Palfijn. nieuws. nr 19 ZOMER 2015 MEDISCH INFORMATIEMAGAZINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Palfijn. nieuws. nr 19 ZOMER 2015 MEDISCH INFORMATIEMAGAZINE"

Transcriptie

1 Palfijn nr 19 ZOMER 2015 nieuws MEDISCH INFORMATIEMAGAZINE

2 Inhoud Voorwoord Gloednieuwe Medische Beeldvorming 3 Goede scores behandeling borstkanker 5 FOCUS: Preoperatief traject: voorbereid en veilig naar een ingreep 6 Snel, eenvoudig en online zicht op uw patiëntendossiers 8 IN DE KIJKER: Zorgprogramma Geriatrie 9 FOTOREPORTAGE Welkom in het nieuwe Palfijn 12 Evar: Endovasculair herstel van abdominale aorta aneurysma s 14 Nieuwe dienst Gastro-enterologie 16 NIEUW IN DIENST Dr. Ingrid Bruggeman 18 Dr. Thomas De Bo 18 Dr. Sarah Deseyne 18 Dr. Thomas Van Erps 18 Prof. Dr. Bieke Lambert 19 Dr. Frank Temmerman 19 Dr. Bieke Van Den Bossche 19 Beste Het volledige vernieuwde AZ Jan Palfijn Gent draait reeds een half jaar opnieuw op volle toeren. De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet om Jan Palfijn als het ware een facelift te bezorgen. Dit zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van interne werking. Zo is de dienst Medische Beeldvorming één van de paradepaardjes van het vernieuwde ziekenhuis geworden. Een volledig gedigitaliseerde omgeving zorgt er voor een verhoogde service naar de patiënt, naar onze huisartsen en naar andere collega s. Het artsenkorps van zes radiologen bundelt alle gekende technieken en koppelt dit aan een klantvriendelijke service. Naast een kwalitatieve werking, houdt men vast aan een beleid van korte wachttijden en snelle informatiedoorstroming. Maar we bouwen ook verder. Zo werken we elke dag verder om ons artsenkorps uit te breiden. In dit magazine kan u zelf al enkele vruchten van onze inspanningen vinden. Met plezier stellen we heel wat nieuwe artsen aan u voor, elk met hun eigen specialisatie. Zij zullen mee hun schouders onder het vernieuwde ziekenhuis zetten en onze toekomst mee vorm geven. Hopelijk kunnen we hierbij ook op uw steun rekenen. Rudy Coddens Voorzitter Op de cover Veel interesse tijdens onze opendeurdag op de Dag van de Zorg. Meer foto's op pagina COLOFON Medisch informatiemagazine voor huisartsen en zorgverleners Redactieraad: dr. Tom Bovyn, dr. Yves Depaepe, dr. Bruno Heyndrickx (hoofdgeneesheer), mevr. Marleen Porto-Carrero (bestuurder-directeur), dr. Philippe Uytterhaegen en dr. Valerie Verstraeten Eindredactie en layout: Communicatiedienst AZ Jan Palfijn Gent Foto's: Studio Edelweiss (p. 3, 11), Isabel Pousset (p. 4, 5L, 6, 13, 16, 17), www. paulbert.be (p. 9, 10), Filip Erkens (p. 12) VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Rudy Coddens Watersportlaan 5, 9000 GENT 2 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

3 Gloednieuwe Medische Beeldvorming hoogtechnologische zorg met aandacht voor patiëntencomfort. De dienst Medische Beeldvorming werd één van de opvallendste verwezenlijkingen van de gerenoveerde ziekenhuissite. De dienst werd volledig ontworpen en getekend naar de nieuwste normen en noden van de 21ste eeuw. Technologie, patiëntvriendelijkheid en toegankelijkheid staan er centraal. verhoogt. De nieuwe locatie maakt de samenwerking met de Spoed ook sneller en efficiënter dan voorheen. Alle zalen zijn ruim bemeten om niet alleen het comfort van de patiënt maar ook dat van het personeel te verhogen. De specifieke mogelijkheden maken de toestellen ook vlotter toegankelijk voor o.a. kinderen, bejaarden, zwaarlijvige patiënten of patiënten met een rolstoel (fig. 1 en 2, p. 4) INGANG VIA PARKING Toegankelijkheid en privacy Bij de uittekening van het nieuwe AZ Jan Palfijn Gent werd de inplanting van de Medische Beeldvorming grondig herbekeken. De nieuwe Medische Beeldvorming kreeg een volledig nieuwe bestemming op het gelijkvloers, tussen de Spoed en de inkomhal. Ambulante patiënten melden zich vanuit de inkomhal onmiddellijk aan op de dienst zelf. Patiënten vanuit de Spoed of uit de verpleegafdelingen komen binnen langs een andere ingang, wat het gevoel van privacy AMBULANCES SPOED MEDISCHE BEELDVORMING INGANG VIA WATERSPORTLAAN AZ Jan Palfijn Gent, verdieping 0: vlotte toegankelijkheid Medische Beeldvorming zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 3

4 Technologie 1. Conventionele radiologie en echografie De vernieuwde dienst beschikt over drie ruime zalen voor conventionele radiologie, een CT-scan en drie echografieruimten. De conventionele röntgenzalen zijn volledig digitaal waarbij één zaal werd uitgebreid met een volledige digitale 3D-ophanging en muraal statief. Eén zaal staat doelbewust vlak naast de MRI zodat patiënten voor een arthro-mri na hun punctie zich bijna niet moeten verplaatsen voor het MRI onderzoek zelf. Daarnaast werd geïnvesteerd in een nieuwe telezaal met flat panel detectoren. Deze zaal focust op verlaagde dosis waarbij scopie zo goed als overbodig is dankzij een speciaal camerasysteem. De 64-slice multidetector CT-scan combineert een substantiële dosisverlaging met een nog betere beeldkwaliteit. Het toestel is uitgewerkt met een unit om CT-geleide puncties uit te voeren voor bioptname of evacuerende puncties. De drie echografietoestellen, waarvan 1 op de mammografie, maken het mogelijk dat na de diagnostische mammografie vlot een complementaire echografie kan gebeuren. Waar nodig en op vraag van de behandelende arts worden infiltraties of procedures onder echo-geleide uitgevoerd. 2. MRI De MRI-afdeling is een aparte unit binnen de dienst en beschikt over een aparte wachtruimte. De afdeling is uitgerust met toestellen van de nieuwste generatie. Het hoogst aantal mogelijke kanalen en de laatste generatie antennes bieden de radiologen een uitermate goede beeldkwaliteit. Op zeer flexibele wijze kunnen multipele coils gelijktijdig en automatisch worden gebruikt. 3. Borstdiagnostiek De dienst Medische Beeldvorming van het AZ Jan Palfijn Gent is reeds vele jaren een erkend centrum voor screeningsmammografieën. Bij de renovatie werd dan ook ruime aandacht besteed aan borstdiagnostiek. De dienst beschikt nu over een full field digitaal mammografietoestel (afb. 3), uitgerust met een nieuwe detector en low dose röntgenbuis. De patiënt geniet van een hoger comfort dankzij een kortere borstcompressie en een halvering van de stralingsdosis. Ook hier een verbeterde beeldkwaliteit dankzij een beter penetratievermogen doorheen de borstklier en een verhoogd contrast. Letsels kunnen in een vroeger stadium ontdekt worden. Het toestel is daarenboven uitgerust met een stereotaxie-module, wat toelaat om biopsieën van kleine mammografische letsels zoals microcalcificaties uit te voeren. Ook is het nu mogelijk om vacuüm assisted core biopten uit te voeren, wat toelaat om grotere stukjes borstweefsel weg te nemen. Het toestel is eveneens in staat om radio-opake clips te plaatsen, nuttig voor de chirurg. De patiënt neemt hierbij steeds een liggende houding aan. Hiervoor is een specifiek uitgeruste tafel aanwezig om de patiënt het nodige comfort te bieden. 4. Mobiel toestel Patiënten die niet tot op de dienst geraken, worden nu aan bed onderzocht met een mobiel digitaal toestel (afb. 4). Het betreft voornamelijk patiënten op Intensieve Zorgen en Recovery, maar ook bijvoorbeeld op Neonatologie. Het resultaat wordt onmiddellijk afgelezen op het Radiology Information System. 4 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

5 Goede scores bij behandeling van borstkanker Net als vele andere ziekenhuizen werkt het AZ Jan Palfijn Gent mee aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²), een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, ICURO, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen. Snelle uitwisseling beelden Radiologische beelden en verslagen worden snel ter beschikking gesteld aan huisartsen. Jan Palfijn doet hiervoor beroep op PACSonWEB, een beveiligd online platform waarop men eenvoudig kan inloggen. Als huisarts surft u hiervoor naar U hoeft hiervoor niets te installeren. Het gebruik is gratis. SYNOPSIS De nieuwe dienst Medische Beeldvorming is een van de steunpilaren van het gerenoveerde Jan Palfijnziekenhuis. Op basis van een gedigitaliseerde infrastructuur werd de service naar patiënt en externe partners geoptimaliseerd. Het artsenkorps van zes radiologen bundelt alle gekende technieken en koppelt dit aan een patiëntvriendelijke werking. Naast een kwalitatieve werking, houdt men vast aan een beleid van korte wachttijden en snelle informatiedoorstroming. 4. Het AZ Jan Palfijn Gent kreeg de resultaten van de meting inzake borstkankerindicatoren voor de periode Tijdens deze periode bedroeg de vastgelegde relatieve overleving voor patiënten met een invasieve borstkanker, gemeten drie jaar na behandeling, gemiddeld 87,3%. Dit betekent dat bijna 9 op de 10 van onze patiënten, drie jaar na een behandeling in het kader van borstkanker, nog in leven zijn. Een duidelijk positieve score. Naar de toekomst toe neemt het ziekenhuis verder initiatief om dit cijfer nog te verbeteren. CONTACT Radiologie: CT-scan: MRI-scan: Auteurs: Dr. Nick Baelde, radioloog T Dr. Philippe Uyterhaegen, radioloog T voorjaar 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 5

6 FOCUS Preoperatief traject: voorbereid en veilig naar een heelkundige ingreep Het preoperatief traject bereidt de patiënten op een efficiënte manier voor op een geplande heelkundige ingreep. Een nauwe samenwerking tussen specialist-geneesheren, anesthesisten, het verpleegkundig departement en huisartsen staat hierbij centraal. Dit resulteert in een upto-date patiëntendossier en een vlotte informatiedoorstroming naar alle betrokken zorgverleners. De dienst Orthopedie startte een jaar geleden reeds met de uitrol. Na een positieve evaluatie zijn intussen ook de collega s van de Urologie, Neurochirurgie, Gynaecologie, Pneumologie, NKO en Heelkunde ingestapt. Een logisch traject Het Preoperatief traject start bij de geneesheer-specialist. Indien de specialist een chirurgische ingreep vooropstelt, gaat de patiënt aansluitend langs bij een verpleegkundige van het Preoperatief Consult. Dit consult is gratis. Samen met de verpleegkundige wordt het preoperatieve dossier doorgenomen en aangevuld waar nodig. De patiënt kan er terecht met vragen over de hospitalisatie, de ingreep of de te verwachten nazorg. Noodzakelijke preoperatieve onderzoeken zoals bloedafname, ECG en radiologie worden door de preoperatief verpleegkundige opgevolgd. Voor de planning en de uitvoering van de onderzoeken zelf kan de patiënt terecht bij de huisarts of indien nodig in het ziekenhuis. De resultaten worden door de verpleegkundige van het Preoperatief Consult bij het dossier gevoegd. Eens het dossier 6 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

7 volledig, wordt het gecontroleerd door de anesthesist. De dag voor de opname gaat het dossier naar de hospitalisatieafdeling. De verpleegkundigen kunnen de opname van de patiënt zo in de best mogelijke omstandigheden voorbereiden. DOORVERWIJZING HUISARTS Preoperatieve onderzoeken Preoperatieve onderzoeken worden zo weinig mogelijk op de dag van de opname uitgevoerd. Om spanningen bij de patiënt en wachttijden in het ziekenhuis te vermijden, worden deze onderzoeken in de periode voor de opname ingepland. Patiënten verkiezen hierbij vaak om een of meerdere onderzoeken bij de vertrouwde huisarts uit te voeren. Dit wordt tijdens het Preoperatief Consult genoteerd om verdere opvolging mogelijk te maken en het dossier tijdig en volledig bij de anesthesist te krijgen. Het ziekenhuis maakt het de huisarts op diverse manieren mogelijk om de resultaten van de onderzoeken door te sturen: ``Via een mailbericht naar het Preoperatief Consult: ``Via de beveiligde netwerken van Medibridge en Hector. Sociale Dienst: financiële informatie en ontslagplanning Niet enkel het medische luik wordt tijdens het preoperatieve consult besproken. Er is ook een administratief en sociaal luik. Zo krijgt de patiënt tijdens het consult informatie over de te verwachten kostprijs, de verschillende kamerkeuzes en de mogelijkheden tot eventuele nazorg. In nauwe samenwerking met de Sociale Dienst en de Sociaal-administratieve Cel, wordt voor elke patiënt een zo vlot mogelijke zorg voorzien. Ook eventuele problemen worden tijdens het gesprek in kaart gebracht en aangepakt. Op deze manier kan bijvoorbeeld de verzekerbaarheid nog in orde gesteld worden, of kan er reeds uitgekeken worden naar een plaats in een revalidatiecentrum. Zicht op het medicatiegebruik Het medicatieschema van de patiënt maakt een belangrijk deel uit van het preoperatieve dossier. Ook hier staat samenwerking met de huisarts centraal. Het Jan Palfijnziekenhuis engageert zich hiervoor in het TraM-project, een initiatief rond transmuraal medicatiebeleid van de Koninklijk Oost-Vlaamse Apothekersgilde. CONSULTATIE CHIRURG 1 PREOPERATIEF CONSULT VERPLEEGKUNDIGE CONTROLE DOSSIER ANESTHESIST ADMINISTRATIEVE VOORINSCHRIJVING SOCIALE DIENST PREOPERATIEVE ONDERZOEKEN HUISARTS MIN. 48 UUR VOOR OPNAME VOLLEDIG PREOPERATIEF DOSSIER OP AFDELING 24 UUR VOOR OPNAME patiënt preoperatief dossier (1) Bij thuisconsultatie wordt, indien nodig, een afspraak gemaakt voor een preoperatieve raadpleging. zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 7

8 Tijdens het Preoperatief Consult krijgt de patiënt een medicatieschema mee dat samen met de huisarts of thuisapotheker ingevuld kan worden. Dit verkleint de kans op medicatiefouten en bevordert transmurale kennisoverdracht. Wanneer dit schema aan het preoperatieve dossier wordt toegevoegd, heeft ook de anesthesist een duidelijk beeld van het medicatiegebruik en kan er ingegrepen worden indien nodig. up-to-date preoperatief dossier zijn ook de zorgverleners goed voorbereid. De rol van de huisarts als vertrouwd aanspreekpunt voor de patiënt, is hierin belangrijk. Op de afdelingen Orthopedie, Urologie Neurochirurgie, Gynaecologie, Pneumologie, NKO en Heelkunde is het traject reeds goed ingeburgerd met positief resultaat. SYNOPSIS Het AZ Jan Palfijn Gent streeft ernaar om de patiënt goed voorbereid en in alle rust te verwelkomen op de dag van opname. Met de invoering van het preoperatieve traject creëren we voor de patiënt een centraal aanspreekpunt waar hij of zij terecht kan voor alle informatie over de ingreep, de opname, het ontslag en de nazorg. Ook het financiële luik wordt toegelicht aan de patiënt. Door de samenstelling van een CONTACT PREOPERATIEF CONSULT Auteurs: Dr. Yves Depaepe, orthopedist Jona Bemindt, Cel Kwaliteit Snel, eenvoudig en online zicht op uw patiëntendossiers Het AZ Jan Palfijn Gent biedt u via de portaalsite van CoZo de mogelijkheid om beelden en verslagen van onderzoeken online vanuit uw thuispraktijk te consulteren. Ook de historiek van eerdere onderzoeken zijn er terug te vinden. CoZo, het Collaboratief Zorgplatform is gegroeid uit het overleg tussen de vier Gentse ziekenhuizen. Ondertussen wordt het georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid en het nationale e-health-project. De toepassing laat u toe om op een eenvoudige en snelle manier (via het webportaal of in de toekomst vanuit uw eigen applicatie) een overzicht te verkrijgen van huidige en vroegere brieven, verslagen, resultaten van laboonderzoeken, beeldvorming en medische opdrachten, SUMEHR s, van al uw patiënten. Het gaat dus om meer informatie dan u reeds eventueel elektronisch ontving. Ook kunt u informatie over patiënten uit andere regionale zorgplatformen rechtstreeks opvragen. CoZo werkt zowel op desktops, laptops, smartphones als andere devices. Rechten van de patiënt Gegevens in de portaalsite zijn voor zorgverstrekkers enkel beschikbaar na de toestemming van de patiënt. Patiënten op hun beurt hebben automatisch toegang tot de medische informatie voor protocollen en resultaten, brieven van artsen en algemene medische informatie zoals beelden, vaccinatiegegevens en medicatieschema (onder.pdf-vorm). Ze voeren hiervoor een onderzoeksnummer, geboortedatum en code in. meer informatie: 8 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

9 IN DE KIJKER Zorgprogramma Geriatrie Het AZ Jan Palfijn Gent kan buigen op een jarenlange ervaring op het gebied van geriatrische zorg. Het ziekenhuis heeft het grootste aantal erkende geriatrische bedden in Gent (122) en werkt continu aan een kwalitatieve en doelgerichte omkadering van de geriatrische patiënt binnen het Zorgprogramma Geriatrie. Hierbij is ook de samenwerking met externe partners, zoals de huisarts en de Woonen Zorgcentra, van groot belang. De samenwerking met het UZ Gent is in deze context contractueel verankerd en biedt voor de patiënten een belangrijke meerwaarde. De geriatrische patiënt Een geriatrische patiënt wordt niet louter gedefinieerd op basis van leeftijd. Zo is er een groot verschil tussen een 90-jarige met een fysiek en mentaal goede conditie en een sterke sociale omkadering en een 70-jarige diabetespatiënt met fysieke beperking in een sociaal isolement. Enkel oudere patiënten die naast hun leeftijd ook een risicoprofiel vertonen, worden opgenomen in het zorgprogramma. Dit profiel wordt gekenmerkt door een aantal specifieke medische en/of psychosociale randvoorwaarden die bepalend zijn voor de algemene weerbaarheid van de patiënt: - fragiliteit en beperkte homeostase, - actieve polypathologie, - verstoorde farmacokinetica, - gevaar voor functionele achteruitgang, - gevaar voor deficiënte voeding, - neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid, - en psychosociale problematiek. zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 9

10 Het geriatrisch zorgprogramma Net omwille van dit bijzondere profiel vraagt de geriatrische patiënt een multidisciplinair gerichte aanpak die wordt vertaald in een zorgprogramma met 5 pijlers: 1. een erkende dienst voor geriatrie, 2. een geriatrisch consult, 3. een geriatrisch dagziekenhuis, 4. een dienst interne liaison, 5. en een dienst externe liaison. Met het zorgprogramma beoogt het ziekenhuis steeds een terugkeer naar huis of het thuisvervangend milieu. Hiervoor focust het programma vooral op het verbeteren van de functionele mogelijkheden, het verhogen van de levenskwaliteit en het behoud van de zelfredzaamheid. Geriatrische zorg in het nieuwe Jan Palfijn 1. Erkende dienst voor geriatrie Bij de renovatie van het ziekenhuisgebouw werden alle geriatrische afdelingen gecentraliseerd op verdieping 5. Op dit niveau kunnen de patiënten ook meteen terecht in de gloednieuwe dagzaal om gemeenschappelijke activiteiten te doen. De revalidatiezalen bevinden zich in de buurt zodat verplaatsingen doorheen het gebouw voor de geriatrische patiënt tot een minimum zijn herleid. Onze G-afdelingen zijn acute diensten waar geriatrische patiënten met acute pathologie geholpen worden. Ze worden er omringd door een team bestaande uit een geriater, ergotherapeut, kinesitherapeut, medewerker van de sociale dienst, logopedist, diëtist en verpleegkundigen. Wekelijks wordt er een multidisciplinaire teamvergadering gehouden. Bij ontslag wordt een uitgebreid ontslagdocument opgemaakt voor de huisarts, met onder meer diagnose, verloop van de opname, alle relevante resultaten van onderzoeken en consulten, medicatievoorstel bij ontslag, verpleegkundige zorgen en kinesitherapie-instructies indien nodig. Ook de familie, mantelzorg en eventueel vertegenwoordiger van het woon- en zorgcentrum wordt uitgebreid geïnformeerd. 2. Het geriatrische consult: na verwijzing huisarts Een raadpleging bij een geriater van het ziekenhuis heeft als doel advies te verlenen aan de huisarts en de familie. Dit kan zowel voor patiënten die nog thuis wonen als voor patiënten in een residentiële woonsituatie. Afhankelijk van de vraag wordt de consultatie multidisciplinair samengesteld. De verwijzing gebeurt steeds door de huisarts. 3. Het Geriatrisch Dagziekenhuis Het Geriatrisch Dagziekenhuis is een aparte entiteit binnen het ziekenhuis en heeft een capaciteit van 6 bedden. De daghospitalisatie richt zich naar de geriatrische patiënt waarvoor een langdurige hospitalisatie niet aangewezen is. Dit kan zijn om diagnostische redenen (bijv. meerdere onderzoeken op een dag), om therapeutische redenen (bijv. intraveneuze toediening van medicatie) of om redenen van revalidatie (fysiek of cognitief). Tijdens hun dagopname kunnen de geriatrische patiënten in een comfortabele en rustige omgeving verblijven in afwachting van hun therapie of revalidatie. Verwijzing gebeurt door de huisarts of een andere externe arts en dit steeds in overleg met de geriater. Van zodra alle resultaten beschikbaar zijn, meestal de opnamedag zelf, wordt een verslag bezorgd aan de huisarts. Na de renovatie beschikken alle geriatrische afdelingen nu over nieuwe therapie- en dagzalen. Foto: SP-afdeling Psychogeriatrie 10 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

11 tractueel verankerd. De beide ziekenhuizen hebben een engagement om samen, elk op basis van hun specifieke en complementaire expertise, de best mogelijke zorg aan te bedien aan de oudere patiënt. Zo staat het UZ Gent borg voor de zeer acute, sub -specialistische zorg en beantwoordt het AZ Jan Palfijn Gent aan de vraag naar meer algemene en chronische opvolging en revalidatie. Het UZ Gent stuurt patiënten met een geriatrisch profiel, die al dan niet op een G-afdeling verblijven, door naar Jan Palfijn. Door de beschikbaarheid van een groot aantal G- en SP-bedden is hier een hospitalisatie mogelijk in een afdeling met de nodige kennis van de geriatrische problematiek. De verdere opvolging kan nog steeds gebeuren door een staflid van het UZ Gent, in casu prof. dr. M. Petrovic. Patiënten krijgen zo de juiste zorg op de juiste plaats mét de juiste kennis en ervaring. 4. De Interne Liaison Geriatrie De Interne Liaison Geriatrie (ILG) bestaat uit een gespecialiseerd team van ziekenhuismedewerkers en geriaters. Zij gaan langs bij patiënten ouder dan 75 jaar, die opgenomen zijn op een niet-geriatrische afdeling. Het team spoort hierbij specifieke problemen op, zoals valaccidenten en ondervoeding. De ILG verleent advies aan zowel de betrokken verpleegafdeling en de behandelende artsen als aan de familie of de mantelzorger. Aan de hand van de bekomen resultaten wordt een individueel zorgplan opgesteld en opgenomen in het patiëntendossier. De huisarts ontvangt hiervan steeds een schriftelijk verslag. 5. De Externe Liaison Geriatrie De Externe Liaison Geriatrie maakt de overgang van een ziekenhuisverblijf naar de thuis(vervangende) situatie zo vlot mogelijk. Het team werkt op basis van samenwerkingsverbanden met onder meer lokale dienstencentra en woon- en zorgcentra. Samenwerking met UZ Gent en andere externe partners De dienst Geriatrie stelt zich op als een partner in de zorg. Samen met onder meer huisartsen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra, thuiszorgdiensten en mantelzorgers werken ze aan de best mogelijke zorg voor de geriatrische patiënt. Op deze manier kan het principe van to cure groeien naar een to care voor de kwetsbare oudere. SYNOPSIS De zorgverlening van het AZ Jan Palfijn Gent richt zich reeds decennialang voor een belangrijk deel op de geriatrische patiënt. Zij kunnen vertrouwen op onze specifieke ervaring binnen het zorgprogramma geriatrie. Het doel is steeds een terugkeer naar huis of het thuisvervangend milieu. Het ziekenhuis werkt hiervoor nauw samen met andere zorginstellingen zoals woon- en zorgcentra, lokale dienstencentra en het UZ Gent. CONTACT Verpleegafdeling Geriatrie: Geriatrisch consult: Geriatrisch Dagziekenhuis: online document op Interne Liaison Geriatrie: Auteur: Dr. Marleen Smet, Geriater T De samenwerking met het UZ Gent is reeds jaren con- zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 11

12 WELKOM IN HET NIEUWE JAN PALFIJN De voorbije maanden konden personeelsleden, bezoekers, patiënten en zorgverleners het nieuwe Jan Palfijn achter de schermen bekijken. Hoogtepunten waren ongetwijfeld de officiële opening (eind 2014), de Avond van de Huisarts (maart 2015) en natuurlijk de Dag van de Zorg (maart 2015). Tijdens deze laatste opendeurdag ontvingen we Vlaams minister Jo Vandeurzen, samen met meer dan geïnteresseerden. De officiële opening gebeurde in aanwezigheid van Daniël Termont (burgemeester Stad Gent), Koen Schoonjans (Celhoofd Financieringscontrole FOD), Marleen Porto-Carrero (bestuurder-directeur) en Rudy Coddens (voorzitter). Stadsdichter David Troch schreef voor deze gelegenheid het gedicht 'onderhuids'. 12 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

13 Tijdens de Dag van de Zorg stonden de deuren van het ziekenhuis wagenwijd open. Aan de hand van interactieve infostanden en rondleidingen in hoogtechnologische diensten zoals de Centrale Sterilisatie, de Medische Beeldvorming en het Operatiekwartier toonden artsen en verpleegkundigen hun zorgverlening. Iedereen kon tijdens de dag zijn persoonlijke zorgwens op een hartje schrijven en ophangen. Deze mooie boodschappen zijn nog te lezen in onze inkomhal. zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 13

14 EVAR: Endovasculair herstel van abdominale aorta aneurysma s Endovasculair aneurysma herstel (EVAR) is momenteel de voorkeursbehandeling voor een Abdominaal Aorta Aneurysma (AAA). Door deze minimaal invasieve techniek zijn ook oudere patiënten en patiënten met hoge comorbiditeit die een open chirurgisch herstel niet zouden overleven, toch behandelbaar. Onder meer in het licht van een vergrijzende bevolking groeit het belang van deze techniek nog steeds, ook binnen het AZ Jan Palfijn Gent. Abdominaal Aorta Aneurysma Een abdominaal aorta aneurysma (AAA) wordt gedefinieerd als een aortadiameter van tenminste anderhalf maal de diameter gemeten op het niveau van de renale arteriën. Voor de abdominale aorta betekent dit vanaf een diameter van 3 cm. Beïnvloedende factoren in de prevalentie van AAA zijn leeftijd (> 55 jaar), geslacht (4-5 keer frequenter bij mannen) en ras (2 keer meer bij blanken). Ook roken, arteriële hypertensie, atherosclerose en familiale predispositie zijn bepalend. Zeldzamere oorzaken zijn infecties als salmonella en syfilis, het syndroom van Marfan of het syndroom van Ehlers-Danlos. Het risico op een ruptuur wordt vooral beïnvloed door de diameter van het aneurysma en neemt exponentieel toe (zie tabel). Het risico is eveneens afhankelijk van de expansiesnelheid en is hoger bij vrouwen. Symptomatologie De meerderheid van de abdominale aorta aneurysmata heeft weinig tot geen symptomen en wordt vaak inciden- tieel ontdekt bij ultrasonografie, abdominale CT of MRI, uitgevoerd voor andere doeleinden. De patiënt met een geruptureerd AAA presenteert zich klassiek met abdominale pijn of rugpijn, hypotensie en een pulsatiele abdominale massa. Ruptuur van het aneurysma veroorzaakt meestal een exsanguinatie en diepe, instabiele hypotensie. Slechts ongeveer 50 procent van de patiënten met geruptureerde AAA s bereikt het ziekenhuis levend. Van deze patiënten overleeft 50 procent de urgente ingreep niet. Diagnostiek Het klinisch onderzoek kan een pulsatiele, uitzettende massa op of boven de umbilicus (de aorta bifurceert op het niveau van de navel) onthullen. Duplex-onderzoek geniet de voorkeur voor screening, beoordeling en het volgen van abdominale aorta aneurysmata wegens een sensitiviteit die de 100 procent benadert. De resultaten zijn echter onderzoekersafhankelijk en geven regelmatig geen accurate weergave van de iliacale arteriën die ook aneurysmatisch kunnen zijn. Een CT-angiografie is de gouden standaard in de preoperatieve setting. Het maakt een betere beoordeling mogelijk van de anatomie van het aneurysma (met eventueel supra-renale uitbreiding) en de positie ten opzichte van renale, mesenterische en iliacale arteriën. AAA Diameter (cm) < , > Ruptuur risico (%/jaar) Range of Potential Rupture Rates for a Given Size of Abdominal Aortic Aneurysm. J Vasc Surg. 2003; 37: PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

15 Behandeling Bij middelgrote AAA (< 5,5 cm) is een regelmatige opvolging door middel van beeldvorming geïndiceerd (watchfull waiting). Volgende preventieve maatregelen zijn ten zeerste aan te raden: stoppen met roken, reductie van cardiovasculaire risicofactoren zoals hypertensie (bètablokker) en dyslipidemie (statine) en de opstart van trombocytenaggregatieremmers (ASA). Behandeling is geïndiceerd voor asymptomatische AAA s vanaf een diameter 5,5 cm voor mannen en vanaf 5 cm voor vrouwen. Vanaf deze diameter bestaat een reële kans op ruptuur (zie eerdere tabel). Open chirurgisch herstel componenten die opgevouwen zitten in een werkkanaal (delivery sheath) worden via de A femoralis communis in de lies ingebracht. Interventie gebeurt onder continue radioscopische controle. De endoprothese is opgebouwd uit een stent, bedekt met een ondoorlaatbare laag PTFE (polytetrafluoroethyleen). Eenmaal in de aorta, wordt het systeem ontplooid. De endoprothese maakt hierbij contact met de bloedvatwand proximaal en met de iliacale vaatwand distaal. De endoprothese wordt nadien verankerd. Op deze manier wordt de aneurysmazak uitgesloten van de bloedstroom en de bijbehorende druk in de aorta. EVAR versus open chirurgisch herstel Onderzoek in vier grote gerandomiseerde studies (EVAR I en II, Dream, Over en Open trial) waar EVAR en de open chirurgische interventie werden vergeleken, tonen bij EVAR een duidelijke reductie van de peri-operatieve mortaliteit (gedurende de eerste dertig dagen), een snellere postoperatieve recuperatie, een korter hospitalisatieverblijf en een snellere terugkeer naar de dagelijkse activiteiten. Er is geen significant verschil in lange termijn overleving tussen beide technieken. Klassiek is er de open chirurgische interventie waarbij via een xypho-pubische laparatomie een exclusie van het aneurysma wordt bekomen door het inhechten van een gebifurceerde greffe. Dit kan langs transabdominale of retroperitoneale toegangsweg. Dit is een zeer erkende techniek met goede lange termijn resultaten maar belangrijke peri-operatieve mortaliteit. Mogelijke complicaties zijn: acuut nierfalen, distale embolisatie, wondinfectie, colonischemie, vorming van valse aneurysmata, aortaduodenale fistels, graft infectie, en peri-operatieve bloeding. SYNOPSIS Het endovasculair aneurysma herstel geniet in vele gevallen de voorkeur tegenover een open chirurgisch herstel. Studies wijzen onder meer op een verminderde kans op complicaties en een sneller postoperatief herstel. De afwezigheid van grote littekens op de buik is eveneens een plus. Oudere patiënten en patiënten met hoge comorbiditeit die een open herstel niet zouden overleven, zijn toch behandelbaar met EVAR. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Heelkunde van het AZ Jan Palfijn Gent. Endovasculair herstel (EVAR) CONTACT Raadplegingen Heelkunde: Auteur: Dr. Dries Vandeweyer, vaat- en thoracale heelkunde EVAR is een minimaal invasieve techniek. Endoprothese T zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 15

16 Nieuwe dienst Gastro-enterologie Zorgverlening op maat van de patiënt Bij de totaalrenovatie van het ziekenhuis stonden kwaliteit en patiëntencomfort voorop. Onder meer de vernieuwde dienst voor gastro-enterologie kreeg alle troeven in handen om dit waar te maken. Zowel de consultatieruimtes, het volledig uitgeruste internistisch dagziekenhuis als de endoscopische onderzoeksruimten bevinden zich nu vlak naast elkaar, op de derde verdieping. Voor verpleegkundigen en artsen betekent dit alvast efficiënter werken, voor de patiënt tijdswinst en een betere zorg. De integratie van de verschillende aspecten van maag-, darm- en leverziekten op één verdieping minimaliseert de verplaatsingen en bevordert de interne informatiestroom. Een patiënt die de consultatieruimte verlaat, wandelt 20 meter verder meteen een onderzoeksruimte binnen. Vlak ertegenover bevindt zich het daghospitaal. diagnose verkregen worden. Tijdens een poliklinische raadpleging voor maag-, darm- en leverziekten is het bijvoorbeeld mogelijk om, volgend op een echografisch onderzoek, meteen een endoscopisch onderzoek te laten aansluiten. Dit betekent dat het medisch probleem van de patiënt in één enkele consultatie opgelost of ten minste georiënteerd is. De inplanting van het internistisch dagziekenhuis en een eigen afdeling voor volautomatische desinfectie van endoscopen vlak naast de onderzoeksruimtes maakt de cyclus raadpleging-onderzoek-daghospitalisatie compleet. De patiënt moet op geen enkel ogenblik de dienst verlaten en wordt gedurende de ganse dag door dezelfde zorgverleners bijgestaan. Ook diverse paramedici zoals onco-verpleegkundigen, onco-diëtisten en psychologen staan er ter beschikking van de patiënt. Internistisch dagziekenhuis In het dagziekenhuisdeel worden de patiënten voor enkele uren gehospitaliseerd voor complexere onderzoeken of voor interventies die een sedatie vereisen. Daarnaast worden er ook patiënten opgenomen die een intraveneuze behandeling nodig hebben zoals transfusie, ijzertoediening, ontstekingsremmende medicatie voor chronisch inflammatoir darmlijden en ook chemotherapie. Doordat alle apparatuur voorhanden is, kan snel een 16 PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

17 Divers scala onderzoeksmogelijkheden De afdeling voor maag- en darmziekten biedt volgende onderzoeksmogelijkheden aan: ``Diagnostische gastroscopie en coloscopie. Naar wens van de patiënt kan dit met faryngeale anesthesie of intraveneuze sedatie. ``Echografische toepassingen: externe en endoscopische echografie voor diagnostiek met beeldvorming en puncties, alsook voor therapeutische toepassingen zoals drainages door interne stenting. ``Endoscopische behandeling van galweg- en pancreaskanaalproblemen door middel van ERCP (endoscopische retrograde cholangio-wirsungografie) toepassingen. ``Videopilcamera-onderzoeken voor het opsporen van dunne darmbloedingen. ``Functionele testen van de motoriek van de slokdarm en het anaal sfinctercomplex met stationaire manometrieën en 24-uurs ph-impedantiemetingen, zo gewenst gecombineerd met een 24-uurs manometrie voor het opsporen van niet-verklaarde refluxklachten, prikkelhoest en incontinentieproblemen. SYNOPSIS Dankzij een inrichting op maat van de patiënt, kwalitatief hoogstaande medische infrastructuur en een breed arsenaal aan onderzoeksmogelijkheden, biedt de dienst Gastro-enterologie een efficiënte zorgverlening. Snellere onderzoeksresultaten en diagnosestelling bevorderen de informatiedoorstroom naar de huisarts. CONTACT Dagziekenhuis: Afspraken: Auteur: Dr. Steven Sas, Gastro-enteroloog T zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 17

18 NIEUW IN DIENST DR. THOMAS DE BO ORTHOPEDIE STRAAT 312 T DR. SARAH DESEYNE PNEUMOLOGIE STRAAT 112 T Dr. Deseyne studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en promoveerde in 2014 als pneumoloog. Ze volgde opleiding in het universitair ziekenhuis van Gent en het AZ Sint-Jan te Brugge. Dr. Deseyne legt zich ook toe op diagnostiek en behandeling van obstructieve slaapapnoe/hypopnoesyndroom. Daarnaast heeft ze ook een bijzondere interesse voor interstitiële longpathologie. DR. INGRID BRUGGEMAN GASTRO-ENTEROLOGIE Dr. De Bo studeerde in 2008 af aan de Universiteit Gent als arts. Hij promoveerde als specialist in de orthopedische chirurgie in Tijdens zijn assistentschap resideerde hij in het Sint-Andriesziekenhuis Tielt, in het Sint-Augustinusziekenhuis Wilrijk en in het Universitair Ziekenhuis Gent. Nadien volgde een fellowship in het AZ Monica Deurne. Dr. De Bo bekwaamde zich daarnaast in de sportgeneeskunde en toont bijzondere interesse in heup-, enkel- en voetpathologie en sportletsels. DR. THOMAS VAN ERPS UROLOGIE STRAAT 213 T STRAAT 112 T Dr. Bruggeman studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en promoveerde dit jaar als gastro-enteroloog. Ze genoot haar opleiding in het UZ Gent en het OLV Aalst. Ze bekwaamde zich, naast de algemene gastroenterologie, eveneens in hepatologie en digestieve oncologie. Dr. Van Erps studeerde in 2008 af aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarna specialiseerde hij zich in de urologie aan de Universitätsklinik Aachen, onder leiding van prof. dr. A. Heidenreich. Tijdens deze opleiding ging veel aandacht naar de oncologische urologie, en in het bijzonder naar prostaatkanker. In 2011 werkte hij een jaar voor prof. dr. B. Tombal aan de UCL St. Luc Woluwe. Dr. Van Erps behaalde zijn diploma als Facharzt in der Urologie in maart PALFIJN.NIEUWS nr 19 zomer 2015

19 DR. BIEKE VAN DEN BOSSCHE NUCLEAIRE GENEESKUNDE STRAAT 211 T PROF. DR. BIEKE LAMBERT NUCLEAIRE GENEESKUNDE STRAAT 211 T Dr. Van Den Bossche studeerde in 2001 af als arts aan de UGent. In de vier volgende jaren legde ze zich toe op wetenschappelijk werk rond moleculaire beeldvorming voor therapiepredictie bij borstkankerpatiënten en was ze een jaar werkzaam aan de universiteit La Sapienza in Rome. In september 2005 behaalde dr. Van Den Bossche haar doctoraat. Haar klinische opleiding omvatte een jaar interne geneeskunde op de diensten reumatologie en medische oncologie aan het UZ Gent en twee jaar nucleaire geneeskunde aan het AZ St.-Lucas Gent en het UZ Gent. Sinds mei 2009 is dr. Van Den Bossche ook actief op de dienst Nucleaire Geneeskunde van het AZ Maria Middelares Gent. Prof. dr. Lambert studeerde af als arts aan de UGent (2001). In het kader van een onderzoeksbeurs naar nieuwe nucleaire behandeltechnieken behaalde ze in 2005 een doctoraatsproefschrft over de intra-arteriële behandeling van levertumoren met radionucliden. Prof. dr. Lambert genoot haar opleiding Nucleaire Geneeskunde in Groningen en Gent. In het UZ Gent hielp prof. dr. Lambert mee in de uitbouw van de zorg rond schildklierkanker, neuroblastoma, neuro-endocriene pathologie, levertumoren en prostaatkanker. Ze is in het UZ Gent ook docent en werkt er één dag in de week in het PET-centrum. Prof. dr. Lambert is ook lid van de dienst Nucleaire Geneeskunde in het AZ Maria Middelares. DR. FRANK TEMMERMAN NUCLEAIRE GENEESKUNDE STRAAT 211 T VACATURES Om ons medisch toekomstbeleid verder uit te werken zijn wij op zoek naar geneesheer-specialisten voor onder andere volgende disciplines: ``Geriaters (2 artsen in associatief verband) ``Oftalmoloog ``Neuroloog ``Endocrinoloog Dr. Frank Temmerman studeerde in 1978 af als arts aan de UGent. In 1984 verkreeg hij de erkenning Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde. Hij was gedurende een jaar werkzaam als nuclearist in het Elisabethziekenhuis in Turnhout en vanaf 1986 als radiotherapeut, oncoloog en nuclearist in de toenmalige Sint-Jozefkliniek te Gentbrugge. Na de recente sluiting van de dienst Nucleaire Geneeskunde op campus Sint-Jozef, blijft hij - naast zijn activiteit binnen het AZ Jan Palfijn Gent - ook nog werkzaam in het AZ Maria Middelares. ``Reumatoloog ``Gynaecoloog ``Spoedarts met brevet acute geneeskunde of Urgentiearts Meer informatie? Assistenten in opleiding kunnen zich eveneens kandidaat stellen. zomer 2015 nr 19 PALFIJN.NIEUWS 19

20 Palfijn nieuws Jaarverslag 2014: beschikbaar vanaf juli ``Lees online op

patiëntenbrochure digestief oncologisch centrum

patiëntenbrochure digestief oncologisch centrum patiëntenbrochure digestief oncologisch centrum inhoud Wat 02 Multidisciplinair consult 02 Team 03 Waar vind ik de afdeling 06 Hoe contacteren 07 Afspraken 08 1 Wat De digestieve oncologie houdt zich bezig

Nadere informatie

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison.

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. 16 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 VOORWOORD

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht. Samen met

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Borstkliniek UZ Gent

Borstkliniek UZ Gent Borstkliniek UZ Gent De Borstkliniek van UZ Gent werd in 2007 erkend door de Belgische overheid als multidisciplinaire Borstkliniek. Waarvoor kan u terecht in de Borstkliniek? 1 U kan er terecht voor allerhande

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison

Introductiebrochure studenten: Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison Introductiebrochure studenten: Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID GERIATRISCH DAGHOSPITALISATIE 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3

Nadere informatie

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS B1-04 K12E-04

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS B1-04 K12E-04 Sector Kritieke Diensten CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS B1-04 K12E-04 CHIRURGISCHDAGZIEKENHUISB104K12E04 17-8-2009 1 CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS UZ GENT 1. Concept Uit bekommernis om kwaliteitszorg en rekening

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker INDICATOR B1 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie een systeembehandeling voorafgegaan werd door ER/PR-

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008).

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Datum publicatie: 20/12/2013 Wanneer mensen met kanker af te rekenen krijgen, dan mogen ze terecht hopen op de best mogelijke zorg om

Nadere informatie

Opbouw van presentatie. Waarheden Complexe zorg Welk antwoord heeft ZOROO op deze waarheden Andere antwoorden

Opbouw van presentatie. Waarheden Complexe zorg Welk antwoord heeft ZOROO op deze waarheden Andere antwoorden ZORRO of ZOROO In naam van: SEL WGK Gent Familiezorg Familiehulp Solidariteit voor het gezin CM Huisartsen Gent Thuiskine Thuis apothekers UZ Gent AZ St Lucas Gent AZ Palfijn Gent AZ Maria Middelares Gent

Nadere informatie

Document aorta aneurysmata Een expertrapport voor doelmatig gebruik

Document aorta aneurysmata Een expertrapport voor doelmatig gebruik Document aorta aneurysmata Een expertrapport voor doelmatig gebruik Bijlage A bij deel 1; detaillering thoraco(abdominale) aortapathologie (segment A en/of B). Eigenaar Bestuur NVvV Email; NVvV @nvvh.knmg.nl

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

communicatie indicatoren borstkanker

communicatie indicatoren borstkanker communicatie indicatoren borstkanker Dr. Stevens Ellen De Vos 8/1/2015 De Sint-Jozefkliniek neemt zoveel mogelijk deel aan nationale en internationale initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Nadere informatie

Diagnose Aneurysma van de Abdominale Aorta. O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg (Endo)vasculair Team Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten

Diagnose Aneurysma van de Abdominale Aorta. O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg (Endo)vasculair Team Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten Diagnose Aneurysma van de Abdominale Aorta O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg (Endo)vasculair Team Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten Waar hebben we het over? 1955 1972 Beroemde mensen welke aan een geruptureerd

Nadere informatie

INHOUD PAGINA ALGEMENE INFO OVER DE PIJNKLINIEK 2 -LOCATIE -HOE EEN AFSPRAAK MAKEN? -CONSULTATIEMOMENTEN

INHOUD PAGINA ALGEMENE INFO OVER DE PIJNKLINIEK 2 -LOCATIE -HOE EEN AFSPRAAK MAKEN? -CONSULTATIEMOMENTEN B573 09 2014 INHOUD PAGINA ALGEMENE INFO OVER DE PIJNKLINIEK 2 -LOCATIE -HOE EEN AFSPRAAK MAKEN? -CONSULTATIEMOMENTEN ONZE VISIE OVER PIJN / BENADERING VAN UW PIJN 2 SAMENSTELLING VAN HET PIJNTEAM 3 BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

"KLINA-MODEL" Dr. Didier Verhoeven poging tot netwerkvorming vanuit een regionaal ziekenhuis

KLINA-MODEL Dr. Didier Verhoeven poging tot netwerkvorming vanuit een regionaal ziekenhuis "KLINA-MODEL" Dr. Didier Verhoeven poging tot netwerkvorming vanuit een regionaal ziekenhuis TYPE ZIEKENHUIZEN UZ AZ UZ in AZ REGIONAAL ZH PERIFEER ZH CAMPUSSEN KLEIN,MIDDELGROOT,GROOT, MAMMOET ZH GOED,SLECHT

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder

Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Trefdag patiëntveiligheid, 5 mei 2015 1 Congres Together we care, mei 2013 Netwerken die inspelen op de gewijzigde

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER Inleiding Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van Vlaamse ziekenhuizen

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB-15-02-1999--Zorgprogrammas--Lijst.doc BS 25/03/1999

Coordinatie--ZH--KB-15-02-1999--Zorgprogrammas--Lijst.doc BS 25/03/1999 15 FEBRUARI 1999. Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Hieronder vindt u de resultaten van de Borstkliniek van az Sint-Blasius. De Borstkliniek werd opgestart in 2002 en behandelt jaarlijks ruim 200 nieuwe patiënten

Nadere informatie

campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 0000/157/1 - GZA - juni 2015 campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen tel. + 32 3 285 20 00 campus Sint-Jozef

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc 25 NOVEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie chirurgische daghospitalisatie moet voldoen om te worden erkend BS 05/12/1997 Gewijzigd door: KB 13/07/2006 (art

Nadere informatie

Antwerp Medical and Professional Building Karel Oomsstraat 44 2018 Antwerpen 03/216 30 90 gastro.ko@telenet.be

Antwerp Medical and Professional Building Karel Oomsstraat 44 2018 Antwerpen 03/216 30 90 gastro.ko@telenet.be Karel Oomsstraat 44 2018 Antwerpen 03/216 30 90 gastro.ko@telenet.be Artsen Het artsenteam bestaat uit vijf artsen: Dokter Bart De Schepper Dokter Dirk Sprengers Dokter Frank Van de Mierop Dokter Thomas

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie

Het oncologisch begeleidingsteam

Het oncologisch begeleidingsteam 0000/157/1 - GZA - juni 2015 campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen tel. + 32 3 285 20 00 Het oncologisch

Nadere informatie

AZ GROENINGE, KORTRIJK AZ OLV LOURDES, WAREGEM RZJY, IEPER-POPERINGE. Voorstelling van de recente wetteksten. Discussie over de invulling ervan.

AZ GROENINGE, KORTRIJK AZ OLV LOURDES, WAREGEM RZJY, IEPER-POPERINGE. Voorstelling van de recente wetteksten. Discussie over de invulling ervan. AZ GROENINGE, KORTRIJK AZ OLV LOURDES, WAREGEM RZJY, IEPER-POPERINGE Voorstelling van de recente wetteksten. Discussie over de invulling ervan. - KB 25 november 2002 : nomenclatuur voor het multidisciplinair

Nadere informatie

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren VIP²: resultaten borstkankerindicatoren Borstkanker 1: Statusbepaling Aandeel van patiëntes met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische

Nadere informatie

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot).

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot). Het H.-Hartziekenhuis scoort bij het Vlaams Indicatoren Project! Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de

Nadere informatie

Advies inzake specifieke criteria voor het medisch-chirurgisch dagziekenhuis.

Advies inzake specifieke criteria voor het medisch-chirurgisch dagziekenhuis. : MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU. BRUSSEL, 09.07.92 der verzorgings- Bestuursafdeling instellingen. Afdeling "Programmatie en Erkenning" O/ref. NRZV/D/61-3 8 Advies inzake specifieke criteria

Nadere informatie

heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure AV Fistel informatiebrochure Sluiten laterale stoma

heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure AV Fistel informatiebrochure Sluiten laterale stoma heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure informatiebrochure AV Fistel Sluiten laterale stoma Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Voorstelling van de dienst 3. Ingreep: AV fistel 4. Preoperatieve onderzoeken

Nadere informatie

Zorgprogramma borstkliniek. Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes

Zorgprogramma borstkliniek. Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes Zorgprogramma borstkliniek Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes Belgisch staatsblad 20.07.2007 ed 02 Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Jaarverslag Hartcentrum Gent 2013

Jaarverslag Hartcentrum Gent 2013 1 jaarverslag 2013 Jaarverslag Hartcentrum Gent 2013 1 INLEIDING We willen u met dit document inzicht geven in de activiteiten van het Maria Middelares Hartcentrum Gent in 2013. Volgende onderwerpen komen

Nadere informatie

TraM: hoe een transmuraal

TraM: hoe een transmuraal TraM: hoe een transmuraal netwerk het medicatiebeleid bij opname en ontslag verbetert Apr. Marleen Haems Directeur Beroepsmanagement KOVAG T 09 235 76 28 M marleen.haems@kovag.be Hoe het begon 2013: SEL

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB-15-02-1999--Zorgprogrammas--Lijst.doc BS 25-03-1999

Coordinatie--ZH--KB-15-02-1999--Zorgprogrammas--Lijst.doc BS 25-03-1999 15 FEBRUARI 1999. Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Nadere informatie

FESS ENDONASALE SINUSCHIRURGIE. - Patiëntinformatie -

FESS ENDONASALE SINUSCHIRURGIE. - Patiëntinformatie - FESS ENDONASALE SINUSCHIRURGIE - Patiëntinformatie - FESS: Endonasale sinusoperatie Wat zijn sinussen? De sinussen zijn holten in de gelaatsbeenderen waarin zich onder normale omstandigheden lucht bevindt.

Nadere informatie

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter SYMPOSIA 2013-2014 Geachte collega Het voorbije academiejaar was een groot succes. De opkomst op de verschillende symposia was beduidend hoger dan de vorige jaren. De nauwere samenwerking met HABO was

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²)

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Resultaten behandeling borstkanker Recent werden de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gepubliceerd met betrekking

Nadere informatie

INWENDIGE GENEESKUNDE

INWENDIGE GENEESKUNDE f) De verstrekkingen die tot het specialisme neuropsychiatrie (FM) behoren: "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) 477050

Nadere informatie

Art. 7. Het geheel van de in artikel 6 bedoelde onderdelen wordt, tenminste op één van de vestigingsplaatsen, aangeboden als globaal zorgprogramma.

Art. 7. Het geheel van de in artikel 6 bedoelde onderdelen wordt, tenminste op één van de vestigingsplaatsen, aangeboden als globaal zorgprogramma. Koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere

Nadere informatie

Wervelkolom. Discushernia. Discushernia interventie. Microchirurgische interventie

Wervelkolom. Discushernia. Discushernia interventie. Microchirurgische interventie Wervelkolom Discushernia Discushernia interventie Microchirurgische interventie Pagina 1 van 6 Discushernia U lijdt aan een wervelzuil aandoening. Uw arts meent dat er een mogelijkheid bestaat om uw toestand

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Echo-endoscopie

Patiënteninformatie. Echo-endoscopie Patiënteninformatie Echo-endoscopie Inhoud Inleiding... 3 Doel van het onderzoek... 3 Voorbereiding en verloop van het onderzoek... 3 Echo-endoscopie van het bovenste maag-darmstelsel... 4 Echo-endoscopie

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

99,6% % 99,4% Het Vlaams Indicatorenproject: Behandeling van borstkanker Resultaten AZ Maria Middelares

99,6% % 99,4% Het Vlaams Indicatorenproject: Behandeling van borstkanker Resultaten AZ Maria Middelares Het Vlaams Indicatorenproject: Behandeling van borstkanker Resultaten Interpretatie grafieken In de grafieken wordt ons ziekenhuis voorgesteld door de rode stip. De horizontale grijze lijn verwijst naar

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

aneurysma van de buikslagader

aneurysma van de buikslagader patiënteninformatie aneurysma van de buikslagader U heeft met uw arts gesproken over een verwijding van de buikslagader. Een andere benaming hiervoor is aneurysma van de aorta abdominalis, ook wel AAA

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

Uitwisselingsproject chirurgische dagcentra. Dr. Jo Maes Medisch diensthoofd OK en CDC A.Z. Sint Blasius Dendermonde

Uitwisselingsproject chirurgische dagcentra. Dr. Jo Maes Medisch diensthoofd OK en CDC A.Z. Sint Blasius Dendermonde Uitwisselingsproject chirurgische dagcentra Dr. Jo Maes Medisch diensthoofd OK en CDC A.Z. Sint Blasius Dendermonde Wat eraan vooraf gaat Het concept van chirurgische daghospitalisatie raakt ingeburgerd.

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST

PATIËNTENINFO. Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST PATIËNTENINFO Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST Inhoud Voorwoord... 5 1 De kernactiviteit van de spoedgevallendienst... 6 2 Aankomst op de spoedgevallendienst... 6 3 De behandelkamers...

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema?

Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema? Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema? Medicatieanamnese door apotheekassistenten Mevr. Lily Thienpont Mevr. Stefanie Vangampelaere Prof. dr. Peter De Paepe 21 mei 2015 2015 Universitair Ziekenhuis

Nadere informatie

Wat als we niet meer moeten wachten?

Wat als we niet meer moeten wachten? Wat als we niet meer moeten wachten? Congres Waardecreatie 2.0 21 maart 2014 Katrijn Vanlommel coördinator raadplegingen en projectverantwoordelijke Rudy Van Ballaer algemeen directeur Waardecreatie 2.0

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Radiofrequente denervatie (behandeling) van het sacroiliacaal

Patiënteninformatie. Radiofrequente denervatie (behandeling) van het sacroiliacaal Patiënteninformatie Radiofrequente denervatie (behandeling) van het sacroiliacaal (SI) gewricht Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 4 Verloop

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Borstchirurgie: tumorectomie

Borstchirurgie: tumorectomie AZ Monica, campus Antwerpen Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen T 03 240 20 20 F 03 240 20 40 AZ Monica, campus Deurne Florent Pauwelslei 1 2100 Deurne T 03 320 50 00 F 03 320 56 00 Borstchirurgie: tumorectomie

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

BORSTCENTRUM DIEST. Tel. 013/31 39 40

BORSTCENTRUM DIEST. Tel. 013/31 39 40 Algemeen Ziekenhuis Diest Statiestraat 65 3290 Diest t 013 35 40 11 f 013 31 34 53 post@azdiest.be www.azdiest.be BORSTCENTRUM DIEST Tel. 013/31 39 40 Mevrouw, mijnheer, Er werd bij u een mammografie en/of

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008 Project Kwaliteitsindicatoren 2007-2008 De borstkliniek: Iedere nieuwe diagnose van een borsttumor dient door de borstkliniek te worden geregistreerd bij het Nationaal Kankerregister. Het Project Kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader)

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader) Aneurysma Aorta Abdominalis (Verwijding van de grote buikslagader) Bij toeval is ontdekt, dat uw lichaamsslagader, de aorta, verwijd is. Deze verwijding noemen we een aneurysma. De arts heeft u hier van

Nadere informatie

patiënteninformatie Onthaalbrochure Spoedgevallendienst GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Onthaalbrochure Spoedgevallendienst GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Spoedgevallendienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Inhoud Voorwoord... 5 1. De kernactiviteit van de spoedgevallendienst... 6 2. Aankomst op de spoedgevallendienst...

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE ZIEKTE VAN DUPUYTREN

PATIËNTEN INFORMATIE ZIEKTE VAN DUPUYTREN PATIËNTEN INFORMATIE ZIEKTE VAN DUPUYTREN Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen 2. Externe verantwoording In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen leggen

Nadere informatie

Een borstamputatie. Uw operatie vindt plaats op: Uw opname is gepland op:... Aantal verwachte dagen opname:..

Een borstamputatie. Uw operatie vindt plaats op: Uw opname is gepland op:... Aantal verwachte dagen opname:.. 1 Uw operatie vindt plaats op: Uw opname is gepland op:... Aantal verwachte dagen opname:.. U meldt zich aan bij opname: aan kassa K1 K2, gelijkvloers NUCHTER (niet eten en drinken vanaf 24u, de dag voor

Nadere informatie

HET ZORGPAD COPD. DOELSTELLING Een betere kwaliteit van zorg organiseren door o.a. multidisciplinair samen te werken.

HET ZORGPAD COPD. DOELSTELLING Een betere kwaliteit van zorg organiseren door o.a. multidisciplinair samen te werken. HET ZORGPAD COPD INLEIDING Het LMN CWV organiseert rookstopconsultaties door een erkende tabakoloog in het Regiohuis in Izegem en in het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen. Om het zorgpad COPD op te

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( )

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas info voor patiënten ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Wat is een ERCP?... 04 03 Welke voorbereiding is nodig?... 05 04 Hoe verloopt het onderzoek?...

Nadere informatie

Waar staan wij voor. Wie zijn wij

Waar staan wij voor. Wie zijn wij Medische dienst Waar staan wij voor Revalidatie: Het medisch team waakt over de therapeutische revalidatie en de algemene gezondheidstoestand van uw kind. Informatie: Wij geven medisch en therapeutisch

Nadere informatie

Wat is een borstkliniek?

Wat is een borstkliniek? Wat is een borstkliniek? Een borstkliniek bestaat uit een multidisciplinair team van gespecialiseerde artsen, borst verpleegkundigen, borst psychologen, sociale assistenten die zich bezighouden met de

Nadere informatie

WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE. INFORMATIE voor de patiënt

WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE. INFORMATIE voor de patiënt INFORMATIE voor de patiënt WELKOM OP DE DIENST GERIATRIE In deze brochure vindt u allerlei informatie over het verloop van uw opname en over de werking van onze dienst. Onze equipe zorgt er graag voor

Nadere informatie

Gids voor de. oudere patiënt. behandeling van de. voor huisartsen en andere verwijzers. Tijd en aandacht voor ouderen

Gids voor de. oudere patiënt. behandeling van de. voor huisartsen en andere verwijzers. Tijd en aandacht voor ouderen Gids voor de behandeling van de oudere patiënt voor huisartsen en andere verwijzers Tijd en aandacht voor ouderen Voorwoord In dit boekje vindt u informatie over de klinisch geriater. Het is speciaal bedoeld

Nadere informatie

chronische alvleesklierontsteking

chronische alvleesklierontsteking patiënteninformatie chronische alvleesklierontsteking U heeft last van een terugkerende ontsteking van de alvleesklier. We noemen dit een chronische alvleesklierontsteking. Wat is een chronische alvleesklierontsteking?

Nadere informatie

patiënteninformatie Oncologische revalidatie REVIVO GezondheidsZorg met een Ziel Foto: Ives Maes Flower Pot - courtesy Koraalberg

patiënteninformatie Oncologische revalidatie REVIVO GezondheidsZorg met een Ziel Foto: Ives Maes Flower Pot - courtesy Koraalberg i Foto: Ives Maes Flower Pot - courtesy Koraalberg patiënteninformatie Oncologische revalidatie REVIVO GezondheidsZorg met een Ziel Inhoud 1 Waarom oncorevalidatie? Hoe kan oncorevalidatie helpen?...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Infiltratie van het sacroiliacaal gewricht (SI gewricht)

Patiënteninformatie. Infiltratie van het sacroiliacaal gewricht (SI gewricht) Patiënteninformatie Infiltratie van het sacroiliacaal gewricht (SI gewricht) Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 4 Verloop van de behandeling...

Nadere informatie

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys

Chirurgische Dagkliniek. Campus Henri Serruys Voorstelling van de chirurgische dagkliniek De dagkliniek bevindt zich op de 3e verdieping van het AZ. St. Jan Brugge- Oostende, campus Henri Serruys. De dienst is open van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ABDOMINAAL ANEURYSMA MET ENDOPROTHESE

INFORMATIEBROCHURE ABDOMINAAL ANEURYSMA MET ENDOPROTHESE INFORMATIEBROCHURE ABDOMINAAL ANEURYSMA MET ENDOPROTHESE Dienst Vaat en Thoraxheelkunde: Dr. L. Janssen Dr. P. Bernaerts Dr. Ph. Reyntjens Telefoon: 03 650 50 52 Geachte heer/mevrouw U ondergaat binnenkort

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

GERONTO-ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

GERONTO-ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015 ERGOTHERAPIE BIJ STUDIEDAG GERONTO-ORTHOPEDISCHE PROBLEMEN ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 Graag nodigen we je uit op een themadag rond de ergotherapeutische

Nadere informatie

Welkom op de SPOEDGEVALLENDIENST

Welkom op de SPOEDGEVALLENDIENST Welkom op de SPOEDGEVALLENDIENST Welkom Welkom Pijn? Welkom op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Lucas. We streven ernaar om u zo snel mogelijk de meest kwaliteitsvolle zorgen aan te bieden. Wachten:

Nadere informatie

Borstoperaties. Informatiefolder voor de patiënte. OLV Ziekenhuis. Inleiding

Borstoperaties. Informatiefolder voor de patiënte. OLV Ziekenhuis. Inleiding OLV Ziekenhuis GYNAECOLOGIE - VERLOSKUNDE Dr. Van Den Haute J. Dr. Meganck G. Dr. Vandeginste S. Dr. Seynhave B. Dr. Traen K. T. 053 72 49 50 F. 053 72 45 47 Secretariaat.gynaeco@olvzaalst.be Informatiefolder

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

N Beschrijving. Datum van de registratie (dd/mm/jjjj): Dienst : Bedindex : Specialisme : ETIKET

N Beschrijving. Datum van de registratie (dd/mm/jjjj): Dienst : Bedindex : Specialisme : ETIKET Datum van de registratie (dd/mm/jjjj): Dienst : Bedindex : Specialisme : Nummer van verblijf : Toelatingsdatum (dd/mm/jjjj): Geboortedatum (mm/jjjj) : Geslacht: M / V ETIKET Opname : urgente opname geplande

Nadere informatie