2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp."

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 Tijdlijn augustus 2011 bekenmaking plan in Leeuwarder Courant. 2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp. 3. Adviezen op het reconstructie en restauratieplan in de behandelingsprocedure van de aanvraag omgevingsvergunning uitgebracht door: "Hûs en Hiem, welstandadvisering en monumentenzorg" (HEH) Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân ( ) (GSF) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Zie pagina 4 voor toelichting op de adviezen ontwerp omgevingsvergunning gemeente Opsterland. 5. Januari 2012 drie zienswijzen betreffende de ontwerp omgevingsvergunning, ingediend door: DAS rechtsbijstandsverzekering namens huurster molenromp; door P.E.M. Tergau, als voorzitter van TIMS NL/VL; Frank Terpstra. In hun zienswijzen refereren TIMS NL/VL en Frank Terpstra onder meer aan het herziene molenbeleid van de RCE. 6. Op 8 mei 2012 heeft de gemeente Opsterland een omgevingsvergunning verleend voor "Het aanbrengen van een kap en wieken op en de restauratie van een incomplete molen op het adres Ulesprong 24 Tijnje". Uit het bij de omgevingsvergunning behorende Restauratieplan blijkt dat het gaat om "De restauratie en herbestemming van de incomplete molen nr. 1 tot maalvaardige molen nr.1 te Tijnje" 7. Juni 2012 beroepschriften bij rechtbank Leeuwarden sector Bestuursrecht tegen de door de gemeente Opsterland verleende omgevingsvergunning door: DAS rechtsbijstandsverzekering namens huurster molenromp; TIMS NL/VL oktober 2012 zitting rechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht, waar namens TIMS NL/VL aanwezig waren P.E.M. Tergau, voorzitter en F.E. Terpstra als medewoordvoerder. De beroepen van de huurster en van TIMS zijn tegen het afgeven door de gemeente Opsterland van de omgevingsvergunning en zijn in één zitting behandeld. Ten aanzien van TIMS NL/VL zal de rechter uitspraak doen of TIMS NL/VL belanghebbende in deze zaak. Het al dan niet belanghebbende zijn beoordeelt de rechter onder meer op basis van de statuten van de vereniging, de door ons in het beroep aangehaalde punten en de door ons gegeven antwoorden op zijn vragen. NB: Tijdens de behandeling op Rechter merkte op dat hem was opgevallen dat subsidiebeschikking al was afgegeven voordat de omgevingsvergunning (monumentenvergunning) was afgegeven. Normaal gesproken is dat toch andersom? Tijdens de behandeling antwoordde de vertegenwoordiger op specifieke vragen van de bestuursrechter dat gemeente de mededelingen aan RCE (Min OCW), zoals vereist in de Monumentenwet, niet had gedaan. Uitspraak: De rechter zal binnen 6 weken (uiterlijk ) uitspraak doen of de gemeente Opsterland terecht de omgevingsvergunning heeft afgegeven. De rechter zal géén uitspraak doen over het wel of niet restaureren / completeren / reconstrueren! 9. Naar aanleiding van een in het Friesch Dagblad of de Leeuwarder Courant op 16 oktober 2012 (zie pagina 2/3), geplaatst artikel start Gerben D. Wijnja redacteur De Utskoat van Stichting De Fryske Mole en de Vereniging Gild Fryske Mounders, een discussie op het molenprikbord.

2 Pagina 2 van 5 Deel uit de statuten van TIMS NL/VL inzake verantwoord molenbehoud, - herstel en hersteltechnieken

3 Pagina 3 van 5

4 Pagina 4 van 5 Adviezen HEH ( ): Uitgangspunten / overwegingen Het voornemen is het geheel, inclusief watergang c.a., weer naar de oorspronkelijke staat van 1856 terug te brengen. Voor de reconstructie pleiten de nog aanwezige landschappelijke structuur, het omgevingsbeeld en diverse elementen in de nabije omgeving. Ook is een zorgvuldige reconstructie op basis van de huidige gegevens en de staat van de molen goed mogelijk. Belangrijks is dan ook dat de molen opnieuw als zodanig zal functioneren en een rol krijgt in de waterhuishouding. Het is een consciëntieus en zorgvuldig voorbereid plan waarvan de eerste ideeën als dateren van voor Conclusie: Het plan, getoetst aan het door de gemeenteraad vastgestelde welstandsbeleid, voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het plan voldoet grotendeels aan de normen welke ten aanzien van monumentenzorg worden gesteld. De kritiek betreft de aantasting van de monumentale waarden en is op het volgende gericht. - Het verhalende aspect van de periode 1911 tot 2011 gaat door de algehele reconstructie verloren De bezwaren kunnen worden ontvangen door enkele wijzigingen uit de periode na 1911 te handhaven (bijvoorbeeld de vergroting van de gevelopeningen in het metselwerk) Wij stellen voor de kritiek te ondervangen. Daarnaast wordt aanbevolen in het bestemmingsplan ook een molenbiotoop aan te geven. GSF ( ): Uitgangspunten / overwegingen Vanuit het oogpunt van monumentenzorg heb ik overwegende bezwaren tegen de reconstructie van de molen tot een maalvaardige molen. Het terugbrengen van de geschiedenis is geen doel van monumentenzorg De reconstructie betreft een molen die 100 jaar niet meer in gebruik is voor de bemaling. Dit mag worden beschouwd als een historisch gegroeide situatie waaraan een eigen cultuurhistorische waarde kan worden toegekend. De buitengebruikstelling van de molen had namelijk te maken met de opkomst van andere, krachtiger en betrouwbaarder energiebron voor de bemaling (stoomgemaal). Het behoud van de molenromp berust op het toeval van een herbestemming als woning, in min of meer de huidige gedaante, voor de bedienaar van het nabijgelegen voetveer. De molenromp heeft in de loop van de eeuw marginale gedaanteveranderingen ondergaan, die hebben geleid tot de huidige recreatiewoning. Het terugbrengen tot een maalvaardige molen en in alle details wekt snel de indruk van een authentiek bouwwerk. Bovendien zal er om bemalingstechnische redenen altijd sprake zijn van een architectonische 'historificatie', waarbij ook moderne materialen en technieken worden toegepast. Historisch-ruimtelijk is het reconstrueren van één molen, omdat de romp er nog van staat -geholpen door het toeval dat de bedienaar van het veer er kon wonen- a-historisch: er heeft nooit alleen één molen op de Veenpolderdijk gestaan. Immers de overige molens zijn in hetzelfde periode ontmanteld ( ). Advies: Op grond van bovenstaande adviseer ik u de gevraagde vergunning tot reconstructie / completering van de molenromp niet te verlenen." Nota bene: voor zover de werkzaamheden betrekking op het constructief herstel en onderhoud om de incomplete molen als incomplete molen te handhaven ontmoeten de werkzaamheden géén overwegend bezwaar. RCE ( ): Motivering: Op basis van de ingediende stukken zijn de voorgestelde ingrepen getoetst op verlies van monumentale waarden. Deze waarden bevinden zich voornamelijk in de bewoningsgeschiedenis van het object, de uiterlijke verschijning als molenromp (markant herkenningspunt) en authentiek bouwmassa.

5 Pagina 5 van 5 In 1911 is de molenromp onttakeld en als woning ingericht. De periode van de oorspronkelijke bewoning is met 100 jaar langer dan de periode van 55 jaar als maalvaardige molen, en daarmee zeer waardevol. Door reconstructie zal het uiterlijke kenmerk zeer drastisch veranderen. Het maalvaardig maken van deze romp heeft grote verliezen aan authentiek bouwmateriaal tot gevolg. Advies: Gelet op het bovenstaande bestaan er vanuit het oogpunt van monumentenzorg deels bezwaren tegen de uitvoering van het hierboven beoordeelde plan gedeeltelijk bezwaren en adviseer ik u derhalve: - Negatief, over de werkzaamheden die onder reconstructie en sloop vallen. - Positief, over de wijzigingen en werkzaamheden die de instandhouding van de incomplete molen beogen alsmede het verwijderen van het klompenhok Dit advies is in lijn met "Een toekomst voor molens", hoofdstuk 4. Hier wordt uiteengezet waarom ik op deze planonderdelen negatief adviseer. Ik verwacht dat u dit advies zult betrekken bij uw belangenafweging ten behoeve van de door u te nemen beslissing op de vergunningsaanvraag. Graag ontvang ik conform de Monumentenwet 1988 een mededeling van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en te zijner tijd een mededeling van het definitieve besluit met omschrijving van de werkzaamheden. Feitelijk heeft de gemeente Opsterland de adviezen van "Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân" (GSF) en "De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed" (RCE) niet overgenomen.

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens Dankzij particulier initiatief, molenorganisaties, eigenaren en het Rijk is er in de afgelopen decennia op het gebied van molenbehoud

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383

Rapport. Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383 Rapport Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383 2 Klacht Op 9 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van L. te Bloemendaal, ingediend door C. te Leiden, met een klacht over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 Rapport Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 2 Klacht Op 29 juni 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer J. te Groningen, ingediend door de heer mr. R. van Asperen,

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011

Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 Toelichting Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 Algemene Toelichting Het doel van de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ;

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ; De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van.. november 2005 Nummer ; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Monumentenverordening 2005 BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Subsidieverordening monumentenzorg

Subsidieverordening monumentenzorg Subsidieverordening monumentenzorg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

RisicoBewust. De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning. In dit nummer. editie 1 2014. inhoudsopgave

RisicoBewust. De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning. In dit nummer. editie 1 2014. inhoudsopgave RisicoBewust editie 1 2014 inhoudsopgave In dit nummer De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning 1 De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning Op 18 juli 2014 verscheen in het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/B&I/Interactie Project Prettig Contact met de Overheid Postbus 20011 2500 ea Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie