Herfst in de Helmerhoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herfst in de Helmerhoek"

Transcriptie

1 jaargang 29 no. 8 vrijdag 26 oktober 2012 Bloemenveld fraai staaltje werk 3 Beurs gedijt bij crises 5 Stadsrandzone een belevenis 7 Herfst in de Helmerhoek Derde AED voor de wijk s ĂŶ ĚĞ ƌğěăđɵ Ğ Afgelopen maand is aan de Bekspringhoek een derde AED beschikbaar gekomen voor lekenhulpverleners in de wijk. Al eerder zijn aan de Graeshoek en de Muldermanshoek AED s geɖůăăƚɛƚ /ŶŝƟ ĂƟ ĞĨŶĞŵĞƌ ŝɛ ǁ ŝũŭďğͳ woner Chris de Vries. Als ex-brandweerman en bedrijfshulpverlener ŚĞĞŌ Śŝũ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƌğăŷŝŵăɵ ĞƐ meegemaakt. Je kunt daarmee levens redden. Maar dan moet zo n AED natuurlijk wel snel voor handen zijn. In 2009 kwam voor het eerst geld ďğɛđśŝŭďăăƌ ǀŽŽƌ ďƶƶƌƚăđŝɵ ǀŝƚĞŝͲ ten in de Helmerhoek. Ik heb toen geen moment geaarzeld en heb een verzoek ingediend voor een tweetal AED s. Dat verzoek is toen gehonoreerd. Vorig jaar is het me niet gelukt maar uit het potje Jij maakt de Buurt dit jaar gelukkig wel, aldus Chris. Hij had graag nog een tweede gehad voor de buurt rondom de Montessorischool. Dan zou de hele onrust gezaaid over het onderhoud van de AED s. Bij een aantal reaniŵăɵ ĞƐ ďůğğŭ ŚĞƚ ĂƉƉĂƌĂĂƚ ŶŝĞƚ ƚğ werken. Chris maakt zich daarover geen zorgen. Elke twee weken maakt hij een rondje en kijk of alles nog in orde is. Overigens zit op alle apparaten een alarm. Als er tussenɵ ũěɛ ĞĞŶ ĚĞĨĞĐƚ ŬŽŵƚ Śŝũ ĚĂĂƌ ƐŶĞů achter. Ook de onderhoudskosten worden vaak als een probleem gezien. Gelukkig hebben we de apotheek bereid gevonden deze kosten voor haar rekening te nemen. Chris maakt zich wel zorgen over het aantal lekenhulpverleners in onze wijk. Lekenhulpverleners zijn mensen die een AED mogen gebruiken. Zij worden via een SMS bericht wijk goed zijn afgedekt. Maar dat ŽƉŐĞƌŽĞƉĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƌğăŷŝŵăɵ Ğ is helaas niet gelukt. Volgend jaar We zijn nu met circa 13 mensen. weer nieuwe kansen. Maar deze mensen zijn natuurlijk /Ŷ ĚĞ ƌğőŝžŷăůğ ƉĞƌƐ ŝɛ ĚĞ ůăăƚɛƚğ Ɵ ũě niet allemaal tegelijk in de wijk foto's: Arnold Bolwerk aanwezig of bereikbaar. We hebben het bijna perfect voor elkaar en dan zou het wel heel triest zijn als op het moment supreme niemand beschikbaar is. Een betrouwbare dekking heb je bij circa 25 mensen. En dat aantal moet zeker gehaald kunnen ǁ ŽƌĚĞŶ ǁ ĂŶƚ ďŝũǀ ƉŽůŝƟ Ğ ĂŐĞŶƚĞŶ ĞŶ ǀĞƌƉůĞĞŐƐƚĞƌƐ njŝũŷ ďğƌžğɖɛŵăɵ Ő Ăů bevoegd om een AED te bedienen, aldus Chris. Hij organiseert cursussen voor mensen die bevoegd willen worden. Overigens zijn er meerdere AED s in de Helmerhoek. Het gezondheidscentrum en het winkelcentrum hebben een eigen AED. Deze zijn echter niet opgenomen in het circuit van de lekenhulpverlening. Voor meer info stuur een mail naar of

2 Pagina 3 Veel belangstelling voor speelplekken Jij maakt de buurt komt op toeren Na een aarzelend begin komt het project Jij maakt de buurt op toeren. Via dit project is er ruim euro ďğɛđśŝŭďăăƌ ǀŽŽƌ ďƶƶƌɵ ŶŝƟ ĂƟ ĞǀĞŶ Uit 2011 is nog een vergelijkbaar bedrag beschikbaar. De eerste projecten hebben inmiddels een zichtbaar resultaat opgeleverd zoals de komst van een derde AED en de uitvoering van een parkconcert afgelopen maand. ^ŝŷƚğƌŭůăăɛ ŐĞĞŌ ŶŽƌŵĂĂů ĚĞ ĐĂͲ deautjes maar dit jaar gaat de wijk hem verrassen. Hij krijgt een nieuw pak aangeboden en ook de Pieten ǁ ŽƌĚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ Ğ ŽƵƞ ŝƚ ǀŽŽƌͲ zien. De jeugddisco is een succesnummer in onze wijk. Vooral dankzij diskjockey Bjorn die er veel energie en enthousiasme in steekt. En niet zonder resultaat want het aantal kinderen wordt elke maand groter. Zijn verzoek voor een bijdrage aan ĞĞŶ ďğƚğƌğ ǀĞƌůŝĐŚƟ ŶŐ ŝɛ ĚĂĂƌŽŵ ook gehonoreerd. Ook de oudere jongeren zijn verblijd met een bijdrage. Op de dinsdag- en woendagavond kunnen ze met nieuwe games en controllers spelen. Speelveldjes Maar het meeste geld gaat naar de ŝŷƌŝđśɵ ŶŐ ǀĂŶ ƐƉĞĞůǀĞůĚũĞƐ Ğ ǁ ŝũŭͳ commissie kreeg aanvragen hiervoor uit 4 verschillende buurten. Dan ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Het gaat om behoorlijke bedragen. Dan moet je goed kijken wat er al in de buurt is. Hoeveel kinderen doe je er een plezier mee en wordt het breed gedragen of vinden alleen de ouders van de kinderen het een goed idee, aldus de commissieleden. Een verzoek voor ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟ ŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƉĞĞůƚƵŝŶ ĂĂŶ de Brandijzerhoek voor een bedrag van ruim is inmiddels wel goedgekeurd. Bewoners van de Muldermanshoek krijgen 3000 om het bestaande speelterreintje op te knappen. De komende maand zullen verzoeken uit de Lankheethoek en Boskamphoek beoordeeld worden. Bij de Montessorischool is teleurgesteld gereageerd op een afwijzing voor een bijdrage aan een kunstgrasveldje tegenover de school. Maar liefst bedragen de kosten voor een dergelijk veld. Volgens directrice Femmy Sassen is dit bedrag een eigen leven gaan leiden. Met een bijdrage van 5000 hadden we het ook kunnen realiseren. Dan hadden we de rest Ğƌ njğůĩ ďŝũ ŐĞĚĂĂŶ t Ğ ŚĂĚĚĞŶ Ğƌ Ɵ ũͳ ĚĞŶƐ ƐĐŚŽŽůƟ ũěğŷ ƉůĞnjŝĞƌ ĂĂŶ ŐĞŚĂĚ Maar de kinderen hier uit de buurt nog veel meer want zij hadden er ďƶŝƚğŷ ĚĞ ƐĐŚŽŽůƟ ũěğŷ ĂůƟ ũě ŽƉ ŬƵŶͲ nen spelen, aldus Femmy Sassen. Overigens was niet alleen het veronderstelde bedrag van een probleem, ook waren de buurtbewoners bang dat zo'n veldje een pleisterplaats voor jongeren zou worden. Groen K ŽŬ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟ ŶŐ ǀĂŶ ŐƌŽĞŶƐƚƌŽŬĞŶ maakt een serieuze kans op geld uit de pot. Deze week overleggen bewoners van de Harsseveldhoek Bloemenveld fraai staaltje werk Kevin kan er over meepraten, het zeisen van een weide is spierballenwerk. Samen met natuurouder Nynke, leerkracht Gilbert en een aantal leerlingen plegen ze deze ŚĞƌĨƐƚǀĂŬĂŶƟ Ğ ŐƌŽŽƚ ŶĂũĂĂƌƐŽŶͲ derhoud aan de Bijenhoek. Dit weitje gelegen aan de Oude Dijk is dit voorjaar geadopteerd door de Montessorischool. Het mes snijdt ĂĂŶ ƚǁ ĞĞ ŬĂŶƚĞŶ Ğ ǁ ŝũŭ ŚĞĞŌ Ğƌ weer een goed onderhouden stukje natuur bij en de Montessorischool ŐĞďƌƵŝŬƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌ ĞĚƵĐĂƟ ĞǀĞ ĚŽĞůͲ einden. Wat we hier graag willen is een wilde bloemenwei waar ook vlinders en bijen een kans krijgen. Daar hebben we in het voorjaar de eerste stappen voor gezet, met het zaaien van een wildbloem mengsel, het aanleggen van struikjes en paden om het goed te kunnen onderhouden. Wat we nu doen is maaien zodat de zaden op de grond vallen waardoor er volgend voorjaar weer bloemen gaan groeien, legt Nynke uit. Maar met een motormaaier is dat niet te doen omdat de kwetsbare struikjes dat niet overleven. Gelukkig hebben we hulp gekregen van Ton Loevering, ĚĞ ǁ ŝũŭďğśğğƌěğƌ, ŝũ ŚĞĞŌ ŽŶƐ ĞĞŶ zeis beschikbaar gesteld en ons geleerd hoe dat het beste te doen. Het lijkt simpel maar je moet er wel vaardigheid voor ontwikkelen. Het is best zwaar werk, zegt Kevin. Over twee weken moet het maaisel allemaal zijn opgeruimd. De kindeƌğŷ njŝũŷ ĚĂŶ ƚğƌƶő ǀĂŶ ǀĂŬĂŶƟ Ğ ĞŶ zullen zeker mee gaan helpen. Want het is niet alleen een stukje natuur voor de wijk maar ook de kinderen beleven er plezier aan. 55 t/m 73 met het Stadsdeelbeheer ŽǀĞƌ ĚĞ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟ ŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƚƌŽŽŬ voor hun woningen. Hun strak aangelegde voortuintjes staan in schril contrast met het door onkruid overwoekerde deel aan de andere ŬĂŶƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƚƌžʃ Žŝƌ, Ğƚ ^ƚăěɛͳ ĚĞĞůďĞŚĞĞƌ ŚĞĞŌ ŽŶƐ ǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚ hier gras in te zaaien maar dat zien ǁ Ğ ŶŝĞƚ njŝʃ ĞŶ ĂŶ ǁ ĞĞƚ ũğ ĚĂƚ ŚĞƚ al snel een strook wordt waar de hond wordt uitgelaten. Bovendien wonen hier jonge kinderen en dan moet je oppassen dat ze niet zo de straat op kunnen lopen. We willen graag een strook die afscherming biedt en er goed verzorgd uit ziet. Het is een doorgaande straat dat ǀĞƌĚŝĞŶƚ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĂůƟ ũě ŝğƚɛ ŵğğƌ Het stadsdeelbeheer zegt er zelf geen geld voor te hebben en hebben ons gewezen op het potje van jij maakt de buurt. Daar hebben we het verzoek dan ook neergelegd, aldus een van de bewoners. foto: ook aanpassingen van groenstroken maken kans op geld uit de pot "Jij maakt de buurt", zoals aan de Harsseveldhoek. Opening 5 december Grootse verbouwing AH De aanpassingen van ons winkelcentrum komen in de laatste fase. Maar het wordt wel het meest ingrijpende deel: de Albert Heijn supermarkt wordt veel groter en compleet vernieuwd met het allernieuwste concept van de supermarktketen. Het is een mega opeƌăɵ Ğ ǁ ĂŶƚ ŝŷ ŶŽŐ ŐĞĞŶ ĂŶĚĞƌŚĂůǀĞ week staat er een compleet nieuwe winkel. Dat lukt natuurlijk alleen met een hele strakke planning en ŐŽĞĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟ Ğ ĚŝĞ ǀĂŶ ƵƵƌ ƚžƚ uur vastlegt, aldus eigenaar John Kamphuis. De winkel gaat zaterdag 24 november om uur dicht. Vervolgens wordt met een enorme ploeg mensen de winkel leeg gehaald zodat vanaf uur de hele winkel gestript kan worden. Voor het publiek is dat het meest spectaculaire deel want het is een af en aan rijden van vrachtwagen met afvalcontainers om het materiaal zo snel mogelijk te kunnen afvoeren. Een week later is de winkel bouwkundig weer klaar en maakt de vorige Etos winkel deel uit van de nieuwe supermarkt. Het weekend en de maandag en dinsdag erop ŚĞĞŌ ŵğŷ ŶŽĚŝŐ Žŵ ĚĞ ǁ ŝŷŭğů ǁ ĞĞƌ in te richten en spic en span maken. Het eerst wat de klant dan op zal vallen is de ruimte en de veel gro- tere versafdeling. Deze wordt maar liefst 50% groter. De klant krijgt veel ŵğğƌ ŬĞƵnjĞ, Ğƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ǁ ŽƌĚƚ met 30% uitgebreid. Met lege flessen hoef je de winkel niet meer door. Deze kun je aan de voorzijde inleveren. Hier komen ook boxen te staan voor lege ďăʃ ĞƌŝũĞŶ ĨƌŝƚƵƵƌǀĞƚ ůăŵɖğŷ ĞŶ mobieltjes. De winkel krijgt nieuwe wagens die lichter en groter zijn. Buiten gaat ook het een en ander veranderen. Er komen nieuwe lichtbakken en boxen voor de winkelwagens. Door de verplaatsing van het laadperron aan de achterzijde is er ruimte voor zes nieuw parkeerplaatsen. Op woensdag 5 december gaat om uur de winkel voor het publiek open. Daar maken ze een groot feest van. Zo krijgen drie goede doelen uit de wijk de kans ŐƌĂƟ Ɛ ďžžěɛđśăɖɖğŷ ƚğ ĚŽĞŶ ĞŶ krijgen klanten in deze week een ŐƌĂƟ Ɛ ĂƩ ĞŶƟ Ğ ďŝũ ĂĂŶŬŽŽƉ ǀĂŶ Φϭϱ

3 Pagina 5 <ůğěŝŷőďğƶƌɛ ŐĞĚŝũƚ ŝŷ ĐƌŝƐŝƐƟ ũě Het is even voor uur. Een ůăŷőğ ƌŝũ ŬŽŽƉůƵƐƟ ŐĞŶ ƐƚĂĂƚ ŬĞƵƌŝŐ opgesteld voor de deur van de Willem van Oranjeschool. Binnen de ƐĐŚŽŽů njğʃ ĞŶ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϮϬ ǀƌŝũǁ ŝůͳ ligers van de kledingbeurs nog even de puntjes op de i. Als om klokslag de deuren open gaan verloopt alles soepeltjes en weten de klanten gemakkelijk de weg te vinden naar de kleding van hun gading. De kledingbeurs in het voor- en najaar en ook de speelgoedbeurs ŝŷ ŶŽǀĞŵďĞƌ njŝũŷ ŝŷɛɵ ƚƶƚğŷ ŝŷ ŽŶnjĞ wijk. Zo oud als de wijk is zolang worden deze beurs ook georgani- ƐĞĞƌĚ >ĂŶŐĞ Ɵ ũě ŵğƚ ƐƵĐĐĞƐ ŵăăƌ een aantal jaren geleden dreigde de klad erin te komen. De baten wogen niet op tegen de kosten. De beurs draaide met verlies. En dat is extra schrijnend als ruim 20 vrijwilligers Ğƌ ǀĞĞů Ɵ ũě ĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŷ ƐƚĞŬĞŶ D ĂĂƌ ŚĞƚ Ɵ ũ ŝɛ ŝŷŵŝěěğůɛ ŐĞŬĞĞƌĚ Ŷ ĚĂƚ ŚĞĞŌ njğŭğƌ ƚğ ŵăŭğŷ ŵğƚ ĚĞ crisis valt deze middag te beluisteren. Het aantal bezoekers vertoont ĚĞ ůăăƚɛƚğ ũăƌğŷ ĞĞŶ ƐƟ ũőğŷěğ ůŝũŷ ĞŶ daarmee ook de omzet. Aan de kostenkant is ook gewerkt. Een aantal jaren geleden is de beurs verhuisd van het wijkcentrum naar de Willem van Oranjeschool. In eerste instanɵ Ğ ǀĂŶǁ ĞŐĞ ĚĞ ůăőğƌğ ŚƵƵƌ ŵăăƌ ŶƵ ďůŝũŭƚ ĚĞ ůžđăɵ Ğ ŽŽŬ ǀĞĞů ŐĞƐĐŚŝŬƚĞƌ te zijn. Er is meer ruimte en er zijn meer lokalen. We kunnen het nu veel beter presenteren. Overigens is het met deze lagere kosten en hogere opbrengsten nog geen vetpot maar dat is ook niet het doel van de beurs. Het mooie is dat je veel mensen bij elkaar brengt die je allemaal gelukkig maakt. Aan de ene kant de verkopers die een paar euro beuren voor kleding waar ze niets meer aan hebben en aan de andere kant kopers die voor weinig geld een leuke slag slaan. Dat is ook zeker de verdienste van de ruim 20 vrijwilligers van de beurs. Zij waken over de kwaliteit van de ingebrachte goederen. De kleding moet schoon en goed zijn. BroeŬĞŶ ŽĨ ũăɛɛğŷ ŵğƚ ŬĂƉŽƩ Ğ ƌŝƚɛğŷ of zonder knopen accepteren we niet. Ook de verkopers weten dat hun spullen in goede handen zijn. s Avonds tegen zes uur wordt alles Stadsrandzone: mooi stukje natuur erbij ǀĂŶ ĚĞ ƌğěăđɵ Ğ Ğ, ĞůŵĞƌŚŽĞŬ ŚĞĞŌ Ğƌ ĞĞŶ fraai stukje natuurgebied bij: de stadsrandzone Helmerhoek. Het gebied begint bij de Geesinkweg en loopt door tot aan het Rutbeek. Het maakt onderdeel uit van het Rondje Enschede, een 40 kilometer lang fietsen wandelgebied rondom de stad. De strook achter de Helmerhoek maakt daar wel een bijzonder onderdeel van uit. Het gebied is licht glooiend en dat accent wordt versterkt door de Smalenbroekbeek. De beek lag al in dit gebied maar was door de jaren heen recht ŐĞƚƌŽŬŬĞŶ E Ƶ ŚĞĞŌ njğ ĞĞŶ meanderend karakter gekreőğŷ, Ğƚ ŚĞĞŌ ŽŶĚĞƌ ŵğğƌ als voordeel dat de beek bij overvloedige regenval meer water vast kan houden. Opvallend zijn de kunstwerken die zijn aangelegd. Ze zijn ontworpen door kunstenaar Paul de Kort. Ze bestaan uit vier trechters met een maximale breedte van 24 meter. Vanuit de oevers lopen vloeiende bogen naar het midden van de beek, waar ze elkaar net niet raken. ŽŽƌ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟ Ğ ŽŶƚͲ Werken in de Wijk... Fotograaf Arnold Bolwerk maakt van hobby zijn werk Crises what crises, de rockgroep Supertramp zong er ruim 30 jaar geleden al over. Maar het onderwerp is nu meer aan de orde dan toen. Spreek er maar met wijkbewoner Arnold Bolwerk over. ŝũŷă ƚǁ ŝŷɵ Ő ũăăƌ ŚĞĞŌ Śŝũ ŐĞǁ ĞƌŬƚ ĂůƐ Ž Ă ĐĂůĐƵůĂƚŽƌ ĞŶ ƉƌŽũĞĐƚĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ in de bouw. Totdat hij twee jaar geleden, aan het begin van de bouwcrisis, zijn baan kwijt raakte. Ik kwam daarna redelijk snel weer aan het werk op ĞĞŶ ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ ĨƵŶĐƟ Ğ ŵăăƌ ŽŽŬ ĚĂƚ ďğěƌŝũĩ ǁ ĂƐ ŐĞĚǁ ŽŶŐĞŶ ƚğ ƐĂŶĞƌĞŶ Als je dat tweemaal achterelkaar overkomt en je leest al die verhalen over ĚĞ ŵăůăŝɛğ ĚĂŶ ŬŽŵ ũğ ƚžƚ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝĞ ĚĂƚ ĞĞŶ ĨƵŶĐƟ Ğ ŝŷ ĚĞ ďžƶǁ ŚĞƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ Ɵ ũě ŶŝĞƚ ŵğğƌ ŐĂĂƚ ǁ ŽƌĚĞŶ Voldoende reden voor een volstrekt andere job en die was snel gevonden: fotograaf. De fotografie is al vanaf zijn 15de zijn hobby. Dat is beőžŷŷğŷ ŵğƚ ŚĞƚ ƐƉŽƩ ĞŶ ǀĂŶ ǀůŝĞŐͲ tuigen op de luchtmachtbasis SoesƚĞƌďĞƌŐ ŽƉ ĚƌŝĞ Ŭǁ ĂƌƟ Ğƌ Į ĞƚƐĞŶ ǀĂŶ Baarn waar hij vandaan komt. Zijn echtgenote Ilse komt uit Enschede. Dat is de reden dat het gezin met de drie kinderen Jorn, Jonne en Ruben nu al weer een groot aantal jaren met plezier in de Helmerhoek ǁ ŽŽŶƚ, Ğƚ ŝɛ ĞĞŶ ŚĂƌƚƐƟ ŬŬĞ ůğƶŭğ wijk, lekker ruim opgezet met veel groen. Prima wonen dus. staan vernauwingen in de waterstroom waardoor het water sneller gaat stromen. ĞŬĞƌ ĂůƐ ŚĞƚ ŐĞƌĞŐĞŶĚ ŚĞĞŌ levert dat spectaculaire plaatjes op. De asfaltpaden maken het gebied zeer geschikt om er te fietsen en te wandelen. Binnenkort komen er schapen te grazen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder als je gewoon vrij tussen de schapen door kunt lopen, aldus groenbeheerder voor de Helmerhoek, Ton Loevering. Op langere termijn is het zelfs de bedoeling dat er plek komt voor groter vee. Omdat het vee vrij rond, Ğƚ ƐƉŽƩ ĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀůŝĞŐƚƵŝŐĞŶ was leuk maar eigenlijk vond ik het fotograferen veel leuker. Dat heb ik me steeds meer eigen gemaakt door cursussen te volgen maar ook vooral door lid te worden van een fotovereniging. Daar leer je ongelofelijk veel. Door te kijken naar het werk van anderen en door anderen commentaar te laten leveren op je eigen werk. Maar ook door er mee bezig te zijn waarbij je dankbaar gebruik maakt van de kennis van de andere leden. Je wordt steeds vaker gevraagd voor een reportage of fotoshoot. Voor het resultaat krijg je complimenten en mensen zeggen dat je er meer mee moet gaan doen. Arnold noemt zichzelf levensloopfotograaf. Hij maakt foto s van voor de geboorte tot uitvaart en alles wat daartussen zit: de baby s, de peuters, de verliefde stelletjes, het ŚƵǁ ĞůŝũŬ ĞŶ ƉŽƌƚƌĞƩ ĞŶ ǀĂŶ ŚĞůĞ families. Verwacht bij hem geen studio aan huis. Het liefst pakt hij zijn professionele apparatuur op Žŵ ŽƉ ůžđăɵ Ğ ĨŽƚŽ Ɛ ƚğ ŵăŭğŷ Ăƚ levert de mooiste plaatjes op, komt vooral omdat mensen zich daar het meest op hun gemak voelen. Iets wat je steeds vaker ziet is het fotograferen van de uitvaart. Arnold is een van de weinige fotografen in Twente die zich hiermee bezig houdt. De nabestaanden zijn logischerwijs vooral met de overledene bezig. Een deel van de uitvaart ontgaat ze en dat leg ik op een integere manier vast. Als ze dan later door financieel netjes afgehandeld. s ŽŽƌ ĚĞ ǀƌŝũǁ ŝůůŝőğƌɛ njŝʃ ĞŶ Ğƌ ĚĂŶ een vrijdagavond en een hele zaterdag van hard werken op. Maar dat vinden ze niet erg want ze gaan allemaal met een prima gevoel naar huis. 3 november Speelgoedbeurs loopt is de Stadsrandzone verboden terrein voor los lopende honden. Normaal mag je de hond in het buitengebied los laten lopen dus dat is wel even wennen voor de eigenaren. In het gebied zijn twee kasten geplaatst om de bosuil hier te laten nesten. Ze zijn goed te zien, ze zitten in bomen die staan aan de zijkant van de paden. De kasten zijn nu al opgehangen omdat een uil heel vroeg in het voorjaar al eieren legt. De uil is een van de eersten die begint te broeden, aldus Ton. Foto: Leon Haarhuis (links) en Ton Loevering. Op zaterdag 3 november a.s. vindt in de Willem van Oranje school, Ravenhorsthoek 34, de jaarlijkse speelgoedbeurs plaats. Tussen 8.30 en uur kunt u speelgoed inbrengen. Er geldt een maximum van 50 stuks per inbrenger en het speelgoed dient schoon, heel en compleet te zijn. Alles mag van fietsen, garages, poppen, cd s en dvd s tot verkleedspullen en computerspelletjes. Wij nemen geen videobanden meer in. De verkoopprijs van het speelgoed bepaalt u zelf. Om de onkosten ƚğ ĚĞŬŬĞŶ njăů ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟ Ğ ϮϬй van de verkoopprijs inhouden. De verkoop is s middags tussen en uur, uitsluitend tegen contante betaling. info: Ine Vreeman, tel het album bladeren, dan kan dat helpen bij de rouwverwerking. Maar Arnold is er natuurlijk ook ǀŽŽƌ ĨĞĞƐƚĞŶ ĞŶ ƉĂƌƟ ũğŷ t ŝğ ŽƉ kijkt krijgt al snel een huwelijksfoto in beeld waar het geluk vanaf spat. Plezier, sfeer ĞŶ ĞŵŽƟ Ğ njŝũŷ ǀŽŽƌ ŵŝũ ďğůăŷőͳ rijke elementen die in de huwelijks ƌğɖžƌƚăőğ ŵžğƚğŷ njŝʃ ĞŶ E ĂƚƵƵƌůŝũŬ heb je de foto s in bijvoorbeeld het park en het aanschuiven van de ƌŝŷő D ĂĂƌ ƉůĞnjŝĞƌ ƐĨĞĞƌ ĞŶ ĞŵŽƟ Ğ wil je terug zien in de rapportage. Als je na maanden of jaren door het album bladert dan moet die dag weer helemaal tot leven komen, aldus Arnold. Hij wil zijn fotovakkennis graag de- len. Wat je vaak ziet is dat mensen hun fototoestel in de automaat laten staan, waardoor de foto s er anders uit kunnen komen te zien dan dat je zelf had gedacht. Met een kleine kennis over bijvoorbeeld ƐůƵŝƚĞƌƟ ũě ŽĨ ĚŝĂĨƌĂŐŵĂ ŬƵŶ ũğ ǀĞĞů meer uit je camera halen. Dan maakt het niet uit of het een duur of goedkoop toestel is. Hij biedt daarvoor workshops aan. Om meer bekendheid te krijgen verspreidt hij de komende weken ůğăň ĞƚƐ ŝŷ ĚĞ ǁ ŝũŭ ĞnjĞ ďğǀăʃ ĞŶ Ž Ă ĞĞŶ ĂĐƟ Ğ ŵğƚ ϭϱй ŬŽƌƟ ŶŐ Info: Ğ ŚĞƌĨƐƞ ŽƚŽ Ɛ ŽƉ ĚĞ ǀŽŽƌƉĂŐŝŶĂ van deze krant zijn van zijn hand.

4 Pagina 7 Sinterklaas intocht zaterdag 24 november Hallo Wijkbewoners, Het is al weer eind oktober: de dagen korter de avonden langer U kent het wel en eind deze maand ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ njžŵğƌɵ ũě ĞŶ ƉĞƌŝŽĚĞ ǀĂŶ ƚƌăěŝɵ ŽŶĞůĞ ĞǀĞŶĞͲ menten zijn weer in aantocht zoals Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw. Ook wil ik namens de Wijkraad U ĞĞŶƐ ŵğğŷğŵğŷ ŽŶĚĞƌ ŚĞƚ ŵžʃ Ž Wist U dat? wat er zoal te doen is ĚĞ ĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞ Ɵ ũě ŝŷ ĚĞ, ĞůŵĞƌͲ hoek Wist U dat? -iedere eerste vrijdag van de maand DJ Bjorn een kinderdisco draait voor de jeugd van 7 tot 14 jaar in het wijkcentrum. -er bericht is geweest uit Spanje dat Sinterklaas graag op 24 november de Helmerhoek wil bezoeken. Ͳ ůğěğŷ ǀĂŶ ĚĞ ǁ ŝũŭƌăăě ĂůƟ ũě ŝğěğƌğ donderdag aanwezig zijn in het wijkcentrum om eventuele vragen van U te beantwoorden. -donderdag 8 november, vanaf uur, ook de wijkagent, wijkbeheerder en wijkwelzijn hierbij aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. -er iedere dinsdagavond en woensdagavond inloop is in het wijkgebouw voor de jeugd verzorgd door Alifa. -iedere dinsdagmiddag een gezellige middag is voor onze ouderen in de wijk verzorgt door de Anbo. -iedere donderdagmiddag gezellig gedanst kan worden in het wijkcentrum. <ŽƌƚŽŵ ŐĞŶŽĞŐ ǀĞƌƟ Ğƌ ǀŽŽƌ ũžŷő en oud, maar mocht u zelf ideeën hebben om zelf of samen iets ĂĐƟ ĞĨƐ ƚğ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ǁ ŝũŭ ŽĨ ƐƵŐŐĞƐƟ ĞƐ ŚĞďďĞŶ njŝũŷ ĚĞnjĞ ĂůƟ ũě van harte welkom en mail ze naar Overlast Op de afgelopen wijkraadsvergadering van 4 oktober hebben we gesproken over een toename van overlast op de busbaan van te hard rijdende bussen, auto s en brommers en ook overlast bij bushokjes die gebruikt worden waar ze niet voor bedoeld zijn. Hier is al meerdere malen aandacht ǀŽŽƌ ŐĞǀƌĂĂŐĚ ĚĞ ǁ ŝũŭƌăăě ŚĞĞŌ ďğƚƌžŭŭğŷ ŝŷɛƚăŷɵ ĞƐ ŐĞǀƌĂĂŐĚ Žŵ maatregelen. Er is afgesproken dat Van de wijkagent Ğƌ ĞĞŶ ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵ ŐĞǀŽƌŵĚ ŐĂĂƚ ǁ ŽƌĚĞŶ ǀĂŶ ' ĞŵĞĞŶƚĞ ƉŽůŝƟ Ğ ďğͳ woners, jongerenwerk, Connexxion en wijkraad om dit adequaat aan te ƉĂŬŬĞŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ Ɵ ũě Wijkcentrum Over de ontwikkelingen rondom het wijkcentrum/gezondheidscentrum valt weinig te melden, dit zit nog steeds in een onderhandelingsfase tussen gebruikers, Woonplaats en ŐĞŵĞĞŶƚĞ ^ƉĞĐƵůĞƌĞŶ ŚĞĞŌ ĚĂŶ ook geen zin zolang er nog niets concreets ter tafel ligt. Uiteraard zullen de wijkraad en het projectteam dit op de voet volgen. ůɵ ũě ĂĐƚƵĞůĞ ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ǀŝŶĚƚ Ƶ ŽƉ ŽŶnjĞ ǁ ĞďƐŝƚĞ ĨĂĐĞŬ ƚǁ ŝʃ Ğƌ ĞŶ hyves. ǁ ǁ ǁ ƚǁ ŝʃ Ğƌ ĐŽŵ t ŝũŭƌ, ĞůŵĞƌŚŽĞŬ nl/ Algemeen adres: t ŽƵƚ K ĚĚŝŶŐ ǀŽŽƌnjŝƩ Ğƌ voorband van de auto, en ontdekten toen dat de auto in brand stond. ĞůĨ ďůƶɛɛğŷ ǁ ĂƐ ŐĞĞŶ ŽƉƟ Ğ ŵğğƌ De auto is geheel uitgebrand en is weggesleept, Uit onderzoek bleek ĚĂƚ Ğƌ ƐƉƌĂŬĞ ŝɛ ǀĂŶ ďƌăŷěɛɵ ĐŚƟ ŶŐ De auto was op 9 oktober omstreeks uur voor het laatst gebruikt. Diefstal uit auto Uit een zwarte Nissan, geparkeerd aan de Graafvorkhoek is tussen 6 oktober 15 uur en 8 oktober 7:30 uur een ipod gestolen, die in een afgesloten kastje lag. De deur aan de linkerzijde is ontwricht. Fietser gewond ƌ njŝũŷ ĚĞ ůăăƚɛƚğ Ɵ ũě ďğśžžƌůŝũŭ ǁ Ăƚ vernielingen aangericht bij onze scholen. Het begon bij de Weth. Van der Heijdenschool aan de Runenberghoek. Daar werd in de periode van 20 juli tot 3 september het naambord van de school geheel vernield. Ook het plexiglas naambord moest het ontgelden, verder ǁ ĞƌĚĞŶ ϵ ƌăŵğŷ Ϯ ǀĞŶƟ ůăɵ ĞƌŽŽƐͲ ters en 2 buitenlampen waaronder 1 met sensor vernield. Tussen 5 en 8 oktober was de Helmerhoekschool aan de Bekspringhoek aan de beurt. Hier werden aan het plein de spijlen van het hekwerk vernield, net als de prullenbak aan de voorzijde. Bovendien was er schade aan de buitenpui aan de zijkant van het gebouw. Ook de Wielerbaan ontkwam niet aan de vandalen. Met een grote ďůžŭͳďăʃ Ğƌŝũ ǁ ĞƌĚ ŚĞƚ njžŷǁ ĞƌĞŶĚĞ ĚƵďďĞů ŐĞůĂĂŐĚĞ ŝɛžůăɵ ĞŐůĂƐ ĂĂŶ de linkerzijkant van het gebouw ingegooid. Het schadebedrag is nog niet bekend. Dat gebeurde tussen 8 oktober 17 uur en 9 oktober 8.15 uur. Ğ ƉŽůŝƟ Ğ ǀƌĂĂŐƚ ǁ ŝũŭďğǁ ŽŶĞƌƐ Žŵ hulp: hebt u iets gezien of gehoord, ŶĞĞŵ ĚĂŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉ ŵğƚ ĚĞ ƉŽůŝƟ Ğ Twente: Of mail naar Said. Auto in brand Op 10 oktober omstreeks 2.25 uur vloog een grijze Renault Scenic aan de Boskamphoek 60 in brand. De bewoners waren wakker geworden van een harde knal, vermoedelijk door het springen van de rechter Op donderdag 11 oktober omstreeks 7.50 uur is een 12-jarige fietser gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Broekheurnerrondweg en Broekheurnering. De jongen stak over en werd aangereden door een auto, bestuurd door een 51-jarige vrouw uit Tubbergen. De jongen is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook dit jaar zal Sinterklaas de Helmerhoek aandoen. Op 24 november 2012 om uur zal Sinterklaas met zijn vele pieten een rondje door de Helmerhoek maken. Rond uur zal Sinterklaas worden ontvangen in het winkelcentrum. s Middags vanaf uur kunnen de kinderen in het wijkcentrum meefeesten met de pieten. Dit duurt tot uur. Daarna is er nog een pietendisco die tot uur duurt. Kaartjes voor dit feestje zijn te verkrijgen bij de info balie van de Albert Heijn en kosten 1,00 per kind. Per kind mag er één ouder/ verzorger mee, ook tegen betaling van 1,00. Bij inlevering van het entreebewijs krijgt de ouder/verzorger dan een kopje koffie of thee. De intocht start om uur vanaf het wijkcentrum en gaat via de Runenberghoek, Halsterhoek, Haarspithoek, Dubbelinckhoek, Grimberghoek, Oldemeulenhoek, Koppelboerhoek, Oorthuishoek, Poortbultenhoek, Harrseveldhoek, Beekwoudehoek, Broekheurnering naar het winkelcentrum. Verder kunt u nu al Sinterklaas vragen voor een huisbezoek. Voor ŵğğƌ ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ŶĞĞŵ ĚĂŶ ĐŽŶƚĂĐƚ op met de huisbezoekpiet op tel Kinderinstuif Vrijwilligers internet café Elke woensdagmiddag is er een instuif voor kinderen van 5 t/m 10 jaar in het wijkcentrum. 7 nov Boswandeling 14 nov Herfstbakjes maken 21 nov Herfst bingo 28 nov Spelmiddag dŝũěɛɵ Ɖ ϭϯ ϯϭͳϭϱ ϬϬ ƵƵƌ Kosten: 0,50 (inclusief ranja) Gonul Savci, tel. Alifa welzijn ϬϲϰϮϲϬϰϬϱϵ ĞŶ Ɵ ũěğŷɛ ĂĐƟ ǀŝƚĞŝƚ ƚğů Kinderdisco Volgende week vrijdag 2 november ŝɛ ŚĞƚ ǁ ĞĞƌ ĚŝƐĐŽƟ ŵğ ǀŽŽƌ ŬŝŶĚĞƌĞŶ van 8 t/m 13 jaar in het wijkcentrum DJ Bjorn verzorgt de muziek. De avond duurt van tot uur. en had bloeddoorlopen ogen. Op het bureau blies hij 2,58 promille. (Toegestaan is 0,5 promille). De ƉŽůŝƟ Ğ ďğěăŷŭƚ ĚĞ ďƶƶƌƚďğǁ ŽŶĞƌƐ voor hun medewerking. Diefstal kenteken s ĂŶ ĞĞŶ ǁ ŝʃ Ğ ďƌžŵį ĞƚƐ ĚŝĞ ŐĞƐƚĂůĚ stond aan de Havermaathoek 52 is op 7 oktober tussen 6.30 en uur een spiegel afgebroken en een blauwe kentekenplaat weggenomen. Oneerbaar Bij de bushalte aan de Beekwoudehoek stond op 21 september omstreeks 6.50 uur een vrouw te wachten. Er kwam een man van ongeveer 50 jaar op een rode scooter aanrijden en deze deed haar oneerbare voorstellen. De man zou grijs haar hebben en een bril Mediant GGz zoekt voor haar Internetcafé op Helmerzijde vrijwilligers. Het Internetcafé is alle middagen in de week open van uur. De vrijwilliger ondersteunt cliënten bij het gebruik van de computer en het internet. Basiskennis van tekstverwerking, internet en is voldoende., Ğƚ /ŶƚĞƌŶĞƚĐĂĨĠ ŚĞĞŌ ŽŽŬ ĞĞŶ ŝŷůžžɖĩƶŷđɵ Ğ Ğƌ ǁ ŽƌĚƚ ƌğőğůŵăɵ Ő een kopje koffie gedronken. Ğ ǀƌŝũǁ ŝůůŝőğƌ ǁ ĞƌŬƚ ĂůƟ ũě ƐĂŵĞŶ met een andere vrijwilliger. Samen beheren ze ook de ruimte en de materialen. Voor meer info mediant.nl of dragen. Hij had een stevig postuur en een normale lengte. De blauwe kentekenplaat zou beginnen met Ϯϵ Ğ ŐĞǁ ĂĂƌƐĐŚƵǁ ĚĞ ƉŽůŝƟ Ğ trof niemand meer aan. Ook de buschauffeur had niets gezien. Overlast Er zijn veel klachten binnengekomen over overlast aan de Runenberghoek. Overdag bestaat die overlast uit ouders die kinderen halen en brengen en in de avonduren komt daar de overlast door hangjongeren bij. Die hangen rond op schoolpleinen, laten afval achter, draaien harde muziek en richten vernielingen aan. Dit wordt ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ Ɵ ũě ĞĞŶ t W ǀŽŽƌ ĚĞ ƉŽůŝƟ Ğ Ăƚ ďğƚğŭğŷƚ ĞĞŶ t ŝũŭ ĂŶͲ dachts Punt. Er zal meteen worden bekeurd. Dus iedereen is gewaarschuwd! Telefoon Said Halimi: Noaberzorg: ͲŵĂŝů ƐĂŝĚ ŚĂůŝŵŝΛ ƚǁ ĞŶƚĞ ƉŽůŝƟ Ğ Ŷů dğůğĩžžŷ ƌğěăđɵ Ğ ϰϳϲϲϯϵϵ Onder invloed Op 27 september om uur ŬƌĞĞŐ ĚĞ ƉŽůŝƟ Ğ ĞĞŶ ƚğůğĩžžŷƚũğ van buurtbewoners, dat er op de Havermaathoek/ Hooiraamhoek een zwarte Mercedes sport over het grasveld aan het crossen was. De ƉŽůŝƟ Ğ njăő ŽƉ ĚĞ, ĂǀĞƌŵĂĂƚŚŽĞŬ een zwarte Mercedes rijden, die net werd geparkeerd in een vak naast nr. 16. Bij het aanspreken van de ďğɛƚƶƶƌěğƌ ŵğƌŭƚğ ĚĞ ƉŽůŝƟ Ğ ĚĂƚ hij naar alcohol rook, hij was onvast ter been, sprak met dubbele tong Je denkt dat gebeurt niet in onze wijk. Mar jawel, aan de Graafvorkhoek is een auto opengebroken. De buit: ipad

5 Pagina 9 Helmertheater Do 1 nov Puur Sap, toneel Entree: 6,00 Het toneelstuk Na de regen van de Spaanse (Catalaanse) schrijver Sergi Belbel, gaat over macht en onmacht. Over vrijheid en onvrijheid. En ook over de eentonigheid van een opgedroogd bestaan (het heeft in twee jaar niet geregend) van de acht werknemers die elkaar treffen op het dak van een 49 verdiepingen hoge kantoorkolos. Het is de enige plek waar zij in het geniep kunnen roken. Waar zij even zichzelf zouden kunnen zijn, ware het niet dat anderen dat in de weg staan. Verlangend wordt uitgezien naar uitkomst door een verlossende regenbui. De onvrijheid van de individu's krijgt gestalte in het rigoureuze rookverbod. Het is de werknemers van dit bedrijf zelfs verboden sigaretten bij zich te hebben. Maar daar bovenop het dak, op duizelingwekkende hoogte, komen ook de frustraties, onvrede en de afgunst aan het licht. Dat leidt soms tot heftige reacties en onderlinge conflicten, angsten voor persoonlijke problemen en teleurstellingen. Do 8 nov Theatergroep Enschede Entree: 8,00 Op donderdag 8 november krijgen we de voorstelling Hebben jullie mijn bed al opgemaakt?. Oma is soms wat in de war. Nu komt ze op verjaardagsvisite, terwijl er niemand jarig is en ze wil vanzelfsprekend blijven logeren, zoals altijd. Nou ja, ze wordt oud. Maar echt lastig is het niet. Voor de familie tenminste. Want wanneer je als bezoeker wel alles gelooft wat oma zegt, kun je in vreemde situaties belanden. Het wordt me 't avondje wel. Do 15 nov Andre Manuel Dancing Dollekamp, muziek Entree: 6,00 De band bestaande uit 2 drummers, 2 achtergrondzangeressen en een aantal gitaristen zorgen voor Twentse, Engelse en Duitse rock. Ze maken monumentale rock die wordt vergeleken met de Black Crows en zelfs Bob Dylan. Verwacht totale gekte, improvisatie en kleinkunst maar vooral pure rock. Let op! Kans op dansen! Do 22 nov Muziekschool Twente aanvang uur Entree: 3,50 Vanavond in het Helmertheater een concert van de Muziekschool Twente met Muziek uit de Wijk.. In het wijkcentrum De Helmer krijgen wekelijks 85 kinderen muziekles gegeven door docenten van De Muziekschool Twente. Samen met alle gitaar-, dwarsfluit-, keyboard-, piano- en blokfluitleerlingen trakteren ze belangstellenden op een avondje Muziek uit de wijk in het Helmertheater. Do 29 nov Delight in concert, muziek Entree: 6,00 Delight is een enthousiaste band, dat met heel veel plezier hun eigen muziek maar ook covers ten gehore brengen: percussionist, gitarist en zanger Willem Broers, singer/songwriter Maja Keijer van den Nieuwboer, bassist en mandolinespeler Hans Droog, gitarist Halvard Berg. Drijvende kracht achter de formatie Delight is Maja, ze schrijft en zingt g evoelige liedjes tot heftige ballades die ze samen met haar muzikale vrienden een geheel eigen sound geeft, en die zij vol passie en overgave aan u zullen presenteren. Naast onze eigen nummers spelen we ook covers van o.a. Alanis Morrissette, Eva Cassidy, Blackmore`s night e.a. Ook covers van o.a. Pink Floyd en Leonard Cohen passeren de revue en worden prachtig neergezet door Willem Broers. Voor meer info: De voorstellingen beginnen om uur behalve 22 november Wie Wat Waar Wijkkrant verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in juli en augustus. h ŝƚőăǀğ ^Ɵ ĐŚƟ ŶŐ t ŝũŭŭƌăŷƚ Helmerhoek. ZĞĚĂĐƟ Ğ t ŝŵ ^ĐŚƵƵƌŵĂŶ (apotheek), Fenny Koffijberg tel Albert Meester tel Ğ ƌğěăđɵ Ğ ŝɛ ǀĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬ voor de inhoud van de krant. Druk: Oostelijke Weekbladpers Ĭ ĂĂůƉƵŶƚ ǁ ŝũŭŭƌăŷƚğŷ ůďğƌƚ Heijn. De volgende krant verschijnt op: 30 november Algemeen ANBO: (ouderenbond) wijksecr. t ǀĂŶ, ĂĂŌ ĞŶ ƚğů ϰϳϲϱϳϭϵ Apotheek: W. Schuurman, Kevelhamhoek 85, ma tot en met vrijdag uur. Tel Ouderensoos: di wijkcentrum. Bibliotheek-boekenbus: Koppelboerhoek, wo en , vrij Burenhulpdienst: Aanvragen tussen 9 en 10 uur, tel: t ĞůnjŝũŶƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟ Ğ ůŝĩă ƚğăŵ Zuid tel Zonnebloem Marion ŽŶƐƚĂŶƟ ŶŝĚĞƐ ϰϳθϯϭθϭ Fysiotherapie: - G.Dijkgraaf, G.Seugling, Honinglohoek 32, tel Ͳ, ĞĞƌƐĐŚͲdŝĞŚĂƩ ĞŶ ' ƌăăĩͳ vorkhoek 2, tel H Resink, Kemenadehoek 40, tel Huisartsen: - M.Breijer, tel , - P. van Bemmel, tel Kerk: Oecumenische Gemeenschap Helmerhoek, zondag ϭϭ ϬϬ ƵƵƌ D ĞĚŝĂŶƚ ǀŽŽƌnjŝƩ Ğƌ dhr.r.a.ten Thij, tel WŽůŝƟ Ğ ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ Wijkagent Said Halimi tel Spreekuur: dinsdag van uur in het wijkcentrum Prikpost Huisartsenlab Apotheek Helmerhoek ma. tm vr uur MST,ma en vr in wijkcentrum uur. Scholen: - Averbeke(openbaar) tel , - Helmerhoekschool (openbaar) tel , - Weth. V.d. Heijdenschool (r.k.) tel , - De Wielerbaan (Montessori) tel , - Willem van Oranjeschool (prot.chr.) tel Stadsdeelbeheer Zuid www. enschede.nl tel Tandartsen: - J.Meppelink, tel , - R.Greve-De Groot, tel Theater: Helmertheater, tel Verloskundigen: L de Bie, S. Steenberg, tel Wijkcentrum Runenberghoek 1 tel Wijkbelangen Wijkraad: Maandelijkse vergadering op de eerste donderdag om uur in wijkcentrum Dagelijks bestuur: t ŽƵƚ K ĚĚŝŶŐ ǀŽŽƌnjŝƩ Ğƌ Ğƌƚ Reinink, penningmeester. Corr. adres: postbus 40015, 7504 RA Enschede. mail: Jeudwijkraad: Jordy Molinello, vrz, "jij maakt de buurt", ƉƌŽũĞĐƩ ĞĂŵŚĞůŵĞƌŚŽĞŬΛ hotmail.com Sport ƚůğɵ ĞŬ ĞŶ ƚƌŝŵŵğŷ, ĞŶŬ Siekmans, tel FysioShape: ma- vr.ochtend Anne Esther Woering, ' LJŵŶĂƐƟ ĞŬ ǀŽŽƌ ĚĂŵĞƐ ǁ Ž uur Sportzaal Mediant, Freddie Sanders, tel Voor kinderen 4-12 jaar: wo uur Sportzaal Runenberghoek D. ten Vergert, tel Voor ouderen: wo 9-12 uur wijkcentrum, Marion Leusink, tel Sport- en spelinstuif voor basisschoolleerlingen: wo groep 3-5, wo groep 6-8 Sportzaal Runenberghoek, tel Taekwon-do: ma uur voor 7-11 jaar, uur voor jaar. Vrij uur voor jongeren van 7 tot 11 jaar en uur voor junioren en senioren, Sportzaal Mediant, Bart Kuipers, tel Tai-bo: ma uur Sportzaal Mediant, Bart Kuipers, tel Volleybal: minitraining 6-12 jaar do uur Sportzaal Runenberghoek, Twente`05, N. Brockhuis, tel Yoga: ma-avond de Averbeke, Runenberghoek 5 Mariska ter Heijne, tel Kundalini-yoga voor volwassenen di Wielerbaan Marjolein Busser tel Clubs, cursussen ƌğăɵ ĞǀĞ ǁ ŽƌŬƐŚŽƉƐ - Clasien Meester, tel Jolanda Stuiver, tel Bridge: Sans Fumer: L.van Run, tel Dansen 55+, elke do wijkcentrum, Mevr Baas tel Klaverjassen: Maandagavond 8 uur in wijkcentrum. <ŽŽƌ >ŝďğƌăɵ ŽŶ ' ƌğğƚũğ ZŽƐ Bakker, tel Muziek: Leo Harmonie: Hein van Grootel, tel Naailes: - Herma Subelack, tel Ine Veenstra, tel Wilma v.d.velde, tel Paardrijden: Manege de Hoefslag, tel , Pensionstalling Spiele Usselo, tel Reiki: Hoo Tan, reiki-master tel. o ^ĐŽƵƟ ŶŐ, ĞůŵĞƌŚŽĞŬ ĞƉ Dijkstra, tel Spaans: Tonny Vermeer-Lipman, tel Visagie en grime: Janny Rison, tel Ondernemers Albert Heijn: John Kamphuis, tel Autorijschool: Joan Peddemors, tel Ballonvaarten: Guido Härle, Tel ŝģɵ ƐƚĞ ŽĐĐĂ ƚğů ϰϳϲθϰϱϳ DSRFood Enschede: Sylvia Rensink, tel Etos:Renate Hilderink, tel Fitpoint : Monique Vos, tel Hondentrimsalon: Yvonne Leppen, tel Kapsalon Mondy : Gerrie Vos, tel Klusbedrijven: Arend de Leeuw Rudie van den Dolder, tel H.Timmerman, tel of <ůğěŝŷőƌğɖăƌăɵ Ğ ĞŶ ƉĂŝůůĞƚĞͲ werk A.Badal tel: <ƌăůğŷ ŽƵƟ ƋƵĞ D ŽŶŝƋƵĞ D ŽͲ nique Gijselaar, tel Logopedie: Stella van den Broek Loopbaanbegeleiding : Ͳ ƌŝŭ ^ĐŚƵƩ ĞŶ ƚğů ϰϳθϰϱϯϭ -Erna Lankhorst, tel Aldje van Helden, tel D ĂƐƐĂŐĞ ƉƌĂŬƟ ũŭ D ĂƌŝĂŶŶĞ Bolsenga, tel Pedicure: Kim, tel; Salon Cindy, tel; Ineke, tel; WĞĚŝ ĂƌĞ WƌĂŬƟ ũŭ tel: , Gré Oude Egberink-Voorn, tel; Monique Oude Egberink, tel; , Pensioen adviseur: D.W.Bakker tel PMB Counselling en Coaching, Patricia Bulter, WƌĂŬƟ ũŭ, ŽŵĞŽƉĂƚŚŝĞ Acupunctuur: J. Lange, tel WƌĂŬƟ ŝũŭ ǀŽŽƌ Y ƵĂŶƚƵŵ džƶđś Wim Velthuis, Schoonheidsspecialiste Marcella, tel Verzekeringen, Pensioenen, Hypotheken, Olaf Wiggers, tel Voetreflex Balans, Wilma van der Velde tel Wijzigingen en aanvullingen Albert Meester, tel of

6 Ğ ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ŽƉ ĚĞnjĞ ƉĂŐŝŶĂ ŝɛ ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚ ĚŽŽƌ t ŝŵ ^ĐŚƵƵƌŵĂŶ ĂƉŽƚŚĞŬĞƌ :ĂĂƌŐĂŶŐ ϭϱ ŽŬƚŽďĞƌ ϮϬϭϮ E ŝğƶǁ Ğ ŬĂŶƐ ůăŷěğůŝũŭ ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ ƉĂƟ ģŷƚğŷěžɛɛŝğƌ Per 1 januari 2013 krijgt het landeůŝũŭ ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ ƉĂƟ ģŷƚğŷěžɛɛŝğƌ een tweede kans. De eerste kans is vorig jaar door de Eerste Kamer te niet gedaan vanwege twijfels over de bestendigheid ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŝǀĂĐLJ Ğ ƉŽůŝƟ Đŝ ŚĂĂůĚĞŶ daarmee een streep door een project van 300 miljoen euro. Dat geld was al besteed aan investeringen ŝŷ ƐŽŌ ǁ ĂƌĞ ĞŶ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐĞŶ ŝŷ ĂůůĞƌůĞŝ ƉƌĂŬƟ ũŭğŷ Ž ŚĞĞŌ ĚĞ ǀŽŽƌͲ bereiding in onze apotheek ruim 200 arbeidsuren gekost. Het dossier is er nu gekomen dankzij inspanningen van landelijke huisartsen en apothekersvereniging. Om professionele redenen hebben artsen en apothekers groot belang ďŝũ ĞĞŶ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ǀĂŶ ŚƵŶ ƉĂƟ ģŷƚğŷ Overigens werkt al ruim 10 jaar een regionaal elektronisch dossier naar tevredenheid maar de onderliggende techniek is verouderd. Een extra reden om over te stappen naar het ďğƚğƌ ďğǀğŝůŝőěğ ŶĂƟ ŽŶĂůĞ ƐLJƐƚĞĞŵ 6 vragen en antwoorden over het nieuwe dossier. Wat is het belangrijkste verschil met het vorige systeem? In het vorige systeem ging je autoŵăɵ ƐĐŚ ĂŬŬŽŽƌĚ ŵğƚ ŽƉŶĂŵĞ ŝŷ ŚĞƚ landelijk dossier tenzij je het niet ǁ ŝůěğ /ĞĚĞƌĞ E ĞĚĞƌůĂŶĚĞƌ ŚĞĞŌ daarover in 2010 een brief gekre- gen. In het nieuwe systeem is het andersom. Je komt er niet in tenzij je de arts of apotheker toestemming hebt verleend. We zijn inmiddels begonnen al onze cliënten toestemming te vragen. Hoe werkt het systeem? Veel mensen denken dat alle medische gegevens op een landelijke computer staan, maar dat is niet zo. De gegevens staan uitsluitend op de computer van de huisarts of apotheek. Het enige wat op de landelijke computer staat zijn het BSN nummer en de code van de apotheek en huisarts waar de client met dit BSN nummer is ingeschreven. De dienstapotheek verzendt niet meer dan het BSN nummer aan de landelijke computer met het verzoek de gegevens op te halen bij de huisarts of apotheek waar dit BSN nummer bekend is. Wie hebben toegang tot het systeem? Uitsluitend medewerkers van apotheken, huisartsen en opname afdelingen van ziekenhuizen. Hoe staat het met mijn privacy? Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Het is mogelijk voor deze medewerkers uit nieuwsgierigheid te kijken naar de gegevens. Maar elke inzage wordt Honing beste medicijn tegen hoesten Alternatieve genezers adviseerden ŵğƚ ŶĂĂŵ ĞŶ Ɵ ũěɛɵ Ɖ ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ het al langer maar sinds kort is dat Wij kunnen op elk moment zien wie ook het advies van het Nederlands ǁ ĞůŬĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŚĞĞŌ ŝŷőğnjŝğŷ ĚŝĞ Huisartsen Genootschap (NHG): op onze computer staan. Mocht warme honing is het beste medicijn blijken dat er geen medische bij de klacht Acuut Hoesten. De ƌğěğŷğŷ njŝũŷ ǀŽŽƌ ŝŷnjăőğ ĚĂŶ ŚĞĞŌ NHG publiceert doorlopend adviezo n nieuwsgierige medewerker een zen over allerlei aandoeningen ĞƌŶƐƟ Ő ƉƌŽďůĞĞŵ op basis van wetenschappelijke inzichten. Ze zijn bekend als de Wat zijn de gevolgen als ik weiger? NHG standaarden. Veel huisartsen Dat weet je nooit van te voren. nemen deze adviezen over. Van veel Maar we raden het iedereen te gebruikte middelen als codeïne, stelligste af. Het systeem is bedoeld dextromethorfan en slijmoplossers Žŵ ŝŷ ǁ ĂĂƌŶĞŵŝŶŐƐŝƚƵĂƟ Ğ ĚĞ ĂƌƚƐ ŽĨ is de werking niet aangetoond. Je apotheek adequaat te informeren. ĞnjĞ ŝŷĩžƌŵăɵ Ğ ŚĞďďĞŶ njğ ŶŽĚŝŐ om de beste medische beslissing voor u te kunnen nemen. Vergeet De farmaceutische industrie daarbij niet dat je niet zomaar naar publiceert onderzoek dat negade waarneem apotheek of arts tief uitpakt vaak wel, maar dan ŐĂĂƚ ĂŶ ŝɛ Ğƌ ĂůƟ ũě ŝğƚɛ ŵğğƌ ĂĂŶ op relatief onbekende websites, de hand. Dat geldt zeker voor een zo blijkt uit onderzoek van Jarno spoedopname in het ziekenhuis. Hoekman waarop hij promoveerde Bovendien kennen de behandelaars aan de Technische Universiteit van u vaak niet en is elke bron van infor- Eindhoven. ŵăɵ Ğ ŶƵƫ Ő ǀŽŽƌ njğ Op deze manier heeft de farmaceutische industrie een sluipweg D ŽĞƚ ŝŭ ƐĐŚƌŝŌ ĞůŝũŬĞ ƚžğɛƚğŵŵŝŷő om enerzijds wel te voldoen aan geven? de publicatieplicht maar anderzijds Dat is niet nodig. Mondelinge toestemming is voldoende. We leggen ĚĂƚ ŵğƚ ĚĂƚƵŵ ĞŶ Ɵ ũě ǀĂƐƚ ŝŷ ĚĞ Het is altijd een probleem in derde ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĞnjĞ ƚžğɛƚğŵŵŝŷő ďůŝũō wereldlanden geweest maar wordt ŐĞůĚŝŐ njžůăŷő Ƶ ŶŝĞƚ ĂĂŶŐĞĞŌ ƚğőğŷ ook steeds meer een probleem in te zijn. De meeste huisartsen vragen ons land: geneesmiddeltekorten. ƚƌžƶǁ ĞŶƐ ǁ Ğů Žŵ ĞĞŶ ƐĐŚƌŝŌ ĞůŝũŬĞ Gemiddeld hebben we bij onze toestemming. Bij u eerstkomende leverancier circa 50 verschillende bezoek zullen we ernaar vragen. medicijnen in nazending staan. Het duurt weken voordat we ze geleverd krijgen en het komt ook steeds vaker voor dat ze helemaal niet meer zijn te krijgen. Het gaat niet eens om uitzonderlijke producten maar middelen waar we elke dag recepten voor krijgen. Een aan- Industrie verdoezelt negatieve studies negatieve resultaten zoveel mogelijk te verhullen. Hoekman bestudeerde 329 studies naar antidiabetica waarvan 80% door de industrie werd gefinancierd. In totaal waren er 44 onderzoeken die negatieve resultaten gaven. Daarvan werden er echter maar tien in vakbladen gepubliceerd, de rest belandde op websites. Waren de resultaten positief dan gold het omgekeerde. Geneesmiddeltekorten groeiend probleem Gratis bloedsuikertest in de apotheek In de komende maand wordt veel aandacht besteed aan suikerziekte. Mensen worden opgeroepen hun bloedsuiker eens te laten prikken. Daarvoor kunt u o.a. in onze apotheek terecht. Op dit moment zijn ruim Nederlanders bekend met deze ziekte landgenoten hebben de ziekte onder de leden maar weten het nog niet. Omgerekend naar de omvang van de Helmerhoek komt dit neer op 125 wijkbewoners. Vooral om deze mensen op te sporen is de actie bedacht. Suikerziekte (Diabetes Mellitus) wordt beschouwd als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het is een sluipende ziekte die vaak al jaren aan de gang is zonder dat je er last van hebt. Gedurende al die jaren wordt wel schade aangericht aan de bloedvaten en zenuwen. Op lange termijn hebben patiënten een veel hoger risico op een hartinfarct, zenuwpijnen en oogschade. Hoe eerder je met de behandeling begint des te meer schade voorkom je. Diabetes is met een simpele test te bepalen. Meer dan één druppel blijft bij al deze middelen even lang hoesten. Noscapine is wellicht een uitzondering. Het middel wordt veel gebruikt maar is nooit goed onderzocht. Het verdient een beetje het voordeel van de twijfel, het heeft geen bijwerkingen en is goedkoop. Het beste advies is toch gewoon warme honing maar dat is wel wat gedoe. Praktischer is de keel zacht te houden door sabbelen op dropjes of een hoestdrankje op basis van tijm/altheasiroop. Voor een ongestoorde nachtrust blijft noscapine als enige middel over. tal jaren geleden kwam het zelden voor dat medicijnen niet te leveren waren. Het probleem was een van de onderwerpen in het programma Radar. Belangrijkste oorzaak is het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Ze zetten fabrikanten het mes op de keel om tot de laagste prijs te komen. Daar is verder niets mis mee want we willen met z n allen de premies laag houden. De keerzijde is wel dat fabrikanten scherp op de voorraden gaan letten en de productie minimaal houden. Tomaat verlaagt kans op beroerte Een tomaatrijk dieet vermindert de kans op een beroerte. Dat blijkt uit Fins onderzoek. Onderzoekers van de University of Eastern Finland bestudeerden het effect van de rode kleurstof uit tomaten, lycopeen, bij ruim duizend mannen. Uit de studie bleek dat de mannen bloed uit de vingertop is niet nodig. Het test resultaat is binnen 5 seconden beschikbaar. Overigens lopen niet alle mensen hetzelfde risico op het krijgen van diabetes. Op kunt u uw eigen risico inschatten. Factoren die een rol spelen zijn het gewicht, de buikomvang, hoge bloeddruk, de leeftijd, het geslacht, het ras en erfelijke factoren. Aan veel factoren is niets te doen maar aan het gewicht en de buikomvang natuurlijk wel. Veel bewegen en afvallen zijn dan ook de eerste en meteen de beste adviezen die artsen geven. Lukt dat niet voldoende dan staan er medicijnen ter beschikking. In de regel zullen deze levenslang geslikt moeten worden. Heeft u vragen neem dan gerust contact op met onze apotheek of kom langs (het liefst s morgens, nuchter) om uw suiker te laten prikken. De landelijke actie duurt één week. Bij ons kunt u echter de hele maand terecht voor een gratis bloedsuikertest. met het hoogste gehalte lycopeen in hun bloed een kleinere kans hadden op een beroerte. Bij het eten van veel tomaten daalt de kans op een beroerte met 55%. Volgens de onderzoekers komt dat omdat lycopeen een antioxidans is dat ontstekingen vermindert en trombose voorkomt. Kevelhamhoek 85, telefoon Openingstijden: Maandag t/m vrijdag uur Dienst apotheek: Centrum Apotheek Beltstraat 43a Telefoon

Wijkdagen 7 en 8 juli HWS zuidrun voertuigen spektakel

Wijkdagen 7 en 8 juli HWS zuidrun voertuigen spektakel jaargang 29 no. 6 vrijdag 29 juni 2012 mijnheer loek neemt afscheid 3 afscheid noodlokalen 5 social sofa bank wordt kunstwerk 7 Wijkdagen 7 en 8 juli HWS zuidrun voertuigen spektakel De wijkdagen volgende

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

Jij maakt de buurt op toeren

Jij maakt de buurt op toeren jaargang 29 no. 5 vrijdag 1 juni 2012 Ieder kind gun je zo'n opa 3 5 7 www.helmerhoek.nl vernieuwd t ŽƵƚK ĚĚŝŶŐŶŝĞƵǁ ĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌǁ ŝũŭƌăăě Jij maakt de buurt op toeren ;ǀĂŶĚĞƌĞĚĂĐƟĞ Het project Jij maakt

Nadere informatie

Uniek parkconcert in de wijk

Uniek parkconcert in de wijk jaargang 29 no. 7 vrijdag 28 september 2012 laatste fase verbouwing winkelcentrum 3 helmerhoek weer volop in bedrijf 5 phishing aan de Harsseveldhoek 7 Uniek parkconcert in de wijk Komende zaterdag kan

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet Nieuws van de directeur Met de mooie voorspellingen in het vooruitzicht, wens ik u en de kinderen namens het team een prettige herfstvakantie.

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

OM DE HOEK GEKEKEN. Wijk klaar voor de kerst. Wijk sluit activiteiten af met Kerstmarkt

OM DE HOEK GEKEKEN. Wijk klaar voor de kerst. Wijk sluit activiteiten af met Kerstmarkt OM DE HOEK jaargang 29 no. 10 vrijdag 21 december 2012 GEKEKEN Wijkhzinzet voor Serious Request 3 3 9 Geld goed besteed Doek valt over Helmertheater Wijk klaar voor de kerst (Van de redactie) Te laat,

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Informatieblad Schooljaar 2015-2016. Maandag 30 november, nr.13

Informatieblad Schooljaar 2015-2016. Maandag 30 november, nr.13 Informatieblad Schooljaar 2015-2016 Maandag 30 november, nr.13 Bericht van de ouderraad Sinterklaas komt vrijdag 4 december weer op bezoek. Dit gaat gepaard met iets lekkers. Wij weten dat er kinderen

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

HOEK. 25 jaar Montessorischool de Wielerbaan 'Onze' nieuwe wijkagent

HOEK. 25 jaar Montessorischool de Wielerbaan 'Onze' nieuwe wijkagent OM DE HOEK jaargang 30 no. 7 - vrijdag 27 september 2013 GEKEKEN De nieuwe wijkbeheerder 3 5 7 25 jaar Montessorischool de Wielerbaan 'Onze' nieuwe wijkagent Gezellige start huiskamer van de buurt Vanaf

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

Musicalweek. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

Musicalweek. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Recreatiebospark De Reehorst Enzerinckweg 12 7251 KA Vorden tel (0575) 551582 www.dereehorst.nl info@dereehorst.nl SPORT EN SPEL Musicalweek Iedere dag (m.u.v. maandag) leuke

Nadere informatie

Pagina 7 Lankheethoek zorgt voor unieke ijspret

Pagina 7 Lankheethoek zorgt voor unieke ijspret jaargang 29 no. 2 vrijdag 24 februari 2012 Pagina 3 Gezondheidscentrum kogel door de kerk? Pagina 5 Pagina 7 Lankheethoek zorgt voor unieke ijspret Kunstwerken 2 voor 2 tegen Carnaval een groot feest Carnaval

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Stichting Ponyopvang

Stichting Ponyopvang Even voorstellen U kunt als sponsor hier komen te staan en op de website Ook U kunt ons sponsoren kijk voor meer informatie op www.ponyopvang.nl Stichting Ponyopvang Even een voorwoord van onze voorzitter.

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

Nieuwsflits 10 februari 2016

Nieuwsflits 10 februari 2016 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, De gemeente Delft streeft ernaar dat er minimaal 10 scholen in Delft verduurzaamheidsbeleid vaststellen en in praktijk gaan brengen.

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 12 23-02-2015 Terugblik meesters-en juffendag en carnaval Terugblik

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 December 2014

Nieuwsbrief 4 December 2014 Nieuwsbrief 4 December 2014 Inhoud deze maand: 1. Ouderpanel 2. Luizen 3. Schooltuin/schoolplein 4. Studiedag 5. Weekopening 6. Kerst op z n kop 7. Nieuwjaarsinloop 8. Nieuws uit de groepen/ Kind op maandag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 29 Donderdag 9 april 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

HOEK. Warm onthaal voor Sinterklaas

HOEK. Warm onthaal voor Sinterklaas OM DE HOEK jaargang 29 no. 9 vrijdag 30 november 2012 GEKEKEN Dansmarathon voor Serious Request 3 5 5 Speelplek voor tweede generatie Vlees van Helmerhoekse runderen Warm onthaal voor Sinterklaas Ondanks

Nadere informatie

ma 29 september di wo 1 oktober do vr za november

ma 29 september di wo 1 oktober do vr za november OBS HET KOFSCHIP locatie Platanenlaan Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316-525619 e-mail: kofschip.plaan@xs4all.nl * website: www.het-kofschip.nl ma 29 september 6 13 20 27 Studiedag, alle

Nadere informatie

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool 16 juni 2014 nr. 19 Belangrijke data school Juni - juli 2014 Di. 24 juni Rapportavond Ma. 30 juni Memo mee Di. 8 juli Afscheidsavond groep 8 Vr. 11 juli Laatste schooldag Zomervakantie! Ouders bedankt!

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nummer 3 30 september 2015

NIEUWSBRIEF. Nummer 3 30 september 2015 NIEUWSBRIEF Nummer 3 30 september 2015 Inspectiebezoek In de 3 e week na de zomervakantie kregen wij bezoek van de inspecteur van het onderwijs. De inspecteur bezoekt onze school eens in de 4 jaar. Zij

Nadere informatie

VRIJDAG 28 OKTOBER 2016

VRIJDAG 28 OKTOBER 2016 VRIJDAG 28 OKTOBER 2016 In deze nieuwsbrief o.a.: Bingo-avond groepen 4 t/m 8 Bij Weet u dat informatie over kledinginzameling (Reshare) en rapport/portfolio Nog een paar kinderen gezocht voor de schoolzwemkampioenschappen!

Nadere informatie

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht:

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht: 03-07-2015 nieuwsbrief 40 Beste ouders / verzorgers, Het einde is in zicht, nog twee weken en dan begint onze zomervakantie We hebben na de afgelopen hete dagen een aantal vragen gehad over het tropenrooster.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Ma 03 Di 04 Wo 05 Week 49 Sinterklaasfeest! 08.20 uur ontvangst Sint en Pieten

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief Nieuwsbrief April 2016 Nieuwsbrief Musical De DJ draait door Op donderdag 7 en vrijdag 8 april hebben we prachtige optredens van de kinderen gezien in het café. We hebben op school met veel plezier de

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

1. Brillenglazen zijn toch gewoon brillenglazen? Merk jij het verschil tussen een glas van Pearle, Hans Anders of een dure opticien? Waarom een hele hoop euro's betalen als het ook stukken goedkoper kan.

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Ma. 25 apr. t/m zon. 8 mei Meivakantie Zon. 15 mei Ma. 16 mei Woe. 18 mei Woe 25 mei Do. 26 mei Vrij. 27 mei Zon. 29 mei Potgrondactie

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus Diabetes mellitus Diabetes mellitus (suikerziekte) is een ziekte van de stofwisseling; hierbij zit er te veel glucose in het bloed Dat kan twee oorzaken hebben: bil type 1 diabetes maakt het lichaam niet

Nadere informatie

Aan de wand hangen woordkaarten met betrekking tot de herfst.

Aan de wand hangen woordkaarten met betrekking tot de herfst. Herfst Nog niet zolang geleden liepen we in korte broek, kon de jas thuis blijven en was de temperatuur zelfs hoog, te hoog voor dit seizoen. Maar nu waait het, het regent en vallen de blaadjes van de

Nadere informatie

Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl. Nieuwsbrief oktober 2014

Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl. Nieuwsbrief oktober 2014 Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl Nieuwsbrief oktober 2014 1. SPEELopvang 2. Welkom 3. Kind gesprekken 4. Kleding 5. Openingstijden 6. Stagiaire 7. Sinterklaas 8.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE.

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. DE VASTE ACTIVITEITEN PROBEREN WE ZO GOED MOGELIJK

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie . Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Voorbeeld van hoe een programma er In een GROENE week uit zou kunnen zien

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Voorbeeld van hoe een programma er In een GROENE week uit zou kunnen zien Met otto, elle of izzi!... Voorbeeld van hoe een programma er In een GROENE week uit zou kunnen zien SPORT EN SPEL Iedere middag is er van alles te doen. Kijk snel wat we deze week gaan doen! Elke dag

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo SAG gezondheidscentrum Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in ons gezondheidscentrum! Om u officieel in te kunnen schrijven verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen, te ondertekenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Blijven bewegen in het ziekenhuis

Blijven bewegen in het ziekenhuis Blijven bewegen in het ziekenhuis Inleiding Thuis bent u gewend om s nachts in bed te liggen en overdag uit bed te zijn. Zodra u ziek bent wilt u misschien ook overdag in bed gaan liggen, omdat u zich

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VISSERSPRAAT 26e jaargang, nr. 528, 20 november 2013

VISSERSPRAAT 26e jaargang, nr. 528, 20 november 2013 VISSERSPRAAT 26e jaargang, nr. 528, 20 november 2013 AGENDA do 21-11 Spreekavond ma 25-11 Adviesgesprekken groep 8 di 26-11 Spreekavond do 28-11 Leerlingenraad ma 02-12 Adviesgesprekken groep 8 wo 04-12

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie