Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT203/204

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT203/204"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen 4 9. De effectiviteit van functietoetsen Display symbolen Metingen 5 A. DC/AC spanningsmeting 5 B. Weerstandsmeting 6 C. Diodetest 6 D. Continuïteitstest 7 E. Frequentiemeting 7 F. Duty Cycle meting 8 G. DC/AC stroommeting Slaapstand Specificaties 9 A. Algemene specificaties 9 B. Omgevingsrestricties Nauwkeurigheidsspecificaties 9 A. DC spanning 10 B. AC spanning 10 C. Weerstand 10 D. Diodetest 10 E. Continuïteitstest 10 F. Frequentie 10 G. Duty Cycle 11 H. DC stroom 11 I. AC stroom Onderhoud 11 A. Algemeen onderhoud 11 B. Vervangen van de batterijen 12 Havé-Digitap BV Versie 1.1 1

2 1. Algemeen Deze handleiding bevat informatie over veiligheid en eventuele waarschuwingen. Lees deze om deze reden goed door en let hierbij vooral op de waarschuwingen en opmerkingen. Om een elektrische schok of persoonlijk letsel te voorkomen, lees de "Veiligheidsinformatie" en "Regels voor veilig gebruik" zorgvuldig voordat u de meter in gebruik neemt. Digitale stroomtang UT203/UT204 (hierna de meter genoemd) is een 3¾ digits, betrouwbare meter met een duidelijke structuur. De meter gebruikt een breed scala aan componenten met een geïntegreerde dubbele A/D converter als kern en een overspanningsbeveiliging voor het gehele bereik. De meter kan AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, diodes, frequentie, Duty Cycle en continuïteit meten. Daarnaast beschikt de meter over een HOLD functie, een slaapstand en een relatief modus. De UT204 is een True RMS meter. 2. Inhoudsinspectie Open de verpakking en haal de meter eruit. Controleer of, naast de meter, ook de volgende items aanwezig en in goede staat zijn: 1. Engelstalige handleiding (1x) 2. Set meetsnoeren (1x) 3. 9V Batterijen (AAA) (2x) 4. Draagtas Neem in het geval van ontbrekende of beschadigde onderdelen contact op met uw officiële UNI-T dealer. 3. Veiligheidsinformatie Deze meter voldoet aan de normen IEC61010, vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie (CAT II 600V, CAT III 300V) en dubbele isolatie. CAT II: Lokaal niveau, draagbare apparaten, woon- en werkruimtes, met lagere transiënt overspanning dan CAT III. CAT III: Distributie niveau, vaste installatie, met lagere transiënt overspanning dan CAT IV. Gebruik de meter alleen als omschreven in deze handleiding, omdat anders de bescherming door de meter kan worden aangetast. Deze handleiding geeft een waarschuwing weer als er omstandigheden ontstaan of handelingen zijn die gevaar kunnen opleveren voor de gebruiker, of die schadelijk kunnen zijn voor de meter of de te testen apparatuur. Een notitie geeft informatie weer waarop de gebruiker extra alert moet zijn. Internationale elektrische symbolen op de meter of in deze gebruiksaanwijzing worden uitgelegd op pagina Regels voor veilig gebruik Om het risico te vermijden op elektrische schokken of persoonlijk letsel en ter voorkoming van mogelijke schade aan de meter of aan de te testen apparatuur, dienen de volgende regels in acht genomen te worden: Inspecteer altijd de behuizing van de meter voor gebruik. Gebruik de meter niet als deze beschadigd is of wanneer (een deel van) de behuizing ontbreekt. Zoek naar scheuren of ontbrekend plastic. Let extra op de isolatie rond de meetbussen. Inspecteer de meetsnoeren op beschadigde isolatie of blootliggend metaal. Controleer de meetsnoeren op geleiding. Vervang beschadigde meetsnoeren voor modellen met minimaal dezelfde specificaties dan de originele meetsnoeren. Breng niet meer dan de toegestane spanning aan, zoals aangegeven op de meter, tussen de meetbussen onderling of tussen een meetbus en de elektrische aarde. Wanneer de te meten waarde niet bekend is, gebruik dan het maximum bereik en werk zo terug tot u de resolutie verkrijgt die u wenst. Wanneer de meting gedaan is, verwijder dan de snoeren van het testobject, daarna van de meter en berg de meter daarna op. Havé-Digitap BV Versie 1.1 2

3 Zet de draaischakelaar voorafgaand aan een meting eerst in de juiste positie en bedien de draaischakelaar niet gedurende een meting ter voorkoming van een gevaarlijke situatie of schade aan de meter of het te meten onderdeel. Voer geen metingen uit wanneer de achterkant van de meter verwijderd is en de batterijen te zien zijn. Dit om een elektrische schok te voorkomen. Sluit geen spanningen aan die hoger zijn dan 600V om een elektrische schok en beschadigingen aan de meter te voorkomen. Wees extra alert bij het meten aan onderdelen met een hogere spanning dan 30V rms AC of 60V DC in verband met gevaar op een elektrische shock. Gebruik de juiste meetbussen, meetfunctie en meetbereik voor uw metingen. Gebruik of bewaar de meter niet in een omgeving met een hoge temperatuur en/of hoge vochtigheid, niet in een explosieve of ontvlambare omgeving en ook niet in een omgeving met een sterk magnetisch veld. De prestaties van de meter kunnen sterk verslechteren. Bij gebruik van de meetsnoeren dienen vingers achter de opstaande randen geplaatst te zijn. Zorg ervoor dat u meet aan een spanningsloos circuit en dat condensatoren ontladen zijn voordat u een weerstand, diode of continuïteit meet. Ontkoppel de voeding en controleer de interne zekeringen voordat de meter in een stroomcircuit wordt aangesloten. Vervang de batterij direct bij het verschijnen van de low battery indicatie in het display. Doorgaan met meten kan leiden tot onjuiste metingen die kunnen leiden tot elektrische schokken en persoonlijk letsel. Schakel altijd de meter uit en verwijder meetsnoeren en testclips voordat de meter opengemaakt wordt. Gebruik bij vervanging van onderdelen van de meter alleen onderdelen met hetzelfde modelnummer of identieke elektrische specificaties. Het interne circuit van de meter mag niet worden gewijzigd ter voorkoming van schade of ongevallen. Schakel de meter uit wanneer deze niet in gebruik is en verwijder de batterij wanneer deze lange tijd niet gebruikt wordt. Reinig het oppervlak van de meter met een zachte doek en een mild afwasmiddel. Gebruik geen agressief schoonmaakmiddel of oplosmiddel, dit ter voorkoming van schade of ongevallen. Controleer de batterij voortdurend op lekken en vervang een lekkende batterij direct. Een lekkende batterij veroorzaakt schade aan de meter. De meter is geschikt voor gebruik binnenshuis. 5. Internationale Elektrische Symbolen AC (wisselstroom) DC (gelijkstroom) AC of DC Elektrische Aarde Dubbel geïsoleerd Batterij bijna leeg Continuïteitstest Diode Zekering. Raadpleeg de handleiding. Voldoet aan de normen van de Europese Unie. Havé-Digitap BV Versie 1.1 3

4 6. De meter opbouw (zie figuur 1) 1. Meetsnoer ingangen 2. Lcd display 3. Functietoetsen 4. Draaiknop 5. Knop om de stroomtang mee te openen 6. Handbescherming 7. Stroomtangen Figuur 1 7. De draaischakelaar De onderstaande tabel geeft de draaiknopposities weer en hun betekenis. Draaiknoppositie OFF Hz/Duty% Draaiknopfunctie De meter staat uit AC/DC spanningsmeting Diodetest Continuïteitstest Weerstandsmeting Frequentie en Duty Cycle meting AC en DC stroommeting en het bereik 8. Functietoetsen In de onderstaande tabel vindt u informatie over de functietoetsen en wat deze betekenen. Knop Functie Druk op deze toets om het scherm te bevriezen in elke stand; de HOLD meter laat een geluidssignaal horen. Druk nogmaals op deze toets om uit de HOLD modus te gaan; de meter laat een geluidssignaal horen. REL In de en de Ω stand: Druk op deze toets om handmatig het bereik van de meter in te stellen. Deze staat standaard op automatisch bereik. Wanneer u op deze toets drukt in handmatig bereik, gaat het bereik 1 stap naar beneden. In de A stand: Druk op deze toets om naar de REL modus te gaan. In de REL modus wordt het verschil tussen een opgeslagen waarde en de huidige waarde getoond. In de Hz/Duty% stand: Druk op deze toets om te schakelen tussen Hz weergave en Duty Cycle weergave. SELECT Druk op deze toets om te kiezen voor de alternatieve functies. Deze worden blauw weergegeven op de meter bij de functies:,,,. Wanneer de meter in de slaapstand staat, kunt u door de SELECT knop lang in te drukken, de meter uit de slaapstand halen. Havé-Digitap BV Versie 1.1 4

5 9. De effectiviteit van functietoetsen Niet elke functietoets kan gebruikt worden in iedere draaiknopstand. De onderstaande tabel beschrijft welke toetsen bij welke posities gebruikt kan worden. Draaiknoppositie Functietoetsen SELECT REL HOLD Ω N/A N/A Hz/Duty% N/A 40A 400A 10. Display symbolen (zie figuur 2) Nr. Symbool Betekenis 1 AC Indicatie voor AC stroom of spanning 2 DC Indicatie voor DC spanning 3 De batterij is bijna leeg! Wanneer de batterij bijna leeg is, kan de meter afwijkende waarden produceren die een elektrische schok tot gevolg kunnen hebben 4 De meter staat in de functie automatisch bereik en kiest zelf het bereik met de beste resolutie 5 Diodetest 6 Continuïteitstest 7 % Eenheid voor Duty Cycle 8 De HOLD functie is actief 9 Indicatie dat de REL functie actief is 10 Ω: Ohm. De eenheid van weerstand Ω, kω, MΩ K Ω: kilo Ohm Ohm M Ω: Mega ohm Ohm 11 Hz De eenheid van frequentie 12 A Ampere. De eenheid van Stroom 13 mv, V Volt. De eenheid van Spanning 1 mv = 0,001 V 14 Geeft aan dat de waarde negatief is 15 TRMS Indicatie dat de waarde True RMS wordt weergegeven 16 OL De gemeten waarde is te hoog voor het geselecteerde bereik 11. Metingen A. DC/AC spanningsmeting (zie figuur 3) Figuur 2 LET OP! Figuur 3 Havé-Digitap BV Versie 1.1 5

6 Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 600V AC/DC, ondanks dat u misschien toch waarden weergegeven krijgt, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. De DC spanningsbereiken zijn: 400mV, 4V, 40V, 400V en 600V. De AC spanningsbereiken zijn: 4V, 40V, 400V en 600V. Om DC spanning te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in de COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op. Standaard zal de meter in de DC stand gaan en automatisch bereik toepassen. 3. Druk op SELECT om AC spanning te meten en op REL om manueel bereik toe te passen. 4. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. Wanneer de DC spanningsmeting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. B. Weerstandsmeting (zie figuur 4) Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 60V DC of 30V rms AC om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Schakel de spanning van het te testen circuit uit en ontlaad condensatoren voor aanvang van de meting. De weerstand meetbereiken zijn: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400k Ω, 4M Ω en 40MΩ. Om weerstand te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in de COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op Ω. Standaard wordt automatisch bereik toegepast, voor manueel bereik drukt u op REL. 3. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. De meetsnoeren kunnen een extra weerstand van 0.1Ω~0.3Ω toevoegen aan de meting. Wanneer een weerstandsmeting met kortgesloten meetsnoeren niet kleiner is dan 0.5 Ω, controleer dan de meetsnoeren en connectoren. Als het display OL weergeeft, wordt er gemeten aan een open circuit of is de meetwaarde buiten bereik. Weerstanden van een circuit verwijderen, kan de meetwaarde nauwkeuriger maken Wanneer de weerstandsmeting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. C. Diodetest (zie figuur 5) Figuur 4 Figuur 5 Havé-Digitap BV Versie 1.1 6

7 Schakel de spanning van het te testen circuit uit en ontlaad condensatoren voor aanvang van de meting, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Gebruik de diodetest om diodes, transistoren en andere halfgeleidercomponenten te testen. De diodetest stuurt een stroom door de halfgeleider en meet dan de spanningsval. Een goede overgang heeft een spanningsval tussen 0.5V en 0.8V. Om diodes te testen, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in de COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op ; druk op de SELECT knop totdat is geselecteerd. 3. Om een voorwaartse spanningsvaltest uit te voeren, sluit u het rode meetsnoer aan op de anode en het zwarte meetsnoer op de kathode. De eenheid bij een diodetest is spanning (V), deze geeft de spanningsval weer. Diodes uit een circuit verwijderen, kan de meetwaarde nauwkeuriger maken. Wanneer de meting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. D. Continuïteitstest (zie figuur 6) Schakel de spanning van het te testen circuit uit en ontlaad condensatoren voor aanvang van de meting, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Om continuïteit te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op ; druk dan op de SELECT knop totdat de meting is geselecteerd 3. De zoemer zal afgaan als de waarde lager is dan 50Ω. 4. Wanneer de meetwaarde tussen de 50Ω en 120Ω is, is het niet zeker dat de zoemer afgaat. 5. De zoemer gaat niet af als de waarde hoger is dan 120Ω. Wanneer de continuïteitstest voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. E. Frequentiemeting (zie figuur 7) Figuur 6 Figuur 7 Havé-Digitap BV Versie 1.1 7

8 Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 600V AC/DC, ondanks dat u misschien toch waarden weergegeven krijgt, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. De frequentiebereiken zijn: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, en 10MHz Om frequentie te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op Hz. 3. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. Wanneer de frequentiemeting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. F. Duty Cycle meting (zie figuur 8) Figuur 8 Probeer geen metingen uit te voeren aan hogere spanningen dan 600V AC/DC, ondanks dat u misschien toch waarden weergegeven krijgt, om een elektrische schok of beschadigingen aan de meter te voorkomen. Het Duty Cycle bereik is: 0.1%~99.9%. Om Duty Cycle te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Steek het rode meetsnoer in de Hz Duty% meetbus en het zwarte meetsnoer in COM meetbus. 2. Zet de draaiknop op Hz en druk op de REL knop om de Duty Cycle meting te selecteren.. 3. Sluit de meetsnoeren aan op het te testen object en de waarde verschijnt op het display. Wanneer de Duty Cycle meting voltooid is, koppel dan de meetsnoeren los van het geteste object en vervolgens van de meter. G. DC/AC stroommeting (zie figuur 9) Figuur 9 Zorg ervoor dat er nooit meetsnoeren aangesloten zijn op de meter of op een meetcircuit tijdens het uitvoeren van een stroommeting. Voer nooit stroommetingen uit waar de spanning tussen fase en aarde hoger is dan 600V. Gebruik het juiste bereik voor de meting De meetbereiken van de stroommeting zijn: 40.00A en 400.0A.. Havé-Digitap BV Versie 1.1 8

9 Om stroom te meten, dient u de meter als volgt aan te sluiten: 1. Zet de draaiknop op 40A of 400A. Standaard wordt de DC meting gekozen. Druk op SELECT om te wisselen tussen AC en DC. Houd de meter goed vast. Het Hall component in de stroomtang is gevoelig en schokken, stoten, wisselingen in het magnetisch veld en temperatuursveranderingen kunnen de meetwaarde kort beïnvloeden. 2. Open de bek van de stroomtang met de daarvoor bestemde knop. 3. Plaats de bekken van de stroomtang om de te meten geleider en sluit deze vervolgens. Probeer de geleider in het midden van de stroomtang te houden voor een nauwkeurige waarde. Er kan maximaal één geleider tegelijk getest worden. Druk op REL om een verschilmeting uit te voeren. Wanneer u klaar bent met de meting, haal de geleider dan tussen de bekken van de stroomtang uit en berg de meter op. 12. Slaapstand De meter schakelt automatisch uit, wanneer u de draaiknop gedurende 15 minuten niet in een andere stand zet, om de batterijen langer mee te laten gaan. De meter kan opnieuw worden ingeschakeld door de draaiknop in een andere stand te draaien of door een functietoets in te drukken, zoals uitgelegd in hoofdstuk 9 De effectiviteit van functietoetsen op pagina 5. Om de slaapstand uit de schakelen, houdt u de SELECT knop in, terwijl u de draaiknop draait. 13. Specificaties A. Algemene specificaties Maximale toegestane spanning tussen de meetbussen van de meter en de aarde: 500V rms Display: 3¾ digits lcd scherm, maximale waarde op het scherm is 3999 Polariteit display: Automatisch Overspanning: Scherm vertoont OL of OL Batterij status: Weergave op het scherm Meetsnelheid: 3 x per seconde Meetafwijking: Wanneer de geleider niet goed in de juiste positie gemeten wordt tijdens een AC stroommeting, kan de meetafwijking ±1% bedragen Valtest: Geslaagd voor 1 meter valtest Maximale bekgrootte: 28mm diameter Maximum geleider grootte: 26mm diameter Voeding: 1 stuk 9V batterij Batterijduur: Standaard gebruik 150 uur (alkaline batterij) Slaapstand: Kan uitgeschakeld worden Afmeting (H x B X L) 30mm x 76mm x 208mm Gewicht: Circa 260 gr ( inclusief batterij) B. Omgevingsrestricties Gebruik meter: Maximale gebruikershoogte: Maximale opslaghoogte: Veiligheidsnormen: Temperatuur en vochtigheid: Binnenshuis 2000m 10000m IEC61010 CAT II 600V, CAT III 300V overspanning, dubbel geïsoleerd Gebruik: 0 C~30 C ( 85% RH); 30 C~40 C ( 75% RH); 40 C~50 C ( 45% RH) Opslag: -20 C~+60 C ( 85% RH) 14. Nauwkeurigheidssspecificaties Nauwkeurigheid: ±(a% meting + b digits), 1 jaar garantie. Gebruikstemperatuur: 23⁰C ± 5⁰C Relatieve vochtigheid: 85% RH Temperatuur coëfficient: 0,1x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/ 1⁰C Havé-Digitap BV Versie 1.1 9

10 A. DC spanning 400.0mV 0.1mV ±(0.8%+3) 4.000V 1mV 40.00V 10mV ±(0.8%+1) 600V DC/AC 400.0V 100mV 600V 1V ±(1%+3) Ingangsimpedantie: 10MΩ. B. AC spanning 4.000V 1mV 40.00V 10mV ±(1%+5) 400.0V 100mV 600V DC/AC 600V 1V ±(1.2%+5) Ingangsimpedantie: 10MΩ. Frequentiebereik: 40Hz~400Hz. Bij de UT203 wordt de effectieve waarde van de Sinus weergegeven. Bij de UT204 wordt de True RMS waarde weergegeven. Dit heeft de volgende invloed op de specificaties wanneer de gemeten sinus niet vrij is van vervorming: o tel 1% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 1.4 en 2 is; o tel 2.5% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2 en 2.5 is; o tel 4% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2.5 en 3 is. C. Weerstand: automatisch bereik 400.0Ω 100mΩ ±(1.2%+2) 4.000kΩ 1Ω 40.00kΩ 10Ω ±(1%+2) 400.0kΩ 100Ω 600Vp 4.000MΩ 1kΩ ±(1.2%+2) 40.00MΩ 10kΩ ±(1.5%+2) D. Diodetest 1mV Geeft voorwaartse spanningsval weer 600Vp Open circuit spanning is circa 1.48V. E. Continuïteitstest 100mΩ dan waar de zoemer afgaat 600Vp Open circuit spanning is circa 0.45V. Wanneer de meetwaarde tussen de 50Ω en 100Ω is, is het niet zeker dat de zoemer afgaat. De zoemer gaat niet af als de waarde hoger is dan 100Ω. F. Frequentie Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Overspanningsbeveiliing 10Hz 0.001Hz 100Hz 0.01Hz 1kHz 0.1Hz ±(0.1%+3) 10kHz 1Hz 600Vp 100kHz 10Hz 1MHz 100Hz 10MHz 1kHz Alleen ter referentie Havé-Digitap BV Versie

11 Ingangsgevoeligheid: Bij 100kHz: 300mV rms Bij >100kHz: 600mV rms Bij >1MHz: 800mV rms Ingangsamplitude: 10Hz~100kHz: 30V rms a 300mV rms 100kHz~10MHz: 30V rms a 600mV rms G. Duty Cycle 0.1%~99.9% 0.1% Alleen ter referentie 600Vp H. DC stroom: automatisch bereik 40.00A 0.01A ±(2%+5) 400A DC/AC 400.0A 0.1A ±(2%+3) De gebruikstemperatuur moet tussen de 0⁰C~40⁰C zijn, wanneer er stroom gemeten wordt. Wanneer de waarde positief is, gaat de stroom van de onderzijde van de meter naar boven. Houd de meter goed vast. Het Hall component in de stroomtang is gevoelig en schokken, stoten, wisselingen in het magnetisch veld en temperatuursveranderingen kunnen de meetwaarde kort beïnvloeden. Plaats de bekken van de stroomtang om de te meten geleider en sluit deze vervolgens. Probeer de geleider in het midden van de stroomtang te houden voor een nauwkeurige waarde. Er kan maximaal één geleider tegelijk getest worden. Haal na de meting de geleider uit de bek van de stroomtang. Druk op RELΔ om nul aan te geven. I. AC stroom: automatisch bereik 40.00A 0.01A ±(2.5%+8) 400A DC/AC 400.0A 0.1A ±(2.5%+5) De gebruikstemperatuur moet tussen de 0⁰C~40⁰C zijn, wanneer er stroom gemeten wordt. Plaats de bekken van de stroomtang om de te meten geleider en sluit deze vervolgens. Probeer de geleider in het midden van de stroomtang te houden voor een nauwkeurige waarde. Er kan maximaal één geleider tegelijk getest worden. Haal na de meting de geleider uit de bek van de stroomtang. Druk op REL om nul aan te geven. Bij de UT203 wordt de effectieve waarde van de Sinus weergegeven. Bij de UT204 wordt de True RMS waarde weergegeven. Dit heeft de volgende invloed op de specificaties wanneer de gemeten sinus niet vrij is van vervorming: o tel 1% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 1.4 en 2 is; o tel 2.5% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2 en 2.5 is; o tel 4% op bij de bovenstaande specificaties wanneer de Crest factor tussen 2.5 en 3 is. 15. Onderhoud Deze paragraaf bevat standaard onderhoudsinformatie evenals een instructie voor het vervangen van de batterijen. Probeer geen reparaties of andere service activiteiten uit te voeren aan de meter, tenzij u daartoe bevoegd bent en de juiste kalibratie, prestatie en service informatie tot uw beschikking hebt. Zorg ervoor dat er geen water in de meter komt, om een elektrische schok en beschadiging van de meter te voorkomen. A. Algemeen onderhoud Maak de behuizing van de meter regelmatig schoon met een vochtige doek en eventueel een licht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddel of oplosmiddel. Maak de bussen in de meter schoon met een wattenstaafje. Vocht en stof kunnen de meetresultaten beïnvloeden. Schakel de meter uit, wanneer u deze niet gebruikt. Wanneer de meter lange tijd niet wordt gebruikt, haal dan de batterijen eruit. Havé-Digitap BV Versie

12 Sla de meter niet op in een ruimte die vochtig is, of waar hoge temperaturen, explosieven, zeer brandbare stoffen liggen opgeslagen of waar een sterk magnetisch veld aanwezig is. B. Vervangen van de batterijen (zie figuur 10) Figuur 10 Zorg ervoor dat u de batterijen vervangt, zodra het volgende teken op het scherm verschijnt ( waarden en dus gevaarlijke situaties te voorkomen. ). Dit om onjuiste Zorg ervoor dat de meetsnoeren en de stroomtang niet in contact staan met een elektrisch circuit, wanneer u de meter open maakt. Om de batterij te vervangen: 1. Schakel de meter uit en verwijder de meetsnoeren en eventuele connectie met een circuit. 2. Leg de meter met het display naar beneden. 3. Verwijder de schroef die wordt weergegeven in figuur 10 en het batterijendeksel. 4. Verwijder de oude batterijen uit het compartiment. 5. Vervang de batterijen door een nieuwe 9V batterij. 6. Zet het batterijendeksel weer terug en draai de schroef weer vast. ** EINDE ** Deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving. Importeur: Molenaarsgraaf Alle rechten voorbehouden. Fabrikant: Hoofdkantoor: Uni-Trend Technology (Dongguan) Limited Uni-Trend International Limited Dong Fang Da Dao Rm901, 9/F, Nanyang Plaza Bei Shan Dong Fang Industrial Development District 57 Hung To Road Hu Men Town, Dongguan City Kwun Tong Guang Dong Province Kowloon, Hong Kong China Tel: (852) Postal Code: Fax: (852) Havé-Digitap BV Versie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Apparatentester. PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07

Gebruiksaanwijzing. Apparatentester. PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07 6200 Apparatentester PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07 2005 Fluke Corporation, Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de EU. Alle productnamen zijn handelsmerken van de respectieve firma s. BEPERKTE GARANTIE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS. KYORITSU MODEL 3005A en 3007A

GEBRUIKSAANWIJZING. ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS. KYORITSU MODEL 3005A en 3007A GEBRUIKSAANWIJZING ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS KYORITSU MODEL 3005A en 3007A 1. VEILIGHEID * Het toestel werd ontworpen volgens onderstaande veiligheidsnormen IEC 61010-1 overspanningscategorie III

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Nieaf-Smitt Installatie. Test- & meetapparatuur. Test tools Environmeters Multimeters Stroomtangen

Nieaf-Smitt Installatie. Test- & meetapparatuur. Test tools Environmeters Multimeters Stroomtangen Nieaf-Smitt Installatie Test- & meetapparatuur Test tools Environmeters Multimeters Stroomtangen Nieaf-Smitt Installatie Test- en meetapparatuur Wereldwijd miljoenen instrumenten dagelijks in gebruik

Nadere informatie

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 Gebruiksaanwijzing PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 3-348-889-05 2/8.08 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29 30 3132 24 23 25 26 4

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING MEGA GO BAR 50 GEBRUIKERSHANDLEIDING A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu American DJ - www.americandj.eu Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoud Hoofdfuncties.

Nadere informatie

BEL-AIR DRAADLOZE THERMO-HYGROMETER Gebruiksaanwijzing Cat. No. 30.3045.IT

BEL-AIR DRAADLOZE THERMO-HYGROMETER Gebruiksaanwijzing Cat. No. 30.3045.IT BEL-AIR DRAADLOZE THERMO-HYGROMETER Gebruiksaanwijzing Cat. No. 30.3045.IT Hartelijk dank dat u voor dit draadloze thermo-hygrometer van de firma TFA hebt gekozen. Voor u met het apparaat gaat werken,

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10 INHOUD 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 3 1.1. TOEPASSING... 3 1.2. DOELGROEP... 3 1.3. UITLEG SYMBOLEN... 3 2. VEILIGHEID... 4 2.1. REGLEMENTAIR GEBRUIK... 4 2.2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2.3.

Nadere informatie

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door Handleiding Revision 2-20100415 vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling

Nadere informatie

Bedienungsanleitung. Operating manual. Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως

Bedienungsanleitung. Operating manual. Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως BENNING CM 8 D Operating manual F Notice d emploi Bedienungsanleitung E Instrucciones de servicio Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως I Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Instructiuni de

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Type bovenarm. Bloeddrukmeter TMB-1018-BT

Gebruiksaanwijzing. Type bovenarm. Bloeddrukmeter TMB-1018-BT Gebruiksaanwijzing Bloeddrukmeter TMB-1018-BT Type bovenarm Fouten en wijzigingen voorbehouden. BodyGauge is een geregistreerd handelsmerk. BodyGauge Postbus 654 NL-3720 AR Bilthoven Tel: +31 (0)85 876

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord... 3 1.1 Producent... 3 1.2 Aansprakelijkheid van de producent... 5 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker... 5 1.4 Contact en technische ondersteuning... FOUT!

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie