Elektrische Tracing. Heat tracing. Surface heating. De elektrische tracing specialist. The specialists for electrical heating systems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrische Tracing. Heat tracing. Surface heating. De elektrische tracing specialist. The specialists for electrical heating systems"

Transcriptie

1 Elektrische Tracing Heat tracing De elektrische tracing specialist The specialists for electrical heating systems Surface heating

2 KWALITEITT van bij het begin Dit is ons kenmerk. Voor de wereldwijde inzet van onze producten en diensten vervullen wij steeds - van montage tot en met indienststelling de hoogste normen en eisen van onze klanten. Ten gunste van onze klanten streven wij voortdurend naar betere normen en kwaliteit. Dit bereiken we door zeer gericht naar onze doelen te werken, mede door ons geïntegreerd management systeem. Elke medewerker van onze firma is verbonden met dit management systeem, en verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten en diensten. Ons management systeem houdt in: Kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001 Veiligheidsmanagement volgens SCC** Cataloog Ex-Richtlijnen 94/9/EC (ATEX) Drukvast gereedschap volgens PED 97/23/EC 2 QUALITY right from the start That is our feature. We fulfil the high standards of quality our customers expect in the world-wide use of our products and services, all the way from the design to the beginning of operation. We strive not only to maintain our standards, but to continually improve them for the benefit of our customers. We achieve this through our integrated management system and the firmly defined aims set out in our company. Every employee in our company is involved in the management system and is responsible for the quality of our products and services. Our management system comprises: Quality Management according to DIN EN ISO 9001 Safety Management according to the SCC** catalogue Ex Regulation 94/9/EC (ATEX) Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC

3 ELEKTRISCHE TRACING wordt hedentendage in alle industriegebieden toegepast om producten in leidingen, tanks en containers op bedrijfstemperatuur te behouden, op te warmen of tegen vorst te beschermen. De voordelen van Elektrische Tracing zijn: j hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan specifieke wensen van de klant j effectief en werkelijk verbruik van toegevoegde energie j zeer accurate temperatuursregeling j geringe onderhoudskosten Our services include: j determining individual customer requirements j developing possible solutions j engineering, especially for plants in hazardous areas j delivering heating materials j constructing switchboard panels by using special control devices developed for heating control j planning and carrying out cable works j assembly/supervision j putting into operation respectively handing-over of the heating ready for operation j turn-key plants j documentation j assistance by our service staff (also after handing-over of the plant) Tot onze mogelijkheden behoren: j vaststellen/opsporen van klantspecifieke behoeften j ontwikkelen van mogelijke oplossingen en alternatieven j engineering, en in t bijzonder voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen j levering verwarmingsmateriaal j bordenbouw met inbouw van speciale regelapparatuur, ontwikkeld voor de sturing van elektrische tracing j planning en uitvoering bekabelingwerkzaamheden j montage en supervisie j in bedrijfstelling en overgave van bedrijfsklare systemen j Turn-key projecten j documentatie j bijstand door onze service dienst (ook na oplevering) De voordelen voor u: j opbouw van op elkaar afgestemde componenten j engineering, levering en montage vanuit één punt j keuze van meest geschikte materialen, onafhankelijk van fabrikant 3 The advantages for you: j components all co-ordinate with each other j engineering, delivery and assembly from one source j the choice of the most suitable materials, irrespective of the manufacturer ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEMS are used today in all areas of industry in order to maintain processing temperatures of products in pipelines and vessels, to heat them up or to protect them against frost. The advantages of this type of heating are: j its high level of flexibility and ability to be adapted to meet the specific requirements of the customer j effective and economic utilisation of energy j high level of accuracy in regulating temperatures j low maintenance costs

4 VERWARMINGSKABELS Voor toepassingen in: j chemie, raffinaderijen, krachtcentrales etc. j explosiegevaarlijke omgevingen VASTE WEERSTANDSKABELS zijn over t algemeen éénaderige verwarmingskabels met volgende kenmerken: j vaste weerstand per meter j constant vermogen over het ganse temperatuursbereik j variabele aansluitspanning tot 690 Volt j optimale bewaking door serieschakeling van weerstanden j eenvoudige kringopbouw voor lange leidingen met enkel één voedingspunt j geringe voedingskabels j toepasbaar in explosiegevaarlijke omgevingen, ook in ATEX gekeurde uitvoeringen j gestabiliseerd design volgens EN 50019/IEC mogelijk VASTE WEERSTANDSKABEL onderscheiden zich hoofdzakelijk in 2 groepen: Eénaderige-Kunststof Verwarmingskabels (TCT) worden voor toepassingen tot max. 260 C ingezet. Binnen- en buitenmantel zijn gemaakt uit Fluorpolymeer. Hierdoor zijn deze verwarmingskabels bijzonder goed geschikt voor toepassingen in de chemische nijverheid, en chemisch agressieve omgevingen. Eenaderige kunststof verwarmingskabels zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Mineraal Geïsoleerde Verwarmingskabels (MI) Worden in het bijzonder voor hoge temperatuurstoepassingen gebruikt tot 800 C. Bovendien vormen ze een goedkoop alternatief voor lange leidingen, daar waar corrosie niet aanwezig is, in vergelijk met éénaderige kunststof verwarmingskabels. Minerale verwarmingskabels zijn beschikbaar met buitenmantels uit koper, koper-nikkel en roestvrij staal in verschillende legeringen. 4 HEATING CABLE SERIES RESISTANCE CABLES are mainly 1-core heating cables with the following features: j defined resistance per metre j constant heating capacity covering the total temperature range j variable connection voltage up to 690 volt j resistances switched in series lend optimal supervision j simple construction of heating circuits for long pipelines with only one feeder j less cabling works j applicable in hazardous areas, also in ATEX-certified design j stabilised design according to EN 50019/IEC possible For use in: j chemistry, refineries, power stations etc. j hazardous areas SERIES RESISTANCE CABLES are mainly divided into two groups: 1-core Plastic Heating Cables can be used for operating temperatures up to max. 260 C. Conductor insulation and outer sheath are made of fluorpolymere. These heating cables are therefore particularly suitable for use in the chemical industry where aggressive environmental conditions are present. 1-core plastic heating cables are available in different types of construction according to requirements. Mineral-insulated Heating Cables (MI) are especially suitable for use in high temperatures up to 800 C. However they also present a low-cost alternative to long transfer lines in comparison to the 1-core plastic heating cables, as far as corrosion can be excluded. Mineral-insulated heating cables are available in different sheaths of copper, copper-nickel and of stainless steel in different qualities.

5 VERWARMINGSLINTEN Zelfregelende Verwarmingskabels zijn opgebouwd uit twee geleiders (fase/nul) met daartussen een geleidend polymeer dat met hogere temperaturen minder geleidend wordt en daardoor zelfregelende eigenschappen heeft. De hoofdeigenschappen zijn: j temperatuursafhankelijk vermogen j voedingsspanning Volt j eenvoudig in gebruik j naar behoefte te gebruiken tot bepaalde max. lengte j toepasbaar in explosiegevaarlijke omgevingen j hebben eigen temperatuursclassificatie j gestabiliseerd design volgens EN 50019/IEC mogelijk Zelfregelende verwarmingslinten zijn zowel toepasbaar voor vorstbeveiliging als toepassingen voor behoudstemperatuur tot 150 C, en intermitterend tot 250 C. Constant-Vermogen-Verwarmingskabels bezitten geen temperatuursafhankelijke weerstandskern, en leveren daardoor een constant vermogen. AANSLUITCOMPONENTEN EN ACCESSOIRES: Voor alle zelfregelende en constant-vermogen verwarmingskabels zijn er gebruiksvriendelijke aansluitcomponenten en verscheidene bevestigingsmaterialen beschikbaar. 5 Self-limiting Heating Tapes have a heating element between their two connections which allows a flow of lower current at higher temperatures. The power output is therefore reduced in a self-limiting way. The main features are: j temperature-dependent power output j supply voltage volt j simple handling j nearly all lengths can be cut with certain limits j can be applied in hazardous areas j stabilised design accord to EN 50019/IEC possible Self-limiting heating tapes are suitable for frost protection as well as for maintaining process temperatures of up to 150 C, intermittent up to max. 250 C saturated steam. HEATING TAPES Parallel Heating Tapes In contrast to the self-limiting heating tapes they are not equipped with a temperature-dependent heating element. They therefore have a constant output of heating power. CONNECTION COMPONENTS AND ACCESSORIES For all heating cables and heating tapes there are easy to install connection components available with different fixing materials.

6 SPECIALE TOEPASSINGEN Naast de standaardaanwendingen van elektrische tracing op leidingen, tanks en filters, produceert Klöpper-Therm tevens een hele reeks van speciale verwarmingssystemen. Deze systemen zijn ontwikkeld naar de specifieke behoeften en wensen van de klant, en zijn leverbaar in explosieveilige uitvoering en hoogwaardige industriële kwaliteit. Deze speciale toepassingen zijn o.a.: j Verwarmen van reactors j Verwarming van tankwagens en containers j Verwarmingsmatten en panelen j Inwendige buisverwarming j Betonvloer en fundamentverwarming VERWARMEN VAN REACTORS Het verwarmen van reactors vereist een hoge vermogensdichtheid en hoge temperaturen tot 650 C. Naar behoefte en wensen van de klant wordt het design aangepast. Voor deze toepassingen worden tevens verwarmingsmatten gebruikt, dewelke snel en eenvoudig kunnen aangebracht worden. Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen waarbij de bedrijfstemperatuur boven de temperatuursclassificatie uitkomt, kunnen wij tevens de noodwendige isolatie aanbieden. 6 VERWARMEN VAN TANKWAGENS EN CONTAINERS Voor het behoud van temperatuur van de tankwagen, leveren wij verwarmingsystemen aanwendbaar op de buitenmantel van de tank, en dit voor temperaturen tot 250 C. Tevens hebben wij vervoerbare verwarmingsystemen inclusief circulatiepomp voor opwarmen van een water/glycol oplossing tot behoudstemperaturen van 80 C. VERWARMINSMATTEN EN VERWARMINGSPANELEN Voor het verwarmen van tanks en containers, leveren wij een heel gamma van bedrijfsklare en aansluitbare verwarmingsmatten, dewelke eenvoudig en snel kunnen geplaatst worden door zelfklevend materiaal. Een ingebouwde thermostaat garandeert de thermische veiligheid. Deze flexibele verwarmingsmatten kunnen met verschillinde vermogensdichtheid geleverd worden. Daardoor kunnen tevens glasvezel en kunststof tanks getraced worden met deze techniek. INWENDIGE BUISVERWARMING De klassieke toepassing voor inwendige buisverwarming zijn ingegraven, ongeïsoleerde buizen of water gevulde buizen, waarin de verwarmingskabel ingetrokken wordt. Inwendige buisverwarming wordt heden, in toenemende mate, veelal toegepast in voorgefabriceerde geïsoleerde leidingsystemen. BETONVLOER EN FUNDAMENTVERWARMING Voor het vorstvrij houden van betonnen fundamenten van tanks voor vloeibaar gas, hebben wij een uitneembaar systeem ontwikkeld dat zich in de praktijk reeds ruimschoots bewezen heeft. Door ons design programma wordt het verwarmingsysteem steeds geoptimaliseerd.

7 SPECIAL HEATING SYSTEMS Klöpper-Therm manufactures a number of special heating systems apart from those used for standard applications like heating of pipelines, vessels and filters. They are designed specifically to meet the special purposes of the customer and can be delivered in an explosion-proof as well as in a high-quality industrial design. These special heating systems comprise: j heating for reactors j heating for tank trucks and containers j heating mats and heating panels j internal heating for pipes j heating for foundations HEATING FOR REACTORS Heating for reactors requires a high power density with temperatures up to 650 C. The design can be adapted to the specific requirements of the customer. There are pre-fabricated heating mats available for this purpose which can be installed easily and quickly. We can also provide thermal insulation for hazardous areas which can be adapted to give the necessary protection against explosion where operating temperatures exceed the permitted class of temperature. 7 HEATING FOR TANK TRUCKS AND CONTAINERS For maintaining temperatures permanently up to 250 C, we deliver the suitable heating system by heating the vessel surface with heating cables. There are also transportable electric heating facilities available including a circulation pump for heating up a mixture of water/glycol to maintain temperatures up to 80 C. HEATING MATS AND HEATING PANELS For heating systems for tanks and vessels we deliver ready to install, highly flexible heating mats which can be fixed easily and quickly with self-adhesive materials. An installed thermostat guarantees the thermal protection of the heating. The flexible heating mats can be manufactured with different power densities. Consequently, even tanks made of glass fibre and plastic can be heated by using this technique. INTERNAL HEATING FOR PIPES The classic use of internal heating for pipes are buried or submerged un-insulated pipelines where the heating cable is pulled into the pipeline. Internal heating for pipes is also used increasingly nowadays for pre-manufactured piping systems with insulation. HEATING FOR FOUNDATIONS For keeping the foundations of liquid gas tanks free from frost, we have developed an exchangeable heating system that has often proved to be worthwhile in practice. Our design programme helps to optimise the complete heating system.

8 sw sw sw hbl bl bl or or. or.. 25/0,03A -Q1 7,0A 7-10A 130A -Q2 gnge W1001 3x...qmm -X1 I> -T1 -K1.8 -X1 E1 L1/L2/L N N Heizkreis: < 230/400 L1 T1 -V PE 6PE V kw A 3/N/PE ~ 400V 50Hz A1+ A2- +24V DC - 0V DC +24V DC +24V DC +24V DC br gn ws ge LiYCY S 4x0,5qmm -A1 8d + 8b - ELR I lim. ext. 6d ist 16b 16z 16d 18b 18d 22b 22d 20b 20d 2b,d 2z 26b 26d 24b 6b 0V On RJ45 Hub Steckplatz RUN TCP/IP-Schnittst. Rx+ Rx- Tx+ TX- 10b gn 10d 14b or 14d Imin UTP/BS 4x0,2qmm Imax Tmax SReg Tmin A B Schnittst. ws gn br 12d 12b Bus-Leitung RS z 2x2x0,5qmm Li2YCYPiMF L31 L32 L33 W2001 7x1,5qmm Reset -X2 Steuerspannung Steuerspannung Stoerschleife Imin Stoerschleife Tmin Stoerschleife Tmax -X2 B2 Pt 100 ws Begrenzer Pt z rosa 32b gr 32d V DC ge 4z Regler Pt 100 LiYCY 7x0,5qmm S PE 7 Begrenzer gn Regler 4b br 4d B1 Pt 100 -K1 Tmax SLim Begr. 24d A1 A R1 1L1 1L2 1L3 N L22 L21 or or. or.. PE UNIPLEX Regeleenheid Reeds vele jaren ontwikkeld Klöpper-Therm speciale elektronische regelaars voor controle en regeling van elektrische tracing systemen. Consequente optimalisatie en verdere ontwikkelingen hebben geleid tot de nieuwe CE-conform UNIPLEX regeleenheid. Hierbij bevinden zich de temperatuursregelaar, de temperatuursbegrenzer (gescheiden limiter) en de stroomregelaar gezamenlijk op een plaatsbesparende elektronische kaart met Europa-formaat. Hierbij heeft de elektronische regelaar de mogelijkheid om een elektronische lastrelais aan te sturen, en biedt hierbij een gelijkmatige regeling van het verwarmingssysteem. Hierdoor wordt een te hoge temperatuur vermeden en verkrijgt men een vermindering van het energieverbruik. De geïntegreerde stroomregelaar maakt het tevens mogelijk om de gewenste laststroom in te stellen. In tegenstelling tot procentuele aanpassingen in conventionele systemen, is het volkomen overbodig om met dit systeem bijkomende aanpassingen van de laststroom te doen wanneer de kringlengte wordt aangepast bijvoorbeeld. Deze stroomregeling biedt volgende voordelen aan de gebruiker: j Verminderd het aantal verschillende weerstandstypes van de verwarmingskabels j Stroominstellingen voor verschillende behoudstemperaturen naar behoefte Tevens worden de temperatuur en stroom gecontroleerd op hun maximale en minimale waarden, waarbij bij stilstand en opstart de storingsmelding voor te lage temperatuur automatisch wordt onderdrukt voor een bepaalde tijd. - + ws/gn ws/or Uniplex II Bovendien kunnen alle data en paramaters voor nagenoeg 900 verwarmingskringen gevisualiseerd, gedocumenteerd, ingesteld, bewaard en bewerkt worden via de geïnstalleerde interface in the UNIPLEX module, in combinatie met het UNIWIN software dat hiervoor speciaal ontwikkeld werd. De UNIPLEX module kan tevens via interface direct via PLC aangestuurd worden. Schaltanlage 8 Rohrleitung UNIWIN Visualisering UNIWIN werkt op Windows NT, en functioneert volledig volgens de Windows standaard. De gegevens en systeemconfiguratie zijn paswoord beveiligd, en vrij configureerbaar. Alle instellingen en data van de verwarmingskringen zijn beschikbaar, evenals een chronologisch overzicht van alle meldingen (gearchiveerd) met verscheidene sorteer en selectie functies. Per verwarmingskring worden temperatuur en stroom in functie van de tijd in een grafiek weergegeven. Bovendien kunnen specifieke data en grafieken opgeslagen worden. Diagnose en problemen oplossen kunnen tevens van op afstand verwezenlijkt worden via interface (vb. connectie PC/DCS via internet, profibus). Het UNIPLEX/UNIWIN systeem is zo opgebouwd dat het voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Zelfs in het geval dat de PC/DCS faalt, wordt de verwarmingskring volledig autonoom gestuurd door de UNIPLEX zonder enige beperking.

9 UNIPLEX Control Unit For many years, Klöpper-Therm has been developing special electronic regulators and supervision systems for controlling electrical heat tracing. Logical, consistent developments have resulted in the new CE-conform UNIPLEX control unit. UNIPLEX II The safety temperature limiter fulfills the requirements of EN 50019/IEC as well as the regulation 94/9/EC (ATEX) and is SIL 2-classified. The temperature regulator, safety temperature limiter and current controller are all contained in a compact plug-in card in European format. On the one hand this control unit provides the possibility of activating the electronic solid state relay and consequently provides the possibility of permanently controlling the heating. Temperature overshooting can therefore be avoided and a reduction in energy consumption can be achieved. On the other hand the integrated current controller makes it possible to adjust the load current as required. In contrast to the usual adjustments to percentage in conventional regulators, it is unnecessary to readjust the load current when changing the length of the heating cable. The current control offers the following advantages for the user: j Reduction of the number of heating cables/types of resistances used j Current adaptation to variable maintenance temperatures according to the demand Other features available include limit control for temperature and current also during standstill and a low temperature alarm repression during heating-up periods. Furthermore, all the data of nearly 900 heating circuits can be visualised, documented and parameterised through the RS 485-interface installed in the UNIPLEX control unit in conjunction with the UNIWIN software which has been developed for this purpose. The UNIPLEX can however also be activated directly via the Ethernet interface also available by DCS. 9 UNIWIN Visualisation UNIWIN works under the operating system 'Windows XP' and has a functional operating surface, adapted to the 'Windows' standard. The plant and system configuration is password-protected and individually configurable. All the important heating circuit and plant data are also available as well as a status overview and a chronological message archive with different sorting and selecting functions. Trend graphs illustrate the temperature courses and current of the heating circuits. Furthermore, heating-circuit specific data and graphs can be stored. Remote diagnosis and maintenance are also possible as is data access via normed interfaces to external applications (e.g. connection to DCS via Net-DDE and Profibus-DP). The UNIPLEX/UNWIN system has been constructed through the self-sufficient UNIPLEX to meet all safety requirements. Even in the event of PC/DCS failure, the heating circuit continues to be controlled and supervised by the UNIPLEX without restrictions.

10 AANSLUITCOMPONENTEN DISTRIBUTIEBORDEN EN TOEBEHOREN Klöpper-Therm produceert en levert sturings- en verdeelborden voor plaatsing in controle ruimte of buitenopstelling, inclusief voor explosiegevaarlijke omgevingen. Hierbij worden zowel de tracingvereisten als klantspecifieke noden in rekening genomen. TOEBEHOREN Een omvangrijk toebehoren assortiment vervolledigt ons leveringsprogramma. 10 j Montagevriendelijke aansluitcomponenten voor verwarmingskabels en verwarmingslinten: - Koud kabels - Verbindingsmoffen - Aansluit- en Eindafwerking kits j Aansluitdozen - Isolatiedoorvoer kits - Polyester of roestvrij staal, IP65 j Temperatuurcontrole - Geschikt voor thermostaten, contactoren, alarmmeldingen etc. - Pt 100 j Bevestigingsmaterialen - Thermokoppel - Voor snelle en eenvoudige installatie van elektrische verwarmingskabels en - Capillaire thermostaat hun verscheidene componenten Alle componenten voor plaatsing in explosiegevaarlijke zones worden tevens ook geleverd. CONNECTION COMPONENTS + ACCESSORIES Switchboard Panels Accessories Klöpper-Therm constructs and delivers distribution panels and control systems for installation in the control station or for outdoor installation including hazardous A wide range of accessories for electrical heating areas. Specific heating and customer requirements are taken into consideration systems complete our programme: as well. j Easy to install connection components for heating cables and heating tapes: - cold cables - connection sleeves - connection and end seal kits j Connection and control boxes - insulation entry kits - polyester or stainless steel, type of protection IP 65 j Measuring sensor - installation of thermostats, switches, alarm signals etc. - resistance thermometer Pt 100 j Fixing materials - thermocouples - for easy installation of heating cables, heating tapes and connection - capillary thermostats components for every type of use All components can also be delivered for use in hazardous areas.

11 SERVICE SERVICE Naast een zorgvuldige planning en productie is een professionele installatie beslissend voor een perfect functionerend verwarmingssysteem. Het getrainde en gekwalificeerde installatieteam van Mourik E&I kan deze dienst geheel voor u verzorgen. De Mourik E&I technici installeren, testen en stellen het verwarmingsysteem en de benodigde sturingen in bedrijf. De kwaliteit van de Mourik E&I diensten zijn gegarandeerd door regelmatige trainingen en door gebruik van ons gecertificeerd integraal KAM-zorgsysteem welke voldoet aan de ISO 9001 en VCA. 11 SERVICE Heating systems not only need to be planned and manufactured carefully but also need to be installed professionally in order to run perfectly. Our trained and qualified assembly team provides this service for you. Our staff installs, tests and puts our heating systems and the corresponding control systems into operation. The quality of the work is guaranteed by regular training and by using our management system according to ISO 9001 and the SCC**-catalogue ( safety, health and environmental protection). We continuously maintain the heating systems and provide detailed technical documentation to round off our service package.

12 Issue: October Design: das grafikhaus KLÖPPER-THERM GmbH & Co. KG Unterste-Wilms-Straße DORTMUND GERMANY P.G.R. Partners sa/nv Vilvoordsesteenweg GRIMBERGEN BELGIUM Mourik Elektrotechniek & Instrumentatie Langeweg ZH OOSTVOORNE NETHERLANDS / I / / I +32 2/ / I / Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben nicht übernommen werden. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung - auch teilweise - nur mit Genehmigung. Despite careful checking we cannot assume any liability for the correctness of this data. All contents are protected by copyright. Duplication - even partly - only with prior approval. Ondanks onze grootste zorg en kwaliteit, kunnen wij echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in dit drukwerk. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd, en mag onder geen enkel beding gedupliceerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX Smart Metering met KNX Smart Metering with KNX Inhoud / Content KNX Metering is Smart KNX Metering is Smart 4 KNX Metering Specificatie De enige wereldwijde STANDAARD voor Smart Metering KNX Metering

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

De computer voor maritiem Nederland

De computer voor maritiem Nederland Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied De computer voor maritiem Nederland Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland Nederlands Scheepsbouwkundig

Nadere informatie

Ingersoll Rand. Continually Moving Forward. 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56

Ingersoll Rand. Continually Moving Forward. 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56 Ingersoll Rand Continually Moving Forward 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56 The Importance of Air Quality Air Quality Atmospheric Air Compressor The act of compressing atmospheric air to 7 bar(g) creates

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

11 / 12. IIntelligente techniek van Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12

11 / 12. IIntelligente techniek van Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12 IIntelligente techniek van Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12 11 / 12 Intelligente techniek van Gira: KNX / EIB systeem Deurcommunicatiesysteem Intelligente functies Schakelaarprogramma

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

12 / 13. Intelligente techniek van Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13

12 / 13. Intelligente techniek van Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13 12 / 13 Intelligente techniek van Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13 Intelligente gebouwentechniek van Gira: KNX / EIB systeem Deurcommunicatiesysteem Intelligente functies Schakelaarprogramma

Nadere informatie

Ontwerp & Management van Hydraulische Oplossingen

Ontwerp & Management van Hydraulische Oplossingen Hydraulische cilinders Zuigeraccumulatoren Hydraulische pompen & schakelborden FIDH Group Ontwerp & Management van Hydraulische Oplossingen Designing & Managing Hydraulic Systems Solutions : Hydraulic

Nadere informatie

Inhoud / Index. Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services

Inhoud / Index. Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services Inhoud / Index Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services 1 Inhoud / Index Onze focus: lange

Nadere informatie

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land MÖJLIG GB NL NL NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15 Language, Taal Country, Land ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 6 Care and cleaning 7 Subject

Nadere informatie

Lagedruk Verfspuitapparatuur. Low Pressure Paint Spray equipment

Lagedruk Verfspuitapparatuur. Low Pressure Paint Spray equipment Lagedruk Verfspuitapparatuur Low Pressure Paint Spray equipment 5 Lagedruk Verfspuitapparatuur Advance HD (High Demand) handspuitpistool De nieuwe Advance Conventioneel en Transtech spuitpistolen zijn

Nadere informatie

FALL PROTECTION EQUIPMENT. Product brochure. valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen. fall protection equipment, systems and anchors

FALL PROTECTION EQUIPMENT. Product brochure. valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen. fall protection equipment, systems and anchors Product brochure FALL PROTECTION EQUIPMT valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen Product CATALOGue fall protection equipment, systems and anchors The ABCs of Fall Protection ZCURE is specialist

Nadere informatie

MARINE ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En

MARINE ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En Energy. anytime. anywhere. MARINE 2 2 INHOUDSOPGAVE Toepassingsvoorbeelden 4 Systemen 10 Accessoires 14 Technische informatie 17 Over Victron Energy 74 MultiPlus system in Sailing yacht Hyperion /Royal

Nadere informatie

Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual. Astro. Nederlands / English. Version 003

Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual. Astro. Nederlands / English. Version 003 Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual Astro Nederlands / English Version 003 Document number Version Author Word Version Saved Status : 03-000882 : 003 : R. Siegel : 31 : 18/03/2004 13:25 : Approved

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

GANGWAY ENGINEERING GAZPROM ORDER PAGINA 12 PAGINA 26 PAGINA 10 PAGINA 4

GANGWAY ENGINEERING GAZPROM ORDER PAGINA 12 PAGINA 26 PAGINA 10 PAGINA 4 4 nr. 4-2015 - JAARGANG 32 Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie De productie van gas uit kleine velden op de Noordzee vraagt om kostenbeheersing. In dit kader

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen team, anno 2008

COGEN Vlaanderen team, anno 2008 INDEX Editoriaal 1 Reciprocating engines continue to evolve District Heating and Cooling 2 8 Verplicht haalbaarheidsonderzoek 9 µwkk de ketels van de toekomst? Ieder huis zijn krachtcentrale Kalender IEA-rapport:

Nadere informatie

KNX Verbinding: Twisted Pair Info: www.jung.de. IP (Ethernet) Info: www.amx.com

KNX Verbinding: Twisted Pair Info: www.jung.de. IP (Ethernet) Info: www.amx.com Touch KNX ABB/Busch-Jaeger Albrecht Jung GmbH & CO. KG Albrecht Jung GmbH & CO. KG AMX VS / USA LEAN-/SMARTtouch Flat Panel PC Colour Touch Panel Modero NXD-700Vi/1000Vi Met het LEAN-/SMARTtouch panel

Nadere informatie

Operating Instructions HOB Contents

Operating Instructions HOB Contents PK 644 D GH X /HA G PK 644 D GH /HA G PKQ 644 D GH /HA G PKQ 755 D GH /HA G PK 755 D GH X /HA G English Operating Instructions HOB Contents Operating Instructions,1 Warnings,2 Assistance,4 Description

Nadere informatie

The Voton HSP foundation system

The Voton HSP foundation system The Voton HSP foundation system * please note, some items will still have to be translated on short notice 1. Description of Voton HSP system page 2 2. Productspecifications types of HSP piles 3 3. Installation

Nadere informatie

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter : schone lucht op de vierkante meter De behoefte aan een schone omgeving bij veel processen, voor mens en product is groot. Interflow is specialist in contamination control. Het creëren van schone omstandigheden

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

On your way with LNG Slim op weg met LNG

On your way with LNG Slim op weg met LNG On your way with LNG Slim op weg met LNG LBG (Liquefied Biogas) 98% vloeibaar Methaan Rolande LNG introduces liquefied natural gas as transport fuel in the Netherlands Rolande LNG introduceert het rijden

Nadere informatie