 INHOUD Schoolgids Naar Hartenlust... 1 Aanwezigheid... 3 Activiteiten... 3 Begeleiding... 3 Extra begeleiding... 4 Dyslexie en dyscalculie... 4 Plus-Pas... 4 Testen...

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Versie 2016 2017, 31 oktober 2016 Vakken 1 Theoretische- en kaderberoepsgerichte leerweg (1TKA 1TKB) NE Nederlands EN Engels GS Geschiedenis

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen

Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen Bruikleenovereenkomst tussen de Stichting Alliantie V.O., in dezen vertegenwoordigd door het Maaswaal College, hierna te noemen de School; en (naam leerling):..

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Leerlingen kunnen tijdens dit spreekuur ook terecht voor vragen over hun boeken of als een verkeerd boek is ontvangen.

Leerlingen kunnen tijdens dit spreekuur ook terecht voor vragen over hun boeken of als een verkeerd boek is ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Wartburg College, locatie Guido de Brès Kenmerk Guido/gwk/13-14 Afdeling Facilitaire Zaken Onderwerp Boekenpakket/schoolkosten 2013-2014 Contactpersoon

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingsmanager

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

Boeken en ouderbijdragen

Boeken en ouderbijdragen Boeken en ouderbijdragen 2016 2017 1 Profielbijdrage Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Schoolkosten en onderwijstijd Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 4 Wet medezeggenschap op scholen 5 Schoolkosten 6 Gratis

Nadere informatie

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs

Schoolkosten en onderwijstijd. Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Schoolkosten en onderwijstijd Informatie voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave 2 Schoolkosten Schoolkosten en onderwijstijd Inleiding 4 Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 1 schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement... 6

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege 1. Doel... 2 1.1. Aansluiting bij wettelijk kader... 2 2. Schoolkosten... 2 2.1. Extra voorzieningen en activiteiten... 2 2.1.1. Uitgangspunten vrijwillige bijdrage

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH 2014 2015 Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 2014 2015 1 Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh

Nadere informatie

Begroting 2016: Bijdrage in de schoolkosten ouders

Begroting 2016: Bijdrage in de schoolkosten ouders Begroting 2016: Bijdrage in de schoolkosten ouders Inleiding Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een schoolkamp

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingscoördinator

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Aan de leerlingen van onze nieuwe brugklassen

Aan de leerlingen van onze nieuwe brugklassen Aan de leerlingen van onze nieuwe brugklassen Geachte ouders, verzorgers, Uw zoon of dochter gaat in het nieuwe schooljaar werken met een ipad. De leermiddelen hiervoor dienen voor de zomervakantie via

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week SE3 Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari 2017 Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 17 januari 8:20 10.00 Zorg en Welzijn 8:20

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN BRUGKLASSEN H/Th VH tto VH en TVWO

BEVORDERINGSNORMEN BRUGKLASSEN H/Th VH tto VH en TVWO 2016 2017 BEVORDERINGSNORMEN BRUGKLASSEN H/Th VH tto VH en TVWO De volgende vakken worden in de brugklas aan de leerlingen aangeboden: NE = Nederlands FA = Frans EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DERDE KLAS EN HOGER SCHOOLJAAR

AANMELDINGSFORMULIER DERDE KLAS EN HOGER SCHOOLJAAR AANMELDINGSFORMULIER DERDE KLAS EN HOGER SCHOOLJAAR 20... - 20 Geachte mevrouw/meneer, Ten behoeve van de leerlingenadministratie verzoeken wij u dit formulier volledig in te vullen. Er is sprake van aanmelding

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 1 SCHOOLJAAR

SCHOOLGIDS 1 SCHOOLJAAR SCHOOLGIDS 1 SCHOOLJAAR 2017-2018 1 INHOUD Schoolgids 1 schooljaar 2016-2017... 1 Aanwezigheid... 3 Activiteiten... 3 Begeleiding... 3 Extra begeleiding... 4 Dyslexie en dyscalculie... 4 Plus-Pas... 4

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie