Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem"

Transcriptie

1 Families uit het land van Grimbergen Families uit het land van Grimbergen van Relegem van der Elst J.M Steenokkerzeel

2 In het verleden hebben, mbt deze familie, verschillende personen genealogisch onderzoek verricht. Zo was er in 1954 de (onuitgegeven) publicatie généalogie Relecom, opgemaakt door B.W. Van Schijndel 1. Dertien jaar later verscheen in de Middelaar tussen de genealogische vorsers een artikel door Dr E. Spelkens 2. In beide werken waren de vele gegevens uit het Houwaertfonds (Koninklijke Bibliotheek België), basis voor de oudste generaties. Recentelijk onderzoek in het familiearchief de Merode-Westerlo en de Lalaing, in combinatie met gegevens uit een aantal bronnen in het Stadsarchief van Mechelen hebben bijkomende data opgeleverd ter aanvulling en/of verbetering van vorige publicaties. In deze genealogie beperken we ons tot het gedeelte met betrekking tot de takken die in Zemst en omgeving woonden. We starten in de vroege middeleeuwen met de familie van Crainhem, van wie men aanneemt dat hier de oorsprong te vinden is zijn van de familie van Relegem. Dit adelijk huis was één van de aanzienlijkste geslachten van Brabant. Zij waren bekend voor hun onwankelbare getrouwheid aan de Hertog van Brabant. Om deze reden schonk de Hertog de burcht van Bouchout (Meise) aan Willem van Crainhem (1148). Dit als tegengewicht tegen de toenemende macht van de heren van Grimbergen. I. Lambrecht van Crainhem ( ). Dominus (1122), Heer van Zaventem (1122). II. Wouter I van Crainhem ( ). Nobilis (1142), Dominus (1150). III. Daneel I van Crainhem (1165, q d 1209). Nobilis (1165), Miles (1170). x Richilde van Mortaigne, Vrouwe van Doornik. IV. Gilles I van Crainhem alias van Wanghe (cit 1208) ca V. Gilles II van Crainhem van Wanghe ca x Beatrijs van Ranst. 1. Gilles III van Crainhem x Catharina van Eppegem (fa Paridaen). 2. Daneel, volgt VI. VI. Daniel van Crainhem ca Heer van Relegem. Geciteerd als oom van de kinderen van Gilles III van Wanghe 3. x Dna Margareta 4. VII. Daniel van Redelghem ca x Machteld van Herlaer (fa Geraerd). 1 B.W. Van Schijndel, généalogie RELECOM, Brussel, 22 augustus Dr. E. Spelkens, in De middelaar tussen de genealogische navorsers, nr 131, 5/1967, pg Cartularium Affligem, anno Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6543, 40/7, a 1310 Dna Margareta relicta Dni Daniel de Redelghem militis Daniel ejus filius. 2

3 VIII. Daniel van Redelghem ca Heer van Relegem (cit 1310). 1. Margareta. x Jan van Schoonhoven. xx Philips Meeuwe Geeraert, volgt IX. 3. Jan (natuurlijke zoon) 6. Daniel van Redelghem IX. Geeraert van Redelghem ca Geeraert van Redelghem ca Poorter te Brussel (5 september 1369) 7. Hij had drie natuurlijke kinderen bij Oda van Calfsdonck (cit 1385) 8. Met name: a. Peeter ca b. Margareta ca c. Jan ca Jan, volgt X. 5 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6487, 266/5, a 1362 Dna Margareta filia quondam Danielis de Redelghem uxo Dni Philippi de Wavre et Joes ejus filius... 6 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6487, 339/14, a 1369 Joannes de bastaerd van Relegem filius naturalis quondam Danielis de Relegem. 7 Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaert II. 6487, 339/12. 8 Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaert II. 6489, 53 nr 1, anno

4 X. Jan van Redelghem, ridder ca Baesweiler 22 augustus Janne van Redelghem sone was Geeraerts van Redelghem (cit 1369) 9. x Margriete van den Spiegele 10 (dv Gielys en Margareta uyttensteenweghe), die behoorde tot het Brussels geslacht Sleeus 11. Eigenaar van het hof van Relegem (Zemst). Amman van Brussel ( ). Onder zijn ammanschap heeft de terechtstelling (1370) van de 6 joden, beschuldigd van het ontwijden van gestolen hosties (bekend als het Sacrament van Mirakel 12 plaatsgevonden. Deze jodenvervolging gebeurde wellicht op instigatie van Wenceslaus, die erg om geld verlegen zat, en de bezittingen van de veroordeelden confisqueerde. Jan van Releghem speelde een rol als aanvoerder van het Brabantse leger van hertog Wenceslaus in de Brabantse Successieoorlog ( ), waarin Vlaanderen en Gulik de legitimiteit van Wenceslaus betwistten. De heerlijkheid Empel en Meerwijk ging in 1342 over naar het geslacht Van Loon, die ook steeds heer van Herlaer zijn geweest. De leenband was in die tijd niet bijzonder strak. Dat moge blijken uit het feit dat in 1348 Gerard van Meerwijk - Van Herlaer de inwoners van Empel het recht gaf te appelleren op beslissingen van de Empelse schepenen bij de schepenbank te Heusden. Het blijkt ook uit het feit dat, hoewel leenroerig aan Gelder, we Gerard van Meerwijk toch tegenkomen tussen de vele Brabantse edelen die zich beloofden te houden aan het in 1355 gesloten verdrag van Leuven inzake de erfopvolging in Brabant. In 1368 onderneemt de hertog van Brabant een poging om Empel en Meerwijk (terug) onder zijn invloedssfeer te brengen. Een vasal van hem, Jan van Releghem bezette het kasteel en ontnam Gerard van Meerwijk, geheten van Heerlaer zijn rechten. De hertog van Gelder uit op 10 oktober van dat jaar schriftelijk zijn grieven tegen de hertog van Brabant: blijkbaar bestreed de Brabantse hertog het recht op de hoge jurisdictie van de Gelderse hertog, doch de laatste wijst hem erop dat Jan van Meerwijk voor de opdracht van het leen aan Gelder zijn instemming had verkregen. In 1369 deed Jan afstand van zijn aandeel in de heerlijkheid Relegem ten voordele van zijn tante Margareta. Hij ontving in ruil haar aandeel in de heerlijkheid Impel en Meerwijk 13. De heerlijkheid was evenwel nog steeds in handen van de heer van Herlaer. Door deze met geweld uit Meerwijk te verjagen droeg Jan van Relegem bij tot het aanwakkeren van de dreigende oorlog met Gelre en Gulik, waar heer van Herlaer verhaal ging halen. Vermoedelijk is deze zaak in der minne geschikt door de heer van Bouchout en enkele vrienden: zij zijn met Jan van Releghem tot een akkoord gekomen, zodanig dat na het herstel van de rechten aan Gerard een rente van 210 gulden per jaar uit de tienden, het hofgoed en het kleine gericht, die van Releghem te Empel en Meerwijk van Gerard had overgenomen, aan hem kon worden afgegeven. In 1371, ten tijde van de Honderdjarige Oorlog, zwerven er in het gebied tussen Rijn en Maas grote groepen huurlingen rond die het land onveilig maken. Nadat Franse huurlingen Brabantse kooplieden op Guliks grondgebied beroofd hebben, weigert Willem, hertog van Gulik, aan Wenceslaus, hertog van Brabant, een schadevergoeding te betalen. Sterker nog, hij beschermt de huurlingen en neemt zelfs enkelen van hen in dienst. Hierop besluit Wenceslaus zijn gram te halen. Gesteund door Willem I, de graaf van Namen, trekt hij ten strijde tegen Gulik. De hertog van Gulik roept daarop de steun in van zijn zwager Eduard I, de hertog van Gelre. Augustus 1371 treffen de troepen elkaar bij Baesweiler, een dorp iets ten noorden van Aken. Aanvankelijk zijn de Brabanders aan de winnende hand. Tot dat op 22 augustus de Geldersen op het slagveld verschijnen. Op dat moment ziet de situatie er niet erg gunstig uit voor de Gulikers, maar de komst van de Geldersen is beslissend voor het verloop van de strijd. De Brabanders kunnen tegen deze nieuwe vijand geen stand meer houden en worden teruggedreven. De slag eindigt met het gevangennemen van de hertog van Brabant en de graaf van Namen. 9 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6489, 93/ Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6496, 75/5, a 1379, Jouffr Margriete van den Spiegele wijf was Jan van Redelgem ende Janne van Redelgem haren sone. 11 Brabantica IV/2, pagina , van den Spieghele Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6489, 93/12, 15 september 1369 cont zy allen dat Vrouwe Margareta van Redelgem dochter Daneels ende Hr Philips van Wavre, ridder, haren man hebben quytgescholden altermale Janne van Redelgem sone was Geeraerts van Redelgem, nu ter tyt amman van Brussel alle dat recht dat de voorschreven Vrouwe Margareta ende haren man hebben mogen aen de goede van Ympele ende van Meerwijck. 4

5 Jan van Boendale (of Hennen van Merchtenen) beschrijft de slag in de Brabantsche Yeesten, hoofdstukken LII - LIV. Als belangrijkste gesneuvelden vermeldt deze kroniek: hertog Eduard I, Gerard Rolibuc (Gerit Rollebuyc), Hendrik van Cuyck, Jan van Releghem (Amman van Brussel) en Gwijde van Luxemburg-Ligny. Wenceslaus zelf werd gevangen genomen en pas na elf maanden vrijgelaten, onder druk van de keizer, zijn broer (en mits betaling van een losgeld). (cit 1387) Jan, volgt XI. 2. Godfried. Vermoord rond 1404 door Jan Ekaert, Nicolaes van den Wijngaerde en Franco van Pede. 3. Catharina. 4. Margareta. 5. Anna. Uittreksel uit Brabantsche Yeesten (Jan van Boendale) 6135 Van dooden in hertogen Wencelijns side Als in sier wederpartie; Want daer bleef hertoghe Edewaert doot Van Gelre, ende menich heere groot, Ende menich ridder, menich knecht 6140 Van wapenen bleef, in dat ghevecht, Van tshertogen wedersaken doot. Daer bleef verslagen in der noot Heer Gherard Rolibuc, ende met hem Her Jan, heere van Releghem, 6145 Twee riddren, vrome utermaten; Oec moeste daer sijn leven laten Her Heinric van Cuyck, als ic voerseide, Dat scade was ende jammerheide: Van vroemheiden was hi uutvercoren, 6150 Ende menich van den scilde geboren Bleef, over hertoghe Wencelijns side, Daer verslaghen in den stride; Jan van Relegem had ook een natuurlijke zoon met name: 6. Rombout ca Poorter te Brussel (cit. 1385) 15. a. Hendrik 16 ca (cit 1440) 17. b. Jan ca Jehan de Redelghem de leage de 40 ans ou environ.. a Messire Jehan de Redelghem son oncle qui fu banni a Malines. (cit 1433) 18. XI. Jan van Relegem, ridder 19 ca 1350, + na Schepen van Brussel (cit. 1396, ). x Maria van Muysene (dv Geeraert en Maria Estor). Jan van Relegem werd verbannen uit Brussel, (gevolg van de politieke strubbelingen in Brussel ), en verhuisde naar Mechelen. Hij had minstens twee natuurlijke kinderen. 1. Jan, volgt XII. 2. Walranus 20, volgt XII bis (tak te Zemst-Vilvoorde). 14 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6489, 3, momboirs waren Ht Gijsbreht van Pipenpoy en Jan van Elewijt (moederszijde), en Hr Jan van den Spiegel en Philips van Couwals (vaderszijde). 15 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6499, 33/5, oppidanus Rumoldus de Redelghem filius naturalis Joannes de Redelghem milites 16 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II.6496, 28, a 1433 Henricus de Redelgem filius Rumoldi. 17 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, VM 273, leendenombrementen te Eppegem vanaf Stadsarchief Mechelen, deel VI, nr 203, proces van Mechelen tegen Brussel en Antwerpen betreffende de ketting te Heffen, a Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6487, 339/10, a 1393 Joannes van Relegem miles filius quondam Joannes. 20 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6499, 149/3, 5 april 1458 Walranus de Redelghem filius naturalis Dni Joannes de Redelghem militis promisit dare Dno Henrico de Ophem Dno de Relegem, militi et Hectori de Redelgem praedicti Walranis filius quem habet a quondam Dna Maria van der Meeren sua uxore mile denarii aurei. 5

6 XII. Jan van Relegem ca natuurlijke zoon van ridder Jan van Relegem (cit 1442) 21. x N.N. xx Catharina Ysenbaert (cit 1457) 22. In 1443 ontvangt Jan van Relegem t hoff ten Bossche, gelegen in Ramsdonk, vanwege Lijsbeth en Marie van Bouchout (dochters van wijlen Geraerd) 23. ex 1 1. Jan ca x Elisabeth van Baesrode, fa Jan (cit 1483) 24. a. Jan ca x Catharina van Steenwinckel. (dv Sarteel en Joanna van den Gersmoirtere). In 1492 ontvangen Jan en zijn echtgenote het hof van Nedergem (Eppegem), vanwege Engelbert van Ittre, heer van Relegem, en Vr Margriete van Ophem 25. 1) Joanna ca x Jacob de Lathouwer (cit 1528) 26. b. Catharina ca 1450, q d x Jan van Steenwinckel, q d ) Catharina. 2) Barbara. Jan van Relegem had ook minstens één natuurlijke zoon: 2. Merten van Relegem, volgt XIII (tak te Eppegem). 21 Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaert II , a 1442: Joannes de Redelgem filius naturalis quondam domini Joannes de Redelgem, militis obtulit Judoco de Weert filio quondam Willelmi. 22 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6490, 4/10, Joannes de Redelgem filius naturalis quondam Dni Joannes de Redelgem militis et Catharina Ysenbaerts ejus uxor. 23 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6499, 395/5, 25 mei 1443, Jouffr Marie ende Lijsbeth van Bouchout dochteren quondam Geerts hebben gegeven Janne van Redelghem sone natuerlic quondam heeren Jan, ridders t hoff der selven gesusteren van Bouchout geheeten t hoff ten Bossche. 24 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6497, 146, Elisabeth van Baesrode dochter wijlen Jans wede Jan de Redelgem. 25 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6488, 47/8, 15 februari 1492, Heer Imbrecht van Ittre, ridder, her tot Ittre ende tot Relegem voor hem selven ende voor Vrouwe Margriete van Ophem uxor ende Jan van Ophem sone wijlen Willems hebben gegeven Janne van Redelgem sone Jans ende Cathelijne van Steenwinckel uxor hueren hof tot Nederhem gelegen in Eppegem. 26 RA Leuven, schepengriffie Eppegem, 3196, folio 71, 8 april 1529, Item Jan van Relegem als man ende momboir van wijlen Kathelijn van Steenwinckel dochter wijlen Sarteels van Steenwinckel die hij hadde van wijlen Johannen van den Gheersmoertere voer zijn tocht; Item Jacop de Lathouwer voir ende Inden name van Janne (Joanna) van Relegem zijnder wettige huysvrouwe alle als erfgenaemen van wijlen Kathelijne ende Johannen van den Gheersmoertere. 27 RA Leuven, schepengriffie St Stevens Woluwe, 7690, folio 25, akte a

7 TAK te EPPEGEM XIII. Merten van Relegem, natuurlijke zoon van Jan ca 1415, q d Henric van Relegem Romboutsoen man Joncker Philips heer van Grymbergen van wegen Merten van Relegem natuerlic soen Jans van Relegem Een hoffstad metten huyse dair opstaende groet een dachwant luttel min oft meer gelegen teppegem geheten ten moirtere tusschen Jan Coomans erve Inde drie ziden ende Inde vierde zide de strate aldair welcke hoffstad Jan van Relegem vader des voirgenoempde Mertens gecrege heeft Tegen Jan van den Moirtere ende es jairlix weert ontrent 9 stuyvers groot brabants ghelt In kennissen der waerheyt hebbe ic Gheert Moens te beeden des voirscreven Henric ende Mertens myne propren zegel hier op gedruct opten 19e dach van meye Int jair Merten van Relegem houdt te leene van mynen lieven heere van Grymbergen een hoffstad metten husen dair opstaende ende hueren toebehoirten groot 1 dachwant luttel min oft meer bynnen de prochie van Eppeghem gelegen tusschen de goeden wilen Jans Komans oir deen zide ende de strate aldaer aen dandere zide In besundere leene Ruerende welcke voirscreven hoffstadt jairlix weert es 9 stuyvers groote Brabants Ende dair gheet nu gheenen commer vutte In orkonden van dese hebbic Jan de Cupere ter beden des voirscreven mertens mijnen propren segel hier opgedruct vut saken dat de voirscreven merten gheenen segel en heeft ter beden des selfs mertens gegeven opten 2e dach van julio Jan, volgt XIV. 2. Geeraert, volgt XIV bis. 28 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 273, denombrementen van besundere leenen. 7

8 XIV. Jan van Relegem ca x Lijsbeth van der Elst geheeten van Maldere (cit 1467) 29. (dv Gielys en Cathelijne van Overbeke). 1. Peeter van Relegem ca Janssone 30. a. Jan ca 1492, q d sone Peeters 31. Zegel Jan van Relegem S Jan van Relleghem Familiearchief de Merode Westerloo VM 547 leendenombrement 8 juli 1467 b. Hendrik ca sone Peeters (cit 1553) 32. 1) Kathelijne. x Hendrik de Fuytere. XIV bis. Geeraert (Geert) van Relegem ca 1445, q d Poorter van Brussel (16 februari 1482) 33. x Maria Burson (dv Matheus en Joanna skourkette). xx Elisabeth Ruydts. van wie ex 1 ex 2 1. Machiel ca 1470, qd x Pieryne van Muschenzele (dv Laureys en Catharina van Welle). 2. Geert, volgt XV. 29 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5694 a, folio 52v, 24 oktober AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 425, folio 214v. 31 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 425, folio AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 425, folio 214, leenverhef 13 juni Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaert II. 6497, folio 124v, 16 februari 1482: oppidanus (poorter) Gerardus van Redelgem de Eppeghem filius quondam Martini, residet. 34 Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaert II. 6500, 471/5, a 1527, ten verstorven huyse Machiels van Relegem sone quondam Geerts sijn comen Jan Huwaert sone quondam Jans endeurbeyne Burson uxor dochter quondam Mattheus die hij hadde van wijlen Joanna skourkette ende hebben gecertificeert wel te weten dat de voirscreven wijlen Joanna skourkette gestorven is tot Camphain bij Ryssele ende de selve Joanna grootmoeder was van voirscreven Machiels van Relegem ende van haer deponente van huer beydens moeders wegen. 8

9 XV. Geeraert (Geert) van Relegem ca 1488, na x (ca 1515). Anna Pannis (dv Hendrik en Maria Scholaster). Meisenier der Heren van Grimbergen (14 februari 1538) 35. Transcriptie uit de schepengriffie van Eppegem (1 sept 1522): 36 In propren persoene Jan Mertens brieder sone wijlen Aerts ende Lijsbeth tsruyts zijn wettige huysvrouwe weduwe wijlen Geert van Relegem... de voernoempde Jan Mertens de voerscreven jaerscaren van der voernoempde beckerien overgelaten Geerde van Relegem soen wijlen Geerts van Relegem daer moeder aff es de voernoempde Lijsbeth tsruyts... onderpand (oa): - Item eene hoffstadt metten huyse daer opstaende gelegen Inde prochie van Eppegem tussen de goeden Meester Jan Michault In alle zijden; - Item een eeussele gelegen tegen over de voernoemde hoffstadt tussen de goeden Jacop Schooff in beide zijden; - Item een block groot een half bunder gelegen Inde selve prochie tussen de goeden Jacop Schooff In beyde zijden commende achter aende goeden Meester Jan Michault dit geschiet by consente des meyers van Eppegem van wegen des Greven van Nassouwe als heere van den gronden. Transcriptie van een gedeelte uit een leenboek der heren van Grimbergen 37. Eppeghem Item GHEERT VAN RELEGEM houdt te leene een huys ende hof groet ontrent dry dachwanden gelege teppegem tusschen de goede Jans Coemans Nu de weduwe Mychault In beyde zyde ende byde hove Jacops Schoefs ende der straten aldaer ter 3e zyde Op den 21 january 1543 heeft Jacops Schoefs als besetman tot behoef Charles Schoefs zijn zoens als sterfman ontfangen tvoorscreven leendat by coope gedaen tegens Geert van Relegem In de rand staat genoteerd: "van dit besunder leen syn twee originale denombrementen deerste van date den 19e dach may1440 Ende het ander van date den 2e july 1467 beyde hangende aende liasse van de besundere denombrementen sorterende onder de prochie van Eppegem. Dit leen heeft Jan van Relegem vader Merten van Relegem vercreghen teghens Janne van den Moirtere als blyckt by het vermelt denombrement dese hoffstadt wordt ghenompt by het vermelt denombrement ten Moirtere. 21 january 1543 Peeter van der Beken" 38. (cit 1543) Jan, volgt XVI. 2. Mathijs. 3. Catharina. 4. Maria. 5. Anna. 35 RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 3485 S: Daneel en Jan van den Driessche. 36 RA Leuven, schepengriffie Eppegem, 3196, folio 5, akte 1 september AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, CA 2881, folio AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, CA 2881, folio RA Leuven, schepengriffie Meise, 5700, folio 44v, 6 december

10 XVI. Jan van Relegem ca 1515, q d x (ca 1540) Lijsbeth van Zuene. (dv Jan en Yda van Linth) "Opden 29e dach van septembry anno 1544 zijn commen voer meyer ende scepenen der goidshuys van Oliveten tot Zempse In propren persoenen te weten Inde Ierste Margriete van Thielt weduwe wijlen Clement Spruyt als tochtenersse van naerbescreven goede Item ende Jan Theeus wettich zoen Clement Theeus als wettech momboir van Rombout, Matheuse, Jan ende Anna Spruyt wettege kinderen des voerscreven Clements Spruyt daer moeder aff es der voirgenoempde Margiete van Thielt die selve Rombout Spruyt oudt zijnde omtrent xxtich jaeren hiermede ende prestent wesende Item Willem van Thielt hierinnen vervanghende Kathelijn, Barbele, Digne ende Johanne van Thielt zijnder zuesteren als tsame erffgenaemen van naebescreven goede ende hebben opgedraegen met wetteger vertyenissen tot behoeff JAN VAN RELEGEM ende LIJSBETTE VAN ZUENEN zijnder wetteger huysvrouwe Een dachwant lants luttel min oft meer als den gelegen es der prochie van Eppegem metter eender zijde aende steenwech aldaer ende metter andere zijde aende goede des gasthuys van Eppeghem ende mette derde zijde aende goede Peeter Weyns ende mette vierder zijde aende goede des voerscreven Jan van Releghem..." 42. " hanske van reeleghem den jonghen bij successie nu Jan van reeleghem den jonghen nu Jan van relegem Margriete van Thielt over Jan Verlinden van 1 dagwant lants liggende inder prochie van Eppegem den steenwech ter eender zijde Jan van Relegem ter andere tgasthuys van Eppegem ter derdere zijde ende de goede Peeter Wijns ter vierder zijde Op desen halven keur es gestelt Niclaes Machtens teppeghem Item hier aff es keurdragersse die voorscreven Margriete van Thielt Item hier aff es keurdragher worden Henneken (Heynske, Joannes) van Relegem oudt omtrent 14 jaeren opden 6e january bij Martin(us) cuytens verhevenen daerop gestelt voor sterffvrauwe Catelijn van Relegem aut 43 jaeren " 43. Gezel van het scheeptrekkersambacht te Eppegem (cit 1548). 1. Jan, volgt XVII. XVII. Jan van Relegem ca 1547, q d x (ca 1569) Elisabeth Berchems ca Goedenisse vanwege Barbara de Vleeschouwer dochter wijlen Laureys en Jan Vernoyen haeren man: tot behoeff van Jan van Releghem Janssone daer moeder aff was Elisabeth Berchems ende Maria van den Bossche zijne tegenwoordighe huysvrouwe Eenen boomgaert oft hoffstede daer eertyden een huys plach op te staene groot omtrent een halff bundere gelege onder de voorscreven jurisdictie van Oliveten tusschen den steenwech oft heeren strate ten eendre tgasthuys van Eppeghem erve ten ander comende Jan, volgt XVIII. 40 Koninklijke bibliotheek Brussel, Houwaert II. 6489, folio 263, verdeling 3 september AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 454, leendenombrement hof te Hove (familie van Linth). 42 Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9327, schepenbank Zemst, 29 september Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9291, cijnsboek Oliveten, folio Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9327, akte 27 januari

11 2. Catharina ca x (Eppegem 13 februari 1606) 46. Nicolaes Machtens ca q d (zv Merten en Anna Theeus) a. Hendrik Eppegem 25 januari Eppegem 20 januari x (ca 1632). Elisabeth Claes Eppegem 19 april Eppegem 17 januari (dv Louys en Barbara Lauwers). 1) Catharina Eppegem 17 januari ) Jan Eppegem 11 maart ) Hendrik Eppegem 23 augustus ) Gaspar Eppegem 7 december b. Judocus Eppegem 2 september Eppegem 20 maart x (Eppegem 25 september 1636) 55. Catharina van den Wijngaerde Zemst 30 maart Zemst 9 augustus (dv Jan en Elisabeth van den Bloke) c. Maria Eppegem 15 maart x (Eppegem 12 februari 1634) 57. Willem van Laer Eppegem 5 mei d. Elisabeth Eppegem 23 juli Eppegem 4 oktober x (Eppegem 21 september 1642) 59. Jan Meys Eppegem 28 september Eppegem 20 december (zv. Merten en Antonia van Steenwinckel). 45 Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9291, cijnsboek Oliveten, folio 39, 1618 bij Martin(us) Cuytens verheven en daerop gestelt voor sterffvrouwe Catelijn van Relegem aut 43 jaeren. 46 tt. Hendrik Verbeke en Jan Vermeren. 47 RA Beveren, schepengriffie Eppegem, 3197, folio 233, 14 juni RA Beveren, schepengriffie Eppegem, 3201, lothinge 24 januari ss. Antoon Machtens en Maria van Dam. 50 ss. Carel Jonneau en Catharina Machtens. 51 ss. Jan Claes en Francisca Demers. 52 ss. Hendrik Willems en. 53 ss. Gaspar Jonneau en Catharina van Haeften. 54 ss. Judocus Vermeren en Maria Wijns. 55 tt. Nicolaes en Antoon Machtens. 56 ss. Hendrik Waerbeke en Maria Booghs. 57 tt. Nicolaes Machtens en Jan Vertommen. 58 ss. Hendrik van Relegem en Margriete van den Broecke. 59 tt. Nicolaes Machtens en Willem van Laer. 11

12 e. Catharina Eppegem 3 december x (Eppegem 28 september 1640) 61. Jan Claes Eppegem 16 januari Eppegem 17 mei Wed naar Anna Waerseggers. (zv Louys en Barbara Lauwers). xx (Eppegem 9 oktober 1653). Judocus van der Perre Eppegem 13 oktober Eppegem 15 april (zv Christiaen en Maria Willems). xxx (Eppegem 5 februari 1658). Nicolaes van Campenhout Eppegem 2 december (zv Jan en Catharina Leemans) f. Anna Eppegem 8 januari x (Eppegem 31 december 1643) 63. Judocus Spruyt Eppegem 2 juli Maria ca Zemst 20 juli x (ca 1615) Hendrik Adriaens Zemst 24 juli 1638 In het bos van Aa gedood door Duitse soldaten van de keizer. a. Antoon Zemst 10 april b. Digna Zemst 7 april c. Catharina Zemst 18 mei d. Elisabeth Zemst 24 mei e. Elisabeth Zemst 22 juni Nu Nicolaes Machtens ex parte uxoris Hansken van Relegem de Jonge by successie Nu toebehoorende Jan van Releghem by coope Claes de Vleeschouwer over Joosen van Woluwe van huyse ende hove ghelegen Inde prochie van Eppeghem byder plaetssen tgasthuys van Eppehem ter eender syden tcloester van Groenendale ter andere syden myn heere Minckhout (Micault) ter derder syden ende theerenstrate ter vierder syden op dese halven keure es gestelt Niclaes Machtens Item hier aff es chuerdragher Jan de Vleeschouwer des voerscreven Claes sone ende ontrent 24 jaer Lauwereys de Vleeschouwer Claes soene es tot draegere van dese twee half keuren byder afflivicheyt van Janne sijns brueder ontrent 26 jaer dit es geschiet a 49 (1549) Anno 1593 opden 4 dach february soe Is keurdrager geworden hensken van Releghem den jongen oudt omtrent 3 jaer Is keurdrager worden Niclaes Machtens Inden jaere 1618 den 2 e january 1644 mits de dood van N(iclaes) Machtens heeft Catlijn van Relegem zyne wed(uwe) dese halffne cheur verheven ende haer selven gestelt voor sterffvrouwe 6 gulden 60 ss. Lenaert Vertommen en Catharina Machtens. 61 tt. Antoon van Steenwinckel en Nicolaes Machtens. 62 ss. Amelryck Wijns en Anna Willems. 63 tt. Steven de Coster en Hendrik Machtens. 64 ss. Antoon en Catharina van Relegem. 65 ss. Christiaen van der Burcht en Digna van Relegem. 66 ss. Cornelius Machtens en Catharina Spruyt. 67 ss. Hendrik Cauwenberghs nomine Mathijs van den Bloke en Elisabeth Cuytens. 68 ss. Adriaen Stevens en Elisabeth Ceulemans. 12

13 Nu Nicolaes Machtens ex parte uxoris Nu Jan van Releghem den jonghe Die selve van omtrent een halff dachwant lants dat een besloten blocxken es gelegen aldaer tsheerenstraete ter eender syden die heere van Grimberghen ter andere syden Ende Jan van releghen ter derder syden Ende die heylegeest van Ste Geertruyden Machelen ter vierde syden Hier aff es keurdrager Jan de Vleeschouwer der voirscreven Claes sone Op den 12e juny a 1588 Is keurdrager worden Jan van Relegem In presentie van Stoffel van Tielt ende Philips van Merstraten oudt 40 jaeren Op den 12 e october 96 (1596) soo is hansken van Relegem keurdrager geworden oudt omtrent dry jaeren Op desen halven keur es gestelt Niclaes Machtens Hier aff es keurdrager van twee halff keuren Nicolaes Machtens 7 martii verheven a 1618 sterffman Nicolaes Machtens oudt omtrent 32 jaeren Den 2e january 1644 heeft Catlijne van Relegem weduwe van voornoemde Nicolaes Machtens desen helffen voor heur verheven ende daerop voor sterffvrouwe gestelt Elisabeth Machtens haere dochter oudt omtrent 20 jaeren 69. Nu Niclaes Machtens In houwelijck hebbende Catlijn van Releghem Jansdochter Hansken van Reeleghem den Jonghen By successie Nu Jan van releghem den Jonghen Nu Jan van Reeleghem Margriete van Thielt over Jannen Verlinden van eenen dachwant landts liggende Inde Prochie van Eppeghem den steenwech ter eender zyden Jan van Reeleghem ter ander zyden Tgasthuys van Eppeghem ter derder zyden Ende die goeden Peeter Weyens ter vierder zyden Op desen halven keur es gestelt Niclaes Machtens teppeghem Item hier aff es keurdragersse die voors Margriete van Thielt Item hier aff es keurdragher worden henneken van Reeleghem oudt omtrent 14 jaeren Op den 6 januari bij Martin(us) Cuytens verheven en daerop gestelt voor sterffvrouwe Catelijn van Relegem aut 43 jaeren 70. XVIII. Jan van Relegem ca 1570, qd x (ca 1592) Maria van den Bossche ca (dv Jan en Maria Joos) 71. Zij hertrouwde met Jan de Bode Jan ca SAM, OCMW, fonds Oliveten, 9291, cijnsboek Oliveten, folio 66v SAM, OCMW, fonds Oliveten, 9291, cijnsboek Oliveten, folio RA Leuven, schepengriffie Eppegem, 3198, folio 5, 1 mei 1603 en 3201, 12 mei RA Leuven, schepengriffie Zemst, 6836, folio 84v, 13 december

14 TAK uit ZEMST XII bis. Walranus van Relegem ca x Maria van der Meeren, q d (cit 1458) 73. XIII. Hector van Relegem ca x N van der Eycken (Eyckens/Ecxkens)? Jacop van Relegem Denys Putteman bij coope Peeter van Relegem soene hectors Hector van Relegem over Rindelbeke van de stede aende brugge tegen over Jans stede van Relegem 5 scellingen lovens 74. XIV. Peeter van Relegem dyen men seyde Ecxkens ca 1465, q d soene hectors. Geciteerd te Zemst anno x N.N. XV. Jacop van Relegem geheeten Ecxkens ca 1490, q d zoene wijlen Peeter Eigenaar van de herbergen de Valck (aan de zennebrug), den Draeck en de ouden Valck, gelegen te Zemst (cit 1546). x Geertruyde Joos (dv Jan). (cit 1546) Peeter, volgt XVI (1 e tak Zemst-Vilvoorde). 2. Symon ca zone wijlen Peeter (cit 1546) 76. x Anna Colyns q d Zij xx (1558) Willem de Lathouwer (cit 1559) 77. (lothinge 29 december 1569) 78 a. Nicolaes ca 1546, q d x (Mechelen Sint Jan november 1569) Barbara Baten. De zennebrug te Zemst tweede helft van de 16 e eeuw AR Brussel, inv. Cartes et plans, I008, nr 286 (microfilm 3170) 73 Koninklijke Bibliotheek België, Houwaert II. 6499, 149/3, 5 april 1458 Walranus de Redelghem filius naturalis Dni Joannes de Redelghem militis promisit dare Dno Henrico de Ophem Dno de Relegem, militi et Hectori de Redelgem praedicti Walranis filius quem habet a quondam Dna Maria van der Meeren sua uxore mile denarii aurei. 74 AR Brussel, familiearchief de Merode Westerloo, VM 447, cijnsboek den chijns tsempse dat den heer van Gruythuyse (Jan van Aa) toecomt, folio2. 75 Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9327, akte 28 februari Stadsarchief Mechelen, fonds Leliëndaal, 498.1, leenverhef 28 augustus Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9339, akte 6 maart Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9339, rekening a

15 b. Magdalena ca x Aert Mathijs (fs Mathijs) Hoedenmaker te Mechelen. 1) Margriete ca ) Catharina ca ) Sarah ca Begijn. c. Cornelis ca d. Barbara ca Lijsbeth ca x Augustyn Smeets alias Bellens (cit 1551) Magdalena ca x Jan Swaelen. xx Peeter van Hamme (cit 1574) Jan, volgt XVI bis (2 e tak Zemst). XVI. Peeter van Relegem ca q d x Anna Vrancx alias de Bont, q d (cit 1548) 82 Hun voogden waren Symon van Relegem en Peeter Schelkens (cit 1548) en Augustijn Smeets, Jan Swalen en Jan van Relegem (cit 1557). 1. Peeter ca Jacop, volgt XVII. 3. Symon ca XVII. Jacob van Relegem ca 1541 (cit jaar) 83. x Clara van Lier 84. van wie : 1. Jan, volgt XVIII. 2. Margriete Vilvoorde (Houtem) 8 februari Peeter Vilvoorde (Houtem) 7 mei Daneel Vilvoorde (Houtem) 11 oktober filius Jacobi (cit 1579). x (Vilvoorde 26 juni 1611) 88 Joanna Moerenhout. van wie : 79 Stadsarchief Mechelen, fonds Leliëndaal, 498.1, leenverhef 9 januari 1569, oudt zijnde omtrent 14 jaeren. 80 Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9327, akte 26 januari Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9327, akte 22 december SA Mechelen, fonds OCMW, Oliveten, nr 9327, akte 8 april SA Mechelen, fonds OCWM, Oliveten, nr 9291, folio SA Mechelen, fonds OCWM, Oliveten, nr 9327, akte 14 december ss. Joris Nijs en Margriete de Helt. 86 ss. Peeter Coven en Clara Plateau. 87 ss. Daneel van der Meeren en Lucia van Berght. 88 tt. Jacob van Relegem en Roeland van der Elst. 15

16 a. Jan Vilvoorde 5 april Zemst 16 oktober Stierf langs de steenweg (adolescent). b. Jacobus Vilvoorde 11 mei x (Vilvoorde 8 oktober 1641) Anna van Steenwinckel Vilvoorde 16 november Vilvoorde 19 maart (dv Jan en Catharina Hinnebeen). van wie afstamming. c. Hendrik Vilvoorde 4 december d. Maria Vilvoorde 25 januari e. Cornelis Vilvoorde 13 september f. Catharina Vilvoorde 28 augustus x (Vilvoorde 25 januari 1648) Dominicus Parmentier. g. Joanna Vilvoorde 25 augustus h. Anna Vilvoorde 12 november i. Mathijs Vilvoorde 11 maart j. Margriete Vilvoorde 28 augustus Jacop ca x (Eppegem 28 mei 1619) 99. Cornelia van der Plast. XVIII. Jan van Relegem ca Jacobssone (cit 1602) 100. x (ca 1594) Barbara Hinnebeen (dv Eloy). van wie : 1. Barbara Vilvoorde 19 oktober Margareta Vilvoorde 11 augustus x (Vilvoorde 26 april 1630) Dierick De Raymaecker. 3. Catharina Vilvoorde 3 januari x (Vilvoorde 26 februari 1629) Carel de Smet. 4. Maria Vilvoorde 25 februari ss. Jan van Relegem en Geertruyde Costers. 90 ss. Jacobus van Relegem en Catharina Verlinden. 91 ss. Hendrik Spruyt en Joanna Hershuys. 92 ss. Jan Moerenhout en Maria van der Beke. 93 ss. Laureys de Kinder en Cornelia van der Plast. 94 ss. Andreas van Kerckhove en Catharina Spenters. 95 ss. Peeter van der Hoffstadt en Joanna Rillaert. 96 ss. David de Blare en Anna Thiem. 97 ss. Mathijs en Margareta Verbeke. 98 ss. Nicolaes Machtens en Margriete Wijns. 99 tt. Ingel Leemans en Rumoldus van der Perre. 100 RA Beveren, schepengriffie Vilvoorde, 7332, f 337v, akte 16 april ss. Jacob van relegem en Anna Hinnebeen. 102 ss. Jan Straet en Margareta van Relegem. 103 ss. Carel Joos en Anna Verbesselt. 104 ss. Daneel van Relegem en Maria Hinnebeen. 16

17 5. Digna Vilvoorde 1 maart x (Vilvoorde 28 februari 1628) 106. Jan van der Elst. 6. Jan Vilvoorde 28 augustus Elisabeth Vilvoorde 6 december Clara Vilvoorde 20 april Jan ca 1611 (cit jaar) 110. x (Vilvoorde 10 november 1639) Catharina van Lievendael. Voor de verdere afstamming kan men terecht op de website van de familie Relecom ss. Willem Clottemans en Digna Oudenaerden. 106 tt. Jan van Relegem (Relegom) en Jan de Cree. 107 ss. Jan Spruyt en Barbara Fronincx. 108 ss. Christoffel Clottens en Elisabeth Hinnebeen. 109 ss. Laureys Hinnebeen en Antonia Verhulpen. 110 RA Anderlecht, parochieregisters Vilvoorde mfi

18 XVI bis. Jan van Relegem ca 1526, q d (zv Jacop en Geertruyde Joos). x (ca 1552) 112 N.N. xx (ca 1566) Catharina Machtens ca 1542, q d (dv Lucas Machtens alias Baten en Anna van den Broecke alias Loens). ex 1 1. Cornelius ca ex Antonius, volgt XVII. 3. Digna ca x (Mechelen St Pieter & Paulus 28 november 1606) 116. Jan Hot. 4. Cornelia ca 1572, q d Jan ca 1574 Hombeek 8 mei x (Hombeek 13 februari 1605) 117. Catharina van Woluwe. Zij huwde een tweede maal te Hombeek 21 oktober 1612 met Jan Spruyt. a. Catharina Hombeek 6 november x (Zemst 19 november 1634) 119. Cornelius van Dam. b. Jan Hombeek 15 mei 1608 ² 120. c. Merten ca d. Antoon Hombeek 20 november Zemst 1 april x (Eppegem 5 november 1638) 122. Maria Vinck. 1) Jan Eppegem 11 januari ) Merten Zemst 26 augustus Zemst 3 oktober Stadarchief Mechelen, Notaris Guido Hondecouter, 999, folio 234v, 1 november Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9339, rekening dd 13 februari 1558 opgemaakt in de Valck te Zemst door Symon van Relegem als momboir van de kinderen wijlen Peeter van Relegem. Hierin onder andere betaelt aen schoenheyt op Jans van Relegem bruyloft voer Peeteren en Coppeken van Relegem tsaemen. 113 Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, nr 9291, folio 17, leenverhef 27 december jaar. 114 Archief kasteel Lunden, schepengriffie Humbeek, III-3, folio 30, 9 januari 1580, voogden van de kinderen waren Augustijn Bellens (alias Smeets) en Merten Machtens. 115 RA Leuven, schepengriffie Zemst, 6836, folio 180v, lothinge 22 oktober tt. Gilles Smets en Jan Verelst. 117 tt. Willem Vekemans en Antoon van Relegem. 118 ss. Merten Tielemans en Catharina Fynemans. 119 tt. Antoon van Relegem en Jan van Dam. 120 ss. Jan N en Anna Saeffoets. 121 ss. Antoon Machtens en Anna Spruyt. 122 tt. Merten van Relegem en Willem van Laer. 123 ss. Jan van Relegem en Margareta Spruyt. 124 ss. Merten Fierens en Margareta Tielemans. 18

19 3) Joanna Zemst 16 juli ) Frans Zemst 4 april ) Antoon Zemst 25 mei Nicolaes ca 1576, q d x (ca 1597) Elisabeth Cuytens ca (dv Huybrecht) Zemst 4 februari a. Elisabeth ca x (Zemst 22 februari 1626) 128. Merten Tielemans Zemst 14 januari (z.v. Jan), wed naar Ida Huybrechts. 1) Margareta Zemst 14 september ) Cosmas Zemst 19 december b. Catharina ca Bij de verdeling in 1609 werden volgende goederen verdeeld: 1. Antoon - ½ bunder land gelegen achter de kerk van Zemst in een besloten blok; - ½ bunder land In de Zutter te Zemst; - 1 derdedeel van 3 dagwand op het compostveld te Zemst, dit samen met zijn broer Jan (2 derdedelen gingen naar de kinderen van wijlen Nicolaes van Relegem. 2. Jan - 3 ½ dagwand land op de Meer te Zemst - 1 dagwand land uit een besloten blok van 5 dagwanden gelegen achter de kerk te Zemst (cijns van 5 leuvense schellingen aan de baron van Grimbergen in zijn cijnsboek van Oliveten). In 1642 verkopen zijn kinderen (Jan en Antoon) dit land aan Mathijs Goyvaerts en Maria Spruyt Digna - 1 bunder uit een besloten blok van 5 dagwanden gelegen achter de kerk van Zemst (resterende dagwand ging naar haar broer Jan). In 1625 verkocht Digna dit samen met haar man aan haar broer Antoon kinderen wijlen Nicolaes - 1 dagwand hofstede waar voordien een huis op stond aan de steenweg te Zemst; - 3 dagwand land op de koemoorter. 125 ss. Antoon Meysmans en Joanna Dockx. 126 ss. Frans van Seghbroeck en Anna Verbelen. 127 ss. Merten van Relegem nomine Antoon van Steenwinckel en Maria de Groof nomine Anna Meysmans. 128 tt. Antoon van Relegem en Rombout Verheyden. 129 ss. Antoon van Relegem en Anna Spruyt nomine Domina Margareta van Hoorne. 130 ss. Cosmas van Prant, Heer van Blaasveld en Margareta van Vloesem. 131 Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9328, goedenissen schepenbank Oliveten, 13 februari Stadsarchief Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9228, folio 174v, 12 augustus

20 XVII. Antoon van Relegem ca Zemst 6 januari x (1596) Catharina N. (wed e Antoon Meysmans 1596), q d xx (ca 1613) Anna Spruyt ca Humbeek 2 december (dv Jan en Catharina Lathouwers). Op 18 juli 1597gaf de eersame Abdisse van ter Kameren in pacht aan Antoon van Relegem alsnu getrout hebbende der weduwen des voirs Anthonis Meysmans het vierendeel van de thiende die tvoirs godshuys onder Semps aldaer is heffende daeraff dander dry vierendeelen trecken tgodshuys van Oliveten 133. ex 2 1. Jan, volgt XVIII. 2. Merten Zemst 4 februari Zemst 17 augustus x (Meise 31 mei 1643) Anna Janssens Zemst 17 oktober 1655 (pokken). xx (Grimbergen 18 juli 1656) Maria Lauwers ex 1 a. Margareta Zemst 30 november b. Cosmas Zemst 27 juni c. Anna Zemst 14 juni Zemst 25 oktober 1655 (pokken). d. Merten Zemst 21 januari e. Elisabeth Zemst 12 februari Zemst 28 februari f. Engel Zemst 22 januari Zemst 25 januari g. Elisabeth Zemst 11 oktober Zemst 7 februari ex 2 h. Maria Zemst 22 mei i. Willem Zemst 8 december j. Hendrik Zemst 14 september RA Anderlecht, kerkelijk archief Brabant, Abdij ter Kameren, ss. Merten Cuytens en Maria van Steynemolen. 135 RA Leuven, schepengriffie Zemst, 6482, lothinge 16 juli ss. Jan van Relegem en Elisabeth Rettens nomine Domina Margareta de Blaesvelt. 137 ss. Hendrik Cybens nomine Cosmas van Prant en Maria van Relegem. 138 ss. Joachim Beuremans en Anna Janssens. 139 ss. Merten Fierens en Josina van Tielt. 140 ss. Jan Janssens en Elisabeth van Schingen. 141 ss. Engel Janssens en Catharina van der Veken. 142 ss. Cornelius de Helt en Josina van Tielt nomine Elisabeth van Relegem. 143 ss. Jan van Relegem en Maria van Vaeck. 144 ss. Jan van Hemelrijck en Anna Leemans. 145 ss. Hendrik de la Rue en Maria Verbrugghen. 20

21 k. Franciscus Zemst 12 november Zemst 28 december Elisabeth Zemst 6 november Eppegem 7 september x (Zemst 14 november 1638) 148 [bloedverwantschap 3 e -4 e graad]. Antoon van Steenwinckel Eppegem 16 april Eppegem 31 maart (zv Nicolaes en Lijsbeth Vincx). xx (Eppegem 5 november 1665). Hendrik Vermeren Eppegem 4 september (zv Jan en Digna van den Wijngaerd). De bloedverwantschap tussen Elisabeth van Relegem en haar eerste man (Antoon van Steenwinckel), kwam vermoedelijk tot stand via de familie Spruyt en wel als volgt: Clement Spruyt x Margriete van Tielt Laureys Vincx 149 x Lijsbeth Spruyt Nicolaes van Steenwinckel x Elisabeth Vincx Clement Spruyt x Margriete van Tielt Mathijs Spruyt, de oude Jan Spruyt, de jonge x Catharina de Lathouwer Antoon van Relegem x Anna Spruyt Antoon van Steenwinckel Eppegem 16 april 1615 x Elisabeth van Relegem Zemst 6 november 1617 ex 1 a. Anna Eppegem 4 december b. Catharina Eppegem 3 oktober c. Maria Eppegem 19 juni d. Elisabeth Eppegem 27 juni e. Jan Eppegem 8 december Eppegem 18 augustus f. Jan Eppegem 25 juni g. Florentia Eppegem 12 mei h. Dierick Eppegem 21 augustus ss. Franciscus Lauwers en Catharina van Ophem. 147 ss. Jan van der Beken en Elisabeth Spruyt. 148 tt. Jan van Steenwinckel en Merten van Relegem. 149 RA Leuven, parochieregisters Vilvoorde mfi ss. Jan van Cleynemeulder en Anna van Steenwinckel. 151 ss. Judocus Vermeren en Petra Meys nomine Catharina Martieu. 152 ss. Jan van Steenwinckel en Maria van Relegem. 153 ss. Hendrik van Dam filius bijgenaamd op t Schrans en Elisabeth van Schingen. 154 ss. Jan van Relegem en Catharina Buykens. 155 ss. Jan van Relegem en Anna Hanssens. 156 ss en Florentia van Paffenrode. 157 ss. Dierick Absolons en Francisca Jenon. 21

22 4. Maria Zemst 10 maart Humbeek 21 april x (Zemst 19 juni 1639) 159. Merten Fierens ca 1615 (cit Humbeek a 1645, 30j). Humbeek 10 september (zv Moyses en Catharina Geerens). Hij huwde (2 e ) te Humbeek 31 oktober 1650 met Elisabeth van Schingen. a. Peeter Humbeek 10 juni , q d b. Catharina Humbeek 1 oktober , q d Beycken (Barbara) Mechelen (St Rombouts) 7 januari Zemst 29 juni Antoon Zemst 30 september Zemst 6 november 1635 (11j, dysenterie). 158 ss. Gielis Smets en Maria van der Jeught. 159 tt. Jan Boschhoven en Antoon van Steenwinckel. 160 ss. Peeter van den Hove en Anna Spruyt. 161 ss. Peeter Walravens en Catharina Geerens. 162 ss. Jeroen Smits en Beycken (Barbara) van Steenwinckel. 163 ss. Antoon Jacobs en Anna Spruyt. 22

23 XVIII. Jan van Relegem Zemst 27 februari Zemst 8 juli x (Zemst 18 november 1640) 165. Josina van Thielt ca Zemst 22 januari (dv Hendrik en Anna Coeckelbergh) Anna Zemst 15 januari Zemst 28 januari Catharina Zemst 14 juli x (Zemst 6 mei 1663) 169. [bloedverwantschap 3 e en 4 e graad] Jan Goeyvaerts Zemst 16 september Zemst 24 november (zv Mathijs en Maria Spruyt). De bloedverwantschap tussen Catharina van Relegem en Jan Goeyvaerts, kwam tot stand via de familie Spruyt en wel als volgt: 4 Mathijs Spruyt 3 Mathijs Spruyt Jan Spruyt, de jonge x Catharina de Lathouwer 2 1 Mathijs Spruyt x Elisabeth Ceulemans Mathijs Goyvaerts x Maria Spruyt Antoon van Relegem x Anna Spruyt Jan van Relegem x Josina van Tielt Jan Goyvaerts Zemst 16 september 1640 x Catharina van Relegem Zemst 14 juli Antoon, volgt XIX. 4. Jan Zemst 8 januari x (Zemst 21 augustus 1670) 171. Maria Coeckelbergh. a. Susanna Zemst 19 augustus Zemst 23 juni b. Anna Zemst 1 januari Zemst 15 juli ss. Jan Spruyt en Digna van Relegem. 165 tt. Jacob van Thielt en Merten van Relegem. 166 RA Beveren, schepengriffie Zemst, 6840, lothinge van Thielt - 23 februari ss. Cornelius de Helt en Anna Spruyt. 168 ss. Jacob Cuytens en Catharina de Pueter. 169 tt. Jan van Relegem en Mathijs Goeyvaerts. 170 ss. Jan van Steenwinckel en Catharina van Steynemolen. 171 tt. Willem en Wouter Goeyvaerts. 172 ss. Antoon en Catharina van Relegem. 173 ss. Jan nomine Joos de Laet en Anna van den Heuvel. 23

24 c. Jan Zemst 12 februari Zemst 21 maart d. Anna Maria Zemst 29 aril Zemst 19 augustus e. Josina Zemst 28 juli Elisabeth Zemst 29 juni Zemst 17 november Hendrik Zemst 5 augustus Zemst 3 februari Magdalena Zemst 16 augustus Zemst 5 oktober ss. Jan Goyvaerts en Anna van Steenwinckel. 175 ss. Willem Coeckelberghs en Anna Maria Delwaert. 176 ss. Jan van Steenwinckel en Josina Aelbrecht. 177 ss. Merten Fierens en Elisabeth Spruyt. 178 ss. Hendrik de la Rue en Elisabeth van Schingen. 179 ss. Hendrik de la Rue en Anna van den Heuvel nomine Magdalena Colaes. 24

25 XIX. Antoon van Relegem Zemst 14 januari Zemst 6 augustus x Margareta de Roy Zemst 5 januari Zemst 11 augustus 1676 (dysenterie). (dv Philippus en Willemina de la Rue). xx (Zemst 10 maart 1685) 181. [bloedverwantschap 4 e graad wederzijds gelijk] Catharina van Roye Zemst 16 augustus Zemst 26 maart (dv Laureys en Elisabeth de Roeck). Pachter op de hoeve van Bosch (Zemst). De bloedverwantschap tussen Antoon van Relegem en Catharina van Roye, kwam tot stand via de familie van Spruyt en wel als volgt: 4 Mathijs Spruyt Mathijs Spruyt Jan Spruyt, de jonge x Catharina de Lathouwer Antoon van Relegem x Anna Spruyt Jan van Relegem x Josina van Tielt Mathijs Spruyt x Elisabeth Ceulemans Rumoldus de Roeck x Catharina Spruyt Laureys van Roye x Elisabeth de Roeck Antoon van Relegem Zemst 14 januari 1646 x Catharina van Roye Zemst 16 augustus ex 1 1. Josina Zemst 25 november Eppegem 22 juli x (Zemst 4 april 1689) [bloedverwantschap 4 e graad via familie van Steynemolen]. Cornelius Vermeren Zemst 10 oktober (zv Judocus en Joanna Verhaeren). De bloedverwantschap tussen Josina van Relegem en Cornelius Vermeren, kwam tot stand via de familie van Steynemolen en wel als volgt: 4 Govaert van Steynemolen x Anna van Merstraeten Govaert van Steynemolen x Anna van Merstraeten Govaert van Steynemolen x Maria Huens Antoon Verhaeren x Cornelia van Steynemolen Judocus Vermeren x Joanna Verhaeren Christoffel de la Rue x Margareta van Steynemolen Philippus de Roy x Willemina de la Rue Antoon van Relegem x Margareta de Roy Cornelius Vermeren Zemst 10 oktober 1662 x Josina van Relegem Zemst 25 november Hendrik, volgt XX. 180 ss. Antoon Machtens en Maria van Relegem. 181 tt. Laureys van Roye en Carel van Tielt. 182 RA Beveren, schepengriffie Zemst, 6846, n 114, lothinge 21 juli ss. Franciscus en Josina van Tielt. 25

26 3. Willem Zemst 26 december Zemst 23 februari Lucia Zemst 12 maart Zemst 24 april Mathijs Zemst 14 april Zemst 23 mei Lucia Zemst 1 februari Zemst 13 augustus 1676 (dysenterie). ex 2 7. Elisabeth Zemst 8 maart x (Zemst 23 januari 1705) 189 [bloedverwantschap in 3 e en 4 e graad gelijk]. Hendrik van Thielt Zemst 8 september (zv Gielis en Anna Peeters). De bloedverwantschap tussen Elisabeth van Relegem en Hendrik van Tielt, kwam tot stand via de familie van Tielt en wel als volgt: 4 Christoffel van Tielt x Joanna van der Borcht Christoffel van Tielt x Joanna van der Borcht Hendrik van Tielt x Anna Coeckelbergh Jacob van Tielt x Elisabeth van den Heuvel Gielys van Tielt x Anna Peeters Hendrik van Tielt x Anna Coeckelbergh Jan van Relegem x Josina van Tielt Antoon van Relegem x Catharina van Roye Hendrik van Tielt Zemst 8 september 1681 x Elisabeth van Relegem Zemst 8 maart Lucia Zemst 12 september Zemst 11 januari x (Zemst 2 maart 1709) 191 [bloedverwantschap 3 e graad]. Jan Meys Eppegem 17 november (zv. Mathijs en Catharina van Tielt). xx (Zemst 19 juni 1725) 192 [bloedverwantschap 3 e en 2 e graad gemengd]. Antoon Govaerts Zemst 22 januari Zemst 3 februari 1754 (tering). (zv Cosmas en Anna van de Plas). De bloedverwantschap tussen Lucia van Relegem en Jan Meys (haar eerste echtgenoot), kwam tot stand via de familie van Tielt en wel als volgt: 184 ss. Willem Goyvaerts en Jacoba de Roy. 185 ss. Mathijs de Roy en Maria van den Wijngaert nomine Lucia Boisot. 186 ss. Mathijs de Roy en Lucia Boisot. 187 ss. Mathijs en Barbara de Roy nomine Lucia Boisot. 188 ss. Jan de Boeck nomine Jan Goyvaerts en Elisabeth de Roeck. 189 tt. Antoon van Relegem en Peeter van Hamme. 190 ss. Jan Polspoel en Elisabeth de Roeck. 191 tt. Jan en Mathijs de Boeck. 192 tt. Jan de Bock en Josephus Cosemans. 26

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Basis voor deze aanvraag is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Borcht

Nadere informatie

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Generatie 1 - Parochieregister van Malderen. I. PAESCHIER VAN DOORSLAER, ged. Malderen 19 maart 1623

Nadere informatie

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4,

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4, Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 20 februari 2015 onder nr MSR 004 I Volkomen bewijs van afstamming voor generatie I VI via: - Leen- en cijnsboeken der heren van Grimbergen

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen THEEUS

Families uit het land van Grimbergen THEEUS Families uit het land van Grimbergen THEEUS van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 De familie die we hierna verder behandelen was vanaf de 16 e eeuw gevestigd in Eppegem. Op het einde van de 16 e eeuw

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser Families uit het land van Grimbergen Tambuyser Van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 A. De oudste tak Tambuyser geheeten de Briedere. I. Jan de Tambuyser ca 1360, q d 1427. x Margriete de Briedere q d

Nadere informatie

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via:

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: Aanvraagdossier van HENDRIK TAMBUYSER Reet Geregistreerd op 1 augustus 2016 onder nr MSR 033 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Elst geheeten Lymberch,

Nadere informatie

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016.

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016. Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op 18-07-2015 onder nummer MSR 016. Deze aanvraag gebeurd op basis van afstamming van de aanvrager van volgende meiseniers: Jan en

Nadere informatie

Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM

Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2017 Een uitgebreide genealogie van deze familie werd reeds uitgewerkt door Pierre de Tienne en François de Cacamp 1. Verder archiefonderzoek

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen Families uit het land van Grimbergen van Obbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 Volgens J. Verbesselt is er in de 13 e eeuw reeds sprake van het geslacht van Obberghen, naar aanleiding van een

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens Families uit het land van Grimbergen Lemmens van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Met betrekking tot de familie Lemmens verscheen in het verleden reeds een artikel in Vlaamse Stam van de hand van Leo

Nadere informatie

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout van der Elst J.M Steenokkerzeel 2016 De families van Grimbergen en Berthout. Genealogisch schema van de families van

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025.

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Basis voor dit dossier is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers:

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Volkomen bewijs van verdere afstamming (generatie 1 5) via: - Meiseniersbrieven; - Gegevens uit de schepenbank

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. de Beckere

Families uit het land van Grimbergen. de Beckere Families uit het land van Grimbergen de Beckere van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Sinds begin van de 14 e eeuw zijn er in het land van Grimbergen telgen uit dit geslacht terug te vinden. Zo lezen

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Generatie 1 1 I. JAN VAN HAMME, meisenier te Humelgem 27 februari 1536 (str. Jan van Gendt en Daneel de

Nadere informatie

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias.

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon EECKELEERS Antoon EECKELEERS, tr. Leest 1 juli 1717 Catharina DE LAET. 1. Antoon EECKELEERS, geb. Leest 3 aug. 1718 Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon: Peter Huysmans

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel juli 2017 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

Grafzerken in de kerk van Wortel

Grafzerken in de kerk van Wortel Grafzerken in de kerk van Wortel De volgende grafzerken zijn opgetekend in de kerk van Wortel en aangevuld met de notities van deken Lauwerys (HOK 1982, Wortel). Bij deze kerk is onze nummering dezelfde

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE ackelijen van pauwel blz 12 acken van franchois blz 17 acken van jan blz 17;34 acken van jochum blz 17 addiers adriaen blz 8;17 addiers anthony blz 9;29 addiers c blz 5 addiers cathrien blz 8 addiers cornelius

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Registers 914 t.e.m. 918 ( )

Registers 914 t.e.m. 918 ( ) Genealogisch Repertorium van het Mechelse District DEEL 37 Stadsarchief Mechelen Notariaat Jan Harlinghen Registers 914 t.e.m. 918 (1628-1634) 1634) Genealogisch Repertorium van het Mechelse District

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari

Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl Wellicht betreft het hier een gezin van het Werchterse Garnizoen (Blg.), die in de plaatselijke gemeenschap

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 2: de heerlijkheid van Lier van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 DE HEERLIJKHEID VAN LIER - het hof van/te Lier, de Liermolen en de Tommenmolen. De

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 4: het hof van Oyenbrugge, het hof van Poddegem en het hof van Padenborch van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF VAN OYENBRUGGE. De plaatsnaam

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant Families uit het land van Grimbergen Aanvullingen bij de genealogie Stroobant van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 In het compilatiewerk Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant van Freddy

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 3: het hof ter Tommen, het Burggraafschap van Grimbergen en het hof van Schiplaken van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 HET HOF TER TOMMEN, HET BURGGRAAFSCHAP

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 5: het hof te Boxem, het hof ten Spiegele, het hof van Mierendonk en het hof te Hellebeek van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF TE BOXEM.

Nadere informatie

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein.

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. Inleiding. In het kader van de vernieuwing van het Kristus-Koningplein in 2014 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Vervolg van deel 1 Toen Gielis de Vriese in 1558 het Laarhof verkocht was dat niet uit eigen vrije wil. Gielis kon zijn schulden niet meer betalen en het betrof

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

Fonds J.B.Houwaert. 08 10 1630 Abraham van Hamme pachter en brouwer wonende te Craynhem ende Cathelijne Herincx enz. 49

Fonds J.B.Houwaert. 08 10 1630 Abraham van Hamme pachter en brouwer wonende te Craynhem ende Cathelijne Herincx enz. 49 Fonds J.B.Houwaert Abraham X Kathelijne Herinckx 08 07 1604 Jan de Witte ende Maria Marien zijne huysvrouw dochter quondam Frans Marien ende Ursula van Hoegaerde zullen geven Abraham van Hamme ende Cathelijne

Nadere informatie

londerzeel - begrafenissen 1635-1802

londerzeel - begrafenissen 1635-1802 abbeloos anna 1749 1 3 echtg meren,ver petrus abbeloos christophorus 1725 9 17 abbeloos cornelia 1676 9 11 kind jan minderjarig abbeloos elisabeth 1780 3 14 echtg ruyssevelt jacobus 1710 70 jarige abbeloos

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

De hoeve Het Hof ten Bosche.

De hoeve Het Hof ten Bosche. De hoeve Het Hof ten Bosche. De hoeve Het Hof ten Bosche was een leengoed afhankelijk van de hertogen van Brabant. De naam ervan is waarschijnlijk ontleend aan de bosrijke streek, de Bossen van Smal-Brabant

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Reeks kaften vervolledigen de Kwartierstaat Vreven (van kw12.tot kw1025) : Kaft Johannes Vreven (kw16) x Maria Elisabeth Claes (kw17) Lummen

Reeks kaften vervolledigen de Kwartierstaat Vreven (van kw12.tot kw1025) : Kaft Johannes Vreven (kw16) x Maria Elisabeth Claes (kw17) Lummen Genealogie Vreven/Haesevoets/Den Ruyter Kaft Kwartierstaat Vreven (paarse kleur) - Is zeer uitgebreid. Van kw1 tot kw+/- 10000 Reeks kaften vervolledigen de Kwartierstaat Vreven (van kw12.tot kw1025) :

Nadere informatie

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 De onderstaande beschrijvingen vormen een nadere toegang voor bestanddeelnummer 33372 van het archief van de Raad van Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief te Gent 1.

Nadere informatie

Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698

Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698 Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698 Bewerking door Benny Janssens modo de weduwe Cornelis van den Buys bij koop 1 Recto 1 modo Jan van den Buys bij coop Jan Cornelis Mous modo de weduwe ende kinderen

Nadere informatie

6/10/1871 Cornelia Dirken, dienstmeid, Ravels 8/2/1849 (dochter van Maria Catharina Dirken, zonder beroep)

6/10/1871 Cornelia Dirken, dienstmeid, Ravels 8/2/1849 (dochter van Maria Catharina Dirken, zonder beroep) S Adrianus Schellekens, landbouwer, Ravels 1/11/1795 (zoon van Walterus Schellekens z.d. en Antonetta de Bont z.d.) xx Ravels 23/5/1827 Maria Elisabeth Huybs, spinster, Ravels 24/9/1799 (dochter van Ignatius

Nadere informatie

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de klappers van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 20-tal akten konden niet worden geplaatst en

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

ANNO 1765. Volume 5194

ANNO 1765. Volume 5194 ANNO 1765 Volume 5194 1. 2/1/1765 1 Ferdinand Van Camp (x +Anna Deyntiens) en Jan Baptist Ramdonck en Matthijs Van Camp, als momboors over de minderjarige zoon van Ferdinand Van Camp x voorz. +Anna Deyntiens,

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs door 1 augustus 2017 De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs Generatie 1 1. Petrus Johannes Jacobs, zoon van Henricus Johannes

Nadere informatie

DE OMGEVING VAN LONDERZEEL OMSTREEKS Het werk van Cornelius Van Gestel uit 1725 Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel

DE OMGEVING VAN LONDERZEEL OMSTREEKS Het werk van Cornelius Van Gestel uit 1725 Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel DE OMGEVING VAN LONDERZEEL OMSTREEKS 1700-1725 Het werk van Cornelius Van Gestel uit 1725 Bewerking en vertaling: Leo Bogaerts en Fred Van Schel Na de tekst over Willebroek en Ruisbroek gaan we in dit

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955)

Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955) Stamboom familie Lambregts Johan Lambregts (1955) Genealogie van de familie Lambregts uit Princenhage door drs. P. Nouwt Inleiding De onderstaande genealogie is het resultaat van een onderzoek naar de

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) Deel 1: 1305-1354 De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

weert temse - dopen

weert temse - dopen andries franciscus WRT 1716 5 7 adrianus sager,de maria andries petrus WRT 1710 10 12 michael heyden,ver adriana andries jan WRT 1712 11 10 michael heyden,ver adriana aoye,van servatius WRT 1710 9 15 petrus

Nadere informatie

vilvoorde en peutie - klapper dopen 1573-1795 - G/M

vilvoorde en peutie - klapper dopen 1573-1795 - G/M gabriels maria VIL 1643 12 2 remigius hagen,ver catharina zie michiels gales,de arnoldus VIL 1634 3 12 jan baptist kerchem,van maria gallaerts anna VIL 1635 2 1 diego stevens margareta gansen,van jan baptist

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Generation XXIV Ane nr / Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Raas IV Van Gavere og Clara Liedekerke Van Herzele 4 Kildemateriale 6

Generation XXIV Ane nr / Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Raas IV Van Gavere og Clara Liedekerke Van Herzele 4 Kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Raas IV Van Gavere og Clara Liedekerke Van Herzele 4 Kildemateriale 6 Raas III Van Gavere & Machteld Liedekerke Louis Van Herzele & Hildegard Van Mullem Ane nr.

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

In deze aflevering van "Wie woonde waar?" bekijken we het resterende Strucht, gelegen àan de"dorpstraat".

In deze aflevering van Wie woonde waar? bekijken we het resterende Strucht, gelegen àan dedorpstraat. Wie woonde waar? (8) In deze aflevering van "Wie woonde waar?" bekijken we het resterende Strucht, gelegen àan de"dorpstraat". deel van De gegevens werden in kaart gebracht door Fon Weusten waarbij gebruik

Nadere informatie

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Augustinus V.Braecken & Margriet Ver Couteren Egidius De Buel & Amelberga smaers Ane nr. 13436/13437 13438/13439

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

londerzeel volkstelling 1796

londerzeel volkstelling 1796 1 brabant,de barbara 45 1751 1780 steenweg 1770 1 wwe van campenhout petrus 2 campenhout,van anna catharina 14 1782 steenweg 3 wouters jan 44 1752 1787 kuiper steenweg 1782 4 hertogh,de petronella theresia

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie