NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2006

2

3 NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2006

4 Aankoop We groeien naar een 24-uurs economie. Zeven dagen in de week de winkels open. En alle winkels vol met allerhande consumptiegoederen. Maar staan we er wel eens bij stil dat in Nederland bijna 3 miljard kilo verpakkingsmateriaal wordt gebruikt om deze winkels te bevoorraden en deze producten aan de man te brengen? Door te kiezen voor duurzame producten in plaats van wegwerpartikelen en de voorkeur te geven aan navul- of statiegeldverpakkingen kunnen we deze hoeveelheid omlaag brengen.

5 INHOUD Voorwoord 5 Cijfers en Trends 6 Over ROVA 9 Missie 9 Bedrijfscode 9 Juridische structuur 11 Vestigingen 11 Personalia 12 Raad van Commissarissen 12 Directie 15 Bericht van de Raad van Commissarissen 16 Verslag van de Directie 19 Jaarrekening Overige gegevens 44 Statutaire doelstelling vennootschap 44 Aandeelhouders 45 Winstbestemming 46 Accountantsverklaring 47 Colofon 48 3

6 Gemiddeld opent elke Nederlander elke dag zeven verpakkingen. In allerlei soorten en maten. Papier, karton, glas, blik en kunststof. Door te consumeren, produceren we een nieuw product, namelijk afval. Bij elkaar leidt dat tot een berg afval van zo n 85 kilo per inwoner per jaar. Consumptie

7 VOORWOORD Voor u ligt het tiende jaarverslag van NV ROVA Holding. Als u ons nog niet kent, dan staat u op het punt om kennis te maken met onze organisatie en onze filosofie. Kent u ons wel, dan is dat ongetwijfeld als organisatie ván en vóór gemeenten. Een organisatie die werk maakt van de gemeentelijke afvalzorg. Een maatschappelijk verantwoorde afvalzorg. Dat is onze uitdaging en ons doel. Maatschappelijk verantwoorde afvalzorg houdt in dat wij streven naar een optimale afvalscheiding door de burger, inzameling met modern en duurzaam materiaal en beheersing van de kosten voor de gemeenten. Dit alles is enkel mogelijk door samen met gemeenten toekomstgericht beleid te ontwikkelen en dat zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit dwingt ons om constant kritisch naar onze prestaties te kijken en niet bang te zijn om beleid en uitvoering te evalueren en waar nodig bij de sturen. Dat deze strategie ons en derhalve onze gemeenten geen windeieren legt, blijkt opnieuw uit de goede resultaten over Vanaf de oprichting in 1996 hebben de ontwikkeling en de resultaten van ROVA een stijgende lijn laten zien. Een bewijs dat de koers goed is, het beleid solide en dat onze medewerkers een gedreven en professionele instelling hebben. In het huidige klimaat van energiebesparing en duurzame bedrijfsvoering zijn dit eigenschappen die ons ook de komende jaren van pas komen. ROVA is bereid om op het gebied van duurzaam ondernemen verantwoordelijkheid te nemen. Hierin worden we gesteund door onze aandeelhouders, die in 2006 financiële middelen ter beschikking stelden ten behoeve van innovatieve afvalprojecten was een opwindend jaar voor ROVA. De vestiging Zwolle en het hoofdkantoor verhuisden naar een nieuwe locatie en we vierden ons tienjarig jubileum. Tijdens de officiële opening van de nieuwe locatie prees Minister-president Balkenende ROVA voor haar innovatieve benadering van afvalvraagstukken en voor haar functie als kennis- en expertisecentrum voor gemeenten. Hiermee raakte de Premier exact de punten die de komende jaren de leidraad voor ons beleid vormen. Een groter compliment hadden we ons niet kunnen wensen. Maar belofte maakt schuld en dus zullen wij ook in de komende jaren hard blijven werken aan een maatschappelijk verantwoorde afvalzorg. Hans Groenhuis Algemeen directeur NV ROVA Holding 5

8 CIJFERS EN TRENDS Resultaat (x 1.000) Omzet Resultaat na belastingen Vermogen (x 1.000) Balanstotaal* Eigen vermogen Aansprakelijk vermogen Aansprakelijk vermogen/balans totaal in % 60,6% 57,3% 53,2% 53,0% Personeel Gemiddeld aantal medewerkers op basis van volledige werkweek Afvalhoeveelheden in kiloton Ingezameld huishoudelijk afval Ingezameld bedrijfsafval Verwerkt afval op stortlocatie * Vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Analyse uitkeringen aan aandeelhouders (in miljoen)* / Uitgekeerd dividend Rente op achtergestelde lening Doorgevoerde tariefsverlaging * Exclusief toevoegingen aan algemene reserves. * Exclusief omzetting van vermogen in achtergestelde lening ad 12,3 miljoen in * Cijfers 2004 exclusief uitkering gebonden reserve ad 2,7 miljoen. 6

9 CIJFERS EN TRENDS ROVA verzorgingsgebied in cijfers Gemeente Diftar** Aansluitingen Inwoners Regio IJssel-Vecht Dalfsen vol-freq Hardenberg vol-freq Hattem vol-freq Heerde vol-freq Kampen vol-freq Meppel* Olst-Wijhe vol-freq Ommen vol Raalte vol-freq Staphorst vol-freq Steenwijkerland vol-freq Zwartewaterland vol-freq Zwolle Regio Eemland Amersfoort Regio Achterhoek Aalten vol-freq Oost Gelre vol-freq Overige Apeldoorn* vol-freq Twenterand vol-freq Urk vol-freq Totaal * Beperkte dienstopdracht; geen inzameltaken ** Toegepaste diftar systeem; volume-frequentie (vol-freq) of volume (vol) 7

10 CIJFERS EN TRENDS Ingezameld huishoudelijk afval per aansluiting index 1998= ROVA verzorgingsgebied Landelijke trend* * Landelijke cijfers volgens CBS met inschatting voor 2006 Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner (in kg) Hoeveelheid grof huishoudelijk restafval per inwoner (in kg) Restafval ROVA stedelijkheidsklasse 4/5 Grof restafval ROVA stedelijkheidsklasse 4/5 Restafval landelijk gemiddeld Grof restafval landelijk gemiddeld Restafval landelijk stedelijkheidsklasse 4/5 Grof restafval landelijk stedelijkheidsklasse 4/5 8

11 OVER ROVA Missie ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 19 gemeenten en 2 gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Wij onderzoeken, organiseren en bewaken de verwijdering van huishoudelijk afval uit de bij ons aangesloten gemeenten. ROVA is opgericht met als doel om de organisatie en de uitvoering van de gemeentelijke afvalzorgplicht efficiënter en effectiever te maken en waar mogelijk te innoveren. Wij staan daarmee voor een publiek belang, namelijk een maatschappelijk verantwoorde afvalzorg. Deze opdracht bepaalt in sterke mate ons dagelijks handelen. Dit uit zich onder andere in: kostenbeheersing en het streven naar lagere tarieven voor de burgers (dus geen winstmaximalisatie); ruim aandacht voor milieu- en maatschappelijke doelstellingen; ethisch zakendoen en ruim aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Het streven naar duurzaamheid is ook terug te vinden in de keuze van ons beeldmerk, het roodborstje. Deze vogelsoort is nogal gevoelig voor milieu-invloeden. De populatie groeit als de samenleving verantwoord omgaat met haar leefomgeving en dus ook met afval. Lukt dat de samenleving, dan kunnen we nog lang genieten van de aanwezigheid van het roodborstje. Bedrijfscode De verantwoording naar onze omgeving (gemeenten, burgers, klanten, collega s, et cetera), stelt hoge eisen aan onze organisatie én medewerkers. Iedereen die betrokken is bij ROVA dient zich bewust te zijn van deze positie en dient daarnaar te handelen. Om elkaar daarin te ondersteunen is gezamenlijk een bedrijfscode opgesteld. Door het publiceren van de bedrijfscode worden belanghebbenden in staat gesteld ROVA aan te spreken op het naleven van deze code. Uit: bedrijfscode ROVA (samenvatting) Kernwaarden en Normen voor ons dagelijks handelen Betrouwbaarheid: De norm is: open en eerlijk zakendoen. Afspraken nakomen. Integriteit staat hoog in ons vaandel. Maatschappelijke betrokkenheid: Maak ruimte voor milieu- en maatschappelijke doelstellingen naast bedrijfseconomische doelstellingen. Deskundigheid en professionaliteit: Maak kennis en kunde tot kracht. Streef naar continue verbetering van dienstverlening. Wees berekend op je taak. Innovatief: Wees niet bang om traditioneel denken te doorbreken. Maak gebruik van kennis en creativiteit en benut technologische ontwikkelingen. Dynamisch en flexibel: Neem initiatief; denk oplossingsgericht en lever waar nodig maatwerk. Trots: Een goede afvalzorg draagt bij aan het welzijn van ons en onze medemens. Wij zijn ons bewust van onze bijdrage in deze taak en zijn trots op onze organisatie en op onze eigen, individuele bijdrage daarin. Respect: Ieder mens verdient respect. Collegialiteit staat voorop. Discriminatie, ongewenste intimiteiten of pesterijen horen niet op onze werkvloer. Bescherming: Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin veilig, gezond en naar tevredenheid kan worden gewerkt. 9

12 Afdanken Niet alle afval is waardeloos. Door gescheiden inzameling van afval wordt hergebruik mogelijk gemaakt. Consumenten spelen hierbij een belangrijke rol. Papier in de papiercontainer en glas naar de glasbak. Jong geleerd!

13 Juridische structuur De juridische structuur van ROVA wordt gevormd door een groep werkmaatschappijen die voor 100% dochter zijn van NV ROVA Holding (m.u.v. Stichting ROVA Stortgas die 100% dochter is van NV ROVA Afvalverwerking). Alle aandelen van NV ROVA Holding zijn in handen van de deelnemende overheden. Daarbij geldt een 1 op 1 relatie tussen het houden van aandelen en het opdragen van zorgtaken aan ROVA. NV ROVA Holding NV ROVA Gemeenten NV ROVA Bedrijven NV ROVA Afvalverwerking ROVA Activa Beheer BV ROVA Regie BV Stichting ROVA Stortgas NV ROVA Gemeenten: organisatie, beheer en uitvoering van publieke taken voortvloeiend uit de afvalzorgplicht van aangesloten gemeenten en uitvoering van gemeentelijke reinigingstaken NV ROVA Bedrijven: verwijdering van afvalstoffen van bedrijven en instellingen NV ROVA Afvalverwerking: beheer en exploitatie van afvalverwerkings- en stortlocatie Bovenveld (gemeente Hardenberg) en beheer van de reeds gesloten stortlocatie Collendoorn (eveneens gemeente Hardenberg) Stichting ROVA Stortgas: onttrekken van stortgas voor het opwekken van groene energie ROVA Activa Beheer BV: aanschaf en beheer van alle activa waaronder gebouwen, terreinen, inzamelmiddelen, voertuigen ROVA Regie BV: overslag, afzet en verwerking van alle ingezamelde afvalstromen Vestigingen Het hoofdkantoor van NV ROVA Holding is gevestigd te Zwolle. ROVA heeft vestigingen in Amersfoort, Hardenberg, Meppel, Raalte, Steenwijk en Zwolle. 11

14 PERSONALIA Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beleid en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur ter zijde met adviezen. De leden van de Raad worden benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders. De Raad is evenwichtig samengesteld en beschikt naar het oordeel van de Raad over voldoende kennis en ervaring om haar taken goed te kunnen uitoefenen. De honorering van de commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en commissarissen houden geen aandelen van de vennootschap. Drs. H. (Hans) Schripsema (1940) Voorzitter Nationaliteit: Nederlandse Benoemd: 1996; herbenoemd 2003 Zittingstermijn tot: Mei 2008 Was naast zijn hoofdfuncties als directeur bij o.a. Wehkamp, de Doetinchemse Ziekenhuizen en de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG) politiek actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in Zwolle in de periode Vervult op dit moment diverse functies waaronder die van voorzitter van de RvC van W&S en TGG, voorzitter van de Raad van Toezicht van het ARTI, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Graafschap- Midden en lid van de RvC Brova. Prof. dr. ir. A. (Bert) Bruggink (1963) Commissaris; voorzitter auditcommissie Nationaliteit: Nederlandse Benoemd: 2006 Zittingstermijn tot: mei 2009 Is na verscheidene functies binnen Rabobank Nederland in 2004 toegetreden tot de Raad van Bestuur Rabobank Nederland als CFO. Is daarnaast als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Financieel Management en Bedrijfseconomie van de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente. Is verder lid van de Raad van Toezicht van Isala Klinieken te Zwolle. Ir. P. (Paul) van Erkelens (1953) Commissaris; lid auditcommissie Nationaliteit: Nederlandse Benoemd: 2005 Zittingstermijn tot: Mei 2008 Werd na diverse functies in het onderwijs wethouder van de gemeente Hengelo in In 1991 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Winterswijk. Van 1993 tot 2004 was hij watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel om vervolgens in 2004 de overstap te maken naar het Wetterskip Fryslan waar hij thans dijkgraaf is. Is verder lid Raad van Toezicht zorggroep Noorderbreedte, lid RvC Reststoffenunie en vice-voorzitter College Toelating Bestrijdingsmiddelen. 12

15 Dr. G. (Gaston) Sporre (1945) Commissaris; voorzitter remuneratiecommissie Nationaliteit: Nederlandse Benoemd: 1996; herbenoemd 2003 Zittingstermijn tot: Mei 2007 Was laatstelijk directievoorzitter van Achmea Zorg te Amsterdam. Nam in september 2006 afscheid van Achmea. Is verder onder meer voorzitter van RTV Oost te Hengelo, voorzitter RvC van Wezo te Zwolle, voorzitter van Schouwburg Odeon/De Spiegel te Zwolle, lid RvC van Ferm BV en voorzitter Sociaal economisch forum Zwolle. Prof. dr. F. (Frans) van Vught (1950) Commissaris; lid remuneratiecommissie Nationaliteit: Nederlandse Benoemd: 2005 Zittingstermijn tot: Mei 2008 Is momenteel topadviseur van de president van de Europese Commissie, alsmede lid van de Executive Board van de European University Association. Is in Nederland kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en Nationaal Expert Europese Netwerken bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Verder is hij lid van de Duitse Akkreditierungsrat en van de University Grants Committee van HongKong. Was gedurende de periode tot Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur Universiteit Twente. Is hoogleraar Bestuurskunde. Was voorheen onder meer lid van de Onderwijsraad, bestuursvoorzitter Hogeschool Enschede, bestuursvoorzitter van het ITC en bestuursvoorzitter van de Stichting Weten. Is commissaris bij Koninklijke Ten Cate en in die functie tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. 13

16 Hergebruik De Ladder van Lansink kennen we allemaal. Niet storten of verbranden van afval. De voorkeur gaat uit naar het voorkomen of hergebruiken. Voor de verschillende materiaalsoorten zijn scheidingsdoelstellingen geformuleerd. Gft-afval wordt compost, weggegooid glas wordt omgevormd tot nieuwe glazen verpakkingen en oud papier wordt nieuw papier.

17 Directie In 2006 is het directieteam versterkt met twee nieuwe leden, te weten Jaap Nijssen en Coert Peters. Aanleiding was een organisatieverandering die ruimte gaf om naast het optimaliseren van de logistieke dienstverlening, ook meer aandacht te besteden aan het verder ontwikkelen van het kennis- en beleidscentrum ten dienste van de aangesloten gemeenten. Het directieteam staat onder leiding van Hans Groenhuis die tevens de statutaire directie vormt. Directieleden worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Ir. B. (Hans) Groenhuis (1950) Algemeen directeur (statutair) Als algemeen directeur en bestuurder draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de vennootschap. Naast de leiding over het directieteam ressorteren onder zijn directe leiding de afdelingen Personeel & Organisatie, Externe Betrekkingen en Algemene- en Juridische Zaken. Drs. M.W. (Marco) van Lente RA (1971) Directeur Financiën en Middelen Is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vennootschap. Onder hem ressorteren de afdelingen Bedrijfsbureau, Automatisering, Financiële administratie, Technisch Beheer/Inkoop en Kwaliteit, Arbo en Milieu. J.J. (Jaap) Nijssen (1965) Directeur Uitvoering Is verantwoordelijk voor de aansturing van alle logistieke diensten. Onder hem ressorteren de uitvoerende vestigingen alsmede de afdelingen Regie Afvalstromen, Projecten en Verkoop Bedrijven. C.J.A. (Coert) Peters (1964) Directeur Strategie en Ontwikkeling Is verantwoordelijk voor strategie, productontwikkeling en de ontwikkeling van ROVA als kennisorgaan ten dienste van gemeenten. Onder hem ressorteren de afdelingen Beleid, Communicatie & Voorlichting en DVO-beheer. 15

18 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Voor u ligt het jaarverslag 2006 van NV ROVA Holding. Hierin zijn de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening opgenomen. Het jaarverslag bevat naast de jaarrekening en de overige, volgens de wet, verplichte gegevens, het verslag van de Directie over dit boekjaar. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG, overeenkomstig artikel 25 van de statuten. De jaarrekening is vastgesteld in onze vergadering van 16 april Resultaat en bestemming De winst van de vennootschap over 2006 bedraagt Als onverdeelde winst blijven de volgende bedragen over ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die uitgekeerd kunnen worden in de vorm van dividend: - voor houders aandelen A voor houders aandelen B voor houders aandelen C 455 Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, overeenkomstig de statuten: - de hierbij aangeboden jaarrekening 2006 goed te keuren; - de leden van de Directie te dechargeren voor het in 2006 gevoerde bestuur; - de leden van de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het over 2006 gehouden toezicht; - akkoord te gaan met het voorstel van de Directie en de Raad van Commissarissen omtrent de winstbestemming. Toezicht en advies De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar vier keer met de Directie. Daarnaast waren er bijeenkomsten van de auditcommissie en is overleg gevoerd met de Directie en een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. In de verschillende bijeenkomsten werd de algemene gang van zaken in de organisatie besproken en werd stilgestaan bij het strategische beleid, ontwikkelingen in de markt en de ontwikkeling van de financiële resultaten. Aan de orde waren verder: de jaarrekening 2005; de begroting voor 2007; het jaarlijkse overleg met de accountant en de benoeming van twee nieuwe directieleden. Uiteraard werd speciale aandacht besteed aan de nieuwbouw in Zwolle en de viering van het 10-jarig bestaan van de organisatie. Tot slot zijn in het verslagjaar conform de afspraken in de Bedrijfscode alle nevenactiviteiten van directie- en managementleden geïnventariseerd en beoordeeld. Benoeming accountant De Raad van Commissarissen is als adviseur betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe accountant. Na een zorgvuldige selectie- en beoordelingsprocedure werd op voordracht van de Raad KPMG door de Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd tot registeraccountant van ROVA. 16

19 Personele mutaties In 2006 heeft de Raad van Commissarissen afscheid genomen van commissaris en voorzitter van de auditcommissie de heer drs. O. Mengelberg. Hij was sinds de oprichting in 1996 commissaris van ROVA. De heer Mengelberg is tien jaar lang nauw betrokken geweest bij de koers van ROVA en speelde een belangrijke rol bij de succesvolle ontwikkeling van de organisatie. De Raad was betrokken bij de selectie van een nieuwe commissaris NV ROVA Holding. De selectie vond plaats aan de hand van het door de Algemene vergadering van Aandeelhouders opgestelde profiel en is verricht in samenspraak met een uit de aandeelhouders samengestelde vertrouwenscommissie. De Raad verwelkomt de heer B. Bruggink in haar midden en ziet de samenwerking met deze nieuwe commissaris vol vertrouwen tegemoet. Verder is door de Algemene vergadering van Aandeelhouders besloten de zittingstermijn van de voorzitter, de heer Schripsema, te verlengen met een jaar tot mei Tenslotte De Raad is verheugd over het feit dat ROVA in 2006 wederom in staat was om het resultaat verder te verbeteren, met behoud van kwaliteit van de dienstverlening. Sterker nog, ROVA is in staat gebleken om de dienstverlening richting haar gemeenten uit te breiden en heeft blijk gegeven van een gedegen toekomstvisie. Wij danken Directie, management, Ondernemingsraad en alle medewerkers voor hun bijdrage aan deze ontwikkeling van ROVA. Raad van Commissarissen NV ROVA Holding Drs. H. Schripsema Voorzitter Zwolle, 16 april

20 Kringloop Via het kringloopcentrum krijgen afgedankte producten een tweede leven. De kringloopcentra in het werkgebied van ROVA zamelen jaarlijks zo n kilo aan herbruikbare goederen in. Het grootste deel hiervan vindt een nieuwe eigenaar.

21 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Nieuwe dimensie in afvalsector In de ontwikkeling van de afvalsector diende zich in het verslagjaar een nieuwe dimensie aan: de introductie van het zogenaamde durfkapitaal. Al zo n 15 jaar lang is de afvalsector in beweging door fusies en overnames van zowel private als publieke organisaties. Internationalisering en schaalvergroting zijn net als in elke andere sector blijkbaar onvermijdbaar. Wat wel nieuw is, is dat investeringsmaatschappijen de afvalsector hebben ontdekt als een interessante en waarschijnlijk lucratieve markt. Met de verkoop van AVR en later de samenvoeging van AVR en Van Gansewinkel lijkt een hoogtepunt te worden bereikt. Of is dit misschien nog maar het begin van een stormachtige ontwikkeling op onze markten? Gevolg van al deze ontwikkelingen is dat het speelveld voortdurend wijzigt. Zowel in marktverhoudingen, als in marktomstandigheden. Want wat te denken van de enorme ommezwaai in de Nederlandse verbrandingsmarkt. Van het ene op het andere moment kwamen we van een stevige overcapaciteit in een situatie terecht van capaciteitstekorten. Gevolg: forse prijsverhogingen aan de poort van de AVI s én een forse toename van de hoeveelheid gestort afval. Deze trend heeft zich in 2006 nadrukkelijk voortgezet. Sinds jaren is er weer volop gestort in Nederland en het einde daarvan is nog niet in zicht. Ook op het gebied van fusies en overnames lijkt de strijd nog lang niet beslecht. In de publieke sector roept dit de vraag op hoe gemeenten zich moeten wapenen tegen dit marktgeweld en de gevolgen daarvan. Daaromheen draait dan de discussie of dit soort nutsfuncties in publieke handen moet blijven of niet. Want natuurlijk is er een parallel te trekken tussen de afvalsector enerzijds en de waterleidingbedrijven, het openbaar vervoer en de energiesector anderzijds. Maar ondanks de ogenschijnlijke parallel is er wel een kenmerkend verschil. De publieke afvalverwijdering is een wettelijke zorgplicht van gemeenten gefinancierd vanuit de lokale belastingheffing. En dat vraagt om sturing en beheersing vanuit het publieke domein. Gemeenten moeten voldoende middelen in handen houden om aan die wettelijk taak vorm en inhoud te kunnen blijven geven. Ook binnen het publieke domein zullen gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zich daarom telkens verder moeten organiseren, met behoud van de publieke statuur en ter borging van de stabiliteit in al deze dynamiek. Gemeentelijk afvalbeheer volop in ontwikkeling Tot grote teleurstelling van alle betrokkenen is in het verslagjaar nog geen akkoord bereikt over de invulling van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Hoewel het bedrijfsleven formeel vanaf 1 januari 2006 verantwoordelijk is voor de gescheiden inzameling en het hergebruik van verpakkingen, zijn het nog steeds de gemeenten die de verpakkingen verwijderen en de kosten dragen. Dat betekent per saldo dat burgers inmiddels tweemaal betalen voor de verwijdering van het verpakkingsafval. Eenmaal via de aankoopprijs van het product en eenmaal via de afvalstoffenheffing van de gemeente. Als partijen het na jarenlange onderhandelingen klaarblijkelijk toch niet eens kunnen worden, rest voor de nieuwe Tweede Kamer de schone taak om bij de Minister krachtdadig optreden af te dwingen. Want feit is dat er een nieuwe wet van kracht is. En die wet dient te worden gehandhaafd. Misschien dat het bedrijfsleven dan meer enthousiasme aan de dag legt om tot een concrete invulling van zijn verantwoordelijkheid te komen. In ieder geval dient door de Tweede Kamer te worden voorkomen dat de burgers straks drie keer gaan betalen voor het verpakkingsafval. Met de aankondiging door het nieuwe kabinet van een verpakkingenbelasting is dat risico levensgroot aanwezig. Naast bovengenoemde ontwikkelingen is er volop andere beweging in het gemeentelijk afvalbeheer. Wat te denken van discussies over de gescheiden inzameling van gft-afval; de aanpak van zwerfafval; het stimuleren van afvalscheiding; discussies over Diftar; 19

22 de gewijzigde inzamelstructuur voor afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur of de ontwikkeling van energiewinning uit (organisch) afval. Stuk voor stuk boeiende thema s die het onderwerp afval weer prominent op de bestuurlijke agenda hebben gebracht. Duurzame leefomgeving De zorg voor een duurzame leefomgeving staat weer hoog op de politieke agenda. En terecht. Een goede economische ontwikkeling moet gecombineerd worden met een verantwoorde omgang met ons milieu. Nieuwe innovatieve technologie en een bewuster consumptiegedrag moeten bijdragen aan het streven naar energiebesparing, een verhoging van het aandeel duurzame energie en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Ook de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken voor organische reststromen zal ons in de komende jaren intensief bezighouden. Het nieuwe kabinet heeft in navolging van de Europese Commissie forse taakstellingen geformuleerd voor een verduurzaming van onze energiehuishouding. Daarin wordt ook veel verwacht van de afvalsector. Afvalstromen als inzet voor een duurzame energiewinning. Technisch mogelijk, maar wanneer gaat die markt zich ook echt ontwikkelen? Vooral de ontwikkeling van bio-energiecentrales en mestvergisters lijkt een grote vlucht te nemen. Maar zullen alle plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden? Met andere woorden: gaat de afvalsector ook daadwerkelijk een rol van betekenis spelen in deze mondiale uitdaging? Eén ding is zeker. Deze ontwikkeling gaat niet van vandaag op morgen. Er zullen partijen op moeten staan die initiatieven durven te ontwikkelen. Vanuit de rijksoverheid zullen voldoende stimulansen moeten worden geboden om deze initiatieven ook echt van de grond te krijgen. Met belangstelling kijken we dan ook uit naar regelingen waarin innovatie en het versneld concurrerend maken van duurzame energie worden bevorderd. Strategie en ontwikkeling Binnen al deze ontwikkelingen biedt ROVA zich aan als platform ván en vóór gemeentelijke overheden om een bijdrage te leveren aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde afvalzorg. Door de krachten te bundelen kunnen de ontwikkelingen op de afvalmarkt in goede banen worden geleid en kunnen gemeenten een rol spelen in het stimuleren en ontwikkelen van een duurzame leefomgeving. ROVA in ontwikkeling Ook 2006 is voor ROVA een boeiend jaar geweest waarin de organisatie op tal van fronten in ontwikkeling was. Een aantal belangrijke ontwikkelingen en projecten willen wij in dit jaarverslag specifiek belichten. Jubileum en nieuwbouw Voor ROVA was 2006 een bijzonder jaar. De organisatie vierde in juni haar 10-jarig jubileum. In dezelfde maand werd in het bijzijn van Minister President Balkenende de nieuwbouw in Zwolle op feestelijke wijze in gebruik genomen. Tijdens zijn toespraak stond onze Premier uitgebreid stil bij de maatschappelijk rol die ROVA voor haar gemeenten vervult en roemde hij ROVA voor haar innovatieve beleid. Intensief contact met gemeenten Een intensief contact met onze aandeelhouders én opdrachtgevers is voor ROVA van onmiskenbaar belang. Daarom wordt veel aandacht besteed aan vaste overleg- en contactmomenten met de contactpersonen binnen de deelnemende gemeenten. Naast de dagelijkse 20

23 contacten over operationele zaken, zijn dat onder andere de aandeelhoudersvergaderingen, periodieke ambtelijke contactdagen en de jaargesprekken waarin de dienstverlening wordt geëvalueerd. In het verslagjaar zijn ook werkbezoeken georganiseerd voor raadsleden van de deelnemende gemeenten. Daarin konden de raadsleden nader kennismaken met ROVA en werden actuele thema s op het gebied van afval en milieu besproken. Innovatieve afvalprojecten Bij de vaststelling van de jaarrekening over 2005 hebben de aandeelhouders ingestemd met het instellen van een Reserve Innovatieprojecten Afval. Vanuit deze reserve kunnen innovatieprojecten op het gebied van afval en milieu worden geïnitieerd. Voor de begeleiding van deze onderzoeken is uit de Algemene vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijke klankbordgroep gevormd. In het verslagjaar is een begin gemaakt met het inventariseren van mogelijke onderzoek- en innovatieprojecten. Daarbij zal met name aandacht worden geschonken aan onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe verwerkingsopties voor gemeentelijke afvalstromen. Milieubelasting voertuigen In het kader van het terugdringen van de milieubelasting van onze voertuigen is een beleidsprogramma opgesteld. Bij de vervanging van voertuigen wordt zoveel mogelijk gekozen voor schone voertuigen. Onderzocht wordt of oudere voertuigen versneld afgeschreven kunnen worden om een versnelde doorvoering van dit beleidsprogramma mogelijk te maken. Voor het terugdringen van de milieubelasting van het bestaande wagenpark wordt onderzocht welke aanpassingen het meest effectief zijn. Ook wordt onderzocht of voertuigen op alternatieve brandstoffen overgezet kunnen worden zoals biodiesel of aardgas. Overdracht veegtaken gemeente Amersfoort Op verzoek van de gemeente Amersfoort heeft ROVA meegewerkt aan de overdracht van het machinaal vegen dat ROVA in opdracht van de gemeente Amersfoort uitvoerde. Aanleiding was een heroriëntatie van de gemeente Amersfoort op de organisatie van deze en andere reinigingstaken. Vanaf 1 januari 2007 worden alle veegtaken (machinaal vegen én handvegen) uitgevoerd door Eemfors. In het kader van deze overgang zijn vier personeelsleden van ROVA in dienst getreden van Eemfors. Diftar Na de gemeentelijke herindeling in de Regio Achterhoek is in het verslagjaar door de nieuwe gemeenten Aalten (fusie tussen Aalten en Dinxperlo) en Oost Gelre (fusie tussen Groenlo en Lichtenvoorde) besloten in hun gehele gemeente Diftar in te voeren. De voormalige gemeenten Lichtenvoorde en Aalten hadden dat besluit in 2004 al genomen. In opdracht van deze gemeenten zijn daartoe door ROVA in de tweede helft van 2006 alle technische en beleidsmatige voorbereidingen getroffen, waarna Diftar vanaf 1 januari 2007 in beide gemeenten van kracht is. Aan de invoering in beide gemeenten ging een uitgebreid communicatietraject vooraf. Ondergrondse afvalsystemen Ook in 2006 is verder geïnvesteerd in het optimaliseren van de inzamelvoorzieningen in de gemeenten. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar het verder introduceren en waar nodig vernieuwen of verbeteren van ondergrondse inzamelvoorzieningen. Het merendeel van de nieuwe ondergrondse afvalsystemen is uitgerust met een elektronisch toegangscontrolesysteem. 21

24 Afvalverbranding Jaarlijks verbranden de afvalverbrandingsinstallaties in Nederland ruim 5 miljoen ton afval. Deze verwerken het brandbare afval dat niet kan worden hergebruikt. Ongeveer 60% daarvan is afkomstig van huishoudens. De verbranding wordt benut om warmte af te zetten en elektriciteit op te wekken.

25 Registeraccountant In 2006 is na een periode van tien jaar afscheid genomen van Deloitte als registeraccountant van ROVA. Tezamen met de Raad van Commissarissen is een zorgvuldige selectieprocedure opgesteld, waarna door de Algemene vergadering van Aandeelhouders een nieuwe registeraccountant kon worden benoemd. KPMG is door de aandeelhouders benoemd voor een periode van drie jaren. Personeel en Organisatie Gezondheid en terugdringen ziekteverzuim De beheersing van het ziekteverzuim blijft een belangrijk thema binnen de organisatie. De veranderingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de verzuimbegeleiding zullen op termijn zichtbaar effect moeten hebben. Veel werknemers hebben zich in 2006 aangesloten bij de door de WENb afgesloten collectieve verzekering voor de ziektekosten. De verandering van de collectieve verzekering heeft er toe geleid dat voor de gehele organisatie een nieuw bedrijfszorgpakket moest worden afgesloten. Hiervoor zijn twee contracten afgesloten, te weten een apart contract voor arbeidsfysiotherapie en een contract voor bedrijfsmaatschappelijk werk. De nieuwbouw te Zwolle is aangegrepen om het assortiment dat in de bedrijfskantine wordt aangeboden aan te passen in het kader van een gezonde werk- en levenstijl. Besloten is tot het instellen van een bedrijfsregeling Ongewenste omgangsvormen. Deze regeling voorziet in een interne vertrouwenscommissie. De leden van deze vertrouwenscommissie - die in nauw overleg met de Ondernemingsraad zijn geselecteerd - hebben een speciale training gekregen om voorbereid te zijn op hun taak. Training en opleiding Op het gebied van training en opleiding is verder uitvoering gegeven aan het opleidingsplan. Dit betreft met name functiegerichte trainingen op gebied van ARBO en veiligheid. Naast functiegerichte opleidingen is gericht gestuurd op opleidingen ter bevordering van de employability. Organisatorische veranderingen In de hoofdstructuur van onze organisatie is een kleine organisatieverandering doorgevoerd als gevolg van de uitbreiding van het directieteam. Met ingang van 1 mei 2006 zijn twee nieuwe directieleden benoemd, te weten de heer J.J. Nijssen als directeur Uitvoering en de heer C.J.A. Peters als directeur Strategie en Ontwikkeling. In het kader van de verdere professionalisering van onze dienstverlening is besloten tot een centralisatie van de klantenservice en verkoop binnendienst van de vestigingen Zwolle en Amersfoort. Op de afdeling Automatisering is besloten de interne organisatie te versterken met een Servicedesk ICT die bemand wordt door eigen medewerkers. Met de inzet van deze Servicedesk wordt de interne dienstverlening geoptimaliseerd. Werving en selectie Om efficiënter en sneller de organisatie te kunnen voorzien van uitzendkrachten / gedetacheerden is ook in de vestiging Amersfoort een in-house constructie gerealiseerd met een uitzend- / detacheringsbureau. Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid In verband met het verlopen van de vergunningsperiode zijn in 2006 voor de ROVA 23

26 vestigingen in Amersfoort en Meppel de milieuvergunningen verlengd. De verlenging van de milieuvergunning voor de vestiging in Hardenberg is nog in behandeling. Voor de nieuwbouw in Zwolle is een nieuwe milieuvergunning verkregen. Binnen de organisatie wordt een registratie bijgehouden van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen. Uit de rapportages over 2005 en 2006 blijkt dat het aantal gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen bij ROVA ongeveer gelijk is aan het gemiddelde in de branche. Het streven is om dit percentage verder te verlagen. Daarom werd in 2006 het thema veiligheid sterk onder de aandacht gebracht. Binnen dit thema is voor alle ROVA-locaties het terreinreglement aangescherpt. Dit terreinreglement is van toepassing op alle bezoekers van onze vestigingen. Daarnaast is een start gemaakt met onaangekondigde interne inspecties op de naleving van werkinstructies en veiligheidsregels. Voor alle ROVA-vestigingen werd in 2006 een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Hierin zijn alle belangrijke risico s met betrekking tot arbeidsomstandigheden geïnventariseerd. Vanuit de RI&E is voor elke vestiging een plan van aanpak geschreven met maatregelen om de gesignaleerde risico s weg te nemen of zoveel mogelijk te beheersen. Deze plannen vormen voor de afdeling KAM een belangrijke leidraad voor het beleid voor de komende jaren. BHV De Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft zich tot doel gesteld om de aanpak van opleidingen en oefeningen verder te professionaliseren. In aansluiting hierop werd in november 2006 door de BHV Amersfoort en de lokale brandweer een gezamenlijke oefening gehouden, waarbij een calamiteit in het chemisch afvaldepot werd gesimuleerd. Dit soort praktijkoefeningen wordt ROVA-breed gehouden. Door wisselingen in de bezetting werden in 2006 door een aantal nieuwe BHV ers en EHBO ers opleidingen gevolgd. Ondernemingsraad In totaal zijn in 2006 acht overlegvergaderingen gehouden tussen OR en Directie. Belangrijkste onderwerpen waren: de gevolgen van het nieuwe ziektekostenstelsel; het selecteren van een nieuw bedrijfszorgpakket; de overdracht van de veegtaken in de gemeente Amersfoort en de bijbehorende personele consequenties; het herijken van de uitgangspunten voor het instellen van werktijdenroosters; de benoeming van twee nieuwe directieleden en de bijbehorende organisatieverandering; de evaluatie en waar nodig actualisering van diverse bedrijfsregelingen; de evaluatie van de bedrijfscode; de nieuwbouw in Zwolle en het herijken van het ARBO- en veiligheidsbeleid. Door de OR werd wederom een eigen jaarverslag gepresenteerd. In het verslagjaar zijn twee vacatures ontstaan in de OR die direct zijn opgevuld door de benoeming van twee nieuwe leden. Financieel De omzet in de publieke dienstverlening is ten opzichte van het vorige verslagjaar gedaald door het doorvoeren van een tariefsverlaging aan de deelnemende gemeenten ter grootte van 1,5 miljoen. Hiermee is ook in 2006 verder invulling gegeven aan het beleid om structurele resultaten als gevolg van efficiency en kostenbeheersing om te zetten naar lagere tarieven in het publieke domein. Door een forse toename van het resultaat op de stortplaats is de totale omzet ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het netto bedrijfsresultaat steeg met 0,3 miljoen als gevolg van verdere kostenbeheersing en incidentele resultaten. 24

27 Vooruitzichten In de sterk ontwikkelende afvalmarkt zal ROVA haar koers van organisatie ván en vóór gemeenten blijven volgen. Dit betekent dat ROVA zich verder blijft ontwikkelen tot adviesen kennisorganisatie ten dienste van haar gemeenten. Zonder dat we daarbij onze kerntaken uit het oog verliezen. Want een optimale afvalinzameling tegen zo laag mogelijke kosten is en blijft onze belangrijkste opdracht. Een verdere groei van de organisatie door aansluiting van nieuwe gemeenten of door samenwerking met andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden, is een voorwaarde om de ambities waar te maken. Deze ambities richten zich voornamelijk op de efficiency in de uitvoering; de ontwikkeling van de kennisorganisatie en de ontwikkeling van nieuwe vormen van afvalverwerking. De toename van de hoeveelheid gestort afval zal ook in 2007 een positief effect hebben op het resultaat op de stortplaats. Ook in de toekomst zullen structurele positieve resultaten zoveel mogelijk worden benut voor het verlagen van de kosten voor onze gemeenten. Directie NV ROVA Holding Ir. B. Groenhuis Algemeen directeur Zwolle, 3 april

28 Duurzame energie Het gebruik van fossiele brandstoffen belast het milieu. Voorraden raken uitgeput. Het winnen van energie uit duurzame bronnen wordt daarom steeds belangrijker. Ook afval kan een energiebron zijn. Afval is dan niet langer een eindproduct, maar wordt steeds meer een waardevolle grondstof voor de productie van duurzame energie.

29 NV ROVA HOLDING JAARREKENING

30 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER, NA WINSTVERDELING Bedragen in duizenden euro s Vaste activa Immateriële vaste activa Vergunningen 2 10 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Containers Wagenpark Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Effecten Vlottende activa Voorraden Belastingen en premies Handelsvorderingen* Overige vorderingen Liquide middelen Passiva Aansprakelijk vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio reserve Overige reserves Uit te keren dividend Achtergestelde lening Voorzieningen Vlottende passiva Crediteuren Belastingen en premies Overige schulden Overlopende passiva* * Vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 28

31 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Bedragen in duizenden euro s Netto omzet publieke taken Netto omzet verwijdering bedrijfsafvalstoffen Netto omzet stortplaatsen Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Uitbesteed werk en externe kosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten (1.510) (1.349) Financiële baten & lasten (824) (480) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 0 0 Aandeel in de winst van deelnemingen 0 0 Resultaat na belastingen

32 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Bedragen in duizenden euro s Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassing voor: - afschrijvingen resultaat deelnemingen mutaties in voorzieningen 204 (32) Veranderingen in werkkapitaal (3.213) (2.362) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële en materiële activa (10.574) (6.002) Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten (10.297) (1.750) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting op aandelen 0 0 Terugbetaling aandelenkapitaal 0 0 Uitgekeerd dividend (2.927) (5.495) Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0 Aflossing langlopende schulden 0 (408) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (2.927) (5.903) Toe-/afname geldmiddelen (4.312)

33 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Grondslagen van de jaarrekening Algemeen NV ROVA Holding is opgericht op 1 juni 1996 samen met de drie 100% deelnemingen NV ROVA Gemeenten, NV ROVA Bedrijven en NV ROVA Afvalverwerking. Deze bedrijven richten zich op de publieke- en private afvalverwijderingstaken en het beheer van stortplaatsen. In 1998 zijn in het kader van de verdere organisatieontwikkeling ROVA Activa Beheer BV en ROVA Regie BV opgericht. Beiden zijn een 100% deelneming van NV ROVA Holding. In 2001 is ten behoeve van het produceren en leveren van stortgas de Stichting ROVA Stortgas opgericht. De stichting is een 100% deelneming van NV ROVA Afvalverwerking. Zowel NV ROVA Holding als haar deelnemingen kennen als statutaire vestigingsplaats Zwolle. Voor de integrale tekst van de statutaire doelstellingen verwijzen wij naar pagina 44. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen volgens Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening 2006 zijn naast NV ROVA Holding tevens de jaarrekeningen van de volgende groepsmaatschappijen opgenomen: NV ROVA Gemeenten, NV ROVA Bedrijven, NV ROVA Afvalverwerking (met daarin opgenomen Stichting ROVA Stortgas), ROVA Activa Beheer BV, ROVA Regie BV. Het belang van NV ROVA Holding in bovenstaande vennootschappen bedraagt 100%. Bij deze groepsmaatschappijen zijn dezelfde waarderingsgrondslagen toegepast als bij de moedermaatschappij. NV ROVA Holding heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de vennootschappen NV ROVA Gemeenten, NV ROVA Bedrijven, NV ROVA Afvalverwerking, ROVA Regie BV en ROVA Activa Beheer BV. Hierbij is het bepaalde in artikel 403 lid 1 sub f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking genomen. Voor wat betreft de verslaglegging van de genoemde groepsmaatschappijen is gebruik gemaakt van de vrijstellingen ex artikel 403 van Boek 2 van het Burgelijk Wetboek. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva is nominale waarde. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. Financiële vaste activa Waardering van deelnemingen geschiedt tegen netto-vermogenswaarde, rekening houdend met de bij NV ROVA Holding geldende grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat. Effecten worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Obligaties worden gewaardeerd op nominale waarde, gecorrigeerd voor het niet-geamortiseerde deel van (dis)agio. Amortisatie van (dis)agio vindt plaats op lineare basis over de resterende looptijd. Op het moment dat de marktwaarde van individuele obligaties per balansdatum lager is dan voornoemde waardering worden de obligaties gewaardeerd op deze lagere marktwaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst bekende inkoopprijzen. Het prijsverschil op aanwezige voorraden is opgenomen onder de resultaten. 31

34 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto omzet publieke taken De vergoedingen voor de uitvoering van publieke taken worden met een maandelijks voorschot aan gemeenten gefactureerd. De afrekening vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen, het aantal gerealiseerde containerledigingen en de verwerkte tonnages per afvalsoort tegen de feitelijke verwerkingstarieven en wordt verantwoord in het boekjaar waarop de afrekening betrekking heeft. De omzet wordt verminderd met kortingen en omzetbelasting. Netto omzet verwijdering bedrijfsafval en overige bedrijfsopbrengsten De netto omzet betreft de in het boekjaar verrichte prestaties, bestaande uit de totale omzet verminderd met kortingen en omzetbelasting. Netto omzet stortplaatsen De netto omzet is gebaseerd op de in het boekjaar aangevoerde tonnages op de stortplaats Bovenveld, tegen de geldende storttarieven. Op de omzet is de afvalstoffenbelasting en de omzetbelasting in mindering gebracht. Kosten De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode vanaf de datum van ingebruikneming van de betreffende investering. Belastingen In de verslagperiode is vastgesteld dat de belastbaarheid van het resultaat voor de vennootschapbelasting over het boekjaar 2005 nihil is. In de bedrijfsactiviteiten hebben zich in 2006 voor de belastbaarheid geen relevante wijzigingen voorgedaan. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de weergave van kasstromen wordt het gerapporteerde resultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen kasstroom tot gevolg hebben in de verslagperiode. 32

35 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2006 Bedragen in duizenden euro s Immateriële vaste activa Aanschafwaarde per 1 januari Investeringen 0 Desinvesteringen 0 Aanschafwaarde per 31 december Cum. afschr. per 1 januari Afschrijvingen 8 Cum. afschr. desinvesteringen 0 Cum. afschr. per 31 december Boekwaarde per 1 januari Boekwaarde per 31 december De investeringen in immateriële vaste activa betreffen vergunningen die verkregen zijn voor de stortplaats Bovenveld en het overlaadstation Meppel. De afschrijvingstermijn is gelijk aan de looptijd voor de betreffende vergunningen. 33

36 Bedragen in duizenden euro s Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd: Bedrijfs- Machines Containers Wagen- Andere Totaal gebouwen en park vaste en installaties bedrijfsterreinen middelen Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 1 januari Investeringen Activa in uitvoering Desinvesteringen (106) (264) 0 (661) (585) (1.616) Aanschafwaarde per 31 december Cum. afschr. per 1 januari Afschrijvingen Cum. afschr. desinvesteringen (96) (254) 0 (650) (582) (1.582) Cum. afschr. per 31 december Boekwaarde per 1 januari Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 4-7% 5-20% 5-20% 12,5-20% 20-33% Onder de post overige bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris. Onder de post afschrijvingen containers is begrepen een aanvullende afschrijving van 0,4 miljoen als gevolg van het hanteren van actuele afschrijvingstermijnen voor oudere ondergrondse verzamelsystemen. De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december ,7 miljoen exclusief BTW. Financiële vaste activa Effecten Obligatieleningen Overige effecten Stand per 31 december De obligatieleningen zijn verdeeld over een zestal uitgevende instellingen, waarbij de kredietwaardigheid minimaal A2 (Moody s, bovengemiddelde rating) bedraagt. De koerswaarde van de obligaties op bedraagt De overige effecten is een index linked deposito met een looptijd van 6 jaar te rekenen vanaf augustus 2001, waarbij de hoofdsom op einddatum gegarandeerd is. De marktwaarde per bedraagt

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie