Elektrische Tracing. Heat tracing. Surface heating. De elektrische tracing specialist. The specialists for electrical heating systems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrische Tracing. Heat tracing. Surface heating. De elektrische tracing specialist. The specialists for electrical heating systems"

Transcriptie

1 Elektrische Tracing Heat tracing De elektrische tracing specialist The specialists for electrical heating systems Surface heating

2 KWALITEITT van bij het begin Dit is ons kenmerk. Voor de wereldwijde inzet van onze producten en diensten vervullen wij steeds - van montage tot en met indienststelling de hoogste normen en eisen van onze klanten. Ten gunste van onze klanten streven wij voortdurend naar betere normen en kwaliteit. Dit bereiken we door zeer gericht naar onze doelen te werken, mede door ons geïntegreerd management systeem. Elke medewerker van onze firma is verbonden met dit management systeem, en verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten en diensten. Ons management systeem houdt in: Kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001 Veiligheidsmanagement volgens SCC** Cataloog Ex-Richtlijnen 94/9/EC (ATEX) Drukvast gereedschap volgens PED 97/23/EC 2 QUALITY right from the start That is our feature. We fulfil the high standards of quality our customers expect in the world-wide use of our products and services, all the way from the design to the beginning of operation. We strive not only to maintain our standards, but to continually improve them for the benefit of our customers. We achieve this through our integrated management system and the firmly defined aims set out in our company. Every employee in our company is involved in the management system and is responsible for the quality of our products and services. Our management system comprises: Quality Management according to DIN EN ISO 9001 Safety Management according to the SCC** catalogue Ex Regulation 94/9/EC (ATEX) Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC

3 ELEKTRISCHE TRACING wordt hedentendage in alle industriegebieden toegepast om producten in leidingen, tanks en containers op bedrijfstemperatuur te behouden, op te warmen of tegen vorst te beschermen. De voordelen van Elektrische Tracing zijn: j hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan specifieke wensen van de klant j effectief en werkelijk verbruik van toegevoegde energie j zeer accurate temperatuursregeling j geringe onderhoudskosten Our services include: j determining individual customer requirements j developing possible solutions j engineering, especially for plants in hazardous areas j delivering heating materials j constructing switchboard panels by using special control devices developed for heating control j planning and carrying out cable works j assembly/supervision j putting into operation respectively handing-over of the heating ready for operation j turn-key plants j documentation j assistance by our service staff (also after handing-over of the plant) Tot onze mogelijkheden behoren: j vaststellen/opsporen van klantspecifieke behoeften j ontwikkelen van mogelijke oplossingen en alternatieven j engineering, en in t bijzonder voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen j levering verwarmingsmateriaal j bordenbouw met inbouw van speciale regelapparatuur, ontwikkeld voor de sturing van elektrische tracing j planning en uitvoering bekabelingwerkzaamheden j montage en supervisie j in bedrijfstelling en overgave van bedrijfsklare systemen j Turn-key projecten j documentatie j bijstand door onze service dienst (ook na oplevering) De voordelen voor u: j opbouw van op elkaar afgestemde componenten j engineering, levering en montage vanuit één punt j keuze van meest geschikte materialen, onafhankelijk van fabrikant 3 The advantages for you: j components all co-ordinate with each other j engineering, delivery and assembly from one source j the choice of the most suitable materials, irrespective of the manufacturer ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEMS are used today in all areas of industry in order to maintain processing temperatures of products in pipelines and vessels, to heat them up or to protect them against frost. The advantages of this type of heating are: j its high level of flexibility and ability to be adapted to meet the specific requirements of the customer j effective and economic utilisation of energy j high level of accuracy in regulating temperatures j low maintenance costs

4 VERWARMINGSKABELS Voor toepassingen in: j chemie, raffinaderijen, krachtcentrales etc. j explosiegevaarlijke omgevingen VASTE WEERSTANDSKABELS zijn over t algemeen éénaderige verwarmingskabels met volgende kenmerken: j vaste weerstand per meter j constant vermogen over het ganse temperatuursbereik j variabele aansluitspanning tot 690 Volt j optimale bewaking door serieschakeling van weerstanden j eenvoudige kringopbouw voor lange leidingen met enkel één voedingspunt j geringe voedingskabels j toepasbaar in explosiegevaarlijke omgevingen, ook in ATEX gekeurde uitvoeringen j gestabiliseerd design volgens EN 50019/IEC mogelijk VASTE WEERSTANDSKABEL onderscheiden zich hoofdzakelijk in 2 groepen: Eénaderige-Kunststof Verwarmingskabels (TCT) worden voor toepassingen tot max. 260 C ingezet. Binnen- en buitenmantel zijn gemaakt uit Fluorpolymeer. Hierdoor zijn deze verwarmingskabels bijzonder goed geschikt voor toepassingen in de chemische nijverheid, en chemisch agressieve omgevingen. Eenaderige kunststof verwarmingskabels zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Mineraal Geïsoleerde Verwarmingskabels (MI) Worden in het bijzonder voor hoge temperatuurstoepassingen gebruikt tot 800 C. Bovendien vormen ze een goedkoop alternatief voor lange leidingen, daar waar corrosie niet aanwezig is, in vergelijk met éénaderige kunststof verwarmingskabels. Minerale verwarmingskabels zijn beschikbaar met buitenmantels uit koper, koper-nikkel en roestvrij staal in verschillende legeringen. 4 HEATING CABLE SERIES RESISTANCE CABLES are mainly 1-core heating cables with the following features: j defined resistance per metre j constant heating capacity covering the total temperature range j variable connection voltage up to 690 volt j resistances switched in series lend optimal supervision j simple construction of heating circuits for long pipelines with only one feeder j less cabling works j applicable in hazardous areas, also in ATEX-certified design j stabilised design according to EN 50019/IEC possible For use in: j chemistry, refineries, power stations etc. j hazardous areas SERIES RESISTANCE CABLES are mainly divided into two groups: 1-core Plastic Heating Cables can be used for operating temperatures up to max. 260 C. Conductor insulation and outer sheath are made of fluorpolymere. These heating cables are therefore particularly suitable for use in the chemical industry where aggressive environmental conditions are present. 1-core plastic heating cables are available in different types of construction according to requirements. Mineral-insulated Heating Cables (MI) are especially suitable for use in high temperatures up to 800 C. However they also present a low-cost alternative to long transfer lines in comparison to the 1-core plastic heating cables, as far as corrosion can be excluded. Mineral-insulated heating cables are available in different sheaths of copper, copper-nickel and of stainless steel in different qualities.

5 VERWARMINGSLINTEN Zelfregelende Verwarmingskabels zijn opgebouwd uit twee geleiders (fase/nul) met daartussen een geleidend polymeer dat met hogere temperaturen minder geleidend wordt en daardoor zelfregelende eigenschappen heeft. De hoofdeigenschappen zijn: j temperatuursafhankelijk vermogen j voedingsspanning Volt j eenvoudig in gebruik j naar behoefte te gebruiken tot bepaalde max. lengte j toepasbaar in explosiegevaarlijke omgevingen j hebben eigen temperatuursclassificatie j gestabiliseerd design volgens EN 50019/IEC mogelijk Zelfregelende verwarmingslinten zijn zowel toepasbaar voor vorstbeveiliging als toepassingen voor behoudstemperatuur tot 150 C, en intermitterend tot 250 C. Constant-Vermogen-Verwarmingskabels bezitten geen temperatuursafhankelijke weerstandskern, en leveren daardoor een constant vermogen. AANSLUITCOMPONENTEN EN ACCESSOIRES: Voor alle zelfregelende en constant-vermogen verwarmingskabels zijn er gebruiksvriendelijke aansluitcomponenten en verscheidene bevestigingsmaterialen beschikbaar. 5 Self-limiting Heating Tapes have a heating element between their two connections which allows a flow of lower current at higher temperatures. The power output is therefore reduced in a self-limiting way. The main features are: j temperature-dependent power output j supply voltage volt j simple handling j nearly all lengths can be cut with certain limits j can be applied in hazardous areas j stabilised design accord to EN 50019/IEC possible Self-limiting heating tapes are suitable for frost protection as well as for maintaining process temperatures of up to 150 C, intermittent up to max. 250 C saturated steam. HEATING TAPES Parallel Heating Tapes In contrast to the self-limiting heating tapes they are not equipped with a temperature-dependent heating element. They therefore have a constant output of heating power. CONNECTION COMPONENTS AND ACCESSORIES For all heating cables and heating tapes there are easy to install connection components available with different fixing materials.

6 SPECIALE TOEPASSINGEN Naast de standaardaanwendingen van elektrische tracing op leidingen, tanks en filters, produceert Klöpper-Therm tevens een hele reeks van speciale verwarmingssystemen. Deze systemen zijn ontwikkeld naar de specifieke behoeften en wensen van de klant, en zijn leverbaar in explosieveilige uitvoering en hoogwaardige industriële kwaliteit. Deze speciale toepassingen zijn o.a.: j Verwarmen van reactors j Verwarming van tankwagens en containers j Verwarmingsmatten en panelen j Inwendige buisverwarming j Betonvloer en fundamentverwarming VERWARMEN VAN REACTORS Het verwarmen van reactors vereist een hoge vermogensdichtheid en hoge temperaturen tot 650 C. Naar behoefte en wensen van de klant wordt het design aangepast. Voor deze toepassingen worden tevens verwarmingsmatten gebruikt, dewelke snel en eenvoudig kunnen aangebracht worden. Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen waarbij de bedrijfstemperatuur boven de temperatuursclassificatie uitkomt, kunnen wij tevens de noodwendige isolatie aanbieden. 6 VERWARMEN VAN TANKWAGENS EN CONTAINERS Voor het behoud van temperatuur van de tankwagen, leveren wij verwarmingsystemen aanwendbaar op de buitenmantel van de tank, en dit voor temperaturen tot 250 C. Tevens hebben wij vervoerbare verwarmingsystemen inclusief circulatiepomp voor opwarmen van een water/glycol oplossing tot behoudstemperaturen van 80 C. VERWARMINSMATTEN EN VERWARMINGSPANELEN Voor het verwarmen van tanks en containers, leveren wij een heel gamma van bedrijfsklare en aansluitbare verwarmingsmatten, dewelke eenvoudig en snel kunnen geplaatst worden door zelfklevend materiaal. Een ingebouwde thermostaat garandeert de thermische veiligheid. Deze flexibele verwarmingsmatten kunnen met verschillinde vermogensdichtheid geleverd worden. Daardoor kunnen tevens glasvezel en kunststof tanks getraced worden met deze techniek. INWENDIGE BUISVERWARMING De klassieke toepassing voor inwendige buisverwarming zijn ingegraven, ongeïsoleerde buizen of water gevulde buizen, waarin de verwarmingskabel ingetrokken wordt. Inwendige buisverwarming wordt heden, in toenemende mate, veelal toegepast in voorgefabriceerde geïsoleerde leidingsystemen. BETONVLOER EN FUNDAMENTVERWARMING Voor het vorstvrij houden van betonnen fundamenten van tanks voor vloeibaar gas, hebben wij een uitneembaar systeem ontwikkeld dat zich in de praktijk reeds ruimschoots bewezen heeft. Door ons design programma wordt het verwarmingsysteem steeds geoptimaliseerd.

7 SPECIAL HEATING SYSTEMS Klöpper-Therm manufactures a number of special heating systems apart from those used for standard applications like heating of pipelines, vessels and filters. They are designed specifically to meet the special purposes of the customer and can be delivered in an explosion-proof as well as in a high-quality industrial design. These special heating systems comprise: j heating for reactors j heating for tank trucks and containers j heating mats and heating panels j internal heating for pipes j heating for foundations HEATING FOR REACTORS Heating for reactors requires a high power density with temperatures up to 650 C. The design can be adapted to the specific requirements of the customer. There are pre-fabricated heating mats available for this purpose which can be installed easily and quickly. We can also provide thermal insulation for hazardous areas which can be adapted to give the necessary protection against explosion where operating temperatures exceed the permitted class of temperature. 7 HEATING FOR TANK TRUCKS AND CONTAINERS For maintaining temperatures permanently up to 250 C, we deliver the suitable heating system by heating the vessel surface with heating cables. There are also transportable electric heating facilities available including a circulation pump for heating up a mixture of water/glycol to maintain temperatures up to 80 C. HEATING MATS AND HEATING PANELS For heating systems for tanks and vessels we deliver ready to install, highly flexible heating mats which can be fixed easily and quickly with self-adhesive materials. An installed thermostat guarantees the thermal protection of the heating. The flexible heating mats can be manufactured with different power densities. Consequently, even tanks made of glass fibre and plastic can be heated by using this technique. INTERNAL HEATING FOR PIPES The classic use of internal heating for pipes are buried or submerged un-insulated pipelines where the heating cable is pulled into the pipeline. Internal heating for pipes is also used increasingly nowadays for pre-manufactured piping systems with insulation. HEATING FOR FOUNDATIONS For keeping the foundations of liquid gas tanks free from frost, we have developed an exchangeable heating system that has often proved to be worthwhile in practice. Our design programme helps to optimise the complete heating system.

8 sw sw sw hbl bl bl or or. or.. 25/0,03A -Q1 7,0A 7-10A 130A -Q2 gnge W1001 3x...qmm -X1 I> -T1 -K1.8 -X1 E1 L1/L2/L N N Heizkreis: < 230/400 L1 T1 -V PE 6PE V kw A 3/N/PE ~ 400V 50Hz A1+ A2- +24V DC - 0V DC +24V DC +24V DC +24V DC br gn ws ge LiYCY S 4x0,5qmm -A1 8d + 8b - ELR I lim. ext. 6d ist 16b 16z 16d 18b 18d 22b 22d 20b 20d 2b,d 2z 26b 26d 24b 6b 0V On RJ45 Hub Steckplatz RUN TCP/IP-Schnittst. Rx+ Rx- Tx+ TX- 10b gn 10d 14b or 14d Imin UTP/BS 4x0,2qmm Imax Tmax SReg Tmin A B Schnittst. ws gn br 12d 12b Bus-Leitung RS z 2x2x0,5qmm Li2YCYPiMF L31 L32 L33 W2001 7x1,5qmm Reset -X2 Steuerspannung Steuerspannung Stoerschleife Imin Stoerschleife Tmin Stoerschleife Tmax -X2 B2 Pt 100 ws Begrenzer Pt z rosa 32b gr 32d V DC ge 4z Regler Pt 100 LiYCY 7x0,5qmm S PE 7 Begrenzer gn Regler 4b br 4d B1 Pt 100 -K1 Tmax SLim Begr. 24d A1 A R1 1L1 1L2 1L3 N L22 L21 or or. or.. PE UNIPLEX Regeleenheid Reeds vele jaren ontwikkeld Klöpper-Therm speciale elektronische regelaars voor controle en regeling van elektrische tracing systemen. Consequente optimalisatie en verdere ontwikkelingen hebben geleid tot de nieuwe CE-conform UNIPLEX regeleenheid. Hierbij bevinden zich de temperatuursregelaar, de temperatuursbegrenzer (gescheiden limiter) en de stroomregelaar gezamenlijk op een plaatsbesparende elektronische kaart met Europa-formaat. Hierbij heeft de elektronische regelaar de mogelijkheid om een elektronische lastrelais aan te sturen, en biedt hierbij een gelijkmatige regeling van het verwarmingssysteem. Hierdoor wordt een te hoge temperatuur vermeden en verkrijgt men een vermindering van het energieverbruik. De geïntegreerde stroomregelaar maakt het tevens mogelijk om de gewenste laststroom in te stellen. In tegenstelling tot procentuele aanpassingen in conventionele systemen, is het volkomen overbodig om met dit systeem bijkomende aanpassingen van de laststroom te doen wanneer de kringlengte wordt aangepast bijvoorbeeld. Deze stroomregeling biedt volgende voordelen aan de gebruiker: j Verminderd het aantal verschillende weerstandstypes van de verwarmingskabels j Stroominstellingen voor verschillende behoudstemperaturen naar behoefte Tevens worden de temperatuur en stroom gecontroleerd op hun maximale en minimale waarden, waarbij bij stilstand en opstart de storingsmelding voor te lage temperatuur automatisch wordt onderdrukt voor een bepaalde tijd. - + ws/gn ws/or Uniplex II Bovendien kunnen alle data en paramaters voor nagenoeg 900 verwarmingskringen gevisualiseerd, gedocumenteerd, ingesteld, bewaard en bewerkt worden via de geïnstalleerde interface in the UNIPLEX module, in combinatie met het UNIWIN software dat hiervoor speciaal ontwikkeld werd. De UNIPLEX module kan tevens via interface direct via PLC aangestuurd worden. Schaltanlage 8 Rohrleitung UNIWIN Visualisering UNIWIN werkt op Windows NT, en functioneert volledig volgens de Windows standaard. De gegevens en systeemconfiguratie zijn paswoord beveiligd, en vrij configureerbaar. Alle instellingen en data van de verwarmingskringen zijn beschikbaar, evenals een chronologisch overzicht van alle meldingen (gearchiveerd) met verscheidene sorteer en selectie functies. Per verwarmingskring worden temperatuur en stroom in functie van de tijd in een grafiek weergegeven. Bovendien kunnen specifieke data en grafieken opgeslagen worden. Diagnose en problemen oplossen kunnen tevens van op afstand verwezenlijkt worden via interface (vb. connectie PC/DCS via internet, profibus). Het UNIPLEX/UNIWIN systeem is zo opgebouwd dat het voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Zelfs in het geval dat de PC/DCS faalt, wordt de verwarmingskring volledig autonoom gestuurd door de UNIPLEX zonder enige beperking.

9 UNIPLEX Control Unit For many years, Klöpper-Therm has been developing special electronic regulators and supervision systems for controlling electrical heat tracing. Logical, consistent developments have resulted in the new CE-conform UNIPLEX control unit. UNIPLEX II The safety temperature limiter fulfills the requirements of EN 50019/IEC as well as the regulation 94/9/EC (ATEX) and is SIL 2-classified. The temperature regulator, safety temperature limiter and current controller are all contained in a compact plug-in card in European format. On the one hand this control unit provides the possibility of activating the electronic solid state relay and consequently provides the possibility of permanently controlling the heating. Temperature overshooting can therefore be avoided and a reduction in energy consumption can be achieved. On the other hand the integrated current controller makes it possible to adjust the load current as required. In contrast to the usual adjustments to percentage in conventional regulators, it is unnecessary to readjust the load current when changing the length of the heating cable. The current control offers the following advantages for the user: j Reduction of the number of heating cables/types of resistances used j Current adaptation to variable maintenance temperatures according to the demand Other features available include limit control for temperature and current also during standstill and a low temperature alarm repression during heating-up periods. Furthermore, all the data of nearly 900 heating circuits can be visualised, documented and parameterised through the RS 485-interface installed in the UNIPLEX control unit in conjunction with the UNIWIN software which has been developed for this purpose. The UNIPLEX can however also be activated directly via the Ethernet interface also available by DCS. 9 UNIWIN Visualisation UNIWIN works under the operating system 'Windows XP' and has a functional operating surface, adapted to the 'Windows' standard. The plant and system configuration is password-protected and individually configurable. All the important heating circuit and plant data are also available as well as a status overview and a chronological message archive with different sorting and selecting functions. Trend graphs illustrate the temperature courses and current of the heating circuits. Furthermore, heating-circuit specific data and graphs can be stored. Remote diagnosis and maintenance are also possible as is data access via normed interfaces to external applications (e.g. connection to DCS via Net-DDE and Profibus-DP). The UNIPLEX/UNWIN system has been constructed through the self-sufficient UNIPLEX to meet all safety requirements. Even in the event of PC/DCS failure, the heating circuit continues to be controlled and supervised by the UNIPLEX without restrictions.

10 AANSLUITCOMPONENTEN DISTRIBUTIEBORDEN EN TOEBEHOREN Klöpper-Therm produceert en levert sturings- en verdeelborden voor plaatsing in controle ruimte of buitenopstelling, inclusief voor explosiegevaarlijke omgevingen. Hierbij worden zowel de tracingvereisten als klantspecifieke noden in rekening genomen. TOEBEHOREN Een omvangrijk toebehoren assortiment vervolledigt ons leveringsprogramma. 10 j Montagevriendelijke aansluitcomponenten voor verwarmingskabels en verwarmingslinten: - Koud kabels - Verbindingsmoffen - Aansluit- en Eindafwerking kits j Aansluitdozen - Isolatiedoorvoer kits - Polyester of roestvrij staal, IP65 j Temperatuurcontrole - Geschikt voor thermostaten, contactoren, alarmmeldingen etc. - Pt 100 j Bevestigingsmaterialen - Thermokoppel - Voor snelle en eenvoudige installatie van elektrische verwarmingskabels en - Capillaire thermostaat hun verscheidene componenten Alle componenten voor plaatsing in explosiegevaarlijke zones worden tevens ook geleverd. CONNECTION COMPONENTS + ACCESSORIES Switchboard Panels Accessories Klöpper-Therm constructs and delivers distribution panels and control systems for installation in the control station or for outdoor installation including hazardous A wide range of accessories for electrical heating areas. Specific heating and customer requirements are taken into consideration systems complete our programme: as well. j Easy to install connection components for heating cables and heating tapes: - cold cables - connection sleeves - connection and end seal kits j Connection and control boxes - insulation entry kits - polyester or stainless steel, type of protection IP 65 j Measuring sensor - installation of thermostats, switches, alarm signals etc. - resistance thermometer Pt 100 j Fixing materials - thermocouples - for easy installation of heating cables, heating tapes and connection - capillary thermostats components for every type of use All components can also be delivered for use in hazardous areas.

11 SERVICE SERVICE Naast een zorgvuldige planning en productie is een professionele installatie beslissend voor een perfect functionerend verwarmingssysteem. Het getrainde en gekwalificeerde installatieteam van Mourik E&I kan deze dienst geheel voor u verzorgen. De Mourik E&I technici installeren, testen en stellen het verwarmingsysteem en de benodigde sturingen in bedrijf. De kwaliteit van de Mourik E&I diensten zijn gegarandeerd door regelmatige trainingen en door gebruik van ons gecertificeerd integraal KAM-zorgsysteem welke voldoet aan de ISO 9001 en VCA. 11 SERVICE Heating systems not only need to be planned and manufactured carefully but also need to be installed professionally in order to run perfectly. Our trained and qualified assembly team provides this service for you. Our staff installs, tests and puts our heating systems and the corresponding control systems into operation. The quality of the work is guaranteed by regular training and by using our management system according to ISO 9001 and the SCC**-catalogue ( safety, health and environmental protection). We continuously maintain the heating systems and provide detailed technical documentation to round off our service package.

12 Issue: October Design: das grafikhaus KLÖPPER-THERM GmbH & Co. KG Unterste-Wilms-Straße DORTMUND GERMANY P.G.R. Partners sa/nv Vilvoordsesteenweg GRIMBERGEN BELGIUM Mourik Elektrotechniek & Instrumentatie Langeweg ZH OOSTVOORNE NETHERLANDS / I / / I +32 2/ / I / Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben nicht übernommen werden. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung - auch teilweise - nur mit Genehmigung. Despite careful checking we cannot assume any liability for the correctness of this data. All contents are protected by copyright. Duplication - even partly - only with prior approval. Ondanks onze grootste zorg en kwaliteit, kunnen wij echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in dit drukwerk. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd, en mag onder geen enkel beding gedupliceerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Energie besparing & ATEX

Energie besparing & ATEX Energie besparing & ATEX gaat dat samen? Even voorstellen Drs Ing Joris Bracke Uneto-VNI Voorzitter Vakgroep Elektromechanisch Onderhoud Directeur EB-groep Elektromotoren Bracke (Clinge, NL) Boer en Bakker

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Vibranivo. Vereisten VN 5000 VN 6000

Vibranivo. Vereisten VN 5000 VN 6000 Vibranivo Meetprincipe Een elektronisch aangestuurd piezo-element brengt de vork in trilling. Zodra de trilvork wordt bedekt met materiaal wordt deze trilling gedempt. De resulterende stroomverandering

Nadere informatie

inverse. Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative.

<MIDI>inverse. Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative. inverse Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative. Beproefde kwaliteit. Quality Approved. >> Beproefd. Al meer dan 40 jaren is onze kwaliteit in de markt ongeëvenaard wij beschouwen

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

WeZoWe - Werkgroep Zonnepanelen Westeinde. Het adres voor al uw installatiewerk!!

WeZoWe - Werkgroep Zonnepanelen Westeinde. Het adres voor al uw installatiewerk!! WeZoWe - Werkgroep Zonnepanelen Westeinde Het adres voor al uw installatiewerk!! Inhoud: o Over ons o Advies o Montage o Waarom Zonderland o Gerealiseerde projecten o Garantie o Prijzen o Stand o Advertentie

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

AVAX Lusgevoede brandalarm elementen

AVAX Lusgevoede brandalarm elementen 990-095, Issue 1 Maart 2006 AVAX Lusgevoede brandalarm elementen Analoge adresseerbare audio visuele alarm elementen Sectie: Intelligent/Addressable Devices Eigenschappen Gemeenschappelijke aansluitsokkel

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

Product naam: MM03877

Product naam: MM03877 Product naam: MM03877 Specificaties MM03877: Levensduur: 15000u Lengte: 103 mm Wattage: 3.50W Diameter: 35 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 34 gr Lumen: 250 lu Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

SMS Manual. SMS Module. User Manual INNOVATIVE & COMPACT EASY TO PROGRAM LOW COST FACTOR - 1 - U p d a t e d : October 12, 2 0 0 9

SMS Manual. SMS Module. User Manual INNOVATIVE & COMPACT EASY TO PROGRAM LOW COST FACTOR - 1 - U p d a t e d : October 12, 2 0 0 9 SMS Manual INNOVATIVE & COMPACT EASY TO PROGRAM LOW COST FACTOR User Manual SMS Module U p d a t e d : October 12, 2 0 0 9 The xlogic SuperRelay is an Easy Electronic manufactured product. INNOVATIVE &

Nadere informatie

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22 RVS kast - type INDEX.X Stainless Steel box - type INDEX.X Omschrijving: De Index.X. RVS drukknopkasten zijn leverbaar in 1 gats tot en met 4 gats uitvoering en geschikt voor bedienings- en signaleringscomponenten

Nadere informatie

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Een kompleet toestel voor het ter plaatse meten van luchtlekken in kanalen.

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 2 Agenda 1. Omschrijving project 2. Voorstelling materialen 3. Redundancy 4. Visualisatie

Nadere informatie

Presentation Fire fighter safety switch

Presentation Fire fighter safety switch Presentation Fire fighter safety switch 20 september 2011 Elsbeth Faasse Cor Jansen Santon Holland BV AGENDA SANTON INTRODUCTION PRODUCTS NEW DEVELOPMENTS The Fire fighter Safety Switch Introductie Diverse

Nadere informatie

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016 Groene industrie Phoenix Contact B.V. 2015-2016 POWER AND SIGNAL QUALITY POWER QUALITY 24V PWR ERR 24V 0V 0V OUT I GND GND GND ON OFF 1 2 1A 5A NC PACT RCP- Rogowskisp Eerst Power Quality inzichtelijk

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Signaalintegriteit van Veldbussen & discrete I/O Signalen

Signaalintegriteit van Veldbussen & discrete I/O Signalen Signaalintegriteit van Veldbussen & discrete I/O Signalen Rob Kersten rob.kersten@miwconsultants.nl 2012 MIW Consultants 1 Samenvatting MIW Consultants Interessante discussie op LinkedIn bij de en User

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02 Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs Revalidatie Reha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Algemene catalogus General Catalogue R 02 Rolko Engineering Customised Product Solutions Met

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Products Solutions Services. High Level Alarms. Industrial Safety

Products Solutions Services. High Level Alarms. Industrial Safety Products Solutions Services High Level Alarms Industrial Safety Erwin Post Product Manager Level Tankgauging Praxis mit Gamma. ATEX SIL Endress+Hauser B.V. Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden The Netherlands

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie.

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag 2012 Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. Jaap Westeneng Product Manager Asset Management Praktijkcase

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC 802.11b Wireless router w. 4 port switch StarTech ID: BR411BWDC Share your Internet connection without being constrained by cables with StarTech.com s 802.11b wireless router. The BR411BWDC lets you share

Nadere informatie

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 About Qmicro Qmicro develops and manufactures solutions enabled by micro chip technology

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Inhoud / Contents. - sproeiwaterbestendig / splash water proof 650 - opbouw / surface-mount 720, 730 & 750

Inhoud / Contents. - sproeiwaterbestendig / splash water proof 650 - opbouw / surface-mount 720, 730 & 750 Inhoud / Contents - Armaturen / 7 Resolux - 505 - inbouw / flush-mount 600 - opbouw / surface mount 620 Resolux - sproeiwaterbestendig / splash water proof 650-720, 730 & 750 Resolux - inbouw / flush-mount

Nadere informatie

Productinformatie 28/09/2007

Productinformatie 28/09/2007 type : YMeKrvaslqwd 6/10 kv - 1x400 Alrm as70 Artikelnummer : 147.6666.80 28/09/2007 opbouw Geleider : aluminium, rond massief Geleiderscherm : zwakgeleidend kunststof : ronde koperdraden met tegenspiraal

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS

THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS WBT THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN WBT lager blokken zijn gemaakt van PBT high-grade, glass-filled thermoplastisch polyester en zij zijn compleet

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

More speed. Less stress.

More speed. Less stress. More speed. Less stress. Wireless broadband Internet access for your laptop or PDA. Available here. Draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA. Hier beschikbaar. What is T-Mobile HotSpot? Wat is

Nadere informatie

Multiphysics simulations

Multiphysics simulations Eenvoudig bedienbare simulatiesoftware om gelijktijdig meerdere fysische fenomenen te beschrijven: wat zijn de mogelijkheden? Multiphysics simulations useful software, ready for use Comsol BV ir. Frank

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

Schiphol Airport Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport. Is your logistics. ready for take-off?

Schiphol Airport Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport. Is your logistics. ready for take-off? Schiphol Airport Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport Is your logistics ready for take-off? Schiphol Airport Logistics Centre Naritaweg, 1436 Aalsmeerderbrug,

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

www.advancedtestproducts.com

www.advancedtestproducts.com SIMPLE OPERATION WITH SUPERIOR ACCURACY SEMI-AUTOMATIC A/C SERVICE STATIONS AC450PRO A semi-automatic service station for Automotive R134a air conditioning systems. The best value offering key features,

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Bescherming opslag in verplaatsbare containers Schade scenario s opslag en strategie bescherming Een voorbeeld

Bescherming opslag in verplaatsbare containers Schade scenario s opslag en strategie bescherming Een voorbeeld assumed by or through the use of this information The liability of is limited to that contained in its insurance policies Bescherming Brandbare Vloeistoffen Borgen bedrijfscontinuïteit of enkel voldoen

Nadere informatie

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen metdezon zonne-energie voor iedereen ZN-Shine Solar 300 Wp zonnepaneel Het 300 Wp zonnepaneel van ZN-Shine Solar is een goede keuze. Het paneel levert een hoog rendement en is van uitstekende kwaliteit.

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

underground container systems metro, chiplock and winconsyst

underground container systems metro, chiplock and winconsyst underground container systems metro, chiplock and winconsyst vconsyst VConsyst specialises in manufacturing and exporting underground waste collection systems. With twenty years of experience and an installed

Nadere informatie

STRATEGO: Coaching session

STRATEGO: Coaching session STRATEGO: Coaching session 19-11-2014 www.warmtebedrijfrotterdam.nl Content Integrated business model al chart Heat chain Sources heating grid Rotterdam Delivery of industrial waste heat History & lessons

Nadere informatie

Welcome. Het onderwerp voor de sessie van vandaag is Energy Management. HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd smart Power Networks.

Welcome. Het onderwerp voor de sessie van vandaag is Energy Management. HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd smart Power Networks. Welcome! 1 Welcome Het onderwerp voor de sessie van vandaag is Energy Management. HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd smart Power Networks. Het korte tijdsbestek van deze sessie maakt

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1 Andere Dimmers / Other Dimmers Inhoud / Contents - Overige Dimmers / Other Dimmers 5 mini-spotmat klantenspecificatie / Custom Special 5-2 5-4 5-6 elpo_074 rev. 08/03 5-1 mini mini-spotmat De mini-spotmat

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Zilvold Elektrolyse. Veiliger, schoner en aangenamer

Zilvold Elektrolyse. Veiliger, schoner en aangenamer Zilvold Elektrolyse Veiliger, schoner en aangenamer INHOUD / INDEX Membraan zout elektrolyse systemen Membrane salt elektrolysis Systems Zilvold zout elektrolyse Aguapure salt elektrolysis 4 Visualisatie

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009 De PROFIBUS & PROFINET dag 2009 Edegem, 10 juni 2009 Wat is PROFIBUS? Ronald Poosen PI Competence Center ACRO 2 Waarom PROFIBUS - Centrale PLC - Sensoren/Actuatoren - Gebaseerd op 4-20mA of 0-10V technologie

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ProCallOne en MetaDirectory i.c.m. Gigaset Pro. Installatie en configuratie

ProCallOne en MetaDirectory i.c.m. Gigaset Pro. Installatie en configuratie ProCallOne en MetaDirectory i.c.m. Gigaset Pro Installatie en configuratie Juridische toelichting / Colofon De informatie in dit document gaat uit van de kennis op moment van schrijven. Fouten en wijzigingen

Nadere informatie

14/05/2008. Séminaire Bruxelles Environnement Leefmilieubrussel seminarie. Verwarming. Airconditioning. Drukverhoging. Regenwaterrecuperatie

14/05/2008. Séminaire Bruxelles Environnement Leefmilieubrussel seminarie. Verwarming. Airconditioning. Drukverhoging. Regenwaterrecuperatie Verwarming Airconditioning Drukverhoging Regenwaterrecuperatie Afvalwater Watervoorziening Legionellabestrijding Brandbeveiliging Principeschema verwarmingsinstallatie Air handling unit with heat recovery

Nadere informatie

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC Innovaties in Zonne-energie ~~~~ een bloeiend stukje Nederlandse kenniseconomie Waarom zonne-energie? Prijsdaling PV modules Average module spot price

Nadere informatie

Risico s van CO2 leidingen

Risico s van CO2 leidingen takes gastransport further Risico s van CO2 leidingen Kennistafel buisleidingen T. Veenstra HSE coordinator Utrecht, 7 september 2010 Groningen, 9-9-2010 1 Inhoud Duurzaamheidsbeleid van Gasunie Ontwikkelingen

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Danfoss Heating. ORT-01 Electronic modulating room thermostat for OpenTherm appliances Installation and User Guide

Danfoss Heating. ORT-01 Electronic modulating room thermostat for OpenTherm appliances Installation and User Guide Danfoss Heating ORT-01 Electronic modulating room thermostat for OpenTherm appliances Installation and User Guide Index Index GB Specification... 3-4 Positioning and installation...5 Wiring... 6-7 Mounting...8

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Declaration of SKG This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011.

Declaration of SKG This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011. 446.651.01 date of issue: 15-05-2013 Certificateholder Via delle Cerbaie, 114 I-55011 Altopascio - Lucca T : +39 0583 2601 F : +39 0583 25291 E : info@fapim.it I : www.fapim.it Declaration of SKG This

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Background Verlichting is verantwoordelijk voor 25% van het dagelijks energieverbruik 18 miljard lichtbronnen worden jaarlijks

Nadere informatie

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen TAGLOCK Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen Saving You... TAGLOCK INFO Met TAGLOCK, kunnen alle vormen van ongecontroleerde energie worden voorkomen. Een goed Lockout / Tagout-program voorkomt automatisch

Nadere informatie