Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88"

Transcriptie

1 GENEALOGISCHE BRONNEN versie Doopboeken en geboorteregisters Achterveld,katholiek Doopboeken kopie, zonder inv.nr. idem *) kopie, zonder inv.nr. Barneveld, gereformeerd, (hervormd) Doopboeken inv.nr.ra 183 idem inv.nr.ra 184 **) idem inv.nr.ra 185 idem inv.nr.ra 186 idem inv.nr.ra 187 idem inv.nr.ra 188 Geboorteregisters 1811 inv.nr.ga 286 idem inv.nr.ga 287 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88 Barneveld, katholiek ***) doopinschrijvingen inv.nr. RA 194 idem *) inv.nr. RA 195 Garderen,gereformeerd, (hervormd) doopinschrijvingen inv.nr. RA 197 idem inv.nr. RA 198 idem microfiches CBG geboorteregister inv.nr. GA 337 *) Op de dopen RK parochie Achteveld is door J.H.M. Putman een klapper vervaardigd (Eemlandse klappers, deel 3). Hierin zijn de dopen per gezin vermeld! De klapper is in de studiezaal aanwezig. **) Doopinschrijvingen over de jaren 1655 t/m 1661 zijn dus niet voorhanden! ***) Extract uit het doopboek der RK-statie te Achterveld over voor zover het personen betreft die onder Barneveld en Voorthuizen geboren zijn. Kootwijk, gereformeerd, (hervormd) doopinschrijvingen inv.nr. RA 200 idem inv.nr. RA 201

2 idem Inv.nr. RA 202 *) idem (1767) microfiches CBG geboorteregister inv.nr. GA 337 Kootwijk, gereformeerde kerk doopboek juli 1955 inv.nr. Gereformeerde kerk Kootwijk 68 Voorthuizen, gereformeerd, (hervormd) doopinschrijvingen inv.nr. RA 205 (afschrift,18 e eeuw) idem inv.nr. RA 206 idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem kopie, zonder inv.nr. idem kopie, zonder inv.nr. geboorteregister inv.nr.ga 337, Voorthuizen, gereformeerde kerk doopboek aug 1924 inv.nr.gereformeerde kerk Vhz 39 n.b. Tevens vermeldende lidmaten, alsmede in afschrift doopinschrijvingen Voorthuizen, katholiek doopinschrijvingen inv.nr. RA 195 n.b. Extract uit het doopboek der RK-statie te Achterveld over ,voor zover het personen betreft die onder Barneveld en Voorthuizen begraven zijn. Nadere toegangen Op de collectie Doop-, trouw- en begraafboeken is een Naamlijst vervaardigd welke verwijst naar de inventarisnummers en de bladzijde. In de laatste kolom is een codering opgenomen: D=doop, B=begraven, T=gehuwd, enz. De naamlijsten voor de DTB s van Barneveld zijn ondergebracht in zes delen: A-C,D-G,H,I-J,K-R,S-Z; Garderen in twee delen: A-I en J-Z; Kootwijk in één deel en Voorthuizen in vier delen: A-F, GH, I-M en N-Z. De geboorteakten zijn tevens vermeld in de Tafel op de registers van de burgerlijke stand van Barneveld, Geboorten Hierin staan,alfabetisch en per tien jaar, alle akten vermeld. Helaas werd er in een periode van tien jaar niet per periode maar per jaar gealfabetiseerd, hetgeen inhoudt dat men telkens tien jaren moet nazien. Daarbij werd de datum van het opmaken der akte vermeld en niet die der geboorte zodat wij hebben gemeend een nieuwe ingang te maken, samengebracht in een kaartsysteem. De kaartjes vermelden behalve de aktedatum ook de geboortedatum en zijn over de hele periode van tien jaar gealfabetiseerd. *) Doopinschrijvingen over de jaren 1770 t/m 1771 zijn dus niet voorhanden! Lidmatenregisters Barneveld, gereformeerd, (hervormd) lidmatenboeken kopie, zonder inv.nr. Barneveld, gereformeerde kerk register, lidmaten inv.nr. Gereformeerde kerk Barneveld 93 register, lidmaten - 8 okt.1946 inv.nr. Gereformeerde kerk Barneveld 94 idem sep inv.nr. Gereformeerde kerk Barneveld 95 Garderen, gereformeerd, (hervormd) lidmatenboek inv.nr. RA 197 idem uittreksel uit Handelingen Kerkeraad

3 Kootwijk, gereformeerd, (hervormd) lidmatenboek microfiches CBG Kootwijk gereformeerde kerk lidmatenboeken inv.nr. Gereformeerde kerk Kootwijk 70 idem inv.nr. Gereformeerde kerk Kootwijk71 Voorthuizen, gereformeerd, (hervormd) lidmatenboek kopie, zonder inv.nr. idem kopie, zonder inv.nr. idem kopie, zonder inv.nr. idem kopie, zonder inv.nr. idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem microfiches CBG Voorthuizen, gereformeerde kerk lidmatenboek april 1906 inv.nr. Gereformeerde kerk Vhz 40 idem - z.j inv.nr. Gereformeerde kerk Vhz 41 Nadere toegangen Op de collectie Doop-, trouw- en begraafboeken is een Naamlijst vervaardigd welke verwijst naar de inventarisnummers en de bladzijde. In de laatste kolom is een codering opgenomen, onder andere L=lidmaat. De naamlijsten voor de DTB s van Barneveld zijn ondergebracht in zes delen: A-C, D-G, H, I-J, K-R,en S-Z; Garderen in twee delen: A-I en J-Z; Kootwijk in één deel en Voorthuizen in vier delen A-F, G-H, I-M en NZ. * In de inv.nrs.ra 200 en 201 komen lidmatenlijsten voor. Hierin komen de oorspronkelijke doop- en huwelijksinschrijvingen voor van en ** Lidmatenaantekeningen over de jaren 1733 t/m 1736 zijn dus niet voorhanden! Trouwboeken en huwelijksregisters Achterveld, katholiek Trouwboek Barneveld, gereformeerd, (hervormd) Trouwboek inv.nr. RA 183 idem inv.nr. RA 184 idem inv.nr. RA 185 idem inv.nr. RA 186 idem inv.nr. RA 187 idem inv.nr. RA189 Barneveld, gereformeerde kerk Huwelijksregisters inv.nr. Gereformeerde kerk Barneveld 90 idem inv.nr. Gereformeerde kerk Barneveld 91 Barneveld, katholiek Trouwboek inv.nr. RA 194 Barneveld, huwelijkscommissarissen Trouwboek inv.nr. RA 196 Huwelijksregisters inv.nr. GA 286 idem inv.nr. GA 288 idem idem idem

4 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem * Trouwboeken over de jaren zijn dus niet voorhanden! Gemeente Barneveld huwelijksbijlagen microfiches CBG idem mm rolfilm idem mm rolfilm idem mm rolfilm idem mm rolfilm Garderen, gereformeerd, (hervormd) Trouwboek inv.nr. RA 197 idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem microfiches CBG Garderen, huwelijkscommissarissen Trouwboek inv.nr. RA 199 Huwelijksregisters inv.nr. GA 338 Kootwijk, gereformeerd, (hervormd) Trouwboek inv.nr. RA 200 idem inv.nr. RA 201 idem inv.nr. RA 203 * idem microfiches CBG Huwelijksregisters inv.nr. GA 338 Kootwijk, gereformeerde kerk Trouwboek 1889 sep 1955 inv.nr.gereformeerde kerk Kootwijk 69 Voorthuizen, gereformeerd, (hervormd) Trouwboek inv.nr. RA 207 idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem microfiches CBG idem microfiches CBG Voorthuizen, huwelijkscommissarissen Trouwboek inv.nr. RA 210

5 Huwelijksregisters inv.nr. GA 338 NB. In de registers van huwelijksvoltrekkingen te Voorthuizen ontbrak het jaar Dankzij de medewerking van het Rijksarchief te Arnhem zijn de akten uit dit jaar in kopie voorhanden. Zie verder onder Barneveld * De akten uit het jaar 1771 ontbreken! nadere toegangen: Op de collectie Doop-,trouw- en begraafboeken is een Naamlijst vervaardigd welke verwijst naar de inventarisnummers en de bladzijde. In de laatste kolom is een codering opgenomen: D=doop, B=begraven, T=gehuwd (denk erom, meestal ondertrouwdatum!) enz. De naamlijsten voor de DTB-s van Barneveld zijn ondergebracht in zes delen: A-C, D-G, H, I-J, K-R, en S-Z ; Garderen in twee delen A-I en J-Z ; Kootwijk in één deel en Voorthuizen in vier delen A-F, G-H, I-M, en N-Z. De huwelijksakten zijn tevens vermeld in de Tafel op de registers van de burgerlijkse stand van Barneveld, Huwelijken Helaas werd er in een periode van tien jaar niet per periode maar per jaar gealfabetiseerd, hetgeen inhoudt dat men telkens tien jaar moet nazien, zowel op naam van de man als op naam van de vrouw. Wij hebben daarom een nieuwe ingang gemaakt, samen gebracht in een kaartsysteem. De kaartjes vermelden behalve de huwelijksdatum de namen van de gehuwden, mannen en vrouwen zijn door elkaar gealfabetiseerd over de hele periode van tien jaar. In de hierboven genoemde Tienjaarlijkse tafels is in de periode verzuimd een lijst bruiden - bruidegoms op te maken, zoals vanaf 1822 wel het geval was. In de studiezaal is daarom de publicatie Aanvulling op de 10-jaarlijkse tafels van de huwelijksvoltrekkingen in de gemeente Barneveld , bruiden-bruidegoms, datum aanwezig. Begraafboeken en overlijdensregisters Barneveld, gereformeerd (hervormd) Begraafboek inv.nr. RA 190 idem inv.nr. RA 191 idem Inv.nr. RA 192 idem inv.nr. RA 193 Begraafboek eigen publicatie (nr.11), inv.nr. GA 169 idem idem, betreft vergelijking tussen overlijdensregister en begraafboek! Overlijdensregisters Inv.nr.GA 286 idem inv.nr.ga 289 idem idem idem idem idem idem idem idem Idem idem idem idem idem idem idem idem idem

6 Lijst van eigen graven in de kerk te Barneveld, ca. 1650, inv.nr.ga 178, 1 stuk Register van graven op de (oude) Algemene Begraafplaats aan de Kallenbroekerweg, 1 deel Barneveld, katholiek grafregister kerk ± 1490 (1550) eigen publicatie (nr.9) ook Barnevelders in: doodboek parochie Achterveld in kopie, studiezaal Garderen, gereformeerd, (hervormd) begraafboek *) microfiches CBG overlijdensregisters inv.nr.ga 339 Voorts beschikt de dienst over een publicatie van H. Knevel waarin over de periode alle aantekeningen met betrekking tot uitgaven en inkomsten betreffende begrafenissen uit het diaconie-archief zijn opgenomen. Dankzij het werk van de heer Knevel ontstond een lijst met circa 800 namen van mensen die in Garderen overleden en begraven zijn. Kootwijk, gereformeerd (hervormd) Begraafboek inv.nr. RA 204 idem *) microfiches CBG Overlijdensregister inv.nr.ga 339 Voorthuizen, gereformeerd (hervormd) Begraafboek inv.nr. RA 208 idem inv.nr. RA 209 register graven in kerk z.j. microfiches CBG overlijdensregisters inv.nr. GA 339 Begraafregister Voorthuizen, , en aanduiding der graven, z.j. 1 deel nadere toegangen: Op de collectie Doop-, trouw- en begraafboeken is een Naamlijst vervaardigd welke verwijst naar de inventarisnummers en de bladzijde. In de laatste kolom is een codering opgenomen: D=doop, B=begraven, enz. De naamlijsten voor de DTB s van Barneveld zijn ondergebracht in zes delen: A-C, D-G, H, I-J, K-R en S-Z.; Garderen in twee delen: A-I en JZ; Kootwijk in één deel en Voorthuizen in vier delen: A-F, G-H, I-M en N-Z. De overlijdensakten zijn tevens vermeld in de Tafel op de registers van de burgerlijke stand van Barneveld, Overlijden Hierin staan, alfabetisch en per tien jaar, alle akten vermeld. Helaas werd in een periode van tien jaar niet per periode maar per jaar gealfabetiseerd, hetgeen inhoudt dat men telkens tien jaren moet nazien. Daarbij werd de datum van het opmaken der akte vermeld en niet die van het overlijden zodat wij hebben gemeend een nieuwe ingang te maken, samengebracht in een kaartsysteem. De kaartjes vermelden behalve de aktedatum, ook de overlijdensdatum en zijn over de hele periode van tien jaar gealfabetiseerd. In 1988 verscheen als deel 11 in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld de publicatie Begraafboek Barneveld met aanvullingen op het doodboek In het eerste gedeelte werden de begrafenissen uit de periode opgenomen omdat er in dat tijdvak nog geen doodboek bestond. Het tweede deel bestaat uit een vergelijking van het doodboek met het begraafboek. Dit onderzoek leverde vele aanvullende gegevens op. *) Inkomsten en uitgaven diaconie Kootwijk waarin posten m.b.t. begrafenissen.

7 Bevolkingsregisters periode: volgnr.: omschrijving: Klapper dienstboden. Esveld, Kallenbroek en De Glind; Register dienstboden Voorthuizen, Garderen en Kootwijk met buurschappen; Klapper Barneveld dorp, Esveld, Kallenbroek, De Glind, Garderen en Kootwijk. 2. Dienstboden Barneveld, Garderen en buurschappen en Kootwijk en buurschappen 3. Barneveld dorp. 4. Barneveld buurschappen Barneveld dorp. 6. Barneveld buurschappen. 7. Voorthuizen dorp en buurschappen, alsmede dienstboden 8. Garderen dorp en buurschappen Barneveld dorp. 10. Barneveld buurschappen. 11. Voorthuizen dorp en buurschappen. 12. Garderen dorp en buurschappen Barneveld buurschappen. 14. Barneveld dorp en dienstboden. 15. Voorthuizen dorp, buurschappen en dienstboden 16. Garderen, Kootwijk met buurschappen en dienstboden Barneveld dorp en dienstboden. 18. Barneveld buurschappen en dienstboden. 19. Voorthuizen dorp en buurschappen, alsmede dienstboden 20. Garderen dorp en buurschappen, alsmede dienstboden Barneveld dorp. 22. Barneveld buurschappen. 23. Barneveld dienstboden. 24. Voorthuizen dorp en buurschappen. 25. Garderen. Kootwijk, dorp en buurschappen.

8 26. Voorthuizen dorp en buurschappen alsmede dienstboden. Garderen dorp Kootwijk dorp en buurschappen alsmede de dienstboden Barneveld dorp Barneveld dorp II. 29. Barneveld buurschappen. 30. Barneveld dorp en buurschappen alsmede dienstboden. 31. Voorthuizen en Zeumeren. 32. Harselaar en Zwartebroek (tevens Terschuur). 33. Garderen, Kootwijk, dorpen en buurschappen. 34. Voorthuizen dorp en buurschappen, Garderen dorp,kootwijk dorp en buurschappen alsmede dienstboden nadere toegangen: Op de hiervoor vermelde delen van het bevolkingsregister is een klapper vervaardigd. De alfabetisch geordende kaartjes vermelden: geslachtsnaam (eventueel weduwe van... ), voornamen, geboortedatum en -plaats, nummer van het boek of de boeken waarin betrokkene voorkomt en de bladzijde(n). Alfabetisch register gezinshoofden Alfabetisch register inwonende personen Alfabetisch register dienstboden en knechten Registers van opgenomen en afgevoerde personen alsmede verhuizingen binnen de gemeente Barneveld , half 1922, half Registers van opgenomen personen in de gemeente Barneveld

9 Registers van afgevoerde personen uit de gemeente Barneveld Klapper op het bevolkingsregister van de gemeente Barneveld, geordend op de eerste letter van de achternaam, Opmerking: De hierboven genoemde registers zijn verwerkt in de 34 delen van het bevolkingsregister. Men zou kunnen stellen dat het één basisbron is voor het ander. Mensen maken fouten en zo kan het gebeuren dat deze verwerking niet, dan wel ten dele is geschied. Bevat het bevolkingsregister naar uw mening niet alle gegevens dan verdient het aanbeveling een van de hierboven genoemde basisregisters te raadplegen. Gezinspersoonskaarten Alfabetisch geordende verzameling gezinspersoonskaarten , te raadplegen op microfilm. Op deze kaarten staan zowel bevolkingsgegevens als informatie met betrekking tot het desbetreffende huis vermeld. Bij het laatste huisnummer wordt aangegeven welke straatnaam hier later aan werd toegekend. Alfabetisch geordende verzameling kaarten van dienstboden en knechten , opgeborgen in 6 bakken. Alfabetisch geordende verzameling verwijskaarten (persoon X staat vermeld op gezinskaart persoon Y) , opgeborgen in 8 bakken. Lijsten met gegevens over de bevolking, 1795, 1796,1798 en z.j., inv.nr. GA 131., 1 omslag Register ter inschrijving der verklaringen, door ingezetenen van den christelijke godsdienst af te leggen,wegens aanneming van geslachtsnamen, , inv.nr. GA 285. *) 1 band N.B. Inhoud: a. Geslachtsnamen aangenomen door personen die de Joodse godsdienst belijden; b. Geslachtsnamen aangenomen door personen die de Christelijke godsdienst belijden; c.geslachtsnamen aangenomen door personen in de gemeente Barneveld in het jaar 1826 en d. Alfabetische index op de aangenomen geslachtnamen onder b. Mairie, later gemeente Voorthuizen, 1812 t/m 1817 Régistre civique de la commune de Voorthuizen. Lijst met namen van de mannelijke bevolking, 1811, inv.nr. GA 369, 1 katern. Gemeente Barneveld. Huisnummers en bewoners, Staten van huisnummers en hoofdbewoners. Barneveld-dorp en buurschappen, Voorthuizen-dorp en buurschappen, Garderen-dorp en buurschappen, Kootwijk, Met aanvullingen en vernummeringen. 1 deel. n.b: Barneveld-buurschappen: met boerderijnamen; Voorthuizen-dorp: met enige huisnamen; Voorthuizen buurschappen: met boerderijnamen en

10 Garderen buurschappen: met boerderijnamen. Nominatieve staat der ingezetenen in het dorp Barneveld. Primitief bevolkingsregister, delen n.b. 1 e register: Barneveld-dorp, Kootwijk en Kootwijkerbroek. 2 e register: Barneveld-dorp en buurschappen (met boerderijnamen), Voorthuizen-dorp en buurschappen (met boerderijnamen), Garderen-dorp en buurschappen (met boerderijnamen) en Kootwijk. Staten van huisnummers, straatnamen en hoofdbewoners. Barneveld-dorp, Barneveld buurschappen, Voorthuizen-dorp, Voorthuizen buurschappen, Garderen-dorp, Garderen buurschappen, Kootwijk en Kootwijkerbroek, , 1 deel n.b. Opschrift Nairac *) Zie deel 1 uit de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld, getiteld, Aangenomen geslachtsnamen gemeente Barneveld Hierin alfabetische lijsten op de aangenomen geslachtsnamen en de oorspronkelijke patroniemen. Nommers der huizen, Staten van huisnummers, hoofdbewoners, kadastrale aanduidingen en eigenaren. Barneveld-dorp en buurschappen, Voorthuizen-dorp en buurschappen, Garderen-dorp en buurschappen, Kootwijk en Kootwijkerbroek. n.b. Bevat ook oude en nieuwe nummers en boerderijnummers Staten van huisnummers, hoofdbewoners ( geklassificeerden ) en klassen van aanslag, ingedeeld naar dorpen en buurschappen, deel. Staten van huisnummers, hoofdbewoners en classificatienummer. Voorthuizen en buurschappen, deel. Nommers der gebouwen. Staten van bouwjaren,huisnamen, vernummeringen, hoofdbewoners, kadastrale aanduiding, huurwaarde en eigenaren, deel. n.b. Dorpen en buurschappen in de gemeente Barneveld. Staten van huisnummers en hoofdbewoners, ingedeeld naar dorpen en buurschappen, ca 1920? 1 deel. kaartsystemen Bevolkingregister Klapperkaartjes op naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, boek- en bladzijdenummers. Personen Barneveld en De Glind * Kaartjes op naam, met gegevens over diverse personen met bronvermeldingen. Personen Garderen, Kootwijk(erbroek), Stroe, Elspeet en Uddel * Kaartjes op naam, met gegevens over diverse personen met bronvermeldingen. Personen Voorthuizen, Terschuur en Zwartebroek * Kaartjes op naam, met gegevens over diverse personen met bronvermeldingen. Pastoors en predikanten Kaartjes op naam, plaats van herkomst en aankomstdatum, plaats van vestiging en vertrekdatum. Aangenomen geslachtsnamen. Kaartjes op aangenomen naam, en vermelding vorige naam (patroniem). Kaartsysteem bewoners dorp Barneveld in 1798 (inv.nr. GA 246). Kaartjes op naam, beroep,burgerlijke staat en gezinssamenstelling. Kaartsysteem personen die in de periode een paspoort hebben gekregen.

11 Klapperkaartjes op naam, geboorteplaats en -datum, datum aanvraag paspoort en eventuele aanwezigheid pasfoto. Tienjaarlijkse tafels op de registers van de burgerlijke stand, (geboorte, huwelijk en overlijden). Kaartjes op naam, datum aangifte, namen ouders, verwijzing naar aktenummer. * NB: Deze zijn bijgehouden tot en met 1995, daarna opgenomen in een lijst van gepubliceerde biografieën. Deze lijst is te vinden in een geautomatiseerd bestand en wordt tevens bijgehouden op onze internetsite: "lijst reeds gepubliceerde biografieën". II KIEZERS EN POLITICI Lijsten van stemgerechtigde burgers Lijst van inwoners van Barneveld die voor de Nationale Conventie gestemd hebben, 1795, inv.nr. GA stukken Verklaringen van stemgerechtigden op de rechten van de mens en burger, , inv.nr. GA omslag Lijst van de bevolking in het kerspel Barneveld opgemaakt voor de grondvergaderingen, 1797, inv.nr. GA lias Lijsten van stemgerechtigden voor de grondvergaderingen; met lijsten van gekozenen en telstaten, , inv.nr. GA omslag Stemregister des ambts Barneveld en Constitutioneel Stemboek. Verklaring van trouw aan het Bataafse volk en aan de constitutie, , inv.nr. GA deel n.b. Na het afschrift van een stemlijst van 1798 hebben de burgers hierin hun handtekening geplaatst. Verklaringen van afkeer van het stadshouderschap enz. en attestatie van goed vaderlanderschap, 1798, inv.nr. GA omslag Lijsten van kiesgerechtigden, katern Mairie, later gemeente Barneveld, 1812 t/m 1817 Lijsten van kiesgerechtigden in de gemeente Barneveld door de assemblés cantonnales, 1813, inv.nr. GA omslag

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, 1645-1811 Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 1-2 Index op de dtb-registers van Nijbroek 1677-1811 2 delen (1) Index A-I (2) Index J-Z N.B. Register 1557.1

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

1. Geboorte, huwelijk en overlijden pagina 1 2. Geboorte 3 3. Huwelijk en echtscheiding 4 4. Overlijden 5 5. Naamsaanneming 7

1. Geboorte, huwelijk en overlijden pagina 1 2. Geboorte 3 3. Huwelijk en echtscheiding 4 4. Overlijden 5 5. Naamsaanneming 7 0202. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1811-1967 De gemeente Voorst ontstond in 1818. Van 1811 1818 functioneerden de communes Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp. De akten van de burgerlijke stand werden

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 65 Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985; Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief; T.L.H. van de Sande, het Utrechts Archief, 2007 Februari 2016 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN ARCHIEFNUMMER 1.076 PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN TOELICHTING De Gelderse gemeente Laren is in 1852 begonnen met het aanleggen van een bevolkingsregister. Van de periode daarvoor

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen Toelichting: Kolom scans: zijn er digitale scans aanwezig? Kolom zoeken op : is de genealogische bron doorzoekbaar op? Koppeling: is de gekoppeld aan een scan? Opmerkingen: eventuele extra aanwijzingen

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo Nummer Toegang: NL-AmrRAA- Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo J.R. Persman en J.J. Zonjee Regionaal Archief Alkmaar NL-AmrRAA- DTB Heiloo 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Informatieblad Bevolkingsregister

Informatieblad Bevolkingsregister Informatieblad Bevolkingsregister Achtergrond van het bevolkingsregister Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een volkstelling gehouden. Ook daarna zijn nog regelmatig volkstellingen

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.123 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.169 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg Nummer Toegang: 240 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg 1630-1819 Algemeen Rijksarchief / Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 240 240 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Bestuursdienst Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan hieronder

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen Overzicht van beschikbare primaire bronnen voor genealogisch onderzoek, aanwezig bij het STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND (en inmiddels ook voor een belangrijk

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Nummer archiefinventaris: 3.04.16.116 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Genealogie via internet

Genealogie via internet Genealogie via internet voor de beginnende stamboomonderzoeker Heemkundekring Boxtel door Hanneke Meulenaars 15 februari 2005 Doel van de avond Deze avond wordt u als beginnende genealogiebeoefenaar iets

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen Inhoudsopgave N.B.: Vanuit de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks doorklikken naar de rubrieken van de inventaris! 001. Aanwijzingen voor de gebruikers 205.

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Het bevolkingsregister van Voorst bestaat uit 47 delen. Deze zijn in de studiezaal op microfiche beschikbaar voor onderzoekers.

Het bevolkingsregister van Voorst bestaat uit 47 delen. Deze zijn in de studiezaal op microfiche beschikbaar voor onderzoekers. 203. Bevolkingsregister, 1830-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand D.J. Kortlang Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta / Nationaal Archief,

Nadere informatie

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten Algemene informatie Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS. Inleiding... pag. 2. Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers...

ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS. Inleiding... pag. 2. Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers... ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS INHOUD: Inleiding... pag. 2 Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers... 4 Bijlage 2: Beschrijving inhoud patiëntenregisters...

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. RIJKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT BESCHRIJVING VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT DATERENDE VAN VÓÓR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND DOOR L. KRUIJFF Bergen op Zoom

Nadere informatie

Indexwijzer. Archief 1 Stadsarchief, 1200 1572

Indexwijzer. Archief 1 Stadsarchief, 1200 1572 Indexwijzer Archief 1 Stadsarchief, 1200 1572 4 Klepboek: 1383-1438 5 Klepboek: 1410-1415 7 Klepboek: circa 1470 8 Klepboek: 1483-1487 9 Klepboek: 1403 1489 Index op: persoonsnaam (achternaam en patroniem),

Nadere informatie

werken met bronnen deel v een project van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs

werken met bronnen deel v een project van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs werken met bronnen deel v een project van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs I Michel Vanhalme I Doel Geschiedenisleraren helpen de verticale samenhang in de leerplanrealisatie

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER 308 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN HET BEVOLKINGSREGISTER OPGEMAAKT DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN

ARCHIEFNUMMER 308 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN HET BEVOLKINGSREGISTER OPGEMAAKT DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN ARCHIEFNUMMER 308 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN HET BEVOLKINGSREGISTER OPGEMAAKT DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN PLAATSINGSLIJST 1-13 Bevolkingsregisters, 1842-1861. 13 delen N.B. Ingedeeld volgens wijk

Nadere informatie

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Uit de Burgerlijke Stand ( vanaf 1811) en de Bevolkingsregisters (vanaf 1825) is na te gaan welke personen in Elst woonden in de 19e eeuw. De

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Archief van de Hervormde Gemeente te Schellingwoude

Archief van de Hervormde Gemeente te Schellingwoude Archief van de Hervormde Gemeente te Schellingwoude Algemene kenmerken Toegangsnummer: 390 Periode: 1792-1971 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Schellingwoude Inventaris ARCHIEF................................................................

Nadere informatie

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5176 Periode: 1811-1960 Archiefvormer Secretarie; afdeling Burgerlijke Stand (1852-1946)

Nadere informatie

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities:

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Jan R. Cirpka Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Kwartierstaat: alle voorouders van één persoon Parenteel: Alle nakomelingen van één voorouder Familiegeschiedenis Twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

LET OP!! AANVULLING MET BETREKKING TOT REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND (zie p. 7)

LET OP!! AANVULLING MET BETREKKING TOT REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND (zie p. 7) Invoerinstructies project Missing Links LET OP!! AANVULLING MET BETREKKING TOT REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND (zie p. 7) inleiding Bij het project Missing Links is het de bedoeling om al eerder ingevoerde

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF

TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF 1 TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF LET OP: De scans van de kopieën van de Doop-, Trouw- en begraafboeken bij het Nationaal Archief zijn beschikbaar

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Invoerinstructie Met oprechte deelneming

Invoerinstructie Met oprechte deelneming Algemene informatie Vanaf 1811 werd het overlijden van mensen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke gegevens

Nadere informatie

BRONNEN VOOR JOODSE GENEALOGIE IN DE NEDERLANDSE ARCHIEVEN

BRONNEN VOOR JOODSE GENEALOGIE IN DE NEDERLANDSE ARCHIEVEN Misjpoge 1991 nr 2, pagina 49-57 BRONNEN VOOR JOODSE GENEALOGIE IN DE NEDERLANDSE ARCHIEVEN I. Het Haagse Gemeente-archief 1. INLEIDING. Ook het Haagse Gemeente-archief merkt een duidelijke toename van

Nadere informatie

Levenslijnen. Een stappenplan voor genealogisch onderzoek

Levenslijnen. Een stappenplan voor genealogisch onderzoek Levenslijnen Een stappenplan voor genealogisch onderzoek Inhoudsopgave Mijn voorouders: op zoek naar levenslijnen... 2 Start van het onderzoek... 3 1. De eerste stappen... 4 Het begint thuis... 4 Zo schrijf

Nadere informatie

Jonas van der Stoel, geboren Charlois

Jonas van der Stoel, geboren Charlois Jonas van der Stoel, geboren Charlois 11-08-1838. Vanaf 1811 vormde Katendrecht samen met Charlois één gemeente, van 1816 tot 1874 was het een zelfstandige gemeente waarna het in 1874 weer met Charlois

Nadere informatie

Concordans wijknummers

Concordans wijknummers Concordans wijknummers 1810-1860 Sinds 1 januari 1811, maar mogelijk al vanaf het voorjaar van 1810, is er een geheel herziene nummering in gebruik, die weliswaar dezelfde wijkindeling heeft (vier wijken

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo.

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo. Inges[chreven] den 14 november [1744] Hendrik Derks Apperloo J[onge]M[an] met Catrina Daniels J[onge] D[ochter] beijde alhier en getr[ouwd] den 6 december alhier. 9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis

Nadere informatie

Inventaris Gemeentebestuur Harderwijk

Inventaris Gemeentebestuur Harderwijk Inventaris Gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943 IV. Bevolking. A. Bevolkingsregistratie. 789-791. Stukken betreffende de bevolkingsboekhouding, 1914-1943, met agenda's. 3 verbroken liassen 789. 1914-1919

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Nummer archiefinventaris: 3.04.17.006 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Herkomst van gegevens

Herkomst van gegevens Herkomst van gegevens T ot de invoering van de burgerlijke stand in 1811 was de kerkelijke administratie de meest uitgebreide vorm van bevolkingsregistratie. Omdat bijna iedereen vroeger tot een kerkgenootschap

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 01-05-2017 Achttienhoven BS Huwelijken 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS Huwelijken 1811-1882 De Vennip BS Geboorten 1849-1855 BS Overlijden

Nadere informatie

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk Vader en moeder: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 06193 Gemeente: Hasselt Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum:

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

G I D S V O O R G E N E A L O G I S C H O N D E R Z O E K A M S T E R D A M

G I D S V O O R G E N E A L O G I S C H O N D E R Z O E K A M S T E R D A M G I D S V O O R G E N E A L O G I S C H O N D E R Z O E K I N A M S T E R D A M STADSARCHIEF AMSTERDAM 2007 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens en faciliteiten...3 Studiezalen...4 Opzetten van een genealogie...6

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen Zoeken naar personen http://search.arch.be I. Beschikbare informatie Wat vindt u terug in de zoekrobot 'zoeken naar personen'? In de zoekrobot 'zoeken naar personen' vindt u het werk van vele vrijwilligers

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Om te beginnen... Roelof Vennik Gids voor Stamboomonderzoek blz., geïll. ISBN ,90

Om te beginnen... Roelof Vennik Gids voor Stamboomonderzoek blz., geïll. ISBN ,90 Om te beginnen... Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprentjes, diploma's, fotoalbums, poeziealbums, persoonsbewijzen, akten etc. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk,

Nadere informatie

Op zoek naar 'vroege' Rietbergs in Zutphen

Op zoek naar 'vroege' Rietbergs in Zutphen Ger Rietberg Op zoek naar 'vroege' Rietbergs in Zutphen De heer G. H. Rietberg uit Smilde heeft de lezers al eerder (pag. 1-5 van deze jaargang) aangenaam verrast met een genealogische bijdrage. Dit keer

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek

Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek De beste leerschool is de praktijk. Daarom word je aan de hand van een concreet voorbeeld - nogmaals stap voor stap door alle stadia van het onderzoek gevoerd. We

Nadere informatie