1 e Jaar Bachelor (BA) Major

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Jaar Bachelor (BA) Major"

Transcriptie

1 1 e Jaar Bachelor (BA) Major Inleiding tot de talige literatuur Code: BHL 2222, 2223, 3 (45 minuten), werkcollege (90 minuten) Anikó Daróczi, Tamás Balogh, Adrienn Dióssi Hongaars 90%, 10% De cursus biedt een eerste kennismaking met de literatuur van de Lage Landen, voorlopig in Hongaarse vertaling. Hij wordt door drie docenten gegeven, opdat de studenten met teksten uit verschillende periodes vanuit verschillende invalshoeken leren benaderen. De ballade van Heer Halewijn, Beatrijs, Mariken van Nieumeghen, werken van Marga Minco, Willem Elsschot, Bordewijk, Cees Noteboom, Harry Mulisch, Arnon Grunberg etc. komen aan bod. Aan het einde van het semester worden er korte, eenvoudige gedichten gelezen in het. Morfologie Code: BHL 2132 Aantal Studiepunten: 3 Julia Albert Hongaars, later De cursus morfologie is een inleiding in de morfologische theorie en de toepassing daarvan op het. De verschillende typen woordvorming (derivatie, samenstelling, flexie) komen aan de orde. Ook wordt inzicht geboden in de relatie van de morfologie tot andere componenten van de grammatica, zoals de fonologie en de syntaxis. Morfologie Code: BHL 2133 Julia Albert Hongaars, later Het werkcollege sluit bij het gelijknamige hoorcollege aan. De verschillende typen woordvorming (derivatie, samenstelling, flexie) komen door middel van oefeningen aan bod. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen van de woordvorming en de woordsoorten. Ze zijn in staat eenvoudige morfologische artikelen te lezen en aan hand van de Leipziger Glossing Rules uitingen morfologisch te beschrijven. Ook wordt inzicht geboden in de relatie van de morfologie tot andere componenten van de grammatica, zoals de fonologie en de syntaxis.

2 e grammatica Code: BHL 1014 Aantal Studiepunten: 1 De basisbegrippen van de e grammatica: werkwoordsvervoegingen en tijden, modale werkwoorden, trappen van vergelijking, woordenschat. I Code: BHL 1011 Voertaaltaal: Het doel is om de basisvaardigheden te leren: uitspraak van het, korte gesprekken voeren, luisteren naar makkelijke authentieke teksten, basiswoordenschat aanleren. IV Code: BHL 1021 (BHL 1011, 1012, 1013, 1114) Het doel is om studenten voor te bereiden op het taalexamen op niveau A2. V Code: BHL 1022 (BHL 1011, 1012, 1013, 1114) Veronika Máthé Het doel is om studenten voor te bereiden op het taalexamen op niveau A2. Hierbij gebruiken wij de leergang Contact! 1.

3 VI Code: BHL 1023 werkcollege Jaap Faber In deze cursus bouwen we verder aan het basisvocabulaire en de communicatieve vaardigheden zoals die in het eerste semester centraal stonden. De cursus bereidt voor op het behalen van niveau A2, wat nodig is voor het succesvol deelnemen aan het basisexamen aan het eind van het eerste studiejaar. Vooral spreek- en leesvaardigheid zullen aan bod komen. 2 e Jaar Bachelor (BA) Major Cultuurgeschiedenis I Code: B2410 István Németh De Lage Landen vóór en in de Romeinse Tijd; Frankische Tijd; opkomst van de leenstaat Holland; het Bourgondische Huis in de Lage Landen; het Oostenrijkse Huis in de Lage Landen; de Nederlanden onder Filips II en de voorbereiding van de Tachtigjarige oorlog; de Tachtigjarige oorlog; de ontdekkingsreizen; de Gouden eeuw. Egodokumenten Code: BHL 3211 Aantal Studiepunten: 3 Clara Strijbosch, Anikó Daróczi 60 % / Hongaars 40% We lezen egodocumenten behorende tot verschillende genres: dagboeken, brieven, stukken uit autobiografieën en enkele interviews. We beginnen met het dagboek van Bontekoe (17 de eeuw, in Hongaarse vertaling), we behandelen enkele brieven van Van Gogh en stukken uit 20 ste -eeuwse dagboeken. Grote aandacht wordt besteed aan het dagboek van Anna Frank. Verder bespreken we enkele autobiografische herinneringen van Hongaren in Nederland en Nederlanders in Hongarije.

4 Journalistieke teksten Code: BHL 4114 (BHL 1099*) Cora-Lisa Sütő Het lezen van artikelen uit verschillende talige kranten en tijdschriften Oude literatuur Code: BHL 2252, 2253 Aantal Studiepunten: 3, 2 (45 min.), werkcollege (90 min.) Anikó Daróczi, Clara Strijbosch Tweedejaars bachelor 80%, Hongaars 20% De studenten hebben in hun eerste studiejaar al kennis gemaakt met een aantal teksten uit de vroege talige literatuur in Hongaarse vertaling. Nu lezen we, in moderne e vertaling, teksten behorende tot verschillende genres een ridderverhaal (Karel ende Elegast), fragmenten uit een dierenepos (Reinaert de Vos), 14 e eeuwse gezongen poëzie (Gruuthuse Handschrift), fragmenten uit een middeleeuwse reisverhaal (De reis van Sint Brandaan), fragmenten uit een artes-tekst (Het boek van Sidrac) en een middeleeuwse novelle in verzen over de hoofse liefde (De burgravin van Vergi). Uit de 17 e eeuw hebben we enkele emblemen van Jacob Cats, sonnetten liederen van P.C. Hooft en een drama van Vondel (Lucifer) gekozen (dit laatste werd door de studenten tijdens hun eerste jaar in Hongaarse vertaling gelezen, nu maken ze kennis met kortere fragmenten in het ).

5 Sociolinguïstiek Code: BHL 2150 Dr. Julia Albert In deze cursus staat de relatie tussen taal en maatschappij in het e taalgebied centraal. We zullen kennismaken met heel wat onderwerpen: dialecten, standaardtaal, verschillen tussen Nederland en Vlaanderen, jongerentaal, ethnolecten, verschillen tussen de taal van mannen en vrouwen, de relatie tussen taalvariatie en taalverandering, stilistische verschillen binnen een taal, taalseksisme en de sociale waardering van taalverschillen. Maar ook onderwerpen zoals taalplanning en taalpolitiek, meertaligheid, codeswitching, de positie en het onderwijs van minderheidstalen, taalverlies en taalverschuiving bij immigranten in Nederland en bij Nederlanders in het buitenland komen aan bod. Taalverwerving IV Code: BHL 2042 Jaap Faber De cursus biedt een volgende fase in de weg van A2 naar B1. Op specifieke terreinen werken we aan luister- spreek- en schrijfvaardigheid. Hierbij staat centraal: kunnen hanteren van een rijker vocabulaire, alledaagse tv-programma's e.d. verstaan en begrijpen, teksten kunnen schrijven die het persoonlijke overstijgen en verbeteren van grammaticale correctheid. Taalverwerving Code: BHL 2041 Het doel van de colleges taalverwerving is om het taalvaardigheidniveau van de studenten te verbeteren. Woordenschatuitbreiding, grammatica, idioom, spreek- en gespreksvaardigheid en luistervaardigheid krijgen veel aandacht. De studenten moeten regelmatig hun schriftelijk huiswerk inleveren. Het doel is om van A2 richting B1 te gaan.

6 Taalverwerving Code: BHL 2042 Het doel van de colleges taalverwerving is om het taalvaardigheidsniveau van de studenten te verbeteren. Woordenschatuitbreiding, grammatica, idioom, spreek- en gespreksvaardigheid en luistervaardigheid krijgen veel aandacht. De studenten moeten regelmatig hun schriftelijk huiswerk inleveren. Het doel is B1. Vertalen 1 Code: BHL 4201 (BHL 1099*) Veronika Máthé Hongaars en Aan de hand van verschillende e teksten oefenen wij de vertaal transacties die uitgevoerd moeten worden als men uit het in het Hongaars vertaalt. Tijdens de colleges bespreken we de vooraf gemaakte Hongaarse vertalingen, de problematische punten en mogelijke oplossingen.

7 Visuele Cultuur I Code: BHL 1610 István Németh Voertaal: Hongaars Kennismaking met de belangrijkste stilistische kenmerken van de Vlaamse schilderkunst van de 15de tot en met de 17de eeuw op grond van de collectie van het Szépművészeti Múzeum te Boedapest. 3 e Jaar Bachelor (BA) Major Basiskennis rechten (taal) Code: BFS 4030 Krisztina Soós dr. Juridische basisterminologie, en Belgisch rechtssysteem in vergelijking met het Hongaarse recht Egodokumenten Code: BHL 3211 Aantal Studiepunten: 3 hoorcollege Clara Strijbosch, Anikó Daróczi 60 % / Hongaars 40% We lezen egodocumenten behorende tot verschillende genres: dagboeken, brieven, stukken uit autobiografieën en enkele interviews. We beginnen met het dagboek van Bontekoe (17 de eeuw, in Hongaarse vertaling), we behandelen enkele brieven van Van Gogh en stukken uit 20 ste -eeuwse dagboeken. Grote aandacht wordt besteed aan het dagboek van Anna Frank. Verder bespreken we enkele autobiografische herinneringen van Hongaren in Nederland en Nederlanders in Hongarije.

8 Europese Cultuur en de Lage Landen Code: BHL 3431 István Németh Kennismaking met de belangrijkste stilistische kenmerken van de moderne Belgische en e kunst in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Van de vertegenwoordigers van de Haagse school tot de COBRA-groep. EU-terminologie (BHL 1099*) Code: BHL 4203 Aantal Studiepunten: 3 Krisztina Soós De terminologie en taalgebruik van de Europese Unie. Presentaties over de geschiedenis, werking, instellingen en doelstellingen van de EU, en vertalen van EU-teksten en artikels over de EU. Interculturele communicatie Code: BFS 4060 (BHL 1099*) Cora-Lisa Sütő Het leren kennen van enkele namen en begrippen uit het vakgebied, zoals Hofstede, Shadid, Pinto en anderen en reflectie op de inter- en intraculturele verschillen tussen groepen, met name tussen Nederlanders, Vlamingen en Hongaren, maar ook tussen etnische of anderszins te onderscheiden groepen binnen een land (Scheffer). Internationale instituties en relaties Code: BFS 4040 Krisztina Soós Leren van terminologie en opbouw van de EU (instellingen, werking, recht van de unie)

9 Internationale instituties en relaties Code: BFS 4040 Krisztina Soós Leren van terminologie en opbouw van de EU (instellingen, werking, recht van de unie) Narratologie Code: BHL 2261 (niet gevonden; wel BHL 2271 en BHL 2270) Aantal Studiepunten: Clara Strijbosch Het doel van het college is de studenten bekend te maken met de narratologie (theorie van vertellen en verhalen) die ze in de praktijk brengen tijdens het analyseren en interpreteren van verhalende teksten. Poëzieanalyse Code: 3232 (3231) Anikó Daróczi Derdejaars bachelor Voertaal: 90%, Hongaars 10% Het doel van de cursus is om talige poëzie te leren lezen aandacht wordt dus nog niet besteed aan de analyse van de gedichten in de traditionele zin van het woord. Elke week focussen we op een bepaald thema (zien, horen, spiegelingen, ruimtelijkheid, zee, tijd, liefde, dood etc.), en lezen we daarbij gedichten van verschillende dichters. Aandacht wordt besteed aan het hardop voorlezen van de gedichten, op de persoonlijke benaderingen van de studenten zelf en gesprekken over de uit de gedichten ontstane thema s.

10 Scriptieschrijven Code: BHL 5997 (45 minuten) Anikó Daróczi 3BA Hongaars 60%, 40% Aan het einde van hun BA-studie moeten de studenten een scriptie inleveren van ongeveer 30 pagina s. In de eerste weken wordt er in het algemeen gesproken over de mogelijke thema s (in principe zullen de studenten tegen het begin van hun derde studiejaar al een thema hebben gekozen). We werken met het materiaal van de door de studenten ingebrachte thema s: hoe maakt men een werkplan? Hoe verzamelt men materiaal voor een scriptie? Hoe maakt men voetnoten? Hoe zit een bibliografie in elkaar? Aan het einde van de cursus moeten de studenten de structuur van hun scriptie en de bibliografie en ongeveer 10 pagina s van hun scriptie klaar hebben. Taalverwerving VII Code: BHL 2061 (BHL2051 BHL 2052) werkcollege Jaap Faber De cursus bereidt voor op het (taal)eindexamen van de bacheloropleiding. Centraal staat: adequaat in allerlei situaties kunnen reageren (mondeling), een goede luistervaardigheid en verfijning van schrijftechnieken. Aan het eind van de cursus worden studenten geacht alle vaardigheden van het op niveau B2 van het ERK te beheersen. Taalverwerving V (BHL 2041 BHL 2042) Code: BHL 2051 Het doel van de colleges taalverwerving is om het taalvaardigheidniveau van de studenten te verbeteren. Woordenschatuitbreiding, grammatica, idioom, spreek- en gespreksvaardigheid en luistervaardigheid krijgen veel aandacht. De studenten moeten regelmatig hun schriftelijk huiswerk inleveren. Het doel van dit college is om van B1 richting B2 te gaan.

11 Taalverwerving VII Code: BHL 2061 Jaap Faber Het doel van de colleges taalverwerving is om het taalvaardigheidniveau van de studenten te verbeteren. Woordenschatuitbreiding, grammatica, idioom, spreek- en gespreksvaardigheid en luistervaardigheid krijgen veel aandacht. De studenten moeten regelmatig hun schriftelijk huiswerk inleveren. Het doel is om B2 te bereiken. Taalverwerving 8 Code: BHL 2062 Cora-Lisa Sütő Derdejaars Bachelor studenten Het vergroten van lees-, schrijf- en luistervaardigheid aan de hand van geschreven en gesproken teksten van uiteenlopende stijlregisters en dia-/sociolecten. Vaktaal economie I Code: BHL 4109 Het doel van dit college is om te leren hoe de officiële of zakelijke communicatie in het verloopt. Het schrijven van een cv, sollicitatiegesprek, motivatiebrief en kenmerken van zakelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen staan in de focus. Vaktaal economie II Code: BHL 4110 Het doel van dit college is om te leren hoe de officiële of zakelijke communicatie in het verloopt. Het schrijven van een cv, sollicitatiegesprek, motivatiebrief en kenmerken van zakelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen staan in de focus.

12 Vaktaal rechten (BHL 1099*) Code: BHL 4204 werkcollege Krisztina Soós dr. Vertalen van verschillende soorten juridische teksten: overeenkomsten, arresten, wetteksten enz., maar ook krantenartikelen over juridische onderwerpen. Voorbereiding taalexamen Code: BHL 4051 Deze cursus bereidt de studenten voor op het taalexamen (niveau B2) aan het eind van hun BA studie. Er wordt veel aandacht gegeven aan schrijven (formele brief, geleid opstel), grammatica en woordenschatuitbreiding.