Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT203/204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT203/204"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen 4 9. De effectiviteit van functietoetsen Display symbolen Metingen 5 A. DC/AC spanningsmeting 5 B. Weerstandsmeting 6 C. Diodetest 6 D. Continuïteitstest 7 E. Frequentiemeting 7 F. Duty Cycle meting 8 G. DC/AC stroommeting Slaapstand Specificaties 9 A. Algemene specificaties 9 B. Omgevingsrestricties Nauwkeurigheidsspecificaties 9 A. DC spanning 10 B. AC spanning 10 C. Weerstand 10 D. Diodetest 10 E. Continuïteitstest 10 F. Frequentie 10 G. Duty Cycle 11 H. DC stroom 11 I. AC stroom Onderhoud 11 A. Algemeen onderhoud 11 B. Vervangen van de batterijen 12 Havé-Digitap BV Versie 1.1 1

2 1. Algemeen Deze handleiding bevat informatie over veiligheid en eventuele waarschuwingen. Lees deze om deze reden goed door en let hierbij vooral op de waarschuwingen en opmerkingen. Om een elektrische schok of persoonlijk letsel te voorkomen, lees de "Veiligheidsinformatie" en "Regels voor veilig gebruik" zorgvuldig voordat u de meter in gebruik neemt. Digitale stroomtang UT203/UT204 (hierna de meter genoemd) is een 3¾ digits, betrouwbare meter met een duidelijke structuur. De meter gebruikt een breed scala aan componenten met een geïntegreerde dubbele A/D converter als kern en een overspanningsbeveiliging voor het gehele bereik. De meter kan AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, diodes, frequentie, Duty Cycle en continuïteit meten. Daarnaast beschikt de meter over een HOLD functie, een slaapstand en een relatief modus. De UT204 is een True RMS meter. 2. Inhoudsinspectie Open de verpakking en haal de meter eruit. Controleer of, naast de meter, ook de volgende items aanwezig en in goede staat zijn: 1. Engelstalige handleiding (1x) 2. Set meetsnoeren (1x) 3. 9V Batterijen (AAA) (2x) 4. Draagtas Neem in het geval van ontbrekende of beschadigde onderdelen contact op met uw officiële UNI-T dealer. 3. Veiligheidsinformatie Deze meter voldoet aan de normen IEC61010, vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie (CAT II 600V, CAT III 300V) en dubbele isolatie. CAT II: Lokaal niveau, draagbare apparaten, woon- en werkruimtes, met lagere transiënt overspanning dan CAT III. CAT III: Distributie niveau, vaste installatie, met lagere transiënt overspanning dan CAT IV. Gebruik de meter alleen als omschreven in deze handleiding, omdat anders de bescherming door de meter kan worden aangetast. Deze handleiding geeft een waarschuwing weer als er omstandigheden ontstaan of handelingen zijn die gevaar kunnen opleveren voor de gebruiker, of die schadelijk kunnen zijn voor de meter of de te testen apparatuur. Een notitie geeft informatie weer waarop de gebruiker extra alert moet zijn. Internationale elektrische symbolen op de meter of in deze gebruiksaanwijzing worden uitgelegd op pagina Regels voor veilig gebruik Om het risico te vermijden op elektrische schokken of persoonlijk letsel en ter voorkoming van mogelijke schade aan de meter of aan de te testen apparatuur, dienen de volgende regels in acht genomen te worden: Inspecteer altijd de behuizing van de meter voor gebruik. Gebruik de meter niet als deze beschadigd is of wanneer (een deel van) de behuizing ontbreekt. Zoek naar scheuren of ontbrekend plastic. Let extra op de isolatie rond de meetbussen. Inspecteer de meetsnoeren op beschadigde isolatie of blootliggend metaal. Controleer de meetsnoeren op geleiding. Vervang beschadigde meetsnoeren voor modellen met minimaal dezelfde specificaties dan de originele meetsnoeren. Breng niet meer dan de toegestane spanning aan, zoals aangegeven op de meter, tussen de meetbussen onderling of tussen een meetbus en de elektrische aarde. Wanneer de te meten waarde niet bekend is, gebruik dan het maximum bereik en werk zo terug tot u de resolutie verkrijgt die u wenst. Wanneer de meting gedaan is, verwijder dan de snoeren van het testobject, daarna van de meter en berg de meter daarna op. Havé-Digitap BV Versie 1.1 2

3 Zet de draaischakelaar voorafgaand aan een meting eerst in de juiste positie en bedien de draaischakelaar niet gedurende een meting ter voorkoming van een gevaarlijke situatie of schade aan de meter of het te meten onderdeel. Voer geen metingen uit wanneer de achterkant van de meter verwijderd is en de batterijen te zien zijn. Dit om een elektrische schok te voorkomen. Sluit geen spanningen aan die hoger zijn dan 600V om een elektrische schok en beschadigingen aan de meter te voorkomen. Wees extra alert bij het meten aan onderdelen met een hogere spanning dan 30V rms AC of 60V DC in verband met gevaar op een elektrische shock. Gebruik de juiste meetbussen, meetfunctie en meetbereik voor uw metingen. Gebruik of bewaar de meter niet in een omgeving met een hoge temperatuur en/of hoge vochtigheid, niet in een explosieve of ontvlambare omgeving en ook niet in een omgeving met een sterk magnetisch veld. De prestaties van de meter kunnen sterk verslechteren. Bij gebruik van de meetsnoeren dienen vingers achter de opstaande randen geplaatst te zijn. Zorg ervoor dat u meet aan een spanningsloos circuit en dat condensatoren ontladen zijn voordat u een weerstand, diode of continuïteit meet. Ontkoppel de voeding en controleer de interne zekeringen voordat de meter in een stroomcircuit wordt aangesloten. Vervang de batterij direct bij het verschijnen van de low battery indicatie in het display. Doorgaan met meten kan leiden tot onjuiste metingen die kunnen leiden tot elektrische schokken en persoonlijk letsel. Schakel altijd de meter uit en verwijder meetsnoeren en testclips voordat de meter opengemaakt wordt. Gebruik bij vervanging van onderdelen van de meter alleen onderdelen met hetzelfde modelnummer of identieke elektrische specificaties. Het interne circuit van de meter mag niet worden gewijzigd ter voorkoming van schade of ongevallen. Schakel de meter uit wanneer deze niet in gebruik is en verwijder de batterij wanneer deze lange tijd niet gebruikt wordt. Reinig het oppervlak van de meter met een zachte doek en een mild afwasmiddel. Gebruik geen agressief schoonmaakmiddel of oplosmiddel, dit ter voorkoming van schade of ongevallen. Controleer de batterij voortdurend op lekken en vervang een lekkende batterij direct. Een lekkende batterij veroorzaakt schade aan de meter. De meter is geschikt voor gebruik binnenshuis. 5. Internationale Elektrische Symbolen AC (wisselstroom) DC (gelijkstroom) AC of DC Elektrische Aarde Dubbel geïsoleerd Batterij bijna leeg Continuïteitstest Diode Zekering. Raadpleeg de handleiding. Voldoet aan de normen van de Europese Unie. Havé-Digitap BV Versie 1.1 3

4 6. De meter opbouw (zie figuur 1) 1. Meetsnoer ingangen 2. Lcd display 3. Functietoetsen 4. Draaiknop 5. Knop om de stroomtang mee te openen 6. Handbescherming 7. Stroomtangen Figuur 1 7. De draaischakelaar De onderstaande tabel geeft de draaiknopposities weer en hun betekenis. Draaiknoppositie OFF Hz/Duty% Draaiknopfunctie De meter staat uit AC/DC spanningsmeting Diodetest Continuïteitstest Weerstandsmeting Frequentie en Duty Cycle meting AC en DC stroommeting en het bereik 8. Functietoetsen In de onderstaande tabel vindt u informatie over de functietoetsen en wat deze betekenen. Knop Functie Druk op deze toets om het scherm te bevriezen in elke stand; de HOLD meter laat een geluidssignaal horen. Druk nogmaals op deze toets om uit de HOLD modus te gaan; de meter laat een geluidssignaal horen. REL In de en de Ω stand: Druk op deze toets om handmatig het bereik van de meter in te stellen. Deze staat standaard op automatisch bereik. Wanneer u op deze toets drukt in handmatig bereik, gaat het bereik 1 stap naar beneden. In de A stand: Druk op deze toets om naar de REL modus te gaan. In de REL modus wordt het verschil tussen een opgeslagen waarde en de huidige waarde getoond. In de Hz/Duty% stand: Druk op deze toets om te schakelen tussen Hz weergave en Duty Cycle weergave. SELECT Druk op deze toets om te kiezen voor de alternatieve functies. Deze worden blauw weergegeven op de meter bij de functies:,,,. Wanneer de meter in de slaapstand staat, kunt u door de SELECT knop lang in te drukken, de meter uit de slaapstand halen. Havé-Digitap BV Versie 1.1 4

5 9. De effectiviteit van functietoetsen Niet elke functietoets kan gebruikt worden in iedere draaiknopstand. De onderstaande tabel beschrijft welke toetsen bij welke posities gebruikt kan worden. Draaiknoppositie Functietoetsen SELECT REL HOLD Ω N/A N/A Hz/Duty% N/A 40A 400A 10. Display symbolen (zie figuur 2) Nr. Symbool Betekenis 1 AC Indicatie voor AC stroom of spanning 2 DC Indicatie voor DC spanning 3 De batterij is bijna leeg! Wanneer de batterij bijna leeg is, kan de meter afwijkende waarden produceren die een elektrische schok tot gevolg kunnen hebben 4 De meter staat in de functie automatisch bereik en kiest zelf het bereik met de beste resolutie 5 Diodetest 6 Continuïteitstest 7 % Eenheid voor Duty Cycle 8 De HOLD functie is actief 9 Indicatie dat de REL functie actief is 10 Ω: Ohm. De eenheid van weerstand Ω, kω, MΩ K Ω: kilo Ohm Ohm M Ω: Mega ohm Ohm 11 Hz De eenheid van frequentie 12 A Ampere. De eenheid van Stroom 13 mv, V Volt. De eenheid van Spanning 1 mv = 0,001 V 14 Geeft aan dat de waarde negatief is 15 TRMS Indicatie dat de waarde True RMS wordt weergegeven 16 OL De gemeten waarde is te hoog voor het geselecteerde bereik 11. Metingen A. DC/AC spanningsmeting (zie figuur 3) Figuur 2 LET OP! Figuur 3 Havé-Digitap BV Versie 1.1 5

6 Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 600V AC/DC, ondanks dat u misschien toch waarden weergegeven krijgt, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. De DC spanningsbereiken zijn: 400mV, 4V, 40V, 400V en 600V. De AC spanningsbereiken zijn: 4V, 40V, 400V en 600V. Om DC spanning te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in de COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op. Standaard zal de meter in de DC stand gaan en automatisch bereik toepassen. 3. Druk op SELECT om AC spanning te meten en op REL om manueel bereik toe te passen. 4. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. Wanneer de DC spanningsmeting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. B. Weerstandsmeting (zie figuur 4) Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 60V DC of 30V rms AC om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Schakel de spanning van het te testen circuit uit en ontlaad condensatoren voor aanvang van de meting. De weerstand meetbereiken zijn: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400k Ω, 4M Ω en 40MΩ. Om weerstand te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in de COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op Ω. Standaard wordt automatisch bereik toegepast, voor manueel bereik drukt u op REL. 3. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. De meetsnoeren kunnen een extra weerstand van 0.1Ω~0.3Ω toevoegen aan de meting. Wanneer een weerstandsmeting met kortgesloten meetsnoeren niet kleiner is dan 0.5 Ω, controleer dan de meetsnoeren en connectoren. Als het display OL weergeeft, wordt er gemeten aan een open circuit of is de meetwaarde buiten bereik. Weerstanden van een circuit verwijderen, kan de meetwaarde nauwkeuriger maken Wanneer de weerstandsmeting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. C. Diodetest (zie figuur 5) Figuur 4 Figuur 5 Havé-Digitap BV Versie 1.1 6

7 Schakel de spanning van het te testen circuit uit en ontlaad condensatoren voor aanvang van de meting, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Gebruik de diodetest om diodes, transistoren en andere halfgeleidercomponenten te testen. De diodetest stuurt een stroom door de halfgeleider en meet dan de spanningsval. Een goede overgang heeft een spanningsval tussen 0.5V en 0.8V. Om diodes te testen, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in de COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op ; druk op de SELECT knop totdat is geselecteerd. 3. Om een voorwaartse spanningsvaltest uit te voeren, sluit u het rode meetsnoer aan op de anode en het zwarte meetsnoer op de kathode. De eenheid bij een diodetest is spanning (V), deze geeft de spanningsval weer. Diodes uit een circuit verwijderen, kan de meetwaarde nauwkeuriger maken. Wanneer de meting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. D. Continuïteitstest (zie figuur 6) Schakel de spanning van het te testen circuit uit en ontlaad condensatoren voor aanvang van de meting, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Om continuïteit te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op ; druk dan op de SELECT knop totdat de meting is geselecteerd 3. De zoemer zal afgaan als de waarde lager is dan 50Ω. 4. Wanneer de meetwaarde tussen de 50Ω en 120Ω is, is het niet zeker dat de zoemer afgaat. 5. De zoemer gaat niet af als de waarde hoger is dan 120Ω. Wanneer de continuïteitstest voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. E. Frequentiemeting (zie figuur 7) Figuur 6 Figuur 7 Havé-Digitap BV Versie 1.1 7

8 Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 600V AC/DC, ondanks dat u misschien toch waarden weergegeven krijgt, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. De frequentiebereiken zijn: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, en 10MHz Om frequentie te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op Hz. 3. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. Wanneer de frequentiemeting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. F. Duty Cycle meting (zie figuur 8) Figuur 8 Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 600V AC/DC, ondanks dat u misschien toch waarden weergegeven krijgt, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Het Duty Cycle bereik is: 0.1%~99.9%. Om Duty Cycle te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op Hz en druk op de REL knop om de Duty Cycle meting te selecteren.. 3. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. Wanneer de Duty Cycle meting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. G. DC/AC stroommeting (zie figuur 9) Figuur 9 Zorg ervoor dat er nooit meetsnoeren aangesloten zijn op de meter of op een meetcircuit tijdens het uitvoeren van een stroommeting. Voer nooit stroommetingen uit waar de spanning tussen fase en aarde hoger is dan 600V. Gebruik het juiste bereik voor de meting De meetbereiken van de stroommeting zijn: 40.00A en 400.0A.. Havé-Digitap BV Versie 1.1 8

9 Om stroom te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Zet de draaiknop op 40A of 400A. Standaard wordt de DC meting gekozen. Druk op SELECT om te wisselen tussen AC en DC. Houd de meter goed vast. Het Hall component in de stroomtang is gevoelig en schokken, stoten, wisselingen in het magnetisch veld en temperatuursveranderingen kunnen de meetwaarde kort beïnvloeden. 2. Open de bek van de stroomtang met de daarvoor bestemde knop. 3. Plaats de bekken van de stroomtang om de te meten geleider en sluit deze vervolgens. Probeer de geleider in het midden van de stroomtang te houden voor een nauwkeurige waarde. Er kan maximaal één geleider tegelijk getest worden. Druk op REL om een verschilmeting uit te voeren. Wanneer u klaar bent met de meting, haal de geleider dan tussen de bekken van de stroomtang uit en berg de meter op. 12. Slaapstand De meter schakelt automatisch uit, wanneer u de draaiknop gedurende 15 minuten niet in een andere stand zet, om de batterijen langer mee te laten gaan. De meter kan opnieuw worden ingeschakeld door de draaiknop in een andere stand te draaien of door een functietoets in te drukken, zoals uitgelegd in hoofdstuk 9 De effectiviteit van functietoetsen op pagina 5. Om de slaapstand uit de schakelen, houdt u de SELECT knop in, terwijl u de draaiknop draait. 13. Specificaties A. Algemene specificaties Maximale toegestane spanning tussen de meetbussen van de meter en de aarde: 500V rms Display: 3¾ digits lcd scherm, maximale waarde op het scherm is 3999 Polariteit display: Automatisch Overspanning: Scherm vertoont OL of OL Batterij status: Weergave op het scherm Meetsnelheid: 3 x per seconde Meetafwijking: Wanneer de geleider niet goed in de juiste positie gemeten wordt tijdens een AC stroommeting, kan de meetafwijking ±1% bedragen Valtest: Geslaagd voor 1 meter valtest Maximale bekgrootte: 28mm diameter Maximum geleider grootte: 26mm diameter Voeding: 1 stuk 9V batterij Batterijduur: Standaard gebruik 150 uur (alkaline batterij) Slaapstand: Kan uitgeschakeld worden Afmeting (H x B X L) 30mm x 76mm x 208mm Gewicht: Circa 260 gr ( inclusief batterij) B. Omgevingsrestricties Gebruik meter: Maximale gebruikershoogte: Maximale opslaghoogte: Veiligheidsnormen: Temperatuur en vochtigheid: Binnenshuis 2000m 10000m IEC61010 CAT II 600V, CAT III 300V overspanning, dubbel geïsoleerd Gebruik: 0 C~30 C ( 85% RH); 30 C~40 C ( 75% RH); 40 C~50 C ( 45% RH) Opslag: -20 C~+60 C ( 85% RH) 14. Nauwkeurigheidssspecificaties Nauwkeurigheid: ±(a% meting + b digits), 1 jaar garantie. Gebruikstemperatuur: 23⁰C ± 5⁰C Relatieve vochtigheid: 85% RH Temperatuur coëfficient: 0,1x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/ 1⁰C Havé-Digitap BV Versie 1.1 9

10 A. DC spanning 400.0mV 0.1mV ±(0.8%+3) 4.000V 1mV 40.00V 10mV ±(0.8%+1) 600V DC/AC 400.0V 100mV 600V 1V ±(1%+3) Ingangsimpedantie: 10MΩ. B. AC spanning 4.000V 1mV 40.00V 10mV ±(1%+5) 400.0V 100mV 600V DC/AC 600V 1V ±(1.2%+5) Ingangsimpedantie: 10MΩ. Frequentiebereik: 40Hz~400Hz. Bij de UT203 wordt de effectieve waarde van de Sinus weergegeven. Bij de UT204 wordt de True RMS waarde weergegeven. Dit heeft de volgende invloed op de specificaties wanneer de gemeten sinus niet vrij is van vervorming: o tel 1% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 1.4 en 2 is; o tel 2.5% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2 en 2.5 is; o tel 4% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2.5 en 3 is. C. Weerstand: automatisch bereik 400.0Ω 100mΩ ±(1.2%+2) 4.000kΩ 1Ω 40.00kΩ 10Ω ±(1%+2) 400.0kΩ 100Ω 600Vp 4.000MΩ 1kΩ ±(1.2%+2) 40.00MΩ 10kΩ ±(1.5%+2) D. Diodetest 1mV Geeft voorwaartse spanningsval weer 600Vp Open circuit spanning is circa 1.48V. E. Continuïteitstest 100mΩ dan waar de zoemer afgaat 600Vp Open circuit spanning is circa 0.45V. Wanneer de meetwaarde tussen de 50Ω en 100Ω is, is het niet zeker dat de zoemer afgaat. De zoemer gaat niet af als de waarde hoger is dan 100Ω. F. Frequentie Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Overspanningsbeveiliing 10Hz 0.001Hz 100Hz 0.01Hz 1kHz 0.1Hz ±(0.1%+3) 10kHz 1Hz 600Vp 100kHz 10Hz 1MHz 100Hz 10MHz 1kHz Alleen ter referentie Havé-Digitap BV Versie

11 Ingangsgevoeligheid: Bij 100kHz: 300mV rms Bij >100kHz: 600mV rms Bij >1MHz: 800mV rms Ingangsamplitude: 10Hz~100kHz: 30V rms a 300mV rms 100kHz~10MHz: 30V rms a 600mV rms G. Duty Cycle 0.1%~99.9% 0.1% Alleen ter referentie 600Vp H. DC stroom: automatisch bereik 40.00A 0.01A ±(2%+5) 400A DC/AC 400.0A 0.1A ±(2%+3) De gebruikstemperatuur moet tussen de 0⁰C~40⁰C zijn, wanneer er stroom gemeten wordt. Wanneer de waarde positief is, gaat de stroom van de onderzijde van de meter naar boven. Houd de meter goed vast. Het Hall component in de stroomtang is gevoelig en schokken, stoten, wisselingen in het magnetisch veld en temperatuursveranderingen kunnen de meetwaarde kort beïnvloeden. Plaats de bekken van de stroomtang om de te meten geleider en sluit deze vervolgens. Probeer de geleider in het midden van de stroomtang te houden voor een nauwkeurige waarde. Er kan maximaal één geleider tegelijk getest worden. Haal na de meting de geleider uit de bek van de stroomtang. Druk op RELΔ om nul aan te geven. I. AC stroom: automatisch bereik 40.00A 0.01A ±(2.5%+8) 400A DC/AC 400.0A 0.1A ±(2.5%+5) De gebruikstemperatuur moet tussen de 0⁰C~40⁰C zijn, wanneer er stroom gemeten wordt. Plaats de bekken van de stroomtang om de te meten geleider en sluit deze vervolgens. Probeer de geleider in het midden van de stroomtang te houden voor een nauwkeurige waarde. Er kan maximaal één geleider tegelijk getest worden. Haal na de meting de geleider uit de bek van de stroomtang. Druk op REL om nul aan te geven. Bij de UT203 wordt de effectieve waarde van de Sinus weergegeven. Bij de UT204 wordt de True RMS waarde weergegeven. Dit heeft de volgende invloed op de specificaties wanneer de gemeten sinus niet vrij is van vervorming: o tel 1% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 1.4 en 2 is; o tel 2.5% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2 en 2.5 is; o tel 4% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2.5 en 3 is. 15. Onderhoud Deze paragraaf bevat standaard onderhoudsinformatie evenals een instructie voor het vervangen van de batterijen. Probeer geen reparaties of andere service activiteiten uit te voeren aan de meter, tenzij u daartoe bevoegd bent en de juiste kalibratie, prestatie en service informatie tot uw beschikking hebt. Zorg ervoor dat er geen water in de meter komt, om een elektrische schok en beschadiging van de meter te voorkomen. A. Algemeen onderhoud Maak de behuizing van de meter regelmatig schoon met een vochtige doek en eventueel een licht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddel of oplosmiddel. Maak de bussen in de meter schoon met een wattenstaafje. Vocht en stof kunnen de meetresultaten beïnvloeden. Schakel de meter uit, wanneer u deze niet gebruikt. Wanneer de meter lange tijd niet wordt gebruikt, haal dan de batterijen eruit. Havé-Digitap BV Versie

12 Sla de meter niet op in een ruimte die vochtig is, of waar hoge temperaturen, explosieven, zeer brandbare stoffen liggen opgeslagen of waar een sterk magnetisch veld aanwezig is. B. Vervangen van de batterijen (zie figuur 10) Figuur 10 Zorg ervoor dat u de batterijen vervangt, zodra het volgende teken op het scherm verschijnt ( waarden en dus gevaarlijke situaties te voorkomen. ). Dit om onjuiste Zorg ervoor dat de meetsnoeren en de stroomtang niet in contact staan met een elektrisch circuit, wanneer u de meter open maakt. Om de batterij te vervangen: 1. Schakel de meter uit en verwijder de meetsnoeren en eventuele connectie met een circuit. 2. Leg de meter met het display naar beneden. 3. Verwijder de schroef die wordt weergegeven in figuur 10 en het batterijendeksel. 4. Verwijder de oude batterijen uit het compartiment. 5. Vervang de batterijen door een nieuwe 9V batterij. 6. Zet het batterijendeksel weer terug en draai de schroef weer vast. ** EINDE ** Deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving. Importeur: Molenaarsgraaf Alle rechten voorbehouden. Fabrikant: Hoofdkantoor: Uni-Trend Technology (Dongguan) Limited Uni-Trend International Limited Dong Fang Da Dao Rm901, 9/F, Nanyang Plaza Bei Shan Dong Fang Industrial Development District 57 Hung To Road Hu Men Town, Dongguan City Kwun Tong Guang Dong Province Kowloon, Hong Kong China Tel: (852) Postal Code: Fax: (852) Havé-Digitap BV Versie

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT201/202

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT201/202 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT200A/B

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT200A/B Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compacte Digitale Hobby Multimeter UT33B/C/D

Gebruikershandleiding Compacte Digitale Hobby Multimeter UT33B/C/D Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 3 8. Metingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Standaard Elektronica Multimeters UT39A/B/C

Gebruikershandleiding Standaard Elektronica Multimeters UT39A/B/C Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 4 8. Display

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Moderne 4½ Digit Multimeter UT50E

Gebruikershandleiding Moderne 4½ Digit Multimeter UT50E Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 4 8. Display

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220 Gebruikershandleiding 400A AC/DC Stroomtang Model MA220 Inleiding Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom, AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compacte Autoranging Hobby Multimeter UT33A

Gebruikershandleiding Compacte Autoranging Hobby Multimeter UT33A Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 3 8. LCD

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1009

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1009 Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1009 1. Veiligheidstips... 2 2. Functies... 4 3. Specificaties... 5 4. Instrument opbouw... 9 5. Voorbereiding... 10 6.1 Spanningsmeting (DCV, ACV)... 10 6.1.1 DC spanningsmeting

Nadere informatie

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model:

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 72-0405 SAFETY INSTRUCTIONS Nederlands Deze meter voldoet aan de IEC61010 veiligheidsmetingbehoefte. Verontreinigingsgraad 2, CAT III 600V. Lees de volgende

Nadere informatie

DCM267 DIGITALE STROOMTANG

DCM267 DIGITALE STROOMTANG DIGITALE STROOMTANG 1. Inleiding Proficiat met uw aankoop! Dankzij de kunt u DC & AC spanningen, AC stroom, weerstanden, temperatuur en frequentie meten. U kunt ook diodes en continuïteit testen. 2. Veiligheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 INHOUDSTAFEL Veiligheidsinstructies Veiligheidssymbolen Bediening en contactbussen Symbolen en afkortingen Specificaties Batterijen plaatsen Gebruiksinstructies

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE AUTORANGING MULTIMETER MODEL TURBOTECH TT9915

HANDLEIDING DIGITALE AUTORANGING MULTIMETER MODEL TURBOTECH TT9915 HANDLEIDING DIGITALE AUTORANGING MULTIMETER MODEL TURBOTECH TT9915 AUTO DC AC REL C F km Hz% Hz% V 10A ã ã A ma VEILIGHEIDSBEPALINGEN De volgende veiligheidsbepalingen moeten worden in acht genomen om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale Multimeters UT50A/B/C

Gebruikershandleiding Digitale Multimeters UT50A/B/C Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 4 8. Display

Nadere informatie

DVM345DI -- DIGITALE MULTIMETER

DVM345DI -- DIGITALE MULTIMETER -- DIGITALE MULTIMETER 1. IEIDING Proficiat met uw aankoop! Met de kunt u AC en DC spanning, AC en DC stroom, weerstanden, capaciteit en temperatuur meten. Het toestel kan worden aangesloten op een computer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING LAN-tester PCE-LT 2

GEBRUIKSAANWIJZING LAN-tester PCE-LT 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING LAN-tester PCE-LT

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63 Handleiding / Manual INLEIDING 1-1 UITPAKKEN EN INSPECTIE INLEIDING Nadat u uw nieuwe digitale multimeter uit de verpakking heeft gehaald, moet u over de

Nadere informatie

Digitale multimeter. Inhoud: INLEIDING. Beschrijving van het product

Digitale multimeter. Inhoud: INLEIDING. Beschrijving van het product Digitale multimeter EEDM504D INLEIDING Beschrijving van het product De EEDM504D is een hand-dmm die zichzelf instelt. De EEDM504D meet spanning en stroomsterkte van gelijk- en wisselstroom, weerstand,

Nadere informatie

DIGITALE MULTIMETER. TURBOTECH TT234B Handleiding CE CAT II 600V

DIGITALE MULTIMETER. TURBOTECH TT234B Handleiding CE CAT II 600V DIGITALE MULTIMETER TURBOTECH TT234B Handleiding CE CAT II 600V FUNCTIE Functie Model TT234B DCV ACV DCA ACA Hz/% Achtergrondverlichting ALGEMENE SPECIFICATIES S Display:3 3/4 Digital scherm met teller

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Standaard Multimeter met icoon display UT58A/B/C

Gebruikershandleiding Standaard Multimeter met icoon display UT58A/B/C Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Draaischakelaar 4 8. Drukknop

Nadere informatie

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200 Klauwen Hendel Data Hold schakelaar Functieschakelaar Uitleesscherm COM aansluitklem V/Ω aansluitklem 1. KENMERKEN * Overeenkomstig de IEC61010 norm overspanningscategorie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC - 1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en pollution 2.

Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC - 1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en pollution 2. True RMS Digitale Multimeter DVM98 1 Veiligheid Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC - 1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en pollution 2. 1.1 Waarschuwing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Standaard Multimeter UT61A/B/C/D/E

Gebruikershandleiding Standaard Multimeter UT61A/B/C/D/E Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Draaischakelaar 4 8. Drukknop

Nadere informatie

DCM97K -- Digitale Multimeter (DMM) met afneembare AC Stroomtang

DCM97K -- Digitale Multimeter (DMM) met afneembare AC Stroomtang 1. IEIDING DCM97K -- Digitale Multimeter (DMM) met afneembare AC Stroomtang Proficiat met uw aankoop! Wij zijn ervan overtuigd dat de multifunctionele DCM97K u jarenlang bijzonder goede diensten zal bewijzen.

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie

DVM 68 LCD Auto Range Digital Multimeter

DVM 68 LCD Auto Range Digital Multimeter DVM 68 LCD Auto Range Digital Multimeter 1. Omschrijving Uw DVM 68 is een professionele digitale multimeter met een 3 ¾ digit LCD uitlezing en een automatische meetbereikinstelling. U kunt dit toestel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z.

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. ELEKTRISCHE TESTER APPA A7 1. INLEIDING 1.1. Controle bij het uitpakken Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. (1) tester (2) draagtas (3) handleiding 1.2. Veiligheid Respecteer de

Nadere informatie

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1019R

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1019R Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1019R 1. Veiligheidstips... 2 2. Specificaties... 5 3. Instrument opbouw... 7 4. ACV/DCV metingen... 8 5. Weerstand-/Doorbelmetingen... 9 6. Capaciteitsmetingen... 10

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI80. Handleiding / Manual

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI80. Handleiding / Manual Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI80 Handleiding / Manual WAARSCHUWING DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR BEVOEGD PERSONEEL. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOGEN ER GEEN

Nadere informatie

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 DIGITALE RDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 Deze digitale aardingsweerstandmeter vervangt de klassieke draagbare generator. Hij doet weerstandmetingen van aardingen die gebruikt worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Moderne 3½ Digit Multimeter met capaciteit + inductie UT50D. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Moderne 3½ Digit Multimeter met capaciteit + inductie UT50D. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. Functie toetsen 4 8. Display

Nadere informatie

DVM1090 DIGITALE MULTIMETER

DVM1090 DIGITALE MULTIMETER 1. Inleiding & veiligheidsvoorschriften DIGITALE MULTIMETER Dank u voor uw aankoop. Deze digitale multimeter is uitgerust met een grote LCD, een data hold functie en achtergrondverlichting. Het toestel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intelligente 4½ Digit TRMS multimeter UT71A/B

Gebruikershandleiding Intelligente 4½ Digit TRMS multimeter UT71A/B Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter aanzetten 3 7. Informatie over de batterij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX330

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX330 Gebruikershandleiding Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector Model EX330 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX330 multimeter. De EX330 meet verschillende functies AC en DC

Nadere informatie

2 in 1: Kabeldetector & Multimeter. Model: Turbotech TT1014

2 in 1: Kabeldetector & Multimeter. Model: Turbotech TT1014 2 in 1: Kabeldetector & Multimeter Model: Turbotech TT1014 1 Inhoudstafel Inleiding... Kenmerken... Voorzorgsmaatregelen.. Beschrijving... Elektrische specificaties... Procedure... Multimeter met automatische

Nadere informatie

Fluke Europa B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Nederland. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 Verenigde Staten 11/99

Fluke Europa B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Nederland. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 Verenigde Staten 11/99 373 Clamp Meter (Dutch) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Nadere informatie

HANDLEIDING AUTORANGING MULTIMETER TURBOTECH TT9912

HANDLEIDING AUTORANGING MULTIMETER TURBOTECH TT9912 HANDLEIDING AUTORANGING MULTIMETER TURBOTECH TT9912 AUTO DC AC REL C F Mode Range C F V 10A MAX every 15 min. COM VEILIGHEIDSBEPALINGEN De volgende veiligheidsbepalingen moeten worden in acht genomen om

Nadere informatie

73 Series III Multimeter

73 Series III Multimeter 73 Series III Multimeter Instructieblad Lees dit eerst: veiligheidsinformatie W Ga als volgt te werk om beschadiging van de meter, elektrische schok of letsel te voorkomen. Gebruik de meter niet als de

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Waterbestendige multi-meter METRAHIT OUTDOOR water- en stofbestendig / meerdere functies / reële effectieve waarde (TRMS) / type bescherming IP65 / automatische terminal vergrendeling / meet temperatuur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1500Amp Echte RMS AC/DC stroomtang Model MA1500 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van deze MA1500 Echte RMS Stroomtang. Deze meter meet AC stroom, DC stroom, AC/DC spanning,

Nadere informatie

TT 965 DIGITALE POCKET MULTIMETER TRMS HANDLEIDING

TT 965 DIGITALE POCKET MULTIMETER TRMS HANDLEIDING TT 965 DIGITALE POCKET MULTIMETER TRMS HANDLEIDING Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken; deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie. 1 2 INHOUDSTAFEL Pagina 1.Inleiding...4 2.WAARSCHUWINGEN...4

Nadere informatie

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH Deze digitale multimeter met LCD-scherm, automatische bereikinstelling & automatische uitschakeling is een draagbare compacte multimeter met 3 3/4 digits. Hij is ideaal geschikt voor gebruik in het lab,

Nadere informatie

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Instructieblad W Lees dit eerst: veiligheidsinformatie Gebruik de meter (Series III Multimeter) niet als de meter of meetkabels er beschadigd uitzien. Zorg dat de meetkabels

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Isolatietester PCE-IT55

GEBRUIKSAANWIJZING Isolatietester PCE-IT55 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Isolatietester PCE-IT55 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER KEW 1030

HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER KEW 1030 HANDLEIDING Alvorens dit toestel in gebruik te nemen, eerst aandachtig de handleiding lezen om de maximale prestaties ervan te kunnen benutten en een veilige bediening te garanderen. DIGITALE MULTIMETER

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. 2in1 LAN Tester & Multimeter. Model: LA-1011

Gebruiksaanwijzing. 2in1 LAN Tester & Multimeter. Model: LA-1011 Gebruiksaanwijzing 2in1 LAN Tester & Multimeter Model: LA-1011 Inhoudsopgave Inleiding... Kenmerken... Veiligheidsvoorschriften.. Beschrijving meter... Elektrische Specificaties... Bediening.. AutoRanging

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter PN 3622684 August 2010 (Dutch) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Nadere informatie

DVM841 HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER COUNTS CAT. II 500 V / CAT. III 300 V

DVM841 HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER COUNTS CAT. II 500 V / CAT. III 300 V DIGITALE MULTIMETER - 1999 COUNTS HANDLEIDING CAT. II 500 V / CAT. III 300 V V. 02 26/04/2016 2 Velleman nv 1. Inleiding DVM841 HANDLEIDING Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Fasevolgordetester. Model

Gebruikershandleiding. Fasevolgordetester. Model Gebruikershandleiding Fasevolgordetester Model 480400 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van de Extech Model 408400 Fasevolgordetester. Dit handbediend apparaat detecteert de fasevolgorde van driefasesystemen.

Nadere informatie

True RMS industriële Multimeter Extech EX530

True RMS industriële Multimeter Extech EX530 Gebruikershandleiding True RMS industriële Multimeter Extech EX530 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX530 RMS Autoselect multimeter. De EX530 meet verschillende functies AC en DC Voltage,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX310 EXTECH INSTRUMENTEN

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX310 EXTECH INSTRUMENTEN Gebruikershandleiding EXTECH INSTRUMENTEN Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector Model EX310 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX310 multimeter. De EX310 meet verschillende

Nadere informatie

VI-D4 Beton Vochtmeter

VI-D4 Beton Vochtmeter VI-D4 Beton Vochtmeter PRODUCTBESCHRIJVING De Caisson VI-D4 vochtmeter is een niet-destructieve vochtmeter voor het meten van diverse ondergronden zoals beton, dekvloeren, gips etc. Door middel van het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Mini digitale multimeter Model MN15

Gebruikershandleiding. Mini digitale multimeter Model MN15 Gebruikershandleiding Mini digitale multimeter Model MN15 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MN15 Multimeter. De MN15 biedt het volgende aan: AC/DC spanning, AC/DC stroom, diodetesten,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

LCD Multifunctionele Spanningstester Model VT30

LCD Multifunctionele Spanningstester Model VT30 Gebruikershandleiding LCD Multifunctionele Spanningstester Model VT30 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech VT30 Multifunctionele spanningstester. De VT30 meet AC spanning tot 480V en DC

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 BESCHRIJVING De wanddiktemeter is klein van formaat, licht in gewicht en eenvoudig mee te nemen. Hoewel complex en geavanceerd, is het apparaat eenvoudig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. AC Effectieve Stroomtang 800 Amp Modell EX710

Gebruiksaanwijzing. AC Effectieve Stroomtang 800 Amp Modell EX710 Gebruiksaanwijzing AC Effectieve Stroomtang 800 Amp Modell EX710 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw EX 710 stroomtang. Als deze multi-stroomtang juist gebruikt wordt, zal hij u jarenlang trouw

Nadere informatie

DVM66 Digitale Multimeter met Dubbele Uitlezing

DVM66 Digitale Multimeter met Dubbele Uitlezing DVM66 Digitale Multimeter met Dubbele Uitlezing 1 Veiligheid Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC-1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en Pollution 2. Leef

Nadere informatie

DVM645BI - TAFELMULTIMETER

DVM645BI - TAFELMULTIMETER - TAFELMULTIMETER Inleiding Deze handleiding bevat instructies en waarschuwingen die moeten worden gevolgd om een veilige werking te garanderen en de meter in veilige staat te houden. WAARSCHUWING LEES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. True RMS industriële Multimeter. Extech EX520

Gebruikershandleiding. True RMS industriële Multimeter. Extech EX520 Gebruikershandleiding True RMS industriële Multimeter Extech EX520 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX520 RMS Autoselect multimeter. De EX520 meet verschillende functies AC en DC Voltage,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Automatische mini multimeter Model MN16

Gebruikershandleiding. Automatische mini multimeter Model MN16 Gebruikershandleiding Automatische mini multimeter Model MN16 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MN16 automatische multimeter. Deze meter meet AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter

Nadere informatie

NI 71/72 Multimeter. Handleiding

NI 71/72 Multimeter. Handleiding NI 71/72 Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instructieblad Inleiding De Fluke 771 Milliamp Process Clamp Meter ( de meter ) is een in de hand te bedienen, op batterijen werkende clampmeter waarmee 4-20 ma gelijkstroom

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Motor and Phase Rotation Indicator

Gebruiksaanwijzing. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Gebruiksaanwijzing April 2005 (Dutch) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter

Nadere informatie

DIGITALE STROOMTANG KYORITSU MODEL 2009A

DIGITALE STROOMTANG KYORITSU MODEL 2009A DIGITALE STROOMTANG KYORITSU MODEL 2009A 1. VEILIGHEID De stroomtang werd ontworpen en getest conform de publicatie IEC 61010; veiligheidsnormen voor elektronische meetapparatuur. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter PN 4045153 May 2012 (Dutch) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

Nadere informatie

Digitale Multimeter NI 99 II / Digital Multimeter NI 99 II HANDLEIDING / MANUAL

Digitale Multimeter NI 99 II / Digital Multimeter NI 99 II HANDLEIDING / MANUAL Digitale Multimeter NI 99 II / Digital Multimeter NI 99 II HANDLEIDING / MANUAL WAARSCHUWING DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR BEVOEGD PERSONEEL. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOGEN

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- LCT 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- LCT 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- LCT 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32.

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32. Handheld Multimeter PCE-DM 22 Handmatige TRUE RMS data logger multimeter met meerdere meetfuncties, geheugen / data logger, RS-232 interface en software standaarden: IEC 1010 1000 V CAT III Deze handmatige

Nadere informatie

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter fr Gebruiksaanwijzing BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Inleiding Zorg dat u weet welke elektrische apparaten nog onder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Mini-multimeter Met contactloze spanningsdetector (NVC) Model EX320

Gebruiksaanwijzing. Mini-multimeter Met contactloze spanningsdetector (NVC) Model EX320 Gebruiksaanwijzing Mini-multimeter Met contactloze spanningsdetector (NVC) Model EX320 Inleiding Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Extech EX320 Meter. De EX320 bied metingen van AC/DCspanning, AC/DC-stroom,

Nadere informatie

HANDLEIDING AUTORANGE DIGITALE MULTIMETER KEWTECH KT115

HANDLEIDING AUTORANGE DIGITALE MULTIMETER KEWTECH KT115 HANDLEIDING AUTORANGE DIGITALE MULTIMETER KEWTECH KT115 1. Veiligheidstips Dit toestel werd ontworpen en getest volgens onderstaande normen: IEC 61010-1 Overspanningscategorie 300V Vervuilingsgraad 2 IEC

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886 5 in 1 5 in 1 Geluidsniveau

Nadere informatie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

FET-multimeter VOLTCRAFT 5050/E

FET-multimeter VOLTCRAFT 5050/E G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 13 12 45 FET-multimeter VOLTCRAFT 5050/E Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter May 2012 Rev.1, 06/15 (Dutch) 2012-2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Nadere informatie

Effectieve RMS Digitale multimeter Extech 430

Effectieve RMS Digitale multimeter Extech 430 Gebruiksaanwijzing Effectieve RMS Digitale multimeter Extech 430 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 430 (deel nummer EX430) Effectieve RMS multimeter met automatische bereikregeling.

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

Digitale multimeter Extech 410

Digitale multimeter Extech 410 Gebruiksaanwijzing Digitale multimeter Extech 410 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EX410 multimeter. Deze meter meet de AC/DC-spanning, AC/DC-stroom, de weerstand, diodetest en de continuïteit,

Nadere informatie