QlikView voor Transport en Logistiek Haagse Milieu Services KOTUG Cendris Van Werven CBS Live Duurzaam ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QlikView voor Transport en Logistiek Haagse Milieu Services KOTUG Cendris Van Werven CBS Live Duurzaam ondernemen"

Transcriptie

1 M A G A Z I N E Zomer 2012 QlikView voor Transport en Logistiek Haagse Milieu Services KOTUG Cendris Van Werven CBS Live Duurzaam ondernemen gedreven door ambitie D DUURZAAMHEID QLIKVIEW ICT TESTEN RELATIES MILIEU FINANCE BOBSLEE DIENST

2 V o o r w o o r d Sturen met actuele informatie Sturen op marge, daar draait het in de meeste organisaties om. Zeker in economisch uitdagende tijden is het voor bedrijven van levensbelang om continu over actuele en juiste informatie te beschikken over de performance van de mensen en middelen in uw organisatie. Wat levert mijn distributietak op? Welk effect heeft een brandstofkosten stijging op mijn resultaat? Werkt de planning effectief? Welke wagens/ chauffeurs maken de meeste onderhoudskosten? Op welke klanten en producten verdienen we en maken we welke winst? Vragen die vaak lastig te beantwoorden zijn door het ontbreken aan gedegen stuurinformatie. Vragen die vaak veel tijd kosten om beantwoord te krijgen. Met behulp van de business intelligence applicatie QlikView ondersteunt Active Professionals meer dan 80 bedrijven in de Benelux bij het genereren van rapportageomgevingen. Rapportageomgevingen die in een tijdsbestek van 5 á 10 dagen gerealiseerd en opgeleverd worden. Snel, efficiënt, flexibel en met een korte terugverdientijd. gedreven door ambitie Active Professionals ICT Active Professionals Test Consultancy Active Professionals Project Management Active Professionals Afval en Milieu Active Professionals Finance Active Professionals Performance Management Niet alleen als het gaat om de harde cijfers. Ook in het kader van duurzaamheid ondersteunt Active Professionals diverse organisaties en instellingen. Inmiddels maken meer dan 35 bedrijven en overheidsinstellingen gebruik van de Active Professionals Duurzaamheidmonitor, een applicatie die de CO2 besparingen berekent en voorspelt bij het gescheiden inzamelen van afvalfracties zoals kunststof, papier, glas en GFT. Jan Kappenburg Hoofdkantoor Active Professionals aan de Fascinatio Boulevard Colofon Dit speciale ACTIVE magazine is een uitgave van Active Professionals. Zomer 2012, nummer 3 Redactie en samenstelling: Michelle t Hart Fotografie: Miriam van der Hoeven Ontwerp en DTP: Roy van den Houten Druk: Kooiman Drukwerk B.V. Barendrecht gedreven door ambitie 2 Active Magazine - zomer 2012

