Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken NB Beutenaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken"

Transcriptie

1 Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beleidsplan 2014 Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken NB Beutenaken

2 Beleidsplan 2014 Inleiding De stichting is opgericht in 2006 en kan terugkijken op een breed scala aan werkzaamheden aan het klein religieus erfgoed van Slenaken. Dank zij onze bereidheid alle werkzaamheden gratis uit te voeren, is het ons tot nu toe gelukt om met een relatief klein budget het hoofd boven water te houden. Een jaarlijkse rondgang door het dorp om financiën binnen te halen, hebben wij tot nu toe nog niet gedaan. Het bestuur heeft ook nog nooit een etentje betaald uit de stichtingskas. Als wij ander mensen nodig hebben omdat zij over een specialisatie beschikken, proberen zij in het algemeen voor de stichting de kosten tot een minimum te beperken. Strategie 1. Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting Statutaire doelstelling Aan de algemene statutaire doelstelling van de stichting, te weten het in overleg met of op verzoek van eigenaren overnemen van -of het verlenen van - assistentie bij het onderhoud, eventueel de renovatie, en de veiligstelling voor de toekomst van religieuze landschapsmonumenten, zal in 2014 door het bestuur weer de nodige aandacht worden gegeven. De stichting wil in voorkomende gevallen gebrek aan onderhoud van kruisen en kapellen signaleren en vervolgens de eigenaar of beheerder stimuleren om het onderhoud ter hand te nemen. Lukt dit niet dan zal de stichting zelf inspringen om het religieus erfgoed zelf ter hand te nemen. In dat verband is van belang de versteviging van de contacten met Stichting Kruisen en kapellen in Limburg te onderhouden en met de Gemeente Gulpen-Wittem als het om hun eigendommen gaat. Daarnaast heeft de Monumentenwacht Limburg nog als taak de monumenten te inventariseren en te inspecteren. Als plaatselijke organisatie streeft de stichting naar goede relaties met de inwoners van de parochie Slenaken om het erfgoed door te geven aan volgende generaties. De stichting staat uiteraard zeer positief ten opzichte van het oprichten van kruisen. Nieuw geplaatste kruisen worden ingezegend en aan de inventarisatie van Monumentenwacht toegevoegd. Ook worden weer in 2014 in enkele kapellen, bij particulieren en bij de RK Remigiuskerk kerststallen geplaatst in het kader van de Kribkuswandelingen. Afwezigheid van winstoogmerk De stichting tracht haar doel te bereiken door geen vergoedingen te verstrekken voor werkzaamheden die door de leden van het bestuur worden uitgevoerd. Winst wordt er dan ook niet gemaakt. Bestemming liquidatiesaldo Bij een liquidatie van de stichting zal getracht worden de bezittingen over te doen aan de plaatselijke stichting Kerkelijk Museum, met als tweede alternatief de Heemkundevereniging Galopia in Gulpen.

3 2. Missie De stichting streeft er naar om het klein religieus erfgoed in optimale conditie te houden en veilig te stellen voor het nageslacht. Zij tracht haar bestuursleden uit het dorp en de buurtschappen aan te stellen. De bestuursleden, eventueel aangevuld met plaatselijke vrijwilligers, voeren de taken uit om de doelstelling te realiseren. De eventueel gemaakte kosten voor de gebruikte materialen worden door de stichting betaald. Alleen als de werkzaamheden te specialistisch zijn, worden externe personen / bedrijven ingeschakeld. Naar verwachting zal het bestuur in 2014 een tweetal vergaderingen beleggen om beleidszaken aan te snijden en de juiste beslissingen te nemen in goed onderling overleg. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda samen. In de vergadering worden dan beleidsvoorstellen ontwikkeld en vergaderbesluiten uitgevoerd. Hiervan wordt verslag gemaakt door de secretaris. 3. Werkzaamheden van de stichting Inventarisatie Het bestuur gaat alle objecten in haar werkgebied herinventariseren en op foto vastleggen. Het is ook de bedoeling om een archief te gaan aanleggen om de onderhoudstoestand van de objecten (kapellen) bij te houden en daardoor een beter inzicht te verkrijgen van de bouwkundige staat van de objecten. De gemeente zal gevraagd worden om de kapellen van een huisnummer te voorzien, waardoor de plaatsaanduiding effectiever kan plaatsvinden. Ook is er een map waarin foto s en gegevens worden vastgelegd over het onderhoud, vernieuwing of plaatsing van kruisen en kapellen. De foto s van de objecten zullen in 2014 op de website in de fotogalerie geplaatst worden. Contactdag. De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg houdt jaarlijks een contactdag. Deze contactdag zal als het mogelijk is tenminste door 1 bestuurslid worden bijgewoond om te netwerken en gesprekken met lotgenoten te kunnen voeren. Daarnaast besteed de stichting aandacht aan onderwerpen in de sfeer van het onderhoud van objecten of monumenten van vroomheid, alsmede aan cultuurhistorische onderwerpen. Studiedag Omdat de voorzitter tevens in het bestuur zit van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, zal hij ook verslag uitbrengen van zijn bevindingen in de studiedag van genoemde stichting die er op gericht is om zich in een bepaald architectonisch of historisch religieus onderwerp te verdiepen. Door een abonnement op Kapellen en Kruisen, uitgave van de provinciale stichting worden de bestuurleden ook op de hoogte gehouden door middel van artikelen over diverse objecten Website De stichting wil in 2014 een eigen website op het World Wide Web realiseren. De voorzitter heeft dan een tweejarige cursus gevolgd voor webdesign, waardoor de kosten voor de website minimaal zijn.

4 Beleid 1. Te verrichten werkzaamheden van de stichting Overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de stichting De stichting zal de St. Annakapel aan de binnenkant wit verven omdat in 2014 tijdens de jaarlijkse processie bij de kapel wordt gestopt voor gebed. Klein onderhout aan enkele kruisen. Werkzaamheden in het kader van de ANBI status. 2. Werving van gelden Ook in het komende jaar zal aandacht gegeven worden aan de werving van gelden voor onze stichting. Wij hebben de mogelijkheid om financiële steun voor projecten aan te vragen bij de Stichting Dominus Providebit. Voor kostbare projecten kunnen wij tevens een beroep doen op de plaatselijke ondernemers, particulieren en trouwe gasten die Slenaken bezoeken. Ook krijgen wij zo nu en dan schenkingen / donaties. 3. Beschikken over het vermogen van de stichting Omdat de stichting geen vermogen heeft van enige omvang, is er geen regeling nodig om vast te leggen wie over het vermogen kan beschikken. De penningmeester en de voorzitter zijn bij de bank gemachtigd. Tenminste 2 bestuursleden moeten akkoord gaan met financiële uitgaven. Vermogen van de stichting De penningmeester van de stichting houdt al een kasboek en een bankboek bij. In 2014 zal ook een balans worden opgezet om duidelijker beeld te krijgen van de financiële situatie van de stichting. Omdat het vermogen op dit moment minimaal is, heeft de stichting geen spaarrekening, laat staan beleggingen Beheer 1. Vermogen van de stichting Omdat de stichting niet over een vermogen beschikt, zijn de tegoeden op de betaalrekening, dan wel een klein bedrag in kas te vinden. 2. Kostenstructuur van de stichting De kosten en baten van de stichting: Kosten: Promotie (tot nu toe geen kosten aan verbonden) Personeel (geen personeel in dienst, dus geen kostenplaats) Gebouwen (geen gebouwen in eigendom of huur, dus geen kostenplaats) Machines (voor de machines die in bezit zijn van de stichting is het moeilijk een waarde te bepalen. Sommige machines hebben een leeftijd van meer dan 5 jaar. En worden daarom niet meer op de balans opgenomen.) Baten: Omzet (Er is geen sprake van een omzet, geen kantine) Verlaagde kosten Klantentevredenheid (omdat de kapellen altijd gesloten zijn, willen wij open dagen organiseren op het feest van de patroonheilige). Service (wij besteden extra aandacht aan de objecten als ze bezocht worden tijdens de jaarlijkse processie)

5 3. Beloning van de beleidsbepalers De leden van de stichting krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. 4. Beschrijving van de administratieve organisatie De stichting bestaat uit het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en bij bepaalde activiteiten worden vrijwilligers gevraagd om hand en spandiensten te verrichten. De vrijwilligers worden als leden van de stichting aangemerkt en krijgen geen vergoeding voor hun inspanningen. Slenaken, december 2013

6 Bijlagen Statuten Jaarrekening 2013 Uitreksel Kamer van Koophandel Huishoudelijk reglement

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2015

BELEIDSPLAN 2014-2015 BELEIDSPLAN 2014-2015 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam Info@cocycling.nl / www.cocycling.nl

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Bakhoven Stichting 2015 (inclusief financiële gegevens)

Beleidsplan Bakhoven Stichting 2015 (inclusief financiële gegevens) Beleidsplan Bakhoven Stichting 2015 (inclusief financiële gegevens) Gepubliceerd op www.bakhoven.nl Inhoudsopgave Inleiding Strategie Beleid Beheer Kernprincipes en uitgangspunten van de Bakhoven stichting

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één!

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één! P/A Meander 43 1619 XR Andijk www.hartvoormoldavie info@hartvoormoldavie.nl Bank: NL 43 RABO 03100 42321 Beleidsplan Verander de wereld, doe het één voor één! INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1 2. Strategie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Beleidsplan. Dierentehuis Leerdam 2014-2019

Beleidsplan. Dierentehuis Leerdam 2014-2019 Beleidsplan Dierentehuis Leerdam 2014-2019 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Dierentehuis Leerdam... 3 1.1. Identiteit Dierentehuis Leerdam... 3 1.1.1. Missie... 3 1.1.2. Visie... 3 1.1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2008 Voorwoord Het jaar 2008 ligt alweer achter ons, wat gaat de tijd toch snel. Een jaar waarin onze stichting goed werk heeft kunnen

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Stichting Duurzame Stad

Stichting Duurzame Stad Stichting Duurzame Stad 2013 Bestuursplan van de stichting Duurzame Stad Zoetermeer, Januari 2013 1. Inleiding De Stichting Duurzame Stad is opgericht in november 2011. De oprichting van de stichting is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013

JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013 JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013 Stichting Don Bosco Werken Nederland Secretariaat Pomphulweg 106 7346 AN Hoog Soeren 055-5191535 donboscowerken@donbosco.nl www.donboscowerken.nl

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie