Indexwijzer. Archief 1 Stadsarchief,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indexwijzer. Archief 1 Stadsarchief, 1200 1572"

Transcriptie

1 Indexwijzer Archief 1 Stadsarchief, Klepboek: Klepboek: Klepboek: circa Klepboek: Klepboek: Index op: persoonsnaam (achternaam en patroniem), aardrijkskundige namen, straatnamen, pleinen, havens, etc., beroepen, huizen en gebouwen en onderwerpen. Zie voor latere klepboeken archief Keur -, ordonnantie - en publicatieboek: Index op: persoonsnaam (achternaam en patroniem), aardrijkskundige namen, straatnamen, pleinen, havens, etc., beroepen, huizen en gebouwen en onderwerpen. 14 Aktenboek: Niet volledige index op: huizen. 15 Aktenboek: Niet volledige index op: persoonsnaam, aardrijkskundige namen, straatnamen, huizen en onderwerpen. 433 Thesauriersrekening: Thesauriersrekening: Thesauriersrekening: Thesauriersrekening: Thesauriersrekening: Thesauriersrekening: 1490 Index op: persoonsnaam, aardrijkskundige namen, straatnamen, gebouwen en scheepsnamen, beroepen en onderwerpen. Andere toegangen op historische bronnen voor 1572 Publicaties op de studiezaal De oudste stadsrekeningen van Dordrecht , uitgegeven door J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof (bevat register) Regestenlijst behorende bij de inventaris van Archief 1, door J.L. van Dalen (bevat register). Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijdens het grafelijke huis van Holland, (bevat register). De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland (2 delen), uitgegeven door J.A. Fruin. Talrijke transcripties uit klep - en keurboeken. Geen register. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, uitgegeven door A.C.F. Koch en J.G. Kruisheer. Vier delen zijn verschenen, waarin alle oorkonden chronologisch zijn opgenomen. Een register ontbreekt nog. Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen enz. der stad Dordrecht (3 delen), door P.H. van de Wall, Dordrecht

2 Archief 3 Stadsarchief, Klepboek: Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen, ambten en beroepen. 22 Klepboek: Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen, ambten en beroepen, huwelijksrelaties en echtscheidingen en scheepsnamen. 23 Klepboek: Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen, ambten en beroepen. 24 Klepboek: Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen, ambten en beroepen. 25 Klepboek: Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen, ambten, beroepen en molens. 26 Klepboek: Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen, ambten en beroepen. Zie voor de index op de resoluties van de Oudraad en het Gerecht, de indexen in de kast op de studiezaal , , 9.50 en Verzoekschriften aan het stadsbestuur: Resoluties van de Kamer ten Beleide: Index op: persoonsnamen, aardrijkskundige namen, ambten en beroepen, gebouwen en schepen, straatnamen en onderwerpen Burgerboek: Burgerboek: Burgerboek: Burgerboek: Burgerboek: Index per deel op: persoonsnamen Akten van indemniteit (vertrokken): Akten van indemniteit (vertrokken): Eén index op: persoonsnamen, met vermelding van nieuwe plaats van vestiging en vertrekdatum Akten van indemniteit (ingekomen), aktenr : Akten van indemniteit (ingekomen), aktenr : Akten van indemniteit (ingekomen), aktenr : Akten van indemniteit (ingekomen), aktenr : Akten van indemniteit (ingekomen), aktenr : Akten van indemniteit (ingekomen),aktenr : Eén index op: persoonsnamen, met vermelding van het volgnummer van de akte. Als u een akte wilt aanvragen, vermeldt u inventarisnummer en aktenummer, bijvoorbeeld toegangsnummer 3, inv.nr. 2000, (specificatie) aktenummer Register van verkochte los - en lijfrentebrieven: Register van verkochte rentebrieven: Index op: persoonsnamen.

3 3962 Kohier van de 50e penning: 1580 Index op: persoonsnamen Kohier van de verponding: 1594 Index op: persoonsnamen, ambten en beroepen, onderwerpen (gebouwen, bedrijven en instellingen), straatnamen en huisnamen Kohier van de verponding: Kohier van de verponding: 1620 Eén index op: persoonsnamen, ambten en beroepen, onderwerpen (gebouwen, bedrijven en instellingen), straatnamen en huisnamen Kohier van de verponding: 1626 Index op: persoonsnamen, ambten en beroepen en huisnamen Kohier van de verponding: 1633 Index op: persoonsnamen, straatnamen, aardrijkskundige namen, huizen en gebouwen, onderwerpen (bedrijven en instellingen), ambten en beroepen Kohier van het haardstedengeld: Kohier van het haardstedengeld: Kohier van de verponding: 1608 Eén index op: persoonsnamen, ambten en beroepen, onderwerpen (bedrijven en instellingen), straatnamen, huizen en gebouwen Kohier van het hoofdgeld: 1622 Index op: persoonsnamen Kohier van de 200e penning: Kohier van de 200e penning: 1689 Index op: persoonsnamen Rekening van de rentekoop: Rekening van de rentekoop: 1588 Index op: persoonsnamen. Archief 4 Stadsarchief, Lijst van alle mannen van 18 jaar en ouder; de Liste civique: 1811 Index op: persoonsnaam. U kunt de Liste civique ook digitaal raadplegen via onze website: Kies 'Doorzoek indexen' en vervolgens 'Liste civique'. Archief 5 Stadsarchief, Notulen van het College van B&W: Algemene index op: trefwoord (onderwerp, persoonsnaam, geografische naam en straatnaam) Ingekomen en vertrokken personen: Index op: persoonsnaam. Dit is geen volledig overzicht maar een selectie gebaseerd op de akten van verhuur, verpachting en aanbesteding. 564 Concordantie wijk - en kadasternummers: Concordantie kadaster - en wijknummers: 1832 Zoekwijzer voor het vinden van het kadastrale perceelnummer wanneer het wijknummer bekend is en omgekeerd. 652 Bevolkingsoverzicht: Bevolkingsoverzicht: 1830 en 1840 Gecombineerde index op de bevolkingsoverzichten op 1 januari 1830 en 1840, gebaseerd op de volkstellingen van 1829 en Index op: persoonsnaam met verwijzing naar het wijknummer van de woning.

4 Archief 6 Stadsarchief, Notulen van de Gemeenteraad: Notulen van de Gemeenteraad: Notulen van de Gemeenteraad: Algemene indexen op: trefwoord (onderwerp, persoonsnaam, geografische naam en straatnaam). In deze index zijn niet opgenomen benoeming en ontslag van ambtenaren, verslagen, rekeningen en begrotingen van instellingen, jaarlijks terugkerende aanbestedingen en verhuringen. Zie daarvoor de jaarlijkse indexen. G betekent Geheim (in het zelfde deel apart geordend). De gemeenteraadsverslagen van 1857 tot 1970 zijn ook in gedrukte vorm te raadplegen. Zie hiervoor de catalogus van de bibliotheek Omnummering van de huizen: a Ongenummerde percelen: Concordantie vernummering huizen Singel: circa Omnummering van de huizen: Indexen op de twee voor de hele stad geldende omnummeringen. Per straat worden de oude en nieuwe huisnummers vermeld, de naam van de hoofdbewoner en het type gebouw (pakhuis, stalling, werkplaats enz.). In werden de wijknummers vervangen door huisnummers per straat, rode nummers voor bovenwoningen, zwarte nummers voor ongedeelde huizen en benedenwoningen, de even nummers aan de ene kant, de oneven aan de andere. Van 1955 tot 1958 werden de rode huisnummers afgeschaft en werden alle voordeuren en ingangen voorzien van zwarte nummers Ingekomen personen: Index op: persoonsnaam met vermelding van de vorige woonplaats en de datum van vestiging Vertrokken personen: Index op: persoonsnaam met vermelding van de datum van vertrek. De serie registers op ingekomen en vertrokken personen loopt door maar op de volgende delen is geen index. Zie de inventaris van archief 6. Archief 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht 36a Resoluties van Oudraad en Gerecht, deel 1-2: b Resoluties van Oudraad en Gerecht, deel 3-4: Resoluties van het Gerecht: Resoluties van de Oudraad: Resoluties van het Gerecht: 1794 Algemene indexen op: trefwoord (persoonsnaam, geografische naam, straatnaam en onderwerp) Registers van verzoekschriften aan het stadsbestuur: Index op: persoonsnaam met vermelding van beroep, plaats van herkomst en datum van het verzoekschrift.

5 693 Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: , Transportregisters: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregisters: Transportregisters: Transportregisters: Transportregister: Transportregister:

6 808a-809 Transportregisters: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregisters: Transportregisters: Transportregisters: Transportregisters: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Transportregister: Zoeken in de transportregisters Via de website. Kijk onder 'Doorzoek indexen', vervolgens 'Zoeken naar onroerend goed' en controleer of het deel waarin u zoekt al digitaal ontsloten is. Er komen naarmate het werk vordert steeds meer delen bij. Via de indexen die in de rij hier boven staan. Alle namen in de akten zijn in de indexen opgenomen. Bovendien zijn er in bijna alle gevallen ook indexen op namen van gebouwen, huizen en straten, op aardrijkskundige namen, onderwerpen en beroepen. Vanaf deel 832 zijn er ook indexen op firmanaam en vanaf 841 op wijknummer, want vanaf het jaar 1797 zijn de huizen genummerd. De meeste andere delen hebben een index uit de tijd van het register. Lastig is hier dat alleen kopers en schuldeisers daarin zijn opgenomen. Bovendien is bij de vroegste periode de index op voornaam. Er zijn ook delen die niet via een index toegankelijk zijn. Tenslotte is er nog een drietal delen met een index op alleen de schuldbrieven. Voor een deel geven die dus dezelfde informatie als hierboven is aangeduid. Voor minder toegankelijke delen kunnen ze een welkome aanvulling bieden. Van 1543 tot 1592 werden ook andere verklaringen in de registers afgeschreven, zoals machtigingen, procureurstellingen en getuigenverklaringen, maar vanaf 1593 (inventarisnummer 743) zijn het louter transporten (verkoop van onroerend goed) en schuldbekentenissen of hypotheekakten. De akten zijn kopieën, het origineel werd aan koper of schuldeiser overhandigd als bewijsstuk. 848 Index op schuldbrieven uit de delen : Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek:

7 27 Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Weesboek: Index op: persoonsnaam. Indexen op uittreksels van testamenten. U zoekt op de naam van de overledene en u vindt de verwijzing naar het betreffende folionummer. 40 Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Resoluties van de Weeskamer: Index op:persoonsnaam. 107 Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Dodenboek: Index op:persoonsnaam. Archief 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht 1 Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente:

8 7 Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Waalse Gemeente: Doopboek Engelse en Schotse Gemeente: Doopboek Evangelisch-Lutherse Gemeente: Doopboeken Rooms-katholieke parochie: Doopboek Oud katholieke parochie Voorstraat: Doopboek Oud Katholieke parochie Hoge Nieuwstraat: Indexen op: persoonsnaam (familienaam en/of patroniem). Op enkele delen bestaat een uitgebreidere index. Alle dopelingen staan op de website U kunt daar zoeken via de ingang 'Doorzoek indexen'. De uitgeprinte indexen op alle dopelingen staan op de studiezaal. De Hervormden staan alfabetisch op achternaam of patroniem van de vader. Er zijn twee reeksen en De dopelingen van Oud en Rooms-katholieken zijn opgenomen in één index en zijn eveneens op achternaam of patroniem van de vader gerangschikt. 16 Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Index op: persoonsnaam en beroepen. 19 Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: De trouwboeken (inventarisnummer 16-25) werden bijgehouden in de Augustijnenkerk. Ze bevatten echter alle echtparen die in de Hervormde Gemeente zijn getrouwd. Vanaf 1691 moest elke ondertrouw op het stadhuis worden ingeschreven. Dit is de verklaring waarom na 1703 indexen op de trouwboeken van de Hervormde Gemeente niet meer voorkomen. Zie verder Trouwboek Waalse Gemeente: Trouwboek Engelse en Schotse Gemeente: Trouwboek Evangelisch-Lutherse Gemeente: Trouwboeken Rooms-katholieke parochie: Trouwboek Oud katholieke parochie Voorstraat: Trouwboek Oud katholieke parochie Hoge Nieuwstraat: Rond 1710 ontstond een scheiding tussen Rooms- en Oud katholieken. De gegevens van vóór de afscheiding hebben dus betrekking op alle katholieken. 87 Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de Hervormden (stadhuis):

9 92 Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de niet Hervormden (stadhuis): Trouwboek van de niet Hervormden (stadhuis): Begraafboek van de Augustijnenkerk: Dodenboek van de Grote Kerk: Dodenboek van de Grote Kerk: Dodenboek van de Grote Kerk: Dodenboek van de Grote Kerk: Dodenboek van de Grote Kerk: Index op: persoonsnaam, onderwerpen en beroepen, straatnamen, huizen en gebouwen. 43 Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Begraafboek van de Grote Kerk: Rekeningen van de Nieuwkerk: Begraafboeken van de Nieuwkerk: Begraafboek van de Nieuwkerk: Begraafboek van de Nieuwkerk: Begraafboek van de Nieuwkerk: Begraafboek van de Nieuwkerk: Begraafboek van de Nieuwkerk: Dodenboek Rooms-katholieke parochie: Register van overledenen: Zie voor meer gegevens over overledenen in de jaren ook de indexen van de rekeningen van de Hervormde Gemeente (archief 27) en de gaardersregisters (archief 39). 30 Uitgegane attestaties Hervormden: Uitgegane attestaties Hervormden: Uitgegane attestaties Hervormden: Uitgegane attestaties Hervormden: Uitgegane attestaties Hervormden: Uitgegane attestaties Hervormden: Uitgegane attestaties Hervormden: Voor meer gegevens betreffende de afgegeven attestaties in de jaren zie tevens de indexen van de Hervormde Gemeente (archief 27). 78 Ingekomen attestaties Doopsgezinden: Uitgegane attestaties Doopsgezinden: Lidmaten Evangelisch-Lutherse Gemeente:

10 Archief 20 Notariële archieven van Dordrecht Er zijn twee soorten indexen: indexen die raadpleegbaar zijn via onze website en indexen gekopieerd uit de betreffende delen en gemaakt door notarissen. Indexen in de boekenkast: Op de rug staat het nummer van de notaris. Per deel (inventarisnummer) is een index gemaakt. Achter elk bruin tussenvel begint een nieuwe index. In die indexen is de alfabetische volgorde niet altijd consequent, soms op de namen van de personen voor wie de akten zijn opgesteld dan weer op het soort akte Jan van Heemskerck, 1: Hubrecht Balis, 2: Willem van den Brouck, 3-9: Pauwels Eelbo, 10-16: Gijsbert de Jager, 17-50: Anthonij Cloots, 51-54: Daniël Eelbo, 55-69: Dirck Coplaer, 70-79: Johan Schoormans, : Arent Muijs van Holij, a: Johan Reijns, : Gijsbert de Jager, : Johan Muijs van Holij, 132: Arent van Neten, : Arent van Neten, : Arent van Neten, : Arent van Neten, : Elias Vinck, : Johannes Melanen, : Adriaen van Benschop, : Hans Smits, : Adriaen de Haen, : Adriaen Meijnaert, : Willem Croonenborch, : Hugo van Dijck, : Gualterus Waltherij, : Jacobus van Hensboom, : Gillis van Hemert, : Samuel van der Heijden, : Cornelis Rens, 354: Jan van Ravesteijn, 355: Cornelis van der Grijp, : Johan Mugge, : Nicolaes de With, 362: Johannes van der Hoop, : Johan van Bijwaert, : Engelbrecht van der Grijp, : Adriaen Hagoort, :

11 20.42 Petrus van Son, : Petrus van Son, : Adriaen Heckenhouck, : Elias Venloo, : Pieter Anthonij Melanen, 511: Jacob van Dijck, : Jan de Bedts, : Jan de Bedts, : Adriaen Besemer, : Jacob de Jongh, : Gerard Muijs, 594: Albertus van Nievelt, : Gillis Mugge, : Adriaen van Leeuwen, 636: Samuel de Moraaz, : Bartholomeus van Gelsdorp, : Cornelis van Aensurgh, : Adriaen Hagoort, : Cornelis Kersse, 728: Aeldert Blanckert, : Gijsbert Beudt, 733: Jan van den Branden, : Huijbert van Wetten, : Pieter Venlo, : Andries Cant, : Willem Pasman, : Jacobus Vechoven, : Gerard de Haan, : Bartholomeus van der Star, : Jacob Beudt, : Roeland Nolthenius, : Pieter Dögen, : Gerardus Verveer, : Pieter van Well, : Pieter van Well, : Pieter van Well, : Pieter de Ruijter, : Justus de Caesteker, : Willem de Groot, : Pieter van Gelsdorp, : Pieter van Gelsdorp, : Anthonij Bax, : Sibertus van der Bank, : Jan van der Star, : Jan van der Star, : Leendert van der Horst, : Leendert van der Horst, : Jacobus van Steenbergen, 1162:

12 20.86 Petrus Johannes van Steenbergen, : Coenraad Brender à Brandis, : Jan Hendrik Schultz van Haegen, : Pieter Roos, : Abraham Adrianus van den Oever, : Abraham Adrianus van den Oever, : François Pistorius, : François Pistorius, 1294: Pieter Steven Schull, 1294: Anthonij de Fockert, : Bartholomeus van der Star, : Christiaan Voet, : Gerrardus Telders, : Julius Dominicus Schultz van Haegen, 1453: Jeremias van Laren, : Jacob Boon, 1511: Cornelis Bax, : Huijbert Struijk, : Huijbert Struijk, : Jan Willem van Steenbergen, : Stephanus van Dorsser, : Index op de website: persoonsnaam, straatnaam, gebouwen, huizen, herbergen, molens en schepen, onderwerpen (NB: in enkele indexen staan hier de molens en schepen), aardrijkskundige namen, dus plaatsnamen buiten Dordrecht, beroepen, ambten en functies (NB: in de meeste indexen wordt verwezen naar pagina s van de persoonsnamenindex). Bij 23 en 34 is er een index op persoonsnaam. Bij 27, 39, 56, 62 en 65 is er geen index op onderwerpen. Er zijn geen indexen op protocollen uit de periode Als nadere toegang kunnen de door de notarissen zelf aangelegde repertoria, die in de inventaris staan vermeld, worden gebruikt. Archief 27 Hervormde Gemeente van Dordrecht 239 Ingekomen attestaties: Ingekomen attestaties: Ingekomen attestaties: Ingekomen attestaties: Index op: persoonsnaam, met vermelding van adres en plaats van herkomst. 246 Uitgegane attestaties: Uitgegane attestaties: Index op: persoonsnaam, met vermelding van adres en plaats van vestiging. Voor meer gegevens betreffende ingekomen en vertrokken personen in de jaren zie ook de indexen van archief 3, inventarisnummer en en archief 11, inventarisnummer en Begraven in de Grote en Augustijnenkerk: Begraven in de Nieuwkerk: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken:

13 1692 Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in alle drie de kerken: Begraven in de Augustijnenkerk: Begraven in de Augustijnenkerk: Begraven in de Augustijnenkerk: Index op: persoonsnaam, met vermelding van de kerk en de begraafdatum. Namen van overledenen kunnen ook voorkomen in de rekeningen van de Kerkvoogdij. Begrafenissen werden doorgaans chronologisch en per Grote, Augustijnen- of Nieuwkerk ingeschreven. In sommige kerkrekeningen staan de inschrijvingen van de Grote en Augustijnenkerk in één chronologische volgorde, in de meeste rekeningen zijn er echter aparte folio s voor alle drie de kerken. In de regel staan de inschrijvingen in de volgorde Grote, Augustijnen- en Nieuwkerk. Archief 39 Gaardersarchieven van Dordrecht 3 Impost op het begraven (niet pro Deo): , Impost op het begraven (pro Deo): Index op: persoonsnaam met vermelding van de datum van begraven. Archief 98 Curatoren van het Gymnasium 94 Register van leerlingen van de Latijnse school: Register van leerlingen van het gymnasium: circa 1930 Archief 180 Algemene begraafplaats te Dordrecht 20 Begraafregister, A-D: Begraafregister, D-H: Begraafregister, H-K: Begraafregister, L-P: Begraafregister, Q-S: Begraafregister, T-Z: Begraafregister, A-Z: Begraafregister, A-D: Begraafregister, E-H: Begraafregister, I-L: Begraafregister, M-R: Begraafregister, R-S: Begraafregister, T-Z: Begraafregister, A-K: Begraafregister, L-Z: Begraafregister, A-Z: Begraafregister, A-B: Begraafregister, B-D: Begraafregister, D-G: Begraafregister, G-H: Begraafregister, H-K: Begraafregister, K:

14 24 Begraafregister, L-M: Begraafregister, M-Q: Begraafregister, R: Begraafregister, S: Begraafregister, S-T: Begraafregister, U-V: Begraafregister, V-Z: Begraafregister, A-G: Begraafregister, G-L: Begraafregister, M-R: Begraafregister, S-V: Begraafregister, W-Z: Begraafregister, A-G: Begraafregister, H-M: Begraafregister, N-Z: Begraafregister, A-P: Begraafregister, R-Z: Begraafregister, A-H: Begraafregister, H-V: Begraafregister, V-Z: Begraafregister, A-Z: Begraafregister, A-Z: Begraafregister, A-Z: Begraafregister, A-Z: Archief 240 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dubbeldam De doop- en trouwboeken hebben zowel betrekking op Dubbeldam als op Wiel-drecht en De Mijl, Krabbe en Nadort. Er is geen dodenregister of begraafboek van Dubbeldam bewaard gebleven. Er is bovendien geen index op de ontvangsten aan impost op het begraven. 1 Doopboek Hervormde Gemeente: Doopboek Hervormde Gemeente: a Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek Hervormde Gemeente: Trouwboek van het Gerecht: Impost op het trouwen: Index op de dopen: Index op: persoonsnaam van de vader met vermelding van de naam van de moeder en de doopdatum. Een index op de doop- en trouwboeken en de gaardersregisters van Dubbeldam is te vinden in de driedelige index op de studiezaal, vervaardigd door medewerkers van het Nationaal Archief. Deze index verwijst ook naar de DTB-gegevens van de woonkernen op het eiland IJsselmonde, waarvan alleen die van Zwijndrecht en Heerjansdam in Dordrecht te raadplegen zijn.

15 Archief 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Tienjarentafels op de geboorteakten: Tienjarentafels op de geboorteakten, Tienjarentafels op de huwelijksakten: Tienjarentafels op de overlijdensakten: Index per 10 jaar op: persoonsnaam bij geboorte op die van de vader of persoonsnaam bij huwelijk in de periode op die van de bruidegom, vanaf 1873 op bruidegom en bruid. -- Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op: persoonsnaam met vermelding van geboortejaar en verwijzing naar deel en bladnummer. De gezinskaarten staan alfabetisch op de naam van de hoofdbewoner. De eerste serie bestaat uit gezinnen die in 1937 nog in Dordrecht woonden; de tweede serie bestaat uit de afgelegde kaarten van gezinnen die door overlijden of vertrek niet meer als zodanig tot de Dordtse bevolking behoorden. Veelal lopen gegevens door tot Archief 257 Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam De gemeenten Wieldrecht en De Mijl, Krabbe en Nadort bestonden van 1818 tot 1857 en werden vervolgens bij Dubbeldam gevoegd. -- Index op de geboorten: Index op de huwelijken: Index op de overledenen: Deze indexen vervangen de tienjarentafels op microfiche, die voor de volledigheid worden vermeld. 4 Tienjarentafels op de geboorteakten: Tienjarentafels op de huwelijksakten: Tienjarentafels op de overlijdensakten: Index (per 10 jaar) op: persoonsnaam, bij geboorte op die van de vader. 6 Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister per wijk: Index op: persoonsnaam, met geboortejaar en verwijzing naar deel en bladnummer. Wieldrecht -- Index op geboorte, huwelijk en overlijden: Deze index vervangt de tienjarentafels op microfiche, die voor de volledigheid worden vermeld Tienjarentafels op de geboorteakten: Tienjarentafels op de huwelijksakten: Tienjarentafels op de overlijdensakten: Index (per 10 jaar) op: persoonsnaam, bij geboorte op die van de vader. De Mijl, Krabbe en Nadort Tienjarentafels op de geboorteakten: Tienjarentafels op de huwelijksakten: Tienjarentafels op de overlijdensakten: Index (per 10 jaar) op: persoonsnaam, bij geboorte op die van de vader.

16 Archief 500 Hervormde Gemeente van Alblasserdam 14 Trouwboek: Archief 583 Burgerlijke stand en bevolking van Klaaswaal Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregisters: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 584 Burgerlijke stand en bevolking van Numansdorp Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 610 Burgerlijke stand en bevolking van Strijen Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 614 Burgerlijke stand en bevolking van Papendrecht 2-10 Tienjarentafels geboorteakten: , Tienjarentafels huwelijksakten: , Tienjarentafels overlijdensakten: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht Tienjarentafels : Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 628 Burgerlijke stand en bevolking van Meerdervoort 4 Tienjarentafels: Index op het register van de staat van de bevolking:

17 Archief 629 Burgerlijke stand en bevolking van Kijfhoek 4 Tienjarentafels: Archief 630 Burgerlijke stand en bevolking van Heer Oudelandsambacht 4 Tienjarentafels: Archief 631 Burgerlijke stand en bevolking van Groote Lindt 8 Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Archief 639 Burgerlijke stand en bevolking van Hardinxveld Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 643 Burgerlijke stand en bevolking van Giessendam Tienjarentafels: Index op bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 649 Burgerlijke stand en bevolking van Goudswaard Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 650 Burgerlijke stand en bevolking van Piershil 17 Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 651 Burgerlijke stand en bevolking van Nieuw-Beijerland 15 Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister:

18 Archief 652 Burgerlijke stand en bevolking van Zuid-Beijerland Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Archief 666 Burgerlijke stand en bevolking van Heerjansdam Tienjarentafels: Archief 667 Burgerlijke stand en bevolking van Kleine Lindt 13 Tienjarentafels: Archief 697 Burgerlijke stand en bevolking van Nieuw-Lekkerland Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister: Index op de gezinskaarten: Archief 720 Burgerlijke stand en bevolking van Sliedrecht Tienjarentafels: Index op het bevolkingsregister: Index op het bevolkingsregister:

OVERZICHT VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, GAARDERSREGIS- TERS, REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS

OVERZICHT VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, GAARDERSREGIS- TERS, REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS OVERZICHT VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, GAARDERSREGIS- TERS, REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS De nummers in de kantlijn zijn de archiefnummers (toegangsnummers) waaronder

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, GAARDERSREGIS- TERS, REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS

OVERZICHT VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, GAARDERSREGIS- TERS, REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS OVERZICHT VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, GAARDERSREGIS- TERS, REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS De nummers in de kantlijn zijn de archiefnummers (toegangsnummers) waaronder

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.169 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een huis is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, maar kan leiden tot leuke en verrassende resultaten. Het verdient

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.123 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Nummer archiefinventaris: 3.04.16.116 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 04-12-2017 Achttienhoven BS Geboorten 1811, 1818-1855 BS Huwelijken 1811, 1818-1855 BS Overlijden 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Bestuursdienst Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan hieronder

Nadere informatie

Informatieblad Bevolkingsregister

Informatieblad Bevolkingsregister Informatieblad Bevolkingsregister Achtergrond van het bevolkingsregister Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een volkstelling gehouden. Ook daarna zijn nog regelmatig volkstellingen

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

1. Geboorte, huwelijk en overlijden pagina 1 2. Geboorte 3 3. Huwelijk en echtscheiding 4 4. Overlijden 5 5. Naamsaanneming 7

1. Geboorte, huwelijk en overlijden pagina 1 2. Geboorte 3 3. Huwelijk en echtscheiding 4 4. Overlijden 5 5. Naamsaanneming 7 0202. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1811-1967 De gemeente Voorst ontstond in 1818. Van 1811 1818 functioneerden de communes Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp. De akten van de burgerlijke stand werden

Nadere informatie

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5176 Periode: 1811-1960 Archiefvormer Secretarie; afdeling Burgerlijke Stand (1852-1946)

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88

Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88 GENEALOGISCHE BRONNEN versie 01-05-2005 Doopboeken en geboorteregisters Achterveld,katholiek Doopboeken 1674 1756 kopie, zonder inv.nr. idem *) 1756 1820 kopie, zonder inv.nr. Barneveld, gereformeerd,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN ARCHIEFNUMMER 1.076 PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN TOELICHTING De Gelderse gemeente Laren is in 1852 begonnen met het aanleggen van een bevolkingsregister. Van de periode daarvoor

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, 1645-1811 Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 1-2 Index op de dtb-registers van Nijbroek 1677-1811 2 delen (1) Index A-I (2) Index J-Z N.B. Register 1557.1

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 01-05-2017 Achttienhoven BS Huwelijken 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS Huwelijken 1811-1882 De Vennip BS Geboorten 1849-1855 BS Overlijden

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

T Inventaris van de Notariële archieven,

T Inventaris van de Notariële archieven, T00070 Inventaris van de Notariële archieven, 1896-1905 W.B. Heins en J.A.C Mathijsen Utrecht, 1982 Aanvullingen Maart 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de notarissen die hun standplaats

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg Nummer Toegang: 240 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg 1630-1819 Algemeen Rijksarchief / Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 240 240 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk Vader en moeder: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 06193 Gemeente: Hasselt Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen Toelichting: Kolom scans: zijn er digitale scans aanwezig? Kolom zoeken op : is de genealogische bron doorzoekbaar op? Koppeling: is de gekoppeld aan een scan? Opmerkingen: eventuele extra aanwijzingen

Nadere informatie

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo.

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo. Inges[chreven] den 14 november [1744] Hendrik Derks Apperloo J[onge]M[an] met Catrina Daniels J[onge] D[ochter] beijde alhier en getr[ouwd] den 6 december alhier. 9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 65 Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985; Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief; T.L.H. van de Sande, het Utrechts Archief, 2007 Februari 2016 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo Nummer Toegang: NL-AmrRAA- Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo J.R. Persman en J.J. Zonjee Regionaal Archief Alkmaar NL-AmrRAA- DTB Heiloo 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Huwelijk op 30 december 1931 te Leiden (scan beschikbaar)

Huwelijk op 30 december 1931 te Leiden (scan beschikbaar) Huwelijk op 30 december 1931 te Leiden (scan beschikbaar) Bruidegom Wilhelmus Josephus Lugters, geboren te Ridderkerk, 19 jaar oud, koopman van beroep Vader van de bruidegom Hendrikus Lugters Moeder van

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. RIJKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT BESCHRIJVING VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT DATERENDE VAN VÓÓR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND DOOR L. KRUIJFF Bergen op Zoom

Nadere informatie

DOOP-, (ONDER)TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN VLAARDINGEN

DOOP-, (ONDER)TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN VLAARDINGEN DOOP-, (ONDER)TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN VLAARDINGEN 1 DOPEN Doop - Hervormd 1643 okt.-1646 jan. Leidse blokjes (groen-d) ASV 1 497a (kopie donkerbruin) 1646 feb.-1650 mrt., Leidse blokjes (groen-d) ASV 497b

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van Notarissen met standplaats binnen het arrondissement Dordrecht,

Inventaris van de archieven van Notarissen met standplaats binnen het arrondissement Dordrecht, Nummer archiefinventaris: 3.04.13 Inventaris van de archieven van Notarissen met standplaats binnen het arrondissement Dordrecht, 1926-1935 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 2013 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Doopregister van Wilhelmina Degens en dochter Anna Hendrika Korssen. Stamreeks Degens - Korssen - Tempelaars

Doopregister van Wilhelmina Degens en dochter Anna Hendrika Korssen. Stamreeks Degens - Korssen - Tempelaars Doopregister van Wilhelmina Degens en dochter Anna Hendrika Korssen Stamreeks Degens - Korssen - Tempelaars 1. Pieter Degens (geboren in 1680) x Elisabeth Bronckhorst (geboren te Dordrecht op 1-5- 1707).

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje]

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje] Doopboek Dordrecht NH 30-11-1642 [Ouders:] Dirck Janssen en Maeijken Meelis [kind:] Johannes Trouwboek Dordrecht Augustijnenkerk 1664 Den 2 maert 1664 Jan Dircksz schippersgast J[onge] M[an] won[end] in

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS. Inleiding... pag. 2. Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers...

ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS. Inleiding... pag. 2. Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers... ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS INHOUD: Inleiding... pag. 2 Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers... 4 Bijlage 2: Beschrijving inhoud patiëntenregisters...

Nadere informatie

Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843

Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843 Nummer archiefinventaris: 3.04.01 Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843 Dit archief bevat nog slechts enkele notariële archieven (zie inhoudslijst). De meeste archieven zijn

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

VERVREEMDINGEN. naar Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht

VERVREEMDINGEN. naar Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht VERVREEMDINGEN Overzicht van archieven die sinds juni 2002 door het Nationaal Archief aan diverse Zuid-Hollandse gemeenten in eigendom zijn overgedragen (vervreemd). Alfabetisch op plaatsnaam van het vervreemde

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Genealogie via internet

Genealogie via internet Genealogie via internet voor de beginnende stamboomonderzoeker Heemkundekring Boxtel door Hanneke Meulenaars 15 februari 2005 Doel van de avond Deze avond wordt u als beginnende genealogiebeoefenaar iets

Nadere informatie

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Uit de Burgerlijke Stand ( vanaf 1811) en de Bevolkingsregisters (vanaf 1825) is na te gaan welke personen in Elst woonden in de 19e eeuw. De

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Nummer archiefinventaris: 3.04.17.006 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Concordans wijknummers

Concordans wijknummers Concordans wijknummers 1810-1860 Sinds 1 januari 1811, maar mogelijk al vanaf het voorjaar van 1810, is er een geheel herziene nummering in gebruik, die weliswaar dezelfde wijkindeling heeft (vier wijken

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

BRONNEN VOOR JOODSE GENEALOGIE IN DE NEDERLANDSE ARCHIEVEN

BRONNEN VOOR JOODSE GENEALOGIE IN DE NEDERLANDSE ARCHIEVEN Misjpoge 1991 nr 2, pagina 49-57 BRONNEN VOOR JOODSE GENEALOGIE IN DE NEDERLANDSE ARCHIEVEN I. Het Haagse Gemeente-archief 1. INLEIDING. Ook het Haagse Gemeente-archief merkt een duidelijke toename van

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: Schepenbank Mierlo 1432 1810 Versie: 16 mei 2012; deze versie is verzorgd door Ronald Goossens Als u

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF

TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF 1 TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF LET OP: De scans van de kopieën van de Doop-, Trouw- en begraafboeken bij het Nationaal Archief zijn beschikbaar

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER 308 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN HET BEVOLKINGSREGISTER OPGEMAAKT DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN

ARCHIEFNUMMER 308 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN HET BEVOLKINGSREGISTER OPGEMAAKT DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN ARCHIEFNUMMER 308 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN HET BEVOLKINGSREGISTER OPGEMAAKT DOOR DE GEMEENTE ZUTPHEN PLAATSINGSLIJST 1-13 Bevolkingsregisters, 1842-1861. 13 delen N.B. Ingedeeld volgens wijk

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

G I D S V O O R G E N E A L O G I S C H O N D E R Z O E K A M S T E R D A M

G I D S V O O R G E N E A L O G I S C H O N D E R Z O E K A M S T E R D A M G I D S V O O R G E N E A L O G I S C H O N D E R Z O E K I N A M S T E R D A M STADSARCHIEF AMSTERDAM 2007 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens en faciliteiten...3 Studiezalen...4 Opzetten van een genealogie...6

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Nummer archiefinventaris: 3.04.17.125 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen

MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen MIDDEN-HOLLAND: gids voor genealogische bronnen Overzicht van beschikbare primaire bronnen voor genealogisch onderzoek, aanwezig bij het STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND (en inmiddels ook voor een belangrijk

Nadere informatie

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand D.J. Kortlang Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta / Nationaal Archief,

Nadere informatie

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo.

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo. Index trouwen district II (Geervliet) Trouwboek Geervliet 6-9-1743: den 6 september sijn in ondertrouw opgenomen Hannis van Aalst J.M. Met Maartje Spruijt J.D. welke personen hier getrouwd zijn den 6 october

Nadere informatie

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op http://www.pleijsier.publius.biz/genealogy/showmedia.php?mediaid=847 >1789 Het begin van de Franse revolutie. oktober 1795 Als gevolg van de expansiedrift

Nadere informatie