Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,"

Transcriptie

1 T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007 Versie februari 2016

2 INHOUDSOPGAVE Aan de gebruiker 2 Gerechten EVERDINGEN (INV.NR. 5) 4 HAGESTEIN (INV. NR ) 5 VIANEN (INV. NR ) 6 Nederlandse Hervormde gemeenten AMERONGEN (INV. NR ) 7 BUNNIK EN VECHTEN (INV. NR ) 8 COTHEN (INV. NR. 102 ) 9 DOORN (INV. NR ) 10 DRIEBERGEN (INV. NR ) 11 EVERDINGEN (INV. NR. 1-3) 12 HAGESTEIN (INV. NR 10-15) 13 HOUTEN (INV. NR ) 14 LEERSUM (INV. NR ) 15 NEDERLANGBROEK (INV. NR ) 16 ODIJK (INV. NR ) 17 OVERLANGBROEK (INV. NR ) 18 RHENEN (INV. NR ) 19 SCHALKWIJK (INV. NR ) 20 'T WAAL (INV. NR ) 21 VIANEN (INV. NR ) 22 WERKHOVEN (INV. NR ) 24 WIJK BIJ DUURSTEDE (INV. NR ) 25 ZIJDERVELD (INV. NR. 6-9) 26 Rooms-katholieke parochies BUNNIK (INV. NR ) 27 EVERDINGEN (INV. NR. 4) 28 HOUTEN (INV. NR. 551) 39 RIJSENBURG (INV. NR. 585) 30 SCHALKWIJK (INV. NR ) 31 VIANEN (INV. NR ) 32 WERKHOVEN (INV. NR ) 34 WIJK BIJ DUURSTEDE (INV. NR ) 35 Condordans 36 Lijst met stukken die zich elders bevinden 37 1

3 AAN DE GEBRUIKER Deze inventaris bevat de doop-, huwelijks-, (lidmaten-) en begraafregisters van kerken en gerechten (Vianen) op het grondgebied van de zes gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede, die samen het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) vormen. De archiefstukken, behalve die afkomstig zijn van het grondgebied van de gemeente Vianen, zijn in april 1997 overgebracht uit Het Utrechts Archief (HUA) (toen nog: Rijksarchief Utrecht) naar de gemeenschappelijke archiefbewaarplaats van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug in Wijk bij Duurstede, de rechtsvoorganger van het RHCZOU. Als gevolg van een provinciale grenswijziging werd de gemeente Vianen op 1 januari 2002 ingedeeld bij de provincie Utrecht. Naar aanleiding van deze nieuwe indeling werd in 2006 de verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters overgebracht van het Nationaal Archief naar het Utrechts Archief. In maart 2014 vond de overdracht van Het Utrechts Archief naar het RHCZOU plaats. De archiefstukken hebben een omvang van 5 m 1. Alle archiefstukken zijn openbaar. LET WEL: Alle met een asterisk (*) aangegeven inventarisnummers zijn eigendom van de kerkgenootschappen en berusten in de betreffende lokale kerkarchieven. Zij maken dus geen deel uit van deze verzameling DTB-registers. Een overzicht van deze inventarisnummers met een asterisk is opgenomen aan het einde van deze toegang. Het gaat strikt genomen om blanco inventarisnummers. Deze kerkarchieven zijn in 2006, 2009, 2010, 2012 en 2104 eveneens overgedragen door HUA aan het RHCZOU en berusten sindsdien ook in Wijk bij Duurstede. Bij de met een * aangegeven stukken staat steeds vermeld in welk kerkarchief en onder welk inventarisnummer u deze stukken kunt vinden. U kunt ook gebruikmaken van de ingevoerde informatie op de website Genealogiezuidoostutrecht.org. en van de handmatige indexen op de studiezaal van het RHCZOU in Wijk bij Duurstede. De oorspronkelijke inventaris was een uittreksel uit de Inventaris van de verzameling doop-, huwelijks-, (lidmaten-) en begraafregisters van kerken in de provinvie Utrecht door S.A.L. de Graaf (Utrecht, 1985, Inventaris 45). Daar vindt u ook een uitgebreide inleiding op deze archieven. 2

4 Aanwijzingen voor de gebruiker Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven: - de naam en het beheersnummer van het archief tussen ronde haken - de of het inventarisnummer(s) van de stukken. Bijvoorbeeld: - Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, (65) - 84, 102 en 435. Er is een concordans van oude naar nieuwe nummers (inv.nrs m.b.t. de Nederlands Hervormde Gemeente Amerongen). Bovendien is er een overzicht van de inventarisnummers met een asterisk, die zich elders bevinden. Zoekgeraakte stukken Er zijn drie stukken zoek. Het gaat om inventarisnummer 39 (dit ontbrak reeds in 2006 bij de overdracht van de Viaanse stukken door het Nationaal Archief aan Het Utrechts Archief) en de inv.nrs *119 en *120. Nadere toegangen Van alle inventarisnummers zijn nadere toegangen beschikbaar. Begin 2015 zullen alle archiefstukken gedigitaliseerd en geïndexeerd aangeboden worden. De inhoud van inventarisnummer 39 is gepubliceerd in 1967 in Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 9 e jg., afl. III, oktober Een kopie hiervan is in het archief opgenomen in plaats van het ontbrekende origineel. 3

5 GERECHT EVERDINGEN 5 Register van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, deel 4

6 GERECHT HAGESTEIN Registers van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, band, 3 delen jan nov.-1681, , , N.B. De inschrijvingen over betreffen afschriften van die in nr (band) , met index N.B. Het betreffen twee afzonderlijke series ondertrouwinschrijvingen over en huwelijksinschrijvingen over Stukken betreffende de inschrijving van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, pakken N.B. Het betreffen onder meer ingekomen attestaties over de afkondiging van de huwelijksgeboden. Zie hiervoor ook nr N.B. Ingevolge de Ordonnantie eener belasting op het regt van successie van 4 oktober 1805 door het Wetgevend Lichaam van de Bataafse Republiek moest het plaatselijk bestuur een register van aangegeven lijken aanleggen. Vaak werd deze taak opgedragen aan de secretaris onder de naam van Gequalificeerde. De ordonnantie trad op 1 januari 1806 in werking en verviel bij het van kracht worden van de Franse wetgeving in Begraafregister, deel 5

7 GERECHT VIANEN Registers van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, delen , tevens register van verkregen burgerrecht, N.B. Het register was oorspronkelijk ingebonden in een perkamenten omslag (maculatuur), die na het herinbinden van het deel losliggend achterin is opgenomen febr., met index juni (1792) (dubbel) Stukken betreffende de inschrijving van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, , pakken , Publicatie door het uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek over het aangaan van militaire huwelijken, 1801; gedrukt. 1 stuk 57 Alphabetisch register van den burgerlijken stand van akten vóór 1811 berustende in het Rijksarchief, index op doop- en huwelijksregisters over , met enkele aantekeningen van overlijden, 19e eeuw. 1 deel 6

8 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN *58 Doop-, huwelijks-, en lidmatenregister, Amerongen (377), nr Doopregisters, , met index. 2 banden Huwelijksregister, deel, 2 banden , met index deel *64-66 Lidmatenregisters, * Amerongen (377), nr. 2. * Amerongen (377), nr. 3. * Amerongen (377), nr Lijsten van ontvangen begraafrechten, * Amerongen (377), nr band 7

9 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE BUNNIK EN VECHTEN *84 Doopregister, Bunnik en Vechten (378), nr. 14. Tot 1779 afschrift van een verloren doopregister. 85 Doopregister, deel N.B. Tot 1779 afschrift van een verloren doopregister, vanaf dat jaar afschrift van nr Huwelijksregister, ; afschrift. 1 deel *87 Lidmatenregister, Bunnik en Vechten (378), nr Legger van graven, , aangelegd in deel Registers van ontvangen begraafrechten, deel, 1 band , , , , 1792, , 1802, deel 8

10 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE COTHEN *102 Doop-, huwelijks- en lidmatenregister, doop, huwelijk, lidmaten, , , met hiaten, Cothen (379), nrs. 8 en 9. 9

11 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE DOORN 103 Doopregister, deel Huwelijksregisters, delen

12 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE DRIEBERGEN-RIJSENBURG *106 Doopregister, *107 Huwelijksregister, *108 Lidmatenregisters, N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), nr. 48. N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), nr. 52. N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), nr. 55. *109 Legger van graven, 1777, N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), nr *110 Register van ontvangen begraafrechten, N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), nr

13 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE EVERDINGEN 1 Doopregister, , tevens doopregister van Zijderveld, , en huwelijksregister, deel Specificatie: - Doopregister van Zijderveld, (p. 2-3) - Doopregister, (p. 4-70) - Tekst van de 'order op 't houwelijk' in het graafschap Culemborg, 1680 (p ) - Aantekeningen over de tekst van een placaat over huwelijken tussen gereformeerden en rooms-katholieken, 1755 (p. 113) - Huwelijksregister, , (p ) -- Huwelijksregister, , N.B. Opgenomen in nr. 1 (p ). 2-3 Register van de voldoening van grafrechten, met diverse aantekeningen, delen Specificatie: - Aantekeningen over de kerkrekening, het houden van wacht en de begrafenis van de predikant, (p. 2) - Aantekeningen over broodbedeling, (p. 3-4) - Aantekening van de bevestiging van een nieuwe predikant, (p. 4) - Aantekeningen van overluidingen, (1752) (p. 5-6) - Aantekeningen over broodbedeling, (p. 6) - Aantekeningen over de ontvangst van gelden en de levering van wijn, , 1781 (p. 7) - Aantekening van een overluiding, 1767 (p. 8) - Register van de voldoening van grafrechten, (p. 9-43)

14 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE HAGESTEIN Doopregister, delen (1724), tevens huwelijksregister, , en lidmatenregister, Specificatie: - Lidmatenregister, (p. 1-14) - Huwelijksregister, (p ) - Doopregister, (1724) (p ) okt okt Huwelijksregister, deel, 1 katern -- N.B (deel) Opgenomen in nr. 10 (p ). 15 Register van de voldoening van grafrechten, deel 13

15 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE HOUTEN *119 Doopregister, ; uittreksel. N.B. Niet aanwezig in dit archiefnummer 65 en evenmin in archiefnummer 381. *120 Doopregister, ; afschrift. N.B. Niet aanwezig in dit archiefnummer 65 en evenmin in archiefnummer 381. *121 Doop- en huwelijksregister, *122 Lidmatenregister, Begraafregisters, Houten (381), nr. 9. doop, huwelijk, Houten (381), nr ; afschrift. * Houten (381), nr ; afschrift 126 Legger van graven in de kerk, deel 14

16 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE LEERSUM *155 Doopregister, N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Leersum (90), nr. KR Doop-, huwelijks- en lidmatenregister, doop, , met index huwelijk, lidmaten, band *157 Huwelijksregister, *158 Lidmatenregister, N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Leersum (90), nr. KR 10. N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Herv. Gem. Leersum (90), nr. KR11. Zie voor lidmatenregister, : RHCZOU, Herv. Gem. Leersum (90), nr. KR Registers van ontvangen begraafrechten, delen

17 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE NEDERLANGBROEK 270 Doop- en huwelijksregister, doop, huwelijk, , deel 271 Contra-doopregister, , deel Registers van ontvangen begraafrechten, delen

18 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE ODIJK 294 Doopregister, deel *295 Huwelijksregister, (1950). *296 Lidmatenregister, Odijk (383), nr. 24. Odijk (383), nr. 27. *297 Legger van graven, Odijk (383), nr * Register van ontvangsten van kerkenpachten en begraafrechten, N.B. Met summiere kerkmeestersrekeningen, , en een lijst van op het kerkhof begraven personen, De stukken bevinden zich in RHCZOU, Ned. Herv. Gem. Odijk (383), nrs. 144, 145 en 146. * * * Register van ontvangen begraafrechten, deel 17

19 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE OVERLANGBROEK 331 Doopregister, , met aantekeningen betreffende overleden personen, , alfabetisch. 1 deel 332 Huwelijksregister, deel N.B. In augustus 2013 overgedragen door de scriba van de N.H. Gemeente Overlangbroek. 333 Lidmatenregister, deel 334 Begraafregister, , alfabetisch. N.B. Bevindt zich in nr

20 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE RHENEN 353 Doop- en huwelijksregister, doop, huwelijk, deel Doopregisters, delen Huwelijksregisters, delen *361 Lijst van lidmaten, , alfabetisch. Rhenen (355), nr Leggers van graven, pak Staten van ontvangen begraafrechten, pakken (met hiaten) 1 pak (met hiaten) 1 pak 19

21 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE SCHALKWIJK * Doopregisters, * Schalkwijk (359), nrs deel * Huwelijksregisters, * N.B. Bevindt zich in RHCZOU, Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), nr. 7. * Schalkwijk (359), nrs * Lidmatenregisters, * Schalkwijk (359), nr. 7. * Schalkwijk (359), nrs * Schalkwijk (359), nr Register van ontvangsten en uitgaven van de administrerend kerkmeester, met aantekening over begraven personen, deel 20

22 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE T WAAL EN HONSWIJK * Doop-, huwelijks- en lidmatenregisters, *434 doop, huwelijk, , lidmaten, , t Waal en Honswijk (384), nr. 25. In nr. 25 goederenlijst van de diaconie (ca. 1670) en rekeningen van de administrerend diaken, *435 doop, huwelijk, lidmaten, 1697, (1774) t Waal en Honswijk (384), nr. 26 In nr. 26 uittreksel uit een resolutie van de classis Rhenen-Wijk, *436 doop, huwelijk, lidmaten, t Waal en Honswijk (384), nr

23 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE VIANEN Doopregister, delen, 1 omslag feb mrt-1762 mrt mrt Bijlage, 1750, 1794, 1829 (omslag) N.B. Het betreffen drie bijlagen, respectievelijk bij doopinschrijvingen van 3 september 1722, 8 maart 1754 en 16 oktober Huwelijksregister, delen (1715) N.B. Zie voor ook het rechterlijk archief van Vianen Register van voldoening van grafrechten, stuk N.B. Oorspronkelijk aangetroffen in het archief van de Kamer van Justitie van Vianen Register van de voldoening van kosten voor begrafenissen, , z.j. 1 deel, 1 omslag (deel) 34 Formulieren, 1818 z.j. 22

24 WAALSE GEMEENTE VIANEN Doopregister, delen, 1 omslag , tevens huwelijksregister, , tevens huwelijksregister, (dubbel) N.B. Het betreffen afschriften van de inschrijvingen in nr , 1796, 1803 omslag N.B. Het betreffen afschriften van de inschrijvingen in nr Huwelijksregister, N.B. Opgenomen in nr N.B. Opgenomen in nr

25 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE WERKHOVEN 445 Doop-, huwelijks- en lidmatenregister, deel doop, huwelijk, lidmaten, *446 Doopregister, Werkhoven (385), nr. 17. *447 Lidmatenregister, , met index. N.B. Bevindt zich in RHCZOU (385), Ned. Herv. Gem. Werkhoven, nr Begraafregister, , deel *449 Staten van ontvangen begraafrechten, , 1724, N.B. Bevinden zich in RHCZOU, Ned. Herv. Gem. Werkhoven (385), nr *450 Lijsten van eigenaren van graven, [ ]. N.B. Bevinden zich in RHCZOU, Ned. Herv. Gem. Werkhoven (385), nr

26 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Doopregisters, delen Huwelijksregisters, delen *487 Lidmatenregister, Wijk bij Duurstede (335), nr Begraafregisters, delen *490 Lijsten van ontvangen begraafrechten, , , , N.B. Bevinden zich in RHCZOU, Ned. Herv. Gem. Wijk bij Duurstede (335), nr

27 NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE ZIJDERVELD 6 Doopregister, deel N.B. Opgenomen in nr. 1 (p.203) Huwelijksregister, , deel 8 Begraafregister, deel 9 Register van voldoening van grafrechten, deel 26

28 ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE SINT BARBARA TE BUNNIK Doop- en huwelijksregisters, delen 537 doop, 1707, huwelijk, doop, huwelijk, doop, huwelijk,

29 ROOMS-KATHOLIEKE STATIE EVERDINGEN 4 Doopregister, , tevens huwelijksregister, deel -- Huwelijksregister, N.B. Opgenomen in nr

30 ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW TEN HEMELOPNEMING TE HOUTEN *551 Doop-, huwelijks- en overlijdensregister, N.B. Bevindt zich in RHCZOU, R.K. par. Houten (340), nr. 39. doop, huwelijk, overlijden,

31 ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE SINT PETRUS BANDEN TE RIJSENBURG 585 Doop-, huwelijks- en overlijdensregister, deel 30

32 ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE VAN DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL TE SCHALKWIJK Doop-, huwelijks- en overlijdensregister, delen 586 doop, huwelijk, overlijden, doop, huwelijk, overlijden, doop, huwelijk, overlijden,

33 MISSIONARISSEN DER JEZUITEN TE VIANEN 39 Doopregister, tevens huwelijks- en parochianenregister, deel N.B. Het origineel is niet aanwezig. Een publicatie van de transcriptie is in het archief opgenomen. 32

34 ROOMS-KATHOLIEKE STATIE VIANEN Doopregister, delen, 1 omslag , tevens huwelijksregister, , met lijst van zielsmissen, N.B. Op pagina 1 een lijst van plaatsen die onder de parochie vallen (omslag) N.B. Het betreffen afschriften van de inschrijvingen in nr Huwelijksregister, deel *44 Begraafregister, deel N.B. Bevindt zich in RHCZOU, R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen (458), nr. 46. N.B.2. Bevat tevens doopregister en huwelijksregister

35 ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW TEN HEMELOPNEMING TE WERKHOVEN Doop- en huwelijksregisters, delen 603 doop, huwelijk, doop, huwelijk, doop, huwelijk,

36 ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE VAN DE HEILIGE JOHANNES BAPTIST TE WIJK BIJ DUURSTEDE 606 Doop-, huwelijks- en overlijdensregister, deel doop, huwelijk, overlijden, Doop-, huwelijks- en kommunikantenregister, deel doop, huwelijk, kommunikanten, Doop- en huwelijksregisters, delen 608 doop, huwelijk, doop, huwelijk,

37 Concordans van oude naar nieuwe inventarisnummers Oude inv.nrs. Nieuwe inv.nrs. (1985) (2014)

38 Overzicht inventarisnummers met asterisk, die zich elders bevinden Dtb-nr Kerkarchiefnummer *39 Ontbreekt. (Transcriptie is opgenomen) *44 R.K. parochie Vianen (458), inv.nr 46 *58 Ned. Herv. Gem. Amerongen (377), inv.nr 1 *64 Ned. Herv. Gem. Amerongen (377), inv.nr 2 *65 Ned. Herv. Gem. Amerongen (377), inv.nr 3 *66 Ned. Herv. Gem. Amerongen (377), inv.nr 45 *67 Ned. Herv. Gem. Amerongen (377), inv.nr 215 *84 Ned. Herv. Gem. Bunnik en Vechten (378), inv.nr 14 *87 Ned. Herv. Gem. Bunnik en Vechten (378), inv.nr 22 *102 Ned. Herv. Gem. Cothen (379), inv.nr 8 en 9 *106 Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), inv.nr 48 *107 Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), inv.nr 52 *108 Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), inv.nr 55 *109 Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), inv.nr 188 *110 Herv. Gem. Driebergen-Rijsenburg (318), inv.nr 229 * Ontbreken *121 Ned. Herv. Gem. Houten (381), inv.nr 9 *122 Ned. Herv. Gem. Houten (381), inv.nr 10 *124 Ned. Herv. Gem. Houten (381), inv.nr 53 *155 Herv. Gem. Leersum (90), inv.nr KR10 *157 Herv. Gem. Leersum (90), inv.nr KR10 *158 Herv. Gem. Leersum (90), inv.nr KR10 *295 Ned. Herv. Gem. Odijk (383), inv.nr 24 *296 Ned. Herv. Gem. Odijk (383), inv.nr 27 *297 Ned. Herv. Gem. Odijk (383), inv.nr 100 *298 Ned. Herv. Gem. Odijk (383), inv.nr 144 *299 Ned. Herv. Gem. Odijk (383), inv.nr 145 *300 Ned. Herv. Gem. Odijk (383), inv.nr 146 *361 Ned. Herv. Gem. Rhenen (355), inv.nr 22 *365 Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), inv.nr 7-9 *367 Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), inv.nr 7 *368 Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), inv.nr 8-9 *369 Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), inv.nr 7 *370 Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), inv.nr 8-9 *371 Ned. Herv. Gem. Schalkwijk (359), inv.nr 9 *434 Ned. Herv. Gem. t Waal en Honswijk (384), inv.nr 25 *435 Ned. Herv. Gem. t Waal en Honswijk (384), inv.nr 26 *436 Ned. Herv. Gem. t Waal en Honswijk (384), inv.nr 27 *446 Ned. Herv. Gem. Werkhoven (385), inv.nr 17 *447 Ned. Herv. Gem. Werkhoven (385), inv.nr 18 *449 Ned. Herv. Gem. Werkhoven (385), inv.nr 122 *450 Ned. Herv. Gem. Werkhoven (385), inv.nr 89 *487 Ned. Herv. Gem. Wijk bij Duurstede (335), inv.nr 26 *490 Ned. Herv. Gem. Wijk bij Duurstede (335), inv.nr 211 *551 R.K. parochie Houten (340), inv.nr 39 37

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 65 Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985; Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief; T.L.H. van de Sande, het Utrechts Archief, 2007 Februari 2016 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...

Nadere informatie

T Inventaris van de Notariële archieven,

T Inventaris van de Notariële archieven, T00070 Inventaris van de Notariële archieven, 1896-1905 W.B. Heins en J.A.C Mathijsen Utrecht, 1982 Aanvullingen Maart 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de notarissen die hun standplaats

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Dorpsgerechten, 1515-1811

Inventaris van het archief. van de. Dorpsgerechten, 1515-1811 T00064 Inventaris van het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 D.T. Koen Utrecht, 1985 Aanvullingen en wijzigingen: Mei/September 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek

0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 0201. Retro-acta Burgerlijke Stand Voorst, 1645-1811 Nederduits-gereformeerde gemeente Nijbroek 1-2 Index op de dtb-registers van Nijbroek 1677-1811 2 delen (1) Index A-I (2) Index J-Z N.B. Register 1557.1

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.169 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.123 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg Nummer Toegang: 240 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Voorburg 1630-1819 Algemeen Rijksarchief / Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 240 240 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Nummer archiefinventaris: 3.04.16.116 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo Nummer Toegang: NL-AmrRAA- Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Heiloo J.R. Persman en J.J. Zonjee Regionaal Archief Alkmaar NL-AmrRAA- DTB Heiloo 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Nummer archiefinventaris: 3.04.17.006 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Alphen Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. RIJKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT BESCHRIJVING VAN DE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN ENZ. IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT DATERENDE VAN VÓÓR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND DOOR L. KRUIJFF Bergen op Zoom

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.17.128 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke Parochie St. Andries te Leersum, 1964-1998 K. Wildenbeest en R. van der Eerden Juni 2002 Versie juli 2014 1 Inleiding De Rooms-Katholieke Parochie

Nadere informatie

T Inventaris van de Notariële. archieven tot 1896, (1930)

T Inventaris van de Notariële. archieven tot 1896, (1930) T00063 Inventaris van de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) W.B. Heins en J.A.C. Mathijsen Utrecht, 1982 G.H.C. Breesnee Den Haag, 1925 en z.n. en z.d. Versie januari 2015 INLEIDING Deze inventaris

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Reeuwijk

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Reeuwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.17.090 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Reeuwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF

TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF 1 TOEGANG OP DE COLLECTIE KOPIEËN VAN DE DOOP-,TROUW-, EN BEGRAAFBOEKEN BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF LET OP: De scans van de kopieën van de Doop-, Trouw- en begraafboeken bij het Nationaal Archief zijn beschikbaar

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Nummer archiefinventaris: 3.04.17.125 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zegwaard Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Andries te Leersum, 1957-2010 (2011) K. Wildenbeest en R. van der Eerden; juni 2002, 2014 D. Ruiter, juli 2016 Inleiding De Rooms-Katholieke

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand

Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand Nummer Toegang: Retroacta Burgerlijke Stand Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken of Retroacta Burgerlijke Stand D.J. Kortlang Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta / Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00419 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Hagestein, ca. 1600-1811 z.n. z.j. Inleiding Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Bestuursdienst Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan hieronder

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88

Barneveld, gereformeerde kerk register van doopleden inv.nr.gereformeerde kerk Barneveld 88 GENEALOGISCHE BRONNEN versie 01-05-2005 Doopboeken en geboorteregisters Achterveld,katholiek Doopboeken 1674 1756 kopie, zonder inv.nr. idem *) 1756 1820 kopie, zonder inv.nr. Barneveld, gereformeerd,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Herindeling Utrechtse Heuvelrug E. Hinders Juni, 2013

Herindeling Utrechtse Heuvelrug E. Hinders Juni, 2013 395 Herindeling Utrechtse Heuvelrug 2000-2006 E. Hinders Juni, 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 Pag. 2 van 9 Inleiding Inleiding Het archiefbestand

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen

Gemeente Bron Periode Scans Zoeken op Koppeling Opmerkingen Toelichting: Kolom scans: zijn er digitale scans aanwezig? Kolom zoeken op : is de genealogische bron doorzoekbaar op? Koppeling: is de gekoppeld aan een scan? Opmerkingen: eventuele extra aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen H.J. Postema, D.T. Koen (Het Utrechts Archief), D. Ruiter 2014 Juli 2015

Stadsgerecht Rhenen H.J. Postema, D.T. Koen (Het Utrechts Archief), D. Ruiter 2014 Juli 2015 66 Stadsgerecht Rhenen 1461-1812 H.J. Postema, D.T. Koen (Het Utrechts Archief), D. Ruiter 2014 Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stadsgerecht...3 2. Archief en inventaris...3 2.1. Criminele rechtspraak...4

Nadere informatie

T Inventaris van het archief van het. Stadsgerecht Rhenen,

T Inventaris van het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, T00066 Inventaris van het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 H.J. Postema D.T. Koen (Het Utrechts Archief) D. Ruiter Maart 2014; versie juli 2015 Inhoud Inleiding 3 Stadsgerecht 3 Archief en

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Archief van de Waalse Kerk Tholen 1687-1823 (1865)

Archief van de Waalse Kerk Tholen 1687-1823 (1865) Archief van de Waalse Kerk Tholen 1687-1823 (1865) Waalse kerk Naast de Gereformeerde Gemeente te Tholen was hier al vroeg een zeer kleine gemeenschap van Franse réfugiés ontstaan. Volgens de auteur van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, afdeling Inwendige Geneeskunde,

Inventaris van het archief van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, afdeling Inwendige Geneeskunde, Nummer archiefinventaris: 3.12.07 Inventaris van het archief van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, afdeling Inwendige Geneeskunde, 1873-1965 H.M.F. Bolder, S.F.T. de Ruiter Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch

Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0742 Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is written in Dutch. 2

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de

Plaatsingslijst van het archief van de T00459 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk Vianen, 1844-2013 E. Hinders, D. Ruiter Juli 2014 Aanwijzingen voor de gebruiker Voor enkele stukken gelden beperkingen ten aanzien van

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.023.02 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen), 1819-1842 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.03.51.03 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage, 1811-1838 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Notariële archieven tot (1930)

Notariële archieven tot (1930) 63 Notariële archieven tot 1896 1620-1895 (1930) W.B. Heins en J.A.C. Mathijsen, Utrecht 1982; G.H.C. Breesnee, Den Haag z.n. en z.d. 1925, 1982, versie januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 7 1. Aanwijzingen

Nadere informatie