PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Beknopte Vragenlijst V O L W A S S E N E. (lente 1998) Personen geboren vóór 1982.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Beknopte Vragenlijst V O L W A S S E N E. (lente 1998) Personen geboren vóór 1982."

Transcriptie

1 Datum invoer : W7A1335 / W7A1336 / W7A1337 PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Persoon die invoert : WA7001 Interviewer is : W7A002 (nummer) Type vragenlijst : W7ATYPE TYPEE Taal vragenlijst : W7A642 TAALC Code golf : P05WAVE Code land : P05CNTRY Archiefnummer : W7ARCH Blijvend persoonlijk identificatienummer : INDID Huishoudnummer in golf 6 : W6HHID Beknopte Vragenlijst V O L W A S S E N E (lente 1998) Personen geboren vóór Betreft persoonnummer : P05PLINE (zie contactenblad) van huishoudennummer : P05HHID / P05SPLIT voornaam : W7A005 man W7A006 MV vrouw Datum van het interview : P / P / P (FW7ADATE) Hoe laat is het nu? W7A008 Deze vragenlijst is een samenstelling van de vragen van de PSBH (Departement Politieke en Sociale wetenschappen, Universitaire Instelling Antwerpen en Faculté d'economie, de Gestion et des Sciences Sociales, Universiteit van Luik) en de vragen van het "Volwassenenpanel van de Europese Unie" (Eurostat). Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden en door Eurostat. Het N.I.S coördineert de samenwerking tussen de onderzoekers.

2 U VINDT OP DEZE PAGINA DE INSTRUCTIES NODIG OM DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN. LEES ZE AANDACHTIG! BELANGRIJK! Hoe vult u deze vragenlijst in? Er zijn verschillende soorten vragen. Ofwel omcirkelt u het cijfertje naast het juiste antwoord. Voorbeeld 1 : Leeft u nu samen met een partner? ja 1 neen 2 Ofwel schrijft u het antwoord voluit, in hoofdletters. Voorbeeld 2 : Wat is uw huidige nationaliteit?...belg... (voluit) Soms is er bij een vraag ook plaats om zelf iets in te vullen. Voorbeeld 3 : In welke maanden van het voorbije jaar leefde u met uw echtgeno(o)t(e) of partner? in de maanden : (kruis ze aan) 1997 ja fe ma ap me jn jl au se ok no de X X X X X X X X OPGELET * Wanneer u ergens vindt '( vraag 20) wil dit zeggen dat u onmiddellijk mag verder gaan met vraag 20. * Gelieve u niets aan te trekken van de mededelingen "(toon kaart )". Ze zijn voor het mondelinge interview bedoeld. IN TE VULLEN DOOR DE BETROKKENE : Op welke dag hebt u deze vragenlijst ingevuld? W7A009 (FW7ADATE) 2

3 HUIDIGE BEROEPSACTIVITEIT Eerst zouden we willen beginnen met uw huidig werk en uw dagelijkse activiteiten. 1. Hebt u momenteel werk voor tenminste 15 uren per week? (Definitie: - "werk" omvat ook een betaald leercontract en/of onbetaald werk in een familiebedrijf - Gelieve rekening te houden met het totaal aantal werkuren indien u verschillende betrekkingen tegelijkertijd heeft, of met meerdere contracten bij dezelfde werkgever. Als het totaal aantal gewerkte uren meer dan 15 uren per week is, gelieve dan vanaf vraag 2 te antwoorden voor die betrekking waar u het meeste uren per week werkt) JN P ja 1 vraag 3 neen 2 vraag 2 2. Heeft u misschien een beroepsactiviteit (minstens 15 uren) die nu tijdelijk onderbroken is om bepaalde redenen, zoals die in vraag 2A? Tijdelijke onderbreking geldt enkel als er een formele, contractuele band met het werk blijft bestaan. (toon kaart 38) JN P ja 1 vraag 2A neen 2 vraag 65 2A. Wat is de reden van deze tijdelijke onderbreking? REDEND W7A1338 ziekte of ongeval 1 tijdelijk werkloos wegens economische redenen, technische redenen of weersomstandigheden 2 zwangerschapsverlof of borstvoedingsverlof 3 ouderschapsverlof 4 verlof om familiale redenen 5 verlof met betrekking tot sociale promotie, opleiding, studie, enz loopbaanonderbreking 7 andere: (omschrijf voluit W7A1339) 8 3. Hoe omschrijft u uw hoofdberoep? Is het... (toon kaart 39) tewerkgesteld bij een werkgever WERKSA P (FP050030) betaalde tewerkstelling 1 speciaal tewerkstellingsstatuut (vb. Stage voor Jongeren, tewerkgestelde werkloze, gesubsidieerde contractueel,...) 2 betaald leercontract 3 zelfstandige of vrij beroep 4 onbetaald werk in een familiebedrijf 5 3

4 BEROEPSACTIEVEN 4. VOOR DE INTERVIEWER OF DE RESPONDENT : De respondent / U... STATUSA P wordt voor de eerste keer bevraagd 1 vraag 6 werd reeds geïnterviewd 2 vraag 5 5. Wanneer bent u beginnen werken bij uw huidige werkgever, in uw huidige zaak of beroep : was dit in 1998, 1997 of vroeger? Indien dit in 1998 of 1997 was, gelieve dan de maand te vermelden. WANNERV P (FP050050: jaar) maand:p (FP050060) vraag 8 WANNERC maand:p (FP050060) vraag of vroeger 3 vraag In welk jaar bent u beginnen werken voor uw huidige werkgever, in uw huidige beroep. Wanneer dit in 1998 of in 1997 is, gelieve de maand te vermelden; wanneer dit tussen 1983 en 1996 was, gelieve het jaar te vermelden. WANNERV P (FP050050: jaar) maand : P (FP050060) vraag 8 WANNERC maand : P (FP050060) vraag jaar 19 P (FP050050: jaar) vraag 8 vóór vraag Was u werkloos onmiddellijk vóór u dit werk begon? JN P (FP050110) ja 1 vraag 9 neen 2 vraag Hoelang was u ononderbroken werkloos? (Indien deze periode korter dan een maand was, gelieve dan toch `1` in te vullen bij `maanden`) P (FP050120) jaren en P (FP050130) maanden 10. Is dit uw eerste werk of had u voordien ander werk? Indien u loontrekkende bent, bedoelen we met "eerste werk" eigenlijk eerste werkgever. Verandering van werk bij dezelfde werkgever wordt hier dus niet in aanmerking genomen. WERKFA P (FP050140) u hebt eerder al gewerkt 1 vraag 11 dit is uw eerste werk 2 vraag Wanneer beëindigde u uw laatste beroepsactiviteit? Gelieve de maand te vermelden indien het hier 1998 of 1997 betreft, anders vermeldt u het jaar. WANNERV P (FP050150: jaar) in 1998, in de maand P (FP050160) 1 WANNERC in 1997, in de maand P (FP050160) 2 in 1996 of vroeger, in het jaar 19 P (FP050150) 3 4

5 14. Wat is uw beroep? Gelieve uw voornaamste beroepsactiviteit te omschrijven. P (FP050200) ISCO P050200B 18. Gelieve de voornaamste sector te omschrijven waarin het bedrijf waar u werkt actief is. P (FP050260) NACE P050260B 21. VOOR DE INTERVIEWER OF DE RESPONDENT : zie vraag 3 Huidige job is WERKTA P betaald werk bij werkgever 1 vraag 31A leercontract/speciaal tewerkstellingsstatuut 2 vraag 31 zelfstandige/onbetaald werk 3 vraag 21A ZELFSTANDIGE/ONBETAALD WERK 21A. Tot welke van de volgende socio-professionele categorieën behoort U? (toon kaart 45) WERKL W7A387 kleine zelfstandige 1 landbouwer 2 vrij beroep 3 ondernemingsleider 4 groothandelaar 5 andere: (omschrijf voluit W7A388) Hoeveel uren werkt u gewoonlijk in uw hoofdberoep? P uren per week vraag 50 5

6 LEERCONTRACT/TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA 'S 31. Wordt u een loon uitbetaald door uw werkgever of krijgt u een speciale uitkering vanuit het O.C.M.W., V.D.A.B. en dergelijke? INKOME P loon van werkgever 1 vraag 48 uitkering 2 vraag 48 WERKNEMER OF AMBTENAAR 31A. Tot welke van de volgende socio-professionele categorieën behoort U? (toon kaart 47) WERKE W7A1519 ongeschoold arbeider 1 geschoold arbeider 2 bediende 3 hoger bediende/kader 4 andere: (omschrijf voluit W7A1343) Welk soort tewerkstellingscontract hebt u in uw belangrijkste job? Duid aan wat het beste past bij uw huidige situatie? (toon kaart 49) WERKUA P vast benoemd of contract voor onbepaalde duur 1 vraag 48 contract van bepaalde duur 2 vraag 35 accidenteel werk zonder contract 3 vraag 48 andere werkregeling 4 vraag Wat is de totale duur van dit contract? Gelieve de volledige duur van het contract aan te duiden, inclusief de tijd die u reeds gewerkt heeft in dit contract. (toon kaart 50) DUURD P minder dan 6 maanden 1 6 maanden tot 12 maanden 2 1 à 2 jaar 3 2 tot 5 jaar 4 5 jaar of meer 5 6

7 48. Kan u ons het maandelijks inkomen, dat u in dit beroep verdient meedelen? Premies, vergoedingen voor overuren en dergelijke zijn inbegrepen (in geval van tijdelijke onderbreking het laatst verdiende loon) - Gelieve, zo mogelijk, zowel uw bruto-inkomen (dat is het inkomen voor de aftrek van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen) als uw netto-inkomen (het inkomen dat u overhoudt) te vermelden. - Gelieve dat inkomen te vermelden waar u de grootste zekerheid over heeft, indien u over één van beide inkomens onzeker bent. Bruto-inkomen: P (FW7A1354: jaar) Bfr. per maand Netto-inkomen: P (FW7A1353: jaar) Bfr. per maand (indien geen antwoord vraag 48A) 48A. Als u de volgende schaal van inkomens bekijkt (toon kaart 54), welk cijfer stemt dan overeen met het bruto -inkomen dat u in de laatste maand in deze betrekking(en) verdiende, en welk cijfer met het netto-inkomen? Premies, vergoedingen voor overuren,... inbegrepen. (in geval van tijdelijke onderbreking het laatst verdiende loon) bruto netto SCHAALA W7A1354 (FW7A1354) W7A1353 (FW7A1353) Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr Bfr. of meer

8 49. Hoeveel uren per week werkt u gewoonlijk, inclusief eventuele overuren? Indien u onderwijzend personeel bent, gelieve de uren ter voorbereiding van de lessen, voor de administratie, voor toezicht, voor de klassenraden, enz... mee te rekenen. P uren per week 49A. Gebeurt het nooit, uitzonderlijk, af en toe of vaak dat u in het kader van uw beroep werkt - vóór 7 uur 's morgens of na 20 uur 's avonds? - tijdens het weekend? (toon kaart 55) FREKC vóór 7 uur of na 20 uur 's avonds tijdens het weekend W7A347 W7A348 nooit of uitzonderlijk 1 nooit of uitzonderlijk 1 af en toe 2 af en toe 2 vaak 3 vaak 3 VOOR ALLE BEROEPSACTIEVEN 50. VOOR DE INTERVIEWER OF DE RESPONDENT: de respondent / U werkt... zie vraag 49 WERKKA P uren of meer 1 vraag 114 minder dan 30 uren 2 vraag Wat is uw voornaamste reden om een deeltijdse betrekking te hebben? Gelieve alleen de belangrijkste aan te duiden. (toon kaart 56) REDENM P (FP050640) u volgt momenteel een scholing of opleiding 1 huishoudelijke taken, opvang van kinderen of andere personen 2 ziekte, handicap 3 u wil wel meer uren werken, maar kan geen voltijdse betrekking vinden of meer uren werken in uw huidige job 4 u wil niet meer uren werken 5 u werkt niet deeltijds 6 andere redenen: (omschrijf W7A1346) 7 GA NAAR VRAAG 114 8

9 NIET BEROEPSACTIEF OF OCCASIONEEL WERK (minder dan 15 uur per week tewerkgesteld) 65. Hier volgt een lijst met mogelijke situaties. Welke situatie stemt het best overeen met uw toestand? (toon kaart 62) P u volgt onderwijs of een opleiding 1 u bent werkloos 2 u bent pensioengerechtigd 3 u doet het huishouden, u zorgt voor de opvang van kinderen of andere personen 4 u werkt (minder dan 15 uur per week, maar beschouwt dit als uw voornaamste activiteit) 5 andere: (omschrijf W7A442) Heeft u in de laatste 7 dagen enig (betaald) werk verricht,al was het maar voor één uur? (ook onbetaald werk in familiebedrijf, geen vrijwilligerswerk). Indien U tijdelijk afwezig was voor bepaalde redenen gelieve dan ook ja te antwoorden. JN P ja 1 vraag 70 neen 2 vraag Zoekt u momenteel werk, hetzij voltijds, hetzij deeltijds, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige? JN P (FP050860) ja 1 vraag 80 neen 2 vraag Waarom zoekt u geen werk? Gelieve enkel de belangrijkste redenaan te geven. (toon kaart 63) WERKUA P u bent bezig met andere activiteiten (studie,scholing, vrijwilligerswerk etc.) 1 vraag 90 huishouden, opvang van kinderen of andere personen 2 vraag 90 u bent gepensioneerd 3 vraag 90 ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid 4 vraag 90 u meent dat er geen geschikt werk voor u voorhanden is 5 vraag 69 u hebt reeds werk gevonden dat u in de nabije toekomst kan aanvangen 6 vraag 69 u wacht het resultaat van een sollicitatie af 7 vraag 69 andere redenen: (omschrijf W7A1356) 8 vraag Indien u nu geschikt werk zou vinden, zou u dan binnen de 2 weken kunnen beginnen? JN P ja 1 vraag 90 neen 2 vraag 90 9

10 OCCASIONEEL WERK 70. Wat was de aard van uw werk gedurende de afgelopen week? (toon kaart 64) WERKSA P (FP050030) tewerkgesteld bij een werkgever betaalde tewerkstelling 1 speciaal tewerkstellingsstatuut (vb. Stage voor Jongeren, tewerkgestelde werkloze, gesubsidieerde contractueel,...) 2 betaald leercontract 3 zelfstandige of vrij beroep 4 onbetaald werk in een familiebedrijf Gelieve uw beroepsactiviteit nader te omschrijven. P (FP050200) ISCO P050900B 72. Gelieve de voornaamste sector te omschrijven waarin het bedrijf/de organisatie waar u werkte actief is. P (FP050260) NACE P050910B 73. Hoeveel uren per week werkt u normaal? (Gelieve het totale aantal uren per week te vermelden indien u meerdere betrekkingen tegelijkertijd heeft.) WERKQA P P uren per week 1 niet van toepassing (omdat het een onregelmatige activiteit betreft) Wat is uw voornaamste reden om een deeltijdse betrekking te hebben? (toon kaart 65) REDENM P (FP050640) u volgt onderwijs of een opleiding 1 huishoudelijke taken, opvang van kinderen of andere personen 2 ziekte, arbeidsongeschiktheid 3 u wil wel maar kan geen voltijdse betrekking vinden 4 u wil niet meer uren werken 5 u werkt niet deeltijds 6 andere redenen: (omschrijf W7A1527) 7 10

11 75. Hoeveel verdient u normaal met dit werk per maand? - Gelieve, zo mogelijk, zowel uw bruto-inkomen (dat is het inkomen voor de aftrek van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen) als uw netto-inkomen (het inkomen dat u overhoudt) te vermelden. - Gelieve dat inkomen te vermelden waar u de grootste zekerheid over heeft, indien u over één van beide inkomens onzeker bent. WERKWA P betaald 1 Bruto-inkomen: P Bfr. per maand Netto-inkomen: P Bfr. per maand niet-betaald 2 GA NAAR VRAAG 90 OP ZOEK NAAR WERK 80. Indien u gepast werk vindt, zou u dan binnen de twee weken kunnen beginnen? JN P ja 1 neen Ontvangt u enige vorm van werkloosheidsuitkering? JN P ja 1 neen Bent u op het ogenblik ingeschreven bij een plaatselijk V.D.A.B. of B.G.D.A.-bureau (Brussels Gewest)? JN P ja 1 neen Heeft u gedurende de laatste 4 weken de V.D.A.B. of B.G.D.A. (Brussels gewest) gecontacteerd in verband met het vinden van een baan? JN P (FP050810) ja 1 vraag 90 neen 2 vraag Heeft u de voorbije maand stappen gezet om werk te vinden? JN P (FP050820) ja 1 vraag 84A neen 2 vraag 85 11

12 84A Welke stappen heeft u gezet? (toon kaart 67) JN ja/neen a. ik heb me ingeschreven bij een interim-bureau W7A562 (FW7A1518) b. ik heb werkgevers op eigen initiatief aangeschreven W7A563 (FW7A1519) c. ik heb werkgevers op eigen initiatief persoonlijk benaderd (bijvoorbeeld telefonisch contact, bezoek) d. ik heb reeds bij verschillende werkgevers gesolliciteerd in reactie op hun advertentie W7A564 (FW7A1520) W7A565 (FW7A1521) e. ik heb een advertentie geplaatst in een krant, tijdschrift W7A566 (FW7A1522) f. ik heb gezocht door middel van familie, vrienden, relaties W7A567 (FW7A1523) g. via politieke verantwoordelijken W7A568 (FW7A1524) h. ik heb andere stappen ondernomen: (omschrijf voluit W7A570) W7A569 (FW7A1525) GA NAAR VRAAG Indien geen stappen ondernomen : Kan u hiervoor de reden opgeven? (toon kaart 68) REDENP P (FP050830) u meent dat er geen geschikt werk voor u voorhanden is 1 u hebt reeds werk gevonden dat u in de nabije toekomst kan aanvangen 2 u wacht het resultaat van een sollicitatie af 3 andere reden: (omschrijf W7A1593) 4 12

13 LAATSTE HOOFDBEROEP OF ZAAK 90 Heeft u ooit betaald werk gehad (minstens vijftien uur per week)? JN P ja 1 vraag 91 neen 2 vraag VOOR DE INTERVIEWER OF DE RESPONDENT: de respondent / U... STATUSA P wordt voor de eerste keer bevraagd 1 vraag 93 werd reeds bevraagd 2 vraag In welk jaar bent u daarmee gestopt? Wanneer dit in 1998 of in 1997 is, gelieve de maand te vermelden. WANNERV P (FP051140: jaar) maand P (FP051150) vraag 102 WANNERC maand P (FP051150) vraag of vroeger 3 vraag In welk jaar bent u gestopt met uw laatste job of zaak? Wanneer dit in 1998 of in 1997 is, gelieve de maand te vermelden; wanneer dit tussen 1983 en 1996 was, gelieve het jaar te vermelden. WANNERW P (FP051140: jaar) maand P (FP051150) vraag 94 WANNERC maand P (FP051150) vraag jaar P (FP051140) vraag 94 vóór vraag Wat was de aard van uw werk? Was het... (toon kaart 71) tewerkgesteld bij een werkgever WERKSA P (FP051190) betaalde tewerkstelling 1 speciaal tewerkstellingsstatuut (vb. Stage voor Jongeren, tewerkgestelde werkloze, gesubsidieerde contractueel,...) 2 betaald leercontract 3 zelfstandige of vrij beroep 4 onbetaald werk in een familiebedrijf 5 13

14 95 Kan u het beroep dat u toen uitoefende nader omschrijven? P (FP051200) ISCO P051200B 96 Gelieve de voornaamste sector te omschrijven waarin het bedrijf waar u werkte actief was. P (FP051210) NACE P051210B 101. Werkte u voltijds of deeltijds? WERKN P (FP051270) voltijds 1 deeltijds Waarom hebt u uw vorig werk beëindigd? Gelieve enkel de belangrijkste reden aan te geven. (toon kaart 73) werkgebonden redenen REDENK P (FP051280) u bereikte de normale leeftijd om met pensioen te gaan 1 u werd verplicht uw beroepsactiviteit te beëindigen (reorganisatie of sluiting van het bedrijf, vervroegd pensioen, ontslag) 2 einde van een contract van bepaalde duur 3 verkoop of stopzetting van het eigen of familiebedrijf 4 persoonlijke of andere redenen huwelijk 5 geboorte van een kind/opvang van kinderen 6 verzorging bejaarde, zieke of gehandicapte perso(o)n(en) 7 werk van partner vereiste verhuis naar een andere plaats 8 studie 9 ziekte, handicap 10 u wilde met pensioen gaan of leven van kapitaal 11 andere redenen Bent u lid van een sociale of culturele organisatie, zoals een sport- of ontspanningsvereniging, een buurtvereniging, enz...? JN P051200B ja 1 neen 2 114A. Doet u regelmatig vrijwilligerswerk? JN P051200B ja 1 neen 2 14

15 HUIDIGE OF RECENTE OPLEIDING 118. Heeft u in de periode sedert januari 1997 onderwijs gevolgd in het secundair of hoger onderwijs, hetzij voltijds, hetzij deeltijds? JN P ja 1 vraag 120 neen 2 vraag Welk onderwijs volgt, volgde u? (toon kaart 80) STUDIEE P lager secundair onderwijs algemeen 1 technisch 2 beroeps 3 kunst 4 hoger secundair onderwijs algemeen 5 technisch 6 beroeps 7 kunst 8 hoger onderwijs hoger niet-universitair onderwijs, korte type 9 hoger niet-universitair onderwijs, lange type 10 universitair 11 postuniversitair A. In het hoeveelste studiejaar zit u momenteel? in W7A Heeft u in de periode sedert januari 1997 een beroepsopleiding, -training gevolgd, deeltijdse en korte opleiding inbegrepen? (Ongestructureerde, informele opleidingen of aanwijzingen van chef en collega s, zelfstudie, opgedane ervaring moeten hier buiten beschouwing gelaten worden. Opleidingen voor algemene kennis, die niet bedoeld zijn om iemands beroepsvaardigheden of beroepsmogelijkheden te vergroten, moeten eveneens buiten beschouwing gelaten worden.) JN P ja 1 vraag 124 neen 2 vraag

16 124. Welke van de volgende omschrijvingen past het best op de cursus of training die u het laatst volgde? (toon kaart 83) TYPEB P in een school voor specifieke beroepsopleiding (ook hogere school) 1 uitsluitend binnen de onderneming 2 in het kader van een tweeledig opleidingsstelsel zowel in het bedrijf als op een school 3 cursussen in het kader van een tewerkstellingsprogramma Was/is het een cursus waarbij u aanwezig moest/moet zijn of een schriftelijke (correspondentie) cursus? Indien u aanwezig moest/moet zijn op uw cursus, gelieve dan te vermelden of het voltijds of deeltijds onderwijs was/is. (toon kaart 84) WATD P voltijdse cursus 1 (ook als de cursus slechts enkele dagen duurde) deeltijdse cursus 2 P uren per week schriftelijke (correspondentie)cursus Heeft u, naast eventuele algemene of beroepsopleiding, in de periode sedert januari 1997 taalcursussen gevolgd of een andere cursus? JN ja/neen taalcursus andere cursus P P

17 PERSOONLIJK INKOMEN IN DIT KALENDERJAAR De volgende vragen verwijzen naar verschillende bronnen van inkomsten die relevant kunnen zijn om uw persoonlijke inkomenssituatie te omschrijven. Voor het onderzoek is het daarbij noodzakelijk dat wij de inkomsten overlopen welke U gedurende 1997 heeft ontvangen. We beginnen met het inkomen dat U in 1997 eventueel hebt ontvangen als werknemer of ambtenaar of in het kader van een leercontract. Het betreft zowel regelmatig als onregelmatig als tijdelijk werk Heeft u in de loop van 1997 een loon of wedde ontvangen voor werk of voor een betaald leercontract? JN P ja 1 vraag 133 neen 2 vraag Hoeveel verdiende u normaal per maand in 1997? Gelieve, zo mogelijk, zowel uw bruto-inkomen (dat is het inkomen voor de aftrek van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen) als uw netto-inkomen (het inkomen dat u overhoudt) te vermelden. Indien u meerdere betrekkingen had op hetzelfde moment, gelieve dan het totaal inkomen te geven. Indien u twee verschillende betrekkingen had in de loop van het jaar, gelieve dan het inkomen te geven van die betrekking die u het langst heeft gehad in Indien u een loonsverhoging hebt bekomen in 1997, gelieve dan het bedrag na de loonsverhoging te geven. Bruto-inkomen: P Bfr. per maand Netto-inkomen: P Bfr. per maand 134. Hoeveel maanden in 1997 hebt u dit inkomen ontvangen? P maanden in 1997 Indien het een onregelmatige tewerkstelling betreft en u het aantal maanden niet kan geven, gelieve dan een schatting van uw totaal jaarinkomen te geven. Bruto-inkomen van 1997: P Bfr. Netto-inkomen van 1997: P Bfr Heeft u in 1997 een inkomen verworven uit een zelfstandige beroepsactiviteit (eigen bedrijf, vrij beroep, freelance, onderaannemer, levering van diensten of verkoop van goederen voor eigen rekening, landbouwbedrijf...)? JN P ja 1 vraag 140 neen 2 vraag

18 140. Zijn er buiten uzelf nog andere gezinsleden betrokken bij uw zelfstandige beroepsactiviteit? JN P ja 1 vraag 141 neen 2 vraag Wie is er voor deze zelfstandige beroepsactiviteit de hoofdverantwoordelijke en kan er de meest nauwkeurige informatie over verschaffen? WIEG P uzelf 1 vraag 142 ander gezinslid 2 VOOR DE INTERVIEWER OF VOOR DE RESPONDENT: Indien er `ander gezinslid` wordt aangeduid, gelieve dan hieronder de voornaam van deze persoon te vermelden. Zodoende kunnen we die persoon later aanspreken voor informatie. W7A1396 P (+ volgnummer van persoon op contactenblad) vraag Hoe groot was de winst vóór belasting van dit bedrijf of van deze beroepsactiviteit gedurende de laatste 12 maanden waarvoor informatie beschikbaar is? (toon kaart 88) Met winst vóór belasting bedoelen we de winst nadat alle betaalde kosten en lonen er afgetrokken zijn, maar vóór dat de belastingen en het geld voor eigen gebruik er afgetrokken zijn. (Indien u dit bedrijf beheert in samenwerking met andere personen buiten het huishouden, gelieve dan het aandeel van uw huishouden van de winst vóór belasting op te geven) jaar : 19 _ _ Indien de belastingperiode afwijkt van het kalenderjaar: van P / P (maand//jaar) tot P / P (maand//jaar) INKOMB P winst vóór belasting : P Bfr. 1 vraag 148 geen winst, geen verlies 2 vraag 148 weet niet 3 vraag

19 143. Gelieve op de schaal aan te duiden welk bedrag uw globale winst van het afgelopen jaar het meest benadert. (toon kaart 90) SCHAALK P minder dan Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. of meer 9 19

20 148 We overlopen nu een lijst met uitkeringen uit de sociale zekerheid en andere tegemoetkomingen en inkomsten die niet uit arbeid komen. Welke van deze uitkeringen en inkomsten heeft u gedurende 1997 persoonlijk ontvangen, voor hoeveel maanden, en wat was het gemiddeld bedrag per maand? Gelieve de bedragen die u effectief ontvangen heeft te vermelden, nadat u belastingen en eventuele andere deducties ervan afgehouden heeft. (toon kaart 91) 148A Heeft u in 1997 een uitkering ontvangen in verband met werkloosheid, loopbaanonderbreking, beroepsopleiding? JN W7A1510 ja 1 zie onderstaande lijst neen 2 vraag 148B JN ja neen gemiddeld aantal maandelijks maanden bedrag 1. wachtuitkering voor schoolverlaters P052310A P052320A Bfr. P052330A 2. uitkering wegens loopbaanonderbreking P P Bfr. P werkloosheidsuitkering (dopgeld) P052310B P052320B Bfr. P052330B 4. toeslag voor beroepsopleiding P P Bfr. P verhuispremie van de VDAB voor het vinden van een nieuwe betrekking P P Bfr. P fonds voor bestaanszekerheid P052310C P052320C Bfr. P052330C 148B Heeft u in 1997 een pensioen ontvangen, hetzij een wettelijk pensioen, hetzij een aanvullend pensioen (levensverzekering, pensioensparen groepsverzekering /pensioenfonds)? JN W7A1511 ja 1 zie onderstaande lijst neen 2 vraag 148C JN 1. brugpensioen (uitkering van de RVA + aanvullende vergoeding) P P Bfr. P overlevings- / weduwepensioen P P Bfr. P rustpensioen P052470A P052480A Bfr. P052490A 4. gewaarborgd inkomen voor bejaarden P P Bfr. P aanvulling bij het gewaarborgd inkomen voor mindervaliden P053190A P053200A Bfr. P053210A Indien soort pensioen onbekend : globaal wettelijk pensioen P052480B Bfr. P052490B 6. aanvullend pensioen uit groepsverzekering/pensioenfonds (zowel renten als kapitaalsuitkeringen) P P Bfr. P Indien ja : Ontvangt u deze uitkeringen op basis van eigen vroegere tewerkstelling of op basis van de vroegere tewerkstelling van de partner? eigen vroegere tewerkstelling JN ja/neen W7A1528 vroegere tewerkstelling partner W7A

21 ja neen gemiddeld aantal maandelijks maanden bedrag JN 7. uitkering uit pensioensparen (zowel renten als kapitaalsuitkeringen) P052530A P052540A Bfr. P052550A Indien ja : Ontvangt u deze uitkering op basis van eigen pensioensparen of op basis van pensioensparen van de partner eigen pensioensparen JN ja/neen W7A1530 pensioensparen partner W7A1531 JN 8. uitkering uit levensverzekering (zowel renten als kapitaalsuitkeringen) P052530B P052540B Bfr. P052550B Indien ja : Heeft u zelf een levensverzekering afgesloten of uw partner of beiden ikzelf partner beide andere JN ja/neen W7A1532 W7A1533 W7A1534 W7A1535 Soort bovenwettelijk pensioen onbekend : globaal bovenwettelijk pensioen P052540C Bfr. P052550C 148C Heeft u in 1997 een uitkering ontvangen wegens ziekte, invaliditeit (ook beroepsziekte of arbeidsongeval), een moederschapsuitkering of een uitkering voor mindervaliden? JN W7A1512 ja 1 zie onderstaande lijst neen 2 vraag 148D JN 1. moederschapsuitkering (tijdens bevallingsverlof) P P Bfr. P uitkering wegens ziekte (minder dan 1 jaar, terugbetaling van medicamenten,hospitalisatie dokterskosten niet inbegrepen) P P Bfr. P invaliditeitsuitkering (na meer dan 1 jaar ziekte) P053160A P053170A Bfr. P053180A 4. uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte P P Bfr. P tegemoetkoming voor mindervaliden, inkomensvervangende of aanvullende uitkering (integratietegemoetkoming, hulp van derden) P053160B P053170B Bfr. P053180B 6. andere uitkering wegens ziekte of ongeval, specificeer : W7A1509 P053190B P053200B Bfr. P053210B 21

22 148D Heeft uw huishouden in 1997 kinderbijslag ontvangen? JN P ja 1 neen 2 vraag 148G 148E Werd deze kinderbijslag op uw naam gestort? Indien de kinderbijslag op een gemeenschappelijke rekening werd gestort dient bij voorkeur de moeder het bedrag op te geven. JN W7A1464 ja 1 neen 2 vraag 148G 148F a. Hoeveel maanden heeft U in 1997 kinderbijslag ontvangen en wat was het maandelijks bedrag voor al uw kinderen samen? Indien er zich tijdens 1997 wijzigingen hebben voorgedaan in het bedrag, gelieve dan het bedrag na de laatste wijziging in 1997 te geven. Totale kinderbijslag P Bfr. per maand voor P maanden b. En voor hoeveel kinderen was dit? voor W7A1805 kinderen 148G Zijn er gezinsleden die in 1997 een studiebeurs ontvangen hebben? JN P ja 1 neen 2 vraag 148J 148H Werd deze studiebeurs of werden deze studiebeurzen door de overheid op uw naam uitbetaald? JN W7A1465 ja 1 neen 2 vraag 148J 148I Hoeveel was het totale bedrag dat u aan studiebeurzen hebt ontvangen in 1997? W7A1466. Bfr. in J Heeft uw huishouden in 1997 een geboortepremie ontvangen? JN P ja 1 neen 2 vraag K Werd deze geboortepremie op uw naam gestort? JN W7A1467 ja 1 neen 2 vraag L Hoeveel bedroeg deze geboortepremie in 1997? W7A1468 Bfr. in

23 149 Heeft u in de loop van 1997 persoonlijk financiële steun of onderhoud gekregen van familieleden, vrienden of andere personen buiten uw huishouden? (eventuele alimentatie die u ontvangt voor uzelf of uw kinderen komen hier niet in aanmerking) JN P ja 1 vraag 150 neen 2 vraag 151A 150 Hoeveel heeft u in de loop van 1997 ontvangen? P Bfr. in Wie heeft u deze steun gegeven? (toon kaart 92) JN ja/neen a. echtgenoot of partner W7A1697 b. voormalige echtgenoot of partner W7A1698 c. vader W7A1537 d. moeder W7A1538 e. kind W7A1539 f. grootouders W7A1540 g. ander familielid W7A1541 h. geen familielid W7A Heeft u in 1997 persoonlijk een inkomen verworven uit kapitaal of investeringen, zoals rente op staatsobligaties, depositorekening of dividenden van aandelen? De ondervraagde is de referentiepersoon: - Indien u samen met andere leden van het huishouden een inkomen verwerft uit kapitaal of investeringen, gelieve dan het totaal bedrag te geven. - Indien uw huishouden als geheel een inkomen verwerft, dat niet is toegewezen aan iemand persoonlijk, gelieve het dan bij uw inkomen te voegen. De ondervraagde is niet de referentiepersoon: - Gelieve het inkomen uit kapitaal of investeringen dat u samen verwerft met... (de referentiepersoon) niet bij uw inkomen te voegen. - Als u een inkomen verwerft samen met andere personen, gelieve dan enkel uw deel op te geven. JN P ja 1 vraag 153 neen 2 vraag 154A 154. Als u deze schaal bekijkt, welk cijfer stemt dan overeen met dit inkomen dat u in 1997 heeft verworven? (toon kaart 93) SCHAALL P minder dan Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. tot Bfr Bfr. of meer 5 23

24 BIOGRAFISCHE INFORMATIE 168. In welk jaar bent u geboren? in P (jaar) 169. Uw geslacht: MV P mannelijk 1 vrouwelijk Wat is uw huidige nationaliteit? Indien u een dubbele nationaliteit heeft, gelieve dan beide nationaliteiten te vermelden. belg P andere 1: P NATIONB andere 2: P NATIONB 171. VOOR DE INTERVIEWER OF DE RESPONDENT : de respondent / U... STATUSA P wordt voor de eerste keer bevraagd 1 vraag 180 werd reeds bevraagd 2 vraag Is er verandering opgetreden in uw burgerlijke staat gedurende 1998 of 1997? Indien ja, specificeer de maand en het jaar vanaf wanneer uw huidige situatie begon. JNNC P (FP053750: jaar) ja, gedurende 1998 in de maand P (FW7A1513) 1 ja, gedurende 1997 in de maand P (FW7A1513) 2 geen verandering gedurende 1998 of Mag ik even nagaan, bent u momenteel... (toon kaart 100) BSB P (FP053740) gehuwd 1 feitelijk gescheiden 2 echtgescheiden 3 verweduwd 4 nooit gehuwd 5 24

25 174 Leefde u in de loop van het voorbije jaar de hele periode samen met uw echtgenoot/partner, een deel van de periode of woonde u nooit samen met een echtgenoot/partner? JANO W7A657 (FW7A657) de hele periode 1 vraag 171C nooit 2 vraag 171B een deel van de periode 3 b. In welke maanden van het voorbije jaar leefde u met uw echtgenoot of partner? in de maanden : (kruis ze aan) 1997 ja fe ma ap me jn jl au se ok no de W7A1740 / 1741 / 1742 / 1743 / 1744 / 1745 / 1746 / 1747 / 1748 / 1749 / 1750 / 1751 JN 174A. Woont u nu samen met uw echtgenoot/een partner? ja JN P vraag 188A JEJAN (FP053760) ja, met mijn echtgenoot 1 neen 2 vraag 188A ja, met mijn partner 2 neen 3 DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN BEDOELD VOOR RESPONDENTEN DIE VOOR DE EERSTE MAAL BEVRAAGD WORDEN 180. In welk land bent u geboren? P (FP053700) 181. Wat is uw huidige wettelijke burgerlijke staat? Gelieve ook te vermelden sinds wanneer u deze burgerlijke staat heeft. (toon kaart 100) BSB P (FP053740) gehuwd 1 sinds 19 P (FW7A1513 maand FP jaar) feitelijk gescheiden 2 sinds 19 P (FW7A1513 maand FP jaar) echtgescheiden 3 sinds 19 P (FW7A1513 maand FP jaar) verweduwd 4 sinds 19 P (FW7A1513 maand FP jaar) nooit gehuwd 5 25

26 181A. a. Leefde u in de loop van het voorbije jaar de hele periode samen met uw echtgenoot/partner, een deel van de periode of woonde u nooit samen met een echtgenoot/partner? JANO W7A1575 (FW7657) de hele periode 1 vraag 182 nooit 2 vraag 182 een deel van de periode 3 b. In welke maanden van het voorbije jaar leefde u met uw echtgenoot of partner? in de maanden : (kruis ze aan) 1997 ja fe ma ap me jn jl au se ok no de W7A1806 / 1807 / 1808 / 1809 / 1810 / 1811 / 1812 / 1813 / 1814 / 1815 / 1816 / 1817 JN 182. Woont u nu samen met uw echtgenoot/een partner? JN P ja 1 ja, met mijn echtgenoot 1 Neen 2 ja, met mijn partner 2 neen 3 JEJAN (FP053760) 188A Hoe oud was u toen u stopte met voltijds (dag) onderwijs? (indien dit onderwijs nog aan de gang is, gelieve 0 in te vullen.). P jaar 188B. Wat is het hoogste diploma, of de hoogste graad, die u (tot nu toe) hebt behaald? (toon kaart 104) DIPLG P lager onderwijs of geen onderwijs 1 lager secundair onderwijs algemeen 2 kunst 3 technisch 4 beroeps 5 vraag 190 hoger secundair onderwijs algemeen 6 kunst 7 technisch 8 beroeps 9 hoger onderwijs 10 vraag

27 189. Welk diploma in het hoger onderwijs heeft u (tot nu toe) behaald? (toon kaart 105) DIPLI P hoger onderwijs, korte type pedagogisch 1 economisch 2 andere 3 hoger onderwijs, lange type niet-universitair 4 universitair kandidatuursdiploma 5 licentiaatsdiploma 6 postuniversitair diploma Heeft u, naast deze opleiding, nog een beroepsopleiding of -scholing gevolgd? (Ongestructureerde, informele opleidingen of aanwijzingen van chef en collega s, zelfstudie, opgedane ervaring moeten hier buiten beschouwing gelaten worden. Opleidingen voor algemene kennis, die niet bedoeld zijn om iemands beroepsvaardigheden of beroepsmogelijkheden te vergroten, moeten eveneens buiten beschouwing gelaten worden) JN P ja 1 vraag 192 neen 2 vraag 195C 192. Welke van de volgende beroepsopleidingen heeft u ooit gevolgd? (toon kaart 107) JN ja/neen a. opleiding in een onderwijsinstelling die minstens één jaar duurt P b. beroepsopleiding in een bedrijfsomgeving die minstens één jaar duurt P c. beroepsopleiding in een gemengd systeem (bedrijfsomgeving en complementaire cursussen in een onderwijsinstelling) d. andere beroepsopleiding in het kader van een tewerkstellingsprogramma (vb. VDAB-opleiding) P P C a. Heeft u kinderen die niet bij u wonen? (geadopteerde en overleden kinderen worden ook opgegeven) JN W7A134 DD MM JJ ja 1 geboortedatum eerste kind? W7A145 neen 2 vraag 195D b. Heeft u kleinkinderen die niet bij u wonen? JN W7AM076 ja 1 hoeveel kinderen onder 12 jaar? W7A1801 neen 2 27

28 197 Hieronder volgt een lijst met waarden die men kinderen kan bijbrengen. Kan u aanduiden welke u persoonlijk als bijzonder belangrijk beschouwt? (toon kaart 133) U mag er hoogstens vijf aanduiden, en als u er meer dan één aanduidt, dan moet u ze ordenen naar graad van belangrijkheid. goede manieren hebben 1 beleefd en netjes voorkomen 2 onafhankelijk/zelfstandig zijn 3 moedig zijn 4 eerlijk zijn 5 verantwoordelijkheidsgevoel hebben 6 geduldig zijn 7 verbeelding hebben, creatief zijn 8 verdraagzaam zijn, mensen respecteren 9 leiderskwaliteiten bezitten 10 zichzelf kunnen beheersen 11 kunnen sparen 12 vastberaden zijn, kunnen doorzetten 13 gelovig zijn 14 gedienstig, altruïstisch zijn 15 gehoorzaam zijn 16 trouw zijn 17 1e keuze : 2e keuze : 3e keuze : 4e keuze : 5e keuze : NORMA nummer W7A597 nummer W7A598 nummer W7A599 nummer W7A600 nummer W7A601 HEEL ERG BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING 28

29 Wie heeft de vragenlijst ingevuld? WIED W7A621 respondent 1 interviewer 2 Hoe lang heeft het invullen geduurd? P minuten Bij wie of waar kunnen wij eventueel terecht om uw adres te vinden als u zou verhuizen of niet bereikbaar zou zijn op uw huidig adres? Naam : W7A623 Straatnaam : W7A624 Huisnummer : W7A625 Eventueel busnummer : W7A626 Postcode : W7A627 Gemeente : W7A628 Telefoonnummer (zonenummer én abonneenummer) : W7A629 Hebt u concrete verhuisplannen? JN W7A630 ja 1 (zie volgende vraag) neen 2 Kunt u ons uw nieuwe adres al meedelen? Straatnaam : W7A631 Huisnummer : W7A632 Eventueel busnummer : W7A633 Postcode : W7A634 Gemeente : W7A635 Land indien naar het buitenland : W7A636 29

30 DANK U! enkel voor de interviewer : hoe laat is het nu? W7A637 uur en minuten taal tijdens het interview : TAALF W7A638 nederlands 1 frans 2 duits 3 andere taal 4 welke? W7A639 30

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER H U I S H O U D E N

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER H U I S H O U D E N PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewer is : W2H003 (nummer) NAAM FORMAT Vragenlijst H U I S H O U D E N (lente 1993) Betreft huishouden nummer : W2HHID (zie kontaktenblad) Datum van het interview

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST... 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

BELASTINGGIDS Aanslagjaar 2011 Inkomsten 2010

BELASTINGGIDS Aanslagjaar 2011 Inkomsten 2010 Belastinggids 2011 BELASTINGGIDS Aanslagjaar 2011 Inkomsten 2010 4 Inleiding Ondanks de informatisering van de belastingberekening, blijft de Belastinggids van het ABVV een uiterst nuttig en belangrijk

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. sociale zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten. Januari 2011

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. sociale zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten. Januari 2011 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sociale zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten Januari 2011 2 Woord vooraf Sociale zekerheid. Iedereen heeft er al wel van gehoord. In deze brochure willen

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? maart 2014

Wat te doen bij overlijden? maart 2014 Wat te doen bij overlijden? maart 2014 Inhoud Inleiding Wat zijn de meest dringende zaken nadat iemand overleden is? Een arts moet de dood vaststellen Waarschuw een begrafenisondernemer Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

Wat zijn je rechten en plichten?

Wat zijn je rechten en plichten? Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie