Eigen eiland. laat de leerlingen zelf een begrippenlijstje maken met woorden die ze tegenkomen en niet kennen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen eiland. laat de leerlingen zelf een begrippenlijstje maken met woorden die ze tegenkomen en niet kennen."

Transcriptie

1 7 en 8 Verhalend ontwerp Doelen Begrippen Materialen Duur De leerlingen: passen alle opgedane kennis van de afgelopen jaren toe op hun eigen duurzaam te ontwikkelen eiland. denken na over duurzame omgang met energie, water, natuur, voeding, vervoer en eventueel afval en recreatie. leven zich in in de belangen van verschillende belanghebbenden in het waddengebied, met betrekking tot duurzaamheid. Werken samen, overleggen en staan open voor elkaars argumenten om een gezamenlijk doel te bereiken. laat de leerlingen zelf een begrippenlijstje maken met woorden die ze tegenkomen en niet kennen. Brief van Texelse Thijs of brief Texelse Tim met folder. Kopieerblad 1 en 2. Optioneel. Minimaal 8 lessen van 60 minuten + huiswerk. Inleiding (20 minuten) Maak een keuze uit de twee brieven: van oud-leerling Texelse Thijs of Texelse Tim die een folder van een prijsvraag opstuurt. Lees samen de brief en/of folder: Brief van Texelse Thijs: Beste leerlingen, Mijn naam is Thijs, vroeger werd ik ook wel Texelse Thijs genoemd. Ik ben de grootvader van Texelse Tim, die jullie wel kennen. Zo n 70 jaar geleden zat ik ook op jullie school. Nu heb ik iets heel bijzonders voor jullie: een Waddeneiland. Ik heb het Inventio genoemd. Het ligt ergens op de grens van Duitsland en Nederland. Ik heb altijd de droom gehad om van Inventio een compleet duurzaam eiland te maken. Helaas, ik ben oud en dat gaat mij niet meer lukken. Jullie mogen het als klas hebben maar.. jullie krijgen het pas als je een goed plan hebt bedacht om het in te richten. Het moet helemaal duurzaam zijn. Hierbij geef ik jullie een kaartje hoe het eiland er ongeveer uitziet. Op dit moment is het nog puur natuur, onbewoond en nog niet door mensen bewerkt. Dit kaartje kun je ook gebruiken om het eiland in te richten. Natuurlijk mogen jullie er ook een eigen nieuwe naam aan geven. Veel succes ermee. Groet T.Thijs. 1

2 Brief van Texelse Tim: He hoi, Hier weer eens een berichtje van Texelse Tim. Gisteren vond ik deze folder in mijn brievenbus. Het lijkt mij hartstikke leuk om een Waddeneiland te winnen, maar wat moet ik in mijn eentje met een onbewoond Waddeneiland? Ik dacht meteen aan jullie want jullie weten natuurlijk heel veel van duurzaamheid. Ik hoop dat jullie mee gaan doen. Succes! Gr. TxT Uiteraard moet je van tevoren aangeven dat het fantasie is en een verhaal, maar is het niet leuk en uitdagend om mee te gaan in die fantasie en het verhaal? Alternatief De leerlingen kunnen ook helemaal hun eigen eiland ontwerpen en verder ontwikkelen. Dat kost minstens een les meer maar is wel leuk. Een nadeel kan zijn dat leerlingen de natuur volledig naar hun hand zetten en zich niet hoeven aan te passen aan de natuurlijke situatie. Kern (7 á 8 lessen)) Gedurende een aantal lessen (eigenlijk zelf te bepalen, maar hieronder is uitgegaan van zeven á acht lessen) kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan het ontwikkelen van Inventio. In les 3 en 5 gebeurt er iets waardoor de klas als groep bepaalde beslissingen moet nemen. 2

3 In les 6 krijgen ze de kans om met experts te overleggen. Les 1 en 2 Vraag de leerlingen waar je allemaal aan moet denken om een eiland duurzaam te maken. Schrijf het op het bord, inventariseer en categoriseer. Uiteindelijk is het waarschijnlijk in te delen in een paar thema s: Energie Natuur Water Voedsel Vervoer Eventueel afval en recreatie Vervolgens worden de verschillende thema s kort klassikaal behandeld. Bespreek welke vragen moeten worden beantwoord om het eiland op dit aspect duurzaam te krijgen. Deze vragen worden opgeschreven. Voorbeelden van vragen per thema: Energie: Heeft het eiland een eigen energievoorziening, of niet? Is het eiland onafhankelijk van energie van de overkant? (Als leerkracht kun je ook bepalen of dat wel of niet zo moet zijn.) Welke alternatieve energiebronnen wil je gebruiken: wind, zon of water? Hoeveel energie kun je opwekken, voor hoeveel mensen? Wat is mooi, wat is storend? Hoe wordt verwarming geregeld? Natuur: Welke landschappen vind je belangrijk? Welke wil je behouden? Met welke redenen? Hoe ga je de natuur beheren? Ga je gebieden afsluiten? Waar mogen wel mensen komen en waar niet? Welke dieren en planten ga je beschermen? Water: Hoe kom je aan drinkwater? Wat doe je met afvalwater? Riolering of alternatieve vormen van WC s? Hoe ga je om met zout water? Hoe ga je om met zoet water? En brak water? Voedsel: Welke producten haal je van de overkant, of geen enkel? Hoeveel oppervlakte heb je nodig om te kunnen verbouwen voor hoeveel mensen? Wat ga je verbouwen? Kies je voor vee? 3

4 Vervoer: Hoe wordt het vervoer zo duurzaam mogelijk? Wat voor vervoer willen jullie, op het eiland en naar het eiland? Komen er havens? Afval: Wat doen jullie met het afval? Doen jullie aan afvalscheiding? Wordt het afval verwerkt op het eiland zelf, of aan de overkant? Recreatie: Wat voor overnachtingsmogelijkheden willen jullie? Waar komen de overnachtingsmogelijkheden? Welke recreatievoorzieningen komen er nog meer? Hoeveel mensen kunnen er op het eiland tegelijk overnachten? Na het opstellen van de vragen zijn er organisatorisch twee mogelijkheden: A. Met de hele klas wordt één eiland ingericht. De leerlingen worden verdeeld in groepjes en elk groepje richt zich op één van de thema s. B. De leerlingen worden verdeeld in groepjes en elk groepje ontwikkelt zijn eigen eiland. Binnen het groepje moeten de thema s dan weer verdeeld worden. Dit levert waarschijnlijk minder diepgang op maar misschien wel meer binding met het eigen eiland. Laat de groepjes onderling heel duidelijk taken verdelen. Er moet een voorzitter zijn en er moet iemand zijn die de afspraken opschrijft. Verder moeten de taken logisch verdeeld worden. Wanneer de taken verdeeld zijn proberen de leerlingen de opgestelde vragen te beantwoorden. Ze bedenk hoe ze dit op het eiland zouden willen realiseren en hoe ze de beschikbare ruimte willen gebruiken. Waar komt wat, in het ideale geval? Geef de leerlingen voldoende plattegronden van kopieerblad 1 om het eiland in te richten. In les 3 worden de plannen op elkaar afgestemd. Les 3 Doel De leerlingen zijn zich bewust van verschillende belangen die spelen bij het inrichten van een land. Ze luisteren naar elkaar en komen tot gezamenlijke oplossingen. In het geval dat de hele klas met één eiland bezig is, worden alle groepen bij elkaar geroepen. Er volgt een klassikale uitwisseling. In het geval dat elk groepje een eiland ontwerpt, krijgt elk groepje een oproep voor een uitwisseling van ideeën binnen het groepje. Het is tijd voor een vergadering over de tussenstand met bijvoorbeeld de volgende vragen: Wie heeft wat en waar nodig op het eiland? Welk stuk land? 4

5 Hoeveel oppervlakte? Wat voor soort grond? Waar gaan we wonen? Kom tot een gezamenlijke indeling van het eiland. Wanneer klassikaal aan één eiland wordt gewerkt kan dit door het eiland op het digitale schoolbord te projecteren en de indeling in te tekenen op de kaart. Zorg ervoor dat uiteindelijk elke leerling/elk groepje dezelfde indeling op papier heeft. Les 4 De leerlingen kunnen op basis van de verschillenden belangen verder met het ontwikkelen van het eiland. Doelen Les 5 De leerlingen zijn zich ervan bewust dat onderstromingen een reëel gevaar zijn in Nederland en op de Waddeneilanden. weten wat de gevolgen kunnen zijn voor mens (wonen, landbouw enz.) en natuur. weten dat je daar op verschillende manieren mee om kan gaan: hogere duinen en dijken, of plekken aanwijzen waar het regelmatig overstromen mag. Materiaal Kopieerblad 2 Inleiding Kern Er is een heftige storm geweest op het eiland. Een groot gedeelte van het eiland is ondergelopen, er is een stuk duin weggeslagen, etc. Laat het kaartje zien. Wat doen we ermee? Wat zijn de gevolgen voor de plannen tot nu toe? Willen we dat voorkomen? Laten we het op zijn beloop? Waar wel en waar niet? Wat is het effect op waterhuishouding, natuur, voedselvoorziening etc? Kom tot een gezamenlijke conclusie en laat de leerlingen hun plannen hierop aanpassen. Doel Les 6 De leerlingen: kunnen voorbereid in gesprek gaan met experts en gerichte vragen stellen om meer informatie te krijgen. Vooraf Neem contact op met organisaties (bijvoorbeeld: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Texel Energie, Frank Gorter van de Scholleboe, Stichting Duurzaam Texel, Stichting Boerenklasse, de VVV, of de gemeente) om een afspraak te maken voor de leerlingen, of laat de leerlingen zelf contact opnemen. 5

6 Inleiding Kern Vertel dat er mensen op Texel zijn die goed kunnen helpen bij het meedenken over het duurzaam maken van het eiland. De leerlingen krijgen de kans om een expert te bezoeken of op bezoek te krijgen. Met hun problemen, vragen, etc., kunnen ze bij deze experts terecht en deze kunnen ook weer meer uitleggen/rondleiden etc. Help de leerlingen op weg met het bedenken van vragen en laat de leerlingen hun bezoek goed voorbereiden. Les 7 De leerlingen kunnen op basis van de verschillenden belangen verder met het ontwikkelen van het eiland. Les 8 Als afsluiting van de lessenserie presenteren de leerlingen hun plannen. Er volgt een discussie over gezamenlijke belangen en tegenstrijdige belangen. In het geval de klas aan één gezamenlijk eiland werkt, worden de plannen samengevoegd tot één plan. Laat de leerlingen het plan voor het eiland presenteren in de vorm van een maquette, plattegrond, etc. Afsluitende slotvraag Wat van deze plannen is bruikbaar op Texel? Eventueel kan de stap gemaakt worden van de mooie plannen en de ideale situatie, naar het eigen leven van de leerlingen, door de ecologische voetafdruk bepalen. Vergelijk dit eventueel met vorig jaar. Gebruik de website: Extra Activiteiten: Op Inventio wordt een zonnecel-autootjes race gehouden. Zie De watergroep kan in de watertafel uitproberen hoe ze het land het best kunnen beschermen. De energiegroep doet proefjes met watermolens, windmolens, zonnepanelen, etc. De natuurgroep maakt een kijkdoos van één van de natuurlandschappen van het eiland. Hierbij maken ze zoveel mogelijk gebruik van echt natuurlijk materiaal. De vervoergroep ontwerpt duurzame vervoersmiddelen, zoals zeilboten, zeilwagens, paardenwagens, zonnecelauto s, trapauto s, etc. De voedselgroep kan proefjes doen met tuinkers op zand en tuinkers op tuinaarde, waar groeien dingen het best. En zo ook met zout water, zoet water, slootwater, kraanwater, vervuild water, etc. De afvalgroep onderzoekt welke materialen snel afbreken en welke niet. Dit kan door een bak met vochtige aarde te nemen en hier 6

7 verschillende voorwerpen in te stoppen, bijvoorbeeld: klokhuis, stukje papier, stukje karton, stukje brood, stukje plastic, stukje metaal, etc. Kijk na een week en daarna nog regelmatig. De recreatiegroep maakt een fotocollage, of folder, van duurzame recreatievoorzieningen die het eiland aantrekkelijk moeten maken. Op staat ook een helder filmpje over voetaf druk. Dit is in het (helder) Amerikaans/engels en ook bruikbaar in een Engels lesje. Wel nog wat kijkvragen bij stellen. Variaties: Richt je eigen duingebied in. Lesmateriaal: Samenhangend materiaal over bedreigde dieren, bewust winkelen en meer: Sara s wereld. Meer informatie op Praxis bulletin, januari 2010, no.5 op=op, onderdeel winst. 7

8 Beste leerlingen, Mijn naam is Thijs, vroeger werd ik ook wel Texelse Thijs genoemd. Ik ben de grootvader van Texelse Tim, die jullie wel kennen. Zo n 70 jaar geleden zat ik ook op jullie school. Nu heb ik iets heel bijzonders voor jullie: een Waddeneiland. Ik heb het Inventio genoemd. Het ligt ergens op de grens van Duitsland en Nederland. Ik heb altijd de droom gehad om van Inventio een compleet duurzaam eiland te maken. Helaas, ik ben oud en dat gaat mij niet meer lukken. Jullie mogen het als klas hebben maar.. jullie krijgen het pas als je een goed plan hebt bedacht om het in te richten. Het moet helemaal duurzaam zijn. Hierbij geef ik jullie een kaartje hoe het eiland er ongeveer uitziet. Op dit moment is het nog puur natuur, onbewoond en nog niet door mensen bewerkt. Dit kaartje kun je ook gebruiken om het eiland in te richten. Natuurlijk mogen jullie er ook een eigen nieuwe naam aan geven. Veel succes ermee. Groet T.Thijs.

9 He hoi, Hier weer eens een berichtje van Texelse Tim. Gisteren vond ik deze folder in mijn brievenbus. Het lijkt mij hartstikke leuk om een Waddeneiland te winnen, maar wat moet ik in mijn eentje met een onbewoond Waddeneiland? Ik dacht meteen aan jullie want jullie weten natuurlijk heel veel van duurzaamheid. Ik hoop dat julie mee gaan doen. Succes! Gr. TxT

10 Win een Waddeneiland! Inventio: puur natuur, onbewoond en nog niet door mensen bewerkt. Bedenk het beste plan om dit eiland zo duurzaam mogelijk in te richten en je wint deze fantastische hoofdprijs!

11 7 en 8 Kopieerblad 1

12 7 en 8 Kopieerblad 2

Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst

Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst Opdracht Zoetermeer 2015: De stad van de toekomst Als lid van een ontwerpbureau (7-8 leerlingen) krijg je de opdracht om op papier een Nederlandse stad te ontwerpen voor ongeveer 120.000 inwoners. De stad

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

opdrachten leerlingen

opdrachten leerlingen HAVO - VWO opdrachten leerlingen lespakket voor een culturele maatschappelijke stage / CKV Het was leuk dat wij zoveel dingen mochten doen en echt zelf verantwoordelijkheid hadden. De openingsavond kwam

Nadere informatie

..en wij zijn de tomaten!

..en wij zijn de tomaten! ..en wij zijn de tomaten! Een lesprogramma over energie voor de bovenbouw van het basisonderwijs. CNME GELDERLAND Handleiding energieprogramma pag. 1 Het Groene Wiel 1998-1999 ENERGIE Inhoud IN HET KORT...

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DOCENTENHANDLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DOCENTENHANDLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS DE DOCENTENHANDLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS Pagina 2 INLEIDING Voor u ligt de docentenhandleiding bij het lesmateriaal over de Energie[r]evolutie voor primair onderwijs (groep 7 en 8). Het materiaal is ontwikkeld

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Lespakket: DUURZAAMHEID Ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld

Lespakket: DUURZAAMHEID Ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld Lespakket: DUURZAAMHEID Ik ben een helper voor mezelf, de ander en de wereld Project Frisse Scholen Dit lespakket is ontwikkeld door IRISZ, in opdracht van het project Frisse Scholen, een initiatief van

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Lesprogramma duurzaamheid

Lesprogramma duurzaamheid Lesprogramma duurzaamheid Opdrachtenboek Inhoud 1. Wat is Puur Hoorn? 2. Klimaatverandering 3. Wat betekent duurzaamheid? 4. Energie besparen in huis 5. Duurzame energiebronnen 6. Afval scheiden en recyclen

Nadere informatie

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 november Op de wereld leven volwassenen en kinderen. De volwassenen overleggen met elkaar in de Verenigde Naties en hebben via de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens enkele zaken geregeld

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 3 Overzicht lesinhouden 4 Les 1 Confrontatie

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

PLEZIER IN UITVOERING

PLEZIER IN UITVOERING oefeningen Samen Hoe kan een team werkplezier verbeteren? Wat oefeningen om samen te werken aan werkplezier Voor Team of groep medewerkers Hoe Print en doe Zie www.plezierinuitvoering.nl/ko voor de hele

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

LESSENSERIE HEELAL GROEP 3/4

LESSENSERIE HEELAL GROEP 3/4 LESSENSERIE HEELAL GROEP 3/4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 4 Overzicht lesinhouden 4 Aandachtspunten bij de

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DOCENTENHANDLEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DOCENTENHANDLEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS DE DOCENTENHANDLEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS Pagina 2 INLEIDING Voor u ligt de docentenhandleiding bij het lesmateriaal over de energie[r]evolutie. Dit lesmateriaal is ontwikkeld voor de onderbouw van het

Nadere informatie

Tijd. 10 min. 55 minuten

Tijd. 10 min. 55 minuten Tijd GROEP 5-6 50 55 minuten 1, 23, 32, 44, 45 en 51 De leerling: weet hoe dag en nacht ontstaan weet dat de tijd niet overal op de wereld hetzelfde is weet met welke instrumenten je tijd kunt meten kent

Nadere informatie