Het Esdal College verbindt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Esdal College verbindt"

Transcriptie

1

2 Het Esdal College verbindt Verbinding, daar draait het om voor het Esdal College. Verbinding met leerlingen, ouders, medewerkers, bedrijfsleven, toeleverende en afnemende scholen. Dit betekent dat wij ons onderwijs laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van onze leerlingen en medewerkers. Hierdoor verhogen we de leerambitie en kan iedereen maximaal presteren. Verbinden betekent ook in alle openheid met elkaar spreken over elkaars wensen en functioneren. Elkaars mening en achtergrond serieus nemen en respecteren, zodat een school ontstaat waaraan iedereen zich graag verbindt! Deze publieksversie van het strategisch beleidsplan van het Esdal College in Emmen is gepubliceerd in november Tekst en ontwerp: BOP onderzoek en communicatie. Het volledige plan is te vinden op onze website 5 Actief de verbinding zoeken. Dat vraagt nogal wat, van onszelf én van onze omgeving, maar dat is niet zonder reden: in 2015 willen we tot de 25% beste scholen van Nederland behoren. Een school die inspireert, prestaties levert en iedereen serieus neemt.

3 Inspireren Leren is leuk! We willen dat iedereen op het Esdal College dat ook zo ervaart. Daarom geven we onderwijs dat inspireert. Met gevarieerde werkvormen en de toepassing van nieuwe media in ons onderwijs spreken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen aan. Daarnaast leren leerlingen zichzelf en hun talenten kennen door ons ruime aanbod van vakken en richtingen. Onze medewerkers motiveren we met scholing en nieuwe lesmethoden om zich te blijven ontwikkelen. Inspireren en geïnspireerd houden, daar sturen we op! Een leerling doet beter zijn best als de leerstof inspirerend wordt gebracht en als hij zich in de les uitgedaagd voelt. Een docent wordt er gelukkiger van als hij zich in zijn werk kan blijven ontwikkelen en merkt dat de schoolprestaties van zijn leerlingen verbeteren. Over vier jaar moet het gebruik van activerende werkvormen en nieuwe media op het Esdal College een vanzelfsprekendheid zijn. We kiezen bewust voor een breed aanbod aan vakken. We vinden het namelijk belangrijk dat elke leerling een opleiding kan kiezen die past bij zijn capaciteiten en persoonlijke interesses. Over vier jaar willen we op elk niveau en talentgebied de 20% beste leerlingen in beeld hebben. Hun succesvolle voorbeeld zal ook andere leerlingen stimuleren. 6 7

4 Presteren Iedereen mag van ons verwachten dat wij kwaliteitsonderwijs bieden. Dat begint met een gedegen determinatie. We herbezinnen ons op hoe we leerlingen toetsen en verhogen de eisen aan doorstroming. Wij nemen geen genoegen met een zesje, maar halen het beste uit onszelf en onze leerlingen. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de mogelijkheden van iedereen die bij ons komt leren of werken. We willen dat iedereen maximaal kan presteren op het niveau dat bij hem past. Ook trekken we nauw op met het basis- en vervolgonderwijs om de aansluiting te verbeteren. Hierdoor boeken we winst in het leerproces en ontstaat er ruimte voor verdieping van de leerstof. Op school heerst een sfeer waarin hard gewerkt wordt. De motivatie om te presteren is hierdoor extra hoog. De kwaliteit van ons onderwijs waarborgen we door eisen aan elkaar te stellen en zelf het goede voorbeeld te geven. Daar mag iedereen ons op aanspreken! 8 9 Hoe eerder we onze leerlingen kennen, hoe beter wij ons onderwijs op hen kunnen afstemmen. Daarom willen we de bestaande leerlijnen tussen het Esdal College en het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en techniek verder ontwikkelen en doortrekken naar het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Ook zijn we samenwerkingsprojecten gestart om de reken- en taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Vanaf 2011 kunnen talentvolle basisschoolleerlingen verrijkingslessen volgen in de vakken wiskunde, filosofie en Spaans. Bij kwaliteitsonderwijs hoort deskundigheid en een professionele werkhouding. Dat borgen wij onder meer door het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen, managementgesprekken met de locatiedirecties en relevante scholing.

5 Respecteren Het Esdal College is een openbare school. Voor ons betekent dit dat wij bewust verbinding leggen met onze omgeving. We benaderen levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Hiermee geven wij leerlingen de bouwstenen om hun eigen mening te vormen en stimuleren we een klimaat van wederzijds respect. Openbaar betekent voor ons ook transparant zijn. Voor iedereen is duidelijk waar hij terecht kan met vragen, opmerkingen of klachten. Regelmatig vragen we onze omgeving om feedback op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen kan bij ons vrijuit praten over elkaars wensen en functioneren. Elkaars achtergrond en mening respecteren. Daar staan wij voor! Als openbare school moeten we duidelijk zijn over ons onderwijs en openstaan voor de feedback van onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden. We kennen inspraakorganen zoals de medezeggenschapsraad, ouderraden en leerlingenraden, en we hebben maatschappelijke adviesraden in het leven geroepen. Toch vinden we dat het beter kan. We willen onze doelgroepen nog meer betrekken bij onze school. Deels door het organiseren van thema- en discussiebijeenkomsten, deels door een betere informatievoorziening. De betrokkenheid van medewerkers willen we vergroten door meer aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling en ambities. Transparantie maakt ons kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook sterk. Door met onze omgeving in gesprek te gaan en te blijven, kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs monitoren en blijven verbeteren

6 Het Esdal College verbindt met zijn medewerkers Afwisseling is het toverwoord Leerlingen laten ervaren dat het leuk is om kennis te verwerven. Hoe doe je dat, hoe zorg je ervoor dat ze in de les, van het begin tot het eind geboeid blijven? Een gesprek met Klaas van der Meulen (docent Engels, Oosterhesselen), Marcella Berkhout (docent natuur- en scheikunde Vakcollege), Rob Stoker (docent Nederlands, Boermarkeweg) en Jacobine Hoorntje (docent Nederlands, Oosterstraat). Klaas: Afwisseling is het toverwoord. Nu eens werken met een digibord of de computer, een andere keer met het lesboek en af en toe een spel of een filmpje op YouTube tussendoor. Ik maak ook ieder jaar een tijdschrift met de leerlingen. Het tijdschrift geef ik een bepaald thema waarmee we aan de slag gaan. De klas benoemt een hoofdredactie en de overige leerlingen zijn redacteur. Het is een ideale manier om spelenderwijs aan taalverwerving te doen. Leerlingen krijgen niet alleen veel oefening in schrijfvaardigheid, maar doordat ze woorden in een duidelijke context toepassen, blijven de woorden beter hangen. Jacobine betrekt regelmatig de actualiteit bij haar les. Zo start zij bijvoorbeeld een les met een column uit de Volkskrant of het NRC en schrijft vervolgens een kleine columnwedstrijd uit. Een andere keer bespreekt ze met de klas een recent Tweede Kamerdebat voordat zij de klas aan het werk zet met het schrijven van een vlammend betoog. Jacobine is ook enthousiast over Theo Witte s catalogus Lezen voor de lijst die ze sinds kort in haar literatuurlessen gebruikt. In deze digitale catalogus, bedoeld voor docenten havo en vwo, wordt de Nederlandse literatuur in zes verschillende leesniveaus ingedeeld. Voor elk boek geeft de catalogus suggesties voor opdrachten en verdiepende literatuur waarmee de docent leerlingen kan helpen een leesniveau hoger te komen. 13

7 Jacobine: Leerlingen kiezen in de regel voor een boek omdat het dun is of ogenschijnlijk gemakkelijk leest. Maar vaak ontgaat hun bij het lezen een groot gedeelte van de betekenis. Ze hebben daarom ook niet altijd plezier in het lezen voor de lijst. Witte gaat ervan uit dat jongeren meer plezier krijgen in lezen als ze boeken lezen op het niveau dat bij ze past. Ik ben het daar helemaal mee eens en denk dat we, door deze leesniveaus in de lessen te hanteren, meer prestatiedrang bij de leerlingen uitlokken. StudieNet, de elektronische leeromgeving die het Esdal College gebruikt, is natuurlijk een medium bij uitstek om leerlingen actief aan het werk te zetten met de leerstof. Op het Vakcollege in Emmen wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de elo. Marcella: Het gebruik van de elo in de les wordt bij ons op de locatie goed gestimuleerd. We hebben als team aardig wat scholing gehad in de toepassingsmogelijkheden van de elo. Ook de leerlingen vinden het leuk om met het digitale lesmateriaal te werken. Natuurlijk gaat het de ene collega beter af dan de andere en zijn er docenten die wat terughoudender zijn in het gebruik van de elo. Rob: Op de Boermarkeweg wordt steeds meer gebruik gemaakt van internet en digiborden. Dat biedt zowel leerlingen als docenten extra mogelijkheden op het gebied van bronnenonderzoek en presentaties. Wat mij betreft mag de school nog veel meer investeren in digitale media. Als we kijken naar het stimuleren van talenten, dan is het Esdal College hier volgens Rob goed mee bezig. We bieden de nodige faciliteiten voor ambitieuze sporters en Daarnaast krijgen de leerlingen opdrachten mee naar huis, voeren ze netwerkgesprekken met mensen uit het bedrijfsleven en komen ouders op school vertellen over hun beroep. Voorbeelden te over van manieren waarop deze vier docenten en de school leerlingen willen inspireren. Marcella: En er kan nog veel meer. Zo staan er op leuke tips en voorbeeldlessen. Jacobine reageert enthousiast: Ja, zulke tips, daar heb ik nog wel behoefte aan! Meer voorlichting en kennisuitwisseling over alle lesondersteunende middelen die eigenlijk gewoon voor het oprapen liggen. Peter Rolink, docent lichamelijke opvoeding, Klazienaveen: Leerlingen moeten steeds vaker hun opdrachten digitaal aanleveren. Via de elo gaat dit nog gemakkelijker dan via mail. Sommige docenten zetten de inhoud van hun les na afloop op de elo. Leerlingen kunnen dan de lesstof na afloop nog eens terugzien. Het voordeel van de elo is dat het niet tijd- en plaatsgebonden is. Slim gebruik van de elo maakt het werk voor de docent ook efficiënter. In de bovenbouw van de afdeling bouw hebben we bijvoorbeeld alle toetsen gedigitaliseerd. Leerlingen kunnen niet alleen zelfstandig hun toets maken, de toets wordt ook automatisch nagekeken. De docent heeft hierdoor meer tijd over om leerlingen persoonlijk te begeleiden. musici. Daarnaast denk ik dat ons loopbaan oriëntatiecentrum aan de Boermarkeweg een goed voorbeeld is van hoe wij onze mavoleerlingen proberen bewust te maken van waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Rob is trots op de manier waarop zijn locatie deze leerlingen in hun studieloopbaan begeleidt: Als je weet waar je het allemaal voor doet, dan wordt leren veel interessanter. Daarom zijn alle mentoren bij ons getraind om loopbaanoriëntatiegesprekken te voeren. En elkaar vaker, als collega s en vakgenoten onder elkaar, de best practices uit de les vertellen. Wat bevalt goed op het gebied van activerende werkvormen en waar loop je tegenaan? Eigenlijk is iedereen hier aan tafel het daar wel mee eens. Want niet alleen leerlingen willen geïnspireerd worden, docenten ook. Dat maakt het werk namelijk nog leuker

8 Het Esdal College verbindt met zijn leerlingen Het enthousiasme van bepaalde docenten werkt aanstekelijk Het Esdal College wil leerlingen inspireren en geïnspireerd houden. We horen graag van de leerlingen zelf hoe zij dat ervaren. Welke lessen zij leuk vinden en waarom. En hoe wij ons onderwijs nog boeiender kunnen maken. We vroegen het aan Daniël (6 atheneum), Syl (mavo 4, Klazienaveen), Ylse (mavo 4, Borger) en Aylin (vmbo-kb 4, Vakcollege). Daniël laat op school graag zijn stem horen. Hij is voorzitter van de leerlingenraad. Hoe wordt hij op school geïnspireerd? Allereerst door de praktijkopdrachten die inmiddels bij een groot aantal vakken worden gegeven. Ik ben hier een groot voorstander van. Het gaat er bij deze opdrachten minder om of je antwoord juist is, maar veel meer over hoe je aan je antwoord bent gekomen. Zo wordt leren gemakkelijker. Ook het enthousiasme van bepaalde docenten werkt zo aanstekelijk dat je graag een stapje extra wilt doen. Zo maakt mijn docent economie hele verhalen van de leerstof. Dan wijst hij bijvoorbeeld iemand in de klas aan als directeur van een bedrijf en een andere leerling als aandeelhouder. In de vorm van een rollenspel behandelen we vervolgens het thema van de les. Doordat de leerstof in een herkenbare context wordt gebracht, verlies je minder snel je aandacht en wordt abstracte kennis veel concreter. Het is met name de afwisseling in de lessen economie die Daniël gemotiveerd houdt: Een tijdje terug namen we met de hele klas deel aan een beursspel op het internet. Iedereen kreeg een fictief bedrag van ,- waarmee je zogenaamd aandelen mocht kopen. Doel was om binnen een bepaalde periode winst te maken. Veel leerlingen werden bloedfanatiek en waren er zelfs buiten de les mee bezig. Toen Spyker indertijd Saab overnam wilde iedereen zo snel mogelijk aandelen Spyker kopen. Je leerde dus niet alleen goed hoe de aandelenmarkt werkt, maar je had er nog lol in ook! 17

9 Volgens Ylse zouden lessen nog wel interactiever mogen: Bij Duits zijn we net begonnen met een nieuwe lesmethode. Deze methode is er veel meer op gericht om met elkaar te praten dan de oude methode. En mijn nieuwe docente Engels neemt geen genoegen met antwoorden die uit één woord bestaan. Ze vraagt ons om in het Engels woorden te omschrijven en geeft ons De theorie van Meervoudige Intelligentie onderscheidt verschillende intelligenties. De ene leerling leert gemakkelijker door middel van taal, de andere leerling is erg visueel ingesteld en moet het voor zich zien om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Een derde neemt sneller kennis tot zich in de samenwerking met anderen. In totaal onderscheidt de theorie acht intelligenties: taalslim, muziekslim, samenslim, lichaamslim, getalslim, natuurslim, zelfslim en beeldslim. tips over hoe je het ook nog op een andere Tot slot vragen we aan Aylin hoe docenten bij manier zou kunnen zeggen. Deze taallessen haar op het Vakcollege proberen de lesstof op zijn veel leuker geworden doordat we nu echt een inspirerende wijze over te brengen. Zelf met elkaar praten in die andere taal. Bij de ben ik erg praktisch ingesteld. Vandaar ook andere vakken zou ik graag wat vaker kennis mijn keuze voor het Vakcollege. De manier in de praktijk willen brengen. Ik denk dat waarop we hier op school leren, juist door leren daarmee leuker wordt. Geschiedenis veel dingen in de praktijk uit te voeren, is voor vind ik bijvoorbeeld geen leuk vak, maar mij de beste manier om dingen te begrijpen ik zou het al interessanter vinden als ik zelf en te onthouden. Toch denk ik dat het bronnenonderzoek mag doen op internet. belangrijk is dat we voor bepaalde vakken, zoals economie, soms ook gewoon theorie Bij Syl op het Esdal College in Klazienaveen krijgen. Je hebt namelijk wel basiskennis worden leerlingen al vanuit het onderwijsconcept gemotiveerd om te leren. Syl: Wij uitvoeren. nodig om opdrachten in de praktijk te kunnen werken op school op basis van de theorie van meervoudige intelligentie. In de eerste klas hebben we testen gehad waaruit naar voren kwam waar je talent ligt. Afhankelijk van dit talent mag je bij veel vakken, naast de verplichte opdrachten, opdrachten uitkiezen die aansluiten op jouw talent. Dat kan bijvoorbeeld het tekenen van een gedeelte van een boek zijn of juist het schrijven van een dagboekfragment. Het voordeel hiervan is dat je kunt laten zien waar je goed in bent. Hier word je zelfverzekerder van Sinds vorig schooljaar werken alle mavo- en havo-klassen Frans met de lesmethode AIM. Er wordt in de klas alleen nog maar Frans gesproken. Behalve gebaren spelen interactie, spel, muziek en presentatie een grote rol. Met name op het gebied van spreek-, luister- en leesvaardigheid werpt de methode duidelijk vruchten af. Tineke van Wijk, docent Frans aan de Boermarkeweg: Met AIM gooi je als docent het roer volledig om. Aan elk woord is een gebaar gekoppeld, dat je jezelf eerst moet aanleren. In de les ben je van begin tot eind intensief met de leerlingen bezig. Na twee jaar kunnen de leerlingen een aardig mondje Frans, terwijl dit met de klassieke taalmethodes op dit niveau ondenkbaar was. Die klassieke lesmethodes vergen minder voorbereiding, maar het werken met AIM geeft je uiteindelijk veel meer energie!

10 Er borrelen steeds weer nieuwe ideeën voor samenwerking op Het Esdal College verbindt met zijn omgeving Het Esdal College wil de komende jaren intensief investeren in de relatie met toeleverende en afnemende scholen, zodat we ons onderwijs beter op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast willen we zo vroeg mogelijk een totaalbeeld krijgen van de capaciteiten en interesses van onze leerlingen. Met het basisonderwijs hebben we al jarenlang goede contacten. Waar spreken we met het basisonderwijs over? En nog belangrijker, waar willen we met elkaar naartoe? Nel Grimme (obs De Kubus, Emmen), Ria Hulshof (obs De Spil en obs De Planeet, Klazienaveen), Peter Timmer (obs De Anwende, Aalden) en Gerrit Grootoonk (obs De Zweng, Exloo) doen hun verhaal. Openbare basisschool De Kubus en het Esdal College weten elkaar goed te vinden. Zoals in het project Ritsen met taal, dat erop gericht is de vaardigheden op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatverwerving van leerlingen te verbeteren. Leerkrachten uit groep 8 en brugklasdocenten van het Esdal College wisselen elkaars lesmethodes en spellingsregels uit. Daarnaast organiseren ze proeverijen waarin ze elkaars instructievormen, werkwijzen, materialen en activiteiten uitproberen. Nel Grimme: Ik merk dat er vanuit het voortgezet onderwijs steeds meer belangstelling komt voor het basisonderwijs. Door projecten als Ritsen met taal voelen onze leerkrachten zich gehoord. Het is namelijk wel een beetje gek dat wij in het basisonderwijs geacht worden twee jaar Engels te geven, terwijl ze in het voortgezet onderwijs weer helemaal opnieuw met Engels beginnen. Door beter met elkaar te overleggen, wordt het gemakkelijker om het taalonderwijs te verbeteren. Het werkt heel motiverend en er borrelen steeds weer nieuwe ideeën voor samenwerking op. 21

11 Louwien Eising is teamleider aan de pabo van Stenden Hogeschool in Emmen. De pabo doet verschillende projecten met het Esdal College: Onze studenten begeleiden projecten over techniek en sociale weerbaarheid op het Esdal College. Zo krijgen ze de kans om hun kennis in de praktijk te brengen. Deze samenwerking is een win-win-situatie, want uiteindelijk willen we beide goede leerlingen en studenten afleveren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen al vroeg aan ons te binden. We willen zo de uitval beperken en voorkomen dat ze wegtrekken uit de regio. Samen met het Esdal College proberen we er zo vroeg mogelijk achter te komen welke leerstijl een kind heeft en op welk niveau het functioneert. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen we onze leerstof hierop aanpassen en maken we een gigantische sprong voorwaarts! Ria Hulshof haakt in op het verhaal van Grimme: Het Esdal College in Klazienaveen neemt regelmatig het initiatief om samen te werken. We doen nu al veel samen op het gebied van taal en techniek. In de toekomst willen we ook op het gebied van rekenen onze kennis en ervaring meer op elkaar afstemmen. Een mooi voorbeeld is het project Techniek Talent. Voor dit project werden alle basisschoolleerlingen uit Klazienaveen uitgenodigd om op het Esdal College technische of natuurwetenschappelijke thema s uit te werken. Ze werden door leerlingen van het Esdal College begeleid. Het project was een groot succes: leerlingen kwamen terug alsof ze een schoolreisje hadden gehad. Voor ons als onderwijsmensen had het een meerwaarde, omdat techniekonderwerpen beter konden worden uitgediept. Het Esdal College beschikt namelijk over ruimtes, materialen en expertise die wij zelf niet in huis hebben. Obs De Anwende in Aalden werkt veel samen met het Esdal College op het gebied van schoolkeuzevoorlichting. Peter Timmer: Ouders maken op een voorlichtingsavond al vroeg in het schooljaar kennis met het onderwijs op het Esdal College. Daarnaast bezoeken leerlingen uit groep 8 de open dagen en introductielessen die het Esdal College ieder jaar organiseert. Ook Gerrit Grootoonk van obs De Zweng heeft veel contact met het Esdal College als het gaat om voorlichting en pr. De meeste leerlingen op zijn school kiezen voor het Esdal College in Borger of Emmen: De contacten tussen De Zweng en het Esdal College zijn goed. Als we het Esdal College vragen om extra voorlichting aan ouders te komen geven, zijn ze altijd bereid om te langs te komen. We wisselen regelmatig informatie uit over onze leerlingen die willen doorstromen naar het Esdal College, maar ook over leerlingen die er inmiddels al op school zitten. Dit maakt het contact prettig en persoonlijk. Graag wil ik hier aan toevoegen dat goed overleg met het voortgezet onderwijs erg belangrijk is in deze tijden van krimp. Willen we bij teruglopende leerlingenaantallen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan zijn korte lijnen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs essentieel. Ally Dijkstra, clustermanager techniek aan het Drenthe College: Wij kennen al sinds enkele jaren een doorlopende leerlijn met het Vakcollege techniek aan de Angelsloërdijk. Leerlingen in vmbo 3 volgen hun praktijklessen op het Drenthe College. De docent is dezelfde als die voor de mboleerlingen in niveau 2. Overlap van de leerstof wordt hiermee voorkomen en de stap om verder te leren op het mbo gemakkelijker

12 Onze locaties Borger Emmen Oosterhesselen Klazienaveen 24 Centrale administratie en directie Angelsloërdijk 13c 7822 HK Emmen Postadres: Postbus CA Emmen tel (088) Locatie Boermarkeweg (mavo) Angelsloërdijk 13c 7822 HK Emmen tel (088) Locatie Esdal Vakcollege Emmen (vmbo) Angelsloërdijk HK Emmen tel (088) Weerdingerstraat CH Emmen tel (088) Locatie Oosterstraat (havo/atheneum/gymnasium) Oosterstraat HG Emmen tel (088) Locatie Borger (vmbo/mavo/havo/atheneum) Hoofdstraat AH Borger tel (088) Locatie Klazienaveen (vmbo/mavo/havo/atheneum) Van Echtenstraat LM Klazienaveen tel (088) Locatie Oosterhesselen (vmbo/mavo/havo) Beatrixlaan 14a 7861 AJ Oosterhesselen tel (088)

13 Hoe leg jij de verbinding? 26 27

14 Het Esdal College verbindt In 2015 willen we tot de 25% beste scholen van Nederland behoren. Hoe we dat gaan doen? Door onze leerlingen beter in beeld te krijgen, door hun motivatie gerichter aan te spreken en door eisen te stellen aan onze leerlingen en medewerkers. Leggen we de lat niet te hoog? Wij denken van niet. Alleen met een duidelijk doel voor ogen kunnen we ons blijven ontwikkelen en dat werkt motiverend. Als je iets wilt bereiken, moet je dat met een breed platform bespreken. Daarom hebben we in 2010 gesproken met medewerkers, ouders, toeleverende en afnemende scholen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Tijdens een werkconferentie hebben we uit hun input de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar gedestilleerd. Deze publicatie is een beknopte samenvatting van het strategisch beleidsplan Een herinnering aan datgene waar we met elkaar naartoe willen. Wij willen sterke verbindingen leggen tussen ons onderwijs en iedereen die hierbij betrokken is. Zie deze publicatie als een uitnodiging om met elkaar hierover verder te praten. Matthias Kooistra en Johan van der Veen (kerndirectie Esdal College)

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar het onderwijsaanbod, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar wat er te kiezen valt, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

zaanlands lyceum onze havo-afdeling

zaanlands lyceum onze havo-afdeling zaanlands lyceum onze havo-afdeling onze havo-afdeling zaanlands ly Het Zaanlands Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gesticht in 1866 en bestaat in schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

C-stroom. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs www.parcivalcollege.nl

C-stroom. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs www.parcivalcollege.nl C-stroom School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs www.parcivalcollege.nl ontwerp en fotografie: buro klaas huizenga Inhoudsopgave Wat is de C-stroom? 3 Voor wie is de C-stroom bedoeld? 3 Profiel van

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL Wat ben ik? Wat staat bovenaan m n verlanglijst? Het programma: van pingpongen

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF. Welke werkvormen gebruik je in je lessen?(plaats een vinkje in de rechterkolom indien je die werkvorm vaker in wilt zetten) Instructie door de docent

Nadere informatie

Workshops. voor groep 8 leerlingen. september-november 2015

Workshops. voor groep 8 leerlingen. september-november 2015 Workshops voor groep 8 leerlingen september-november 2015 Aanmelden workshops Je kunt je aanmelden voor de workshops via e-mail: workshop@farelcollege.nl Beste bijna-brugklasser, Wat fijn dat je deze flyer

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

Olympisch Lespakket 2004

Olympisch Lespakket 2004 Olympisch Lespakket 2004 Verantwoording Doelgroep Het pakket is bedoeld voor alle leerlingen van de basisschool. Doelstellingen Algemene doelstellingen Leerlingen leren over de Olympische Spelen nu en

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o.

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. Talentontwikkeling voor en door jongeren www.oho-t.nl Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Ik ga voor havo. avobrugklassen. mavo-havo

Ik ga voor havo. avobrugklassen. mavo-havo Ik ga voor havo avobrugklassen mavo-havo Ik ga voor havo. Dit boekje gaat over de avo-brugklassen van het Cosmicus Montessori Lyceum (CML): een bijzonder onderwijsconcept voor leerlingen met een mavo/havoadvies,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Slinge: ontdek je talent!

Slinge: ontdek je talent! Slinge: ontdek je talent! Een kleine, veilige en gezellige school Aandacht voor jouw talent en loopbaan Extra taal, rekenen, skills, sport en cultuur Vier leuke beroepsopleidingen Slagingspercentage 99%

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Trots op je (bouw-)werk Natuurlijk is het belangrijk om trots te zijn op het werk dat je

Nadere informatie

RIJSWIJKS LYCEUM. een wereld aan talenten!

RIJSWIJKS LYCEUM. een wereld aan talenten! RIJSWIJKS LYCEUM Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, gymnasium, atheneum, havo, mavo een wereld aan talenten! WELKOM Je bent nu bijna klaar met de basisschool, en dan? Jij wil naar een leuke school

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Programma 19.30 tot 21.00 uur Waarom hebben we gekozen voor Vier Keer Wijzer? Uitleg en achtergrondinformatie over het onderwijsmodel Interactieve informatie-

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

3. Werk je bij havo/vwo masterclass helemaal niet aan projecten zoals bij havo/vwo Expeditie?

3. Werk je bij havo/vwo masterclass helemaal niet aan projecten zoals bij havo/vwo Expeditie? FAQ Havo/vwo masterclass en havo/vwo Expeditie Inleiding Op het TBL heb je voor havo/vwo-onderwijs de keuze uit havo/vwo masterclass en havo/vwo Expeditie. We bieden deze keuze aan, omdat alle leerlingen

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie