Families uit het land van Grimbergen. van der Elst geheeten Lymberch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Families uit het land van Grimbergen. van der Elst geheeten Lymberch"

Transcriptie

1 Families uit het land van Grimbergen van der Elst geheeten Lymberch J.Michel van der Elst Steenokkerzeel

2 INLEIDING pg 3 Verklaring van de naam Het land van Grimbergen Meiseniers der heren van Grimbergen WAPENSCHILD pg 5 ONZE BAKERMAT pg 6 De bijnaam Lÿmberch Oudste generaties Gielÿs van der Elst (de stamvader) I. Gielÿs van der Elst pg 6 II. Pauwel van der Elst pg 7 III. Hendrik van der Elst Lymberch pg 7 IV. Pauwel van der Elst Lymberch pg 8 V. Hendrik van der Elst geheeten Lymberch pg 9 ZES EEUWEN FAMILIEGESCHIEDENIS IV bis. Jan van der Elst geheeten Lymberch pg 11 V. Hendrik van der Elst geheeten Lymberch (x Margriete van der Beken) pg 13 VI. Peeter van der Elst geheeten Lymberch (x Kathelijne Tambuyser geheeten de Briedere) pg 14 VII. Jacop van der Elst geheeten Lymberch (x Josyne van der Diepermeren xx Margriete Buelens) pg 21 VIII. Jan van der Elst geheeten Lymberch (x Cathelijne van Opstalle) pg 22 IX. Jacob van der Elst (x Cristyne Fiermans) pg 24 X. Adriaen van der Elst (x Anna van Calster) pg 24 XI. Jacob van der Elst (x Maria de Pauw) pg 26 XII. Rogier van der Elst (x Magdalena de Tobel) pg 29 XIII. Jan van der Elst (x Anna Geerts) pg 30 XIV. Franciscus van der Elst (x Anna Schoonjans) pg 31 XV. Peeter van der Elst (x Elisabeth de Geynst) pg 31 XVI. Sebastiaen van der Elst (x Elisabeth Warny) pg 32 XVII. Franciscus Joannes Van der Elst (x Joanna Catharina Mosselmans) pg 32 XVIII. Joannes Franciscus Van der Elst (x Anna Maria Deneyer) pg 33 XIII bis. Jacobus van der Elst (x Anna van der Haghen) pg 35 XIV. Peeter van der Elst (xx Catharina de Beer) pg 36 XV. Jacobus van der Elst (xx Elisabeth Meert) pg 37 XVI. Gielis van der Elst (x Anna Catharina Arents) pg 38 XVII. Hendrik Van der Elst (x Joanna Maria Meltsnijder) pg 38 XVIII. Engelbert Van der Elst (x Maria Boes) pg 38 XIX. Albert Van der Elst (x ) pg 38 XX. Roland Van der Elst (x ) pg 38 XXI. Luc Van der Elst (x ) pg 38 IX bis. Robbrecht van der Elst pg 39 X. Servaes van der Elst (x Cathelijne van Herpe) pg 39 VIII bis. Servaes van der Elst geheeten Lymberch (x Maria van Herbosch) pg 40 VIII ter. Peeter van der Elst geheeten Lymberch (x Cristyne van Herbosch) pg 44 IX. Jan van der Elst (x Margriete van den Bossche) pg 44 X. Jan van der Elst (x Margriete Goossens xx Magdalena de Reuwe) pg 44 IX bis. Adriaen van der Elst (x Cathelijne van der Beke) pg 47 1

3 VIII quater. Robbrecht van der Elst geheeten Lymberch (x Franchoyse Wambacq) pg 49 IX. Servaes van der Elst (x Geertruyde van Lathem xx Joanna Luycas) pg 49 X. Nicolaes van der Elst (x Maria van den Eynde) pg 50 XI. Robbrecht van der Elst (x Maria Aelbrechts) pg 51 XII. Carel van der Elst (x Elisabeth van Dam) pg 52 XIII. Petrus van der Elst (x Catharina Sergoens xx Magdalena Storm) pg 53 XI. Philippus van der Elst (x Maria Anna Longin) pg 54 XII. Ferdinand Petrus van der Elst (x Anna Catharina Schaekels) pg 56 XIII. Cornelius van der Elst (x Elisabeth Bruylants) pg 59 XIV. Philippus Van der Elst (x Maria Pelagis De Cottignies) pg 61 XV. Jan Frans Van der Elst (x Maria Anna Lambrechts) pg 63 XVI. Emile Philippe Van der Elst (x Elisabeth Peeters) pg 64 XVII. Frans Van der Elst (x Carolina Gabriëlla Van der Kuylen) pg 64 VII bis. Roelant van der Elst geheeten Lymberch (xx Lijsbeth van der Moere) pg 65 VIII. Roeland van der Elst (xx Emmerentia de Lathouwer) pg 69 IX. Jan van der Elst (x Anna Hinnebeen) pg 71 X. Hendrik van der Elst (x Margriete Stroobant) pg 75 X bis. Peeter van der Elst (x Maria Leemans) pg 82 XI. Carel van der Elst (x Maria Willems xx Catharina Sibens xxx Joanna Spruyt) pg 85 XII. Martinus van der Elst (x Catharina Leemans) pg 88 XIII. Hendrik van der Elst (x Anna Maria Leemans) pg 91 XIV. Jan Frans van der Elst (x Anna Maria Winnepenninckx) pg 92 XII bis. Franciscus van der Elst (x Joanna van Messem) pg 94 XIII. Carel Joseph van der Elst (x Elisabeth de Roeck) pg 95 XIV. Petrus van der Elst (x Petronella de Coninck xx Elisabeth van den Eynde) pg 98 XIII bis. Hendrik van der Elst (x Anna Maria Timmermans xx Anna Maria Doms) pg 101 XIV. Petrus van der Elst (x Anna Maria de Wit) pg 103 XV. Jacobus van der Elst (x Anna Catharina de Neys xx Anna Maria Campignon) pg 105 XVI. Peter Jan Van der Elst (x Francisca Meysmans) pg 107 XVII. Eduard Van der Elst (x Dorothea Goovaerts) pg 108 XVII bis. Josephus Van der Elst (x Coleta Buelens) pg 110 XVIII. Carel August Van der Elst (x Coleta Goovaerts) pg 115 XIX. Louis P.J. Van der Elst (x Maria Theresia Oliva De Bondt) pg 117 XVII ter. Ludovicus Van der Elst (x Maria Josephina De Ron) pg 119 XIV bis. Josephus van der Elst (x Joanna Catharina van Heffen xx Barbara Goovaerts) pg 124 XV. Jacobus Van der Elst (x Maria Elisabeth Vrancx) pg 126 XVI. Crispinus Van der Elst (x Clara Dorothea Willems) pg 126 XII ter. Hendrik van der Elst (x Anna van den Plas xx Catharina Theresia de Laet) pg 128 XIII. Guilielm van der Elst (x Elisabeth Wets) pg 129 XIV. Jan Frans Van der Elst (x Petronella Theresia Bosmans) pg 130 VI bis. Gielys van der Elst geheeten Lymberch pg 133 VII. Jan van der Elst geheeten Lymberch (x Beatijs Geerts xx Barbara Hannemans) pg 135 2

4 Zoals het laatste deel reeds laat vermoeden is de oorsprong van de familienaam de Elst of in het latijn alnus. In de loop der tijden vinden we hem onder verschillende vormen terug zoals : van der Elst, van Elst, van der Helst, verelst en de Alneto. De etymologische verklaring is als volgt : ELST = germaans : alisthu, alisto = plaats waar elzen groeien. Omdat zij goed gedijen op vochtige grond werden de elzenbomen aangeplant langs sloten of vijvers. Ook werden de takken gebruikt om als hagen de verschillende landbouwpercelen af te bakenen. In de Vlaamse toponymie treft men vele plaatsnamen aan die naar de eigenaar, of de aard van het goed genoemd werden. Zo ook in de streek van Grimbergen met onder andere het hof "ter Elst" te Wemmel en "ter Elst" te Bever (cit. 1440), op de grens met Wemmel. De streek die men in vroegere tijden, het 'land van Grimbergen' noemde behoorde tot het patrimonium der heren van Grimbergen, een geslacht verwant met de familie Berthout. Naast Grimbergen (Vlaams Brabant), lagen volgende dorpen ook in deze heerlijkheid. Buggenhout, bos van Aa (Zemst), Beigem, Blaasveld, Boom, Brussegem, Elewijt, Eppegem, Heffen, Heindonk, Leest, Liezele, Londerzeel, Merchtem, Malderen, Meise, Nieuwenrode, Opstal, Ramsdonk, Rumst, St Brixius Rode, Steenhuffel en Strombeek. Na de middeleeuwse machtsontplooiing van de Berthouts en de daaropvolgende confrontatie met Godfried II, hertog van Brabant ( Grimbergse oorlog ), komt er op het einde van de 12 e eeuw rust in het land van Grimbergen, dat gesplitst werd in twee delen. Grimbergen zelf bleef echter gemeenschappelijk bezit en zou vanaf dan twee dorpsheren kennen (Perwez - van Vianden - Nassau en van Aa - de Glymes - de Berghes ). In 1757 stond Willem V van Nassau zijn deel van Grimbergen af ten voordele van barones Maximilienne-Thérèse d'oignies en stelde daarmee een einde aan de splitsing van het land van Grimbergen. Door huwelijk tenslotte kwamen deze bezittingen na 1791 aan de familie de Merode. Eeuwenlang (tot het einde van het Ancien Regime), trokken velen naar Grimbergen om er hun zogenaamd 'meisenierschap' te bewijzen voor de schepenbank en nadien hun meiseniersbrief in ontvangst te nemen. In de etymologische zin is de meisenier, de houder en bewoner van een hof (mansio) 1. In werkelijkheid was meyssionier, een rechtsterm waarmee een bevoorrechte stand van landlieden aangeduid werd. De oorsprong van de maiseniedelieden (zoals ze genoteerd werden in de oudste teksten), gaat terug tot de vroege middeleeuwen, en meer bepaald de 12 e eeuw. Dit is de periode dat het hertogdom Brabant vorm kreeg en ook het moment dat de heren van Grimbergen op het toppunt stonden van hun machtspositie. We lezen in de dictionaire du moyen Français volgende definitie voor het woord maisnie : «une compagnie qui entoure quelqu un / en particulier compagnie ordinaire d un grand personnage». Vrij vertaald kan men dus zeggen dat de meiseniers kunnen beschouwd worden als landlieden die, in ruil voor zekere voorrechten in (militaire) dienst stonden van een Heer. In 1159, na het beëindigen van de Grimbergse oorlog, is er meer dan waarschijnlijk een overeenkomst opgemaakt tussen de Hertog van Brabant en de heren van Grimbergen waarin de rechten van beider meiseniers opgenomen werden. In 1256 werd tussen Godfried II van Perwez en Leon II van Aa (heren van Grimbergen) enerzijds en Hendrik III, Hertog van Brabant anderzijds mits de veranderinge van tyt een charter opgemaakt daer by het voorgaende is geconfirmeert ende boven dien gestipuleert dat d officieren nochte de colfdragers van den hertogh van Brabant egeen gesagh en sullen moeghen hebben in den lande van Grymberghen in wat saken het selve soude moeghen wesen dan onder andere ten opsichte van de meyssioniermannen des hertoghs 2. We lezen dus dat er reeds een vroegere overeenkomst opgemaakt was en dat deze in de loop der tijden herbevestigd werd door de nieuwe heersers. Dat er regelmatig moeilijkheden ontstonden ivm deze voorrechten moet niet verwonderlijk zijn. In 1292 op St Ambrosiusdag (4 april) werd een charter opgemaakt tussen de beide heren van Grimbergen om een einde te maken aan eenich twist die tusschen ons ende onser voorvaderen geweest heeft van ons gerecht Int lant van Grymberghen. Hierin werd ook bepaald welke rechten hun beider meiseniers genoten. Om deze belangrijke overeenkomst kracht bij te zetten hadden beide heren hun belangrijkste meiseniers, met name Zegher van der Male, Peeter van der Moirtere, Hendrik van der Spreet, Hednrik de Briedere, Jan van Liesele, Jacop van Ledenberghe, Zegher van den Damme, zijn broer Lombaert, Arnout van der Male, Wouter van Rode, Arnout Bruylant, Jan Moyensone, Jan van Poddeghem, Zegher en Hendrik van Caelmont, Hendrik de Cock, Jan van der Donck en Willem van Bogaerden, opgeroepen als getuige 3. Dit zijn meteen de oudste gekende meiseniers. 1 J. Lindemans, van Meiseniersbloed, in ESB , en uitgave door VVF Vlaams Brabant (okt 1998) zie ook 2 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, LA 1589 I. 3 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, LA 1372 II/3. 3

5 In 1292 en meer bepaald de maandag op Sint Pauwelsdag werden deze rechten in een overeenkomst tussen Hertog Jan I van Brabant en de beide heren van Grimbergen bevestigd en bepaald hoe men deze diende te interpreteren. Ook deze overeenkomst zal later nog een aantal malen herbevestigd worden, onder meer in 1456 door Philips de Schone, als hertog van Brabant, Jan van Nassau en Philips van Glymes als heren van Grimbergen 4. Aan dit statuut waren enkele voorrechten verbonden. De voornaamste waren de vrijstelling van tol over heel het Hertogdom Brabant, vrijstelling van dode hand (dwz dat hij of zij geen successietaksen dienden te betalen bij het overlijden van een familielid), en de vrijstelling van karweien. Daarenboven genoten zij het recht om alleen gevonnist te worden voor de eigen schepenbank, waar ook het aangeklaagde misdrijf moge gebeurd zijn. De Heren van Grimbergen hadden op hun beurt het recht om gratie te verlenen aan hun meisenier. Deze moest eerst wel een verzoek indienen waarna de gratie mogelijks volgde. De gratieverlening werd genoteerd in een remissiebrief, waarin ook een volledig relaas van het aangeklaagde misdrijf in detail opgenomen werd. Voorwaarde voor de gratie (remissie) was de betaling van een vergoeding aan de Heer en aan de erfgenamen van het slachtoffer, de zogenaamde zoenige. Van dit voorrecht zullen in het verloop van dit werk een aantal voorbeelden gegeven worden. Het meiseniersrecht was een erfelijk ( van wettigen bedde ende meyssionierdebloede geboeren ), en individueel recht dat verviel bij overlijden van de meisenier 5. Dat het voor onze voorouders heel wat betekende om als meisenier aanvaard te worden kan men afleiden uit het feit dat vele duizenden naar Grimbergen trokken om hun meiseniersbrief af te halen. Ook verschillende telgen van de familie van der Elst zullen voor de schepenbank van Grimbergen verschijnen om hun meiseniersbrief in ontvangst te nemen. 4 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, CA 192, 8 april RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3579, attestatie voor die meyssionierdelieden, 4 december

6 Een woordje uitleg bij het wapenschild dat afgebeeld staat op de kaft. Het is een nieuw wapen, door de mezelf ingediend, als eerbetoon aan mijn voorouders en dit naar aanleiding van de overgang van de 20 e naar de 21 e eeuw. Het werd door het heraldisch college van de Vlaamse vereniging voor familiekunde op 16 oktober 1999 goedgekeurd onder het nummer 192. Dit wapen mag, naast de aanvrager, gevoerd worden door alle naamdragende afstammelingen van Jan van der Elst Lymberch, mits schriftelijke toelating van de sollicitant. In keel, zes gebladerde en gestengelde elzenproppen in zilver, geplaatst 3, 2 en 1. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. Helmteken : een lindeboom van zilver. 1. Zilver en keel (rood) wijzen naar de streek van herkomst namelijk Ossel (Brussegem), Bever (Strombeek) en Wemmel. 2. De elzenproppen zijn sprekend voor de naam, hun aantal staat voor zes eeuwen familiegeschiedenis. 3. De lindeboom in het helmteken is een visualisering van de naam lÿmberch of lindeberg. Langs deze weg wil ik ook de vele collega-genealogen bedanken die mij, gedurende mijn jarenlange onderzoek, geholpen hebben. Indien u nog vragen, opmerkingen of aanvullingen heeft betreffende deze familiegeschiedenis kan u mij deze steeds contacteren. Ik zou het ten zeerste waarderen indien deze genealogie nog verder uitgewerkt kon worden met behulp van door u verstrekte gegevens. J. Michel Van der Elst De Prooststraat Steenokkerzeel 5

7 Vanaf de 15e eeuw kregen de telgen van de hierna verder behandelde tak 'van der Elst', de toenaam (of aliasnaam) 'Lÿmberch'. Verschillende varianten - Limberch, Limborch, Lÿmborch en van Lÿmborch - zijn terug te vinden in de aktes. Deze toenaam werd gegeven om hen te onderscheiden van de vele naamgenoten die ook in deze streek woonden. Zo waren er families van der Elst met o.a. de volgende toenamen; geheeten van Wemmele, Aerts, de Cuypere en van Maldere. In de meeste gevallen verwijst deze toenaam naar de familienaam van één van de voorouders, maar ook verwijzingen naar een plaatsnaam kwamen regelmatig voor. Zo ook, meer dan waarschijnlijk, in ons geval. Zo was er in Ossel (Brussegem) een plaats die men de LIMBERG noemde. Dit was een stuk land gelegen tussen de kerk van Ossel en de heerbaan (huidige Romeinsebaan - de weg van Meise naar Asse), en gelegen nabij de foxemberg 6. Dat men deze streek als onze bakermat mag aanduiden blijkt uit wat hierna volgt. De informatie mbt de oudste generaties werd onder meer teruggevonden in het archief van de abdij van Groot- Bijgaarden. Gielÿs van der Elst ca In het oudste cijnsboek (a 1296) lezen we : 7 "In perrochia de brussegem Egidi de Elst tenet I bon Lxxx virg. terre arabilis". Ten tijde van hertog Jan I van Brabant pachtte Gielÿs van der Elst dus reeds 1 bunder 80 roeden onbewerkte landbouwgrond gelegen te Brussegem. Waarschijnlijk was hij onze stamvader. Maar gezien de leemte in het archief voor wat betreft de eerste helft van de 14 e eeuw werd hiervoor, tot nu toe, geen bewijs teruggevonden. Wel bevindt er zich in de bundels van dit archief een pachtcontract van 1464 waarin de voorwaarden worden opgesomt voor Hendrik van der Elst (zoon van wijlen Pauwel) wanneer hij volgende gronden in erfpacht neemt: 8 "een half buender ende een half roede lants op foxenberch tusschen de goede scloesters van haffligem In deen zijde ende de goede Jans van der Elst In dander Item een dachwant xv roede ende drie vierendeel van eender roede lants gelege opt velt achter ossele opte lÿmberch tusschen de goede des voirscreven cloesters van haffligem In deen zijde ende de goede der orie Pauwels van der Elst In dander Item noch opt velt achter ossele een dachwant ende xxiii 1/2 roede lants gelegen tusschen des voirscreven scloesters van haffligem In deen zijde ende Joes goet van den Broecke In dander Item een dachwant bogaerts geheten de dobbelere luttel min oft meer geleghen tusschen de goede des cloesters van Jherico In Bruessel In beyde zijden..". In totaal dus 1 bunder 40 roeden land en 1 dagwand bogaard en de cijns hiervoor bedroeg 27 virtale rogge en 27 virtale terwe. Op basis van dit gegeven kon ik uit de cijnsboeken volgende generaties samenstellen. ca Hij is de eerste die, a 1365, vermeld wordt als pachter op de Limberg 9. AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, LA , cijnsboek graaf van vianden a 1372 te bruseghem Gielus van der Elst v schellingen 9 penninghen 5 capuyne van den eusele int foxenborch Item 3 penninghen van Willems cheynse van Bosbeke Item 18 penninghen 1 ½ capuyne van Gheerts goed van Marbays 6 Zie "Toponymica", deel III, door Jan Lindemans (1967), blz RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 7813, folio 6v en 18v. 8 RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8108, folio RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8136, folio 13v en 15. 6

8 ca In 1385 vermeld als pachter op de Limberg 10. Hij pachtte ook als eerste 1 dagwand 'bogaert' genaamd 'den dobbelere ghete den hof', gelegen te Brussegem. In het cijnsboek noteerde men achter zijn naam 'te merchtem'. ca 1364, q d Pachter op de Limberg (cit. 1407) 11. AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, VM 330, cijnsboek van Aa en Nassau, a 1419 te bruseghem Pauwels Heynric van der Elst van enen eusele te Velst dat Jans Raven was Item deselve van Wouters goede van Bosbeke te Velst Item noch van Jans goede van Boechout te Velst Magriete van der Elst Item noch van ene eusel int foxenborch tz Pauwels Item noch van Willems cheynse van Bosbeke Item noch van Gheerts goed van Marbays 1. Pauwel, volgt IV. 2. Margriete ca Vermeld in een cijnsboek der heren van Grimbergen (a 1419), voor leengrond gelegen te Brussegem. Meer bepaald een 'eusele' gelegen int Foxemborch en een hof te Voloc (Volycke) Jan, volgt IV bis. 10 RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8137, folio 13 e.v. 11 RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8138, folio 8 en 17v. 12 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, nr VM 330, cijnsboek a 1419 van "mijns joncheren van Nassouwe ende sheeren van Aa". 7

9 ca 1390, q d x Cathelÿne van der Schueren (cit. 1465) 13. Heyn (Hendrik) Lÿmborchsone (cit. 1458) 14. Pachter 'op de Lÿmberch' 15 en ook 'op den dobbelere' (cit. 1453) 16. Had, na zijn vader, ook gronden in leen van de heren van Grimbergen (cit. 1419) Pauwel Lymberch ca x Cathelijne van Ranst 18. (cit. Brussegem 1484) 19. In een cijnsboekje van de abdij van Grimbergen (ca 1450), staat hij genoteerd als Pauwel Lÿmberch voor een stede (op dat moment een weide), gelegen te Strombeek (Bever). Dit goed was voordien eigendom van Margriete van Bever (d.v. Claes) 20. Way In Strombeke (weide in Strombeek) Pauwels limberch t(enet) peeter de Ite(m) beatrijs van der Elst en(de) haer kinde(ren) van eend(er) stede die toe plach te ho(re)en n Margrieten van bever vi l(i)b(era) pay(ments) (=6 pond/gulden) 2. Kathelÿne ca x Gielÿs de Meÿ (zv. Daneel). Vermeld te Meise a Hendrik, volgt V. 13 RA Leuven, schepengriffie Meise, nr 5694a, folio 49v, akte 14 mei AR Brussel, Rekenkamer van Brabant, nr 12768, Meierij Merchtem, ontvangsten van 'penninckboeten'. 15 RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8139, folio 44v en RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8139, folio AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, nr VM 330, cijnsboek a 1419 van "mijns joncheren van Nassouwe ende sheeren van Aa". 18 Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaertfonds II 6535, folio RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1127 folio 20v (6 april 1484). 20 Archief Abdij Grimbergen, klasse III, nr 65, tiendenboekje 15 e eeuw, folio 18v. 21 RA Leuven, schepengriffie Meise, nr 5694a, folio 49v, akte 14 mei

10 ca 1425, q d Zoals we eerder reeds vermelden was Hendrik, vanaf 1464, pachter op de Limberg en op den dobbelere 22. Vanaf 1477 werden deze gronden verpacht aan Jan Jacobs zv. Hendrik 23. RA Leuven, Kerkelijk archief Brabant, Abdij Groot Bijgaarden, 8108, folio 149, pachtcontract a Onder ossel hendrick van der ghuht Int jaer xiiiic lxiiii te kersavonde nam te jaerscaren en te pachte henrick van der elst zoen wilen pauwels van der elst een half buender ende een half roede lants op foxem borch tusschen de goede scloesters van haffligem In deen zijde ende de goede Jane van der elst In dandere Item een dach want xv Roede ende drie vierendeel van eender Roede lants opten lymberch gelegen opt velt achter ossele tuschen de goede des voirscreven cloesters van haffligem In deen zijde ende de goede der orie van pauwels van der elst In dandere Item noch opt velt achter oessele een dachwant ende xxiii1/2 Roede lants gelegen tusschen des voirscreven scloesters goet van haffligem In deen zijde ende Joes goet van den broecke In dander Item een dachwant bogaerts geheten den dobbelere luttel min of meer gelegen tusschen de goede des cloesters van Jherico In bruessel In de beyde zijden hem aldaer genoech bewijst te houden te hebben te winnen ende te besitten Teene termijne of spacie van xii jaeren lanc duerende elcx jaers daeren binnen den voirscreven bogaert om drie oude grote ende thien capuynen Ende tvoirscreven winnende lant elcx jaers om xxvii veertele terwe ende xxvii veertele rox pacht graen elc zister daer af In twee penningen naisten beste d mate van assche ende binnen onsen cloester op onse spiker sonder onse cost te leverene Altoes hierenbinnen tvoirscreven graen capuyne ende gelt te kersmisse te betalene Ende binnen xii jaeren xii geheele pachte ende cheinse te betalene met voerweerde hier Inne ondersproke dat de voirscreven winne tvoeirgenoempde lant op foxemborch gelegen ten ynde vander sijne jaerscaren voirscreven laten sal 1. Lijsbeth ca 1452, q d x Laureÿs de Buydele 24. a. Barbara. x Jan de Slachmolder (meisenier 27 januari 1516) 25. b. Brictius, meisenier 28 mei c. Yda (cit. 1522). d. Margriete (cit. 1522). 2. Laureys ca 1454, q d x (ca 1480) Margriete van den Broeck ca 1456, q d Vanaf 1501 heeft Laureys, zoals zijn voorouders, de grond op de Limberg in erfpacht 27. Meisenier van graaf Hendrik van Nassau, heer van Grimbergen op 13 december Zoals reeds eerder vermeld konden meiseniers slechts gevonnist worden voor de eigen schepenbank. Voor zware misdrijven werden ze, naar onze maatstaf, licht bestraft. Ter illustratie volgend dramatisch verhaal uit het dagelijkse leven van begin 16 e eeuw. Het betreft een schijnbaar banale ruzie tussen Laureys van der Elst (die te veel gedronken had), en een jongeman uit Brussegem. Deze ruzie zou leiden tot de dood van de jongen, want nauwelijks enkele weken later bezweek deze aan zijn verwondingen. 22 RA Leuven, kerkelijk Archief van Brabant, nr 8108, folio RA Leuven, kerkelijk archief van Brabant, nr 8109, folio 12v. 24 RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1128, folio 79, 10 september RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3475, -S: Peeter en Jacop van der Elst 26 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3485, -S: Laureys en Hendrik van der Elst. 27 RA Leuven, kerkelijk archief van Brabant, nr 8110, folio 14v. 28 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen nr 3475, -S: Laureys en Passchier Blanckaert. 9

11 Hierna volgt een verkorte versie van het feitenrelaas zoals het, door drossaard Engelbert van Oyenbrugge, werd opgetekend in "hoe dat hij (Laureys) leden wel bij dranck zijnde sekere questie ende geschil hadde gehadt tot ossele omtrent de kerckhove tegen een jongen geheeten Gielys de Neeve die een wint of haeswinde hadde bij hem gaende In een laessche ende dat hij (Laureys) desleve laessche onstucken sneet seggende totten selven gielyse de Neeve 'ghij boefken ghij hem dien hont gestolen' ende alsoe tegen malcanderen arguererende ende woorden crijgende hadde hij (Laureys) den voergenoempde Gielys met eene opstekere gesteken ende daerna desselfs Gielys pycke genomen ende den selven Gielyse daer mede geslagen op zijn hooft. Ende dat de voergenoempde Gielyse daer na noch een sekeren tijt hadde achter straten gegaen, sonder de quetsueren gemeestert oft gecureert te hebben ende alsoe daer na gecomen van leevende live ter doot sonder sijn vader oft moeder noch oick zijn prochiaen In zijn dootbedde te kennen gegeven te hebben van enigen quetsueren die hem den voergenoempde suppliant gegeven soude hebben mogen gehadt..". Laureys had dus die dag meer gedronken dan goed voor hem was. Hij laveerde te Ossel in de omgeving van het kerkhof toen hij een jongen opmerkte met een hazewind aan de leiband. Waarschijnlijk was Gielys de Neve een knecht van het kasteel en mocht hij met de mooie hond van zijn meester gaan wandelen. Toen de dronken Laureys de jongeman met dat 'rijkemensen-dier' zag werd hij nijdig. Hij sneed de leiband door en verweet Gielys dat hij de hond gestolen had. Deze liet zich dergelijke zaken niet welgevallen en er ontstond een fikse woordenwisseling, tot Laureys met zijn mes de jongen verwondde. Hij nam daarna diens stok en sloeg hem ermee op het hoofd. Gielys durfde echter tegen niemand zeggen wat er was gebeurd en was blijven lopen met zijn kwetsuren zonder deze te laten verzorgen, met fatale afloop. Zelfs op zijn doodsbed had hij er tegen de pastoor met geen woord over gerept. Blijkbaar is de waarheid toch aan het licht gekomen, want Laureys werd verplicht tot het betalen van een 'zoeninge' (zoengeld). Aangezien hij een meisenier was en omdat 'hij altijt van goede namen ende famen geweest is' schold de landheer hem daarna alle schuld kwijt en herstelde hem in zijn eer. (cit. Brussegem 1522) 30. a. Hendrik ca 1480, q d x Joanna de Pauw (cit. 1535). 31 1) Maria ca 1505, q d x Willem de Kempeneer (zv. wijlen Gielys). a) Joanna x Hendrik van den Dijcke (cit. 1597). b) Anna x Willem Luypaerts (zv. Mr Jan). b. Heylwighe ca x Philips van der Cammen. c. Marie ca x Claes van der Elst (cit 1522). 29 RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1129, folio 91, 30 december RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1129, folio 30, 21 maart RA Leuven, schepengriffie Merchtem, 5453, folio 33, 17 januari

12 ca 1400, qd In de periode dat Filips de Goede, hertog van Brabant sinds 1430, uitgegroeid was tot één van de machtigste vorsten uit Europa, nam Jan 'Lÿmberch' vier bunder 'eyghenslandt' gelegen te Wemmel, in erfpacht van het Groot begijnhof (Brussel). Hierna volgt een fragment uit de pachtbrief van 14 juli Cont zij allen dat Jan van der Noot als momboir van de Infirmerien van den beghinhove Inden Name ende van weghen der selver firmerien heeft gegeven Jan Lymberch vier buender eyghens lants In eene stucke gelegen Indie prochie van Wemmele Int veldeken voere thof ten bosch dat den cloestere van dielighem toebehoert Ende es een viercant stuck metten nedersten eynde ten hove wert neven tgoet den sleven hove toebehoerende ende metten ondersten eynde teghen den anderen Aert byden goeden van boechout aen een gruen grecht hem Ende metten zyden te grembergen wert comende aen den anderen aert oec op een grecht hem aldaer genoech bewijst te houden te hebben te wynnen ende te besitten Eenen termijn oft spacie van ellif jaeren overmids dat niet en lach zoet tsijne afscheyden sculdich was te liggen elcx jaers hierenbinnen om iiii mudde Rox ende alle op voire ende cost des voerscreven wynnen te leveren vallende sinte andriesmisse des heylighen apostels ende te kersmisse betaelt te sijne/ Zoals we kunnen lezen was dit stuk landbouwgrond gelegen vóór het hof ten Bossche (in de nabijheid van het hof van Bouchout). De pachttermijn bedroeg 11 jaar en de cijns van 4 mudde rogge moest geleverd worden op St Andriesmis (30 november) en diende ten laatste op kerstmis betaald te zijn. Daarnaast had Jan vanaf 1464, (in plaats van de wede Rombout van Streethem), een bunder land in erfpacht gelegen op den Truyt, te Bever. Hierna volgen twee fragmenten uit het cijnsboek van het groot Begijnhof in Brussel (fundatie ter kisten) 33. Uit de rekeningen van de drossaards van Grimbergen weten we dat Jan een meisenier was der heren van Grimbergen die buiten het land van Grimbergen woonde. Wemmel lag namelijk in de meiereij Merchtem, en dus onder de jurisdictie van de hertog van Brabant. In de eerste rekening a , (van Jan de Rijcke, drossaard van Jonker Philips de Glymes) lezen we het volgende: Van Janne van der elst gheheten lymbercht ende merten van der elst die tot grymbergen van live ter doot brachten eenen diemen hiet laureys te kimpe dair aff sij met versschen daden gevangen worden met overmits dat die partien vanden voirscreven dooden hen niet en beswaerden ende nient ter soeninge brachte So deden hen de drosseten oic gracie van hueren live ende hadden dair aff totter hueren behoeff xc gulden peters dair aff mijnen Joncker komen xlv gulden peters elken peter gerekent voere 4 stuyvers vi denier groote x lb (libera= pond) ii stuyvers vi denier groote Jan van der Elst geheeten Lymberch had samen met Merten van der Elst een zekere Laureys de Kimpe in Grimbergen zo verwond dat deze hieraan bezweken was. Uit de rekening blijkt dat mits de zoeninge met de familie en het betalen van een boete aan de heer (in dit geval 45 gulden Pieters voor elke heer) de meisenier gratie (remissie) kreeg van de heer. Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof, nr H288, jaerschaerboeck vanaf 26 december 1454 Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof, fundatie ter kisten, nr B 1473 (a 1464) en B 1474 (a 1466). 34 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, VM 520_1, folio

13 Een tweede indident deed zich ongeveer 20 jaar later voor. Hierna volgt wat genoteerd werd door de drossaarden, met name Jan de Rijke (Philips de Glymes) 35 en Gielys van der Thommen (Jan van Nassau) 36. Ierst van Janne van der elst anders geheeten lymberch ende henrike ende peteren sinen soenen buyten meysseniemannen der heren van grymbergen van dat sij onder de heerlicheyt van wemmele in een ongeval van eenen dootslage quamen dairaf sij een wile tijts buyten lands geweest hebben dair af gecomposeert Int gemeyne ter beden van goeden mannen om xii gulden peters te xviii stuvers tstuck dair af mijnen voirscreven here comen tsinen deele vi peters qui valet xxvii stuvers groote Jan van der Elst geheeten Lymberch was in 1463 samen met zijn zonen, Robbrecht van Liedekercke, Hendrik Zuetemans, zijn broer David en Gielys de Corte betrokken in een ruzie waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Uit vrees voor justitie waren Jan en zijn zonen een tijd gevlucht buiten het land van Grimbergen. Op voorspraak van enkele goede mannen werd hen gratie verleent, mits betaling van 6 peters aan elke heer. In de rekening van de uitgaven van Gielys van der Thommen uit krijgen we iets meer info met betrekking tot het verdere verloop. Jan was namelijk hetzelfde jaar samen met zijn zonen in Jette gearresteerd door de meier van Merchtem en naar Brussel geleid om voor de Raad te verschijnen. Beide drossaarden van Grimbergen zijn naar Brussel gegaan om hen vrij te krijgen. De onkosten hiervoor werden ingebracht en bedroegen 36 stuyvers groot. De gouden pieter werd vanaf juli 1375 onder de regering van Johanna en Wenceslas ( ) in Leuven geslagen. Op de voorzijde is binnen een negenbogige omlijsting de buste van St. Petrus, stadspatroon van Leuven, afgebeeld. Zijn hoofd is met een nimbus omgeven en hij toont in zijn rechterhand een boek en in zijn linkerhand twee sleutels. Voor hem staat een gevierendeeld wapenschild met de leeuwen van Bohemen, Brabant, Limburg en Luxemburg. Het omschrift luidt: +WENCESLAVSxZxIOH'ANAx-xDEIxGRAxBRABxDVCES (Wenceslaus en Johanna, bij Gods gratie hertogen van Brabant). Op de keerzijde staat een dubbel bebladerd kruis binnen een geparelde ring. Het omschrift luidt: +XP'C:VINCIT:XP'C:REGNAT:XP'C:IMPERAT (Christus,de redder, overwint, Christus,de redder, regeert, Christus, de redder, heerst). Deze bij uitstek Brabantse munt was erg populair en werd tot in de 16e eeuw in de financiële rekeningen en contracten van pacht, retributies, renten e.d. gebruikt. Het type is later door hertog Philips de Goede ( ) nagevolgd en korte tijd in 1431 geslagen op het atelier in Leuven (toen met een gehalte van 21 karaat) en tussen 1429 en 1433 op de tijdelijke munt te Zevenbergen. Jan van der Elst geheeten Lymberch had dus minstens twee zonen: 1. Hendrik, volgt V. 2. Peeter van der Elst geheeten Lymberch ca AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, VM 520_1, folio AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, VM 475, rekening a , door Gielis van der Thommen (Nassau). 12

14 x Margriete van der Beken (d.v. wijlen Adam) 37. ca 1422, ca Vanaf 1465 tot 1493 was Brabant betrokken in een chronische oorlogstoestand. Na enkele conflicten met Frankrijk begon vanaf 1483 een open machtsstrijd tussen Maximiliaen van Oostenrijk en de grote steden van Vlaanderen met in nog een rechtstreeks oorlog tegen Frankrijk. Dit ontaardde in een allesverwoestende burgeroorlog. De Brabantse steden waren volop in dit conflict betrokken vanaf september 1488, wanneer Brussel en Leuven zich met hun kwartieren openlijk aan de kant van de rebellen schaarden. Al dit oorlogsgeweld had tot gevolg dat de economische en demografische toestand in Brabant tijdens de tweede helft van de 15 e eeuw lang niet meer zo gunstig was en integendeel steeds slechter werd. Hendrik woonde in Grimbergen in een woenstede mette huys daer opstaende gelegen aende quaden steenwech (huidige Brusselsesteenweg). Dit goed was gelegen tegenover de Lapmolen. In 1484 zal zijn weduwe het verkopen aan Christiaen van Mangrecht 38. In een register van de Abdij van Grimbergen staat hij genoteerd als erflaat (mei 1477 tot nov 1482) 39. En in de justitierekeningen van 1471 staat hij dan weer genoteerd als 'Heynen Lÿmborch'. Hij had namelijk te Merchtem een zekere Daneel van der Bist 'gequetst', en hij kreeg hiervoor een boete van zes schellingen 40. In hetzelfde jaar had hij in Grimbergen een zekere Bouden van Hamme op zijn neus geslagen met eenen colven, waarop Bouden hem stak met een mes. Beiden kregen een boete van 3 blauwe kronen Hendrik van der Elst geheeten Lymberch ca 1454, q d (geciteerd anno 1506 in de Winckelstraat te Wemmel) 42. a. Hendrik, meisenier op 27 januari Maria van der Elst geheeten Lymberch ca x Jan Tambuyser, q d Peeter, volgt VI. 4. Gielys, volgt VIbis. 5. Katelijne ca x (ca 1488) Claes van der Elst ca 1462, q d (zv. Jan van der Elst geheeten van Wemmele, en Lijsbeth t Sas). In 1506 vermeld als eigenaar van thof ter Elst, te Wemmel 44. van wie afstamming (zie van der Elst geheeten van Wemmele). Tijdens onderzoek in de schepengriffie van Grimbergen ontdekte ik de meiseniersbrieven van zijn vier zonen Claes, Jan, Carel en Roelant 45. Deze werden niet opgenomen in het boek van Jan Lindemans 46. Zoals we kunnen lezen treden Jacop en Roelant (zonen van Peeter), op als getuige voor Claes van der Elst. En bij de tweede zoon (Jan) waren zijn broer Claes en Jacop van der Elst getuige. Maar vooral interessant is het feit dat Jacop aangeduid staat als zijnen neeve, waardoor meteen bewijs geleverd wordt van de verwantschap tussen beide families. 37 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 9615, folio 128v, 29 augustus RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3571, folio 9615, folio 128v - 29 augustus RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3571, folio 32 (1477), 34 (1479), 43 (1481); en nr 9615, folio 4 (1477), 20v (1479), 71v (1481), 89v (1482). 40 AR Brussel, Rekenkamer van Brabant, nr (justitierekeningen ). 41 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, VM 474, rekening drossaard Willem van der Taneryen (Nassa) a Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof, nr H RA Leuven, schepengriffie Grimbergen nr 3475, -S: Peeter en Jacop van der Elst. 44 RA Anderlecht, Tolkamer van Brussel, nr 82, folio 116v, 19 juni RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3649/2, folio 58, 8 augustus J. Lindemans, van Meiseniersbloed, in ESB , en uitgave door VVF Vlaams Brabant (okt 1998). 13

15 x (ca 1484) Kathelÿne Tambuyser alias de Briedere (dv. Aert en Kathelijne van Ophaere). ca Wemmel ca 1462, Wemmel > Na de bijna constante oorlogstoestand waarin Brabant betrokken was kregen we met Hertog Filips de Schone, hertog van Brabant sinds 1494, een korte periode van vrede en herstel. Het land was uitgeput en het grootste gedeelte van de bevolking had een armzalig bestaan. Typisch voor de middeleeuwse demografie was het hoog geboortecijfer en het hoog sterftecijfer. 43% van de bevolking overleed voor zijn vijfentwintig jaar. De kledij van de boeren in Brabant kennen we aan de hand van het retabel van Korbeek-Dijle uit De mannen droegen hosen of beenlingen. Dit warenspannende collants, het werk van de hosenmakers. Ze droegen een hemd en daarboven een wambuis. Dit was een soort kiel, soms met een lederen gordel en op het hoofd droegen ze een vilten bonnet. De vrouw droeg de houppelande, een kleed met een kort lijfje. De gewone vrouw droeg de "cotte" en "surcotte" of het onderkleed en het bovenkleed en deze "surcotte" was gegordeld in de lenden. De boerenvrouw bootste qua hoofddoek de adellijke dame na, namelijk met een hoofddoek loshangend of gedrapeerd. Brood was de basis van het voedsel en het verbruik lag hoog namelijk 1 liter graan per dag. Bij grote armoede maakte men brood van een mengsel van rogge en erwtenmeel. De hogere klasse aten wit brood en de rogge of zwart brood was voor de boeren en knechten. Men bakte niet alleen het deeg tot brood maar kookte ook het graan en zo bekwam men een soort pap. De "potagie" was het nationaal gerecht in de middeleeuwen en zelfs gedurende het grootste gedeelte van het Ancien regime. Het was een stamppot met erwten, eventueel bonen gemengd met liezevet op niet- vastendagen. Hieraan werden, volgens het seizoen, toegevoegd: wortelen, prei, kolen en rapen. Vlees was ook typisch voor onze samenleving; varkens voor de armen, daarboven de runderen en de herten en tenslotte het gevogelte zoals bvb. de fazant en de kapoen voor de adel. Hij is ook is de volgende telg die de vier bunder eyghens land te Wemmel 48 in erfpacht neemt. Daarnaast bewerkte hij nog een aantal percelen de gelegen waren op de neckere, te Bever. Meer dan waarschijnlijk bewoonde hij een hof in de grensstreek van Wemmel en Bever, en meer bepaald in het gehucht ten Bossche. In die tijd lag Bever onder de jurisdictie van Wemmel, in de meierij van Merchtem. In dit gehucht bevonden zich drie grote hofsteden, met name het hof van Boechout (1), het hof ten Bossche (2) en het hof van Lÿere (3). Daarnaast had men nog een aantal kleinere hoeves zoals het hof ten Zijpe (4), een leen van de heer van Wemmel. Wemmel (ten Bossche) Kaart anno Door C.J. Everaert Fragmenten uit het cijnsboek van het groot begijnhof anno 1506 en RA Leuven, schepengriffie Meise, 5699, folio 168, 3 november Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof, nr H 314 (cijnsregister ). 14

16 En vanaf 1492 pachtte hij ook het bunder te Bever 49. Fragment uit het cijnsboek van het groot begijnhof (ter kisten) a 1492 Item peet(er) van d(er) elst ov(er) neel lymb(erch) te k(ersmisse) viii 1/2 sister Rogge Peeter was ook meisenier der Heren van Grimbergen. Een aantal van hen staan vermeld in een schepenakte van 14 april We lezen: "Peeter van der Elst anders geheeten lÿmberch, dat hÿ te mechelen toll heeft moeten geven ende nadien hÿ hadde zÿnen meÿsseniersbrief gaven de tolleners zÿn gelt wederom". Hij zal optreden als straver (= getuige) voor zijn zonen Jacop, Roelant en Jan, wanneer deze in 1516 hun meisenierschap bewijzen. En in 1516 was hij kerkmeester te Wemmel. Deze stond in voor de omhaling van het geld bij de cijnsplichtigen en huurders van kerkgoederen. Peeter Lymberch geheeten van der Elst werd in 1509 poorter van de stad Brussel, en staat vermeld als brieder (brouwer) 51. van wie 52: Jacop van der Elst "geheeten Lÿmberch", volgt VII. Kathelÿne ca 1487, qd x (ca 1513) Gielÿs van Nuffel (cit. 1522, 1530) 53. (zv. Hendrik van den Nuffle) a. Jan ca 1513, qd x (ca 1535) Maria Goossens, (dv. Aert en Elisabeth Macharys) ) Robbrecht ca 1535, qd alias van Hamme. x Maria van der Hasselt (wede Jan van der Elst). a) Pauwelijne ca x (28 mei 1593) Hendrik van Hamme. xx Rombout de Ceuster. Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof, nr B 1475 (cijnsregister ). AR Brussel, Rekenkamer Brabant, nr 8, folio 357r v, "Register van oorkonden door de hertogen van Brabant"; en kopie van dezelfde akte in familiearchief van der Noot, nr Jan Caluwaerts, Poorters van Brussel, deel I B, pag 136 (Rekenkamer 12705/VII, folio 250, RA Leuven, schepengriffie Eppegem, nr 3196, folio 77, akte 3 maart RA Anderlecht, Tolkamer van Brussel, nr 83, folio 56, akte 28 april 1522, en folio 111, akte 19 mei RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1128, folio 49, 26 januari RA Anderlecht, schepengriffie Jette, 2330, 13 mei RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1130, folio 236, 21 februari RA Leuven, schepengriffie Brussegem, nr 1132, folio 99v, 26 mei

17 2) Peeter ca 1537, q d x Kathelijne van der Tanghen (dv. Merten). a) Jan ca b) Josyne 58 ca 1564, q d x Judocus van der Gucht. i. Jan (cit. 1627) 59. ii. Mathijs, meisenier 4 februari ) Jan ca 1540, q d x Josijne Herbosch. Leenman der Heren van Grimbergen (cit. 1565) 60. a) Maria ca Merchtem 3 april x Adriaen Lemmens ca 1562, q d (zv. Peeter en Margareta van der Hulst) 61, (cit. 1599) 62 i. Jan ca Merchtem 24 oktober x (Opwijk 13 september 1612) 63. Margriete Meyskens ca Merchtem 12 september (dv. Jan en Margriete Leemans). van wie afstamming te Merchtem. ii. Anna ca Merchtem 28 juli x (Merchtem 17 augustus 1619) 64. Jan van Linthout Merchtem 14 december Merchtem 20 januari (zv. Anthoon en Anna de Raedt). van wie afstamming te Merchtem. iii. Maria Merchtem 13 september iv. Joanna Merchtem 8 oktober v. Steven Merchtem 7 juli vi. Elisabeth Merchtem 9 juli b) Barbara ca x Peeter t Sas. i. Jan ca Meisenier 20 april ii. Merten Brussegem 16 september iii. Joanna Brussegem 13 juli ) Gielys ca ) Elisabeth ca AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 319, leenboek van de prins van Oranje, folio 21, leenverhef 1 februari AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 319, leenboek van de prins van Oranje, folio 21, leenverhef 27 april AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, CA 2753, leenboek van de prins van Oranje, folio 28, leenverhef 22 maart RA Leuven, schepengriffie Merchtem, 5459, folio 108v, akte dd. 5 oktober AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, CA 2753, leenboek van de prins van Oranje, folio 28, leenverhef 8 juni tt. Adriaen Lemmens en Jan Meyskens. 64 tt. Antoon van Linthout en Adriaen Lemmens. 16

18 6) Kathelijne ca ) Anna ca ) Joanna ca x Cornelis van Horenbeke. xx Cornelis van Muylder (cit. 1598) 65. b. Willem, q d c. Robbrecht, q d x Lijsbeth van den Breen. d. Jacoba. x Govaert Troost. e. Joanna. x Willem Mertens. f. Maria. x Jan van den Perre. g. Kathelijne. x Gielys Herincx alias Gielisjans, q d ) Michiel. 2) Christiaen. 3) Joanna. h. Margriete. x Nicolaes Jacobs. 3. Digna ca 1490, q d x (ca 1515) Jan van der Borcht (zv. Peeter) ca 1490, q d xx Wÿnant (Ywain) van Lathem (zv. Vranck), wed naar Anna Moernay. ex 1 67 a. Margriete ca x (ca 1535) Bernaert van Lathem (zv. Aert en Lijsbeth de Mol). 1) Roelant ca x (ca 1560) Joanna Leemans ca (dv. Jan en Yda van Opstalle). 68 a) Kathelijne ca x Geeraerd van der Thaelen. b) Nicolaes ca c) Margriete (Grietken) ca d) Maria (Maeyken) ca ) Anna ca Meisenier 11 november b. Roelant ca 1518, q d x Yda de Nul. 65 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, CA 2753, leenboek van de prins van Oranje, folio 27, leenverhef 9 april RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 170v, 9 april RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 77v, 30 mei 1566 en folio 161v, 3 juni Archief kasteel Lunden, schepengriffie Humbeek, III-3, folio 46v, 20 februari

19 c. Joos ca 1520, q d x Cornelia Jacobs, q d ) Kathelijne ca x Jan Vermosen. 2) Jan (Hansken) 3) Roelant (Roelken) minderjarig in ) Carel (Chaerlken) (voogd: Jan Herbosch). 5) Joanna (Jenneken) d. Peeter ca 1522, q d x Maria van der Elst (dv Claes en Anna van Opstalle). wed e Roelant Jacops (zv. Lucas en Cathelijne van Cutsem) 70. vanwie één dochter Laurentia x Claes Jacops). 71 1) Kathelijne ca x Ghijsbrecht Houwaert (zv. Michiel) 72. 2) Jan ca ) Magdalena ca e. Digne ca x Jan Smet alias Waerbeke (cit. 1574). f. Anna ca x Loys van Lathem (cit. 1564). g. Joanna ca x Claes van Cotthem alias van den Berghe, q d ) Digne ca x Willem Evenepoel. 2) Clara ca ) Anna ca ) Hans ca h. Maria ca x (ca 1554) Hendrik van der Moere ca 1530, q d (zv. Hendrik en Catharina Jacobs). 1) Maria ca x Jan Lindeman q d ) Digne ca i. Daneel ca x (ca 1560) Anna van der Elst ca 1535, q d (dv. Jan en Joanna de Clerck) RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 89, 22 augustus RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7584, folio 45, 30 mei 1554 en folio 104v, 20 februari RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7584, folio 118v, 2 maart RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 112, 11 september RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 237v, 4 november RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7584, folio 182v, 14 december

20 1) Anna ca ) Maria ca j. Anthonys ca x Maria van den Driessche (cit. 1565) Margriete ca 1494, q d x Gielÿs Draelant (cit. 1553) 78 ca 1493, (zv. Jan en Margriete van den Heffele?). Schepen van Jette ( ) 79. Pachter van de Abdij van Dielegem op een hoffstadtt mette huyse ende stallen daer op staende groot 6 dachwande gelegen Inde prochie van Jette daer zij tegenwoirdelijck Inne zijn woenende dwelcke voerscreven hoffstadt met een groot block van 1 bunder daer en gelegen die voerscreven testateuren hebben In hueringhe eene termijn van 99 jaeren 80. Dit hof zal na zijn dood overgaan op zijn enige zoon. 81 a. Jan ca 1522, q d x Margriete van den Gersmoirtere 82 ca 1524, ca (dv. Willem en Elisabeth de Greve). (lothinge voor schepenen van Brussel 5 augustus 1579) 83 Jette anno 1777 Kaart Ferraris 1) Jan ca 1552, q d x Joanna Dignens ca 1554, na a) Jan ca b) Anna ca ) Pauwel ca 1556, q d x Maria van Heymbeke ca (dv. Jacobus en Elisabeth de Vos). 85 a) Catharina ca 1580, q d x (Jette 27 december 1601) Merten Wyts. b) Jan ca 1585, q d x (Jette 17 februari 1615). Elisabeth Vrancx ca (wed e Michiel van der Veken) 86. Schepen te Jette (cit. 1631). 87 i. Merten Jette10 april Jette 5 september x (Nederheembeek 12 mei 1637). Anna de Vos Nederheembeek 10 oktober Jette 19 april (dv. Jan en Maria van Ophem) 88. van wie afstamming. 75 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 308, 25 mei 1590 (Anna, 25 jaar oud). 76 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 343v, 12 maart 1593 (Maria, 19 jaar oud). 77 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 45v, 12 juli RA Anderlecht, Tolkamer van Brussel, nr 84, folio 230, akte 5 mei RA Andelecht, schepengriffie Jette, RA Andelecht, schepengriffie Jette, 2330, testament van Gielys Draelant, 31 januari RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7584, folio 200, 5 juni 1563, lothinge 12 februari 1562 voor schepenen van Brussel. 82 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3554, folio 18, 12 juli RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3554, folio 218v, 16 november RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7575 (leenregister ), 6 augustus RA Leuven, schepengriffie Zemst, 9518, 9 mei 1607 en RA Anderlecht, schepengriffie Jette, 2332, 19 maart RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7588, folio 162, 27 februari RA Andelecht, schepengriffie Jette, 2332, 2 april RA Anderlecht, schepengriffie Nederheembeek, 5846, folio 266, 29 juni 1666, lothinge kinderen wijlen Jan de Vos en Maria van Ophem. 19

21 c) Maria Jette 2 maart 1587, qd x (Jette 4 november 1604) Cornelis de Dobbeleer. d) Joanna ca x (Jette 5 juli 1611) Peeter Marchant. xx (Jette 23 juni 1621) Philips Greuwels (cit. 1637). e) Elisabeth Jette 22 september x (Jette 12 september 1617) Gaspar Bettens. f) Pauwel Jette 9 november x (Jette 3 oktober 1621) Elisabeth Greuwels. 3) Digne ca 1556, q d x Peeter Wijckmans. 89 a) Jan ca b. Margriete ca x Jan van der Cammen. 5. Roelant geheeten Lymberch, volgt VII bis. 6. Jan alias Limberch ca 1502, q d Meisenier der heren van Grimbergen op 27 januari Lijsbeth ca 1504, ca x (ca 1528) Willem Jacobs 91 ca 1502, q d (zv. Jan en Beatrijs van Herbosch). 92 a. Catharina ca x Gabriël Verhasselt. 1) Jan. b. Jan ca 1530, q d c. Maria ca x Mathijs Jacobs. 1) Jan. 2) Philips. 3) Elisabeth. c. Joanna ca x Geert van der Straeten (Verstraeten), [zv Machiel], ca 1530, q d xx Hendrik van den Eynde, q d Van wie: ex ) Machiel van der Straeten ca Wemmel 17 augustus x Silleken (Cecilia) Bruylants. xx (Wemmel 19 oktober 1608) Barbara van Moer. Van wie afstamming. 89 Archief kasteel Humbeek, schepengriffie Humbeek, register 3, folio 98, 10 november RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3475, -S: Peeter van der Elst, v, en Aerd de Brieder. 91 RA Anderlecht, Tolkamer van Brussel, nr 84, folio 249v, 18 januari RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1133, folio 142, 19 maart RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1138, folio 45v, lotinge 15 maart

22 2) Geraerd van der Straeten ca Brussegem 30 maart x Catharina van den Eynde ca Brussegem 3 januari (dv Hendrik). Van wie afstamming. 3) Jan van der Straeten ca Brussegem 14 september x Antonia van Bever ca Grimbergen 8 januari (dv Steven en Joanna van Rode). xx (Wemmel 29 november 1623). Barbara Aelbrechts ca (dv Jan en Anna Verseers). Pachter op het hof te Liere (Grimbergen) [cit 1623]. Van wie afstamming. ca 1484, q d Vanaf 1509 had Jacop Limberch zoene Peeters de vier bunder (te Wemmel), in erfpacht 94. Pachter op het hof van Boechout (cit ) 95. Meisenier 27 januari x (ca 1507) Josÿne van Diepermeer (dv. Hendrik) 97. xx (ca 1515) Margriete Buelens (dv. Laureys en Anna tsas) 98. Uit de beedesettingen (van ) 99, kunnen we afleiden dat de wed e Lÿmberch tot 1545 op het hof van Boechout woonde. ex 1 1. Jan "geheeten Lÿmberch", volgt VIII. 2. Servaes "geheeten Lÿmberch", volgt VIII bis. ex Hendrik "geheeten Lÿmberch" ca 1515, x Margriete Leemans (cit. Meise 1549). (dv. Jan en Maria van Balleer). xx Maria van der Hasselt (dv. Jan) (cit. Meise 1551). Meyer van Ferri de Glymes, heer van Grimbergen (cit. 1554) 101. Pachter op het hof te Rode (cit ) 102. ex 2 a. Peeter (cit. 1570) 103. b. Jan. x Margriete Coppens 104, q d (dv. Adam). 105 Wemmel, kasteel en pachthof van Bouchout kaartboek anno 1725 Gemeentehuis Wemmel Het hof te Rode (Meise) a 1696 Kaartboek Abdij Grimbergen 1) Nicolaes (cit. 1603). 94 Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof nr H 289, (jaerschaerboeck vanaf 1508), folio 22, akte 6 juli Archief OCMW Brussel, Groot begijnhof (ter kisten), nr B RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3475, -S: Peeter van der Elst, v, en Aerd de Brieder. 97 Koninklijke bibliotheek, Houwaert II.6598, folio 46, en rekenkamer van Brabant, nr 44831, folio AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 329, 27 april RA Leuven, schepengriffie Wemmel, nr RA Leuven, schepengriffie Wemmel, nr 7584, folio 33, akte 18 oktober RA Leuven, schepengriffie Meise, nr 5701 folio 137v, akte 7 februari 1554). 102 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, nr C AR Anderlecht, Leenhof van Brabant, 5945, denombrement a 4 januari 1570 (verhef 24 november 1562). 104 AR Leuven, schepengriffie Meise, 5704, folio 44v, 23 februari RA Leuven, schepengriffie Meise, nr 5708, folio 145v, 23 juni

23 c. Kathelÿne. x Lanceloot de Greve (cit. 1574). 4. Peeter "geheeten Lÿmberch, volgt VIII ter. 5. Machteld ca 1520, q d x Laureÿs van der Schueren ca 1518, (zv. Anthonis en Margriete van Hemelrijck). van wie afstamming (lothinge te Meise 22 juli 1582) Anna ca x Laureÿs vander Cammen (cit. 1554). xx Franchoÿs Goossens (cit. 1575) Maria ca x Willem de Vos, f s Jan (cit. 1566) Robbrecht "geheeten Lÿmberch", volgt VIII quater ca , q d Meisenier 12 augustus Als meyer van de heer van Wemmel (cit. 1542), woonde Jan meer dan waarschijnlijk op het pachthof tegenover het kasteel van Wemmel. x (ca 1530) Kathelÿne van Opstalle (dv. Peeter en Kathelÿne van Woluwe). Zij huwde een tweede maal met Christiaen Ruttgeerts. van wie (cit. Wemmel 1553): Geeraert ca 1530, q d x Geertruÿde Fiermans (dv. Peeter). Meisenier 11 augustus Meyer van de heer van Wemmel (cit ). (cit. Wemmel 1582) 114. a. Martÿne ca x Claes de Ridder. Het kasteel en pachthof van Wemmel a 1725 Kaartboek gemeentehuis Wemmel b. Kathelijne ca Wemmel 19 december x Philips de Vinck (zv. Lieven), (cit. 1595) 115. Molenaar op de Sprietmolen (Bouchout) (cit. 1621) 116. van wie afstamming (zie genealogie de Vinck). c. Hansken (Jan) q d d. Rubbeken (Robbrecht). e. Jenneken (Joanna). 2. Cornelys ca Meisenier 2 oktober x Marie van der Plast q d (dv. Jan en Elisabeth van der Elst). xx Kathelijne t Sas AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, CA 2753, folio 230, leenverhef 22 december RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 315v, 12 januari 1591 en folio 434, 8 maart RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3650, folio 169v. 109 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7585, folio 78v, 1 augustus RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3649, folio 119, cit. a 1531 als 24 jarige. 111 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3485, -S: Aerd de Brieder en Claes van der Elst. 112 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, nr 7584, folio 17v, 9 november RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3475, -S: Servaes en Jacop van der Elst. 114 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 145, 25 augustus RA Leuven, schepengriffie Wemmel, 7586, folio 398, 7 december RA Anderlecht, Notariaat Brabant, Notaris Jacques de Gouy, mfi , 16 december RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, nr 3475, -S: Roelant van der Elst en Joos van der Borcht. 118 RA Leuven, schepengriffie Wemmel, nr 7584, folio 49v, 8 mei

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Basis voor deze aanvraag is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Borcht

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser Families uit het land van Grimbergen Tambuyser Van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 A. De oudste tak Tambuyser geheeten de Briedere. I. Jan de Tambuyser ca 1360, q d 1427. x Margriete de Briedere q d

Nadere informatie

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4,

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4, Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 20 februari 2015 onder nr MSR 004 I Volkomen bewijs van afstamming voor generatie I VI via: - Leen- en cijnsboeken der heren van Grimbergen

Nadere informatie

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Generatie 1 - Parochieregister van Malderen. I. PAESCHIER VAN DOORSLAER, ged. Malderen 19 maart 1623

Nadere informatie

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via:

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: Aanvraagdossier van HENDRIK TAMBUYSER Reet Geregistreerd op 1 augustus 2016 onder nr MSR 033 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Elst geheeten Lymberch,

Nadere informatie

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016.

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016. Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op 18-07-2015 onder nummer MSR 016. Deze aanvraag gebeurd op basis van afstamming van de aanvrager van volgende meiseniers: Jan en

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen Families uit het land van Grimbergen van Obbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 Volgens J. Verbesselt is er in de 13 e eeuw reeds sprake van het geslacht van Obberghen, naar aanleiding van een

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen THEEUS

Families uit het land van Grimbergen THEEUS Families uit het land van Grimbergen THEEUS van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 De familie die we hierna verder behandelen was vanaf de 16 e eeuw gevestigd in Eppegem. Op het einde van de 16 e eeuw

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Volkomen bewijs van verdere afstamming (generatie 1 5) via: - Meiseniersbrieven; - Gegevens uit de schepenbank

Nadere informatie

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout van der Elst J.M Steenokkerzeel 2016 De families van Grimbergen en Berthout. Genealogisch schema van de families van

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens Families uit het land van Grimbergen Lemmens van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Met betrekking tot de familie Lemmens verscheen in het verleden reeds een artikel in Vlaamse Stam van de hand van Leo

Nadere informatie

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025.

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Basis voor dit dossier is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers:

Nadere informatie

Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM

Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2017 Een uitgebreide genealogie van deze familie werd reeds uitgewerkt door Pierre de Tienne en François de Cacamp 1. Verder archiefonderzoek

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Generatie 1 1 I. JAN VAN HAMME, meisenier te Humelgem 27 februari 1536 (str. Jan van Gendt en Daneel de

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. de Beckere

Families uit het land van Grimbergen. de Beckere Families uit het land van Grimbergen de Beckere van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Sinds begin van de 14 e eeuw zijn er in het land van Grimbergen telgen uit dit geslacht terug te vinden. Zo lezen

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel juli 2017 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 2: de heerlijkheid van Lier van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 DE HEERLIJKHEID VAN LIER - het hof van/te Lier, de Liermolen en de Tommenmolen. De

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant Families uit het land van Grimbergen Aanvullingen bij de genealogie Stroobant van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 In het compilatiewerk Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant van Freddy

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 4: het hof van Oyenbrugge, het hof van Poddegem en het hof van Padenborch van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF VAN OYENBRUGGE. De plaatsnaam

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein.

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. Inleiding. In het kader van de vernieuwing van het Kristus-Koningplein in 2014 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 3: het hof ter Tommen, het Burggraafschap van Grimbergen en het hof van Schiplaken van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 HET HOF TER TOMMEN, HET BURGGRAAFSCHAP

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden BE-A0515_103891_102468_DUT Horpmaal. Oorkonden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Horpmaal.

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem

Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem Families uit het land van Grimbergen Families uit het land van Grimbergen van Relegem van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 1 In het verleden hebben, mbt deze familie, verschillende personen genealogisch

Nadere informatie

Stamreeks van Florent VERMAERCKE

Stamreeks van Florent VERMAERCKE Stamreeks van Florent VERMAERCKE Hieronder volgt de stamreeks van Florent Vermaercke. Die bestaat uit de voorouders en nakomelingen in de rechte mannelijke lijn, de lijn van de naamdragers of naamdoorgevers.

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Grafzerken in de kerk van Wortel

Grafzerken in de kerk van Wortel Grafzerken in de kerk van Wortel De volgende grafzerken zijn opgetekend in de kerk van Wortel en aangevuld met de notities van deken Lauwerys (HOK 1982, Wortel). Bij deze kerk is onze nummering dezelfde

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Vervolg van deel 1 Toen Gielis de Vriese in 1558 het Laarhof verkocht was dat niet uit eigen vrije wil. Gielis kon zijn schulden niet meer betalen en het betrof

Nadere informatie

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM 33 HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM Rombout Nijssen Bij een recent nazicht van de schepenbankoorkonden in het Rijksarchief in Hasselt, werd onze aandacht getrokken door een oorkonde van de schepenbank

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Een heerlijkheid is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. De centrale persoon van de heerlijkheid was

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

Capel Guiliam L 22 sep 1767 Brussel Cataers Antonius fs. Joannes L 21 okt 1744 Cleemput Cornelis fs. Philip L 10 juli 1727 Cleemput Philip Cleemput Co

Capel Guiliam L 22 sep 1767 Brussel Cataers Antonius fs. Joannes L 21 okt 1744 Cleemput Cornelis fs. Philip L 10 juli 1727 Cleemput Philip Cleemput Co Arents Guillelmus Kwinten L 3 feb 1791 Z zoon van boekhouder Arents Henricus fs. Judocus Ignatius ja M 9 aug 1762 Z Arents Henricus fs. Judocus Ignatius ja L 1 aug 1762 Arents Henricus fs. Judocus Ignatius

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 5: het hof te Boxem, het hof ten Spiegele, het hof van Mierendonk en het hof te Hellebeek van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF TE BOXEM.

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Hannes

De nakomelingen van Henricus Hannes een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Hannes door 13 augustus 2017 De nakomelingen van Henricus Hannes Generatie 1 1. Henricus Hannes. Hij is getrouwd op 25 juli 1726 te Kasterlee

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Ook bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) of de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was koning

Nadere informatie

Heemverbonden herinneringen aan Leo De Nil

Heemverbonden herinneringen aan Leo De Nil Deze pagina in PDF-formaat kan in zijn volledige context geplaatst worden (met menu's en navigatiebalken) door te klikken op http://www.heemkringopwijk.be/fr/heemverbonden_herinneringen_aan_leo_de_nil.htm.

Nadere informatie

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de klappers van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 20-tal akten konden niet worden geplaatst en

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

londerzeel volkstelling 1796

londerzeel volkstelling 1796 1 brabant,de barbara 45 1751 1780 steenweg 1770 1 wwe van campenhout petrus 2 campenhout,van anna catharina 14 1782 steenweg 3 wouters jan 44 1752 1787 kuiper steenweg 1782 4 hertogh,de petronella theresia

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september 1601 - Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII, bijgenaamd de Rechtvaardige (le Juste), koning van Frankrijk van 1610 tot aan zijn dood,

Nadere informatie

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog

Nadere informatie

londerzeel - begrafenissen 1635-1802

londerzeel - begrafenissen 1635-1802 abbeloos anna 1749 1 3 echtg meren,ver petrus abbeloos christophorus 1725 9 17 abbeloos cornelia 1676 9 11 kind jan minderjarig abbeloos elisabeth 1780 3 14 echtg ruyssevelt jacobus 1710 70 jarige abbeloos

Nadere informatie

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV regeerde als koning van Frankrijk en van Navarra van 1 september 1715 tot zijn dood. Hij besteeg de troon

Nadere informatie

Generation XXIV Ane nr / Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Raas IV Van Gavere og Clara Liedekerke Van Herzele 4 Kildemateriale 6

Generation XXIV Ane nr / Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Raas IV Van Gavere og Clara Liedekerke Van Herzele 4 Kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Raas IV Van Gavere og Clara Liedekerke Van Herzele 4 Kildemateriale 6 Raas III Van Gavere & Machteld Liedekerke Louis Van Herzele & Hildegard Van Mullem Ane nr.

Nadere informatie

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs door 1 augustus 2017 De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs Generatie 1 1. Petrus Johannes Jacobs, zoon van Henricus Johannes

Nadere informatie

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 De onderstaande beschrijvingen vormen een nadere toegang voor bestanddeelnummer 33372 van het archief van de Raad van Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief te Gent 1.

Nadere informatie

Register van de meiseniers. uit het land van Grimbergen ( )

Register van de meiseniers. uit het land van Grimbergen ( ) Register van de meiseniers uit het land van Grimbergen (1413-1795) Oktober 2016 i BRONNEN 1. Schepengriffie: Sigel Jaren Archiefplaats Register /bundel B 1 1619-1620 RA Beveren - Oud gemeentearchief Buggenhout

Nadere informatie

Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone

Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone Filips, bijgenaamd de Schone (Frans: Philippe le Beau) (Brugge, 22 juni 1478 - Burgos, 25 september 1506) was heerser over de landen die tezamen de Habsburgse

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE ackelijen van pauwel blz 12 acken van franchois blz 17 acken van jan blz 17;34 acken van jochum blz 17 addiers adriaen blz 8;17 addiers anthony blz 9;29 addiers c blz 5 addiers cathrien blz 8 addiers cornelius

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias.

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon EECKELEERS Antoon EECKELEERS, tr. Leest 1 juli 1717 Catharina DE LAET. 1. Antoon EECKELEERS, geb. Leest 3 aug. 1718 Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon: Peter Huysmans

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Halmaal. Schepenbank. Oorkonden

Halmaal. Schepenbank. Oorkonden BE-A0515_103777_101972_DUT Halmaal. Schepenbank. Oorkonden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in

Nadere informatie

KRUIBEEKSE FAMILIEWAPENS

KRUIBEEKSE FAMILIEWAPENS KRUIBEEKSE FAMILIEWAPENS Er is een tijd geweest dat de meeste gegoede families een wapen hadden zoals nu nog de adellijke families er een hebben. Het gebruik ontstond in de middeleeuwen en bleef voortbestaan

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk, (Hongaars: Mária Terézia, Kroatisch: Marija Terezija), was regerend aartshertogin

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Leest. Inhoud. 1. Situering 2. Naamsverklaring 3. Indeling in secties en gehuchten 3.1 Leest Smal - Brabant 3.2 Leest Vrijheid Mechelen 4.

Leest. Inhoud. 1. Situering 2. Naamsverklaring 3. Indeling in secties en gehuchten 3.1 Leest Smal - Brabant 3.2 Leest Vrijheid Mechelen 4. Leest Inhoud 1. Situering 2. Naamsverklaring 3. Indeling in secties en gehuchten 3.1 Leest Smal - Brabant 3.2 Leest Vrijheid Mechelen 4. Besluit 1. Situering 931 Ha (kaart 1) Rechthoekig blok tussen Heffen

Nadere informatie

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie