Jaarverslag Foto van het jaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Foto van het jaar."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Foto van het jaar.

2 Christelijke Gemeente Levend Water Delft Inhoudsopgave: blz. INLEIDING... 3 ORGANISATIE... 3 Missie... 3 Gemeente structuur... 3 Overzienersteam... 5 Voorganger... 6 Oudstenteam... 6 Dagelijkse leiding... 6 Het beleidsteam... 6 Levend Water gelieerde stichtingen... 7 NIET-FINANCIËLE RESULTATEN... 8 Afname ledenaantal... 8 Wat dan wel? Lessen trekken Ondersteuning Diensten Zorg Evangelisatie Discipelschap Projecten en bijzondere diensten Levend Water Mission Conference 2011/ Brievenbusactie SOAP Stagiair(e)s Vrijwilligers-award Foto van het jaar Voormalig oudsten Gebouw Externe betrekkingen FINANCIËLE RESULTATEN TOEKOMST VISIE SAMENVATTING AANDACHTSPUNTEN VOOR

3 Jaarverslag 2011 Inleiding Dit is het vierde jaarverslag van Christelijke Gemeente Levend Water Delft. Levend Water schrijft het jaarverslag uit verantwoordelijkheid ten opzichte van de materiële en immateriële aspecten die de Here Jezus Christus Levend Water heeft toevertrouwd. De afgelopen jaren is gebleken dat het goed is om aan het einde van het jaar de balans op te maken en ons tegelijkertijd voor te bereiden op het komende jaar. In dit verslag wordt teruggekeken op 2011 en tevens vooruit gekeken naar Het is voor het eerst dat de financiële paragraaf niet meer in het jaarverslag is opgenomen. De reden hiervan wordt later in dit verslag toegelicht. Afgesloten wordt met een algemene toekomstvisie, een samenvatting en de verbeterpunten/actiepunten voor het jaar Organisatie In het vorige jaarverslag stond reeds vermeld dat eind 2010 werd gewerkt aan een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van de organisatie. In 2011 zijn deze zaken concreet uitgewerkt. Missie De missie-statement luidt sinds januari 2010: 'Christelijke Gemeente Levend Water Delft is door God geroepen om mensen binnen en buiten de kerk te verbinden en te begeleiden in hun relatie met God, elkaar en hun bestemming, waardoor verandering en groei bij mensen tot stand kan komen, zodat zij de opdracht kunnen vervullen die God de mens gegeven heeft voor kerk en maatschappij.' Gemeente structuur In het vorige verslag is reeds aangegeven dat er meerdere redenen waren om de structuur van de gemeente aan te passen. Dit jaar is de vorm van de nieuwe gemeente-structuur op schrift gezet. In het engels wordt voor dit onderwerp het woord 'church governance' gebruikt, wat vertaald kan worden als bestuur. In dit verslag wordt het Nederlandse woord gemeente-structuur gebruikt. Bij het gebruiken van het woord gemeente-structuur in dit verslag gaat het dus om meer dan alleen organisatie structuur. In de voorgaande jaren werd gewerkt met het model van richten (oudsten), inrichten (dagelijkse leiding) en verrichten (coördinatoren en teams). Eind 2010 en begin 2011 hebben de oudsten gewerkt aan een gemeente-structuur, die meer aansloot bij de apostolische fundamenten, die de gemeente heeft meegekregen in de opstartfase. 3

4 Christelijke Gemeente Levend Water Delft De nieuwe structuur zal in 2012 verder binnen de gemeente worden gecommuniceerd. Als gevolg hiervan is binnen de nieuwe gemeente-structuur een aantal verbeteringen doorgevoerd en zijn uitgangspunten duidelijker geformuleerd. De gemeente is van Jezus Christus. De vragen omtrent de gemeente-structuur hebben niet te maken of iemand meer of minder eigenaar is. Het verschil in verantwoordelijkheid heeft met de toebedeelde rol of taak te maken. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van delegeren binnen het Koninkrijk van God. Voor een toebedeelde rol heeft iedereen verantwoording af te leggen naar God en naar elkaar. Dit geldt voor de voorganger, de oudsten, de dagelijkse leiding, maar ook leden van de gemeente. Levend Water wordt geleid door een voorganger en zijn team. De voorganger neemt in en na zijn team te hebben geconsulteerd beslissingen. De rol van de oudsten is veranderd. Het is niet de taak van de oudsten om de gemeente te leiden, maar om de voorganger te ondersteunen in het vervullen van de missie, de temperatuur in de gemeente in de gaten te houden en te de-escaleren daar waar escalatie dreigt. De onderwerpen waar de oudsten de voorganger over mogen adviseren, zijn duidelijk benoemd. Er is een nieuw team bijgekomen: het beleidsteam. Dit is de vergadering van de voorganger, de penningmeester en één of meerdere vertegenwoordigers van de oudsten. De taak van dit team is om op bestuurlijk niveau beleid te maken en uit te voeren. Het beleidsteam is beslissingsbevoegd. Een belangrijk gevolg van een heldere gemeente-structuur is dat er duidelijkheid wordt geboden waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de gedachtengang dat de oudsten overal antwoord op zouden moeten hebben of vinden. Er is een overzicht van vragen gemaakt. Per vraag wordt aangegeven aan wie deze gesteld dient te worden en hoe het proces om de vraag beantwoord te krijgen er uit kan zien. Er zijn drie categorieën vragen: A. Vragen over de dagelijkse gang van zaken: 1. Vragen over richting, missie, visie, communicatie over de visie van de gemeente of de dagelijkse gang van zaken. Vragen van deze aard dienen aan de voorganger, zijn team of de betreffende leidinggevende gesteld te worden. 2. Vragen over persoonlijke problemen, zorgen, ziekte, bitterheid, depressie. Deze vragen dienen aan de afdeling zorg te worden gesteld. 4

5 Jaarverslag 2011 B. Vragen over een besluit waar iemand het niet mee eens is: 1. Vragen over besluiten met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken waar iemand het niet mee eens is. Deze vragen dienen eerst te worden besproken met de persoon die de beslissing heeft gemaakt. Als de vragensteller zich alsnog niet kan vinden in het antwoord, is er de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan de oudsten. De beantwoording van de oudsten zal in eerste instantie gericht zijn op de bevoegdheid van de beslisser en pas in tweede instantie de inhoudelijke kant van de vraag behandelen. 2. Vragen over besluiten van de oudsten waar iemand het niet mee eens is. Deze vragen dienen eerst met de oudsten te worden besproken die de beslissing hebben gemaakt. Als de vragensteller zich alsnog niet kan vinden in het antwoord, is er de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan de voorganger. 3. Vragen over besluiten met betrekking tot financiën waar iemand het niet mee eens is. Deze vragen dienen eerst met de personen te worden besproken die de beslissing hebben gemaakt. Als de vragensteller zich alsnog niet in het antwoord kan vinden, is er de mogelijkheid de vraag voor te leggen aan de oudsten. 4. Vragen als gevolg van problemen van gemeenteleden onderling. Volgens het principe van Matteus 18 dient men dat eerst met de mensen met wie het probleem zich voordoet, uit te werken. Wanneer men vindt dat er iemand bij gehaald zou moeten worden, dan kan contact worden opgenomen met de oudsten. C. Vragen over integriteit: 1. Vragen over de integriteit of zorgen over de bekwaamheid van de zorg. Vragen over de integriteit van het leiderschap, de voorganger of de mensen die over de financiën gaan. Deze vragen dienen aan de oudsten te worden gesteld. Wanneer de oudsten vragen hebben over de integriteit van de voorganger hebben zij de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan het overzienersteam. 2. Vragen over de integriteit van (een) van de oudsten. Deze vragen dienen aan de voorganger te worden gesteld. Overzienersteam Het externe overzienersteam is in 2011 gereduceerd tot één overziener. Begin 2011 had de gemeente nog twee overzieners: Ben Goodman en Jan Sjoerd Pasterkamp. Ben Goodman is eind februari gestopt als overziener. In maart is iemand benaderd om het overzienersteam te komen versterken. Hoewel die persoon hiertoe de intentie heeft uitgesproken, is afgesproken dat hij de gemeente eerst beter gaat leren kennen. Levend Water heeft inmiddels een aantal jaren ervaring opgedaan met een overzienersteam en het is duidelijk geworden dat het belangrijk is om, net als bij het 5

6 Christelijke Gemeente Levend Water Delft gemeente-structuur model, helder en duidelijk te zijn over hoe de relaties liggen. Het contact tussen de gemeente en de overzieners loopt via de voorganger. Jan Sjoerd Pasterkamp heeft dit jaar veel voor Levend Water betekend. Voorganger Voorganger David Koerts is dit jaar voor het achtste jaar voorganger. Het woord 'voorganger' in het Nederlands dekt de lading goed. Voorganger wordt in het engels vertaald naar 'pastor'. Omdat deze term de lading niet goed dekt, wordt de voorkeur gegeven aan Senior Minister. De echtgenote van de voorganger Melanie Koerts is erg betrokken bij de gemeente en de taken van haar man, maar vervult officiëel geen voorgangerstaken. Als vrouw van de voorganger is ze ook een van de oudsten. Dit jaar heeft ze, naast haar betrokkenheid als leiding voor de kindergroep van de leeftijd 7-12, ook het discipelen van vrouwen opgepakt. Oudstenteam Het oudstenteam bestond in de eerste helft van 2011 uit vier echtparen, inclusief het voorgangersechtpaar. Na de zomer is het echtpaar Schuurmans in goed overleg gestopt als oudsten in verband met het aflopen van hun vierjarig termijn en privé omstandigheden, waaronder studie en kinderen. Voor het echtpaar Kellert zat het vierjarig termijn er ook op. Na een onderbreking van een half jaar zullen zij begin 2012 weer aantreden als oudsten. Met name het tweede gedeelte van 2011 waren er als gevolg hiervan dus weinig oudsten actief. Er is een vierde echtpaar gepolst. Hoewel zij hun bereidheid hebben getoond is het proces onderdeel van discipelschap. Dagelijkse leiding De dagelijkse leiding begon begin 2011 in een nieuwe samenstelling, bestaande uit vier personen waaronder voorganger David Koerts, een parttimer voor Diensten, een parttimer voor Ondersteuning en een parttimer als coördinator voor de Zorg, waaronder huisgroepen, onderwijs, gebed en pastoraat. De taak voor het organiseren en verbeteren van de diensten met daaraan gekoppeld het organiseren van events ter afsluiting van een preekserie, was nieuw. Hoewel enthousiast werd begonnen, bleek de hiervoor verantwoordelijke toch niet op zijn plek. Tijdens de zomer heeft hij na en in goed overleg ontslag genomen uit deze functie. Ook het takenpakket van de functie voor de zorg onderging veranderingen in het eerste gedeelte van het jaar. De functie was in de tweede helft van het jaar in essentie teruggebracht tot uitsluitend pastoraat. De functie voor ondersteuning daarentegen had nog diverse grote onderwerpen in het pakket. Hierover wordt meer geschreven in het hoofdstuk Niet-Financiële resultaten. Het beleidsteam Dit is een nieuw onderdeel in de organisatie. Het is een uitvloeisel van de veranderingen, die zijn doorgevoerd in de gemeente-structuur, zoals hierboven beschreven. Dit team wordt gevormd door de voorganger, de penningmeester en een of meerdere vertegenwoordigers van de oudsten. Nieuw is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen oudsten met een bestuurlijke taak en oudsten met een 6

7 Jaarverslag 2011 pastorale taak. Oudsten met een bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen deel uitmaken van het beleidsteam. Dit team zet samen met de voorganger de visie van de gemeente om in beleid. Dit team begint per 1 januari Hoewel het team dus in 2011 niet actief is geweest, is het een belangrijke verbetering waar in 2011 over nagedacht is en dus ook voor dit jaarverslag vermeldingswaardig is. Levend Water gelieerde stichtingen Er zijn diverse stichtingen gelieerd aan de Levend Water activiteiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven, waarbij ook de Kamer van Koophandel registratie en de ANBI status wordt aangegeven. De christelijke gemeente: o Christelijke Gemeente Levend Water Delft. (KvK , ANBI via de VPE). Stichting voor ondersteuning zendingsactiviteiten: o Stichting Levende Stenen (KvK , eigen ANBI) Stichting voor het bouwen, verbouwen en beheren van gebouw: o Stichting Bouwfonds Christelijke gemeente Levend Water Delft (KvK , ANBI via Levend Water). o Stichting Beheer Hermesstraat 65 (KvK , eigen ANBI). Stichting als werkgever voor vrijwilligerscoördinator voor de Pelgrim winkel: o Stichting Levend Water Delft Kiosk (KvK , geen ANBI Status) 7

8 Christelijke Gemeente Levend Water Delft Niet-financiële resultaten Niet-financiële resultaten zullen beschreven worden aan de hand van de verschillende taakgebieden. Maar alvorens dat te doen, worden de niet-financiële resultaten eerst aan de hand van het ledenaantal beschreven. Afname ledenaantal Het meest in het oog springend over het jaar 2011 is dat een groep leden de gemeente heeft verlaten. En dat terwijl in het jaarverslag over 2010 voor het eerst vrijmoedig werd geschreven door te willen groeien naar de 400 grens. In 2010 was het aantal voor het eerst 200 mensen. Het leek er toen even op dat de dip zeer tijdelijk zou zijn. De praktijk bleek echter anders. Sinds de start van de gemeente zijn er weliswaar periodes van stagnatie in de groei geweest, maar in 2011 heeft er voor het eerst een teruggang in ledenaantal plaatsgevonden. Het is moeilijk om dit in aantallen weer te geven, omdat bij de tellingen geen onderscheid tussen leden en bezoekers wordt gemaakt. In de diensten is de teruggang van het totaal aantal aanwezigen echter wel zichtbaar. In 2011 bestond de gemeente officieel 20 jaar. Maar op het moment dat dit op het punt stond gevierd te worden, ging alle aandacht uit naar het afscheid nemen van leden die de gemeente verlieten. De situatie leende zich niet om er een feestelijk gebeuren van te maken. Een eenduidige verklaring voor de afname in ledental is er niet. Mogelijk heeft het te maken met een aantal doorgevoerde veranderingen, zoals het opstellen van een duidelijke en heldere missie-verklaring. Niet iedereen kon zich vinden in de gekozen richting. Maar voor een aantal mensen lag het niet zo simpel. Dat bleek uit de redenen die mensen opgaven waarom ze de gemeente verlieten, hoewel het natuurlijk maar de vraag is of mensen dat helemaal helder kunnen verwoorden. Zeker de mensen die een lange tijd in de gemeente hebben gezeten, hadden veel emotie bij hun vertrek. Er is misschien wel een aantal aanwijsbare momenten of situaties geweest. Maar dergelijke situaties kunnen niet het begin van de problemen zijn geweest, maar waren bij een aantal mensen de druppel. Wel hebben deze directe aanleidingen een aantal onderliggende problemen zichtbaar gemaakt. Dit zijn situaties zoals het vertrek van het zendingsechtpaar en voormalig voorganger zorg terug naar de Verenigde Staten, het duidelijk neerzetten van de missie begin 2010, het verzoek aan het echtpaar dat begin 2010 nog worship leidde om terug te treden, en het wellicht te persoonlijk en geïsoleerd benaderen van een persoon die in 2010 een brief met aanklachten buiten het oudstenteam om naar het overzienersteam heeft gestuurd. In april van dit jaar kwamen John en Jullie Steele uit Nieuw-Zeeland twee en halve week naar Delft. John en Jullie Steele hebben 20 jaar geleden de apostolische fundamenten in de gemeente gelegd. Tijdens hun bezoek in april hebben zij veel gesprekken met voorganger David Koerts gehad. De gesprekken zijn goed 8

9 Jaarverslag 2011 gedocumenteerd in een 22 pagina-tellend verslag. John s analyse van de situatie was een gebrek aan eenheid binnen de gemeente. Twee weken later kwam het voorgangersechtpaar Jim en Anneke Shaw uit dezelfde gemeente waar John en Julie deel van zijn in Nieuw-Zeeland. Jim gaf aan dat onenigheid tegenwoordig bijna niet meer voort komt uit doctrine-verschillen, maar uit filosofie-verschillen. Die gaan meestal over de stijl van het leiderschap, de missie van de gemeente of de vorm van de diensten. Voor de leiding van de gemeente was dit alles erg herkenbaar. Terugkijkend kan geconstateerd worden dat een aantal mensen, waaronder ook mensen die onderdeel van het leiderschap waren, onderhuids, of op de achtergrond, veel van hun eigen ideeën, c.q. filosofieën met elkaar hebben besproken. Hierdoor ontstond bij mensen twijfel en werd het voor hen steeds moeilijker om voluit of van harte de lijn van het leiderschap te steunen. Een klein beetje twijfel kan grote gevolgen hebben. Er was een situatie ontstaan waarin mensen die niet blij waren met het leiderschapteam elkaar versterkten. Ondertussen waren meerdere mensen bezig het vacuüm dat daardoor ontstond in te vullen met hun eigen ideeën. Op het moment dat de voormalig voorganger Zorg vertrok naar de Verenigde Staten, werd dat op meerdere terreinen zichtbaar. Een voorbeeld van onderwerpen waarin de filosofie verschillen zichtbaar waren: De visie voor de worship als onderdeel van de visie en de identiteit van de gemeente, het podium beheer, geluids- en akoestiekfilosofieen, gebed voor de dienst en in teamverband. De website en huisstijl. Meer autoriteit toekennen aan de oudsten dan aan de voorganger. Kinder- en tienerwerk. Voorganger David Koerts: "Er heeft een ware storm in de gemeente gewoed. Dit hebben we in ons 20-jarig bestaan nog niet meegemaakt. Ik vertelde altijd dat we een normale evangelische gemeente zijn, we groeien langzaam en gestaag. Dit jaar was het voor het eerst dat ik dat niet kon zeggen. Het heeft me soms wel aan het twijfelen gebracht. Dat dit 'on my watch' gebeurde. Ik ben blij dat mijn vrouw, Jan Sjoerd Pasterkamp als overziener, het oudstenteam en de dagelijkse leiding achter mij zijn blijven staan. Ik heb de Heer gevraagd om mij door deze situatie te vormen. Nadat John Steele me had aangespoord dat de mensen van God's Koninkrijk stand houden, heb ik een nieuw en fris geloof gekregen. Het geloof is dat de beproefde versie meer van Gods glorie kan dragen dan de onbeproefde. Testen en beproevingen zijn geen onderdeel van ons geloof meer in deze dagen, maar het is wel degelijk Bijbels. Reken maar dat het nog meer onderdeel van mijn geloof is geworden. Menselijk is misschien moeilijk te zien hoe God dit tot een getuigenis kan laten worden, maar ons vertrouwen is in God en niet op mensen of hun gaven. Het is voor velen confronterend dat de gebrokenheid van de mensheid ook in de gemeente van Christus zichtbaar is. Dat leidt tot teleurstelling. Ik heb zelf een tijd nodig gehad om mijn houding hier in te bepalen. We hebben een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de mensen die de gemeente hadden verlaten. We hebben speciaal voor hen een cd geproduceerd. Ik heb mijn excuses aangeboden als ik mensen van me heb verwijderd. Ik hoop dat mensen mijn voorbeeld kunnen volgen in vergeving, bekering, maar ook in het stand houden in de storm. We zijn ten slotte 9

10 Christelijke Gemeente Levend Water Delft nog steeds onderdeel van hetzelfde Koninkrijk, lichaam en evangelie. Kinderen van dezelfde God. Dat maakt ons broers en zussen. Op de achtergrond heeft Jan Sjoerd Pasterkamp veel voor ons betekend in deze situatie. Hij kent het leiderschap en de meeste situaties. Door dit jaar heen hebben we veel contact gehad. Wij zijn hem erg dankbaar dat hij er in deze tijd voor ons was." Jim Shaw vertelde ook nog dat hij een groot verschil tussen christenen Nederland en Nieuw Zeeland zag. Hij zei: "In Nederland zeggen de mensen dat de gemeente van hen is. Het gevolg is dat als men vindt dat het leiderschap een verkeerde lijn bewandelt, algemeen veronderstelt wordt dat het leiderschap dient te veranderen. Dit leidt uiteindelijk tot verscheurde relaties. In Nieuw Zeeland is dat anders. In het lichaam van Christus is daar algemeen geaccepteerd dat het leiderschap door God is aangesteld. Dat betekent dat mensen de vraag stellen of ze ervaren of God van hen vraagt om met het leiderschap de visie uit te werken. Mensen begrijpen dat het niet hun taak is om het leiderschap te veranderen. Als mensen het niet eens zijn met hoe de dingen gaan, hoeft het daardoor niet te leiden tot gebroken relaties." Door de gehele situatie is een aantal lessen geleerd: 1. De pastorale benadering heeft niet gewerkt. Veel aandacht vanuit de afdeling pastoraat heeft er in de meeste gevallen niet toe geleid dat de mensen de wil God van zijn gaan doen. De pastorale zorg heeft de mensen niet geholpen om hun strijd te strijden, maar heeft wel de mensen bij elkaar gebracht die hun problemen op het leiderschap wilden projecteren. Een aantal mensen die pastorale zorg zochten, was op zoek naar menselijke aandacht. 2. De 'hun hart zit op de goede plek' benadering heeft niet gewerkt. Het inzetten van mensen in de hoop dat ze tijdens het functioneren het hart van de missie gaan begrijpen werkt niet. Andersom wel. 3. Relationeel-zijn als onderdeel van de visie, is een eigen leven gaan leven. De vrucht hiervan werkt averechts. Rice Brooks van Every Nation schreef erover in zijn blog van juni dit jaar. Alhoewel het over evangelisatie gaat, raakt hij een gevoelige snaar: "Er is een ernorme nadruk gelegd op de behoefte om een relatie te hebben met de mensen die we willen bereiken. Die nadruk gaat voor sommige mensen soms zelfs zo ver dat volgens hun relatie het enige motief zou moeten zijn en we er geen verborgen agenda om te evangeliseren bij zouden moeten hebben. Relatie-Relatie-Relatie... Dit lijkt het woord van het moment. Ik heb er met gemeente-stichters over gesproken die niet waren geslaagd in het starten van een gemeente. Toen ik wat dieper begon te graven, bleek dat ze veel vrienden hadden gemaakt, maar weinig discipelen." De nadruk op het relationele aspect binnen de gemeente is als een dekmantel gaan functioneren zodat mensen veelal onder het mom van het relationele aspect eigen plannen konden maken. Dit heeft er ook toe geleid dat de eenvoudige opdracht om mensen te bereiken met de liefdevolle boodschap van het evangelie werd ondermijnd. 4. Het in stand houden van de gedachte, dat als mensen niet goed met voorganger David Koerts zouden kunnen samenwerken het om een karakterbotsing zou gaan, heeft tot schade geleidt. Dit heeft het gezag van de voorganger ondermijnd, wat bij mensen leidde tot een loyaliteitstrijd. 10

11 Jaarverslag 2011 Wat dan wel? De opdracht van Jezus is om te discipelen. Het houden van diensten is niet hetzelfde als discipelen. Het is niet in een bijeenkomst waar het hart van de discipel wordt gevormd. De discipel zoekt het hart van degene die hem/haar discipelt, om uiteindelijk vanuit dat hart te worden gezonden. Jezus was gezonden, door God. Hij zond uiteindelijk alleen de mensen die Hijzelf had gediscipeld. Voorganger David Koerts is enthousiast over deze benadering waaruit concreet rond de zomer dicipelschap avonden zijn voort gekomen. De leiding van de gemeente ervaart dat dit, zeker op dit moment, in de fase waar de gemeente zich bevindt, de juiste weg is om te gaan. Als iemand bereid is om zich te laten discipelen, betekent dit in essentie dat die persoon openstaat om zijn of haar wereldbeeld door die ander te laten inkleuren. In die zin worden mensen op tal van plaatsen gediscipeld: op het werk door de baas of senior medewerker, op conferenties, boeken of bijvoorbeeld door televisie-programma's. En hoewel daar heel veel goeds in kan zitten, is het ook of juist de taak van de lokale gemeente. Levend Water heeft al geruime tijd een duidelijke missie verklaring. Dit jaar heeft helderheid gebracht over hoe deze missie te volbrengen, namelijk door het discipelen van de kinderen, tieners, twintigers en dertigers. De gedachte hierbij is dat de twintigers en dertigers de leiders worden van de kinderen en tieners. De veertigers en veertigplussers wordt gevraagd om daarbij te helpen. Door de storm heen is de missie niet veranderd, maar zijn er handvaten ontdekt hoe de visie te gaan volbrengen. Een bemoedigende droom. Aan het begin van het jaar liet iemand in de gemeente weten aan het einde van 2010 een droom te hebben gehad. Als eerste zag ze een peuterspeelplaats, met kinderen die aan het spelen waren, een hek en een leider die alles in de gaten hield. Toen zag ze een pretpark, met volwassenen, geen hek, geen leider. De volwassenen waren vrij. Er waren geen grenzen en ze mochten hun eigen attracties uitkiezen. Ze vroeg wat de Heer wilde zeggen. Volgens haar liet God haar weten dat Levend Water als een peuterspeelplaats is. Hoewel zij zelf schrok van het idee, was het leiderschap van de gemeente hierdoor juist bemoedigd. In Matteus 18 zegt de Heer Jezus Christus tegen Zijn discipelen dat zij zich moeten bekeren van de strijd om positie en dat zij moeten worden als de kinderen, anders zouden ze het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Het leiderschap van de gemeente heeft de indruk dat de Heer zowel de persoon die de droom kreeg, alswel de gemeente wilde bemoedigen dat Levend Water binnen het Koninkrijk van God opereert. Jan Sjoerd Pasterkamp over het bovenstaande: "Vanwege mijn nauwe relatie met David Koerts en Levend Water heb ik David (en Melanie samen) vaak ontmoet om te praten en zaken te bespreken. De gebeurtenissen die David beschrijft in het jaarverslag werden uitvoerig besproken. Geen voorganger vindt het fijn wanneer mensen, ook al is het voor een goede reden, de gemeente verlaten. Ik heb in David zijn verdriet, frustratie, vragen, diep zelfonderzoek, vergeving van de betrokken mensen, het God zoeken en de vastberadenheid lessen te leren, gezien. Mijn respect en liefde voor David zijn alleen maar toegenomen. David en Melanie zijn dit afgelopen jaar naast goede en mooie 11

12 Christelijke Gemeente Levend Water Delft momenten door een diep dal gegaan, maar deden dat samen met de Heer. Hoe pijnlijk dit jaar geweest moge zijn, geeft het mij veel vertrouwen in de toekomst. Hoewel het een schrale troost is, heb ik David bemoedigd met het feit dat ik de eerste gemeente nog moet tegenkomen die niet door zo n periode is gegaan. Hoewel natuurlijk geen een situatie helemaal gelijk is, kan ik zo een aantal gemeenten noemen die ook door een soortgelijk proces gegaan zijn, en er beter en sterker uitgekomen zijn, en hun opdracht van de Heer voor hen als gemeente veel meer tot werkelijkheid zien worden. Wat onze Nieuw Zeelandse broeders vertelden over het verschil tussen gemeenten in hun eigen land en Nederland is zo herkenbaar. Ik zou de vergelijking ook willen doortrekken naar Australië, waar ik ook voorganger geweest ben, en wat ik hoor van bijvoorbeeld gemeenten in Scandinavische landen of in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wanneer mensen in Nederland die al Christen zijn zich voegen bij een bestaande of beginnende gemeente, dan nemen zij vaak hun eigen inzichten over leiderschap, gemeente-structuur, opdracht van de gemeente, vorm van diensten, aanbidding, enz., mee. Die kunnen op zich uitstekend zijn, maar als die verschillen van de opdracht die de voorganger en zijn oudstenteam van de Heer ontvangen hebben, en zij hun eigen inzichten niet kunnen loslaten, leidt dit bijna altijd tot spanning, strijd en verdeeldheid binnen de gemeente, in plaats van een gemeente of kerk te zoeken waar zij zich met hun inzichten wel thuis zullen voelen. Maar kinderen Gods die dezelfde visie en opdracht van de gemeente ervaren, zullen samen ver komen. Ondanks de pijn van het afgelopen jaar, zie ik samen met jullie uit naar een gezegend 2012, een jaar waarin discipelschap zal toenemen, en de missie van de gemeente steeds meer gestalte zal krijgen. Het is voor mij een voorrecht met David en Melanie, de oudsten en de gemeente verbonden te zijn. Jan Sjoerd Pasterkamp." Lessen trekken Zoals uit het bovenstaande is te lezen, is de gemeente uit de storm gekomen met een belangrijke les: bij het volbrengen van de door God gegeven missie, deze uit te voeren aan de hand van een God gegeven opdracht, discipelschap. Wij menen dat er meer lessen te leren zijn. Van sommige lessen zijn we al zo doordrongen dat we er hard aan werken om die door te voeren. Levend Water is in een nieuwe fase terecht gekomen. Iemand vertelde eens verliefd te zijn geworden op de opstartfase van een gemeente. Dat is een fase waarin veel dingen binnen een gemeente nog een plek moeten krijgen. Levend Water heeft lang de sfeer en bijkomende cultuur van opstarten gekend. Klein, ongestructureerd, veel activiteiten, de sfeer van altijd bezig zijn, waarbij de mensen die worden toegevoegd aan de gemeente meestal al Christen zijn en de ruimte krijgen om met eigen inzichten en overtuigingen hun eigen bediening willen laten groeien en met Amerikaanse zendelingen die hun stempel op de gemeente mochten drukken. De fase waarbij de gemeente leunde op de inspanningen van Amerikaanse zendelingen 12

13 Jaarverslag 2011 is ten einde. We ervaren dat God daarmee ook een nieuwe fase of seizoen voor de gemeente in gang heeft gezet, waarbij we verder mogen bouwen op de door de apostelen en profeten gelegde fundamenten. We zijn gepassioneerd over de overwinnende Nieuw Testamentische gemeente. Ondersteuning Ondersteuning is dit jaar begonnen met een wissel van leidinggevende parttimer. De huidige leidinggevende persoon is projectmanager van beroep. Er lagen nogal wat uitdagingen voor deze afdeling, maar er is verrassend veel tot stand gekomen dit jaar. Hierbij een opsomming van projecten die ter hand zijn genomen: Salaris-administratie. Contracten met betaalde parttimers zijn getekend en de salarisadministratie is op gezet. Leden-administratie software. Een centraal leden administratie systeem is een jarenlange wens die 2011 in vervulling is gegaan. Het inrichten van de database, aanpassingen in de bijbehorende online software en het vullen van de database is veel werk geweest, maar gerealiseerd. Het doorgeven van mutaties van de gegevens van gemeenteleden mutaties wordt in 2012 georganiseerd. Financiële-boekhouding. Dit heeft opnieuw veel werk met zich meegebracht. Het boekhoud programma diende nog te worden ingericht. Dat is in het begin van dit jaar gebeurd. Het regelmatig rapporteren is ook ingericht. Dat staat klaar om te worden gedaan, maar daar is qua mankracht nog geen ruimte voor geweest bij de financiële administratie. De server is al jaren aan vervanging toe. Er is een nieuwe gedoneerd, aangeschaft, ingericht en geïnstalleerd. Het telefoonsysteem is overgegaan van ISDN naar VOIP. Met de nieuwe server en telefoonsysteem is de basis infrastructuur vernieuwd en helemaal voorbereid voor de nieuwe kantoren. Interim kantoor voor de voorganger ingericht. Tevens kantoor voor Ondersteuning opnieuw ingericht en aangepast op nieuwe infrastructuur. Bestuursoverdracht van Levende Stenen. Deze heeft plaatsgevonden. Het duurde echter nog wel even voordat de machtiging voor de betalingen was geregeld. Website. In samenwerking met Tremani uit Delft is de website ontworpen en in een nieuw ontwikkeld website-beheersprogramma geplaatst. Er zijn twee Twitter-accounts en Facebook-pagina's aangemaakt, voor beide in twee talen t.w. Engels en Nederlands. De website was jarenlang geen representatie van Levend Water. De nieuwe website is dat wel. Diensten Ook Diensten is dit jaar begonnen met een wissel van leidinggevende parttimer. Zoals eerder beschreven in de paragraaf over de dagelijkse leiding, is hij na een paar maanden tot de conclusie gekomen dat deze functie hem toch niet lag. Na een periode van bezinning is hij in goed overleg als parttimer gestopt. Het doel om dit jaar de teams vallend onder Diensten voor het eerst sinds jaren structureel aandacht te geven en de preekseries af te sluiten met events, is hierdoor niet gehaald. 13

14 Christelijke Gemeente Levend Water Delft De lichtpunten: Het bidden voor de dienst gebeurt weer bij het podium en er wordt in eenheid en autoriteit gebeden. Mensen ervaren weer een geestelijke vrijheid in de diensten. Er zijn krachtige preekseries geweest. Voorganger David Koerts bidt regelmatig met mensen na de dienst. Er is een nieuwe teamleider voor het beamerteam en er is een extra vertaler bij gekomen. Tevens is er gesproken met een nieuwe teamleider Diensten. Het worshipteam is langzamerhand weer in een opbouwende fase gekomen. Aan het einde van het jaar zijn er diverse gesprekken geweest tussen de dagelijkse leiding en de leiders van het worshipteam om een nieuwe start te maken en tijdelijk met een kleine maar vaste bezetting te werken. Zorg Zorg is begonnen met een parttimer die dit jaar zijn betrekking bij Levend Water is begonnen. In het begin van het jaar vielen onder deze afdeling nog de gebedsteams, onderwijs, pastoraat en de huisgroepen. Omdat al snel in het jaar de meeste mensen van de gebedsteams de gemeente hadden verlaten, werd besloten deze teams als zodanig op te heffen. En omdat rond de zomer prioriteit werd gegeven aan discipelschap, is besloten om na de zomer vooralsnog geen huisgroepen te starten. Hoewel hierdoor het samen zijn en het gemeente-zijn aspect wordt gemist, heeft het wel tot rust geleid. Huisgroepleiders die niet achter de leiding of de missie van de gemeente staan, leiden uiteindelijk de mensen weg van de leiding en de missie. Het onderwijs is een belangrijk onderdeel geworden van de nieuwe koers. Het onderwijs is zogezegd een lichte vorm van discipelschap. In de eerste helft van het jaar deed de coördinator voor de zorg ook een deel van het onderwijs en nam hij de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de onderwijsavonden. In het tweede deel van het jaar nam dit af, mede omdat er maar een klas was, die werd onderwezen door voorganger David Koerts. De pastorale gesprekken vinden veelal plaats op vrijdagen. Evangelisatie In 2011 is het Discovery Back Pack systeem, zoals in 2009 geïntroduceerd, voortgezet in de zondagdiensten. Dit jaar met als resultaat dat ruim 15 mensen Jezus zijn gaan volgen. Discipelschap Ging de vorige jaren discipelschap nog over workshops, dit jaar heeft dit onderwerp een heel andere lading gekregen. Discipelschap is niet een programma, maar wat men doet. Voorganger David Koerts en zijn vrouw Melanie Koerts komen ieder apart van elkaar met een discipelschap groep bijeen. Deze groepen bestaan uit mensen die zich willen laten discipelen. Projecten en bijzondere diensten Hieronder een overzicht van projecten en speciale diensten: 14

15 Jaarverslag 2011 Afscheid Herman en Betsy Bouwhuizen. Een afscheid omgeven met veel spanningen. Veel van de mensen die de gemeente hebben verlaten, hadden emotionele banden met hen. Herman Bouwhuizen gaf aan in zijn afscheidspeech, dat hij een aantal jaren geleden wist dat God hen terug aan het leiden was naar de Verenigde Staten. Echter, hoewel hij God hierin hoorde heeft hij zich hiertegen verzet. Hij heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Voorganger David Koerts had een afscheidsvideo gemaakt aan de hand van het lied van Toby Mac: Made to love. In de week voor het afscheid hebben Herman en Betsy en voorganger David en Melanie Koerts een gezamenlijk verklaring uitgebracht. Afscheidsdienst ex-leden. In het voorjaar is een speciale bijeenkomst georganiseerd voor voormalige leden. Daar is een aantal mensen op af gekomen. Voorganger David Koerts gaf aan met deze bijeenkomst te trachten te voorkomen dat de achterdeur van de gemeente ook nog tot schade zou leiden. Er is een speciale CD geproduceerd voor hen als een afscheidscadeau. Glory Streams. Omdat er behoefte was aan een serie speciale bijeenkomsten, hebben we vier maanden achter elkaar op een vrijdagavond Glory Streams avonden georganiseerd. Op 11 februari 2011 met Ben Goodman, op 18 maart 2011 een worshipavond met het team van de Pinelake Church uit Missisipi, op 22 april 2011 met John Steele en op 20 mei 2011 met Jim Shaw. Onderwijsavonden met John Steele. Vanwege de situatie van de gemeente heeft voorganger David Koerts John Steele gevraagd extra aandacht aan Levend Water te geven. John en Julie Steele zijn tweeënhalve week gebleven. John heeft vier extra onderwijsavonden verzorgd, waarin hij vanuit apostolisch en profetisch perspectief sprak over de situatie en de apostolische fundamenten van de gemeente. Onderwijs-avonden Jim Shaw. Jim Shaw is echte leraar. Zijn onderwijs was geweldig. Eenvoudig en diep tegelijk. Het European Worship Institute heeft dit jaar voor de tweede keer een onderwijsdag verzorgd over worship. Het team van de Pinelake Church uit Missisipi, USA, heeft indrukwekkend onderwijs gegeven. Seminar Jan Sjoerd Pasterkamp. Vanuit Events4Christ werd er in het gebouw een anderhalf dag durend seminar met Jan Sjoerd Pasterkamp gegeven. Tania Harris uit Australië heeft een goed seminar verzorgd over het horen van Gods stem. Russel Sage uit Australie. Vanuit Events4Christ en Spijker Services werd er in het gebouw een twee-daagse conferentie met Russel Sage georganiseerd. Kerstconcert met Gerald Troost, Moor Valley Vocal Band en Choir Company. Vanuit Events4Christ en werd er in het gebouw op de zondagavond een Kerstconcert georganiseerd. Elly en Rikkert. Vanuit Events4Christ werd er in het gebouw op de woensdagavond een Kerstconcert georganiseerd. Levend Water Zendingsconferentie 2011/2012. De eerste zendingsconferentie van Levend Water genaamd Levend Water Zendingsconferentie 2011/2012 werd begin oktober georganiseerd, naar het idee van Global Focus. 15

16 Christelijke Gemeente Levend Water Delft Deze conferentie markeerde het nieuwe zendingsbeleid vanuit de gemeente. Een aantal zaken is ingrijpend gewijzigd. Was het oude beleid, zoals duizenden gemeenten in de wereld dat doen, gericht op financiële ondersteuning, het nieuwe beleid gaat uit van verschillende niveaus van samenwerking, waarbij het doel is dat de samenwerking leidt tot een echt partnership met twee-richtingsverkeer. Een tweede wijziging is dat zending niet alleen meer alleen de veraf activiteiten betreft, maar alle activiteiten. Deze zijn gericht zijn op uitreiken, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Een derde wijziging betreft de nieuwe benadering van het verkrijgen van het zendingsbudget. In plaats dat het zendingsbudget vanuit de lopende begroting komt, is er tijdens de Levend Water Mission Conference 2011/2012 een collecte opgehaald. We hadden om euro gevraagd voor zeven projecten. Er is euro toegezegd. Dit bedrag is het zendingsbudget voor het komende jaar. Deze verandering heeft er toe geleid dat de stichting Levende Stenen een grotere rol is toegedicht voor het uitvoeren van het zendingsbeleid van Levend Water. Hoewel in de uitvoering niet volledig de lijn van Global Focus is gevolgd, is Levend Water Global Focus dankbaar voor hun jarenlange inspanning om de kentering in het benaderen van de zendingsopdracht, te begeleiden en te faciliteren. We hebben de Levend Water Mission Conference 2011/2012 bij Global Focus gerapporteerd als een Global Focus light. Brievenbusactie Het eerste zichtbare resultaat van de geloofscollecte van de Levend Water Mission Conference 2011/2012 waren folders voor de brievenbussen in Delft. In samenwerking met Verburg Services hebben we een kleurenfolder gemaakt en bij alle brievenbussen in Delft laten bezorgen. Dit was een geweldige actie die zichtbaar heeft gemaakt dat Levend Water graag blijft uitreiken naar Delft en nieuwe manieren wil blijven ontdekken hoe de gemeente kan uitreiken. SOAP Vorig jaar is kennisgemaakt met het bijbelleesplan SOAP. Ook dit jaar is dit voortgezet. Heel eenvoudig, maar erg bemoedigend. SOAP staat voor Schrift lezen, Observatie, Applicatie en Praten met God. Het is een bijbelleesrooster van een hoofdstuk per dag. SOAP is een uitwerking van de gedachte dat alle gelovigen Nieuw Testamentische priesters zijn. In het Oude Testament hing er een groot gordijn voor het Heilige der Heiligen en had alleen de hogepriester eenmaal per jaar toegang tot het Heilige der Heiligen, maar door Christus hebben alle gelovigen rechtstreeks toegang tot God. De rol van het leiderschap in de gemeente is niet om als priester en tussenpersoon voor de mensen naar God op te treden. Er is maar één Hogepriester en dus één tussenpersoon, dat is Christus. Stagiair(e)s De stagiair uit Zoetermeer die een derde-jaars stage deed vanuit de CHE, heeft zijn stage in 2011 afgerond. Hij was zo enthousiast dat hij er nog een half jaar aan vast wilde koppelen. Dat bleek in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. Zijn werk en persoon zijn echt van toegevoegde waarde geweest. In oktober 2010 kwam er een echtpaar uit Canada om te helpen bij studentenwerk in 16

17 Jaarverslag 2011 Delft. Dit echtpaar heeft heel erg hard gewerkt. Omdat zij getuige waren van de terugval van het aantal leden, maar er toch gezond mee om wisten te gaan, heeft hun betrokkenheid in deze periode tot veel vreugde geleid. In augustus 2010 arriveerde er een zendingsechtpaar vanuit de Assemblies of God (AoG) uit de USA. Het was de bedoeling dat zij voor vier jaar in Delft zouden blijven. Dit echtpaar ontwikkelde echter al snel een bijzonder kritische houding. Achteraf is gebleken dat zij met meerdere mensen hadden gesproken, die de gemeente reeds hadden verlaten. Door hun kritische houding was goede samenwerking niet meer mogelijk. Zij hebben begin van het jaar hun 'ontslag' ingediend. Onverrichte zaken. Vrijwilligers-award Eerdere 'winnaars' van de vrijwilligers award waren Douwe Hettema (Boekhouding), Jo Bodde, (Schoonmaak en Kinderwerk) en Marion Koerts (Boekhouding). Dit jaar heeft de 'vaste vrijwilliger' Paul Werlemann de award in ontvangst mogen nemen. Foto van het jaar De foto op de voorpagina van dit verslag is de foto van het jaar geworden. De foto markeert een mooi moment voor Levend Water. Op het moment dat de vragen rezen wat er gaande was omtrent met betrekking tot de afname van het ledenaantal, bevestigde en bemoedigde John Steele de gemeente dat zij op de goede weg zat. En hij spoorde aan om vooral bezig te zijn met de jonge generatie. Daarop haalde hij iemand van die generatie naar voren, sloeg zijn arm om haar heen en spoorde de gemeente aan om oog te hebben voor die generatie. Voormalig oudsten Dit is een nieuw onderdeel in het jaarverslag. Dit jaar is het voor het eerst dat er meer ex-oudsten zijn dan oudsten in functie. Hiermee begint ook de ervaring met voormalig oudsten toe te nemen. Deze ervaring zal worden gebruikt om ex-oudsten te helpen hun nieuwe rol te vinden. Gebouw Begin 2011 is de oude voorgevel gesloopt. Dit was de laatste sloop fase waarbij asbest sanering heeft plaats gevonden. Op de oude plaats is een nieuwe stenen voorgevel met nieuwe dubbele deur gebouwd. Deze werkzaamheden zijn allemaal nog gefinancieerd met de opbrengsten uit de wondercollecte eind mei Deze pot is met de bouw van de voorgevel op gegaan. Na het afketsen van een verbouwingshypotheek in 2010 is het plan opgesteld om gefaseerd verder te bouwen. Er zou jaarlijks 40k uit de lopende begroting worden gereserveerd voor de realisatie van een fase. Maar als gevolg een de terugval in de inkomsten, zijn er in 2011 geen extra gelden naar de verbouwing gegaan. Externe betrekkingen Equip Equip Nederland, de non-profit leiderschapstraining van John C. Maxwell, waar voorganger David Koerts in Nederland leiding aan geeft, is dit jaar niet heel actief 17

18 Christelijke Gemeente Levend Water Delft geweest. Aan het einde van het jaar is voorganger David Koerts nieuwe plannen gaan ontwikkelen voor een andere vorm van de leiderschapstraining. Andrew Wommack Ministries De parttimer voor Zorg heeft Andrew Wommack Ministries (Het is genade en geloof) geintroduceerd. De vertegenwoordiger van de Andrew Wommack Ministries in Nederland heeft kennis gemaakt met voorganger David Koerts met als gevolg dat in 2011 eenmalig een spreker verbonden aan deze bediening is komen spreken. Het lijkt er op dat er in de toekomst meer samenwerking mogelijk lijkt. Events4Christ Bij de paragraaf 'Projecten en bijzondere diensten' is te zien dat er in 2011 een regelmatige samenwerking met Events4Christ is geweest. De contacten met de organisatie achter Events4Christ, Verburg Services, zijn erg goed. Zij zijn enthousiast over de lokatie en over de flexibele samenwerking. Netwerken Levend Water is in 2010 officiëel lid geworden van de VPE. In een brief en een gesprek met de leiding van de VPE is echter uitgelegd dat het lidmaatschap in 2011 geen meerwaarde heeft gebracht. Dit heeft ook te maken met de negatieve ervaring, die de leiding van de gemeente heeft opgedaan met het AoG zendingsechtpaar uit de Verenigde Staten. De VPE heeft diverse acties uitgezet om de meerwaarde alsnog aan te tonen. Daarbij dient te worden vermeld dat Jan Sjoerd Pasterkamp als persoon heel veel voor Levend Water heeft betekend in Hij is vice-voorzitter van de VPE. Als persoon is hij niet los te zien van de VPE. Locale politiek Vanuit Levend Water zijn twee leden actief in de lokale politiek. Echtgenote van een van de oudsten-echtparen is lid van de gemeenteraad en voorganger David Koerts is actief als commissielid/niet-raadslid. Voorgangersoverleg Delft Dit jaar zijn er geen vertegenwoordigers naar het voorgangersoverleg afgevaardigd. Voorganger David Koerts is wel bij een van de twee ontbijten geweest. Bedrijf en Samenleving Bedrijf en Samenleving (B&S) brengt bedrijven die maatschappelijk betrokken willen raken en maatschappelijke organisaties samen. Voorganger David Koerts heeft zoveel matches gemaakt, dat hij niet altijd in staat is geweest om ze persoonlijk op te volgen. Levend Water Kiosk / Pelgrim Boeken en Muziek De winkel draait. Aan het einde van het jaar zijn er nog diverse werkzaamheden door voorganger David Koerts uitgevoerd. De inrichting, de locatie, het assortiment. Het is er allemaal. Nu nog de bekendheid en de omzetten. Er is dit jaar veel werk gaan zitten om de administratieve of financiële aspecten te regelen. Het huurcontract is met een jaar verlengd. 18

19 Jaarverslag 2011 Endorsements (goedkeuringen) Voorganger David Koerts is vermeld in een boek van Jan Sjoerd Pasterkamp: 'Gods verbond met Abraham.' Jan Sjoerd Pasterkamp bedankt voorganger David Koerts voor de waardevolle aanvullingen. David Koerts heeft dat als een grote eer ervaren. Financiële resultaten Vorig jaar was de financiële rapportage onbedoeld geen onderdeel van het jaarverslag. Dit jaar hebben we besloten het jaarverslag en de financiële rapportage los van elkaar te koppelen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de financiële rapportage later klaar is dan de geschreven tekst voor het jaarverslag. Er is voor gekozen om de twee rapportages/verslagen niet op elkaar te laten wachten, maar te publiceren zodra deze beschikbaar zijn. Toekomst visie In 2010 hebben is voor het eerst vrijmoedig uitgesproken om door te willen doorgroeien naar 400 vaste bezoekers/leden/betrokken mensen. Om daar te komen is het belangrijk dat er eenheid in de gemeente is. Eenheid rond de door God gegeven opdracht/missie. De storm in de gemeente heeft duidelijk gemaakt dat sommige mensen niet in eenheid konden of wilden zijn met het leiderschap van de gemeente. Hoewel het verder uitwerken van de visie en het bestuurlijke (governance) model belangrijk zijn, is het ook belangrijk dat er persoonlijke aandacht, pastorale zorg en warme momenten in de gemeente zijn. Samenvatting Levend Water heeft dit jaar de gevolgen van een snoeiproces gevoeld. Werd gedacht dat 2010 een lastig jaar was, 2011 was in veel opzichten moeilijker. Aan de ene kant omdat mensen de gemeente verlieten, aan de andere kant omdat ook niet direct duidelijk was wat er aan de hand was. Echter aan het einde van het jaar is het duidelijk geworden hoezeer God achter al deze veranderingen zat. Bij de start van de gemeente, ruim 20 jaar geleden, was er hulp nodig om de gemeente tot volwassenheid te brengen. De gemeente was toen een kleine groep jonge mensen. Twintig jaar heeft de gemeente veel hulp van met name Amerikaanse zendelingen ontvangen. Nu staat de gemeente op eigen benen, zonder hulp van enige buitenlandse organisatie of zendeling. De afgelopen jaren heeft grotendeels gestaan in het teken van het afsluiten van de fase waarin de buitenlandse hulp prominent aanwezig was. Deze periode van afsluiten, die meerdere jaren geduurd heeft, is niet makkelijk geweest. Mensen die de voorkeur gaven aan buitenlands 19

20 Christelijke Gemeente Levend Water Delft leiderschap en/of kleinschalige gemeente hebben de gemeente verlaten. Levend Water is door God getest en is net als 20 jaar geleden nog steeds bereid om God te volgen in wat Hij van de gemeente vraagt. Een aantal noemenswaardige dingen is daar een voorbeeld van: het onderwerp gemeentestructuur heeft de afgelopen decennia meerdere malen op de agenda gestaan zonder tot een gewenst resultaat te komen. Dit keer echter is de gemeentestructuur wel in lijn met de apostolische en profetische fundamenten gebracht. Levend Water is een volwassen gemeente, goed gepositioneerd en klaar om door middel van discipelschap mensen helpen om krachtig in het leven te staan, zoekende en ontdekkende wat de wil van God is. 20

21 Jaarverslag 2011 Aandachtspunten voor 2012 Voorganger 1. Uitwerken en communiceren van de visie en gemeentestructuur (uit 2011). 2. Discipelen. 3. Beleid financiën opstellen. 4. Brochures organiseren (uit 2010). 5. Training voor oudsten opzetten. Beleidsteam 1. Opstarten 2. Samen met de voorganger uitwerken en communiceren van de visie. 3. Samen met de voorganger de visie uitwerken tot doelstellingen. 4. Samen met de voorganger uitwerken en communiceren van de gemeentestructuur. 5. Uitwerken van en functioneren in rol voor het beleidsteam vanuit de gemeentestructuur. 6. Updaten van nieuwe leden procedure (uit 2010). 7. Updaten van diverse verklaringen, zoals privacy- en geloofsverklaring. 8. Opzetten ledenbeleid. Oudsten 1. Samen met de voorganger uitwerken en communiceren van de gemeentestructuur. 2. Uitwerken van en functioneren in nieuwe rol voor oudsten vanuit de gemeentestructuur. 3. Uitwerken communicatie met gemeente over onderzochte onderwerpen. 4. Bijdragen en verhogen van de 'warmte' van de gemeente. 5. Delen in de zaal adopteren om verhogen 'warmte' in de diensten in praktijk omzetten. Dagelijkse leiding (Geaccepteerd 6 januari 2012) 1. Organisatie diensten, kinderwerk, conform nieuwe opzet, implementeren. 2. Organiseren van: Zendingsconferentie, Worship Institute, Conferentie met Jim Shaw, LW activiteiten rond Jim Shaw, Goede Vrijdagdienst en Oude Jaarsdienst. 3. Missions trips vanuit zendingsweekend 2011 organiseren. 4. Voorbereiding zendingsactiviteiten 2013, zoals voorstel van Ministry Partners en inventarisatie zendingsprojecten. 5. Implementeren van nieuwe leden procedure (uit 2010). 6. Bijdragen en mede-organiseren van aanraakmomenten. 7. Website nieuws en events-content organiseren. 21

Levend Water Nieuws. Beëindigen stichting Levende Stenen

Levend Water Nieuws. Beëindigen stichting Levende Stenen Levend Water Nieuws Beëindigen stichting Levende Stenen november 2014 Dit is een brief aan Levend Water leiders, leden en betrokken waarin wordt uitgelegd dat stichting Levende Stenen wordt beëindigd.

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Projectverslag Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen Kenia, April 2016 Het project

Projectverslag Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen Kenia, April 2016 Het project Projectverslag Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen Kenia, April 2016 Het project Het project vond plaats op verschillende plekken in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Door onze lokale partner Simon Kerandi

Nadere informatie

Workshop. Inventaris van Bijbelstudiematerialen. Peter Bordon

Workshop. Inventaris van Bijbelstudiematerialen. Peter Bordon Workshop Inventaris van Bijbelstudiematerialen Peter Bordon Conferentie De Kerk Binnenste Buiten OM Zaventem 20 april 2013 Pre-evangelisatie Startstudies (volw. / tieners) Doopstudie Lidmaatschap Nazorgstudies

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz.

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz. Projectplan SAmen 1 Inhoudsopgave: Bijbelsmandaat blz. 03 Visie van SAmen blz. 04 Missie van SAmen blz. 04 Toetsvraag van SAmen blz. 04 Strategisch plan van SAmen blz. 05 Waarde van SAmen blz. 07 Structuur

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Jaarplan Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Gezinsdienst 3 januari Jaarplan In het meerjarenplan -2020 hebben we onze missie als volgt verwoord: - God liefhebben en elkaar liefhebben

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

visiedocument en meerjarenplan periode

visiedocument en meerjarenplan periode Groei geeft LEVEN! visiedocument en meerjarenplan periode 2016-2018 September 2016 Colofon Organisatiegegevens Organisatie: Activiteiten: Evangelisatie en kerkplanting onder Turkstaligen Vestiging: Rotterdam

Nadere informatie

Connectgroepen. Inhoudsopgave

Connectgroepen. Inhoudsopgave Connectgroepen 2012 Inhoudsopgave Connectgroepen, het Nieuwtestamentisch offer in de praktijk... 2 Welkom bij Levend Water 2.0... 2 Doel van connectgroepen... 3 Algemeen... 3 Priesterschap van alle gelovigen...

Nadere informatie

To know, grow and go

To know, grow and go 1 Vanaf september 2017 start het nieuwe jeugdwerk in Mozaiek0318. Een nieuwe vorm waarin er ruimte is om het snel groeiende aantal tieners en jongeren op te vangen. En hen een plek te geven waar ze zich

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten Een studie van Erik Smith Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van huidige situatie

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

La vita è bella! Het leven is mooi

La vita è bella! Het leven is mooi La vita è bella! Het leven is mooi Hier zien jullie een aantal foto s van vrienden en activiteiten die ik met vrienden heb gedaan. Links bovenin: Bezoeken van een AS Roma voetbalwedstrijd met collega s

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus,

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus, 1 Preek over 1 Korintiërs 12:31 Geliefden in Christus, Lesgeven is een talent. Elke dag bezig zijn met kleuters die je onder controle moet zien te houden, dat lijkt me een hele klus. Lesgeven is een talent.

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 www.maf.nl/baarssen Nieuwsbrief nr. 1 April 2013 BESTE

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016 Nieuwsbrief juli 2016 Inleiding In deze nieuwsbrief blikken we terug op drie projecten. Twee in Afrika en één in Europa. Zullen we iets vertellen over onze nieuwe ontwikkelingen en over de KingdomIT Box.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017 Een aantal belangrijke Theologische Kaders Deel #2 Philip Nunn De Bron 30 april 2017 1 Kaders? 2 A. Gemeentestructuur en dynamiek B. Geestelijke werkelijkheid C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit D. Financiën

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

vanuit Berea Amsterdam in. Dit is voor ons team een stuk ( zeer opbouwende) outreach en in feite is dat waar God ons ook voor roept.

vanuit Berea Amsterdam in. Dit is voor ons team een stuk ( zeer opbouwende) outreach en in feite is dat waar God ons ook voor roept. De laatste infobrief die wij uitgegeven hebben was van oktober 2013. Inmiddels leven we alweer in april 2014 en de lente lijkt al vroeg te komen dit jaar. In de vorige nieuwsbrief hebben we al gezegd dat

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 2 (NBG) Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen

Nadere informatie

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Als je zijn of haar foto ziet, zijn of haar stem weer hoort, dan kan het je ziel diep beroeren, je diep raken, zelfs jaren

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Terug naar de essentie

Terug naar de essentie DE GEMEENTE ALS BEWEGING Terug naar de essentie Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

Kerygma Nederland. Stichting. Ontstaan en principes van Kerygma. Voorthuizen November 2005

Kerygma Nederland. Stichting. Ontstaan en principes van Kerygma. Voorthuizen November 2005 Stichting Kerygma Nederland Ontstaan en principes van Kerygma Voorthuizen November 2005 Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel.0342-475048 Fax. 0342-474826 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Conferenties en andere avonden Evangelisatie

Conferenties en andere avonden Evangelisatie Even een update van Jacco en Nympha & family. Onder family verstaan we natuurlijk onze kids, maar we merken de laatste tijd dat ook ons team en verschillende vrienden echt geschenken van God zijn. We zitten

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

FAMILY SEMINAR ADULLAM MINISTRIES. ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 BIBLE TRAINERS. in samenwerking met

FAMILY SEMINAR ADULLAM MINISTRIES. ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 BIBLE TRAINERS. in samenwerking met FAMILY SEMINAR ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 ADULLAM MINISTRIES in samenwerking met BIBLE TRAINERS Inleiding Een familie is een groep mensen die bestemd zijn om samen te leven, niet alleen

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie