Wijkdagen 7 en 8 juli HWS zuidrun voertuigen spektakel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkdagen 7 en 8 juli HWS zuidrun voertuigen spektakel"

Transcriptie

1 jaargang 29 no. 6 vrijdag 29 juni 2012 mijnheer loek neemt afscheid 3 afscheid noodlokalen 5 social sofa bank wordt kunstwerk 7 Wijkdagen 7 en 8 juli HWS zuidrun voertuigen spektakel De wijkdagen volgende week zaterdag (7 juli) en zondag (8 juli) beloven een echt familiefeest te ǁ ŽƌĚĞŶ Ğ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟ Ğ ƐƚĂĂƚ ĂůƐ een huis en voor beide dagen ligt een boeiend programma vast. Het feest vindt plaats rondom het wijkcentrum. De speelplaatsen van de scholen worden gebruikt voor de braderie en de rommelmarkt voor de jeugd. Tevens staan hier een ĂĂŶƚĂů ŬĞƌŵŝƐĂƩ ƌăđɵ ĞƐ ǀŽŽƌ ŬůĞŝŶĞ kinderen en voor de jeugd is er een ŐƌĂĸ Ɵ ǁ ŽƌŬƐŚŽƉ s ŽŽƌ ĚŝĞŐĞŶĞŶ die het allemaal willen bekijken is er een plekje op het gezellige terras. Is de zaterdag gewoon een gezellige dag, de zondag brengt spektakel. Eigenlijk moet iedereen dat zien. Vanaf de busbaan start de HWS zuidrun. HWS zijn de eerste voorletters van de drie zuidwijken die de ŽƌŐĂŶŝƐĂƟ Ğ ŽƉ njŝđś ŚĞďďĞŶ ŐĞŶŽͲ men. Het is feitelijk een optocht van bijzondere voertuigen. Twee jaar geleden is het begonnen met een kleine 50 voertuigen. De organisaɵ Ğ ƌğŭğŷƚ Ěŝƚ ũăăƌ ŽƉ ϴϬ ďŝũnjžŷěğƌğ voertuigen. Er rijdt van alles mee njžăůɛ ŽƵĚĞ ďƌăŷěǁ ĞĞƌͲ ĞŶ ƉŽůŝƟ Ğ auto s, bijzondere legervoertuigen, ŽůĚ Ɵ ŵğƌɛ ĞŶ ŵžƚžƌğŷ D ĂĂƌ ŽŽŬ echte eyecatchers als de FC Twente Truck rijden mee. Het is een feest voor de toeschouwers maar het wordt ook een bijzondere dag voor Ɵ ĞŶƚĂůůĞŶ ŐĞĞƐƚĞůŝũŬ ŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶ want zij mogen meerijden met de voertuigen. Het zijn bewoners van kleinere instellingen vooral in onze zuidwijken die we een mooie dag gaan bezorgen, aldus de organiɛăɵ Ğ s ŽůŐĞŶƐ ĞĞŶ ƐƚƌĂŬ ƉůĂŶ ŐĂĂŶ de voertuigen zich tussen en uur opstellen op de busbaan. Tussen en uur krijgen de toeschouwers de kans foto s te schieten en een praatje te maken met de eigenaren. Vanaf uur vertrekt de stoet over de busbaan naar de Geessinkweg voor een tour waarin o.a. Buurse wordt aangedaan. Daar maken ze er een groot feest van. Het dorp is versierd en er speelt een muziekkapel. Tegen uur zijn de voertuigen weer terug in onze wijk. Op zondag 8 juli maakt de bus tussen en uur geen gebruik van de busbaan en neemt een andere route naar het eindpunt bij de Montessorischool. Ğ & dǁ ĞŶƚĞ dƌƶđŭ ŝɛ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ďůŝŭǀăŷőğƌɛ Ɵ ũěğŷɛ ĚĞ, t ^ ƵŝĚƌƵŶ s ŝğƌ ƵƵƌ ƉŽĞƚƐǁ ĞƌŬ ŬŽƐƚ ŚĞƚ ŵăăƌ het resultaat mag er zijn. Op zondag 8 juli is deze blinkende truck te zien zijn op de busbaan. Jij maakt de buurt steunt jongeren Onder de project naam Jij maakt de buurt stelt het stadsdeelbeheer ruim ďğɛđśŝŭďăăƌ ǀŽŽƌ ďƶƶƌƚăđɵ ǀŝͲ teiten. Daarnaast is er nog een pot uit 2011 met een vergelijkbaar bedrag. In februari is een folder huis aan huis verspreid om bewoners alert te maken op deze subsidie pot. Bij het ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵ njŝũŷ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů aanvragen binnen gekomen maar de pot zal niet leegraken ĂůƐ ŚĞƚ ŚŝĞƌ ďŝũ ďůŝũō Ŷ ĚĂƚ njžƶ jammer zijn want daarmee gaat geld aan de wijk voorbij., Ğƚ ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵ ŚŽŽƉƚ ĚĂƚ meer bewoners kansen zien om dit geld voor de wijk aan te wenden. Ğ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ŵăăŷě ŚĞĞŌ ŚĞƚ ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵ ĞĞŶ ďğěƌăő ǀĂŶ 1000 beschikbaar gesteld voor de jongerensoos om nieuwe spellen en controllers aan te schaffen. Van de jongeren wordt dan wel verwacht dat ze mee gaan werken aan een opschoondag rondom de vijver, de scholen en het kunstgrasveld. Het is een van de voorwaarden die we stellen. Voor wat hoort wat, aldus Willeke Molinello, een van de ůğěğŷ ǀĂŶ ŚĞƚ ǁ ŝũŭɖƌžũğđʃ ĞĂŵ De aanvraag voor een vissteiger bij de vijver achter de Gareelhoek is in beraad. Onderzocht zal worden of er voldoende draagvlak is. Ook moet zo n vissteiger in het bestemmingsplan passen. De hoogste aanvraag komt van de Montessorischool. Ze willen graag een kunstgrasveld op het veld tegenover de school. Vanwege ruimtegebrek op het eigen schoolplein wordt het veld intensief gebruikt door de leerlingen. Het verkeert daardoor in slechte staat. Een kunstgrasveld zou de perfecte oplossing zijn. Het gaat echter om een bedrag van , Ğƚ ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵ ǁ ŝů ǀŽŽƌ ĚĞnjĞ beslissing niet over een nacht ijs gaan en wil graag de mening horen van aanwonenden. Minder kopzorgen zal de beslissing kosten voor het plaatsen van een bankje bij de vijver achter de scholen. Niet op de plaats waar eerst de zwerfstenen liggen maar juist aan de overkant. Wilt u reageren op het plan voor een kunstgrasveld tegenover de Montessorischool of hebt u een andere vraag over het project Jij maakt de Buurt, dan kan dat via ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵŚĞůŵĞƌŚŽĞŬΛ hotmail.com. foto: De Montessorischool ŚĞĞŌ ĞĞŶ ǀĞƌnjŽĞŬ ŝŷőğěŝğŷě voor een kunstgrasveld. Het gaat om een bedrag van Programma wijkdagen Zaterdag 7 juli Braderie en rommelmarkt diverse kermisattracties graffiti workshop Jeux de boules Gezellig Terras Muziek verzorgd door A.R. Sound Rondrit met paardentram zondag 8 juli HWS Zuidrun : opstellen voertuigen : static show uur: start toerrit Feest vindt plaats rondom het wijkcentrum en de busbaan Meer info op:

