Het Esdal College verbindt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Esdal College verbindt"

Transcriptie

1

2 Het Esdal College verbindt Verbinding, daar draait het om voor het Esdal College. Verbinding met leerlingen, ouders, medewerkers, bedrijfsleven, toeleverende en afnemende scholen. Dit betekent dat wij ons onderwijs laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van onze leerlingen en medewerkers. Hierdoor verhogen we de leerambitie en kan iedereen maximaal presteren. Verbinden betekent ook in alle openheid met elkaar spreken over elkaars wensen en functioneren. Elkaars mening en achtergrond serieus nemen en respecteren, zodat een school ontstaat waaraan iedereen zich graag verbindt! Deze publieksversie van het strategisch beleidsplan van het Esdal College in Emmen is gepubliceerd in november Tekst en ontwerp: BOP onderzoek en communicatie. Het volledige plan is te vinden op onze website 5 Actief de verbinding zoeken. Dat vraagt nogal wat, van onszelf én van onze omgeving, maar dat is niet zonder reden: in 2015 willen we tot de 25% beste scholen van Nederland behoren. Een school die inspireert, prestaties levert en iedereen serieus neemt.

3 Inspireren Leren is leuk! We willen dat iedereen op het Esdal College dat ook zo ervaart. Daarom geven we onderwijs dat inspireert. Met gevarieerde werkvormen en de toepassing van nieuwe media in ons onderwijs spreken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen aan. Daarnaast leren leerlingen zichzelf en hun talenten kennen door ons ruime aanbod van vakken en richtingen. Onze medewerkers motiveren we met scholing en nieuwe lesmethoden om zich te blijven ontwikkelen. Inspireren en geïnspireerd houden, daar sturen we op! Een leerling doet beter zijn best als de leerstof inspirerend wordt gebracht en als hij zich in de les uitgedaagd voelt. Een docent wordt er gelukkiger van als hij zich in zijn werk kan blijven ontwikkelen en merkt dat de schoolprestaties van zijn leerlingen verbeteren. Over vier jaar moet het gebruik van activerende werkvormen en nieuwe media op het Esdal College een vanzelfsprekendheid zijn. We kiezen bewust voor een breed aanbod aan vakken. We vinden het namelijk belangrijk dat elke leerling een opleiding kan kiezen die past bij zijn capaciteiten en persoonlijke interesses. Over vier jaar willen we op elk niveau en talentgebied de 20% beste leerlingen in beeld hebben. Hun succesvolle voorbeeld zal ook andere leerlingen stimuleren. 6 7

4 Presteren Iedereen mag van ons verwachten dat wij kwaliteitsonderwijs bieden. Dat begint met een gedegen determinatie. We herbezinnen ons op hoe we leerlingen toetsen en verhogen de eisen aan doorstroming. Wij nemen geen genoegen met een zesje, maar halen het beste uit onszelf en onze leerlingen. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de mogelijkheden van iedereen die bij ons komt leren of werken. We willen dat iedereen maximaal kan presteren op het niveau dat bij hem past. Ook trekken we nauw op met het basis- en vervolgonderwijs om de aansluiting te verbeteren. Hierdoor boeken we winst in het leerproces en ontstaat er ruimte voor verdieping van de leerstof. Op school heerst een sfeer waarin hard gewerkt wordt. De motivatie om te presteren is hierdoor extra hoog. De kwaliteit van ons onderwijs waarborgen we door eisen aan elkaar te stellen en zelf het goede voorbeeld te geven. Daar mag iedereen ons op aanspreken! 8 9 Hoe eerder we onze leerlingen kennen, hoe beter wij ons onderwijs op hen kunnen afstemmen. Daarom willen we de bestaande leerlijnen tussen het Esdal College en het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en techniek verder ontwikkelen en doortrekken naar het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Ook zijn we samenwerkingsprojecten gestart om de reken- en taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Vanaf 2011 kunnen talentvolle basisschoolleerlingen verrijkingslessen volgen in de vakken wiskunde, filosofie en Spaans. Bij kwaliteitsonderwijs hoort deskundigheid en een professionele werkhouding. Dat borgen wij onder meer door het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen, managementgesprekken met de locatiedirecties en relevante scholing.

5 Respecteren Het Esdal College is een openbare school. Voor ons betekent dit dat wij bewust verbinding leggen met onze omgeving. We benaderen levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Hiermee geven wij leerlingen de bouwstenen om hun eigen mening te vormen en stimuleren we een klimaat van wederzijds respect. Openbaar betekent voor ons ook transparant zijn. Voor iedereen is duidelijk waar hij terecht kan met vragen, opmerkingen of klachten. Regelmatig vragen we onze omgeving om feedback op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen kan bij ons vrijuit praten over elkaars wensen en functioneren. Elkaars achtergrond en mening respecteren. Daar staan wij voor! Als openbare school moeten we duidelijk zijn over ons onderwijs en openstaan voor de feedback van onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden. We kennen inspraakorganen zoals de medezeggenschapsraad, ouderraden en leerlingenraden, en we hebben maatschappelijke adviesraden in het leven geroepen. Toch vinden we dat het beter kan. We willen onze doelgroepen nog meer betrekken bij onze school. Deels door het organiseren van thema- en discussiebijeenkomsten, deels door een betere informatievoorziening. De betrokkenheid van medewerkers willen we vergroten door meer aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling en ambities. Transparantie maakt ons kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook sterk. Door met onze omgeving in gesprek te gaan en te blijven, kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs monitoren en blijven verbeteren

6 Het Esdal College verbindt met zijn medewerkers Afwisseling is het toverwoord Leerlingen laten ervaren dat het leuk is om kennis te verwerven. Hoe doe je dat, hoe zorg je ervoor dat ze in de les, van het begin tot het eind geboeid blijven? Een gesprek met Klaas van der Meulen (docent Engels, Oosterhesselen), Marcella Berkhout (docent natuur- en scheikunde Vakcollege), Rob Stoker (docent Nederlands, Boermarkeweg) en Jacobine Hoorntje (docent Nederlands, Oosterstraat). Klaas: Afwisseling is het toverwoord. Nu eens werken met een digibord of de computer, een andere keer met het lesboek en af en toe een spel of een filmpje op YouTube tussendoor. Ik maak ook ieder jaar een tijdschrift met de leerlingen. Het tijdschrift geef ik een bepaald thema waarmee we aan de slag gaan. De klas benoemt een hoofdredactie en de overige leerlingen zijn redacteur. Het is een ideale manier om spelenderwijs aan taalverwerving te doen. Leerlingen krijgen niet alleen veel oefening in schrijfvaardigheid, maar doordat ze woorden in een duidelijke context toepassen, blijven de woorden beter hangen. Jacobine betrekt regelmatig de actualiteit bij haar les. Zo start zij bijvoorbeeld een les met een column uit de Volkskrant of het NRC en schrijft vervolgens een kleine columnwedstrijd uit. Een andere keer bespreekt ze met de klas een recent Tweede Kamerdebat voordat zij de klas aan het werk zet met het schrijven van een vlammend betoog. Jacobine is ook enthousiast over Theo Witte s catalogus Lezen voor de lijst die ze sinds kort in haar literatuurlessen gebruikt. In deze digitale catalogus, bedoeld voor docenten havo en vwo, wordt de Nederlandse literatuur in zes verschillende leesniveaus ingedeeld. Voor elk boek geeft de catalogus suggesties voor opdrachten en verdiepende literatuur waarmee de docent leerlingen kan helpen een leesniveau hoger te komen. 13

7 Jacobine: Leerlingen kiezen in de regel voor een boek omdat het dun is of ogenschijnlijk gemakkelijk leest. Maar vaak ontgaat hun bij het lezen een groot gedeelte van de betekenis. Ze hebben daarom ook niet altijd plezier in het lezen voor de lijst. Witte gaat ervan uit dat jongeren meer plezier krijgen in lezen als ze boeken lezen op het niveau dat bij ze past. Ik ben het daar helemaal mee eens en denk dat we, door deze leesniveaus in de lessen te hanteren, meer prestatiedrang bij de leerlingen uitlokken. StudieNet, de elektronische leeromgeving die het Esdal College gebruikt, is natuurlijk een medium bij uitstek om leerlingen actief aan het werk te zetten met de leerstof. Op het Vakcollege in Emmen wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de elo. Marcella: Het gebruik van de elo in de les wordt bij ons op de locatie goed gestimuleerd. We hebben als team aardig wat scholing gehad in de toepassingsmogelijkheden van de elo. Ook de leerlingen vinden het leuk om met het digitale lesmateriaal te werken. Natuurlijk gaat het de ene collega beter af dan de andere en zijn er docenten die wat terughoudender zijn in het gebruik van de elo. Rob: Op de Boermarkeweg wordt steeds meer gebruik gemaakt van internet en digiborden. Dat biedt zowel leerlingen als docenten extra mogelijkheden op het gebied van bronnenonderzoek en presentaties. Wat mij betreft mag de school nog veel meer investeren in digitale media. Als we kijken naar het stimuleren van talenten, dan is het Esdal College hier volgens Rob goed mee bezig. We bieden de nodige faciliteiten voor ambitieuze sporters en Daarnaast krijgen de leerlingen opdrachten mee naar huis, voeren ze netwerkgesprekken met mensen uit het bedrijfsleven en komen ouders op school vertellen over hun beroep. Voorbeelden te over van manieren waarop deze vier docenten en de school leerlingen willen inspireren. Marcella: En er kan nog veel meer. Zo staan er op leuke tips en voorbeeldlessen. Jacobine reageert enthousiast: Ja, zulke tips, daar heb ik nog wel behoefte aan! Meer voorlichting en kennisuitwisseling over alle lesondersteunende middelen die eigenlijk gewoon voor het oprapen liggen. Peter Rolink, docent lichamelijke opvoeding, Klazienaveen: Leerlingen moeten steeds vaker hun opdrachten digitaal aanleveren. Via de elo gaat dit nog gemakkelijker dan via mail. Sommige docenten zetten de inhoud van hun les na afloop op de elo. Leerlingen kunnen dan de lesstof na afloop nog eens terugzien. Het voordeel van de elo is dat het niet tijd- en plaatsgebonden is. Slim gebruik van de elo maakt het werk voor de docent ook efficiënter. In de bovenbouw van de afdeling bouw hebben we bijvoorbeeld alle toetsen gedigitaliseerd. Leerlingen kunnen niet alleen zelfstandig hun toets maken, de toets wordt ook automatisch nagekeken. De docent heeft hierdoor meer tijd over om leerlingen persoonlijk te begeleiden. musici. Daarnaast denk ik dat ons loopbaan oriëntatiecentrum aan de Boermarkeweg een goed voorbeeld is van hoe wij onze mavoleerlingen proberen bewust te maken van waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Rob is trots op de manier waarop zijn locatie deze leerlingen in hun studieloopbaan begeleidt: Als je weet waar je het allemaal voor doet, dan wordt leren veel interessanter. Daarom zijn alle mentoren bij ons getraind om loopbaanoriëntatiegesprekken te voeren. En elkaar vaker, als collega s en vakgenoten onder elkaar, de best practices uit de les vertellen. Wat bevalt goed op het gebied van activerende werkvormen en waar loop je tegenaan? Eigenlijk is iedereen hier aan tafel het daar wel mee eens. Want niet alleen leerlingen willen geïnspireerd worden, docenten ook. Dat maakt het werk namelijk nog leuker

8 Het Esdal College verbindt met zijn leerlingen Het enthousiasme van bepaalde docenten werkt aanstekelijk Het Esdal College wil leerlingen inspireren en geïnspireerd houden. We horen graag van de leerlingen zelf hoe zij dat ervaren. Welke lessen zij leuk vinden en waarom. En hoe wij ons onderwijs nog boeiender kunnen maken. We vroegen het aan Daniël (6 atheneum), Syl (mavo 4, Klazienaveen), Ylse (mavo 4, Borger) en Aylin (vmbo-kb 4, Vakcollege). Daniël laat op school graag zijn stem horen. Hij is voorzitter van de leerlingenraad. Hoe wordt hij op school geïnspireerd? Allereerst door de praktijkopdrachten die inmiddels bij een groot aantal vakken worden gegeven. Ik ben hier een groot voorstander van. Het gaat er bij deze opdrachten minder om of je antwoord juist is, maar veel meer over hoe je aan je antwoord bent gekomen. Zo wordt leren gemakkelijker. Ook het enthousiasme van bepaalde docenten werkt zo aanstekelijk dat je graag een stapje extra wilt doen. Zo maakt mijn docent economie hele verhalen van de leerstof. Dan wijst hij bijvoorbeeld iemand in de klas aan als directeur van een bedrijf en een andere leerling als aandeelhouder. In de vorm van een rollenspel behandelen we vervolgens het thema van de les. Doordat de leerstof in een herkenbare context wordt gebracht, verlies je minder snel je aandacht en wordt abstracte kennis veel concreter. Het is met name de afwisseling in de lessen economie die Daniël gemotiveerd houdt: Een tijdje terug namen we met de hele klas deel aan een beursspel op het internet. Iedereen kreeg een fictief bedrag van ,- waarmee je zogenaamd aandelen mocht kopen. Doel was om binnen een bepaalde periode winst te maken. Veel leerlingen werden bloedfanatiek en waren er zelfs buiten de les mee bezig. Toen Spyker indertijd Saab overnam wilde iedereen zo snel mogelijk aandelen Spyker kopen. Je leerde dus niet alleen goed hoe de aandelenmarkt werkt, maar je had er nog lol in ook! 17

9 Volgens Ylse zouden lessen nog wel interactiever mogen: Bij Duits zijn we net begonnen met een nieuwe lesmethode. Deze methode is er veel meer op gericht om met elkaar te praten dan de oude methode. En mijn nieuwe docente Engels neemt geen genoegen met antwoorden die uit één woord bestaan. Ze vraagt ons om in het Engels woorden te omschrijven en geeft ons De theorie van Meervoudige Intelligentie onderscheidt verschillende intelligenties. De ene leerling leert gemakkelijker door middel van taal, de andere leerling is erg visueel ingesteld en moet het voor zich zien om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Een derde neemt sneller kennis tot zich in de samenwerking met anderen. In totaal onderscheidt de theorie acht intelligenties: taalslim, muziekslim, samenslim, lichaamslim, getalslim, natuurslim, zelfslim en beeldslim. tips over hoe je het ook nog op een andere Tot slot vragen we aan Aylin hoe docenten bij manier zou kunnen zeggen. Deze taallessen haar op het Vakcollege proberen de lesstof op zijn veel leuker geworden doordat we nu echt een inspirerende wijze over te brengen. Zelf met elkaar praten in die andere taal. Bij de ben ik erg praktisch ingesteld. Vandaar ook andere vakken zou ik graag wat vaker kennis mijn keuze voor het Vakcollege. De manier in de praktijk willen brengen. Ik denk dat waarop we hier op school leren, juist door leren daarmee leuker wordt. Geschiedenis veel dingen in de praktijk uit te voeren, is voor vind ik bijvoorbeeld geen leuk vak, maar mij de beste manier om dingen te begrijpen ik zou het al interessanter vinden als ik zelf en te onthouden. Toch denk ik dat het bronnenonderzoek mag doen op internet. belangrijk is dat we voor bepaalde vakken, zoals economie, soms ook gewoon theorie Bij Syl op het Esdal College in Klazienaveen krijgen. Je hebt namelijk wel basiskennis worden leerlingen al vanuit het onderwijsconcept gemotiveerd om te leren. Syl: Wij uitvoeren. nodig om opdrachten in de praktijk te kunnen werken op school op basis van de theorie van meervoudige intelligentie. In de eerste klas hebben we testen gehad waaruit naar voren kwam waar je talent ligt. Afhankelijk van dit talent mag je bij veel vakken, naast de verplichte opdrachten, opdrachten uitkiezen die aansluiten op jouw talent. Dat kan bijvoorbeeld het tekenen van een gedeelte van een boek zijn of juist het schrijven van een dagboekfragment. Het voordeel hiervan is dat je kunt laten zien waar je goed in bent. Hier word je zelfverzekerder van Sinds vorig schooljaar werken alle mavo- en havo-klassen Frans met de lesmethode AIM. Er wordt in de klas alleen nog maar Frans gesproken. Behalve gebaren spelen interactie, spel, muziek en presentatie een grote rol. Met name op het gebied van spreek-, luister- en leesvaardigheid werpt de methode duidelijk vruchten af. Tineke van Wijk, docent Frans aan de Boermarkeweg: Met AIM gooi je als docent het roer volledig om. Aan elk woord is een gebaar gekoppeld, dat je jezelf eerst moet aanleren. In de les ben je van begin tot eind intensief met de leerlingen bezig. Na twee jaar kunnen de leerlingen een aardig mondje Frans, terwijl dit met de klassieke taalmethodes op dit niveau ondenkbaar was. Die klassieke lesmethodes vergen minder voorbereiding, maar het werken met AIM geeft je uiteindelijk veel meer energie!

10 Er borrelen steeds weer nieuwe ideeën voor samenwerking op Het Esdal College verbindt met zijn omgeving Het Esdal College wil de komende jaren intensief investeren in de relatie met toeleverende en afnemende scholen, zodat we ons onderwijs beter op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast willen we zo vroeg mogelijk een totaalbeeld krijgen van de capaciteiten en interesses van onze leerlingen. Met het basisonderwijs hebben we al jarenlang goede contacten. Waar spreken we met het basisonderwijs over? En nog belangrijker, waar willen we met elkaar naartoe? Nel Grimme (obs De Kubus, Emmen), Ria Hulshof (obs De Spil en obs De Planeet, Klazienaveen), Peter Timmer (obs De Anwende, Aalden) en Gerrit Grootoonk (obs De Zweng, Exloo) doen hun verhaal. Openbare basisschool De Kubus en het Esdal College weten elkaar goed te vinden. Zoals in het project Ritsen met taal, dat erop gericht is de vaardigheden op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatverwerving van leerlingen te verbeteren. Leerkrachten uit groep 8 en brugklasdocenten van het Esdal College wisselen elkaars lesmethodes en spellingsregels uit. Daarnaast organiseren ze proeverijen waarin ze elkaars instructievormen, werkwijzen, materialen en activiteiten uitproberen. Nel Grimme: Ik merk dat er vanuit het voortgezet onderwijs steeds meer belangstelling komt voor het basisonderwijs. Door projecten als Ritsen met taal voelen onze leerkrachten zich gehoord. Het is namelijk wel een beetje gek dat wij in het basisonderwijs geacht worden twee jaar Engels te geven, terwijl ze in het voortgezet onderwijs weer helemaal opnieuw met Engels beginnen. Door beter met elkaar te overleggen, wordt het gemakkelijker om het taalonderwijs te verbeteren. Het werkt heel motiverend en er borrelen steeds weer nieuwe ideeën voor samenwerking op. 21

11 Louwien Eising is teamleider aan de pabo van Stenden Hogeschool in Emmen. De pabo doet verschillende projecten met het Esdal College: Onze studenten begeleiden projecten over techniek en sociale weerbaarheid op het Esdal College. Zo krijgen ze de kans om hun kennis in de praktijk te brengen. Deze samenwerking is een win-win-situatie, want uiteindelijk willen we beide goede leerlingen en studenten afleveren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen al vroeg aan ons te binden. We willen zo de uitval beperken en voorkomen dat ze wegtrekken uit de regio. Samen met het Esdal College proberen we er zo vroeg mogelijk achter te komen welke leerstijl een kind heeft en op welk niveau het functioneert. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen we onze leerstof hierop aanpassen en maken we een gigantische sprong voorwaarts! Ria Hulshof haakt in op het verhaal van Grimme: Het Esdal College in Klazienaveen neemt regelmatig het initiatief om samen te werken. We doen nu al veel samen op het gebied van taal en techniek. In de toekomst willen we ook op het gebied van rekenen onze kennis en ervaring meer op elkaar afstemmen. Een mooi voorbeeld is het project Techniek Talent. Voor dit project werden alle basisschoolleerlingen uit Klazienaveen uitgenodigd om op het Esdal College technische of natuurwetenschappelijke thema s uit te werken. Ze werden door leerlingen van het Esdal College begeleid. Het project was een groot succes: leerlingen kwamen terug alsof ze een schoolreisje hadden gehad. Voor ons als onderwijsmensen had het een meerwaarde, omdat techniekonderwerpen beter konden worden uitgediept. Het Esdal College beschikt namelijk over ruimtes, materialen en expertise die wij zelf niet in huis hebben. Obs De Anwende in Aalden werkt veel samen met het Esdal College op het gebied van schoolkeuzevoorlichting. Peter Timmer: Ouders maken op een voorlichtingsavond al vroeg in het schooljaar kennis met het onderwijs op het Esdal College. Daarnaast bezoeken leerlingen uit groep 8 de open dagen en introductielessen die het Esdal College ieder jaar organiseert. Ook Gerrit Grootoonk van obs De Zweng heeft veel contact met het Esdal College als het gaat om voorlichting en pr. De meeste leerlingen op zijn school kiezen voor het Esdal College in Borger of Emmen: De contacten tussen De Zweng en het Esdal College zijn goed. Als we het Esdal College vragen om extra voorlichting aan ouders te komen geven, zijn ze altijd bereid om te langs te komen. We wisselen regelmatig informatie uit over onze leerlingen die willen doorstromen naar het Esdal College, maar ook over leerlingen die er inmiddels al op school zitten. Dit maakt het contact prettig en persoonlijk. Graag wil ik hier aan toevoegen dat goed overleg met het voortgezet onderwijs erg belangrijk is in deze tijden van krimp. Willen we bij teruglopende leerlingenaantallen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan zijn korte lijnen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs essentieel. Ally Dijkstra, clustermanager techniek aan het Drenthe College: Wij kennen al sinds enkele jaren een doorlopende leerlijn met het Vakcollege techniek aan de Angelsloërdijk. Leerlingen in vmbo 3 volgen hun praktijklessen op het Drenthe College. De docent is dezelfde als die voor de mboleerlingen in niveau 2. Overlap van de leerstof wordt hiermee voorkomen en de stap om verder te leren op het mbo gemakkelijker

12 Onze locaties Borger Emmen Oosterhesselen Klazienaveen 24 Centrale administratie en directie Angelsloërdijk 13c 7822 HK Emmen Postadres: Postbus CA Emmen tel (088) Locatie Boermarkeweg (mavo) Angelsloërdijk 13c 7822 HK Emmen tel (088) Locatie Esdal Vakcollege Emmen (vmbo) Angelsloërdijk HK Emmen tel (088) Weerdingerstraat CH Emmen tel (088) Locatie Oosterstraat (havo/atheneum/gymnasium) Oosterstraat HG Emmen tel (088) Locatie Borger (vmbo/mavo/havo/atheneum) Hoofdstraat AH Borger tel (088) Locatie Klazienaveen (vmbo/mavo/havo/atheneum) Van Echtenstraat LM Klazienaveen tel (088) Locatie Oosterhesselen (vmbo/mavo/havo) Beatrixlaan 14a 7861 AJ Oosterhesselen tel (088)

13 Hoe leg jij de verbinding? 26 27

14 Het Esdal College verbindt In 2015 willen we tot de 25% beste scholen van Nederland behoren. Hoe we dat gaan doen? Door onze leerlingen beter in beeld te krijgen, door hun motivatie gerichter aan te spreken en door eisen te stellen aan onze leerlingen en medewerkers. Leggen we de lat niet te hoog? Wij denken van niet. Alleen met een duidelijk doel voor ogen kunnen we ons blijven ontwikkelen en dat werkt motiverend. Als je iets wilt bereiken, moet je dat met een breed platform bespreken. Daarom hebben we in 2010 gesproken met medewerkers, ouders, toeleverende en afnemende scholen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Tijdens een werkconferentie hebben we uit hun input de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar gedestilleerd. Deze publicatie is een beknopte samenvatting van het strategisch beleidsplan Een herinnering aan datgene waar we met elkaar naartoe willen. Wij willen sterke verbindingen leggen tussen ons onderwijs en iedereen die hierbij betrokken is. Zie deze publicatie als een uitnodiging om met elkaar hierover verder te praten. Matthias Kooistra en Johan van der Veen (kerndirectie Esdal College)

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Didactische workshops en trainingen

Didactische workshops en trainingen Didactische workshops en trainingen Professioneel lesgeven in de 21 ste eeuw Opleidingsgids incompany aanbod 2015-2016 1 Professioneel lesgeven in de 21 ste eeuw Didactische incompanyworkshops en trainingen

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011)

Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011) Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011) Yvonne Leeman en Ulrike Koot - Stam Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs 2012 Christelijke

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TECHKNOW 2013 TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU 2013. www.techniektalent.nu TRENDS VOL.

TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TECHKNOW 2013 TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU 2013. www.techniektalent.nu TRENDS VOL. TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TRENDS VOL. #02 2013 TECHKNOW 2013 TechKnow 2013 ondersteunt het technisch bedrijfsleven bij de communicatie met jongeren vanaf het moment dat zij een keuze maken voor

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 99 BRIEF

Nadere informatie

Het Nederlands in nieuwe vormen van leren

Het Nederlands in nieuwe vormen van leren Nederlandse Taalunie Het Nederlands in nieuwe vormen van leren Brochure en 2 dvd s Jan T Sas en Bart van der Leeuw Nederlandse Taalunie Het Nederlands in nieuwe vormen van leren Jan T Sas en Bart van der

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar wat er te kiezen valt, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD pagina 3 2 WIE ZIJN WIJ? ALGEMENE INFORMATIE pagina 4 3 WELKE SCHOOLTIJDEN HANTEREN WIJ? pagina 7 4 WIE WERKEN ER OP DE HORIZON? pagina 9 5 WAAROM KIEST U

Nadere informatie