3 QlikView voor Transport & Logistiek Het proces om producten op tijd, efficiënt en tegen de laagst mogelijke kosten van de ene plaats op de andere te krijgen, is voor transport- en logistieke bedrijven een kritieke missie. Winstgevendheid begint met flinterdunne marges en is dan ook nog bijzonder afhankelijk van de wispelturige kosten van brandstof. In deze uiterst concurrerende markt kan een te late levering of onverwachte vrachttoeslag al gemiste winstmogelijkheden of een voor altijd verloren klant betekenen. Inzichtelijkheid leidt tot meer reactieve en meer wendbare operations Om organisaties op het gebied van transport en logistiek een maximale winstgevendheid te laten bereiken, moeten ze in staat zijn samen te werken met een aantal handelspartners in verschillende delen van de wereld, variërend van leveranciers tot vervoerders en overheidsinstanties. De hoeksteen van flexibele operaties is inzichtelijkheid, zowel van voorraad die onderweg is, als van eventuele gebeurtenissen op de markt die invloed hebben op een tijdige levering. Als deze informatie zowel binnen als buiten de onderneming zichtbaar is, kunnen onverwachte gebeurtenissen snel beoordeeld worden en kunnen snel preventieplannen ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Door de inzichtelijkheid van informatie naar beide kanten te verhogen, kunnen bedrijven hun servicedoelstellingen halen ondanks gebeurtenissen in de markt die onmogelijk onder controle te houden zijn. Met QlikView kunnen toonaangevende bedrijven op het gebied van transport en logistiek: De winstgevendheid verbeteren met diepgaande analyses van service- en netwerkportfolio onder klanten, leveranciers en elke stap in de logistieke keten Leveranciersprestaties volgen in vergelijking met contracten over serviceniveaus om kansen te identificeren, intelligent te onderhandelen en contracten af te sluiten op basis van resultaten Belading, routes, vervoerders, aanbestedingen, boekingen, douanepapieren, vrachtaudits en betalingen analyseren op basis van bestelling voor het verminderen van kostenvariabelen De cashflow verbeteren en operationele efficiency bereiken door gestroomlijnde data-observatie verspreid over alle bedrijfsfuncties mogelijk te maken Veiligheid, traceerbaarheid en compliancerapportage stroomlijnen met drill-down details voor documentatie De QlikView-klantervaring Ontdek waarom meer dan 250 organisaties op het gebied van transport en logistiek overal ter wereld, van luchtvervoerders tot vrachtreders, van spoortot wegvervoerders, van warehousingbedrijven tot logistieke ondernemingen, zich tot QlikView en zijn unieke, in-memory associatieve technologie hebben gewend om hun problemen op informatiegebied te overwinnen en hun prestaties te verbeteren. Active Magazine - zomer

4 H a a g s e M i l i e u S e r v i c e s Active Professionals Afval & Milieu Active Professionals Performance Management Active Professionals Finance Haagse Milieu Services (HMS) is een publiek private samenwerking tussen Van Gansewinkel Overheidsdiensten en de gemeente Den Haag. HMS is eigendom van de gemeente Den Haag; Van Gansewinkel Overheidsdiensten voert hierbij het management. HMS verzorgt binnen de gemeente Den Haag de inzameling van huishoudelijk restafval, gft-afval, grof huishoudelijk afval, glas, papier en textiel, alsmede de exploitatie van drie afvalbrengstations, plaagdierbestrijding en gedurende de winterperiode de gladheidbestrijding. Danny Plug, controller bij HMS, kent Active Professionals vanaf het begin. HMS maakt gebruik van de allround dienstverlening van de verschillende Business Units. Business Units waaronder QlikView consultancy (de duurzaamheidmonitor), detachering en werving & selectie. Peter Utens Active Professionals sprak met Peter Utens (directeur) en Danny Plug (controller) van HMS. Peter Utens is sinds 2004 directeur van de Haagse Milieu Services, afgekort HMS. HMS viert dit jaar hun 12,5 jarig bestaan. De organisatie is sterk in ontwikkeling, zo is de organisatie actief aan het werk met innovatieve zaken. Een belangrijke ontwikkeling binnen HMS is dat er momenteel 1500 ondergrondse containers geplaatst zijn in Den Haag. In 2015 zullen dit er 6000 worden. Dit vergt een andere aanpak van de gehele organisatie, geeft Peter aan. Tijdens deze veranderingsprocessen vindt Peter het belangrijk dat de dienstverlening Sinds ruim een jaar beschikt HMS over QlikView via Active Professionals. Danny Plug is verantwoordelijk voor de implementatie van dit traject. Hij omschrijft QlikView als Het Danny Plug business intelligence systeem dat vooruitlopend is in de branche. Eén van de doelen voor Danny was en is het creëren van draagvlak onder de teamleiders, zorgen dat het leeft en eigen wordt. Doordat teamleiders nu op de minuut kunnen volgen hoe hun budget ervoor staat en control & operatie regelmatig bij elkaar komen is iedereen erg enthousiast geworden. Het heeft daarmee daadwerkelijk efficiency voordelen opgeleverd. Momenteel is HMS bezig om diverse QlikView Dashboards te ontwikkelen op het gebied van tonnages, aantal grofvuilladingen, laadkisten en de duurzaamheidmonitor. Ledeging van een ondergrondse container. en kwaliteit behouden blijven. Uiteraard staat de mening van de klant, de inwoners van Den Haag daarbij hoog in het vaandel. Uit de stadsenquête van de gemeente Den Haag wordt er gescoord met een 7,8 op het gebied van klanttevredenheid! De inzet van derden omschrijft Danny Plug als verhelderend. Een onafhankelijk persoon vanuit een betrouwbare en bekende achtergrond kan nieuwe inzichten geven en processen in gang zetten die voor een persoon vanuit de organisatie zelf vaak niet haalbaar zijn. Doordat Active Professionals en HMS een jarenlange samenwerking hebben is het snel en gemakkelijk schakelen en is Active Professionals een betrouwbare partner. 4 Active Magazine - zomer 2012

5 C E N D R I S Active Professionals ICT Active Professionals Test Consultancy Cendris, is de specialist in directe communicatie. Ze adviseert en faciliteert organisaties bij het vinden en werven van nieuwe klanten, het ontwikkelen en binden van bestaande klanten en het terugwinnen van verloren klanten Johan Molenaar met de inzet van alle directe communicatiekanalen. De onderneming biedt een compleet portfolio aan specialistische oplossingen op het gebied van doelgroepadvies, datakwaliteit, marketing intelligence, event en trigger marketing en klantcontact. Cendris is een onderdeel van PostNL. Ze is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondersteunt het World Food Program van de Verenigde Naties. Enkele voorbeelden van producten en diensten van Cendris zijn: PostcodeShop, DatakwaliteitShop, Doel- GroepShop, KlantprofielShop, Look-a-LikeShop, WebserviceShop en het Postfilter. Johan Molenaar, manager software ontwikkeling, werkt ruim 10 jaar voor de organisatie en is verantwoordelijk voor de aansturing van het team van circa 12 medewerkers. Dit team bestaat uit ontwikkelaars (met name Drupal). Binnen Cendris heeft Johan verschillende functies bekleed, waaronder IT manager van het call center. Active Professionals ondersteunt Cendris met enige regelmaat op gebied van testen. Met name tijdens piek momenten is Active Professionals in staat gebleken te voorzien in de acute behoefte op het gebied van test consultancy. De rol van active professionals Johan Molenaar over Active Professionals: Via een collega ben ik in contact gekomen met Active Professionals. Zij hebben in zeer korte tijd onze capaciteit weer op peil gebracht, waardoor wij aan de klantvraag konden voldoen Active Magazine - zomer

6 D u u r z a a m h e i d b i j A c t i v e P r o f e s s i o n a l s Tegenwoordig lees en hoor je veel over het thema duurzaamheid, de overheid, het bedrijfsleven en de consument: iedereen dient duurzaam bezig te zijn. Maar wat is duurzaamheid nu werkelijk en op welke manier kan een organisatie zich duurzaam ontwikkelen en daarmee profileren? Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie uit het befaamde VN-rapport Our common future van de commissie Brundtlandt in 1987 waar voor het eerst de relatie gelegd werd tussen milieuproblematiek en de consumptiemaatschappij. Voor Nederland is er onderzoek gedaan naar het gedrag van de Nederlandse consument (ecologische footprint). Wat blijkt is dat de totale ruimte die nodig is om de consumptie van Nederlanders te voldoen is ca. driemaal het landoppervlak van Nederland (The Energy Report, WNF 2011). Globale oplossingen Wereldwijd zijn er een aantal oplossingen ontwikkeld om de druk die onze samenleving uitvoert op de leefomgeving - onder andere door toename van landbouw, verstedelijking, uitputting van fossiele grondstoffen - tegen te gaan. De landbouw trekt een zware wissel op grondgebruik wereldwijd. Het verhogen van de landbouwproductiviteit zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Dit kan door een hoger rendement per m2 landbouwgrond of door genetische manipulatie van de gewassen of diersoorten, waarbij de laatste oplossing op dit moment veel meer een ethisch dilemma is. Economisch gezien worden er maatregelen gevonden om het consuminderen te bevorderen, door middel van ontwikkeling van ecologisch verantwoord voedsel (Fairtrade producten), duurzame materialen (FSC keurmerk op houtsoorten), groene energievormen en nieuwbouwprojecten die ontwikkeld worden op een langere levensduur. In de financiële wereld zijn initiatieven gestart omtrent duurzaam beleggen en bankieren (gericht op sociaal- en milieuverantwoord beleggen). Organisaties denken mee Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse organisaties in een vroeg stadium duurzaamheid op de agenda hebben gezet. Op de Dow Jones Sustainability Indexes Review 2010 staan in 5 van de 19 categorieën Nederlandse bedrijven bovenaan: - Reizen en vrije tijd: AirFrance-KLM - Chemie: Akzo Nobel - Persoonlijke en huishoudelijke goederen: Philips - Industriële goederen en diensten: TNT - Voedsel en dranken: Unilever Mondiaal gezien kan er dus gesteld worden dat het Nederlandse bedrijfsleven zeer bewust actief is om duurzaam ondernemen hoog op de prioriteitenlijst te zetten. De Innovatoren op de Floriade 2012 in Venlo is gebouwd volgens het Cradle to Cradle principe. 6 Active Magazine - zomer 2012

7 Cradle to Cradle Concreet kan het duurzaam ontwikkelen van producten worden uitgelegd via het principe van de circulaire economie, het zogenaamde Cradle to Cradle principe (van wieg tot wieg). Alle gebruikte materialen dienen na hun leven in het ene product, nuttig te worden ingezet in een ander product, zonder kwaliteitsverlies. Wanneer alle (rest)producten hergebruikt kunnen worden en milieuneutraal zijn, is de kringloop compleet. Het is helaas niet in 100% van de productcycli mogelijk om de kringloop volledig rond te krijgen, door onbruikbare afvalstoffen. Door middel van verbranding kan nog wel energie gewonnen worden uit dit afval. Eventuele reststoffen daarvan zullen de kringloop doorbreken door storten (zie bijgevoegde afbeelding). Duurzaamheid en Cradle to Cradle in de praktijk Een goed voorbeeld van toepasbare oplossingen en voorbeelden van duurzame producten en ideeën kunt u deze zomer zien op de Floriade in Venlo. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling (eens in de 10 jaar) heeft Cradle to Cradle en Duurzaamheid als hoofdthema s. Vele projecten en exhibities proberen deze thema s tastbaar te maken voor het publiek. Active Professionals en duurzaamheid Ook Active Professionals heeft duurzaamheid als een belangrijk thema binnen haar organisatie geplaatst. De business units Afval & Milieu en Performance Management hebben voor de bedrijven actief in afvalinzameling de duurzaamheidmonitor ontwikkeld: een monitor die de organisatie inzicht kan geven in de milieubelasting van de afvalinzameling en welke positieve effecten gescheiden afvalinzameling hierop kan hebben. Hierbij kunnen ook toekomstige scenario s in kaart gebracht worden om een beeld te krijgen wat eventuele beleidswijzigingen voor effect zullen hebben. Naast de duurzaamheidmonitor heeft Active Professionals een aantal consultants in dienst die organisaties kunnen wijzen op hun mogelijkheden tot duurzame bedrijfsvoering. Active Magazine - zomer

8 K O T U G I n t e r n a t i o n a l B V Active Professionals Project Management Active Professionals Performance Management De basis van KOTUG werd gelegd in het begin van de 20ste eeuw, toen Antonie Kooren begon met het aanbieden van maritieme sleepdiensten in Nederland. Sinds deze start presenteren de sleepboten zich met de witte K als hun handelsmerk. In 1988 werd KOTUG International opgericht en begon zij met de assistentie van zeeschepen rond de haven van Rotterdam. In de jaren er na breidden de activiteiten zich internationaal uit naar offshore services, zeesleepvaart, bergingsassistentie en sleepactiviteiten in de opkomende markt van windenergie op zee. Inmiddels is KOTUG International uitgegroeid tot een gerenommeerde maritieme dienstverlener met ruim 30 sleepboten, werkzaam in verschillende internationale havens. Door haar moderne vloot, met boten variërend van 30 tot 90 ton bollard pull, haar goed opgeleide bemanning, concurrerende prijzen en jarenlange ervaring in de maritieme dienstverlening heeft KOTUG zorgvuldig haar reputatie opgebouwd en voldoet zij aan alle eisen die gesteld kunnen worden aan de moderne sleepdienst. Door het ontwikkelen van innovatieve concepten en het opvolgen van nieuwe marktkansen onderscheidt zij zich. Een goed voorbeeld is de revolutionaire Rotor Tug, een in eigen beheer ontworpen en gebouwde, uiterst wendbare sleepboot. Als toonaangevende onderneming draagt KOTUG voortdurend zorg voor het milieu, waarbij zij gebruik maakt van zwavelvrije brandstof. Een recent project dat succesvol afgerond werd is de constructie van een hybride Rotor Tug, de E-KOTUG. In samenwerking met AKA, Canadese leverancier van het Xeropoint Hybrid Propulsion System, ontwikkelde KOTUG een uiterst milieuvriendelijke en brandstofbesparende sleepboot. Met de inzet van de E-KOTUG wordt geluidsreductie, emissiereductie van stikstofoxiden en fijnstof, efficiënter gebruik van brandstof, CO2-reductie door effectievere brandstofverbranding en besparing op onderhoudskosten beoogd. De E-KOTUG is vanaf 6 maart 2012 operationeel in de haven van Rotterdam. De Gemmata gesleept door een sleepboot van KOTUG. 8 Active Magazine - zomer 2012

9 De rol van Active Professionals Active Professionals is een no-nonsense bedrijf en een partner die slagvaardig kan inspelen op ontwikkelingen bij de klant. Of het nou gaat om QlikView - waarmee je snel en eenvoudig management rapportages kan implementeren - of het tijdelijk inhuren van een ICT Project manager voor een ERP implementatie: Active Professionals biedt altijd een passende oplossing. Zij is een echte sparringspartner voor de klant die gegevens vertaalt naar bruikbare informatie, inzichten en kennis. Active Magazine - zomer

10 V a n W e r v e n Active Professionals Afval & Milieu Active Professionals Performance Mangement De werkzaamheden van Van Werven zijn nauwelijks in het kort samen te vatten: grondverzet, weg- en waterbouw, bosbouw, afvalinzameling en -verwerking, biomassa en kunststofrecycling. Als familiebedrijf in 1945 lokaal in de regio Oldebroek (Gelderland) begonnen, inmiddels is Van Werven uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie. In een concurrerende markt profileert Van Werven zich als maatschappelijk betrokken partner, naar medewerkers, partners en klanten toe. Dit uit zich onder meer door een open karakter, verscheidene projecten ten behoeve van goede doelen en sponsoring van de stichting We recycle & sport 4kids. Deze stichting sponsort een professioneel marathon schaatsteam (www.teamvanwerven.nl). Van Werven is de laatste jaren sterk gegroeid en nog altijd niet uitgegroeid. Tjaco Naaktgeboren, manager Finance en ICT, vertelt dat Van Werven haar vleugels heeft uitgeslagen en een vestiging in Groot Brittannië heeft geopend (kunststof recycling). Dergelijke snelle groei gaat gepaard met een administratieve en financiële druk. Om alle ontwikkelingen goed in kaart te hebben en te houden zijn wij gebaat bij goede en accurate rapportages aldus Tjaco Naaktgeboren. Van Werven maakt gebruik van Metacom, een ERP pakket van Van Meijel, speciaal ontwikkeld voor de bouw. Van Werven heeft in samenwerking met Van Meijel een speciale weegbrugmodule laten ontwikkelen zodat ook onze afvalinzameltak gebruik kan maken van Metacom. Met een volledig geïntegreerd ERP systeem voor de verschillende bedrijfstakken van Van Werven bleek er nog steeds behoefte aan stuurinformatie. Tjaco Naaktgeboren ging op zoek naar een goede rapportage omgeving en vond deze via Active Professionals in QlikView. Naast de voor het management essentiële informatie omtrent financiën, maakt het voor de operationele afdelingen ook inzichtelijk hoe het ervoor staat met ingezamelde tonnages, gebruik en onderhoud van wagens en ga zo maar door. Een ambitieuze organisatie als Van Werven, met inmiddels ruim 280 medewerkers, kan in haar groeiambities ondersteund worden door gerichte managementinformatie. Tjaco Naaktgeboren is ervan overtuigd dat hij met QlikView hier de oplossing voor heeft gevonden. Daarbij draagt het bij aan de positie die Van Werven wil innemen in de markt: Duurzaam ondernemen met mens en techniek. QLIKVIEW EN METACOM Naast Van Werven heeft Active Professionals meer klanten die gebruik maken van Metacom als bedrijfsinformatiesysteem en QlikView als rapportage tool. Organisaties als Hertel, Mourik, Gebroeders van der Steen en Visser & Smit Hanab zijn net als Van Werven van mening dat deze combinatie een zeer sterke is. Inmiddels is Active Professionals in gesprek met leverancier/ontwikkelaar Van Meijel om een standaard QlikView-module te ontwikkelen voor Metacom gebruikers, zoals dit eerder reeds gedaan is voor ERP pakketten als Softpak, Clear, FreshNG en SAP. 10 Active Magazine - zomer 2012

11 C B S L i v e Real-time CRM Real-time CRM is hét toverwoord vandaag de dag. Geïntegreerde CRM-systemen zoals Microsoft Dynamics CRM, die actuele informatie real-time afhandelen en op een gebruiksvriendelijke en flexibele manier live beschikbaar stellen aan sales-, marketing- en supportafdelingen, voldoen op deze manier aan de behoefte van bedrijven om meer uit hun relaties te halen. Of het nu om kleine, middelgrote of grote organisaties gaat. Snelst groeiende CRM partner CBS Live is in 2011 de snelst groeiende Microsoft Dynamics CRM partner. De gefaseerde aanpak die CBS Live hanteert bij het implementeren van Microsoft Dynamics CRM staat borg voor succes. CBS Live begint op kleine schaal met de implementatie en breidt deze vervolgens stapsgewijs uit over de diverse afdelingen en/of (landen)vestigingen binnen de organisatie. Hierdoor kan de oplossing eerder in gebruik worden genomen en wordt zij beter geaccepteerd. Bovendien vergt zo n benadering minder investeringen en betalen deze zich eerder terug. Over CBS Live Door haar 100% focus op het product is zij een gespecialiseerde leverancier van Microsoft Dynamics CRM voor sales-, marketing- en servicedoeleinden. CBS Live biedt CRM aan als Software as a Service (SaaS)- oplossing (in de cloud) en als on-premise (in huis)- oplossing. De betrouwbare partner werkt nauw met Microsoft samen bij het implementeren van Microsoft Dynamics CRM. De implementatietrajecten reiken verder dan het leveren van de software alleen. Naast de CRM doelstellingen krijgen ook de ICT, bedrijfsprocessen, mensen en bedrijfscultuur de nodige aandacht. CBS Live richt zich met name op middelgrote bedrijven ( werknemers) in de sectoren financiële dienstverlening, advocatuur en AGF. Tot de klantenkring behoren onder meer Houthoff Buruma, The Greenery, Helen Dowling Instituut, Euretco, Total Transparancy en AgroFair. CBS Live is net als CBS Solutions onderdeel van de Active Professionals Groep. Door onze Microsoft Dynamics CRM-activiteiten met pure focus te benaderen, kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn dan concurrenten die meerdere oplossingen bieden, zegt Edwin Quarles van Ufford, Unit Manager van CBS Live. We beschikken over een supportafdeling die bereikbaar is bij vragen en/of problemen, we hebben een dedicated team professionele ontwikkelaars in huis en we leveren, desgewenst, maatwerk door Microsoft Dynamics CRM aan te passen aan de behoeften van de klant. Zo kunnen we de toegevoegde waarde bieden die voor zakelijk voordeel zorgt. In mijn ogen is dit een essentiële voorwaarde voor een hechte, langdurige relatie met de klant. Active Magazine - zomer

12 Active Professionals ICT Active Professionals Test Consultancy Active Professionals Projectmanagement Active Professionals Afval en Milieu Active Professionals Finance Active Professionals Performance Management CBS Live CBS Solutions Contact Heeft u behoefte aan verbeterde management rapportages of het maken van analyses over uw bedrijfsvoering? Of heeft u behoefte aan vaste of tijdelijke ondersteuning door ervaren, breed georiënteerde professionals? Laat u zich dan overtuigen door de flexibiliteit, no-nonsense aanpak en concurrerende tarieven van Active Professionals. We maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend gesprek. Postadres Postbus JD Rotterdam Bezoekadres Fascinatio Boulevard VA Capelle aan den IJssel T (010) F (010) gedreven door ambitie 12 Active Magazine - zomer 2012 AMBITIEUS SOCHI 2014 DATA WAREHOUSE GEDREVEN RESULTAAT DASHBOARD PRIKKELEN

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis September 2014 Jaargang 27 #2 Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis Met de EDI Tool van VCD profiteren wij van snelheid en gemak Jan Willem Visser,

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

CTAC JAARVERSLAG 2014

CTAC JAARVERSLAG 2014 CTAC JAARVERSLAG 2014 INNOVATION Vernieuw of verdwijn, zo luidt de nieuwe realiteit. En dat geldt zeker voor informatietechnologie. Hoe blijf je als organisatie IT-smart? Door nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Heldere koers naar de toekomst

Heldere koers naar de toekomst HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 3 OKTOBER 2013 Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst A2B-online Container Division van start op Moerdijk Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor

Nadere informatie

Een mooi huwelijk tussen Exact en VCD CSS

Een mooi huwelijk tussen Exact en VCD CSS Januari 2012 Jaargang 25 #3 SPECIAL NCT bereikt doel via toekomstbestendige oplossing van VCD CSS Exact Globe en Docdata zijn nu prima gekoppeld Castelijn & Beerens Koppeling Exact met VisionPlanner is

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Ctac blijft in beweging

Ctac blijft in beweging CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Voorwoord Ctac blijft in beweging Voordat u over de tent

Nadere informatie

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG)

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG) De schakel is een uitgave van Nijwa groep B.V. - 2011 - nummer 9 schakel De VOLVO FH16 IS DE PERFECTE TRUCK Loon-, akkerbouw- en transportbedrijf Altena heeft oog voor duurzaamheid Ondernemen moet je zuiver

Nadere informatie

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 DECEMBER 2013 retail & supply chain management Efficiënt van producent

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner November 2009 Nummer 3 Thema: Upgraden Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner Verder Groep: standaardiseren voor een betere marktpositie Bart de Boer (ICT-manager

Nadere informatie