2 Pagina 3 Mijnheer Loek neemt afscheid Schooldirecteur Loek Geilenkirchen is populair onder zijn schoolkinderen. Op het schoolplein wordt hij spontaan geknuffeld door een van de leerlingen, even later schikt hij een opkomende ruzie tussen twee jongens in der minne en bij het maken van de groepsfoto s weten de kinderen zich nauwelijks in te houden wat ze allemaal gemaakt hebben voor het afscheid van de directeur. Loek Geilenkirchen is geboren Limburger en geworteld in Twente. Kortom ŚĞƚ ďğɛƚğ ǁ Ăƚ E ĞĚĞƌůĂŶĚ ƚğ ďŝğěğŷ ŚĞĞŌ De gemoedelijkheid zelve vertelt hij graag zijn verhaal over het naderende afscheid van de Weth vd Heijdenschool. Afgelopen februari was eigenlijk al het moment voor Loek om gebruik te maken van de flexibele pensioen ƵŝƩ ƌğěŝŷő D ĂĂƌ >ŽĞŬ ǁ ŝůěğ ŐƌĂĂŐ het schooljaar afmaken. Voor de zoŵğƌǀăŭăŷɵ Ğ ƐůƵŝƚ Śŝũ ǀŽŽƌ ĚĞ ůăăƚɛƚğ keer de schooldeuren en sluit hij meteen een ruim 40 jarige carrière af in het basisonderwijs. >ŽĞŬ ŝɛ ŐĞďŽƌĞŶ ŝŷ ^ŝʃ ĂƌĚ ĞŶ ŚĞĞŌ daar ook de opleiding afgerond in wat toen de kweekschool was. Maar ŐĞǁ ĞƌŬƚ ŚĞĞŌ Śŝũ Ğƌ ŶŽŽŝƚ Ăƚ ǁ ĂƐ ŝŷ ĚĞ Ɵ ũě ǀĂŶ ĚĞ ŵŝũŷɛůƶŝͳ Ɵ ŶŐĞŶ /Ŷ ŚĞĞů >ŝŵďƶƌő ǁ ĂƐ Ğƌ ŐĞĞŶ werk te vinden. Ook niet in het onderwijs. Gezinnen met jonge kinderen vertrokken naar andere delen van het land. Ik had twee broers, de ene woonde in Den Haag, de andere woonde in Twente. Het idee was om bij een van beiden in te trekken. Het is Twente geworden en Twente is ŚĞƚ ŽŽŬ ĂůƟ ũě ŐĞďůĞǀĞŶ De Weth v/d Heijdenschool is zijn vierde school, waar hij 13 jaar directeur van is geweest. De school is ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ^Ɵ ĐŚƟ ŶŐ <ĂƚŚŽͲ liek Onderwijs Enschede (KOE). Het katholicisme is Loek als Limburger met de paplepel ingegoten. Als ŵŝɛěŝğŷăăƌ ŚĞĞŌ Śŝũ ŚĞƚ ƌžžŵɛğ leven van dichtbij meegemaakt. Ik ben gediplomeerd katholiek. Het diploma is groter dan mijn kweekschooldiploma. Het godsdienst examen stelde trouwens niet zoveel voor. Je moest een boekje lezen van Godfried Bomans en daar een beetje uit kunnen vertellen, zegt hij lachend. Het predicaat katholiek wordt steeds minder belangrijk. Waar katholieke ouders vroeger kozen voor een katholieke school is dat tegenwoordig niet meer zo. Het tegenovergestelde geldt eveneens. Niet katholieke ouders mijden ĚĞ ƐĐŚŽŽů ŶŝĞƚ ŵğğƌ /Ŭ njğő ĂůƟ ũě tegen ouders die voor het eerst hier komen, proef vooral de sfeer op de school. Ga in alle scholen kijken in de Helmerhoek en bepaal voor jezelf waar je kind het meest op zijn of haar gemak is., Ğƚ ŬĂƚŚŽůŝĐŝƐŵĞ ďůŝũō ǁ Ğů ĞĞŶ onderdeel van het onderwijs. Elke ochtend is er rond de klok van negen een moment van bezinning. De school organiseert vieringen rondom Pasen en de Kerst. En ook belangrijke gebeurtenissen als de Eerste Communie en het Vormsel faciliteert de school. s ŽŽƌ ĚĞ ŬůĂƐ ƐƚĂĂŶ ŚĞĞŌ >ŽĞŬ Ăů ϭϱ jaar niet meer gedaan. Daarvoor ŬŽƐƚ ŚĞƚ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐĐŚĂƉ ƚğ ǀĞĞů Ɵ ũě Alle regeltjes uit Den Haag, het maken van allerlei plannen, het evalueren er van: het kost zeeën van Ɵ ũě, Ğƚ ŶƵƫ Ő Ğī ĞĐƚ ŝɛ ƚǁ ŝũĩğůăđśɵ Ő Het stoort hem weleens. D ĂĂƌ ĂĨŐĞnjŝĞŶ ǀĂŶ ĚĞ Ɵ ũě ŝŭ njžƶ niet eens weten hoe die digitale schoolborden werken, vertelt hij. Loek zal zeker terugkijken op een ŚĂƌƚƐƟ ŬŬĞ ŵžžŝğ Ɵ ũě ĂĂŶ ĚĞnjĞ ďăɛŝɛͳ Aantal lekenhulpverleners laat te wensen over Derde AED voor de wijk Dankzij geld van Jij maakt de buurt komt er voor onze wijk een ϰěğ ƵƚŽŵĂƟ ƐĐŚĞ džƚğƌŷğ ĞĮ Ͳ brillator beschikbaar. Voor een ŽƉƟ ŵăůğ ĚĞŬŬŝŶŐ njŝũŷ Ğƌ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ϱ nodig, vindt Chris de Vries. Chris is al jaren bezig deze voorziening naar onze wijk te krijgen. Twee jaar geleden is het hem gelukt om ŵğƚ ŐĞůĚ ǀĂŶ ƵƵƌƚ ŝŷ ĂĐƟ Ğ Ϯ AED s aan te kopen. Vorig jaar werd de aanvraag niet gehonoreerd. Het voldeed niet aan de criteria. Dit jaar is Chris wel weer succesvol. Ik heb er twee aangevraagd en uiteindelijk één gekregen. Dat is jammer temeer daar we bij de aanschaf van ƚǁ ĞĞ ĞdžƚƌĂ ŬŽƌƟ ŶŐ ŚĂĚĚĞŶ ŐĞŬƌĞͲ gen. Volgend jaar proberen we het gewoon opnieuw. De bestaande drie AED s hangen nu aan de Muldermanshoek, de Graeshoek en het winkelcentrum. Als je de kaart van de Helmerhoek Ğƌ ďŝũ ƉĂŬƚ ĚĂŶ ŚĞďďĞŶ ǁ Ğ ŶŽŐ ǁ ŝʃ Ğ vlekken aan de noord- en zuidkant. Zeg maar het gebied rondom de Montessorischool en aan de andere kant de Bekspringhoek en Bogelskamphoek. We zijn nu op zoek naar een geschikte plek. Jam- mer genoeg zijn er geen openbare voorzieningen in deze buurten. We zijn op zoek naar bewoners met een carport die graag een plekje willen inruimen voor een AED. Ze moeten wel aan een doorgaande weg wonen en de AED moet veilig ĞŶ ďğɛđśƶƚ ŚĂŶŐĞŶ Ğ ŝŷɛƚăůůăɵ Ğ wordt allemaal geregeld en de AED kost nauwelijks stroom. Ze hebben dan het grote voordeel van een AED aan huis. In de afgelopen drie jaar is 6 maal gebruik gemaakt van de AED s in onze wijk. Eenmaal was de bewoŷğƌ Ăů ĞŶŝŐĞ Ɵ ũě ŽǀĞƌůĞĚĞŶ ďŝũ ĞĞŶ andere keer was de ambulance reeds gearriveerd en vier maal was het loos alarm. We hebben dus nog geen levens gered maar het ƐLJƐƚĞĞŵ ŚĞĞŌ ǁ Ğů ďğǁ ĞnjĞŶ ŐŽĞĚ te werken. Want we waren alle zes ŬĞĞƌ ďŝŷŷğŷ ĚĞ ǀĞƌĞŝƐƚĞ Ɵ ũě ĂĂŶǁ ĞͲ zig. Dat was zeker niet gelukt als we de AED s eerst uit de Wesselerbrink hadden moeten halen. Zorgen maakt Chris zich wel over het aantal lekenhulpverleners in onze wijk, het zijn er slechts 8. Deze mensen worden na een melding bij 112 via een sms bericht opgeroepen hulp te verlenen op het aangegeven adres. Er moeten in ŽŶnjĞ ǁ ŝũŭ Ɵ ĞŶƚĂůůĞŶ ǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝͲ gen en bhv ers wonen met een AED ĐĞƌƟ Į ĐĂĂƚ Ŷ ĂŶĚĞƌƐ ŐĂ ŝŭ Ěŝƚ ũăăƌ nog een cursus in de wijk organiseƌğŷ ǁ ĂĂƌ ďğǁ ŽŶĞƌƐ Ěŝƚ ĐĞƌƟ Į ĐĂĂƚ kunnen halen. We moeten streven naar zeker 20 lekenhulpverleners in de wijk voor de beste kans om levens te redden, aldus Chris. Hebt u belangstelling om lekenhulpverlener te worden of hebt u een geschikte plek aan de buitengevel voor een AED neem dan contact op met Chris de Vries, msn.com of school. Het is een school met leuke ŬŝŶĚĞƌĞŶ Į ũŷğ ŽƵĚĞƌƐ ĞŶ ĨĂŶƚĂƐƟ Ͳ sche collega s. De sfeer is hier heel goed en het is een heel fijn gebouw in een goede omgeving. De meeste ŝŷěƌƶŭ ŝŷ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũăƌğŷ ŚĞĞŌ zeker de verbouwing gemaakt. Dat ŚĞĞŌ ƌƶŝŵ ĞĞŶ ũăăƌ ŐĞĚƵƵƌĚ, Ğƚ was elke dag weer improviseren, een hoop stress maar we hebben ŽŶƐ Ğƌ ĨĂŶƚĂƐƟ ƐĐŚ ĚŽŽƌŚĞĞŶ ŐĞƐůĂͲ gen. Er als je dan nu ziet wat er voor een gebouw staat dan mogen we heel trots zijn op onze school. De plannen voor de nabije toekomst zijn nog niet echt ingevuld. Er wachten hem een paar klusjes rondom ĚĞ ǁ ŽŶŝŶŐ ĞŶ ĞĞŶ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ŝŷ ŚĞƚ geliefde Schotland. Ik laat het ZwitƐĞƌůĞǀĞŶ ŐĞǀŽĞů ŽƉ ŵğ ĂŅ ŽŵĞŶ /Ŭ zie het wel, niet druk maken, het komt zoals het komt, aldus Loek Geilenkirchen DJ BJORN brengt vaart in jeugddisco Dat zou wat zijn als dj Bjorn over Ɵ ĞŶ ũăăƌ ĨĞĞƐƚŐĂŶŐĞƌƐ ŽƉ /ďŝnjă Ƶŝƚ hun dak zou laten gaan. Het is nu nog een droom maar ũžƌŷ WŽƐƚƵŵĂ ŚĞĞŌ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ stappen naar deze roem gezet. ^ŝŷěɛ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŵăăŷěğŷ ŚĞĞŌ hij met zijn vriend Bob de jeugddisco nieuw leven in geblazen. Waar de kinderen voorheen ǀŽŽƌĂů Ɵ ŬŬĞƌƚũĞ ƐƉĞĞůĚĞŶ ǁ ĞƚĞŶ de beide vrienden nu de juiste snaar wel te raken en met succes. De disco swingt als nooit te voren en het aantal bezoekers groeit snel. Bjorn is twaalf jaar en leerling van de Helmerhoekschool. Ik ging een paar jaar geleden met ŵŝũŷ ǀƌŝĞŶĚũĞƐ ƌğőğůŵăɵ Ő ŶĂĂƌ ĚĞ jeugddisco maar daar kwam ineens een einde aan. Via via kwam ik in contact met mensen van de wijkraad en heb ze gevraagd of wie die disco niet mochten organiseren. Dat ǀŽŶĚĞŶ njğ ĞĞŶ ŚĂƌƚƐƟ ŬŬĞ ŐŽĞĚ ƉůĂŶ In maart zijn we begonnen. Het loopt heel goed en het wordt steeds drukker. De belangstelling voor house, disco, ƚƌăŷđğ ĞŶ ƚžɖ ϰϭ ŵƶnjŝğŭ ŚĞĞŌ Śŝũ van internet. Het begon met wat pielen met het programma virtual dj en de aanschaf van een mini- draaitafel. Maar het wordt steeds meer een serieuze zaak. Op zijn grote zolderkamer staan 2 grote boxen en een mengpaneel. Het lego is aan de kant geschoven. Al het geld wat hij krijgt en verdient gaat op aan zijn hobby. Binnenkort gaat hij een rookmachine en laserlampen aanschaffen. Van de buurman ŬƌŝũŐƚ Śŝũ ĞĞŶ dƌƶɛɛ ƐƚĂƟ ĞĨ, ŝũ ŚĞĞŌ dan alles in huis om een eigen disco show te beginnen. Disco 13 juli De volgende disco is op vrijdag 13 juli. De avond begint om uur en eindigt om uur. Iedereen van 8 tot 13 jaar is welkom. Ğ ĞŶƚƌĞĞ ŝɛ ŐƌĂƟ Ɛ

3 Pagina 5 Hiep Hiep Hiep Hoera: Geslaagd, Ğƚ ŝɛ ĚĞnjĞ ŵăăŷě ĨĞĞƐƚ ŽƉ Ɵ ĞŶƚĂůůĞŶ ĂĚƌĞƐƐĞŶ ŝŷ ŽŶnjĞ ǁ ŝũŭ njžžŷ ŽĨ ĚŽĐŚͲ adressen en peilde de spanning vooraf, de feestvreugde en de toekomstter is geslaagd. En dat willen ze graag weten, de vlag hangt uit en de boeplannen. Opvallend: evenals in 2010 en 2011 hebben we meer meiden dan ŬĞŶƚĂƐ ŚŽĞŌ ŽŽŬ ĞǀĞŶ ŶŝĞƚ ŵğğƌ Ğ ƌğěăđɵ Ğ ďğůěğ ĂĂŶ ďŝũ ǀŝĞƌ ǁ ŝůůğŭğƶƌŝőğ jongens. Heren, dat moet volgend jaar anders. Emily Brouwer 16 jaar VMBO T Amber Pater, 16 jaar VMBO T Ze zat nog aardig in de rats over de einduitslag hoewel ze het schoolonderzoek best redelijk had gemaakt. Maar na het landelijk examen werd het ŐĞǀŽĞů ĞĞŶ ƐƚƵŬ ŵŝŷěğƌ Ğ ŽƉůƵĐŚƟ ŶŐ ǁ ĂƐ ĚĂŶ ook groot toen haar succes bekend werd gemaakt. Alleen een onvoldoende voor Engels. Emely ŚĞĞŌ ĞĞŶ ŚĞĞů ƉĂĚ ǀŽŽƌ njŝđś njğůĩ ƵŝƚŐĞƐƟ ƉƉĞůĚ /Ŷ september gaat ze naar de Havo en daarna wil ze naar Saxion om economie en rechten te studeren. D ĂĂƌ ĞĞƌƐƚ ŝɛ ŚĞƚ Ɵ ũě ǀŽŽƌ ĨĞĞƐƚ Ğ ŚĞĞŌ ŶŽŐ veel vriendinnen wonen op de Helmerhoek dus dat gaat reuze gezellig worden. Vervolgens naar Spanje, beetje chillen en lui puber zijn, vult de moeder aan. Maar dat valt ook wel weer mee ǁ ĂŶƚ ĂůƐ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĞ Ɛ ĂǀŽŶĚƐ ƚśƶŝɛ ŬŽŵƚ ŚĞĞŌ Emily voor het eten gezorgd. Amber had dit jaar geen twijfels over een goede afloop. Dat was vorig jaar wel anders toen ze het diploma mis liep. Geen spanning dus en ook geen twijfels over de volgende stap: opleiding tot onderwijsassistente met als uiteindelijk doel de Pabo af ƚğ ƌžŷěğŷ Ğ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ǀĂŶ ǀƌĞĞŵĚĞŶ ǁ ĂŶƚ Pa zit in het onderwijs en ook andere familieleden. Amber is oud leerling van de Averbeke en haar vriendin Louise kent ze al vanaf groep 1. Sterker ŶŽŐ ĚĞ ďğŝěğ ŵğŝěğŷ ŚĞďďĞŶ ĂůƟ ũě ŝŷěğnjğůĩěğ ŬůĂƐ ŐĞnjĞƚĞŶ ŝŷě ĚĞnjĞ ŵăăŷě ŐĞĞŌ njğ ĞĞŶ ĚŝŬ ĨĞĞƐƚ aan huis. De ouders worden weggestuurd en de ďƶƌğŷ njŝũŷ ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ Ğ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ǁ ŽƌĚƚ ŐĞǀƵůĚ met kleren kopen en leuke dingen doen en top is de rondreis met het gezin door Amerika. Overigens ǀŝŶĚ njğ ĚĞ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ƚžƚ ĞŝŶĚ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ǀĞĞů ƚğ ůăŷő Sander van den Bos, 16 jaar VMBO T Wouke Gerritsma, 18 jaar VWO Voor Sander stond de uitslag al van te voren vast. Hij vond het allemaal niet zo moeilijk. Dus de bekendmaking van de uitslag was ook niet zo n spannende gebeurtenis hoewel hij het wel ǀĂŶ ŵŝŷƶƶƚ ƚžƚ ŵŝŷƶƶƚ ŐĞǀŽůŐĚ ŚĞĞŌ ŽƉ ĨĂĐĞͲ book. Geen twijfels bij Sander en dat gaat hem ŶŽŐ ŐŽĞĚ ǀĂŶ ƉĂƐ ŬŽŵĞŶ Ɵ ũěğŷɛ ĚĞ ŽƉůĞŝĚŝŶŐ ĚŝĞ Śŝũ ŶĂ ĚĞ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ŐĂĂƚ ǀŽůŐĞŶ ĚĞ s ĞǀĂ, Ğƚ staat voor veiligheid en vakmanschap en is een vooropleiding met als uiteindelijk doel lid te worden van de Luchtmobiele brigade. Marcheren, voertuigkennis, survival dat lijkt Sander wel wat. De opleiding is in Hengelo en daarna in Schaarsbergen. De komende weken is hij aan het werk en ĚĂĂƌŶĂ ŐĂĂƚ Śŝũ ŵğƚ nj Ŷ ďƌžğƌ D ĂƌƟ ũŷ ǀŝĞƌ ǁ ĞŬĞŶ met familie door Canada trekken. De ouders van Wouke hadden er speciaal vrij voor genomen. Want dat het spannend zou worden ƐƚŽŶĚ ǁ Ğů ǀĂƐƚ, Ğƚ ŵžŵğŷƚ ƐƵƉƌġŵĞ ŚĞĞŌ njğ ŝŷ ŚĂĂƌ ĞĞŶƚũĞ ŽƉ ŚĂĂƌ ŬĂŵĞƌ ďğůğğō ŵăăƌ ƚžğŷ ŚĞƚ zover was waren haar ouders snel boven voor de ĨĞůŝĐŝƚĂƟ ĞƐ h ŝƚğŝŷěğůŝũŭ ďůğğŭ ŚĞƚ ƌğɛƶůƚăăƚ ƌğƶnjğ meer te vallen: een 5 en verder een gemiddelde ǀĂŶ ƌƶŝŵ ϲ ϱ E Ă ĚĞ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ŐĂĂƚ njğ ŝŷ E ŝũŵğőğŷ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĞ ƐƚƵĚĞƌĞŶ ŝğ ŬĞƵnjĞ ŚĞĞŌ njğ ĂŶĚĞƌŚĂůĨ jaar geleden al gemaakt. Ze kon kiezen tussen Utrecht en Nijmegen. Het is de stad aan de Waal geworden. Dat lijkt haar toch gezelliger en knusser. De kamer is geregeld en de komende weken zal ze zeker gebruiken om spulletjes te kopen bij de Ikea en het verkennen van de stad. Maar daarnaast ƐƚĂĂŶ Ğƌ ŽŽŬ ŶŽŐ ǀĂŬĂŶƟ ĞƐ ŝŷ ĞƌůŝũŶ ĞŶ ŶŐĞůĂŶĚ op de rol. Laatste dagen voor het noodgebouw Het zou er oorspronkelijk 10 jaar staan maar het zijn er ruim 20 geworden: de noodlokalen aan de ReijgersŚƂŌ ĞŚŽĞŬ ' ĞďƌŽĞĚĞƌůŝũŬ njŝʃ ĞŶ ĚĞ leerkrachten Jan en Hein van de Helmerhoekschool in de lerarenkamer. Beide heren hebben bijna deze hele periode les gegeǀğŷ ŽƉ ĚĞnjĞ ůžđăɵ Ğ Wie denkt dat ze blij zijn het gebouw eindelijk te verlaten ŚĞĞŌ ŚĞƚ ŵŝɛ ' ĂĂŶĚĞ ŚĞƚ gesprek blijkt de noodvoorziening ook wel een aantal voordelen te hebben. Het gebouw is nu echt wel aan zijn eind. Hier hadden we geen jaar meer in kunnen blijven. Er is veel achterstallig onderhoud, de zonwering valt van de gevel De noodvoorziening biedt nu nog ruimte aan de drie hoogste groepen. Groep 8 verlaat de school en de huidige groe- De drie basisscholen in het hart van onze wijk hebben lokalen over. De enige school ĚŝĞ njŝđś ĞĞŶ ďğğƚũğ ŽŶƩ ƌğŭƚ aan de neergaande lijn is de Montessorischool. Deze school trekt veel kinderen ǀĂŶ ďƶŝƚğŷ ĚĞ ǁ ŝũŭ ĞŶ ŚĞĞŌ minder last van het teruglopend aantal kinderen in de Helmerhoek. pen 6 en 7 krijgen volgend schooljaar les in het gebouw aan de Bekspringhoek. De lokalen hebben de afgelopen 20 jaar zeker hun diensten bewezen. Rondom de eeuwwisseling bestond het gebouw uit 12 lokalen met circa 300 kinderen. In die Ɵ ũě ůžɛƚğŷ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞ ƐĐŚŽůĞŶ hun ruimtegebrek ook op door groepen hier onder te brengen. In de middaguren ĞŶ ŶĂ ƐĐŚŽŽůƟ ũě ǁ ĂƐ Ğƌ ĚĞ Buitenschoolse Opvang ŐĞǀĞƐƟ ŐĚ Met het ouder worden van de wijk is de voorziening niet meer nodig. Alle scholen zien het leerlingenaantal sterk teruglopen. Overigens had het niet veel gescheeld of het gebouw was een aantal jaren geleden al in vlammen opgegaan. Tijdens oudejaarsnacht kon ĞĞŶ ďƌăŷě Ɵ ũěŝő ŝŷ ĚĞ ŬŝĞŵ gesmoord worden. Vandalisme is rondom dit gebouw schering en inslag. Het aantal vernielingen is niet meer te tellen en het is hier na elk weekend een enorme rotzooi. In het weekend is het ƉůĞŝŶ ĞĞŶ ŽŶƚŵŽĞƟ ŶŐƐƉůĞŬ voor de jeugd en dan weet je het wel. Mooie herinneringen houden ze er ook aan over. De kerstvieringen worden als eerste genoemd. In zo n gebouw heb je een heel nostalgische sfeer. We hebben hier een keer een aantal koperblazers ŽƉ ŚĞƚ ĚĂŬ ŐĞŚĂĚ Ɵ ũěğŷɛ ĚĞ viering. Dat was kippenvel, aldus Hein. Ook de ruimte rondom de school zullen ze missen. Zo n kunstgrasveldje voor de school dat vind je nergens. En je zit hier midden in de wijk dus je maakt van alles mee. Maar wellicht het meest gaan de heren de prima koffie, het bijzondere sfeertje en hun eigen ǁ ĞƌĞůĚũĞ ŵŝɛɛğŷ t Ğ njŝʃ ĞŶ ŚŝĞƌ ǀĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ĚŝƌĞĐƟ Ğ ĚƵƐ ǁ Ğ ŬŽŶĚĞŶ ŚŝĞƌ ĂůƟ ũě ǀƌŽůŝũŬ onze gang gaan, vertellen de heren lachend.

4 Pagina 7 Social sofa bank wordt kunstwerk Toekomst wijkgebouw Ğ ǁ ŝũŭƌăăě ŚĞĞŌ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ periode een aantal gesprekken gevoerd over de voortgang en plannen voor het gezondheidscentrum met de gemeente en de Woonplaats. We hebben tekeningen gezien. We zijn van mening dat de geboden ruimte in het nieuwe centrum te weinig is en ook geen mogelijkheden biedt tot uitbreiding. Ook omwonenden maken zich zorgen over de plannen. We zien meer kansen voor wijkacɵ ǀŝƚĞŝƚĞŶ ŝŷ ŚĞƚ ŶŽŐ ƚğ ŽŶƚǁ ŝŭŭğůğŷ kindcentrum. Dit centrum moet komen te staan op de plek waar nu nog de noodlokalen van de Helmerhoekschool staan. /Ŷ ĞĞƌƐƚĞ ŝŷɛƚăŷɵ Ğ ǁ ĂƐ Ěŝƚ ǀŽŽƌ ĚĞ t ŽŽŶƉůĂĂƚƐ ŐĞĞŶ ŽƉƟ Ğ ŵăăƌ ǁ ŝũ gaan binnenkort weer met beide ƉĂƌƟ ũğŷ ŝŷ ŐĞƐƉƌĞŬ t Ğ njŝũŷ ĞƌǀĂŶ overtuigd goede argumenten te ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ƌğăůŝɛăɵ Ğ In de volgende wijkkrant zullen wij U hierover verder informeren. Wijkdagen 7 & 8 Juli Achter de schermen wordt er hard gewerkt om alles in gereedheid te ŬƌŝũŐĞŶ ǀŽŽƌ Ϯ ĨĂŶƚĂƐƟ ƐĐŚĞ ĚĂŐĞŶ rondom het wijkgebouw aan de Runenberghoek (zie progamma elders in de wijkkrant.) Kunst in de wijk Op donderdag 12 juli is er de laatste wijkraadsvergadering voor de( zoŵğƌ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ŽƉ ĚĞnjĞ ĂǀŽŶĚ ǁ ŝůůğŷ wij graag van U weten hoe U denkt over kunst in de wijk. Naast de reguliere mededelingen, zal dit onderwerp het hoofdthema zijn voor deze avond voor meer ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ǀĞƌǁ ŝũɛ ŝŭ h ŐƌĂĂŐ ŶĂĂƌ onze website Wijkbeheersplannen, Ğƚ ƐƚĂĚƐĚĞĞůďĞŚĞĞƌ ŚĞĞŌ ĂůƐ ƚăăŭ te zorgen voor een bepaald niveau van onderhoud in de wijken. Dit is vastgelegd in de zgn. wijkbeheersplannen. Om te bepalen of onze wijk hieraan voldoet zijn recentelijk met een aantal bewoners inventaƌŝɛăɵ ĞƐ ŐĞŵĂĂŬƚ Ğǁ ŽŶĞƌƐ ĞŶ ŵğͳ dewerkers van het Stadsdeelbeheer hebben daartoe twee wijkwandelingen gemaakt. Delen van onze wijk waar sprake is van achterstalling onderhoud zijn in kaart gebracht. Los van het resultaat van deze wandeůŝŷőğŷ ŚĞĞŌ ĚĞ ǁ ŝũŭƌăăě ǀĂŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ŬĂŶƚĞŶ ƌğăđɵ ĞƐ ďŝŷŷğŷ ŐĞŬƌĞŐĞŶ Deze zullen worden meegenomen Begin september zal een prioriteiten lijst gepresenteerd worden door de gemeente. Namens de Wijkraad Wout Odding Van de wijkagent Kunstwerken zijn dun gezaaid in onze wijk maar binnenkort krijgen we er één bij: het social sofa bankje op het schoolplein van de Averbeke. Het bankje is mogelijk geworden door een bijdrage van Jij maakt ĚĞ ďƶƶƌƚ Ğ ƐĐŚŽŽů ŚĞĞŌ ŚŝĞƌǀĂŶ vorig jaar 3500 beschikbaar gekreőğŷ ĞŶ ŚĞĞŌ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ĞĞŶ ďğěƌăő van 900 er bij gedaan. Maar daarvoor zijn slechts de materialen ŐĞŬŽĐŚƚ ůɛ ũğ ĚĞ ĐƌĞĂƟ ĞǀĞ ďŝũěƌăͳ gen en het aantal man uren gaat rekenen wordt het bankje onbetaalbaar. Maar we doen het met veel plezier, zeggen de zeven dames en ene heer die op deze zaterdagmorgen druk aan het werk zijn. Ze zijn bezig een betonnen bank te voorzien van kleurige stukjes mozaiek. Op de bank zijn een aantal vlinders, lieveheersbeestjes en het logo van de school ingetekend. Op zich is het werk niet moeilijk maar wel arbeidsintensief. Het opplakken van de kleine steentjes luistert nauw en is priegelwerk. Overtollige lijm moet verwijderd worden anders liggen de steentjes niet vlak. K ŵ ŚĞƚ ǁ ĞƌŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ĂĨ te hebben werken dagelijks ouders aan het project. Op de zaterdagen komt er zelfs een heel team ook met leerkrachten om de vaart er in te houden. Als je een keer bezig bent dan werkt het verslavend. Je wilt dan toch afmaken wat je je hebt voorgenomen. Bovendien is het gezellig werken zo met ons allen. Vorig week hadden we ons voorgenomen tot s middags een uur door te gaan maar het was zo vijf uur. Al die steentjes malen dan nog wel een aantal uren door je hoofd maar slapeloze nachten heb ik er niet van, zegt een moeder lachend. Het bankje krijgt straks een plekje onder de bomen op het speelveld. Het wordt een leuke chillplek voor de kinderen en een mooie zithoek voor de pleinwacht. Dieven die denken straks een kunstwerk op te kunnen halen, zullen njŝđś Ğƌ ƐƚĞǀŝŐ ĂĂŶ ǀĞƌƟ ůůğŷ Ğ ďăŷŭ is een betonnen gietsel en weegt een paar honderd kilo. een afgesloten auto moet achterlaten: niet alleen ben je je spullen kwijt, maar ook de auto wordt beschadigd. zonder helm. De bestuurder kreeg een proces-verbaal. Hij had wel een geldig rijbewijs. De passagier echter had geen identiteitsbewijs bij zich en gaf bovendien een valse naam op. Hij kreeg drie boetes: een valse naam: 330 euro, zonder helm: 80 euro en voor het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs zal de officier van justitie de boete nader bepalen. weer toegang tot het internet. De politie adviseert: betaal niet en laat uw computer op virussen controleren. Auto s beschadigd Aan de Sladenhuishoek werden twee auto s beschadigd.. Dat zou gebeurd zijn op 28 mei omstreeks uur. In een Ford Ka werd aan de rechterachterzijde een deuk gereden, vermoedelijk met een fiets. Van een buurman werd in dezelfde tijd ook een auto beschadigd. Vermoed wordt dat een aantal jongelui deze beschadigingen op hun geweten hebben. Mocht u informatie hebben, dan houdt de politie zich aanbevolen. Rutbeekfeest Inbraak In de periode van 11 tot 13 mei is tijdens de vakantie van de bewoners ingebroken in een huis aan de Welhuishoek. Het onderzoek van de politie is nog gaande en daarom kunnen nog geen gegevens worden verstrekt. Aanhouding Op 2 juni omstreeks hielden oplettende buurtbewoners aan de Gaffelhoek een man aan. Hij stond in de tuin van een woning waar hij niet thuis hoorde. Men vermoedt dat hij bezig was een inbraak te plegen. Hij werd overgedragen aan de politie, die hem voor onderzoek heeft ingesloten. Auto inbraken Op de vroege ochtend van 11 juni ontdekte men dat er was ingebroken in een groene Renault, die geparkeerd stond aan de Huttensmithoek. Het slot van het portier was vernield. Uit de auto is een aantal dure vishengels weggenomen. Overige visspullen van weinig waarde heeft men uit de auto gehaald en op het dak van de auto achtergelaten. In dezelfde nacht werd ook ingebroken in een auto, die stond geparkeerd aan de Duivelshofhoek. Hier werd een navigatiesysteem weggenomen. Said waarschuwt nog eens, dat men geen waardevolle voorwerpen in Op 27 mei en 2 juni hebben op het Rutbeek dansevents plaatsgevonden. Op het eerste festival kwamen bezoekers, op het tweede tussen de 5 en 6000 bezoekers. De festivals zijn goed verlopen. Er kwamen in totaal 5 klachten over geluidsoverlast. Op 3 en 4 augustus vindt op het Rutbeek het jaarlijkse Geuzenpopfestival plaats. U bent gewaarschuwd! K ƉůŝĐŚƟ ŶŐ De politie waarschuwt voor een oplichtingstruc. Dat gaat als volgt: u krijgt een bericht op uw computer met de volgende tekst: U downloadt illegaal muziek en hierop staat een gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van 100 euro. U dient deze boete te betalen. Hiervoor kunt u een code ophalen bij een tankstation van Esso. Na het verrichten van de betaling krijgt u s ĂƐƚ ŝŷ ůŝō Op de ochtend van 11 mei kwam de brandweer met loeiende sirene naar de Oorthuishoek. Een wijkbewoner zat vast in de lift van zijn woning. De situatie van de man was zo ernstig dat de brandweer snel moest ingrijpen om de man te bevrijden. Hennepkwekerij Misschien kunt u zich nog herinneren dat aan de Hooiraamhoek een hennepkwekerij werd opgerold. Kweekapparatuur en planten werden in beslag genomen en vernietigd. Bovendien is de bewoner op 12 juni uit zijn huis gezet. (zie foto) Bromfietscontrole Er kwamen veel klachten binnen over bromfietsen, die door de wijk scheurden. Daarom is op 19 mei een controle gehouden. Twee bromfietsers kregen een bekeuring wegens het niet dragen van een helm. Op de Broekheurnering reden een bromfietser en zijn passagier Telefoon Said Halimi: Noaberzorg: ͲŵĂŝů ƐĂŝĚ ŚĂůŝŵŝΛ ƚǁ ĞŶƚĞ ƉŽůŝƟ Ğ Ŷů dğůğĩžžŷ ƌğěăđɵ Ğ ϰϳϲϲϯϵϵ

5 Pagina 9 Over 2 jaar nieuwe kansen Bewoners van de Poortbultenhoek wuiven vrolijk het oranjegevoel weg. Over twee jaar nieuwe kansen. Reünie Basisschool "De Helmerhoek". In verband met het 30 jarig bestaan van de school wordt op vrijdag 5 oktober a.s. een reünie voor alle oud-leerlingen en leerkrachten gehouden aan de Bekspringhoek 170. Aanvang u. Voor deelname graag naam en geboortedatum mailen naar: zie ook www. helmerhoekschool.nl Streep door uitstapje ouderen Helaas is het niet mogelijk om voor bewoners van de Beekwoudehoek en Boskamphoek een leuke dag te organiseren. We hebben bij Jij maakt de buurt subsidie aangevraagd maar hebben slechts 15 per persoon toegewezen gekregen. Daar is de bus nog niet van te betalen. Hanni van de Peppel Wie Wat Waar Wijkkrant verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in juli en augustus. h ŝƚőăǀğ ^Ɵ ĐŚƟ ŶŐ t ŝũŭŭƌăŷƚ Helmerhoek. ZĞĚĂĐƟ Ğ t ŝŵ ^ĐŚƵƵƌŵĂŶ (apotheek), Fenny Koffijberg tel Albert Meester tel Ğ ƌğěăđɵ Ğ ŝɛ ǀĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬ voor de inhoud van de krant. Druk: Oostelijke Weekbladpers Ĭ ĂĂůƉƵŶƚ ǁ ŝũŭŭƌăŷƚğŷ ůďğƌƚ Heijn. De volgende krant verschijnt op: 28 september Algemeen ANBO: (ouderenbond) wijksecr. t ǀĂŶ, ĂĂŌ ĞŶ ƚğů ϰϳϲϱϳϭϵ Apotheek: W. Schuurman, Kevelhamhoek 85, ma tot en met vrijdag uur. Tel Ouderensoos: di wijkcentrum. Bibliotheek-boekenbus: Koppelboerhoek, wo en , vrij Burenhulpdienst: Aanvragen tussen 9 en 10 uur, tel: t ĞůnjŝũŶƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟ Ğ ůŝĩă ƚğăŵ Zuid tel Zonnebloem Marion ŽŶƐƚĂŶƟ ŶŝĚĞƐ ϰϳθϯϭθϭ Fysiotherapie: - G.Dijkgraaf, G.Seugling, Honinglohoek 32, tel Ͳ, ĞĞƌƐĐŚͲdŝĞŚĂƩ ĞŶ ' ƌăăĩͳ vorkhoek 2, tel H Resink, Kemenadehoek 40, tel Huisartsen: - M.Breijer, tel , - P. van Bemmel, tel Kerk: Oecumenische Gemeenschap Helmerhoek, zondag ϭϭ ϬϬ ƵƵƌ D ĞĚŝĂŶƚ ǀŽŽƌnjŝƩ Ğƌ dhr.r.a.ten Thij, tel WŽůŝƟ Ğ ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ Wijkagent Said Halimi tel Spreekuur: dinsdag van uur in het wijkcentrum Prikpost Huisartsenlab Apotheek Helmerhoek ma. tm vr uur MST,ma en vr in wijkcentrum uur. Scholen: - Averbeke(openbaar) tel , - Helmerhoekschool (openbaar) tel , - Weth. V.d. Heijdenschool (r.k.) tel , - De Wielerbaan (Montessori) tel , - Willem van Oranjeschool (prot.chr.) tel Stadsdeelbeheer Zuid www. enschede.nl tel Tandartsen: - J.Meppelink, tel , - R.Greve-De Groot, tel Theater: Helmertheater, tel Verloskundigen: L de Bie, S. Steenberg, tel Wijkcentrum Runenberghoek 1 tel Wijkbelangen Wijkraad: Maandelijkse vergadering op de eerste donderdag om uur in wijkcen-trum Dagelijks bestuur: Wout OdĚŝŶŐ ǀŽŽƌnjŝƩ Ğƌ Ğƌƚ ZĞŝŶŝŶŬ penningmeester. Corr.adres: postbus 40015, 7504 RA Enschede. mail: Jeudwijkraad: Jordy Molinello, vrz, "jij maakt de buurt", Piet Stolk, vrz, ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵŚĞůŵĞƌͲ Sport ƚůğɵ ĞŬ ĞŶ ƚƌŝŵŵğŷ, ĞŶŬ Siekmans, tel FysioShape: ma- vr.ochtend Anne Esther Woering, ' LJŵŶĂƐƟ ĞŬ ǀŽŽƌ ĚĂŵĞƐ ǁ Ž uur Sportzaal Mediant, Freddie Sanders, tel Voor kinderen 4-12 jaar: wo uur Sportzaal Runenberghoek D. ten Vergert, tel Voor ouderen: wo 9-12 uur wijkcentrum, Marion Leusink, tel Sport- en spelinstuif voor basisschoolleerlingen: wo groep 3-5, wo groep 6-8 Sportzaal Runenberghoek, tel Taekwon-do: ma uur voor 7-11 jaar, uur voor jaar. Vrij uur voor jongeren van 7 tot 11 jaar en uur voor junioren en senioren, Sportzaal Mediant, Bart Kuipers, tel Tai-bo: ma uur Sportzaal Mediant, Bart Kuipers, tel Volleybal: minitraining 6-12 jaar do uur Sportzaal Runenberghoek, Twente`05, N. Brockhuis, tel Yoga: ma-avond de Averbeke, Runenberghoek 5 Mariska ter Heijne, tel Kundalini-yoga voor volwassenen di Wielerbaan Marjolein Busser tel Clubs, cursussen ƌğăɵ ĞǀĞ ǁ ŽƌŬƐŚŽƉƐ - Clasien Meester, tel Jolanda Stuiver, tel Bridge: Sans Fumer: L.van Run, tel Dansen 55+, elke do wijkcentrum, Mevr Baas tel Klaverjassen: Maandagavond 8 uur in wijkcentrum. <ŽŽƌ >ŝďğƌăɵ ŽŶ ' ƌğğƚũğ ZŽƐ Bakker, tel Kinderinstuif Op elke woensdagmiddag is er een instuif voor kinderen van 5 t/m 10 jaar in het wijkcentrum 4 juli Vrolijke kijkdoos maken (neem een schoenendoos mee) 11 juli Bij mooi weer water spelletjes, bij slecht weer binnen film kijken. ϭθ ũƶůŝ D ƵůƟ ĐƵůƚƵƌĞĞů ƉŝĐŬŶŝĐŬĞŶ dŝũěɛɵ Ɖ ϭϯ ϯϭͳϭϱ ϬϬ ƵƵƌ Kosten: 0,50, (inclusief ranja) Gonul Savci, tel Volgende krant: 28 september Deze krant verschijnt niet in de maanden juli en augustus. Onze volgende krant val op vrijdag 28 september ŝŷ ĚĞ ďƶɛ t Ğ ǁ ĞŶƐĞŶ ĂůůĞ, ĞůŵĞƌŚŽĞŬĞƌƐ ĞĞŶ ƉƌĞƫ ŐĞ ǀĂŬĂŶƟ Ğ Muziek: Leo Harmonie: Hein van Grootel, tel Naailes: - Herma Subelack, tel Ine Veenstra, tel Wilma v.d.velde, tel Paardrijden: Manege de Hoefslag, tel , Pensionstalling Spiele Usselo, tel Reiki: Hoo Tan, reiki-master tel. o ^ĐŽƵƟ ŶŐ, ĞůŵĞƌŚŽĞŬ ĞƉ Dijkstra, tel Spaans: Tonny Vermeer-Lipman, tel Visagie en grime: Janny Rison, tel Ondernemers Albert Heijn: John Kamphuis, tel Antennes en draadloze techniek: H.van Bruggen tel Autorijschool: Joan Peddemors, tel Ballonvaarten: Guido Härle, Tel ŝģɵ ƐƚĞ ŽĐĐĂ ƚğů ϰϳϲθϰϱϳ DSRFood Enschede: Sylvia Rensink, tel Etos:Renate Hilderink, tel Fitpoint : Monique Vos, tel Hondentrimsalon: Yvonne Leppen, tel Kapsalon Mondy : Gerrie Vos, tel Klusbedrijven: Arend de Leeuw Rudie van den Dolder, tel H.Timmerman, tel of <ůğěŝŷőƌğɖăƌăɵ Ğ ĞŶ ƉĂŝůůĞƚĞͲ werk A.Badal tel: <ƌăůğŷ ŽƵƟ ƋƵĞ D ŽŶŝƋƵĞ D ŽͲ nique Gijselaar, tel Logopedie: Stella van den Broek Loopbaanbegeleiding : Ͳ ƌŝŭ ^ĐŚƵƩ ĞŶ ƚğů ϰϳθϰϱϯϭ -Erna Lankhorst, tel Aldje van Helden, tel D ĂƐƐĂŐĞ ƉƌĂŬƟ ũŭ D ĂƌŝĂŶŶĞ Bolsenga, tel Pedicure: Kim, tel; Salon Cindy, tel; Ineke, tel; WĞĚŝ ĂƌĞ WƌĂŬƟ ũŭ tel: , Gré Oude Egberink-Voorn, tel; Monique Oude Egberink, tel; , Pensioen adviseur: D.W.Bakker tel PMB Counselling en Coaching, Patricia Bulter, WƌĂŬƟ ũŭ, ŽŵĞŽƉĂƚŚŝĞ Acupunctuur: J. Lange, tel Schoonheidsspecialiste Marcella, tel Verzekeringen, Pensioenen, Hypotheken, Olaf Wiggers, tel Voetreflex Balans, Wilma van der Velde tel Wijzigingen en aanvullingen Albert Meester, tel of

6 Ğ ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ŽƉ ĚĞnjĞ ƉĂŐŝŶĂ ŝɛ ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚ ĚŽŽƌ t ŝŵ ^ĐŚƵƵƌŵĂŶ ĂƉŽƚŚĞŬĞƌ :ĂĂƌŐĂŶŐ ϭϱ ũƶŷŝ ϮϬϭϮ Producten in buitenland vaak onduidelijk Meeste vakantiekwalen eenvoudig te behandelen Nog een paar weken en dan begint voor velen de vakantie. Met de voorbereidingen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Een bezoek aan onze apotheek hoort daar zeker bij. Want we kunnen je adviseren over geneesmiddelen en andere producten die tijdens de vakantie goed van pas komen. Het is zeker verstandig om een aantal huismiddeltjes bij de hand te hebben. In het buitenland is de apotheek nooit zo dichtbij als thuis en in een vreemde taal is het altijd lastig uit te leggen wat de kwaal is. Veel geneesmiddelen hebben in het buitenland een andere naam. Kortom reden voldoende om de medicijndoos goed na te lopen. Geneesmiddelen die je altijd gebruikt neem je natuurlijk mee. Wanneer je veel geneesmiddelen gebruikt is een medicijnpaspoort handig. Zo'n overzicht zal je goed van pas komen wanneer je onverhoopt naar arts of zelfs ziekenhuis moet. Het paspoort stellen we gratis ter beschikking. Met de volgende middelen kun je de meest voorkomende vakantie-kwalen goed te lijf. Allergie: Cetirizine is zonder recept te koop. Het helpt ook tegen zonneallergie. Pijn en koorts: paracetamol. Ook voor kinderen is dit de beste keuze. De apotheek heeft ze in sterktes voor alle leeftijden. Steeds meer wordt Ibuprofen als pijnstiller In deze tijd van het jaar worden in de apotheek veel vragen gesteld over het gebruik van de pil tijdens de vakantie. Zoals: Hoe kan ik de menstruatie uitstellen? Dat is afhankelijk van de soort pil. Gebruik je een middel waarvan de pilletjes allemaal dezelfde kleur hebben dan is het eenvoudig. Je gaat gewoon met de nieuwe strip meteen verder. Je stelt dan de menstruatie uit tot de volgende stopweek. Iets lastiger wordt het als je een zgn. meerfasenpil gebruikt. Deze herken je aan de verschillende kleuren pillen in de strip. Elke week heeft zijn eigen kleur. In dit geval moet je van de nieuwe strip de laatste week gebruiken. De eerste twee weken moet je weggooien. Het is een dure oplossing want als je drie weken wilt uitstellen kost het je drie maand strips. Ook diarree of braken is vaak een probleem tijdens de vakantie. Hoe betrouwbaar is de pil dan nog. Indien dit binnen drie uur na inname van de pil gebeurt dan is het beste advies een nieuwe pil in te nemen. Wil je meer informatie over de pil stuur dan even een mailtje: Druk op de oren Het is een bekende klacht bij het ƐƟ ũőğŷ ĞŶ ĚĂůĞŶ Ɵ ũěğŷɛ ĚĞ ǀůƵĐŚƚ druk op de oren. Zuigen op een snoepje, goed kauwen, gapen en ǀĞĞů ƐůŝŬŬĞŶ ŬĂŶ ŚĞůƉĞŶ >ĂƐƟ ŐĞƌ wordt het bij verkoudheid of een neusallergie. ĂŶ ŝɛ ŚĞƚ ŐŽĞĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŽƉƐƟ ũőğŷ of de landing een neusspray te gebruiken Yakult tegen diarree gebruikt. Dit is een goed middel bij klachten aan de gewrichten. Darmverstopping: bisacodyl, het bekendste merk is Dulcolax, Diarree: Het beste advies is ORS zakjes te gebruiken. Deze zijn geschikt voor volwassenen en kinderen. Huidverwondingen: Betadine jodium zalf. Wagenziekte: Primatour tabletten. Maagklachten: Maalox kauwtabletten. De verbanddoos hoort tot de standaard bagage van elke vakantieganger. Loop deze nog wel even na of alle producten aanwezig en/of nog te gebruiken zijn. Het is is verstandig om een medicijnpaspoort mee te nemen. Hierop staan de medische namen die ook in het buitenland bekend zijn. Alle vakantietips staan in de folder "Onbezorgd op vakantie". Deze ligt voor u klaar in onze apotheek ook gebruikt bij de klachten van hooikoorts. Heeft u zoiets in het medicijnkastje liggen dan is het verstandig dit mee te nemen. Bij gebruik van sommige geneesmiddelen moet je uit de zon blijven, de huid zal anders veel sneller verbranden. In Nederland waarschuwt de apotheek hier altijd voor. In warme landen wordt dit gevaar niet onderkend. Als u een geneesmiddel nodig hebt in het buitenland vraag dan altijd in de apotheek of u in de zon mag. om tijdens de kuur Yakult, Actimel of een ander vergelijkbaar drankje te nemen. Deze drankjes zitten vol met melkzuurbacteriën die tijdelijk het werk overnemen van onze eigen bacteriën. J ammer genoeg hebben deze producten weinig effect bij reizigersdiarree. Koffie helpt niet je reageert even langzaam en het ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ƐŝƚƵĂƟ ĞƐ ƚğ ďğžžƌͳ delen wordt ook niet beïnvloed in ŐƵŶƐƟ ŐĞ njŝŷ Prikpost in de apotheek In samenwerking met de Stichting Huisartsenlaboratorium Oost (SHO) kunt u in de apotheek terecht voor bloed- of ander onderzoek. Groot voordeel van deze werkwijze is dat de patiënt het onderzoek in de Dokter op vakantie? Veel mensen herkennen het probleem. De medicijnen zijn op en de dokter is op vakantie. Wat nu? De apotheek kan gelukkig uitkomst bieden. Met de huisartsen in Enschede hebben we afgesproken dat de apotheek dan zelf voor het recept zorg draagt. Voor nood krijgt u dan voor 30 dagen aan medicij- Een bekende bijwerking van antibiotica is het ontstaan van diarree. Antibiotica worden gegeven om ziekmakende bacteriën te doden maar killen tegelijk onze normale bacteriën in de darm. Deze bacterien zijn belangrijk voor het goed functioneren van de darm. Hun afsterven gaat met diarree gepaard. Om dit te voorkomen is het advies Het is een wijdverbreid misverstand: het drinken van koffie helpt niet tegen het sufmakende effect van een geneesmiddel - of van alcohol. Je voelt je minder slaperig maar Zon gezond Voor veel mensen betekent vakantie vieren genieten van de zon. Jammer genoeg berokkent een teveel aan zon ons schade. Iedereen heeft wel eens een huidverbranding meegemaakt. Op de lange termijn kan een teveel aan zon de kans op huidkanker vergroten. Daarom is het van belang de hoeveelheid zon goed te doseren. Vooral in het begin van de vakantie wordt de kracht van de zon onderschat. Zeker als er ook nog een lekker zeewindje waait. De temperatuur zegt niets over de kracht van de zon. Een goed advies is de zon in ieder geval te mijden tussen en uur. Gaat het toch mis dan kun je maar beter 3 dagen uit de zon blijven. Een veelvoorkomende klacht is de zonneallergie. Deze treedt op een aantal dagen na de blootstelling. Ze gaat gepaard met jeuk en blaasjes. De klachten laten zich goed bestrijden met anti allergica. Deze worden De pil op vakantie nen mee. In de regel is dat voldoende om de vakantie van uw huisarts te overbruggen. De regeling geldt alleen voor geneesmiddelen die altijd gebruikt worden. Voor een herhalingsrecept van een middel dat u zelden gebruikt, moet u bij de artsendienst wel een recept aanvragen. buurt kan laten doen. Daarnaast is de wachttijd heel kort. Het belang voor de huisartsen is een snelle uitslag. De openingstijden zijn van uur van maandag t/m vrijdag. Kevelhamhoek 85, telefoon Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur Dienst apotheek: Centrum Apotheek Beltstraat 43a Telefoon

Uniek parkconcert in de wijk

Uniek parkconcert in de wijk jaargang 29 no. 7 vrijdag 28 september 2012 laatste fase verbouwing winkelcentrum 3 helmerhoek weer volop in bedrijf 5 phishing aan de Harsseveldhoek 7 Uniek parkconcert in de wijk Komende zaterdag kan

Nadere informatie

Herfst in de Helmerhoek

Herfst in de Helmerhoek jaargang 29 no. 8 vrijdag 26 oktober 2012 Bloemenveld fraai staaltje werk 3 Beurs gedijt bij crises 5 Stadsrandzone een belevenis 7 Herfst in de Helmerhoek Derde AED voor de wijk s ĂŶ ĚĞ ƌğěăđɵ Ğ Afgelopen

Nadere informatie

Jij maakt de buurt op toeren

Jij maakt de buurt op toeren jaargang 29 no. 5 vrijdag 1 juni 2012 Ieder kind gun je zo'n opa 3 5 7 www.helmerhoek.nl vernieuwd t ŽƵƚK ĚĚŝŶŐŶŝĞƵǁ ĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌǁ ŝũŭƌăăě Jij maakt de buurt op toeren ;ǀĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ Het project Jij maakt

Nadere informatie

HOEK. HWS zuidrun, je gelooft je ogen niet

HOEK. HWS zuidrun, je gelooft je ogen niet OM DE HOEK jaargang 30 no. 6 vrijdag 28 juni 2013 GEKEKEN Huiskamer voor de Helmerhoek Afscheid van de basisschool Nog een paar weken en dan nemen ruim??? (huiskamervraag) kinderen uit onze wijk afscheid

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Maandbericht nr. 9 Juli 2017

Maandbericht nr. 9 Juli 2017 Maandbericht nr. 9 Juli 2017 Vr 30 juni uitslag herexamens Ma 03 juli toetsweek alle klassen Wo 05 juli diploma-uitreiking Havo/Vwo Do 06 juli diploma-uitreiking Vmbo/Mavo Ma 10 juli extra activiteiten

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 29 Donderdag 9 april 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

OM DE HOEK GEKEKEN. Wijk klaar voor de kerst. Wijk sluit activiteiten af met Kerstmarkt

OM DE HOEK GEKEKEN. Wijk klaar voor de kerst. Wijk sluit activiteiten af met Kerstmarkt OM DE HOEK jaargang 29 no. 10 vrijdag 21 december 2012 GEKEKEN Wijkhzinzet voor Serious Request 3 3 9 Geld goed besteed Doek valt over Helmertheater Wijk klaar voor de kerst (Van de redactie) Te laat,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 4 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 december 2015 In dit nummer: 1 Respect 2 Nieuws van de school (Sinterklaas, Kerst workshops en Beweegwijs) 3 Piep, zei de muis 3 Koffieochtend

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2017-2018 25 t/m 29 september Agenda: Ma - Grafiti workshop (bij regen verschuift dit naar dinsdag) Oude kleren aan/mee Di - Wo - Start Kinderpostzegels Do - Vr - Sportwijktoernooi vanaf groep

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Pagina 7 Lankheethoek zorgt voor unieke ijspret

Pagina 7 Lankheethoek zorgt voor unieke ijspret jaargang 29 no. 2 vrijdag 24 februari 2012 Pagina 3 Gezondheidscentrum kogel door de kerk? Pagina 5 Pagina 7 Lankheethoek zorgt voor unieke ijspret Kunstwerken 2 voor 2 tegen Carnaval een groot feest Carnaval

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Deel D Spreken - Thema 11 Milieu

Deel D Spreken - Thema 11 Milieu Deel D Spreken - Thema 11 Milieu Stel een vraag. Je buren gaan op vakantie. Jij gaat voor hun poezen zorgen. Je weet niet wat de poezen moeten eten en hoe vaak ze moeten eten. Wat vraag je aan je buren?

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen?

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Vooraf Oud en nieuw is leuk en gezellig: oliebollen eten, spelletjes doen, televisie kijken, met zijn allen aftellen tot twaalf uur en vuurwerk afsteken.

Nadere informatie

eenentwintigste jaargang, 17 maart 2017, nummer 9

eenentwintigste jaargang, 17 maart 2017, nummer 9 Nieuwsbrief 2016-2017 eenentwintigste jaargang, 17 maart 2017, nummer 9 Agenda Di. 21 mrt. Zomernachtsdroom Woe. 22 mrt. Grote Rekendag 2017 Zon. 26 mrt. Zomertijd Woe. 29 mrt. Schoolvoetbal groep 7/8

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

DE HELIOSCOOP. Laatste schooldag tot uur, daarna VAKANTIE!!!!!

DE HELIOSCOOP. Laatste schooldag tot uur, daarna VAKANTIE!!!!! Basisschool De Heliotroop Beemdgrasstraat 12 1313 CM Almere Tel.: 036-7670460 directie@heliotroop.asg-almere.nl www.heliotroop.asg-almere.nl DE HELIOSCOOP Jaargang 5 Nummer 13 13 juli 2016 Belangrijke

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Antwoord op veelvoorkomende vragen over medicijnen

Antwoord op veelvoorkomende vragen over medicijnen Antwoord op veelvoorkomende vragen over medicijnen Poeders, pillen, druppels, drankjes, tabletten, zalven, capsules en wat al niet meer... we slikken, smeren en druppelen heel wat a{ Of dat altijd verstandig

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken.

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Info, 1 april 2016 Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Verkeersituatie De verkeerssituatie rondom school verandert bijna dagelijks. Aanstaande dinsdag zal er weer een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: KBS De Schothorst Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB 11, 24-06-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 11, 24-06-2015 Afscheid Rob 1 Gevraagd: DVD s voor Skik in Twente 2 Overblijf 2 De Waarbeek

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts.

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. Thema 5 Les 1: De angst: Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. De schrik: Als iemand ineens achter je staat, dan schrik je. Je bent dan ineens

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Jaargang 25 Nr. 5 Vrije dagen 1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Bijzondere activiteiten 3 dec. Atelier Ronde 3 4 dec. Sinterklaas op school 18 dec.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

OM DE HOEK GEKEKEN. Carnaval een groot feest. Nieuw Plantsoen Staverdenhoek

OM DE HOEK GEKEKEN. Carnaval een groot feest. Nieuw Plantsoen Staverdenhoek OM DE HOEK jaargang 30 no. 2 vrijdag 22 februari 2013 GEKEKEN Nieuw Plantsoen Staverdenhoek 3 5 7 10 jaar kinderdagverblijf Ouderen dansen er lustig op los Carnaval een groot feest Carnaval vieren zit

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen? Hoofdpijn Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Altijd vervelend, maar niet altijd even ernstig, of van even lange duur. Er zijn dan ook verschillende soorten hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine,

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

misselijkheid bij chemotherapie

misselijkheid bij chemotherapie patiënteninformatie misselijkheid bij chemotherapie U kunt helaas misselijk worden van chemotherapie. Misselijkheid en braken zijn erg vervelende bijwerkingen en kunnen ervoor zorgen dat u niet in staat

Nadere informatie

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4 FEESTWEEK 2014 groep 1-2-3-4 Beste jongens en meisjes, beste ouder(s) /verzorger(s), Vanaf maandag 7 juli gaan we dit schooljaar weer afsluiten met de feestweek. En het wordt niet zomaar een feestweek,

Nadere informatie

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * VALENTINO Helaas hebben wij vorige week afscheid moeten nemen van ons manegepaard Valentino. Nadat hij opnieuw last kreeg van een peesblessure hebben wij helaas

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Samenvatting Mensen ABC

Samenvatting Mensen ABC Samenvatting Mensen ABC Week 1ABC: Wie zijn wij? Info: Wie zijn wij mensen Mensen zijn verschillend. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Dat noem je uniek. Een mens heeft een skelet van botten. Daarom

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Kom ook helpen, zorg met NLdoet voor lentefrisse Knuffelweide

Kom ook helpen, zorg met NLdoet voor lentefrisse Knuffelweide Nieuwsbrief maart 2016 In deze nieuwsbrief is te lezen wat er afgelopen maand gebeurde. Maar, we beginnen met wat er de komende maand op het programma staat, want dat is heel wat! Kom ook helpen, zorg

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 28 e jaargang nr. 35 Vrijdag 22 mei 2015

Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 28 e jaargang nr. 35 Vrijdag 22 mei 2015 Algemene informatie Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 28 e jaargang nr. 35 Vrijdag 22 mei 2015 Agenda 25 en 26 mei: Pinkstervakantie 2 juni: bezoek van de inspectie van het onderwijs 3 juni:

Nadere informatie

Stichting wijkgezondheidscentra huizen. stageverslag. Diëtiste in beroep

Stichting wijkgezondheidscentra huizen. stageverslag. Diëtiste in beroep Stichting wijkgezondheidscentra huizen stageverslag Diëtiste in beroep Maaike Oelen 11060360 VD 1F.2 4-6-2012 Inhoud Inleiding... 2 1. De meeloopdagen... 2 1.1 Donderdag 24 november;... 2 1.2 Vrijdag 25

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 14 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Voorbeeld van hoe een programma er In een GROENE week uit zou kunnen zien

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Voorbeeld van hoe een programma er In een GROENE week uit zou kunnen zien Met otto, elle of izzi!... Voorbeeld van hoe een programma er In een GROENE week uit zou kunnen zien SPORT EN SPEL Iedere middag is er van alles te doen. Kijk snel wat we deze week gaan doen! Elke dag

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

ADHD. en kinderen (6-12 jaar)

ADHD. en kinderen (6-12 jaar) ADHD en kinderen (6-12 jaar) ADHD, DAAR BEN JE NIET BLIJ MEE Als je bij het buitenspelen een blauwe plek oploopt, dan zit je daar niet mee. Meestal is-ie na een paar dagen weer weg. Bij ADHD is dat anders,

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

WAT IS HOOFDPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN

WAT IS HOOFDPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN Hoofdpijn WAT IS HOOFDPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL HOOFDPIJN

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

HOEK. 25 jaar Montessorischool de Wielerbaan 'Onze' nieuwe wijkagent

HOEK. 25 jaar Montessorischool de Wielerbaan 'Onze' nieuwe wijkagent OM DE HOEK jaargang 30 no. 7 - vrijdag 27 september 2013 GEKEKEN De nieuwe wijkbeheerder 3 5 7 25 jaar Montessorischool de Wielerbaan 'Onze' nieuwe wijkagent Gezellige start huiskamer van de buurt Vanaf

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! collectieve vrije dagen hele dag namiddag vrijdag 13 03 2015 1 2 3 4 5 vrijdag 22 05 2015 1 5 vrijdag 10 07 2015 1 2 3 4 5 OPEN MORGEN op woensdag 4 maart a.s. van 09.00 11.30

Nadere informatie

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R 1323 ET Almere 036-5360465 E-mail : directie@duizendpoot.asg-almere.nl Ravelplantsoen 5 www.duizendpoot.asg-almere.nl Jaargang 2014 Nummer 9 17 december 2014 Don 18

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Kijkochtend

t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Kijkochtend Nummer 1 Augustus 2013 Jaargang 1 t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur - 14.30 uur September 06 Kijkochtend 13 Verjaardagen juffen en meesters 16

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ben Bizzie

Nieuwsbrief Ben Bizzie Het is weer zover! De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen! Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten tijdens de zomervakantie!! Alle kinderen in de Molenwaard hebben deel kunnen nemen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken.

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken. Weekbrief 7 september 2015 Algemene mededelingen Informatieavond Maandag 7 september van 18.30-19.30 uur is er een informatieavond voor alle ouders/verzorgers en alle leerlingen. U heeft hiervoor inmiddels

Nadere informatie

Volop kerstsfeer in de Helmerhoek

Volop kerstsfeer in de Helmerhoek jaargang 30 no. 10 - vrijdag 20 december 2013 3 5 7 Opnieuw uitstel komst gezondheidscentrum Kerstbijeenkomst ANBO Helmerhoek Wijkagent: overlast hangjeugd Averbeke e.o. Volop kerstsfeer in de Helmerhoek

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie