Het Esdal College verbindt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Esdal College verbindt"

Transcriptie

1

2 Het Esdal College verbindt Verbinding, daar draait het om voor het Esdal College. Verbinding met leerlingen, ouders, medewerkers, bedrijfsleven, toeleverende en afnemende scholen. Dit betekent dat wij ons onderwijs laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van onze leerlingen en medewerkers. Hierdoor verhogen we de leerambitie en kan iedereen maximaal presteren. Verbinden betekent ook in alle openheid met elkaar spreken over elkaars wensen en functioneren. Elkaars mening en achtergrond serieus nemen en respecteren, zodat een school ontstaat waaraan iedereen zich graag verbindt! Deze publieksversie van het strategisch beleidsplan van het Esdal College in Emmen is gepubliceerd in november Tekst en ontwerp: BOP onderzoek en communicatie. Het volledige plan is te vinden op onze website 5 Actief de verbinding zoeken. Dat vraagt nogal wat, van onszelf én van onze omgeving, maar dat is niet zonder reden: in 2015 willen we tot de 25% beste scholen van Nederland behoren. Een school die inspireert, prestaties levert en iedereen serieus neemt.

3 Inspireren Leren is leuk! We willen dat iedereen op het Esdal College dat ook zo ervaart. Daarom geven we onderwijs dat inspireert. Met gevarieerde werkvormen en de toepassing van nieuwe media in ons onderwijs spreken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen aan. Daarnaast leren leerlingen zichzelf en hun talenten kennen door ons ruime aanbod van vakken en richtingen. Onze medewerkers motiveren we met scholing en nieuwe lesmethoden om zich te blijven ontwikkelen. Inspireren en geïnspireerd houden, daar sturen we op! Een leerling doet beter zijn best als de leerstof inspirerend wordt gebracht en als hij zich in de les uitgedaagd voelt. Een docent wordt er gelukkiger van als hij zich in zijn werk kan blijven ontwikkelen en merkt dat de schoolprestaties van zijn leerlingen verbeteren. Over vier jaar moet het gebruik van activerende werkvormen en nieuwe media op het Esdal College een vanzelfsprekendheid zijn. We kiezen bewust voor een breed aanbod aan vakken. We vinden het namelijk belangrijk dat elke leerling een opleiding kan kiezen die past bij zijn capaciteiten en persoonlijke interesses. Over vier jaar willen we op elk niveau en talentgebied de 20% beste leerlingen in beeld hebben. Hun succesvolle voorbeeld zal ook andere leerlingen stimuleren. 6 7

4 Presteren Iedereen mag van ons verwachten dat wij kwaliteitsonderwijs bieden. Dat begint met een gedegen determinatie. We herbezinnen ons op hoe we leerlingen toetsen en verhogen de eisen aan doorstroming. Wij nemen geen genoegen met een zesje, maar halen het beste uit onszelf en onze leerlingen. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de mogelijkheden van iedereen die bij ons komt leren of werken. We willen dat iedereen maximaal kan presteren op het niveau dat bij hem past. Ook trekken we nauw op met het basis- en vervolgonderwijs om de aansluiting te verbeteren. Hierdoor boeken we winst in het leerproces en ontstaat er ruimte voor verdieping van de leerstof. Op school heerst een sfeer waarin hard gewerkt wordt. De motivatie om te presteren is hierdoor extra hoog. De kwaliteit van ons onderwijs waarborgen we door eisen aan elkaar te stellen en zelf het goede voorbeeld te geven. Daar mag iedereen ons op aanspreken! 8 9 Hoe eerder we onze leerlingen kennen, hoe beter wij ons onderwijs op hen kunnen afstemmen. Daarom willen we de bestaande leerlijnen tussen het Esdal College en het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en techniek verder ontwikkelen en doortrekken naar het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Ook zijn we samenwerkingsprojecten gestart om de reken- en taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Vanaf 2011 kunnen talentvolle basisschoolleerlingen verrijkingslessen volgen in de vakken wiskunde, filosofie en Spaans. Bij kwaliteitsonderwijs hoort deskundigheid en een professionele werkhouding. Dat borgen wij onder meer door het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen, managementgesprekken met de locatiedirecties en relevante scholing.

5 Respecteren Het Esdal College is een openbare school. Voor ons betekent dit dat wij bewust verbinding leggen met onze omgeving. We benaderen levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Hiermee geven wij leerlingen de bouwstenen om hun eigen mening te vormen en stimuleren we een klimaat van wederzijds respect. Openbaar betekent voor ons ook transparant zijn. Voor iedereen is duidelijk waar hij terecht kan met vragen, opmerkingen of klachten. Regelmatig vragen we onze omgeving om feedback op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen kan bij ons vrijuit praten over elkaars wensen en functioneren. Elkaars achtergrond en mening respecteren. Daar staan wij voor! Als openbare school moeten we duidelijk zijn over ons onderwijs en openstaan voor de feedback van onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden. We kennen inspraakorganen zoals de medezeggenschapsraad, ouderraden en leerlingenraden, en we hebben maatschappelijke adviesraden in het leven geroepen. Toch vinden we dat het beter kan. We willen onze doelgroepen nog meer betrekken bij onze school. Deels door het organiseren van thema- en discussiebijeenkomsten, deels door een betere informatievoorziening. De betrokkenheid van medewerkers willen we vergroten door meer aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling en ambities. Transparantie maakt ons kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook sterk. Door met onze omgeving in gesprek te gaan en te blijven, kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs monitoren en blijven verbeteren

6 Het Esdal College verbindt met zijn medewerkers Afwisseling is het toverwoord Leerlingen laten ervaren dat het leuk is om kennis te verwerven. Hoe doe je dat, hoe zorg je ervoor dat ze in de les, van het begin tot het eind geboeid blijven? Een gesprek met Klaas van der Meulen (docent Engels, Oosterhesselen), Marcella Berkhout (docent natuur- en scheikunde Vakcollege), Rob Stoker (docent Nederlands, Boermarkeweg) en Jacobine Hoorntje (docent Nederlands, Oosterstraat). Klaas: Afwisseling is het toverwoord. Nu eens werken met een digibord of de computer, een andere keer met het lesboek en af en toe een spel of een filmpje op YouTube tussendoor. Ik maak ook ieder jaar een tijdschrift met de leerlingen. Het tijdschrift geef ik een bepaald thema waarmee we aan de slag gaan. De klas benoemt een hoofdredactie en de overige leerlingen zijn redacteur. Het is een ideale manier om spelenderwijs aan taalverwerving te doen. Leerlingen krijgen niet alleen veel oefening in schrijfvaardigheid, maar doordat ze woorden in een duidelijke context toepassen, blijven de woorden beter hangen. Jacobine betrekt regelmatig de actualiteit bij haar les. Zo start zij bijvoorbeeld een les met een column uit de Volkskrant of het NRC en schrijft vervolgens een kleine columnwedstrijd uit. Een andere keer bespreekt ze met de klas een recent Tweede Kamerdebat voordat zij de klas aan het werk zet met het schrijven van een vlammend betoog. Jacobine is ook enthousiast over Theo Witte s catalogus Lezen voor de lijst die ze sinds kort in haar literatuurlessen gebruikt. In deze digitale catalogus, bedoeld voor docenten havo en vwo, wordt de Nederlandse literatuur in zes verschillende leesniveaus ingedeeld. Voor elk boek geeft de catalogus suggesties voor opdrachten en verdiepende literatuur waarmee de docent leerlingen kan helpen een leesniveau hoger te komen. 13

7 Jacobine: Leerlingen kiezen in de regel voor een boek omdat het dun is of ogenschijnlijk gemakkelijk leest. Maar vaak ontgaat hun bij het lezen een groot gedeelte van de betekenis. Ze hebben daarom ook niet altijd plezier in het lezen voor de lijst. Witte gaat ervan uit dat jongeren meer plezier krijgen in lezen als ze boeken lezen op het niveau dat bij ze past. Ik ben het daar helemaal mee eens en denk dat we, door deze leesniveaus in de lessen te hanteren, meer prestatiedrang bij de leerlingen uitlokken. StudieNet, de elektronische leeromgeving die het Esdal College gebruikt, is natuurlijk een medium bij uitstek om leerlingen actief aan het werk te zetten met de leerstof. Op het Vakcollege in Emmen wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de elo. Marcella: Het gebruik van de elo in de les wordt bij ons op de locatie goed gestimuleerd. We hebben als team aardig wat scholing gehad in de toepassingsmogelijkheden van de elo. Ook de leerlingen vinden het leuk om met het digitale lesmateriaal te werken. Natuurlijk gaat het de ene collega beter af dan de andere en zijn er docenten die wat terughoudender zijn in het gebruik van de elo. Rob: Op de Boermarkeweg wordt steeds meer gebruik gemaakt van internet en digiborden. Dat biedt zowel leerlingen als docenten extra mogelijkheden op het gebied van bronnenonderzoek en presentaties. Wat mij betreft mag de school nog veel meer investeren in digitale media. Als we kijken naar het stimuleren van talenten, dan is het Esdal College hier volgens Rob goed mee bezig. We bieden de nodige faciliteiten voor ambitieuze sporters en Daarnaast krijgen de leerlingen opdrachten mee naar huis, voeren ze netwerkgesprekken met mensen uit het bedrijfsleven en komen ouders op school vertellen over hun beroep. Voorbeelden te over van manieren waarop deze vier docenten en de school leerlingen willen inspireren. Marcella: En er kan nog veel meer. Zo staan er op leuke tips en voorbeeldlessen. Jacobine reageert enthousiast: Ja, zulke tips, daar heb ik nog wel behoefte aan! Meer voorlichting en kennisuitwisseling over alle lesondersteunende middelen die eigenlijk gewoon voor het oprapen liggen. Peter Rolink, docent lichamelijke opvoeding, Klazienaveen: Leerlingen moeten steeds vaker hun opdrachten digitaal aanleveren. Via de elo gaat dit nog gemakkelijker dan via mail. Sommige docenten zetten de inhoud van hun les na afloop op de elo. Leerlingen kunnen dan de lesstof na afloop nog eens terugzien. Het voordeel van de elo is dat het niet tijd- en plaatsgebonden is. Slim gebruik van de elo maakt het werk voor de docent ook efficiënter. In de bovenbouw van de afdeling bouw hebben we bijvoorbeeld alle toetsen gedigitaliseerd. Leerlingen kunnen niet alleen zelfstandig hun toets maken, de toets wordt ook automatisch nagekeken. De docent heeft hierdoor meer tijd over om leerlingen persoonlijk te begeleiden. musici. Daarnaast denk ik dat ons loopbaan oriëntatiecentrum aan de Boermarkeweg een goed voorbeeld is van hoe wij onze mavoleerlingen proberen bewust te maken van waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Rob is trots op de manier waarop zijn locatie deze leerlingen in hun studieloopbaan begeleidt: Als je weet waar je het allemaal voor doet, dan wordt leren veel interessanter. Daarom zijn alle mentoren bij ons getraind om loopbaanoriëntatiegesprekken te voeren. En elkaar vaker, als collega s en vakgenoten onder elkaar, de best practices uit de les vertellen. Wat bevalt goed op het gebied van activerende werkvormen en waar loop je tegenaan? Eigenlijk is iedereen hier aan tafel het daar wel mee eens. Want niet alleen leerlingen willen geïnspireerd worden, docenten ook. Dat maakt het werk namelijk nog leuker

8 Het Esdal College verbindt met zijn leerlingen Het enthousiasme van bepaalde docenten werkt aanstekelijk Het Esdal College wil leerlingen inspireren en geïnspireerd houden. We horen graag van de leerlingen zelf hoe zij dat ervaren. Welke lessen zij leuk vinden en waarom. En hoe wij ons onderwijs nog boeiender kunnen maken. We vroegen het aan Daniël (6 atheneum), Syl (mavo 4, Klazienaveen), Ylse (mavo 4, Borger) en Aylin (vmbo-kb 4, Vakcollege). Daniël laat op school graag zijn stem horen. Hij is voorzitter van de leerlingenraad. Hoe wordt hij op school geïnspireerd? Allereerst door de praktijkopdrachten die inmiddels bij een groot aantal vakken worden gegeven. Ik ben hier een groot voorstander van. Het gaat er bij deze opdrachten minder om of je antwoord juist is, maar veel meer over hoe je aan je antwoord bent gekomen. Zo wordt leren gemakkelijker. Ook het enthousiasme van bepaalde docenten werkt zo aanstekelijk dat je graag een stapje extra wilt doen. Zo maakt mijn docent economie hele verhalen van de leerstof. Dan wijst hij bijvoorbeeld iemand in de klas aan als directeur van een bedrijf en een andere leerling als aandeelhouder. In de vorm van een rollenspel behandelen we vervolgens het thema van de les. Doordat de leerstof in een herkenbare context wordt gebracht, verlies je minder snel je aandacht en wordt abstracte kennis veel concreter. Het is met name de afwisseling in de lessen economie die Daniël gemotiveerd houdt: Een tijdje terug namen we met de hele klas deel aan een beursspel op het internet. Iedereen kreeg een fictief bedrag van ,- waarmee je zogenaamd aandelen mocht kopen. Doel was om binnen een bepaalde periode winst te maken. Veel leerlingen werden bloedfanatiek en waren er zelfs buiten de les mee bezig. Toen Spyker indertijd Saab overnam wilde iedereen zo snel mogelijk aandelen Spyker kopen. Je leerde dus niet alleen goed hoe de aandelenmarkt werkt, maar je had er nog lol in ook! 17

9 Volgens Ylse zouden lessen nog wel interactiever mogen: Bij Duits zijn we net begonnen met een nieuwe lesmethode. Deze methode is er veel meer op gericht om met elkaar te praten dan de oude methode. En mijn nieuwe docente Engels neemt geen genoegen met antwoorden die uit één woord bestaan. Ze vraagt ons om in het Engels woorden te omschrijven en geeft ons De theorie van Meervoudige Intelligentie onderscheidt verschillende intelligenties. De ene leerling leert gemakkelijker door middel van taal, de andere leerling is erg visueel ingesteld en moet het voor zich zien om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Een derde neemt sneller kennis tot zich in de samenwerking met anderen. In totaal onderscheidt de theorie acht intelligenties: taalslim, muziekslim, samenslim, lichaamslim, getalslim, natuurslim, zelfslim en beeldslim. tips over hoe je het ook nog op een andere Tot slot vragen we aan Aylin hoe docenten bij manier zou kunnen zeggen. Deze taallessen haar op het Vakcollege proberen de lesstof op zijn veel leuker geworden doordat we nu echt een inspirerende wijze over te brengen. Zelf met elkaar praten in die andere taal. Bij de ben ik erg praktisch ingesteld. Vandaar ook andere vakken zou ik graag wat vaker kennis mijn keuze voor het Vakcollege. De manier in de praktijk willen brengen. Ik denk dat waarop we hier op school leren, juist door leren daarmee leuker wordt. Geschiedenis veel dingen in de praktijk uit te voeren, is voor vind ik bijvoorbeeld geen leuk vak, maar mij de beste manier om dingen te begrijpen ik zou het al interessanter vinden als ik zelf en te onthouden. Toch denk ik dat het bronnenonderzoek mag doen op internet. belangrijk is dat we voor bepaalde vakken, zoals economie, soms ook gewoon theorie Bij Syl op het Esdal College in Klazienaveen krijgen. Je hebt namelijk wel basiskennis worden leerlingen al vanuit het onderwijsconcept gemotiveerd om te leren. Syl: Wij uitvoeren. nodig om opdrachten in de praktijk te kunnen werken op school op basis van de theorie van meervoudige intelligentie. In de eerste klas hebben we testen gehad waaruit naar voren kwam waar je talent ligt. Afhankelijk van dit talent mag je bij veel vakken, naast de verplichte opdrachten, opdrachten uitkiezen die aansluiten op jouw talent. Dat kan bijvoorbeeld het tekenen van een gedeelte van een boek zijn of juist het schrijven van een dagboekfragment. Het voordeel hiervan is dat je kunt laten zien waar je goed in bent. Hier word je zelfverzekerder van Sinds vorig schooljaar werken alle mavo- en havo-klassen Frans met de lesmethode AIM. Er wordt in de klas alleen nog maar Frans gesproken. Behalve gebaren spelen interactie, spel, muziek en presentatie een grote rol. Met name op het gebied van spreek-, luister- en leesvaardigheid werpt de methode duidelijk vruchten af. Tineke van Wijk, docent Frans aan de Boermarkeweg: Met AIM gooi je als docent het roer volledig om. Aan elk woord is een gebaar gekoppeld, dat je jezelf eerst moet aanleren. In de les ben je van begin tot eind intensief met de leerlingen bezig. Na twee jaar kunnen de leerlingen een aardig mondje Frans, terwijl dit met de klassieke taalmethodes op dit niveau ondenkbaar was. Die klassieke lesmethodes vergen minder voorbereiding, maar het werken met AIM geeft je uiteindelijk veel meer energie!

10 Er borrelen steeds weer nieuwe ideeën voor samenwerking op Het Esdal College verbindt met zijn omgeving Het Esdal College wil de komende jaren intensief investeren in de relatie met toeleverende en afnemende scholen, zodat we ons onderwijs beter op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast willen we zo vroeg mogelijk een totaalbeeld krijgen van de capaciteiten en interesses van onze leerlingen. Met het basisonderwijs hebben we al jarenlang goede contacten. Waar spreken we met het basisonderwijs over? En nog belangrijker, waar willen we met elkaar naartoe? Nel Grimme (obs De Kubus, Emmen), Ria Hulshof (obs De Spil en obs De Planeet, Klazienaveen), Peter Timmer (obs De Anwende, Aalden) en Gerrit Grootoonk (obs De Zweng, Exloo) doen hun verhaal. Openbare basisschool De Kubus en het Esdal College weten elkaar goed te vinden. Zoals in het project Ritsen met taal, dat erop gericht is de vaardigheden op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatverwerving van leerlingen te verbeteren. Leerkrachten uit groep 8 en brugklasdocenten van het Esdal College wisselen elkaars lesmethodes en spellingsregels uit. Daarnaast organiseren ze proeverijen waarin ze elkaars instructievormen, werkwijzen, materialen en activiteiten uitproberen. Nel Grimme: Ik merk dat er vanuit het voortgezet onderwijs steeds meer belangstelling komt voor het basisonderwijs. Door projecten als Ritsen met taal voelen onze leerkrachten zich gehoord. Het is namelijk wel een beetje gek dat wij in het basisonderwijs geacht worden twee jaar Engels te geven, terwijl ze in het voortgezet onderwijs weer helemaal opnieuw met Engels beginnen. Door beter met elkaar te overleggen, wordt het gemakkelijker om het taalonderwijs te verbeteren. Het werkt heel motiverend en er borrelen steeds weer nieuwe ideeën voor samenwerking op. 21

11 Louwien Eising is teamleider aan de pabo van Stenden Hogeschool in Emmen. De pabo doet verschillende projecten met het Esdal College: Onze studenten begeleiden projecten over techniek en sociale weerbaarheid op het Esdal College. Zo krijgen ze de kans om hun kennis in de praktijk te brengen. Deze samenwerking is een win-win-situatie, want uiteindelijk willen we beide goede leerlingen en studenten afleveren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen al vroeg aan ons te binden. We willen zo de uitval beperken en voorkomen dat ze wegtrekken uit de regio. Samen met het Esdal College proberen we er zo vroeg mogelijk achter te komen welke leerstijl een kind heeft en op welk niveau het functioneert. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen we onze leerstof hierop aanpassen en maken we een gigantische sprong voorwaarts! Ria Hulshof haakt in op het verhaal van Grimme: Het Esdal College in Klazienaveen neemt regelmatig het initiatief om samen te werken. We doen nu al veel samen op het gebied van taal en techniek. In de toekomst willen we ook op het gebied van rekenen onze kennis en ervaring meer op elkaar afstemmen. Een mooi voorbeeld is het project Techniek Talent. Voor dit project werden alle basisschoolleerlingen uit Klazienaveen uitgenodigd om op het Esdal College technische of natuurwetenschappelijke thema s uit te werken. Ze werden door leerlingen van het Esdal College begeleid. Het project was een groot succes: leerlingen kwamen terug alsof ze een schoolreisje hadden gehad. Voor ons als onderwijsmensen had het een meerwaarde, omdat techniekonderwerpen beter konden worden uitgediept. Het Esdal College beschikt namelijk over ruimtes, materialen en expertise die wij zelf niet in huis hebben. Obs De Anwende in Aalden werkt veel samen met het Esdal College op het gebied van schoolkeuzevoorlichting. Peter Timmer: Ouders maken op een voorlichtingsavond al vroeg in het schooljaar kennis met het onderwijs op het Esdal College. Daarnaast bezoeken leerlingen uit groep 8 de open dagen en introductielessen die het Esdal College ieder jaar organiseert. Ook Gerrit Grootoonk van obs De Zweng heeft veel contact met het Esdal College als het gaat om voorlichting en pr. De meeste leerlingen op zijn school kiezen voor het Esdal College in Borger of Emmen: De contacten tussen De Zweng en het Esdal College zijn goed. Als we het Esdal College vragen om extra voorlichting aan ouders te komen geven, zijn ze altijd bereid om te langs te komen. We wisselen regelmatig informatie uit over onze leerlingen die willen doorstromen naar het Esdal College, maar ook over leerlingen die er inmiddels al op school zitten. Dit maakt het contact prettig en persoonlijk. Graag wil ik hier aan toevoegen dat goed overleg met het voortgezet onderwijs erg belangrijk is in deze tijden van krimp. Willen we bij teruglopende leerlingenaantallen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan zijn korte lijnen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs essentieel. Ally Dijkstra, clustermanager techniek aan het Drenthe College: Wij kennen al sinds enkele jaren een doorlopende leerlijn met het Vakcollege techniek aan de Angelsloërdijk. Leerlingen in vmbo 3 volgen hun praktijklessen op het Drenthe College. De docent is dezelfde als die voor de mboleerlingen in niveau 2. Overlap van de leerstof wordt hiermee voorkomen en de stap om verder te leren op het mbo gemakkelijker

12 Onze locaties Borger Emmen Oosterhesselen Klazienaveen 24 Centrale administratie en directie Angelsloërdijk 13c 7822 HK Emmen Postadres: Postbus CA Emmen tel (088) Locatie Boermarkeweg (mavo) Angelsloërdijk 13c 7822 HK Emmen tel (088) Locatie Esdal Vakcollege Emmen (vmbo) Angelsloërdijk HK Emmen tel (088) Weerdingerstraat CH Emmen tel (088) Locatie Oosterstraat (havo/atheneum/gymnasium) Oosterstraat HG Emmen tel (088) Locatie Borger (vmbo/mavo/havo/atheneum) Hoofdstraat AH Borger tel (088) Locatie Klazienaveen (vmbo/mavo/havo/atheneum) Van Echtenstraat LM Klazienaveen tel (088) Locatie Oosterhesselen (vmbo/mavo/havo) Beatrixlaan 14a 7861 AJ Oosterhesselen tel (088)

13 Hoe leg jij de verbinding? 26 27

14 Het Esdal College verbindt In 2015 willen we tot de 25% beste scholen van Nederland behoren. Hoe we dat gaan doen? Door onze leerlingen beter in beeld te krijgen, door hun motivatie gerichter aan te spreken en door eisen te stellen aan onze leerlingen en medewerkers. Leggen we de lat niet te hoog? Wij denken van niet. Alleen met een duidelijk doel voor ogen kunnen we ons blijven ontwikkelen en dat werkt motiverend. Als je iets wilt bereiken, moet je dat met een breed platform bespreken. Daarom hebben we in 2010 gesproken met medewerkers, ouders, toeleverende en afnemende scholen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Tijdens een werkconferentie hebben we uit hun input de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar gedestilleerd. Deze publicatie is een beknopte samenvatting van het strategisch beleidsplan Een herinnering aan datgene waar we met elkaar naartoe willen. Wij willen sterke verbindingen leggen tussen ons onderwijs en iedereen die hierbij betrokken is. Zie deze publicatie als een uitnodiging om met elkaar hierover verder te praten. Matthias Kooistra en Johan van der Veen (kerndirectie Esdal College)

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en

Nadere informatie

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASIS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASIS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASIS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en ook spannend!

Nadere informatie

locatie esdal vakcollege emmen VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

locatie esdal vakcollege emmen VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG locatie esdal vakcollege emmen VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk

Nadere informatie

locatie esdal vakcollege emmen

locatie esdal vakcollege emmen locatie esdal vakcollege emmen VMBO-BASIS- EN KADERBEROEPS- GERICHTE LEERWEG, VMBO-KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG/MAVO Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar het onderwijsaanbod, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar wat er te kiezen valt, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Naar welke school ga jij straks? Locatie oosterstraat Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Natuurlijk kijk je naar het onderwijsaanbod, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Naar welke school ga jij straks? Locatie boermarkeweg Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Natuurlijk kijk je naar het onderwijsaanbod, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

12peciale voorlichtingns-eum,

12peciale voorlichtingns-eum, _ M R E T AS S S CLA T RUIM DOND E TALE R O O V ERDA G ARI JANU 12peciale voorlichtingns-eum, S the ver het a avond o ium en gymnas erclass de mast NT! MASTERCLASS IETS VOOR JOU? Ben jij altijd op zoek

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

locatie oosterstraat HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM

locatie oosterstraat HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM locatie oosterstraat HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en ook spannend! Weet jij al welke

Nadere informatie

vmbo bbl 4 jaar tl/mavo 4 jaar max. 2 jaar praktijkonderwijs wisselend

vmbo bbl 4 jaar tl/mavo 4 jaar max. 2 jaar praktijkonderwijs wisselend vmbo bbl 4 jaar kbl 4 jaar gl 4 jaar tl/mavo 4 jaar havo 5 jaar atheneum 6 jaar gymnasium 6 jaar OPDC max. 2 jaar praktijkonderwijs wisselend Terra VO Carmel College Esdal College Hondsrug College De Nieuwe

Nadere informatie

locatie boermarkeweg MAVO/HAVO

locatie boermarkeweg MAVO/HAVO locatie boermarkeweg MAVO/HAVO Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en ook spannend! Weet jij al welke school je kiest?

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

locatie boermarkeweg MAVO/HAVO

locatie boermarkeweg MAVO/HAVO locatie boermarkeweg MAVO/HAVO Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en ook spannend! Weet jij al welke school je kiest?

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Door gymnasium te doen leer je de talen veel

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Informatie voor leerlingen en ouders van groep 8 Baken Poort. oecumenische school voor havo en mavo

Informatie voor leerlingen en ouders van groep 8 Baken Poort. oecumenische school voor havo en mavo 2011-2012 Informatie voor leerlingen en ouders van groep 8 Baken Poort oecumenische school voor havo en mavo Baken Poort Leren met uitdaging! Voorbereiding voor een succesvolle leerloopbaan De middelbare

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL Wat ben ik? Wat staat bovenaan m n verlanglijst? Het programma: van pingpongen

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo en mavo Voor leerlingen met ambitie Haal het beste uit jezelf! Op Poort, school voor havo en mavo word je geprikkeld om het beste uit jezelf te halen. Dat betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Advies VO? Wat verwachten we in groep 8? Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Advies VO? Wat verwachten we in groep 8? Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Advies VO? Wat verwachten we in groep 8? Afsluiting Hoe komt het schooladvies tot stand? Leerlingvolgsysteem (M6, E6, M7, E7, B8, M8) Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

User Centered Design. Personas ontwikkelen

User Centered Design. Personas ontwikkelen User Centered Design Personas ontwikkelen Persona: Wat is een persona? Een model gebaseerd op realistisch gedrag, motivatie, houding, vaardigheden en behoeften Gefilterd uit het observeren van echte mensen.

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn taal voor alle kinderen. Els Loman

Doorgaande leerlijn taal voor alle kinderen. Els Loman Doorgaande leerlijn taal voor alle kinderen Els Loman Doelen Verdieping in de inhouden van de domeinen van taal van de referentieniveaus www.taalenrekenen.nl 2 Waar Wil Je Heen? Alice kwam bij een tweesprong.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Olympisch Lespakket 2004

Olympisch Lespakket 2004 Olympisch Lespakket 2004 Verantwoording Doelgroep Het pakket is bedoeld voor alle leerlingen van de basisschool. Doelstellingen Algemene doelstellingen Leerlingen leren over de Olympische Spelen nu en

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

zaanlands lyceum onze havo-afdeling

zaanlands lyceum onze havo-afdeling zaanlands lyceum onze havo-afdeling onze havo-afdeling zaanlands ly Het Zaanlands Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gesticht in 1866 en bestaat in schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie