Integriteit en vertrouwelijkheid. van creditcard gegevens: De toegevoegde waarde van het Payment Card Industry (PCI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteit en vertrouwelijkheid. van creditcard gegevens: De toegevoegde waarde van het Payment Card Industry (PCI)"

Transcriptie

1 Postgraduate Opleiding ITACA Integriteit en vertrouwelijkheid van creditcard gegevens: De toegevoegde waarde van het Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards (DSS) framework Auteur adres Chris van Aken

2 Auteur Ing. Chris van Aken VCP MCP QSA CISA Studentnummer Noordbeek B.V. Rijndijk 209-B 2394 CD Hazerswoude Vrije Universiteit Dr. René Matthijsse RE Praktijkbegeleider Ing. Edward van Egmond RE QSA CISA 2 van 53

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Onderzoeksdoelstelling Scope en afbakening van het onderzoeksveld Bijdrage van het onderzoek aan het vakgebied IT-audit Onderzoekaanpak Dankwoord Financieel betalingsverkeer en security Creditcards Geld- en informatiestromen tijdens creditcard transacties Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) framework Achtergrondinformatie verschillende frameworks van de PCI Council Compliance Bevindingen van praktijkstudie Casus 1: KB Kookmin Card, Lotte Card, en NH Nonghyup Card Casus 2: Diefstal creditcard gegevens Synthese en conclusies Aanbevelingen Beantwoording van de onderzoeksvragen Beantwoording deelvragen Beantwoorden centrale vraagstelling Conclusie Bijlagen Bronliteratuur van 53

4 1. Inleiding Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam, ter afsluiting van de Postgraduate IT Audit Opleiding. Het onderzoeksonderwerp betreft de Payment Card Industry - Data Security Standards versie 3.0 (PCI DSS 3.0) en hoe dit framework bijdraagt aan het borgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van creditcard gegevens Aanleiding voor het onderzoek Tijdens het verwerken van creditcard transacties worden vertrouwelijke gegevens gelezen, opgeslagen en verstuurd. Tegenwoordig vinden dergelijke transacties in toenemende mate plaats via een onveilig medium, namelijk het internet. Om de integriteit en vertrouwelijkheid van creditcard transacties te borgen is het van belang dat op een gelaagde wijze veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de kans op een zogenaamde data breach te verminderen. Hiervoor is het framework PCI DSS opgezet als een normenkader, dat door een gecertificeerde IT-auditor moet worden getoetst. De maatregelen vanuit PCI DSS zijn niet uitsluitend technisch van aard, maar ook organisatorisch, fysiek, procedureel en procesmatig 1. Vanuit mijn technische achtergrond ben ik zeer geïnteresseerd in informatiebeveiliging. Derhalve neem ik voortdurend kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van beveiligingsincidenten en nieuwe methoden en technieken om zulke incidenten te voorkomen. Daarbij analyseer ik vooral de oorzaken van succesvolle aanvallen waarbij creditcard gegevens zijn ontvreemd, en beschouw daarbij hoe zo een aanval had kunnen worden voorkomen Onderzoeksdoelstelling Als een organisatie creditcard gegevens van een van de vijf grootste Amerikaanse creditcard maatschappijen opslaat, verwerkt of verstuurt, dient deze organisatie zich te conformeren aan het PCI DSS normenkader om de integriteit en vertrouwelijkheid van de creditcard gegevens en de gelieerde omgeving te borgen 2. Als casuïstiek neem ik twee incidenten die recentelijk hebben plaatsgevonden en analyseer of compliance met PCI DSS deze inbreuken had kunnen voorkomen 3. 1 PCI Council, (2013). PCI_DSS_v3; 2 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/navigating_dss_v20.pdf; 3 Verizon Enterprise, (2013). Data breach investigations report 2013; 4 van 53

5 1.3. Scope en afbakening van het onderzoeksveld Dagelijks worden miljoenen financiële transacties verwerkt. Binnen het huidige tijdsbestek van een afstudeerscriptie is het niet mogelijk om alle typen van aanvallen op creditcard gegevens te analyseren. Ik heb het als een handicap ervaren dat inhoudelijk diepgaande documentatie omtrent deze onderwerpen slechts beperkt beschikbaar zijn op openbare media wegens hun gevoeligheid. Daarom is dit onderzoek beperkt tot een tweetal grootschalige incidenten waarbij creditcard gegevens zijn ontvreemd. Bij de analyse wordt versie 3.0 van PCI DSS gebruikt, wat op moment van schrijven de meest recente revisie is van dit framework 4. Vraagstelling De centrale vraagstelling is: Hoe draagt het PCI DSS normenkader bij aan het borgen van de integriteit en de vertrouwelijkheid van creditcard gegevens? Deze onderzoeksvraag is gesplitst in een drietal deelvragen, namelijk: 1. Wat is de intentie van de opstellers van het framework PCI DSS versie 3.0 en welke bedreigingen vormen een gevaar voor de vertrouwelijkheid van creditcard gegevens? 2. Welke maatregelen dragen bij aan risicobeheersing van creditcard transacties? Deze twee deelvragen zijn inventariserend en analyserend van aard. De achtergrond van PCI DSS wordt in kaart gebracht, evenals de door PCI geformuleerde requirements en hun doelstellingen. 3. Wat zijn de onderliggende oorzaken van de in praktijkstudie beschouwde inbraken, en had compliance met PCI DSS deze inbraken kunnen voorkomen? De derde deelvraag is analyserend en beschouwend van aard, waarbij de casussen KB Kookmin Card, Lotte Card en NH Nonghyup Card en Target worden geëvalueerd. Deze analyse en beschouwing leidt tot het formuleren van enkele aanbevelingen Bijdrage van het onderzoek aan het vakgebied IT-audit De maatschappij heeft belang bij een ongestoorde en soepele verwerking van grote volumes aan financiële transacties via creditcards, zodat burgers gemakkelijk goederen en diensten kunnen afnemen en kunnen afrekenen. Hierbij is vertrouwen in de verwerking van deze transacties essentieel, zowel voor de koper als de verkoper. 4 PCI Council, (2013). PCI_DSS_v3_05Nov13_Final, van 53

6 Dit vertrouwen moet worden geleverd door de IT-auditor, die in dit kader een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Het onderzoek verschaft deze IT auditor inzicht in de doelstellingen van PCI DSS, in de kwetsbaarheden van sommige organisaties bij de verwerking van creditcard gegevens, en daarmee het nut van het nastreven van compliance met PCI DSS Onderzoekaanpak De onderzoeksvragen worden beantwoord via twee studies, namelijk een literatuurstudie gevolgd door een praktijkstudie. PCI DSS wordt geanalyseerd als onderdeel van de literatuurstudie. Hierbij wordt aangegeven hoe creditcard transacties verlopen, welke partijen hierbij zijn betrokken en hoe het framework creditcard gegevens beschermt tegen criminele activiteiten. Bij de praktijkstudie worden twee incidenten besproken waarbij creditcard gegevens zijn ontvreemd. Aan de hand van publiekelijk beschikbare documentatie worden de oorzaken van beide inbraken gereconstrueerd, waarbij vooral wordt geanalyseerd welke maatregelen ontbraken om deze inbraken te voorkomen. Bij dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van mijn kennis en ervaring als Qualified Security Assessor (QSA). Een QSA is een IT-auditor welke bevoegd is om een omgeving te toetsen en te beoordelen op veiligheid specifiek ten aanzien van creditcard gegevens Dankwoord Graag spreek ik enkele woorden van dank uit voor mijn twee begeleiders, namelijk Dr. René Matthijsse RE en Ing. Edward van Egmond RE QSA CISA, die mij hebben geholpen de rode lijn van het verhaal stevig vast te houden. Zonder hun bijsturing en coaching was het moeilijk geweest om het huidige resultaat te bereiken. En natuurlijk een bedankje aan mijn lieve echtgenote Diana die mij de ruimte heeft gegeven om vele uren in de avonden en weekends achter de computer te zitten om literatuur te verzamelen en die om te zetten in een gestructureerde analyse. Zowel Diana als ik zijn verbaasd hoe gigantisch veel uren nodig zijn om op zich eenvoudige vragen en antwoorden op een academisch verantwoorde wijze te onderbouwen, dusdanig dat deze teksten door mijn kwaliteitsbewuste begeleiders geschikt worden geacht om deze voor te leggen aan de Examencommissie van de Opleiding. Daarnaast mijn dank aan mijn collega s Keith, Stef en Dennis bij Noordbeek, die vanuit hun eigen ervaringen met PCI DSS kritisch hebben meegekeken naar mijn analyses en op een gepaste wijze commentaar hebben geleverd op eerdere concept versies. Dit heeft het schrijfproces niet echt versneld, maar de kwaliteit van de scriptie wel op een hoger niveau gebracht. 6 van 53

7 2. Financieel betalingsverkeer en security Het framework PCI Data Security Standards (PCI DSS) is opgesteld om de veiligheid van creditcard gegevens te bevorderen. Dit framework bestaat uit een twaalftal organisatorische, technische, procedurele en procesmatige normen waar een organisatie aan dient te voldoen alvorens deze creditcard gegevens mag verwerken 5. PCI DSS is opgesteld door de Payment Card Industry (PCI) Council. De PCI Council is een samenwerkingsverband tussen de vijf grootste creditcard maatschappijen, te weten: American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide en Visa Incorporated. Dit samenwerkingsverband is opgericht in In dit hoofdstuk worden de creditcard als betaalmiddel en de afhandeling van de bijbehorende transactie besproken. Het gaat hierbij om de geld- en informatiestromen, soorten transacties en de gelieerde processen. Vervolgens wordt het framework inhoudelijk besproken Creditcards Een creditcard is een betaalpas, uitgegeven aan consumenten om financiële transacties mee te voltooien. Creditcards bieden de consument de mogelijkheid om vooraf diensten of goederen te verkrijgen welke pas achteraf hoeven te worden betaald. De uitgevende bank staat garant voor een bepaald bedrag, afhankelijk van de vooraf gedefinieerde limiet. Deze limiet is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de consument. Transacties met creditcards kunnen worden uitgevoerd ongeacht of de betaler wel of niet fysiek aanwezig is in een winkel 7. In het geval dat een betaler aanwezig is in een winkel, kan deze de pas fysiek gebruiken om een transactie te voltooien. De betaler hoeft enkel de creditcard te overhandigen en de kassabon te ondertekenen om de transactie goed te keuren. Het is ook mogelijk om transacties te voltooien zonder dat de betaler fysiek aanwezig hoeft te zijn. Hiervoor zijn wel echter aanvullende gegevens benodigd om te verifieren dat de betaler daadwerkelijk in het bezit is van een legitieme creditcard en is geautoriseerd om deze kaart daadwerkelijk te gebruiken. In het kader van het onderzoek is het van belang vast te stellen welke gegevens een creditcard bevat en waarvoor deze nodig zijn. 5 PCI Council, (2013). PCI_DSS_v3; 6 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/organization_info/index.php 7 Merchant Account Forum, (2011). 7 van 53

8 Per onderstaande paragraaf wordt steeds een van deze gegevens behandeld. Daarbij wordt gerefereerd naar de volgende afbeelding: Primary Account Number (PAN) data De PAN data bevindt zich aan de voorzijde van een creditcard. Dit unieke nummer identificeert de uitgever van de pas en het accountnummer van de consument. Het eerste cijfer van de PAN reeks geeft aan vanuit welk type bedrijf de kaart afkomstig is. Dit wordt ook wel de Major Industry Identifier (MII) genoemd 8 : MII Type of Industry 0 ISO/TC 68 and other future industry assignments 1 Airlines 2 Airlines and other future industry assignments 3 Travel and entertainment and banking/financial 4 Banking and financial 5 Banking and financial 6 Merchandising and banking/financial 7 Petroleum and other future industry assignments 8 Healthcare, telecommunications and other future industry assignments 9 National assignment American Express en JCB vallen onder categorie 3 Travel and entertainment and banking/financial. VISA en Mastercard zijn in categorie 5 Banking and financial gepositioneerd. Discover is ondergebracht in categorie 6 Merchandising and banking/financial. 8 Addison, D., (2011). 8 van 53

9 Expiration date De expiration date geeft de uiterste maand en jaar aan dat de creditcard kan worden gebruikt om transacties te voltooien. Na de aangegeven datum verloopt de creditcard en daarmee ook de mogelijkheid om de verificatiecodes van de kaart te gebruiken voor het bevestigen van financiële transacties. Card Security Code Creditcards bevatten een aparte niet-elektronische code om het eigenaarschap van de creditcard te kunnen bewijzen. De creditcard maatschappijen hebben ieder eigen terminologie voor de Card Security Code (CSC), maar hiermee wordt hetzelfde aangeduid. Andere benamingen die door verschillende creditcard maatschappijen worden gebruikt zijn onder andere: Card Verification Data (CVD); Card verification number (CVN); Card Verification Value (CVV or CVV2); Card Verification Value Code (CVVC); Card Verification Code (CVC or CVC2); Verification Code (V-code or V code); Card Code Verification (CCV); Signature Panel Code (SPC) 9. De CSC is een controlegetal dat op een cryptografische wijze is samengesteld aan de hand van informatie die is opgeslagen op de creditcard. Deze controle wordt ten tijde van een Card Not Present (CNP) transactie uitgevoerd. CNP transacties zijn transacties die plaatsvinden zonder dat de kaart daadwerkelijk wordt gelezen via een Point of Sales (POS) terminal. Een voorbeeld hiervan is het betalen van een online aankoop via internet of het betalen per telefoon of door middel van een fax. Track data Creditcards zijn voorzien van een magnetische laag. Deze laag bevat drie verschillende gegevensverzamelingen die ieder een track worden genoemd. Een kaart bevat maximaal drie tracks. Track 1 bevat gegevens over de betaler, diens rekening en autorisatiegegevens. Welke gegevens exact worden opgeslagen binnen track 1 verschilt per uitgevende maatschappij. Track 2 bevat een verdere specificatie van de gegevens uit track 1. Tijdens transacties worden doorgaans de gegevens vanuit track 1 en track 2 benut. De gegevens in track 3, indien deze wordt gebruikt, bevatten de versleutelde PIN, landcode, type valuta, geautoriseerde bedragen en soortgelijke beperkende gegevens. Track 3 is 9 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pfi_program_guide.pdf 9 van 53

10 echter niet gestandaardiseerd tussen de banken. Bij het bevestigen van transacties wordt doorgaans vooral gebruik gemaakt van de gegevens op Track 1 en Track Type creditcard transacties Een creditcard kan op een tweetal manieren worden gebruikt voor het uitvoeren van een transactie. Dit kan doordat een betaler fysiek aanwezig is bij een transactie of een transactie autoriseert via de autorisatiecodes. Allebei deze typen van transacties worden in de onderstaande paragrafen verder uitgewerkt. Card Present Tijdens een Card Present transactie zijn zowel de betaler als de creditcard aanwezig. De verkopende partij maakt gebruik van een POS terminal om de transactie te verwerken. De POS terminal geeft hierbij aan of de transactie al dan niet is goedgekeurd. De creditcard maatschappijen verzoeken verkopende partijen op te letten of het een legitieme creditcard en transactie betreft. De verschillende maatschappijen hebben diverse fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op vervalsing te beperken, zoals het gebruik van holografische kenmerken op de creditcard. Ook dient de betaler een handtekening te zetten om de transactie te autoriseren. Deze handtekening wordt door de verkopende partij vergeleken met de handtekening op de creditcard. Creditcard maatschappijen achten frauduleuze Card Present transacties minder waarschijnlijk omdat een kwaadwillende persoonlijk aanwezig dient te zijn met een illegitieme creditcard. Wegens deze verminderde waarschijnlijkheid op compromittering kost de verwerking van Card Present transacties minder dan die van Card Not Present transacties. 11 Card Not Present In het geval dat een betaler producten of diensten aanschaft terwijl hij of zij deze niet persoonlijk afrekent, zal deze zelf een aantal gegevens moeten opgeven zodat de verkopende partij de transactie verder kan verwerken. Het is echter niet nodig om alle Track data op te geven. De betaler dient enkel de gegevens te verstrekken om het eigenaarschap van de creditcard te bevestigen en de desbetreffende transactie te autoriseren. Doordat de betaler niet in staat is om een fysieke handtekening te plaatsen, dienen bepaalde codes te worden doorgegeven waaruit blijkt dat de transactie legitiem is. De benodigde gegevens voor een CNP transactie zijn 12 : PAN data. Dit is nodig om de uitgevende bank en betaler te identificeren; 10 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/navigating_dss_v20.pdf; 11 PaySimple, (2005). 12 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_glossary_v3.pdf. 10 van 53

11 Expiration date. Hiermee kan worden gecontroleerd of het gaat om een geldige creditcard. Ook kan worden getoetst of de CVC code nog geldig is; Card Verification Code (CVC). Hiermee wordt de identiteit van de betaler vastgesteld Geld- en informatiestromen tijdens creditcard transacties Hieronder staat een voorbeeld van een creditcard transactie waarbij de betaler gebruik maakt van een POS terminal. Het proces is identiek aan een CNP transactie. Echter, in het geval van een CNP, levert de betaler zelf de benodigde informatie aan de verkopende partij. Het proces verloopt als volgt: 11 van 53

12 In de bovenstaande afbeelding 13 zijn de partijen aangegeven die zijn betrokken bij de verwerking van een creditcard transactie. De functie en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen worden hieronder uitgewerkt. Betrokken partijen De volgende partijen zijn betrokken bij een creditcard transactie 14 : 13 Terlien, I., (2012). Vrije Universiteit Amsterdam: Continue Compliant Elektronisch Betalingsverkeer; 14 Creditcards.com, (2013). 12 van 53

13 Cardholders De cardholder is de consument welke de creditcard gebruikt om een transactie te initieren. Het initiëren van een dergelijke transactie vereist niet per definitie de persoonlijke aanwezigheid van de consument en diens creditcard. Wanneer een aankoop plaatsvindt via het internet, volstaat het om handmatig een aantal controlegegevens in te voeren. 13 van 53

14 Merchants Dit betreft de verkopende partij. Deze partij accepteert creditcard data van de consument om te verifiëren of de transactie kan worden goedgekeurd. Issuer De Issuer betreft de bank van de consument. De consument bezit een rekening met een bepaald saldo. Ten tijde van een transactie controleert de Issuer of het aankoopbedrag binnen het gestelde limiet valt en keurt de transactie, afhankelijk van de uitkomst, wel of niet goed. Acquirer De Acquirer is de bank van de verkopende partij. Evenals de consument is de verkoper ook in het bezit van een rekening. Hierop wordt het geld uiteindelijk gestort. Payment Brand Network Het Payment Brand Network zijn de creditcard maatschappijen VISA, AMEX, JCB, Mastercard en Discover. Afgezien van bovenstaande vier partijen is in de praktijk een vijfde entiteit betrokken bij het verwerken van transacties. Deze entiteit is het Clearing House. Het Clearing House zorgt voor de administratieve afhandeling van transacties, houdt margeverplichtingen bij en zorgt voor levering van stukken nadat de verhandeling van goederen reeds heeft plaatsgevonden. Het uiteindelijke doel van het Clearing House is om het autorisatieproces en clearingproces af te handelen. Autorisatie en clearing Het autorisatieproces bestaat uit het verifiëren en autoriseren van de creditcard transactie. Het betaalsysteem verifieert bij de bank van de klant of de rekeninghouder gemachtigd is om de transactie uit te voeren. Indien dit wordt bevestigd, wordt geverifieerd of het overeengekomen bedrag van de eigen rekening mag worden afgeschreven. Nadat deze twee controles positief worden afgesloten, keurt de issuing bank de transactie goed. Het clearingproces betreft het vereffenen van de verzamelde transacties. Deze vereffening vindt plaats per bank en is een volledig geautomatiseerd proces. Transacties kunnen bij banken onderling plaatsvinden, maar ook intern. Interne transacties betreffen transacties tussen twee partijen die gebruik maken van dezelfde bank. In dergelijke gevallen is de bank geen geld verschuldigd aan andere banken. Het clearingproces is een admini- 14 van 53

15 stratief proces. Boekhoudkundig worden de wijzigingen doorgevoerd, maar de daadwerkelijke overschrijving vindt plaats in het proces voor settlement 15. Settlement Settlement is de uiteindelijke verrekening van transacties tussen de betrokken banken. Dit is een volledig geautomatiseerd proces dat plaats vindt via een centrale bank. De centrale bank debiteert de rekening van de Issuing bank en crediteert de rekening van de Acquiring bank. 15 Terlien, I., (2012). Vrije Universiteit Amsterdam: Continue Compliant Elektronisch Betalingsverkeer; 15 van 53

16 Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) framework Om de vertrouwelijkheid en integriteit van creditcard gegevens te borgen, is het van belang om tijdens het gehele proces de gegevens op een gedegen wijze te beveiligen. Het DSS framework richt zich daarom op de volgende twaalf aandachtsgebieden 17 : 16 Terlien, I., (2012). Vrije Universiteit Amsterdam: Continue Compliant Elektronisch Betalingsverkeer; 17 PCI Council, (2013). PCI Data Security Standard v3.0, November van 53

17 Het volledige framework kan worden gevonden op https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_v3.pdf. Hieronder volgt per requirement een beknopte samenvatting inzake de aard van de maatregelen en hun beoogde doelen. Requirement 1: Install and maintain firewall configurations Firewalls zijn componenten die netwerkverkeer controleren tussen een vertrouwde interne bron en een onbetrouwbare externe bron, met als doel de interne bronnen te beschermen. Netwerkverkeer welke niet voldoet aan vooraf gedefinieerde criteria wordt geblokkeerd. Ook is het mogelijk om een firewall in te zetten indien een organisatie gevoeligere netwerksegmenten heeft, zoals de Cardholder Data Environment (CDE). In het CDE worden creditcard gegevens verwerkt. Requirement 2: Vendor-supplied defaults IT componenten worden vanuit de fabriek vaak voorzien van standaard inloggegevens. Standaard wachtwoorden van verschillende fabrikanten zijn laagdrempelig verkrijgbaar op openbare media. In het geval dat een dergelijk component in de productieomgeving wordt genomen terwijl het standaard wachtwoord nog in gebruik is, kunnen buitenstaanders op een eenvoudige wijze toegang krijgen tot deze component en zo tot de productieomgeving. 17 van 53

18 Requirement 3: Protect stored cardholder data Organisaties dienen alleen die gegevens op te slaan die daadwerkelijk vereist zijn om de diensten te verlenen. De opgeslagen data dient dusdanig te worden beveiligd dat de gegevens onbruikbaar zijn voor een aanvaller. Beveiligingsmechanismes zoals encryptie, truncation 18, maskeren en hashing 19 zijn cruciaal om de vertrouwelijkheid van creditcard gegevens te kunnen beschermen. Via encryptie worden gegevens versleuteld, waardoor de data niet meer als leesbare tekst beschikbaar is. Om gegevens te kunnen decrypten dient men in bezit te zijn van het algoritme en de sleutel. Truncation houdt in dat bepaalde delen van een PAN niet worden opgeslagen, om het risico van ontvreemding van de volledige PAN data te mitigeren. Hierdoor kan de interne organisatie echter zelf ook niet de volledige PAN achterhalen, mocht hier behoefte toe zijn. Maskeren houdt in dat bepaalde getallen uit het PAN worden weggelaten of worden getoond als 0. De mate waarin maskering dient te worden toegepast is afhankelijk van de aard van de organisatie. Men mag echter maximaal de eerste vier en laatste zes cijfers zichtbaar laten van het PAN. Het liefst wordt ook de zichtbare PAN tot een minimum beperkt. Hashing houdt in dat een bepaalde waarde wordt gegenereerd uit een verzameling van data. Dit vindt plaats aan de hand van een cryptografisch algoritme en wordt gezien als digitale vingerafdruk. De gegenereerde waarde bevat niet meer de gegevens welke gebruikt kunnen worden voor frauduleuze handelingen. Mocht er een inbreuk plaatsvinden waardoor deze aangepaste gegevens zichtbaar worden voor een buitenstaander, dan kunnen deze niet worden gebruikt voor fraude. Requirement 4: Encrypt transmissions Het aftappen van bekabelde verbindingen of het compromitteren van draadloze omgevingen biedt voor kwaadwillenden een kans om netwerkverkeer te onderscheppen en te inspecteren, en zo mogelijk creditcard gegevens te kunnen bemachtigen. Daarom dienen vertrouwelijke gegevens te worden versleuteld bij transmissie. 18 VISA, (2010). 19 Kelley, D., Moyle, E., (2010). PCI-DSS-compliance. 18 van 53

19 Requirement 5: Anti-virus software Malware zoals virussen, wormen en Trojans kunnen op verschillende manieren binnendringen in een organisatie. Mailverkeer, websites, geïnfecteerde bijlagen of zelfs besmette externe opslagmedia zijn enkele voorbeelden hiervan. Door hedendaagse trends zoals Bring Your Own Device (BYOD) worden privé apparaten gekoppeld aan bedrijfsnetwerken. Dit resulteert in een verhoogde kans tot besmetting en vormt derhalve een potentieel gevaar voor de interne organisatie. Om de interne organisatie tegen malware te beschermen, dienen alle relevante systemen te worden voorzien van anti-virus software die voortdurend is voorzien van de nieuwste virusdefinities. Requirement 6: Develop and maintain secure platforms Kwaadwillenden kunnen gebruik maken van kwetsbaarheden binnen informatiesystemen, applicaties of netwerkcomponenten om zichzelf toegang te verschaffen tot de functionaliteit en inhoud van informatiesystemen. Doorgaans worden kwetsbaarheden binnen programmatuur of componenten door de leverancier verholpen middels patches of hotfixes. Alle systemen dienen te zijn voorzien van de laatste beveiligingsupdates. Dit beschermt de interne omgeving tegen kwaadwillenden die de kwetsbaarheden willen exploiteren. Requirement 7: RBAC Het inzien van gevoelige informatie dient uitsluitend mogelijk te zijn voor personeel die hier een gegronde reden toe heeft. De interne organisatie wordt verplicht maatregelen te treffen om de fysieke en logische toegang tot dergelijke gevoelige informatie tot een minimum te beperken. Hierbij wordt bij voorkeur Role Based Access Control (RBAC) gebruikt. Rollen en functies dienen te worden gedefinieerd en goedgekeurd door het management. Vervolgens dienen de rechten en privileges op groepsniveau te worden toegekend aan de medewerkers. Door rechten en privileges centraal toe te kennen en te bewaken, houdt men de rechtenstructuur overzichtelijk, inzichtelijk en beheersbaar. Requirement 8: Unique IDs Medewerkers dienen te beschikken over een uniek en puur persoonlijk account, waarmee kan worden ingelogd. Door een uniek accounts toe te wijzen aan ieder personeelslid kan iedere handeling worden herleid naar de betreffende individuele gebruiker. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van accounts die door meerdere personen worden gedeeld, zoals generieke accounts, groepsaccounts of gedeelde accounts. Het gebruik van gedeelde accounts maakt het moeilijk bepaalde handelingen te herleiden naar een individuele gebruiker, mochten er ongewenste handelingen hebben plaatsgevonden. 19 van 53

20 Requirement 9: Physical security Fysieke toegang tot informatiesystemen of opslagmedia biedt gelegenheid voor een kwaadwillende om creditcard gegevens te bemachtigen. Derhalve is het van belang om de fysieke toegang tot dergelijke bronnen voor zowel interne als externe personeelsleden tot het uiterste minimum te beperken. Het toewijzen van toegangsrechten binnen de organisatie dient op eenzelfde wijze als voor requirement 7 te verlopen. Verschillende functieprofielen en rollen hebben behoefte aan verschillende rechten. Het management dient een analyse uit te voeren op de omgeving en specifieke rechten toe te kennen aan de medewerkers op basis van hun rol en functie. Requirement 10: Tracking and monitoring Het vastleggen van geautomatiseerde handelingen en gebruikersactiviteiten zijn van belang om een data breach op te merken, te minimaliseren of te voorkomen. De vastlegging van activiteiten binnen een omgeving biedt de mogelijkheid om afwijkingen te detecteren. Vervolgens kan de organisatie hier actie op ondernemen. Ook zijn logbestanden cruciaal om onderzoek te verrichten nadat een data breach heeft plaatsgevonden. Requirement 11: Test security systems and processes Voortdurend worden nieuwe kwetsbaarheden ontdekt. Fabrikanten brengen steeds nieuwe revisies van programmatuur en informatiesystemen uit om de bij hen bekende kwetsbaarheden te repareren. Deze updates kunnen echter weer nieuwe kwetsbaarheden introduceren. Componenten dienen daarom uitgebreid te worden getest alvorens een nieuwe versie binnen de productieomgeving mag worden geïmplementeerd. Het kan echter voorkomen dat een component een kwetsbaarheid bevat waarvoor de fabrikant nog geen patch heeft uitgebracht. Dergelijke zwakheden kunnen worden geëxploiteerd door kwaadwillenden om de interne omgeving te compromitteren. Daarom dienen bestaande componenten periodiek te worden getest om de veiligheid van de interne omgeving te bewaken. Requirement 12: Information security policy Een helder en duidelijk informatiebeveiligingsbeleid draagt bij aan het informeren van het personeel inzake de beveiligingsverantwoordelijkheden binnen de organisatie en verhoogt de security awareness. Hiermee wordt ook de betrokkenheid van het management benadrukt bij het personeel. Conclusie Requirements Door te conformeren aan bovenstaande twaalf requirements wordt de kans op een data breach beperkt. Indien onverhoopt toch een data breach mocht plaatsvinden, zorgen de 20 van 53

21 maatregelen ervoor dat, tot op zekere hoogte, kan worden nagegaan hoe dit is ontstaan en welke persoon verantwoordelijk kan worden gehouden voor de compromittering. Self Assessment Questionnaire De uitvoering van een complete on-site assessment door een bevoegd QSA, gecombineerd met het opstellen van de daaruit voortvloeiende rapportages, vergt een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld. Het kan voorkomen dat het transactievolume van een winkelier niet toereikend is om de kosten van een dergelijke assessment te rechtvaardigen. De winkeliers worden echter vanuit de PCI Council toch verplicht gesteld zich te conformeren aan het framework. De PCI Council heeft het daarom toegestaan dat, afhankelijk van het aantal transacties gecombineerd met de type dienstverlening van een organisatie, men zelf een versoepelde versie van een assessment uit mag voeren. Een dergelijke organisatie dient jaarlijks een Self Assessment Questionnaire (SAQ) op te stellen en in te dienen. Gezien de verschillende typen dienstverleningen zijn verschillende typen SAQ s opgesteld. Hieronder staat een door de PCI Council beschikbaar gesteld overzicht dat aangeeft welke SAQ van toepassing is op een organisatie 20 : 20 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_saq_instr_guide_v2.1.pdf; 21 van 53

22 De PCI Council beboet service providers welke wel creditcard transacties verwerken, maar zich niet conformeren aan PCI DSS. Hierbij twee verschillende types van boetes. De eerste boete betreft het weigeren om te voldoen aan PIC DSS. De tweede boete wordt opgelegd indien een data breach optreedt, ongeacht of de organisatie wel of niet voldoet aan PCI DSS 21. De hoogte van dergelijke boetes zijn: 21 FocusonPCI.com, (2009). 22 van 53

23 2.4. Achtergrondinformatie verschillende frameworks van de PCI Council Er is steeds een keten van partijen betrokken bij het verwerken van een creditcard transactie. Tijdens een dergelijke transactie worden gevoelige gegevens over het netwerk verstuurd. Gezien de kosten van een dedicated leased line is het aantrekkelijker voor organisaties om te kiezen voor een reguliere WAN verbinding. Dit houdt echter in dat gevoelige gegevens over een relatief onveilig medium wordt verstuurd en derhalve additionele bescherming vereisen. Om het gehele transactieproces te beveiligen zijn vanuit de PCI Council meerdere frameworks opgesteld welke zijn toegespitst op verschillende elementen binnen het proces. Op het moment van schrijven zijn de volgende frameworks beschikbaar gesteld 22 : PIN Transaction Security: Dit framework beschrijft de eisen vanuit security management, processing en transmissie van PIN data tijdens betalingen bij Point of Sales (POS) apparaten. Het gaat hierbij om geldautomaten en (on)bemande POS terminals. Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS): Dit framework beschrijft de eisen waaraan een dienstverlener zich dient te conformeren in het geval deze creditcard gegevens opslaat, verwerkt of verstuurt. 22 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/ 23 van 53

24 Payment Application Data Security Standards (PA DSS): Dit framework is een deelverzameling van het reguliere PCI DSS en is geënt op de applicaties welke de daadwerkelijke creditcard gegevens verwerken. Het is van belang te toetsen of deze applicaties deugdelijk zijn geïmplementeerd en daadwerkelijk worden bijgewerkt. Hoewel het van cruciaal belang is dat gevoelige data beveiligd wordt verstuurd over het WAN, dient men tevens de interne organisatie dusdanig in te richten dat de kans op compromittering tot een minimum wordt beperkt. Deze normen zijn van toepassing op alle entiteiten binnen het elektronische transactieverkeer, namelijk de merchants, processors, acquirers, issuers en overige service providers. PCI DSS geldt echter enkel als een baseline. Het staat organisaties vrij om deze regels verder uit te breiden mits deze niet conflicteren met de vigerende normatiek van PCI DSS. Het doorvoeren van additionele maatregelen heeft geen verdere consequenties inzake de compliance van het audit object. Lifecycle DSS framework Om organisaties doorlopende bescherming te bieden tegen de meest recente kwetsbaarheden, brengt de PCI Council iedere 36 maanden een nieuwe versie uit van het DSS framework. Indien tussentijds behoefte is aan aanvullende maatregelen, brengt de PCI Council white papers of aanvullende richtlijnen uit. Het uitbrengen van aanvullend materiaal vindt echter alleen plaats wanneer door de praktijk niet langer kan worden gewacht op een nieuwe revisie van het DSS framework. Gedurende deze periode van 36 maanden wordt door de PCI Council stappen ondernomen om nieuwe risico s en kwetsbaarheden in kaart te brengen en te analyseren. Op basis van de bevindingen worden in samenspraak met de stakeholders nieuwe normen opgesteld, of bestaande normen aangepast om de nieuwste gevaren te mitigeren of te vermijden. De levenscyclus van het framework wordt in onderstaande afbeelding verduidelijkt: 24 van 53

25 Zoals bovenstaande afbeelding beschrijft, bestaat de levensloop van het DSS framework uit de volgende acht stappen 23 : Standards Published Het publiceren van een nieuwe standaard vindt plaats in oktober voorafgaand aan het jaar dat de standaard effectief wordt. 23 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_lifecycle_for_changes_to_dss_and_padss.pdf. 25 van 53

26 Standards Effective Het eerste jaar dat de nieuwste versie van het DSS framework is uitgebracht, staat de PCI Council toe om assessments te verrichten conform de voorlaatste of nieuwste revisie. De reden voor deze flexibiliteit vanuit de PCI Council is om organisaties te ontzien indien deze organisatorische, procedurele of technische maatregelen dient te implementeren om compliant te zijn aan de nieuwe normatiek. De auditee krijgt één jaar respijt om de wijzigingen alsnog door te voeren. Market Implementation Tijdens de fase Market Implementation wordt de auditee in gelegenheid gesteld om de interne organisatie aan te passen, zodat kan worden voldaan aan de aangepaste normatiek. Feedback Begins Stakeholders worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen met de nieuwste versie van het DSS framework terug te koppelen aan de PCI Council. Tevens wordt gevraagd de visie vanuit de PCI Council kenbaar te maken en verbeteringen voor het komende framework door te voeren. Old standards Retired Op 31 december van het tweede jaar wordt de voorgaande versie van het framework uitgefaseerd. Nieuwe audits dienen enkel plaats te vinden conform de nieuwste versie. Assessments op basis van de voorlaatste versie van het framework worden in dit stadium door de PCI Council niet meer geaccepteerd. Feedback Review Alle feedback van de stakeholders wordt geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit vindt plaats tijden het tweede jaar, van april tot en met augustus. De feedback kan doorgaans op drie manieren worden gecategoriseerd: Opheldering: De bewoording van een norm is onduidelijk en dient duidelijker te worden geformuleerd; Benodigde achtergrondinformatie: De auditor begrijpt de achterliggende gedachte van de norm niet en hoopt duidelijkheid hierover te krijgen, zodat gerichter bewijs kan worden opgevraagd; Voorstel tot nieuwe norm: De stakeholder geeft aan dat een nieuwe situatie is voorgekomen welke niet ade- 26 van 53

27 quaat wordt afgedekt binnen het bestaande normenkader. Hierbij kan men een nieuwe norm voorstellen. Draft Revisions Op basis van de bevindingen en analyse van de voorgaande fase wordt een nieuwe conceptversie van het huidige framework opgesteld. Dit concept wordt intern besproken binnen de verschillende werkgroepen van de PCI Council. Dit vindt plaats in november van het tweede jaar tot en met april van het derde jaar. Final Review Gedurende deze laatste fase wordt de nieuwste revisie binnen de PCI Council verspreid en wordt ook het Board of Advisors betrokken. Deze partijen kunnen vervolgens feedback geven. Op basis van deze laatste terugkoppelingen worden de laatste wijzigingen aan het framework doorgevoerd en wordt een beknopte samenvatting van alle wijzigingen verstuurd naar alle stakeholders, waaronder de QSA s. Deze fase vindt plaats van mei tot juli van het derde jaar Compliance Tijdens een DSS audit wordt van de auditor verwacht dat deze de resultaten van de assessment vastlegt conform de regels van de PCI Council. De resultaten volgen uit observaties, interviews, bestuderen van documentatie en het vergaren van samples. Vanuit de PCI Council wordt een van de volgende viertal levels aan organisaties toegewezen 24 : Merchant Level Description Any merchant regardless of acceptance channel processing over 6M Visa transactions per year. Any merchant that Visa, at its sole discretion, determines should meet the Level 1 merchant requirements to minimize risk to the Visa system. Any merchant regardless of acceptance channel processing 1M to 6M Visa transactions per year. Any merchant processing 20,000 to 1M Visa e-commerce transactions per year. Any merchant processing fewer than 20,000 Visa e-commerce transactions per year, and all other merchants regardless of acceptance channel processing up to 1M Visa transactions per year. 24 VISA Inc., (2014). 27 van 53

28 De vastlegging van een assessment is afhankelijk van de opdracht. Hoe groter het aantal verwerkte creditcard transacties, des te uitgebreider dient de assessment te zijn. Een organisatie met grotere hoeveelheden transacties wordt immers een interessanter doel voor kwaadwillenden. De eisen aan de verschillende merchant levels zijn als volgt: Level / Tier1 Merchant Criteria Merchants processing over 6 million Visa transactions annually (all channels) or Global merchants identified as Level 1 by any Visa 1 region Merchants processing 1 million to 6 million Visa transactions annually (all channels). Merchants processing 20,000 to 1 million Visa e-commerce transactions annually. Merchants processing less than 20,000 Visa e-commerce transactions annually and all other merchants processing up to 1 million Visa transactions annually. Validation Requirements Annual Report on Compliance ( ROC ) by Qualified Security Assessor ( QSA ) or Internal Auditor if signed by officer of the company. Quarterly network scan by Approved Scan Vendor ( ASV ) Attestation of Compliance Form. Annual Self-Assessment Questionnaire ( SAQ ). Quarterly network scan by ASV Attestation of Compliance Form. Annual SAQ. Quarterly network scan by ASV Attestation of Compliance Form Annual SAQ recommended. Quarterly network scan by ASV if applicable. Compliance validation requirements set by merchant bank. Een Approved Scan Vendor (ASV) is een organisatie dat vulnerability scans uitvoert op omgevingen van merchants en service providers. Dit brengt eventuele tekortkomingen in de beveiliging aan het licht. Level 1 merchant dienen een volledige assessment door een QSA assessor uit te laten voeren. Het resultaat hiervan is een Report on Compliance (RoC) en Attestation of Compliance (AoC). De overige merchants dienen enkel een Self-Assessment Questionnaire (SAQ) in te dienen. Zowel de RoC, AoC en SAQ worden in onderstaande paragrafen verder uitgediept. Report on Compliance 28 van 53

29 Een ROC bevat, per toepasbare norm, de resultaten van de assessment 25. Dit document wordt beschikbaar gesteld aan de PCI Council en aan de Acquiring bank. Gezien de vertrouwelijke aard van de informatie, wordt dit document niet aan andere partijen ontsloten. Om de andere partijen te kunnen bewijzen dat men in het bezit is van een PCI DSS certificaat, stelt de auditor naast de RoC ook een Attestation of Compliance (AoC) op. Attestation of Compliance Dit document geeft een beknopte en geanonimiseerde samenvatting van de scope van het onderzoek en de resultaten hiervan. Het AoC bevat geen vertrouwelijke informatie en kan derhalve worden ontsloten aan andere partijen. Self-Assessment Questionnaire Indien door een organisatie geen ROC hoeft te worden opgesteld, volstaat het om een SAQ in te dienen. De PCI Council heeft echter verschillende soorten SAQ s uitgebracht afhankelijk van het type dienstverlening. Hieronder volgt een overzicht van de typen SAQ s met een bijbehorende uitleg 26 : SAQ Validation Type 1 A 2 B 3 B 4 C 5 D SAQ Form Description Card-not-present (e-commerce or mail/telephone-order) merchants, all cardholder data functions outsources. Imprint-only merchants with no electronic cardholder data storage Stand-alone dial-up terminal merchants, no electronic cardholder data Merchants with payment application systems connected to the Internet, no electronic cardholder data storage All other merchants (not included in descriptions for SAQs A-C above) and all service providers defined by a payment brand as eligible to complete an SAQ Scan Required? NO NO NO YES YES De interne organisatie dient, al dan niet na afstemming met een QSA, de aard van de dienstverlening te analyseren alvorens een type SAQ wordt geselecteerd en verwerkt. 25 PCI Council, (2013). PCI_DSS_v3_ROC_Reporting_Template.docx 26 PCI Council, (2013). https://www.pcisecuritystandards.org/merchants/self_assessment_form.php 29 van 53

30 3. Bevindingen van praktijkstudie Het afgelopen jaar zijn verschillende organisaties aangevallen door hackers welke creditcard gegevens hebben ontvreemd. Een tweetal van deze aanvallen worden in de komende paragrafen geanalyseerd. De praktijkstudie verliep onder toezicht van, controle door en overleg met de QSA s binnen Noordbeek. Hierbij werd gebruik gemaakt van publiekelijk beschikbare documentatie De eerste casus betreft de diefstal van circa 104 miljoen creditcard gegevens. Dit vond begin 2014 plaats in Zuid-Korea en had betrekking op 20 miljoen Zuid-Koreaanse burgers. De tweede casus betreft de tweede grootste retailer van Amerika. Ondanks de PCI DSS compliance van deze retailer, zijn de creditcard gegevens van circa 110 miljoen klanten gestolen. Beide casussen worden hieronder uitgediept en geanalyseerd Casus 1: KB Kookmin Card, Lotte Card, en NH Nonghyup Card Aanklagers in Zuid-Korea constateerden op 8 januari 2014 dat de gegevens van circa 104 miljoen creditcards waren ontvreemd, die betrekking hebben op 20 miljoen Zuid- Koreanen 27. Dit bericht bereikte de media op 20 januari Beschrijving van de inbraak De drie grootste creditcardmaatschappijen binnen Zuid-Korea, te weten KB Kookmin Card, Lotte Card en NH Nonghyup Card, beschikken ieder over een eigen database voor hun klantgegevens. Het aanvragen van een creditcard en het, al dan niet technisch, bijwerken en onderhouden van de database vond plaats bij deze maatschappijen. Een IT medewerker van een gezamenlijke onderaannemer, het agentschap Korean Credit Bureau (KCB), heeft de volledige databases met vertrouwelijke informatie over de creditcards gekopieerd 28. In de literatuur is weinig te vinden over de daadwerkelijke gang van zaken. De IT medewerker wordt omschreven als: prosecutors claim that an employee of Korea Credit Bureau, who was ironically responsible for new software development to detect creditcard fraud, 27 BBC, (2014). 28 Panda Security (2014). 30 van 53

31 stole the data in 2012 using a USB device. Wij hebben de indruk dat de IT medewerker op de een of andere wijze toegang had tot de databases waar de desbetreffende data was opgeslagen 29. Deze inbreuk op de vertrouwelijkheid van de klantgegevens heeft ertoe geleidt dat vanuit de financiële toezichthouder aanvullende regelgeving is uitgebracht om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De veronderstelde schade De gestolen data werd door deze IT medewerker doorverkocht aan marketingbedrijven. Nadat de IT medewerker in hechtenis werd genomen, werd door de regering een onderzoek ingesteld naar de omvang en gevolgen van de diefstal. Het onderzoek wees uit dat geen Card Verification Code (CVC) 30 was ontvreemd 31. De CVC is een van de benodigdheden om transacties te kunnen verrichten zonder de fysieke creditcard. Door het ontbreken van de CVC wordt de kans op financiële fraude door de onderzoekers onwaarschijnlijk geacht. Ook hebben de onderzoekers tot 17 januari 2014 geen meldingen, aangiftes of overige gebeurtenissen waargenomen welke voortvloeide uit de diefstal van de gegevens. Analyse: te hoge autorisaties De creditcardmaatschappijen hebben het agentschap Korean Credit Bureau (KCB) toegang verleend tot hun databases 32. De werkzaamheden van dit agentschap betreffen het controleren van de kredietwaardigheid van consumenten. Om deze controle uit te voeren vraagt het agentschap gegevens bij de creditcardmaatschappijen op van de consument in kwestie. Dergelijke controles voorkomen dat consumenten overeenkomsten aangaan waarvan zij de financiële lasten niet kunnen dragen. Vanzelfsprekend dient de toegang tot dergelijke vertrouwelijke informatie zeer strikt te worden beheerst en gecontroleerd. Een derde partij dient enkel toegang te verkrijgen tot informatie welke benodigd is om de overeengekomen werkzaamheden te kunnen verrichten. Om de kredietwaardigheid van consumenten te controleren heeft KCB slechts een beperkt aantal gegevens nodig, zoals het aantal creditcards, de geassocieerde schulden en de inkomsten per consument. Het inzien van informatie zoals CVC s, het volledige Primary Account Number (PAN), de expiratiedata van de creditcards en track data 29 ANO, (2014). 30 Leyden, J., (2014). 31 Databreaches.net, (2014). 32 Financial Services Commission, (2014). T/F Formed to Respond to Personal Information Leaks, _-_TF on Data Leaks. 31 van 53

32 zijn niet relevant voor het onderzoek door KCB. Het ontsluiten van dergelijke informatie kan zelfs als een potentieel gevaar worden gezien. Autorisatiebeheer is een belangrijk middel om toegang te beperken. De creditcardmaatschappijen en het KCB dienen dit contractueel goed te regelen. Wij hebben in de literatuur hier geen verdere informatie over kunnen vinden. Bij het verstrekken van toegang tot vertrouwelijke gegevens aan externen worden normaliter ook contractuele afspraken gemaakt over het bewaken van het gedrag van de betrokken eindgebruikers. Hierbij worden afwijkingen en bijzonderheden gemonitord. Hoewel een eindgebruiker valide redenen kan hebben om gegevens in te kunnen zien, kan het kopiëren van een hele database als afwijkend gedrag worden beschouwd. Door op dergelijke acties te monitoren, is men in staat snel en passend te reageren. Nadat de breuk was gedetecteerd, werd door de hoogste Koreaanse financiële toezichthouder Financial Services Commission (FSC) een Taskforce opgericht 33. De Taskforce kreeg de opdracht om de oorzaak van de breuk te achterhalen. Onderzoek van de Taskforce wees uit dat een medewerker van het KCB vanwege zijn werkzaamheden hoge autorisaties had gekregen binnen de IT omgeving van drie creditcardmaatschappijen. De medewerker in kwestie werd ironisch genoeg ingehuurd om creditcardfraude tegen te gaan 34. Onderzoek van de Taskforce toont aan dat de gegevens binnen de database niet waren versleuteld of gemaskeerd. Hierdoor kon de medewerker alle informatie als clear-tekst inzien. De database werd vervolgens onversleuteld opgeslagen op een extern opslagmedium, namelijk een USB-stick. Dit incident stimuleerde FSC nieuwe richtlijnen uit te vaardigen om de kans op een soortgelijke inbreuk te beperken. Ook werden strengere sancties opgelegd aan instanties waarbij zo een inbreuk plaatsvindt 35. Conclusie PCI DSS bevat diverse maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de creditcard gegevens te borgen. Dit framework geldt echter enkel voor creditcards van de vijf grootste creditcardmaatschappijen van Amerika. De wet- en regelgeving rondom de beveiliging van Zuid-Koreaanse creditcard gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid 33 Offshore Publications Limited, (2014). 34 Bloomberg, (2014) million-korean-credit-card-accounts; 35 Financial Services Commission, (2014). Comprehensive Measures to Protect Personal Data in the Financial Sector, _-_Personal_Data_Protection. 32 van 53

De Payment Card Industry Data Security Standard

De Payment Card Industry Data Security Standard Compact_ 2009_4 37 De Payment Card Industry Data Security Standard Drs. Hans IJkel RE CISSP CISA Drs. J.G. IJkel RE CISSP CISA is werkzaam als senior manager bij KPMG IT Advisory. Hij is gespecialiseerd

Nadere informatie

Opslag van Creditcard Gegevens if you don t need it, don t store it

Opslag van Creditcard Gegevens if you don t need it, don t store it E-commerce & Mail Order-Telephone Order Opslag van Creditcard Gegevens if you don t need it, don t store it Opslag van Creditcard Gegevens Creditcard accepterende bedrijven vormen een potentieel doelwit

Nadere informatie

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Acceptatie via internet MasterCard SecureCode en Verified by Visa Helaas komt fraude

Nadere informatie

Hoe gaat u veilig en verantwoord om met de betaalkaartgegevens van uw klanten? Whitepaper PCI DSS

Hoe gaat u veilig en verantwoord om met de betaalkaartgegevens van uw klanten? Whitepaper PCI DSS Hoe gaat u veilig en verantwoord om met de betaalkaartgegevens van uw klanten? Whitepaper PCI DSS Inhoud Inleiding Vertrouwen winnen 3 Definitie Wat is PCI DSS? 4 Doelstellingen Wat is het doel van PCI

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Alles wat u dient te weten over Uncleared transacties

Alles wat u dient te weten over Uncleared transacties Alles wat u dient te weten over Uncleared transacties Inleiding Voor u treft u een whitepaper over Uncleared transacties. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven wat de status Uncleared inhoudt, waarom

Nadere informatie

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox A Algemeen 1. Gegevens aanvrager Naam: Adres: Dochter- Bedrijven 50% aandel of meer: Heeft u een vestiging in de VS/ Canada Graag een opgave van uw activiteiten: Graag een opgave van uw website(s) : 2.

Nadere informatie

Readiness Assessment ISMS

Readiness Assessment ISMS Readiness Assessment van ISMS ISO/IEC27001:2005 1 Senior Internal/IT auditor Luyke Tjebbes EMIA RO CISA Lead Auditor ISO/IEC27001:2005 Projectleider ISO assessment 2 Wat is ISO 27001 eigenlijk? ISO/IEC

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Handleiding American Express

Handleiding American Express Handleiding American Express door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.0 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. American Express... 4 2.1. Verloop van een American Express transactie... 4 2.2. Aanleveren

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Impact van de meldplicht datalekken

Impact van de meldplicht datalekken Impact van de meldplicht datalekken Vanaf 1 januari 2016 wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Zowel grootschalige inbraak als ieder kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING A - Algemeen 1. Naam bedrijf :. 2. Datum oprichting :. 3. Contactpersoon :. 4. Hoofdadres :. 5. Postcode/plaats :. 6. Telefoon :. 7. Webadres :. 8. Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Help! Mijn website is kwetsbaar voor SQL-injectie

Help! Mijn website is kwetsbaar voor SQL-injectie Help! Mijn website is kwetsbaar voor SQL-injectie Controleer uw website en tref maatregelen Factsheet FS-2014-05 versie 1.0 9 oktober 2014 SQL-injectie is een populaire en veel toegepaste aanval op websites

Nadere informatie

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Stap 4 van de BIG Hoe stel ik vast of de informatiebeveiligingsmaatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover? 1 IBD-Praktijkdag

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Hardening Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. marketing (wanneer van toepassing): met uw toestemming kunnen wij u s sturen over onze winkel, nieuwe producten en updates.

PRIVACYBELEID.  marketing (wanneer van toepassing): met uw toestemming kunnen wij u  s sturen over onze winkel, nieuwe producten en updates. PRIVACYBELEID SECTIE 1 - WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE? Wanneer u iets in onze winkel aanschaft verzamelen wij, als onderdeel van het koop en verkoop proces, de persoonlijke informatie die u ons ter beschikking

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken.

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Remote Services over IP. Algemene uitleg over de nieuwe manier van beheer op afstand

Remote Services over IP. Algemene uitleg over de nieuwe manier van beheer op afstand Remote Services over IP Algemene uitleg over de nieuwe manier van beheer op afstand 1 Dit document geeft een algemene beschrijving van Remote Service over IP. Indien u vragen heeft over hoe RSoIP in uw

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

lyondellbasell.com Cyber Safety

lyondellbasell.com Cyber Safety Cyber Safety Hoe kwetsbaar is jouw Online Identity? Delen van de aanbevolen software en oplossingen, in deze presentatie, zijn ter informatie en kunnen alleen worden geinstalleerd op je persoonlijke computer

Nadere informatie

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 December 2010 NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, geeft voor zijn relaties tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. Dit is een

Nadere informatie

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011 Visie op cybercrime Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab Februari 2011 Rabobank Nederland Virtuele kanalen... Er zijn vele wegen Telefoon Voice & IVR (DTMF) TV WWW e-mail

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Registratie-/ Planningsoftware Uitgeverij Zwijsen B.V.

Privacy Bijsluiter Registratie-/ Planningsoftware Uitgeverij Zwijsen B.V. Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Registratie-/ Planningsoftware Uitgeverij Zwijsen B.V. Uitgeverij Zwijsen B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten ( digitale leermiddelen

Nadere informatie

Probleemstelling: Verantwoording: Anne Westerhof,

Probleemstelling: Verantwoording: Anne Westerhof, Anne Westerhof, 0815012 Probleemstelling: Hoe goed detecteert huidige antivirus software alle malware op een computer en maakt deze onschadelijk bij correct gebruik van de software? Het antwoord op deze

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT SELF SERVICE RESET PASSWORD MANAGEMENT

ONDERZOEKSRAPPORT SELF SERVICE RESET PASSWORD MANAGEMENT ONDERZOEKSRAPPORT SELF SERVICE RESET PASSWORD MANAGEMENT Achtergrondinformatie Dit onderzoek ging over de mogelijkheid om eindgebruikers in staat te stellen om hun eigen wachtwoorden te resetten en de

Nadere informatie

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren.

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat DMZ Policy 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd Manager SPITS

Nadere informatie

Beveilig klanten, transformeer jezelf

Beveilig klanten, transformeer jezelf Beveilig klanten, transformeer jezelf Managed Services Providers Hacks, ransomware en datalekken zijn dagelijks in het nieuws. Bedrijven moeten in 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf 2013 aanpassingen. Deze aanpassingen maken onderdeel

Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf 2013 aanpassingen. Deze aanpassingen maken onderdeel Aanpassen van Access Online Beheermodule eiligheidsaanpassingen in Access Online Handleiding Access Online Aanpassen van de beheermodule November 2012 Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Continue Compliant Elektronisch Betalingsverkeer

Continue Compliant Elektronisch Betalingsverkeer Continue Compliant Elektronisch Betalingsverkeer Auteur: Drs. Ingrid Terlien CISSP CISM Studentnr.: 2030977 Datum: 20-3-2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 1.2. OPDRACHTFORMULERING...

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Datadiefstal: Gone in 60 Seconds!

Datadiefstal: Gone in 60 Seconds! Datadiefstal: Gone in 60 Seconds! Didacticum Solutions Datadiefstal en ontwikkelingen Het komt regelmatig voor: klantgegevens of intellectuele eigendommen van bedrijven worden door hackers gestolen. Denk

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid extern

Informatiebeveiligingsbeleid extern ISO 27001:2013 Informatiebeveiligingsbeleid extern 25 oktober 2016 Status document: versie 1.0 Auteur: Frankie Lipsius CONCLUSION LEARNING CENTERS Postbus 85030 3508 AA Utrecht Nederland T +31 (0)30 744

Nadere informatie

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Programma 1. De IBD 2. stappenplan Aansluiten bij de IBD 3. VCIB-gesprek (plenair) 2 1.1 De IBD Gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Beveiliging

Onderzoeksverslag Beveiliging Onderzoeksverslag Beveiliging Project 3 TI1B - Mohamed, Ruben en Adam. Versie 1.0 / 29 maart 2016 Pagina 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VEILIGHEID EISEN... 3 3. SOFTWARE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Infrastructuur

Factsheet Penetratietest Infrastructuur Factsheet Penetratietest Infrastructuur Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

CYBER SECURITY MONITORING

CYBER SECURITY MONITORING THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS CYBER SECURITY MONITORING Het continu monitoren van het netwerkverkeer en logbestanden draagt bij aan het vroegtijdig detecteren van bijvoorbeeld malware, ransomware of

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers Informatiebeveiliging en privacy Remco de Boer Ludo Cuijpers Voorstellen Remco de Boer Informatiearchitect Kennisnet (programma SION) Ludo Cuijpers MSc, MIM Expert informatiebeveiliging en privacy Werkzaam

Nadere informatie

IT Security in de industrie

IT Security in de industrie IT Security in de industrie Praktische ervaringen met cyber security in de Energiesector en Procesindustrie Henk Spelt Henk.Spelt@kema.com Experience you can trust. Onderwerpen Waarom is (cyber) security

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Saferpay. D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie

Saferpay. D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie 1 E-Payment is een alomvattend E-Payment-systeem van SIX Payment Services voor eenvoudig en veilig betalen in uw onlineshop. Via kunt u alle gangbare

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland Samenvatting Meldplicht Datalekken & Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland DISCLAIMER LET OP: Het gaat hier om een interpretatie van de omtrent de meldplicht datalekken. Deze interpretatie

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006 Bart de Wijs Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? All rights reserved. 5/17/2006 IT Security in de Industrie FHI 11 Mei 2006 Achterdeuren? Heeft u ook: Slide 2 Van die handige USB memory

Nadere informatie

Stabiliteit in tijden van disruptie

Stabiliteit in tijden van disruptie Stabiliteit in tijden van disruptie Piet Mallekoote Betaalvereniging Nederland 22 September 2016 F I N T E C H B L O C K C H A I N Agenda 1. Betaalvereniging 2. De markt van betalingsverkeer 3. Innovatie

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA Arjan Dekker 25 mei 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Analysemethoden 2 2.1 Kwalitatieve risicoanalyse......................

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie