LICENTIEOVEREENKOMST. Tussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICENTIEOVEREENKOMST. Tussen"

Transcriptie

1 LICENTIEOVEREENKOMST Tussen Toerisme Vlaanderen, die optreedt als vertegenwoordiger van de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties die hun datastructuren vrijgeven voor hergebruik, gevestigd te 1000 Brussel, Grasmarkt 61 vertegenwoordigd door Peter De Wilde, administrateur-generaal hierna de licentiegever genoemd, en [...], met officieel adres [...], vertegenwoordigd door [...] hierna de licentienemer genoemd. De licentienemer wenst één of meerdere van de digitale toeristisch-recreatieve routedatastructuren (hierna genoemd: datasets) van de knooppuntennetwerken van de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties te verkrijgen, alsook een licentie om deze datasets voor commerciële doeleinden te gebruiken. De licentiegever wil onder de voorwaarden die hieronder staan beschreven de nodige datasets aan de licentienemer overmaken en een licentie op deze datasets toekennen. Tussen licentienemer en licentiegever wordt het volgende overeengekomen: Artikel 1. Interpretatie Deze overeenkomst heeft betrekking op het hergebruik van data voor commerciële doeleinden, zoals bepaald in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie. Artikel 2. Voorwerp van de licentie Het voorwerp van deze licentie zijn de datasets van de toeristisch-recreatieve knooppuntennetwerken van de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties. Er worden verschillende datasets onderscheiden. De licentienemer geeft hieronder aan voor welke dataset(s) hij een licentie neemt [aankruisen aub]: Dataset met knooppunten en segmenten die deel uitmaken van de toeristisch-recreatieve fietsknooppuntennetwerken van de Vlaamse provinciale toeristische organisaties. Dataset met knooppunten en segmenten die deel uitmaken van de toeristisch-recreatieve wandelknooppuntennetwerken van de Vlaamse provinciale toeristische organisaties. Dataset met knooppunten en segmenten die deel uitmaken van de toeristisch-recreatieve ruiterknooppuntennetwerken van de Vlaamse provinciale toeristische organisaties. De licentiegever is Toerisme Vlaanderen, die optreedt als vertegenwoordiger van de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties die eigenaar zijn van de datasets en die de datasets vrijgeven op basis van de licentievoorwaarden uit deze licentieovereenkomst. De licentienemer krijgt het gratis, niet-exclusieve, wereldwijde recht om de dataset(s) te hergebruiken volgens de bepalingen die vermeld zijn in deze licentie. Toerisme Vlaanderen - Licentieovereenkomst toeristisch recreatieve netwerken Vlaanderen Pagina 1 van 6

2 Artikel 3. Vormen van toegelaten hergebruik De licentienemer heeft het recht de dataset(s) op volgende wijzen te gebruiken: 'Digitaal hergebruik 1 Digitaal hergebruik 1 voor 'interne doeleinden 2 : onbeperkt gebruik Digitaal hergebruik 1 voor 'externe doeleinden' 3 : onbeperkt gebruik Print hergebruik 4 Print hergebruik 4 voor 'interne doeleinden' 2 : onbeperkt gebruik Print hergebruik 4 voor 'externe doeleinden' 3 : beperkt gebruik, met volgende gebruiksbeperkingen: 'Print hergebruik' 4 voor 'externe doeleinden' 3 wordt uitsluitend toegelaten onder de vorm van een specifieke 'lusvormige thematocht' op het netwerk waarbij enkel de voor een specifiek doeleinde geselecteerde reeks knooppunten en segmenten wordt afgebeeld. De overige knooppunten en segmenten die tot de dataset behoren, maar geen deel uitmaken van de 'lusvormige thematocht' mogen niet worden afgebeeld. Het is niet toegestaan de volledige dataset van een gemeente, regio, provincie of van Vlaanderen af te beelden. Voor elk ander hergebruik dan hierboven vermeld wordt geen toestemming gegeven. De provinciale toeristische organisaties blijven de eigenaar van de dataset(s). Artikel 4. Plichten van de licentienemer De licentienemer verbindt zich ertoe de dataset(s) enkel te hergebruiken volgens de bepalingen die vermeld zijn in deze licentie. Respecteren van doelgroep van dataset(s) Bij 'digitaal hergebruik' 1 en beperkt 'print hergebruik' 4 voor 'externe doeleinden' 3 kunnen de datasets uitsluitend gebruikt worden voor de doelgroep waarvoor de afzonderlijke datasets ontwikkeld werden, zoals hieronder omschreven. - Doelgroep fietsknooppuntennetwerk: fietsers en gemotoriseerde transportmiddelen die volgens de geldende wetgeving (wegcode) gebruik mogen maken van het fietspad. Zijn uitgesloten van de doelgroep: alle gemotoriseerd verkeer dat niet tot de omschreven doelgroep behoort. - Doelgroep wandelknooppuntennetwerk: wandelaars en voortbewegingsmiddelen die volgens de geldende wetgeving (wegcode) gebruik mogen maken van trottoirs en die niet sneller dan stapvoets voortbewegen. Zijn uitgesloten van de doelgroep: fietsers, ruiters en menners, gemotoriseerde transportmiddelen en voortbewegingsmiddelen die sneller dan stapvoets voortbewegen. - Doelgroep ruiterknooppuntennetwerk: ruiters en menners. Zijn uitgesloten van de doelgroep: alle andere weggebruikers. Vrijwaren van eigenheid van het product 1 Onder 'digitaal hergebruik' wordt verstaan: het diverse digitale gebruik van de dataset(s) in websites, routeplanners, digitale applicaties (voor o.a. smartphones,...), GPS-toestellen. 2 Onder 'interne doeleinden' wordt verstaan: het diverse gebruik van de dataset(s) in het kader van onderzoeken, analyses, beleidsplannen; echter geen communicatie naar derden en/of andere gebruikers die niet bij de onderzoeksacties betrokken zijn. 3 Onder 'externe doeleinden' wordt verstaan: elke communicatie (het ontsluiten, afbeelden,... van de dataset(s)) naar derden en/of andere gebruikers. 4 Onder 'print hergebruik' wordt verstaan: het diverse gebruik van de dataset(s) om niet-digitale folders, flyers, kaarten te drukken en te verspreiden. Toerisme Vlaanderen - Licentieovereenkomst toeristisch recreatieve netwerken Vlaanderen Pagina 2 van 6

3 Om de bruikbaarheid en het eigen karakter van de toeristisch-recreatieve knooppuntennetwerken te vrijwaren, verbindt de licentienemer er zich toe bij gebruik voor externe doeleinden 3 steeds de genummerde knooppunten en hun verbindende segmenten gezamenlijk te ontsluiten. Waarborging actualiteit via updates De licentienemer verbindt er zich toe ernaar te streven zoveel mogelijk de recentste dataset(s) te gebruiken. Om de actualiteit van de dataset(s) te waarborgen, zal de licentienemer, zowel bij de initiële inlezing als bij latere updates van de dataset(s), deze steeds van de webservice afhalen die door de licentiegever wordt aangeboden. Na de initiële inlezing van de data is de licentienemer ertoe verplicht om geregeld updates te doen: Bij digitaal hergebruik 1 : minstens elke keer dat de licentienemer een update of upgrade doorvoert. Bij print hergebruik 4 : bij de ontwikkeling van elke nieuwe publicatie en bij elke herdruk. Faciliteren van melding van verbeteringen en suggesties door gebruikers/klanten aan licentiegever De licentienemer verbindt zich ertoe om zijn gebruikers/klanten de mogelijkheid te bieden om foutieve, ontbrekende of onregelmatige gegevens, in de dataset of op het terrein, te melden aan de licentiegever. Bij print hergebruik 4 neemt de licentienemer daartoe volgende vermelding op het drukwerk op: Voor verbeteringen en suggesties op de routes en de bewegwijzering: xxxx 5 Bij digitaal hergebruik 1 kan de licentienemer vrij bepalen hoe hij de gebruiker/klant een feedbackmogelijkheid aanbiedt. De feedbackmogelijkheid moet op een vlotte manier vindbaar zijn voor de gebruiker/klant. Standaard methode: de provinciale toeristisch organisaties stellen de licentienemer via hun provinciale toeristische website een online meldingsformulier beschikbaar waarnaar de licentienemer kan linken. Daarnaast beschikt iedere provinciale toeristische organisatie over een adres waarnaar meldingen verstuurd kunnen worden. Eigen methode: De licentienemer die feedback ontvangt via een eigen meldingsmethode, is eraan gehouden om, van zodra hij daarvan kennis krijgt, de licentiegever op de hoogte te brengen van het bestaan van foutieve, ontbrekende of onregelmatige gegevens, zodat deze binnen een redelijke termijn aangepast kunnen worden. Informeren van de gebruikers over de eigenaars van de dataset(s) Bij 'digitaal hergebruik' 1 voor 'interne doeleinden' 2 verbindt de licentienemer er zich toe volgende informatie op te nemen: jjjj 6 Provinciale Toeristische Organisaties Bij het 'digitaal hergebruik' 1 voor 'externe doeleinden' 3 verbindt de licentienemer er zich toe volgende informatie op te nemen: Verwijzing naar de websites van de verschillende provinciale toeristische organisaties voor verkoopsadressen van knooppuntenkaarten en -materialen en voor meer informatie. Deze verwijzing is vrij te plaatsen, maar moet op een vlotte manier vindbaar zijn voor de gebruikers/klanten. Volgende tekst wordt opgenomen, bijvoorbeeld in een disclaimer: Knooppuntennetwerken: jjjj 6 Provinciale Toeristische Organisaties. yyy 7 verkreeg schriftelijke toestemming tot het gebruik van de knooppuntennetwerkgegevens die eigendom zijn van de Provinciale Toeristische Organisaties. De knooppuntennetwerkengegevens die op yyy 7 getoond worden, mogen niet hergebruikt worden door derden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars. Wil u de knooppuntennetwerkgegevens hergebruiken, dan kunt u terecht bij Toerisme 5 "xxxx" wordt vervangen door het specifieke provinciale meldpunt dat de provinciale toeristische organisatie gebruikt voor het melden van klachten (webpagina en/of adres). Indien de thematocht provinciegrensoverschrijdend is worden de meldpunten van de verschillende provincies vermeld. 6 jjjj wordt vervangen door het jaar waarin de licentienemer de laatste keer de data heeft geüpdatet. 7 yyy wordt vervangen door de eigennaam (bv. merk, naam app) of het url-adres van de licentienemer waarop de dataset(s) gebruikt worden. Toerisme Vlaanderen - Licentieovereenkomst toeristisch recreatieve netwerken Vlaanderen Pagina 3 van 6

4 Vlaanderen. Als vertegenwoordiger van de Provinciale Toeristische organisaties kan Toerisme Vlaanderen u de knooppuntennetwerkgegevens gratis beschikbaar stellen na ondertekening van een licentieovereenkomst. Doe uw aanvraag via deze website of contacteer Toerisme Vlaanderen via tel (dienst Conversatie en Informatiebeheer). Bij print hergebruik' 4 voor interne doeleinden 2 wordt de volgende verwijzing weergegeven, bijvoorbeeld in de colofon of op de kaart: jjjj 6 Provinciale Toeristische Organisaties Bij print hergebruik 4 voor externe doeleinden 3 (gebruik beperkt tot de afbeelding van lusvormige thematochten ) wordt de volgende verwijzing weergegeven, bijvoorbeeld in de colofon of op de kaart: jjjj 6 X be Aanbieden statistieken De toeristische organisaties zien licentienemers als belangrijke schakels in het continu verbeteringsproces van de knooppuntennetwerken. Indien de licentienemer de dataset(s) toepast voor digitaal hergebruik 1 en statistieken bijhoudt over het gebruik van de data, dan wordt de licentienemer verzocht 1 keer per jaar onderstaande gegevens te bezorgen aan de licentiegever per medium waarop de datasets gebruikt worden (bijv. website, app, ). Aantal bezoeken en aantal unieke bezoekers per maand herkomst bezoekers (locatie) verwijzende sites voor bezoekers (verkeersbronnen) gebruikte technologie door bezoekers (mobiel?) aantal clicks op link naar probleemmelder en op de sites van de provinciale toeristische organisaties. populariteit van individuele knooppunten en segmenten De toeristische organisaties zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om hun knooppuntennetwerken te verbeteren. Deze gegevens kunnen de basis vormen van verdere samenwerkingsverbanden met de licentienemers. Geen nadeel berokkenen aan belangen De licentienemer mag geen nadeel toebrengen aan de belangen van de licentiegever en de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties waarvoor de licentiegever optreedt als vertegenwoordiger. Vernietiging dataset(s) bij beëindiging licentie De licentienemer verbindt zich ertoe elk gebruik van de dataset(s) stop te zetten vanaf de beëindiging van de licentie en de gebruikte dataset(s) te vernietigen. 8 Afhankelijk van de provincie waar zich de lusvormige thematocht bevindt, wordt "X" vervangen door "Toerisme Provincie Antwerpen", "Toerisme Limburg", "Toerisme Oost-Vlaanderen", "Toerisme Vlaams-Brabant", "Westtoer a.p.b." (voor de provincie West-Vlaanderen). Indien de thematocht provinciegrensoverschrijdend is worden de verschillende provincies vermeld. 9 Afhankelijk van de provincie waar zich de lusvormige thematocht bevindt wordt "xxx" vervangen door het url-adres van de officiële websites van de provinciale toeristische organisaties Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen. Indien de thematocht provinciegrensoverschrijdend is worden de verschillende websites vermeld. Toerisme Vlaanderen - Licentieovereenkomst toeristisch recreatieve netwerken Vlaanderen Pagina 4 van 6

5 Artikel 5. Plichten van de licentiegever De licentiegever verbindt zich ertoe de dataset(s) ter beschikking te stellen van de licentienemer door middel van een webservice van zodra de licentienemer de licentie aanvaard heeft. De licentiegever verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven. Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten De 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de datasets. De 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die de licentienemer creëert op basis van de dataset(s), zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van de dataset(s) in deze werken, zoals omschreven in deze licentie. Artikel 7. Prijs De dataset(s) worden gratis ter beschikking gesteld van de licentienemer. Artikel 8. Duur van de licentie Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien geen van beide partijen 3 maanden voor het einde van de duur van deze overeenkomst de licentie heeft opgezegd, wordt deze overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar. Indien van toepassing: deze overeenkomst vervangt de eerder afgesloten licentieovereenkomst i.v.m het commercieel hergebruik van de datasets van de toeristisch-recreatieve fietsknooppuntennetwerken. Artikel 9. Opzeggen van de licentie Elke partij kan ten allen tijde, zonder schadevergoeding en opzegtermijn, een einde stellen aan de overeenkomst wanneer de andere partij manifest haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De licentiegever heeft het recht om, zonder schadevergoeding en opzegtermijn, een einde te stellen aan de overeenkomst wanneer de licentienemer: de licentiegever of één van de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties in diskrediet brengt; het imago schaadt van de licentiegever of één van de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties. Artikel 10. Overdracht van de licentie De partijen mogen deze licentie niet overdragen aan een derde partij. Artikel 11. Onderaannemers Als de licentienemer de dataset(s) ter beschikking stelt van onderaannemers die in zijn opdracht de dataset(s) gebruiken of bewerken volgens het doel en de voorwaarden, bepaald in deze licentie, zorgt de licentienemer ervoor dat alle onderaannemers en/of andere personen die toegang zouden hebben tot de dataset(s), zich schriftelijk ertoe verbinden om de voorwaarden van deze licentie na te leven. Toerisme Vlaanderen - Licentieovereenkomst toeristisch recreatieve netwerken Vlaanderen Pagina 5 van 6

6 Artikel 12. Aansprakelijkheid De licentiegever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van het hergebruik van de dataset(s). De dataset(s) van geografische informatie werden gecreëerd voor specifieke doeleinden binnen de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties en niet met het oog op het hergebruik ervan door een private partij. De licentiegever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de datasets, in het bijzonder wanneer deze onbeschikbaarheid te wijten is aan het onderhoud van de databank, aan een feit dat de licentiegever redelijkerwijze niet kon voorkomen (bijvoorbeeld: omwille van ontoereikendheid van de technische capaciteit, van personeelsmiddelen, gevallen van overmacht) of aan handelingen van een derde. Artikel 13. Toepasselijk recht en beroepsprocedure Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie voor de Openbaarheid van Bestuur, volgens de voorwaarden, vastgelegd in het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie. Pas na uitputting van dit middel zijn de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. Opgemaakt te Brussel in 2 exemplaren, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Datum:. Voor de licentiegever, Voor de licentienemer, Peter De Wilde Administrateur-Generaal Toerisme Vlaanderen VOORNAAM NAAM BEDRIJFSNAAM Toerisme Vlaanderen - Licentieovereenkomst toeristisch recreatieve netwerken Vlaanderen Pagina 6 van 6

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie