Zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg na ontslag uit het ziekenhuis"

Transcriptie

1 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Afdeling transferpunt mca.nl

2 Inhoudsopgave Transferpunt van het MCA 3 Wat is AWBZ-zorg? 4 Wat regelt het transferpunt van het MCA voor u? 5 Vervoer 7 Huisarts 8 Apotheek 9 Bereikbaarheid transferpunt MCA 9 Hulp van andere zorgaanbieders en uw gemeente 10 Overzicht instanties 16 Eigen notities 17 2

3 In het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die eventueel nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis. Het aanbod van hulp en zorg is groot. En het aanvragen van de juiste zorg bij de juiste aanbieder is niet altijd eenvoudig. Met deze brochure helpen we u daarom graag op weg. Transferpunt van het MCA Het MCA ondersteunt patiënten die direct na ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig hebben. De afdeling van het MCA die deze zorg voor u aanvraagt, is het transferpunt van het MCA. Het transferpunt regelt: thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg) tijdelijke opname in een verzorgingshuis tijdelijke opname in een verpleeghuis opname in Hospice. Deze vier vormen van zorg vallen meestal onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). In het eerste deel van deze brochure vindt u uitleg over AWBZ-zorg en de ondersteuning van het transferpunt van het MCA. Overzicht van hulpdiensten en zorgaanbieders Behalve AWBZ-zorg zijn er nog vele andere vormen van zorg waar u na ontslag uit het ziekenhuis een beroep op kunt doen. Bij uw gemeente kunt u bijvoorbeeld terecht voor hulp in de huishouding, woningaanpassing of een rolstoel. Verder kunt u voor onder andere persoonlijke ondersteuning en praktische hulp aankloppen bij diverse professionele en vrijwilligerorganisaties. In het tweede deel van deze brochure vindt u een overzicht van de belangrijkste hulpdiensten en zorgaanbieders én hun dienstverlening. Deze vallen dus niet onder AWBZ-zorg. Het overzicht is in deze brochure niet compleet. Informatie over zorgaanbieders die niet in deze brochure staan, vindt u op internet. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met het transferpunt van het MCA. Afdeling transferpunt 3

4 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Wat is AWBZ-zorg? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekert u van langdurige zorg en andere zogenoemde onverzekerbare risico s. Denkt u bijvoorbeeld aan langdurige verpleging thuis, revalidatie of opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Maar ook persoonlijke verzorging of bepaalde verpleegkundige zorg van de thuiszorg valt onder de AWBZ. De AWBZ wordt uitgevoerd door regionale zorgkantoren. In onze regio is dat Zorgkantoor NHN ( Iedereen is verzekerd voor AWBZ zorg. Wel betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK, AWBZ-zorg en MCA Verblijft u een tijdje in ons ziekenhuis en wacht u op een plaats in een verpleeg huis, dan wordt de vergoeding voor de kosten van uw verblijf via de AWBZ-zorg geregeld. Hierdoor kan het gebeuren dat u een eigen bijdrage moet betalen. In de folder Uw verblijf in het MCA, waarom een eigen bijdrage, vindt u meer infor matie hierover. Vraag erom bij de verpleeg kundige of kijk op Indicatie van het CIZ Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. U krijgt deze van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, Dit is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Na uw indicatie kunt u kiezen voor twee soorten AWBZ-zorg. Zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg in natura Bij zorg in natura krijgt u de zorg van een zorgaanbieder zoals een thuiszorgorganisatie, een verpleeg- of verzorgingshuis. Na ontvangst van de indicatie van het CIZ vraagt het Zorgkantoor NHN de zorg voor u aan bij de zorgaanbieder van uw voorkeur. Het Zorgkantoor regelt ook de betaling. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening van het CAK. Persoonsgebonden budget (PGB) Bij een persoonsgebonden budget ( krijgt u een bedrag waarmee u zelf uw zorg inkoopt of inhuurt. U regelt dan ook zelf de betaling. Met een PGB moet u dus zelf meer regelen. Mogelijk dat de PGB anders gaat worden uitgevoerd. 4

5 Wat regelt het transferpunt van het MCA voor u? Als u direct na uw ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig heeft, vragen de medewerkers van het transferpunt zorg voor u aan. Dat kan gaan om thuiszorg en/of een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Een verpleegkundige van de afdeling waar u opgenomen bent, bespreekt met u en uw naasten welke zorg u na ontslag nodig heeft. Deze verpleegkundige vraagt de zorg vervolgens aan bij het transferpunt van het MCA. Hier werken gespecialiseerde transferverpleegkundigen en medewerkers van het CIZ. Zij kunnen ieder vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring goed beoordelen welke zorg voor u nodig en wenselijk is. De medewerkers van het CIZ beslissen uiteindelijk welke en hoeveel zorg u krijgt. Algemene gang van zaken De verpleegkundige van de afdeling waar u opgenomen bent, bespreekt met u en uw naasten welke en hoeveel zorg u na uw ontslag eventueel nodig heeft. U geeft uw voorkeur aan voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. U geeft aan welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.* De verpleegkundige informeert het transferpunt van het MCA. Het transferpunt: - regelt de indicatie bij het CIZ, - neemt contact op met een zorgaanbieder en regelt de zorg, - geeft uw indicatie en aanvraag door aan het Zorgkantoor NHN die zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling. Vanaf dit moment houdt de bemoeienis van het transferpunt van het MCA op en regelt u alles weer zelf. Zo ontvangt u ook zelf de correspondentie van alle betrokken instanties. * Omdat er een tekort is aan plaatsen, kunnen we niet garanderen dat u direct na uw ontslag in het verpleeg- of verzorgingshuis van uw voorkeur wordt opgenomen. In overleg schrijven we u daarom in bij meerdere instellingen. Als u geen voorkeur heeft voor een bepaalde zorgaanbieder, benadert het transferpunt een verpleeg- of verzorgingshuis dat de zorg op korte termijn kan verlenen. Afdeling transferpunt 5

6 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Aanvraag thuiszorg Als u na uw ziekenhuisopname thuis tijdelijk hulp of zorg nodig heeft - denkt u bijvoorbeeld aan hulp bij wassen en aankleden of verpleegkundige zorg - dan kunt u een beroep doen op de thuiszorg. De medewerkers van het transferpunt van ons ziekenhuis regelen de indicatie van het CIZ en vragen de zorg in overleg met u en uw naasten aan. Zij houden rekening met uw voorkeur voor een bepaalde thuiszorginstelling. Zodra u thuiskomt uit het ziekenhuis, start de hulp en/of zorg van de thuiszorg. U vindt bijvoorbeeld de volgende thuiszorginstellingen in de regio: Evean, Actie Zorg, Zorgbedrijf, Viva zorggroep, De Omring, U kunt kiezen uit nog meer thuiszorginstellingen. Raadpleeg voor meer informatie het internet of informeer bij de transferverpleegkundige van ons ziekenhuis. Aanvraag opname in verpleeg- of verzorgingshuis Als uw gezondheid en conditie het niet toelaten dat u na ontslag uit het ziekenhuis naar huis gaat, vraagt het transferpunt een tijdelijke plaats voor u aan in een verpleeg-of verzorgingshuis. Of u naar een verpleeghuis of een verzorgingshuis gaat, hangt af van hoeveel zorg u nodig heeft. Positieve indicatie U bespreekt de aanvraag voor een plaats in een verpleeg-of verzorgingshuis met een verpleegkundige van de afdeling en/ of de transferverpleegkundige. Het transferpunt regelt vervolgens de aanvraag voor u. U geeft het CIZ daarmee toestemming om aanvullende informatie over uw gezondheid en zorgbehoefte op te vragen bij het MCA en dit zo nodig door te geven aan het verpleeg-of verzorgingshuis. Een medewerker van het ClZ beslist of u in aanmerking komt voor tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Deze CIZ medewerker overlegt met de transferverpleegkundige of komt bij u langs in het ziekenhuis. Bij een zogenoemde positieve indicatie meldt de transferverpleegkundige u aan bij het verpleeg- of verzorgingshuis van uw keuze. 6

7 Voorkeur voor een verpleeg- of verzorgingshuis Na afronding van uw behandeling kunt u in principe niet langer in het ziekenhuis verblijven. Om de kans op een plaats te vergroten, schrijven de medewerkers van het transferpunt u in bij meerdere verpleeg-of verzorgingshuizen. Uiteraard kunt u uw voorkeur aangeven. Het transferpunt houdt hier zoveel mogelijk rekening mee. Maar omdat er een tekort is aan plaatsen, kunnen we u niet garanderen dat u direct na uw ontslag uit het ziekenhuis in het verpleeg-of verzorgingshuis van uw voorkeur wordt opgenomen. Tijdelijke opname ter overbrugging Als er op uw ontslagdatum geen plaats vrij is in het verpleeg- of verzorgingshuis van uw voorkeur, wordt u tijdelijk in een ander verpleeghuis opgenomen. De transferverpleegkundige informeert u hierover. U blijft in ieder geval op de wachtlijst van het verpleeghuis van uw voorkeur staan. Houdt u zelf vinger aan de pols en neem contact op met het verpleeghuis van uw voorkeur. Vraag dan na hoe lang het duurt voordat er plaats voor u is. Eigen bijdrage AIs u een indicatie van het CIZ heeft gekregen voor AWBZ-zorg, gelden in het ziekenhuis de onderstaande regels. U betaalt een eigen bijdrage voor uw AWBZ gefinancierde zorg vanaf het moment: dat de behandeling in het ziekenhuis afgerond is, en u in het ziekenhuis in afwachting bent van een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis. Meer informatie hierover vindt u in de folder Uw verblijf in het MCA, waarom een eigen bijdrage? U vindt de folder op De folder is ook verkrijgbaar bij de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) bij de hoofdingang. Vervoer Het kan zijn dat het medisch noodzakelijk is dat u met een taxi of ambulance naar huis of een verpleeg- of verzorgingshuis gaat. Uw behandelend specialist geeft hiervoor dan een verklaring af. Afdeling transferpunt 7

8 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Wie regelt het vervoer? Als het nodig is dat u met een ambulance wordt vervoerd, dan regelt de secretaresse van de afdeling de ambulance voor u. Er is in de ambulance ruimte voor één begeleider en twee stukken handbagage. Wij vragen of u hier rekening mee wilt houden. Vervoer per taxi regelt u zelf of de secretaresse van de afdeling. Eigen bijdrage voor vervoer per taxi De taxi wordt alleen vergoed, als het medisch noodzakelijk is. Daarom heeft u van uw arts een verklaring nodig. U betaalt altijd wel een eigen bijdrage. Voor informatie over de hoogte van deze bijdrage, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor of uw ziektekostenverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat u de volledige taxikosten moet voorschieten. Familie of vrienden halen u op Het kan natuurlijk ook zijn dat u wordt opgehaald door familie of vrienden. Zij krijgen toestemming om de auto vlakbij de ingang te parkeren terwijl u in de hal op hen wacht. Lang parkeren is niet toegestaan omdat de ingang altijd goed bereikbaar moet zijn. Huisarts De arts van het ziekenhuis informeert uw huisarts schriftelijk over uw behandeling, de datum van ontslag en de eventuele nazorg. Wordt u opgehaald door vrienden of familie of reist u met een taxi? Dan regelt u het vervoer zelf. 8

9 Apotheek Als u medicijnen gebruikt, krijgt u bij ontslag een recept mee voor uw apotheek. Heeft u in de loop van de tijd vragen over uw medicijnen, dan kan uw apotheek ook informatie aan u geven. Vraag dan een gesprek aan bij uw apotheek. Als u slecht ter been bent, kunt u ook vragen of een medewerker van de apotheek bij u thuis langs kan komen. Vragen over het gebruik van medicijnen in relatie met uw ziekte kunt u het beste stellen aan uw huisarts. Bereikbaarheid transferpunt MCA Met vragen of voor meer informatie kunt u op werkdagen van uur contact opnemen met het transferpunt van het MCA. Het telefoonnummer is (072) Afdeling transferpunt 9

10 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Hulp van andere zorgaanbieders en uw gemeente Behalve op AWBZ-zorg kunt u een beroep doen op zorg en voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Denkt u bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, een aanpassing van uw woning of hulp bij vervoer. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. U kunt verder gebruikmaken van de dienstverlening van verschillende professionele en vrijwilligersorganisaties. Soms is deze hulp gratis. In andere gevallen betaalt u een (inkomensafhankelijke) bijdrage of abonnementskosten. Houdt u er rekening mee dat u deze hulp zelf moet regelen. Het transferpunt doet dit niet. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste hulpdiensten en zorgaanbieders én hun dienstverlening. Uw gemeente Huishoudelijke hulp - hulpmiddelen - woningaanpassing - inkomensondersteuning - vervoer Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen die hulp nodig heeft, kan een beroep doen op: hulp bij het huishouden (thuiszorg) personenalarmering woningaanpassing in verband met een beperking vervoer vervoersvoorziening zoals een scootmobiel vergoeding van vervoer rolstoel of ander hulpmiddel bij mobiliteit inkomensondersteunende voorzieningen. Aanvraag U kunt een aanvraag voor een voorziening indienen bij uw gemeente. Meer informatie vindt u in de gemeentegids of de website van uw gemeente. 10

11 Thuiszorgwinkels Uitleen - verhuur - verkoop van hulpmiddelen U kunt bij verschillende thuiszorgwinkels terecht voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen zoals een po-stoel, rolstoel, enzovoort. Houdt u er rekening mee dat voor het lenen van een aantal hulpmiddelen (rolstoel, rollator) legitimatie nodig is. In de regio Alkmaar kunt u terecht bij de thuiszorgwinkels van: Evean, Alkmaar Tel Internet: Viva Zorggroep Tel. (088) Internet: De Omring, Tel Internet: Voor meer informatie over andere thuiszorgwinkels kunt u onder andere terecht op internet. MEE Noordwest-Holland Ondersteuning en advies voor mensen met een verstandelijke / lichamelijke beperking MEE Noordwest-Holland is een onafhankelijke professionele organisatie voor individuele ondersteuning van mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, hun ouders/ verzorgers of andere directbetrokkenen. U kunt bij hen terecht voor: informatie en advies over zorg, wonen, onderwijs, vakantie, enzovoort hulp bij aanvragen van dienstverlening en zorg evaluatie van dienstverlening en zorg juridische ondersteuning ondersteuning in een crisissituatie. Tel. (072) Internet: Netwerk Palliatieve Zorg - zorg in de laatste levensfase Medische zorg - verpleegkundige zorg - psychosociale ondersteuning De zorg voor patiënten in hun laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Deze zorg is erop gericht dat patiënten met een ongeneeslijke aandoening in de laatste levensfase zoveel mogelijk kwaliteit van leven behouden. Zowel thuis als in een zorginstelling. U kunt voor palliatieve zorg een beroep doen op de thuiszorg, zorgcentra en Afdeling transferpunt 11

12 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis verpleeghuizen en hospices. Maar ook verschillende vrijwilligersorganisaties en het Steunpunt Mantelzorg bieden praktische en psychosociale hulp. Voor meer informatie over alle aanbieders van palliatieve zorg kunt u terecht bij het Netwerk Palliatieve Zorg bij u in de buurt. Zij geven onder andere de folder Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? uit. Deze folder bevat een compleet overzicht van alle betrokken hulpverlenende instanties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord- Holland Tel. (072) Internet: kopvannoordholland Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland Tel. (0229) Internet: westfriesland Netwerk Palliatieve Zorg Noord- Kennemerland Tel. (072) Internet: noordkennemerland Steunpunt Mantelzorg Noord- Kennemerland De Mantelzorgmakelaar Ondersteuning en advies voor mantelzorgers Misschien krijgt u na ontslag uit het ziekenhuis hulp en/of zorg van buren, familie of vrienden. Zij worden mantelzorgers genoemd. Mantelzorgers kunnen op hun beurt een beroep doen op zogenoemde Steunpunten Mantelzorg. In de regio Noord-Kennemerland zijn dat het Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland en/of De Mantelzorgmakelaar. Deze instanties bieden in samenwerking met vrijwilligersorganisatie Humanitas ondersteuning aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen er terecht voor praktische hulp, informatie en advies, persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten en cursussen. Samen met de gemeente Alkmaar geven zij de Gids voor mantelzorgers in Alkmaar uit. Steunpunt Mantelzorg Noord- Kennemerland Tel. (072) Internet: Mantelzorgmakelaar Tel. (072) Internet: 12

13 Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de: Mantelzorglijn Tel Internet: Stichting Respijtzorg Alkmaar De Bregthoeve, Zorghotel De Palatijn Tijdelijk verblijf Kunt u nog niet zelfstandig thuis wonen? Of wilt u uw naaste ontlasten omdat die al enige tijd u thuis langdurig en intensief verzorgt? Dan zijn er organisaties waar u tijdelijk kunt verblijven: De Bregthoeve in Schoorl. Tel. (072) Internet: Zorghotel De Palatijn in Alkmaar. Tel. (072) Internet: Stichting Respijtzorg Alkmaar. Het Respijthuis verzorgt alleen patiënten om de mantelzorger te ontlasten. Tel. (06) Internet: Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het tijdelijk verblijf. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of uw verblijf volledig of gedeeltelijk wordt vergoed. De Wering (ouderenwerk) Persoonlijke ondersteuning - sport en vrije tijd - maaltijdservice Al tientallen jaren kunnen 55-plussers voor persoonlijke ondersteuning een beroep doen op het ouderenwerk in hun gemeente. In de regio Alkmaar kunnen 55-plussers, gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers een ouderenadviseur van Stichting De Wering Ouderenadviesbureau benaderen voor vragen over wonen, zorg, welzijn of financiën. Deze adviseur biedt een luisterend oor en zoekt samen met u een oplossing voor een probleem. U kunt verder gebruikmaken van: De Wering Activiteiten, voor sportieve, educatieve en sociale activiteiten op verschillende locaties in Alkmaar voor 55-plussers. De Wering Maaltijdservice, voor ouderen vanaf 55 jaar en jongeren die niet in staat zijn om zelf boodschappen te doen en een maaltijd te bereiden. Tel. (072) Internet: Meer informatie over ouderenwerk in uw eigen regio vindt u in de gemeentegids of op de website van uw gemeente. Afdeling transferpunt 13

14 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Vrijwilligersorganisaties Humanitas en Wonen Plus Persoonlijke ondersteuning - praktische hulp Humanitas - persoonlijke ondersteuning Humanitas is een Nederlandse vereniging die hulp en zorg biedt op basis van humanistische uitgangspunten. Speciaal getrainde vrijwilligers bieden persoonlijke ondersteuning aan: - gehandicapten en chronisch zieken - mensen met geheugenproblemen - ouderen - mensen in de laatste levensfase - gezinnen met een autistisch kind - gezinnen met opvoedingsvragen - inburgeraars. Woont u niet in de regio Alkmaar? Kijk dan voor meer informatie op Wonen Plus - praktische hulp Wonen Plus is een vrijwilligersorganisatie die praktische hulp biedt aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. U kunt een abonnement nemen op de dienstverlening van Wonen Plus. Zij bieden onder andere hulp bij: - administratie - tuinonderhoud - vervoer - bezorgen van boodschappen en maaltijden - klussen in en rond huis. U kunt een beroep doen op de vrijwilligers van Humanitas voor bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit, gezelschap op eenzame momenten of ontlasting van mantelzorgers. Ook organiseert Humanitas kindervakantieweken, telefooncirkels en een maandelijkse zondagmiddaginloop voor ouderen. Tel. (072) Internet: Tel. (072) Internet: alkmaar 14

15 OV-taxi, Opbelbus en Valys Hulp bij vervoer Als u niet met het gewone openbaar vervoer kunt reizen, kunt u voor vervoer in de regio een beroep doen op de OV-taxi. Dit is een deeltaxi die u tegen een laag tarief van en naar een NS-station brengt. Voor ritten in de regio kunt u gebruikmaken van De Opbelbus. Voor familiebezoek of andere sociale of recreatieve bestemmingen buiten uw eigen regio kunt u een beroep doen op Valys. Balie van patiëntenvoorlichting MCA Voorlichting - folders en brochures Bij de balie van patiëntenvoorlichting van het MCA kunt u terecht voor informatie, folders en brochures over alle hulpdiensten en zorgaanbieders die in deze brochure staan. U vindt de balie op huisnummer 037 bij de hoofdingang van het ziekenhuis. De medewerkers helpen u graag verder. Desgewenst sturen zij u informatie toe. De balie is van maandag t/m donderdag open van uur en op vrijdag van uur. OV-taxi Tel Internet: Tel. (072) Opbelbus Tel. (072) Internet: Valys Tel Internet: Afdeling transferpunt 15

16 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Overzicht instanties hulp / zorg huishoudelijke hulp hulpmiddelen bij mobiliteit, bijvoorbeeld een rolstoel hulpmiddelen zoals krukken, po-stoel, enzovoort personenalarmering woningaanpassing persoonlijke ondersteuning zoals hulp bij aanvraag zorg, psychosociale begeleiding, gezinsondersteuning, enzovoort zorg in de laatste levensfase praktische hulp bijvoorbeeld bij uw administratie, tuinonderhoud, enzovoort maaltijdservice inkomensondersteuning sport en vrije tijd vervoer vergoeding van vervoer vervoersvoorziening zoals een scootmobiel ondersteuning mantelzorgers hulpdienst / zorgaanbieder gemeente (thuiszorg) gemeente thuiszorgwinkels gemeente (thuiszorg) gemeente MEE, Humanitas, ouderenwerk Netwerk Palliatieve Zorg, Humanitas Wonen Plus gemeente, ouderenwerk, Wonen Plus gemeente ouderenwerk OV -Taxi, Valys, Opbelbus (regio Alkmaar), Wonen Plus gemeente gemeente Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland,Mantelzorgmakelaar, Humanitas, Stichting Respijtzorg Alkmaar 16

17 Eigen notities Afdeling transferpunt 17

18 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis 18

19 Colofon Redactie: afdeling transferpunt afdeling marketing & communicatie Fotografie: beeldgroep MCA Vormgeving: beeldgroep MCA Oplage: 3000 / 2e druk / 2011 Druk: Marcelis van der Lee Adu Artikelnummer: Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting Afdeling transferpunt 19

20 Medisch Centrum Alkmaar Wilhelminalaan JD Alkmaar T (072) mca.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorg na uw ziekenhuisopname z 1 Als u na uw opname het WZA weer verlaat, betekent dit niet automatisch dat u alles weer zelf

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Algemeen Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname? Slingeland Ziekenhuis

Algemeen Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Transmurale zorg Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname? i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis extra zorg nodig. Het Transferbureau

Nadere informatie

ZORG NA ZIEKENHUISOPNAME

ZORG NA ZIEKENHUISOPNAME ZORG NA ZIEKENHUISOPNAME 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? 4 Wie regelt deze zorg? 4 Uw plichten rondom ontslag 5 Wanneer kan de zorg na de ziekenhuisopname

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Algemeen Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Zorg aan huis na een ziekenhuisopname. Slingeland Ziekenhuis

Algemeen Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Zorg aan huis na een ziekenhuisopname. Slingeland Ziekenhuis Algemeen Transmurale zorg Zorg aan huis na een ziekenhuisopname i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Mogelijk wilt u na uw opname in het ziekenhuis zorg aan huis ontvangen. In deze folder

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Afdeling transmurale zorg In Máxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Als u in het ziekenhuis bent opgenomen en medisch uitbehandeld bent, dan is het ziekenhuis voor u niet meer de juiste plaats om te verblijven. Maar misschien heeft u nog zorg

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Patiënteninformatie Goed geregeld Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat is gebruikelijke zorg? 4 Overige mogelijkheden om zelf zorg te regelen 5 Wanneer

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname Als u (nog) niet naar huis terug kunt

Zorg na een ziekenhuisopname Als u (nog) niet naar huis terug kunt Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis en worden ontslagen zodra dat medisch verantwoord is. Wanneer u na de ziekenhuisopname (nog) niet naar huis kunt, zijn er verschillende mogelijkheden:

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Zorg na ziekenhuisopname. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Zorg na ziekenhuisopname. rkz.nl Patiënteninformatie Zorg na ziekenhuisopname rkz.nl U bent opgenomen in het. Uw behandelend arts bekijkt dagelijks hoe het met u gaat en overlegt hierover met het verpleegkundig team van de afdeling. Zij

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

NAZORG. Na uw opname ADVIES

NAZORG. Na uw opname ADVIES NAZORG Na uw opname ADVIES Na uw opname Sommige patiënten hebben na ontslag uit het ziekenhuis nog hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp in de huishouding, verpleegkundige zorg of (tijdelijke) opvang

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag uit het ziekenhuis Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis besteden we veel aandacht aan kwaliteit

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Transferbureau. Uw zorg buiten het ziekenhuis

Transferbureau. Uw zorg buiten het ziekenhuis Transferbureau Uw zorg buiten het ziekenhuis Wat doet het transferbureau In het Dijklander Ziekenhuis regelt het transferbureau de zorg die buiten het ziekenhuis verleend wordt. Dit kan zijn zorg betreffen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis Uw arts en afdelingsverpleegkundige hebben met u besproken dat er nog extra zorg nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige schakelt hiervoor het

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Het kan gebeuren dat u na uw opname in het ziekenhuis, aanvullende zorg nodig heeft. Soms is meer zorg

Nadere informatie

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis Terminale Zorg Wanneer u en uw naasten deze folder onder ogen krijgen, heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en uw levensverwachting beperkt is. De behandeling

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

ZORG NA UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS WAT REGELT U ZELF?

ZORG NA UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS WAT REGELT U ZELF? ZORG NA UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS WAT REGELT U ZELF? Inleiding Inmiddels bent u of wordt u binnenkort opgenomen in ons ziekenhuis. Uw behandelend arts stelt uw ontslagdatum vast wanneer hij/zij vindt

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bureau Nazorg

PATIËNTEN INFORMATIE. Bureau Nazorg PATIËNTEN INFORMATIE Bureau Nazorg Door middel van deze informatiefolder wil Bureau Nazorg van het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven over de manier waarop de zorg is geregeld die u eventueel

Nadere informatie

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen.

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen. Transfer Zorg na uw ziekenhuisopname Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Deze zorg wordt in het Havenziekenhuis geregeld via de afdeling Transfer. In deze folder leest u

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Soorten zorg 5. 3 Bij wie vraagt u een indicatie aan 7. 4 Wat is uw eigen bijdrage? Wie kan u helpen?

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Soorten zorg 5. 3 Bij wie vraagt u een indicatie aan 7. 4 Wat is uw eigen bijdrage? Wie kan u helpen? De weg naar zorg Inhoud 1 Inleiding 3 2 Soorten zorg 5 3 Bij wie vraagt u een indicatie aan 7 4 Wat is uw eigen bijdrage? 13 5 Wie kan u helpen? 14 Dit boekje is een uitgave van Zorgkantoren Coöperatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

U kunt vanuit het ziekenhuis of thuis in een hospice worden opgenomen. Voor de opname in een hospice bestaan landelijk vastgestelde regels.

U kunt vanuit het ziekenhuis of thuis in een hospice worden opgenomen. Voor de opname in een hospice bestaan landelijk vastgestelde regels. Hospice Wat is een hospice Een hospice is een voorziening met 24 uurs zorg waar u kunt verblijven als u in de laatste, terminale fase van uw leven bent. Een hospice is gericht op palliatieve zorg. Dit

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bureau Nazorg

PATIËNTEN INFORMATIE. Bureau Nazorg PATIËNTEN INFORMATIE Bureau Nazorg Door middel van deze informatiefolder wil Bureau Nazorg van het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven over de manier waarop de zorg is geregeld die u eventueel

Nadere informatie

Opname in een verpleeghuis

Opname in een verpleeghuis Opname in een verpleeghuis Wanneer opname in een verpleeghuis U ligt in het ziekenhuis en de specialist heeft bepaald dat een verblijf in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. U bent echter nog niet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Hulp nodig na uw opname in het ziekenhuis?

Hulp nodig na uw opname in het ziekenhuis? Hulp nodig na uw opname in het ziekenhuis? Orthopedie Locatie Hoorn/Enkhuizen Hulp nodig na uw opname in het ziekenhuis? U bent opgenomen in het Westfriesgasthuis. Na uw behandeling in het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Palliatieve zorg thuis. Informatie voor patiënten en hun naasten over mogelijkheden van palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg thuis. Informatie voor patiënten en hun naasten over mogelijkheden van palliatieve zorg thuis Palliatieve zorg thuis Informatie voor patiënten en hun naasten over mogelijkheden van palliatieve zorg thuis Palliatieve zorg is er voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. Kwaliteit

Nadere informatie

Nazorgmogelijkheden. Spoedeisende Hulp

Nazorgmogelijkheden. Spoedeisende Hulp Nazorgmogelijkheden Spoedeisende Hulp Inleiding Er is sprake van een speciale situatie: de zorgvraag is te intensief voor de thuissituatie, maar er bestaat geen medische rechtvaardiging voor een ziekenhuisopname.

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Niet terug naar huis na opname in CWZ; opname in een verpleeghuis

Niet terug naar huis na opname in CWZ; opname in een verpleeghuis Niet terug naar huis na opname in CWZ; opname in een verpleeghuis Informatie voor patiënten en familie over opname of een overbruggingsplaats in een verpleeghuis 2 U bent opgenomen op een verpleegafdeling

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bureau Nazorg. De transferverpleegkundige

PATIËNTEN INFORMATIE. Bureau Nazorg. De transferverpleegkundige PATIËNTEN INFORMATIE Bureau Nazorg De transferverpleegkundige Door middel van deze informatiefolder wil Bureau Nazorg van het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven over de manier waarop de

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor regelt uw langdurige zorg Langdurige zorg nodig? De keuze is aan u! Hebt u blijvend, veel en vaak zorg nodig? En 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid

Nadere informatie

Tijdelijke opname in een woonzorgcentrum met 24-uurs zorg

Tijdelijke opname in een woonzorgcentrum met 24-uurs zorg Tijdelijke opname in een woonzorgcentrum met 24-uurs zorg Wanneer tijdelijk opname U ligt in het ziekenhuis en de specialist heeft bepaald dat een verblijf in het ziekenhuis niet verder noodzakelijk is.

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Dagbehandeling oncologie

Dagbehandeling oncologie Dagbehandeling oncologie Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave 1. Dagbehandeling oncologie 2. Verpleegkundig spreekuur 3. Bloeduitslagen 4. Telefonisch consult 5. De verpleegkundige zorg 6. Uw verblijf

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wonen in een zorginstelling?

Nadere informatie

Thuiszorg na een buismaagoperatie

Thuiszorg na een buismaagoperatie Chirurgie Thuiszorg na een buismaagoperatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI047 / Thuiszorg na een buismaagoperatie / 17-07-2014 2 Thuiszorg

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie