Jaarverslag. Stichting Humanitas Rotterdam. Het Niesende Nijlpaard. De Gulle Gans. De Blaffende Bever IJsselburgh. De Zwoele Zalm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Humanitas Rotterdam. Het Niesende Nijlpaard. De Gulle Gans. De Blaffende Bever IJsselburgh. De Zwoele Zalm."

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Humanitas Rotterdam 2008 De Mollige Meeuw Brinktoren Bertus Bliekhuis Duynstaete Herman Visserhuis De Olijke Oliphant Aveling Marthalaan De Drie Torens De Kristal Het Niesende Nijlpaard Schiebroekse Parkflat De Vrolijke Vinder Restaurant Akropolis Humanitaskliniek Gerrit Spronkersflat Zilverlinde Minoshoek Hoofdkantoor Molenwiek De Gulle Gans Gerard Goosenflat De Bezige Bij Oosterwiek De Koerende Kleiduif Kleiweg Humanitas-Bergweg De Kale Knuffelkarper Jan van der Ploeghuis Prinsenwiek De Prins Pinguïn De Evenaar Essenburgsingel De Leeuwenhoek Witte de With De Dansende Dolfijn De Steenplaat Aert van Nes De Zingende Zeeleeuw Putselaan De Veranda De Blaffende Bever IJsselburgh De SmulpAap Hannie Dekhuijzen Het Bourgondische Hof De Carnissedreef Nancy Zeelenbergflat De Gevlekte Giraf Jan Meertensflat De Rijmende Reiger De Wetering De Zwoele Zalm In de witte kaders: de Humanitas Seniorenrestaurants

2 Voorwoord Culturele sturing met kernwaarden Dit jaar bestaat onze organisatie vijftig jaar. Het rare is dat we eigenlijk de 50 jaar niet gehaald hebben, want net daarvóór (1/1/09) zijn we gefuseerd met onze moeder/dochter, de Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Humanitas heeft altijd in de voorhoede gestaan van verbeteringen in de ouderenzorg. De laatste decennia zijn de vernieuwingen in een stroomversnelling gekomen en speelt Humanitas duidelijk op wereldniveau mee. Nu is de wereld ook wel wat kleiner geworden, maar de tientallen bezoeken uit de Verenigde Staten, China, Japan, Australië, zorgverleners uit Zuid-Afrika en Europa, en onze lezingen aldaar lopen wel heel erg op. Foto: Marianka Peters De achtergrond en bedoelingen van de nieuwste innovatie van Humanitas, de herinneringsmusea, staan in het boek Verboden af te blijven!. Dit 237 pagina s tellende, rijk geïllustreerde boek (meer dan 350 afbeeldingen) is te koop in de goede boekhandel ( 18,95), maar ook rechtstreeks bij Humanitas: Raad van Commissarissen Stichting Humanitas en Stichting Humanitas Huisvesting per 31 december 2008 ir. J.W.J. Wolf, pres.-commissaris mw. mr. M.L. Haimé J.C. Kombrink W.H. Kort, arts mw. drs. A.M. de Kroon C.W. de Lijster drs. G.M. Molier Raad van Bestuur Prof. dr. H.M. Becker, voorzitter drs. R.W.J. van Damme, lid Voorpagina De innovaties van Humanitas liggen op allerlei gebied, waarbij de nadruk bewust niet ligt op het medische en hygiënische, cure en care, maar op de gebieden van wonen en welzijn van ouderen. Zo kwam Humanitas met de levensloopbestendige complexen, met de aan overdekte dorpspleinen gebonden seniorenrestaurants waar ook senioren van buiten de complexen welkom zijn, met de beeldentuinen en het empathische design. De laatste drie jaar stonden de herinneringsmusea voorop. In het onlangs uitgekomen standaardwerk De architectuur van de ouderenhuisvesting. Bouwen voor wonen en zorg wordt juist dit herinneringsmuseum in het licht van therapeutische werking geplaatst: Het concept vormt onderdeel van de zorgfilosofie van Humanitas. Deze tot op zekere hoogte therapeutische inzichten zijn nadrukkelijk gericht op het welzijn van de instituutsbewoners. Maar ook staatssecretaris Bussemaker liet zich niet onbetuigd: Het herinneringsmuseum van Humanitas staat voor een belangrijke innovatie in de ouderenzorg. Ook op cure en caregebied loopt Humanitas voorop. Denk aan onze klein-in-grootschalige dementenhofjes, onze research op alzheimergebied enz. enz. Het is zeker van belang te vermelden dat in de afgelopen decennia het topdown systeem van hiërarchische sturing is vervangen door het decentrale systeem van culturele sturing met als kernwaarden de eigen regie, de eigen werkzaamheid (use it or lose it) en de uitgebreide familie-aanpak. Dit is zeer goed aangeslagen! De laatste kernwaarde, die eigenlijk de motor is van het geheel, de ja-cultuur, een innovatie op zich, is in theoretische en praktische zin uitgewerkt en doet zijn ronde al in de sector, zowel nationaal als internationaal. Een probleem blijft dat in het beleid van de overheid, de zorg in engere zin (medisch/hygiënisch dus) nog steeds centraal staat zodat, als er bezuinigingen geforceerd worden, deze nu juist neerslaan op het terrein van welzijn. Nog steeds wordt niet gezien dat, bij chronische handicaps, welzijn als alternatief voor cure en care zeer goed werkt (de cliënt leert zo te leven met zijn chronische handicaps) en dat dit nog goedkoop is ook! Dé handicap van ouderen in Nederland is immers eenzaamheid, veroorzaakt door verlenging van de leeftijd, de toegenomen mobiliteit en de multiculturaliteit. Deze is niet goed op te lossen met een medisch antwoord. Vele zorgvragen zijn daardoor eigenlijk een schreeuw om aandacht. Bezuinigingen op welzijn kunnen, via het totaal ineenstorten van de cliënt, niet alleen uiterst kostbaar worden, maar ook de sector een slechte naam bezorgen! Een gezamenlijk proberen licht in de inhoudelijke en financiële duisternis te brengen, is dan ook hoogst noodzakelijk. Bij Humanitas (budget 130 miljoen) zijn wij daar met zijn allen (3.300 medewerkers, vrijwilligers en bijna cliënten) al aan begonnen en het is hier de plaats deze managers, medewerkers en vrijwilligers, alsmede al die familieleden die hun best doen, van harte te bedanken voor alle inzet. Prof. dr. H.M. Becker, Voorzitter Raad van Bestuur

3 De teruglopende financiering van de zorg vergt jaarlijks een grote inspanning om de begroting rond te krijgen en uit te komen met de budgetten. VWS zag gelukkig ook in dat het voor de verpleeghuizen te gortig werd en kende een eenmalige bijdrage voor de verpleeghuizen toe. Dankzij die bijdrage heeft Humanitas-Akropolis het jaar met een kleine financiële plus kunnen afsluiten. Niettemin is er veel tijd gestoken in kostenbesparing. Soms vraag je je af of het werkelijk nog minder kan! In de zorg is de personeelssterkte noodgedwongen verder afgenomen en is kritisch gekeken naar de materiële kosten. De afspraken die er zijn over het materiaalgebruik behoeven geen bijstelling. Wat wel aandacht behoeft is het tegengaan van verspilling. Niet méér linnen gebruiken dan echt nodig is, duur preventiemateriaal tegen doorliggen kritisch bewaken in voorschrift en gebruiksduur, het gebruik van incontinentiesystemen, medicijnen etc. etc. Een directe kostenbesparing was de wisseling van apotheek. Etos beëindigde als gevolg van verliezen de functie van instellingsleverancier en droeg deze over aan een andere gerenommeerde apotheek. Wij hebben echter gekozen voor een volledige nieuwe apotheek. De zogenaamde Thuisapotheek, bij wie de bestellingen digitaal worden aangeleverd en die thuis, intra- en extramuraal, bezorgt. Een nieuw concept waarmee zij een enorme groei doormaken en waarin wij een uitstekende apotheker hebben gevonden Een succesvol jaar op vele terreinen Kostenbeheersing en kwaliteit van de zorg gingen hand in hand De landelijke invoering van de Zorgzwaartepakketten (ZZP) dient een betere kostenbeheersing en verdeling van de middelen te realiseren. Vooralsnog levert het meer administratief werk op en zal in 2010, wanneer het als budgetteringsysteem realiteit wordt, de financiële gevolgen zichtbaar maken. Voorlopig komt er geen rust op de AWBZ-financiering, zeker nu ook de kredietcrisis roet in het eten van de overheidsbegroting heeft gegooid. De opbrengstenkant blijft natuurlijk voortdurend een punt van aandacht. Een succes is de ingebruikneming van de woningen in het nieuwgebouwde complex naast Humanitas-Akropolis, Zilverlinde. De kleinschalige voorziening voor groepswonen in de leeftijdscategorie tot om en nabij zestig jaar blijkt aan te slaan. Het woon-/leefklimaat is veel dynamischer en vrolijker dan de traditionele voorzieningen. Er is een toename van revalidatiepatiënten die hun tijdelijk verblijf veelal in Zilverlinde vinden. Dit geeft wel Staatssecretaris Jet Bussemaker bezoekt op 5 maart met directeur Cor van Oort mevrouw A.M.A. de Reuver (niet Annie de Reuver, die ook bij Humanitas woont), van de Gerrit Spronkersflat Humanitas-Akropolis een substantiële werklastverhoging bij de behandeldisciplines. De Inspectie voor de Volksgezondheid bracht een bezoek in verband met toetsing van de BOPZ-erkenning voor de psychogeriatrie. Voorafgaand zonden wij hen een vernieuwde versie beleidsnotitie. De Inspectie had een aantal opmerkingen: de positie van de BOPZ-arts diende in de functiebeschrijving beter tot uitdrukking te komen, het handelen van de overige disciplines, met name de zorg, wasgoed, De kleinschalige voorziening voor groepswonen in de nieuwe Zilverlinde blijkt een succes. Het is er dynamisch en vrolijk maar ook van medewerkers wordt verwacht meer vanuit de BOPZ-regelgeving te weten, bijv. waarom BOPZ-handelingen worden toegepast. Een aantal standaardregistraties behoefde verbetering. Er was veel lof voor het verpleeghuis over alle preventieve zorghandelingen die de inzet van middelen en maatregelen beperkt houden of alleen hoogstnoodzakelijk worden toegepast. Humanisering van de zorg Kostenbeheersing en kwaliteit van de zorg gingen in de zorgdienst hand in hand. De personele en materiële uitgaven waren voortdurend een punt van aandacht. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan de individuele zorgverlening en het project Humanisering van de zorg voor mensen met dementie kreeg een intensief vervolg. Volgend jaar zijn de resultaten van het onderzoek van Nivel bekend. We zijn benieuwd! Verder is, in samenwerking met de Cliëntenraad, veel tijd besteed aan gastvrijheid naar familie en bezoekers. Een reeks aan enquêtes passeerde de revue: Cliënt en Kwaliteit, Centraal Bureau voor de Statistiek, vragenlijsten Zorgzwaartepakketten etc. Voor Zorgzwaartepakketten was er een informatietraject. Alle disciplines weten nu wat hen te wachten staat. Wij gaan voor een geleidelijke, niet-bureaucratische invoering. Cliënten en familie zijn geïn- 3

4 Humanitas-Akropolis Activiteiten: de foto s vertellen meer dan wat met dit verslag tot uitdrukking kan worden gebracht formeerd. Wij willen dat de cliënt weinig merkt van deze veranderde wijze van budgettering. Familieavond De Cliëntenraad organiseerde op iedere etage van het verpleeghuis een familieavond. Naast vertegenwoordigers van de Cliëntenraad waren het afdelingshoofd, een aantal medewerkers en de directeur aanwezig. Naast het verstrekken van informatie over ontwikkelingen bij Humanitas was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen aan de directeur. In een ontspannen sfeer werden verschillende verbeterpunten aangedragen of bepaalde verwachtingen geuit rond het reilen en zeilen op de afdeling. Naast de kritische opmerkingen was er over het algemeen veel waardering voor de medewerkers van alle disciplines. In de Cliëntenraad passeerden naast de onderwerpen van de familieavonden het beleid en de voortgang in het verpleeghuis de agenda. De vergaderingen verlopen in een goede sfeer en de inzet van alle deelnemers is constructief in het voor de cliënten realiseren van een optimaal verblijf in het verpleeghuis. Activiteiten De Activiteitenbegeleiding brengt maandelijks een kalender uit met alle centrale activiteiten in de activiteitenruimten en het atrium. Het blijft heerlijk om buiten de afdeling activiteiten te kunnen ondernemen, vandaar dat we dit met hulp van vrijwilligers op deze wijze blijven organiseren. Absolute hoogtepunten zijn het optreden van Lee Towers (zijn moeder verblijft in het verpleeghuis) met kamelen etc., het carnaval, de uitbreiding en verbetering van de dierenweide, het vijfgangendiner met de vrijwilligers. Daarnaast verzorgt de Activiteitenbegeleiding 4 in een belangrijke mate de grote spelen sportdag voor medewerkers die jaarlijks plaatsvindt in en rondom de beeldentuin van Humanitas-Akropolis. Ook andere grote evenementen zijn in goede handen bij Pauline van Wageningen en haar team. De dominee, Johanna Dekker, moest tot haar grote spijt de functie bij Humanitas opgeven. Zij was gedwongen te verhuizen vanwege verandering van werkplek van haar man. Met grote dank voor haar inzet namen cliënten, bewoners en collega s eind december afscheid van haar. Begin volgend jaar hopen we de Cliëntvertrouwenspersoon geeft aandacht aan kleine en grotere problemen In 2008 bezocht ik weer wekelijks Humanitas-Akropolis. Tijdens gesprekjes met bewoners van de diverse etages van de Humanitaskliniek werd mijn aandacht gevraagd voor dingen die de betreffende bewoners dwars zaten of zaken die voor verbetering vatbaar waren. Kleine en grotere problemen, zoals: Een oude elektrische rolstoel waar een cliënt heel erg aan gewend was, maar die (vanwege bepaalde regelgeving) ingeleverd moest worden bij de gemeente, terwijl de vervangende rolstoel in de praktijk lang niet zo goed voldeed en nog aangepast moest worden. Of opmerkingen over de temperatuur van de warme maaltijden, een vermoeden van diefstal van geld of een onplezierige benadering van een cliënt door een personeelslid tijdens de nachtdienst. Gelukkig werden de meeste problemen snel opgelost na een gesprek met leidinggevenden of directie. De Cliëntenraad van de Humanitaskliniek organiseerde voor alle twaalf etages een familiebijeenkomst georganiseerd. Door deelname aan nagenoeg alle avonden was ik in de gelegenheid mij als cliëntvertrouwenspersoon voor te stellen aan familie en bewoners. Bewoners van de Gerrit Spronkersflat uitten hun onvrede over de jaarafrekening van de servicekosten en wel in het bijzonder de hoogte van de post Verlichting. Voorzover mij bekend is dit vacature te kunnen invullen. Margreeth Bruens, humanistisch geestelijk raadsvrouw, biedt de individuele cliënt en groepen cliënten geestelijke bijstand. Daarnaast vond onder haar leiding een aantal gedachtenisbijeenkomsten plaats voor familie en vrienden van overleden cliënten. Ook de medewerkers zijn daarbij veelal goed vertegenwoordigd. Ook, onze nieuwe, pater Cloïn bleek een grote aanwinst voor onze cliënten. De Medische Dienst heeft voortdurend van doen met extramurale uitbreidingen. Al deze zaken werden constructief opgepakt, evenals de wisseling van apotheek. Vrijwel permanent is een arts bij ons in opleiding tot verpleeghuisarts. Deze huisartsen in opleiding hebben gedurende drie maanden verpleeghuiscliënten onder supervisie van de verpleeghuisarts in behandeling. Verschillende geneeskundestudenten doen hun co-schap in het verpleeghuis. punt nog niet voor alle partijen naar tevredenheid opgelost. In de loop van het jaar werd Zilverlinde in gebruik genomen. Toen het in het najaar snel kouder werd, kwamen er klachten over de verwarming. Hoewel het in september al koud was, zou C.V. Boswijk de verwarming pas in oktober aan gaan, althans dit hadden bewoners begrepen. Voor bewoners die noodgedwongen niet veel kunnen bewegen en de meeste tijd in een (rol)stoel doorbrengen, geen prettig vooruitzicht. Een snel verholpen technisch defect maakte dat de verwarming snel naar behoefte ingeschakeld kon worden. Verder had ik eenmaal per kwartaal, of zoveel vaker als nodig was, een gesprek met de directeur, de heer Cor van Oort. Tevens was ik aanwezig bij de bijeenkomst van de Klachtencommissie met Cliëntvertrouwenspersonen van diverse Humanitasvestigingen. Deze bijeenkomst vond tweemaal plaats. C.V. Boswijk, Cliëntvertrouwenspersoon Humanitaskliniek, Gerrit Spronkersflat en Zilverlinde

5 Humanitas-Akropolis Het aantal cliënten met persoonsalarmering van de Servicecentrale groeit geleidelijk een omvangrijk traject. Inhoudelijk zijn we natuurlijk bekend met alle producten van de zorg. Er komen echter nieuwe teams van medewerkers en veranderingen van werkplekken en de werkgebieden van de thuiszorg worden anders. Humanitas- Akropolis gaat het gebied van de deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek en Overschie voorzien van thuiszorg. Witte de With op de Müllerpier gaat Delfshaven en Centrum bedienen. Begin volgend jaar wordt een en ander operationeel. Door iedereen zal een tandje bijgezet moeten worden om de fusie tot een succes te maken. De medewerkers van Humanitas zijn wel wat gewend; we weten dat dit met elkaar absoluut gaat lukken! Persoonsalarmering Het aantal cliënten met persoonsalarmering groeit geleidelijk. De klantenkring via de thuiszorg neemt toe en Com.Wonen heeft wederom een woongebouw met ruim 200 aansluitingen ondergebracht bij De Humanitas Servicecentrale. Als gevolg van de fusie zal in 2009 het dienstenpakket uitbreiden. Leo Both, verpleegkundige, is het team komen versterken en wij hopen dat in de loop van 2009 het hoofd, Wil Koster, als gevolg van gezondheidsproblemen geruime tijd uit de running, haar werk weer kan hervatten. Jenny Dijksman neemt haar tot die tijd waar. Fusie In de tweede helft van het jaar werd gestart met de voorbereiding van de fusie. De samenvoeging van de Stichting Humanitas en de Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening is We kijken terug op een voor de gezondheidszorg kenmerkend, arbeidsintensief jaar. Voor Humanitas een succesvol jaar op vele terreinen, zoals is te lezen in dit jaarverslag. Veel waardering heb ik voor de medewerkers, vrijwilligers, Cliëntenraden, Cliëntenvertrouwenspersonen en allen die zich voortdurend inzetten voor een goede dienstverlening aan onze cliënten. Cor van Oort, Directeur Humanitas-Akropolis Het jaar werd gekenmerkt door het continueren van en het geven van meer diepgang aan de werkzaamheden van de para-/perimedische dienst. Gewoon doorgaan en toch kwaliteit verhogen. Zo plande de balie als steunpunt van de behandelaars weer veel afspraken voor behandelaars, prikpost en tandarts. Er gingen weer veel facturen, faxen, formulieren en brieven door de handen van de medewerkers en werden veel zaken vanuit de ARBO-commissie en werkgroepen geregeld. Het interne cliëntenvervoer werd uitgebreid en daardoor konden veel cliënten van en naar de begane grond gebracht worden. Door de vestiging van twee verpleegafdelingen in Zilverlinde was dat ook hard nodig. De ergotherapeuten zijn overal en nergens! Het verpleeghuis inclusief Zilverlinde is groot, de stichting is groter en de rechter Maasoever van Rotterdam is nog groter! Ze zijn veel onderweg. Zitten ze niet in de lift, de auto of bij de cliënt thuis dan frissen zij het verkeersbeeld op door op vraag van de gemeente in het kader van de Wmo, cliënten scootmobiel- en elektrische rolstoeltraining te geven. Bij het Zorgkantoor en het rolstoeldepot zijn zij vaste klant. De rolstoelmonteur heeft in nauwe samenwerking met de ergotherapie weer Para-/perimedische Dienst Meer diepgang in de werkzaamheden werkt kwaliteitverhogend veel gesleuteld. En natuurlijk moest het vandaag en liever nog gisteren geregeld! Fysio en ergo De vacature die op de fysiotherapie ontstond i s h a l ve r we g e het jaar ingevuld d o o r J a n n e k e Mulder, oefentherapeut Mensendieck. Door het aantrekken van deze (andere) deskundige wordt het aanbod van Humanitas- Akropolis uitgebreid en kunnen we cliënten en m e d e w e r k e r s nog beter van dienst zijn. Ook dit jaar wisten weer veel intramurale en poliklinische cliënten de weg naar de fysiotherapie te vinden. Zij werden individueel of in groepsverband, zoals de zitgroep en de loopgroep, behandeld. Samen met ergotherapeuten leidden zij 46 medewerkers op tot tilspecialist en kregen 33 medewerkers bijscholing. Nieuw was de bijdrage van fysiotherapie en ergotherapie aan de casestudy Implementatie van een beweegprogramma ter preventie van valincidenten bij de Stichting Humanitas. Kortweg valpreven- De balie van de behandeldiensten plande weer veel afspraken 5

6 Humanitas-Akropolis Hendri Cuperus tieproject genoemd. Dit gebeurde in het kader van de opleiding van Jan Willem van Rijn tot Professional Master in de fysiotherapie. Er waren veertig belangstellenden voor de informatiebijeenkomst; uiteindelijk leidde dit tot twintig aanmeldingen. Na afloop bleven er zeven deelnemers over die wekelijks graag mee wilden doen aan de vervolg-valpreventiecursus. De veiligheid en het gebruik van rollators zijn ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht. Onze mediamieke fysiotherapeut Frank de Boer was te gast bij de Omroep MAX in het consumentenprogramma over rollators. Logo en diëtetiek Logopediste Petra Schoenmakers was ook veel voor andere vestigingen op pad. Ze kent inmiddels het hele openbaar vervoersnet in Rotterdam-Zuid. Bijna wekelijks is ze daar te vinden. Diëtist Géraldine Verheij- Zevenbergen is weer gestart na een lange hersteltijd. Ze is er weer helemaal. Petje af! Zorgbemiddeling Veel zorgbemiddeling en weinig maatschappelijk werk, veel inspanningen, veel tijd nodig voor het regelen van opnames en weinig tijd voor de toenemend complexe vragen van cliënten die met veel verwachtingen en nog meer wensen bij ons wonen en zorg nodig hebben. De zorgbemiddelaars zijn helemaal thuis in de wereld van de zorgkantoren en het CIZ. We moeten zuinig op hen zijn: onze onderhandelaars aan de poort. De psycholoog was druk doende met het testen van cliënten, het voeren van omgangsoverleggen en het coachen van medewerkersgroepen. Met Humanitas- Alexander zijn regelmatig contacten. Na de bouw van de serres kreeg de psychogeriatrische dagbehandeling een facelift: een nieuwe keuken met een glas-in-lood-raam naar de gang. Iedereen kan een omfloerst kijkje nemen in de dagbehandeling en de cliënten kunnen omfloerst terugkijken. Bij de prikpost kwamen 1622 keer cliënten en de tandarts ontving 232 cliënten. De medewerkers van de broodkeuken hebben prima werk geleverd. Efficiënt en hardwerkend als altijd met goed verzorgde feestdagen. Ook dit jaar hebben we weer afscheid genomen van medewerkers en mochten we nieuwe collega s verwelkomen. Met name wil ik Marianne de Bruijne noemen die na 23 jaar Humanitas verliet om te OBU-en. Zij was mijn rechterhand bij de balie. En ik mag het allemaal coördineren. Hendri Cuperus, Hoofd Para-/perimedische Dienst Praktijkopleiding werkt aan nieuw onderwijssysteem Afgelopen jaar waren er een paar personeelsveranderingen bij het team van de praktijkopleiding. Dennis Lorwa is het team komen versterken en is naast praktijkopleider ook een dag in de week kwaliteitsmedewerker. Monique Kandel nam het roer als hoofd Opleiding over van Erna Bakker die ons inmiddels verlaten heeft. BBL en BOL Er zijn volop ontwikkelingen bij de praktijkopleiding voor BBL- en BOL-leerlingen. In samenwerking met de ROC s werken we hard om het nieuwe onderwijssysteem, het competentiegericht leren dat in het schooljaar 2010 ingevoerd wordt, handen en voeten te geven. BOL-leerlingen worden al opgeleid via het nieuwe systeem waardoor wij bij Humanitas-Akropolis ervaring kunnen opdoen met deze nieuwe manier van opleiden en leren. Deze manier van opleiden vraagt om leerlingen op een ander manier te beoordelen. Een grote groep medewerkers heeft een cursus training en beoordeling gevolgd. Iets wat zeker het komende jaar een vervolg gaat krijgen. Het aanbod van mensen die graag de Extramurale zorg Cliënten erg tevreden, maar het kan altijd beter De extramurale zorg die in de Gerrit Spronkersflat, Schiebroekse Parkflat en Molenwiek werd geboden stond wat onder druk, gezien de veranderingen die in de AWBZ werden doorgevoerd. Binnen de Wmo werden de mogelijkheden en beperkingen steeds duidelijker. Het zorgzwaartepakket deed zijn intrede in de thuiszorg. Kortom, veel nieuwe ontwikkelingen Paula Vendeloo waarin de thuiszorgteams goed en creatief op dienden in te spelen. En dan wel zodanig, dat de cliënten er weinig hinder van ondervonden. opleiding niveau 3 willen volgen is groot, mede doordat er een nauwe samenwerking is met reïntegratieprojecten als DAAD en Werkmatch. Dit had als resultaat dat wij een aantal extra aspiranten en leerlingen hebben binnengehaald. In de teams werd regelmatig aandacht besteed aan vraaggestuurd en klantvriendelijk werken, maar ook de efficiëntie van de werkzaamheden werd onder de loep genomen. Van de Molenwiek werd als vestiging afstand gedaan, maar de zorg bleef onveranderd. Zilverlinde kwam er als thuiszorglocatie bij. In het najaar is de cliënttevredenheidsmeting geweest. Die wees uit dat onze cliënten over het algemeen erg tevreden zijn, ook al zijn er altijd aspecten die verbeterd kunnen worden. Samen met de Cliëntenraad werden vier onderwerpen benoemd die in 2009 planmatige aandacht krijgen om de cliënttevredenheid te verhogen. Paula Vendeloo, Manager zorg en welzijn Humanitas-Akropolis Zeker niet als laatste kunnen we vol trots melden dat de eerste groep sociaalagogisch verzorgenden (SAV) gediplomeerd is. Monique Kandel, Hoofd Praktijkopleiding 6

7 Aert van Nes / Witte de With / De Leeuwenhoek Marjo van Dijk was vele jaren afdelingshoofd van het verpleeghuis van Humanitas-Akropolis. Na twee jaar afwezigheid is zij terug bij de Stichting Humanitas en wel bij de vestigingen Aert van Nes en Witte de With op de Müllerpier. Voor haar was het duidelijk terug van weggeweest. Na in het Brabantse land als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt, ben ik in maart teruggekeerd naar Humanitas aan de Maas. De eerste maanden was het behoorlijk omschakelen; een onbekende locatie en extramurale zorg die toch wat andere aandacht vraagt dan de voor mij bekende verpleeghuiszorg. Maar de uitdaging was er niet minder om. De Bonte Koe De dagopvang, de Bonte Koe, werd extra geactiveerd door de komst van een nieuwe gastvrouw; door haar werd er op maandagavond, als restaurant De Zingende Zee - leeuw, waar cliënten gezamenlijk eten, gesloten is, met nog enkele vrijwilligers culinair gekookt. De bewoners van Aert van Nes en Witte de With waarderen dit bijzonder. Ook werden er diverse uitstapjes gerealiseerd door de activiteitenbegeleidster en vrijwilligers waaronder een dagje dierentuin, rondvaart met de Spido en natuurwandelingen. Medewerkers en vrijwilligers Aert van Nes en Witte de With bewijzen: Humanitas is voortdurend in beweging en verlegt constant haar grenzen In restaurant De Zingende Zeeleeuw organiseerde het restaurantteam samen met vrijwilligers een mosselavond en een zomerbarbecue met live muziek. In dagopvang de Bonte Koe werd op maandag culinair gekookt. Ook dit jaar was er weer een voorjaarsmarkt en natuurlijk de jaarlijks terugkerende rommelmarkt, waardoor veel mensen van buitenaf weer konden snuffelen tussen allerlei rariteiten. Het dagelijks proces van personeelsplanning, cliëntplanning, de samenwer- king en de uitvoering van de gevraagde zorg in de woningen werd voortdurend bijgesteld en op een hoger kwaliteitsniveau gebracht. Met de thuiszorg hebb e n we g o e d kunnen voldoen aan de vraag en Marjo van Dijk is er boven de geplande/verwachte productie zorg geleverd. Het zorghotel voor tijdelijk verblijf van zes tot twaalf weken kreeg van doen met teruglopende indicaties en fluctuerende bedbezetting, zodat voortzetting van deze functie geen toegevoegde waarde meer had. In het najaar werd duidelijk dat de voorgenomen fusie met de Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke dienstverlening in januari 2009 definitief haar beslag zou krijgen. De vrijgekomen zorghotelkamers bleken uitermate geschikt als kantoren voor onze toekomstige collega s van de thuiszorg. Dankzij de inzet van medewerkers en vrijwilligers werd dit in een ras tempo gerealiseerd. Dit betekende voor ons allen weer een nieuwe uitdaging en wederom een bewijs dat Humanitas een organisatie is die voortdurend in beweging is en constant haar grenzen verlegt. Wij zullen hier met vol enthousiasme in mee blijven gaan! Marjo van Dijk, Manager Zorg en Welzijn Aert van Nes en Witte de With De Leeuwenhoek maakte het jaar aan de Kleiweg vol. De terugverhuizing zou aanvankelijk in september zijn, maar werd uitgesteld via november naar januari Toch werden de multiculturele activiteiten in kleiner verband voortgezet. Carnaval vieren en je uitdossen als een inheems vorst of vorstin is aan onze bewoners wel toevertrouwd. Ook ontdekten we dit jaar de diensten van WORKMATE, een organisatie, die mensen uit het bedrijfsleven stimuleert om met enige regelmaat vrijwilligerswerk te doen. Verscheidene kerenis er zolekker gewandeld, onder andere in het Bergse Bos. Een verzorgingshuis wordt niet gewaardeerd als het eten niet goed is. Onze eigen keukenploeg onder leiding van Cor den Engelsman bereidde gemiddeld twee keer per maand een heerlijke gezamenlijke De Leeuwenhoek nog even De Kleiweg Het leuke van de gezamenlijke maaltijden is dat je de familie aan tafel kunt vragen! maaltijd. Dat hij dan de inwendige mens echt vertroetelt weet iedere bewoner en bezoeker van De Leeuwenhoek. Het leuke van die gezamenlijke maaltijden is ook dat je de familie aan tafel kunt vragen! Dat maakt het nog gezelliger! Alle mensen, die in het atelier werken hebben zich extra laten inspireren door de landelijke omgeving. Prachtige landschappen, maar ook alvast decoratief werk voor als we verhuisd zijn verliet met grote regelmaat de schildersezels. De heer Simek neemt zijn werk ook mee naar zijn kamer, waar hij iedereen uitnodigt de expositie te bekijken. Voor hem was het bijkans noodzaak te verhuizen, want zijn collectie groeit de pan uit! De gezelligheid van ons bruin café hebben we gelukkig ook vast kunnen houden. Onze zangeressen Ria en Jet (mevrouw Leenders en Jet Bol) waren niet de enigen die uit volle borst meezongen met zowel Hollands als multicultirepertoire. En al met al waren we toch wel blij, dat we de decembermaand nog aan de Kleiweg bleven. We hebben er een paar prachtige kerstfeesten gevierd, waaronder het Krisneti met ds. Muller. Heerlijk rustig en bijna gedragen... en met onze oude buren, die in 2009 weer echt buren zijn! Nelly Hoogvorst, Activiteitenbegeleider 7

8 Humanitas-Alexander Van je familie moet je het maar hebben wordt vaak cynisch gebruikt wanneer familieleden het laten afweten. Bij Humanitas-Alexander is dat zeker niet het geval. We hebben de inzet en kracht van de extended family duidelijk gevoeld. Het blijven roerige tijden in de gezondheidszorg, alle hens aan dek om de zorgverlening kwalitatief steeds weer rond te krijgen. Daarom is het ook goed om te merken dat alles op gebied van welzijn ook gewoon doorgaat, de activiteiten op de verschillende locaties zelf, de uitstapjes, de vakantie van bewoners enz. Deze activiteiten en festiviteiten blijven op grote schaal invulling krijgen. De leuke dingen die het leven van bewoners en cliënten aangenamer maken en waar ze reikhalzend naar uitkijken, doordat een scala aan vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden, samen met de medewerkers zich met groot enthousiasme inzetten om dit steeds weer mogelijk te maken. Kijk, dát is nou de Humanitasfamilie! Dit jaar werd een nieuwe locatie aan Humanitas- Alexander toegevoegd, namelijk De Kristal in Nesselande. Een nieuwe uitdaging: naast de zorg aan huis, een project begeleid wonen Martien Heeffer voor dementerende ouderen en een zorghotel, leveren we (in tegenstelling tot wat we gewend zijn) niet alle voorzieningen in de algemene ruimten zelf, maar in een gelijkwaardige samenwerking met de Openbare Bibliotheek Rotterdam, Stichting Buurtwerk Alexander, gezondheidscentrum Nesselande, Apotheek Nesselande en een polikliniek van het IJsselandziekenhuis. Hierdoor kunnen we elkaars diensten en producten Aandacht voor de leuke dingen die het leven aangenamer maken Inzet en kracht van de extended family werden duidelijk gevoeld aanvullen en versterken. Gezamenlijk beheren we een multifunctioneel centrum op de begane grond, wat gezien kan worden als het bruisend hart van Nesselande. Ook in de andere vestigingen van Humanitas-Alexander waren er bouwactiviteiten. Zo verhuisden de bewoners van de Kades in de Gerard Goosenflat in september voor een aantal maanden naar De Kristal vanwege een ingrijpende verbouwing van de accommodatie van deze groep. Te verwachten is dat deze groep in april 2009 weer terug kan naar een goed geoutilleerde woonvoorziening voor dementerende ouderen in de Gerard Goosenflat. Vorig jaar besloten we de verbouwing van De Evenaar een aantal jaren uit te stellen. Wel zijn we gestart met een facelift van de verschillende zorgafdelingen waardoor alles er weer netjes uit komt te zien. Scholing Medewerkers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Dit jaar is veel aandacht besteed aan het functioneren van de coördinerend verzorgenden in de teams. Om ervoor te zorgen dat medewerkers op een goede, verantwoorde en veilige manier kunnen werken werd ook weer volop aandacht besteed aan scholing. Zo werden er de jaarlijkse BHV-cursussen gehouden, was er een training tiltechnieken en door middel van scholing en toetsing zijn alle bevoegde medewerkers bij Humanitas-Alexander weer bekwaam in het kader van de voorbehouden verpleegtechnische handelingen. Zowel vanuit de behoefte van de Bewoners De Kristal maken kennis met Humanitas organisatie als op individuele wens van medewerkers vonden weer verschillende bij- en nascholingen plaats. Zo werd er een Cursus Medicijn toedienen georganiseerd en werden er op locaties klinische lessen gehouden. Ook dit jaar rondde een aantal medewerkers op een succesvolle wijze hun opleiding tot verzorgende IG en SPW af. Ook zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van Cliënt en kwaliteit. Zo boog De Evenaar zich over de vraag: hoe kunnen bewoners zich sneller thuis voelen in De Evenaar? Hiertoe werd een werkgroep welkom thuis geformeerd, die op ludieke manier de resultaten medio dit jaar hebben teruggekoppeld naar directie en Cliëntenraad en waarvan de positieve gevolgen al te merken zijn. In de Gerard Goosenflat werd gewerkt aan de bekendheid onder bewoners van de Cliëntenraad. Ook werd het activiteitenaanbod geëvalueerd en werden wensen en aanbevelingen doorgevoerd. Overleg In roerige tijden met veel veranderingen is het ontzettend belangrijk om iedereen goed geïnformeerd te houden, voortgang te bespreken en de gevolgen van de wijzigingen terug te horen. Er vond dan ook structureel overleg plaats met afvaardiging van bewoners, cliënten en medewerkers via de bekende overlegvormen. Met de Cliëntenraden van zowel de Gerard Goosenflat als De Evenaar waren er acht vergaderingen met de directie van Humanitas- Alexander. Ook de Complexcommissies van Oosterwiek en Prinsenwiek hadden regelmatig overleg met de directie. Deze Raden en Commissies houden vervolgens hun jaarlijks overleg met de betreffende cliënten of bewoners op de verschillende locaties. De Commissie Oost van de Ondernemingsraad heeft jaarlijks achtmaal overleg met de directie. Martien Heeffer, Directeur Humanitas-Alexander Zo n 135 bewoners van de spiksplinternieuwe Kristal genoten in juni van een welkomstdiner in Humanitas-Akropolis. Zij lieten zich de buffetten goed smaken en maakten van de gelegenheid gebruik het Herinneringsmuseum te bezoeken 8

9 In april opende De Kristal de deuren voor de huurders van de 185 levensloopbestendige woningen. De Kristal is een gezamenlijk initiatief van Humanitas en Woningstichting PWS Rotterdam (inmiddels is De Kristal overgenomen door Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam). Dit houdt in dat de succesformule van Humanitas, met welzijn en zorg op maat in de eigen woning, ook in De Kristal tot de mogelijkheden behoort! Een van de eerste cliënten van het zorgteam in De Kristal was het echtpaar Vos. De heer Vos is jarenlang als erkend verhuizer (verhuisbedrijf Vos) betrokken geweest bij verhuizingen naar bejaardentehuizen. Nu maakt hij zelf samen met zijn vrouw de stap naar een levensloopbestendige Een van de eerste cliënten in De Kristal, het echtpaar Vos wordt namens Humanitas welkom geheten door teamleider Marjo Hermans Kwalitatief goede zorg hebben we bij Humanitas-Alexander hoog in het vaandel! We hebben gemerkt dat de rol van de contactverzorgende in het contact met de cliënt daarbij een belangrijke rol speelt. Dit jaar hebben we dan ook gebruikt om te kijken welke verzorgenden als contactverzorgende aan de slag zouden kunnen en daarmee ook in een hogere functiegroep zouden komen. Alle verzorgenden die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen qua contracturen en diensten, werden drie keer beoordeeld aan de hand van een formulier. Daarnaast werd per contactverzorgende gekeken hoe de cliëntdossiers eruit zagen en aan de cliënt gevraagd of deze tevreden was over zijn contactverzorgende. Het resultaat van deze aanpak is dat we nu op alle loca- Natuurlijk is De Kristal geen bejaardenhuis! Open huis trok bezoekers woning van Humanitas in De Kristal. En natuurlijk is De Kristal geen bejaardenhuis! Het zelfstandig wonen met zorg in de nabijheid en gezellige voorzieningen op de begane grond spreekt het echtpaar erg aan. Teamleider Marjo Hermans heette hen van harte welkom namens Humanitas met een bloemetje. Multifunctioneel Op de begane grond van De Kristal is tot Humanitas-Alexander de laatste maanden hard gewerkt aan het multifunctionele wijkcentrum. Dit is voorzien van alle moderne gemakken en diensten op het gebied van informatievoorziening, gezondheidszorg, dienstverlening, ontspanning, ontmoeting en cultuur. Het aanbod is aantrekkelijk en divers, elke wijkbewoner kan deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van voorzieningen naar keuze. Functie contactverzorgende opgewaardeerd ties goede contactverzorgenden hebben die opkomen voor de belangen van hun cliënten, regelmatig evalueren hoe de zorg verloopt en de cliëntdossiers goed op orde houden. Verhuizing en verbouwing Kades Na wat uitstel vond in september de tijdelijke verhuizing plaats van de 18 bewoners van de Margreet Hazekamp woongroepen van de K ades naar de nieuwe locatie De Kristal in Nesselande. Voor familieleden, cliënten en m e d e w e r k e r s een spannende gebeurtenis! Gelukkig verliep alles op de dag Enkele voorbeelden: centrale informatiebalie met internetcafé, schitterende uitrusting van Bibliotheek Rotterdam, sfeervol restaurant Het Niesende Nijlpaard en zorghotel van Humanitas, uitgebreid Caroline van Jaarsveld gezondheidscentrum van Zorg op Noord, polikliniek van het IJssellandziekenhuis, diverse activiteiten, ontmoetingsruimten, theaterzalen en bar van Buurtwerk Alexander (SBA), vestiging van opbouwwerk SONOR en wijkorganisatie Wonio. Deze naadloze aansluiting op het gebied van cultuur, welzijn en zorg maakt De Kristal écht uniek! Zo is bezoek aan een theateroptreden veel leuker met een diner vooraf in het restaurant en is een consult bij de huisarts praktischer als je direct door kunt naar de polikliniek. Zeker als je dan ook nog eens de benodigde informatie op kunt zoeken in de bibliotheek of het internetcafé. In november werd in de vorm van een open huis aan medewerkers en wijkbewoners alvast de mogelijkheid geboden een kijkje te nemen in het multifunctionele centrum. Dat was met ruim bezoekers een groot succes! Caroline van Jaarsveld, Kwaliteitsmedewerker Humanitas-Alexander van de verhuizing dankzij een goede voorbereiding en de inzet van iedereen prima. Rond vier uur konden we met elkaar aan de koffie met taart en waren de appartementen en huiskamers redelijk op orde. Een week later stond de aannemer klaar om te beginnen aan de ingrijpende verbouwing van de Kades in de Gerard Goosenflat. Voor omwonenden betekende dit soms wel wat overlast en lawaai, maar gelukkig was er veel begrip en werd iedereen regelmatig bijgepraat over de voortgang onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. We verheugen ons op de terugkomst van de bewoners van de Kades in april Ze komen in prachtige appartementen met ruime huiskamers! Margreet Hazekamp, Manager Zorg en Welzijn Gerard Goosenflat 9

10 Humanitas-Alexander / De Carnissedreef Dat wonen in De Evenaar niet alleen gaat om het kunnen krijgen van zorg, maar dat juist welzijn erg belangrijk is blijkt ook uit het aanbod van welzijnsactiviteiten. Ook dit jaar stond het lekker kunnen eten weer centraal. Behalve elke dag s middags of s avonds gezellig te kunnen eten in het restaurant, werden door het keukenteam ook andere lekkere etentjes georganiseerd, zoals een stamppottenbuffet, een heerlijke paasbrunch, pannenkoekenmaaltijden, in de zomer tweemaal een barbecue, een multicultureel buffet, een mosselavond en een uitgebreid kerstdiner. Dit alles onder muzikale begeleiding. Verder werd er weer veel op uitgetrokken. Bijna wekelijks stonden de busjes voor de deur om de bewoners naar diverse bestemmingen te brengen, Zo werd er gegaan naar Marijke van Leeuwen het Arboretum, het Schollenbos, Scheveningen, Hoek van Holland, het Kralingse Bos, diergaarde Blijdorp, het Plaswijkpark en varen naar Dordrecht en met de Spido. We bezochten musea als het Schielandshuis, de Dubbelde Palmboom, het Herinnerings- en Tal van welzijnsactiviteiten in De Evenaar Het gaat niet alleen om zorg, maar vooral om welzijn het Douanemuseum. Daarnaast was de jaarlijkse vierdaagse weer een groot succes, een happening waarbij, dankzij de hulp van leerlingen van het Emmauscollege, dagelijks ongeveer 50 bewoners op pad gaan. De drukbezochte muzikaal-onthaalmiddagen boden ook dit jaar weer voor elk wat wils, van klassiek tot populair. Ook dit jaar was de jaarlijkse vakantie naar Hotel Dennenhoeve in Nunspeet weer zeer geslaagd. Voorjaar op schoot Zoals u misschien weet heeft Humanitas iets met dieren. De zoon van mevrouw De bewoners konden weer zorgend bezig zijn en hebben daar ontzettend van genoten. Op de foto mevrouw Van den Akker-van der Ster Ouwendijk, een bewoonster van De Evenaar, is beheerder van de kinderboerderij Klein Boveneind in Krimpen aan den IJssel. Hij bracht onlangs een aantal dieren mee naar de eerste etage van De Evenaar. De bewoners konden weer zorgend bezig zijn en hebben daar ontzettend van genoten. Zo haalden we het voorjaar niet alleen in huis maar zelfs op schoot. Behalve alle deze activiteiten was er natuurlijk ook het gewone weekprogramma met beweegactiviteiten, de competities en de wandelclub. Marijke van Leeuwen, Manager Zorg en Welzijn De Evenaar Voor de Ziekenhuisverplaatste Zorg in de locatie De Carnissedreef is de keuze gemaakt om door te gaan met een aanbod voor palliatieve zorg. Daarvoor is Humanitas aangesloten bij het regionaal netwerk Palliatieve zorg. Voor de Ziekenhuisverplaatste Zorg is in De Carnissedreef is de keuze gemaakt door te gaan met palliatieve zorg De Carnissedreef Ziekenhuisverplaatste Zorg biedt palliatieve zorg Voor deze cliëntengroep zijn de m e d e w e r k e r s gaan werken met een zorgpad. Leerafdeling In overleg met het Zadkine en de Hogeschool is gekozen om door te gaan met de leerafdeling in de Ziekenhuisverplaatste Zorg. Betrokkenen zien de meerwaarde van deze nieuwe vorm van competentiegericht leren. Hiermee bieden we nieuwe med e w e r k e r s de mogelijkheid om het vak o p d e werkvloer te leren. De Smulp- Aap E e n v a s t e g r o e p b e - woners van de Carnissedreef steekt Marijan van Rooijen dagelijks de straat over om te gaan eten in restaurant De Smulp Aap in Hannie Dekhuijzen. Zij maakten zich zorgen over het feit dat Hannie Dekhuijzen in 2009 tijdelijk verhuist en zij hun stekje kwijt zijn. Maar daar is een oplossing voor gevonden. In hun eigen gebouw wordt een gezellige ruimte ingericht waar ze elke dag samen kunnen eten. Marijan van Rooijen, Directeur De Carnissedreef 10

11 Hannie Dekhuijzen / Putselaan / Bourgondische Hof We zijn het jaar gestart met een 20-puntenplan. Alle voornemens stonden op een rijtje, met daadkracht begon het team van medewerkers aan de uitvoering. Speerpunt was de verhuizing van verpleeghuis Hannie Dekhuijzen naar de tijdelijke huisvesting, het zorghotel aan de Charloisse Lagedijk. In de herfst werd duidelijk dat het zorghotel dit jaar niet beschikbaar zou komen omdat de huidige huurder er vanwege vertraging van hun nieuwbouw nog niet uit kon. Het werd als een feit geaccepteerd, het was nou eenmaal zo. Het bleek dat een flexibele, creatieve organisatie een dergelijke tegenslag aankan en de plannen daarop wist bij te stellen. In het verpleeghuis werden de noodzakelijke technische reparaties uitgevoerd en werd een grote schoonmaak gehouden. Zo kon er weer een half jaar worden gewoond en gewerkt in Hannie Dekhuijzen. De verhuizing werd verschoven naar begin volgend jaar. In oktober organiseerde de Cliëntenraad een familieavond in het zorghotel. Door middel van een rondleiding kreeg de familie een indruk van de tijdelijke woonplek van bewoners. Over het algemeen waren de aanwezigen positief over het gebouw. Bewoners krijgen meer ruimte en privacy, de meesten krijgen een eigen slaapkamer met gedeeld sanitair en ook de ondersteunende ruimten zien er goed uit. Er werd wel benadrukt dat er met de inrichting en aankleding de gezellige Humanitassfeer gecreëerd moet worden. Het accent bij het verenigingsleven lag op aandacht, ontmoeting en ontspanning. Mevrouw Knulst bij de activiteit beestenboel Verhuizing verschoven Flexibele organisatie past zich creatief aan Activiteiten Het verenigingsleven werd druk bezocht. Met voortreffelijke ondersteuning van vrijwilligers werd het activiteitenprogramma uitgevoerd. Het accent lag hierbij op aandacht, ontmoeting en ontspanning. Vooral voor de buitenactiviteiten was veel animo. Regelmatig vertrok een karavaan rolstoelen naar buiten op weg naar de tuinen, boodschappen doen op het Zuidplein of een wandeling in het Zuiderpark. Eens in de maand stond er een touringcar voor de deur voor een dagtochtje wat verder weg. Deze activiteiten waren alleen mogelijk omdat er familieleden waren die als vrijwilligers de helpende hand toestaken. De kinderen van de omliggende scholen en de bewoners en medewerkers van Hannie Dekhuijzen bouwden een hechte relatie op. Door samen pannenkoeken te eten, spelletjes te doen en te zingen zijn de kinderen gaan horen bij de extended family van Humanitas. Voor de bewoners die niet van de afdeling af kunnen of willen was er gerichte aandacht, onder andere door het aanbieden van complementaire zorg en snoezelactiviteiten. Het was prachtig om te zien wat er met deze specifieke benadering voor dementerenden kan worden bereikt. Van teamleider naar afdelingshoofd Teamleiders coördineerden de dagelijkse zorg en waren meewerkend op de afdeling. Maar de uitvoerende werkdruk enerzijds en de behoefte aan leiding anderzijds maakte deze functie onmogelijk. Na zorgvuldige afweging werd de keuze gemaakt voor elke afdeling een integraal verantwoordelijk afdelingshoofd aan te stellen. De teamleiders kregen de kans door te groeien naar afdelingshoofd. Na een selectie op basis van mogelijkheden is er één team- leider gebleven, zijn er twee afdelingshoofden van buitenaf bijgekomen en was er in december nog een vacature voor afdelingshoofd. Voor bewoners die niet van de afdeling af kunnen of willen is er gerichte aandacht, onder andere door het aanbieden van snoezelactiviteiten Nieuw is de functie van avond-/weekendhoofden. De functie wordt door drie verpleegkundigen ingevuld. Op momenten dat er geen leidinggevende aanwezig is, ziet het avond-/weekendhoofd toe op een juiste uitvoering van zorgverlening, is het aanspreekpunt voor medewerkers en staat zo nodig familie te woord in moeilijke situaties. De verpleegkundige is Putselaan en Het Bourgondische Hof Veel activiteiten en bouwkundige aanpassingen De bewonerscommissie van de Putselaan heeft een nieuwe enthousiaste voorzitter gevonden in de persoon van mevrouw Verschoor. Vanuit bezieling en compassie met de medebewoners ondersteunden zij een aantal leuke activiteiten. De burendag was een groot succes en ook de bijeenkomsten voor de Surinaamse gemeenschap zijn een schot in de roos. De bewoners van Het Bourgondische Hof zijn betrokken bij de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in de Klaproos. Er is gekozen om de kantoren op te offeren om ruimte te creëren voor een extra groepsruimte voor de dagbehandeling. De plannen zijn uitgewerkt en begin volgend jaar worden ze gerealiseerd. Marijan van Rooijen, Directeur Putselaan en Het Bourgondische Hof 11

12 Hannie Dekhuijzen / Nancy Zeelenbergflat de intermediair voor de verpleeghuisarts en ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van medisch-technisch handelen. Na een gewenningsperiode waren de medewerkers blij met de komst van de avond-/weekendhoofden. Digitaal bestelsysteem Een aantal werkprocessen is tegen het licht gehouden en vereenvoudigd. Dit gold voornamelijk voor het bestellen van levensmiddelen en schoonmaak- en verpleegartikelen. Uitgangspunt daarbij was een efficiënt, transparant, controleerbaar en goedkoop systeem. Het resultaat was dat medewerkers meer bij de bewoners konden zijn en de kosten binnen de begroting zouden blijven. Met een leverancier is een digitaal bestelsysteem ingevoerd waaraan alle kostenplaatsen zijn gekoppeld en assortiment en voorraad zijn vastgesteld. Elke bevoegde medewerker kan nu op de werkplek bestellen uit het assortiment. De bestelling wordt op afgesproken dagen op de afdeling afgeleverd. In het magazijn is nog slechts een beperkte voorraad artikelen aanwezig. Door de aandacht voor inkoop en voorraadbeheer en zorgvuldig omgaan met de inzet van medewerkers, sloot Hannie Dekhuijzen het jaar financieel goed af. Als voorbereiding op de verhuizing naar het zorghotel, waar in de huiskamers niet gekookt kan worden, zijn we gestart met het betrekken van de warme maaltijden uit de Centrale Keuken van Humanitas. Vanuit de menucyclus worden samen met de bewoners de maaltijden besteld. In de huiskamer wordt de maaltijd lekker op smaak gemaakt en in schalen geserveerd. Natuurlijk is het wel mogelijk om kleine gerechten te maken zoals een lekkere salade, spekjes bakken of een bouillon maken voor een geurige pan soep. Met een gemêleerd samengestelde groep medewerkers is gebrainstormd over de wijze waarop de medewerkers in de uitvoering ondersteund kunnen worden bij het geven van aandacht aan dementerenden. We hebben de vraag gesteld hoe medewerkers beter kunnen aansluiten bij het gedrag van de bewoners en wat nodig is in het dagelijks leven om het welbevinden van de bewoners te vergroten. De conclusie is: humanisering van de zorg met meer tijd en aandacht voor bewoners. Dit is in een plan gezet en wordt volgend jaar als project opgepakt. Marijan van Rooijen, Directeur Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen Op 5 oktober 2008 begon de week van het twintigjarig bestaan van de Nancy Zeelenbergflat. De week werd geopend met uiteraard koffie en gebak en op woensdag was er een feestelijk diner in restaurant De Gevlekte Giraf. Die avond ontving mevrouw Van Ingen, bewoonster van het eerste uur, uit handen van Hans Becker een onderscheiding voor 20 jaar vrijwilligerswerk in de Nancy Zeelenbergflat! Bonte avond als klap op de vuurpijl 20 jaar Nancy Zeelenbergflat grootscheeps gevierd haventje en de heer Mol, voorzitter van de Ontspanningscommissie opende met een compilatie van allerlei Hollandse liedjes, gevolgd door een variatie aan liedjes en sketches door verschillende vrijwilligers we mogen meemaken dat Cor van Zwol honderd werd en dat is misschien op zich tegenwoordig niet meer zo heel spectaculair, maar de heer Zwol is nog overal voor in, zolang zijn vrouw, die hij altijd Zoetje noemt, maar mee kan! Cor was uitgenodigd bij het programma van Paul de Leeuw omdat hij in de stad de 100 meter voor honderdjarigen liep. Dus dit werd een busrit Charlois-Almere, waar hij aan Paul de Leeuw en het Nederlandse kijkerspubliek een voorproefje liet zien van de 100 meter Mevrouw Van Ingen, bewoonster van het eerste uur, ontving uit handen van Hans Becker de gouden Humanitasspeld voor 20 jaar vrijwilligerswerk Het 20-jarig bestaan van de Nancy Zeelenbergflat werd door bwoners en personeel uitbundig gevierd in het gezellige Humanitasseniorenrestauranr De Gevlekte Giraf De week werd besloten met een bonte avond. Deze werd door vrijwilligers/bewoners en personeel gedragen. Op verschillende plekken in de Nancy Zeelenbergflat was volop geoefend, wat op zich al voor de nodige hilarische momenten zorgde. De bonte avond was de klap op de vuurpijl! Vrijwilliger Jan de Bruin had een prachtig decor gemaakt van een 12 en medewerkers. Het was een heel gezellige week, vastgelegd en uitgezonden door Humanitas-TV. Eerder dit jaar hadden wij het voorrecht om een Albasten bruiloft in ons midden te hebben. De heer en mevrouw Van Zwol waren 75 jaar getrouwd en vierden dat in de Nancy Zeelenbergflat! Ook hebben die hij de volgende dag moest volbrengen. Cor van Zwol heeft de 100 meter trouwens gewonnen in een tijd van 1 minuut 18, want zijn concurrente liet op het laatste moment verstek gaan. Zijn geheim: om vier uur een cognacje drinken. Mieke Ligthart, Teamleider Welzijn Nancy Zeelenbergflat

13 Jan Meertensflat Het jaar stond in het teken van anders organiseren door het samenvoegen van een aantal diensten van de locaties Jan Meertensflat, Nancy Zeelenbergflat, IJsselburgh en De Wetering. Zo werd de functie van facilitair manager afgeschaft en kon de vrijgekomen functie van manager zorg en welzijn gecombineerd worden met al bestaande functies. Op de verpleeghuisafdelingen, ook wel de Pleintjes genoemd, was een aantal personeelswisselingen. Jaar in het teken van reorganiseren en samenvoegen Andere samenstelling van de teams schept ruimte voor extra activiteiten Jan Meertensflat Door het plotseling overlijden van onze zorgbemiddelaar Trudy van Ooijen werd haar functie na enige tijd overgenomen door onze nieuwkomer Daphne Govers. De vrijgekomen functie van activiteitenbegeleider werd op een andere manier ingevuld voor de vier locaties door de coördinator vrijwilligers Marianne Verstralen. De laatste maanden van het jaar werden de voorbereidingen getroffen voor het samenvoegen van de recepties en de administratie van de diverse locaties. Volgend jaar gaan deze starten met de nieuwe werkwijze. Zesde zintuig In samenwerking met de Ontspanningscommissie werden weer veel activiteiten georganiseerd. Naast het vaste activiteitenprogramma was er ook de tentoon- Marianne Verstralen, coördinator vrijwilligers voor vier locaties Het gehele jaar door werkte een groep vrijwilligers keihard om de kelder om te toveren tot een geweldig museum. Ook de professor stak de handen uit de mouwen van zijn pak stelling van het zesde zintuig, georganiseerd door de Cliëntenraad in samenwerking met de ANBO en onze welzijnsmedewerkers. Deze tentoonstelling stond geheel in het teken van valpreventie. Gedurende 3½ week werd van alles g e o r g a n i s e e r d rondom deze tentoonstelling gericht op veiligheid in en rondom het huis zoals het houden van een quiz, rollatorspreekuren, allerlei spelen rond veiligheid op straat, medicatieuitleg, een heuse loterij en het optreden van een smartlappenkoor. De tentoonstelling werd goed bezocht. Het jaarlijkse uitje naar de volkstuin was weer een groot succes, onze bewoners werden weer heel gastvrij onthaald door Loes Sonneveld en haar man en verwend met allerlei lekkernijen. Het internetcafé werd opnieuw in gebruik genomen. Een groep bewoners bezocht de Centrale Keuken bij Humanitas-Akropolis om met eigen ogen het proces van maaltijdbereiding te kunnen zien. Als afsluiting was er een gezellige maaltijd en een bezoekje aan het herinneringsmuseum. De Pleintjes Op de verpleeghuisafdelingen (de Pleintjes) zat men ook niet stil en daar werden de volgende zaken Marjolein Jaquet in gang gezet: het opzetten en uitvoeren van klinische lessen over dementie, de wet BOPZ, omgaan met agressief gedrag en het gebruik van incontinentiematerialen. Ook werd begonnen met het leren werken met het digitale zorgdossier. In het najaar werd, in samenwerking met de Cliëntenraad, een informatieavond gehouden voor alle familieleden van de bewoners van de Pleintjes. Een heel positieve avond met een grote opkomst. Er kwamen aandachtspunten en verbeterpunten naar voren, met name op het gebied van schoonmaak en personele inzet. Deze punten zijn opgepakt. Door een andere samenstelling van de teams ontstond ook ruimte voor activiteiten buiten de afdeling zoals uit eten in eigen huis en het organiseren en uitvoeren van uitstapjes. Ook zijn we gestart met het opleiden van de Humanitasleerlingen. Herinneringsmuseum Gedurende het gehele jaar is door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers, onder de bezielende leiding van Hans Becker en zijn zus, Inez van den Dobbelsteen, keihard gewerkt om de kelder om te toveren tot een geweldig museum. In december konden de voorbereidingen getroffen worden voor de opening van dit tweede Herinneringsmuseum die in januari 2009 zal plaatsvinden. Een bewogen jaar met veel veranderingen voor medewerkers en bewoners. Een eerste jaar voor mij als directeur van deze vestiging, maar de open houding en de ontvangst die me dagelijks ten deel valt, voelt heel warm. Het is een welkom gevoel dat helemaal bij de Jan Meertensflat past! Marjolein Jaquet, Directeur Jan Meertensflat 13

14 IJsselburgh Met de slogan met elkaar en voor elkaar, door de recreatiecommissie in het leven geroepen en door iedereen uitgedragen, begint het jaar met een nieuwjaarsreceptie. Het hele jaar werden er diverse activiteiten door de recreatiecommissie en met enthousiaste vrijwilligers georganiseerd. Zo wordt er koersbal gespeeld en is er een soosavond op de maandagavond waarin iedereen zijn hart kan ophalen aan diverse spelactiviteiten. Er is begonnen met een creamiddag op dinsdag in restaurant De Blaffende Bever, waar vooral de dames het erg gezellig hebben met een breiwerkje of met mooie wenskaarten maken. Diezelfde middag is er een jeu de boulescompetitie in de tuin. Op dinsdagavond kan men in het restaurant nieuwe danspassen leren en bij diverse gezellige avondjes geeft de dansclub een kleine demonstratie. Woensdagmiddag is het in het restaurant bomvol met klaverjassers. Iedere laatste vrijdag van de maand is het weer prijsklaverjassen. Donderdagochtend is er sjoelen. In september zijn de dames ook naar het sjoeltoernooi geweest bij Humanitas-Bergweg en sleepten daar de tweede prijs in de wacht! De avond is weer voor de mannen en wel met de biljartclub. De vrijdagavond is visavond, een avond waar vooral veel gegeten wordt in De Blaffende Bever. Dan is het er heerlijk toeven onder het genot van een glaasje wijn, want de vis moet blijven zwemmen. Om de veertien dagen is er op zaterdagavond een bingoavond met mooie prijzen en lekkere hapjes. Bij alle activiteiten worden de standen bijgehouden en op de Op 23 juni vierde de Charloisse mevrouw Noordzij in IJsselburgh haar 102e verjaardag einde van het seizoen worden tijdens de IJsselburgh: met elkaar en voor elkaar! Recreatiecommissie organiseerde dagelijks activiteiten sluitingsavond de prijswinnaars bekend gemaakt en in het zonnetje gezet. In IJsselburgh zijn er ook dames die samen met Marianne Verstralen een groene-vingersclub hebben opgericht. Door het jaar organiseerde de recreatiecommissie diverse optredens en boot-/busreisjes, die door de bewoners met veel plezier zijn ontvangen. Tijdens de optredens wordt er veel gedanst. Moeder- en Vaderdag worden gevierd met een overheerlijke brunch. De zorg Overigens wordt met name de zorg in IJsselburgh niet vergeten en zelfs steeds verder verbeterd. Wat cliënten ook medisch of paramedisch nodig hebben, zij kunnen het ter plaatse krijgen. Humanitas zorgt ervoor! In september werd onder leiding van fysiotherapeut Wally Steiginga een fitness club opgericht. Tijdens de lessen Bewegen voor Ouderen wordt rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van de cursist. Desgewenst worden de oefeningen zittend op een stoel uitgevoerd. Het accent ligt niet zozeer op het verhogen van de conditie maar meer op bewegen en het soepel en sterk houden van het lichaam. Er wordt aandacht gegeven aan een goede warming up en cooling down zodat het risico op blessures gering is. In november werd de dagopvang in IJsselburgh gestart in een nieuwe ruimte. Vier dagen per week komen er zeventien cliënten om de dagelijkse sleur te doorbreken met een zinvolle dagbesteding. De cliënten krijgen onder leiding van Monique Koflard een gevarieerd programma, zoals muziek en zang, tafelspellen en creatieve activiteiten. De deelnemers gaan nog eenmaal per week naar De Wetering om bingo te spelen. De dagverzorging is open van negen tot vier uur. Klaverjas op Zuid In juni waren wij erg trots, want het Humanitas-klaverjastoernooi werd voor de eerste keer op zuid gehouden. Dankzij de grote opkomst en de subsidie van de recreatiecommissie en de Stichting Vrienden van Humanitas was het een gezellige en geslaagde dag en ging iedereen tevreden naar huis. Bewoners in afwachting van hun vismaaltijd, die elke vrijdag wordt genoten in het gezellige restaurant De Blaffende Bever In juli, toen tijdens de vakantie alle andere activiteiten even stil lagen, was er een visconcours in de singel die door de tuin van IJsselburgh loopt. Alle vissen werden gemeten en degene die de grootste en dikste vis had gevangen kreeg een heuse beker. Na afloop werden de vissen weer teruggezet in de singel en werd er lekker gegeten en geproost op de gezellige middag. In oktober was er een heuse Halloween Playbackshow. Die is ieder jaar in IJsselburgh en iedereen laat zich van zijn beste kant zien. Kinderen uit de Beverwaard komen bij IJsselburgh op bezoek en dat is op zich al een groot griezelfestijn! Er zijn ook optredens van medewerkers en bewoners. Het is een groot spektakel en er wordt nog lang over nagepraat. In december werd geen feest overgeslagen en met de kerstdagen was er een kerstdiner, georganiseerd door de medewerkers van het sfeervolle en mooi versierde restaurant De Blaffende Bever. Iedereen kon met familie en kennissen genieten van een heerlijk kerstdiner. Oudejaarsavond was een fijne afsluiting met een mooie bingoavond vol verrassingen en lekkernijen en iedereen keek terug op een heel geslaagd jaar. Marianne Verstralen, Coördinator vrijwilligers IJsselburgh 14

15 De Wetering In de Wetering bruist het altijd van activiteiten. Dit jaar stond in het teken van voorbereiden op de verbouwing. De zorgvraag van de huidige bewoners is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit maakt dat aanpassingen nodig zijn in het gebouw om op een verantwoorde wijze kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. Een gedeelte van het gebouw wordt geschikt gemaakt voor 39 verpleeghuisplaatsen. In het voorjaar gingen de voorbereidingen hiervoor van start, de tijdelijke opname-bewoners verhuisden naar IJsselburgh en in het najaar volgden de groep medewerkers en bezoekers van de dagopvang. In de hierdoor vrijgekomen ruimte werd in het najaar gestart met de realisering van een verpleeghuisafdeling voor een groep van negen cliënten. Verpleeghuiscliënten Naast de bouwtechnische voorbereidingen werd veel aandacht gegeven aan het voorbereiden van onze medewerkers op het werken met kleine groepen verpleeghuiscliënten. Diverse werkgroepen, waarin ook cliëntenraadsleden deelnamen, maakten een goed werkplan voor kleinschalig wonen en extra scholingsprogramma s zorgden ervoor dat onze medewerkers goed zijn bijgeschoold en klaar om onze cliënt van deskundige en kwalitatief goede zorg te voorzien. Activiteiten Er waren weer diverse optreden van artiesten en activiteiten voor cliënten en familie. Van populair tot klassiek en van de Opzoomerkids tot de maatschappelijke stagiairs van het VMBO Veenoord en Palmentuin. Het begon al met een drukbezocht licht klassiek concert in januari. Het restaurant zat vol. Onder het motto Muziek op de middag organiseerde de stichting Zur Forderung von Kultur und Zivilisation uit München tot nu toe meer dan middagconcerten in binnen- en buitenland. De cliënten en familieleden zaten vol spanning en zagen er prachtig uit want naar een concert ga je in je mooiste kleding. Het optreden was prachtig; het was muisstil en het applaus was groots. De musici genoten van het applaus en wij waren blij dat het eerste concert in De Wetering een daverend succes was. Opzoomerkids De Opzoomerkids komen viermaal per jaar met diverse activiteiten. Zes mei was het weer Opzoomerdag en de Opzoomerkids van de Regenboogschool kwamen om even voor half twee aangewandeld Bewoners met De Wisseltruc sterren van het witte doek Mini Tiger Award voor basisschool De Rode Wiekel en De Wetering met de kar vol bezems, vuilniszakken, stoffers en blikken. Ze hadden er ontzettend veel zin in om de tuin weer op te knappen en het voorplein weer helemaal schoon te vegen. Het startschot klonk en daar ging de actie van start! De ene groep ging naar de achtertuin om te vegen en planten in potten te zetten. Het was prachtig weer, dus van vegen kwam niet veel want onze cliënten zaten in de zon te genieten. Dan maar potten en manden vullen. Het resultaat was schitterend! Iedereen was blij en enthousiast. Klokslag drie uur was de actie afgelopen. Beautydag 1 oktober was de Dag voor de Ouderen. Het idee werd geboren bij twee schoonzussen, Gemma en Marianne Verstralen. Zij vonden het een leuk idee om een beautyverwendag te houden. De serre werd omgetoverd tot een schoonheidssalon, inclusief relaxstoelen. Twaalf leerlingen van Calvijn Buitenoord in Barendrecht, met in hun vakkenpakket zorg en welzijn, gaven een geweldige gezichtsmassage, masker en make-up. Bij de beautyverwendag was er ook een handmassage en nagelverzorging.voor de leerlingen was er nog een gezamenlijke lunch met cliënten en personeel. Leerlingen en cliënten hebben erg genoten. Iedereen was het erover eens dat dit voor herhaling vatbaar is. Sprookjesboom Iedereen had het erover. De sprookjesboom, wat zou dat nu weer zijn? De sprookjesboom is een pantomine- en dansvoorstelling, speciaal gemaakt voor oudere toeschouwers. De voorstelling werd uitgevoerd door talentvolle jonge mimers en dansers, Jonna Ollikainen, Sanne Fokkens en Lydia Muller. Kleurrijke volksverhalen, gespeeld met een licht komische noot. Jong voor oud! De cliënten vonden het geweldig dat de spelers hen bij de dans en muziek betrokken. Er waren momenten dat het muisstil was en dan weer werd er hard gelachen om de gezichten van de spelers. Voor volgende jaar gaan we zeker weer op zoek naar een voorstelling met pantomine en dans. Eind oktober was het weer feest! Tijdens de herfstvakantie gaat Sandra Rusner met een aantal kinderen die erg goed kunnen playbacken naar diverse verpleeg- en verzorgingshuizen. Het was een leuke, gezellige middag. De kinderen deden De Mini Tiger Award voor de Beste Film was volgens de jury dubbel en dwars verdiend door basisschool Barkentijn/De Rode Wiekel in samenwerking met De Wetering voor hun film De Wisseltruc. De jongste acteur in deze film is 11 jaar oud en de oudste 90 jaar! goed hun best en verdienden een zak snoep en sap. Hollywood in de Klas In november startten we met leerlingen van openbare basisschool Barkentijn ( de Rode Wiekel ) en bewoners met filmopnamen voor het Hollywood in de Klas Filmfestival. De opnamen verliepen erg goed en iedereen was enthousiast. Januari 2009 was de finale in de Rotterdamse Schouwburg. De Mini Tiger Award voor de Beste Film werd uitgereikt door niemand minder dan Hollywoodster Carice van Houten. De hoofdprijs was volgens de jury dubbel en dwars verdiend door de basisschool in samenwerking met Humanitas voor hun film De Wisseltruc. De jongste acteur in deze film is 11 jaar oud en de oudste 90 jaar! De oudejaarsviering werd georganiseerd door Sylvia Moerkerken, samen met de vrijwilligers en familie. Er werd geklaverjast, gesjoeld en natuurlijk niet te vergeten: er was ook gedacht aan de inwendige mens, verzorgd door de facilitaire dienst, heerlijke hapjes en echte champagne! Marianne Verstralen, Activiteitenbegeleider De Wetering 15

16 Humanitas aan Zee Door het activiteitenteam van Humanitas aan Zee werd keihard gewerkt om weer veel, maar vooral wisselende, activiteiten neer te zetten. Naast het amusementgedeelte waren er veel informatieve, educatieve en interactieve programma s waarbij de opkomst over het algemeen zeer hoog was. Leuke uitschieters waren o.a. de koffieconcerten, visdag op het strand, Spaanse middag met echte Spaanse artiesten en dierendag met veel dieren in de zaal. Interactieve programma s zijn heerlijk om te doen, je haalt het beste uit de cliënten. Eigen inbreng is belangrijk en kan voor de deelnemer een nieuwe uitdaging zijn en een ontdekking van nieuwe mogelijkheden. Zowel op het gebied van toneel, muziek, declamatie als zittend dansen en bewegen werd volop meegedaan en genoten. In het kader van Jong voor oud en Jong met o u d h e b b e n wij een aantal leuke projecten opgezet waarin de Hoekse jeugd Hans Koster iets doet voor of met de ouderen. Daar werd aan meegewerkt door scholen, scouting, muziekverenigingen en voetbalverenigingen. Het was fantastisch om te zien hoe deze wisselwerking uitpakte en zowel de jeugd als de ouderen genoten van deze opzet. Gezien het succes zullen wij deze projecten zeker herhalen en uitbreiden. Humanitas aan Zee kreeg van de deelgemeente Hoek van Holland een aantal spelcomputers (Wii genaamd) aangeboden. Samen met de schooljeugd werd er getennist, gebowld en werden andere actieve spelletjes uitgevoerd. Ook dit project krijgt een vervolg. Naast de gebruikelijke activiteiten die standaard elke week plaatsvonden, waren er de VARI-activiteiten. Daarbij moet u denken aan themamaaltijden, optreden van artiesten, koren en muziekgezelschappen, sinterklaasfeest voor cliënten, kinderen en kleinkinderen, rollatormiddag ter controle en juiste houding van en met dit hulpartikel. Een groot aantal activiteiten waren ook toegankelijk voor de senioren uit Hoek van Holland. Denk aan de Humanitas familiedag, een spektakel op het Brinkplein waar de hele bevolking van Hoek van Holland van kon meegenieten, de avondvierdaagse voor mensen die slecht ter been zijn (ongeveer 60 rolstoeldeelnemers deden hieraan mee), de Rotterdamse dag Veranderingen in zorgland vragen om aanpassen en bijscholen Samenwerking met velen maakt bruisend Humanitas aan Zee uniek met medewerking van Hans Somers en nog veel meer. Met enige trots kijken wij terug op een sfeervol kerstfeest. Naast de traditionele De Humanitas familiedag is er voor heel Hoek van Holland kerstconcerten en kerstdiners organiseerden wij de avond voor kerst weer een activiteit voor alleenstaanden of zij die samen alleen zijn en op eerste kerstdag s ochtends weer een kerstactiviteit voor deze groep. Zowel cliënten als vele inwoners van Hoek van Holland genoten hiervan. Zorg Per 1 januari werden uit eigen gelederen vier teamleiders aangesteld. Halverwege het jaar werd een definitieve verdeling gemaakt. Desiree van Loghem en Astrid Rietveld leiden het extramurale team, Joke Winter leidt het intramurale team en Joke Klijn het team dagverzorging/ dagopvang. De teamleiders, gecoacht door de manager Zorg en Welzijn, zijn uitgebreid geïnformeerd over arbeidsrecht en getraind in het houden van functioneringsgesprekken. Ook zijn we gestart met intervisie voor leerlingen en teamleiders. Het zorgteam van de thuiszorg werd in januari al geïntegreerd in het zorgteam extramuraal. Hoewel iedereen moest wennen aan de nieuwe situatie verliep de start goed. Toename van zorg en complexiteit in de wijk (o.a. veel meer palliatieve zorg) maakten het nodig dat collega s die binnen de vier muren werkten, nu ook de fiets moeten pakken om de wijk in te gaan. Andersom was het ook zo. Collega s die altijd in de wijk werkten gingen tussen de vier muren werken. Om dit kwalitatief aan te kunnen, leiden we ook een collega op als verpleegkundige niveau 5. In goed overleg met de apotheek werd het systeem om medicatie af te leveren in een zgn. baxter (= voorverpakt per toediening) ingevoerd. Uiteraard is dit kwalitatief een flinke stap voorwaarts. Door het toenemende aantal cliënten in de wijk groeit het team Huishoudelijke Verzorging gestaag. We hebben daarom een planner aangesteld om de zorg te plannen en de cliënten te woord te staan. Veranderingen Alle veranderingen in zorgland vragen voortdurend om aanpassen en bijscholen. Naast opleidingsfunctionaris Evelien Voogt is nu ook een collega, Martina Spape, opgeleid tot praktijkopleider. Zij gaat de opleidingsfunctionaris ondersteunen. Samen hopen zij meer draagvlak voor scholing te creëren. Overige trainingen en ontwikkelingen: Alle collega s werden geschoold in het reanimeren. 16

17 Tefa Portanje bood scholing aan over de sv-pomp en de morfinepomp. Collega s volgden een training Competentie Gericht (Werk)begeleiden. Verder werd veel interne (bij)scholing aangeboden aan diverse disciplines en niveaus. Er werden contacten gelegd over de maatschappelijke stages. Een en ander moet nog door de scholen vorm worden gegeven. Twee praktijkinstrumenten werden ontwikkeld. Er is voor leerlingen een portfolio gemaakt. Voor het aftekenen van vaardigheden De vrijwilligersdag had als thema Tiroleravond ontwikkelden we toetsmodellen die de collega eerst moet beantwoorden alvorens hij de vaardigheid mag aftekenen. In een nieuw ontworpen aftekenboekje moeten dus per vaardigheid zowel de theorie als de praktijk worden afgetekend. De zorgverlening (intramuraal en extramuraal) werd getoetst door interviews met cliënten op het gebied van verantwoorde zorg. De eindconclusies worden volgend jaar omgezet in verbeteringen van verantwoorde zorg. Huiskamerproject Vanwege een toenemend aantal cliënten dat aan het einde van de middag en de avond behoefte heeft aan structuur werd een jaar geleden gestart met een avondhuiskamerproject. Cliënten worden vanaf vier uur tot het moment van naar bed gaan opgevangen in een gezellige huiskamer. In deze huiskamer komen ongeveer twaalf bewoners bijeen voor gezamenlijke activiteiten, zoals dammen, zingen of sjoelen. Rond vijf uur dekken we met z n allen de tafels. We hebben per dag een menu dat we met de bewoners bereiden en als het mooi weer is gaan we lekker op het balkon picknicken. We wassen met z n allen af en onder het genot van een kopje koffie zitten we gezellig met elkaar te praten, te puzzelen of naar muziek te luisteren. We merken aan de bewoners dat ze het erg gezellig vinden zo bij elkaar te zijn. Restaurant De Mollige Meeuw Het was een recordjaar voor het restaurant! We zijn heel trots op de behaalde resultaten en alle medewerkers hebben als één team gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Vorig jaar merkten we al een forse stijging in reserveringen voor verjaardagen en speciale diners. Dat is alleen maar nóg meer geworden. Ook de speciale voor de 55+ ers van Hoek van Holland georganiseerde Effe D r Uit was een groot succes en zorgde regelmatig voor een gevuld restaurant. Bewoners doen regelmatig suggesties voor te houden thema-avonden met elke maand een vaste schare trouwe bezoekers. Cliëntenraad De Cliëntenraad van het Bertus Bliekhuis bestaat uit acht personen, bewoners en vrijwilligers die bijvoorbeeld familie in het Bertus Bliekhuis hebben. Elke vier weken is er een voorvergadering en om de zes weken een vergadering met de directeur. Als er iets specifieks te vergaderen is, gebeurt dit tussendoor. Tweemaal per jaar is er een openbare vergadering in het Trefpunt. De Cliëntenraad wordt dan aan de bewoners voorgesteld en legt uit waar hij zich mee bezighoudt. Met de kerstdagen is een klein kerstpakketje uitgereikt aan de bewoners, mogelijk gemaakt door een goede sponsor. Dit was een grote verrassing. Sommige bewoners kregen voor het eerst van hun leven een kerstpakket! Zo zijn ze het hele jaar bezig: zijn ze niet bij een activiteit betrokken, dan zijn ze wel met zorg of welzijn bezig. Ze hopen alleen het komend jaar meer bewoners in de Cliëntenraad te kunnen begroeten, waaronder een voorzitter. Begin dit jaar overleed helaas de voorzitter, Hans de Waard. Hans was de afgelopen tien jaar een actieve vrijwilliger bij Humanitas aan Zee. Vrijwilligerscoördinator Jan van der Maarel neemt begin volgend jaar afscheid, maar blijft nog dingen voor Humanitas doen Humanitas aan Zee Begin dit jaar overleed de oorzitter van de Cliëntenraad, Hans de Waard Complexcommissie De Complexcommissie bestaat uit zeven personen. Voorzitter is de heer W. Heine. De Commissie kwam, samen met vertegenwoordigers van de VvE s achtmaal bijeen. Ook met de directeur werd achtmaal vergaderd. Tijdens de vergaderingen werd o.a. gesproken over servicekosten: de foutieve berekening van energie voor de bewoners van de Brinktoren in 2006 werd verrekend. Bij de vergaderingen met de directeur waren ook vertegenwoordigers van Woningstichting PWS en de Technische Dienst van Humanitas aanwezig. Daardoor kon een aantal problemen snel worden opgelost. Over de nieuwbouw van het Bertus Bliekhuis was dit jaar niets definitiefs te melden. In de hal van de Brinktoren werd een defibrillator geplaatst. Personeel van Humanitas is in het gebruik geschoold. Vrijwilligers Activiteiten organiseren zonder vrijwilligers is niet haalbaar. Zij zijn het cement van de samenleving. Wij zijn dan ook trots op ons vrijwilligerskorps! Traditiegetrouw hadden we een vrijwilligersdag met als thema Tiroleravond, een geweldig feest. Complimenten aan de collega s die allen in Tirolerkleding de catering verzorgden. Het was een bijzonder jaar voor vrijwilligerscoördinator Jan van der Maarel. Hij neemt begin volgend jaar namelijk afscheid. Als sociaal-cultureel werker laat Jan na ruim tien jaar organiseren en uitvoeren van activiteiten bij Humanitas aan Zee een onuitwisbare indruk achter. Als lid van de extended family van Humanitas wist Jan als geen ander de ouderen (en ook jongeren!) te betrekken bij de activiteiten in en met de Hoekse Humanitasfamilie. Humanitas aan Zee is een bruisend huis. Er gebeurt veel en er is veel actie. Dit en de samenwerking met de deelgemeente, verenigingen, kerken, scholen, stichtingen en vele particulieren maakt dit huis heel uniek. Hans Koster, Directeur Humanitas aan Zee 17

18 Humanitas-Hoogvliet Het Hofje beschikt over mooie appartementen, waardoor we vaak vragen kregen naar plaatsen voor mensen die tijdelijk, na een ziekenhuisopname, verzorging nodig hebben. We hebben er daarom twee plaatsen bijgemaakt. De cliënten hebben het naar hun zin en vertoeven graag in een van de huiskamers. De samenwerking met het Ruwaard van Dagopvang Marthalaan groeit Bezoekers hebben het erg naar hun zin onder Nel Berenfinger en Jolanda de Werk wisten we onze cliënten zo goed mogelijk Voor de bewoners was er een wisseling van huiseigenaar. De levensloopbestendige woningen werden door de SOR overgenomen van PWS. Tijdens kennismakingsbijeenkomsten presenteerden de medewerkers zich en bewoners konden hun wensen kenbaar maken. In samenwerking met Welzijn Hoogvliet en de SOR zijn we gestart om bewoners te ondersteunen en te activeren om zelf dingen te organiseren. Hoewel er een groepje vrijwilligers actief is, kunnen we nog meer vrijwilligers gebruiken. We zijn ook blij met de inzet van Cliëntenvertrouwenspersoon Dick den Boef, die ook vaak als klusjesman bezig is. Carolien Nijhuis, Directeur Humanitas-Hoogvliet De dagopvang groeit. Er wordt dagelijks gekookt en het is er gezellig Het Hofje kan worden bereikt via de ingang van de gezellige bar/bistro De Drie Torens De prachtige schilderingen in Het Hofje verlevendigen de aankleding zeer Puttenziekenhuis over de plaatsing van cliënten loopt goed. In het Hofje is een aantal vrolijke schilderingen aangebracht, bewoners vinden het prachtig en genieten er van. De aankleding van het Hofje is zo nog mooier geworden. Familiecontactavond Omdat het lastig is voldoende deelnemers voor een Cliëntenraad te vinden, houden we op gezette tijden een familiecontactavond. Daarin bespreken we met elkaar hoe het gaat, natuurlijk met een hapje en een drankje. De dagopvang groeit. Bezoekers hebben het erg naar hun zin. Er wordt dagelijks gekookt en het is er gezellig. Naast de dagopvang is de activiteitenruimte Onder de Torens, een ruimte waar bewoners van de Vereniging van Eigenaars actief zijn en diverse gezellige activiteiten opzetten. Tijdens de nieuwjaarsborrel en grotere activiteiten, gaan de deuren open. We zijn blij met deze samenwerking. Extramurale zorg De extramurale zorg heeft zich wat gestabiliseerd, de perikelen van de Wmo gingen ook niet aan onze deur voorbij, maar door de grote inzet van de medewerkers, waar- te helpen. Het kantoor lijkt af en toe wel een zoete inval. Veel bewoners weten ons te vinden. Dat past ook bij Humanitas. De Stichting Vrienden van Humanitas is in het leven geroepen om voor bewoners en personeel af en toe die dingen te kunnen doen, die anders niet mogelijk zijn, omdat er in budget of subsidievoorwaarden geen plaats voor is. Het gaat dan vaak om sfeer- en motivatiebevorderende activiteiten. En u begrijpt dat dit voor bewoners en personeel uiterst belangrijk is. U kunt deze stichting helpen door schenkingen, erfenissen of legaten. Stichting Vrienden van Humanitas Banknummer: ING Rotterdam 18

19 Humanitas-Bergweg / Jan van der Ploeghuis Voor zowel het Jan van der Ploeghuis als Humanitas-Bergweg was 2008 een jubileumjaar. Het Jan van der Ploeghuis bestond 20 jaar en Humanitas-Bergweg 12½ jaar. In beide vestigingen werd dit heuglijke feit feestelijk gevierd. In het Jan van der Ploeghuis werd een open middag georganiseerd voor bewoners en de buurt. In Humanitas-Bergweg werd een receptie gehouden. Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Becker greep de gelegenheid aan om bij Humanitas-Bergweg de visie en de toekomst van Humanitas-Bergweg te onderstrepen. Naast het nodige entertainment en de muziek werd een schilderijententoonstelling van Sjoerd van den Boom en Piet-Jan Sep geopend. Het Jan van der Ploeghuis was toentertijd een uniek huisvestingsproject voor ouderen in Nederland, waar veel internationale belangstelling voor was, onder andere uit Japan, China en India. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van het eerste uur Jan van der Ploegmedewerkster van het eerste uur Francien Grevenbroek wordt tijdens het jubileumfeest in de bloemetjes gezet we rd e n d e ze dag in het zonnetje gezet. Verschillende ouderenorganisaties presenteerden zich in de tuin. Smaragd 2 Eerder, op 13 november, vierde het personeel van beide vestigingen een personeelsfeest op partyschip Smaragd 2. Dit was niet zomaar een feestje, maar meteen een mooie manier om op een informele manier kennis te maken met het personeel van fusiepartner Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Dezelfde dag werd het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd. Restaurant De Kale Knuffelkarper en veel personeelsleden verwenden de vrijwilligers lekker. Het Chinese buffet viel zeker in de smaak. Zangerentertainer René Vriends zorgde voor de vrolijke noot. Met zijn karaokemachine zette hij velen aan om mee te zingen. De vrijwilligers die vijf of twaalfeneenhalf jaar in dienst waren kregen de Humanitasspeld opgespeld van de directeur. Jubilea uitbundig gevierd Humanitas-Bergweg koper; Jan van der Ploeg porselein Activiteiten in Jan van der Ploeghuis Naast de wekelijkse activiteiten, ook toegankelijk voor bewoners uit de wijk, als klaverjassen, sjoelen, bingo en Bewegen voor Ouderen zijn nog een paar hoogtepunten te noemen. Pannenkoeken, stamppotten en patat met snacks trokken veel bewoners naar recreatiezaal of tuin. Midden in de zomer werd het jaarlijkse tuinfeest georganiseerd. Barbecueën en het Shantikoor de Albatros waren de grote publiekstrekkers. Met Pasen en in de herfst waren er de creatieve markten. Hiervoor werd gezamenlijk bloemwerk gemaakt voor de verkoop. Van de inkomsten kunnen weer nieuwe leuke dingen worden georganiseerd. Het Sinterklaasfeest werd groots gevierd. Op ouderwetse manier werd met spel, cadeautjes, liedjes en het grote Sinterklaasboek ieder kostelijk vermaakt. Op Tweede Kerstdag verzorgden de vrouwelijke leden van de activiteitencommissie, samen met Francien van de huishoudelijke dienst, een heerlijk eigen-gemaaktdiner. Veel werk maar heel gezellig! De laatste dagen van het jaar waren een paar vrouwen weer heel druk met het bakken van oliebollen. De kwaliteit was weer perfect! De bewoners hebben een goede relatie met de buurt. Regelmatig worden activiteiten met kinderen georganiseerd, waaraan de bewoners kunnen deelnemen. Ook neemt een groep bewoners actief deel aan de verschillende discussieprojecten uit de buurt. De bewoners laten hun stem in de buurt zeker horen! Activiteiten in Humanitas-Bergweg Naast de vaste wekelijkse activiteiten organiseert de activiteitencommissie iedere maand een gezellige themamiddag of -avond. Vier keer was er een dans- en muziekmiddag met medewerking van o.a. Perry Zuidam, Trio Rijnders, Marcel Munter en Frank en Mireille. Deze middagen worden ook zeer goed bezocht door mensen uit de omgeving. Zomaar op een zondagmiddag gezellig een dansje maken is zeer in trek. De activiteitencommissie organiseerde een dagtocht naar de Kerstmarkt in de grotten van Valkenburg. Samen met de bewoners van het Jan van der Ploeghuis werd het een onvergetelijke dag! Naast de maandelijkse rommelmarkten, die geheel door vrijwilligers worden georganiseerd, werden een aantal malen per jaar creatieve en spirituele markten georganiseerd. Op de creatieve markten kunnen mensen hun eigengemaakte creatieve spullen te koop aanbieden. Op de spirituele markten kan iedereen kennismaken met verschillende spirituele zaken. De Kale Knuffelkarper Samen met restaurant De Kale Knuffelkarper werden themabuffetten georganiseerd. Zo was er met Pasen een High Tea, op Moederdag een bijzondere maaltijd met accordeonist Arie van de Graaf en met vaderdag een speciaal menu met muzikale ondersteuning van Bert Arends. Op de traditionele mosselavond gaf het koor Tranen met Tuiten acte de présence. Een geweldige groep zangers en zangeressen, die met het hart op de tong schitterende liedjes lieten horen. De jaarlijkse barbecue was goed, maar dreigde nog even in het water te vallen. Het water van de brandweer wel te ver- Op een druk bezocht feest vierden bewoners, vrijwilligers en medewerkers uitbundig de jubilea van Humanitas-Bergweg en Jan van der Ploeg 19

20 Humanitas-Bergweg / Jan van der Ploeghuis staan. Door de rookontwikkeling ging het brandalarm af en de brandweer was binnen enkele ogenblikken ter plekke. De barbecue werd snel verplaatst naar het balkon. Onder de hoge kerstboom werd op Eerste Kerstdag een gezellig kerstmenu geserveerd. Veel bewoners en hun gasten genoten hiervan. Huispianist Bert Arends begeleidde het geheel muzikaal. Optredens Perry Zuidam kreeg op Koninginnedag iedereen op de dansvloer tijdens het Oranjebal. De Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zilvilisation uit München, opgericht door Erich Fischer, verzorgde een prachtig klassiek concert. De Line Dance club The Granny s van Ria Reimerie gaf een demonstratie en een workshop line dancing. De Wereld Dansgroep Voyage verzorgde dit jaar weer een sprankelend optreden. Ze toonden een nieuwe show met prachtige kostuums en wervelende dansen uit Oost-Europese landen. In Humanitas-Bergweg werd het toneelstuk Mamjo ( lappen deken ) opgevoerd. Dit stuk toont herkenbare situaties voor mensen die in hun familie te maken hebben met dementie. Het toneelstuk is ontwikkeld als voorlichting voor Surinaamse Rotterdammers, maar iedereen was welkom. Ook was er een markt met informatie over geheugenproblemen en dementie bij senioren. Op de laatste avond van het jaar werd het oudejaarsbal gehouden. Marcel Munter en zijn vrouw verzorgden voor de bewoners en veel buurtbewoners een geweldig gezellige avond. Hapjes en drankjes werden voor een deel gefinancierd door het Opzoomerproject in Noord. Verbouwing De verbouwing in en op Humanitas- Bergweg met als doel kleinschalige verpleeghuisafdelingen te realiseren, zorgde vooral in de zomermaanden voor veel lawaaioverlast. Om even van het storende lawaai verlost te zijn, organiseerden we een karaokemiddag in het atrium onder de naam Zing het eruit! Ieder die het leuk vond en voldoende durf had, heeft op het podium gezongen. Samenwerking Humanitas-Bergweg werkt samen met het Platform Buitenlanders Rijnmond met als doel allochtone vrouwen door vrijwilligerswerk de Nederlandse maatschappij beter te leren kennen. Het project heet Ontmoet doet goed. In het kader van het Opzoomeren kwam een aantal scholen met de kinderen langs om te zingen en de bewoners een leuke verrassing te geven. De Imeldaschool voerde tweemaal een musical op. Met de Stichting Kinderparadijs is het Junior/Seniorproject dit jaar weer doorgegaan. Ter afsluiting van het project - waarin kinderen en ouderen samen allerlei activiteiten doen - werden de bewoners uitgenodigd voor een theatervoorstelling. In Humanitas-Bergweg werd het toneelstuk Mamjo ( lappen deken ) opgevoerd Het Kinderparadijs had een bus geregeld naar Off Corso. De leden van de schildersclub Humanitas- Bergweg hebben dit jaar niet alleen in het atrium geschilderd, maar op uitnodiging van Fortis meegewerkt aan een drieluik. Hiervoor zijn ze allemaal naar Plaswijck getogen. Het resultaat - het drieluik - kregen ze mee. Het Rotterdams Verzetsmuseum organiseerde tweemaal een middag in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Eén middag werd een aantal korte films gedraaid en de andere werd muziek van voor, tijdens en na de oorlog gedraaid. Voor de bewoners waren deze middagen natuurlijk zeer herkenbaar. Het project Tante Kwebbel gaf in het atrium de kick-off. Het project heeft tot doel burenhulp te organiseren via de telefoon. Een ingenieus systeem om elkaar te helpen bij dingen die men even niet zelf kan. Dat kan zijn een boodschap doen, begeleiding naar een ziekenhuis, een klein klusje in huis. Elke deelnemer is zowel klant als hulpgever. In een theatervoorstelling werd de werking van dit project neergezet. De actrice die Tante Kwebbel speelt, heeft later in het jaar nog een keer een theatervoorstelling gedaan: de verjaardag van Tante Diana. Deze voorstelling werd gefinancierd door de Vrienden van Humanitas. Met Pameijer heeft Humanitas Bergweg al een jarenlange samenwerking. In het atrium heeft Pameijer een kiosk waar spullen worden verkocht die in de activiteitencentra van Pameijer gemaakt worden. Naast deze verkoop in de kiosk is er een klein dagactiviteitencentrum voor zo n acht deelnemers van Pameijer. Deze groep is ook beschikbaar voor het uitvoeren van kleine hand- en spandiensten voor bewoners. Met ROC Zadkine werd een samenwerking gestart over een nieuwe vorm van beroepspraktijkvorming in zorgopleidingen. Begin dit jaar startte de Zorgwinkel met als doel tegemoet te komen aan de vraag naar eenvoudige huishoudelijk en dienstverlenende werkzaamheden. De winkel verleent diensten voor zowel de bewoners als mensen uit de wijk. De studenten zijn voor een groot deel van allochtone afkomst en doen via de praktijk maatschappelijke ervaring op. Via de contacten die de studenten opdoen, wordt een unieke gelegenheid geboden om de verschillende culturen uit de omliggende wijken te bereiken en kennis te laten maken met de instelling. Op deze manier verwachten we meer buurtbewoners in de organisatie te laten participeren. Het Humanitas sjoeltoernooi wordt traditioneel gehouden in Humanitas-Bergweg. Dit jaar waren zes medewerkers van ABN AMRO vrijwillig actief als scheidsrechters. Tentoonstellingen Het atrium wordt regelmatig gebruikt voor tentoonstellingen. De Rotterdamse Schilderclub bestond dit jaar 100 jaar en stelde een aantal prachtige schilderijen van de leden in het Atrium ten toon. Het Tukker & Everwijn Instituut, altijd op de bres tegen misstanden in de samenleving, schakelde tientallen kunstenaars in om steunkousen te versieren en te beschilderen. De bijzondere tentoonstelling Esthetica van de steunkous liet zien dat een gewone steunkous ook ludiek of zelfs kunstzinnig kan zijn. Een speciaal bedachte quiz bij de fototentoonstelling Land van Herkomst gaf de expositie in Humanitas-Bergweg een apart tintje. Aan de hand van foto s van mensen uit verschillende moederlanden, moest men raden of bedenken welk beroep deze 20

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Tertzio www.pleyade.nl

Tertzio www.pleyade.nl Tertzio www.pleyade.nl Welkom op Tertzio Warm, persoonlijk en sfeervol. Dat is waar de verpleegunit van Pleyade op Tertzio voor staat. Wij bieden zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening in een

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna, uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is het bekende woonzorgcentrum in de deelgemeente Feijenoord, waar alles erop is gericht om tot op hoge

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Huishoudelijke Ondersteuning van Humanitas

Huishoudelijke Ondersteuning van Humanitas Huishoudelijke Ondersteuning van Humanitas Welkom bij Humanitas Eigen Koers Hoogvliet verzorgt het welzijnswerk in de deelgemeente Hoogvliet en vanaf 22 april ook de huishoudelijke ondersteuning. Binnen

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens Laurens Simeon & Anna Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid meer dan zorg Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is een bekende woonzorglocatie gelegen op het kruispunt van de wijken Vreewijk,

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Wonen in een groene omgeving. met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals. Eikenhorst. Verpleeghuiszorg nieuwe stijl

Wonen in een groene omgeving. met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals. Eikenhorst. Verpleeghuiszorg nieuwe stijl Wonen in een groene omgeving met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals Eikenhorst Verpleeghuiszorg nieuwe stijl Ik geniet elke dag van de tuin. Eikenhorst ligt midden in de groene natuur van

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat Wilt u meer informatie, een rondleiding of kennismaking? Bel ons dan op: 088-97 20 200 (lokaal tarief) Of mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl Website: www.amstelring.nl/vreugdehof Facebook: www.facebook.com/vreugdehof

Nadere informatie

Kijk, dat biedt Humanitas allemaal in Voorne-Putten en Rozenburg!

Kijk, dat biedt Humanitas allemaal in Voorne-Putten en Rozenburg! Kijk, dat biedt Humanitas allemaal in Voorne-Putten en Rozenburg! Stichting Humanitas Stichting Humanitas Inwoners van Spijkenisse, Bernisse, Brielle (Voorne-Putten) en Rozenburg kunnen gebruik maken

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Kleinschalig wonen Zo thuis mogelijk 2 Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Als thuis wonen niet meer veilig voelt en de behoefte aan bescherming en zorg groter wordt, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie

Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen.

Nadere informatie

Groepswonen Scala Liefdevolle zorg bij dementie

Groepswonen Scala Liefdevolle zorg bij dementie Groepswonen Scala Liefdevolle zorg bij dementie Huiselijke sfeer Liefdevolle dementiezorg Midden in woonbuurt Dag en nacht ondersteuning Met betrokken families 2 Een warm welkom Wij geloven dat mensen

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u thuis, in de vorm

Nadere informatie

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl WONEN IN BetingeStaete Delfzijl Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen, waardoor het voor uw gezondheid

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia

Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia Zorgcentrum Antonia Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia zijn gezelligheid en saamhorigheid.

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 4. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 4. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 4 Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

OSIRA GROEPSWONEN Wonen in de Wolbrantskerkweg

OSIRA GROEPSWONEN Wonen in de Wolbrantskerkweg OSIRA GROEPSWONEN Wonen in de Wolbrantskerkweg Professionele zorg in vier kleinschalige groepswoningen Wolbrantskerkweg Een huiselijke sfeer Midden in het gewone leven Een veilige plek voor mensen met

Nadere informatie

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

Laurens Blijdorp. Wonen en zorg op een bruisende locatie. meer dan zorg

Laurens Blijdorp. Wonen en zorg op een bruisende locatie. meer dan zorg Laurens Blijdorp Wonen en zorg op een bruisende locatie meer dan zorg Blijdorp Laurens Blijdorp is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de wijk Blijdorp, in het noorden van Rotterdam. De locatie

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons zonnehuisgroep amstelland Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons Fijne sfeer en vriendelijke mensen. Levendig door het Grand Café en de vele activiteiten. Je loopt hier met plezier naar binnen. onze

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink

THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink Een zinvol en betekenisvol leven kunnen leiden, keuzes kunnen maken en eigen regie kunnen voeren, het is voor iedereen belangrijk. Woont u in De Brink, verblijft

Nadere informatie

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 1 Zorg in onze huizen 2 Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 3 Zorg en aandacht voor elkaar Wanneer u naar een verpleeghuis verhuist, is dit een grote verandering voor u en de mensen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN Delfshaven, uw persoonlijke keuze laurens DELFSHAVEN Delfshaven Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Dagbehandeling Beweging 3.0

Dagbehandeling Beweging 3.0 Dagcentra Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T (033) 469 20 20 E dagcentra@beweging3.nl www.beweging3.nl VBD-006-0513 Dagbehandeling Beweging 3.0 Welkom In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Archipel Passaat. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Passaat. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als de hulp van partner, familie

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum. Breezicht. Wonen met zorg. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Thuis in woonzorgcentrum. Breezicht. Wonen met zorg. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Thuis in woonzorgcentrum Breezicht Wonen met zorg Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Huiselijkheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in IJmuiden In woonzorgcentrum Breezicht bieden

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo Comfort Verzorgd Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo 2 Welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? In een gezellige en veilige woonomgeving met zorg binnen handbereik?

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen waardoor

Nadere informatie

(voorheen somatische verpleeghuiszorg)

(voorheen somatische verpleeghuiszorg) (voorheen somatische verpleeghuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

het gevoel van samen Uw wensen, onze zorg en ervaring

het gevoel van samen Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Uw wensen, onze zorg en ervaring Op je eigen manier leven, óók als je ouder bent, afhankelijk wordt van anderen, specifieke zorg en meer dan de hulp van partner, familie of vrienden

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Cultuurgebonden zorg. Zorg in een passende leefomgeving

Cultuurgebonden zorg. Zorg in een passende leefomgeving Cultuurgebonden zorg Zorg in een passende leefomgeving 1 Welkom in Polderburen Prettig ouder worden, thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, dat is de wens van de meeste ouderen. Dat lukt meestal ook met

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Naber

uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber, uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber Laurens De Naber is herhaaldelijk tot één van de beste woonzorglocaties voor dementerende ouderen in Nederland uitgeroepen. De locatie ligt in

Nadere informatie

Verpleeghuis De Vijf Havens nieuwe stijl, voor iedereen een eigen plek

Verpleeghuis De Vijf Havens nieuwe stijl, voor iedereen een eigen plek Verpleeghuis De Vijf Havens nieuwe stijl, voor iedereen een eigen plek Verpleeghuis De Vijf Havens wordt compleet vernieuwd. In het vernieuwde verpleeghuis woont iedereen aangenaam in een éénpersoonsstudio

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Vijverhof Groot in kleinschalig wonen De Rijnhoven Ouderenzorg in Woerden, Harmelen, Vleuten, De Meern, Mon2oort en Leidsche Rijn. Wonen zoals thuis Een ruime

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Het Hamrikheem is een woonzorgcentrum voor mensen met langdurige psychiatrische beperkingen. U woont hier zo gewoon mogelijk. Wij bieden de begeleiding

Nadere informatie

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P carintreggeland huis Dokter Eekmanhof DENEKAMP Veilig thuis in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag een woning met op een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd terras?

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie