Families uit het land van Grimbergen. de Beckere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Families uit het land van Grimbergen. de Beckere"

Transcriptie

1 Families uit het land van Grimbergen de Beckere van der Elst J.M Steenokkerzeel

2 Sinds begin van de 14 e eeuw zijn er in het land van Grimbergen telgen uit dit geslacht terug te vinden. Zo lezen we in het oudste cijnsboekje (a 1307) van de Abdij te Grimbergen 1 dat drie naamgenoten grond bewerkten van de abdij met name Symon Pistor in Grimbergen, Arnold Pistor te 'Beughem' (Beigem) en Henric Pistor in 'Mensa' (Meise). Van hieruit zwermen ze onder andere uit naar Mechelen. We vinden er enkele terug in de lijsten van de poorters van deze stad 2. 4 maart 1413 Jan de Beckere zoon van Gielis de Beckere van Huenbeke (Humbeek) 6 augustus 1416 Baldere (Bouden) de Beckere zoon van Godevaert de Beckere van Huenbeke 10 augustus 1443 Gilles de Beckere, faber (smid), van Huenbeke Ook in andere archieven zijn er naamgenoten terug te vinden. Enkele voorbeelden hiervan: - Jan de Beckere huidevetter verscheen op 30 maart 1424 voor de schepenen van Humbeek. Hij was een zoon van wijlen Jan de Beckere van Beyghem 3. - Op 4 januari 1428 verscheen Margriete de Beckere voor de schepen van Grimbergen. Zij was een dochter van wijlen Joos, weduwe van Daneel Vorsthuys en voor de tweede maal gehuwd met Jan de Beckere fs Jan 4. - Voor de schepenen van Grimbergen verschenen op 8 juni 1430 Jan, Margriete, Kathelijne en Beatrijs de Beckere kinderen van wijlen Jan de Beckere van Mechelen samen met hun moeder Jouffr Margriete Pauwels 5. Op de vraag waar we de oorsprong moeten zoeken van de tak de Beckere geheeten de Weert volgt hierna een antwoord. Dit is mijn persoonlijke mening en deze werd gevormd op basis van gegevens uit het archief van de Abdij van Grimbergen en de oudste registers van de schepenbanken van Grimbergen ( ), en Meise ( ). In het verleden werd in de middelaar tussen de genealogische navorsers een artikel gepubliceerd (door L. Lindemans) met betrekking tot de tak die uitweek naar Brussel 6 en hier uitgroeide tot een welvarende brouwersfamilie. Hierin stelt Lindemans dat de oorsprong van deze tak in Mechelen ligt. Hij geeft aan dat Peeter de Beckere (gehuwd met Kathelijne van Hamme), de stamvader was en een zoon had met name Jan de Beckere geheeten de Wijngaerd. Dit blijkt onjuist en wel om volgende redenen: - Peeter de Beckere en zijn echtgenote Kathelijne van Hamme worden geciteerd te Mechelen op het einde van de 15e eeuw ( ) 7. En de geboorte van hun zoon Jan moeten we situeren rond In zijn artikel geeft Lindemans aan dat Jan de Beckere geheeten de Wijngaerd, die vermeld wordt a 1480 in de schepengriffie van Zaventem, de zoon zou geweest zijn van Peeter terwijl in de akte duidelijk aangegeven is dat hij een zoon was van wijlen Jan de Beckere 8. 1 Archief Abdij Grimbergen, klasse III, cijnsboek anno Marcel Kocken, de gekochte poorters te Mechelen ( ), poortersboeken van de Zuidelijke Nederlanden, deel VII, Familia et Patria, Stadsarchief Mechelen, fonds Augustijnen, nr 2, folio 302, akte 30 maart AR Brussel, familiearcheif de Merode Westerloo, VM 281, folio 42, 4 januari AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 281, folio 58, 8 juni De Middelaar tussen de Genealogische Vorsers, nr 299, 5/1995, pg , door L. Lindemans. 7 Stadsarchief Mechelen, fonds CC, extraits des archives, CC, serie XXIV, nr 1, 18 e eeuws geschrift van graaf de Cuypers de Rymenam (met dank aan J.F. de Coninck voor de info). 8 RA Leuven, schepengriffie Zaventem, 6739, folio 84v, 24 juni

3 Uit wat hierna volgt zal ook blijken dat de 'vermeende' afstamming van het Hertogelijk huis van Brabant (via de Mechelese familie Bau), zoals die in het verleden in verschillende genealogieën (Stroobant, van der Meeren, Bau, etc..) naar voor werd gebracht onjuist is. Mijn vermoeden is dat de stamvader van de genealogie die hier verder uitgewerkt wordt Symon de Becker (Pistor) is die in 1307 geciteerd wordt te Grimbergen. Wanneer men de gegevens uit het archief van de Abdij van Grimbergen in combinatie ziet met de gegevens uit de schepenbank blijkt dat deze familie in de 14e eeuw reeds eigendommen had in het dorp van Grimbergen. Zo lezen we in het cijnsboek a 1400 dat een (vermoedelijke) nazaat van Symon de Becker met name Wouter Pistoris (de Beckere) cijns betaalde voor een goed dat voordien eigendom was van wijlen Nicholai Faber (Nicolaes de Smet) 9. Dezelfde betaalde, samen met zijn echtgenote Kathelijne van der Beken een cijns voor goederen die voordien van Jan Meeus van Hasselt waren. Zijn kinderen Gielys en Marie de Smet alias de Beckere (x Bouden d Eselere), verschijnen in 1436 voor de schepenen van Grimbergen voor de verdeling van hun ouders (wijlen Wouter en Katheline van der Beke). Hierna volgt een korte weergave van de tekst voor wat betreft het deel dat aan Gielys toekwam. "Te weten Inde yerste sal de voirscreven Gielys hebben ende behouden de woenstede dair hij op woent met alle de toebehoirten gelege alnaest d'herberge geheete de slotel dair Jan Lemmens nu Inne woent En de woenstede mette toebehoirten neve tborrestraetken gelegen kommende mette eender zijde aende goeden d'kinderen wilen daneel vorsthuys Item een derdedeel van eenen boender lants achter poddegem gelege neven de goede willem van ghersmoirtere Item onderhalf dachwant lants aenden beyghemwech gelege tusschen de goede sgodshuys van grymbergen mette twee zijden Item een half buender lants benede den lange pael gelege aende hoeve van gestele mette eenre zijde ende jacop de cock mette andere zijde Item ee hoffstadt mette huse dae opstaende neve wouters van gestele ex una ende dmolenstraetken ex altera Item een half buender lants dat gelege aende thomme hoeve mette eenre zijde ende neve de goede jan leyens ruerende in leene van willems van ghersmoirtere Gielys de Beckere woonde dus in de eerste helft van de 15 e eeuw in een huis gelegen naast de herberg 'de Sleutel'. Dit huis werd 'de Swane' genoemd werd en was gelegen tussen de Wildeman en de Sleutel. Toen men in de loop van de 20 e eeuw herstellingswerken uitvoerde aan de riolering in de Prinsendreef, kwamen de funderingen van de verdwenen woning "de Zwaan" te voorschijn. Op meer dan 1 meter diepte ontdekte men een muur die van de Sleutel naar het hoekhuis (de Wildeman) liep. Hoewel in het cijnsboek van 1446 (door abt Vrancx) 11 de Zwaan niet met name staat vermeld, was het wel bekend. Hierin is er sprake van een huis gelegen op de hoek van het kleine straatje (verbindingsweg met het kerkveld) en worden de opeenvolgende eigenaars opgesomd. Hieronder ook 'Jan de Beckere alias lange weert' die het goed overliet aan Adriaen van Waenrode geheeten van Baerle. Deze zal in 1488 zijn huis in pand zetten voor een jaarlijkse rente van 2 gulden Peeters. Hierin staat volgende beschrijving van het huis: "een hoffstadt metten huyse daer opstaende gelegen inde prochie van grymbergen over tegen aen tkerckhoff neve die herberge geheeten den sleutel mette eenre zijde ende metter eenen eynde comende metter andere zijde aent straetken lopende aent kerckvelt ruerende in erve van tgodshuys van grymbergen.." 12. Ook zien we dat zij tot de voorname families van Grimbergen gerekend mogen worden gezien de alliantie met de familie d'eselere. Bouden d'eselere was a 1440 meier van heer Jan van Lathem, burggraaf van Grimbergen 13. In een akte dd 23 februari lezen we dat Marie de Beckere alias de Weert een rente overlaat aan haar broer Jan. Het betreft een korenrente ter waarde van 1 zak rogge die verpand was op "een eeussele gemeynelijck geheeten den Bers", gelegen te Humbeek in de Ipsvoordestraat. "de bers" was bos en weide gelegen in de grensstreek van Nieuwenrode en Humbeek (in de omgeving van Ipsvoorde). Marie had deze rente verkregen bij de verdeling van de ouderlijke goederen. Wanneer we nu de schepengriffie van Meise analyseren zijn er verschillende aktes terug te vinden waaruit blijkt dat de kinderen van Gielys de Beckere alias de Smet eigendommen hadden in Ipsvoorde en omgeving. Tot zover de toelichting bij de genealogische schets die hierna volgt. 9 Archief Abdij Grimbergen, klasse III, nr 62, folio 4v, In Grimberghe census heriditari de mansionariis. 10 AR Brussel, familiearchief de Merode Weserloo, VM 281, folio 133, 14 juni Archief Abdij Grimbergen, klasse III, nr RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 9615, folio 197, 18 april Archief Abdij Grimbergen, klasse III, nr 8, folio RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649bis, folio 108v, 23 februari

4 I. Wouter de Beckere (pistoris) alias de Smet ca 1370, q d x Kathelijne van der Beken. Eigenaar van het huis geheten 'de Zwane' in Grimbergen (cit 1400). 1. Gielys, volgt II. 2. Maria ca x Bouden d'eselere. Eigenaars van het huis geheten 'de Kroone'(cit 1446), op het dorpsplein te Grimbergen. II. Gielys de Beckere geheeten de Smet ca 1395, q d x N. Goessens. Eigenaar van het huis 'de Zwane' (cit 1436). 1. Jan de Beckere geheeten Goessens ca x Lijsbeth van den Driessche (cit 1457). Gegoed te Ipsvoorde (a 1457) voor: "eene hoffstadt mette huyse daer opstaende groot 1 buender tepsvoirde Item een buender lants tepsvoirde, item de helft van 2 buender lant tepsvoirde ruerende in erve van heer Daneel van Boechout.." Symon de Beckere geheeten Goessens ca 1423, q d x Margriete van Bullestraten, qd Gegoed (a 1469) te Ipsvoorde voor "een hoffstadt mette woenhuyse daer opstaende groot 1 buender gelegen inde prochie van Meysse tepsvoirde ende de hellicht van 2 buender lants tepsvoirde.." 17. (cit 1481) 18 a. Kathelijne ca x Jan Gielys (cit 1481). b. Lijsbeth ca x Jacop metten Anxste (cit 1481). c. Anthonys ca Gegoed anno 1481 voor "een woenste mette woenhuyse daer opstaende in de prochie van Meysse tepsvoirde Item de hellicht van 2 buender lants in de voirscreven prochie 't voirscreven plaetssen gelegen". 3. Willem, volgt III. 15 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5694a, folio 42v, 17 januari Stadsarchief Mechelen, Fonds F, serie I, schepenakten n 98 ( ), akte 6 februari 1479 (met dank aan JF de Coninck voor de info). 17 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5694a, folio 85v, a Ra Leuven, schepengriffie Meise, 5694a, folio 167v, 17 mei

5 III. Willem de Beckere geheeten Goessens ca 1425, q d "soene wijlen Gielys diemen hiet Goessens" (cit 1467) 19. x Kathelijne sbeckers (cit 1464) 20. Leenman van beide heren van Grimbergen (cit 1468) en van Philips van Glymes, heer van Grimbergen (cit 1467) op land gelegen te Humbeek (cit 1468) 21. Kenlic zij allen heden dat ic Willem de beckere geheeten goessens kenne ende lijde ghelijc dat ic hier over geve in rapoirte dat ic houdende ben van beyde den heren van grymbergen int ghemeyne een stuc k lants euselinghen ende winnents lants lettel min oft meer dan een buender gelegen te huembeke mette eender zijden neven cornelys van den deiessche goede ende neven d capelryen goede als metter andere weert zijnde tsiaers twee sacke rox In orconden d waerheyt hebbe ic anthonys blassaert t beden van den voirgenoempden Willem den beckere dit rapoirt over hem bezegelt met mijne propren zegel hier op gedruct a xiiiic lxviii In Augusto den xiie dach Zegel van Anthonys Blassaert Ic Willem de beckere sone wijlen gielis de beckere diemen hiet goessens houde te leene van mijne heere heer Philips van glimes Ridder ende here tot grymbergen een buender winnents lants luttel min oft meer Inde prochie van huembeke gelegen neve de goede Rombouts leemans aen deen zijde ende de goede der capelrye van huembeke aen dander zijde wert sijnde jaerlecx ii sacken rogs ende want ic Willem voirscreven en gheenen propren zegel en hebbe Soe hebbe ic gebeeden Adam van der Elst geheeten de cupere dat hij dese letteren bezegelen wille Ende ic adam van der Elst voirscreven hebbe t beeden van Willem den beckere voirscreven mijne propren segel hier opgedruct In kinnissen d waerheyt Gedaen Int 1. Jan, volgt IV. 2. Marie ca x Hendrik Yden geheeten de Smet (cit 1481). Had een pachtrente in eigendom ter waarde van 1 zak rogge verpand op 4 dagwand land gelegen in de "hoffstadt mette woenhuyse groot 2 buender gelegen inde prochie van Meysse tepsvoirde" en eigendom van Jan de Winter en Lijsbeth Hanssens AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 428, denombrement van leen, 13 juni RA Leuven, schepengriffie Meise, 5694a, folio 34v, a AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 428, denombrement van leen, 12 augustus RA Leuven, schepengriffie Meise, 5694a, folio 168v, 6 juli 1481 en folio 172v, 8 oktober

6 IV. Jan de Beckere alias de lange weert ca 1450, q d x Claesyne de Weert (cit 1520) 23. Eigenaar van "de Zwane" en eind 15 e eeuw ook van "de Wildeman". 1. Willem, volgt V. V. Willem de Beckere geheeten de Weert ca 1475, q d x Maria van Opstalle (cit 1534) 24. (dv. Peeter van Opstalle en Ida van den Gersmoirtere alias Schotte; kldv. Peeter van Opstalle en Jan van den Gersmoirtere alias Schotte en Margriete van Piermont). dorye van Willem de Beckere over Jan de Beckere van eender hoffstadt geheeten den Wildeman commende voer aen tsheerenstrate In deen zijde.. achter aent borrestraetke 25. Naast de Wildeman had Willem ook het huis ernaast geërfd van zijn schoonvader. Het was voordien eigendom van de familie 'van Piermont'. (cit 1556) Cathelijne ca 1500, qd x Sebastiaen van den Hove (fs Willem), q d (Hij xx Margriete Wouterwils) 27. a. Marie (cit 1556, 1587) Lijsbeth ca 1503, q d x Jan de Weert, q d a. Cornelis. 3. Anna ca 1506, q d x Andries de Corte. De Wildeman op het dorpsplein te Grimbergen anno 2009 (eigen foto) a. Jan. 4. Maria ca x Hendrik van der Meeren 29 (zv. Peeter). 5. Jan, volgt VI. 23 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3648, akte 19 februari RA Leuven, schepengriffie Borcht (Grimbergen), 1009, folio 22v, 17 september Archief Abdij Grimbergen, klasse III, nr 67, cijnsboek a 1550, folio RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649bis, folio 131v, 23 april RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 486, 3 juli RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7584, folio 107v, 15 maart 1556 en 7586, folio 259v, 15 juni RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649bis, folio 108v, 23 februari

7 VI. Jan de Beckere geheeten de Weert ca 1510, Grimbergen x (ca 1533) Maria van Bruyssegem qd xx (ca 1540) Geertruyde van der Meeren ca (dv. Antoon en Lijsbeth Bau; kldv. Hendrik van der Meeren en Lijsbeth van Diedeghem). Meisenier der Heren van Grimbergen op 9 mei Woonde in de Wildeman te Grimbergen (cit 1574). In alle voorgaande publicaties werd Josyne de Beckere vermeld als zijnde een dochter van Jan de Beckere geheeten de Weert en Geertruyde van der Meeren. Dit is niet correct en wel om volgende redenen; - Zes kinderen van Jan de Beckere verschenen voor de schepenen van Grimbergen om hun meiseniersschap te bewijzen. Josyne de Beckere bewees haar meiseniersschap in 1559, twintig jaar vóór haar stiefbroers die dit pas deden in Hierin vinden we reeds een aanwijzing dat zij geen dochter was van Geertruyde van der Meeren. - Bevestiging (en sluitend bewijs), hiervan vonden we in de schepengriffie van Grimbergen. Hierin zijn twee testamenten opgenomen van Jan de Beckere en Geertruyde van der Meeren. Hierna volgen hieruit twee uittreksels. In de akte van 1566 lezen we: Heure kinderen sculdich en(d)e gehouden wesen de voerkinderen des voirs(chreven) Jans de Beckere die hij gehadt e(nde) behouden heeft van wijlen Margriete van Bruyssegem zijnder Ierste huysvrouwe was, te weten Joozijn(e), Elizabeth e(nde) Jacquemijn(e) sbeckers te bewijsen elcke van he(n) drije sacke(n) Rocx der mate En in de akte van 1574 staat het volgende: Ghewilt ende begheert dat Geertruydt van der Meren zijne teghenwoirdighe huysvrouwe met heure kinderen Te wetene Cornelis, Jan, Henryck, Joos, Antheunis, Fransken, Maycken ende Jenneken de Becke(re) al(ia)s de Weert naer zijne doot ende afflyvicheyt sal aenveerden, behouden ende gebruycken het huys metten schueren, stallen, Boomgaerde daer aene ghelegen ende allen anderen zijnen toebehoirten ende edifitien daeropstaende In alle der vueghen manieren ghelijck tselve ghestaen ende ghelegen Is bynnen der prochien van Grimberghen teghen over het kerckhoff aldaer, daer Inne zij nu teghenwoirdel(ijck) zijn woonende ex RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649, register hooftbanck , -S: Peeter van Opstalle en Jan van der Heyden. RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649bis, folio 313, 26 oktober RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3650, folio 150, 22 februari RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649bis, folio 313, 26 oktober

8 1. Josyne ca 1534, q d Meisenier (woonachtig in Sterrebeek), op 10 februari x (ca 1557) Pancraes Cuelens 35 ca 1532,q d In 1558 erfde deze het hof ten Tuytenberge, gelegen in Sterrebeek. (zv. Willem en Cathelijne van der Meren). xx (ca 1561) Jan Stroobant ca 1535, (zv. Pancraes en Petronella van Obbergen geheeten van den Gersmoirtere). Meier en schepen van Haren (cit 1567). ex 1 a. Laureys Cuelens ca 1557, q d ex 2 1) Jan ca ) Machiel ca ) Lijsbeth ca b. Petronella ca Anderlecht 11 oktober x Jan van Cutsem ca Anderlecht 8 januari Pachter opt hof te Opcureghem (Anderlecht). c. Cathelijne ca Haren 18 augustus x Jan Crabbe. xx Joos Stuckens. c. Jan ca 1568, q d x Cathelijne Crabbe (dv. Aert en Joanna van der Veken). d. Goedele ca x Jan van der Beken, te Erps. 2. Lijsbeth ca Jacquemyne ca ex Cornelis ca Meisenier (woonachtig in Merchtem), op 20 februari x Anna Stroobant 39 (dv. Jacop fs Mathijs, en Elisabeth van Mispelteren). a. Barbara Grimbergen 28 oktober Jan, volgt VII. 34 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3475/2, -S: Jan de Beckere, vader, en Laureys de Greve. 35 RA Leuven, schepengriffie Zaventem, 6745, folio 6, 19 januari RA Leuven, schepengriffie Zaventem, 6748, folio 96v, 21 februari RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3650, folio 150, 22 februari RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3475/4, -S: Hendrik Moriaens en Willem de Kempenere. 39 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 425, folio 150, leenverhef 29 maart 1605, en RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3655, folio 216v, 10 april 1601 en folio 243, a ss. Antoon de Beckere en Barbara van Lier vidua. 7

9 6. Hendrik ca , Meisenier (woonachtig in Brussel), op 20 februari x (Brussel Kapellekerk 15 november 1569) Johanna Hoeckers. xx (ca 1580) Anna van der Borcht (cit 1582) 43, q d (dv. Lambrecht en Margriete van der Elst) 44. Brouwer in Brussel ( ). van wie (lothinge te Brussel 5 april 1635): 45 ex 1 46 ex 2 a. H r en M r Jan Brussel (St Goedele) 16 juni b. Margriete ca x (Brussel St Nicolaes) 5 januari Cornelis Vobis. c. Joanna ca x (Brussel St Nicolaes) 14 juni Sr Franchoys Corluy (cit 1639). d. Anna ca x Franchoys van Langenhove. e. Geertruyde Brussel (St Goedele) 18 december x (Brussel St Goedele) 20 november Marcus van Berenbroeck. f. Willem Brussel (St Goedele) 28 augustus 1590, q d x (Brussel St Goedele) 10 januari Jouffr Livyne Heuze, q d van wie (lothinge te Brussel 5 april 1634): 51 1) Rogier ca ) Boudewijn ca Religieus (St Jacob o/d Coudenberg Brussel). 3) Anna ca ) Maria ca Begijn in het Groot Begijnhof te Brussel (cit 1639). 5) Livyne ca Religieuze in het klooster van St Pieters ten sieckeluyden Brussel (cit 1639). 41 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3485, cit 1582, 35 jaar. 42 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3475/4, -S: Hendrik Moriaens en Willem de Kempenere. 43 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 105v, 1 februari RA Leuven, schepengriffie Vilvoorde, 7331, folio 334v, 5 maart RA Leuven, schepengriffie Strombeek, 7100, akte 11 april Archief Lunden (kasteel Humbeek), schepengriffie Humbeek, III, 5, folio183, 12 maart 1603, Jouffr Anna van der Borcht weduwe wijlen Hendrik de Beckere met heer en mr Jan de Beckere sone desselfs Henricx daer moeder aff was Johanna Hoeckers. 47 ss. Jan Grimberchs en Geertruyde Vermeren. 48 ss. Jan van Cutsem en Maria van der Borcht. 49 tt. Philips van Bever en Franciscus Corluy. 50 Huwelijksbelofte op 20 december RA Leuven, schepengriffie Strombeek, 7100, akte 15 april

10 g. Hendrik Brussel (St Goedele) 28 september 1593, x (ca 1615) Jouffr Charlotte Meeus (cit 1635). Kort voor zijn dood had hij de brouwerij de Roode Leeuwe gekocht van zijn zuster 52. van wie (cit 1635): 1) Judocus ca Meisenier 19 maart ) Hendrik ca Meisenier 22 maart ) Franciscus Brussel (St Nicolaes) 16 december ) Anna Brussel (St Nicolaes) 15 november ) Jan Brussel (St Nicolaes) 25 november Meisenier 19 maart h. Sr Andries Brussel (St Goedele) 30 november Judocus ca Meisenier (woonachtig in Merchtem), 20 februari x Cathelijne de Loose. 8. Maria ca x Jan Grimberchs. a. Jacoba Brussel (St Goedele) 29 mei b. Jan Brussel (St Goedele) 23 november c. Judocus Brussel (St Goedele) 5 oktober d. Anna Brussel (St Goedele) 7 oktober e. Maria Brussel (St Goedele) 11 mei Antoon ca Grimbergen 21 mei x NN xx Anna van Cutsem Grimbergen 8 maart Meier van Grimbergen (cit 1633). ex 1 a. Jacobus ca x (Strombeek-Bever 8 september 1619) 65. Maria van Linthout (dv Jan). 52 RA Leuven, schepengriffie Strombeek, 7100, akte 11 april RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jan en Abraham van Hamme. 54 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jan en Abraham van Hamme. 55 ss. Dominus Franciscus Renier en Jouffr Geertruyde de Beckere. 56 ss. Carel de Kempeneer en Anna Meeus. 57 ss. Jan van den Dye en Maria Meulpas. 58 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jan en Abraham van Hamme. 59 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jan de Beckere, broer, en Jan de Beckere zoon van Franchoys, neef. 60 ss. Jan Bogaert en Margareta van den Bossche. 61 ss. Gielys Raspoet. 62 ss. Gaspar van Strete en Domicella Clara Peeters. 63 ss. Jeronimus van der Hoffstadt en Anna Monnaerts. 64 ss. Jan Grudeman en Maria Grimberchs. 65 tt. Jan van Linthout, vader en Willem van Linthout, oom. Ondertrouw op 4 augustus met als getuigen Jan en Willem van Linthout en Antoon de Beckere, vader. 9

11 1) Digne Strombeek-Bever 29 juni x (Strombeek-Bever 23 oktober 1644) 67 Jan de Visscher. 2) Jan Strombeek-Bever 28 december ) Gaspar Strombeek-Bever 22 juni ) Franchoys Strombeek-Bever 24 juni ) Maria Strombeek-Bever 25 november ) Laureys Strombeek-Bever 10 december ) Anna Strombeek-Bever 5 april ) Margareta Strombeek-Bever 5 juli ) Joanna Strombeek-Bever 18 juli ) Aert Strombeek-Bever 9 mei ex 2 b. Joanna Grimbergen 20 oktober c. Elisabeth Grimbergen 6 juli d. Michiel Grimbergen 4 januari e. Quirinus Grimbergen 8 november Joanna ca 1560, na Meisenier (woonachtig in Brussel), 20 februari x (ca 1584) Ingel van Ophem (zv. Michiel en Catharina de Kemmere), qd xx (Brussel St Cathelijne 3 juli 1590) Peeter van Cutsem, brouwer in de Spiegel (op de Vlaamse steenweg te Brussel). (zv. Hendrik en Lijsbeth van Zele). ex 1 83 a. Michiel ca b. Jan Brussel (St Cathelijne) 9 januari ss. Antoon de Beckere en Digne van Linthout. 67 tt. Jan van Linth en Jan Jacobs. 68 ss. Jan Candries en Elisabeth de Beckere. 69 ss. Gaspar van Linthout en Maria de Beckere. 70 ss. Franchoys en Joanna de Beckere. 71 ss. Franchoys van der Vorst en Maria Willems. 72 ss. Laureys de Beckere en Joanna van Linthout. 73 ss. Rombout van Linthout en Anna van Cutsem. 74 ss. Antoon van Campenhout en Margareta van den Dale. 75 ss. Jacobus Thielemans en Joanna de Clerck. 76 Ss. Aert van den Dale en Joanna Thielemans. 77 ss. Jacob Diericx en Joanna smeyns. 78 ss. Peeter Vermosen en Anna van Seghbroeck. 79 ss. Michiel van Ophem en Joanna de Beckere. 80 ss. Jan de Beckere en Philippa Diendes. 81 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3475/4, -S: Hendrik Moriaens en Willem de Kempenere. 82 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 105v, 1 februari RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 287v, 13 juni ss. Jan de Beckere en Barbara de Kammere. 10

12 ex 2 c. Hendrik Brussel (St Cathelijne) 31 mei d. Joanna ~ Brussel (St Cathelijne) 24 september x (Brussel Kapellekerk 20 oktober 1621) 87. Adriaen van Merstraeten. e. Peeter ~ Brussel (St Cathelijne) 3 november x (Brussel St Gorik 2 juli 1620) Catharina Segers. 1) Joanna van Cutsem ~ Brussel St Gorik 7 november ) Anna van Cutsem ~ Brussel St Gorik 30 augustus ) Peeter van Cutsem ~ Brussel St Goedele 12 november ) Jan van Cutsem ~ Brussel St Gorik 24 juli ) Catharina van Cutsem ~ Brussel St Gorik 10 maart ) Franciscus van Cutsem ~ Brussel St Gorik 13 december ) Ignace van Cutsem ~ Brussel St Gorik 7 juni Franchoys ca 1562, q d x (ca 1585) Petronella van Seghbroeck. (dv Laureys en Anna Buelens). Pachter in Dielegem (Jette). 92 a. Josina ca Zellik 13 juli x Lanceloot van Bever (zv Franchoys en Elisabeth de Doncker). Pachter op thof van Overjette (Zellik) (cit 1635). van wie afstamming. b. Anna ca 1590, q d x (Jette 12 juli 1616). Jan van Heymbeeck, q d ) Anna ca x Jan Mathijs (cit 1648). c. Franchoys ca 1594, q d Meisenier (woonachtig in Boendael), op 3 juni ss. Hendrik van Muers en Geertruyde van Ophem. 86 ss. Jan Polspoel en Catharina van Cutsem. 87 tt. Jan van Meerstraeten en Michiel van Ophem. Voortrouw St Kathelijne 20 september. 88 ss. Michiel van Ophem en Anna Moriaens. 89 ss. Gielis Zegers en Joanna de Beckere. 90 ss. Jan van Oppem en Anna van den Bossche. 91 ss. Adriaen van Meerstraeten en Anna Noveliers. 92 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3651, folio 2, 4 mei 1632, geautoriseert bij wethouderen der bancke van Jette daeronder het sterfhuys van hen vader ende moeder gevallen enden gelege was.., en RA Anderlecht, Notariaat Brabant, Notaris van Humbeeck, 2643 (mfi ), akte 6 september RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jan de Beckere en Jacob van Seghbroeck. 11

13 d. Laureys ca x (Jette 6 juni 1627). Joanna van der Veken ca 1604, (dv Michiel en Elisabeth Vrancx). xx Elisabeth van Cutsem. Pachter in Dielegem (Jette) (cit 1648). ex 1 1) Pauwel Jette 12 juni ex 2 2) Anna Jette 11 november ) Elisabeth Jette 11 april ) Martina Jette 13 augustus e. Jan ca Grimbergen 1 september x (Grimbergen 22 november 1626) 94. Maria Willems Brussegem 15 april Grimbergen 23 december (dv Adriaen en Catharina Crockaert). Zij xx (Grimbergen) Franchoys van der Gucht. Brouwer in de Wildeman te Grimbergen (cit 1633). Meisenier 9 juni ) Ferricus Grimbergen 16 mei Grimbergen 22 oktober ) Jan Grimbergen 9 januari Meisenier (woonachtig in Grimbergen), op 15 juli ) Peeter Grimbergen 15 januari ) Ludovica Grimbergen 19 december Grimbergen 9 september x (Grimbergen 18 februari 1659) 101. Nicolaes van der Gucht (zv. Nicolaes). f. Peeter Jette 4 april Pachter in Moortebeke (Anderlecht) (cit 1648). x Francisca van den Driessche Anderlecht 8 februari xx Jacquemyne van der Elst. g. Merten Jette 18 maart tt. Adriaen Willems en Franchoys de Beckere. 95 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jacob van Seghbroeck en Laureys de Beckere. 96 ss. Ferricus Loerants, meier, en Catharina Crockaert. 97 ss. Jan van Heymbeke en Joanna van der Veken. 98 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3485, -S: Laureys de Beckere en Marcus Willems. 99 ss. Peeter van der Hoffstadt en Lucia de Beckere. 100 ss. Hendrik van den Dale en Ludovica Quisthout. 101 tt. Nicolaes van der Gucht, vader, en Hendrik

14 h. Jacobus Jette 8 september i. Guilielm Jette 19 mei 1611, q d j. Joanna Jette 4 februari x (Brussel St Nicolaes 6 juni 1640) Jasper Cappuyns. k. Antoon Jette 30 april VII. Jan de Beckere geheeten de Weert ca Meisenier (woonachtig in Brussel [Anderlecht]), 20 februari x (ca 1568) Cathelijne van Mispelteren 104. (dv. Jan en Clara van der Cammen). (cit. Anderlecht 1647) Jan de jonge Anderlecht 18 april Anderlecht 23 februari x (Anderlecht 29 januari 1594). Maria van Cutsem Anderlecht 17 november (dv. Hendrik en Maria Pipenpoy). Weduwe van Willem Crockaert (1) en Willem Hallemans (2). 107 a. Elisabeth Anderlecht 7 mei x (Brussel St Nicolaes) 1 juni Roelant Heyde. 1) Maria Brussel (St Nicolaes) 16 april ) Jan Brussel (St Nicolaes) 28 augustus ) Joanna Brussel (St Nicolaes) 8 februari ) Anna Brussel (St Nicolaes) 9 mei b. Jan Anderlecht 20 november , q d c. Anna Anderlecht 27 juni Anderlecht 13 september x Hendrik Verheylewegen Anderlecht 28 september Anderlecht 3 mei (zv. Jan Jacob en Catharina de Coster), weduwnaar van Margriete de Brieder (Broyer). van wie 5 kinderen te Anderlecht. 102 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3485, cit 1582, 39 jaar. 103 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3475/4, -S: Hendrik Moriaens en Willem de Kempenere. 104 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3566, folio 51, 6 juni 1586 en 3567, folio 117v, 9 november Koninklijke Bibliotheek Brussel, HS De Jonghe IV, folio ss. en Lijsbeth de Raymaecker. 107 RA Anderlecht, Notariaat Brabant, Notaris Guilielm van der Borcht, mfi , 20 maart ss. Adriaen de Smet en Catharina de Beckere. 109 Gehuwd in Anderlecht. 110 ss. Gielys de Beckere en Maria van Cutsem. 111 ss. Jan de Beckere en Anna van der Borcht. 112 ss. Hendrik Moernaert en Maria Mons nomine Joanna Pipenpoy. 113 ss. Thobias Crockaert en Anna de Beckere. 114 ss. Jan de Beckere en Elisabeth van Cutsem nom Jacoba Huyghs. 115 ss. Jan Grimberchs en Anna de Beckere. 13

15 2. Roeland Anderlecht 18 april Elisabeth Anderlecht 9 november x (Anderlecht 20 april 1593). Nicolaes van Cutsem, xx (St Jans Molenbeek 30 juli 1595). Vigilius van Cutsem (zv. Huybrecht en Catharina Hanck). van wie 10 kinderen geboren in Sint Pieters Leeuw (tussen ). 4. Merten Anderlecht 9 november Anderlecht 31 augustus Hendrik ca x (Anderlecht 3 maart 1603). Joanna Ronsmans. Meisenier 9 juni Anna Anderlecht 22 maart x (Anderlecht 1 december 1596). Gijsbrecht Verheyleweghen. 7. Catharina Anderlecht 23 september Gielys ca 1583, q d x (St Agatha Berchem 3 februari 1615) 122. Maria de Witte, q d Brouwer in den Reuze, aan de Peynsmerct, te Brussel. a. Catharina ca x (Brussel St Nicolaes) 19 februari Jan Sophie. b. Elisabeth Brussel (St Nicolaes) 27 mei c. Geertruyde Brussel (St Nicolaes) 10 september d. Judocus Brussel (St Nicolaes) 6 maart e. Jan Brussel (St Nicolaes) 27 november Maria Anderlecht 1 september x (Anderlecht 27 september 1606). Gaspar de Helt Vilvoorde 19 augustus Vilvoorde 8 augustus1634. (zv. Antoon en Anna de Dryvere) 128. a. Antoon Vilvoorde 12 oktober b. Catharina Vilvoorde 29 juli c. Anna Vilvoorde 14 april ss. Roelant de Troch en Barbara. 117 ss. Peeter Uselincx alias de Raymaecker en Elisabeth de weduwe. 118 ss. Merten de Mol en Clara. 119 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3476/1, -S: Jan en Laureys de Beckere. 120 ss. Nicolaes Troostenbergh en Geertruyde Grimberchs. 121 ss. Dnus Nicasius Muget en Catharina de Beckere. 122 tt. Jan de Beckere en Antoon de Witte. 123 ss. Jan de Coen en Elisabeth Robijns. 124 ss. Hendrik Grimberghs en Geertruyde de Beckere. 125 ss. Judocus Usselinckx en Joanna de Witte. 126 ss. Jan van Ophem en Magdalena Stevens. 127 ss. Jan Goossens en Maria Willems. 128 RA Leuven, schepengriffie Vilvoorde, 7337, folio 55, 9 december ss. Antoon de Helt en Margareta de Dryvere. 130 ss. Jan de Beckere en Catharina Mispelteers. 131 ss. Antoon de Helt en Anna de Beckere. 14

16 d. Elisabeth Vilvoorde 28 september e. Maria Vilvoorde 12 februari f. Antoon Vilvoorde 3 maart x (Anderlecht 4 februari 1640). Catharina Verheyleweghen Anderlecht 18 februari (dv. Wijnand en Magdalena Mommaert). van wie afstamming te Vilvoorde. g. Jan Vilvoorde 29 juni h. Joris Vilvoorde 14 april x (Zemst 19 september 1649) 137. Jacoba Symons Zemst 18 oktober (dv. Jan en Cornelia van der Wildt). 1) Jan Meise (Rode) 15 december ) Anna Meise (Nieuwenrode) 29 september i. Nicolaes Vilvoorde 6 mei j. Peeter Vilvoorde 19 juli k. Catharina Vilvoorde 9 mei l. Joanna Vilvoorde 12 augustus ss. Jan en Elisabeth de Beckere. 133 ss. Engelbert van Candriesch en Maria de Beckere. 134 ss. Antoon de Helt en Anna Meterman. 135 ss. Jan de Beckere en Catharina de Helt. 136 ss. Jooris van der Stricht en Barbara de Vleeshouwer. 137 tt. Antoon de Helt en Corneel Symons. 138 ss. Jan en Catharina Symons. 139 ss. Corneel Symons en Anna van Seghbroeck. 140 ss. Nicolaes Quisthout en Catharina Geerens. 141 ss. Peeter van de Zande en Maria de Witte. 142 ss. Philips van de Zande en Maria Paeps. 143 ss. Jan Monens en Anna van Heymbeke. 15

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4,

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4, Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 20 februari 2015 onder nr MSR 004 I Volkomen bewijs van afstamming voor generatie I VI via: - Leen- en cijnsboeken der heren van Grimbergen

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser Families uit het land van Grimbergen Tambuyser Van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 A. De oudste tak Tambuyser geheeten de Briedere. I. Jan de Tambuyser ca 1360, q d 1427. x Margriete de Briedere q d

Nadere informatie

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Basis voor deze aanvraag is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Borcht

Nadere informatie

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via:

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: Aanvraagdossier van HENDRIK TAMBUYSER Reet Geregistreerd op 1 augustus 2016 onder nr MSR 033 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Elst geheeten Lymberch,

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel juli 2017 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen Families uit het land van Grimbergen van Obbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 Volgens J. Verbesselt is er in de 13 e eeuw reeds sprake van het geslacht van Obberghen, naar aanleiding van een

Nadere informatie

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016.

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016. Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op 18-07-2015 onder nummer MSR 016. Deze aanvraag gebeurd op basis van afstamming van de aanvrager van volgende meiseniers: Jan en

Nadere informatie

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout van der Elst J.M Steenokkerzeel 2016 De families van Grimbergen en Berthout. Genealogisch schema van de families van

Nadere informatie

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Generatie 1 - Parochieregister van Malderen. I. PAESCHIER VAN DOORSLAER, ged. Malderen 19 maart 1623

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen THEEUS

Families uit het land van Grimbergen THEEUS Families uit het land van Grimbergen THEEUS van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 De familie die we hierna verder behandelen was vanaf de 16 e eeuw gevestigd in Eppegem. Op het einde van de 16 e eeuw

Nadere informatie

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025.

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Basis voor dit dossier is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers:

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Volkomen bewijs van verdere afstamming (generatie 1 5) via: - Meiseniersbrieven; - Gegevens uit de schepenbank

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens Families uit het land van Grimbergen Lemmens van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Met betrekking tot de familie Lemmens verscheen in het verleden reeds een artikel in Vlaamse Stam van de hand van Leo

Nadere informatie

Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM

Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2017 Een uitgebreide genealogie van deze familie werd reeds uitgewerkt door Pierre de Tienne en François de Cacamp 1. Verder archiefonderzoek

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant Families uit het land van Grimbergen Aanvullingen bij de genealogie Stroobant van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 In het compilatiewerk Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant van Freddy

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Generatie 1 1 I. JAN VAN HAMME, meisenier te Humelgem 27 februari 1536 (str. Jan van Gendt en Daneel de

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 3: het hof ter Tommen, het Burggraafschap van Grimbergen en het hof van Schiplaken van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 HET HOF TER TOMMEN, HET BURGGRAAFSCHAP

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 4: het hof van Oyenbrugge, het hof van Poddegem en het hof van Padenborch van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF VAN OYENBRUGGE. De plaatsnaam

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 2: de heerlijkheid van Lier van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 DE HEERLIJKHEID VAN LIER - het hof van/te Lier, de Liermolen en de Tommenmolen. De

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker.

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. BE-A0511_106982_104978_DUT Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem

Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem Families uit het land van Grimbergen Families uit het land van Grimbergen van Relegem van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 1 In het verleden hebben, mbt deze familie, verschillende personen genealogisch

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE ackelijen van pauwel blz 12 acken van franchois blz 17 acken van jan blz 17;34 acken van jochum blz 17 addiers adriaen blz 8;17 addiers anthony blz 9;29 addiers c blz 5 addiers cathrien blz 8 addiers cornelius

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 5: het hof te Boxem, het hof ten Spiegele, het hof van Mierendonk en het hof te Hellebeek van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF TE BOXEM.

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. van der Elst geheeten Lymberch

Families uit het land van Grimbergen. van der Elst geheeten Lymberch Families uit het land van Grimbergen van der Elst geheeten Lymberch J.Michel van der Elst Steenokkerzeel - 2016 INLEIDING pg 3 Verklaring van de naam Het land van Grimbergen Meiseniers der heren van Grimbergen

Nadere informatie

Registers 914 t.e.m. 918 ( )

Registers 914 t.e.m. 918 ( ) Genealogisch Repertorium van het Mechelse District DEEL 37 Stadsarchief Mechelen Notariaat Jan Harlinghen Registers 914 t.e.m. 918 (1628-1634) 1634) Genealogisch Repertorium van het Mechelse District

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

Register van de meiseniers. uit het land van Grimbergen ( )

Register van de meiseniers. uit het land van Grimbergen ( ) Register van de meiseniers uit het land van Grimbergen (1413-1795) Oktober 2016 i BRONNEN 1. Schepengriffie: Sigel Jaren Archiefplaats Register /bundel B 1 1619-1620 RA Beveren - Oud gemeentearchief Buggenhout

Nadere informatie

Leefdaal, een aanvullende klapper

Leefdaal, een aanvullende klapper Leefdaal, een aanvullende klapper Alfabetische klapper op de dopen van 16-1-1635 tot 12-5-1641 Inleiding De alfabetische index op de dopen van de parochie Leefdaal begint in 1584 en loopt tot 1604. Na

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Elizabeth van den Moere x mr. Herman Clant wonen nu te Collum in Vrieslant. Sal. 7454 p.79 Ze zijn weer terug in Leuven. Sal. 7464 p.

Elizabeth van den Moere x mr. Herman Clant wonen nu te Collum in Vrieslant. Sal. 7454 p.79 Ze zijn weer terug in Leuven. Sal. 7464 p. LEUVEN Via itnera nova zijn de schepenregisters van Leuven voor een belangrijk deel one-line in te zien. Er is tijdens een genealogisch onderzoek in deze registers ook gelet op vermeldingen die een connectie

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Vervolg van deel 1 Toen Gielis de Vriese in 1558 het Laarhof verkocht was dat niet uit eigen vrije wil. Gielis kon zijn schulden niet meer betalen en het betrof

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

Genealogie Annaert / Hannaert jaar familiegeschiedenis

Genealogie Annaert / Hannaert jaar familiegeschiedenis Genealogie Annaert / Hannaert - 400 jaar familiegeschiedenis 1. voorwoord Een familiegeschiedenis is nooit af want een mens wordt geboren, leeft en sterft. In 1980 vatte ik deze zoektocht naar gegevens

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de klappers van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 20-tal akten konden niet worden geplaatst en

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein.

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. Inleiding. In het kader van de vernieuwing van het Kristus-Koningplein in 2014 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BEWONERS EN/OF EIGENAREN

BEWONERS EN/OF EIGENAREN Wie woonde waar? (7) In deze aflevering van "Wie woonde waar 1" bekijken we een deel van Strucht. De gegevens werden in kaart gebracht door Fon Weusten, waarbij gebruik werd gemaakt van de volgende archiefbronnen:

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs door 1 augustus 2017 De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs Generatie 1 1. Petrus Johannes Jacobs, zoon van Henricus Johannes

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Hannes

De nakomelingen van Henricus Hannes een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Hannes door 13 augustus 2017 De nakomelingen van Henricus Hannes Generatie 1 1. Henricus Hannes. Hij is getrouwd op 25 juli 1726 te Kasterlee

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias.

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon EECKELEERS Antoon EECKELEERS, tr. Leest 1 juli 1717 Catharina DE LAET. 1. Antoon EECKELEERS, geb. Leest 3 aug. 1718 Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon: Peter Huysmans

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1 Inleiding Aan het Laar in Ekeren Donk staat een van de oudste gebouwen van Ekeren: een ruïne. Het domein waarop deze ruïne staat heeft een eeuwenoude geschiedenis.

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel 1 Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel is geboren in 1523 in Breda. Cornelis trouwde met Jenneke Godert LenaertsD. van Brecht. Jenneke is geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Grafzerken in de kerk van Wortel

Grafzerken in de kerk van Wortel Grafzerken in de kerk van Wortel De volgende grafzerken zijn opgetekend in de kerk van Wortel en aangevuld met de notities van deken Lauwerys (HOK 1982, Wortel). Bij deze kerk is onze nummering dezelfde

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Oud Gemeentearchief RAVELS

Oud Gemeentearchief RAVELS Oud Gemeentearchief RAVELS 9 1709-1723 Copyright : Cyriel Verbeek Vond 31 2382 Ravels G.A.Ravels 9 fol 1r 5/12/1709 weeskind Agneet Gijsbrechts = Elisabeth Jacob Aerts G.A.Ravels 9 fol 1v 7/12/1709 Marie

Nadere informatie

De kwartierstaat van Adriaan Kerremans

De kwartierstaat van Adriaan Kerremans een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Adriaan Kerremans door 15 augustus 2017 De kwartierstaat van Adriaan Kerremans Generatie 1 1. Adriaan Kerremans, zoon van Petrus Kerremans (volg 2)

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden BE-A0515_103891_102468_DUT Horpmaal. Oorkonden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Horpmaal.

Nadere informatie

londerzeel - begrafenissen 1635-1802

londerzeel - begrafenissen 1635-1802 abbeloos anna 1749 1 3 echtg meren,ver petrus abbeloos christophorus 1725 9 17 abbeloos cornelia 1676 9 11 kind jan minderjarig abbeloos elisabeth 1780 3 14 echtg ruyssevelt jacobus 1710 70 jarige abbeloos

Nadere informatie

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer In het boek "Over de school" is stilgestaan bij het onderwijs in Udenhout. Uit bronnen weten we dat er in 1464 al een schoolmeester

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

Halmaal. Schepenbank. Oorkonden

Halmaal. Schepenbank. Oorkonden BE-A0515_103777_101972_DUT Halmaal. Schepenbank. Oorkonden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Het archief van de families Rubens en van Parys / K Van Honacker.

Het archief van de families Rubens en van Parys / K Van Honacker. BE-A0511_106985_104981_DUT Het archief van de families Rubens en van Parys / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( )

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( ) Stamboom dossier Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers (1907-1992) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld (1904-1989) Update 1.1 150526 door Ir. René A.M. Martens RI Msc. Geboren Boxmeer

Nadere informatie

Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955)

Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955) Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955) Genealogie van de familie Lambregts uit Princenhage door drs. P. Nouwt Inleiding De onderstaande genealogie is het resultaat van een onderzoek naar de

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie