GROOT MALPIEVEN. Fotoreportage: een jaar na ven-herstelwerken. (ge VALKENSWAARD. Jacques van Kessel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROOT MALPIEVEN. Fotoreportage: een jaar na ven-herstelwerken. (ge VALKENSWAARD. Jacques van Kessel"

Transcriptie

1 GROOT MALPIEVEN (ge VALKENSWAARD Fotoreportage: een jaar na ven-herstelwerken. Jacques van Kessel September 2011

2 De Malpieheide is eigendom van de gemeente Valkenswaard, het gebied is in beheer bij de Bosgroep Zuid Nederland. Een klein deel van het heidegebied is eigendom van Natuurmonumenten. In het voorjaar van 2011 het Groot Malpieven bezocht door: Bep Janssen en Jacques van Kessel Mark Scheepens (monitoring) en Albert Sprengers (Waterschap de Dommel). In juni 2011 heide bezocht door J. van Kessel. 15 september 2011 Frans Huijbers en Jacques van Kessel Foto s: Jacques van Kessel

3 Opmerkingen: Wat ik nu in september 2011 wel opvallend vind is dat we na een jaar al een erg hoge bedekkingsgraad voor Knolrus hebben, dat was in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook al zo, toen hetzelfde Groot Malpieven en andere vennen nog heb bezocht samen met Gerti Arts, Vincent Tromp en Henri Smits (Laboratorium voor Aquatische Oecologie Universiteit Nijmegen) in het kader van haar promotieonderzoek. Wel was de bedekkingsgraad van het waterveenmos hoger als nu, toen was het een extreem verzuurd ven. Wat nu al heel erg opvalt is de hoge bedekkingsgraad aan Zachte Berk, dat kan over enkele jaren al voor een probleem zorgen. Aan de zuidoever van het Groot Malpieven zijn in het najaar 2011 de volgende kensoorten gevonden: Moerashertshooi, Duizendknoopfonteinkruid, Knolrus, Veelstengelige waterbies, Driedelig tandzaad, Wilde gagel, Wolfspoot, Dopheide, Struikheide, Waterpeper en Riet. Het is zeker de moeite waard om deze venoever ook in 2012 weer te kontroleren op kensoorten. Aan de zuid-west oever van het Groot Malpieven ligt nog een gedeelte wat is geschaafd geweest met zowel lage natte oeverdelen, maar ook hoge droge landduintjes. In dit gebied zijn ook nog grote gedeelten erg zanderig, maar nu al zijn er hele mooie resultaten te zien! Met een bijzonder schaarse soort als de Stekelbrem is hier behoorlijk talrijk opgekomen. Daarnaast ook belangrijke soorten als Pilzegge, Buntgras, Bleekgele droogbloem, Blauwe zegge, Dopheide, Struikheide, Klokjesgentiaan, Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw en Wilde gagel. Tenslotte zijn ook nog andere delen van de Malpieheide bezocht. Met name het lage heide gedeelte langs eens wandelpad ten Noord-West van Groot Malpieven is heel bijzonder ontwikkeld. Dit lage gebied is een aantal jaren geleden geschaaft (machinaal geplagd) geweest. Hier staan nu nog soorten als Beenbreek, Klokjesgentiaan, Veenbies, Moeraswolfsklauw, Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw, Dopheide en Struikheide.

4 Malpieheide

5 Malpieheide Groot Malpieven zuid.

6 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Waterlelie cultuur? Gewone wederik Moerashertshooi 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Duizendknoopfonteinkruid Knolrus Sphagnum spec. Veldrus Waterveenmos Driedelig tandzaad Veelstengelis waterbies 1.= een of enkele exemplaren 2.= meerdere exemplaren 3.= vrij veel exemplaren 4.= zeer veel exemplaren 5.= overheersende bedekking Malpieheide Groot Malpieven zuid.

7 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Zachte berk Wilg spec. Wolfspoot 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Waterpeper Riet Jeneverbes Dopheide Wilde gagel Struikheide Pijpestrootje 1.= een of enkele exemplaren 2.= meerdere exemplaren 3.= vrij veel exemplaren 4.= zeer veel exemplaren 5.= overheersende bedekking

8 Groot Malpieven (zuid zijde) Groot Malpieven (zuid zijde)

9 Groot Malpieven (zuid zijde) Vreemde soort Waterlelie (cultuur)?

10 Sterrekroos spec.

11 Driedelig tandzaad en Veldrus

12 Knolrus en Duizendknoopfonteinkruid Wolfspoot

13 Een deel met hele fijne bruin rode slib. Waterveenmos

14 Grote delen nog erg zanderig met vooral Knolrus als overheersende soort. Jonge Riet planten aan de rand van het Groot Malpieven

15 De eerste jonge plantjes Moerashertshooi tussen Veldrus. Hier en daar ook al jonge planten van de Wilde gagel.

16 Nu al grote delen zanderig bodem die voor 60% - 80% is ingenomen door Zachte berk. Nog een voorbeeld met veel opslag van vooral Zachte berk.

17 Jonge planten van Struikheide, Pijpenstrootje en Veldrus. De eerste kleine pollen Veelstengelige waterbies, met Wolfspoot en Wilde gagel..

18 Knolrus. Ook hier een deel met veel jong houtopslag.

19 Moerashertshooi en Struikheide. Knolrus (watervorm).

20 Sterrekroos spec.? Waterpeper.

21 Overgangen van zand (geschaafd) en de Wilde gagel struwelen. Nog grote delen zijn kaal en zanderig.

22 Het Wilde gagel eiland in het Groot Malpieven

23 Jeneverbes (zuid-west).

24 Jeneverbes.

25 Jeneverbes, Struikheide en Wilde gagel.

26 Een vreemde merkstok aan zuid-west zijde, veel Pijpestrootje, Dopheide, Struikheide en Wilde gagel, Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw. Randzone waar het deels nog erg zanderig is van de graafwerkzaamheden, maar hier een plaats met opvallend veel jonge Wilde gagel.

27

28 Grote niveau verschillen in het heidegebied de Malpie.

29 Hoge delen met stuifzand en lagere natte delen met vennen en moeras met gagelstruwelen.

30

31

32

33 Rendiermos.

34 Struikheide.

35 In het midden Borstelgras.

36

37 Het zanderige deel is het Groot Malpieven, rechts een grote laagte en dat is het Klein Malpieven. Vrouwtje Bruine kiekendief Buizerd

38 Malpieheide Groot Malpieven zuid-west

39

40 Malpieheide Groot Malpieven zuid-west. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Klokjesgentiaan Kleine zonnedauw Pilzegge Struikheide 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Struikheide wit Dopheide Pijpestrootje Bruine snavelbies Wilde gagel Blauwe zegge Buntgras Stekelbrem Bleekgele droogbloem 1.= een of enkele exemplaren 2.= meerdere exemplaren 3.= vrij veel exemplaren 4.= zeer veel exemplaren 5.= overheersende bedekking

41 Een hogere zandrug met nog levend stuifzand met nog veel Buntgras. Buntgras.

42 Vlakbij een oude vossenburcht resten van een Wilde eend. Oude Vossenburcht, ook sporen van menselijke activiteiten? Mogelijk dat hier ook jagers bezig zijn geweest, mag dat in een Beschermd Natuurmonument?

43 Veel geel zand op rand van de oude Vossenburcht.

44 Nestkasten zoals deze in een Beschermd Natuurmonument vinden wij niet mooi en ook niet zinvol. In dit geval een torenvalkkast, die kun je beter in het nabij gelegen Dommeldal ophangen. Prachtige gagelstruwelen en struikheidevelden in goede conditie.

45 Een bijzondere vondst in een geschaafde hoge landduin, de Stekelbrem. Stekelbrem, een soort die we niet zo vaak meer zien in de Kempen.

46 Vele en vele exemplaren op een afgeschaafd stukje Groot malpieven west. Sommige planten hebben stekels (Stekelbrem) en andere hebben geen stekels (Kruipbrem?).

47 Prachtige jonge Stekelbrem.

48 Bleekgele droogbloem en Struikheide. Bleekgele droogbloem

49 Overzicht van de hoge droge landduin met veel Stekelbrem, Pijpestrootje, Struikheide en Pilzegge. Pilzegge.

50

51

52

53 Pilzegge. Blauwe zegge.

54 Witte struikheide en de gewone struikheide Klokjesgentiaan met Bruine snavelbies, Pijpenstrootje, Dopheide en Struikheide.

55 Aan de randen van het hoge landduin, aan de kant van het ven, ook wat lagere en geschaafde delen met massaal Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw, Struikheide, Dopheide, Wilde gagel en Pijpenstrootje.

56 Malpieheide Groot Malpieven heide noord-west.

57 Malpieheide Groot Malpieven heide noord-west. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Dopheide Wilde gagel Beenbreek 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Klokjesgentiaan Kleine zonnedauw Struikheide Moeraswolfsklauw Pijpestrootje Veenbies Sphagnum compactum 1.= een of enkele exemplaren 2.= meerdere exemplaren 3.= vrij veel exemplaren 4.= zeer veel exemplaren 5.= overheersende bedekking

58 Veenbies. Sphagnum compactum en Klokjesgentiaan.

59 Klokjesgentiaan. Moeraswolfsklauw

60 Klokjesgentiaan.

61 Klokjesgentiaan.

62 Beenbreek (uitgebloeid). Beenbreek.

63 Bladeren van de Beenbreek.

64 Beenbreek bloeiend eerder dit jaar op dezelfde plaats.

65 Veenbies met Dopheide, Pijpenstrootje en Kleine zonnedauw.

66 Stukje vuursteen gevonden aan de zuidzijde Groot Malpieven. Een stukje vuursteen waarschijnlijk uit de periode Mesoliticum (midden steentijd).

67 Gevonden bij een klein venneke wat is geschaafd geweest ten N.W. van Vaarvennen. Vuursteen: een kernstuk waarschijnlijk uit de periode Mesoliticum (midden steentijd). collectie: J. van Kessel

een overzicht van beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten Ruud, spaar ons mooie Keersopdal!

een overzicht van beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten Ruud, spaar ons mooie Keersopdal! een overzicht van beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten Ruud, spaar ons mooie Keersopdal! 2 VOORWOORD De laatste jaren is er door het waterschap De Dommel en door Staatsbosbeheer stevig geïnvesteerd

Nadere informatie

MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR DE HEEMTUIN RUCPHEN

MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR DE HEEMTUIN RUCPHEN MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR DE HEEMTUIN RUCPHEN Op 12 augustus ging de Vlinderwerkgroep van Ken en Geniet samen op excursie naar de Heemtuin in Rucphen. De ruim 2 hectare grote wilde bloementuin is aangelegd

Nadere informatie

Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature.

Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature. Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature. As with previous surveys we used the Tansley method Results

Nadere informatie

veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel

veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel Planten en beheer Deze gids is gemaakt voor afdeling Onderhoud van Waterschap De Dommel. Maar ook voor externe organisaties

Nadere informatie

Natuur en landschap van Witharen in 2008

Natuur en landschap van Witharen in 2008 Natuur en landschap van Witharen in 2008 C. Zoon Versie 5 8 augustus 2008 Inleiding Witharen is een buurtschap in het noorden van de gemeente Ommen. In het zuidwesten wordt het begrensd door het Varsenerveld

Nadere informatie

Drie aardkundige monumenten

Drie aardkundige monumenten 10 Drie aardkundige monumenten Aardkundige monumenten geven iets weer van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Een geschiedenis die ons honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren terugvoert in

Nadere informatie

Heidebeheer en fauna. Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009

Heidebeheer en fauna. Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009 Heidebeheer en fauna Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009 Inleiders: Jap Smits (Staatsbosbeheer) en prof. dr. Henk Siepel (Alterra-WUR) De Strabrechtse Heide is een

Nadere informatie

Verslag RAVON Utrecht Excursie Landgoed Den Treek Henschoten 10 april 2010

Verslag RAVON Utrecht Excursie Landgoed Den Treek Henschoten 10 april 2010 Verslag RAVON Utrecht Excursie Landgoed Den Treek Henschoten 10 april 2010 Inleiding Op 10 april is een excursie gehouden op landgoed Den Treek Henschoten vanuit Ravon Utrecht. Doel van deze excursie was

Nadere informatie

Raadsel 1: Wat is het verschil tussen de westkant en de oostkant van de Grote Vlasroot?

Raadsel 1: Wat is het verschil tussen de westkant en de oostkant van de Grote Vlasroot? Raadsel 1: Wat is het verschil tussen de westkant en de oostkant van de Grote Vlasroot? Loop een rondje om het ven; ga over het dammetje. Let ook op hoogteverschillen. Materialen: Neem het kompas. Raadsel

Nadere informatie

Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek

Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek Landschap zonder grenzen Landschap zonder grenzen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Agentschap voor Natuur

Nadere informatie

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Op zaterdag 28 mei 2011 is er vanuit RAVON Utrecht een excursie georganiseerd naar het Kombos te Maarsbergen. Het doel van de excursie was om deelnemers

Nadere informatie

Gierzwaluw. Boomleeuwerik. Witte kwikstaart. Nachtzwaluw

Gierzwaluw. Boomleeuwerik. Witte kwikstaart. Nachtzwaluw Boomleeuwerik Leeft in droge, schrale heidevelden met losse boompjes en boomgroepen. Broedt ook in jonge aanplant van naaldbos (spar of den). Gierzwaluw Broedt onder daken van oudere gebouwen in Roermond.

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven.

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven. Vogelwerkgroep De Kempen Postbus 386, 5500 AJ Veldhoven E-mail: vwgkempen@hetnet.nl Homepage: www.homepages.hetnet.nl/~vwgdekempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Slechtvalken

Nadere informatie

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven E-mail: info@vwgdekempen.nl Homepage: www.vwgdekempen.nl Vogelwerkgroep De Kempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief broedseizoen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Eend Inleiding Ik hou mijn werkstuk over eenden omdat ik het leuke dieren vind en ik wil er wat over leren. Dit wil ik er over weten: Wat doen eenden de hele dag? Wat eten eenden? Wat voor soorten eenden

Nadere informatie

BIOTOPEN OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG

BIOTOPEN OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG BIOTOPEN OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG Alles heeft een begin en een einde, zo ook de Utrechtse Heuvelrug. Het begon ongeveer 150.000 jaar geleden in de Saale- of Riss-ijstijd, toen enorme ijsmassa s naar het

Nadere informatie

GPS Wandeling Kootwijkerzand

GPS Wandeling Kootwijkerzand In deze folder vindt u de beschrijving van een gps route door het Kootwijkerzand, een prachtig stuifzandgebied in Kootwijk. Deze route is ontwikkeld door het IVN, een vereniging die zich inzet voor natuur-

Nadere informatie

Gagel-en wilgenstruwelen

Gagel-en wilgenstruwelen Gagel-en wilgenstruwelen Knelpunten en beheer Bobbink et al. (2013) Preadvies kleine ecotopen in de hydrologische gradiënt. H7. Vormen en voorkomen Gagelstruweel RG Klasse der hoogveenbulten en slenken

Nadere informatie

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

HELVEX - LIFE PROJECT 2014-2019

HELVEX - LIFE PROJECT 2014-2019 Putsesteenweg 129 B-2920 Kalmthout EXTRA EDITIE HELVEX - LIFE PROJECT 2014-2019 Grensoverschrijdend herstel van HEide, Landduinen en Vennen en integrale aanpak van EXoten in het Grenspark De Zoom Kalmthoutse

Nadere informatie

Onderzoekcentrum B-WARE BV

Onderzoekcentrum B-WARE BV Onderzoekcentrum B-WARE BV Opgericht in 2002 Emiel Brouwer Natuur- en waterbeheer in Nederland - Biotoopvernietiging, versnippering, atmosferische depositie, verdroging, vervuiling van grond- en oppervlaktewater,

Nadere informatie

Overzicht van de natuurwaarden in het domein de Overheide met enkele preliminaire adviezen betreffende het beheer van het gebied

Overzicht van de natuurwaarden in het domein de Overheide met enkele preliminaire adviezen betreffende het beheer van het gebied MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Aumini tratic Milieu, alllut en L ndinrichtinc I TlTU T va R Ba BOUW E WlLDBEHEER Overzicht van de natuurwaarden in het domein de Overheide met enkele preliminaire

Nadere informatie

Werkblad Struinen op de Vughtse heide

Werkblad Struinen op de Vughtse heide Werkblad Struinen op de Vughtse heide Het Verhaal van de Vughtse heide. De Vughtse Heide is een echt typisch Brabants landschap. Een afwisselend gebied met bomen zoals grove den, berken en een open heidegebied

Nadere informatie

Het Bergerbos. Wandelen. Fietsen. Afwisseling in het groene Maasdal

Het Bergerbos. Wandelen. Fietsen. Afwisseling in het groene Maasdal Staatsbosbeheer Regio Zuid Spoorlaan 444 5038 CH Tilburg T 013-7074800 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Het Bergerbos Afwisseling in het groene Maasdal Verrassende bossen, heide en duinen in het

Nadere informatie

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015 vervolg. Dit is het vervolg op het eerste deel van mijn verslag.

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015 vervolg. Dit is het vervolg op het eerste deel van mijn verslag. De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 14 en woensdag 15 april 2015 vervolg Beste natuurliefhebber/- ster, Dit is het vervolg op het eerste deel van mijn verslag. Een week geleden zag ik alleen nog maar

Nadere informatie

Waterlandschap Hoge Veluwe. Visie op de natte gebieden in het Nationale Park de Hoge Veluwe

Waterlandschap Hoge Veluwe. Visie op de natte gebieden in het Nationale Park de Hoge Veluwe Waterlandschap Hoge Veluwe Visie op de natte gebieden in het Nationale Park de Hoge Veluwe Colofon Opdrachtgever: Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe Titel: Waterlandschap Hoge Veluwe; visie op

Nadere informatie

Bestaande bebouwing: Ysselsteyn. zichtas provinciale grenslijn. Ven/ natuurlijke wadi t.b.v. waterberging/ infiltratie. vegetatie: natte/ droge Heide

Bestaande bebouwing: Ysselsteyn. zichtas provinciale grenslijn. Ven/ natuurlijke wadi t.b.v. waterberging/ infiltratie. vegetatie: natte/ droge Heide Bestaande Houtsingel/ laanbomen Houtsingel: Zachte berk (natte) en ruwe berk (drogere), inlandse Eik (solitaire bomen) JZ_01 Hakhout Zachte berk (natte) en ruwe berk (drogere), inlandse Eik Struiklaag:

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam

Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Amsterdam Nieuw

Nadere informatie

De Moerputten. Wandelen. Hoog boven de witte waterlelies. Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Meierij, Haanwijk 4a 5271 VG St.

De Moerputten. Wandelen. Hoog boven de witte waterlelies. Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Meierij, Haanwijk 4a 5271 VG St. Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Meierij, Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen De Moerputten Hoog boven de witte waterlelies Laagveenmoeras Hoog en droog

Nadere informatie

LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN De AWD maakt onderdeel uit van Natura 2000, een netwerk van beschermde Europese natuurgebieden. Dankzij een LIFE+ subsidie kan Waternet het duin de komende jaren

Nadere informatie

Natura 2000 gebied Veluwe en het beheerplan

Natura 2000 gebied Veluwe en het beheerplan Natura 2000 gebied Veluwe en het beheerplan De Europese Unie heeft enige jaren geleden het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland

Nadere informatie

Natura 2000-gebied 57 - Veluwe

Natura 2000-gebied 57 - Veluwe Natura 2000-gebied 57 - Veluwe Toelichting en legenda Lees de Toelichting en legenda voor methode van de analyse en uitleg over de verschillende onderdelen. Wanneer u niet beschikt over de Toelichting

Nadere informatie

Fietsroute 6 Beerze, Reusel en Raamsloop

Fietsroute 6 Beerze, Reusel en Raamsloop Fietsroute 6 Beerze, Reusel en Raamsloop 6 In de 19e eeuw waren Bladel en Lage Mierde kleine boerengemeenschappen te midden van uitgestrekte heidevelden. Een eeuw later werd de heide in rap tempo ontgonnen

Nadere informatie

Een project voor groep 1-8 van de basisscholen van het IVN veldhoven/vessem. Voorjaar 2008

Een project voor groep 1-8 van de basisscholen van het IVN veldhoven/vessem. Voorjaar 2008 Een project voor groep 1-8 van de basisscholen van het IVN veldhoven/vessem. Voorjaar 2008 Vreemd: vlak bij Veldhoven midden tussen de landbouwgebieden zijn een paar vennen te vinden. Hoe komen ze daar?

Nadere informatie

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen dr. H.A. Hiddink senior-archeoloog VUhbs, Amsterdam cursus Weerterlogie, 17-02-2016 Geologie - hooggelegen rug in Roerdalslenk

Nadere informatie

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk Life+/Blues in the Marshes, actie A-4 Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Nadere informatie

Draaihals, verdwenen als broedvogel op de Meinweg

Draaihals, verdwenen als broedvogel op de Meinweg Draaihals, verdwenen als broedvogel op de Meinweg Maar voor hoe lang nog? Jan Boeren Stichting Koekeloere Inhoud presentatie Waarom is een Draaihals een Draaihals Meinweg al tientallen jaren kerngebied

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap ONTWIKKELING NATUURZONE SPORTPARK ELSKENS OOSTERHOUT DATUM: augustus 2014, Landschapsplan en kwaliteitsinvestering Landschap kenmerk: ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Opdrachten thema. Veluwe

Opdrachten thema. Veluwe en thema Totaal materialen heide Materialen per groepje 1A Sporen van grazers 3 Witte bakken 3 Pincetten Zoekkaart bos- en heideplanten 1B Dennen trekken Handschoenen voor elk kind Zoekkaart bos- en heideplanten

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Tongelreep. De Tongelreep ontspringt in België en is een zijriviertje van de Dommel. In de

Tongelreep. De Tongelreep ontspringt in België en is een zijriviertje van de Dommel. In de 9 De Tongelreep ontspringt in België en is een zijriviertje van de Dommel. In de Wandelroute 9 Tongelreep vorige eeuw draaide alles rond deze beek om het kweken van vis. Begin 20e eeuw werd een stelsel

Nadere informatie

Ecohydrologische analyse Krikkenhaar

Ecohydrologische analyse Krikkenhaar Ecohydrologische analyse Krikkenhaar Beschrijving huidige toestand, bepaling effecten en verkenning van mogelijke maatregelen ten behoeve van het project De Doorbraak Waterschap Regge en Dinkel, november

Nadere informatie

Boswachtersdreef 8 te Roosendaal

Boswachtersdreef 8 te Roosendaal Boswachtersdreef 8 te Roosendaal PERCEELGROOTTE INSCHRIJFBEDRAG : 4788M2 (ERFPACHT) : vanaf minimaal 175.000 EURO K.K. KIJKDAGEN : 05-11-2015 (13.30-17.00 UUR) : 19-11-2015 (13.30-17.00 UUR) SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Wandeling over. Het Mantingerzand. 4,5 kilometer door jeneverbesstruwelen, langs vennen, door bos en over open heide en zandverstuivingen

Wandeling over. Het Mantingerzand. 4,5 kilometer door jeneverbesstruwelen, langs vennen, door bos en over open heide en zandverstuivingen Wandeling over Het Mantingerzand 4,5 kilometer door jeneverbesstruwelen, langs vennen, door bos en over open heide en zandverstuivingen Het Mantingerzand Wat kun je allemaal zien? Struik-, dop- en kraaiheide,

Nadere informatie

LIFE Dommeldal. Grensoverschrijdend werken aan Natura 2000. Van bron tot Hageven - De Plateaux

LIFE Dommeldal. Grensoverschrijdend werken aan Natura 2000. Van bron tot Hageven - De Plateaux LIFE Dommeldal Grensoverschrijdend werken aan Natura 2000 Van bron tot Hageven - De Plateaux Natuurpunt en de vereniging Natuurmonumenten werken al jarenlang samen om de natuur in het Hageven en De Plateaux

Nadere informatie

30 maart 2013 Boshuizerbergen; KNNV afd Nijmegen; deel 4 1

30 maart 2013 Boshuizerbergen; KNNV afd Nijmegen; deel 4 1 KNNV afdeling Nijmegen Goudenregenstraat 5 6573 XN BEEK UBBERGEN secretaris@nijmegen.knnv.nl www5.knnv.nl/afdeling- Nijmegen Boshuizerbergen en Op den Buus. Rokend zand [deel 4] 30 maart 2013 Boshuizerbergen;

Nadere informatie

Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg

Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg juni 2007 jaargang 96 6 153 Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg J.T. Hermans, Hertestraat 21, 6067 ER Linne Beenbreek (Narthecium ossifragum) is een lage, in groepen groeiende vertegenwoordiger

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 Dankzij de medewerking van bevoegd boswachter Vanessa Geenens bekwamen we de toelating van ANB om te gaan inventariseren in Lozerheide. Ze had me vorige week gemeld dat ze spijtig

Nadere informatie

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Uitgangssituatie Algemeen Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Projectnummer: 2008_009 Projectnaam: Inrichting Straelensbroek/Straelens Schuitwater PMJP: B1 Inrichting verworven EHS Natuurdoel:

Nadere informatie

Spreekbeurt de grote Toppereend

Spreekbeurt de grote Toppereend Ra,ra wie ben ik. Spreekbeurt de grote Toppereend Inleiding Ik doe mijn spreekbeurt over de grote toppereend. Omdat ik dit een hele mooie vogel vind. En omdat jullie misschien veel te weinig weten over

Nadere informatie

Foto s der natuur, biodiversiteit

Foto s der natuur, biodiversiteit Zoals u wellicht heeft gemerkt is 2010 het internationale jaar van de biodiversiteit. Met mijn fotoproject hoop ik het bewustzijn van biodiversiteit te verbeteren, want Biodiversiteit is leven Foto s der

Nadere informatie

Werken aan een mooier Dommeldal!

Werken aan een mooier Dommeldal! Werken aan een mooier Dommeldal! COLOFON Overname uit deze publicatie om nog meer mensen warm te maken voor de natuur in het Dommeldal is toegelaten en wordt toegejuicht, wel dient steeds verwezen te worden

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Ervaringen met de bestrijding van reuzenbalsemien. 13 september 2011

Ervaringen met de bestrijding van reuzenbalsemien. 13 september 2011 Ervaringen met de bestrijding van reuzenbalsemien 13 september 2011 Verloop van de presentatie 1. Aanzet 2. Plantkundig 3. Bestrijding I. 1 ste jaar (2010) II. 2 de jaar (2011) 4. Conclusies Aanzet Evolutie

Nadere informatie

Soortenkennis O43. Bloemplanten

Soortenkennis O43. Bloemplanten Soortenkennis O43 Bloemplanten In deze presentatie krijg je meestal een foto te zien. Raad wat het is. Op de volgende pagina zie je de naam van de plant, met eventueel nog wat bijzondere kenmerken. Daarnaast

Nadere informatie

Bijen en Landschapsbeheer

Bijen en Landschapsbeheer Bijen en Landschapsbeheer Hoe maken we het landschap bijenvriendelijk Wat betekent dat voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster -- www.bijenhelpdesk.nl

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Project Planten ABC. Week 1ABC: Algemeen

Project Planten ABC. Week 1ABC: Algemeen Project Planten ABC Week 1ABC: Algemeen Info: Planten Planten eten, ademen en groeien. Sommige planten houden van natte grond. Anderen van droge grond. Sommige planten houden van veel zon en warmte. Anderen

Nadere informatie

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d.

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d. PLANKAART WENSBEELD diverse opties auto entrees fiets- en wandelnetwerk informele landelijke wegen (karrespoor van asfalt) eenvoudige smalle fietspaden (zoals parallel aan Zuidereinde) - nb omwille van

Nadere informatie

Duinen en mensen. In zes groepjes wordt de discussie voorbereid. De discussie is klassikaal.

Duinen en mensen. In zes groepjes wordt de discussie voorbereid. De discussie is klassikaal. 2 en mensen Rollenspel Doel: Leerlingen kunnen argumenten noemen voor of tegen het openstellen van de duinen voor vrij wandelen. Ze kunnen zich inleven, in de rol van dierbeschermer, plantbeschermer, dijkwacht,

Nadere informatie

Groene glazenmaker en Krabbenscheer in de gemeente Emmen, 2010,

Groene glazenmaker en Krabbenscheer in de gemeente Emmen, 2010, Groene glazenmaker en Krabbenscheer in de gemeente Emmen, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Deel: Waterschap Hunze en Aas Groen: Krabbenscheer; Rood: Groene glazenmaker. In de gemeente Emmen zijn nu op meerdere

Nadere informatie

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG LET OP: DIT IS EEN VOORBEELDVERSLAG EN IS DUS ERG BEKNOPT! NAAM: VOORNAAM & ACHTERNAAM KLAS: 1M1 - SCHOOL VAK: BIOLOGIE DOCENT: MEVROUW SMIT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122282 Almelo, Wierdenseveld en het Nijreesbos

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122282 Almelo, Wierdenseveld en het Nijreesbos Fietsroute 122282 Almelo, Wierdenseveld en het Nijreesbos Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats kotermeerstal Kotermeerstalpad 7701 Hardenberg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

Verbetering van drie leefgebieden voor amfibieën en andere faunasoorten in Landgoed De Utrecht. Deel 3 DE FLAES en HET GOOR

Verbetering van drie leefgebieden voor amfibieën en andere faunasoorten in Landgoed De Utrecht. Deel 3 DE FLAES en HET GOOR Verbetering van drie leefgebieden voor amfibieën en andere faunasoorten in Landgoed De Utrecht Deel 3 DE FLAES en HET GOOR REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Verbetering van drie leefgebieden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Oerlandschap, gekneed door ijs en oorlog Samenvatting van het beheerplan Holtingerveld Concept

Oerlandschap, gekneed door ijs en oorlog Samenvatting van het beheerplan Holtingerveld Concept Oerlandschap, gekneed door ijs en oorlog Samenvatting van het beheerplan Holtingerveld Concept a Oerlandschap, gekneed door ijs en oorlog Samenvatting van het beheerplan Holtingerveld Colofon Deze samenvatting

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

De teelt van zonnebloemen

De teelt van zonnebloemen De teelt van zonnebloemen De zonnebloem heeft als wetenschappelijke naam: Helianthus annuus. Deze naam komt van de Griekse woorden voor zon (helios) en bloem (anthos). De plant behoort tot de grote familie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012

Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012 Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild Couwenhoven 7221 3703 HW Zeist wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een

Nadere informatie

Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011

Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype

Nadere informatie

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen In veel zinnen in de tekst staan verwijswoorden. Een verwijswoord verwijst naar een ander woord. Bijvoorbeeld: hij, hem, zij, het, die, hun, daar,

Nadere informatie

genieten in een groen buitengebied

genieten in een groen buitengebied Broekstraat Oirschot genieten in een groen buitengebied 2 riante bouwkavels in Oirschot ruime bouwkavels in landelijk Brabant De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 Rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een uitbreiding

Nadere informatie

Herstel en beheer van heideterreinen

Herstel en beheer van heideterreinen Herstel en beheer van heideterreinen Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en de invloed van beheer op levensgemeenschappen van heide. Een samenvattend rapport voor beheerders. Chris van Turnhout

Nadere informatie

Overzicht route voor scootmobielers en fietsers in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft 1 overzichtskaart, 2 detailkaarten en 3 tekstpagina s

Overzicht route voor scootmobielers en fietsers in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft 1 overzichtskaart, 2 detailkaarten en 3 tekstpagina s Overzicht route voor scootmobielers en fietsers in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft overzichtskaart, 2 detailkaarten en 3 tekstpagina s. Bosstraat: IVN, heemtuin, Velttuin, De Kleine Meer N5

Nadere informatie

De Wiershoeck- Schoolwerktuin, woensdag 13 november 2013

De Wiershoeck- Schoolwerktuin, woensdag 13 november 2013 De Wiershoeck- Schoolwerktuin, woensdag 13 november 2013 Het was afgelopen woensdag mooi herfstweer; droog, een aangenaam zonnetje en weinig wind. Maar het was erg rustig op de tuinen, er waren weinig

Nadere informatie

Zand en klei 1. Van veen tot weiland 2. Blad 1. Heide Een lage plant met paarse bloemen.

Zand en klei 1. Van veen tot weiland 2. Blad 1. Heide Een lage plant met paarse bloemen. 5 Lastige woorden Blad Zand en klei Heide Een lage plant met paarse bloemen. Voedingsstoffen Voedsel dat planten nodig hebben om te groeien. Boomgaard Een stuk land met fruitbomen. Greppel Een kleine droge

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Biotoopstudie heide. Algemene achtergrondinfo Flora en fauna op de Hoge Rielen

Biotoopstudie heide. Algemene achtergrondinfo Flora en fauna op de Hoge Rielen Biotoopstudie heide Algemene achtergrondinfo Flora en fauna op de Hoge Rielen Ontstaan en evolutie van de heide Na de laatste ijstijd (Würm), het begin van het Holoceen (ca 8000 jaar v C.) lag onze Noordzee

Nadere informatie

De patrijs, klant van de akkerrand. Achtergrondinformatie bij de lesbrief voor kinderen.

De patrijs, klant van de akkerrand. Achtergrondinformatie bij de lesbrief voor kinderen. De patrijs, klant van de akkerrand. Achtergrondinformatie bij de lesbrief voor kinderen. Tekeningen Ciel Broeckx, juni 2010. 1 De Europese Unie heeft in 2002 afgesproken om het verlies aan biodiversiteit

Nadere informatie

Zuidrand te Delfland

Zuidrand te Delfland Inventarisatie beschermde vissen 2010 V. Nederpel 2010 Opdrachtgever KNNV afdeling Delfland Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Bovendijk 35-G Hazenkoog 35A 2295 RV Kwintsheul

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N015-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Imkervereniging Bussum e.o. Jaarverslag 2012

Imkervereniging Bussum e.o. Jaarverslag 2012 Imkervereniging Bussum e.o. Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Imkervereniging Bussum over het jaar 2012. Het Jaar van de Bij waarin we ons als imkers in Nederland mochten verheugen

Nadere informatie

Biotoopstudie heide. 1ste en 2 de graad secundair onderwijs Handleiding begeleider

Biotoopstudie heide. 1ste en 2 de graad secundair onderwijs Handleiding begeleider Biotoopstudie heide ste en 2 de graad secundair onderwijs Handleiding begeleider Veldwerk: onderzoek op de heide WAT De heide is een bijzondere levensgemeenschap waar vele - meestal unieke - planten en

Nadere informatie

Waardebepaling van hoogveenrelicten in de provincie Antwerpen

Waardebepaling van hoogveenrelicten in de provincie Antwerpen Waardebepaling van hoogveenrelicten in de provincie Antwerpen op basis van de floristische samenstelling Dirk De Beer & Herman Stieperaere Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie Agentschap Plantentuin

Nadere informatie

1. Inleiding...1. 2. Kenschets van het plangebied...2. 3. Doelstellingen...3. 4. Knelpunten...4. 5. Gewenst beheer...5

1. Inleiding...1. 2. Kenschets van het plangebied...2. 3. Doelstellingen...3. 4. Knelpunten...4. 5. Gewenst beheer...5 INHOUD 1. Inleiding....1 2. Kenschets van het plangebied.....2. 3. Doelstellingen...3 4. Knelpunten....4 5. Gewenst beheer.....5 6. Broedvogels aan de hand van ecologische vogelgroepen.....6 7. Broedvogels

Nadere informatie

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht Staatsbosbeheer - landelijk informatiecentrum Postbus 1300, 3970 BH Driebergen T 030-6926213 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen

Nadere informatie

Fietstocht Erfvogelcampagne

Fietstocht Erfvogelcampagne Fietstocht Erfvogelcampagne Wintelre Veldhoven - Eersel Duizel - Hoogeloon- Vessem Deze fietstocht is uitgezet met het doel om u te laten zien welke voorzieningen zijn aangelegd om erfvogels een goed thuis

Nadere informatie

Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boeren- bedrijf

Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boeren- bedrijf Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boeren- bedrijf Pieter Jelle Damsté & Friso Koop (waterschap Vechtstromen), Fons Eysink (Boeren voor Natuur Twente, Unie van Bosgroepen) Om te voldoen

Nadere informatie

Malpie. Fietsroute 10

Malpie. Fietsroute 10 Fietsroute 10 10 Malpie Ten zuiden van Valkenswaard liggen uitgestrekte bossen en heidevelden. Daartussenin kronkelen de Dommel en de Tongelreep door natte, grassige beekdalen. Water is er volop in dit

Nadere informatie

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Erratum Bijlage 9 Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Onderstaande tekst vervangt bijlage 9 bij het

Nadere informatie

Experimenten KIT. werkboekje. Dokter in de wetenschap: Klas:

Experimenten KIT. werkboekje. Dokter in de wetenschap: Klas: Experimenten werkboekje KIT Dokter in de wetenschap: Klas: 1 Licht/zon Zonnebaden in het licht Zonlicht is heel belangrijk voor planten. Als een plant enkele dagen geen of onvoldoende licht krijgt, begint

Nadere informatie

NME- leerroute Struinen op de Vughtse heide

NME- leerroute Struinen op de Vughtse heide NME- leerroute Struinen op de Vughtse heide - groep 4 - Het verhaal van de NME- leerroute. Kinderen genieten van de natuur in de eigen omgeving De NME- leerroutes zijn ontwikkeld om de kinderen van de

Nadere informatie

Biotoopstudie heide. 1ste en 2 de graad secundair onderwijs Veldwerkboekje

Biotoopstudie heide. 1ste en 2 de graad secundair onderwijs Veldwerkboekje Biotoopstudie heide 1ste en 2 de graad secundair onderwijs Veldwerkboekje Veldwerk: onderzoek op de heide WAT? De heide is een bijzondere levensgemeenschap waar vele - meestal unieke - planten en dieren

Nadere informatie

Met de vlinderwerkgroep naar Hageven-Plateaux 21-8-2010

Met de vlinderwerkgroep naar Hageven-Plateaux 21-8-2010 Met de vlinderwerkgroep naar Hageven-Plateaux 21-8-2010 Zaterdagmorgen om 9 uur stonden 7 vlinderwerkgroepleden paraat om naar het grensoverschrijdende natuurgebied Hageven-Plateaux te vertrekken. Natuurmonumenten

Nadere informatie