DE DIGITALE MARSKRAAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE DIGITALE MARSKRAAM"

Transcriptie

1 o.b.s. De Marskramer Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen Tel DE DIGITALE MARSKRAAM digitaal informatieblad van o.b.s. De Marskramer 28ste jaargang nr. 518 donderdag 30 april 2015 Agenda donderdag 30 april Groepen 6 naar Peter en de Wolf in Tynaarlo De Digitale Marskraam nr. 518 vrijdag 1 mei Groep 7a Les over Vrijheid maandag 4 tot en met vrijdag 15 mei MEIVAKANTIE zondag 10 mei Moederdag dinsdag 19 mei Spreekavond 9 woensdag 20 mei uur OR-vergadering vrijdag 22 mei Sportdag groepen 7 maandag 25 mei 2 e Pinksterdag dinsdag 26 mei Schoolkamp groepen 6a woensdag 27 mei Schoolkamp groepen 6a en 6b donderdag 28 mei Schoolkamp groep 6b en 6c Reservedatum sportdag groepen 4 De Digitale Marskraam nr uur MR-vergadering Van de directie The Leader in Me Training van het team dit schooljaar voltooid De implementatietraining van het schoolteam voor The Leader in Me is op de laatste trainingsdag op 8 april voor dit schooljaar voltooid. Onder leiding van trainer Cor Verbeek van het CPS hebben we The 7 Habits of Highly Effective People leren kennen en er een aantal studie-woensdagmiddagen mee geoefend. Zo hebben we ervaren wat van ons verwacht wordt om zelf deze gewoonten na te leven en welk effect dat op je heeft. We ontdekten hoe we de kinderen kunnen leren om zich dit gedrag eigen te maken en ook hoe we dit in de praktijk van onze dagelijkse lessen kunnen benutten. Vaak stelden we vast dat het helemaal geen spectaculaire nieuwe dingen zijn. Het is meestal welbewust gebruik maken van gedrag dat je onbewust al in mindere of meerdere mate al toepaste. Nu kun je het welbewust gebruiken als middel om meer effectief te zijn in lesgeven en overdragen van de 7 Gewoonten. Inmiddels zijn we begonnen de eerste stapjes te zetten met het in de praktijk brengen van de 7 Gewoonten. Een groep teamleden vormt nu het Inspiratieteam. Zij bewaken en begeleiden het proces van uitvoering en verwerkelijking van The Leader in Me, van het gebruik maken van de 7 Gewoonten op De Marskramer. We gaan op deze manier verder met het (leren) dragen van verantwoordelijkheid, het nemen van initiatieven met creativiteit, met een doel voor ogen waar we in goede samenwerking met elkaar naar toe willen werken. Het is een proces dat niet even in korte tijd te realiseren is. We zullen er langere tijd aan werken en steeds beter in willen worden om ons motto: Kansrijk op weg waar te maken.

2 Halen en brengen van kinderen Even uw aandacht. Bij het halen en brengen van de kinderen is het erg druk op de parkeerplaats. Iedereen wil zijn auto even kwijt. Hiervoor wordt soms de invalidenparkeerplaats gebruikt. Het verzoek en advies is om, ook maar voor eventjes, hier geen gebruik van te maken. Onze informatie is dat de wijkagent op de hoogte is gesteld. De boetes zijn hoog. Tevredenheidspeiling Eerder dit jaar heeft de Marskramer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. Aan deze peiling hebben 184 van de 351 ouders deelgenomen. Dit is een percentage van 52%. Deze 184 ouders hebben de peiling voor 251 leerlingen ingevuld. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de school beoordelen. Het gemiddelde rapportcijfer is De onderstaande aspecten zijn beoordeeld. (deze zijn uit het rapport overgenomen). Naast de punten waarover ouders tevreden zijn staan ook de punten vermeld waarover men minder tevreden is. Schoolgebouw en omgeving Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Sfeer en inrichting schoolgebouw' (96% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Uiterlijk van het gebouw' (96%) en 'Veiligheid op het plein' (88%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Veiligheid op weg naar school' (32%), 'Speelmogelijkheden op het plein' (22%) en 'Hygiëne en netheid binnen de school' (17%). Begeleiding en sfeer Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de leerlingen' (94% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Aandacht voor normen en waarden' (91%) en 'Sfeer in de klas' (89%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor pestgedrag' (21%) en 'Begeleiding leerlingen met problemen' (18%). Kennis- en persoonlijke ontwikkeling Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor gymnastiek' (92% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Aandacht voor taal' (91%), 'Aandacht voor uitstapjes en excursies' (91%) en 'Aandacht voor rekenen' (90%). Schooltijden, regels, rust en orde Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Duidelijkheid van de schoolregels' (96% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Rust en orde op school' (92%) en 'Huidige schooltijden' (88%). Leerkracht en contact met de school Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Vakbekwaamheid leerkracht' (94% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Inzet en motivatie leerkracht' (93%) en 'Mate waarin leerkracht naar ouders luistert' (89%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Informatievoorziening over het kind' (17%). Schoolplein Naast de oudertevredenheidspeiling is ook een enquête gehouden onder de kinderen van de groepen 6 tot en met 8. Een belangrijk aandachtspunt voor zowel ouders als leerlingen is het schoolplein. In de groepen is met de kinderen gesproken over hoe hun ideale schoolplein er uit moet zien. Het inspiratieteam beweegomgeving is hiermee aan de slag gegaan en er is een eerste ontwerp gemaakt. In de volgende digitale Marskraam gaan we uitgebreid in op het schoolplein. Schooltijden In de tevredenheidspeiling zijn een aantal extra vragen opgenomen over de schooltijden. 88% van de 184 ouders, die de enquête ingevuld hebben, is tevreden over de lengte van de middagpauze, 8 % is hier ontevreden over. 41 % geeft aan het waardevol te vinden als de school overgaat op een continurooster, 38 % vindt dit niet waardevol. De MR heeft aangegeven het zinvol te vinden om ten aanzien van de schooltijden een peiling onder ouders te houden. Dit is gepland in de eerste helft van het schooljaar Wijziging van gegevens in MSI (MijnSchoolInfo) en de schooladministratie Synchronisatie van gegevens nog beperkt De synchronisatie van gegevens tussen MSI en ESIS (onze school administratie software) is nog lang niet volledig. De ontwikkelaars van beide bedrijven werken er voortdurend aan dat er steeds meer data uitgewisseld kunnen en mogen worden binnen de daarvoor geldende privacy wetgeving. Op dit moment zijn de gegevens uit ESIS leidend. Dat had onlangs tot gevolg dat, wanneer het adres dat in ESIS geregistreerd staat als zijnde het mailadres waar MSI aan gekoppeld is (dat is ooit aan ons opgegeven door de gebruiker van het account), anders is dan het mailadres in MSI, het MSI-account uitgeschakeld werd. Dit gebeurde wanneer er in het MSI-account een nieuw (ander) mailadres ingevoerd is zonder dit bij de administratie op school door te geven. In ESIS is dat nieuwe mailadres dan niet aanwezig. Een volgende stap in het meer volledig synchroniseren is nu gezet: wijziging van het mailadres in MSI behoort nu

3 ertoe te leiden dat deze meest recente wijziging overgenomen wordt in ESIS! Zo moeten communicatieproblemen na nu niet meer kunnen voorkomen door dit soort wijzigingen. Dit doet ons wel even weer alert zijn op het actueel houden van de gegevens in onze eigen administratie. Wanneer u wijzigingen heeft zoals een adreswijziging, gebruik van een ander (mobiel) telefoonnummer, mailadres e.d. vragen wij dit ook op school te melden, òf direct bij Anneke Zylstra die deze administratie verzorgt of via de leerkracht van uw kind. Van het team Afscheid juf Gea In november hebben we feest gevierd omdat ik 40 jaar juf was. Een mijlpaal maar ook een moment om vooruit te kijken. Voor mij is het tijd voor verandering, tijd voor wat nieuws en daarom ga ik stoppen. Ik ga gebruik maken van mijn keuzepensioen met ingang van 1 mei Dus is dit mijn laatste schooljaar, mijn laatste groep 3. Ik ga straks de kinderen, ouders en het lesgeven vreselijk missen, want juf zijn geeft voldoening en is elke dag anders en boeiend. Toch is er ook bij mij de wens om meer tijd te hebben voor mijn familie, vrienden, de tuin, voor reizen, voor hobby en nog veel meer. Met vriendelijke groet, Gea Geertsema Pestweek Van 13 t/m 17 april stond het thema Pesten centraal bij ons op school. In elke groep werd er op velerlei wijze aandacht besteed aan dit thema. Bij ons in de groep hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat is plagen en wanneer gaat plagen over in pesten. We hebben een lijst op het bord gehangen met positief en negatief gedrag. Aangedragen door de kinderen. Hierdoor kregen ze inzicht in gewenst en ongewenst gedrag. Om hun eigenwaarde te vergroten mochten ze 5 dingen benoemen van zich zelf waar ze goed in waren (trots op zijn). We hebben envelopjes gevouwen en achter op de stoel gehangen. Daarna mochten ze en briefje met een naam van een klasgenootje trekken en over die jongen/meisje iets aardigs schrijven. Deze werd in de enveloppe " bezorgd " en later aan elkaar voorgelezen. De complimentenbal is geïntroduceerd. Elke dag legt de leerkracht de bal bij een kind in het vak. Dit kind mag gedurende de hele dag aan alle kinderen van de klas complimenten uitdelen. Aan het eind van de dag mag de groep raden wie de bal in zijn bezit heeft gehad. Natuurlijk hebben we ook groepswerkjes gemaakt, want samen werken is leuker dan alleen! Donderdag 16 april hebben Tom en Babet aan geïnteresseerde medeleerlingen, ouders en grootouders uitleg gegeven over wat wij (groep 3c) hadden geleerd over Pesten. Zij deden dat met veel enthousiasme. Wij willen als groep een steentje bij te dragen aan een positieve klimaat op de Marskramer. Juf Ina Bok, groep 3c. Bijna 4000 suikerbroodjes voor het nieuwe schoolplein Een leuker plein, dat is de wens van heel veel kinderen. Dat we aan die wens willen voldoen was al snel duidelijk. We willen graag een plein dat uitdaagt, aantrekkelijk is en stimuleert tot bewegen. Maar zo n nieuw plein kost veel geld en dus moeten er manieren verzonnen worden om daar aan te komen. De suikerbroden actie is de eerste van een aantal verschillende acties waarmee we geld willen inzamelen. We hoopten op een goede verkoop en zijn dan ook heel erg blij met dit geweldige aantal! Bijna 4000 broodjes zijn heel wat karren vol en die stonden donderdag 23 april vers gebakken in het speellokaal. Kinderen hielpen mee met het verspreiden over de klassen en al snel rook het heerlijk zoet in de school. Deze och-

4 tend kwam Bakker Fleddérus de beste Oranje suikerbrood verkopers van school verrassen met een prijs. De hoofdprijs was voor groep 6C van meester Geert Jan en juf Karla. Deze kinderen verkochten als groep de allermeeste suikerbroden van de héle school! De klas mag daarom naar zijn bakkerij komen om te kijken, maar ook een keer zelf het bakkers vak te beoefenen: zelf koekjes bakken en taartjes maken. Al dat zelfgemaakte lekkers mag vervolgens ook nog eens mee naar huis. Ook werden de 3 beste verkopers van de onderbouw en de 3 beste van de bovenbouw verrast door de bakker. Zij kregen allemaal een lekkere taart, en cadeaubonnen die ze zelf kunnen besteden. Leuke prijzen en een lekkere actie met een prachtig resultaat, wij zijn er blij mee! Van de MR Nieuws uit de MR Bij onze vergadering in maart hebben we voor het eerst een belangstellende ouder mogen verwelkomen. Onze bijeenkomsten zijn openbaar, dus zijn ouders die geïnteresseerd zijn in wat er zoal besproken wordt in de MR van harte welkom. Deze keer hebben we het gehad over de nieuwe regelgeving voor de omvang van een MR. Door het dalende leerlingenaantal krimpt de geleding van ouders en teamleden naar 4 per geleding. Het dalende leerlingenaantal gaat er ook voor zorgen dat er zorgvuldig naar de samenstelling van de groepen gekeken gaat worden. De school gaat werken met The Leader in Me, het ICO gaat de leerkrachten en groepen daarbij begeleiden. Op 28 mei is de volgende vergadering van de Medezeggenschapsraad. Gretha Dollekamp, teamgeleding MR. Van de OR Commissie Cultuur OPROEP!! Regisseur (m/v) gezocht!! Jaarlijks verzorgen een aantal ouders en leerkrachten van Obs. De Marskramer de toneeluitvoering voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van onze school. Hierbij worden ze bijgestaan & gecoacht door een tweetal regisseurs. Wij zijn voor het nieuwe schooljaar (en hopelijk de jaren daarna!) nog op zoek naar één regisseur (m/v). Ben jij degene die altijd al heeft willen regisseren, of misschien regisseer je al, en ben jij vanaf a.s. oktober t/m februari 2016 twee uur op de maandagavond beschikbaar en lijkt het je leuk om ons toneelstuk, tezamen met de andere regisseur, uit te voeren/te begeleiden/te coachen, neem dan contact op met Commissie Cultuur: Wendy de Gunst / Tina Scheepstra, telefoon Wendy de Gunst / Tina Scheepstra Commissie Cultuur Bijzondere activiteiten Kiss & Ride We gingen op donderdag naar een theatervoorstelling!!! Over verkeer en veiligheid. Ze deden alles fout. En het was heel leerzaam. Er waren twee meiden die waren oma. Dat was heel grappig! Ze hadden het over zebrapaden, bijna alles ging over zebra s. Een paar kinderen mochten meedoen, niet iedereen maar ja het was wel leuk. Tygo Drubbel en Selien Prins, groep 5c. Midweekshow van groep 6c Jullie Midweekshow was echt perfect en superleuk! Jullie begonnen met een leuk dansje en het was super grappig en leuk. De clowns waren gek sowieso het meisje en de jongen een beetje. Maar de quiz was helemaal leuk. De vragen waren wel heel erg makkelijk, want wij wisten het antwoord al in een paar seconden. De liedjes waren leuk. De goochelaars waren ook heel goed. De trucs wisten wij helemaal niet!!! Ze waren mooi, leuk en grappig gekleed! Jullie hoefden bijna niet na te denken. En aan het eind nog een leuk liedje. Marit Hut en Ilyana Krauts, groep 5b Anti pest week Maandag maakten we een verslag over hoe je eigenlijk in elkaar zit. En we maakten briefjes, en daarop schreven we

5 dingen over pesten en plagen. Dinsdag maakten we onze gezichten na, dat is een soort teken dat je je aan de regel houdt. Donderdag was de inloopmiddag. Er kwamen allemaal mensen om te kijken wat je in de klas had gemaakt. We hadden de gezichten laten zien en de briefjes en de verslagen en de boom van de 7 gewoonten. Ook hebben we met de hele klas een lied gezongen: Hou eens op met dat gepest en daarna een gedicht voorgelezen. Renske Nicolaï en Sophie Prins, groep 5c. De week van het pesten Wij hebben verschillende dingen gedaan zoals collages en strips. En we hebben mind maps gemaakt om elkaar beter te leren kennen. We werken ook met de boom van de zeven gewoontes en Andy en Daniël uit groep 7a hebben een lied over pesten geschreven. We moesten een vragenlijst invullen, omdat juf ons dan beter kan leren kennen. We werken nu met potjes waar je kraaltjes en knikkers in mag doen als je vond dat je iets goed had gedaan met de boom van de zeven gewoontes. Op donderdag middag mochten een paar kinderen een rondleiding geven vanaf uur tot uur in de klas over de dingen die we hadden gemaakt. We hebben ook met whatsapp gewerkt, met wat je niet moet doen op whatsapp en wat je juist wel moet doen op whatsapp. We hebben rondjes gemaakt waarin je zegt wanneer je proactief was en wanneer je proactiever kon zijn. Elke klas heeft een poster gekregen waar op staat dat je tegen pesten moet zijn. En dat is onze klas ook!!!!!! Lieke Hut en Tim Dijkema, groep 7a. Samenstelling Redactie: Anneke Zylstra, Harmen de Vries. Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op vrijdag 22 mei voor 12 uur inleveren via aan het redactieadres, voorzien van uw naam. adres:

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

1 Tevredenheidspeilingen

1 Tevredenheidspeilingen Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl jaargang 6 vrijdag 3 oktober 2014 Agenda 6 oktober GMR 8 november Oud papier 11 oktober Oud papier 17 november GMR vergadering 13 t/m 19 oktober Herfstvakantie 19 november Luizencontrole

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Seizoensluiting J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Nieuws uit de groepen Groep 1-2A De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema eten. We hebben geleerd wat gezond en ongezond

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt..

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt.. De Koning komt! De Koning komt.. Sing in Maandag hadden we voor het eerst een Sing in. Het was mooi om met elkaar liederen te herhalen die we geleerd hebben over het thema : De Koning komt. Algemeen Algemeen:

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg.

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Missie: We zijn een veilige school waar je door middel van goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen.

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s), obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 19 6 februari 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), CITO normering

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Pieter Brueghelschool

Nieuwsbrief 3 Pieter Brueghelschool Agenda 27 september Speelgoedochtend kleuters 2 oktober Start Kinderboekenweek 4 oktober Podium groep 1/2 en 3 10 oktober Jaarvergadering OR 12-20 oktober Herfstvakantie Week 43 Luizencontrole 30 oktober

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Deze zomer weer VakantieBieb

Deze zomer weer VakantieBieb Basisschool t Ge j Nieuwsbrief Oosthof 1 Kloosterzande Nr. 6 juli 2014 Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van basisschool t Ge j. Naast deze nieuwsbrief trachten we u met behulp van een wekelijkse korte

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie